DUURZAME EVENEMENTEN:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DUURZAME EVENEMENTEN:"

Transcriptie

1 Arteveldehogeschool Campus Kantienberg Voetweg Gent DUURZAME EVENEMENTEN: EEN TRENDANALYSE Eindproject voorgedragen door Michiel D harte tot het behalen van het diploma Bachelor in het communicatiemanagement Begeleid door Mevrouw Liliane Vandenheede Academiejaar

2 I N H O U D S O P G A V E I N L E I D I N G Toelichting Afbakening werkterrein Toelichting sleutelbegrippen Waarom zoveel duurzaamheid? Uitwerking - deel Eventmanagers Interview met UC Belgium Interview met 24Seven Festivalorganisatoren Interview met Mano Mundo Interview met Onder de Draak vzw - Gentse Feesten Interview met Dranouter Uitwerking - deel De zijsprong B E S L U I T B I J L A G E N I Vragenlijst duurzaamheid - niet opgenomen resultaten II Volledige antwoorden - verkiezingen III Lijst respondenten IV Mail naar evenementenbureaus V Mail naar festivals VI Vragenlijst evenementenbureaus VII Vragenlijst festivals VIII Interview met UC-Belgium IX Interview met 24Seven X Interview met Mano Mundo XI Interview met Onder de Draak B R O N N E N L I J S T De afbeelding 1 op de voorpagina komt van Green-events, Internet, 2010 (zie bronnenlijst)

3 I N L E I D I N G De aanleiding van dit eindproject vindt zijn oorsprong op het BEA-congres 2010 in Genval. BEA staat voor Benelux Event Awards en is een prestigieuze prijs die elk jaar wordt uitgereikt aan het beste evenement. De tweede dag volgde ik de sessies rond duurzame evenementen. Ik stelde vast dat het onderwerp duurzaamheid echt een hot issue is in de evenementenwereld. Ik merkte ook dat de evenementenbureaus veel verschillende meningen hebben op vlak van duurzaamheid. De ene vond dat evenementen en duurzaamheid recht tegenover elkaar staan: Evenementen zijn altijd tijdelijk en dus onmogelijk duurzaam. De andere organiseerde een festival en ondervond geen problemen om veel aspecten ervan ecologisch te maken. Hierdoor rezen er bij mij een aantal vragen: In hoeverre is duurzaamheid al doorgedrongen in deze sector? Wat is eigenlijk duurzaamheid? Kan een duurzaam evenement wel bestaan? Waarom is de ene voor en de andere tegen? Zijn er eigenlijk al voldoende materialen uitgevonden die duurzaam zijn? Zijn die wel te betalen? Steunt de overheid al duurzame evenementen? Het onderwerp van mijn eindproject was geboren: ik zou een stand van zaken maken over duurzaamheid in evenementen. Zijn er al zo n evenementen georganiseerd? Vind men voldoende middelen? Wat vinden die projectmanagers daar eigenlijk van? Wat is hun mening? Ik ben begonnen met het definiëren van verschillende begrippen. Wat is duurzaamheid en is dat hetzelfde als ecologisch? En wat wil groen dan zeggen? Bovendien vroeg ik mij af waarom men eigenlijk zoveel over duurzaamheid bezig is? Hoe komt het dat ecologie en de natuur opeens zoveel aandacht krijgen? Ik heb dan besloten om een aantal verantwoordelijken in de sector te bevragen: eventmanagers en festivalorganisatoren. Die zitten het dichtst bij de organisatie van evenementen. Eenvoudiger gezegd dan gedaan, zo bleek. Weinig van die mensen heb ik bereid gevonden om tijd vrij te maken voor een interview. Het is zo n drukke sector meneer! Uiteindelijk heb er toch vijf kunnen contacteren om een telefonisch interview af te nemen. Ik merkte dat deze informatie niet al mijn vragen beantwoordde, maar in de voorbereiding van het BEA-congres hadden de organisatoren een duurzaamheidenquête gehouden. Een vragenlijst van 22 vragen over diverse maatregelen werd voorgelegd aan mensen uit de evenementsector. De resultaten daarvan werden op het congres voorgesteld. Ik heb dus besloten om deze resultaten ook op te nemen in mijn eindproject, waardoor ik meer informatie kreeg over in welke mate organistoren bepaalde maatregelen toepassen. Ondertussen viel het mij ook op dat er in de media ook veel aandacht wordt besteed aan duurzaamheid. De top van Kopenhagen, het autosalon met elektrische wagens, smog-alarm, 1

4 windmolenparken, en sinds kort -door de nakende verkiezingen- de programma s van de politieke partijen. Opvallend is dat ecologie en de opwarming van de aarde vaak opduiken in de debatten. Het is een onderwerp dat dus ook in de politiek leeft! Als dat zo is, dan is de kans groot dat de regering straks ook wetten en/of subsidies zal voorzien i.v.m. ecologie. Dan is het ook mogelijk dat die van toepassing zullen zijn op evenementen. Misschien zal er wel financiële ondersteuning voorzien worden voor wie ecologisch onderneemt? Om dit kort aandacht te geven neem ik een kleine zijsprong naar de politieke agenda. Heeft door de vele aandacht voor duurzaamheid ook de politiek zich hierop geconcentreerd? Ik bespreek daarom enkele belangrijke ecologische standpunten van elke partij. Ik sluit dit werk af met mijn besluit dat gevolgd wordt door de bijlagen. Veel leesplezier! Michiel 2

