A. Projectspecifieke indicatoren ten behoeve van thematische prioriteit 1 Kenniseconomie en innovatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "A. Projectspecifieke indicatoren ten behoeve van thematische prioriteit 1 Kenniseconomie en innovatie"

Transcriptie

1 A. Projectspecifieke indicatoren ten behoeve van thematische prioriteit 1 Kenniseconomie en innovatie 1.1. Voor EFRO-projecten onder operationele doelstelling: sensibiliseren Aantal sensibiliseringsacties bij bedrijven, organisaties, instellingen ID Nr SFC (Oproep) (304) Het aantal sensibiliseringsacties bij bedrijven, organisaties, instellingen. Deze acties kunnen verschillende vormen aannemen, zoals: - Algemene promotie en bewustmaking van het belang van de factor kennis in de visie- en strategievorming; - Bewustmaking van het belang van samenwerking tussen verschillende kennisgerichte actoren in het kader van een open innovatie -strategie; - Bewustmaking van het belang van een kennismanagement (absorptie en exploitatie van onderzoeksresultaten, omgaan met kenniskapitaal en bescherming ervan, ) Geef het aantal sensibiliseringsacties op dat uw EFRO-project onderneemt ten aanzien van bedrijven, organisaties en instellingen. Elk opgezette initiatief (actie, campagne, dienstverlening, ) in uw EFRO-project telt als een meeteenheid.. Aantal bereikte bedrijven, organisaties en instellingen door de sensibiliseringsacties rond kennisontwikkeling en kennistoepassing ID Nr SFC (Oproep) (305) Het aantal bedrijven, organisaties en instellingen dat bereikt werd door de sensibiliseringsacties rond kennisontwikkeling en kennistoepassing, zoals gedefinieerd in de fiche aantal sensibiliseringsacties bij bedrijven, organisaties en instellingen. Geef het aantal bedrijven, organisaties en instellingen op dat door uw sensibiliseringsacties rond kennisontwikkeling en kennistoepassing werd bereikt. Elk bedrijf, organisatie en instelling die effectief deelneemt aan de sensibiliseringsacties die door uw EFRO-project worden georganiseerd telt als een meeteenheid. Aantal bedrijven, organisaties, instellingen die een kennisontwikkelings- en/of kennistoepassingsstrategie ontwikkeld hebben of geactualiseerd hebben ID Nr SFC (Oproep) (306) Het aantal bedrijven, organisaties, instellingen die deelnamen aan een sensibiliseringsactie en als gevolg daarvan een kennisontwikkelings- en/of kennistoepassingsstrategie ontwikkeld en/of geactualiseerd hebben Geef het aantal bedrijven, organisaties en instellingen op die door uw sensibiliseringsacties rond kennisontwikkeling en kennistoepassing een kennisontwikkelings- en/of kennistoepassingstrategie hebben ontwikkeld of geactualiseerd. Ieder bedrijf, organisatie of instelling die, na deelgenomen te hebben aan de sensibiliseringsacties die door uw EFRO-project werden georganiseerd, effectief een toepassing rond kennisontwikkeling- en/of kennisontwikkelingsstrategie heeft ontwikkeld of geactualiseerd, telt voor 1 meeteenheid. 1

2 1.2. Voor EFRO-projecten onder operationele doelstelling: begeleiden Aantal begeleidingsacties in bedrijven, organisaties, instellingen rond kennisontwikkeling en kennistoepassing ID Nr SFC (Oproep) (307) Het aantal begeleidingsacties in bedrijven, organisaties, instellingen rond kennisontwikkeling en kennistoepassing. Deze begeleiding kan bestaan uit individuele coaching (vb. mentoring) of collectieve coaching (vb. netwerken, peer review, ). Deze begeleidingsacties kunnen verschillende doelen beogen: - het vergemakkelijken van de toegang tot vaktechnische kennis - professionalisering van het innovatieproces bij onderzoeksintensieve KMO s - het stimuleren van vernieuwingen (nieuwe of vernieuwende producten, processen en diensten) op maat van bedrijven en organisaties Hoeveel EFRO-projecten in het kader van begeleidingsacties in bedrijven, organisaties of instellingen rond kennisontwikkeling en kennistoepassing wenst U als projectpromotor te formuleren. Let op, uw EFRO-project telt als 1 enkele meeteenheid. ID Nr SFC (Oproep) (308) Aantal begeleide bedrijven, organisaties of instellingen inzake kennisontwikkeling en kennistoepassing Het aantal begeleide bedrijven, organisaties of instellingen inzake kennisontwikkeling en kennistoepassing binnen het kader van de binnen het D2-programma opgezette begleidingsacties. Geef het aantal bedrijven, organisaties of instellingen op die inzake kennisontwikkeling en kennistoepassing in het kader van uw EFRO-project werden begeleid? Ieder bedrijf, organisatie of instelling die als een doelgroepactor effectief wordt begeleid als gevolg van uw EFRO-project telt als een meeteenheid. ID Nr SFC (Oproep) (309) Aantal kennisontwikkelings- en/of kennistoepassingsadviezen die door bedrijven, organisaties, instellingen daadwerkelijk zijn geïmplementeerd Het aantal formele (schriftelijke) adviezen inzake kennisontwikkeling en/of kennistoepassing dat door bedrijven, organisaties, instellingen na een begeleidingsactie binnen het kader van het D2-programma daadwerkelijk werd geïmplementeerd. Geef het aantal geformuleerde adviezen op dat door bedrijven, organisaties en instellingen in het kader van uw EFRO-project rond kennisontwikkeling en kennistoepassing effectief werden geïmplementeerd. Ieder advies dat, na deelgenomen te hebben aan de projectacties die door uw EFROproject werden georganiseerd, effectief geïmplementeerd werden door deze bedrijven, instellingen of organisaties, telt voor 1 meeteenheid. 2

3 1.3. Voor EFRO-projecten onder operationele doelstelling: samenwerking ID Nr SFC (Oproep) (310) Aantal samenwerkingsacties tussen bedrijven, organisaties, instellingen onderling en met kenniscentra Het aantal acties gericht op samenwerking inzake kennisontwikkeling- en toepassing tussen bedrijven, organisaties, instellingen onderling en met kenniscentra. Deze acties kunnen verschillende vormen aannemen: - het opzetten van horizontale innovatieplatformen - het stimuleren van samenwerkingsinitiatieven tussen ondernemingen - het stimuleren van samenwerking tussen bedrijfsleven en academische wereld Deze projecten kunnen zich zowel richten naar actoren van eenzelfde discipline, als van verschillende disciplines. Hoeveel EFRO-projecten in het kader van samenwerkingsacties tussen bedrijven, organisaties of instellingen rond kennisontwikkeling en kennistoepassing wenst U als projectpromotor te formuleren. Let op, uw EFRO-project telt als 1 enkele meeteenheid. Aantal deelnemende bedrijven, organisaties, instellingen aan samenwerkingsacties rond kennisontwikkeling en kennistoepassing ID Nr SFC (Oproep) (312) Het aantal deelnemende bedrijven, organisaties, instellingen aan samenwerkingsacties rond kennisontwikkeling en kennistoepassing Onder deelnemen wordt een actieve deelname van de actoren verstaan aan acties ter stimulering van samenwerking. Geef het aantal bedrijven, organisaties of instellingen op die deelnemen aan samenwerkingsacties rond kennisontwikkeling en kennistoepassing in het kader van uw EFRO-project. Onder deelnemen wordt een actieve deelname van de actoren (bedrijven, instellingen of organisaties) verstaan aan acties ter stimulering van samenwerking. Ieder bedrijf, organisatie of instelling die als gevolg van uw EFRO-project actief deelneemt aan een samenwerkingsactie telt als een meeteenheid. ID Nr SFC (Oproep) (311) Aantal effectief opgezette samenwerkingstrajecten inzake kennisontwikkeling- en toepassing tussen bedrijven, organisaties en instellingen onderling en tussen bedrijven, organisaties en kenniscentra Het aantal effectief opgezette samenwerkingstrajecten inzake kennisontwikkeling en/of toepassing tussen bedrijven en organisaties onderling en tussen bedrijven, organisaties en kennisinstellingen. Geef het aantal effectieve samenwerkingstrajecten op dat door bedrijven, organisaties en instellingen en/of onderling in het kader van uw EFRO-project rond kennisontwikkeling en kennistoepassing werd opgezet. Ieder samenwerkingstraject dat door de bedrijven, instellingen of organisaties, na deelgenomen te hebben aan de projectacties die in het kader van uw EFRO-project werden georganiseerd, effectief opgezet werd, telt voor 1 meeteenheid. 3

