DVM1190 DIGITALE MULTIMETER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DVM1190 DIGITALE MULTIMETER"

Transcriptie

1 DIGITALE MULTIMETER 1. Inleiding Dank u voor uw aankoop! Deze digitale multimeter is uitgerust met een grote LCD, een data-hold functie en achtergrondverlichting. Het toestel is uitgerust met een zeer praktisch beveiligingssysteem dat voorkomt dat de meetsnoeren verkeerd zouden worden aangesloten. Dit is een ideaal toestel voor de hobbyist en het is uitstekend geschikt voor gebruik in open lucht, op school en thuis. 2. Veiligheid De meter is ontworpen volgens IEC , CAT.II 1000V en CAT. III 600V overspanning. Gebruik dit toestel op een veilige manier en houd het bedrijfsklaar : Bescherm uzelf tegen elektroshocks. Gebruik dit toestel enkel voor de toepassingen beschreven in deze handleiding. Gebruik het toestel niet in de buurt van ontplofbare gassen, stof of dampen. Ontkoppel de schakeling die u wil meten en ontlaad alle condensatoren voor u weerstand, continuïteit, diodes of capaciteit meet. Meet een gekende spanning om de werking van de meter te controleren. Laat het toestel nakijken indien de meting van die gekende spanning niet het verwachte resultaat oplevert. Sluit eerst het zwarte meetsnoer aan op de COM jack en sluit vervolgens het rode meetsnoer aan op de gewenste jack; ontkoppel altijd eerst het rode meetsnoer en dan pas het zwarte. Bij stroommetingen moet u eerst de zekering van de meter controleren en de testschakeling uitschakelen voor u de aansluit op de schakeling. Dit toestel beschikt over een aantal veiligheidsmechanismes : een varistor beschermt de Ω en V aansluiting tegen transients van meer dan 1000V. Een PTC weerstand beschermt the toestel tegen overspanning tot 1000V tijdens metingen van weerstand, capaciteit, temperatuur, continuïteit en diodes. De VΩ, µa/ma en A aansluitingen van deze meter zijn beveiligd tegen het verkeerd aansluiten van meetsnoeren. De keuzeschakelaar sluit de jacks af die voor de geselecteerde functie niet kunnen worden gebruikt. De keuzeschakelaar blokkeert zodra hij een functie tegenkomt die niet kan worden gebruikt met de gekozen jack. Verwijder eerst het rode meetsnoer en kies vervolgens een nieuwe functie of stel een nieuw bereik in. Ga na of het toestel niet werd beschadigd tijdens het transport. De isolatie van de testsnoeren mag niet beschadigd zijn en/of de draad zelf mag niet blootliggen. U voldoet enkel aan de veiligheidsvereisten indien u het toestel gebruikt met de meegeleverde testsnoeren. Zo nodig moet u ze vervangen door identieke snoeren of door testsnoeren met identieke elektrische specificaties. Alle testsnoeren moeten in goede staat zijn. Overschrijd nooit de opgegeven grenswaarden voor de verschillende bereiken. Raak nooit ongebruikte ingangsaansluitingen aan wanneer het toestel aangesloten is op een schakeling. Plaats de bereikschakelaar in de hoogste stand indien u de waarde die u wil meten niet op voorhand kent. Meet nooit spanningen > 1000V in installaties van Cat. II of spanningen > 600V in installaties van Cat. III. Het REL symbool verschijnt wanneer de relatieve mode is ingeschakeld. Let op voor gevaarlijke spanningen. Wees uiterst voorzichtig wanneer u werkt met spanningen hoger dan 60VDC of 30Vrms AC. Houd uw vingers achter de beschermende rand wanneer u het apparaat gebruikt. Sluit de kabels niet aan op een spanningsbron terwijl de functieschakelaar in één van de volgende modes staat : stroom, weerstand, capaciteit, inductie, temperatuur, frequentie, diode, transistor of continuïteit. U moet alle testsnoeren loskoppelen van de schakeling die u wilt testen vóór u de functieschakelaar instelt op een andere functie of bereik. Wees voorzichtig bij metingen op TV's of schakelende voedingen. Onthoud dat er zich aan de testpunten spanningspieken kunnen voordoen die de meter kunnen beschadigen. 1

2 Meet nooit de weerstand of continuïteit van een schakeling die onder stroom staat. Een condensator moet volledig ontladen zijn voor u er metingen op uitvoert. Bij defect moet u een geschoold technicus raadplegen. U mag de meter enkel gebruiken wanneer het achterpaneel goed dichtgeschroefd is. U mag het toestel niet gebruiken of opbergen in een omgeving die is blootgesteld aan rechtstreeks zonlicht, hoge temperaturen of een hoge vochtigheidsgraad Symbolen Belangrijke informatie m.b.t. de veiligheid, raadpleeg de handleiding! Dubbele isolatie DC (gelijkstroom) AC or DC (wissel- of gelijkstroom) Massa Zekering Zwakke batterij AC (wisselstroom) 2.2 Onderhoud Verwijder het achterpaneel niet terwijl een spanning is aangesloten. Enkel een geschoolde technicus mag dit toestel repareren. Ontkoppel de testsnoeren van alle stroombronnen voor u de behuizing opent. Vervang de drie AAA-batterijen wanneer het symbool verschijnt. Vervang een gesprongen zekering door een identiek exemplaar of door een zekering met dezelfde technische specificaties : F 200mA/250V (quick-acting, max. weerstand 2Ω), F 10A/250V ( quick-acting ). Veeg het toestel schoon met een klamme doek en milde detergent. Gebruik geen schurende middelen of solventen. Plaats de voedingsschakelaar in de OFF stand wanneer u het toestel niet gebruikt Verwijder de batterijen indien u het toestel gedurende lange tijd niet gebruikt. Zo beschermt u het toestel tegen lekken. 3. Beschrijving frontpaneel 1. LCD display 2. Toetsen 3. Draaischakelaar 4. Aansluitingen 5. Batterijdeksel 2

3 4. Beschrijving LCD Nummer Symbool Verklaring 1 Indicator voor zwakke batterij 2 - Geeft negatieve uitlezingen aan 3 Indicator voor AC spanning en AC stroom 4 Indicator voor DC spanning en DC stroom 5 AUTO Indicator voor automatische bereikinstelling 6 Indicator voor de diodetest-mode 7 Indicator voor continuïteitstest 8 DATA-H Indicator voor data -hold mode 9 REL Indicator voor relatieve mode 10 C Eenheid van temperatuur 11 V, mv A, ma, µa MΩ, kω, Ω De eenheid van spanning De eenheid van stroom De eenheid van weerstand 12 OL Buiten-bereik aanduiding 5. Accessoires handleiding testsnoeren 'K'-thermokoppel multifunctionele stekker 6. Bedieningsinstructies 6.1. Data-Hold Mode Druk op de HOLD knop om de data-hold mode in te stellen ("DATA-H" verschijnt op de display). Wanneer u deze mode instelt terwijl het toestel zich in de automatische bereikinstellingsmode bevindt, dan schakelt het toestel automatisch over op manuele bereikinstelling met behoud van de gemeten waarde en het geselecteerde bereik. Er zijn verschillende manieren om de data-hold functie uit te schakelen : verander de meetmode, druk de RANGE knop in of druk opnieuw de HOLD knop in Manuele bereikinstelling en automatische bereikinstelling In de automatische bereikinstellingsmode kiest de meter automatisch het geschikte bereik zodat u verschillende punten kunt testen zonder dat u daarom een ander bereik hoeft in te schakelen. In de manuele mode selecteert de gebruiker het bereik. In dit geval kunt u een bereik vast instellen. AUTO verschijnt op de display wanneer de automatische bereikinstelling is ingeschakeld. Dit is trouwens de fabrieksinstelling voor meetfuncties waar meerdere bereiken mee gemoeid zijn. Druk de RANGE knop in om de manuele bereikmode te activeren (AUTO wordt gewist van de LCD). Met elke druk op de RANGE knop wordt telkens een hoger bereik geselecteerd. De meter verspringt naar het laagste bereik indien u RANGE indrukt terwijl het hoogste bereik is ingesteld. Houd RANGE gedurende twee seconden ingedrukt om de manuele bereikmode te verlaten. De meter schakelt nu over op de automatische bereikinstellingsmode en AUTO verschijnt weer op de display. 3

