PrivaZorg. magazine. Infuusbehandeling kan soms net zo goed thuis. Hoe vind je de weg in zorgland? Thuiszorg vanuit eigen taal en cultuur spreekt aan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PrivaZorg. magazine. Infuusbehandeling kan soms net zo goed thuis. Hoe vind je de weg in zorgland? Thuiszorg vanuit eigen taal en cultuur spreekt aan"

Transcriptie

1 Jaargang nummer 3 PrivaZorg magazine Infuusbehandeling kan soms net zo goed thuis Hoe vind je de weg in zorgland? Thuiszorg vanuit eigen taal en cultuur spreekt aan Vacuümtherapie voor wondgenezing

2 PrivaZorg wenst iedereen een zorgzaam PrivaZorg Magazine jaargang 2, juni 2005, nr. 2

3 Voortvarend over de drempel Wanneer dit nummer verschijnt, zit 2005 er al weer bijna op. Een druk jaar omdat er naast de dingen van alledag, voorbereidingen moesten worden getroffen voor de in zorgland op handen zijnde veranderingen. En daarbij gaat het naast allerlei beleidsmatige zaken, ook om praktische dingen. Maar onze organisatie is er klaar voor om zonder drempelvrees naar 2006 over te stappen. Op praktisch gebied is er ook het een en ander te melden: het centrale kantoor van de stichting is verhuisd naar een ruimere locatie, omdat het kantoor op de Algolweg in Amersfoort te klein werd. Om de naamsbekendheid te vergroten rijden er bij wijze van experiment door Apeldoorn twee PrivaZorgstadsbussen. Verder zijn er twee steunpunten bij gekomen, namelijk in Doetinchem en in Tilburg. Beleidsmatig gezien zijn er al contacten gelegd met diverse gemeenten in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Daarnaast bouwen wij verder aan ontwikkelingen die wij reeds eerder in gang hebben gezet en die met ingang van het nieuwe jaar ook in het beleid van de zorgkantoren als aandachtspunten worden onderkend. Om een paar voorbeelden te noemen: begeleiding aan cliënten met een andere culturele achtergrond, thuiszorg voor (meervoudig) gehandicapten, de gezinscoach en ziekenhuisvervangende zorg. We zijn geen toekomstvoorspellers, maar één ding is zeker, ook in 2006 kunt u met al uw vragen op het gebied van de thuiszorg en wat daarmee samenhangt bij het PrivaZorg-steunpunt in uw regio terecht. Rob Verzijl Directeur Stichting PrivaZorg Inhoud Infuusbehandeling kan soms net zo goed thuis Innovatie in de thuiszorg Hoe vind je de weg in zorgland? Het zorgstelsel (houdt iedereen) in beweging Thuiszorg vanuit eigen taal en cultuur spreekt aan Laat uw stem horen Cliëntenraad PrivaZorg Luisteren naar de cliënt, met open oren én ogen Zorgzame thuiszorg Van taboe naar maatwerk Incontinentie Nu ook mogelijk in de thuiszorg Vacuümtherapie voor wondgenezing Blijf bij de les De nieuwe zorgverzekeringswet Colofon PrivaZorg Magazine 3 december 2005 PrivaZorg Magazine is een uitgave van Stichting PrivaZorg en wordt gratis verspreid onder cliënten en werkrelaties. Overname van informatie is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de uitgever. Uitgever: Stichting PrivaZorg Hoofdredacteur: Bertien Vries - Stichting PrivaZorg Eindredacteur: Gerard Kerkvliet - Kerkvliet Journalistiek en Voorlichting Medewerker: mr. Hans Piersma FB AGT accountants, Inge Orlemans Redactieraad: Tera Stuut, Bertien Vries en Monique Böhm. Lay-out en druk: Drukkerij De Gans Advertenties Voor plaatsing van advertenties en tarieven kunt u contact opnemen met Stichting PrivaZorg. Stichting PrivaZorg Harwareweg 14, 3821 BM Amersfoort tel PrivaZorg Magazine jaargang 2, december 2005, nr. 3 3

4 Dr. Bakens Innovatie in de thuiszorg Infuusbehandeling kan soms net zo goed thuis PrivaZorg De Achterhoek heeft voor het eerst een infuusbehandeling aan huis gegeven voor een orthopedische patiënt met een ernstige gewrichtsontsteking. Normaal gesproken liggen patiënten met gewrichts- of botontstekingen 3 tot 6 tot weken in het ziekenhuis. Met gespecialiseerde thuiszorg blijkt het mogelijk om hen veilig in de thuissituatie te behandelen. 4 PrivaZorg Magazine jaargang 2, december 2005, nr. 3

5 DDe nabehandeling van een orthopedische operatie aan gewrichten of botten duurt doorgaans vrij lang, terwijl de patiënt in feite niet meer echt ziek is. In elk geval is het niet altijd nodig hiervoor dan nog een ziekenhuisbed te bezetten. Met gespecialiseerde verpleegkundige hulp zou het ook mogelijk moeten zijn deze hulp vanuit de thuiszorg te bieden, meende orthopedisch chirurg dr. Bakens van het Slingeland ziekenhuis in Doetinchem. Een gezamenlijk project met PrivaZorg De Achterhoek gaf hem daarin gelijk. Bij gewrichtsontstekingen worden gewrichten gespoeld en antibiotica ingebracht. Daarnaast krijgen patiënten via een centraal infuus, in de ondersleutelbeenader of de grote halsader, antibiotica toegediend. Deze behandeling duurt 4 tot 6 weken. Soms worden patiënten tussentijds opnieuw geopereerd om het gewricht te spoelen. Gemiddeld zouden deze patiënten dus 4 tot 6 weken in het ziekenhuis liggen. Maar als ze stabiel zijn, zouden ze eigenlijk met het infuus naar huis kunnen. Mits er deskundige thuiszorg aanwezig is, aldus dr. Bakens. Dat is beter voor de patiënt en efficiënter voor het ziekenhuis waar een bed vrij komt voor anderen. Voortvarend In samenspraak met het afdelingshoofd orthopedie werd een proef mogelijk met infuusbehandeling aan huis, een innovatie in de thuiszorg. Corona van Katwijk van PrivaZorg De Achterhoek is heel voortvarend met onze vraag aan de slag gegaan, vervolgt dr. Bakens. Zij heeft een goed projectplan geschreven waarmee iedereen uit de voeten kan. Heel belangrijk is, dat zowel ons afdelingshoofd als onze orthopedische verpleegkundigen de zorg die we in het ziekenhuis geven ook in de thuiszorg met vertrouwen uit handen kunnen geven. een goed projectplan waarmee iedereen uit de voeten kan ook de patiënt was uitermate tevreden van katheters en pompen. Het gaat om een breed scala van medische en technische taken, van de zorg zelf tot het bestellen en beheren van materialen en medicijnen en tot het onderhouden van contacten met apotheek en specialist. In het project is een aantal zekerheden ingebouwd, legt Corona van Katwijk uit. Onze verpleegkundigen zijn door de orthopedische verpleegkundigen van het Slingeland ziekenhuis speciaal voor dit project geïnstrueerd voor deze behandeling. Dat heeft het nodige bijgedragen aan het ontstaan van wederzijds vertrouwen. Als je een patiënt laat gaan dan wil je als gespecialiseerd ziekenhuisverpleegkundige de zorg met een gerust hart kunnen toevertrouwen aan collegae in de thuiszorg. Daarnaast hebben we ook geregeld dat de specialist achterwacht is. Ook andere specialismen Inmiddels is de eerste patiënt in de thuissituatie behandeld en wordt met tevredenheid teruggekeken op het project. Dit is prima verlopen. De verpleegkundigen van PrivaZorg De Achterhoek zijn heel deskundig en zorgzaam, en ook de patiënt was uitermate tevreden, heb ik begrepen, aldus dr. Bakens. Omdat ook in andere specialismen langdurige infuusbehandelingen worden toegepast, sluit hij toepassing van deze methode door andere collegae niet uit, zoals in de oncologie en cardiologie. Wanneer zich een nieuwe patiënt aandient voor deze behandeling of andere vormen van thuiszorg zal ik zeker contact opnemen met PrivaZorg. Sommigen van mijn collega s hebben bij mij al navraag gedaan over deze mogelijkheden in de thuiszorg. De infuusbehandeling thuis gebeurt op een wat andere manier dan in het ziekenhuis. Er wordt een andere pomp gebruikt. Die loopt in 24 uur gereguleerd leeg en stelt de patiënt in staat volledig mobiel te blijven. Bij deze zorg komt heel wat kijken, en zij beperkt zich niet tot het verzorgen PrivaZorg Magazine jaargang 2, december 2005, nr. 3 5

