Zorgthermometer. Jaargang 17, april 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorgthermometer. Jaargang 17, april 2012"

Transcriptie

1 Zorgthermometer Jaargang 17, april 2012 Verzekerden in beweging 2012

2 2 Over Vektis gesproken Vektis, informatiecentrum voor de zorg. Vektis verzamelt en analyseert gegevens over de kosten en de kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland. Wij leveren informatiediensten waardoor besluitvorming en uitvoering binnen de zorgmarkt effectief plaatsvindt. Vektis beschikt over actuele en omvangrijke databestanden. Deze bevatten bijvoorbeeld gegevens op nationale schaal over de kosten van medicijngebruik, medische hulpmiddelen en ziekenhuiszorg. Deze informatie is niet alleen van belang voor de zorgverzekeraars, maar ook voor zorgaanbieders, overheid en verzekerden. Met deze informatie stelt Vektis partijen in staat de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg in Nederland te verbeteren. Daarnaast beschikken wij over verschillende producten en diensten ter ondersteuning van de elektronische uitwisseling van berichten. Hiervoor ontwikkelen en beheren wij standaarden in samenspraak met zorgverzekeraars, zorgkantoren, zorgaanbieders en softwareleveranciers. Ook ontwikkelt en beheert Vektis diverse referentiesystemen. Meer informatie is te vinden op

3 3 Inhoud Over Vektis gesproken 2 Voorwoord 4 1 Verzekerdenmobiliteit Overstappers 9 3 Keuzes rondom premie 15 4 Aanvullende verzekeringen in Wie kiezen er voor een aanvullende verzekering? 21 6 Vergoedingen aanvullende verzekeringen 22 7 Concentratie risicodragers 23 8 De switcher, wie is dat nu echt? 24 Alle feiten op een rij 28 Verantwoording en onderzoekaanpak 29 Colofon 30

4 4 Voorwoord Op het moment van schrijven van de Zorgthermometer zijn de besprekingen in het Catshuis in volle gang. Ook maatregelen in de zorg komen daarbij aan de orde, zoals het verder verhogen van de eigen bijdrage of een kleine vergoeding bij het gebruik van zorg. In de periode dat verzekerden zich oriënteerden op een nieuwe zorgverzekeraar of het wijzigen van hun polis, waren heel andere veranderingen aan de orde. Vooral de vrije prijzen op het gebied van mondzorg en het effect daarvan op de premies en vergoedingen hielden veel verzekerden bezig. Dit jaar is circa 6% van de verzekerden overgestapt naar een andere zorgverzekeraar. We waren er trots op dat we dat cijfer al in de tweede week van januari publiek konden maken. En hebben verzekerden iets gedaan met het gegeven dat tandartsen dit jaar voor het eerst de prijzen in hun praktijk gingen vaststellen en bekendmaken? Daar lijkt het wel op, want er zijn dit jaar opvallend meer verzekerden met een aanvullende tandartsverzekering. Daar waar het aantal totaal aanvullende verzekeringen is afgenomen, neemt het aantal verzekerden met een tandartsdekking toe. Dit wordt in hoofdstuk 4 uitvoerig behandeld. Bij het maken van deze Zorgthermometer is voor het eerst samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek gekeken naar de overstappende verzekerden. Een mooie toevoeging aan dit jaarlijkse onderzoek naar verzekerdenmobiliteit. Ditzelfde geldt voor Intomart Gfk. Zij brengen al jarenlang het switchgedrag van verzekerden in beeld. Mooi om te zien dat het samenbrengen van informatie over verzekerdenmobiliteit uit verschillende bronnen zo veel extra oplevert. Ik wens u veel leesplezier. drs. M. (Marieke) Smit Manager Informatie en Onderzoek

5 5 1Verzekerdenmobiliteit In 2012 zijn weer meer verzekerden van zorgverzekeraar gewisseld: maar liefst één miljoen mensen is sinds 1 januari bij een andere verzekeraar verzekerd. Dit betekent dat sommige verzekeraars fors zijn gegroeid terwijl anderen met een aanzienlijke krimp te maken hebben. Ook eind 2011 is er weer stevig campagne gevoerd door de zorgverzekeraars om de gunst van de verzekerde te winnen. De gemiddelde premie voor de basisverzekering steeg met 25,- (2%) en ondanks dat de premiestijging aanzienlijk lager was dan vorig jaar, leidde dit opnieuw tot behoorlijke concurrentie op prijs. Het resultaat is dat afgelopen jaarwisseling weer meer verzekerden naar een andere zorgverzekeraar overstapten; maar liefst één miljoen verzekerden. Dit komt neer op een overstappercentage van 6,0%. In dit onderzoek wordt verzekerdenmobiliteit of overstapgedrag gedefinieerd als het aantal verzekerden dat op 31 december 2011 bij een risicodrager (zie tabel 1) was verzekerd en per 1 januari 2012 zich verzekerde bij een andere risicodrager. Met andere woorden: verzekerdenmobiliteit is het overstappen door verzekerden van de ene naar een andere risicodrager. Er zijn ook andere vormen van mobiliteit: verzekerden die wel bij dezelfde risicodrager blijven maar een andere polis kiezen. Of verzekerden die bij hun risicodrager blijven maar bijvoorbeeld hun polis omzetten van een individuele naar een collectieve polis. In dit onderzoek is de term verzekerdenmobiliteit gereserveerd voor verzekerden die naar een andere risicodrager overstappen. Vorig jaar constateerden we nog een trendbreuk; nadat het overstappercentage jarenlang rond de 4% schommelde, schoot dit percentage opeens fors omhoog naar 5,5%. Dit jaar heeft deze stijging zich dus doorgezet, met als resultaat het hoogste aantal overstappers sinds de introductie van het huidige zorgstelsel in 2006 (figuur 1.1). Figuur 1.1 Percentage overstappers per jaar (bron: Vektis, 2012) 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 2006 / / / / / / 2012

6 6 Er is dit jaar maar een beperkt aantal nieuwe polissen bij gekomen. Het aantal risicodragers is met één afgenomen: de portefeuille van Trias is overgenomen door VGZ. De verzekerde had dit jaar de keuze uit 59 verschillende polissen bij 26 verschillende merken (risicodragers). In tabel 1.1 staat een overzicht van de in 2012 aangeboden polissen. Dit zijn de polissen die toegankelijk zijn voor alle consumenten. De collectieve polissen die alleen toegankelijk zijn voor specifieke groepen, zoals werknemers van een bepaald bedrijf of bijvoorbeeld leden van een patiëntenvereniging, zijn niet in de tabel opgenomen. Tabel 1.1 Risicodragers met bijbehorende polissen in 2012 (bron: NZa) Naam risicodrager Polisnaam Agis Zorgverzekeringen N.V. Pro Life Basispolis Basic Pro Life Basispolis Agis Basispolis Basic Agis Basispolis TakeCareNow Internetbasispolis Avéro Achmea Zorgverzekeringen N.V. Zorgplan Keuze Zorgplan De Friesland Zorgverzekeringen N.V. Kiemer Basisverzekering Alles Verzorgd Polis Vrije Keus Polis FBTO Zorgverzekeringen N.V. Ziektekostenverzekering Zorgverzekering Interpolis Zorgverzekeringen N.V. Zorgactief OZF Achmea Zorgverzekeringen N.V. OZF Zorgpolis Zilveren Kruis Achmea Zorgverzekeringen N.V. Beter Af Polis DVZ Principe Polis Beter Af Restitutie Polis Beter Af Selectief Polis ASR Basis Ziektekostenverzekeringen N.V. Basisverzekering Optimaal Basisverzekering Uitgebreid Ditzo Basisverzekering Basisverzekering Natura Delta Lloyd Zorgverzekeringen N.V. Delta Lloyd Zorgverzekering restitutie Delta Lloyd Zorgverzekering natura OHRA Ziektekostenverzekeringen N.V. OHRA Zorgverzekering Restitutie OHRA Zorgverzekering Natura OHRA Zorg Compact Natura OHRA Zorgverzekeringen N.V. OHRA Zorgverzekering Restitutie OHRA Zorg Compact Natura OHRA Zorgverzekering Natura OWM CZ Groep Zorgverzekeraar U.A. CZ Zorg-op-maatpolis (natura) CZ Zorgkeuzepolis (restitutie) CZdirect (natura) OWM DSW Zorgverzekeraar U.A. basisverzekering OWM Stad Holland Zorgverzekeraar U.A. basisverzekering Eno Zorgverzekeraar N.V. Salland Basisverzekering

7 7 Naam risicodrager AnderZorg N.V. AZIVO Zorgverzekeraar N.V. Menzis Zorgverzekeraar N.V. ONVZ Ziektekostenverzekeraar N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. N.V. Univé Zorg N.V. Zorgverzekeraar UMC Coöperatie VGZ U.A. Zorgverzekeraar Cares Gouda N.V. OWM Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.A. Polisnaam AnderZorg Basis basisverzekering ZorgVerzorgd ZorgZó Vrije Keuze Basisverzekering IZA Polis IZA Gemeentezorgpolis variant Natura variant Restitutie Zorg Geregeld Polis Zorg Vrij Polis Zorgverzekering Zorgzaam Univé Zorg Samen polis Gewoon ZEKUR Zorg Zorgverzekering Natura Zorgverzekering Restitutie Zorgverzekering Blue Basisverzekering Basisverzekering Natura Basisverzekering Restitutie Zorg Vrij Polis Zorg Zeker Polis Zorg Gemak Polis Niet alle internetverzekeringen zijn als losse polis terug te vinden in het overzicht, omdat een internetverzekering in sommige gevallen ingericht wordt als een variant op een bestaande polis, waarbij de verzekerde korting krijgt. Ook zijn niet alle verzekeringen voor specifieke doelgroepen terug te vinden. Zorgverzekeringen worden in drie verschillende polisvormen aangeboden: restitutiepolis, naturapolis of een combinatie van die twee. Bij een naturapolis heeft de verzekerde recht op zorg en bij een restitutiepolis heeft de verzekerde recht op vergoeding van zorgkosten. In 2012 hebben 8,3 miljoen verzekerden een naturapolis. Dit is 50% van alle verzekerden. Daarnaast hebben 4,0 miljoen verzekerden (24%) een combinatie van natura en restitutie en 4,3 miljoen verzekerden (26%) een restitutiepolis.