5 1 Toelichting 1.1 Afbakening werkterrein Bij mijn keuze om een aantal verantwoordelijken in de sector te bevragen baken ik mijn werkterrein af. Ik richt mij enkel tot organisaties en evenementen die zich in België en vooral Vlaanderen lokaliseren. Ook in tijd ben ik beperkt. Mijn interviews gaan enkel door in mei 2010, waardoor ik een duidelijke momentopname kan maken. Als extra invalshoek heb ik gekozen voor de actualiteit en meer bepaald rond de nakende verkiezingen. 1.2 Toelichting sleutelbegrippen Niet iedereen is vertrouwd met de evenementenwereld. Ikzelf was niet vertrouwd met begrippen zoals duurzaamheid en ecologie. Om misverstanden te vermijden verklaar ik hieronder enkele bijzonder cruciale sleutelbegrippen. Deze hebben mij geholpen om de materie correct te verstaan en zijn nu nodig om dit eindproject in de juiste context te kunnen begrijpen. Evenement Een belangrijke, tijdelijke gebeurtenis. Meestal georganiseerd door een evenementmanager of evenementbureau. (Prisma Nederlands, 2008) Een evenement kan alle soorten en vormen aannemen. Er zijn publiek- en privéevenementen, van een uur tot verschillende dagen, groot en klein, etc. Ook bijvoorbeeld festivals, bedrijfsfeesten, trouwfeest, openingen of inhuldigingen zijn evenementen. Duurzaamheid Langdurig, blijvend, weinig aan bederf of slijtage onderhevig. (Prisma Nederlands, 2008) Duurzaam is de aanduiding voor tijdsduur die meer is dan men onder gewone omstandigheden verwacht. Goederen kunnen duurzaam gemaakt worden door betere grondstoffen, onderdelen of materialen te gebruiken en/of door er nadien betere zorg aan te besteden. (Wikipedia, Internet, 2010) Duurzame ontwikkeling Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen, aldus de definitie van de VN-commissie Brundtland uit Bij duurzame ontwikkeling is dus sprake van een ideaal evenwicht tussen ecologische, economische en sociale belangen. (Wikipedia, Internet, 2010) Alle ontwikkelingen die op technologisch, economisch, ecologisch, politiek of sociaal vlak bijdragen aan een gezonde aarde met welvarende bewoners en goed functionerende ecosystemen zijn duurzaam. (Wikipedia, Internet, 2010) 3

6 Ecologisch Op een natuurvriendelijke manier vervaardigd. (Prisma Nederlands, 2008) Groen Milieuvriendelijk, idem ecologisch. (Prisma Nederlands, 2008) Trend Algemeen verloop, tendens, ontwikkelingslijn, richting. (Prisma Nederlands, 2008) Richting, ontwikkeling op lange of middellange termijn. (Encarta Encyclopedie, ) Een trend hoeft niet tijdelijk te zijn. Ik spreek in dit eindproject over de trend van duurzaamheid, wat dus ook kan aantonen dat het een blijvend gegeven zal zijn. Zoals het woordenboek het zegt is het ook een ontwikkeling of evolutie. Afval Aangezien ik door mijn onderzoek vastgesteld heb dat afval niet enkel wordt beschouwd als datgene dat vernietigd wordt, geef ik ook hiervoor de definitie van het woordenboek. Het afgevallene, wat na bewerking resteert. (Prisma Nederlands, 2008) Afvalstoffen, stoffen die geen functie of gebruikswaarde (meer) hebben en waarvan de enkeling of de gemeenschap zich heeft ontdaan of zal ontdoen. (Encarta Encyclopedie, ) Afval gaat dus over stoffen die niet meer nuttig zijn. In de context van mijn eindproject heb ik het met afval vast en zeker ook over materiaal dat nog steeds nuttig kan zijn: herbruikbaar afval (in bestaande of verwerkte vorm) en biologisch afbreekbaar afval (die op een ecologische manier wordt afgebroken). 1.3 Waarom zoveel duurzaamheid? Wat duurzaamheid betekent hebt u al kunnen lezen. Maar waarom is nog niet duidelijk. Nadat ik het een weekend heb laten bezinken kwam ik tot de volgende verklaring. Ecologie is de leer van de betrekkingen tussen levende wezens onderling en met de levenloze omgeving. (Prisma Nederlands, 2008) Dàt wij vandaag deze term uitgelegd vinden in het woordenboek betekent dat er zich een wetenschap heeft ontwikkeld die de verhouding tussen de mensen, de dieren en de natuur bestudeert. Vroeger was deze wetenschap niet nodig. De meeste mensen volgden het woord van de Kerk en dat was voor hun het enige juiste. De mens heeft dit woord ook gevolgt: dieren werden gedomesticeerd, gekweekt en geconsumeerd. De -toen als oneindig beschouwde natuurbronnen- olie, gas, kolen, ertsen en de vissen in de oceaan, werden ongehinderd en op massale wijze aangeboord en gebruikt voor voeding en industrie. 4