6 door Inge Orlemans Het zorgstelsel (houdt iedereen) in beweging Hoe vind je de weg in zorgland? De veranderingen gaan snel, de laatste jaren. Zo spelen kinderen nog met een lappen pop en zo zitten ze het liefst achter de computer. Maar zo snel als de veranderingen in de zorg de laatste tijd gaan, nee, daar kan echt niets tegen op. In dit artikel wordt beschreven wat er in de zorgsector verandert, wat de consequenties voor u persoonlijk zijn en wat PrivaZorg daarin voor u kan betekenen. Waarom het zorgstelsel wordt veranderd H Het huidige zorgstelsel heeft zijn wortels in de naoorlogse jaren. Na de wederopbouw brak de tijd aan waarin het goed ging met Nederland en dat er een sterk besef was van onderlinge solidariteit; zij die het wat breder hadden droegen bij voor de zwakkeren. Maar al snel werd er van verschillende kanten gewaarschuwd dat de kosten van dit zorgstelsel gevaarlijk hoog zouden worden en dat dit een te grote belasting zou vormen voor zowel de overheid als voor de premiebetalers: dat wil zeggen voor u. Er was echter lange tijd onvoldoende politiek draagvlak om ingrijpende, kostenbesparende maatregelen door te voeren. Maar de afgelopen jaren is het menens geworden. Het belangrijkste argument hiervoor is dat er steeds meer ouderen komen en dat deze ouderen langer blijven leven. Hierdoor wordt de vraag naar zorg steeds groter. Op dit moment wordt 13,5 % van ieders inkomen aan premie voor de AWBZ ingehouden. Wordt er niet ingegrepen dan zal dit percentage in de komende 15 jaar oplopen tot 25%. Dat wil zeggen dat dan een kwart van ons inkomen wordt ingehouden om ons zorgstelsel te betalen. De regering is bang dat er daardoor steeds meer arbeid wegvloeit naar landen waar de lonen veel lager zijn. En dat is natuurlijk slecht voor onze economie. En dus heeft men besloten om de bezem door het hele zorgstelsel heen te halen. Betaalbaarheid op termijn Indicatie wordt strenger Het belangrijkste is dat de zorg betaalbaar moet blijven. Dit wil de regering bereiken door meer concurrentie in de zorgmarkt toe te staan. Dat zou immers ertoe moeten leiden dat de prijzen naar beneden gaan. Ook wil men dat de burger zelf meer verantwoordelijkheid gaat nemen voor het eigen welzijn. Als men ondersteuning nodig heeft en men kan dit zelf organiseren, dan is dat volgens de regering de aangewezen weg. Of het nu gaat om het inschakelen van familie en vrienden of om het zelf betalen van (extra) zorg. U heeft dit de afgelopen periode kunnen merken doordat de eigen bijdrage van de thuiszorg werd verhoogd. Maar ook is men strenger geworden bij het indiceren van zorg. Wanneer u thuiszorg nodig heeft, wordt de vraag aan u gesteld of er iemand in uw omgeving is die bijvoorbeeld het huis kan schoonmaken als u (tijdelijk) uitvalt; dit wordt gebruikelijke zorg genoemd. En ook of u de financiele mogelijkheid hebt om (een deel van) deze zorg zelf te regelen. Bijvoorbeeld: van een gezin 6 PrivaZorg Magazine jaargang 2, december 2005, nr. 3

7 waaronder ook de bekende welzijnsproducten. Dit totale voorzieningenaanbod van de gemeente zal via de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) worden geregeld. het steunpunt helpt u verder met kinderen kan verwacht worden dat de ouders zelf kinderopvang regelen. De WMO Een belangrijk deel van de veranderingen binnen het zorgstelsel gaat over dát deel van de zorg dat niet direct medisch is, zoals bijvoorbeeld huishoudelijke verzorging (schoonmaken). Tot nu toe valt ook deze zorg onder de AWBZ, maar volgens de regering is de AWBZ hier oorspronkelijk niet voor bedoeld. De AWBZ was bedoeld voor zware (medische) en langdurige zorg; zorg die zo in de papieren loopt dat dit niet meer gewoon te verzekeren is door een verzekeringsmaatschappij omdat het risico bedrijfsmatig gezien daardoor te groot wordt. En daarom wordt dat ook wel genoemd het onverzekerbare risico binnen de zorg. Voorbeelden hiervan zijn gehandicaptenzorg en zorg voor chronisch zieken. De niet-medische zorg zal in de nabije toekomst niet meer onder de AWBZ vallen. Het is de bedoeling dat de gemeente verantwoordelijk wordt voor deze zorg. Als eerste zal de huishoudelijke verzorging door de gemeente aangeboden gaan worden. De huishoudelijke verzorging zal dan onderdeel uitmaken van het totale voorzieningenaanbod van de gemeente Omdat de gemeente verantwoordelijk wordt, kan iedere gemeente de WMO op haar eigen wijze invullen. Er zullen dus verschillen gaan ontstaan tussen gemeenten onderling. Deze verschillen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op de regels die gesteld gaan worden over wanneer u in aanmerking komt voor huishoudelijke verzorging en wanneer niet. In de toekomst zullen naar verwachting, naast de huishoudelijke verzorging, ook de (niet-medische) persoonlijke verzorging en de activerende en ondersteunende begeleiding onder de verantwoordelijkheid van de gemeente gaan vallen. Wij staan u terzijde Er komen verschillen tussen gemeenten Het wordt er allemaal niet overzichtelijker op Het wordt er allemaal niet overzichtelijker op. Want wanneer valt u nu onder de AWBZ? En wanneer onder de dienstverlening van de gemeente, dus de WMO? En op hoeveel uur thuiszorg heeft u recht? En hoeveel eigen bijdrage moet u dan gaan betalen? En wie moet u bellen voor welke zorg??!! U zou er uren mee bezig zijn om dit allemaal uit te zoeken en u zou er niet vrolijker van worden. Zoals u van PrivaZorg gewend bent, nemen wij ook deze zorg van u over. De zorgcoördinatoren op de PrivaZorg-steunpunten weten als het zover is straks precies hoe de nieuwe regelingen in elkaar zitten en hoe uw gemeente de WMO invult. Als het goed is, dan zal de overgang van de huidige regeling naar de nieuwe voor u met zo min mogelijk ruis verlopen. Dus wanneer u uitbreiding of verlenging van zorg wilt, maar ook wanneer u een nieuwe cliënt bent, dan kunt u het nummer van het steunpunt in uw regio bellen. Daar kunnen ze u adviseren over wat voor u de verschillende mogelijkheden zijn. Ook zullen ze u helpen met het invullen van de verschillende noodzakelijke formulieren en met de financiële afwikkeling. PrivaZorg zal er alles aan blijven doen om er voor te zorgen dat u de thuiszorg krijgt die u nodig heeft. PrivaZorg Magazine jaargang 2, december 2005, nr. 3 7

