BUURT BUSINESS VOORWOORD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BUURT BUSINESS VOORWOORD"

Transcriptie

1 BUURT BUSINESS VOORWOORD Een groep particuliere eigenaren slaat de handen ineen om hun bijdrage te leveren aan de uitvoering van het masterplan Buurtbusiness- Energie voor Vrieheide. Het idee achter de Coöperatie Vrieheide is dat particuliere eigenaren zich organiseren en verantwoordelijk zijn voor maatschappelijke initiatieven. Hierna wordt de formule van de Coöperatie Vrieheide toegelicht. Daardoor wordt helder wie we zijn, waar we voor staan, hoe onze coöperatie is ingericht, hoe ons portfolio met maatschappelijke initiatieven wordt uitgevoerd, hoe we er financieel voorstaan en hoe de samenwerking met partners binnen en buiten de wijk Vrieheide wordt georganiseerd. De Coöperatie Vrieheide start op 1 januari 2014 met vier maatschappelijke initiatieven. Namens Coöperatie Vrieheide, Ria Waarle, BMC Kwartiermaker 1

2 Inhoud 1. De Coöperatie Vrieheide is er voor iedereen!! 3 2. De uitwerking van de formule 4 3. De wijkvisie 6 4. Huisvesting 9 5. De inrichting van Coöperatie Vrieheide De werkprocessen De financiën De Samenwerkingsovereenkomst De Intentieovereenkomst (volgt) 28 2

3 1 Coöperatie Vrieheide De Coöperatie Vrieheide is er voor iedereen!! De formule voor de Coöperatie Vrieheide De Coöperatie Vrieheide heeft een nieuwe formule ontwikkeld voor het uitvoeren van maatschappelijke initiatieven in de wijk Vrieheide- De Stack. De Coöperatie Vrieheide wil alle energie die in de structuren en culturen van de wijk is opgeslagen aanboren, zodat de waardeontwikkeling van mijn én ons Vrieheide tot stand komt. De Coöperatie is gericht op sociale, maatschappelijke en economische participatie van particuliere eigenaren, huurders en ondernemers in de wijk Vrieheide De Stack. Dat betekent dat de Coöperatie Vrieheide individuele particuliere eigenaren en kleine groepen particuliere eigenaren mogelijkheden geeft om deel te nemen aan maatschappelijke initiatieven. In de Coöperatie Vrieheide komen kennis, en financiële middelen samen. Het streven is de particuliere eigenaren een breder palet aan maatschappelijke initiatieven aan te bieden dan nu voorhanden is. De particuliere eigenaren doen dit vrijwillig. Om het geheel goed te laten verlopen wordt professionele ondersteuning aan de coöperatie toegevoegd en wordt gebruik gemaakt van moderne ICT- toepassingen waardoor de kosten voor administratie tot een minimum worden beperkt. De kosten voor overhead en management worden zo beperkt mogelijk gehouden. Kortom: betere participatie door particuliere eigenaren tegen lage kosten en een breder palet aan maatschappelijke initiatieven. De coöperatie is een aantrekkelijke partner voor verenigingen binnen de wijk Vrieheide, voor overheden, maatschappelijke organisaties en voor zakelijke partners binnen en buiten de wijk. 3

4 2 Coöperatie Vrieheide De uitwerking van de formule Hoe is deze formule werkbaar gemaakt? ENERGIE Doelgroepen De primaire doelgroep van de Coöperatie Vrieheide zijn de particuliere eigenaren uit de wijk Vrieheide De Stack die willen meedoen aan een eigen initiatief of aan een maatschappelijk initiatief. Maar ook huurders, ondernemers en verenigingen kunnen participeren. Doelstelling Jaarlijks zal het aantal particuliere eigenaren toenemen. Het idee is dat binnen 3 tot 5 jaar een groot deel van de particuliere eigenaren uit de wijk deel zal nemen aan één of meerdere activiteiten van de Coöperatie Vrieheide. De Coöperatie Vrieheide onderschrijft de doelstellingen uit het masterplan Buurtbusiness- Energie voor Vrieheide. Voor de korte termijn moet de dreigende stagnatie van ontwikkelingen worden afgewend. Het doel voor de langere termijn is versterking van de leefbaarheid in de wijk. Kernactiviteiten We zien vier maatschappelijke initiatieven als de kernactiviteiten: financiële dienstverlening, verduurzaming woningen particuliere eigenaren, een energiemaatschappij en het faciliteren van nieuwe maatschappelijke initiatieven. Kansen voor samenwerking De samenwerking tussen particuliere eigenaren en het Samenwerkingsverband Vrieheide is totaal anders dan de traditionele samenwerking in wijken en steden in Nederland. Co- creatie en ondernemerschap van particuliere eigenaren met overheden, woningcorporaties, kennispartners en donateurs moeten de beloftes waar maken en worden kernonderdeel van de Coöperatie Vrieheide. De samenwerking met bestuurders en professionals wordt op deze manier geactiveerd. Deze samenwerking vraagt van nieuwe partners, zoals kennisinstellingen, ontwikkelaars en ondernemers dat zij in co- productie met de particuliere eigenaren kennis ontwikkelen en donateurs zoeken om nieuwe maatschappelijke initiatieven uit te werken. Alleen succesvolle maatschappelijke initiatieven zullen in een latere fase geïmplementeerd worden. Voor sommige maatschappelijke initiatieven zal nog geen marktpositie zijn weggelegd voor marktpartijen. Een aantal startende bedrijven met een innovatief aanbod zal zeker een beginnend marktaandeel kunnen veroveren. Samenwerking met netwerken van verenigingen en ondernemers in de wijk Vrieheide is minstens zo belangrijk. In het oog springende voorbeelden zijn de scoutingclub, de voetbalvereniging, de scholen en buurtstichting Vrieheide en omgeving. 4

5 Beoogde resultaten We realiseren ons dat een deel van de particuliere eigenaren niet direct zal betalen voor advies en dienstverlening van de Coöperatie Vrieheide. Daarom zal in eerste instantie gebruik gemaakt worden van donaties. Tegelijkertijd wordt gestart met een maatschappelijk initiatief waarbij op termijn een verdienmogelijkheid ontstaat. In de tussentijd wordt een vangnetconstructie bedacht, zoals een subsidieverstrekking voor de Coöperatie Vrieheide. Daardoor ontstaat ruimte om op korte termijn te starten met maatschappelijke initiatieven en op langere termijn de donatie gedeeltelijk terug te betalen. Effecten Door mee te doen aan een maatschappelijk initiatief zal de maatschappelijke participatie van een aantal particuliere eigenaren toenemen. Daardoor zal de Coöperatie Vrieheide haar bijdrage kunnen leveren aan de doelstellingen uit het masterplan Buurtbusiness- Energie voor Vrieheide. De verwachting is dat een mix van particuliere eigenaren ervoor zal zorgen dat alle particuliere eigenaren goed op hun plek zitten. Coöperatie Vrieheide werkt zelfstandig orgaan en in samenwerking met BAM, Architectenzaak, de gemeente Heerlen, de stadsregio Parkstad Limburg, de provincie Limburg, woningcorporaties Weller en Woonpunt en de Rabobank Parkstad- Limburg samen aan de uitvoering van het masterplan Buurtbusiness- Energie voor Vrieheide. 5

