PERSBERICHT Nieuwegein, 11 juli 2008 Nummer BALLAST NEDAM HALFJAARCIJFERS 2008: MARGEDRUK EERSTE HALFJAAR, HANDHAVING RESULTAATSPROGNOSE 2008

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PERSBERICHT Nieuwegein, 11 juli 2008 Nummer 2008.013 BALLAST NEDAM HALFJAARCIJFERS 2008: MARGEDRUK EERSTE HALFJAAR, HANDHAVING RESULTAATSPROGNOSE 2008"

Transcriptie

1 PERSBERICHT Nieuwegein, 11 juli 2008 Nummer BALLAST NEDAM HALFJAARCIJFERS 2008: MARGEDRUK EERSTE HALFJAAR, HANDHAVING RESULTAATSPROGNOSE 2008 Operationeel resultaat 1 e half achtergebleven: 13 miljoen (1 e half 2007: 15 miljoen) Omzet 1 e half gestegen: 575 miljoen (1 e half 2007: 507 miljoen) Orderportefeuille sterk gestegen: 1,6 miljard (1 e half 2007: 1,3 miljard) Nettoresultaat: 7 miljoen (1 e half 2007: 9 miljoen) Handhaving prognose 2008: ongeveer gelijkblijvend operationeel resultaat; hogere omzet in combinatie met margedruk als gevolg van gestegen prijzen van toeleveranciers en onderaannemers. Kerncijfers Omzet EBIT Marge 2,3% 2,9% 3,3% Resultaat voor belasting Nettoresultaat Orderportefeuille Eigen vermogen Solvabiliteit 17% 18% 19% Netto financieringspositie ( 102) ( 71) ( 63) Margedruk eerste half 2008 Ballast Nedam heeft een operationeel resultaat behaald van 13 miljoen bij een omzet van 575 miljoen. Het operationeel resultaat bleef daarmee achter bij het operationeel resultaat over het eerste half 2007 van 15 miljoen. De marge daalde van 2,9% over het eerste half 2007 naar 2,3%. Vooral de bouwbedrijven ondervonden een stevige margedruk door de sterk gestegen prijzen van toeleveranciers en onderaannemers. Met name de gestegen prijs van staal was een grote kostprijsverhogende factor. Ondanks het achtergebleven resultaat over het eerste half handhaaft de Raad van Bestuur de in maart 2008 uitgesproken prognose van een ongeveer gelijkblijvend operationeel resultaat (2007: 42 miljoen) bij een hogere omzet voor geheel juli van 12

2 Financiële resultaten Omzet Infrastructuur Bouw en Ontwikkeling Overig ( 3) ( 6) De omzet steeg met 13% tot 575 miljoen. Infrastructuur De omzet van de divisie Infrastructuur bedroeg 282 miljoen en steeg fractioneel ten opzichte van het eerste half De divisie Infrastructuur behaalde een hoger resultaat dan over het eerste half Het volume in de infrastructuurmarkt was in alle segmenten prima. Het prijsniveau in de openbare aanbestedingsmarkt is nog steeds te laag. Daarbij was er ook sprake van margedruk door de sterk gestegen prijzen van toeleveranciers en onderaannemers. De regiobedrijven, die grotendeels afhankelijk zijn van de openbare aanbestedingen, hadden het meeste last hiervan. De grote projecten, de specialistische bedrijven, de prefab bedrijven en de grondstoffenbedrijven leverden een goede bijdrage aan het resultaat. De divisie Infrastructuur kampt nog met de onzekerheid of het door vergunningsperikelen bij de opdrachtgever stilgelegde, grote project multi fuel centrale Nuon Magnum in de Eemshaven nog verdere vertraging zal oplopen. Ballast Nedam heeft een intentieovereenkomst gesloten met de Deense energiemaatschappij Dong Energy voor de installatie van de funderingen voor 42 windturbines en voor het transformatorstation van het Walney Offshore Windpark in de Ierse Zee, 15 kilometer uit de kust van Engeland. Dit zou in het tweede kwartaal van 2009 kunnen starten. Het hefschip Svanen is nu verhuurd aan MT Højgaard en werkzaam op het project Rhyl Flats in de Ierse Zee. Naar verwachting zal de Svanen voor dezelfde klant eveneens funderingen gaan installeren voor het Robin Rigg Offshore Windpark en het Gunfleet Sands Offshore Windpark. De vooruitzichten voor de komende jaren voor de realisatie van offshore windmolenparken in Noord West Europa zijn goed. Met twee overnames heeft de divisie Infrastructuur in het eerste half invulling gegeven aan de strategie om de toeleverende bedrijven te versterken door het productenaanbod verder te completeren en de posities in de grondstofwinning uit te breiden. Het productenaanbod op het gebied van specialistische boortechnieken is uitgebreid door de overname van Hamstra B.V., een bedrijf met een omzet van 2,5 miljoen en 10 personeelsleden. Samen met ons bedrijf Gebroeders van Leeuwen kan een completer pakket van grondboringen worden aangeboden. De positie in de grondstoffenwinning is verstevigd door de overname van 100% van de aandelen van Lugo N.V. en door een indirecte deelneming van 13% in Antwerp Stone Terminal N.V. Met de overname van Lugo N.V. is het aandeel in de toekomstige winning van grind in België uitgebreid. Naar verwachting zal de winning starten vanaf Antwerp Stone Terminal is concessie en vergunninghouder van een terminal in de haven van Antwerpen en is een afzetkanaal voor de stenen van onze Noorse deelneming Bremanger. 11 juli van 12