4 6.3. Waakstand De waakstand wordt geactiveerd wanneer u gedurende 30 minuten geen enkele knop indrukt. Druk op HOLD of draai de bereikschakelaar om terug te keren naar de normale display mode. U kunt deze functie uitschakelen door de gele knop ingedrukt te houden terwijl u het toestel inschakelt Relatieve mode De meter geeft relatieve metingen aan voor alle functies met uitzondering van de frequentiemetingen. Kies een functie met de bereikschakelaar en raak een schakeling aan met de testpennen. Deze schakeling vormt nu de basis voor alle toekomstige relatieve metingen. Druk op de REL knop om de gemeten waarde op te slaan en activeer de relatieve meetmode. Het verschil tussen de referentiewaarde en de daaropvolgende meting wordt weergegeven. Houd de REL knop gedurende meer dan 2 seconden ingedrukt om de normale werking te herstellen AC en DC spanningsmetingen Probeer geen spanningen te meten die de 1000VDC of AC rms overschrijden. Meet geen spanningen > 1000VDC of AC tussen de common jack en de aarding om het toestel niet te beschadigen. Het toestel meet spanningen in de volgende bereiken : 400mV, 4000V, 40V, 400V en 1000V (het 400mV AC bereik is enkel beschikbaar in de manuele meetmode). 1. Plaats de keuzeschakelaar in het DCV, ACV of DCmV bereik. 2. Verbind het zwarte meetsnoer met de COM jack en het rode meetsnoer met de V jack. 3. Verbind de meetsnoeren met de schakeling die u wilt testen. 4. Lees de display. De polariteit van het rode meetsnoer wordt aangegeven bij DCV metingen. Opmerkingen : Het toestel kan, vooral in het 400mV-bereik, een onstabiele uitlezing geven, zelfs wanneer er geen testsnoeren zijn verbonden met aansluitklemmen. Leg de meetpennen van de meetsnoeren die zijn aangesloten op de COM en de V jack tegen elkaar om de twee jacks kort te sluiten indien u vermoedt dat de uitgelezen waarde niet klopt. De display moet 0V aangeven. Voor een grotere meetnauwkeurigheid bij het meten van de gelijkspanningscomponent van een wisselspanning, moet u eerst de wisselspanning meten. Noteer deze spanning en selecteer dan een DC meetbereik groter of gelijk aan de gemeten wisselspanning. Dit vergroot de nauwkeurigheid van de DC meting en zorgt ervoor dat de ingangsbeveiliging niet in werking treedt Weerstandsmetingen Zorg ervoor dat bij weerstandsmetingen geen spanning meer op de schakeling staat en dat alle condensatoren volledig ontladen zijn. Het toestel meet weerstanden in de volgende bereiken : 400Ω, 4000kΩ, 40kΩ, 400kΩ, 4000MΩ en 40MΩ. 1. Selecteer het Ω bereik met de keuzeschakelaar 2. Verbind het zwarte testsnoer met de COM aansluitklem en het rode testsnoer met de VΩ aansluitklem. 3. Verbind de testsnoeren met de schakeling die u wilt testen en lees de waarde op de display af. Tips : Bij lage weerstanden doet u er goed aan de testsnoeren kort te sluiten voor u meet. Onthoud de weerstand van de meetpennen en trek die af van de gemeten waarde. 4

5 Gebruik het 40MΩ bereik niet om de weerstand in een schakeling te meten. In het 40MΩ bereik kan het enkele seconden duren voor het toestel een stabiele uitlezing produceert, wat normaal is bij het meten van grote weerstanden. De buiten-bereik aanduiding 1 wordt weergegeven wanneer de ingang niet is aangesloten bv. in geval van een open schakeling Diodes testen Bij het testen van diodes moet u ervoor zorgen dat er geen spanning meer op de schakeling staat en dat alle condensatoren volledig ontladen zijn. 1. Plaats de keuzeschakelaar in het Ω bereik. 2. Druk 1 x op de gele toets om de testfunctie voor diodes te activeren. 3. Sluit het zwarte testsnoer aan op de COM en het rode testsnoer op de VΩ jack. 4. Verbind het rode meetsnoer met de anode en het zwarte meetsnoer met de kathode van de diode die u wilt testen. 5. Het toestel geeft (bij benadering) de voorwaartse spanningsval weer van de diode Continuïteitstest Bij het testen van continuïteit moet u ervoor zorgen dat er geen spanning meer op de schakeling staat en dat alle condensatoren volledig ontladen zijn. 1. Plaats de keuzeschakelaar in het Ω bereik. 2. Druk 2 x op de gele knop om de continuïteitsmode te activeren. 3. Sluit het zwarte testsnoer aan op de COM jack en het rode testsnoer op de Ω jack. 4. Verbind de testsnoeren met twee punten van de schakeling die u wilt testen. 5. De ingebouwde buzzer gaat af indien er continuïteit is Capaciteitsmetingen Ontkoppel alle testsnoeren van de schakeling die u wilt testen vóór u de condensator aansluit op de capaciteitsklemmen. Dit is nodig om elektroshocks te vermijden. De condensatoren moeten ook volledig ontladen zijn voor u ze in de testaansluitingen stopt. Het toestel voert capaciteitsmetingen uit in de volgende bereiken : 50.00nF, 500.0nF, 5.000µF, 50.00µF en 100.0µF. Het kan enkele seconden duren voor het toestel een stabiele uitlezing produceert, wat normaal is bij het meten van hoge capaciteitswaarden. Merk op dat de nauwkeurigheid van metingen < 500pF niet kan worden gegarandeerd.. Bij metingen < 50nF moet u de restcapaciteit van de meter en de testsnoeren aftrekken van de waarde op de display om de precisie te verhogen. 1. Plaats de keuzeschakelaar in het bereik. 2. Verbind het zwarte testsnoer met de COM jack en het rode testsnoer met de jack (of gebruik de multifunctionele aansluiting). 3. Zorg ervoor dat de condensator volledig ontladen is en sluit de testsnoeren aan op de condensator die u wilt testen. 4. Lees de waarde af van de LCD. 5