8 8 Er is een flinke variatie in de hoeveelheid verzekerden dat er per risicodrager is bij gekomen respectievelijk is weggegaan. De relatief grootste stijger zag zijn verzekerdenpopulatie met maar liefst 64% stijgen terwijl de relatief grootste daler met een afname van ruim 13% in het verzekerdenbestand te maken kreeg. De relatieve groei/krimp is per risicodrager uitgezet in figuur 1.2. De grootte van de risicodrager is bepaald aan de hand van de omvang in Figuur 1.2 Verzekerdengroei per risicodrager (bron: Vektis, 2012) 70% 60% 50% 40% 30% 20% 2% 1% 0% -1% -2% -3% 10% 0% -10% -20% Klein: < verzekerden Middel: verzekerden Groot: > verzekerden Aanvullende verzekeringen In Nederland is (bijna) iedereen verplicht verzekerd volgens de Zorgverzekeringswet (Zvw). Dit betreft de zogenaamde basisverzekering, waarvan de overheid het pakket vaststelt. Verzekeraars mogen verzekerden niet weigeren voor de basisverzekering. Daarnaast bieden veel zorgverzekeraars één of meerdere aanvullende verzekeringen aan. Wat vergoed wordt uit deze verzekeringen verschilt per verzekeraar en per polis. In algemene zin gaat het om zorg die niet vanuit de basisverzekering wordt vergoed, zoals alternatieve geneeswijzen, anticonceptie en de eerste twaalf behandelingen fysiotherapie voor verzekerden van achttien jaar en ouder. In hoofdstuk 4, 5 en 6 wordt verder ingegaan op aanvullende verzekeringen.

9 2Overstappers Om het profiel van de overstapper in kaart te brengen zijn Vektis-gegevens gecombineerd met gegevens van het CBS. Wisselen van zorgverzekeraar gebeurt in alle lagen van de bevolking, maar er is wel een sterke leeftijdsafhankelijkheid. Er is ook aanzienlijke regionale variatie. Werkenden stapten vaker over dan uitkeringsgerechtigden 9 Leeftijd en geslacht Net als in voorgaande jaren bestond de groep overstappers ook dit jaar weer uit relatief jonge verzekerden (figuur 2.1). Toch was de toename in aantal overstappers in alle leeftijdscategorieën te zien en de relatieve groei van het aantal overstappers is het grootst in de groep 65+. Iets minder dan een kwart van alle overstappers was jonger dan achttien jaar. Deze groep is niet premieplichtig en staat normaliter bijgeschreven op de polis van een ouder of verzorger. Overstap binnen deze groep is dus het gevolg van overstap van de ouder of verzorger. Opgemerkt moet worden dat het hier uitsluitend gaat om overstap per 1 januari. Het gaat dus niet om het afsluiten van een eerste zorgverzekering na het bereiken van de leeftijd van achttien jaar, uitgezonderd verzekerden die in december 2011 achttien jaar oud zijn geworden. Voor deze laatste groep (van grofweg tussen de vijftienduizend en twintigduizend verzekerden) geldt wel dat het gaat om het voor het eerst afsluiten van de eigen zorgverzekering. Figuur 2.1 Ontwikkeling van het relatief aan overstappers (per 1 januari 2012) per leeftijdsgroep (bron: Vektis, 2012) 9% 8% 7% 6% 2009 / / / % 4% 3% 2% 1% 0% Het aantal mannen en vrouwen dat overstapt, is ongeveer even groot en gelijk verdeeld over de verschillende leeftijdsklassen (tabel 2.1) Tabel 2.1 Aantal overstappers naar leeftijdscategorie en geslacht (bron: Vektis, 2012) Leeftijdsklasse Man Vrouw Totaal Totaal

10 10 Om meer gedetailleerd in kaart te brengen hoe de groep overstappers eruitziet hebben we gegevens van Vektis gekoppeld aan die van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In figuur 2.2 is te zien dat het relatieve aantal overstappers vooral hoog is in de leeftijdscategorie jaar. Figuur 2.2 Absolute en relatieve aantallen overstappers per leeftijdscategorie 1 (bron: CBS en Vektis, 2012) % 200 8% 150 6% 100 4% 50 2% % Geografische spreiding Zoals te zien is in figuur 2.3 en 2.4 zijn er aanzienlijke regionale verschillen in het relatieve aantal overstappers. Naar verhouding wisselden veel Randstedelingen van zorgverzekeraar terwijl in, met name, Friesland en Zeeland het aantal overstappers relatief laag is. Deze variatie wordt niet verklaard door verschillen in leeftijdsopbouw tussen de provincies. Het aandeel overstappers is in alle leeftijdscategorieën in Friesland en Zeeland lager. Figuur 2.3 Relatief aantal overstappers (alle leeftijden) per provincie (bron: CBS en Vektis, 2012) 6,0% 4,1% 6,1% 5,6% 7,7% 5,2% 6,1% 6,9% 5,9% 3,5% 5,5% 4,4% 1 De aantallen in figuur 2.2 wijken iets af van die in figuur 2.1 en tabel 2.1 omdat een klein deel (minder dan 5%) van de overstappers niet gekoppeld kon worden aan de CBS-gegevens.

11 11 Figuur 2.4 Relatief aantal overstappers (achttien jaar en ouder) per provincie (bron: CBS en Vektis, 2012) 5,7% 3,9% 5,9% 5,3% 7,5% 4,9% 5,9% 6,7% 5,6% 3,3% 5,3% 4,2% Sociaaleconomische categorie Van de overstappers is vervolgens bepaald binnen welke sociaaleconomische categorie ze in 2009 vielen (voor recentere jaren is niet alle informatie beschikbaar die nodig is om de sociaaleconomische categorie te bepalen). Omdat de informatie over sociaaleconomische categorie betrekking heeft op een periode van meer dan twee jaar voor de overstap, kunnen geen precieze resultaten worden gegenereerd: een onbekend deel van de verzekerden zal immers niet langer binnen dezelfde groep vallen. Het lijkt er wel op dat werkenden vaker overstappen dan verzekerden met een arbeidsongeschiktheids- of bijstandsuitkering (figuur 2.5). Figuur 2.5 Indicatie van het relatief aantal overstappers (achttien jaar en ouder) per sociaaleconomische categorie in Een (onbekend) deel van de verzekerden zal ten tijde van de overstap in een andere categorie vallen (bron: CBS en Vektis, 2012) 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Werknemer Arbeidsongeschiktheidsuitkering Bijstandsuitkering Overig

12 12 Het hogere percentage onder werkenden wordt mogelijk verklaard door wisselingen van collectieve contracten die via werkgevers worden aangeboden. Als een werkgever voor 2012 een collectief contract met een andere risicodrager heeft afgesloten dan in 2011, zal als gevolg daarvan een groot aantal werkenden overstappen naar die nieuwe risicodrager. Omdat veel collectieve contracten via werkgevers lopen kan dit leiden tot een relatief hoog aantal overstappers onder werkenden. Deze hypothese wordt ondersteund door het feit dat van alle overstappers ongeveer twee derde in 2012 via een collectief contract is verzekerd en ook ongeveer twee derde in 2011 collectief was verzekerd. Dit zijn overigens niet noodzakelijkerwijs in beide jaren dezelfde verzekerden. In absolute aantallen (figuur 2.6) waren verreweg de meeste overstappers in 2009 werknemer. Figuur 2.6 Overstappers (achttien jaar en ouder) onderverdeeld naar sociaaleconomische categorie in 2009 (bron: CBS en Vektis, 2012) Onbekend Werknemer Arbeidsongeschiktheidsuitkering Bijstandsuitkering Overig Inkomen In figuur 2.7 is een onderverdeling naar huishoudinkomensgroep weergegeven. Hierbij is gekeken naar de inkomensgroep waarin de verzekerden in 2009 vielen (voor latere jaren waren nog geen integrale inkomensgegevens beschikbaar). De verschillen tussen de groepen zijn klein. Toch is een duidelijk patroon waarneembaar; met het stijgen van het inkomen neemt het relatieve aantal overstappers toe. Een uitzondering wordt gevormd door de 10% verzekerden met het laagste inkomen, waarbinnen het aantal overstappers juist relatief hoog is. Dit laatste correspondeert met het relatief hoge percentage overstappers onder jongeren die, voor zover zelfstandig wonend, waarschijnlijk grotendeels in deze groep vallen. Ook hier moet er weer rekening mee worden gehouden dat een onbekend deel van de overstappers op het moment van overstappen niet meer in dezelfde categorie viel.