6 3 Coöperatie Vrieheide De wijkvisie Welke visie heeft de coöperatie op de wijk? ENERGIE Zeven kernwaarden Zeven kernwaarden van Vrieheide verwijzen naar het collectief geheugen van particuliere eigenaren en de partners. Ze zijn naar voren gekomen tijdens de uitgebreide analyse, onder andere door talloze gesprekken met betrokkenen. De particuliere eigenaren van Vrieheide willen de bijzondere kernwaarden behouden en vooral - verder ontwikkelen. Maar dat kost inspanningen die zich niet altijd terugbetalen in klinkende munt. De kernwaarden kunnen niet onafhankelijk van elkaar worden gezien, maar moeten vooral in onderlinge samenhang betekenis krijgen in de maatschappelijke initiatieven en projecten. De witte woningen De wijk vindt haar ontstaan in het huisvestingsvraagstuk van de mijnwerkers. Nieuw Einde en Versiliënbosch, gebaseerd op het tuindorp- concept, waren solitair gelegen woonwijkjes met een nauwe band met de steenkoolmijnen. Met de witte woningen werd de open ruimte tussen de mijnwerkerswijkjes volgebouwd. In architectonisch en stedenbouwkundig opzicht vormde het ontwerp voor de witte woningen een trendbreuk met het verleden en dit bepaalt nog steeds grotendeels het karakter van de wijk. Het heeft een haast iconische waarde voor de wijk. Het bijzondere karakter van het stedenbouwkundig ensemble Vrieheide is dan ook erkend door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Een hechte en diverse gemeenschap Versiliënbosch en Nieuw Einde waren bestemd voor arbeiders die uit heel Nederland en Europa hiernaartoe kwamen om in de mijnen te werken. Het waren hechte sociale gemeenschappen met een sterk gemêleerde samenstelling. De witte woningen waren bestemd voor hoger opgeleiden in de mijnbouw, de belastingdienst, Volvo AZL en notarissen die uit heel Europa hiernaartoe kwamen. Na de mijnsluiting vertrok deze groep uit de wijk en werd de sociale cohesie minder. Dit kwam deels door het grote verloop in deze periode en daarna dor het slechte onderhoud van de beheerder en het verkopen van de woningen. Het onderkennen van de gemêleerde bevolkingsopbouw en het versterken van de gemeenschapszin kan een positief effect hebben op de sociale cohesie in de hele wijk. 6

7 Landschappelijke wijk (parkwijk) Door de strokenbouw opzet van de witte woningen is er een grote hoeveelheid openbaar groen in de wijk. Verder liggen in de directe omgeving prachtige wandel- en natuurgebieden. Er moet gestuurd worden op het kwalitatief en structureel verbeteren van de bestaande groenstructuren in de wijk. Verder liggen er kansen in het aanhaken van het wijkgroen aan de omliggende natuurgebieden, door het doorzetten van groen, versterken of toevoegen van fiets- en wandelverbindingen of een thematisch verwantschap in de inrichting van het wijkgroen.verder ligt de wijk op fraai geaccidenteerd terrein, wat zich openbaart in enkele prachtige uitzichtpunten in de wijk. Voor de aanleg van het bovenste deel van de witte woningen was de oorspronkelijke ontwerpopzet zelfs geïnspireerd op een Italiaans bergdorp. Het reliëf wordt momenteel onvoldoende benut in de openbare ruimte, maar het vormt wel een belangrijke factor in de beleving van de wijk. Vrije wijk In het oorspronkelijke ontwerp voor de witte woningen was al de optie meegenomen om op de begane grond uit- en aan te bouwen, terwijl men woonde op de verdieping. Vijftig jaar na dato kunnen we stellen dat van deze mogelijkheid veelvuldig gebruik is gemaakt. Deze vrijheid in de vormgeving van de eigen woning en de potentie van haar opzet tot een bijzonder gebruik van de begane grond is typisch voor Vrieheide en iets wat wellicht enigszins gestuurd, maar ook gekoesterd moet worden. Open Wijk De strokenbouw in Vrieheide, met zijn rigide oriëntatie op de zon, loopt onafhankelijk van de wegenstructuur waardoor er een wijkbreed netwerk aanwezig is van kleinere groengebieden en tussenruimtes om alle woningen te bereiken. Bijzonder is dat binnen dit netwerk de private zijde van d woning direct grenst aan het openbaar gebied. Dit maakt dat dit netwerk naast een parkachtig karakter als informele structuur binnen de wijk functioneert. 7

8 Ondernemende wijk Uit de fasen mobiliseren en begrijpen blijkt dat Vrieheide een relatief jonge wijk is met veel kleine ondernemers. Dit is in een sterk vergrijzende regio een bijzonder potentieel. Veel bewoners hebben uitgesproken ideeën over de verbetering van hun wijk en willen graag meewerken aan de uitvoering hiervan. Binnen dit gedachtengoed van de uitnodigingsaanpak zullen maatschappelijke initiatieven bijdragen aan de uitvoer van het masterplan en staat het stimuleren van ondernemend burgerschap voorop. Soms zal er enige regelvrijheid geschapen moeten worden om bewoners en kleine ondernemers de kans te geven zichzelf en de wijk te ontwikkelen. Zo kan er weer een zekere economische vitaliteit ontstaan en krijgen de bewoners weer grip op hun eigen inkomen. Particulier eigendom Wat bijzonder is aan Vrieheide is dat een groot deel van de woningen in bezit van particuliere eigenaren. Dit is een cruciale constatering voor het bepalen van het beleid. Een belangrijk element is het creëren van opportuniteiten voor de particuliere eigenaren om hun investeringspotentieel optimaal in te zetten of, al dan niet in een groter collectief, verder uit te bouwen. Doordat men zelf eigendom heeft in de wijk, hebben de particuliere eigenaren zelf de sleutel in handen. Elke meerwaarde die in de wijk wordt gegenereerd heeft direct effect op hun eigen bezit. 8

9 4 Huisvesting Netwerkcentrum voor inloop, werk en ontmoeting Coöperatie Vrieheide Ergens in 2014 krijgt de Coöperatie Vrieheide een eigen pand in de wijk Vrieheide- De Stack. Tot die tijd zit zij Energie tijdelijk gehuurd in een woning van woningcorporatie Weller. Daar komen particuliere eigenaren binnenlopen. Dit is een goede manier om financieel advies en woonadvies te geven te geven aan wijkbewoners. Het is ook een manier om op een laagdrempelige manier cursussen te geven. De locatie is een ontmoetingsplek en vergaderlocatie voor bestuurders, professionals en nieuwe partners. Op deze manier creëren we, geleidelijk, een netwerkcentrum in de wijk Vrieheide. Het netwerkcentrum is dagelijks geopend. Het netwerkcentrum van de Coöperatie Vrieheide wordt een inspirerende ontmoetingsruimte in de wijk Vrieheide waar de particuliere eigenaren, de verenigingen, de professionals en de partners graag binnenkomen voor een formele of informele ontmoeting. Het netwerkcentrum biedt inspirerende exposities over de voortgang van maatschappelijke initiatieven en projecten of inspirerende acties elders in het land. De locatie biedt mogelijkheden voor netwerkdebatten en is de uitvalbasis voor projecten van het Samenwerkingsverband Vrieheide. Inspirerende maatschappelijke initiatieven uit het land worden ook in het concept meegenomen. Vanuit de behaalde resultaten wordt informatie aangeboden aan particuliere eigenaren die zelf niet de kennis hebben over het idee. Als er belangstelling is, kan een afspraak gemaakt worden met de initiatiefnemers. Het pand wordt aangekocht, verbouwd en beheerd door BAM woningbouw, Architectenzaak en woningcorporatie Weller. Het pand wordt ook een modelwoning voor de verduurzaming. 9

10 5 Coöperatie Vrieheide De inrichting van Coöperatie Vrieheide In de opstartfase wordt ervaring opgedaan met de onderlinge verantwoordelijkheden tussen het Bestuur en de taakgroepen. De Kwartiermaker is er om de Coöperatie Vrieheide te ondersteunen tot en met juni Energie In de opstartfase start de groep van particuliere eigenaren, onder leiding van de Kwartiermaker. Maar in de toekomst wordt een vaste groep professionals (deels opgeleid uit de wijk), gekoppeld aan de Coöperatie Vrieheide. Deze professionals hebben een ondersteunende rol naar het Bestuur en de taakgroepen zodat zij de werkprocessen zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. De werkprocessen lichten we hierna toe. Organisatievorm Verenigingen Verenigingen Particuliere eigenaren Particuliere eigenaren Kennispartners Donateurs Kennispartners Donateurs Samenwerkingsverband Vrieheide Samenwerkingsverband Vrieheide Interim Bestuur Taakgroep Financiële dienstverlening Taakgroep Energiemaat schappij Taakgroep Verduurzaming particulier woningbezit Taakgroep Maatschappe lijke initiatieven De Coöperatie Vrieheide verenigt de belangen van de particuliere eigenaren, de verenigingen, de ondernemers en huurders in de wijk Vrieheide. Deze samenwerking wordt vastgelegd in een Intentieovereenkomst. De coöperatie is de netwerkpartner voor de relaties, kennispartners en donateurs. De taakverdeling is vastgelegd in het Masterplan Buurtbusiness Energie voor Vrieheide. De coöperatie bestaat uit een Interim bestuur en drie themagroepen. De bemensing voor de coöperatie is voor een deel uitgewerkt. 10