6 6.10. Frequentiemetingen en inschakelduur 1. Plaats de keuzeschakelaar in een AC spannings- of AC stroombereik en druk op de Hz % knop. 2. Lees de frequentie van het AC signaal af van de display. 3. Druk de Hz % knop een tweede keer in om de inschakelduur te meten. 4. Lees het percentage van de inschakelduur af van de display. Opmerkingen : Gebruik afgeschermde kabel om kleine signalen te meten in een omgeving met veel ruis. Meet geen frequenties > 1000V om elektroshocks en beschadiging van het toestel te vermijden Temperatuur meten Verbind de thermokoppels niet met elektrische schakelingen om elektroshocks te vermijden. Gebruik dit toestel niet wanneer de spanning op het meetoppervlak > 60V DC of 24V rms AC. Meet geen temperaturen in een microgolfoven. 1. Plaats de keuzeschakelaar in de C stand en lees de huidige omgevingstemperatuur af van de LCD. 2. Sluit K-thermokoppels aan op de COM en C aansluitklemmen (of gebruik de multifunctionele aansluitklem). Let op de polariteit! 3. Raak het testobject aan met het thermokoppel. 4. Lees de stabiele temperatuur af van de LCD Stroommetingen Voer geen stroommetingen uit op schakelingen die een potentiaal voeren > 600V ten opzichte van de aarde om beschadiging van het toestel of kwetsuren te vermijden. Kijk de zekering na voor u begint met uw metingen. Gebruik de juiste aansluitklemmen, functie en bereik voor uw meting. Meet nooit spanningen (meet niet parallel) wanneer de bereikschakelaar is ingesteld op een stroombereik. Dit toestel meet stroom in de volgende bereiken : 400µA, 4000µA, 40mA, 400mA, 4000A en 10A. 1. Deactiveer de schakeling die u wilt testen voor u deze aansluit op de meter en ontlaad alle condensatoren. 2. Plaats de keuzeschakelaar in het µa, ma of A bereik. 3. Druk op de gele knop om DCA of ACA meetmode in te schakelen. 4. Verbind het zwarte meetsnoer met de COM jack en het rode meetsnoer met de ma jack voor metingen tot 400mA. Verbind het rode meetsnoer met de A jack voor metingen tot 10A. 5. Onderbreek de te meten schakeling. Plaats de zwarte meetpunt op de negatiefste zijde van het ononderbroken gedeelte. Plaats de rode meetpunt op de positiefste zijde van het onderbroken gedeelte. Bij een negatieve uitlezing moet u de twee meetpunten van de meetsnoeren van plaats verwisselen. 6. Schakel de voeding van de schakeling in en lees de display. Let op de meeteenheden aan de rechterkant van de display (µa, ma of A). De mededeling "OL" is een buiten-bereik aanduiding, wat wil zeggen dat u een hoger bereik moet selecteren. 7. Schakel de voeding uit en ontlaad alle condensatoren. Verwijder de meter en herstel de onderbroken schakeling in zijn oorspronkelijke staat. 7. Specificaties U kunt max. nauwkeurigheid verwachten tot 1 jaar na de ijking. De ideale werkomstandigheden vragen een temperatuur van 18 tot 28 C (64 tot 82 F) en een max. relatieve vochtigheidsgraad van 75%. 6

7 7.1 Spanning Ingangsimpedantie (nom.) DC mv (mv ) 400mV 0.1mV ± 1.0% van uitlezing + 10 digits 4V 1mV DC spanning (V ) 40V 10mV ± 0.5% van uitlezing + 3 digits > 10MΩ < 100pF 400V 100mV 1000V 1V AC spanning (V ) 400mV 0.1mV ± 3.0% van uitlezing + 3 digits 4V 1mV 40V 10mV ± 1.0% van uitlezing + 3 digits > 5MΩ < 100pF 400V 100mV 1000V 1V Bescherming tegen overbelasting : 1000V DC of AC rms Frequentiebereik voor AC spanningsmetingen : Hz Respons voor AC spanningsmetingen : gemiddeld, ijking in rms van een sinusgolf Het 400mV bereik dient enkel voor manuele metingen. 7.2 Frequentie 7.3 Weerstand 7.4 Diodes testen Frequentie 50Hz 0.01Hz Hz (10Hz - 100KHz) 500Hz 0.1Hz ± 0.1% van uitlezing + 3 digits 5000Hz 0.001Hz 50KHz 0.01Hz 100KHz 0.1Hz Bescherming tegen overbelasting : 1000V DC of AC rms Weerstand Ω 400Ω 0.1Ω ± 0.5% van uitlezing + 3 digits 4000kΩ 1Ω 40kΩ 10Ω ± 0.5% van uitlezing + 2 digits 400kΩ 100Ω 4000MΩ 1kΩ 40MΩ 10kΩ Bescherming tegen overbelasting : 1000V DC of AC rms Functie Bereik Resolutie Testomstandigheden Nauwkeurigheid Diode-test 1V 0.001V voorwaartse DC stroom ± 1mA ± 1.0% sperspanning DC ± 1.5V Bescherming tegen overbelasting : 1000V DC of AC rms 7

8 7.5 Continuïteitstest Functie Bereik Resolutie Beschrijving Testomstandigheden Continuïteit 400Ω 0.1Ω continuïteitsbuzzer 75Ω open-klemspanning : ± 0.5V Bescherming tegen overbelasting: 1000V DC of AC rms 7.6 Capaciteit Capaciteit 50nF 10pF <10nF: ± [5.0% van (uitlezing - 50 digits) +1 digit ± 3.0% van uitlezing + 10 digits) 500nF 100pF 5µF 1nF ± (3.0% van uitlezing + 5 digits) 50µF 10nF 100µF 100nF Bescherming tegen overbelasting: 1000V DC of 1000V AC rms 7.7 Temperatuur -55 tot 0 C 0.1 C ± 9.0% van uitlezing + 2 C graden Celsius ( C) 1 tot 400 C 0.1 C ± 2% van uitlezing + 1 C 401 tot 1000 C 1 C ± 2% van uitlezing Bescherming tegen overbelasting : 1000V DC of 1000V AC rms 7.8 Stroom DC stroom 400µA 0.1µA µa 4000µA 1µA DC stroom 40mA 0.01mA ma 400mA 0.1mA DC stroom 4A 1mA A 10A 10mA AC stroom 1, 2 400µA 0.1µA µa 4000µA 1µA AC stroom 1, 2 400mA 0.01mA ma 400mA 0.1mA AC stroom 1, 2 4A 1mA A 10A 10mA Bescherming tegen overbelasting : F 10A/600V zekering voor A bereik, F 500mA/600V zekering voor µa en ma bereik Maximum ingangsstroom : 400mA DC of AC rms voor µa en ma bereik, 10A DC of AC rms voor de A-bereiken. Voor metingen > 5A : max. 4 minuten ononderbroken meting gevolgd door 10 min. OFF, niet gespecificeerd boven 10A. 1 : frequentiebereik 40Hz - 200Hz 2 : gemiddelde respons, ijking in rms van een sinusgolf 8

9 8. Onderhoud 8.1. Algemeen Ontkoppel de meetsnoeren van alle stroombronnen voor u de meter opent. Bescherm het toestel tegen water om elektroshocks te vermijden. Gebruik een vochtige doek en een milde detergent om het toestel schoon te vegen. Gebruik nooit solventen of schuurmiddelen. Vuil of vochtigheid in de aansluitklemmen kan de uitlezingen beïnvloeden. Veeg de aansluitklemmen af en toe schoon (ontkoppel wel eerst alle meetsnoeren en schakel het toestel uit. Gebruik een zacht reinigingsmiddel om de aansluitklemmen te reinigen Zekering vervangen 1. Plaats de keuzeschakelaar in de OFF stand. 2. Ontkoppel alle testsnoeren en/of connectors van de schakelingen die u wilt testen. 3. Schroef het batterijdeksel los en verwijder het. 4. Neem voorzichtig de zekering weg. 5. Breng een nieuwe zekering in met de volgende specificaties : F 10A/600V Ø6.3x32 en F 500mA/600V Ø5x20 6. Schroef het batterijvak weer dicht Batterij vervangen Vervang de batterijen onmiddellijk wanneer de batterij-laag aanduiding verschijnt ( ). Om elektroshocks te vermijden, moet u de meetsnoeren ontkoppelen voor u de behuizing of het batterijvak opent. 1. Plaats de keuzeschakelaar in de OFF stand. 2. Ontkoppel alle meetsnoeren en/of connectors van de schakelingen die u wilt testen. 3. Schroef het batterijdeksel los en verwijder het. 4. Verwijder de oude batterijen en stop 3 nieuwe AAA-batterijen van 1.5V in het batterijvak. 5. Sluit het batterijvak weer af. 9

DVM1090 DIGITALE MULTIMETER

DVM1090 DIGITALE MULTIMETER 1. Inleiding & veiligheidsvoorschriften DIGITALE MULTIMETER Dank u voor uw aankoop. Deze digitale multimeter is uitgerust met een grote LCD, een data hold functie en achtergrondverlichting. Het toestel