7 Vandaag zien we echter dat er een grotere aandacht begint te ontstaan voor de productie- en consumptiemethoden en de schade die ze aan het ecosysteem aanbrengen. Door de evoluties in de wetenschap en de alomtegenwoordige mediatisering van het wereldgebeuren is de wereld, bij wijze van spreken, veel kleiner geworden. Er kan zich op deze aardbol en erboven niets meer afspelen zonder dat er camera s, webcams of gsm s op gericht zijn. Door deze toegenomen informatiestroom is de awareness over wat er allemaal gebeurt ook erg vergroot. We zien hoe enorme stukken van het regenwoud zijn gekapt, we zien de kolossale oceaanvissers tonnen vis boven halen, we zien de olie de Golf van Mexico vervuilen, we tellen de overgebleven dieren van bepaalde rassen en stellen vast dat er bijna geen meer zijn, we kijken met z n allen naar The Unconvenient Thruth van Al Gore, we meten angstvallig de temperatuurswijzigingen, enzovoort. De mens wordt dus ongerust. Er is blijkbaar iets mis met de wijze waarop hij met de natuur omgaat. We moeten iets doen maar wat? Als het op acties aankomt zijn er altijd verschillende niveaus van verantwoordelijkheden. We kijken graag eerst naar overheden: de regering, Europa, de stad, de provincie, zij hebben immers het bestuur - en het geld - in handen, zij bepalen de regels en kunnen wetten en verordeningen maken zodat de burgers (bedrijven, verenigingen, privé ) zich op een andere, meer verantwoorde manier zouden gedragen. De CO 2 emissies van bedrijven wordt gemeten en er worden normen opgelegd. Vissers krijgen visquota en afgrenzing van visgebieden, landen met een groot wildbestand worden op de vingers getikt als ze al te vriendelijk zijn voor stropers, windmolenparken ontstaan, etc. Bovendien moeten burgers zich niet al te lui in hun stoel zetten en wachten tot bepaalde wetten op hen afkomen. Zij worden via allerlei incentives aangemoedigd om zelf ook milieuvriendelijker te leven. Isolatiepremies, roetfilters, dubbele beglazing, wordt een Low Impact Man. Het zijn maar enkele voorbeelden van een algemene duurzaamheidstrend die zich voltrekt. Deze algemene milieu bewustwording is ook niet meer uit de media weg te branden. Het is een dagelijks thema op de nieuwsuitzendingen, politieke partijen hebben allemaal een luik milieu in hun programma en van alle grote gebeurtenissen worden de milieueffecten (ecologische voetafdruk) opgemeten. Redenen te over dus om er ook in de evenementensector aandacht aan te geven. 5

8 2 Uitwerking - deel 1 Voor de uitwerking van mijn onderzoek heb ik als eerste deel interviews afgenomen bij evenementenbureaus en festivalorganisatoren. Deze laatste groep had gelukkig meer tijd dan de eerste waardoor ik mij toch een beeld kon vormen van hun standpunten. Dit bleek echter niet voldoende om al mijn vragen te beantwoorden. Om een duidelijker beeld te krijgen op de zaak heb ik tevens de duurzaamheidsenquête van het BEA-congres ook onder de loep genomen. Die vindt u verder in deel twee van de uitwerking. Eerst de professionals aan het woord. U kan de volledige lijst van gecontacteerde respondenten terugvinden in bijlage III. Aangezien mijn onderzoek bestond uit semigestructureerde diepte-interviews zal u merken dat niet altijd alle vragen beantwoord zijn. Soms was een vraag niet van toepassing of niet relevant voor de respondent. 2.1 Eventmanagers Interview met UC Belgium 1-2 Duurzaamheid en evenementen zijn zeker verzoenbaar. Vroeger kreeg ecologie geen of weinig aandacht. Dit is vooral omwille van budgettaire redenen. Ecologische oplossingen zijn nog steeds niet goedkoper dan de traditionele materialen. (Peter Veekmans, UCB) Uit mijn interview blijkt dat UC Belgium al verschillende keren ecologische evenementen georganiseerd heeft. Op het eind van het gesprek was het duidelijk dat men zich in dit agentschap actief bezig houdt met duurzaamheid. UC Belgium heeft bijvoorbeeld zelf een gerecycleerde statafel ontworpen op basis van karton. Deze is even stevig al gewone statafels en is (1) gemaakt van gerecycleerde materialen en kan (2) nadat het zijn nut bewezen heeft volledig opnieuw gebruikt worden om andere voorwerpen te maken. UC Belgium gebruikt ook LED verlichting en bio schuimwijn. De gewone wijn die men aankoopt wordt op een natuurvriendelijke wijze gemaakt. UC Belgium krijgt meer vragen naar ecologische evenementen dan vroeger. Er zijn verschillende klanten die duurzaamheid reeds in hun beleid hebben opgenomen en dit willen doortrekken naar hun evenementen. Toen ik vroeg of ze zelf ook soms ecologische concepten voorstellen, was een heel twijfelende ja het antwoord. Een teken aan de wand dat ze zelf nog niet helemaal overtuigd zijn van het ecologisch ideeëngoed? UCB: De klant is en blijft koning. Als die klant een bepaald budget opstelt en geen speciale wensen heeft qua duurzaamheid, dan wordt daar geen aandacht aan besteed. 1 Online op 2 Volledig interview zie: bijlage VIII 6