13 13 Figuur 2.7 Aantal overstappers (achttien jaar en ouder) per inkomensgroep in 2009 (bron: CBS en Vektis, 2012) absoluut aantal overstappers % van de overeenkomstige bevolkingsgroep 7% % % 4% % % 1% 0 laagste 10%- groep 2e 10%- groep 3e 10%- groep 4e 10%- groep 5e 10%- groep 6e 10%- groep 7e 10%- groep 8e 10%- groep 9e 10%- groep hoogste 10%- groep 0% Positie in huishouden Tot slot is gekeken naar de positie in het huishouden van overstappers ouder dan achttien jaar. Het betreft de samenstelling van het huishouden op 31 december 2010, dus één jaar vóór het overstapmoment. In absolute aantallen vormen partners in een gezin met kinderen de grootste groep overstappers (figuur 2.8). Maar de groep met het relatief hoogste aantal overstappers zijn thuiswonende kinderen (figuur 2.9). Dit is consistent met het hoge percentage overstappers onder jongeren. Omdat hier wordt gekeken naar de positie in het huishouden per eind 2010 is het aannemelijk dat een significant deel van de groep thuiswonende kinderen ten tijde van de overstap (1 januari 2012) niet langer thuiswonend was. Daarnaast valt op dat partners behorende tot de groep gehuwd paar zonder kinderen relatief veel minder vaak overstapten dan partners behorende tot de groep niet gehuwd paar zonder kinderen. Deze laatste bevinding wordt mogelijk verklaard doordat de groep gehuwd paar zonder kinderen relatief veel ouderen bevat. Ook alleenstaanden stapten relatief weinig over. Figuur 2.8 Overstappers (achttien jaar en ouder) onderverdeeld naar positie in huishouden (bron: CBS en Vektis, 2012) Thuiswonend kind Alleenstaande Partner in niet gehuwd paar zonder kinderen Partner in gehuwd paar zonder kinderen Partner in niet gehuwd paar met kinderen Partner in gehuwd paar met kinderen Ouder in eenouderhuishouden Overig lid van een huishouden

14 14 Figuur 2.9 Relatieve aantallen overstappers per leeftijdscategorie (bron: CBS en Vektis, 2012) 12% 11% 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Thuiswonend kind Alleenstaande Partner in niet gehuwd paar zonder kinderen Partner in gehuwd paar zonder kinderen Partner in niet gehuwd paar met kinderen Partner in gehuwd paar met kinderen Ouder in eenouderhuishouden Overig lid van een huishouden Het globale beeld dat uit dit onderzoek naar voren komt is dat wisselen van zorgverzekeraar in alle lagen van de bevolking voorkomt en de variatie tussen groepen beperkt is.

15 15 3Keuzes rondom premie De hoogte van de premie is vermoedelijk een belangrijke factor bij de keuze van verzekerden om al dan niet over te stappen. De nominale premie voor de basisverzekering steeg afgelopen jaar met 2%. Verzekerden kozen vaker dan vorig jaar voor korting op de premie via een collectieve verzekering of middels een hoger eigen risico De gemiddelde nominale premie voor de basisverzekering in 2012 bedraagt 1.287,-. Dit betekent dat deze dit jaar steeg met 25,-, ofwel 2,0%. Daarnaast nam het verplichte eigen risico per premieplichtige verzekerde met 50,- toe van 170,- naar 220,-. Het verloop van de gemiddelde nominale premie per premieplichtige verzekerde (achttien jaar en ouder) over de jaren heen is weergegeven in figuur 3.1. Sinds de invoering van het huidige zorgstelsel in 2006 steeg de premie elk jaar, met uitzondering van De daling van de nominale premie in 2008 is het gevolg van de overgang van de no-claimregeling naar het eigen risico. Wanneer de daling ten gevolge van deze overgang buiten beschouwing wordt gelaten, is de gemiddelde jaarlijkse stijging van de nominale premie zo n 5%. Figuur 3.1 Gemiddelde nominale premie per premiebetalende verzekerde (bron: Vektis, 2012) Ook in 2012 bestaan er aanzienlijke verschillen in de nominale premie van de verschillende polissen. De hoogste nominale premie bedraagt in ,- en de laagste 1.110,-. De duurste polis is daarmee zo n 22% duurder dan de goedkoopste. De spreiding is weergegeven in figuur 3.2.

16 16 Figuur 3.2 Gemiddelde nominale premie per premiebetalende verzekerde (bron: Vektis, 2012) De gemiddelde nominale premie is niet gelijk aan de gemiddelde betaalde premie. Verzekeraars kunnen om verschillende redenen korting geven op de te betalen premie. De twee meest voorkomende redenen zijn collectiviteitskorting en een hoger eigen risico. Zorgverzekeraars mogen op basis van een collectief afgesloten basisverzekering een korting geven van maximaal 10% op de nominale premie. Naast korting op de basisverzekering worden ook kortingen aangeboden op de aanvullende verzekeringen. Deze kortingen zijn niet aan een maximum gebonden. Een collectieve zorgverzekering kan worden afgesloten via de werkgever of een patiëntenvereniging, maar ook op basis van allerlei andere verbanden, zoals het lidmaatschap van een sportvereniging of een vakbond. In de afgelopen jaren is het aantal collectiviteiten steeds verder uitgebreid. Het is bijvoorbeeld mogelijk om collectief verzekerd te zijn via Marktplaats.nl of de Postcodeloterij. Het aandeel verzekerden dat is verzekerd via een collectieve verzekering nam sinds de invoering van het huidige zorgstelsel ieder jaar gestaag toe. Ook dit jaar nam het aandeel collectief verzekerden weer toe (figuur 3.3), namelijk met 1,5% tot 67,6%. Figuur 3.3 Percentage collectief verzekerden van 2005 tot en met 2012 (bron: Vektis, 2012) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

17 17 De gemiddelde collectiviteitskorting in 2012 is 3,7%. Dit is lager dan vorig jaar toen de gemiddelde collectiviteitskorting op 4,7% lag. Tabel 3.1 Gemiddelde premie basisverzekering, (bron: Vektis, 2012) Gemiddelde premie (exclusief betalingskorting) Gemiddelde basispremie Gemiddelde Individueel betaalde Collectief premie Totaal Naast het verplichte eigen risico van 220,- kunnen verzekerden kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Dit vrijwillige eigen risico bedraagt maximaal 500,- en komt bovenop het verplichte eigen risico. Een vrijwillig eigen risico is voor verzekerden interessant omdat verzekeraars korting op de premie geven wanneer voor een hoger eigen risico wordt gekozen. Ondanks de verhoging van het verplichte eigen risico is het aandeel verzekerden dat kiest voor een vrijwillig eigen risico gestegen ten opzichte van vorig jaar; van 5,9% naar 7,0% (figuur 3.4). Binnen de groep verzekerden met een vrijwillig eigen risico is met name het aandeel verzekerden met het hoogst mogelijke vrijwillig eigen risico ( 500,-) gegroeid. Figuur 3.4 Verdeling vrijwillig eigen risico (bron: Vektis, 2012) 21% 93% 7% 51% 13% 13% Vrijwillig eigen risico %

18 18 4Aanvullende Verzekeringen in 2012 Naast de basisverzekering kunnen verzekerden een aanvullende verzekering afsluiten tegen kosten die niet binnen het basispakket vallen. Vooral verzekerden die hun zorgverzekering collectief afsluiten kozen vaker om een dergelijke aanvullende verzekering voor 2012 niet af te sluiten. Het aantal verzekerden dat een aanvullende verzekering met een dekking voor mondzorgkosten afsloot is juist toegenomen. Iedere Nederlander is in principe verplicht voor zichzelf en eventuele gezinsleden een basisverzekering voor de zorg af te sluiten. De overheid stelt vast welke zorg verzekerd is binnen de basisverzekering. Hieronder valt de meeste reguliere gezondheidszorg zoals de huisarts, geneesmiddelen en het ziekenhuis. Maar niet alle zorg is verzekerd in de basisverzekering. Zorgverzekeraars bieden daarom aanvullende verzekeringen die zorg verzekeren die buiten het basispakket valt. Welke zorg wordt vergoed en in welke mate verschilt per verzekeraar en per polis. Een overgrote meerderheid van de verzekerden (rond de 90%) sluit naast de basisverzekering een aanvullende verzekering af, maar het aantal verzekerden met een aanvullende verzekering nam de afgelopen jaren wel af. Deze trend leek vorig jaar gekeerd toen het aantal verzekerden met een aanvullende verzekering stabiel bleef ten opzichte van 2010, maar in 2012 steeg het aandeel verzekerden zonder een aanvullende verzekering weer, namelijk tot 12% (figuur 4.1). Figuur 4.1 Percentage verzekerden dat geen aanvullende verzekering heeft afgesloten, van 2006 tot en met 2012 (bron: Vektis, 2012) 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Net als in voorgaande jaren werden aanvullende verzekeringen met name afgesloten door mensen met een collectieve zorgverzekering (figuur 4.2). Onder collectief verzekerden is het percentage verzekerden zonder een aanvullende verzekering slechts 8%, terwijl dit percentage bij individueel verzekerden op 20% ligt. Het verschil tussen beide groepen is wel aanzienlijk kleiner geworden dan vorig jaar, toen de percentages op respectievelijk 4% en 23% lagen. Collectief verzekerden kozen vorig jaar dus twee keer zo vaak om geen aanvullende verzekering af te sluiten, terwijl onder individueel verzekerden het aandeel zonder aanvullende verzekering juist licht is afgenomen.