11 Het Interim bestuur Het Interim bestuur van de Coöperatie Vrieheide bestaat uit vertegenwoordigers van partners binnen en buiten de wijk Vrieheide- De Stack. De volgende samenstelling wordt beoogd: a. Vertegenwoordigers particuliere eigenaren (2), tevens voorzitter en penningmeester b. Vertegenwoordiger twee zakelijke partners (2), tevens vice voorzitter c. Lid particuliere eigenaar (1) d. Lid particuliere eigenaar (1) e. Lid particuliere eigenaar (1) f. Ondersteuning van professionals (tijdelijk de Kwartiermaker) De hoofdtaken van het bestuur zijn: * Aansturing bureau; * Het onderhouden van externe contacten; * Toezicht op voortgang en realisatie van het werkprogramma; * Vaststellen jaarlijkse programmering van het uitvoeringsprogramma, inclusief financiële afspraken; * Besluiten tot maatregelen wanneer er onvoldoende voortgang is; * Besluiten over wijzigingen/aanvullingen in afgesloten Samenwerkingsovereenkomst en werkprogramma. De Coöperatie Vrieheide bestaat uit vier themagroepen Een themagroep heeft als taak het beleid met betrekking tot het thema mede te ontwikkelen en vorm te geven door: - De trekkersrol te nemen voor het maatschappelijk initiatief; - Hiervoor een plan van aanpak op te stellen; - Deze te initiëren, te volgen, te ondersteunen en uit te voeren. Professionele ondersteuning Een professional staat het Bestuur bij. Dit kunnen professionals zijn die werkzaam zijn in de wijk Vrieheide. Denk aan het opbouwwerk en buurtgericht werken. Tot en met juni 2014 vervult de experimentbegeleider van BMC deze functie in de vorm van Kwartiermaker. De Kwartiermaker is dus de interne projectcoördinator binnen het Interim bestuur. Hij is samen met de voorzitter van de Coöperatie Vrieheide het rechtstreekse aanspreekpunt voor interne en externe contacten, in 2014 en is verantwoordelijk voor het opzetten van de coöperatie. Taken Kwartiermaker * Opzetten coöperatie, inclusief functieprofielen voor professionele ondersteuning; * Bestuurlijke voorbereiding bijeenkomsten stuurgroep Vrieheide; * Het bewaken van nagekomen afspraken; * Ambtelijke afstemming tussen partijen die de Intentieovereenkomst tekenen over de voortgang van het werkprogramma, de jaarlijkse programmering en de wijzigingen/aanvullingen van het werkprogramma; * Het zoeken en vinden van kennispartners en donateurs. Het Interim bestuur wordt ook bijgestaan door een ambtelijke vertegenwoordiger van de gemeente Heerlen, de projectleider van de gemeente Heerlen. De ambtelijk vertegenwoordiger zorgt voor het 11

12 maandelijks overleg en voor inhoudelijke afstemming over de afspraken uit het Masterplan Buurtbusiness Energie voor Vrieheide. Taken ambtelijke ondersteuning * Afstemming tussen Coöperatie Vrieheide en de gemeente Heerlen; * Bestuurlijke voorbereiding van de bijeenkomsten; * Het intern bewaken van de nagekomen afspraken met de gemeente Heerlen; * Afstemming met kwartiermaker en voorzitter Coöperatie Vrieheide over de voortgang van het werkprogramma van de gemeente Heerlen, de jaarlijkse programmering en de wijzingen/aanvullingen van het werkprogramma. Het werkprogramma voor 2014 is vastgelegd in Buurtbusiness, Energie voor Vrieheide. SAMENWERKINGS OVEREENKOMST MET GEMEENTE HEERLEN Interim Bestuur EV Gemeente Heerlen Taakgroepen maatschappelijke initiatieven Andere maatschappelijke initiatieven Projecten 12

13 6 Coöperatie Vrieheide De werkprocessen Binnen de Coöperatie Vrieheide worden vier werkprocessen ingericht zodat de kerntaken uitgevoerd worden. Energie Adviseren cursussen Actieve deelname particuliere eigenaren kennispartners & donateurs Werkruimte Coöperatie Vrieheide Omzet genereren Faciliteren nieuwe maatschappelijke initiatieven Werkproces 1: Advisering en cursussen Woonadvies De particuliere eigenaren worden zowel individueel als in groepen gestimuleerd om de eigen woning en woonomgeving duurzaam te verbeteren. Ze worden vaardiger in het verduurzamen en uitbouwen van de eigen woning, ze gaan de eigen tuin onderhouden en samen een onderhoudsplanning opstellen en materialen inkopen. Een groep ondernemers uit de wijk gaat dit organiseren. Deze groep wordt een jaar lang op een methodische wijze begeleid door een professional met een woon technische of bouwtechnische achtergrond (zie bijlage1). De groep ondernemers bestaat uit consultants van Next- Generation, aannemer Franssen uit de wijk Vrieheide- De Stack. Dit team wordt ondersteund door KUBLO. Financieel en juridisch advies De particuliere eigenaren worden gestimuleerd om meer financieel zelfredzaam te worden. Ze krijgen meer inzicht in de eigen financiële huishouding en zorgen ervoor dat de relatie met de financiële instellingen beter wordt. Een groep budgetbuddies, budgetcoaches en Rechtshulp in de Buurt gaan dit organiseren. Deze groep wordt methodisch opgeleid door Rabobank Parkstad Limburg en de Kwartiermaker. De groep budgetbuddies bestaat uit particuliere eigenaren uit de wijk Vrieheide- De Stack, de groep budgetcoaches bestaat uit een combinatie van particuliere eigenaren en professionals van Rabobank Parkstad Limburg. Rechtshulp in de Buurt is een netwerk rondom Jules Verstraelen, bestaande uit diverse professionals (jurist, advocaat, financieel expert, schadeafhandeling, etc). Het streven is dat deze groepen na verloop van tijd een vast gezicht worden voor de particuliere eigenaren in de wijk Vrieheide. 13

14 Werkproces 2: Omzet genereren Een taakgroep van de Coöperatie Vrieheide stelt in samenwerking met de zakelijke partners een plan van aanpak op om een energiemaatschappij op te richten zodat op termijn inkomsten worden gegenereerd. De coöperatie gaat hierover voorlichting geven aan de particuliere eigenaren in de wijk Vrieheide. Dit gaat via persoonlijke gesprekken tijdens spreekuren of een keukentafelgesprek bij de particuliere eigenaar thuis. De coöperatie maakt vervolgens een aanpak op maat voor de individuele particuliere eigenaar om deel te gaan nemen aan de energiemaatschappij. Daarmee worden vragen van particuliere eigenaren beantwoord. Werkproces 3: Faciliteren nieuwe maatschappelijke initiatieven Het werkproces van een maatschappelijk initiatief verloopt in fasen en kan verschillende vormen aannemen. Mobiliseren Managen Begrijpen Implementeren Ontwerpen Mobiliseren: teamsamenstelling Kernvragen: Wat is de onderzoeksvraag, de motivatie achter het maatschappelijk initiatief en welke knelpunten en kansen moeten opgelost worden? Wat is nodig aan kennis en of donaties om het maatschappelijk initiatief op te pakken? Is ons team voldoende divers om het maatschappelijk initiatief te realiseren? Het team bestaat uit particuliere eigenaren en/of partners. In een aantal situaties sluit een opbouwwerker of iemand van buurtgericht werken aan. Het is belangrijk dat de leden verschillend zijn qua senioriteit, leeftijd, kennis van Vrieheide en professionele expertise. De particuliere eigenaren worden uitgenodigd om deel te nemen via flyers, de website, het eigen netwerk en/of persoonlijk via een gesprekje aan de voordeur. Begrijpen: onderdompelen in de praktijk Kernvraag: Welke knelpunten en kansen moeten opgelost? Het team gaat een onderdompelingsfase beleven. Ze onderzoeken en bestuderen de situatie van de particuliere eigenaren in de wijk Vrieheide. Zo genereert het team ideeën voor mogelijke oplossingen. De oplossingen worden financieel doorgerekend. Deze onderdompeling kan heel kort duren (bijvoorbeeld twee weken) of wat langer duren (bijvoorbeeld 2 maanden). 14