3 Bouw en Ontwikkeling De omzet van de divisie Bouw en Ontwikkeling steeg met 67 miljoen tot 296 miljoen. Deze stijging werd grotendeels gedragen door een hogere omzet bij vastgoedontwikkeling en grote projecten. De divisie Bouw en Ontwikkeling behaalde een lager resultaat dan over het eerste half Dit was in lijn met onze prognose van maart Het gestegen resultaat van de vastgoedontwikkeling kon de daling van het resultaat van de bouwbedrijven niet volledig compenseren. Het volume in zowel de woning als de utiliteitsbouw was goed. Het volume in de utiliteitsbouw wordt met name gegenereerd door (semi )overheidsopdrachten. De marges van de bouwbedrijven zijn onder druk gebleven door de gestegen prijzen van toeleveranciers en onderaannemers. Met name de regionale bouwbedrijven hadden te maken met grote margedruk. Dit werd gedeeltelijk gecompenseerd door uitstekende resultaten van de vastgoedontwikkeling. In de nabije toekomst zullen deze hoge marges van de vastgoedontwikkeling afnemen door het afvlakken van de stijging van de verkoopprijzen door de stijgende hypotheekrente en het dalende consumentenvertrouwen. De gestegen bouwkosten kunnen niet volledig in de afvlakkende verkoopprijs worden doorberekend. Voor de middellange termijn blijven we onverminderd positief over de woningmarkt in Nederland door het structurele tekort aan woningen, zowel in aantal als kwaliteit. De woningbouwactiviteiten ontwikkelden zich in het eerste half goed. Het aantal woningen in aanbouw is in het eerste half aanzienlijk toegenomen van tot 3 352, waarvan 26% uit eigen vastgoedontwikkeling voortkomt. In het afgelopen half is het ontwikkelingspotentieel van de grondbank ongeveer gelijk gebleven en bedroeg woningen. De boekwaarde van de grondbank steeg met 13 miljoen tot 144 miljoen. De toename betrof ondermeer betalingen op al bestaande posities. Recent is door de divisie Bouw en Ontwikkeling een akkoord bereikt met de Rijksgebouwendienst over de realisatie van de ministeries van Justitie en van Binnenlandse Zaken met een bouwsom van 328 miljoen. Het aandeel van Ballast Nedam is nog niet in de orderportefeuille opgenomen. Concessies Ballast Nedam Concessies heeft, na de Financial Close (definitieve contractering) in het eerste half op het PPS project Detentiecentrum Zestienhoven, ook de Financial Close op het PPS project kantoren voor de IB Groep en Belastingdienst in Groningen bereikt. Op korte termijn wordt dit ook verwacht voor het PPS Project Kromhoutkazerne in Utrecht. Dit is een goede invulling van de strategie, het bereiken van een vooraanstaande plaats in de publiek private samenwerkingsmarkt. Het aandeel van Ballast Nedam in deze laatste twee projecten zal in de tweede helft van 2008 in de orderportefeuille worden opgenomen. Climate Green Ballast Nedam heeft voor de realisatie en exploitatie van duurzame energieconcepten in nieuwbouwwoningen en commercieel vastgoed de energiemaatschappij Climate Green opgericht. Climate Green realiseert haar eerste duurzame energieproject in de nieuwbouwwijk Berckelbosch te Eindhoven. Ongeveer 783 woningen, waarvan de eerste woningen met dit concept in juni in de verkoop zijn gegaan, zullen worden voorzien van een individueel warmtepompsysteem, vloerverwarming en een gebalanceerd ventilatiesysteem met warmteterugwinning. Door gebruik te maken van de aardwarmte zorgt het systeem voor de verwarming en koeling van de woning en voor de bereiding van warm tapwater. Climate Green zorgt voor de verhuur van het warmtepompsysteem en het langjarig onderhoud. Ballast Nedam Beheer Alle activiteiten op het gebied van het beheren van het onderhoud en van de facilitaire dienstverlening zijn in 2008 bijeengebracht in de nieuw opgerichte business unit Ballast Nedam Beheer. Dit betreft de activiteiten van Ballast Nedam Services (bouw en vastgoed), Ballast Nedam Infra Beheer (infrastructuur) en de beheeractiviteiten die gerelateerd zijn aan de PPS projecten. Door deze bundeling van activiteiten kan versneld en efficiënter invulling worden gegeven aan de strategie om ook na de bouwfase bij projecten betrokken te blijven. Ballast Nedam Beheer zal voor beide divisies actief zijn volgens dezelfde succesvol gebleken formule als van Ballast Nedam Concessies. 11 juli van 12