Nadere informatie

DVM345DI -- DIGITALE MULTIMETER

DVM345DI -- DIGITALE MULTIMETER -- DIGITALE MULTIMETER 1. IEIDING Proficiat met uw aankoop! Met de kunt u AC en DC spanning, AC en DC stroom, weerstanden, capaciteit en temperatuur meten. Het toestel kan worden aangesloten op een computer

Nadere informatie

DVM830L -- Digitale Mini Multimeter

DVM830L -- Digitale Mini Multimeter 1. Beschrijving -- Digitale Mini Multimeter De is een compacte multimeter met een 3 ½ digit LCD. Met dit apparaat kunt u AC en DC spanning, DC stroom, weerstanden, diodes en transistors meten. Het apparaat

Nadere informatie

DVM890 -- Multifunctionele Digitale Multimeter

DVM890 -- Multifunctionele Digitale Multimeter 1. Inleiding -- Multifunctionele Digitale Multimeter Uw is een professionele digitale multimeter met een 3 ½ digit LCD display. Dit toestel is uitstekend geschikt voor professionele en academische toepassingen

Nadere informatie

DCM267 DIGITALE STROOMTANG

DCM267 DIGITALE STROOMTANG DIGITALE STROOMTANG 1. Inleiding Proficiat met uw aankoop! Dankzij de kunt u DC & AC spanningen, AC stroom, weerstanden, temperatuur en frequentie meten. U kunt ook diodes en continuïteit testen. 2. Veiligheid

Nadere informatie

DCM97K -- Digitale Multimeter (DMM) met afneembare AC Stroomtang

DCM97K -- Digitale Multimeter (DMM) met afneembare AC Stroomtang 1. IEIDING DCM97K -- Digitale Multimeter (DMM) met afneembare AC Stroomtang Proficiat met uw aankoop! Wij zijn ervan overtuigd dat de multifunctionele DCM97K u jarenlang bijzonder goede diensten zal bewijzen.

Nadere informatie

DVM 68 LCD Auto Range Digital Multimeter

DVM 68 LCD Auto Range Digital Multimeter DVM 68 LCD Auto Range Digital Multimeter 1. Omschrijving Uw DVM 68 is een professionele digitale multimeter met een 3 ¾ digit LCD uitlezing en een automatische meetbereikinstelling. U kunt dit toestel

Nadere informatie

Deze multimeter werd ontworpen onder de IEC - 1010 voorschriften betreffende elektronische meetinstrumenten volgens CAT II en pollution 2.

Deze multimeter werd ontworpen onder de IEC - 1010 voorschriften betreffende elektronische meetinstrumenten volgens CAT II en pollution 2. True RMS Digitale Multimeter DVM98 1 Veiligheid Deze multimeter werd ontworpen onder de IEC - 1010 voorschriften betreffende elektronische meetinstrumenten volgens CAT II en pollution 2. 1.1 Waarschuwing

Nadere informatie

Digitale multimeter 700b

Digitale multimeter 700b 9705801 Digitale multimeter 700b Gebruikershandleiding Waarschuwing: lees en begrijp de handleiding voor het gebruik van de digitale multimeter. Het niet begrijpen of te voldoen aan de waarschuwingen en

Nadere informatie

HANDLEIDING MULTIMETER MET AUTOMATISCHE BEREIKKEUZE MODEL TT 201

HANDLEIDING MULTIMETER MET AUTOMATISCHE BEREIKKEUZE MODEL TT 201 HANDLEIDING MULTIMETER MET AUTOMATISCHE BEREIKKEUZE MODEL TT 201 INHOUDSTAFEL Pagina Veiligheidstips 3 Veiligheidssymbolen 4 Functietoetsen en aansluitklemmen 5 Symbolen en aanduidingen 5 Specificaties

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. 400A AC/DC Stroomtang. Model MA220

Gebruikershandleiding. 400A AC/DC Stroomtang. Model MA220 Gebruikershandleiding 400A AC/DC Stroomtang Model MA220 Inleiding Bedankt dat u kiest voor de Extech MA200 AC/DC stroomtang. Deze meter meet AC/DC stroom, AC/DC spanning, weerstand, elektrische capaciteit,

Nadere informatie

KABELTESTER en DIGITALE MULTIMETER. Turbotech TT1015

KABELTESTER en DIGITALE MULTIMETER. Turbotech TT1015 KABELTESTER en DIGITALE MULTIMETER Turbotech TT1015 CABLE TESTER CABLE IDENTIFIER Vcheck CABLE TESTER CABLE IDENTIFIER OP ON - 2 - INHOUDSTAFEL 1. ALGEMENE TOEPASSINGEN------------------------------------3

Nadere informatie

LCR METER. Turbotech TT9930

LCR METER. Turbotech TT9930 LCR METER Turbotech TT9930 VEILIGHEID Om een veilig gebruik van deze meter te verzekeren, dient men de volgende veiligheidsinformatie in acht te nemen: Gebruik de meter niet als de meetsnoeren beschadigd

Nadere informatie

Digitale multimeter. Inhoud: INLEIDING. Beschrijving van het product

Digitale multimeter. Inhoud: INLEIDING. Beschrijving van het product Digitale multimeter EEDM504D INLEIDING Beschrijving van het product De EEDM504D is een hand-dmm die zichzelf instelt. De EEDM504D meet spanning en stroomsterkte van gelijk- en wisselstroom, weerstand,

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING ZELFINSTELLENDE MULTIMETER HU201

GEBRUIKSAANWIJZING ZELFINSTELLENDE MULTIMETER HU201 GEBRUIKSAANWIJZING ZELFINSTELLENDE MULTIMETER HU201 INHOUDSTAFEL Veiligheidsinstructies Veiligheidssymbolen Bediening en contactbussen Symbolen en afkortingen Specificaties Batterijen plaatsen Gebruiksinstructies

Nadere informatie

ongeveer. 500g (incl. batterij en holster) Nauwkeurigheid is ± (% van uitlezing + nummer in laatste cijfer) bij 23 ± 5 C, < 75 % RH

ongeveer. 500g (incl. batterij en holster) Nauwkeurigheid is ± (% van uitlezing + nummer in laatste cijfer) bij 23 ± 5 C, < 75 % RH Deze digitale multimeter met LCD-scherm, automatische bereikinstelling & automatische uitschakeling is een draagbare compacte multimeter met 3 3/4 digits. Hij is ideaal geschikt voor gebruik in het lab,

Nadere informatie

DIGITALE MULTIMETER. TURBOTECH TT234B Handleiding CE CAT II 600V

DIGITALE MULTIMETER. TURBOTECH TT234B Handleiding CE CAT II 600V DIGITALE MULTIMETER TURBOTECH TT234B Handleiding CE CAT II 600V FUNCTIE Functie Model TT234B DCV ACV DCA ACA Hz/% Achtergrondverlichting ALGEMENE SPECIFICATIES S Display:3 3/4 Digital scherm met teller

Nadere informatie

DVM66 Digitale Multimeter met Dubbele Uitlezing

DVM66 Digitale Multimeter met Dubbele Uitlezing DVM66 Digitale Multimeter met Dubbele Uitlezing 1 Veiligheid Deze multimeter werd ontworpen onder de IEC-1010 voorschriften betreffende elektronische meetinstrumenten volgens CAT II en Pollution 2. Leef

Nadere informatie

Digitale Multimeter / Digital Multimeter NI80. Handleiding / Manual

Digitale Multimeter / Digital Multimeter NI80. Handleiding / Manual Digitale Multimeter / Digital Multimeter NI80 Handleiding / Manual WAARSCHUWING DE ONDERHOUDSINSTRUCTIES ZIJN ALLEEN BESTEMD VOOR BEVOEGD PERSONEEL. OM ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN, MOGEN ER GEEN