15 Ontwerpen: formuleer een maatschappelijk initiatief Kernvraag: Hoe ziet het maatschappelijk initiatief eruit voor de oplossingsrichtingen die zijn geselecteerd? Nadat de oplossingsrichtingen zijn getoetst aan een of meerdere kernwaarden (zie wijkvisie), kan het team bijvoorbeeld twee potentiële maatschappelijke initiatieven op hoofdlijnen beschrijven. Het verhaal wordt professioneel vertaald naar interviews. In deze vorm wordt het initiatief voorgelegd aan andere particuliere eigenaren. Daarna wordt een keuze gemaakt en gaat het team het maatschappelijk initiatief implementeren (het inrichten en uitwerken van een businessmodel) en managen (het continu verbeteren). Maak gebruik van instrumenten In het Werkboek Scenario s staan inspirerende voorbeelden voor de workshops. In het Werkboek Kwalitatieve visie staan voorbeelden van maatschappelijke initiatieven waar de particuliere eigenaren de schouders onder zullen zetten. Deze maatschappelijke initiatieven voldoen aan de criteria om waarde te creëren voor de wijk Vrieheide. De voorbeelden moeten uiteraard aangepast worden naar de specifieke context waarin ze uitgevoerd gaan worden. Werkproces 4: Actieve deelname particuliere eigenaren, kennispartners en donateurs Voor het werven van particuliere eigenaren, kennispartners en donateurs aan een maatschappelijk initiatief wordt een communicatieplan opgesteld. De volgende aandachtspunten worden meegenomen: 1. Coöperatie Vrieheide gaat een portfolio met 4 maatschappelijke initiatieven uitvoeren: financiële dienstverlening, verduurzaming particulier woningbezit, een energiemaatschappij en het starten van nieuwe maatschappelijke initiatieven. 2. Coöperatie Vrieheide start nieuwe maatschappelijke initiatieven die de kernwaarden versterken. 3. Particuliere eigenaren kunnen zich melden bij Coöperatie Vrieheide voor deelname aan bestaande of nieuwe maatschappelijke initiatieven. 15

16 4. De Coöperatie Vrieheide faciliteert bestaande en nieuwe maatschappelijke initiatieven. 5. Voor elk maatschappelijk initiatief wordt een passende aanpak ontwikkeld. Als het nodig is worden kennispartners en donateurs gezocht. 6. Daarvoor kan Coöperatie Vrieheide beroep doen op haar partners. Netwerkcentrum: ruimte voor inloop, werk en ontmoeting Communicatie met particuliere eigenaren We benaderen de particuliere eigenaren direct en indirect. Dat doen we via spreekuren, workshops, themavonden, maatschappelijke initiatieven en netwerkbijeenkomsten. Indirect doen we dat via flyers, borden, facebook en internet. Een meer directe benadering werkt beter in de wijk Vrieheide. Om goed bereikbaar te zijn werken we vanuit een netwerkcentrum in de wijk en via internet. We zijn vier middagen en drie avonden per week bereikbaar tijdens spreekuren, cursussen of andere activiteiten. Coaching en cursussen Elke particuliere eigenaar van Vrieheide- De Stack kan met een vraag over het verbeteren van de eigen woning, de financiële situatie, de inrichting van de tuin of een eigen initiatief terecht bij een coach van de Coöperatie Vrieheide. De coach analyseert de vraag, denkt mee, geeft advies en praktische hulp, helpt bij het omgaan met gemeentelijke en andere regelgeving en verbindt met andere particuliere eigenaren. De coach organiseert cursussen voor bewoners met een gelijke adviesvraag. In feite maakt de coach de particuliere eigenaar zelfstandiger en vaardiger. Steeds meer particuliere eigenaren vragen hierom. Aansluiten bij de ambitie en mogelijkheden van de particuliere eigenaar We sluiten aan bij de mogelijkheden en wensen van de individuele particuliere eigenaar en bieden (professionele) ondersteuning zodat deze mee kan doen aan maatschappelijke initiatieven. Daarom benoemen we binnen elk maatschappelijk initiatief bewust activiteiten die verschillen in complexiteit. De activiteiten hebben een uitvoerend, informerend en adviserend of bestuurlijk karakter. Voor sommige particuliere eigenaren is deelname in de vorm van sociale contacten in de moestuin het belangrijkste en voor anderen is vrijwillig of betaald werk de bijdrage aan de Coöperatie Vrieheide. Instaptraject Voor particuliere eigenaren die mee willen doen aan een maatschappelijk initiatief en een instaptraject nodig hebben, wordt een persoonlijk ontwikkelplan opgesteld. Het doel is dat de particuliere eigenaar binnen een maand of drie actief gaat deelnemen. De Coöperatie Vrieheide vindt dat de begeleiding van deze groep particuliere eigenaren niet tot de kerntaken behoort en vraagt hiervoor ondersteuning van een trajectbegeleider van de gemeente Heerlen. Met het oog op de toekomst (participatiewet) is dit een functie waar vanuit de wijk Vrieheide De Stack behoefte aan zal zijn. 16

17 Zelf initiatieven starten De particuliere eigenaar kan zelf een maatschappelijke initiatief starten of (on)betaald werk gaan verrichten voor de Coöperatie Vrieheide. De Coöperatie Vrieheide hoopt dat de particuliere eigenaar daarna actief blijft voor de coöperatie. Moderne ICT- communicatie Naast deze locatie zal een website (en webwinkel) het aanbod publiceren. Als er online wordt vragen worden gesteld dan moeten deze afgehandeld worden. De website is vanaf 1 januari 2014 live en is toegankelijk voor alle particuliere eigenaren in de wijk Vrieheide en alle partners van de Coöperatie Vrieheide. Alle particuliere eigenaren die mee gaan doen aan activiteiten van Coöperatie Vrieheide worden geregistreerd in een database. 17

18 7 Coöperatie Vrieheide De financiële paragraaf Een overzicht van de kosten en opbrengsten en hoe inkomsten gegenereerd worden. Energie Kostenbegroting Kosten Coöperatie Vrieheide Kosten eenmalig in 2014 Dekking Aankoop materiaal voor verhuur aan particuliere eigenaren (steiger, boormachine, etc) Subtotaal Gemeente Heerlen (terugverdienen via verhuur door Coöperatie Vrieheide) Kosten Coöperatie Vrieheide Professionele ondersteuning (0.5 fte vanaf 1 juli 2014) Advieskosten financieel, wonen en energiemaatschappij Materialen, koffie, thee, etc Bijdrage aan de huur, gas, infrastructuur, telefoon, pc, etc Communicatiekosten uren en drukwerk Website Kosten relatiebeheer en beheer bestaande maatschappelijke initiatieven, zoals de moestuin Onkosten bestuur Subtotaal Onvoorzien (5%) Kosten structureel in 2014/2015/2016 Kosten structureel/jaar in 2014/2015/ Dekking Opbrengsten begroting De businesscase wordt momenteel uitgewerkt. Uitgangspunten bij begroting *kosten en exploitatie modelwoning komen voor rekening van genoemde partijen. *Coöperatie Vrieheide maakt gratis gebruik van de modelwoning. 18