9 2.1.2 Interview met 24Seven 3-4 In dit agentschap houdt men er een eigen kijk op na. Duurzaamheid kan gevoelsmatig wel aanwezig zijn, maar echt ecologisch zijn de huidige groene evenementen nooit. (Bruno Schaubroeck, 24Seven) Veel draait om geloven in ecologie en veel wordt bepaald door de economie. Men kan een evenement duurzaam maken door herbruikbare materialen te gebruiken, maar die zullen dan waarschijnlijk wel gebracht worden met een vrachtwagen die CO 2 uitstoot. Het is de economie vs. de uitvindingen. Er bestaan elektrische wagens, die bestaan zelfs al geruime tijd. Alleen zijn de massale voorzieningen er nog niet. Niet te verwonderen, want er zal niet één producent van brandstof zijn die het erg vindt dat die stroompunten nog een paar jaar op zich laten wachten. Het zijn natuurlijk hun inkomsten die straks verschuiven naar de stroomleveranciers. Zonnepanelen worden vandaag massaal geplaatst en gepromoot. Jammer, want eigenlijk is de lichtsterkte in België niet voldoende om de volledige capaciteit van die panelen te benutten. Bovendien lijkt deze techniek een oplossing, maar het is echter enkel uistel van executie want er is nog geen goede manier gevonden om die zonnepanelen te vernietigen of recycleren Zorgen voor later? Een beter idee is om (heel) oude technieken of uitvindingen opnieuw boven te halen en die te moderniseren. Dat is duurzaamheid! Er bestaat een TESLA- pomp die geheel autonoom werkt, zonder enige toevoeging van energie. Door de wrijving in die pomp zodanig te reduceren, kan deze eenmaal gestart, blijven draaien, als het ware voor eeuwig. 5 Zo bestaan er ook reeds auto s die volledig op water rijden, bougies die starten met enkel water en heftrucks die helemaal geen CO 2 uitstoten. Mocht dit laatste doorgevoerd worden en alle heftrucks ter wereld vervangen worden door CO 2 loze heftrucks, dan boekt men meer vooruitgang dan een heleboel maatregelen samen. Alleen is de wereld nog niet klaar voor deze nieuwe evolutie. De oude technieken en winstzekerheden blijven de bovenhand halen. Het is de waarheid van de evolutie tegenover de realiteit. Gelukkig verandert de norm in de maatschappij. Nu zijn alle normen nog gebaseerd op oude of recente technieken. De norm zal hopelijk zich hopelijk aanpassen aan de toekomst. Straatverlichting bijvoorbeeld: Vandaag is er een norm die zegt dat er s nachts op straat een bepaalde hoeveelheid licht moet zijn. Als men met het menselijk oog waarneemt, dan stelt men vast dat die norm eigenlijk te laag ligt, want het is s nachts vrij donker. Echter, om die norm te halen moeten er in de straatverlichting wel speciale lampen zitten die die norm halen. Deze lampen zijn echt energieverslindend. Een nieuwe LED lamp verbruikt daarentegen veel minder energie en geeft bijzonder veel meer licht dan nu. De kans is dus groot dat de norm zich zal aanpassen aan de evolutie en dat zou een goede zaak zijn. 3 Online op 4 Volledig interview zie: bijlage IX 5 Zie ook wikipedia online: 7

10 2.2 Festivalorganisatoren Dit is een andere sector met een verdere ontwikkeling van duurzaamheid. Ik beschouw het al het toekomstbeeld van de evenementsector. Interessant toch om te weten wat er kan komen? Interview met Mano Mundo 6-7 Mano Mundo heeft bezoekers elk jaar. Het is een duurzaam evenement al 8 jaar lang. Het heeft als een van de doelstellingen: interculturaliteit aandacht geven. Er is een nauwe samenwerking met NGO s in het zuiden. De bekers worden gerecycleerd, meestal zijn het kinderen die als spelletje bekers verzamelen in de festivalzone. Zij krijgen dan Fair Trade chips in de plaats. Men maakt al lang afvaleilandjes, voor gescheiden afval. Dit evenement is een van de weinigen die een subsidie ontvangen van de overheid 8. Helaas was er dit jaar in de begroting geen budget voor subsidies waardoor de organisatoren het zelf moesten redden. Dit was gelukkig geen probleem, door extra middelen van o.a. sponsoring hebben ze een leuke editie 2010 kunnen brengen. Dit festival is die hard in ecologie en duurzaamheid. Ze hebben het onderdeeltje Eco Mundo waarin alles wordt bekeken en gemeten qua belasting voor de natuur. De ecologische voetafdruk, waarin ze elk jaar slagen om hem te verkleinen, is een mooi instrument hiervoor. Mano Mundo is dit jaar door zijn bezoekers uitgeroepen als properste festival van het jaar. Een bewijs van de succesvolle sensibilisering van de bezoekers. Mano Mundo doet dan ook veel. Het selectief inzamelen is al lang een feit, waardoor ze recycleerbare materialen kunnen scheiden van andere. De Ovam GROENEVENTSCAN laten ze ook elk jaar doorvoeren. Bovendien hebben de organisatoren ook een Klimaatcoalitie waarin voor alle transport van artiesten, er een co 2 compensatie is. Er wordt bij deze respondent veel gedaan voor het milieu en dit staat bovendien centraal tijdens het festival. De organisatoren staan zeer positief tegenover de trend van duurzaamheid en kijken uit naar de verder evolutie hiervan. Dit festival heeft ook de Ovam-award voor groenste evenenement ontvangen. Wat minder positief is, is de groeiende druk vanuit de wetgever i.v.m. regels en decreten. De festivalorganisatoren zijn volgens deze respondent werkelijk regelmoe. Er zijn een heleboel regels waar zo n festival moet aan voldoen: Vlam-normen, tabak en alcohol wetgeving, geluids- en burenoverlast, vrijwilligerswetgeving etc. Het wordt problematisch, want de focus is reeds verschoven naar het onderzoeken van de wetgeving i.v.m. wat wel mag en wat niet i.p.v. het zoeken naar leuke artiesten en groepen en de nodige partners. Op de vraag of er nog meer zaken zijn die men in de toekomst nog zou willen realiseren was dit het antwoord. Niet echt, de hamburgers van Bevers misschien nog vervangen door iets Fair Trade, dat 6 Online op 7 Volledig interview zie: bijlage X 8 Kabinet van de minister van klimaat en energie 8