Nadere informatie

HANDLEIDING DIGITALE AUTORANGING MULTIMETER MODEL TURBOTECH TT9915

HANDLEIDING DIGITALE AUTORANGING MULTIMETER MODEL TURBOTECH TT9915 HANDLEIDING DIGITALE AUTORANGING MULTIMETER MODEL TURBOTECH TT9915 AUTO DC AC REL C F km Hz% Hz% V 10A ã ã A ma VEILIGHEIDSBEPALINGEN De volgende veiligheidsbepalingen moeten worden in acht genomen om

Nadere informatie

Digitale Multimeter / Digital Multimeter NI 63. Handleiding / Manual

Digitale Multimeter / Digital Multimeter NI 63. Handleiding / Manual Digitale Multimeter / Digital Multimeter NI 63 Handleiding / Manual INLEIDING 1-1 UITPAKKEN EN INSPECTIE INLEIDING Nadat u uw nieuwe digitale multimeter uit de verpakking heeft gehaald, moet u over de

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING LAN-tester PCE-LT 2

GEBRUIKSAANWIJZING LAN-tester PCE-LT 2 PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch GEBRUIKSAANWIJZING LAN-tester PCE-LT

Nadere informatie

ProfiScale MULTI Multimeter

ProfiScale MULTI Multimeter 1,5 V 9V 200 mv 600 V 200 ma 1/10 A ProfiScale MULTI Multimeter fr Gebruiksaanwijzing BURG-WÄCHTER KG Altenhofer Weg 15 58300 Wetter Germany Inleiding Zorg dat u weet welke elektrische apparaten nog onder

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. 2in1 LAN Tester & Multimeter. Model: LA-1011

Gebruiksaanwijzing. 2in1 LAN Tester & Multimeter. Model: LA-1011 Gebruiksaanwijzing 2in1 LAN Tester & Multimeter Model: LA-1011 Inhoudsopgave Inleiding... Kenmerken... Veiligheidsvoorschriften.. Beschrijving meter... Elektrische Specificaties... Bediening.. AutoRanging

Nadere informatie

Digitale Multimeter NI 99 II / Digital Multimeter NI 99 II HANDLEIDING / MANUAL

Digitale Multimeter NI 99 II / Digital Multimeter NI 99 II HANDLEIDING / MANUAL Digitale Multimeter NI 99 II / Digital Multimeter NI 99 II HANDLEIDING / MANUAL WAARSCHUWING DE ONDERHOUDSINSTRUCTIES ZIJN ALLEEN BESTEMD VOOR BEVOEGD PERSONEEL. OM ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN, MOGEN

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Pen Multimeter PCE-TT 3

GEBRUIKSAANWIJZING Pen Multimeter PCE-TT 3 PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch GEBRUIKSAANWIJZING Pen Multimeter

Nadere informatie

Inhoudsopgave handleiding Kyoritsu 1009

Inhoudsopgave handleiding Kyoritsu 1009 Inhoudsopgave handleiding Kyoritsu 1009 1. Veiligheidstips... 2 2. Functies... 4 3. Specificaties... 5 4. Instrument opbouw... 9 5. Voorbereiding... 10 6.1 Spanningsmeting (DCV, ACV)... 10 6.1.1 DC spanningsmeting

Nadere informatie

DVM841 HANDLEIDING DIGITALE MULTIMETER COUNTS CAT. II 500 V / CAT. III 300 V

DVM841 HANDLEIDING DIGITALE MULTIMETER COUNTS CAT. II 500 V / CAT. III 300 V DIGITALE MULTIMETER - 1999 COUNTS HANDLEIDING CAT. II 500 V / CAT. III 300 V V. 02 26/04/2016 2 Velleman nv 1. Inleiding DVM841 HANDLEIDING Aan alle ingezetenen van de Europese Unie Belangrijke milieu-informatie

Nadere informatie

DIGITALE STROOMTANG KYORITSU MODEL 2009A

DIGITALE STROOMTANG KYORITSU MODEL 2009A DIGITALE STROOMTANG KYORITSU MODEL 2009A 1. VEILIGHEID De stroomtang werd ontworpen en getest conform de publicatie IEC 61010; veiligheidsnormen voor elektronische meetapparatuur. Deze handleiding bevat

Nadere informatie

1. BESCHRIJVING. "-" aansluiting. power LED. ventilator "+" aansluiting zekering. ON/OFF schakelaar. AC uitgangsstopcontact 2.

1. BESCHRIJVING. - aansluiting. power LED. ventilator + aansluiting zekering. ON/OFF schakelaar. AC uitgangsstopcontact 2. 1. BESCHRIJVING power LED "-" aansluiting ON/OFF schakelaar AC uitgangsstopcontact ventilator "+" aansluiting zekering 2. AANSLUITINGEN Verbind de inverter met de batterij (krokodillenklemmen meegeleverd)

Nadere informatie

HANDLEIDING DIGITALE MULTIMETER KEW 1030

HANDLEIDING DIGITALE MULTIMETER KEW 1030 HANDLEIDING Alvorens dit toestel in gebruik te nemen, eerst aandachtig de handleiding lezen om de maximale prestaties ervan te kunnen benutten en een veilige bediening te garanderen. DIGITALE MULTIMETER

Nadere informatie

DIGITALE AARDINGSWEERSTANDMETER HANDLEIDING MODEL TURBOTECH DT5300

DIGITALE AARDINGSWEERSTANDMETER HANDLEIDING MODEL TURBOTECH DT5300 DIGITALE RDINGSWEERSTANDMETER HANDLEIDING MODEL TURBOTECH DT5300 Deze digitale aardingsweerstandmeter vervangt de klassieke draagbare generator. Hij doet weerstandmetingen van aardingen die gebruikt worden

Nadere informatie

2500V Digital Insulation Resistance Tester Model:

2500V Digital Insulation Resistance Tester Model: 2500V Digital Insulation Resistance Tester Model: 72-0405 SAFETY INSTRUCTIONS Nederlands Deze meter voldoet aan de IEC61010 veiligheidsmetingbehoefte. Verontreinigingsgraad 2, CAT III 600V. Lees de volgende

Nadere informatie

HANDLEIDING AUTORANGE DIGITALE MULTIMETER KEWTECH KT115

HANDLEIDING AUTORANGE DIGITALE MULTIMETER KEWTECH KT115 HANDLEIDING AUTORANGE DIGITALE MULTIMETER KEWTECH KT115 1. Veiligheidstips Dit toestel werd ontworpen en getest volgens onderstaande normen: IEC 61010-1 Overspanningscategorie 300V Vervuilingsgraad 2 IEC

Nadere informatie

Analoge megohmmeter voor hoogspanning

Analoge megohmmeter voor hoogspanning Gebruikershandleiding Analoge megohmmeter voor hoogspanning Model 38030 Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop van de Extech 38030 Analoge megohmmeter voor hoogspanning. De 38030 heeft drie isolatiemeetbereiken

Nadere informatie

DIGITALE AC STROOMTANG KEWTECH KT200. Data Hold schakelaar. COM aansluitklem

DIGITALE AC STROOMTANG KEWTECH KT200. Data Hold schakelaar. COM aansluitklem DIGITALE AC STROOMTANG KEWTECH KT200 Klauwen Hendel Data Hold schakelaar Functieschakelaar Uitleesscherm COM aansluitklem V/Ω aansluitklem 1. KENMERKEN * Overeenkomstig de IEC61010 norm overspanningscategorie

Nadere informatie

Digitale multimeter Extech 410

Digitale multimeter Extech 410 Gebruiksaanwijzing Digitale multimeter Extech 410 Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop van de Extech EX410 multimeter. Deze meter meet de AC/DC-spanning, AC/DC-stroom, de weerstand, diodetest en de continuïteit,