8 Thuiszorg vanuit eigen taal en cultuur spreekt aan Het is verheugend dat de zorgkantoren vanaf 2006 meer aandacht gaan besteden aan de thuiszorg voor mensen met een andere culturele achtergrond. Dit sluit aan op het eerdere initiatief van PrivaZorg om samen te gaan werken met een bureau voor begeleiding van Antillianen en Arubanen onder leiding van Emely Toering- Marcera. Cliënten uit deze kring krijgen hierdoor op hun specifieke situatie afgestemde thuiszorg, met name op het gebied van ondersteunende en activerende begeleiding. PrivaZorg Arnhem is daarin het aanspreekpunt. OOndersteunende begeleiding en activerende begeleiding zijn er op gericht met deskundige hulp vanuit de thuiszorg het leven van cliënten weer op poten te zetten. Het gaat hierbij om serieuze problemen die met ambulante hulp niet kunnen worden opgelost. Zo wordt activerende begeleiding geïndiceerd als de cliënt herstellende is en er nieuwe activiteiten aangeleerd moeten worden, bijvoorbeeld een cliënt die na een herseninfarct (CVA) weer moet leren de zelfzorg op zich te nemen. Maar ook andere, psychosomatische klachten kunnen aanleiding zijn professionele begeleiding via de thuiszorg in te roepen. De lijst van activiteiten kan moeiteloos worden aangevuld met voorbeelden als: - dagelijkse routine leren regelen, helpen structuur aan te brengen; - leren reorganiseren van het huishouden; - leren budgetteren en effectief omgaan met geld; - ondersteuning bij opvoedingsproblemen; - begeleiding bij het maken van een nieuwe start na een moeilijke periode; - begeleiding bij het opbouwen of herstellen van een sociaal netwerk; - coachen bij gedragsproblematiek. In een aantal situaties blijkt de hulpverlening op dit gebied beter verzorgd te kunnen worden door professionele hulpverleners vanuit de eigen taal en cultuur. Met dit doel is het bureau voor hulpverlening aan Antillianen en Arubanen opgezet, het BBAA. Dat werkt sinds medio 2005 nauw samen met PrivaZorg Arnhem voor de indicatie en hulpverlening aan deze doelgroep. Initiatiefneemster is mevrouw Emely Toering-Marcera. Zij is zelfstandig counsellor gespecialiseerd in de behandeling van depressieve klachten, posttraumatische stress en borderline problematiek. Duidelijk behoefte Deskundigheid en begrip met elkaar in balans Mevrouw Toering-Marcera: Ik maak deel uit van de Praktijk voor Advies, Begeleiding en Counseling, een groep van psychologische en medische deskundigen. Daar kreeg ik steeds meer specifieke vragen naar ondersteuning en begeleiding uit de kring van Antillianen en Arubanen. Er was duidelijk behoefte aan hulpverlening in de moedertaal en aan begrip voor de eigen culturele achtergrond. Door onze samenwerking met PrivaZorg kunnen wij daar nu in voorzien. Als Antilliaanse zorgverleners kunnen wij cliënten letterlijk en figuurlijk goed verstaan. Vanwege haar eigen dubbele achtergrond weet Emely Toering dat de communicatie tussen een Nederlandse hulpverlener en een Antilliaanse cliënt nogal eens wordt belemmerd door misverstanden 8 PrivaZorg Magazine jaargang 2, december 2005, nr. 3

9 en onbegrip. Als ik een vraag stel aan iemand, ben ik beter in staat het antwoord tussen de regels door te lezen, omdat ik de cultuur begrijp. Ik weet wat ik soms wel of juist niet moet zeggen. In andere culturen wordt immers veel minder direct en confronterend gecommuniceerd dan in de Nederlandse cultuur gebruikelijk is en dat werkt soms heel verwarrend. Dat ik zelf van de Antillen kom en beide culturen ken, is voor de Antillianen en Arubanen heel prettig. Als iemand mij vertelt hoe het er thuis aan toe ging, hoe de mentaliteit was, dan weet ik dat precies. Zo kan ik directer ingaan op de problematiek. De aanpak van BBAA is gebaseerd op de cognitieve therapie van prof. dr. Robert Lealy. Die therapie gaat ervan uit dat mensen leren begrijpen hoe een negatieve manier van denken, hun gedachten en hun emoties beheerst, aldus Emely. Wij werken niet met één wetenschappelijke, medisch-psychologische test, maar gebruiken technieken van de cognitieve therapie om te bepalen welke opdrachten en technieken het beste bij de cliënten passen. De therapie wordt dus helemaal afgestemd op die ene persoon. AWBZ-voorziening De samenwerking met PrivaZorg maakt het mogelijk voor het BBAA om ondersteunende en activerende begeleiding vanuit de AWBZ aan te bieden. Emely Toering: Wij vragen de AWBZ-indicatie aan en via PrivaZorg kunnen wij de begeleiding geven. Onze deskundigheid staat borg voor de professionaliteit van de testen en de begeleiding, en PrivaZorg voor de organisatie. Wat de cliënt ervan vindt Omdat wij als thuiszorgorganisatie veel waarde hechten aan cliëntenraadpleging is een aantal cliënten om hun mening gevraagd. Hieronder volgt een korte samenvatting van reacties van cliënten afkomstig uit Baarn, Amsterdam en Maarssen, die door Emely Toering-Marcera begeleid worden. In andere culturen wordt veel minder direct gecommuniceerd Emely Toering-Marcera: een goed verstaander Dit is werkelijk fantastisch. Ik lijd al jaren aan depressiviteit en kon eigenlijk nergens doeltreffend met mijn klachten terecht. Nu leer ik niet alleen op een constructieve manier met mijn negatieve gevoelens en gedachten om te gaan. Maar voor het eerst ervaar ik ook innerlijke rust. Dit is het beste wat me ooit overkomen is. Na mijn diagnose borderliner wist ik eerst niet wat ik nu verder met mijn leven aan moest. Dankzij haar persoonsgerichte begeleiding, aan de hand van een van tevoren afgenomen test, weet ik wie ik eigenlijk ben, waarom ik reageer zoals ik reageer, en hoe ik het beste met mijn stress om kan gaan. Door onze gesprekken herken ik voor het eerst dingen die ik daarvoor niet begreep. Ik ben zo blij met deze begeleiding. Ik zit wekelijks de minuten af te tellen, wanneer zij me weer bezoekt. Naast het feit dat je in je waarde gelaten wordt, en het gevoel krijgt dat je als mens echt meetelt, leer ik ontzettend veel van de technieken om mijn negatieve gedachtegang te corrigeren. Dankzij de wekelijkse bezoeken begin ik mijn zaakjes redelijk op rit te krijgen. Ik leer hoe mijn ziekte te accepteren, hoe mijn financiën te regelen en hoe ik beter voor mezelf kan zorgen, na maanden in een psychose gezeten te hebben. Het fijne is dat mevrouw Toering samen met mij naar het RIAGG gaat waar ik om de twee weken kom voor mijn medicijnen en mijn therapie. PrivaZorg Magazine jaargang 2, december 2005, nr. 3 9