4 EBIT Infrastructuur Bouw en Ontwikkeling Overig ( 3) ( 4) ( 9) Het operationele resultaat daalde van 15 miljoen over het eerste half 2007 tot 13 miljoen. Infrastructuur heeft het operationeel resultaat met 1 miljoen verbeterd tot 5 miljoen. Het operationeel resultaat van Bouw en Ontwikkeling daalde van 15 miljoen tot 11 miljoen. Het resultaat Overig is 1 miljoen beter dan over het eerste half Overig betreft hoofdzakelijk de holdingkosten. Marge Infrastructuur 1,7% 1,5% 2,7% Bouw en Ontwikkeling 3,6% 6,5% 5,5% Totaal 2,3% 2,9% 3,3% De marge op concernbasis daalde op halfbasis van 2,9% tot 2,3% bij een sterk toegenomen omzet. De marge van Infrastructuur nam toe van 1,5% naar 1,7% bij een fractioneel gestegen omzet. Door het achterblijvende resultaat en de sterk gestegen omzet zag Bouw en Ontwikkeling de marge dalen van 6,5% tot een marge van 3,6%. In het eerste half is het nog moeilijk gebleken om de prijsstijgingen van de toeleveranciers en de onderaannemers in de openbare aanbestedingen volledig aan de klanten door te berekenen. Daarnaast zullen de marges op vastgoedontwikkeling ook lager worden. De verwachting is dan ook dat de margedruk in 2008 nog zal voortduren. De verwachte marge op concernbasis voor geheel 2008 is rond de 3%. Nettoresultaat EBIT Rentebaten en lasten ( 3) ( 2) ( 4) Resultaat voor belastingen Belastingen ( 3) ( 4) ( 11) Nettoresultaat Het resultaat voor belastingen bedroeg 10 miljoen en was 3 miljoen lager dan over het eerste half De rentepost is met 1 miljoen toegenomen tot een rentelast van 3 miljoen door het gestegen werkzaam vermogen als gevolg van het hogere benodigde werkkapitaal voor de infrastructuurprojecten en de toegenomen investeringen in grondposities. Het nettoresultaat nam af tot 7 miljoen. De belastinglasten bedroegen 3 miljoen, hetgeen een effectieve belastingdruk van 30% was. 11 juli van 12

5 Orderportefeuille Infrastructuur Bouw en Ontwikkeling Overig / eliminatie (19) (5) (19) De orderportefeuille is in het eerste half met 14% gestegen van miljoen tot miljoen. Infrastructuur heeft grote projecten gecontracteerd, zoals de multi fuel centrale Nuon Magnum in de Eemshaven van 170 miljoen, de reconstructie van de rijksweg A12 Zoetermeer / Gouda van 100 miljoen en de Brammenterminal in Rotterdam van 25 miljoen. Bouw en Ontwikkeling versterkte de positie in de zorgsector door het afsluiten van het design & build contract van 43 miljoen voor Medimall, een grote zorgboulevard in Rotterdam. Vermogen en kasstromen Het eigen vermogen is met 7 miljoen gedaald ten opzichte van einde 2007 en bedroeg 165 miljoen. Deze daling bestond uit de dividendbetaling van 14 miljoen en de toevoeging van het nettoresultaat van 7 miljoen. De totale activa stegen met 55 miljoen tot 953 miljoen. Door de toename van de activa en het gedaalde eigen vermogen daalde de solvabiliteit van 19% eind 2007 naar 17%. Het werkzaam vermogen steeg van 256 miljoen eind 2007 tot 299 miljoen door met name het hogere benodigde werkkapitaal voor de infrastructuurprojecten, de investeringen in grondposities en de investeringen in materiële vaste activa. De kasstroom over het eerste half 2008 was gelijk aan de kasstroom over het eerste half 2007 en bedroeg 43 miljoen negatief. De operationele kasstroom bedroeg 17 miljoen negatief tegenover een negatieve operationele kasstroom van 71 miljoen over het eerste half Dit betrof met name het hogere benodigde werkkapitaal bij Infrastructuur, ondanks de toegenomen vooruitbetalingen, en de toename van de voorraad grondposities bij Bouw en Ontwikkeling. De kasstroom uit investeringsactiviteiten bedroeg 8 miljoen negatief, bestaande uit 26 miljoen aan investeringen, 20 miljoen aan desinvesteringen en 2 miljoen aan verwerving van dochterondernemingen. De investeringen betroffen met name investeringen in materieel. De netto investeringen in materiële vaste activa van 22 miljoen overtroffen de afschrijvingen van 9 miljoen. De desinvesteringen betroffen voor 18 miljoen ontvangsten op de PPS vorderingen. De negatieve kasstroom uit financieringsactiviteiten van 18 miljoen bestond uit de per saldo voor 4 miljoen afgeloste langlopende leningen en 14 miljoen dividendbetaling over x Netto financieringspositie Netto liquide middelen Kortlopend deel langlopende leningen ( 1) ( 18) ( 18) Langlopende leningen ( 110) ( 72) ( 97) ( 102) ( 71) ( 63) De netto financieringspositie nam in het eerste half met 39 miljoen af tot 102 miljoen. De langlopende leningen zijn met 13 miljoen toegenomen tot 110 miljoen. Deze toename betrof met name een opname van 13 miljoen lening voor financiering van grondposities en een verlaging met 2 miljoen van de langjarige PPS leningen. Het kortlopende deel van de langlopende leningen betrof eind 2007 voornamelijk de PPSleningen en is in het eerste half met 17 miljoen afgenomen tot 1 miljoen. De netto liquide middelen namen met 43 miljoen af tot 9 miljoen. De vooruitbetalingen op projecten zijn toegenomen van 68 miljoen eind 2007 tot 89 miljoen. Gedurende het bestaat er een grotere financieringsbehoefte dan op het 11 juli van 12