Nadere informatie

1. VEILIGHEIDSINFORMATIE WAARSCHUWING

1. VEILIGHEIDSINFORMATIE WAARSCHUWING 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE WAARSCHUWING Om een veilig gebruik te garanderen en de functionaliteit van de meter optimaal te benutten, dient u de instructies in deze paragraaf nauwkeurig te volgen. Deze multimeter

Nadere informatie

1. BESCHRIJVING. power LED. sigarettenplug. ON/OFF schakelaar. ventilator. AC uitgangsstopcontact. zekering 2. AANSLUITINGEN

1. BESCHRIJVING. power LED. sigarettenplug. ON/OFF schakelaar. ventilator. AC uitgangsstopcontact. zekering 2. AANSLUITINGEN 1. BESCHRIJVING power LED sigarettenplug ON/OFF schakelaar AC uitgangsstopcontact zekering ventilator 2. AANSLUITINGEN Sluit de sigarettenplug aan op de sigarettenplughouder van uw wagen en verbind de

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Digitale Stroomtang UT203/204

Gebruikershandleiding Digitale Stroomtang UT203/204 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Inhoudsinspectie 2 3. Veiligheidsinformatie 2 4. Regels voor veilig gebruik 2 5. Internationale Elektrische Symbolen 3 6. De meter opbouw 4 7. De draaischakelaar 4 8. Functietoetsen

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING AC/DC Ampèretang PCE-DC 41

GEBRUIKSAANWIJZING AC/DC Ampèretang PCE-DC 41 PCE Brookhuis Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon+31 53 737 01 92 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pcebrookhuis.nl GEBRUIKSAANWIJZING AC/DC Ampèretang PCE-DC 41 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. True RMS industriële Multimeter. Extech EX520

Gebruikershandleiding. True RMS industriële Multimeter. Extech EX520 Gebruikershandleiding True RMS industriële Multimeter Extech EX520 Introductie Gefeliciteerd met u aankoop van de Extech EX520 RMS Autoselect multimeter. De EX520 meet verschillende functies AC en DC Voltage,

Nadere informatie

2 in 1: Kabeldetector & Multimeter. Model: Turbotech TT1014

2 in 1: Kabeldetector & Multimeter. Model: Turbotech TT1014 2 in 1: Kabeldetector & Multimeter Model: Turbotech TT1014 1 Inhoudstafel Inleiding... Kenmerken... Voorzorgsmaatregelen.. Beschrijving... Elektrische specificaties... Procedure... Multimeter met automatische

Nadere informatie

U kunt er volgende zaken mee meten : DC Spanning AC Spanning DC Stroom Weerstand Diode test Continuiteitstest

U kunt er volgende zaken mee meten : DC Spanning AC Spanning DC Stroom Weerstand Diode test Continuiteitstest Mini Digitae Mutimeter 1. Omschrijving Uw is een professionee digitae mutimeter met een 3 ½ digit LCD uitezing. U kunt dit toeste gebruiken voor een breed scaa toepassingen zoas thuis, op de werf, op schoo,...

Nadere informatie

TT 965 DIGITALE POCKET MULTIMETER TRMS HANDLEIDING

TT 965 DIGITALE POCKET MULTIMETER TRMS HANDLEIDING TT 965 DIGITALE POCKET MULTIMETER TRMS HANDLEIDING Lees de handleiding alvorens het toestel te gebruiken; deze bevat belangrijke veiligheidsinformatie. 1 2 INHOUDSTAFEL Pagina 1.Inleiding...4 2.WAARSCHUWINGEN...4

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Compacte Autoranging Hobby Multimeter UT33A

Gebruikershandleiding Compacte Autoranging Hobby Multimeter UT33A Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Inhoudsinspectie 2 3. Veiligheidsinformatie 2 4. Regels voor veilig gebruik 2 5. Internationale Elektrische Symbolen 3 6. De meter opbouw 3 7. Drukknop functies 3 8. LCD

Nadere informatie

Inhoudsopgave handleiding Kyoritsu 1019R

Inhoudsopgave handleiding Kyoritsu 1019R Inhoudsopgave handleiding Kyoritsu 1019R 1. Veiligheidstips... 2 2. Specificaties... 5 3. Instrument opbouw... 7 4. ACV/DCV metingen... 8 5. Weerstand-/Doorbelmetingen... 9 6. Capaciteitsmetingen... 10

Nadere informatie

Industriële True RMS Multimeter TURBOTECH Model TT9939

Industriële True RMS Multimeter TURBOTECH Model TT9939 Industriële True RMS Multimeter TURBOTECH Model TT9939 USB 10A ma A Inleiding Deze meter maakt de volgende metingen mogelijk: AC/DC spanning, AC/DC stroom, weerstand, capaciteit, frequentie (elektrisch

Nadere informatie

Effectieve RMS Digitale multimeter Extech 430

Effectieve RMS Digitale multimeter Extech 430 Gebruiksaanwijzing Effectieve RMS Digitale multimeter Extech 430 Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop van de Extech 430 (deel nummer EX430) Effectieve RMS multimeter met automatische bereikregeling.

Nadere informatie

400A AC KLEM METER Model MA200. Gebruikershandleiding

400A AC KLEM METER Model MA200. Gebruikershandleiding 400A AC KLEM METER Model MA200 Gebruikershandleiding Introductie Gefeliciteerd met u aankoop van de Extech MA200 AC KlemMeter. Deze professionele meter, zal met goede verzorging, vele jaren een veilige

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Standaard Multimeter UT61A/B/C/D/E

Gebruikershandleiding Standaard Multimeter UT61A/B/C/D/E Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Inhoudsinspectie 2 3. Veiligheidsinformatie 2 4. Regels voor veilig gebruik 2 5. Internationale Elektrische Symbolen 3 6. De meter opbouw 3 7. Draaischakelaar 4 8. Drukknop

Nadere informatie

HANDLEIDING AUTORANGING MULTIMETER TURBOTECH TT9912

HANDLEIDING AUTORANGING MULTIMETER TURBOTECH TT9912 HANDLEIDING AUTORANGING MULTIMETER TURBOTECH TT9912 AUTO DC AC REL C F Mode Range C F V 10A MAX every 15 min. COM VEILIGHEIDSBEPALINGEN De volgende veiligheidsbepalingen moeten worden in acht genomen om

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Ampèremeter PCE-CM 4

GEBRUIKSAANWIJZING Ampèremeter PCE-CM 4 PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch GEBRUIKSAANWIJZING Ampèremeter

Nadere informatie

Draai de schroeven goed aan zodat u een optimale verbinding bekomt.

Draai de schroeven goed aan zodat u een optimale verbinding bekomt. 1. BESCHRIJVING spanningsindicator voedingsschakelaar AC uitgangsstopcontact krokodilleklemmen 2. VERBINDINGEN Verbind het rode snoer van het "+" stopcontact (rode aansluiting) van de batterij met het

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Standaard Elektronica Multimeters UT39A/B/C

Gebruikershandleiding Standaard Elektronica Multimeters UT39A/B/C Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Inhoudsinspectie 2 3. Veiligheidsinformatie 2 4. Regels voor veilig gebruik 2 5. Internationale Elektrische Symbolen 3 6. De meter opbouw 3 7. Drukknop functies 4 8. Display

Nadere informatie

+31 (0) E:

+31 (0) E: Waterbestendige multi-meter METRAHIT OUTDOOR water- en stofbestendig / meerdere functies / reële effectieve waarde (TRMS) / type bescherming IP65 / automatische terminal vergrendeling / meet temperatuur

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Digitale Stroomtang UT200A/B

Gebruikershandleiding Digitale Stroomtang UT200A/B Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Inhoudsinspectie 2 3. Veiligheidsinformatie 2 4. Regels voor veilig gebruik 2 5. Internationale Elektrische Symbolen 3 6. De meter opbouw 4 7. De draaischakelaar 4 8. Functietoetsen

Nadere informatie

DVM645BI - TAFELMULTIMETER

DVM645BI - TAFELMULTIMETER - TAFELMULTIMETER Inleiding Deze handleiding bevat instructies en waarschuwingen die moeten worden gevolgd om een veilige werking te garanderen en de meter in veilige staat te houden. WAARSCHUWING LEES

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Multimeter PCE- DC 1

GEBRUIKSAANWIJZING Multimeter PCE- DC 1 PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 53 737 01 92 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pcebrookhuis.nl GEBRUIKSAANWIJZING Multimeter PCE- DC 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Mini - Ampèretang PCE-DC3

Gebruiksaanwijzing Mini - Ampèretang PCE-DC3 PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding 1500Amp Echte RMS AC/DC stroomtang Model MA1500 Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop van deze MA1500 Echte RMS Stroomtang. Deze meter meet AC stroom, DC stroom, AC/DC spanning,

Nadere informatie

Digitale Multimeter NI 98 II / Digital Multimeter NI 98 II HANDLEIDING / MANUAL

Digitale Multimeter NI 98 II / Digital Multimeter NI 98 II HANDLEIDING / MANUAL Digitale Multimeter NI 98 II / Digital Multimeter NI 98 II HANDLEIDING / MANUAL WAARSCHUWING DE ONDERHOUDSINSTRUCTIES ZIJN ALLEEN BESTEMD VOOR BEVOEGD PERSONEEL. OM ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN, MOGEN

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Mini multimeter met Contactloze Voltage Detector. Model EX330

Gebruikershandleiding. Mini multimeter met Contactloze Voltage Detector. Model EX330 Gebruikershandleiding Mini multimeter met Contactloze Voltage Detector Model EX330 Introductie Gefeliciteerd met u aankoop van de Extech EX330 multimeter. De EX330 meet verschillende functies AC en DC

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Compacte Digitale Hobby Multimeter UT33B/C/D

Gebruikershandleiding Compacte Digitale Hobby Multimeter UT33B/C/D Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Inhoudsinspectie 2 3. Veiligheidsinformatie 2 4. Regels voor veilig gebruik 2 5. Internationale Elektrische Symbolen 3 6. De meter opbouw 3 7. Drukknop functies 3 8. Metingen

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING DIGITALE MULTIMETER PCE-EM

GEBRUIKSAANWIJZING DIGITALE MULTIMETER PCE-EM PCE Brookhuis Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Tel.: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 430 36 46 info@pcebenelux.nl GEBRUIKSAANWIJZING DIGITALE MULTIMETER PCE-EM 886 5 in 1 5 in 1 Geluidsniveau

Nadere informatie

LCD Multifunctionele Spanningstester Model VT30

LCD Multifunctionele Spanningstester Model VT30 Gebruikershandleiding LCD Multifunctionele Spanningstester Model VT30 Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop van de Extech VT30 Multifunctionele spanningstester. De VT30 meet AC spanning tot 480V en DC

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Digitale Stroomtang UT201/202

Gebruikershandleiding Digitale Stroomtang UT201/202 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Inhoudsinspectie 2 3. Veiligheidsinformatie 2 4. Regels voor veilig gebruik 2 5. Internationale Elektrische Symbolen 3 6. De meter opbouw 4 7. De draaischakelaar 4 8. Functietoetsen

Nadere informatie

HANDLEIDING DIGITALE MULTIMETER

HANDLEIDING DIGITALE MULTIMETER HANDLEIDING DIGITALE MULTIMETER Bedankt voor de aankoop van de digitale multimeter model KEW1061, KEW1062. Deze handleiding beschrijft de specificaties en veiligheidsvoorschriften die men tijdens het gebruik

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. AC Effectieve Stroomtang 800 Amp Modell EX710

Gebruiksaanwijzing. AC Effectieve Stroomtang 800 Amp Modell EX710 Gebruiksaanwijzing AC Effectieve Stroomtang 800 Amp Modell EX710 Inleiding Gefeliciteerd met de aankoop van uw EX 710 stroomtang. Als deze multi-stroomtang juist gebruikt wordt, zal hij u jarenlang trouw

Nadere informatie

1. BESCHRIJVING 2. VERBINDINGEN

1. BESCHRIJVING 2. VERBINDINGEN 1. BESCHRIJVING spanningsindicator AC uitgangsstopcontact krokodilleklemmen voedingsschakelaar 2. VERBINDINGEN Verbind de inverter met de sigarettenplug voor apparaten van 0-150W of rechtstreeks met de

Nadere informatie

AC/DC STROOMTANG MET OPEN BEK KYORITSU MODEL 2300R

AC/DC STROOMTANG MET OPEN BEK KYORITSU MODEL 2300R Handleiding AC/DC STROOMTANG MET OPEN BEK KYORITSU MODEL 2300R 1. Veiligheidstips Dit toestel werd ontworpen en getest conform de IEC 61010 Publicatie: veiligheidsnormen voor elektronische meetapparaten.

Nadere informatie

n i e u w g a m m a Meetapparatuur Electriciteit Turbotech 2008-2009

n i e u w g a m m a Meetapparatuur Electriciteit Turbotech 2008-2009 n i e u w g a m m a Meetapparatuur Electriciteit Turbotech 2008-2009 Multimeters DT 2005B AC/DC stroom (20A) en AC/DC spanning (1000V) Diodetest Data Hold Cat. II 1000V/IEC 61010-1 DT 201 DC stroom (10A)

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Mini multimeter met Contactloze Voltage Detector. Model EX310 EXTECH INSTRUMENTEN

Gebruikershandleiding. Mini multimeter met Contactloze Voltage Detector. Model EX310 EXTECH INSTRUMENTEN Gebruikershandleiding EXTECH INSTRUMENTEN Mini multimeter met Contactloze Voltage Detector Model EX310 Introductie Gefeliciteerd met u aankoop van de Extech EX310 multimeter. De EX310 meet verschillende

Nadere informatie

LPTC801 8-KANAALS DIMSONCOLE

LPTC801 8-KANAALS DIMSONCOLE 8-KANAALS DIMSONCOLE 1. Inleiding Dank u voor uw aankoop! Lees deze handleiding grondig voor u het toestel in gebruik neemt. Dit toestel is uitgerust met 8 kanalen met LED aanduiding, 8 flash knoppen+

Nadere informatie

- Indicatie batterij status - Het LCD scherm van de multimeter heeft achtergrondverlichting en staafdiagram - Multimeter met intern geheugen (32.

- Indicatie batterij status - Het LCD scherm van de multimeter heeft achtergrondverlichting en staafdiagram - Multimeter met intern geheugen (32. Handheld Multimeter PCE-DM 22 Handmatige TRUE RMS data logger multimeter met meerdere meetfuncties, geheugen / data logger, RS-232 interface en software standaarden: IEC 1010 1000 V CAT III Deze handmatige

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Moderne 4½ Digit Multimeter UT50E

Gebruikershandleiding Moderne 4½ Digit Multimeter UT50E Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Inhoudsinspectie 2 3. Veiligheidsinformatie 2 4. Regels voor veilig gebruik 2 5. Internationale Elektrische Symbolen 3 6. De meter opbouw 3 7. Drukknop functies 4 8. Display

Nadere informatie

Echte RMS Multimeter met IR Thermometer Extech EX570

Echte RMS Multimeter met IR Thermometer Extech EX570 Gebruikershandleiding Echte RMS Multimeter met IR Thermometer Extech EX570 Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop van de Extech EX570 Echte RMS automatische multimeter. Deze meter meet AC/DC spanning,