11 zou leuk zijn. Ook Coca Cola verkopen we nog, maar na een jaar getest te hebben zonder Cola. Dit was geen succes dus doen we dat niet opnieuw. Het publiek blijft weg of ze kopen niet meer, gevolg zou zijn dat er het jaar daarop geen festival zou zijn. Als de klant iets vraagt dan verkopen we het Interview met Onder de Draak vzw - Gentse Feesten 9-10 Deze respondent had het bij mijn vragen vooral over de maatschappij en de bezoekers van festivals. Dit geeft mij de indruk dat ecologie nog niet compleet is uitgewerkt op dat evenement. De optredens gaan door in het hartje van Gent, waar wel degelijk mensen wonen en waar er een druk dagelijks leven is. Hierdoor moeten wij meer aandacht besteden aan die bewoners en de omgeving. Wat de maatschappij betrof ging het vooral over de overdreven vele regels en normen die een organisator moet nakomen. De maatschappij moet meer ruimte laten voor spontane, leuke en creatieve zaken. Dit wordt automatisch beknopt door de vele regeltjes. Alle afvalverwerking wordt geregeld via de intercommunale van Gent. Per plein zijn er subsidies voorzien en een afvalteam. Dit doet Onder de Draak ondermeer: Ontvangt financiële ondersteuning voor de afvalverzameling in aparte containers (pleinsubsidies) Meet en past het geluid continu aan Gaat voor dit jaar een samenwerking aan om elektriciteit via zonnepanelen te verwerven. Herbruikbare bekers zijn getest op de Gentse Feesten, maar zijn niet het grote probleem. De mensen van de IVAGO 11 hebben meer last met glazen en gebroken flesjes die op straat liggen. De herbruikbare bekers moet trouwens allemaal gereinigd worden en dit leidt ook soms tot hygiënische problemen. De bezoekers zijn wel warm te krijgen voor de maatregelen, sensibiliseren lukt gemakkelijk. Langs de andere kant heeft de maatschappij, hier de bezoekers, een vreemde visie op gratis festivals. Het is de laatste jaren blijkbaar de gewoonte dat de mensen zelf hun alcohol meebrengen van thuis of van de winkel. Een economische oplossing denk ik dan, en u misschien ook. Maar voor de organisatoren een ramp, want het enige waar men wel winst kan maken op een gratis festival, is op catering. En daar horen de dranktenten ook bij. Daarvoor zal Stad Gent dit jaar extra regels opleggen aan nachtwinkels. Die zullen s nachts geen alcohol meer mogen verkopen. Dit moet de verkoop bij de organisatoren natuurlijk verhogen. Stad Gent pakt dit sinds vorig jaar ook positief aan. Met een campagne houd de feesten gratis werden de bezoekers in 2009 al aangemaand geen eigen drinken mee te brengen. 9 Online op 10 Volledig interview zie: bijlage XI 11 Intercommunale Gent 9

12 Door de economie is er eerder een beetje bespaard op marketing en sponsoring, dan op ecologische maatregelen. De economische situatie heeft eigenlijk weinig invloed op de sector. Dit komt waarschijnlijk vooral doordat deze sector geen dingen produceert maar enkel dienstverlenend werkt. Ik ben als trouwe Gentenaar dan ook meteen fan geworden van de facebookpagina van deze campagne Interview met Dranouter In de sector is er zeker al awareness i.v.m. duurzaamheid aanwezig. Bijna iedereen doet mee aan ecologisch organiseren. Het ecologisch organiseren is nochtans duurder dan de traditionele manier. Bovendien is het ook moeilijk om de juiste leveranciers te vinden. Niet alle leveranciers hebben reeds het ecologisch gedachtegoed overgenomen. Vooral in de afvalsector is het soms moeilijk om partners te vinden. Een evenement heeft geen wettelijk kader, het is niet duidelijk omschreven welke regels er wanneer van toepassing zijn. Meestal hangt het af van de locatie van het evenement: landelijk, stedelijk, Dranouter is landelijk dus zij proberen te voldoen aan de Vlarem wetgeving i.v.m. leefmilieu. Ook hier is de vele wetgeving te veel aan het worden. Het is niet meer aangenaam. Nieuw dit jaar zijn de voedselverpakkingen. Deze zijn vanaf dit jaar verplicht milieuvriendelijk: Van frietvork tot soepbeker. Deze verpakkingen worden ingezameld in afzonderlijke vuilnisbakken, en alle selectief ingezamelde verpakking wordt na het festival tot compost verwerkt. Nog een primeur is de afvalwaterzuivering. Alle afvalwater wordt dit jaar getransporteerd naar het dichtstbijzijnde zuiveringsstation. Dankzij deze samenwerking hoeft al dat water de plaatselijke riolering niet meer in. De organisator ondervindt echter toch een paar moeilijkheden. Voor elektriciteit is het nog niet optimaal werken. Door een structureel probleem kan Dranouter niet tot aan het netwerk van de stad geraken. Stroomgeneratoren zijn voorlopig de enige oplossing. De kampeerders van dit festival moeten ook nog hun steentje bijdragen. Jaar na jaar blijft de camping achter als een rampgebied. De afvaloplossingen zijn er, maar de bezoeker wil maar niet meewerken. Dranouter is wel heel blij met de vele media-aandacht die duurzaamheid krijgt. Hierdoor zal de awareness alleen nog maar groter worden en dat is uiteraard een goede zaak. De economische situatie heeft -gelukkig- geen invloed op het Dranouter festival. 12 Online op 13 Volledig interview zie: bijlage XII 10