6 einde. In de komende twee jaren zal het werkzaam vermogen verder stijgen door de drie recente PPSprojecten. De langlopende leningen bestaan voornamelijk uit een langjarige lening van 50 miljoen, een lening van 30 miljoen voor de financieringen van grondposities en 12 miljoen aan leningen voor PPS projecten. De lening van 50 miljoen heeft een looptijd van 5 tot 1 april 2012 en een vaste rente van 4,63%. Als zekerheid is hypotheek gevestigd op een aantal onroerende zaken die in gebruik zijn bij Ballast Nedam. De leningsvoorwaarden bevatten geen financiële convenanten. Daarnaast is er een leningfaciliteit tot oktober 2012 van 34 miljoen, waarvan 30 miljoen is opgenomen, voor de financiering van een aantal grondposities in een aparte daarvoor opgerichte vennootschap. Deze lening heeft een rente van Euribor plus 100 basispunten. Als zekerheid is hypotheek gevestigd op de betreffende grondposities. Het aandeel Ballast Nedam Het nettoresultaat per gemiddeld uitstaand aandeel is gedaald van 0,94 over het eerste half 2007 tot 0,71. Het aantal gemiddeld uitstaande aandelen bedroeg Strategie De drie belangrijkste strategische kernpunten van Ballast Nedam in 2008 zijn: Het vergroten van de waarde van de onderneming door het verder verbeteren van de operationele prestatie van de onderneming ( operational excellence ) en door het verhogen van de structurele marge door de mix van activiteiten te wijzigen: naar verhouding meer ontwikkeling alsmede meer beheer van het onderhoud en van de exploitatie ten opzichte van het bouwen en naar verhouding meer actief in niches (zoals offshore windmolens, industriebouw, internationale projecten, grote complexe projecten, hoogbouw en CNG stations). Het versterken van de voor en achterkant van de horizontale waardeketen door grondposities te verwerven en de activiteiten op het gebied van projectontwikkeling versterken, door het beheer van het onderhoud en van de exploitatie te versterken en door het innemen van een vooraanstaande plaats in de publiek private samenwerkingsmarkt (PPS). Het versterken van de toeleverende bedrijven in de verticale waardeketen door het verder completeren van het productenaanbod en het uitbouwen van de specialistische bedrijven, door het verder verbeteren van de operationele prestaties van de prefab bedrijven en door het vervangen en mogelijk uitbreiden van de posities voor de grondstofwinning. Bijlagen Segmentatieoverzicht omzet, EBIT, marge, nettoresultaat, orderportefeuille, operationele kasstroom en investeringskasstroom Geconsolideerde winst en verliesrekening Geconsolideerde balans Geconsolideerd kasstroomoverzicht De bij dit persbericht opgenomen geconsolideerde winst en verliesrekening, balans en kasstroomoverzicht zijn gebaseerd op de waarderingsgrondslagen zoals opgenomen in de opgemaakte rekening juli van 12

7 Segmentatie Omzet Infrastructuur Bouw en Ontwikkeling Overig ( 3) ( 6) EBIT Infrastructuur Bouw en Ontwikkeling Overig ( 3) ( 4) ( 9) Marge Infrastructuur 1,7% 1,5% 2,7% Bouw en Ontwikkeling 3,6% 6,5% 5,5% Totaal 2,3% 2,9% 3,3% Nettoresultaat EBIT Rentebaten en lasten ( 3) ( 2) ( 4) Resultaat voor belastingen Belastingen ( 3) ( 4) ( 11) Nettoresultaat Geen accountantscontrole toegepast; 1 e half 2008 tot en met 13 juni 2008 (1 e half 2007 tot en met 17 juni 2007) 11 juli van 12