19 19 Ook is het voor een verzekerde mogelijk om een aanvullende verzekering af te sluiten bij een andere verzekeraar dan de verzekeraar waarbij de basisverzekering is afgesloten. Van deze mogelijkheid wordt slechts sporadisch gebruikgemaakt; evenals vorig jaar heeft slechts 0,2% van de verzekerden een aanvullende verzekering afgesloten bij een verzekeraar waarbij men geen basisverzekering heeft afgesloten. Figuur 4.2 Percentage verzekerden met een aanvullende verzekering, uitgesplitst naar collectief en individueel Vanaf verzekerden 2012 zijn (bron: de prijzen Vektis, van 2012) geneesmiddelen en de tarieven van de prestaties vrij. Verzekeraars en Alleen basisverzekering Ook aanvullende verzekering 100% 80% 60% 40% 20% 0% Individueel Collectief Totaal De samenstellingen van de pakketten met kosten die gedekt worden in een aanvullende verzekering varieert sterk. Veel verzekeraars bieden verschillende pakketten aan met oplopende dekking, zowel in de hoogte van de te vergoeden schade als in de vorm van uitbreiding van verzekerde zorg. Maar ook bieden verzekeraars vaak een pakket aan dat gericht is op specifieke doelgroepen zoals gezinnen of jongeren. Kosten die veelal vergoed worden zijn alternatieve geneeswijzen, anticonceptie en de eerste twaalf behandelingen fysiotherapie voor verzekerden van achttien jaar en ouder. Daarnaast zijn er diverse polissen op de markt voor de kosten van mondzorg. In de basisverzekering worden de kosten voor mondzorg maar beperkt vergoed. Grofweg worden alleen de tandartskosten voor jongeren (onder de achttien jaar) en kunstgebitten vergoed. Alle overige kosten (tandartskosten voor volwassenen, orthodontie voor alle leeftijden) zijn voor rekening van de patiënt, tenzij die daar een aparte aanvullende verzekering voor heeft afgesloten. Veel verzekerden sluiten dan ook een tandartsverzekering af. Dit kan op verschillende manieren: bij sommige verzekeraars kan een verzekerde een verzekering kiezen waarin naast overige zorg (zoals fysiotherapie of buitenlandkosten) ook mondzorgkosten zijn verzekerd. Bij andere verzekeraars kan de verzekerde ervoor kiezen een aparte verzekering af te sluiten voor mondzorgkosten. In dit laatste geval kan een verzekerde ervoor kiezen om zowel een tandartsverzekering als een meer algemeen aanvullende verzekering af te sluiten of om slechts één van beide af te sluiten. In tabel 4.1 zijn de aanvullend verzekerden opgesplitst in vier groepen: alleen een aanvullende verzekering met daarin geen vergoeding voor tandartskosten, alleen een tandartsverzekering (zonder andere aanvullende verzekering), zowel een aanvullende verzekering als een (losse) tandartsverzekering of een combinatiepakket met daarin ook een vergoeding voor tandartskosten.

20 20 Tabel 4.1 Uitsplitsing aanvullend verzekerden (bron: Vektis, 2012) Aanvullende verzekering met daarin geen vergoeding voor tandarts Alleen tandarts- verzekering Zowel aanvullende verzekering als tandartsverzekering Combinatiepakket met daarin ook vergoeding voor tandarts Kinderen tot 18 jaar 39% 2% 34% 25% Volwassenen 21% 4% 51% 25% Volwassenen met een aanvullende verzekering kiezen in bijna 80% van de gevallen voor een verzekering met vergoeding van tandartskosten. Dit is bijna 10% meer dan in Bij kinderen, voor wie het grootste deel van de tandartskosten via de basisverzekering wordt vergoed, ligt dit percentage lager, namelijk tegen de 60%. Het percentage verzekerden met een aanvullende verzekering waarin vergoeding voor mondzorgkosten is opgenomen van de totale verzekerdenpopulatie (dus inclusief verzekerden zonder een aanvullende verzekering) is weergegeven in tabel 4.2. Tabel 4.2 Percentages verzekerden met een aanvullende verzekering met vergoeding mondzorgkosten (bron: Vektis, 2012) Kinderen tot 18 jaar 55% Volwassenen 71% Totaal 68% Het aandeel verzekerden met een aanvullende verzekering met vergoeding mondzorgkosten is hoger dan in Toen was dit percentage 60%. Dit is opmerkelijk omdat het percentage verzekerden met een aanvullende verzekering is gedaald. Er zijn wel opvallende verschillen tussen verzekeraars in dit percentage. Bij de verzekeraar met het laagste percentage verzekerden met een aanvullende tandartsverzekering ligt dit op 42%, bij de verzekeraar met het hoogste percentage op 96% (figuur 4.3). Figuur 4.3 Percentage verzekerden met een aanvullende verzekering met vergoeding mondzorgkosten, weergegeven per risicodrager (bron: Vektis, 2012) 100% 80% 60% 40% 20% 0%

Zorgthermometer. Jaargang 17, april 2012

Zorgthermometer. Jaargang 17, april 2012 Zorgthermometer Jaargang 17, april 2012 Verzekerden in beweging 2012 2 Over Vektis gesproken Vektis, informatiecentrum voor de zorg. Vektis verzamelt en analyseert gegevens over de kosten en de kwaliteit

Nadere informatie

Zorgthermometer. Jaargang 16, april 2011

Zorgthermometer. Jaargang 16, april 2011 Zorgthermometer Jaargang 16, april 2011 Verzekerden in beweging 2011 2 Over Vektis gesproken Vektis, hét informatiecentrum voor de zorg. Vektis verzamelt en analyseert gegevens over de kosten en de kwaliteit

Nadere informatie

Zorgthermometer. Jaargang 20, april 2015

Zorgthermometer. Jaargang 20, april 2015 Zorgthermometer Jaargang 20, april 2015 Verzekerden in beeld 2015 Over Vektis gesproken Vektis, informatiecentrum voor de zorg. Vektis verzamelt en analyseert gegevens over de kosten en de kwaliteit van

Nadere informatie

Zorgthermometer. Jaargang 18, april 2013

Zorgthermometer. Jaargang 18, april 2013 Zorgthermometer Jaargang 18, april 2013 Verzekerden in beweging 2013 Over Vektis gesproken Vektis, informatiecentrum voor de zorg. Vektis verzamelt en analyseert gegevens over de kosten en de kwaliteit

Nadere informatie

Verzekerdenmobiliteit en Keuzegedrag 2009

Verzekerdenmobiliteit en Keuzegedrag 2009 Verzekerdenmobiliteit en Keuzegedrag 2009 Er is rust op de zorgverzekeringsmarkt: 96,5% van de verzekerden blijft bij de huidige zorgverzekeraar en scherpt de polis aan Er is een stabiele mobiliteit van

Nadere informatie

Zorgthermometer. Jaargang 16, april 2011

Zorgthermometer. Jaargang 16, april 2011 Zorgthermometer Jaargang 16, april 2011 Verzekerden in beweging 2011 2 Over Vektis gesproken Vektis, hét informatiecentrum voor de zorg. Vektis verzamelt en analyseert gegevens over de kosten en de kwaliteit

Nadere informatie

8% wisselt van zorgverzekeraar. Deel verzekerden lijkt steeds vaker inhoudelijke overwegingen mee te nemen bij keuze zorgverzekering.

8% wisselt van zorgverzekeraar. Deel verzekerden lijkt steeds vaker inhoudelijke overwegingen mee te nemen bij keuze zorgverzekering. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (W. van der Schors, A.E.M. Brabers, & J.D. de Jong. 8% wisselt van zorgverzekeraar. Deel verzekerden lijkt steeds vaker

Nadere informatie

Bijna 8% wisselt van zorgverzekeraar. Premie is de belangrijkste reden om te wisselen.

Bijna 8% wisselt van zorgverzekeraar. Premie is de belangrijkste reden om te wisselen. Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma-van Rooijen, Anne Brabers & Judith de Jong. Bijna 8% wisselt van zorgverzekeraar. Premie is de belangrijkste

Nadere informatie

Percentage overstappers afgenomen; Keuzevrijheid minstens zo belangrijk als premie

Percentage overstappers afgenomen; Keuzevrijheid minstens zo belangrijk als premie Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma-van Rooijen en Judith de Jong. Percentage overstappers afgenomen; Keuzevrijheid minstens zo belangrijk

Nadere informatie

VERZEKERDENMOBILITEIT

VERZEKERDENMOBILITEIT VERZEKERDENMOBILITEIT EN KEUZEGEDRAG April 2008 Begin of einde van de rust? Marieke Smit Philip Mokveld Vektis Vektis is het informatiecentrum voor de zorgverzekeringsbranche en richt zich zowel op de

Nadere informatie

Percentage wisselaars blijft gelijk. Premie net als in eerdere jaren de belangrijkste reden om te wisselen.

Percentage wisselaars blijft gelijk. Premie net als in eerdere jaren de belangrijkste reden om te wisselen. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (A. Brabers, A. Verleun, R. Hoefman en J. de Jong, Percentage wisselaars blijft gelijk. Premie net als in eerdere jaren

Nadere informatie

Zorgthermometer. Jaargang 20, april 2015

Zorgthermometer. Jaargang 20, april 2015 Zorgthermometer Jaargang 20, april 2015 Verzekerden in beeld 2015 Over Vektis gesproken Vektis, informatiecentrum voor de zorg. Vektis verzamelt en analyseert gegevens over de kosten en de kwaliteit van

Nadere informatie

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Basisverzekering 2014

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Basisverzekering 2014 Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Basisverzekering 2014 (inclusief DTD) Overzichten van zorgverzekeraars met polisinformatie zijn zorgvuldig samengesteld. Maar je kunt er geen rechten aan

Nadere informatie

Figuur 1 aanbod concerns en zorgverzekeraars 2010 concern Naam zorgverzekeraar Totaal

Figuur 1 aanbod concerns en zorgverzekeraars 2010 concern Naam zorgverzekeraar Totaal Figuur 1 aanbod concerns en zorgverzekeraars 2010 concern Naam zorgverzekeraar UVIT IZA ZORGVERZEKERAAR NV IZZ ZORGVERZEKERAAR N.V. N.V. UNIVÉ ZORG NV ZORGVERZEKERAAR UMC TRIAS ZORGVERZEKERAAR NV VGZ ZORGVERZEKERAAR

Nadere informatie

Zorgupdate Aan Tafel!