10 Geniet van onze maaltijden! In december kunt u genieten van drie heerlijke nieuwe maaltijden. Apetito heeft drie speciale maaltijden voor u samengesteld, die u vast en zeker zullen aanspreken. Deze nieuwe maaltijden kunt u samen met de wekelijkse bestelling uit de à la carte catalogus doorgeven. U kunt daarvoor gewoon het normale bestelformulier gebruiken. Onze maaltijden zijn van 28 november t/m 31 december 2005 te bestellen (zolang de voorraad strekt). 10 PrivaZorg Magazine jaargang 2, december 2005, nr. 3

11 Cliëntenraad PrivaZorg Als cliëntenraad maken wij ons ernstig zorgen over alle veranderingen in de thuiszorg. Wij geloven niet dat er minder regels komen, dat alles overzichtelijker wordt en de zorg toegankelijker. De raad vreest eerder dat cliënten straks door de bomen het bos niet meer zien. Door de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) krijgen de gemeenten er een nieuw en onbekend terrein bij, de thuiszorg en later ook de ondersteunende en activerende begeleiding. Overal in Nederland zijn ze nog aan het onderzoeken hoe ze die nieuwe taak en verantwoordelijkheid moeten waarmaken (zie ook het artikel over het zorgstelsel). PrivaZorg is hierover al met veel gemeenten in gesprek. Het doel is dat er voor de cliënt niets verandert en dat de zorg gewoon door kan blijven gaan. Onze cliëntenraad vindt, net als PrivaZorg, dat iedere cliënt zelf moet kunnen beslissen van wie hij of zij thuiszorg krijgt; ook in de nieuwe situatie. Wij willen die veranderingen nauwgezet volgen om goed op de hoogte te kunnen blijven. Het stelt de raad enigszins gerust dat cliënten ook in de toekomst met al hun vragen bij hun steunpunt terecht kunnen en op die manier gespaard blijven voor de alom gevreesde, uitzichtloze lokettenparade. Brandende vragen Omdat PrivaZorg landelijk werkt, ziet het centrale kantoor in Amersfoort dat er soms verschillen zijn tussen diverse regio s die aanleiding geven tot ongelijkheid voor de cliënten. Het bestuur van de Stichting PrivaZorg heeft daarom de cliëntenraad op een aantal knelpunten om advies gevraagd. Via het PrivaZorg-magazine leggen wij de meest brandende vragen ook voor aan alle cliënten. Zou u hierop willen reageren? Second opinion bij indicatie? Hoewel de indicatiecentra in heel Nederland dezelfde werkwijze volgen, zien we dat er landelijk in vergelijkbare situaties soms toch heel verschillend geïndiceerd wordt. Als er sprake is van onacceptabele verschillen zou een cliënt ergens terecht moeten kunnen voor een second opinion. De mogelijkheid van het indienen van een bezwaarschrift Laat uw stem horen vinden wij in dergelijke situaties ontoereikend. Daarmee gaat heel veel tijd verloren. Gelijke behandeling Cliënten die geïndiceerd zijn voor verblijf, maar geen opnamewens hebben, worden in sommige gevallen door een zorgkantoor flink gekort op hun indicatie. Dit betekent dat sommige mensen die thuis willen blijven wonen particulier meer bij zouden moeten betalen dan anderen. PrivaZorg pleit voor één landelijke richtlijn, zodat mensen in elk geval aanspraak kunnen maken op een gelijke behandeling. PrivaZorg meent dat de verantwoordelijke minister hier een uitspraak over moet doen en dat dit niet aan de zorgkantoren kan worden overgelaten. Zorgkantoren zijn voor de AWBZ immers uitvoerende organen en geen beleidsbepalende organen. Geen gedwongen winkelnering Het komt nogal eens voor dat cliënten die al thuiszorg hebben na hun verhuizing naar een aanleunwoning opeens gedwongen worden thuiszorg af te nemen van het betreffende woonzorgcentrum. Ook gebeurt het dat cliënten in afwachting van opname thuiszorg wordt opgedrongen door een woonzorgcentrum waarvoor zij zich hebben opgegeven, terwijl ze tevreden zijn over hun bestaande thuiszorginstelling. In beide gevallen is volgens ons sprake van een soort machtsmisbruik dat te vergelijken is met gedwongen winkelnering. Hier wordt geheel ten onrechte in strijd met de keuzevrijheid van de cliënt gehandeld. In de eerste situatie is bovendien de scheiding tussen wonen en zorg ook nog eens geheel weggevallen. Laat van u horen! Omdat PrivaZorg vindt dat cliëntenraadpleging verder gaat dan tevredenheidsonderzoeken zouden wij als cliëntenraad ook van u graag willen horen hoe u over deze vraagpunten denkt. Reacties en suggesties zijn van harte welkom. U kunt ze sturen naar: Cliëntenraad PrivaZorg p/a Hardwareweg BM Amersfoort Of mail naar PrivaZorg Magazine jaargang 2, december 2005, nr. 3 11