8 Segmentatie (vervolg) Orderportefeuille Infrastructuur Bouw en Ontwikkeling Overig / eliminatie (19) (5) (19) Operationele kasstroom Infrastructuur ( 12) ( 35) 20 Bouw en Ontwikkeling ( 11) ( 35) ( 31) ( 23) ( 70) ( 11) Overig 6 (1) (15) ( 17) ( 71) ( 26) Investeringskasstroom Infrastructuur ( 7) ( 5) ( 22) Bouw en Ontwikkeling 4 ( 2) ( 7) ( 3) ( 7) ( 29) Overig (5) (2) ( 8) ( 9) ( 29) Geen accountantscontrole toegepast; 1 e half 2008 tot en met 13 juni 2008 (1 e half 2007 tot en met 17 juni 2007) 11 juli van 12

9 Geconsolideerde winst en verliesrekening x Omzet Kosten van grondstoffen en uitbesteed werk ( 405) ( 354) ( 923) Personeelsbeloningen ( 133) ( 116) ( 260) Overige bedrijfskosten ( 14) ( 13) ( 25) ( 552) ( 483) (1 208) Resultaat geassocieerde deelnemingen EBITDA Afschrijvingen en amortisatie (im)materiële vaste activa ( 10) ( 10) ( 21) EBIT Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Rentelasten en soortgelijke kosten ( 4) ( 3) ( 8) ( 3) ( 2) ( 4) Resultaat voor belastingen Belastingen ( 3) ( 4) ( 11) Nettoresultaat Toe te rekenen aan: Aandeelhouders Minderheidsbelang Nettoresultaat Toe te rekenen aan aandeelhouders: Nettoresultaat per aandeel ( ) 0,71 0,94 2,75 Verwaterd nettoresultaat per aandeel ( ) 0,71 0,93 2,75 Geen accountantscontrole toegepast; 1 e half 2008 tot en met 13 juni 2008 (1 e half 2007 tot en met 17 juni 2007) 11 juli van 12

10 Geconsolideerde balans x jun dec jun 07 Vaste activa Immateriële activa Materiële activa Financiële activa Investeringen in geassocieerde deelnemingen Uitgestelde belastingvorderingen Vlottende activa Voorraden Onderhanden werk Vorderingen Geldmiddelen en kasequivalenten Kortlopende verplichtingen Bankkredieten ( 67) ( 35) ( 67) Kortlopend deel langlopende lening ( 1) ( 18) ( 18) Voorraden ( 18) ( 15) ( 19) Onderhanden werk ( 172) ( 130) ( 138) Crediteuren ( 207) ( 211) ( 188) Belastingen ( 1) ( 1) Overige schulden ( 156) ( 156) ( 156) Kortlopend deel voorzieningen ( 24) ( 24) ( 23) ( 645) ( 590) ( 610) Werkkapitaal Langlopende verplichtingen Leningen Uitgestelde belastingverplichtingen Personeelsbeloningen Voorzieningen Groepsvermogen Minderheidsbelang Eigen vermogen toe te rekenen aan de aandeelhouders Eigen vermogen x Geplaatst aandelenkapitaal Agio Overige reserves Openingsstand Koersverschil Direct in eigen vermogen verwerkte resultaten Nettoresultaat Dividend ( 14) ( 13) ( 13) Overig Eindstand Geen accountantscontrole toegepast; 1 e half 2008 tot en met 13 juni 2008 (1 e half 2007 tot en met 17 juni 2007) 11 juli van 12

11 Geconsolideerd kasstroomoverzicht x Netto liquide middelen beginstand Nettoresultaat Afschrijvingen Amortisatie Rentelasten Rentebaten ( 1) ( 1) ( 4) Op aandelen gebaseerde beloningen Belastingen Resultaat geassocieerde deelnemingen ( 1) ( 1) Boekresultaat op verkoop materiële vaste activa ( 2) ( 1) Mutatie overige reële waarde investeringen ( 3) ( 3) Mutatie overige vorderingen ( 1) 4 2 Mutatie onderhanden werk 41 ( 31) ( 23) Mutatie voorraden ( 42) ( 9) ( 33) Mutatie voorzieningen en personeelsbeloningen ( 6) ( 8) ( 10) Betaalde rente ( 4) ( 3) ( 8) Ontvangen rente 1 1 Betaalde belastingen ( 1) ( 1) ( 4) Mutatie overig werkkapitaal ( 27) ( 43) ( 9) Netto kasstroom operationele activiteiten ( 17) ( 71) ( 26) Immateriële vaste activa investeringen ( 3) ( 2) desinvesteringen Materiële vaste activa investeringen ( 23) ( 12) ( 29) desinvesteringen Financiële activa investeringen ( 1) ( 6) desinvesteringen ontvangen dividend 1 1 Verwerving van dochteronderneming ( 2) Verworven geldmiddelen uit overname Netto kasstroom investeringsactiviteiten ( 8) ( 9) ( 29) Opgenomen langlopende leningen Aflossing langlopende leningen ( 19) ( 1) ( 10) Betaald dividend ( 14) ( 13) ( 13) (In)verkoop ingekochte aandelen ( 1) Netto kasstroom financieringsactiviteiten ( 18) Effect van koersverschillen op liquide middelen ( 2) Netto liquide middelen eindstand Geen accountantscontrole toegepast; 1 e half 2008 tot en met 13 juni 2008 (1 e half 2007 tot en met 17 juni 2007) 11 juli van 12

