PERSBERICHT Nieuwegein, 11 juli 2008 Nummer BALLAST NEDAM HALFJAARCIJFERS 2008: MARGEDRUK EERSTE HALFJAAR, HANDHAVING RESULTAATSPROGNOSE 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PERSBERICHT Nieuwegein, 11 juli 2008 Nummer 2008.013 BALLAST NEDAM HALFJAARCIJFERS 2008: MARGEDRUK EERSTE HALFJAAR, HANDHAVING RESULTAATSPROGNOSE 2008"

Transcriptie

1 PERSBERICHT Nieuwegein, 11 juli 2008 Nummer BALLAST NEDAM HALFJAARCIJFERS 2008: MARGEDRUK EERSTE HALFJAAR, HANDHAVING RESULTAATSPROGNOSE 2008 Operationeel resultaat 1 e half achtergebleven: 13 miljoen (1 e half 2007: 15 miljoen) Omzet 1 e half gestegen: 575 miljoen (1 e half 2007: 507 miljoen) Orderportefeuille sterk gestegen: 1,6 miljard (1 e half 2007: 1,3 miljard) Nettoresultaat: 7 miljoen (1 e half 2007: 9 miljoen) Handhaving prognose 2008: ongeveer gelijkblijvend operationeel resultaat; hogere omzet in combinatie met margedruk als gevolg van gestegen prijzen van toeleveranciers en onderaannemers. Kerncijfers Omzet EBIT Marge 2,3% 2,9% 3,3% Resultaat voor belasting Nettoresultaat Orderportefeuille Eigen vermogen Solvabiliteit 17% 18% 19% Netto financieringspositie ( 102) ( 71) ( 63) Margedruk eerste half 2008 Ballast Nedam heeft een operationeel resultaat behaald van 13 miljoen bij een omzet van 575 miljoen. Het operationeel resultaat bleef daarmee achter bij het operationeel resultaat over het eerste half 2007 van 15 miljoen. De marge daalde van 2,9% over het eerste half 2007 naar 2,3%. Vooral de bouwbedrijven ondervonden een stevige margedruk door de sterk gestegen prijzen van toeleveranciers en onderaannemers. Met name de gestegen prijs van staal was een grote kostprijsverhogende factor. Ondanks het achtergebleven resultaat over het eerste half handhaaft de Raad van Bestuur de in maart 2008 uitgesproken prognose van een ongeveer gelijkblijvend operationeel resultaat (2007: 42 miljoen) bij een hogere omzet voor geheel juli van 12

2 Financiële resultaten Omzet Infrastructuur Bouw en Ontwikkeling Overig ( 3) ( 6) De omzet steeg met 13% tot 575 miljoen. Infrastructuur De omzet van de divisie Infrastructuur bedroeg 282 miljoen en steeg fractioneel ten opzichte van het eerste half De divisie Infrastructuur behaalde een hoger resultaat dan over het eerste half Het volume in de infrastructuurmarkt was in alle segmenten prima. Het prijsniveau in de openbare aanbestedingsmarkt is nog steeds te laag. Daarbij was er ook sprake van margedruk door de sterk gestegen prijzen van toeleveranciers en onderaannemers. De regiobedrijven, die grotendeels afhankelijk zijn van de openbare aanbestedingen, hadden het meeste last hiervan. De grote projecten, de specialistische bedrijven, de prefab bedrijven en de grondstoffenbedrijven leverden een goede bijdrage aan het resultaat. De divisie Infrastructuur kampt nog met de onzekerheid of het door vergunningsperikelen bij de opdrachtgever stilgelegde, grote project multi fuel centrale Nuon Magnum in de Eemshaven nog verdere vertraging zal oplopen. Ballast Nedam heeft een intentieovereenkomst gesloten met de Deense energiemaatschappij Dong Energy voor de installatie van de funderingen voor 42 windturbines en voor het transformatorstation van het Walney Offshore Windpark in de Ierse Zee, 15 kilometer uit de kust van Engeland. Dit zou in het tweede kwartaal van 2009 kunnen starten. Het hefschip Svanen is nu verhuurd aan MT Højgaard en werkzaam op het project Rhyl Flats in de Ierse Zee. Naar verwachting zal de Svanen voor dezelfde klant eveneens funderingen gaan installeren voor het Robin Rigg Offshore Windpark en het Gunfleet Sands Offshore Windpark. De vooruitzichten voor de komende jaren voor de realisatie van offshore windmolenparken in Noord West Europa zijn goed. Met twee overnames heeft de divisie Infrastructuur in het eerste half invulling gegeven aan de strategie om de toeleverende bedrijven te versterken door het productenaanbod verder te completeren en de posities in de grondstofwinning uit te breiden. Het productenaanbod op het gebied van specialistische boortechnieken is uitgebreid door de overname van Hamstra B.V., een bedrijf met een omzet van 2,5 miljoen en 10 personeelsleden. Samen met ons bedrijf Gebroeders van Leeuwen kan een completer pakket van grondboringen worden aangeboden. De positie in de grondstoffenwinning is verstevigd door de overname van 100% van de aandelen van Lugo N.V. en door een indirecte deelneming van 13% in Antwerp Stone Terminal N.V. Met de overname van Lugo N.V. is het aandeel in de toekomstige winning van grind in België uitgebreid. Naar verwachting zal de winning starten vanaf Antwerp Stone Terminal is concessie en vergunninghouder van een terminal in de haven van Antwerpen en is een afzetkanaal voor de stenen van onze Noorse deelneming Bremanger. 11 juli van 12