4 1.4. Voor EFRO-projecten onder operationele doelstelling: Internationalisering ID Nr SFC (Oproep) (313) Aantal acties ter stimulering van kennisontwikkeling/ kennistoepassing in een internationale context Acties ter stimulering van kennisontwikkeling/ kennistoepassing in een internationale context kunnen verschillende vormen aannemen, zoals: - de ondersteuning van ondernemingen, organisaties bij deelname aan internationale innovatietrajecten; - de ondersteuning van internationalisering van Vlaamse netwerken; - de ondersteuning van het internationaal ondernemen (internationale partnering, internationale beurzen, internationale uitwisselingsprogramma s, ) Onder internationalisering wordt zowel de samenwerking verstaan tussen Vlaamse en buitenlandse actoren, als acties van Vlaamse actoren in het buitenland. Geef het aantal acties op die ter stimulering van kennisontwikkeling/kennistoepassing in een internationale context worden voorzien in het kader van uw EFRO-project. Een EFRO-project kan verschillende stimuleringsinitiatieven bevatten. Iedere stimuleringsactie of -initiatief die in het kader van uw EFRO-project werd georganiseerd, telt voor 1 meeteenheid. Aantal deelnemende bedrijven, organisaties, instellingen aan acties ter stimulering van internationale samenwerking ID Nr SFC (Oproep) (314) Het aantal deelnemende bedrijven, organisaties, instellingen aan acties ter stimulering van internationale samenwerking inzake kennisontwikkeling en toepassing. Geef het aantal bedrijven, organisaties of instellingen op dat deelneemt aan de stimuleringsacties voor internationale samenwerking die in het kader van uw EFROproject werden georganiseerd? Ieder bedrijf, organisatie of instelling die als gevolg van uw EFRO-project actief deelneemt aan een stimuleringsacties voor internationale samenwerkings telt als een meeteenheid. Aantal internationale samenwerkingen tussen bedrijven, organisaties, instellingen onderling en met kenniscentra ID Nr SFC (Oproep) (315) Het aantal gerealiseerde internationale samenwerkingsovereenkomsten of projecten tussen bedrijven, organisaties, instellingen of netwerken uit Vlaanderen met andere bedrijven, organisaties, instellingen, kenniscentra of netwerken in het buitenland, als resultaat van de binnen het kader van het D2-programma opgezette acties. Geef het aantal gerealiseerde internationale samenwerkingsovereenkomsten of internationale projecten op die door bedrijven, organisaties en instellingen of andere netwerken uit Vlaanderen met andere bedrijven, organisaties of instellingen, kenniscentra of instellingen in het buitenland als gevolg van uw specifieke stimuleringsacties van uw EFRO-project werd opgezet. Iedere samenwerkingsovereenkomst of ieder project dat door de bedrijven, instellingen of organisaties, na deelgenomen te hebben aan de projectacties die in het kader van uw EFRO-project werden georganiseerd, effectief opgezet werden, telt voor 1 meeteenheid. 4

5 Aantal bedrijven, organisaties, instellingen die een internationale expansie zijn gestart of deze hebben versterkt ID Nr SFC (Oproep) (316) Het aantal bedrijven, organisaties, instellingen die een internationale uitbreiding zijn begonnen, of die een bestaande internationale activiteit hebben versterkt Geef het aantal bedrijven, organisaties en instellingen op die in het kader van uw EFRO-project een internationale uitbreiding zijn gestart of die een bestaande internatationale activiteit hebben versterkt. Ieder bedrijf, instelling of organisatie die, na deelgenomen te hebben aan de projectacties die in het kader van uw EFRO-project werden georganiseerd, effectief een internationale expansie zijn gestart of deze hebben versterkt, telt voor 1 meeteenheid Voor EFRO-projecten onder operationele doelstelling: vernieuwende voorbeelden van kennisvalorisatie Aantal vernieuwende projecten inzake kennisvalorisatie ID Nr SFC (Oproep) (317) Het aantal vernieuwende projecten inzake kennisvalorisatie, en dit zowel technologisch als niet-technologisch (marketing, design, kwaliteitszorg, ). De opgezette kennisvalorisatieprojecten dienen innovatief van aard te zijn, en kunnen betrekking hebben op verschillende domeinen: - eco-innovaties - innovaties in ICT-gebruik - niet-technologische innovatie - ontwikkeling en toepassing van vraaggerichte innovatie-instrumenten Hoeveel vernieuwende EFRO-projecten inzake kennisvalorisatie wenst U als projectpromotor te formuleren. Let op, uw EFRO-project telt als 1 enkele meeteenheid. Aantal bedrijven, organisaties, instellingen die vernieuwende toepassingen en procédés implementeren ID Nr SFC (Oproep) (318) Het aantal bedrijven, organisaties, instellingen die een vernieuwde toepassing of een nieuw procédé in hun werking implementeren Geef het aantal bedrijven, organisaties en instellingen op die in het kader van uw EFRO-project vernieuwende toepassingen zijn gestart of die procédés hebben geïmplementeerd. Ieder bedrijf, instelling of organisatie die, na deelgenomen te hebben aan de projectacties die in het kader van uw EFRO-project werden georganiseerd, effectief vernieuwende toepasingen is gestart of procédés heeft geïmplementeerd, telt voor 1 meeteenheid. 5

6 1.6.Voor EFRO-projecten onder operationele doelstelling: innovatie van de plattelandseconomie Aantal innovatieprojecten gericht op de versterking van de plattelandseconomie ID Nr SFC (Oproep) (319) Onder innovatieprojecten gericht op de versterking van de plattelandseconomie vallen in het bijzonder volgende acties: - geïntegreerde gebiedsgerichte ontwikkeling van de plattelandseconomie via regional branding ; - innovatieve inrichtingsprojecten op het platteland met economische impact Hoeveel innovatieve EFRO-projecten gericht op de versterking van de platelandseconomie wenst U als projectpromotor te formuleren. Let op, uw EFRO-project telt als 1 enkele meeteenheid. Hefboomeffect van de ondersteunde projecten op de regio ID Nr SFC (Oproep) (319) Het hefboomeffect van de ondersteunde projecten wordt gemeten door de bijkomende extra investeringen van actoren (niet efro), uitgedrukt in euro. Het betreft hier enkel het hefboomeffect van de ondersteunde projecten. Geef het totaal aan investeringen op dat als gevolg van uw EFRO-project bijkomend werd gegenereerd. Elke extra investering die door lokale financieringsbronnen (niet EFRO of Vlaamse overheidssteun) in uw financieringsplan van uw EFRO-project worden opgenomen, telt als 1 meeteenheid. : 6