12 x Netto liquide middelen Geldmiddelen en kasequivalenten Bankkredieten ( 67) ( 67) ( 35) Vrij beschikbaar ( 2) 2 40 Proportioneel geconsolideerd x Netto financieringspositie Netto liquide middelen Kortlopend deel langlopende leningen ( 1) ( 18) ( 18) Langlopende leningen ( 110) ( 72) ( 97) ( 102) ( 71) ( 63) Geen accountantscontrole toegepast; 1 e half 2008 tot en met 13 juni 2008 (1 e half 2007 tot en met 17 juni 2007) Voor meer informatie: Public Relations, Adrie van Kessel, telefoonnummer (06) Investor Relations, Richard Feenstra, telefoonnummer (06) juli van 12

Strategische doelstellingen en resultaten

Strategische doelstellingen en resultaten 3 Strategische doelstellingen en resultaten De strategie van Ballast Nedam richt zich op grote integrale complexe projecten en gerelateerde activiteiten in de nichemarkten. Dat betekent dat we focussen

Nadere informatie

PERSBERICHT PUBLICATIE HALFJAARCIJFERS 2015. Uitdagend eerste halfjaar, strategie op koers

PERSBERICHT PUBLICATIE HALFJAARCIJFERS 2015. Uitdagend eerste halfjaar, strategie op koers PERSBERICHT PUBLICATIE HALFJAARCIJFERS 2015 Uitdagend eerste halfjaar, strategie op koers Lichte daling omzet Positief, maar lager bedrijfsresultaat (EBIT) voor het eerste halfjaar 2015 Kaspositie en solvabiliteit

Nadere informatie

Operationele nettowinst SnowWorld stijgt naar 1,8 miljoen

Operationele nettowinst SnowWorld stijgt naar 1,8 miljoen Persbericht 14 januari 2015 SnowWorld verkoopt 2,8% meer pistetickets Operationele nettowinst SnowWorld stijgt naar 1,8 miljoen Kernpunten 2013/2014: - Verkrijging van een notering aan NYSE Euronext Amsterdam

Nadere informatie

Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen

Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen Persbericht Jaarcijfers 2013 Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen De winst over het boekjaar bedroeg 68 miljoen. Dat is een afname van 0,9% ten opzichte van 2012. Zoals op 2 januari 2014 bericht

Nadere informatie

BAM 2014 gecorrigeerd resultaat vóór belastingen 62 miljoen; Back-in-shape-programma op koers

BAM 2014 gecorrigeerd resultaat vóór belastingen 62 miljoen; Back-in-shape-programma op koers Runnenburg 9, 3981 AZ Bunnik / Postbus 20, 3980 CA Bunnik Telefoon (030) 659 89 88 Postbank 2903344 / ABN AMRO bank s-gravenhage 430008937 Datum 19 februari 2015 18 februari 2015 Aantal bladen 15 15 BAM

Nadere informatie

Verslag van de Raad van Bestuur

Verslag van de Raad van Bestuur Verslag van de Raad van Bestuur Inleiding Ballast Nedam heeft in 2007 conform de verwachtingen gepresteerd. Deze prestatie stemt tot tevredenheid, temeer omdat de prijzen van toeleveranciers en onderaannemers

Nadere informatie

DURA VERMEER WERKT JAARVERSLAG

DURA VERMEER WERKT JAARVERSLAG DURA VERMEER WERKT JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 INHOUD 2 3 5 7 8 9 13 14 15 16 17 26 34 36 37 39 46 47 Kerncijfers Wie zijn wij Organogram Bestuur Dura Vermeer Groep NV Verslag van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

Nettowinst TenCate 23,9 miljoen; reductie netto schuldpositie met 136 miljoen

Nettowinst TenCate 23,9 miljoen; reductie netto schuldpositie met 136 miljoen KONINKLIJKE TEN CATE Persbericht investor relations Nettowinst TenCate 23,9 miljoen; reductie netto schuldpositie met 136 miljoen Dividend 0,60 per aandeel (60% pay-out) Highlights 2009 Omzet: 842 miljoen