Zorgupdate Aan Tafel! Zorgupdate Aan Tafel! ONVZ Informatiebijeenkomsten Jean-Paul van Haarlem - oktober 2012 Ontwikkelingen in de zorgverzekeringsmarkt Mobiliteit 3 Ontwikkelingen in de zorgverzekeringsmarkt Premiestelling

Nadere informatie

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Basisverzekering 2013

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Basisverzekering 2013 Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Basisverzekering 2013 MAATSCHAPPIJ PRODUCT VERGOEDING AANVULLENDE VOORWAARDEN Agis Basispolis 100%, max. 3 uren p.kjr., anders verwijzing nodig van huisarts,

Nadere informatie

De aanvullende verzekering speelt een grotere rol bij het overstappen in 2012. Stijging van het aantal overstappers zet door.

De aanvullende verzekering speelt een grotere rol bij het overstappen in 2012. Stijging van het aantal overstappers zet door. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma- van Rooijen, Anne Brabers en Judith de Jong. De aanvullende verzekering speelt een grotere rol bij het

Nadere informatie

Jaarcijfers 2015. Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Veranderingen in 2015. Augustus 2015

Jaarcijfers 2015. Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Veranderingen in 2015. Augustus 2015 Augustus 2015 In het eerste gedeelte van dit artikel staat de ontwikkeling van het aantal zorgverzekeraars centraal. In het tweede deel wordt ingegaan op het financiële resultaat van de zorgverzekeraars

Nadere informatie

Jaarcijfers 2012. Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Veranderingen in 2012. September 2012

Jaarcijfers 2012. Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Veranderingen in 2012. September 2012 September 2012 In het eerste gedeelte van dit artikel staat de ontwikkeling van het aantal zorgverzekeraars centraal. In het tweede deel wordt ingegaan op het financiële resultaat van de zorgverzekeraars

Nadere informatie

Zorgthermometer 2010 Verzekerden in beweging. Jaargang 15, april 2010

Zorgthermometer 2010 Verzekerden in beweging. Jaargang 15, april 2010 Zorgthermometer 2010 Verzekerden in beweging Jaargang 15, april 2010 1 Over Vektis gesproken Centrum voor informatie en standaardisatie Vektis is dé dienstverlener op het gebied van data, informatie, gegevensuitwisseling

Nadere informatie

Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt nog steeds toe. Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers

Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt nog steeds toe. Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers. Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt

Nadere informatie

Vrije keuze van zorgaanbieders van belang bij het kiezen van een polis Margreet Reitsma-van Rooijen, Anne E.M. Brabers en Judith D.

Vrije keuze van zorgaanbieders van belang bij het kiezen van een polis Margreet Reitsma-van Rooijen, Anne E.M. Brabers en Judith D. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Reitsma-van Rooijen, M., Brabers, A.E.M., Jong, J.D. de. Vrije keuze van zorgaanbieders van belang bij het kiezen van een

Nadere informatie

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Basisverzekering 2014

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Basisverzekering 2014 Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Basisverzekering 2014 (inclusief DTD) MAATSCHAPPIJ PRODUCT VERGOEDING AANVULLENDE VOORWAARDEN Agis Basispolis 100%, max. 3 uren p.kjr. Agis Basispolis Basic

Nadere informatie

Percentage overstappers in 2005, 2006, 2007 en 2008 per leeftijdscategorie 4% 2% 4% 2%

Percentage overstappers in 2005, 2006, 2007 en 2008 per leeftijdscategorie 4% 2% 4% 2% Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Judith de Jong, Wisselen van zorgverzekeraar, NIVEL, 2008) worden gebruikt.u vindt dit factsheet en alle andere Aanvullende

Nadere informatie

De aanvullende tandzorgverzekering Samenvatting Bijna iedereen heeft een aanvullende verzekering Aanvullend verzekerd voor: 2006 2007

De aanvullende tandzorgverzekering Samenvatting Bijna iedereen heeft een aanvullende verzekering Aanvullend verzekerd voor: 2006 2007 Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Judith de Jong, Marloes Loermans, Marjan van der Maat, De aanvullende tandzorgverzekering, NIVEL, 2008) worden gebruikt.u

Nadere informatie

Jaarcijfers 2013. Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Veranderingen in 2013. September 2013

Jaarcijfers 2013. Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Veranderingen in 2013. September 2013 September 2013 In het eerste gedeelte van dit artikel staat de ontwikkeling van het aantal zorgverzekeraars centraal. In het tweede deel wordt ingegaan op het financiële resultaat van de zorgverzekeraars

Nadere informatie

Jaarcijfers 2014. Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Veranderingen in 2014. Augustus 2014

Jaarcijfers 2014. Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Veranderingen in 2014. Augustus 2014 Augustus 2014 In het eerste gedeelte van dit artikel staat de ontwikkeling van het aantal zorgverzekeraars centraal. In het tweede deel wordt ingegaan op het financiële resultaat van de zorgverzekeraars

Nadere informatie

Figuur 1: ontwikkeling totaal aantal zorgverzekeraars medio het jaar (bron: Vektis)

Figuur 1: ontwikkeling totaal aantal zorgverzekeraars medio het jaar (bron: Vektis) Jaarcijfers 2010 Zorgverzekeraars en zorgfinanciering December 2010 In het eerste gedeelte van dit artikel staat de ontwikkeling van het aantal zorgverzekeraars in 2008, 2009 en 2010 centraal. In het tweede

Nadere informatie

Zorgthermometer. Jaargang 21, april 2016

Zorgthermometer. Jaargang 21, april 2016 Zorgthermometer Jaargang 21, april 2016 Verzekerden in beeld 2016 Over Vektis gesproken Vektis, informatiecentrum voor de zorg. Vektis verzamelt en analyseert gegevens over de kosten en de kwaliteit van

Nadere informatie

VERZEKERDENMOBILITEIT

VERZEKERDENMOBILITEIT VERZEKERDENMOBILITEIT EN KEUZEGEDRAG April 2007 Hoe staat het ervoor in 2007? Marieke Smit Philip Mokveld Vektis Vektis is het informatiecentrum voor de zorgverzekeringsbranche en richt zich zowel op de

Nadere informatie

Nederland Binnen EU/Verdragslanden Buiten EU/Verdragslanden Aevitae (ASR) Basisverzekering Natura. Neem contact op met de klantenservice van deze

Nederland Binnen EU/Verdragslanden Buiten EU/Verdragslanden Aevitae (ASR) Basisverzekering Natura. Neem contact op met de klantenservice van deze Dialyse op vakantie - vergoedingen Nederland Binnen EU/Verdragslanden Buiten EU/Verdragslanden Aevitae (ASR) Natura gemaximeerd tot 100% van gemiddelde e (ASR) Zorgverzekering Flexibel Agis Basispolis

Nadere informatie

Jaarcijfers Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Veranderingen in Augustus 2017

Jaarcijfers Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Veranderingen in Augustus 2017 Augustus 2017 Vektis publiceert elk jaar de jaarcijfers over de zorgverzekeraars en de zorgfinanciering. In het eerste gedeelte van dit artikel staat de ontwikkeling van het aantal zorgverzekeraars centraal.

Nadere informatie

Het aantal zorgverzekeraars is in 2008 opnieuw afgenomen als gevolg van verdere vormen van samenwerking en integratie.

Het aantal zorgverzekeraars is in 2008 opnieuw afgenomen als gevolg van verdere vormen van samenwerking en integratie. Jaarcijfers 2009 Zorgverzekeraars en -financiering November 2009 In dit artikel staat de ontwikkeling van het aantal zorgverzekeraars, en de inkomsten en uitgaven van deze groep in 2007 en 2008 centraal.

Nadere informatie

Zorgthermometer. Jaargang 22, april 2017

Zorgthermometer. Jaargang 22, april 2017 Zorgthermometer Jaargang 22, april 2017 Verzekerden in beeld 2017 Over Vektis gesproken Vektis, informatiecentrum voor de zorg. Vektis verzamelt en analyseert gegevens over de kosten en de kwaliteit van

Nadere informatie

Verantwoording. In dit document wordt informatie gegeven over de vergelijking van zorgverzekeringen op Geld.nl.