12 Zorgzame thuiszorg Luisteren naar de cliënt, met open oren én ogen Waar het Drentse zand overgaat in de Groninger klei ligt in een prachtig uitgestrekt natuurgebied een afgelegen boerenhoeve. Een onverwachte locatie voor een PrivaZorg-kantoor. Hier bevindt zich het kloppende hart van Thuiszorg Comfort, steunpunt PrivaZorg Noord. Goedemorgen, PrivaZorg Noord, u spreekt met Harmike Satter, waarmee kan ik u van dienst zijn? HHarmike Satter, directeur van het steunpunt, lacht hartelijk om de opmerking dat haar kantoor welhaast onvindbaar is. Ja, zelfs met die navigatieapparaten van tegenwoordig hebben chauffeurs soms moeite met de route naar ons kantoor. Maar gelukkig verwachten we niet dat de klanten letterlijk bij ons aan de deur kloppen. Eén telefoontje volstaat immers om op bezoek te gaan bij de cliënt thuis. We bieden niet voor niets thuiszorg. Als we al moeilijk voor cliënten te bereiken zijn dan komt dat doordat de noordelijke instanties soms nog wat onwennig staan tegenover de nieuw- komer op de thuiszorgmarkt, aldus Harmike Satter. Huisartsen, ziekenhuizen, maar ook het indicatie-orgaan zouden de cliënten die thuiszorg nodig hebben goed moeten informeren over de keuzemogelijkheden. Maar in de praktijk wordt de cliënt dikwijls alleen naar de vanouds bekende reguliere thuiszorg verwezen. Daardoor wordt de cliënt ten onrechte in zijn keuzevrijheid beperkt. Had ik maar eerder gehoord van jullie bestaan, horen wij vaak. Dat is mooi voor ons zo'n compliment, als teken dat de cliënt tevreden is, maar tegelijk is het jammer en onnodig. Mond-tot-mond-reclame Nog steeds komen de meeste cliënten bij het steunpunt terecht via mond-tot-mondreclame. Juist in de thuiszorg, waar de cliënt vaak in een kwetsbare situatie verkeert, is vertrouwen in de kwaliteit van de zorgaanbieder van essentieel belang, ervaart Harmike Satter. Mondelinge overdracht van ervaringen door een vriendin, buurman of familielid overtuigt beter dan een advertentie tussen de prijskrakers en stuntverkopers, zoals zij het noemt. 12 PrivaZorg Magazine jaargang 2, december 2005, nr. 3

13 dan helpen we met het aanvragen daarvan. Maar voor ons blijft een indicatie een indicatie, een aanwijzing van te vergoeden zorguren en niet meer dan dat. Samen met de cliënt smeden we een echt persoonlijk zorgplan, op basis van de medische gegevens, maar vooral op basis van de eigen wensen van de cliënt. Harmike Satter Wij merken wel dat steeds meer klanten ons vinden via het internet. Vaak zijn het de kinderen die voor hun moeder of vader met behulp van de computer verschillende zorgaanbieders opsporen en vergelijken. PrivaZorg komt dan al snel boven drijven. De naam PrivaZorg is natuurlijk ons entreekaartje. Als steunpunt van PrivaZorg zijn wij in het noorden één van de weinige kleinschalige bureaus die zorgin-natura aanbieden die vergoed wordt volgens de AWBZ. Belangrijk is ook dat wij als PrivaZorg-steunpunt aan kunnen tonen dat we deel uitmaken van een professionele organisatie die de zaken goed op orde heeft, zoals de financiele afhandeling van de zorg, de kwaliteitszorg, de klachten- en privacyprocedures en nog meer. Persoonlijk zorgplan Harmike Satter vervolgt: Op papier kan alles er nog zo mooi uitzien, uiteindelijk gaat het natuurlijk om de persoonlijke kwaliteit van de thuiszorg. Daarom gaan we na het eerste telefonische contact zo snel mogelijk met de cliënt zelf om de tafel zitten. Vaak beschikt de cliënt al over een indicatie en zo niet vertrouwen in kwaliteit van zorgaanbieder is van essentieel belang Met voorrang uitgaan van de wensen van de cliënt. Daarin schuilt de kracht van onze organisatie die werkt met deskundige en betrokken zelfstandige zorgverleners. Bij loondienstbureaus concurreert de zorg voor de cliënt met de zorg voor de werkgelegenheid van het eigen personeel. Die hebben immers moeite het zo te plannen dat er zo min mogelijk sprake is van wisselende zorgverleners bij een cliënt. Daar hebben wij als PrivaZorg-steunpunt gelukkig geen last van. Dankzij de flexibiliteit van onze zelfstandige zorgondernemers hebben wij de mogelijkheid de zorgverlening optimaal af te stemmen op de wensen van de cliënt. Het aardige is ook dat steeds opnieuw blijkt dat juist zelfstandig zorgverleners bij uitstek gemotiveerd en professioneel zijn. Rekening houden met de wensen van de cliënt begint voor ons met het signaleren daarvan. Veel wensen worden immers niet uitgesproken maar moeten worden ontdekt. Het onrustig draaien in de stoel, het voorzichtig schuifelen over de tegelvloer, het verzuchten dat het zulk schitterend weer is. Overal zitten wensen van de cliënt verborgen. Zorgzame thuiszorg is een kwestie van goed luisteren, met de oren én ogen wijd open. PrivaZorg Magazine jaargang 2, december 2005, nr. 3 13

14 Incontinentie: Van taboe naar maatwerk In Nederland hebben meer dan 1 miljoen mensen last van incontinentie. Hoewel je het niet zou verwachten, durven we eigenlijk niet goed over dit onderwerp te praten. En daardoor lijkt het wel of u de enige bent die ermee kampt. Toch is dat zeker niet het geval. Incontinentie is geen ziekte, maar een symptoom dat verschillende oorzaken kan hebben. Het kan o.a. optreden door verslapping van de bekkenbodemspier en van kring- en sluitspieren. Bijvoorbeeld door overgewicht, na een (baarmoeder)operatie, na een bevalling, bij botbreuken van de rug, heup of bekken of gewoon door ouderdom. Men kan er op elke leeftijd mee te maken krijgen. Als medicijnen, fysiotherapie of een operatie niet helpen, dan is het goed te weten dat er incontinentiemateriaal in vele soorten en maten is. Juist omdat het een veel voorkomend probleem is, zijn er tal van oplossingen voorhanden. Met gebruik van het juiste incontinentiemateriaal en het volgen van een aantal simpele leefregels is ook fulltime werken en actief sporten geen enkel probleem. Het probleem bespreekbaar maken, daar kunt u niet omheen. Want uw omgeving moet wel leren begrijpen hoe lastig het leven met incontinentie kan zijn. Natuurlijk is dat moeilijk en praat men er niet snel over als het je zelf overkomt. Maar wie er niet over praat, zal ook niet zo snel hulp zoeken. Als thuiszorgorganisatie kunnen wij u daar wel bij begeleiden. Steunpunt kan u helpen Vroeger viel er niet veel te kiezen op het gebied van incontinentiemateriaal, tegenwoordig wel. Omdat niet iedereen hetzelfde postuur en niet iedereen dezelfde klachten heeft, is er incontinentiemateriaal ontwikkeld dat helemaal is toegesneden op de persoon; maatwerk dus. Ook u kunt zich ongestoord onder de mensen begeven, zonder dat anderen opmerken dat u ongewild urine of ontlasting verliest. Vaak is het zo dat door incontinentieproblemen mensen zoveel mogelijk thuisblijven om pijnlijke situaties te voorkomen. Dat is heel jammer. Probeer juist zoveel mogelijk actief te blijven. Dit komt de conditie ten goede en voorkomt verslapping van de spieren. Om te leren omgaan met incontinentie is het goed te weten dat heel veel mensen blijvend incontinent zijn. De meesten van hen leiden een normaal en prettig leven, zonder noemenswaardige beperkingen. Binnen de Nederlandse gezondheidszorg is Medeco een bekende specialist op dit gebied. Het bedrijf ontwikkelt en levert incontinentiematerialen onder de namen Absorin en Curion. Deze maken het leven met incontinentie gemakkelijker en aangenamer. De producten geven zekerheid, zijn comfortabel en bieden volledige discretie. Wanneer nodig worden zij afgestemd op de veranderende wensen van de cliënt. Het is heel begrijpelijk dat niet iedereen weet welk materiaal gebruikt moet worden. Daarom is op uw PrivaZorg-steunpunt een deskundige aanwezig die met behulp van een keuzeschema en verschillende incontinentieproducten samen met u kan bekijken welk product voor u geschikt is. Veel vragen kunnen dan ook beantwoord worden. De deskundige komt, als u dat wilt, ook aan huis. Zo is het mogelijk verschillende modellen uit te proberen, zodat u zelf kunt ervaren welk model het prettigst is. Indicatie Met een medische indicatie komt incontinentiemateriaal in aanmerking voor vergoeding. Bij de huisarts kan een recept aangevraagd worden. Met dit recept vraagt de apotheek een machtiging bij de zorgverzekeraar aan. De zorgverzekeraar heeft wel een maximum vastgesteld voor het gebruik van materiaal. Dat maximum is vijf stuks per etmaal. Als dit niet voldoende is, kan samen met de deskundige gezocht worden naar een andere oplossing. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een ander model wel voldoet. Zo is er voor iedereen een oplossing en hoeft incontinentie voortaan geen reden meer te zijn om thuis te blijven. 14 PrivaZorg Magazine jaargang 2, december 2005, nr. 3