Nadere informatie

Heijmans: mager eerste halfjaar, forse groei orderportefeuille 2014 transitiejaar, ontwikkeling woningmarkt biedt perspectief

Heijmans: mager eerste halfjaar, forse groei orderportefeuille 2014 transitiejaar, ontwikkeling woningmarkt biedt perspectief Persbericht halfjaarcijfers 2014 Datum 20 augustus 2014 Pagina s 1 van 21 Heijmans: mager eerste halfjaar, forse groei orderportefeuille 2014 transitiejaar, ontwikkeling woningmarkt biedt perspectief Highlights:

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Totaal aantal pagina s: 10 PERSCONFERENTIE / ANALISTENBIJEENKOMST De gecombineerde persconferentie / analistenbijeenkomst wordt vandaag om 13.30 uur gehouden op het kantoor van Citigate First Financial,

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2008. Bedrijfsresultaat gedaald. Afwaardering belang. Winstverwachting bijgesteld

Halfjaarbericht 2008. Bedrijfsresultaat gedaald. Afwaardering belang. Winstverwachting bijgesteld Halfjaarbericht 2008 Bedrijfsresultaat gedaald Afwaardering belang ProSiebenSat.1 Winstverwachting bijgesteld Telegraaf Media Groep N.V. bezoekadres Basisweg 30, Amsterdam telefoon 020-585 9111 postadres

Nadere informatie

Resultaten 2014 Eneco Groep tevredenstellend ondanks lastige omstandigheden

Resultaten 2014 Eneco Groep tevredenstellend ondanks lastige omstandigheden Persbericht EMBARGO 4 MAART 15.00 UUR Datum: 4 maart 2015 Aantal pagina's: 8 Resultaten 2014 Eneco Groep tevredenstellend ondanks lastige omstandigheden Bedrijf scherpt duurzame strategie aan en zet in

Nadere informatie

Jaarcijfers 2014 AND International Publishers NV

Jaarcijfers 2014 AND International Publishers NV Persbericht Jaarcijfers 2014 AND International Publishers NV AND realiseert positief en sterk resultaat over 2014 in miljoenen euro s (behalve bedragen per aandeel) 2014 2013 Opbrengsten 4,8 4,3 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

Goed eerste halfjaar 2005: EBITA groeit met 18%

Goed eerste halfjaar 2005: EBITA groeit met 18% 1 HALFJAARBERICHT 2005 Goed eerste halfjaar 2005: EBITA groeit met 18% Kernpunten EBITA: 36,2 miljoen euro (+ 18,3%) Netto resultaat: 20,5 miljoen euro (+ 10,2%) Bedrijfsopbrengsten: 1.063 miljoen euro

Nadere informatie

jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL

jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL JAARVERSLAG 2013 DURA VERMEER GROEP NV 1 INHOUDSOPGAVE Kerncijfers 03 Wie zijn wij 04 Bestuur Dura Vermeer Groep NV 05 Verslag van de Raad van Bestuur 06 Algemene gang

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV AMVEST VASTGOED BV 2 INHOUDSOPGAVE VERSLAG VAN DE DIRECTIE 5 De Nederlandse economie en woningmarkt 6 Amvest in de Nederlandse woningmarkt 7 Financiële resultaten 2012 7 Risicobeheersing 8 Integriteit

Nadere informatie

Persbericht Koninklijke Reesink N.V.

Persbericht Koninklijke Reesink N.V. Persbericht Koninklijke Reesink N.V. Duidelijke autonome omzetgroei en aanzienlijke verhoging bedrijfsresultaat 2011 Kernpunten 2011 Commercieel/operationeel - Uitvoering geven aan joint venture THR B.V.

Nadere informatie

Eneco Groep boekt vooruitgang met nieuwe innovatieve bedrijfsstrategie

Eneco Groep boekt vooruitgang met nieuwe innovatieve bedrijfsstrategie Persbericht Datum: 3 augustus 2015 Aantal pagina's: 8 Eneco Groep boekt vooruitgang met nieuwe innovatieve bedrijfsstrategie bevredigende resultaten eerste helft 2015 Bedrijfsstrategie geactualiseerd en

Nadere informatie

WINST VAN LANSCHOT EERSTE HELFT 2002 RUIM 10% HOGER

WINST VAN LANSCHOT EERSTE HELFT 2002 RUIM 10% HOGER PERSBERICHT WINST VAN LANSCHOT EERSTE HELFT 2002 RUIM 10% HOGER Bedrijfsresultaat na belastingen stijgt van 46,4 miljoen naar 51,2 miljoen (+10,1%) Winst per gewoon aandeel (exclusief buitengewone baten)