13 3 Uitwerking - deel 2 Zoals ik reeds aangaf kon ik niet alle vragen beantwoorden met de informatie uit de interviews. Daarvoor heb ik besloten om de duurzaamheidenquête van het BEA-congres onder de loep te nemen om aanvullende informatie te verkrijgen. De informatie die ik hiermee krijg gaat in het merendeel over afvalreductie, no-show en energiebesparing. Men heeft het niet over een nieuwe toaal-aanpak of het inschakelen van hernieuwbare energiebronnen. Ik vul de vragen soms aan met extra informatie of quotes uit de gesprekken die tijdens de sessie rond deze enquête gevoerd zijn. 1. Heeft uw bedrijf een sustainability (duurzame of groene) policy? Ja 64% - Nee 36% Meer dan de helft van de respondenten is reeds bezig met duurzaamheid. Ik vind dit een mooie start van de vragenlijst, vaststellende dat het onderwerp meer leeft dan verwacht. 2. Onderneemt u initiatieven om de duurzaamheid van uw evenementen te verbeteren? Ja 73% - Nee 27% Ook hier een verrassend hoog cijfer. 73% probeert nu al de duurzaamheid te verbeteren. 3. Heeft uw bedrijf een no show policy voor events? Ja 75% - Nee 25% Deze maatregel is de belangrijkste in zijn soort, ook hier is al bijna elke organisator (75%) mee gestapt in het verhaal. No show is de naam voor het aantal bezoekers van een evenement die wel bevestigd hebben, maar niet komen opdagen. De evenementsector probeert hier al hard tegen op te treden met de no show policy. Deze policy houdt in dat de organisator van het evenement de belofte maakt om zo weinig mogelijk no show te hebben. Dit kan hij bijvoorbeeld doen door het bijhouden van een blacklist. Een lijst waar alle mensen opstaan die regelmatig afwezig blijven en bijgevolg niet meer uitgenodigd worden op volgende evenementen. Een andere maatregel is het sturen van communicatie naar afwezige deelnemers. Dat heeft een confronterend effect waardoor die personen de volgende keer hopelijk wel komen opdagen of tijdig afzeggen. Het grote probleem is natuurlijk dat er heel veel verloren gaat bij een hoge no-show. Niet alleen eten, maar ook mensen en geld worden onnodig ingezet om de afwezigen te verwennen. Als 400 mensen van de 1000 genodigden niet komen opdagen wordt dit tegenwoordig als normaal beschouwd. Dit is natuurlijk helemaal niet normaal want die 400 mensen hadden wel de uitnodiging bevestigd. Hierdoor staat er niet alleen een hostess aan 14 Volledige vragenlijst met resultaten te verkrijgen bij de organisatie. 15 Afbeelding 2 BEA-Congres 2010, Internet, zie bronnenlijst 11

14 het onthaal teveel, ook aan de vestiaire en aan de bar staat er iemand teveel. Een kok in de keuken of een danseres in de zaal: verloren geld, want de mensen waarvoor ze moeten zorgen zijn er niet. Volgend tekstje gaat over de organisatie die achter dit initiatief zit. 16 The Promise vzw is een gezamenlijk initiatief van ACEA, EMA Society, MPI Belgium en SITE om no shows en verspilling in de eventsector tot een minimum te herleiden. The Promise vzw wil de ganse sector mobiliseren om samen de Spoilman te introduceren als icoon tegen verspilling. Elke bedrijf dat gebruik maakt van het Spoilman -logo op zijn uitnodiging geeft te kennen dat ze het no show probleem ter harte nemen en willen oplossen. Genodigden moeten attent gemaakt worden op het engagement dat ze aangaan wanneer ze zich inschrijven en men moet hen aanzetten om effectief aanwezig te zijn op het event. Daarom ontwierp Duval Guillaume een reclamespot waarin je ziet welke acties in gang schieten als je een uitnodiging aanvaardt en wat er gebeurt als je niet komt opdagen. U kan de spot bekijken op (zie ook vraag 4 hieronder) (BEA-congres, internet, 2010) 4. Deelnemers sensibiliseren met communicatiecampagnes zoals Don't Spoil the Party Doen we reeds 35% Goed idee, zullen we opnemen 29% Goed idee 29% Geen interesse 7% Nutteloos 0% 35% van de respondenten doen dit reeds. Als de andere 60% die positief antwoordde, dat ook doet wordt dit een succesvol initiatief. 16 Abeelding 3 Don t spoil the party, Internet, zie bronnenlijst 12