3 Bouw en Ontwikkeling De omzet van de divisie Bouw en Ontwikkeling steeg met 67 miljoen tot 296 miljoen. Deze stijging werd grotendeels gedragen door een hogere omzet bij vastgoedontwikkeling en grote projecten. De divisie Bouw en Ontwikkeling behaalde een lager resultaat dan over het eerste half Dit was in lijn met onze prognose van maart Het gestegen resultaat van de vastgoedontwikkeling kon de daling van het resultaat van de bouwbedrijven niet volledig compenseren. Het volume in zowel de woning als de utiliteitsbouw was goed. Het volume in de utiliteitsbouw wordt met name gegenereerd door (semi )overheidsopdrachten. De marges van de bouwbedrijven zijn onder druk gebleven door de gestegen prijzen van toeleveranciers en onderaannemers. Met name de regionale bouwbedrijven hadden te maken met grote margedruk. Dit werd gedeeltelijk gecompenseerd door uitstekende resultaten van de vastgoedontwikkeling. In de nabije toekomst zullen deze hoge marges van de vastgoedontwikkeling afnemen door het afvlakken van de stijging van de verkoopprijzen door de stijgende hypotheekrente en het dalende consumentenvertrouwen. De gestegen bouwkosten kunnen niet volledig in de afvlakkende verkoopprijs worden doorberekend. Voor de middellange termijn blijven we onverminderd positief over de woningmarkt in Nederland door het structurele tekort aan woningen, zowel in aantal als kwaliteit. De woningbouwactiviteiten ontwikkelden zich in het eerste half goed. Het aantal woningen in aanbouw is in het eerste half aanzienlijk toegenomen van tot 3 352, waarvan 26% uit eigen vastgoedontwikkeling voortkomt. In het afgelopen half is het ontwikkelingspotentieel van de grondbank ongeveer gelijk gebleven en bedroeg woningen. De boekwaarde van de grondbank steeg met 13 miljoen tot 144 miljoen. De toename betrof ondermeer betalingen op al bestaande posities. Recent is door de divisie Bouw en Ontwikkeling een akkoord bereikt met de Rijksgebouwendienst over de realisatie van de ministeries van Justitie en van Binnenlandse Zaken met een bouwsom van 328 miljoen. Het aandeel van Ballast Nedam is nog niet in de orderportefeuille opgenomen. Concessies Ballast Nedam Concessies heeft, na de Financial Close (definitieve contractering) in het eerste half op het PPS project Detentiecentrum Zestienhoven, ook de Financial Close op het PPS project kantoren voor de IB Groep en Belastingdienst in Groningen bereikt. Op korte termijn wordt dit ook verwacht voor het PPS Project Kromhoutkazerne in Utrecht. Dit is een goede invulling van de strategie, het bereiken van een vooraanstaande plaats in de publiek private samenwerkingsmarkt. Het aandeel van Ballast Nedam in deze laatste twee projecten zal in de tweede helft van 2008 in de orderportefeuille worden opgenomen. Climate Green Ballast Nedam heeft voor de realisatie en exploitatie van duurzame energieconcepten in nieuwbouwwoningen en commercieel vastgoed de energiemaatschappij Climate Green opgericht. Climate Green realiseert haar eerste duurzame energieproject in de nieuwbouwwijk Berckelbosch te Eindhoven. Ongeveer 783 woningen, waarvan de eerste woningen met dit concept in juni in de verkoop zijn gegaan, zullen worden voorzien van een individueel warmtepompsysteem, vloerverwarming en een gebalanceerd ventilatiesysteem met warmteterugwinning. Door gebruik te maken van de aardwarmte zorgt het systeem voor de verwarming en koeling van de woning en voor de bereiding van warm tapwater. Climate Green zorgt voor de verhuur van het warmtepompsysteem en het langjarig onderhoud. Ballast Nedam Beheer Alle activiteiten op het gebied van het beheren van het onderhoud en van de facilitaire dienstverlening zijn in 2008 bijeengebracht in de nieuw opgerichte business unit Ballast Nedam Beheer. Dit betreft de activiteiten van Ballast Nedam Services (bouw en vastgoed), Ballast Nedam Infra Beheer (infrastructuur) en de beheeractiviteiten die gerelateerd zijn aan de PPS projecten. Door deze bundeling van activiteiten kan versneld en efficiënter invulling worden gegeven aan de strategie om ook na de bouwfase bij projecten betrokken te blijven. Ballast Nedam Beheer zal voor beide divisies actief zijn volgens dezelfde succesvol gebleken formule als van Ballast Nedam Concessies. 11 juli van 12

4 EBIT Infrastructuur Bouw en Ontwikkeling Overig ( 3) ( 4) ( 9) Het operationele resultaat daalde van 15 miljoen over het eerste half 2007 tot 13 miljoen. Infrastructuur heeft het operationeel resultaat met 1 miljoen verbeterd tot 5 miljoen. Het operationeel resultaat van Bouw en Ontwikkeling daalde van 15 miljoen tot 11 miljoen. Het resultaat Overig is 1 miljoen beter dan over het eerste half Overig betreft hoofdzakelijk de holdingkosten. Marge Infrastructuur 1,7% 1,5% 2,7% Bouw en Ontwikkeling 3,6% 6,5% 5,5% Totaal 2,3% 2,9% 3,3% De marge op concernbasis daalde op halfbasis van 2,9% tot 2,3% bij een sterk toegenomen omzet. De marge van Infrastructuur nam toe van 1,5% naar 1,7% bij een fractioneel gestegen omzet. Door het achterblijvende resultaat en de sterk gestegen omzet zag Bouw en Ontwikkeling de marge dalen van 6,5% tot een marge van 3,6%. In het eerste half is het nog moeilijk gebleken om de prijsstijgingen van de toeleveranciers en de onderaannemers in de openbare aanbestedingen volledig aan de klanten door te berekenen. Daarnaast zullen de marges op vastgoedontwikkeling ook lager worden. De verwachting is dan ook dat de margedruk in 2008 nog zal voortduren. De verwachte marge op concernbasis voor geheel 2008 is rond de 3%. Nettoresultaat EBIT Rentebaten en lasten ( 3) ( 2) ( 4) Resultaat voor belastingen Belastingen ( 3) ( 4) ( 11) Nettoresultaat Het resultaat voor belastingen bedroeg 10 miljoen en was 3 miljoen lager dan over het eerste half De rentepost is met 1 miljoen toegenomen tot een rentelast van 3 miljoen door het gestegen werkzaam vermogen als gevolg van het hogere benodigde werkkapitaal voor de infrastructuurprojecten en de toegenomen investeringen in grondposities. Het nettoresultaat nam af tot 7 miljoen. De belastinglasten bedroegen 3 miljoen, hetgeen een effectieve belastingdruk van 30% was. 11 juli van 12