Nadere informatie

Persbericht Gereglementeerde informatie

Persbericht Gereglementeerde informatie Keizerslaan 20 Boulevard de l'empereur, 20 B-1000 Brussels T +32 2 546 70 11 F +32 2 546 70 10 www.eliagroup.eu 29/08/2014 Gelieve voor meer informatie contact op te nemen met: Media Barbara Verhaegen

Nadere informatie

Vandaag investeren in onze klanten voor winstgevende groei in de toekomst

Vandaag investeren in onze klanten voor winstgevende groei in de toekomst Resultaten Q1 2005 Vandaag investeren in onze klanten voor winstgevende groei in de toekomst Anders Moberg, President & CEO van Ahold Hoofdpunten: > Bedrijfsresultaat Q1 2005 in lijn met Q1 2004 > Nettoresultaat

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2013

Halfjaarverslag 2013 Halfjaarverslag 2013 Gecorrigeerde nettowinst FY13 H1: 21,9 miljoen (FY12 H1: 27,9 miljoen) Gecorrigeerde nettowinst FY13 Q2: 12,7 miljoen ( 0,18 per aandeel) Interim-dividend 0,13 per aandeel Sterke groei

Nadere informatie

STERKE VERBETERING VAN OMZET EN OPERATIONELE RESULTATEN

STERKE VERBETERING VAN OMZET EN OPERATIONELE RESULTATEN ` aantal pagina s: 13 LB Icon AB (publ.) Rapportage over de periode 1 januari 30 september 2005 STERKE VERBETERING VAN OMZET EN OPERATIONELE RESULTATEN AMSTERDAM, Nederland / STOCKHOLM, Zweden 20 oktober

Nadere informatie

BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV HALFJAARVERSLAG 2008

BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV HALFJAARVERSLAG 2008 BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV HALFJAARVERSLAG 2008 INHOUDSOPGAVE Kerngegevens 2008 2 Verslag van de directie 3 - Direct rendement 3 - Indirect rendement 3 - Rendementsdoelstelling 3 - Uitkering 3 - Verwachte

Nadere informatie

Eneco Halfjaarbericht 2008

Eneco Halfjaarbericht 2008 Eneco Halfjaarbericht 2008 Eneco op koers Bijzonderheden eerste halfjaar 2008 Totale omzet stijgt met 7% tot 2,6 miljard Stijging volumes in eerste helft 2008 van alle producten Prinses Amaliawindpark

Nadere informatie

2003: > Jaar van plussen en minnen > Sterk gestegen kasstroom uit operationele activiteiten > Dividend pay-out eenmalig verhoogd naar ruim 60%

2003: > Jaar van plussen en minnen > Sterk gestegen kasstroom uit operationele activiteiten > Dividend pay-out eenmalig verhoogd naar ruim 60% persbericht Jaarresultaten 2003 United Services Group N.V. 2003: > Jaar van plussen en minnen > Sterk gestegen kasstroom uit operationele activiteiten > Dividend pay-out eenmalig verhoogd naar ruim 60%

Nadere informatie

Stern Groep sluit bewogen jaar positief af

Stern Groep sluit bewogen jaar positief af Persbericht 11 maart 2015 Stern Groep sluit bewogen jaar positief af Stern Groep N.V., Nederlandse marktleider in automotive retail en services, maakt de resultaten bekend over 2014: Operationeel bedrijfsresultaat

Nadere informatie

Eerste kwartaalbericht 2010

Eerste kwartaalbericht 2010 Eerste kwartaalbericht 2010 BinckBank goed van start in 2010 Gecorrigeerde nettowinst in FY10 Q1 18,9 miljoen (gecorrigeerde WpA 0,26) Mijlpaal van 400.000 rekeningen in zicht BinckBank Frankrijk lanceert

Nadere informatie

ZETES JAARRESULTATEN 2014 EFFICIËNTE SAMENWERKING DUURZAME GROEI

ZETES JAARRESULTATEN 2014 EFFICIËNTE SAMENWERKING DUURZAME GROEI ZETES JAARRESULTATEN 2014 EFFICIËNTE SAMENWERKING DUURZAME GROEI IN DE NATUUR ZIJN DE GROOTSTE SUCCESSEN HET RESULTAAT VAN EEN EFFICIËNTE SAMENWERKING Gereglementeerde informatie / Jaarresultaten 2014

Nadere informatie

UNIT4 rapporteert succesvol jaar met sterk laatste kwartaal Verbeterde kasstroom en operationele marge Positieve vooruitzichten voor 2010

UNIT4 rapporteert succesvol jaar met sterk laatste kwartaal Verbeterde kasstroom en operationele marge Positieve vooruitzichten voor 2010 Sliedrecht, 23 februari 2010 UNIT4 rapporteert succesvol jaar met sterk laatste kwartaal Verbeterde kasstroom en operationele marge Positieve vooruitzichten voor 2010 UNIT4 heeft vandaag de jaarresultaten

Nadere informatie