Verantwoording. In dit document wordt informatie gegeven over de vergelijking van zorgverzekeringen op Geld.nl. Verantwoording Over Geld.nl Geld.nl gelooft dat je mensen in staat moet stellen om op een eenvoudige manier zelf de juiste financiële producten te kiezen. Mensen hebben over het algemeen een hekel aan

Nadere informatie

Vergoedingen 2016 per verzekeraar Voor hoortoestellen, tinnitusinstrumenten en -maskeerders Bron: www.hoorwijzer.nl van Stichting Hoormij/NVVS

Vergoedingen 2016 per verzekeraar Voor hoortoestellen, tinnitusinstrumenten en -maskeerders Bron: www.hoorwijzer.nl van Stichting Hoormij/NVVS Vergoedingen 2016 per verzekeraar Voor, tinnitusinstrumenten en -maskeerders Bron: www.hoorwijzer.nl van Stichting Hoormij/NVVS LET OP! - Vanuit de basiszorgverzekering krijgt u als u 18 jaar of ouder

Nadere informatie

Rapport Telefonische Informatieverstrekking zorgverzekeraars

Rapport Telefonische Informatieverstrekking zorgverzekeraars Rapport Telefonische Informatieverstrekking zorgverzekeraars ONDERZOEK NAAR DE TELEFONISCHE INFORMATIEVERSTREKKING DOOR ZORGVERZEKERAARS TIJDENS DE OVERSTAPPERIODE december 016 Inhoud Inleiding 4 De scores

Nadere informatie

ZORGVERZEKERINGEN 2014 * KOEPEL ACHMEA. premie per maand. compleet 40,00 per dag, maximaal 350,00 per jaar 10,95

ZORGVERZEKERINGEN 2014 * KOEPEL ACHMEA. premie per maand. compleet 40,00 per dag, maximaal 350,00 per jaar 10,95 1 ZORGVERZEKERINGEN 2014 * KOEPEL ACHMEA AGIS premie per maand compleet 40,00 per dag, maximaal 350,00 per jaar 10,95 comfort 40,00 per dag, maximaal 500,00 per jaar 32,50 comfortplus 40,00 per dag, maximaal

Nadere informatie

Jaarcijfers Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Zorgverzekeraars en verzekerden in Augustus 2016

Jaarcijfers Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Zorgverzekeraars en verzekerden in Augustus 2016 Augustus 2016 Vektis geeft elk jaar de jaarcijfers over de zorgverzekeraars en de zorgfinanciering. In dit artikel vindt u de informatie over 2016. In het eerste deel staat de ontwikkeling van het aantal

Nadere informatie

BS&F Nieuwsbrief December e jaargang - nummer 7

BS&F Nieuwsbrief December e jaargang - nummer 7 BS&F Nieuwsbrief December 2009-7e jaargang - nummer 7 Recente ontwikkelingen rond de zorgverzekering 1. Inleiding Het is inmiddels een traditie dat we u aan het eind van het jaar een doorkijkje bieden

Nadere informatie

DE KLEINTJES AAN KOP

DE KLEINTJES AAN KOP SERVICE ZORGVERZEKERAARS ZORGVERZEKERAARS BEOORDEELD DE KLEINTJES AAN KOP Jaarlijks vragen we zo n 10.000 panelleden wat ze van hun zorgverzekeraar vinden. Na vijf jaar is het tijd om de balans op te maken.

Nadere informatie

Vergoedingen 2017 per verzekeraar Voor hoortoestellen, tinnitusinstrumenten en -maskeerders Bron: van Stichting Hoormij/NVVS

Vergoedingen 2017 per verzekeraar Voor hoortoestellen, tinnitusinstrumenten en -maskeerders Bron:  van Stichting Hoormij/NVVS Vergoedingen 2017 per verzekeraar Voor, tinnitusinstrumenten en -maskeerders Bron: www.hoorwijzer.nl van Stichting Hoormij/NVVS LET OP! - Als u 18 jaar of ouder bent krijgt u vanuit de basiszorgverzekering,

Nadere informatie

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Publicatiedatum CBS-website: 16 juli 2007 Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Centraal Bureau voor de Statistiek Samenvatting Op 1 januari 2006 is de nieuwe Zorgverzekeringswet inwerking getreden,

Nadere informatie

Ervaringen van verzekerden met hun zorgverzekeraar

Ervaringen van verzekerden met hun zorgverzekeraar Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL in 2006. De gegevens mogen met bronvermelding (Olga Damman, Michelle Hendriks, Diana Delnoij Ervaringen van verzekerden met hun zorgverzekeraar, NIVEL 2006) worden

Nadere informatie

Welkom. 10-11-2005 KZ (Pensioen) Adviesgroep 1

Welkom. 10-11-2005 KZ (Pensioen) Adviesgroep 1 Welkom 10-11-2005 KZ (Pensioen) Adviesgroep 1 4. Nieuwe zorgstelsel per 1-1-2006 Alle ingezetenen van Nederland komen in aanmerking voor het nieuwe zorgstelsel Alle ziekenfondsplichtige en particuliere

Nadere informatie

Zorgverzekeraars in 2013

Zorgverzekeraars in 2013 Zorgverzekeraars in 2013 (Campagne 2014) Consumentenbond Ramona de Jong September 2014 Index Management Samenvatting 1. Introductie 2. Winst zorgverzekeraars 3. Solvabiliteit zorgverzekeraars 4. Bedrijfskosten

Nadere informatie

Vergelijk. Tandartsverzekeringen 2014

Vergelijk. Tandartsverzekeringen 2014 Vergelijk Tandartsverzekeringen 2014 vergelijkmondzorg.nl Zie voor meer toelichting en de laatste updates onze website Deze vergelijking dient puur ter indicatie, voor u zijn mogelijk andere voorwaarden

Nadere informatie

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Basisverzekering 2015

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Basisverzekering 2015 Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Basisverzekering 2015 MAATSCHAPPIJ PRODUCT VERGOEDING AANVULLENDE VOORWAARDEN Amersfoortse (de) BV Flexibel 100%, max. 3 Uitsluitend op verwijzing van huisarts,

Nadere informatie

BS&F Nieuwsbrief December 2011-9e jaargang - nummer 3

BS&F Nieuwsbrief December 2011-9e jaargang - nummer 3 BS&F Nieuwsbrief December 2011-9e jaargang - nummer 3 Recente ontwikkelingen rond de zorgverzekering Ook dit jaar brengen wij kort voor de jaarwisseling een nieuwsbrief uit met daarin de recente ontwikkelingen

Nadere informatie

Verantwoording. Volledigheid Zorgvergelijker Geld.nl

Verantwoording. Volledigheid Zorgvergelijker Geld.nl Verantwoording Met de Zorgvergelijker 2015 van Geld.nl kun je op basis van je specifieke zorgwensen bepalen welke zorgverzekering de beste dekking voor de laagste premie biedt. Alle data aangaande de voorwaarden

Nadere informatie

SAMENVATTING LANDELIJK ZORGONDERZOEK. Bureau D & O. Hoevelaken, oktober 2015

SAMENVATTING LANDELIJK ZORGONDERZOEK. Bureau D & O. Hoevelaken, oktober 2015 SAMENVATTING LANDELIJK ZORGONDERZOEK Bureau D & O 2015 Hoevelaken, oktober 2015 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 1 1 INLEIDING... 3 2 BEOORDELING AANBIEDERS ZORGVERZEKERINGEN... 5 3 AANTAL ZORGPOLISSEN... 7

Nadere informatie

Zorg enquête 2015. Deelrapportage risico vs. zekerheid

Zorg enquête 2015. Deelrapportage risico vs. zekerheid Zorg enquête 2015 Deelrapportage risico vs. zekerheid november 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Andere enquête resultaten 3 Contact 3 Zorg enquête 2015: deelrapportage 4 Samenvatting 4 Eigen risico 4 Aanvullende

Nadere informatie

Bijlage bij Monitor contractering wijkverpleging Bronnen en methoden

Bijlage bij Monitor contractering wijkverpleging Bronnen en methoden Bijlage bij Monitor contractering wijkverpleging 2017 Bronnen en methoden mei 2017 Inhoud 1. Bronnen en methoden 3 1.1 Scope 3 1.2 Methode 3 1.3 Respons enquêtes 4 2. Consultatie 7 2 Bijlage Bronnen en

Nadere informatie

Zorgverzekeraar Polis (basis + aanvullend) Premie per maand Vergoeding voor hoortoestel. AnderZorg - - Geen aanvullende vergoedingen.

Zorgverzekeraar Polis (basis + aanvullend) Premie per maand Vergoeding voor hoortoestel. AnderZorg - - Geen aanvullende vergoedingen. Vergoedingen 2015 per verzekeraar Voor, tinnitusinstrumenten en -maskeerders Bron: www.hoorwijzer.nl van de Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden NVVS LET OP! - Vanuit de basiszorgverzekering krijgt

Nadere informatie

De meeste zorgverzekeraars vergoeden (een deel van) de consulten (alternatieve geneeswijzen).