15 PrivaZorg Magazine jaargang 2, december 2005, nr. 3 15

16 de Freedom Roundpad Vacuümtherapie voor wondgenezing Nu ook mogelijk in de thuiszorg De tijd heelt alle wonden is een eeuwenoud gezegde. Maar soms vergt de genezing van een wond wel erg veel tijd, met als gevolg dat iemand langdurig verpleegd moet worden. Dankzij een nieuwe behandelmethode, ontwikkeld door KCI Medical B.V. kunnen wonden nu sneller worden genezen, ook in de thuiszorg. Het PrivaZorg-steunpunt in Limburg heeft al enige ervaring opgedaan met dit nieuwe systeem. En gezien de goede resultaten is besloten deze vorm van wondbehandeling ook bij andere steunpunten te introduceren. Het nieuw systeem van wondbehandeling heet VAC Therapy (VAC staat voor Vacuüm Assisted Closure). Het dient om wonden veilig en eenvoudig, maar vooral snel te laten genezen. Deze therapie kan nu ook met deskundige verpleging vanuit de thuiszorg plaatsvinden. De meeste wonden kunnen met VAC Therapy effectief en snel behandeld worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om: een diabetische voet, een open been, decubitus, huidtransplantaten, open buik, brandwonden en traumawonden. Het stadium van de wondgenezing speelt geen enkele rol, net zo min als de hoeveelheid vocht die geproduceerd wordt en of er al dan niet sprake is van infectie. De therapie bestaat uit het vacuüm aanbrengen van wondverbanden. Deze speciale wondverbanden worden in de wond aangebracht en met behulp van folie, afvoerslangetje en een opvangbeker vacuüm gezogen. Het wisselen van het verband kan in de meeste gevallen worden beperkt tot drie keer per week. Dit bevordert het genezen van de wond en het comfort van de cliënt. Hoe gaat de behandeling in zijn werk? De eerste keer wordt de wond schoongemaakt en dode weefselresten en korstjes verwijderd. Meestal doet dit geen pijn. De wond zal daarna drie keer per week verzorgd worden. Tijdens de verzorging wordt een speciaal verband op maat geknipt en zorgvuldig in de wond aangebracht. Dat verband lijkt op een spons (zwart of wit) waar een slangetje uit komt. Daarna wordt het verband met een zelfklevende folie toegedekt en via het slangetje naar een unit geleid die ervoor zorgt dat er een vacuüm ontstaat in het wondgebied. Wat merkt u van de behandeling? De eerste keren kan het aanbrengen van het verband en het starten van het vacuüm wat gevoelig zijn. Dit is vooral het geval als de wond geïnfecteerd is. Desgewenst kan vooraf een pijnstiller worden ingenomen. Als het vacuüm eenmaal is aangebracht, zal de gevoeligheid in de regel binnen 15 minuten wegtrekken. Vaak zijn de infectieverschijnselen na een paar dagen verdwenen en is de verzorging niet meer pijnlijk. Het verwijderen van het verband kan wat gevoelig 16 PrivaZorg Magazine jaargang 2, december 2005, nr. 3

17 de ATS-Seamless zijn en de wond kan kortdurend iets bloeden. Dit is normaal en meestal zelfs een teken dat de wond goed geneest. Het aanzetten van het vacuüm geeft een vreemd gevoel maar is niet pijnlijk. Als de behandeling wel pijnlijk is, kan de verpleegkundige of de helpdesk van KCI geraadpleegd worden. ook kostenbesparend. Momenteel worden de voorbereidingen getroffen voor de training met de VAC Therapy bij onze steunpunten in Limburg, Arnhem en Apeldoorn; in 2006 komen de andere steunpunten aan de beurt. Nu ook in de thuiszorg Naar de effecten van deze behandeling is wereldwijd wetenschappelijk klinisch en experimenteel onderzoek gedaan. De vele tot nu toe gepubliceerde resultaten hebben ertoe geleid dat de therapie een stormachtige ontwikkeling doormaakt en inmiddels ook in de thuiszorg kan worden toegepast. Speciaal voor de behandeling in de thuissituatie is hiervoor door KCI Medical een effectief systeem ontwikkeld. Het geeft de cliënt vrijheid, flexibiliteit en een betere kwaliteit van leven. Door optimaal gebruik te maken van dit systeem kan het genezingsproces van een wond voortaan plaatsvinden in iemands eigen, vertrouwde omgeving en dat werkt uiteraard VAC Therapy kan bij de specialist en/of huisarts worden aangevraagd en wordt in de meeste situaties vergoed door de zorgverzekeraar. Voor vragen over de VAC Therapy kunt u contact opnemen met KCI Medical B.V.: Bergveste DE Houten PrivaZorg Magazine jaargang 2, december 2005, nr. 3 17