5 Orderportefeuille Infrastructuur Bouw en Ontwikkeling Overig / eliminatie (19) (5) (19) De orderportefeuille is in het eerste half met 14% gestegen van miljoen tot miljoen. Infrastructuur heeft grote projecten gecontracteerd, zoals de multi fuel centrale Nuon Magnum in de Eemshaven van 170 miljoen, de reconstructie van de rijksweg A12 Zoetermeer / Gouda van 100 miljoen en de Brammenterminal in Rotterdam van 25 miljoen. Bouw en Ontwikkeling versterkte de positie in de zorgsector door het afsluiten van het design & build contract van 43 miljoen voor Medimall, een grote zorgboulevard in Rotterdam. Vermogen en kasstromen Het eigen vermogen is met 7 miljoen gedaald ten opzichte van einde 2007 en bedroeg 165 miljoen. Deze daling bestond uit de dividendbetaling van 14 miljoen en de toevoeging van het nettoresultaat van 7 miljoen. De totale activa stegen met 55 miljoen tot 953 miljoen. Door de toename van de activa en het gedaalde eigen vermogen daalde de solvabiliteit van 19% eind 2007 naar 17%. Het werkzaam vermogen steeg van 256 miljoen eind 2007 tot 299 miljoen door met name het hogere benodigde werkkapitaal voor de infrastructuurprojecten, de investeringen in grondposities en de investeringen in materiële vaste activa. De kasstroom over het eerste half 2008 was gelijk aan de kasstroom over het eerste half 2007 en bedroeg 43 miljoen negatief. De operationele kasstroom bedroeg 17 miljoen negatief tegenover een negatieve operationele kasstroom van 71 miljoen over het eerste half Dit betrof met name het hogere benodigde werkkapitaal bij Infrastructuur, ondanks de toegenomen vooruitbetalingen, en de toename van de voorraad grondposities bij Bouw en Ontwikkeling. De kasstroom uit investeringsactiviteiten bedroeg 8 miljoen negatief, bestaande uit 26 miljoen aan investeringen, 20 miljoen aan desinvesteringen en 2 miljoen aan verwerving van dochterondernemingen. De investeringen betroffen met name investeringen in materieel. De netto investeringen in materiële vaste activa van 22 miljoen overtroffen de afschrijvingen van 9 miljoen. De desinvesteringen betroffen voor 18 miljoen ontvangsten op de PPS vorderingen. De negatieve kasstroom uit financieringsactiviteiten van 18 miljoen bestond uit de per saldo voor 4 miljoen afgeloste langlopende leningen en 14 miljoen dividendbetaling over x Netto financieringspositie Netto liquide middelen Kortlopend deel langlopende leningen ( 1) ( 18) ( 18) Langlopende leningen ( 110) ( 72) ( 97) ( 102) ( 71) ( 63) De netto financieringspositie nam in het eerste half met 39 miljoen af tot 102 miljoen. De langlopende leningen zijn met 13 miljoen toegenomen tot 110 miljoen. Deze toename betrof met name een opname van 13 miljoen lening voor financiering van grondposities en een verlaging met 2 miljoen van de langjarige PPS leningen. Het kortlopende deel van de langlopende leningen betrof eind 2007 voornamelijk de PPSleningen en is in het eerste half met 17 miljoen afgenomen tot 1 miljoen. De netto liquide middelen namen met 43 miljoen af tot 9 miljoen. De vooruitbetalingen op projecten zijn toegenomen van 68 miljoen eind 2007 tot 89 miljoen. Gedurende het bestaat er een grotere financieringsbehoefte dan op het 11 juli van 12

6 einde. In de komende twee jaren zal het werkzaam vermogen verder stijgen door de drie recente PPSprojecten. De langlopende leningen bestaan voornamelijk uit een langjarige lening van 50 miljoen, een lening van 30 miljoen voor de financieringen van grondposities en 12 miljoen aan leningen voor PPS projecten. De lening van 50 miljoen heeft een looptijd van 5 tot 1 april 2012 en een vaste rente van 4,63%. Als zekerheid is hypotheek gevestigd op een aantal onroerende zaken die in gebruik zijn bij Ballast Nedam. De leningsvoorwaarden bevatten geen financiële convenanten. Daarnaast is er een leningfaciliteit tot oktober 2012 van 34 miljoen, waarvan 30 miljoen is opgenomen, voor de financiering van een aantal grondposities in een aparte daarvoor opgerichte vennootschap. Deze lening heeft een rente van Euribor plus 100 basispunten. Als zekerheid is hypotheek gevestigd op de betreffende grondposities. Het aandeel Ballast Nedam Het nettoresultaat per gemiddeld uitstaand aandeel is gedaald van 0,94 over het eerste half 2007 tot 0,71. Het aantal gemiddeld uitstaande aandelen bedroeg Strategie De drie belangrijkste strategische kernpunten van Ballast Nedam in 2008 zijn: Het vergroten van de waarde van de onderneming door het verder verbeteren van de operationele prestatie van de onderneming ( operational excellence ) en door het verhogen van de structurele marge door de mix van activiteiten te wijzigen: naar verhouding meer ontwikkeling alsmede meer beheer van het onderhoud en van de exploitatie ten opzichte van het bouwen en naar verhouding meer actief in niches (zoals offshore windmolens, industriebouw, internationale projecten, grote complexe projecten, hoogbouw en CNG stations). Het versterken van de voor en achterkant van de horizontale waardeketen door grondposities te verwerven en de activiteiten op het gebied van projectontwikkeling versterken, door het beheer van het onderhoud en van de exploitatie te versterken en door het innemen van een vooraanstaande plaats in de publiek private samenwerkingsmarkt (PPS). Het versterken van de toeleverende bedrijven in de verticale waardeketen door het verder completeren van het productenaanbod en het uitbouwen van de specialistische bedrijven, door het verder verbeteren van de operationele prestaties van de prefab bedrijven en door het vervangen en mogelijk uitbreiden van de posities voor de grondstofwinning. Bijlagen Segmentatieoverzicht omzet, EBIT, marge, nettoresultaat, orderportefeuille, operationele kasstroom en investeringskasstroom Geconsolideerde winst en verliesrekening Geconsolideerde balans Geconsolideerd kasstroomoverzicht De bij dit persbericht opgenomen geconsolideerde winst en verliesrekening, balans en kasstroomoverzicht zijn gebaseerd op de waarderingsgrondslagen zoals opgenomen in de opgemaakte rekening juli van 12

7 Segmentatie Omzet Infrastructuur Bouw en Ontwikkeling Overig ( 3) ( 6) EBIT Infrastructuur Bouw en Ontwikkeling Overig ( 3) ( 4) ( 9) Marge Infrastructuur 1,7% 1,5% 2,7% Bouw en Ontwikkeling 3,6% 6,5% 5,5% Totaal 2,3% 2,9% 3,3% Nettoresultaat EBIT Rentebaten en lasten ( 3) ( 2) ( 4) Resultaat voor belastingen Belastingen ( 3) ( 4) ( 11) Nettoresultaat Geen accountantscontrole toegepast; 1 e half 2008 tot en met 13 juni 2008 (1 e half 2007 tot en met 17 juni 2007) 11 juli van 12

8 Segmentatie (vervolg) Orderportefeuille Infrastructuur Bouw en Ontwikkeling Overig / eliminatie (19) (5) (19) Operationele kasstroom Infrastructuur ( 12) ( 35) 20 Bouw en Ontwikkeling ( 11) ( 35) ( 31) ( 23) ( 70) ( 11) Overig 6 (1) (15) ( 17) ( 71) ( 26) Investeringskasstroom Infrastructuur ( 7) ( 5) ( 22) Bouw en Ontwikkeling 4 ( 2) ( 7) ( 3) ( 7) ( 29) Overig (5) (2) ( 8) ( 9) ( 29) Geen accountantscontrole toegepast; 1 e half 2008 tot en met 13 juni 2008 (1 e half 2007 tot en met 17 juni 2007) 11 juli van 12