7 B. Overkoepelende Indicatoren ten behoeve van thematische prioriteit 1 Kenniseconomie en innovatie Het aantal behouden en bijkomend gecreëerde jobs ID Nr SFC (Oproep) A.1 ( ) Het betreft het aantal jobs uitgedrukt in voltijdse equivalenten dat direct ( bv aantal nieuwe arbeidsplaatsen in een ondersteunde KMO) of indirect (vb. nieuwe arbeidsplaatsen als gevolg van nieuwe infrastructuur) behouden of bijkomend gecreëerd zijn, als resultaat van de ondersteuning vanuit het D2-programma. Vragen naar de promotor toe 1. Schat het aantal jobs in (uitgedrukt in VTE) dat direct of indirect behouden of bijkomend gecreëerd is, als gevolg van de EFRO-subsidie die uw EFRO-project zal ontvangen. 2. Schat het aantal jobs in (uitgedrukt in VTE) dat direct behouden is, als gevolg van de EFRO-subsidie die uw EFRO-project zal ontvangen. 3. Schat het aantal jobs in (uitgedrukt in VTE) dat bijkomend gecreëerd is, als gevolg van de EFRO-subsidie die uw EFRO-project zal ontvangen. 1. Het betreft het aantal jobs (uitgedrukt voltijdsequivalenten VTE) die direct behouden of gecreëerd zijn (vb. aantal behouden en nieuwe arbeidsplaatsen als gevolg van de deelname van de bedrijven, organisaties en instellingen aan uw EFRO-project) of indirect (vb. nieuwe arbeidsplaatsen als gevolg van nieuwe groei-initiatieven ondernomen door die bedrijven, organisaties en instellingen als gevolg van uw EFROproject). Het antwoord op deze vraag is niet gelijk aan de som van het aantal jobs behouden (2) en het aantal jobs bijkomend (3) gecreëerd. Hier wordt ook de indirecte jobcreatie meegerekend. 2. Het betreft het aantal jobs (uitgedrukt voltijdsequivalenten VTE) dat direct behouden is (vb. aantal behouden arbeidsplaatsen als gevolg van de deelname van de bedrijven, organisaties en instellingen aan uw EFRO-project) 3. Het betreft het aantal jobs (uitgedrukt voltijdsequivalenten VTE) dat bijkomend gecreëerd is (vb. aantal nieuwe arbeidsplaatsen als gevolg van de deelname van de bedrijven, organisaties en instellingen aan uw EFRO-project) Algemene opmerking: bij rapportering op het einde van het project zal opnieuw gevraagd worden hoeveel u op deze inschatting haalde, waarbij dan een onderscheid moet gemaakt worden naar geslacht (Man / Vrouw). Bovendien zal u dan een schatting gevraagd worden van de verwachte jobcreatie over de volgende 2 à 3 jaar. 7

8 ID Nr SFC (Oproep) A.2 ( ) Vragen naar de promotor Bijdrage van het programma tot de versterking van het kennis- en innovatiepotentieel Het betreft de bijdrage van het programma tot de versterking van het kennis- en innovatiepotentieel in de regio, met onderscheid naar: - Kennistoepassing in termen van nieuwe of vernieuwende producten, processen en diensten; - Samenwerking in kennisontwikkeling en toepassing; - Professioneel innovatiemanagement De indicator wordt kwalitatief (op basis van beoordeling volgens Likert-schaal) gemeten. 1. Schat de meerwaarde in van uw EFRO-project ten opzichte van de inspanningen van het EFRO Doelstelling 2 programma inzake de versterking van het kennis- en innovatiepotentieel in uw regio in termen van kennistoepassing, of in termen van nieuwe en/of vernieuwende producten, processen en diensten 2. Schat de meerwaarde in van uw EFRO-project ten opzichte van de inspanningen van het EFRO Doelstelling 2 programma inzake de versterking van het kennis- en innovatiepotentieel in uw regio in termen van samenwerking in kennisontwikkeling en toepassing. 3. Schat de meerwaarde in van uw EFRO-project ten opzichte van de inspanningen van het EFRO Doelstelling 2 programma inzake de versterking van het kennis- en innovatiepotentieel in uw regio in termen van professioneel innovatiemanagement. Identificeer voor elk van deze meerwaarden aan de hand van een Likert-schaal van 0 tot 5: - een waarde onder de 3 wordt als onvoldoende beschouwd; - een waarde van 3 wordt als voldoende beschouwd; - een waarde van 4 wordt als goed beschouwd; - een waarde van 5 wordt als zeer goed beschouwd. ID Nr SFC (Oproep) B.1 (372) Bijdrage van het programma tot het ( verder ) verbeteren van de sterktes en zwaktes van de regio Het betreft de bijdrage van het programma tot de cohesie in de regio, door het ( verder ) verbeteren van de sterktes en zwaktes ( ruimtelijke dimensie ). In concreto geeft deze indicator weer of rekening werd gehouden met regiospecifieke ontwikkelingskenmerken en werd bijgedragen tot de versterking van de regio. De indicator wordt kwalitatief (op basis van beoordeling volgens Likert-schaal) gemeten. Schat de meerwaarde in van uw EFRO-project ten opzichte van de inspanningen van het EFRO Doelstelling 2 programma inzake het verder versterken van de sterktes en zwaktes in uw regio In welke mate draagt uw EFRO-project bij tot een verdere toename van het economisch potentieel van de regio. Identificeer deze bijdrage op een Likert-schaal van 0 tot 5: - een waarde onder de 3 wordt als onvoldoende beschouwd; - een waarde van 3 wordt als voldoende beschouwd; - een waarde van 4 wordt als goed beschouwd; - een waarde van 5 wordt als zeer goed beschouwd. 8

9 Bijdrage van het programma tot de duurzame ontwikkeling ID Nr SFC (Oproep) B.2.1. (373) Het betreft de bijdrage van het programma tot de duurzame ontwikkeling. De indicator wordt kwalitatief (op basis van beoordeling volgens Likert-schaal) gemeten. Schat de meerwaarde in van uw EFRO-project voor de inspanningen van het EFRO Doelstelling 2 programma inzake duurzame ontwikkeling. Duurzame ontwikkeling kan begrepen worden als: "Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die tegemoetkomt aan de noden van het heden zonder de behoeftevoorziening van de toekomstige generaties in het gedrang te brengen". Duurzame ontwikkeling wordt vaak voorgesteld door de drie P's (triple P): people (mensen), planet (planeet) en profit/prosperity (winst/welvaart), die staan voor respectievelijk de sociale, ecologische, economische dimensies van het begrip.bij duurzame ontwikkeling moet men ernaar streven om deze drie P's (oftewel: natuur, samenleving en economie) harmonieus met elkaar te laten werken. Plaats het effect van uw EFRO-project op het het gebied van de duurzame ontwikkeling op een schaal van -3 tot tot -1 is een sterk tot licht negatieve bijdrage, 0: een neutrale bijdrage, +1 tot +3 is een lichte tot zeer sterk positieve bijdrage Bijdrage van het programma tot de verbetering van het leefmilieu ID Nr SFC (Oproep) B.2.2. (374) Het betreft de bijdrage van het programma tot de verbetering van het leefmilieu in zijn vier disciplines:bodem, lucht, water, mens-gezondheid. De indicator wordt kwalitatief (op basis van beoordeling volgens Likert-schaal) gemeten. Schat de meerwaarde in van uw EFRO-project ten opzichte van de inspanningen van het EFRO Doelstelling 2 programma inzake de bescherming en verbetering van het leefmilieu. Plaats het effect van uw EFRO-project op het gebied van de bescherming en verbetering van het leefmilieu op een schaal van -3 tot tot -1 is een sterk tot licht negatieve bijdrage, 0: een neutrale bijdrage, +1 tot +3 is een lichte tot zeer sterk positieve bijdrage Bijdrage van het programma tot de interregionale samenwerking ID Nr SFC (Oproep) B.3. (375) Het betreft de bijdrage van het programma tot de interregionale samenwerking, zijnde de samenwerking binnen projecten met projecten uit andere EU-regio s. De indicator geeft aan in hoeveel projecten er al dan niet samenwerking is geweest met projecten uit andere EU-regio s. Was er in uw EFRO-project een effectieve samenwerking geweest met projecten uit andere EU-regio s? Antwoord met ja of nee 9