Nadere informatie

True RMS industriële Multimeter Extech EX530

True RMS industriële Multimeter Extech EX530 Gebruikershandleiding True RMS industriële Multimeter Extech EX530 Introductie Gefeliciteerd met u aankoop van de Extech EX530 RMS Autoselect multimeter. De EX530 meet verschillende functies AC en DC Voltage,

Nadere informatie

LPTTX KANAALS SOFT TOUCH DMX SCHAKELPANEEL

LPTTX KANAALS SOFT TOUCH DMX SCHAKELPANEEL 12-KANAALS SOFT TOUCH DMX SCHAKELPANEEL 1. Inleiding Dank u voor uw aankoop! Lees deze handleiding grondig voor u het toestel in gebruik neemt. Dit krachtige en veelzijdige toestel beschikt over 12 kanalen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding EasyView K-type thermometer Model EA11A Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop van de Extech EasyView thermometer. Dit apparaat biedt een enkelvoudige K-type thermokoppelinvoer met

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Moderne 3½ Digit Multimeter met capaciteit + inductie UT50D. Inhoudsopgave

Gebruikershandleiding Moderne 3½ Digit Multimeter met capaciteit + inductie UT50D. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Inhoudsinspectie 2 3. Veiligheidsinformatie 2 4. Regels voor veilig gebruik 2 5. Internationale Elektrische Symbolen 3 6. De meter opbouw 4 7. Functie toetsen 4 8. Display

Nadere informatie

BE48 BEDIENINGSHANDLEIDING MULTIMETER TRT-BA-BE48-TC-001-NL

BE48 BEDIENINGSHANDLEIDING MULTIMETER TRT-BA-BE48-TC-001-NL BE48 NL BEDIENINGSHANDLEIDING MULTIMETER TRT-BA-BE48-TC-001-NL Inhoudsopgave Opmerkingen m.b.t. de bedieningshandleiding... 1 Veiligheid... 2 Informatie over het apparaat... 3 Technische gegevens... 4

Nadere informatie

AARDINGSWEERSTANDSMETER KYORITSU MODEL 4105A

AARDINGSWEERSTANDSMETER KYORITSU MODEL 4105A Gebruiksaanwijzing AARDINGSWEERSTANDSMETER KYORITSU MODEL 4105A 1. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN * Dit instrument werd ontworpen, getest en verzonden in de beste omstandigheden en conform onderstaande normen:

Nadere informatie

Kabeltester en digitale multimeter

Kabeltester en digitale multimeter Gebruikershandleiding Kabeltester en digitale multimeter Model CT40 Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop van de Extech CT40. De CT40 is een kabeltester met een zender en ontvanger voor draadidentificatie

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Automatische mini multimeter Model MN16

Gebruikershandleiding. Automatische mini multimeter Model MN16 Gebruikershandleiding Automatische mini multimeter Model MN16 Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop van de Extech MN16 automatische multimeter. Deze meter meet AC/DC spanning, AC/DC stroom, weerstand,

Nadere informatie

DIGITALE MULTIMETER FINEST 25

DIGITALE MULTIMETER FINEST 25 1 DIGITALE MULTIMETER FINEST 25 WAARSCHUWING Bronnen zoals draagbare zend- & ontvangstapparatuur en CB s, radio- en televisietoestellen, autoradio s en celtelefoontoestellen genereren elektromagnetische

Nadere informatie

113 Electrical Multimeter

113 Electrical Multimeter 113 Electrical Multimeter Instructieblad Veiligheidsinformatie Een Waarschuwing wijst op gevaarlijke omstandigheden en activiteiten die lichamelijk of dodelijk letsel kunnen veroorzaken. De woorden Let

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING DIGITALE MULTIMETER PCE-EM 886

GEBRUIKSAANWIJZING DIGITALE MULTIMETER PCE-EM 886 PCE Brookhuis Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 53 737 01 92 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pcebrookhuis.nl GEBRUIKSAANWIJZING DIGITALE MULTIMETER PCE-EM 886

Nadere informatie

HC883 8-KANAALS ZENDER / ONTVANGER

HC883 8-KANAALS ZENDER / ONTVANGER 1. Inleiding 8-KANAALS ZENDER / ONTVANGER Dank u voor uw aankoop! U heeft geen vergunning nodig voor dit handige toestel. Bovendien kunt u praten met om het even wie en u hoeft ook geen zendtijd te betalen!

Nadere informatie

STROOMTANG FINEST 123

STROOMTANG FINEST 123 STROOMTANG FINEST 123 Bronnen zoals draagbare zend- & ontvangstapparatuur en CB s, radio- en televisietoestellen, autoradio s en celtelefoontoestellen genereren elektromagnetische golven die spanningen

Nadere informatie

www.pce-inst-benelux.nl

www.pce-inst-benelux.nl PCE Benelux Capitool 26 7521 PL Enschede The Netherlands Tel.: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 430 36 46 info@pcebenelux.nl Gebruiksaanwijzingen Infrarood thermometer PCE-777 1. Veiligheid Wees extra voorzichtig

Nadere informatie

NI 71/72 Multimeter. Handleiding

NI 71/72 Multimeter. Handleiding NI 71/72 Multimeter Handleiding Waarschuwing...................................... Voorzichtig.............................................. Veiligheid waarschuwing symbool: Lees en begrijp alle veiligheid

Nadere informatie

Pajottenlandse Radio Amateurs. De multimeter

Pajottenlandse Radio Amateurs. De multimeter Pajottenlandse Radio Amateurs De multimeter ON3BL 05/03/2013 Wat is een multimeter of universeelmeter? Elektronisch meetinstrument waar we de grootheden van de wet van ohm kunnen mee meten Spanning (Volt)

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Toerentalmeter PCE-DT 66

GEBRUIKSAANWIJZING Toerentalmeter PCE-DT 66 PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 (0) 900 1200 003 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch GEBRUIKSAANWIJZING Toerentalmeter

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Isolatietester PCE-IT55

GEBRUIKSAANWIJZING Isolatietester PCE-IT55 PCE Brookhuis Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 53 737 01 92 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pcebrookhuis.nl GEBRUIKSAANWIJZING Isolatietester PCE-IT55 Inhoudsopgave

Nadere informatie

NI 77/79C Multimeter. Handleiding

NI 77/79C Multimeter. Handleiding NI 77/79C Multimeter Handleiding Waarschuwing...................................... Voorzichtig.............................................. Veiligheid waarschuwing symbool: Lees en begrijp alle veiligheid

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Tafelweegschaal PCE-BS 6000

GEBRUIKSAANWIJZING Tafelweegschaal PCE-BS 6000 PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch GEBRUIKSAANWIJZING Tafelweegschaal

Nadere informatie

DIGITALE STROOMTANG van KYORITSU model 2431

DIGITALE STROOMTANG van KYORITSU model 2431 DIGITALE STROOMTANG van KYORITSU model 2431 1) Frequentiekarakteristiek 50/60Hz 2) Indicatie Data Hold modus 3) Frequentiekarakteristiek WIDE 4) Indicatie zwakke batterij 5) Meeteenheid 6) Stroombek 7)

Nadere informatie

De nieuwe trend in test- & meetapparatuur. Professioneel én betaalbaar

De nieuwe trend in test- & meetapparatuur. Professioneel én betaalbaar De nieuwe trend in test- & meetapparatuur Professioneel én betaalbaar INHOUDSOPGAVE Pagina Multimeters 3 Standaard multimeter met icoon display UT58A...3 Compacte autoranging hobby multimeter UT33A...4

Nadere informatie

DIGITALE MULTIMETER FINEST 24

DIGITALE MULTIMETER FINEST 24 DIGITALE MULTIMETER FINEST 24 WAARSCHUWING Bronnen zoals draagbare zend- & ontvangstapparatuur en CB s, radio- en televisietoestellen, autoradio s en celtelefoontoestellen genereren elektromagnetische

Nadere informatie