9 Geconsolideerde winst en verliesrekening x Omzet Kosten van grondstoffen en uitbesteed werk ( 405) ( 354) ( 923) Personeelsbeloningen ( 133) ( 116) ( 260) Overige bedrijfskosten ( 14) ( 13) ( 25) ( 552) ( 483) (1 208) Resultaat geassocieerde deelnemingen EBITDA Afschrijvingen en amortisatie (im)materiële vaste activa ( 10) ( 10) ( 21) EBIT Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Rentelasten en soortgelijke kosten ( 4) ( 3) ( 8) ( 3) ( 2) ( 4) Resultaat voor belastingen Belastingen ( 3) ( 4) ( 11) Nettoresultaat Toe te rekenen aan: Aandeelhouders Minderheidsbelang Nettoresultaat Toe te rekenen aan aandeelhouders: Nettoresultaat per aandeel ( ) 0,71 0,94 2,75 Verwaterd nettoresultaat per aandeel ( ) 0,71 0,93 2,75 Geen accountantscontrole toegepast; 1 e half 2008 tot en met 13 juni 2008 (1 e half 2007 tot en met 17 juni 2007) 11 juli van 12

10 Geconsolideerde balans x jun dec jun 07 Vaste activa Immateriële activa Materiële activa Financiële activa Investeringen in geassocieerde deelnemingen Uitgestelde belastingvorderingen Vlottende activa Voorraden Onderhanden werk Vorderingen Geldmiddelen en kasequivalenten Kortlopende verplichtingen Bankkredieten ( 67) ( 35) ( 67) Kortlopend deel langlopende lening ( 1) ( 18) ( 18) Voorraden ( 18) ( 15) ( 19) Onderhanden werk ( 172) ( 130) ( 138) Crediteuren ( 207) ( 211) ( 188) Belastingen ( 1) ( 1) Overige schulden ( 156) ( 156) ( 156) Kortlopend deel voorzieningen ( 24) ( 24) ( 23) ( 645) ( 590) ( 610) Werkkapitaal Langlopende verplichtingen Leningen Uitgestelde belastingverplichtingen Personeelsbeloningen Voorzieningen Groepsvermogen Minderheidsbelang Eigen vermogen toe te rekenen aan de aandeelhouders Eigen vermogen x Geplaatst aandelenkapitaal Agio Overige reserves Openingsstand Koersverschil Direct in eigen vermogen verwerkte resultaten Nettoresultaat Dividend ( 14) ( 13) ( 13) Overig Eindstand Geen accountantscontrole toegepast; 1 e half 2008 tot en met 13 juni 2008 (1 e half 2007 tot en met 17 juni 2007) 11 juli van 12

11 Geconsolideerd kasstroomoverzicht x Netto liquide middelen beginstand Nettoresultaat Afschrijvingen Amortisatie Rentelasten Rentebaten ( 1) ( 1) ( 4) Op aandelen gebaseerde beloningen Belastingen Resultaat geassocieerde deelnemingen ( 1) ( 1) Boekresultaat op verkoop materiële vaste activa ( 2) ( 1) Mutatie overige reële waarde investeringen ( 3) ( 3) Mutatie overige vorderingen ( 1) 4 2 Mutatie onderhanden werk 41 ( 31) ( 23) Mutatie voorraden ( 42) ( 9) ( 33) Mutatie voorzieningen en personeelsbeloningen ( 6) ( 8) ( 10) Betaalde rente ( 4) ( 3) ( 8) Ontvangen rente 1 1 Betaalde belastingen ( 1) ( 1) ( 4) Mutatie overig werkkapitaal ( 27) ( 43) ( 9) Netto kasstroom operationele activiteiten ( 17) ( 71) ( 26) Immateriële vaste activa investeringen ( 3) ( 2) desinvesteringen Materiële vaste activa investeringen ( 23) ( 12) ( 29) desinvesteringen Financiële activa investeringen ( 1) ( 6) desinvesteringen ontvangen dividend 1 1 Verwerving van dochteronderneming ( 2) Verworven geldmiddelen uit overname Netto kasstroom investeringsactiviteiten ( 8) ( 9) ( 29) Opgenomen langlopende leningen Aflossing langlopende leningen ( 19) ( 1) ( 10) Betaald dividend ( 14) ( 13) ( 13) (In)verkoop ingekochte aandelen ( 1) Netto kasstroom financieringsactiviteiten ( 18) Effect van koersverschillen op liquide middelen ( 2) Netto liquide middelen eindstand Geen accountantscontrole toegepast; 1 e half 2008 tot en met 13 juni 2008 (1 e half 2007 tot en met 17 juni 2007) 11 juli van 12

12 x Netto liquide middelen Geldmiddelen en kasequivalenten Bankkredieten ( 67) ( 67) ( 35) Vrij beschikbaar ( 2) 2 40 Proportioneel geconsolideerd x Netto financieringspositie Netto liquide middelen Kortlopend deel langlopende leningen ( 1) ( 18) ( 18) Langlopende leningen ( 110) ( 72) ( 97) ( 102) ( 71) ( 63) Geen accountantscontrole toegepast; 1 e half 2008 tot en met 13 juni 2008 (1 e half 2007 tot en met 17 juni 2007) Voor meer informatie: Public Relations, Adrie van Kessel, telefoonnummer (06) Investor Relations, Richard Feenstra, telefoonnummer (06) juli van 12

Halfjaarcijfers 2008 11 juli 2008

Halfjaarcijfers 2008 11 juli 2008 Halfjaarcijfers 2008 11 juli 2008 2008: handhaving prognose Achtergebleven EBIT 13 miljoen Margedruk eerste halfjaar 2,3% Sterk gestegen orderportefeuille 1,6 miljard Handhaving prognose EBIT 2008 + 42

Nadere informatie

Operationeel resultaat conform verwachting: 42 miljoen (2006: 42 miljoen)

Operationeel resultaat conform verwachting: 42 miljoen (2006: 42 miljoen) PERSBERICHT Nieuwegein, 14 maart 2008 Nummer 2008.006 BALLAST NEDAM JAARCIJFERS 2007: RESULTATEN CONFORM VERWACHTING Operationeel resultaat conform verwachting: 42 miljoen (2006: 42 miljoen) Orderportefeuille

Nadere informatie

Jaarcijfers maart 2008

Jaarcijfers maart 2008 Jaarcijfers 2007 14 maart 2008 2007: conform verwachting EBIT 2007 conform verwachting 42 miljoen (gelijk ) Hoger dividend 1,38 (+3% ) Sterk gestegen orderportefeuille 1,4 miljard (+32%) Prognose EBIT

Nadere informatie

2007: conform verwachting

2007: conform verwachting Algemene Vergadering van Aandeelhouders 7 mei 2008 2007: conform verwachting EBIT 2007 conform verwachting 42 miljoen (gelijk ) Hoger dividend 1,38 (+3% ) Sterk gestegen orderportefeuille 1,4 miljard (+32%)

Nadere informatie

Jaarcijfers maart 2009

Jaarcijfers maart 2009 Jaarcijfers 2008 13 maart 2009 2008: conform verwachting EBIT 2008 conform verwachting 42 miljoen (gelijk ) Conform huidig dividendbeleid 1,24 (- 0,14) Gestegen orderportefeuille 1,7 miljard (+16%) Prognose