10 Bijdrage van het programma tot de bevordering van de gelijke kansen ID Nr SFC (Oproep) B.4. (376) Het betreft de bijdrage van het programma tot de bevordering van de gelijke kansen van kwetsbare groepen, zijnde ouderen, vrouwen, laaggeschoolden, gehandicapten en allochtonen. De indicator geeft aan of er in het project al dan niet een specifieke aanpak is voorzien voor de bevordering van de gelijke kansen van kwetsbare groepen. Indien beschikbaar, wordt bijkomend aangegeven hoeveel jobs er behouden of bijkomend zijn gecreëerd voor kansengroepen. In welke mate heeft uw EFRO-project bijgedragen tot de bevordering van de gelijke kansen? van gelijke kansen : het ontbreken van belemmeringen die verbonden zijn aan sekse, handicap, afkomst, leeftijd,, voor deelname aan het economische, politieke en sociale leven. Evalueer in hoeverre uw EFRO-project een bijdrage levert tot een verbetering van de situatie van vrouwen, laaggeschoolden, gehandicapten of andere kansengroepen? Identificeer deze bijdrage op een Likert-schaal van 0 tot 5: - een waarde onder de 3 wordt als onvoldoende beschouwd; - een waarde van 3 wordt als voldoende beschouwd; - een waarde van 4 wordt als goed beschouwd; - een waarde van 5 wordt als zeer goed beschouwd. ID Nr SFC (Oproep) 1.D. (332) Vraag aan de promotor Tevredenheid van bedrijven, organisaties, instellingen tav dienstverlening ter stimulering van kennisontwikkeling en kennistoepassing Meting van de tevredenheid van de deelnemende bedrijven, organisaties, instellingen tav de binnen het kader van de onder prioriteit 1 van het D2-programma opgezette acties rond kennisontwikkeling en kennistoepassing. Deze tevredenheid kan verschillende dimensies hebben, onder andere: - tevredenheid over de kennismeerwaarde van de acties - tevredenheid over de netwerkkwaliteit van de acties - tevredenheid over de organisatorische professionaliteit van de acties Maak een inschatting over de tevredenheid van de bedrijven, organisaties en instellingen die aan uw EFRO-project rond kennisontwikkeling en kennistoepassing hebben deelgenomen. Schat deze tevredenheidsindex in aan de hand van een Likert-schaal (van 0 tot 5), waarbij: - een waarde onder de 3 als onvoldoende wordt beschouwd; - een waarde 3 voldoende is; - een waarde 4 (goed) en 5 (zeer goed) betekent. 10

11 ID Nr SFC (Oproep) 1.E. (333) Vraag aan de promotor Meerwaarde van het programma voor inspanning inzake kennisontwikkeling en kennistoepassing bij de deelnemende actoren Meting van de meerwaarde van de binnen het kader van prioriteit 1 opgezette acties voor inspanningen inzake kennisontwikkeling en kennistoepassing bij de deelnemende bedrijven, organisaties, instellingen. Schat de meerwaarde in van uw EFRO-project ten opzichte van de inspanningen van het EFRO Doelstelling 2 programma inzake kennisontwikkeling en kennistoepassing bij de deelnemende bedrijven, organisaties en instellingen Schat deze meerwaarde in aan de hand van een Likert-schaal (van 0 tot 5), waarbij: - een waarde onder de 3 als onvoldoende wordt beschouwd; - een waarde 3 voldoende is; - een waarde 4 (goed) en 5 (zeer goed) betekent. Direct bereik ID Nr SFC (Oproep) X Het aantal klanten dat effectief begunstigd wordt door EFRO Doelstelling 2. Het bereik is dus de som van alle deelnemers aan het project, zijnde de promotor, de eventuele copromotoren en het aantal vooropgestelde actieve deelnemers aan het project Geef het direct bereik van uw EFRO-project op. De indicator is een maatstaf voor het directe maatschappelijk bereik van EFRO Doelstelling 2. Het aantal deelnemers aan een EFRO-project betreft enkel de actieve deelnemers met een directe en vaststelbare participatie aan het project (bijvoorbeeld het aantal deelnemers aan een seminarie) en geen indirecte deelnemers (bijvoorbeeld het aantal personen die worden bereikt via een publiciteitscampagne of een tentoonstelling). Het direct bereik is steeds minimaal gelijk aan 1 (nl. de promotor). Bij een zuiver investeringsproject is het direct bereik te beperken tot de promotor als bouwheer (directe begunstigde die aan een EFRO-project meewerkt) en copromotoren (elk 1 meeteenheid). Leden van raden van bestuur of een algemene vegadering van een organsiatie worden niet meegerekend. 11

A. Projectspecifieke indicatoren ten behoeve van thematische prioriteit 4 : Stedelijke ontwikkeling

A. Projectspecifieke indicatoren ten behoeve van thematische prioriteit 4 : Stedelijke ontwikkeling A. Projectspecifieke indicatoren ten behoeve van thematische prioriteit 4 : Stedelijke ontwikkeling 4.1. Voor EFRO-projecten onder operationele doelstelling: Ondersteunen van geïntegreerde stedelijke ontwikkelingsprojecten

Nadere informatie

Bijlage 4: richtlijnen rapportering en communicatie

Bijlage 4: richtlijnen rapportering en communicatie Bijlage 4: richtlijnen rapportering en communicatie RAPPORTERING Belangrijk aandachtspunt. Met het oog op de uitbetaling van de subsidie moet de indiener bepaalde verplichtingen met betrekking tot kennisoverdracht

Nadere informatie

Prioriteit 1. Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie. Oproep FICHE

Prioriteit 1. Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie. Oproep FICHE ESIF Doelstelling Investeren in groei en werkgelegenheid Operationeel programma EFRO Vlaanderen 2014 2020 Prioriteit 1. Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie Oproep FICHE Specifieke

Nadere informatie

Prioriteit 1. Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie. Oproep FICHE

Prioriteit 1. Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie. Oproep FICHE ESIF Doelstelling Investeren in groei en werkgelegenheid Operationeel programma EFRO Vlaanderen 2014 2020 Prioriteit 1. Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie Oproep FICHE Specifieke

Nadere informatie

Het Meetjesland. Een regio met ontwikkelingsachterstand?

Het Meetjesland. Een regio met ontwikkelingsachterstand? Het Meetjesland Een regio met ontwikkelingsachterstand? Periode 1988 1994 Impulsprogramma Vlaams programma 7 gemeenten 150 mio bef. vanuit Vlaanderen Projecten rond economie, toerisme en diverse Vlaamse

Nadere informatie

Prioriteit 2. Versterken van het concurrentievermogen van kmo s. Oproep FICHE

Prioriteit 2. Versterken van het concurrentievermogen van kmo s. Oproep FICHE ESIF Doelstelling Investeren in groei en werkgelegenheid Operationeel programma EFRO Vlaanderen 2014 2020 Prioriteit 2. Versterken van het concurrentievermogen van kmo s Oproep FICHE Specifieke doelstelling

Nadere informatie

Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO. Advies. Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling

Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO. Advies. Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO Advies Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling 1. Inleiding Op 8 juni 2009 werd de SERV om advies gevraagd over de fiches ter invulling

Nadere informatie

Prioriteit 1. Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie. Oproep FICHE

Prioriteit 1. Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie. Oproep FICHE ESIF Doelstelling Investeren in groei en werkgelegenheid Operationeel programma EFRO Vlaanderen 2014 2020 Prioriteit 1. Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie Oproep FICHE Specifieke

Nadere informatie

Prioriteit 1. Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie. Oproep FICHE

Prioriteit 1. Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie. Oproep FICHE ESIF Doelstelling Investeren in groei en werkgelegenheid Operationeel programma EFRO Vlaanderen 2014 2020 Prioriteit 1. Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie Oproep FICHE Specifieke

Nadere informatie

Indicatorenfiche: prioriteit 2

Indicatorenfiche: prioriteit 2 INTERVENTIELOGICA INTERREG 5 In de verordeningen voor de periode 2014-2020 legt de Europese Commissie de nadruk op de interventielogica van de s en op het belang van de selectie van de resultaat- en realisatiegebonden

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel

Nadere informatie

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid Workshop HR-scan Naar een duurzaam HRM beleid Inhoud Voorstelling Wat is Human Resources? Overzicht bestaande tools Waarom de HRM Cockpit? Doel van de HRM Cockpit Opbouw van het model De HRM Cockpit Aan

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Samenvatting Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Inzet op innovatie en een koolstofarme economie In het Europa van 2020 wil Noord-Nederland zich ontwikkelen en profileren als een regio