De meeste zorgverzekeraars vergoeden (een deel van) de consulten (alternatieve geneeswijzen). De meeste zorgverzekeraars vergoeden (een deel van) de consulten (alternatieve geneeswijzen). Onderstaand treft u een overzicht met de meeste zorgverzekeraars (niet alle zorgverzekeraars die vergoeden

Nadere informatie

Inhoud Acne- en huidbehandelingen... 6

Inhoud Acne- en huidbehandelingen... 6 Inhoud Acne- en huidbehandelingen... 6 Aevitae (VGZ)... 6 Agis... 6 Anderzorg... 6 Avéro Achmea... 7 Azivo... 7 CZ... 7 De Amersfoortse... 7 De Friesland... 8 De Goudse... 8 Delta Lloyd... 8 Ditzo... 8

Nadere informatie

per jaar VMT lid Tot 440,- p/j

per jaar VMT lid Tot 440,- p/j Deze lijst is met uiterste zorg samengesteld. Desondanks kunnen er geen rechten aan ontleend worden en zijn wijzigingen voorbehouden vergoeding 2015 per Naam verzekering naam pakket bh behandelaar moet

Nadere informatie

Zorgthermometer. Jaargang 19, april 2014

Zorgthermometer. Jaargang 19, april 2014 Zorgthermometer Jaargang 19, april 2014 Verzekerden in beweging 2014 Over Vektis gesproken Vektis, informatiecentrum voor de zorg. Vektis verzamelt en analyseert gegevens over de kosten en de kwaliteit

Nadere informatie

Zorgverzekeraars 2016, prijzen en voorwaarden. December 2015

Zorgverzekeraars 2016, prijzen en voorwaarden. December 2015 Zorgverzekeraars 2016, prijzen en voorwaarden December 2015 Titel Index 1. Introductie 2. Vergelijking basisverzekeringen Budgetpolissen (reguliere) Naturapolissen Restitutiepolissen 3. Conclusies Titel

Nadere informatie

Verzekerden bezuinigen vooral door aanpassing van hun lopende zorgverzekering, niet door te wisselen van zorgverzekeraar Samenvatting

Verzekerden bezuinigen vooral door aanpassing van hun lopende zorgverzekering, niet door te wisselen van zorgverzekeraar Samenvatting Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Emiel Kerpershoek, Romy Bes, Emile Curfs en Judith de Jong. Verzekerden bezuinigen vooral door aanpassing van hun lopende

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen verzekeringsmaatschappijen in 2015

Overzicht vergoedingen verzekeringsmaatschappijen in 2015 pagina 1 / van 9 Attentie: de verzekerde kan bij twijfel over vergoeding contact met de verzekeringsmaatschappij opnemen Verzekerings- Pakketvorm Vergoeding per Vergoeding per Speciale opmerkingen Hieronder

Nadere informatie

per jaar VMT lid Tot 440,- p/j

per jaar VMT lid Tot 440,- p/j Aevitae Vip 50 Lid zijn VMT maximaal 500,-p/j, daarboven: 70% tot 750,- Aevitae Top 50 Lid zijn VMT maximaal 400,-p/j Aevitae Plus 50 Lid zijn VMT maximaal 300,-p/j Agis Compactpolis 40 lid zijn VMT 350

Nadere informatie

Vergoedingen Mesologie 2017 Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden verleend

Vergoedingen Mesologie 2017 Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden verleend 1 Vergoedingen Mesologie 2017 Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden verleend Verzekeraars. Anderzorg onderdeel van Menzis Aevitae (ook soort tussenpersoon die voor VGZ, Avero en

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen verzekeringsmaatschappijen in 2016

Overzicht vergoedingen verzekeringsmaatschappijen in 2016 pagina 1 / van 9 Attentie: de verzekerde kan bij twijfel over vergoeding contact met de verzekeringsmaatschappij opnemen Verzekerings- Pakketvorm Vergoeding per Vergoeding per Speciale opmerkingen Hieronder

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2016

Vergoedingenoverzicht 2016 Vergoedingenoverzicht 2016 Disclaimer Het overzicht van het vergoedingenbeleid van de zorgverzekeraars is met de grootst mogelijke zorg samengesteld door de NFG. De NFG stelt zich niet aansprakelijk voor

Nadere informatie

VERGOEDINGEN CHIROPRACTIE 2013

VERGOEDINGEN CHIROPRACTIE 2013 VERGOEDINGEN CHIROPRACTIE 2013 GEEN EIGEN RISICO Voor chiropractie geldt géén verplicht eigen risico van 350 of een nog hoger vrijwillig eigen risico! Dit verplichte en vrijwillige eigen risico geldt namelijk

Nadere informatie

2006. 1 Delnoij D., van der Schee E. Collectief aanbod nodigt uit tot wisselen van zorgverzekeraar, NIVEL,

2006. 1 Delnoij D., van der Schee E. Collectief aanbod nodigt uit tot wisselen van zorgverzekeraar, NIVEL, Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Judith de Jong, Diana Delnoij, Peter Groenewegen, Verzekerdenmobiliteit is hoog. Ook ouderen zijn overgestapt, NIVEL, 2006)

Nadere informatie

Vergoeding alternatieve geneeswijzen 2011

Vergoeding alternatieve geneeswijzen 2011 Vergoeding alternatieve geneeswijzen 2011 Aevitae Plus Pakket Top Pakket Vip Pakket Agis 50+ Actief Polis 75%, max. EUR 350,- p.jr. ComfortPluspolis Comfortpolis Compleetpolis Gezinnenpolis AnderZorg Jong

Nadere informatie

Vergoeding Acnétherapie 2015

Vergoeding Acnétherapie 2015 Home Zorgverzekering Vergoedingen Acnétherapie Vergoeding Acnétherapie 2015 Acnétherapie is een therapie die is ontwikkeld om alle vormen van acné te bestrijden. Acnétherapie is niet opgenomen in de basisverzekering,

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen verzekeringsmaatschappijen in 2016

Overzicht vergoedingen verzekeringsmaatschappijen in 2016 pagina 1 / van 9 Attentie: de verzekerde kan bij twijfel over vergoeding contact met de verzekeringsmaatschappij opnemen Verzekerings- Pakketvorm Vergoeding per Vergoeding per Speciale opmerkingen Hieronder

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen zorgverzekeraars 2013 eerstelijns psychologische zorg en aanvullende verzekering.

Overzicht vergoedingen zorgverzekeraars 2013 eerstelijns psychologische zorg en aanvullende verzekering. Overzicht vergoedingen zorgverzekeraars 2013 eerstelijns psychologische zorg en aanvullende verzekering. AnderZorg Extra zittingen 5 sessies uit basisverzekering,1 e lijn. afhankelijk van aanvullende verzekering:

Nadere informatie

Marktscan Zorgverzekeringsmarkt 2010

Marktscan Zorgverzekeringsmarkt 2010 Marktscan Zorgverzekeringsmarkt 2010 Een scan van de belangrijkste indicatoren juni 2010 Inhoud Vooraf 4 Samenvatting 5 Inleiding 5 Marktstructuur 5 Marktgedrag 6 Marktaandelen 6 Verzekerdenmobiliteit

Nadere informatie

Verzekerd van vrije keuze.

Verzekerd van vrije keuze. Verzekerd van vrije keuze. Zorgdialoog: Kiezen en sturen op kwaliteit? 19 maart 2015 De krachten en machten in het zorgveld Rol van de zorgverzekeraar Ontwikkelingen (op het gebied van kwaliteit) Hoe verder

Nadere informatie

Achmea Koepelorganisatie Maatschappij AGB-code Achmea ABN-AMRO (part) 3311 Achmea Aevitae (Avéro Achmea) 8958 Achmea Aevitae (Avéro Achmea) 3329

Achmea Koepelorganisatie Maatschappij AGB-code Achmea ABN-AMRO (part) 3311 Achmea Aevitae (Avéro Achmea) 8958 Achmea Aevitae (Avéro Achmea) 3329 Achmea Achmea ABN-AMRO (part) 3311 Achmea Aevitae (Avéro Achmea) 8958 Achmea Aevitae (Avéro Achmea) 3329 Achmea Aon Consulting 8954 Achmea Avéro Achmea 3329 Achmea Avéro Achmea Zorgverzekeringen NV 454

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2015

Vergoedingenoverzicht 2015 Vergoedingenoverzicht 2015 Disclaimer Het overzicht van het vergoedingenbeleid van de zorgverzekeraars is met de grootst mogelijke zorg samengesteld door de NFG. De NFG stelt zich niet aansprakelijk voor

Nadere informatie

Deze lijst is met uiterste zorg samengesteld. Desondanks kunnen er geen rechten aan ontleend worden en zijn wijzigingen voorbehouden.

Deze lijst is met uiterste zorg samengesteld. Desondanks kunnen er geen rechten aan ontleend worden en zijn wijzigingen voorbehouden. Deze lijst is met uiterste zorg samengesteld. Desondanks kunnen er geen rechten aan ontleend worden en zijn wijzigingen voorbehouden. Naam verzekering naam pakket(ten) vergoeding 2013 behandelaar moet

Nadere informatie

Vergoedingen chiropractie 2011

Vergoedingen chiropractie 2011 Vergoedingen chiropractie 2011 Zorgverzekeraar Aanvullend pakket Vergoeding AEGON Vervallen, zie ONVZ AGIS Compact (PROLIFE) Compleet 75% 300,00 Comfort 75% 450,00 Comfort plus 75% 600,00 50+ actief 75%

Nadere informatie

Vergoedingen psychotherapie per 1 januari 2008

Vergoedingen psychotherapie per 1 januari 2008 Vergoedingen psychotherapie per 1 januari 2008 Aegon Zorgverzekering 100% (minus Optimaal polis: 100%, max. 500,- p.jr. (aanvulling op de hoofdverzekering) Top polis: 100%, max. 1.000,- p.jr. (aanvulling

Nadere informatie

Zorgpremie 2012. VERZEKERAAR BASISPREMIE ** Aanvullend ACUPUNCTUUR LIDMAATSCHAP OPMERKING AnderZorg 96.25 jong = 14,75

Zorgpremie 2012. VERZEKERAAR BASISPREMIE ** Aanvullend ACUPUNCTUUR LIDMAATSCHAP OPMERKING AnderZorg 96.25 jong = 14,75 AnderZorg 96.25 jong = 14,75 Anderzorg jong 80% tot maximaal 250 extra = 13,00 Extra 80% tot maximaal 400 Zekur 92.50 116,25 (incl. Basis) Extra Zorg 250,-** Max. 25,- per behandeling/consult DSW 102.50