15 5. Remgeld vragen dat terugbetaald wordt bij aanwezigheid Doen we reeds 25% Goed idee, zullen we opnemen 0% Goed idee 23% Geen interesse 36% Nutteloos 16% Dit is duidelijk een delicate zaak. Een vierde doet het reeds, een vierde vindt het een goed idee en de andere helft vindt het maar niets. Met remgeld wordt hier een vergoeding bedoeld die de gasten op voorhand moeten betalen als ze zicht registeren. Dit gaat meestal om een bedrag tussen de 20 en 50 euro. Als de mensen komen krijgen ze het geld terug. Het delicate is, en dat zal in andere vragen nog terugkomen, dat een evenement altijd in opdracht is van een klant. Alles wat er op dat evenement gebeurt moet uiteraard met de toestemming zijn van die klant. Remgeld is een vrij aanvallende maatregel die voor sommige klanten ongetwijfeld onbespreekbaar is. Dit moet natuurlijk allemaal in zijn context en evenement per evenement beslist worden. 6. Communicatie uitsturen naar afwezige deelnemers (opgelet: het gaat bij deze maatregelen altijd over deelnemers die hun aanwezigheid hadden bevestigd!) Doen we reeds 27% Goed idee, zullen we opnemen 36% Goed idee 19% Geen interesse 9% Nutteloos 9% De ruime meerderheid staat achter deze maatregel. Na een afwezigheid op een evenement een briefje sturen met uw ongenoegen als organisator lijkt een haalbare kaart. Als aanwezige krijg je in bijna alle gevallen achteraf een bedankje omdat je aanwezig was, vaak ook nog met de link erbij naar de online foto s van het evenement en eventueel al een savethe-date voor de volgende editie. Het lijkt dan ook logisch dat als men niet aanwezig was, maar toch al ingeschreven, men ook een briefje krijgt. Een ander briefje weliswaar, een berichtje met de boodschap dat dat jammer is, dat men veel gemist heeft en dat er helaas energie en middelen nutteloos zijn ingezet. Wat blijkbaar 17 goed werkt is een foto (zie afbeelding 18 ) met daarin een witte persoon met een vraagteken in. Hier is de boodschap dan: Dit had jij kunnen zijn. 17 Volgens de aanwezigen op het debat rond duurzaamheid op het BEA-congres 2010 in Genval. 18 Afbeelding 4 Wijkblog, Internet, zie bronnenlijst 13

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen?

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Frank Menger en Pepijn Wolterinck Young European Specialists 2012 1 Inhoudsopgave Het

Nadere informatie

Nederland en alternatieve energie

Nederland en alternatieve energie Nederland en alternatieve energie Door: Lars van der Hoorn en Pascal Németh Profiel: E&M met M&O Klas: A6A School: Scala College, Alphen aan den Rijn Begeleidster: Mevrouw Klijmij Datum: 22 oktober 2012

Nadere informatie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C154 WON13 zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 24 februari 2011 2 Commissievergadering nr. C154 WON13 (2010-2011)

Nadere informatie

zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C38 WON3 zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 20 oktober 2011 2 Commissievergadering nr. C38 WON3 (2011-2012) 20

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 460 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 27 januari 2014 De vaste commissie

Nadere informatie

De rol van zonne-energie in vredesvraagstukken

De rol van zonne-energie in vredesvraagstukken De rol van zonne-energie in vredesvraagstukken Prof. dr. W. Sinke 24 mei 2011 Zonne-energie en vrede Wanneer je kijkt naar zonne-energie en de link met vrede, dan kun je een aantal verbanden leggen. Ik

Nadere informatie

management Energie-ambities van corporate Nederland SPECIAL IN SAMENWERKING MET NUON

management Energie-ambities van corporate Nederland SPECIAL IN SAMENWERKING MET NUON management Energie-ambities van corporate Nederland SPECIAL IN SAMENWERKING MET NUON december 2013 U wilt lage energiekosten. INHOUD COLOFON december 2013 06 05 voorwoord Duurzame energie, dat is waar

Nadere informatie

2011.1. Is jouw elektriciteit echt groen? Dossier Nucleair is uit, hernieuwbaar is in

2011.1. Is jouw elektriciteit echt groen? Dossier Nucleair is uit, hernieuwbaar is in 2011.1 Driemaandelijks magazine Lente 2011 maart/april/mei Nº 89 23ste jaargang Is jouw elektriciteit echt groen? Dossier Nucleair is uit, hernieuwbaar is in Afgiftekantoor: Brussel X 1/2219 2011.1 Driemaandelijks

Nadere informatie

-11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008

-11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008 -11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008 om 17 uur op de tweede werkdag volgend op de sluiting van de vergadering. Het incident is gesloten. Mevrouw Tinne Rombouts treedt als waarnemend voorzitter

Nadere informatie

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert 21501-30 Raad voor Concurrentievermogen Nr. 305 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 maart 2013 De vaste commissie voor Economische Zaken, de vaste commissie voor Europese Zaken en de vaste

Nadere informatie

De bewuste bloemist. Tips en voorbeelden over MVO

De bewuste bloemist. Tips en voorbeelden over MVO De bewuste bloemist Tips en voorbeelden over MVO Vooraf Voor je ligt de brochure de bewuste bloemist. Deze brochure is ontwikkeld voor (ambulante) bloemisten die in hun bedrijf aan de slag willen met Maatschappelijk

Nadere informatie

Dimitri Leue. Het ecologisch theater van. Hoe groen zijn onze politici? Transitiesteden Studenten op stage in Guatemala Low Impact Man

Dimitri Leue. Het ecologisch theater van. Hoe groen zijn onze politici? Transitiesteden Studenten op stage in Guatemala Low Impact Man Mei 2009 #2 Jaargang III www.verrekijkers.org Hoe groen zijn onze politici? Transitiesteden Studenten op stage in Guatemala Low Impact Man Het ecologisch theater van Dimitri Leue Themanummer Ecologie 3

Nadere informatie

Community Supported Agriculture Netwerk CSA STARTERBROCHURE

Community Supported Agriculture Netwerk CSA STARTERBROCHURE Community Supported Agriculture Netwerk CSA STARTERBROCHURE Deze brochure kwam tot stand met de steun van de Vlaamse Overheid, Departement Landbouw en Visserij, Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling in

Nadere informatie

leren van de stad Duurzaamheidscoalities buiten Amsterdam amsterdam

leren van de stad Duurzaamheidscoalities buiten Amsterdam amsterdam leren van de stad Duurzaamheidscoalities buiten Amsterdam Vier cases uit het hele land Met praktische tips amsterdam leren van de Stad Duurzaamheidscoalities buiten Amsterdam leren van de stad amsterdam

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

De duurzame school CSG- Comenius Mariënburg.

De duurzame school CSG- Comenius Mariënburg. CSG-COMENIUS Leeuwarden Profiel Natuur en Gezondheid VAK BIOLOGIE De duurzame school CSG- Comenius Mariënburg. Narmin Marroufi en Nilofar Karimi Schooljaar 2012-2013 Begeleider F.Sibers 1 Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

Overeenkomsten en verschillen in het debat rondom kernenergie

Overeenkomsten en verschillen in het debat rondom kernenergie Overeenkomsten en verschillen in het debat rondom kernenergie Utrecht, 29 maart 2010 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Opzet en doel van de stakeholderbijeenkomsten 3 1.2 Afzien van deelname door de milieuorganisaties

Nadere informatie

5 jaar Fonds Duurzaam Materialenen Energiebeheer

5 jaar Fonds Duurzaam Materialenen Energiebeheer 5 jaar Fonds Duurzaam Materialenen Energiebeheer INHOUD Wat is het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer? 3 Vijf jaar: een terugblik 5 Het Fonds in de praktijk: voorbeeldprojecten 12 Iedereen eco

Nadere informatie

Skilling up for power down

Skilling up for power down Skilling up for power down Lessenreeks: meer veerkracht met minder energie DEEL 4: energie 1. Situering In het eerste deel over piekolie en klimaatverandering zijn reeds een aantal gegevens in verband

Nadere informatie

Afval is grondstof. FEBEM focus BEDRIJVIG IN MILIEUZORG. Nr. 15 - Juni 2009

Afval is grondstof. FEBEM focus BEDRIJVIG IN MILIEUZORG. Nr. 15 - Juni 2009 FEBEM focus BEDRIJVIG IN MILIEUZORG Nr. 15 - Juni 2009 Afval is grondstof Werkgroep in de kijker: Glasrecycling Lid in de kijker: TWZ in Evergem Grond met stenen of stenen met grond? Lokale besturen presenteren

Nadere informatie

EkoTown, hét biologische lifestyle festival. www.ekotow GRATIS KRANT - GRATIS KRANT - GRATIS KRANT - GRATIS KRANT - GRATIS KRANT - GRATIS KRANT

EkoTown, hét biologische lifestyle festival. www.ekotow GRATIS KRANT - GRATIS KRANT - GRATIS KRANT - GRATIS KRANT - GRATIS KRANT - GRATIS KRANT GRATIS KRANT - GRATIS KRANT - GRATIS KRANT - GRATIS KRANT - GRATIS KRANT - GRATIS KRANT NUMMER 2 2014 - VERSCHIJNT 6 KEER PER JAAR - WWW.DEBETEREWERELD.NL Meer informati e over de muziek, eten, sport,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 000 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

Een klare kijk op competentiemanagement

Een klare kijk op competentiemanagement Een klare kijk op competentiemanagement Deel 2 Opleidingsplan 1. Inleiding Nu we in Deel 1 de leerkansen die je als werknemer in je job hebt, in kaart gebracht hebben, bekijken we die zaken in dit deel

Nadere informatie

De weg van Kyoto naar Grolloo. Evaluatie energie en klimaatbeleid Drenthe. Stibabo Jan R. Lunsing

De weg van Kyoto naar Grolloo. Evaluatie energie en klimaatbeleid Drenthe. Stibabo Jan R. Lunsing De weg van Kyoto naar Grolloo De weg van Kyoto naar Grolloo Evaluatie energie en klimaatbeleid Drenthe Stibabo Jan R. Lunsing 1 De weg van Kyoto naar Grolloo 2 De weg van Kyoto naar Grolloo Evaluatie energie

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

ondernemen in smallingerland Duurzaam

ondernemen in smallingerland Duurzaam duurzaam ondernemen in smallingerland Planet Enthousiasme Innovatie Inzicht Minder afval Toekomstbestendig Duurzaam Mobiliteit Ervaringen delen Energiebesparing Verantwoord Kostenbesparing Profit Transparantie

Nadere informatie

2009/1. www.greenpeace.be. Surf naar www.youvegotthepower.be en ontdek in het Greenpeaceklassement wie de groene-energieleveranciers zijn.

2009/1. www.greenpeace.be. Surf naar www.youvegotthepower.be en ontdek in het Greenpeaceklassement wie de groene-energieleveranciers zijn. 2009/1 Afgiftekantoor: Brussel X 1/2219 Surf naar www.youvegotthepower.be en ontdek in het Greenpeaceklassement wie de groene-energieleveranciers zijn. Magazine Driemaandelijks Maart - april - mei 21ste

Nadere informatie