Nadere informatie

Jaarcijfers PGGM hoofdkantoor, Zeist

Jaarcijfers PGGM hoofdkantoor, Zeist Jaarcijfers 2010 PGGM hoofdkantoor, Zeist 1 2010: Hoger resultaat EBIT hoger 18 miljoen (+ 1 miljoen) Conform dividendbeleid 0,36 (+ 0,05) Orderportefeuille stabiel 1,8 miljard Prognose 2011 EBIT 15 miljoen

Nadere informatie

Persbericht. Nummer Datum 14 juli 2006 Inlichtingen Public Relations Telefoon (030)

Persbericht. Nummer Datum 14 juli 2006 Inlichtingen Public Relations Telefoon (030) Ringwade 71 3439 LM Nieuwegein Postbus 1339 3430 BH Nieuwegein Telefoon (030) 2 85 33 33 Telefax (030) 2 85 48 75 Website www.ballast-nedam.nl KvK 33.201.106 Persbericht Nummer 2006.009 Datum 14 juli 2006

Nadere informatie

Nieuwegein, 13 juli 2007 Nummer 2007.015 HALFJAARCIJFERS 2007 BALLAST NEDAM : IN LIJN MET EERDERE VERWACHTING

Nieuwegein, 13 juli 2007 Nummer 2007.015 HALFJAARCIJFERS 2007 BALLAST NEDAM : IN LIJN MET EERDERE VERWACHTING Nieuwegein, 13 juli 2007 Nummer 2007.015 HALFJAARCIJFERS 2007 BALLAST NEDAM HALFJAAR 2007 RESULTAATPROGNOSE 2007 : IN LIJN MET EERDERE VERWACHTING : HERBEVESTIGD EBIT Infra : 4 mln; 1 e half 2006 3 mln

Nadere informatie

RBS Benelux Equities Conference Amsterdam, 3 juni

RBS Benelux Equities Conference Amsterdam, 3 juni RBS Benelux Equities Conference Amsterdam, 3 juni 2010 1 03-06-2010 2009: Conform laatste verwachting EBIT conform laatste prognose 17 miljoen (- 60%) Handhaving dividendbeleid 0,31 ( -0,93) Gestegen orderportefeuille

Nadere informatie

Operationeel resultaat conform verwachting: 42 miljoen (2007: 42 miljoen)

Operationeel resultaat conform verwachting: 42 miljoen (2007: 42 miljoen) PERSBERICHT Nieuwegein, 13 maart 2009 Nummer 2009.004 BALLAST NEDAM JAARCIJFERS 2008: RESULTATEN CONFORM VERWACHTING Operationeel resultaat conform verwachting: 42 miljoen (2007: 42 miljoen) Omzet gestegen:

Nadere informatie

Jaarcijfers 2005. Hervatting dividend na uitstekend jaar

Jaarcijfers 2005. Hervatting dividend na uitstekend jaar Jaarcijfers 2005 Hervatting dividend na uitstekend jaar 10 maart 2006 Opnieuw forse verbetering Nettoresultaat + 54%: 20 mln Operationeel resultaat Nederlandse divisies + 53%: 49 mln Marges infrastructuur

Nadere informatie

2009: Conform laatste verwachting

2009: Conform laatste verwachting 1 Jaarcijfers 2009 2009: Conform laatste verwachting EBIT conform laatste prognose 17 miljoen (- 60%) Handhaving dividendbeleid 0,31 ( -0,93) Gestegen orderportefeuille 1,8 miljard (+ 9% ) Prognose EBIT

Nadere informatie

Halfjaarcijfers Renovatie interieur hotel The Grand, Amsterdam

Halfjaarcijfers Renovatie interieur hotel The Grand, Amsterdam Halfjaarcijfers 2010 Renovatie interieur hotel The Grand, Amsterdam 16 juli 2010 2010: Resultaten op schema EBIT 6 miljoen + 2 miljoen Marge 1,0 % + 0,3% Orderportefeuille 1,7 miljard Handhaving prognose

Nadere informatie

Halfjaarcijfers Nuon Magnum, Eemshaven

Halfjaarcijfers Nuon Magnum, Eemshaven Halfjaarcijfers 2011 Nuon Magnum, Eemshaven 1 2011: Resultaten op schema EBIT 8 miljoen + 2 miljoen Marge 1,3% + 0,3% Orderportefeuille 1,7 miljard Handhaving prognose 2011 Solide financiering 2 Kerncijfers

Nadere informatie

Ballast Nedam heeft opnieuw een goed jaar achter de rug. In 2006 zijn aanzienlijk hogere resultaten geboekt.

Ballast Nedam heeft opnieuw een goed jaar achter de rug. In 2006 zijn aanzienlijk hogere resultaten geboekt. Nieuwegein, 16 maart 2007 Nummer 2007.001 BALLAST NEDAM JAARCIJFERS 2006: AANZIENLIJK HOGERE RESULTATEN; HOGER DIVIDEND Resultaat voor belasting + 36% ( 38 miljoen; 2005: 28 miljoen). Dit is 9% boven de

Nadere informatie

15 september Halfjaarcijfers 2005

15 september Halfjaarcijfers 2005 15 september 2005 Halfjaarcijfers 2005 Aanzienlijk hoger resultaat Omzet +14% Operationeel resultaat +39% Nederlandse divisies: Omzet +22% Resultaat +42 % Orderportefeuille +11% Prognose 2005 aanzienlijk

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Jaaroverzicht Geconsolideerde winst- en verliesrekening Opbrengsten 17.123 16.133 Overige baten 64 239 Grondstoffen, materialen en diensten (10.966) (10.291) Personeelslasten (2.838) (2.665) Afschrijvingen,

Nadere informatie

Halfjaarcijfers

Halfjaarcijfers Halfjaarcijfers 2012 1 2012: Resultaten onder druk EBIT gehalveerd 4 miljoen - 4 miljoen Marge 0,7 % - 0,6 % Orderportefeuille hoger 1,9 miljard + 0,2 miljard Prognose 2012 onder druk Solide financiering

Nadere informatie

11 september Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam

11 september Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam Page 1 sur 12 11 september 2003 - Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam Ingrijpende reorganisatie werpt vruchten af. Ballast Nedam weer op de goede weg: EBIT Euro 6 mln (halfjaar 2002 : Euro 93 mln verlies)

Nadere informatie

Persbericht. Nummer 2006.002 Datum 10 maart 2006 Inlichtingen Public Relations Telefoon (030) 2 85 41 61

Persbericht. Nummer 2006.002 Datum 10 maart 2006 Inlichtingen Public Relations Telefoon (030) 2 85 41 61 Ringwade 71 3439 LM Nieuwegein Postbus 1339 3430 BH Nieuwegein Telefoon (030) 2 85 33 33 Telefax (030) 2 85 48 75 Website www.ballast-nedam.nl KvK 33.201.106 Persbericht Nummer 2006.002 Datum 10 maart