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2015

Vergoedingenoverzicht 2015 Vergoedingenoverzicht 2015 Disclaimer Het overzicht van het vergoedingenbeleid van de zorgverzekeraars is met de grootst mogelijke zorg samengesteld door de NFG. De NFG stelt zich niet aansprakelijk voor

Nadere informatie

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 drs. W. van Ooij MarktMonitor Januari 2015 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 . Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Nadere informatie

zorgverzekeraar aanvullend pakket per consult per jaar opmerkingen

zorgverzekeraar aanvullend pakket per consult per jaar opmerkingen vergoedingen craniosacraal therapie 2013 zorgverzekeraar aanvullend pakket per consult per jaar opmerkingen AEVITAE (UVIT) Plus 50,- Top 50,- 400,- Vip 50,- 500,- Vip 50,- 500,- - / 750,- = 70% Supervip

Nadere informatie

MBOG overzicht Zorgverzekeraars vergoedingen 2016

MBOG overzicht Zorgverzekeraars vergoedingen 2016 MBOG overzicht Zorgverzekeraars vergoedingen 2016 Aevitae/ASR Aevitae Basic Aevitae Plus 2016 Aevitae Top 2016 Aevitae Vip 2016 Aevitae/Avero Achmea Aevitae Basic Aevitae Plus 2016 Aevitae Top 2016 Aevitae

Nadere informatie

SPECIAL PZO ZORGCOLLECTIEF Platform Zelfstandige Ondernemers december 2005 (geactualiseerd)

SPECIAL PZO ZORGCOLLECTIEF Platform Zelfstandige Ondernemers december 2005 (geactualiseerd) SPECIAL PZO ZORGCOLLECTIEF Platform Zelfstandige Ondernemers december 2005 (geactualiseerd) In deze special: Uw ziektekostenverzekering via PZO 1. PZO sluit collectieve contracten met vier verzekeraars

Nadere informatie

Trias Jong Nee 0 Fit en vrij Nee 0 Gezin Nee 0 Vitaal Ja 250 per jaar

Trias Jong Nee 0 Fit en vrij Nee 0 Gezin Nee 0 Vitaal Ja 250 per jaar Verzekeraar Aangeboden polissen Diëtist Menzis Jongeren verzorgd Ja 4 Extra verzorgd 1 Nee 0 Extra verzorgd 2 Ja 4 Extra verzorgd 3 Ja 4 Extra verzorgd 4 Ja 6 Uren CZ Jongeren 18 t/m 30 Ja jr Jongeren

Nadere informatie

Aevitae/ASR of Aevitae/VGZ Plus Pakket Max. 125,- per jaar. Agis. Anderzorg. Top Pakket Max. 250,- per jaar. Vip Pakket Max. 500,- per jaar.

Aevitae/ASR of Aevitae/VGZ Plus Pakket Max. 125,- per jaar. Agis. Anderzorg. Top Pakket Max. 250,- per jaar. Vip Pakket Max. 500,- per jaar. Vergoedingen 2013 1 Inhoudsopgave Aevitae 3 Agis 3 Anderzorg 3 Avéro Achmea 4 Azivo 4 AZVZ 4 CZ 5 CZdirect 6 De Amersfoortse 6 De Friesland 7 De Goudse 7 Delta Lloyd 8 Ditzo 9 DSW 9 DVZ 9 FBTO 10 Groene

Nadere informatie

Collectieve ziektekostenverzekeringen Careyn 2013

Collectieve ziektekostenverzekeringen Careyn 2013 Collectieve ziektekostenverzekeringen Careyn 2013 1. Algemeen Iedereen in Nederland moet verzekerd zijn voor zijn/haar ziektekosten. Het afsluiten van een verzekering regelt iedereen zelf. Als medewerker

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2017

Vergoedingenoverzicht 2017 Vergoedingenoverzicht 2017 Disclaimer Het overzicht van het enbeleid van de zorgverzekeraars voor haptotherapie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld door Praktijk Hapsis. Praktijk Hapsis stelt

Nadere informatie

Overzicht vergoeding per verzekeraar bij brillen en contactlenzen

Overzicht vergoeding per verzekeraar bij brillen en contactlenzen Overzicht vergoeding per verzekeraar bij brillen en contactlenzen Op 1 januari is uw nieuwe zorgverzekering ingegaan. Hier vindt u een overzicht van de vergoeding per zorgverzekeraar voor brillen en contactlenzen.

Nadere informatie

Verzekeringsboekje 2011 bril- en contactlensvergoedingen

Verzekeringsboekje 2011 bril- en contactlensvergoedingen Verzekeringsboekje 2011 bril- en contactlensvergoedingen Teruggave zorgverzekering In de aanvullende verzekering bieden bijna alle zorgverzekeraars een vergoeding voor brillen en lenzen. Onterecht wordt

Nadere informatie

1 De Jong J., Delnoij D., Groenewegen P. Verzekerdenmobiliteit is hoog. Ook ouderen zijn

1 De Jong J., Delnoij D., Groenewegen P. Verzekerdenmobiliteit is hoog. Ook ouderen zijn Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Judith de Jong, Michelle Hendriks, Diana Delnoij, Peter Groenewegen. Massale overstap van in 2006 lijkt eenmalig. Dit jaar

Nadere informatie

informatie voor verzekerden

informatie voor verzekerden informatie voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken De Goudse Zorg Polis is een verzekering die uitstekende dekking biedt voor ziektekosten.

Nadere informatie

100%, max. EUR 50,- p. behandeling, max. EUR 300,p. jr.

100%, max. EUR 50,- p. behandeling, max. EUR 300,p. jr. Shòu & Aevitae Plus Pakket 100%, max. EUR 250,- p. jr. Aevitae Supervip Pakket Aevitae Top Pakket 100%, max. 20 behandelingen p. jr. Aevitae Vip Pakket 100%, max. 3 p. jr. Agis 50+ Actief Polis Agis 50+

Nadere informatie

Vergoedingen Oefentherapie Mensendieck en Cesar zorgverzekering 2016

Vergoedingen Oefentherapie Mensendieck en Cesar zorgverzekering 2016 pagina 1 van 19 Mijn Independer Klantenservice Over Independer Waar ben je naar op zoek? Zoeken Verzekeringen Bankproducten Gezondheidszorg Energie Nieuws & Meer Beter voor elkaar Vergoeding Oefentherapie

Nadere informatie

Zorgverzekeringen. Thema-onderzoek. Zorgverzekeringen

Zorgverzekeringen. Thema-onderzoek. Zorgverzekeringen Thema-onderzoek TNS 5-11-2013 Inhoud 1 Restitutie- en naturapolis 4 2 Aanvullende verzekeringen 12 3 Overstappen en vertrouwen 16 TNS 5-11-2013 2 Achtergrondinformatie De Nederlandse Patiënten Consumenten

Nadere informatie

OVERZICHT VERGOEDINGEN IN AANVULLENDE VERZEKERINGEN IN 2015 VOOR ARTSEN VOOR INTEGRALE GENEESKUNDE. dagmaximum jaarmaximum zorgverzekeraar polis

OVERZICHT VERGOEDINGEN IN AANVULLENDE VERZEKERINGEN IN 2015 VOOR ARTSEN VOOR INTEGRALE GENEESKUNDE. dagmaximum jaarmaximum zorgverzekeraar polis OVERZICHT VERGOEDINGEN IN AANVULLENDE VERZEKERINGEN IN 2015 VOOR ARTSEN VOOR INTEGRALE GENEESKUNDE dagmaximum jaarmaximum zorgverzekeraar polis max. 25,- p. dag, max. 100,- p. jr. CZ Direct Budget max.

Nadere informatie

Consult max. 50,00 per behandeling met maximum van 400,00 per jaar voor alle alternatieve behandelingen en. geneesmiddelen samen. geneesmiddelen samen

Consult max. 50,00 per behandeling met maximum van 400,00 per jaar voor alle alternatieve behandelingen en. geneesmiddelen samen. geneesmiddelen samen VERGOEDINGENOVERZICHT PER 1 JANUARI 2014. Onder voorbehoud! Menzis/Anderzorg/Azivo nog niet duidelijk Onderstaande verzekeraars vergoeden de behandelingen van therapeuten die bij ons zijn aangesloten.

Nadere informatie

Kwaliteitsonderzoek telefonische informatieverstrekking zorgverzekeraars

Kwaliteitsonderzoek telefonische informatieverstrekking zorgverzekeraars Kwaliteitsonderzoek telefonische informatieverstrekking zorgverzekeraars Rapportage TNS NIPO 11 december 15 Henrike Bijlstra, Rosan Spiers Aanleiding De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hecht er veel waarde

Nadere informatie

De onderstaande vergoedingen en tarieven hebben betrekking op 2015. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

De onderstaande vergoedingen en tarieven hebben betrekking op 2015. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. De onderstaande vergoedingen en tarieven hebben betrekking op 2015. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. Aevitae Plus (VGZ) 100% 300 ( 50 per behandeling) 11,76 p/m Top (VGZ) 100% 400 ( 50 per

Nadere informatie

MBOG overzicht Zorgverzekeraars vergoedingen 2016

MBOG overzicht Zorgverzekeraars vergoedingen 2016 MBOG overzicht Zorgverzekeraars vergoedingen 2016 Aevitae/ASR Aevitae Basic Aevitae Plus 2016 Aevitae Top 2016 Aevitae Vip 2016 Aevitae/Avero Achmea Aevitae Basic Aevitae Plus 2016 Aevitae Top 2016 Aevitae

Nadere informatie