19 *personeelsadministratie voor professionele ondersteuning en facturatie extern advies kan meeliften met de gemeente Heerlen. *de inrichting laten we buiten beschouwing; we gaan ervan uit dat we dat krijgen of dat het Samenwerkingsverband Vrieheide dat levert (oude bureaus, tafel, computers, whiteboard, opbergruimte, maar ook notitieblokken, pennen, etc. *we streven ernaar dat een deel van de inrichting wordt gesponsord door partners (een aantal inspirerende inrichtingsobjecten). *het materiaal dat wordt aangekocht wordt verhuurd door de Coöperatie Vrieheide zodat het beheer en onderhoud van het materiaal gefinancierd wordt en er een spaarpot ontstaat voor de aankoop van nieuw materiaal. *de lokale ondernemers geven woonadvies en leggen per jaar 100 uur gratis in. Daarna worden ze uitbetaald voor een uurtarief van 35,- per uur tot een maximum bedrag van per jaar. De lokale ondernemers geven de cursussen en mobiliseren een grotere groep ondernemers om zich heen. De groep lokale ondernemers wordt ondersteund door een professional, KUBLO. * de kosten voor het opleiden en begeleiden van de budgetbuddies en budgetcoaches is voor rekening van de Rabobank Parkstad- Limburg. Rechtshulp in de buurt geeft gratis advies tijdens spreekuren en betaalt een deel van de huur van het werkpand van de Coöperatie Vrieheide. *als er medewerkers vanuit de gemeente Heerlen of de partners gaan werken voor de Coöperatie Vrieheide dan kunnen zij gedetacheerd worden. *de administratie voor vrijwilligers moet opgezet worden. *kopieerwerk wordt door de gemeente Heerlen opgepakt, zoals flyers. *web shop en de website wordt deels betaald ontwikkeld en deels vrijwillig door particuliere eigenaren. *de aanloopkosten (verbouwing en opstartkosten) zijn apart weergegeven. * de incidentele kosten van de kwartiermaker in de periode van 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2014 komen deels voor rekening van de gemeente Heerlen. Deze zijn niet opgenomen in deze begroting. Conclusie bij begroting De structurele kosten en opbrengsten zijn op de korte termijn redelijk in evenwicht. Het verschil tussen de opbrengsten en de kosten wordt momenteel in beeld gebracht omdat we uitgaan van donaties van de deelnemende partijen. De opbrengsten van de Coöperatie Vrieheide kunnen worden verhoogd doordat de particuliere eigenaren in Vrieheide omzet gaan genereren via de schuifoperatie, een energiemaatschappij en zelf lidmaatschapsgeld gaan betalen. De Coöperatie Vrieheide gaat ervan uit dat de opbrengsten vanaf 2017 volledig gedekt worden door de Coöperatie Vrieheide. Als alle particuliere eigenaren lid zijn en samen de helft van de kostenbegroting dekken, dan betalen zij ongeveer euro 70 per jaar. Daarnaast wordt de aandelenuitgifte van partners hoger en wordt actief ingezet op fondsenwerving. De voorinvestering wordt door de gemeente Heerlen geregeld. Zij zal hierover afspraken maken met de provincie Limburg en stadsregio Parkstad Limburg. 19

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

Buurthuizen en activiteiten

Buurthuizen en activiteiten Invalshoek: een wijkbudget voor activiteiten We stoppen met de financiering van (een gedeelte van) de huidige activiteiten in de wijk en stellen per wijk een budget beschikbaar voor initiatieven van inwoners

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016-2019 0 Inhoudsopgave: Inleiding 2 1. Visie 3 2. Kernwaarden en Huishoudelijk reglement 3 3. Doelstelling 3 4. Beleidsplan 2016-2019 4 5. Vrijwilligersbeleid 4 6. PR en Fondsenwerving 5

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Deel 1: de ORGANISATIE-MONITOR

Deel 1: de ORGANISATIE-MONITOR Deel 1: de ORGANISATIE-MONITOR Deze Monitor gaat over: je organisatie (initiatief): mensen, activiteiten, organisatie, financiële situatie. TOELICHTING MONITOR ORGANISATIE LET OP: Deze vragenlijst bestaat

Nadere informatie

Toelichting bij Meerjarenraming Energie-U, exclusief windpark

Toelichting bij Meerjarenraming Energie-U, exclusief windpark Toelichting bij Meerjarenraming Energie-U, exclusief windpark De begroting en meerjarenraming van Energie-U bestaat uit twee componenten: De verenigingsbegroting geeft een overzicht van alle verenigings-gerelateerde

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Bouw zelf je eigen droomhuis. Woonstad Rotterdam maakt het mogelijk in het Oude Westen

Bouw zelf je eigen droomhuis. Woonstad Rotterdam maakt het mogelijk in het Oude Westen Bouw zelf je eigen droomhuis Woonstad Rotterdam maakt het mogelijk in het Oude Westen Inhoud 1. Inleiding 2. Van droom naar werkelijkheid: collectief particulier opdrachtgeverschap 3. Je eigen droomhuis

Nadere informatie

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Wendy Hermans Monique Speelman Karin Stevens Inhoudsopgave 1 Meedoen in Alblasserdam... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Ontwikkelingen... 3 1.3

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON definitief Inhoud Voorwoord... 2 Inleiding... 2 Visie en missie Stichting WOON... Missie... Visie... Missie Woontrainingshuis Kortgerecht... Visie Woontrainingshuis

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Sjabloon PROJECTOPDRACHT PROJECTOPDRACHT Versie 0.1 Decosnummer: /CONCEPT Transformatie Sociaal Domein Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Eric Dammingh Onderwerp

Nadere informatie

Help, een wooncoöperatie!

Help, een wooncoöperatie! Help, een wooncoöperatie! Naar een nieuw segment op de woningmarkt Tineke Lupi, (Platform31) Hanno van Megchelen (Coöperatie Roggeveenstraat) Richelle Krens (Haag Wonen) en Ludolf de Boer (Gemeente Den

Nadere informatie

Beleidsplan. Eviont Foundation

Beleidsplan. Eviont Foundation Beleidsplan Eviont Foundation Voorwoord Dit is het beleidsplan van de Eviont Foundation. De Foundation is opgericht en notarieel geregistreerd op 15 juli 2015 en gevestigd te Geldermalsen. De Eviont Foundation

Nadere informatie

Duurzame op bedrijventerreinen: Naar een gebiedsgerichte aanpak

Duurzame op bedrijventerreinen: Naar een gebiedsgerichte aanpak Duurzame op bedrijventerreinen: Naar een gebiedsgerichte aanpak KIvI Jaarcongres Sustainable Mobility,6 november 2013 Pieter Tanja Leefbaarheid en gezondheid in stad en regio verkeersveiligheid geluidoverlast

Nadere informatie

Ambitieverklaring. Tussen Kagerplassen en Oude Rijn

Ambitieverklaring. Tussen Kagerplassen en Oude Rijn Ambitieverklaring Samenwerken aan groen-recreatieve ontwikkeling in de Leidse regio 9/12/2009 Ambitieverklaring 1 Ambitieverklaring Partijen 1. De gemeente Kaag en Braassem, vertegenwoordigd door de heer

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

Projectvoorstel. Integraal onderhoud Zeewolde-Noord (1) Inhoudsopgave. Projectleider : Anne Damstra Datum : 05 april 2016 Versie : definitief

Projectvoorstel. Integraal onderhoud Zeewolde-Noord (1) Inhoudsopgave. Projectleider : Anne Damstra Datum : 05 april 2016 Versie : definitief Projectvoorstel Integraal onderhoud Zeewolde-Noord (1) Projectleider : Anne Damstra Datum : 05 april 2016 Versie : definitief Inhoudsopgave 2/8 1. Inleiding 3 1.1. Aanleiding 3 1.2. Historie 3 1.3. Doel

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

Verslag kernteam overleg nr. 4 WISE Donderdag 5 juni 2014 10.00 12.00 uur Het Breedhuis, Het Breed 16

Verslag kernteam overleg nr. 4 WISE Donderdag 5 juni 2014 10.00 12.00 uur Het Breedhuis, Het Breed 16 Verslag kernteam overleg nr. 4 WISE Donderdag 5 juni 2014 10.00 12.00 uur Het Breedhuis, Het Breed 16 Aan het kernteam worden een aantal vragen voorgelegd naar aanleiding van de adviezen uit de zevende

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Deltapoort

Uitvoeringsprogramma Deltapoort Stuurgroep DP/LT 10 juli 2014 Bijlage 6.2 Bestuurlijke trekker: A. Kamsteeg Ambtelijke trekker: Myra Zeldenrust Uitvoeringsprogramma Deltapoort Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt Conceptversie Myra Zeldenrust

Nadere informatie

Projectvoorstel. 1. Achtergrond en probleemstelling. Datum 24 jan Herformulering opdracht t.b.v. positionering Jeugd en Dorpenteams

Projectvoorstel. 1. Achtergrond en probleemstelling. Datum 24 jan Herformulering opdracht t.b.v. positionering Jeugd en Dorpenteams Projectvoorstel Herformulering opdracht t.b.v. positionering Jeugd en Dorpenteams Datum 24 jan 2017 Versie 0.2 concept Bestuurlijk opdrachtgever S. Stellinga Beheerder E. Bontekoe Ambtelijk opdrachtgever