Nadere informatie

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde KERNCIJFERS over het eerste halfjaar in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten Opbrengsten 454,6 433,6 5% Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen

Nadere informatie

Samenvattend: 2006 was wederom een goed jaar voor Ballast Nedam

Samenvattend: 2006 was wederom een goed jaar voor Ballast Nedam Samenvattend: 2006 was wederom een goed jaar voor Ballast Nedam Resultaat voor belasting + 36 procent (38 miljoen euro; 2005: 28 miljoen euro) Nettoresultaat meer dan verdubbeld: 44 miljoen euro (2005:

Nadere informatie

Oranjewoud N.V. tevreden over behaalde resultaten in 2016

Oranjewoud N.V. tevreden over behaalde resultaten in 2016 Oranjewoud N.V. tevreden over behaalde resultaten in 2016 Gouda, 28 april 2017 Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden is de accountantscontrole nog niet afgerond, maar wel zo ver gevorderd dat

Nadere informatie

Meer winst voor Super de Boer

Meer winst voor Super de Boer Halfjaarcijfers 2008 Super de Boer (week 1-24) Meer winst voor Super de Boer Amersfoort, 27 augustus 2008 Jan Brouwer, Directievoorzitter Super de Boer N.V.: Super de Boer laat in het eerste halfjaar van

Nadere informatie

12 juli 2001 - Halfjaarcijfers 2001 Ballast Nedam: Sterke winstgroei

12 juli 2001 - Halfjaarcijfers 2001 Ballast Nedam: Sterke winstgroei Page 1 sur 12 12 juli 2001 - Halfjaarcijfers 2001 Ballast Nedam: Sterke winstgroei Het in 2000 ingezette verbeteringsproces leidt zichtbaar tot resultaten. Ballast Nedam is op weg naar verdere winstgroei.

Nadere informatie

Operationeel resultaat conform verwachting: 17 miljoen (2008: 42 miljoen)

Operationeel resultaat conform verwachting: 17 miljoen (2008: 42 miljoen) PERSBERICHT Nieuwegein, 12 maart 2010 Nummer 2010.002 BALLAST NEDAM JAARCIJFERS 2009: RESULTATEN CONFORM LAATSTE VERWACHTING Operationeel resultaat conform verwachting: 17 miljoen (2008: 42 miljoen) Prognose

Nadere informatie

!! Persbericht! +! Resultaat!over!2011!fors!beter!dan!2010!!! +! EBITDA!met!!7,5!mln!verbeterd! +! Schuldpositie!met!ruim!10%!afgenomen!

!! Persbericht! +! Resultaat!over!2011!fors!beter!dan!2010!!! +! EBITDA!met!!7,5!mln!verbeterd! +! Schuldpositie!met!ruim!10%!afgenomen! Persbericht + Resultaatover2011forsbeterdan2010 + EBITDAmet 7,5mlnverbeterd + Schuldpositiemetruim10%afgenomen Governance NahetvertrekvandevorigeRaadvanBestuurwerdtijdensdezoektochtnaareengeschikte opvolger,hetbedrijfhetvolledigejaar2011aangestuurddooreeninterim@ceoindepersoon

Nadere informatie

Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014

Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014 Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014 Gerealiseerd (x 1.000) Noot 2014 2013 Voortgezette bedrijfsactiviteiten Voortgezette bedrijfsactiviteiten Bruto facturatiewaarde

Nadere informatie

Financiële overzichten. Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015

Financiële overzichten. Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015 Financiële overzichten Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015 Geconsolideerde resultatenrekening en overzicht van het totaalresultaat (niet-geauditeerd) Geconsolideerde resultatenrekening

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007

P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007 P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007 AANZIENLIJKE STIJGING HALFJAARRESULTAAT HES BEHEER (+ 38,9%) H.E.S. Beheer N.V. te Rotterdam heeft over het eerste halfjaar een nettoresultaat

Nadere informatie

ROTO SMEETS GROUP JAARCIJFERS 2010

ROTO SMEETS GROUP JAARCIJFERS 2010 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (bedragen x 1.000) 2010 2009 index Opbrengsten 345.860 415.387 83 Kosten van grond- en hulpstoffen -146.180-189.618 77 Kosten uitbesteed werk en andere externe

Nadere informatie

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31%

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% Persbericht 30 oktober 2017 Winstversnelling in tweede helft boekjaar 2016/2017 SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% In verband met het aangekondigde verplichte bod van Alychlo N.V. op aandelen

Nadere informatie

Jaarcijfers maart 2013

Jaarcijfers maart 2013 Jaarcijfers 2012 8 maart 2013 1 2012 Zwaar jaar, hard ingegrepen, versnelde aanpassing profiel EBIT omlaag Dividend Goede orderportefeuille - 31 miljoen geen 1,8 miljard (- 50 miljoen) (- 0,47) (- 189

Nadere informatie

Jaarcijfers Fly-over Haarlem

Jaarcijfers Fly-over Haarlem Jaarcijfers 2011 1 Fly-over Haarlem 2011: Hoger resultaat en goede uitgangspositie EBIT hoger 19 miljoen (+ 1 miljoen) Dividend omhoog 0,47 (+ 0,11) Orderportefeuille hoger 1,9 miljard (+ 109 miljoen)

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Financiële overzichten. Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015

Financiële overzichten. Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015 Financiële overzichten Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015 Geconsolideerde resultatenrekening en overzicht van het totaalresultaat (niet-geauditeerd) Geconsolideerde resultatenrekening

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Voor publicatie: 13 mei 2014 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Rotterdam, 13 mei 2014 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT Schiedam, 19 april 2006. De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities Highlights 2005 De bedrijfsopbrengsten

Nadere informatie

HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005

HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005 Halle, 11 december 2006 HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005 In vergelijking met voorheen (op 19

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Voor publicatie: 14 maart 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Rotterdam, 14 maart 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013

Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013 Persbericht Willemstad, Curaçao, 1 april 2014 Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013 Voorlopige resultaten 2013 Op basis van de voorlopige resultaten

Nadere informatie

RSG DERDE KWARTAAL 2010

RSG DERDE KWARTAAL 2010 RSG DERDE KWARTAAL 2010 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (bedragen x 1.000) 9m 2010 9m 2009 index Opbrengsten 258.226 304.177 85 Kosten van grond- en hulpstoffen -110.192-140.378 78 Kosten uitbesteed

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2013

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2013 Voor publicatie: 14 mei 2013 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2013 Rotterdam, 14 mei 2013 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

geconsolideerde winst- en verliesrekening

geconsolideerde winst- en verliesrekening geconsolideerde winst- en verliesrekening Periode Periode 1/1-30/6 2006 Periode Bedragen in duizenden euro s. 1/1-30/6 2007 (pro forma) 1/1-16/7 2006 Voortgezette bedrijfsactiviteiten Opbrengsten 365.119

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Voor publicatie: 10 mei 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Rotterdam, 10 mei 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider op het gebied van raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Voor publicatie: 11 augustus 2011 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Rotterdam, 11 augustus 2011 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015 Voor publicatie: 12 mei 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015 Rotterdam, 12 mei 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2016 Q1 2017 evolutie Omzet 603 588-2,5% Kostprijs van verkopen (408) (396) -2,9% Brutowinst 195 192-1,5% Verkoopkosten (84) (86) 2,4% Kosten

Nadere informatie

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013 januari 2013 februari maart april mei juni Beurs Rotterdam N.V. juli augustus september Halfjaarbericht 2013 oktober november december Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 30 juni 2013 Beurs Rotterdam

Nadere informatie

Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen.

Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen. Persbericht JA ARCIJFERS 2014 Sligro Food Group N.V. Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen. De nettowinst over het boekjaar bedroeg 69 miljoen. Dat is een toename van 1,5% ten opzichte van 2013.

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING EN TOTAALRESULTAAT VOOR DE JAREN BEËINDIGD OP 31 DECEMBER Geconsolideerde resultatenrekening (in duizenden, uitgezonderd aandelen en gegevens

Nadere informatie

Persbericht investor relations

Persbericht investor relations Persbericht investor relations Bedrijfsresultaat Koninklijke Ten Cate (KTC) bijna verdubbeld in eerste kwartaal 2005 Koninklijke Ten Cate (technisch textiel en technische componenten) boekte over het eerste

Nadere informatie

Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken. Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat 5,3 5,1 5,4 Nettoresultaat 3,4 3,3 3,5

Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken. Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat 5,3 5,1 5,4 Nettoresultaat 3,4 3,3 3,5 PERSBERICHT HOLLAND COLOURS FINANCIEEL RESULTAAT 2014/2015 HOGERE OMZET - STABIEL NETTORESULTAAT Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken koers 13/14 Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q2 2016 Q2 2017 evolutie H1 2016 H1 2017 evolutie Omzet 645 622-3,6% 1,248 1,210-3,0% Kostprijs van verkopen (416) (409) -1,7% (824) (805) -2,3%

Nadere informatie

Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV

Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV Persbericht Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV AND realiseert positief en sterk resultaat over 2013 in miljoenen euro s (behalve bedragen per aandeel) 2013 2012 Opbrengsten 4,3 4,5 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

BAM: nettoresultaat eerste kwartaal 5 miljoen onder moeilijke omstandigheden

BAM: nettoresultaat eerste kwartaal 5 miljoen onder moeilijke omstandigheden Runnenburg 9, 3981 AZ Bunnik / Postbus 20, 3980 CA Bunnik Telefoon (030) 659 89 88 Postbank 2903344 / ABN AMRO bank s-gravenhage 43.00.08.97 Datum 10 mei Aantal bladen 6 BAM: nettoresultaat eerste kwartaal

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2012 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.131-9.131-9.131

Nadere informatie

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 %

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Resultaten Miko per 30 juni 2012 Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Turnhout, 31 augustus 2012 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice- en kunststofverpakkingsspecialist, kende

Nadere informatie

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS 7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van Vanaf boekjaar 2005 past de Groep toe als basis voor haar rapportage. De jaarrekening van 2005 bevat vergelijkende cijfers over het boekjaar 2004 die

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening 4 Financieel overzicht Bekaert Jaarverslag 2011 Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde winst-en-verliesrekening Omzet 5.1. 3 262 496 3 339 957 Kostprijs van verkopen 5.1. -2 358 225-2 688 542 Marge

Nadere informatie

Persbericht. Nummer Datum 11 maart 2005 Inlichtingen Public Relations Telefoon (030)

Persbericht. Nummer Datum 11 maart 2005 Inlichtingen Public Relations Telefoon (030) Ringwade 1 3439 LM Nieuwegein Postbus 1339 3430 BH Nieuwegein Telefoon (030) 2 85 33 33 Telefax (030) 2 85 48 75 Website www.ballast-nedam.nl KvK 33.201.106 Persbericht Nummer 2005.004 Datum 11 maart 2005

Nadere informatie

1. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING /IN DUIZENDEN EURO

1. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING /IN DUIZENDEN EURO 1. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING /IN DUIZENDEN EURO 2015 2014 Netto omzet 326 395 326 558 Wijzigingen in voorraden en bestellingen in uitvoering -3 906 2 287 Overige bedrijfsopbrengsten 4 785 4 118

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q3 2016 Q3 2017 evolutie 9m 2016 9m 2017 evolutie Omzet 625 593-5,1% 1.873 1.803-3,7% Kostprijs van verkopen (415) (397) -4,3% (1.239) (1.202)

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening JAREN AFGESLOTEN PER 31 DECEMBER Toel. 2003 2002 Herwerking 2002 Omzet 3 1 796 987 1 863 467 1 863 467 Kostprijs van verkopen 5 (1 424 481) (1 489 779) (1 489

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 9m 2011 9m 2012 evolutie 3 de kw. 2011 3 de kw. 2012 evolutie Omzet 2.218 2.279 2,8% 719 766 6,5% Kostprijs van verkopen (1.590) (1.637) 3,0%

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Bedragen in miljoenen euro's Eerste halfjaar 2009 Eerste halfjaar 2008 1 Gehele jaar 2008 Doorlopende bedrijfsactiviteiten Netto-omzet uit hoofde van leveringen

Nadere informatie

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investering in machines / 350 Desinvestering in machines 65 Aandeel in winst C / 20 Aandeel in dividend C 30

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investering in machines / 350 Desinvestering in machines 65 Aandeel in winst C / 20 Aandeel in dividend C 30 Voortgezette Studie Boekhouden 12.1 a De functie van het kasstroomoverzicht is een bijdrage leveren aan de beoordeling door gebruikers van het vermogen van de onderneming om geldmiddelen en kasequivalenten

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2011 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.048-9.048

Nadere informatie

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 EUR EUR EUR USD 3 EUR 4 2000 2001 2002 2002 2001 (Bedragen x 1000) jan - jun jan - jun jan - jun jan - jun jul - dec Netto omzet 1.335.336 1.015.496

Nadere informatie

Halfjaarbericht HeadFirst Source Group N.V.

Halfjaarbericht HeadFirst Source Group N.V. Halfjaarbericht 2017 HeadFirst Source Group N.V. 1 Inhoud Geconsolideerde halfjaarcijfers 2017 1. Toelichting eerste halfjaar 2017 2. Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2014 Q1 2015 evolutie Omzet 622 622 Kostprijs van verkopen (440) (425) -3,4% Brutowinst 182 197 8,2% Verkoopkosten (84) (88) 4,8% Kosten van

Nadere informatie

Jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders

Jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders Jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders Amsterdam, 24 april 2013 1 Agenda 1. Opening en mededelingen. 2. Verantwoording over het boekjaar 2012. 3. Vaststelling van het dividend. 4. Verlening

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 6m 2010 6m 2011 evolutie Q2 2010 Q2 2011 evolutie Omzet 1.400 1.499 7,1% 736 763 3,7% Kostprijs van verkopen (906) (1.052) 16,1% (471) (547)

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Netto-omzet 265,0 274,3 Kosten van grond- en hulpstoffen -159,3-164,6 Mutatie voorraad halffabrikaten en gereed product 0,0-0,5 Brutomarge 105,7 109,2 Overige

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geauditeerde, geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS 2015 2016 evolutie Q4 2015 Q4 2016 niet evolutie Omzet 2.646

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening 4 Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde winst-en-verliesrekening Omzet 5.1. 3 671 081 3 715 217 Kostprijs van verkopen 5.1. -3 073 407-3 025 225 Marge op omzet 5.1. 597 674 689 992 Commerciële kosten

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Voor publicatie: 3 augustus 2016 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Rotterdam, 3 augustus 2016 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Resultaten derde kwartaal 2007

Resultaten derde kwartaal 2007 Amersfoort, 1 november 2007 Resultaten derde Schuitema investeert in C1000 Schuitema, de organisatie achter C1000, heeft vandaag de resultaten tot en met het derde bekend gemaakt (40 weken). Kerncijfers

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V.

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Inhoud 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2017... 3 2. Verkort geconsolideerd overzicht totaal resultaat over 2017... 4 3.

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 9m 2010 9m 2011 evolutie Q3 2010 Q3 2011 evolutie Omzet 2.142 2.218 3,5% 742 719-3,1% Kostprijs van verkopen (1.405) (1,590) 13,2% (499) (538)

Nadere informatie

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2013

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2013 AND International Publishers NV Halfjaarbericht 2013 Inhoud Verslag over het eerste halfjaar van 2013..3 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 6 Geconsolideerd overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) FY 2014 FY 2015 evolutie Q4 2014 Q4 2015 niet evolutie Omzet 2.620 2.646 1,0% 711 672-5,5% Kostprijs van verkopen (1.813) (1,804) -0,5% (489)

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 2012 2013 evolutie Q4 2012 Q4 2013 evolutie Herzien* Herzien* niet Omzet 3.091 2.865-7,3% 812 739-9,0% Kostprijs van verkopen (2.222) (2.031)

Nadere informatie

Persbericht BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2006

Persbericht BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2006 Persbericht HAL BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2006 De nettowinst voor aandeelhouders van HAL Holding N.V. bedroeg over de eerste zes maanden van 2006 300,7 miljoen ( 4,72 per aandeel) vergeleken met

Nadere informatie

2. Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers

2. Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers 2. Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers 2.1 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening in duizenden 30.06.2014 30.06.2013 Huurinkomsten 19.844 19.882 Met verhuur verbonden kosten -9-31 Nettohuurresultaat

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 2010 2011 evolutie Q4 2010 Q4 2011 evolutie niet Omzet 2.948 3.023 2,5% 806 805-0,1% Kostprijs van verkopen (1,950) (2,181) 11,8% (545) (591)

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2010 Q1 2011 evolutie Omzet 664 736 10,8% Kostprijs van verkopen (435) (505) 16,1% Brutowinst 229 231 0,9% Verkoopkosten (89) (100) 12,4%

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2013 12 juli 2013 [1]

Halfjaarcijfers 2013 12 juli 2013 [1] Halfjaarcijfers 2013 12 juli 2013 [1] Nipt positief operationeel resultaat EBIT 1 miljoen (- 3 miljoen) Omzet 496 miljoen (- 14%) Orderportefeuille 1,6 miljard (- 194 miljoen ) Handhaving prognose EBIT

Nadere informatie

Persbericht. Resultaten 1 ste halfjaar 2008 Vivenda Media Groep. Hilversum, 23 december Highlights eerste halfjaar 2008

Persbericht. Resultaten 1 ste halfjaar 2008 Vivenda Media Groep. Hilversum, 23 december Highlights eerste halfjaar 2008 Persbericht Hilversum, 23 december 2008 Resultaten 1 ste halfjaar 2008 Vivenda Media Groep Highlights eerste halfjaar 2008 Netto omzet eerste helft 2008 bedroeg 1,8 miljoen* Nettoresultaat over het eerste

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Niet-geauditeerde, geconsolideere cijfers volgens de IFRS/IAS waarderingsregels Q1 2009 Q1 2010 evolutie Omzet 662 664 0,3% Kostprijs van verkopen

Nadere informatie

Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen

Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen Persbericht Jaarcijfers 2013 Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen De winst over het boekjaar bedroeg 68 miljoen. Dat is een afname van 0,9% ten opzichte van 2012. Zoals op 2 januari 2014 bericht

Nadere informatie

Resultaten Vivenda Media Groep 1ste halfjaar 2009

Resultaten Vivenda Media Groep 1ste halfjaar 2009 27.07.09 08:25 Leeftijd: 2 hrs Resultaten Vivenda Media Groep 1ste halfjaar 2009 Categorie: Persberichten 2009 Highlights 1ste halfjaar 2009 Netto omzet steeg met 7,3% naar 1,9 miljoen (eerste helft 2008:

Nadere informatie

Koninklijke BAM Groep nv Halfjaarcijfers Pers- en analistenbijeenkomst Amsterdam, 26 augustus 2010

Koninklijke BAM Groep nv Halfjaarcijfers Pers- en analistenbijeenkomst Amsterdam, 26 augustus 2010 Koninklijke BAM Groep nv Halfjaarcijfers 2010 Pers- en analistenbijeenkomst Amsterdam, 26 augustus 2010 Stabiele prestaties bij lagere opbrengsten Nettoresultaat eerste halfjaar 2010: 50,6 mio (2009: 41,9

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 9 m. 2009 9 m. 2010 evolutie Q3 2009 Q3 2010 evolutie Omzet 2.020 2.142 +6,0% 681 742 +9,0% Kostprijs van verkopen (1.378) (1.405) +2,0% (461)

Nadere informatie

BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT EERSTEKWARTAALCIJFERS 2013

BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT EERSTEKWARTAALCIJFERS 2013 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT EERSTEKWARTAALCIJFERS 2013 Uden, 8 mei 2013 Contents 1. Persbericht eerstekwartaalcijfers 2013.. 3 2. Geconsolideerde balans..... 7 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.....

Nadere informatie

Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers

Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening Huurinkomsten 9.856 10.901 Met verhuur verbonden kosten -67-77 NETTOHUURRESULTAAT 9.789 10.824 Recuperatie van

Nadere informatie

WONINGFONDS APELDOORN CV

WONINGFONDS APELDOORN CV ANNEXUM WONINGFONDS APELDOORN CV HALFJAARBERICHT 2014 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Bewaarder Stichting Bewaarder Woningfonds Apeldoorn Claude Debussylaan

Nadere informatie