Nadere informatie

Actie ter ondersteuning van de federale beleidsnota drugs

Actie ter ondersteuning van de federale beleidsnota drugs FEDERAAL WETENSCHAPSBELEID Wetenschapsstraat 8 B-1000 BRUSSEL Tel. 02 238 34 11 Fax 02 230 59 12 www.belspo.be Actie ter ondersteuning van de federale beleidsnota drugs Projectformulier ten behoeve van

Nadere informatie

Meerwaarde bedrijventerreinmanagement voor Vlaamse overheid. Koen Vermoesen Diensthoofd Vestiging & Ruimtelijke Economie

Meerwaarde bedrijventerreinmanagement voor Vlaamse overheid. Koen Vermoesen Diensthoofd Vestiging & Ruimtelijke Economie Meerwaarde bedrijventerreinmanagement voor Vlaamse overheid Koen Vermoesen Diensthoofd Vestiging & Ruimtelijke Economie Inhoud 1. Historiek 2. Beleidsdoelstellingen? 3. Nood aan beleidsevaluatie 4. Via

Nadere informatie

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid I nspiratie die werkt! Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 Wat is het EFRO? 5 EFRO

Nadere informatie

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad *P DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14 078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum 4 december 2012 Begrotingsprogramma

Nadere informatie

Dit moet gemotiveerd worden in het projectvoorstel en wordt mee beoordeeld bij de evaluatie.

Dit moet gemotiveerd worden in het projectvoorstel en wordt mee beoordeeld bij de evaluatie. 0 OP ESF Vlaanderen 2014-2020 FAQ oproep 315 Innovatie door adaptatie Prioriteit uit OP: 5 Innovatie en Transnationaliteit 1. Moeten de promotor en partners Vlaamse dienstverleners zijn? De promotor en

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Projectbeheerder

Functiebeschrijving: Projectbeheerder Functiebeschrijving: Projectbeheerder Functiefamilie dossierbeheerder externe aanvragen Voor akkoord Naam leidinggevende Louis Vervloet Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

Tussenstand OP EFRO Noord-Nederland 2014 2020. SNN PS bijeenkomst 25 juni Yvonne van Mastrigt

Tussenstand OP EFRO Noord-Nederland 2014 2020. SNN PS bijeenkomst 25 juni Yvonne van Mastrigt Tussenstand OP EFRO Noord-Nederland 2014 2020 SNN PS bijeenkomst 25 juni Yvonne van Mastrigt Noordelijke specialisatie in beeld Samengestelde behoeften Samengestelde oplossingen Achtertuin als proeftuin/

Nadere informatie

COHESIEBELEID 2014-2020

COHESIEBELEID 2014-2020 GEÏNTEGREERDE TERRITORIALE INVESTERING COHESIEBELEID 2014-2020 De nieuwe wet- en regelgeving voor de volgende investeringsronde van het EU-cohesiebeleid voor 2014-2020 is in december 2013 formeel goedgekeurd

Nadere informatie

Prioriteit 1. Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie. Oproep FICHE

Prioriteit 1. Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie. Oproep FICHE ESIF Doelstelling Investeren in groei en werkgelegenheid Operationeel programma EFRO Vlaanderen 2014 2020 Prioriteit 1. Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie Oproep FICHE Specifieke

Nadere informatie

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3 17 SOCIALE ECONOMIE 18 Sociale economie Iedereen heeft recht op een job, ook de mensen die steeds weer door de mazen van het net vallen. De groep werkzoekenden die vaak om persoonlijke en/of maatschappelijke

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Samenvatting Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Inzet op innovatie en een koolstofarme economie oktober 2014 In het Europa van 2020 wil Noord-Nederland zich ontwikkelen en profileren

Nadere informatie

Noord-Nederland en OP EFRO

Noord-Nederland en OP EFRO N o o r d - N e d e r l a n d Noord-Nederland en OP EFRO versterking van de noordelijke economie O P E F R O De afgelopen jaren heeft Noord-Nederland hard gewerkt aan de versterking van haar sociaal economische

Nadere informatie

5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT

5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT 5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT WAT BETEKENT DUURZAAM? Duurzaam betekent aansluiten op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in

Nadere informatie

Belangrijke informatie: de Gemeenschappelijke Prioriteit met het Frans-Engelse Kanaal programma

Belangrijke informatie: de Gemeenschappelijke Prioriteit met het Frans-Engelse Kanaal programma Belangrijke informatie: de Gemeenschappelijke Prioriteit met het Frans-Engelse Kanaal programma 1. Uittreksel uit het 2 Zeeën Operationeel Programma, Prioriteit 4 : Gemeenschappelijke Prioriteit met het

Nadere informatie

Opdracht. Hoe? Agentschap Ondernemen bondig voorgesteld. Voorbereiden en uitvoeren van economie- en ondernemingsbeleid:

Opdracht. Hoe? Agentschap Ondernemen bondig voorgesteld. Voorbereiden en uitvoeren van economie- en ondernemingsbeleid: Agentschap Ondernemen bondig voorgesteld 25/02/2011 Opdracht Voorbereiden en uitvoeren van economie- en ondernemingsbeleid: Bedrijven door de crisis helpen Meer en sterker ondernemerschap Een meer groene

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD VOOR WETENSCHAPSBELEID

VLAAMSE RAAD VOOR WETENSCHAPSBELEID VLAAMSE RAAD VOOR WETENSCHAPSBELEID ADVIES BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN DE INFORMATIE EN DE BEVORDERING VAN DE VLAAMSE PARTICIPATIE INZAKE DE EUROPESE R & D-PROGRAMMA S. VRWB-R/ADV- 15 16 november 1989.

Nadere informatie

Europese subsidies voor de Sociale Economie

Europese subsidies voor de Sociale Economie Europese subsidies voor de Sociale Economie Kader en functioneren van Europese subsidies Hoe werken EU subsidies? 1 EU BELEIDSKADER BEPALEND VOOR DE INHOUD SUBSIDIEPROGRAMMA S (1) Europa 2020 doelstellingen

Nadere informatie

Projectoproep- en selectieprocedure

Projectoproep- en selectieprocedure ESIF Doelstelling Investeren in groei en werkgelegenheid Operationeel programma EFRO Vlaanderen 2014 2020 Projectoproep- en selectieprocedure 1. Algemeen In het kader van de uitvoering van het EFRO-programma

Nadere informatie

OP Zuid. Programmaperiode 2014-2020

OP Zuid. Programmaperiode 2014-2020 OP Zuid Programmaperiode 2014-2020 1 Europees kader Europees Programma 2014-2020 Cohesiebeleid EFRO OP -zuid 2 Programmagebied 3 Vertrekpunten voor het nieuwe programma Houtskoolschets OP-Zuid Schatgraven

Nadere informatie

Inspiratiedag Toegankelijke zorginfrastructuur. Inleiding van de dag. Mieke Broeders, directeur. Enter vzw, Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid

Inspiratiedag Toegankelijke zorginfrastructuur. Inleiding van de dag. Mieke Broeders, directeur. Enter vzw, Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid Inspiratiedag Toegankelijke zorginfrastructuur Inleiding van de dag Mieke Broeders, directeur Enter vzw, Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid Enter Enter vzw vzw, - Belgiëplein Vlaams Expertisecentrum

Nadere informatie

Kabinet Ingrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en

Kabinet Ingrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Sociale Innovatie: achtergrond conceptnota Innovatiecentrum Vlaanderen VR innovatie moet bijdragen tot het aanpakken van de grote maatschappelijke en economische uitdagingen challenge driven wetenschappelijke

Nadere informatie

Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken

Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken Masterclass - Alliantievaardigheden Een praktische leidraad voor toekomstige alliantiemanagers Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen

Nadere informatie

SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING

SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING Studiedienst en Prospectief Beleid 1 Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Vlaamse Overheid Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030

Nadere informatie

Besluitvorming. Plafond/streefbedrag 10.000.000. Minimumbedrag 0

Besluitvorming. Plafond/streefbedrag 10.000.000. Minimumbedrag 0 Criteria Naam en nummer Soort Instellingsdatum Besluitvorming Nut en noodzaak Functie Doel Ambtelijk beheerder Voeding Toelichting B0442003 Reserve Cofinancieringsfonds Kennis en innovatie Bestemmingsreserve

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie Opdrachtsverklaring Missie - Visie 1. Missie Sint-Lodewijk biedt aangepast onderwijs en/of begeleiding op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische beperking. Ook het gezin en breder

Nadere informatie

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bvba. Regionaal (de Nederlandstalige gemeenschap, voornamelijk in Gent), Nederland

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bvba. Regionaal (de Nederlandstalige gemeenschap, voornamelijk in Gent), Nederland www.socialbiz.eu Sociale Onderneming Informatiefiche KLEIN SPOOK (BELGIË) Opgericht in 2011 Rechtsvorm Sector Werkgebied Website Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bvba Private ondernemingen/ecologisch

Nadere informatie

Europese Territoriale Samenwerking: INTERREG-programma s 2014-2020

Europese Territoriale Samenwerking: INTERREG-programma s 2014-2020 Europese Territoriale Samenwerking: INTERREG-programma s 2014-2020 1 INTERREG Wat is INTERREG? INTERREG-programma s zijn subsidieprogramma s die sinds 1990 de samenwerking stimuleren tussen regio s uit

Nadere informatie

ontvangstdatum en paraaf thema en subthema

ontvangstdatum en paraaf thema en subthema Subsidieaanvraag in het kader van het programma voor plattelandsontwikkeling PDPO III 2014-2020 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Slimmer werken met mensen

Slimmer werken met mensen Slimmer werken met mensen Paul Breman Mijn Bedrijf 2.0 wordt mede gefinancierd met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Commissie, de Provincie Utrecht en de Gemeente

Nadere informatie

Prioriteit 3. Bevorderen van overgang naar koolstofarme economie. Oproep FICHE

Prioriteit 3. Bevorderen van overgang naar koolstofarme economie. Oproep FICHE ESIF Doelstelling Investeren in groei en werkgelegenheid Operationeel programma EFRO Vlaanderen 2014 2020 Prioriteit 3. Bevorderen van overgang naar koolstofarme economie Oproep FICHE Specifieke doelstelling

Nadere informatie

Prioriteit 3. Bevorderen van overgang naar koolstofarme economie. Oproep FICHE

Prioriteit 3. Bevorderen van overgang naar koolstofarme economie. Oproep FICHE ESIF Doelstelling Investeren in groei en werkgelegenheid Operationeel programma EFRO Vlaanderen 2014 2020 Prioriteit 3. Bevorderen van overgang naar koolstofarme economie Oproep FICHE Specifieke doelstelling

Nadere informatie

Structurele steun voor verenigingen die in België strijden tegen uitsluiting

Structurele steun voor verenigingen die in België strijden tegen uitsluiting Fonds Vinci Structurele steun voor verenigingen die in België strijden tegen uitsluiting Enkele vragen over uw initiatief Geef een titel aan uw initiatief. * Deze titel wordt gebruikt in onze communicatie

Nadere informatie

Leven met een handicap in Peru Samenvatting Verkenningsonderzoek

Leven met een handicap in Peru Samenvatting Verkenningsonderzoek Leven met een handicap in Peru Samenvatting Verkenningsonderzoek Wensen, behoeften, belemmeringen en kansen van mensen met een lichamelijk handicap in Peru m.b.t. sociale en economische participatie Cisca

Nadere informatie

JOBDISABILI. Sociale Onderneming Informatiefiche (ITALIË) A. SOCIALE VERANDERING. Opgericht in 2011. Bedrijf met beperkte aansprakelijkheid (BVBA)

JOBDISABILI. Sociale Onderneming Informatiefiche (ITALIË) A. SOCIALE VERANDERING. Opgericht in 2011. Bedrijf met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) www.socialbiz.eu Sociale Onderneming Informatiefiche JOBDISABILI (ITALIË) Opgericht in 2011 Rechtsvorm Bedrijf met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) Sector Werkgebied Diensten aan bedrijven Lokaal, Europa

Nadere informatie

Interview met minister Joke Schauvliege

Interview met minister Joke Schauvliege Interview met minister Joke Schauvliege over de rol en de toekomst van etnisch-culturele federaties in Vlaanderen. Dertien etnisch-cultureel diverse federaties zijn erkend binnen het sociaalcultureel werk.

Nadere informatie

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 kunnen als volgt worden omschreven:

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie

3/12/13. Horizon 2020 Challenge 5: klimaat, milieu, resource efficiency en grondstoffen

3/12/13. Horizon 2020 Challenge 5: klimaat, milieu, resource efficiency en grondstoffen 3/12/13 Horizon 2020 Challenge 5: klimaat, milieu, resource efficiency en grondstoffen Mieke Houwen Horizon 2020 : klimaat, milieu, resource efficiency en grondstoffen Agenda n Horizon 2020 algemeen n

Nadere informatie

Samenvatting van de partnerschapsovereenkomst voor Nederland, 2014-2020

Samenvatting van de partnerschapsovereenkomst voor Nederland, 2014-2020 EUROPESE COMMISSIE Samenvatting van de partnerschapsovereenkomst voor Nederland, 2014-2020 Algemene informatie De partnerschapsovereenkomst (PO) van Nederland is het overkoepelende strategische document

Nadere informatie

Onderwijsonderzoek: Vlaamse beleidsontwikkelingen voor de toekomst. Dirk Van Damme Kabinetschef onderwijs

Onderwijsonderzoek: Vlaamse beleidsontwikkelingen voor de toekomst. Dirk Van Damme Kabinetschef onderwijs Onderwijsonderzoek: Vlaamse beleidsontwikkelingen voor de toekomst Dirk Van Damme Kabinetschef onderwijs Aanzetten tot debat VIWTA-onderzoek over onderwijsonderzoek in Vlaanderen VLOR-advies OESO en Europese

Nadere informatie

Confidentiële Functiebeschrijving VRT. HR-Directeur. Januari 2015. 2015 Korn Ferry. All Rights Reserved.

Confidentiële Functiebeschrijving VRT. HR-Directeur. Januari 2015. 2015 Korn Ferry. All Rights Reserved. Confidentiële Functiebeschrijving VRT HR-Directeur Januari 2015 2015 Korn Ferry. All Rights Reserved. CONFIDENTIËLE FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Onderneming Locatie Rapporteren aan Website HR-directeur

Nadere informatie

Toegankelijkheid van communicatie: over begrijpen en begrepen worden

Toegankelijkheid van communicatie: over begrijpen en begrepen worden Toegankelijkheid van communicatie: over begrijpen en begrepen worden Toegankelijkheid We gaan er vaak van uit dat de toegankelijkheid van de fysieke omgeving een voldoende voorwaarde is om iedereen te

Nadere informatie

1. Hoeveel dienstenchequebedrijven telt Vlaanderen op dit moment? Graag ook cijfers voor de laatste vijf jaar, per maand en per provincie.

1. Hoeveel dienstenchequebedrijven telt Vlaanderen op dit moment? Graag ook cijfers voor de laatste vijf jaar, per maand en per provincie. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 326 van PETER VAN ROMPUY datum: 5 februari 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Dienstenchequebedrijven - Stand van zaken Door de zesde

Nadere informatie

Oproep Innovatieve BedrijfsNetwerken. Clusterbeleid. Infosessie Oproep Innovatieve BedrijfsNetwerken. 26 oktober 2015 30 oktober 2015

Oproep Innovatieve BedrijfsNetwerken. Clusterbeleid. Infosessie Oproep Innovatieve BedrijfsNetwerken. 26 oktober 2015 30 oktober 2015 Oproep Innovatieve edrijfsnetwerken Clusterbeleid Infosessie Oproep Innovatieve edrijfsnetwerken 26 oktober 2015 30 oktober 2015 Inhoud Verwelkoming Clusterbeleid Globale context Doelstelling, doelgroep,

Nadere informatie

nr. 202 van JAN HOFKENS datum: 5 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Job- en taalcoaching - Trajecten

nr. 202 van JAN HOFKENS datum: 5 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Job- en taalcoaching - Trajecten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 202 van JAN HOFKENS datum: 5 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Job- en taalcoaching - Trajecten Personen met een kwetsbaar

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Infosessies maart 2016

Infosessies maart 2016 Infosessies maart 2016 Duurzaam ondernemen? Want een duurzaam bedrijf is een sterk bedrijf! een maatschappelijk geïntegreerd bedrijf! een bedrijf met toekomst! d.o.start: wat en hoe? Wat als u kennis kon

Nadere informatie

Infosessie Zorg 29 april 2014 Europese subsidieprogramma s 2014-2020

Infosessie Zorg 29 april 2014 Europese subsidieprogramma s 2014-2020 Infosessie Zorg 29 april 2014 Europese subsidieprogramma s 2014-2020 Europa 2020 SLIMME GROEI DUURZAME GROEI INCLUSIEVE GROEI De uitdagingen Groei en banen scheppen Klimaatverandering en Energieafhankelijkheid

Nadere informatie

Duurzaam ondernemen? Want een duurzaam bedrijf is. een sterk bedrijf! een maatschappelijk geïntegreerd bedrijf! een bedrijf met toekomst!

Duurzaam ondernemen? Want een duurzaam bedrijf is. een sterk bedrijf! een maatschappelijk geïntegreerd bedrijf! een bedrijf met toekomst! Duurzaam ondernemen? Want een duurzaam bedrijf is een sterk bedrijf! een maatschappelijk geïntegreerd bedrijf! een bedrijf met toekomst! d.o.start: wat en hoe? Wat als u kennis kon verwerven via netwerking

Nadere informatie

In de tegenaanval; Investeren in mensen en kennis om sneller uit de crisis te komen

In de tegenaanval; Investeren in mensen en kennis om sneller uit de crisis te komen In de tegenaanval; Investeren in mensen en kennis om sneller uit de crisis te komen Het kabinet bezint zich op een pakket van maatregelen ter stimulering van de Nederlandse economie in de huidige cyclus.

Nadere informatie

Toekomst Europese programma s. Ivka Orbon Commissie Europa 13 oktober 2006

Toekomst Europese programma s. Ivka Orbon Commissie Europa 13 oktober 2006 Toekomst Europese programma s Ivka Orbon Commissie Europa 13 oktober 2006 Inhoud - Operationeel Programma Zuid (doelstelling 2, EFRO) - Stand van zaken andere Europese programma s: - Doelstelling 3, grensoverschrijdende

Nadere informatie

Bent u. duurzaamheid. al de baas?

Bent u. duurzaamheid. al de baas? Bent u al de baas? Wat levert het je op? Inzicht in hoe u het sbereik binnen een leefgebied kunt vergroten door slimme inrichting van uw sbeleid en duurzame aanpak van infrastructurele (her)inrichtingsprojecten.

Nadere informatie

Fiche: Projectoproep oktober 2013 Prioriteit 1 Kenniseconomie en Innovatie

Fiche: Projectoproep oktober 2013 Prioriteit 1 Kenniseconomie en Innovatie Fiche: Projectoproep oktober 2013 Prioriteit 1 Kenniseconomie en Innovatie 1. Identiteit Prioriteit Nr. P Titel Prioriteit 1 Kenniseconomie en innovatie 2. Identiteit Operationele doelstelling Nr. OD Titel

Nadere informatie

Indicatorenfiche: prioriteit 3

Indicatorenfiche: prioriteit 3 INTERVENTIELOGICA INTERREG 5 In de verordeningen voor de programmaperiode 2014-2020 legt de Europese Commissie de nadruk op de interventielogica van de programma s en op het belang van de selectie van

Nadere informatie

DEEL I: MAATSCHAPPELIJK MEEDOEN KADERS VOOR VRIJWILLIGE INZET & MANTELZORGONDERSTEUNING

DEEL I: MAATSCHAPPELIJK MEEDOEN KADERS VOOR VRIJWILLIGE INZET & MANTELZORGONDERSTEUNING DEEL I: MAATSCHAPPELIJK MEEDOEN KADERS VOOR VRIJWILLIGE INZET & MANTELZORGONDERSTEUNING 2015-2018 INLEIDING Dit document geeft kaders bij de actieplannen vrijwillige inzet en mantelzorgondersteuning. Het

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Doel Voorbereiden en uitvoeren van het beleid van in het algemeen en van de eigen service in het bijzonder, alsmede het leidinggeven aan de werkzaamheden

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Provincie Flevoland. Ans Hoenderdos, Peter Bakhuizen, Filip den Eerzamen 25 september 2013

Programmabegroting 2014 Provincie Flevoland. Ans Hoenderdos, Peter Bakhuizen, Filip den Eerzamen 25 september 2013 Programmabegroting 2014 Provincie Flevoland Ans Hoenderdos, Peter Bakhuizen, Filip den Eerzamen 25 september 2013 Verdere professionalisering begroting 2011 Nulmeting SMARTheid doelstellingen programmabegroting

Nadere informatie

Reglement verkiezing De Gentse Ondernemer 2015

Reglement verkiezing De Gentse Ondernemer 2015 Reglement verkiezing De Gentse Ondernemer 2015 Goedgekeurd in de gemeenteraad van 16 december 2014 Bekendgemaakt op 17 december 2014 Inhoudstafel Artikel 1. Doel... 1 Artikel 2. Definities... 1 Artikel

Nadere informatie

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN De stad Antwerpen Antwerpen = stad + 9 districten Stad : bovenlokale bevoegdheden: ruimtelijk structuurplan, Districten: lokale bevoegdheden: cultuur, sport, jeugd, senioren,

Nadere informatie

Europese subsidies voor de Sociale Economie. Kader en functioneren van Europese subsidies

Europese subsidies voor de Sociale Economie. Kader en functioneren van Europese subsidies Europese subsidies voor de Sociale Economie Kader en functioneren van Europese subsidies Hoe werken EU subsidies? EU BELEIDSKADER BEPALEND VOOR DE INHOUD SUBSIDIEPROGRAMMA S (1) Thema s van belang voor

Nadere informatie

Startbijeenkomst keten innovatieprogramma. Kunststof & Rubber in de Ondergrondse Infrastructuur

Startbijeenkomst keten innovatieprogramma. Kunststof & Rubber in de Ondergrondse Infrastructuur Startbijeenkomst keten innovatieprogramma Kunststof & Rubber in de Ondergrondse Infrastructuur Utrecht, 21 oktober 2015 Inhoud Introductie 3 Zij waren er bij! 4 Circulaire economie 5 RACE programma 6 Sectoranalyse

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen

Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen Conceptnota Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen 1. Situering Deze conceptnota heeft tot doel om, binnen de contouren van het Vlaams Regeerakkoord

Nadere informatie

De kwaliteitswijzer van de Vlaamse onderwijsinspectie

De kwaliteitswijzer van de Vlaamse onderwijsinspectie De kwaliteitswijzer van de Vlaamse onderwijsinspectie Focus op kwaliteitsbewaking 1 1. Kwaliteitsbewaking 2. Onderzoek en beoordeling van kwaliteitsbewaking door de onderwijsinspectie 3. Onderzoeksmethode

Nadere informatie

Dit moet gemotiveerd worden in het projectvoorstel en wordt mee beoordeeld bij de evaluatie.

Dit moet gemotiveerd worden in het projectvoorstel en wordt mee beoordeeld bij de evaluatie. 0 OP ESF Vlaanderen 2014-2020 FAQ oproep 315 Innovatie door adaptatie Prioriteit uit OP: 5 Innovatie en Transnationaliteit 1. Moeten de promotor en partners Vlaamse dienstverleners zijn? De promotor en

Nadere informatie

Interreg A Euregio Maas-Rijn

Interreg A Euregio Maas-Rijn Interreg A Euregio Maas-Rijn Growing Together EU 2020 strategie limburg.be EU 2020 strategie limburg.be Inhoud van het Interregprogramma As 1 As 2 As 3 As 4 Innovatie 2020 Economie 2020 Sociale inclusie

Nadere informatie

Europastrategie van Velsen EU-strategie die als leidraad geldt voor alle activiteiten en investeringen van Velsen op dit vlak

Europastrategie van Velsen EU-strategie die als leidraad geldt voor alle activiteiten en investeringen van Velsen op dit vlak Europastrategie van Velsen EU-strategie die als leidraad geldt voor alle activiteiten en investeringen van Velsen op dit vlak 1. Wat willen wij: Visie op Velsen Met het vaststellen van de Visie op Velsen

Nadere informatie

ASSOCIAZIONE SEED. Lokaal, Europees, Internationaal

ASSOCIAZIONE SEED. Lokaal, Europees, Internationaal www.socialbiz.eu Sociale Onderneming Informatiefiche ASSOCIAZIONE SEED (ZWITSERLAND) Opgericht in 2007 Rechtsvorm Sector Werkgebied Sector Website Vereniging Dienstverlener voor sociale verenigingen/sociaal

Nadere informatie

Concept. Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland. 23 mei 2013

Concept. Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland. 23 mei 2013 Concept Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 23 mei 2013 De indeling van dit document is gebaseerd op: DRAFT TEMPLATE AND GUIDELINES FOR THE CONTENT OF THE OPERATIONAL PROGRAMME Version 3 21 mei

Nadere informatie

10 klimaatmaatregelen voor innovatie

10 klimaatmaatregelen voor innovatie 10 klimaatmaatregelen voor innovatie We hebben als overheid de ambitie om bij de te dragen in Vlaanderen als topregio. Vandaag leven we in een context van beperking. Van meer, met minder. En nóg meer met

Nadere informatie

Advies. over het ontwerp van kaderdecreet Vlaamse ontwikkelingssamenwerking

Advies. over het ontwerp van kaderdecreet Vlaamse ontwikkelingssamenwerking Brussel, 5 juli 2006 050706_Advies_kaderdecreet_Vlaamse_ontwikkelingssamenwerking Advies over het ontwerp van kaderdecreet Vlaamse ontwikkelingssamenwerking 1. Inleiding Op 24 mei 2006 heeft Vlaams minister

Nadere informatie

Personen met een handicap hebben gelijke rechten

Personen met een handicap hebben gelijke rechten Personen met een handicap hebben gelijke rechten De Europese strategie voor personen met een handicap 2010-2020 Europese Commissie Gelijke rechten, gelijke kansen Europese toegevoegde waarde Circa 80 miljoen

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE EVALUATIE VAN HET FIETSPLAN 2010-2015 VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST. Etienne Holef R&D verantwoordelijke

TUSSENTIJDSE EVALUATIE VAN HET FIETSPLAN 2010-2015 VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST. Etienne Holef R&D verantwoordelijke TUSSENTIJDSE EVALUATIE VAN HET FIETSPLAN 2010-2015 VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Etienne Holef R&D verantwoordelijke - Context - Doelstelling - Methodologie - Resultaat - Conclusie 2 Fietsplan

Nadere informatie

Vacature innovatiemanager/innovatiecoach belangstellingsgebied mens & samenleving Kortrijk (m/v) in de katholieke scholengroep RHIZO

Vacature innovatiemanager/innovatiecoach belangstellingsgebied mens & samenleving Kortrijk (m/v) in de katholieke scholengroep RHIZO Vacature innovatiemanager/innovatiecoach belangstellingsgebied mens & samenleving Kortrijk (m/v) in de katholieke scholengroep RHIZO 1 Vacature De katholieke scholengroep RHIZO heeft een vacature voor

Nadere informatie

Subsidiemogelijkheden EFRO 2007-2013 Oost-Nederland

Subsidiemogelijkheden EFRO 2007-2013 Oost-Nederland Subsidiemogelijkheden EFRO 2007-2013 Oost-Nederland 2 Europees stimuleringsprogramma versterkt positie Oost-Nederland Let s GO Gelderland en Overijssel toonaangevend in innovatie Oost-Nederland is een

Nadere informatie

De gemeente Diepenbeek werft aan:

De gemeente Diepenbeek werft aan: De gemeente Diepenbeek werft aan: Stafmedewerker B1-B3 voor de implementatie van de BBC in contractueel verband (m/v). Via een gestructureerd interview, art 29 van het rechtspositiebesluit Taken: meewerken

Nadere informatie

Projectoproep Eco-bewoners" uit Sint-Gillis

Projectoproep Eco-bewoners uit Sint-Gillis Projectoproep Eco-bewoners" uit Sint-Gillis REGLEMENT ARTIKEL 1- ORGANISERENDE OVERHEID De gemeente Sint-Gillis, Van Meenenplein 39, 1060 Sint-Gillis vertegenwoordigd door het College van Burgemeester

Nadere informatie

INLEIDING: WAAROM HET IVOOR 1 DEEL 1. DUURZAME ONTWIKKELING EN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN 11

INLEIDING: WAAROM HET IVOOR 1 DEEL 1. DUURZAME ONTWIKKELING EN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN 11 INHOUDSOPGAVE INLEIDING: WAAROM HET IVOOR 1 1. ESF-PROJECT HET IVOOR... 5 1.1 Noden...5 1.2 Doelstellingen...6 1.3 Doelgroep...6 1.4 Activiteiten...6 1.5 Referenties...7 2. DANKWOORD... 9 2.1 Docenten

Nadere informatie

uitgroeien tot een Vlaamse, Europese en internationale topregio met economische creativiteit als concept voor meer welvaart en welzijn in de regio.

uitgroeien tot een Vlaamse, Europese en internationale topregio met economische creativiteit als concept voor meer welvaart en welzijn in de regio. Flanders Smart Hub 1. Waarom dit project? 2. Wie maakt deel uit van dit project? 3. Vanwaar komt de naam? 4. Het vertrekpunt van het project 5. Actiedomeinen 6. Wat zijn onze doelstellingen? 7. Logistiek

Nadere informatie

Bantopa Terreinverkenning

Bantopa Terreinverkenning Bantopa Terreinverkenning Het verwerven en uitwerken van gezamenlijke inzichten Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen en services dwingen organisaties tot samenwerking

Nadere informatie

Aandacht voor jouw ambitie!

Aandacht voor jouw ambitie! Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Toch zijn we een

Nadere informatie

Leren van binnenuit 2009-2011. KHLIM, KHLeuven, HuB, Groep T education college

Leren van binnenuit 2009-2011. KHLIM, KHLeuven, HuB, Groep T education college Leren van binnenuit Diversiteitsproject SoE 2009-2011 KHLIM, KHLeuven, HuB, Groep T education college Opzet van vandaag 1. Korte voorstelling van het project 2. Verkenning van de begeleidingsmethodiek

Nadere informatie

KLANTENTEVREDENHEIDSONDERZOEK FACULTATIEVE OPDRACHT PRIORITEITENBELEID. Resultaten

KLANTENTEVREDENHEIDSONDERZOEK FACULTATIEVE OPDRACHT PRIORITEITENBELEID. Resultaten KLANTENTEVREDENHEIDSONDERZOEK FACULTATIEVE OPDRACHT PRIORITEITENBELEID Resultaten Dienstverlening m.b.t. de facultatieve opdracht prioriteitenbeleid in het kader van het decreet van 13 juli 2001 en het

Nadere informatie

Federaal Fonds ter bestrijding van de verslavingen OPROEP 2014

Federaal Fonds ter bestrijding van de verslavingen OPROEP 2014 Federaal Fonds ter bestrijding van de verslavingen OPROEP 2014 1 Mevrouw, Mijnheer, Het Fonds ter bestrijding van de verslavingen werd opgericht in 2006 met een jaarlijks budget van 5.000.000 (3.000.000

Nadere informatie

Projectaanvraag implementatieproject

Projectaanvraag implementatieproject Aanvraag voor steun van Kom op tegen Kanker Projectaanvraag implementatieproject 1. Titel project. Projectvoorstel (in totaal niet meer dan 5 blz) a. Opzet Omschrijf het projectresultaat, het product,

Nadere informatie