18 door mr. Hans Piersma FB De nieuwe Zorgverzekeringswet: Blijf bij de les Per 1 januari 2006 wordt de nieuwe Zorgverzekerings-wet van kracht, daar kon niemand de laatste maanden omheen. Door deze wet verdwijnt het verschil tussen ziekenfondsverzekerden en particulier verzekerden. Maar wat voor gevolgen Onder de naam basisverzekering wordt eigenlijk de oude ziekenfondsverzekering voortgezet. In de nieuwe situatie mag een verzekeraar niemand weigeren voor de basisverzekering. Iedereen is en blijft dus verzekerd voor de standaardziektekosten. Ook wanneer u zich niet bij een andere verzekeraar aanmeldt. De verzekeraar waar u nu verzekerd bent zal u in dat geval automatisch in de verzekering opnemen. Dit geldt ook voor het aanbod van een aanvullende verzekering. Voor zowel de basisverzekering als de aanvullende verzekering ontvangt u binnenkort een offerte van uw huidige verzekeraar. Wanneer u hierop niet reageert, neemt de verzekeraar aan dat u hiermee akkoord gaat. Wanneer u niet akkoord gaat en wenst over te stappen naar een andere verzekeraar zult u dit schriftelijk en vóór 1 maart 2006 aan uw verzekeraar moeten melden. Voor ziektekosten die niet door het standaardpakket worden gedekt kunt u een aanvullende verzekering bij dezelfde verzekeraar afsluiten. Maar u kunt hiervoor ook bij een andere (goedkopere) verzekeraar terecht. Voor deze aanvullende verzekering geldt dat de verzekeraar u mag weigeren. De verzekeraar is dus niet verplicht u in de aanvullende verzekering op te nemen. Kosten voor de verzekering De kosten voor de basisverzekering bestaan uit een nominale premie en een bijdrage die afhankelijk is van de hoogte van uw inkomen. De nominale premie bedraagt ongeveer per persoon per jaar. Op grond van de wet is een werkgever (of uw uitkeringsinstantie) verplicht de inkomensafhankelijke bijdrage die u verschuldigd bent, in zijn geheel te vergoeden (in 2006: 6,5% met een maximum van 1.950). De werkgever zorgt vervolgens voor de afdracht van de inkomensafhankelijke bijdrage aan de Belastingdienst. Per saldo merkt een werknemer/uitkeringsgerechtigde niet veel van de verschuldigde inkomensafhankelijke bijdrage. De vergoeding door de werkgever wordt echter wel als loon gezien, waarover u loonbelasting verschuldigd bent. Het is echter mogelijk dat hierdoor een bepaalde groep die nu ziekenfondsverzekerd is er qua inkomen iets op achteruit zal gaan. Daarentegen zullen in zijn algemeenheid gezinnen met kinderen onder de 18 jaar erop vooruit gaan doordat de kinderen gratis meeverzekerd zijn. Net als de nominale premie voor de basisverzekering zullen de premies voor aanvullende verzekeringen direct aan de verzekeraar moeten worden betaald. Hoe hoog deze premies voor aanvullende verzekering zijn, is afhankelijk van de verzekeraar. Het loont dan ook de moeite de premies voor aanvullende verzekeringen te vergelijken. Thuiszorg De nieuwe zorgverzekeringswet brengt geen wijziging in de wijze van financieren van thuiszorg. Geïndiceerde thuiszorg wordt vergoed via de AWBZ. Maar het kan gebeuren dat er meer thuiszorg gewenst is. De kosten voor deze aanvullende (particuliere) thuiszorg worden niet gedekt door de basisverzekering. U kunt zich hier wel voor verzekeren via een aanvullende verzekering. De meeste verzekeraars bieden hiervoor een aantal verzekeringspakketten, waarvan zowel de dekking als de kosten zeer uiteenlopen. Het is derhalve zinvol bij een aantal verzekeraars na te vragen in welke mate de kosten van thuiszorg door de diverse pakketten worden gedekt en deze met elkaar te vergelijken. Zoals bekend zal in de tweede helft van 2006 met de versmalling van de AWBZ een begin worden 18 PrivaZorg Magazine jaargang 2, december 2005, nr. 3

19 gemaakt. De AWBZ zal weer worden toegespitst op datgene waarvoor deze wet oorspronkelijk bedoeld was, het zogenaamde onverzekerbare risico in de zorg. Dat wil zeggen langdurige zorg voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen. Omdat een deel van de thuiszorg zal worden overgeheveld naar de gemeente via de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), kunnen er plaatselijk verschillen gaan ontstaan. Een punt dat zeker aandacht verdient wanneer u uw verzekeringspakket samenstelt. Zorgtoeslag Om eventuele stijgende kosten van de nieuwe zorgverzekeringswet te compenseren, komen mensen met een laag inkomen of een uitkering in aanmerking voor een tegemoetkoming van het Rijk. Dit wordt ook wel de zorgtoeslag genoemd. In de afgelopen maanden heeft de Belastingdienst aan iedereen, die hiervoor vermoedelijk in aanmerking komt een formulier toegestuurd. Heeft u echter geen formulier ontvangen maar denkt u dat u wel recht op deze zorgtoeslag heeft, dan adviseer ik u bij de Belastingdienst of via de internetsite van de Belastingdienst alsnog zo n formulier te vragen. Op grond van de aanvraag krijgt u maandelijks een bedrag waaruit de (gestegen) premies gedeeltelijk kunnen worden betaald. Het bedrag dat u ontvangt is een voorlopig bedrag. Achteraf zal door de Belastingdienst aan de hand van uw jaaropgaaf of aangifte inkomstenbelasting worden gecontroleerd op welk bedrag u daadwerkelijk recht heeft, waarna een definitieve afrekening volgt. Het is dan ook mogelijk dat u nog een bedrag ontvangt of een bedrag zult moeten terugbetalen. De zorgtoeslag is voor alleenstaanden maximaal ongeveer 400 en voor gehuwden maximaal ongeveer per jaar. U komt in aanmerking voor de zorgtoeslag wanneer uw inkomen over het jaar 2006 minder dan op jaarbasis bedraagt. Voor gehuwden of samenwonenden geldt een inkomensgrens van DRUKKERIJ DE GANS B.V. Uw drukwerk met ZORG omringd Maanlander MN Amersfoort telefoon mail PrivaZorg Magazine jaargang 2, december 2005, nr. 3 19

PrivaZorg. magazine. Samenwerken met Bureau NAH Zorg. Zorg voor mensen met andere culturele achtergrond

PrivaZorg. magazine. Samenwerken met Bureau NAH Zorg. Zorg voor mensen met andere culturele achtergrond Jaargang 3 2006 nummer 2 PrivaZorg magazine Samenwerken met Bureau NAH Zorg Zorg voor mensen met andere culturele achtergrond "Huidige schaalvergroting in zorg heeft louter van doen met machtspolitiek"

Nadere informatie

Ondernemen in de Zorg

Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de Zorg 1 Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de zorg Voorwoord Ondernemen in de Zorg Zelfstandig ondernemers zonder personeel die behoefte hebben aan advies, een breed netwerk en collectieve

Nadere informatie

Ouderen aan het woord: ervaringen met de transitie in de zorg Eindrapportage Nationaal Meldpunt Ouderenzorg. December 2014 - maart 2015

Ouderen aan het woord: ervaringen met de transitie in de zorg Eindrapportage Nationaal Meldpunt Ouderenzorg. December 2014 - maart 2015 December 2014 - maart 2015 Ouderen aan het woord: ervaringen met de transitie in de zorg Eindrapportage Nationaal Meldpunt Ouderenzorg Nationaal Meldpunt Ouderenzorg is een initiatief van COLOFON Dit is

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

dit is een bijlage bij de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid zorg op maat featuring

dit is een bijlage bij de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid zorg op maat featuring dit is een bijlage bij de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid NR. 4 DECEMBER 2013 zorg op maat Alleen als we samen ons best blijven doen houden we

Nadere informatie

Kanker... als je weet dat je niet meer beter wordt

Kanker... als je weet dat je niet meer beter wordt Kanker... als je weet dat je niet meer beter wordt Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Emoties 4 Antwoord op uw vragen 8 Palliatieve behandelingen 13 Onderzoek naar nieuwe behandelingen 18 Alternatieve