Nadere informatie

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan 2017-2020 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 2. Hier staan we voor 3. Woningbezit 4. Huurders 5. Vitale wijken en buurten 6. Financiën 7. Organisatie Voorwoord samen werken

Nadere informatie

Beïnvloeding Samen sta je sterker

Beïnvloeding Samen sta je sterker Beïnvloeding Samen sta je sterker Aan de slag Om uw doel te bereiken, moet u gericht aan de slag gaan. Het volgende stappenplan kan u hierbij helpen. 1. Analyseer het probleem en bepaal uw doel Als u een

Nadere informatie

Evaluatie zon PV-projecten bij woningcorporaties

Evaluatie zon PV-projecten bij woningcorporaties Samenvatting Evaluatie zon PV-projecten bij woningcorporaties Datum 15 augustus 2013 Status Definitief Pagina 1 van 1 Colofon Projectnaam Evaluatie zon PV-projecten bij woningcorporaties Projectnummer

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Groen Verbindt

Achtergrondinformatie Groen Verbindt Achtergrondinformatie Groen Verbindt Inleiding Groene buurtinitiatieven laten vele mooie resultaten zien, juist ook op sociaal gebied: er vindt ontmoeting plaats, mensen komen uit een isolement, ze voelen

Nadere informatie

Lokaal betrokken, regionaal verbonden

Lokaal betrokken, regionaal verbonden Lokaal betrokken, regionaal verbonden Beweeg de muis over de tekstblokken en klik Voorwoord Lokaal betrokken, regionaal verbonden Dat is de titel van het ondernemingsplan 2014-2018 van. Omdat dat is wat

Nadere informatie

DORPSHUIS BENSCHOP ontmoetingsplek in de (kleine) kern

DORPSHUIS BENSCHOP ontmoetingsplek in de (kleine) kern DORPSHUIS BENSCHOP ontmoetingsplek in de (kleine) kern Vertrekpunt Het eerste prestatieveld binnen de WMO: Het bevorderen van sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten. Om aan

Nadere informatie

FORMAT BUSINESSCASE Inkoop Dagbesteding (licht)

FORMAT BUSINESSCASE Inkoop Dagbesteding (licht) FORMAT BUSINESSCASE Inkoop Dagbesteding (licht) Aanvrager Organisatie Overige initiatiefnemers Naam Contactpersoon Telefoon E-mail 1 Naam business case Klantsegment DAGBESTEDING CATEGORIE LICHT Cliënten

Nadere informatie

Het beste uit jezelf

Het beste uit jezelf Het beste uit jezelf 2 3 Met elkaar bouwen aan het Huis van Philadelphia Philadelphia wil dat mensen met een beperking gelukkig kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarom doen we ons werk

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2018

Beleidsplan 2014-2018 Beleidsplan 2014-2018 (versie 20 oktober 2014) INLEIDING Wooninitiatief Plu-S is een stichting waarvan het bestuur wordt gevormd door ouders of de wettelijke vertegenwoordigers van mensen met een beperking.

Nadere informatie

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het derde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Het verslag geeft een weergave mee

Nadere informatie

Bantopa Terreinverkenning

Bantopa Terreinverkenning Bantopa Terreinverkenning Het verwerven en uitwerken van gezamenlijke inzichten Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen en services dwingen organisaties tot samenwerking

Nadere informatie

Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven!

Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven! Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven! Postbus 711 3900 AS Veenendaal Kerkewijk 26 3901 EG Veendaal (T) 0318-55 19 60 (F) 0318-55 19 61 (M) info@ingeniousvastgoed.nl (I) www.ingeniousvastgoed.nl Haar

Nadere informatie

Advies. Bewoners Advies Groep. Begroting 2014

Advies. Bewoners Advies Groep. Begroting 2014 Advies Bewoners Advies Groep Begroting 2014 November 2013 Het advies in hoofdlijn: 1. De ambitie van Nijestee moet vooral gericht zijn op de kerntaken, goede en betaalbare huisvesting voor de doelgroep

Nadere informatie

1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201

1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201 1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201 N Visie op hoofdlijnen op het 1 gebruik van buurthuizen Betere bezetting van accommodaties, meer zelfstandige buurthuizen en minder gesubsidieerde

Nadere informatie

Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen

Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen Intentieverklaring project WOC Campus Nieuwleusen De Partijen: In het project WOC Campus Nieuwleusen participeren de volgende partijen: Landstede

Nadere informatie

Volledige uitleg oproep Tools voor EnergielinQ

Volledige uitleg oproep Tools voor EnergielinQ Volledige uitleg oproep Tools voor EnergielinQ Inleiding Energiesprong is een programma dat de Stichting Experimenten Volkshuisvesting (SEV) uitvoert in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken

Nadere informatie

Gemeenschapstuinen. RadarGroep. Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie.

Gemeenschapstuinen. RadarGroep. Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie. RadarGroep Gemeenschapstuinen Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie. Bureau voor sociale vraagstukken Wie zaait zal oogsten is een veelgehoord gezegde.

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

weer thuis in de stad

weer thuis in de stad weer thuis in de stad Wonen boven winkels Een levendige binnenstad is aantrekkelijk voor bezoekers, levert woongenot voor specieke groepen mensen, is een broedplaats voor kenniseconomie en cultuur en vormt

Nadere informatie

Startnotitie Herstructurering woningen Rijsoord Versie 1.1 Datum 21 mei 2014

Startnotitie Herstructurering woningen Rijsoord Versie 1.1 Datum 21 mei 2014 Startnotitie Herstructurering woningen Rijsoord Versie 1.1 Datum 21 mei 2014 Openbaar wat willen we bereiken? (doel) Het doel voor de gemeente is om, in samenwerking met Woonvisie, de (ruimtelijke) kaders

Nadere informatie

Beïnvloeding Samen sta je sterker

Beïnvloeding Samen sta je sterker Beïnvloeding Samen sta je sterker Aan de slag Om uw doel te bereiken, moet u gericht aan de slag gaan. Het volgende stappenplan kan u hierbij helpen. 1. Analyseer het probleem en bepaal uw doel Als u een

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 -

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 - PS2008MME13-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 6 mei 2008 Nummer PS : PS2008MME13 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008int221948 Portefeuillehouder : Ekkers Titel

Nadere informatie

Moeder- en kindcentrum

Moeder- en kindcentrum Moeder- en kindcentrum Jaarverslag 2012 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Februari 2013 Moeder- en Kindcentrum Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag 070 785 58 20 06 19 45 43 47 info@bij-1.nl Stichting

Nadere informatie

DE OPGEWEKTE WONING CLUB Samen aan de slag, voor jouw duurzame huis!

DE OPGEWEKTE WONING CLUB Samen aan de slag, voor jouw duurzame huis! DE OPGEWEKTE WONING CLUB Samen aan de slag, voor jouw duurzame huis! Wat is de Opgewekte Woning Club? De Opgewekte Woning Club is een slimme aanpak welke energiezuinig wonen en verbouwen bij woningeigenaren

Nadere informatie

PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF

PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF De Eshof op weg naar energie neutraal! = woningen Eshof naar nul op de meter = Inhoud 1. Ambitie: naar meest duurzame wijk van Elst? 2. Meten is weten: per wijk per

Nadere informatie

Collegevoorstel. Collegevoorstel. Maatschappelijke Ontwikkeling. zaak_zaaknummer. Ja, zonder beperkingen Zorg en Welzijn

Collegevoorstel. Collegevoorstel. Maatschappelijke Ontwikkeling. zaak_zaaknummer. Ja, zonder beperkingen Zorg en Welzijn zaak_id bericht_nummer bericht_id Collegevoorstel zaak_zaaknummer Maatschappelijke Ontwikkeling Regnr B&W dd 28-04-2015 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Zorg en Welzijn DT dd OR dd B&W dd OR dd

Nadere informatie

Plan gemeente Utrecht en Provincie Utrecht

Plan gemeente Utrecht en Provincie Utrecht Plan gemeente Utrecht en Provincie Utrecht LET OP: voor de raadspeiling over de cultuurlening is in dit document alleen onderdeel A relevant (revolverend fonds ter bevordering van creatief ondernemerschap)

Nadere informatie

Handleiding Cultuur Canvas

Handleiding Cultuur Canvas Handleiding Cultuur Canvas Je hebt een idee voor Tilburg, voor cultuur in het publieke domein en je weet waarschijnlijk ook wat je het wilt realiseren. Weet je ook of je plan kansrijk is? En wat je kunt

Nadere informatie

Duurzaamheidsbeleid Doingoood

Duurzaamheidsbeleid Doingoood Duurzaamheidsbeleid Doingoood Over Doingoood Doingoood bestaat uit 2 delen: Doingoood volunteer work (sociale onderneming) en Doingoood foundation (stichting). In al onze werkwijzen en procedures gaan

Nadere informatie

Op 7 juli 2017 wordt in Maastricht bij Zuyd Hogeschool een Confucius Instituut geopend. Het

Op 7 juli 2017 wordt in Maastricht bij Zuyd Hogeschool een Confucius Instituut geopend. Het Samenvatting Op 7 juli 2017 wordt in Maastricht bij Zuyd Hogeschool een Confucius Instituut geopend. Het Confucius Instituut is een door de Chinese overheid gefinancierde non-profit organisatie die als

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON Inhoud Voorwoord... 2 Inleiding... 2 Visie en missie Stichting WOON... 2 Missie... 2 Visie... 2 Missie Woontrainingshuis Kortgerecht... 3 Visie Woontrainingshuis Kortgerecht...

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

Programma Energie 2012-2015 Samenvatting Projectplan

Programma Energie 2012-2015 Samenvatting Projectplan Programma Energie 2012-2015 Samenvatting Projectplan Lokale Energie Lokale Energie - 4 Lokale energie-initiatieven - Een loket voor buurt- en dorpsinitiatieven Projectnaam : Lokale Energie Opdrachtgever

Nadere informatie

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld.

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. Resultaat Vragenlijst: Waarom doe je mee met de lokale energiecoöperatie? 26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. 1. Ik ben op de volgende manier betrokken bij de lokale

Nadere informatie

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC Project-, Programma- en AdviesCentrum Resultaten die eruit springen PPAC Binnen Veiligheid en Justitie groeit het belang van projectmatig en programmatisch werken. Ook neemt de behoefte toe om medewerkers

Nadere informatie

Samenwerking & Bedrijfsvoering

Samenwerking & Bedrijfsvoering Samenwerking & Bedrijfsvoering Plan van Aanpak Plan van aanpak: Themaonderzoek Samenwerking en Bedrijfsvoering Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Naam projectleider T.C.C. den Braanker C.A.

Nadere informatie

28 november / H.R. Vriend nl Beantwoording vragen art 38 iz oprichten Steunfonds Haarlemmer Kweektuin

28 november / H.R. Vriend nl Beantwoording vragen art 38 iz oprichten Steunfonds Haarlemmer Kweektuin Gemeente Haarlem Haarlem Retouradres Postbus 511, 2003PB Haarlem Raadsfractie Hart van Haarlem t.a.v. Louise van Zetten I Datum Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer E-mail Onderwerp 28 november 2017

Nadere informatie

Iedereen in s-hertogenbosch doet volwaardig mee in de samenleving. Breed Welzijn s-hertogenbosch. Nieuwe combinaties in een nieuwe tijd

Iedereen in s-hertogenbosch doet volwaardig mee in de samenleving. Breed Welzijn s-hertogenbosch. Nieuwe combinaties in een nieuwe tijd Nieuwe combinaties in een nieuwe tijd Iedereen in s-hertogenbosch doet volwaardig mee in de samenleving Breed Welzijn s-hertogenbosch Juvans Maatschappelijk Werk en Dienst verlening // Welzijn Divers //

Nadere informatie

Gebieden Energie Neutraal

Gebieden Energie Neutraal Gebieden Energie Neutraal Kennismaken met het programma GEN Liesbeth Schipper 27 september 2012 Inhoud Achtergrond Opzet GEN programma GEN Nieuwbouw Energieconcept Ontwikkel en businessmodel Omgeving GEN

Nadere informatie

Wilt u zelfstandig blijven wonen, maar niet alleen?

Wilt u zelfstandig blijven wonen, maar niet alleen? Wilt u zelfstandig blijven wonen, maar niet alleen? In Het Ouden Huis woont u in uw eigen woning en leeft u uw eigen leven. Zoekt u hulp of gezelschap dan is dat dichtbij. De Zorgdrager, die in Het Ouden

Nadere informatie

Binden, bewaren, bezielen en betalen

Binden, bewaren, bezielen en betalen EGH/ZHL november 2013 Binden, bewaren, bezielen en betalen voor landschap en erfgoed in Zuid-Holland Zuid-Holland heeft veel te bieden qua natuur, landschap en erfgoed. Er zijn talrijke partijen die zich

Nadere informatie

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder HUBspot is een plek waar innoverende studenten, ondernemers, investeerders, docenten en bedrijven elkaar ontmoeten en inspireren, kennis opdoen en samen ondernemen. Met als doel om Leiden innovatiever

Nadere informatie

VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen

VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen AANLEIDING De creatieve industrie is een sector die de economische en culturele waarde van betekenis centraal stelt en exploiteert. Deze

Nadere informatie

"Alle kinderen mogen meedoen; ook in Deurne"!

Alle kinderen mogen meedoen; ook in Deurne! "Alle kinderen mogen meedoen; ook in Deurne" Beleidsplan van de Stichting Leergeld Deurne 2014-2018. Versie 3 juli 2014 1. INLEIDING: Participeren in de samenleving kunnen meedoen is voor kinderen en jongeren

Nadere informatie

Exploitatie en beheer door bewoners van wijkaccommodaties. Quickscan onder Nederlandse gemeenten met meer dan 70.000 inwoners april 2013

Exploitatie en beheer door bewoners van wijkaccommodaties. Quickscan onder Nederlandse gemeenten met meer dan 70.000 inwoners april 2013 Exploitatie en beheer door bewoners van wijkaccommodaties Quickscan onder Nederlandse gemeenten met meer dan 70.000 inwoners april 2013 Samenvatting van de resultaten Opdrachtgever Contactgegevens Contactpersoon

Nadere informatie

Visiedocument en Activiteitenplan 2013

Visiedocument en Activiteitenplan 2013 Visiedocument en Activiteitenplan 2013 1. Inleiding In Leusden is in september 2006 gestart met het project Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. De Gemeente Leusden, het bedrijfsleven en de maatschappelijke

Nadere informatie

Vastgoed, Sport en Accommodaties Ingekomen stuk D9 (PA 26 februari 2014) Welzijn en Jeugd Accommodaties. Ons kenmerk VA30/

Vastgoed, Sport en Accommodaties Ingekomen stuk D9 (PA 26 februari 2014) Welzijn en Jeugd Accommodaties. Ons kenmerk VA30/ Vastgoed, Sport en Accommodaties Ingekomen stuk D9 (PA 26 februari 2014) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Nieuwe Dukenburgseweg 21 6534 AD Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

Stadsdialoog particuliere woningverbetering

Stadsdialoog particuliere woningverbetering Stadsdialoog particuliere woningverbetering Jasper van der Wal, Hiske de Ridder en Rob van Beek 6 oktober 2013 14.30 uur Opening 14.35 uur Terugkoppeling resultaten van de stadsenqûete 14.45 uur Nadere

Nadere informatie

Actieplan Moes- Verkeer Traject Take The Lead van het NJR

Actieplan Moes- Verkeer Traject Take The Lead van het NJR Actieplan MoesVerkeer Traject Take The Lead van het NJR Aan: Andel de Haan Actieplan voor Take The Lead, van NJR MoesVerkeer 2 april 2013 Jasmijn van Es Jasmijn.vanes@hotmail.com www.moesverkeer.wordpress.com

Nadere informatie

DUTCH DATACENTER ASSOCIATION

DUTCH DATACENTER ASSOCIATION DUTCH DATACENTER ASSOCIATION Onze missie: De DDA verbindt de marktleidende datacenters in Nederland met als missie het versterken van de economische groei en het profileren van datacenters in de samenleving.

Nadere informatie

Zorgpact Teylingen

Zorgpact Teylingen Zorgpact Teylingen 2015-2016 In 2013 zijn de verschillende partijen gestart met het uitvoeren van het Zorgpact. In het Zorgpact werken de gemeente Teylingen, de huisartsen, Woonstichting Vooruitgang, Warmunda,

Nadere informatie

Intentieverklaring Gemeente Asten Sleutelorganen idop Ommel betreffende de samenwerking bij de realisatie van een multifunctionele accommodatie (MFA)

Intentieverklaring Gemeente Asten Sleutelorganen idop Ommel betreffende de samenwerking bij de realisatie van een multifunctionele accommodatie (MFA) Intentieverklaring Gemeente Asten Sleutelorganen idop Ommel betreffende de samenwerking bij de realisatie van een multifunctionele accommodatie (MFA) Inleiding In het integraal dorpsontwikkelingsprogramma

Nadere informatie

Presentatie Regionale bijeenkomst Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) in Parkstad

Presentatie Regionale bijeenkomst Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) in Parkstad Presentatie Regionale bijeenkomst Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) in Parkstad 2017-2020 16 juni 2016 Femke Smeets Hoofd educatie SCHUNCK* Wat is SCHUNCK*? We schakelen over naar de film > SCHUNCK*

Nadere informatie

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding Gemeentelijke regisseurs Regisseren en de kunst van de verleiding Van traditioneel management naar modern regisseren De gemeente heeft de regie dat gebeurt niet zomaar, en ook niet van de ene op de andere

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout

Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout Datum: zaterdag 7 november 2009 Plaats: Utrecht, Restaurant de Hoge Weide, ontvangst om 16.00 uur Aanwezig: het bestuur: Lenno Maris (voorzitter),

Nadere informatie

Wmo-Menukaart. Mede mogelijk gemaakt door:

Wmo-Menukaart. Mede mogelijk gemaakt door: Wmo-Menukaart Mede mogelijk gemaakt door: Keuzemenu, onze specialiteit Onder het motto Ieder z n kracht wil Abrona werken aan een sterke samenleving, die mensen ondersteunt die het echt nodig hebben. Daardoor

Nadere informatie

Stappenplan Zon op Huurwoning Amsterdam

Stappenplan Zon op Huurwoning Amsterdam Context Klimaatprobleem Er is sprake van een wereldwijd klimaatprobleem, waarbij de temperatuur over de afgelopen decennia structureel is opgelopen. Deze trend wordt veroorzaakt door de uitstoot van broeikasgas,

Nadere informatie

Wat verwachten huurders van de ParticipatieRaad?

Wat verwachten huurders van de ParticipatieRaad? Thema: Wat verwachten huurders van de ParticipatieRaad? Juli 2014 John van Veen adviseur WKA Inleiding De ParticipatieRaad van Nijestee wil weten wat er bij bewoners leeft en wat bewoners van de Raad verwachten.

Nadere informatie

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Deze notitie beschrijft het Plan van Aanpak en stappenplan voor de herinvoering van centrummanagement in Valkenswaard. Achtereenvolgens wordt ingegaan

Nadere informatie

PRAKTISCHE KENNISBIJEENKOMSTEN (VER)HUUR

PRAKTISCHE KENNISBIJEENKOMSTEN (VER)HUUR PRAKTISCHE KENNISBIJEENKOMSTEN (VER)HUUR 3 BASISTHEMA S 26 maart Huurovereenkomsten en Huurrecht 8 april Huurprijs(beleid) en servicekosten 22 april Fiscale aspecten bij scheiden van wonen en zorg 2 SPECIFIEKE

Nadere informatie

Kunstschool Boxtel. Inleiding

Kunstschool Boxtel. Inleiding Kunstschool Boxtel Inleiding In dit beknopte scenario wordt een kleine duurzame organisatie voor cultuureducatie in de gemeente Boxtel omschreven; Kunstschool Boxtel. Kunst- en cultuureducatie stimuleert,

Nadere informatie

Presentatie d.d. 23/4/2013 Huis van de Buurt Huis van.

Presentatie d.d. 23/4/2013 Huis van de Buurt Huis van. Presentatie d.d. 23/4/2013 Huis van de Buurt Huis van. Logo Huis van de Buurt Caroline van Gessel, coördinator Huis van de Buurt St. Zorgcentra de Betuwe Stel U wordt nu geboren, hoe zou u de zorg en welzijn

Nadere informatie

De wooncoöperatie. inzichten uit onderzoek en praktijk. Tineke Lupi, Projectleider wonen

De wooncoöperatie. inzichten uit onderzoek en praktijk. Tineke Lupi, Projectleider wonen De wooncoöperatie inzichten uit onderzoek en praktijk Tineke Lupi, Projectleider wonen Wat is een wooncoöperatie? Platform31: Vereniging met als doel het exploiteren en/of beheren van woningen voor de

Nadere informatie

Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018

Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018 Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018 2 Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018 pakjeruimte.nl zelfbouw@rotterdam.nl facebook.com/zb010 pinterest.com/pakjeruimte Programma zelfbouw rotterdam 2015-2018

Nadere informatie

Stichting Cocreatie Culemborg opgericht bij notariskantoor Ton & Van den Broecke

Stichting Cocreatie Culemborg opgericht bij notariskantoor Ton & Van den Broecke StichtingCocreatieCulemborg ANBIinformatie versievanjuni2014 Heeftuvragenoverofnaaraanleidingvandeinformatieinditdocument (inclusiefbijlagen)?beldannaargerwinverschuur,telefoon0610405635. Ukuntookcontactopnemenviahetformulieropdesite.

Nadere informatie

Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar

Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar Bijlage 5 bij Raadsvoorstel Regionale Agenda dd 16 mei 2011 Bestuursovereenkomst Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar Vastgesteld door de Stuurgroep Regiovisie Bergen, Gennep, Mook en Middelaar op

Nadere informatie

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Opgesteld door: Helene Marcus-Baart, coördinator HagaVrienden I.s.m: Hans de Sonnaville, secretaris HagaVrienden (Beknopt) beleidsplan HagaVrienden 2013-2015

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

het Peel en Maas bad een bad voor en door de gemeenschap

het Peel en Maas bad een bad voor en door de gemeenschap het Peel en Maas bad een bad voor en door de gemeenschap Uitgangspunt De Bubblemates, Heldense Reddingsbrigade en de Heldense Zwemvereniging spreken samen de intentie uit om vanaf 2016 het beheer van de

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. raadsvergadering: 21 september 2011 Aanbesteding Masterplan Anna's Hoeve. datum: 12 september 2011 gemeenteblad I nr.: 68 agenda nr.

RAADSVOORSTEL. raadsvergadering: 21 september 2011 Aanbesteding Masterplan Anna's Hoeve. datum: 12 september 2011 gemeenteblad I nr.: 68 agenda nr. RAADSVOORSTEL raadsvergadering: 21 september 2011 onderwerp: Aanbesteding Masterplan Anna's Hoeve bijlage: ontwerp-besluit datum: 12 september 2011 gemeenteblad I nr.: 68 agenda nr.: 9 Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

DE KNOPPEN GAAN OPEN!

DE KNOPPEN GAAN OPEN! DE KNOPPEN GAAN OPEN! Jaarplan 2016 Stichting Belmonte Arboretum Inleiding 2016 wordt een jaar van overgang, van een tuin zonder veel mogelijkheden naar een tuin met een verbouwd Koetshuis, een tuin waar

Nadere informatie

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht Onderzoeksplan Rekenkamer Utrecht 16 februari 2009 1 Inleiding Vanuit de raadsfracties van het CDA en de VVD kwam in 2008 de suggestie aan de Rekenkamer om

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Kameroen/Nederland

Jaarplan 2015 Kameroen/Nederland Jaarplan 2015 Kameroen/Nederland LiveBuild Jaarplan 2015 Kameroen / Nederland Inleiding Komend jaar vieren we het lustrum van zowel de 24uurLiveBuild als de Afsluitrace. Onze jonge organisatie bestaat

Nadere informatie

Green-Consultant - info@green-consultant.nl - Tel. 06-51861495 Triodos Bank NL17TRIO0254755585 - KvK 58024565 - BTW nummer NL070503849B01 1

Green-Consultant - info@green-consultant.nl - Tel. 06-51861495 Triodos Bank NL17TRIO0254755585 - KvK 58024565 - BTW nummer NL070503849B01 1 Bestemd voor: Klant t.a.v. de heer GoedOpWeg 27 3331 LA Rommeldam Digitale offerte Nummer: Datum: Betreft: CO 2 -Footprint & CO 2 -Reductie Geldigheid: Baarn, 24-08-2014 Geachte heer Klant, Met veel plezier

Nadere informatie