Nadere informatie

AAN HET WOORD HET KAN ZOVEEL BETER

AAN HET WOORD HET KAN ZOVEEL BETER DE bijstandsgerechtigde AAN HET WOORD HET KAN ZOVEEL BETER De BIJSTANDSGERECHTIGDE AAN HET WOORD Sadet Karabulut, SP-Tweede Kamerlid Tjitske Siderius, Fractiemedewerker Sociale Zaken dr. Ineke Palm, Wetenschappelijk

Nadere informatie

Vermoeidheid na kanker

Vermoeidheid na kanker Vermoeidheid na kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Geen gewone vermoeidheid 5 Herkent u dit ook? 6 Omgaan met vermoeidheid 8 Erkenning 12 Waar komt die vermoeidheid vandaan? 14 Wat kunt u zelf

Nadere informatie

Informatieboekje Green Star Zorg

Informatieboekje Green Star Zorg Informatieboekje Green Star Zorg Green Star Zorg thuiszorg Bergsingel 203 3077 GG Rotterdam telefoon: 010-465 44 82 e-mail: info@greenstarzorg.nl internet: www.greenstarzorg.nl pagina 1 van 24 pagina 2

Nadere informatie

patiënt centraal Zorg wat verandert er allemaal in de zorg? vrije keuze van zorgverlener pag. 03 fysiotherapeuten houden nederland in beweging pag.

patiënt centraal Zorg wat verandert er allemaal in de zorg? vrije keuze van zorgverlener pag. 03 fysiotherapeuten houden nederland in beweging pag. ZaterDaG 17 Mei 2014 Commerciële bijlage patiënt centraal Zorg wat verandert er allemaal in de zorg? vrije keuze van zorgverlener pag. 03 fysiotherapeuten houden nederland in beweging pag. 06 de signaalfunctie

Nadere informatie

Minigids. Zorg 2014 Nieuwe regelingen & vergoedingen ZORG- VERZEKERINGEN. 10 x besparen op zorgkosten Overstappen kan lonen

Minigids. Zorg 2014 Nieuwe regelingen & vergoedingen ZORG- VERZEKERINGEN. 10 x besparen op zorgkosten Overstappen kan lonen Minigids 10 november 2013 ZORG- VERZEKERINGEN Zorg 2014 Nieuwe regelingen & vergoedingen 10 x besparen op zorgkosten Overstappen kan lonen MEER INFO: WWW.CONSUMENTENBOND.NL/ZORG Gezondgids Wilt u bewust

Nadere informatie

Zorgverzekering en gemeentelijk minimabeleid

Zorgverzekering en gemeentelijk minimabeleid Zorgverzekering en gemeentelijk minimabeleid De mogelijkheden van een collectieve zorgverzekering voor huishoudens met een laag inkomen Raf Janssen Een uitgave van de CliP-Pers 2 3? 1 Het sociaal beleid

Nadere informatie

mantelzorgers Meer aandacht voor

mantelzorgers Meer aandacht voor jaargang 20 nummer 1 maart 2014 Meer aandacht voor mantelzorgers Longrevalidatie en tbc-zorg Hindernissen in het leven ná de revalidatie Aanvullende opleiding voor revalidatietherapeuten Resultaat zichtbaar

Nadere informatie

Kanker... als de dood dichtbij is

Kanker... als de dood dichtbij is Kanker... als de dood dichtbij is Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Zorg rondom sterven 4 Als de dood dichterbij komt 6 Afscheid nemen 10 Wat gebeurt er lichamelijk? 16 Veelvoorkomende klachten 21 Pijnbestrijding

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

Verder leven met kanker

Verder leven met kanker Verder leven met kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Omgaan met onzekerheid 4 Van vermoeden tot behandeling 10 Verwerking: verschillende manieren 13 Op zoek naar een nieuw houvast 17 Voor partner,

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? KWF Kanker Infolijn 0800-022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpatiënten en hun naasten www.kwfkankerbestrijding.nl Voor informatie over kanker

Nadere informatie

Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012

Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012 Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012 Eelco Visser November 2012 12-4521 EelVi-riw Inhoud 1. Aanleiding... 1 2. De opdracht en werkwijze... 3 2.1 De opdracht en beoogde resultaten... 3 2.2

Nadere informatie

Uw verblijf. Handige tips voor uw verblijf in ons ziekenhuis. mca.nl

Uw verblijf. Handige tips voor uw verblijf in ons ziekenhuis. mca.nl Uw verblijf Handige tips voor uw verblijf in ons ziekenhuis mca.nl Welkom Even voorstellen Namens alle medewerkers van Medisch Centrum Alkmaar mogen wij u als eerste welkom heten in ons ziekenhuis. Voor

Nadere informatie

De voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Neppérus

De voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Neppérus 33836 Personen- en familierecht Nr. 5 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 29 juli 2014 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie en de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

COLOFON INHOUDSOPGAVE. Sociaal Steunpunt Amstelveen Postbus 8142 1180LC Amstelveen Tel.020-6471509 (alleen dinsdag 10.00-12,00) Mobiel06-385-738-87

COLOFON INHOUDSOPGAVE. Sociaal Steunpunt Amstelveen Postbus 8142 1180LC Amstelveen Tel.020-6471509 (alleen dinsdag 10.00-12,00) Mobiel06-385-738-87 COLOFON Sociaal Steunpunt Amstelveen Postbus 8142 1180LC Amstelveen Tel.020-6471509 (alleen dinsdag 10.00-12,00) Mobiel06-385-738-87 REDACTIE Wim van Oostrom Jan Admiraal Ria Teunissen RESEARS / FOTO S

Nadere informatie

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S Rapportage over de samenwerking van thuiszorgmedewerkers met mantelzorgers en andere organisaties Marieke van Wieringen

Nadere informatie

Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden

Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Door in dit boekje goed bij te houden wat wanneer gebeurd is en welke stappen u zelf hebt

Nadere informatie

ZORGTIPS.NL. Kies de juiste zorgverzekering. Praktische tips & tricks bij het kiezen en overstappen van zorgverzekering

ZORGTIPS.NL. Kies de juiste zorgverzekering. Praktische tips & tricks bij het kiezen en overstappen van zorgverzekering ZORGTIPS.NL Kies de juiste zorgverzekering Praktische tips & tricks bij het kiezen en overstappen van zorgverzekering 2 Hoe kies je de juiste zorgverzekering voor 2015? Het einde van het jaar komt weer

Nadere informatie

Een vrijwilliger maakt het verschil!

Een vrijwilliger maakt het verschil! Een vrijwilliger maakt het verschil! Informatie voor vrijwilligers bij Markant centrum voor mantelzorg / www.markant.org / T. 020 886 88 00! Welkom bij Markant, Centrum voor Mantelzorg! Fijn dat je je

Nadere informatie

Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds

Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds Goede zorg voor iedereen met COPD Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds Colofon Uitgever Binnenkort Longfonds 2010 Astma Fonds Astma Fonds Stationsplein 127 3818 LE Amersfoort Telefoon (033) 434 12 12

Nadere informatie

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INspraak MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014 Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INSPRAAK COLUMN Wat doen we met Wouter? Een goede vriendin van mij heeft een zoon. Hij

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie