Energie-integratie maakt WKK overbodig VOTOB laat zien wat er wel goed gaat Nauwe samenwerking maakt industrie veiliger Thema: Onderhoud

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Energie-integratie maakt WKK overbodig VOTOB laat zien wat er wel goed gaat Nauwe samenwerking maakt industrie veiliger Thema: Onderhoud"

Transcriptie

1 Nr losse verkoopprijs 20,00 Managementblad voor de olie- en chemische industrie Energie-integratie maakt WKK overbodig VOTOB laat zien wat er wel goed gaat Nauwe samenwerking maakt industrie veiliger Thema: Onderhoud

2 THEMa Soepelere audits dankzij assetmanagement De Europese chemische industrie heeft het niet gemakkelijk. De internationale concurrentie is groot en de eigen markt groeit maar weinig. Tegelijk neemt de druk om veilig en milieuvriendelijk te opereren toe. In die omstandigheden is het belangrijk het maximale uit de productiemiddelen te halen. Met lange termijn assetmanagement kan hier veel worden gewonnen. Francis Voermans LINQS Een lange termijn asset management strategie draagt meer bij aan het maximaliseren van het bedrijfsresultaat en het veiligstellen van de bedrijfstoekomst. Om bedrijven hierbij te helpen, is een nieuwe ISO serie, de nieuwe standaard voor asset management, opgesteld. Certificering biedt handvatten om kapitaalgoederen kostenefficiënt te beheren. Meer informatie over de ISO richtlijn is te vinden op: Jarenlang probeerden veel bedrijven de onderhoudskosten zover mogelijk te reduceren. Op korte termijn lijkt dit te renderen, maar op lange termijn kan deze strategie zich wreken. De kosten over de hele levensduur van een installatie worden hoger, de asset prestaties nemen af, de risico s nemen toe en de voorziene levensduur van het productiemiddel wordt niet gehaald. Een lange termijn assetmanagement-strategie draagt meer bij aan het maximaliseren van het bedrijfsresultaat en het veiligstellen van de bedrijfstoekomst, stelt Mark Geerars, consultancy manager bij Stork: Asset management omvat alle activiteiten die gekoppeld zijn aan de volledige levenscyclus van het kapitaalgoed; van ontwerp via opereren, onderhouden en verbeteren tot en met ontmanteling van de asset. In plaats van al deze activiteiten afzonderlijk te optimaliseren streeft een integrale assetmanagement-aanpak juist naar het optimaal afstemmen van al deze activiteiten. In vele bedrijven ligt hier nog een groot potentieel ter optimalisatie. Onderhoud speelt een grote rol in deze integrale aanpak. Het implementeren van assetmanagement brengt dan ook veranderingen mee voor de onderhoudsafdeling. Er is een onderhoudsbeleid en -strategie noodzakelijk, de processen en organisatie moeten worden ingericht, de medewerkers moeten de juiste competenties hebben en de noodzakelijke middelen moeten worden voorzien, aldus Geerars. Cultuur De onderhoudsstrategie beschrijft hoe onderhoud bijdraagt aan de vereisten van de bedrijfsstrategie en de eisen van stakeholders. Maar ook hoe aan de wettelijke eisen wordt voldaan en hoe de veiligheid van medewerkers en omgeving wordt gegarandeerd. Daarbij moet de onderhoudsstrategie rekening houden met andere assetmanagement gerelateerde strategieën zoals voor het investeringsbeleid en operating. Stork heeft een consultancy team dat bedrijven helpt bij het opstellen van de juiste strategie en bij de implementatie daarvan. De koppeling van die twee activiteiten is belangrijk, zegt Geerars: Vaak zie je dat managers mooie strategieën bedenken, maar tegelijkertijd blijft de werkvloer hetzelfde doen. Als er geen goed plan is voor de invoering, heeft het geen zin om een strategie op te stellen. Een belangrijk aspect is dat de mensen in de veranderingen meegaan. Assetmanagement vereist dat de onzichtbare muurtjes binnen een organisatie worden afgebroken. Mensen moeten uit hun gewoontes worden gehaald. Het is niet altijd de schuld van slecht onderhoud of van het slecht opereren. Er moet een cultuur komen waarbij mensen samenwerken aan een gemeenschappelijk doel waarbij ze hun ideeën kunnen inbrengen en daarbij serieus worden genomen. Stork besteedt bij het inrichten van asset management daarom veel aandacht aan het bouwen van bruggen. Vanaf dag één betrekken we ook de mensen op de werkvloer en de tussenlagen. We laten bijvoorbeeld door het middenkader een eerste presentatie doen voor de directie. Vanaf de eerste maand zijn er sessies met uitvoerend personeel en mensen uit de tussenlaag. Het zijn simpele dingen, maar op die manier zorg je voor draagvlak. Op het moment dat we starten met de invoering is het al hun ding. Integratie Als de nieuwe strategie eenmaal is geïmplementeerd, merken de mensen snel dat er verbeteringen zijn. De juiste dingen worden slimmer en sneller gedaan. Mensen zien dat er meer kilo s uit de fabriek komen. De samenwerking tussen de diensten is verbeterd. De administratieve druk voor compliance en audits wordt minder. Dat zijn zichtbare resultaten. 44 PETROCHEM

3 FOTO: BP Die ervaring heeft ook Ewout Noordermeer, directeur van Ultimo. De onderhoudsmanager van een bedrijf dat net op een nieuw systeem is overgegaan, vertelde laatst dat de audits zo soepel waren verlopen. Ultimo levert software-oplossingen voor de industrie, onder meer ter ondersteuning van assetmanagement. Noordermeer ziet assetmanagement niet als een geheel nieuwe methode. De integratie van de verschillende afdelingen binnen een bedrijf is in de loop der tijd steeds verder gegaan. Assetmanagement is een term die er nu wordt aangehangen, maar eigenlijk is het een ontwikkeling die al heel lang aan de gang is. De ontwikkeling van de software van Ultimo, dat dit jaar 25 jaar bestaat, is parallel gegaan aan de steeds verdere integratie bij haar klanten. Ultimo begon als software voor de Technische Dienst. Van origine werd het gebruikt voor storingsanalyses, de planning van preventief onderhoud en efficiënt voorraadbeheer en inkoop. In de loop van de tijd is het als een olievlek door de organisatie verspreid. Eerst was er de integratie met productie. Operators kregen ook toegang tot het systeem en zo werd de communicatie tussen productie en technische dienst verbeterd. Die integratie maakte het mogelijk om steeds Vaak zie je dat managers mooie strategieën bedenken, maar tegelijkertijd blijft de werkvloer hetzelfde doen. meer taken bij productie neer te leggen, zoals inspectie en schoonmaken. Daarna werd ook de engineering geïntegreerd en werden alle ontwerptekeningen en documenten eraan gekoppeld. Planning Nog steeds gaat die integratie verder, vervolgt Noordermeer: Sinds een jaar hebben we een module voor lange termijn assetplanning, waarmee voor een set installaties een planning kan worden gemaakt voor de hele levenscyclus. Het gaat dan om beslissingen als grote modificaties of vervangingen. Met zo n systeem kun je een evenwichtige lange termijn planning maken, zodat je bijvoorbeeld niet in één jaar heel veel moet investeren. Zo wordt er weer een gat gedicht, namelijk dat tussen onderhoud en finance. Een nieuwe ontwikkeling is dat ook veiligheid wordt geïntegreerd. Dat betekent bijvoorbeeld dat de werkvergunningen automatisch worden gegenereerd binnen de technische werkorderportefeuille, waar dat voorheen in aparte systemen of met de hand ging. Ook kunnen risico-analyses worden geïntegreerd. Een fabriek bestaat bijvoorbeeld uit duizend installaties, maar vijftig daarvan zijn het meest kritiek. Een bedrijf wil zijn tijd en geld investeren daar waar het de veiligheid en productie het meeste dient, legt Noordermeer uit. Aan de andere kant gaat de integratie met het veld steeds verder. Condition monitoring-systemen genereren automatisch werkorders voor de TD. Een instrument meet bijvoorbeeld de diameter van een pijp. Zodra deze een PETROCHEM

4 FOTO: SHELL paar millimeter dichtslibt, gaat er een signaal naar de TD. Door de omslag van interne netwerken naar web based applications, wordt daarbij het bereik van de systemen veel groter. Communicatie Met al die uitbreidingen komen de van origine onderhoudssystemen als Ultimo op steeds meer terreinen en ontstaat er bijvoorbeeld overlap met ERP-systemen. Te meer daar ERP-leveranciers hun systemen verder naar beneden uitbreiden door onderhoudsmanagement aan hun pakketten toe te voegen. De systemen kunnen goed samen gaan, maar soms botst het. Er zijn technische diensten die worden gedwongen om met ERP te werken, omdat de managers één systeem in de hele organisatie willen hebben. Maar in bedrijven waar de TD meer te zeggen heeft, worden de systemen aan elkaar gekoppeld, zegt Noordermeer. Een groot voordeel van het koppelen van de verschillende systemen is de betere communicatie. Noordermeer: Een onderhoudsmanager heeft nogal eens moeite om zich in de taal van het bestuur uit te drukken. Met een goed systeem kan hij de financiële gevolgen van zijn ideeën inzichtelijk maken. Daarmee wordt hij een betere gesprekspartner voor het bestuur. Dat horen we uit de praktijk. Een onderhoudsmanager zat bijvoorbeeld altijd twee keer per jaar om de tafel met mensen van financiën en dat was een hele strijd. Nu heeft hij maandelijks contact en loopt het veel soepeler. Risicogebaseerd onderhoud Assetmanagement creëert meerwaarde door vanuit de bedrijfsdoelstellingen risicogebaseerd onderhoud te implementeren, maar daar moet wel tijd en geld in worden geïnvesteerd. Daar schort het bij veel bedrijven aan, stelt Peter Bakkum, manager business development van SKF Benelux. Bedrijven implementeren wel nieuwe risicogebaseerde onderhoudsconcepten, maar richten zich vaak op compliance; met name de BRZO-wetgeving of aanvullende eisen van DCMR. Daardoor hebben ze vaak onvoldoende tijd om verbetertrajecten uit te voeren die veel geld opleveren. SKF biedt daarom assetmanagement diensten aan waarbij het de klant waar mogelijk werk uit handen wil nemen. Dat bespaart de klant tijd en geld en het verlaagt de werkdruk op de eigen organisatie. Met name goede maintenance en reliability ingenieurs zijn schaars. We doen daarom veel vanuit analyses zelfstandig, bij de klant of bij ons op kantoor. In een later stadium verifiëren we onze analyses bij de klant, met een nadrukkelijke focus op bedrijfskritische assets. Strategie SKF is oorspronkelijk en al jaren s werelds grootste producent van lagers en aanverwante apparaten. Zo n twintig jaar geleden begon het naast die producten ook diensten te verlenen. Destijds bleken de lagers in de industrie niet de Een onderhoudsmanager heeft nogal eens moeite om zich in de taal van het bestuur uit te drukken. theoretisch gecalculeerde levensduur te halen. SKF ging daarom diensten verlenen om de MTBF de gemiddelde tijd tussen falingen te vergroten. Het begon met condition monitoring en ontwerpverbeteringen, maar groeide al snel uit tot compleet onderhouds- PETROCHEM

5 Onlangs sloot SKF een driejarig contract met Huntsman voor het up-to-date houden van de onderhoudsstrategie. NIEuwE STaNDaaRD VOOR assetmanagement De nieuwe ISO serie, de nieuwe standaard voor assetmanagement, is zo goed als af. Deze zal grotendeels de PaS55-standaard vervangen. ISO-leden uit 110 landen stemmen in februari en wanneer twee derde heeft ingestemd, is de standaard een feit. Dat betekent dat de standaard hoogstwaarschijnlijk in het najaar van 2013 een officiële status krijgt en wordt gepubliceerd. In 2004 werd de public available standard (PaS) 55 gepubliceerd door de British Standard Institution (BSI). In Nederland kwam er pas eind 2009 een Nederlandse Technische afspraak (NTa) die zich met asset management bezighield: de NTa Deze standaard was specifiek gericht op het transport van elektriciteit en gas. In 2010 startte NEN het initiatief voor aansluiting bij de ISO asset management-norm. Profion en de NVDO zijn van begin af aan betrokken bij het opstellen van ISO en 55002, de delen die de eisen aan het managementsysteem omschrijven. De norm lijkt een zeer waardevolle aanvulling op de bestaande ISO-normen. Lex Daan, vicevoorzitter van de NVDO en betrokken bij de opstelling van de nieuwe asset management-standaard, verwacht dat steeds meer bedrijven de standaard zullen toepassen. Ook in Nederland zie je een trend van een terugtrekkende overheid. Tegelijkertijd dwingt diezelfde overheid wel een zorgplicht af via de wet- en regelgeving. Dat betekent dat partijen hoe dan ook zullen moeten laten zien dat ze zorgvuldig met hun assets omgaan. Certificering kan helpen de regelgever te overtuigen van de professionaliteit van de asset owner. FOTO: HuNTSMaN managment. Tien jaar geleden is daar assetmanagement bijgekomen, vertelt Bakkum. De bijzonderheid aan SKF s assetmanagement is dat het wordt ondersteund door de eigen engineering-afdeling, vervolgt hij: Veel bedrijven werken wel met risicogebaseerde onderhoudsconcepten, maar ze hebben weinig inzicht in de performance killers en cost drivers. Het lijkt een open deur maar ik verbaas me regelmatig als ik spreek met klanten over de bad actors. Onderhoudsstrategieën zijn vaak gebaseerd op het vroegtijdig detecteren en verhelpen van falingen. Wij proberen die falingen te elimineren, door met onze ingenieursafdeling het ontwerp verder te optimaliseren. Op dat gebied is veel te halen. Up-to-date SKF biedt haar diensten aan in 130 landen en heeft daarom een gestandaardiseerde methode ontwikkeld voor assetmanagement-analyses. SKF werkt met twee modellen. Het eerste is asset efficiency optimisation, een model voor maintenance management. Het tweede heet maintenance maturity en is een model dat per proces kijkt naar de volwassenheid. Met behulp van de modellen bepalen we waar een bedrijf staat en waar de belangrijkste verbeterpunten liggen. We doen dat door een benchmark uit te voeren met veertig KPI s, gebaseerd op een database met 1400 bedrijven. De verbeterpunten zijn bijvoorbeeld het definiëren van een onderhoudsstrategie of van een toestandsafhankelijk onderhoudsregime, of verbetertrajecten voor individuele assets. Uit een doorrekening van deze projecten volgt wat de toegevoegde waarde is. De toegevoegde waarde is leidend. De investering moet zich binnen afzienbare tijd terugverdienen. De verbeteringen die uit assetmanagement analyses naar voren komen zijn niet alleen rendabel voor bedrijven die er pas mee beginnen. Onlangs sloot SKF een driejarig contract met Huntsman voor het up-to-date houden van de onderhoudsstrategie. Zo n tien jaar geleden was Huntsman een van de eerste bedrijven waarvoor we een risicogebaseerde onderhoudstrategie hebben gedefinieerd. We moeten er nu voor zorgen dat de strategie fit-for-purpose blijft. Een asset management strategie is namelijk nooit af, zegt Bakkum: De strategie moet meegaan met de veranderende bedrijfsdoelstellingen en omstandigheden. W PETROCHEM

Benefits Management. Sturen op realistische organisatievoordelen

Benefits Management. Sturen op realistische organisatievoordelen Benefits Management Sturen op realistische organisatievoordelen Benefits Management Het project is klaar, de finish is gehaald. En nu? Ervaren u en uw belanghebbenden dat de organisatie écht profijt heeft

Nadere informatie

Van Turen naar Sturen

Van Turen naar Sturen Van Turen naar Sturen Eenmalige uitgave van ROC Eindhoven ten behoeve van Dé Managementconferentie: Netwerken ROC Eindhoven De wereld van ROC Eindhoven is er één van grote getallen: ruim 22.500 studenten,

Nadere informatie

Actuele Thema s: Engineering Projecten en Change & Implementatie

Actuele Thema s: Engineering Projecten en Change & Implementatie Actuele Thema s: Engineering Projecten en Change & Implementatie Industrial excellence. Inhoudsopgave Over PDM Asset Management Risk Based Scope Management voor Turnarounds (TA) Integratie Maintenance

Nadere informatie

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN Het realiseren van bedrijfsambities Discussie finance professionals SPECIALE UITGAVE DOOR VISMA SOFTWARE Thema AMBITIE VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN De controller als business partner 9 vragen en

Nadere informatie

Zeeuwse Pilots. augustus. Doelstellingen en ervaringen

Zeeuwse Pilots. augustus. Doelstellingen en ervaringen Zeeuwse Pilots 2008 augustus o v e r u i t b e s t e d i n g v a n o n d e r h o u d Doelstellingen en ervaringen Zeeuwse Pilots Inhoud Hans van der Togt, directeur Water en Scheepvaart Zeeland: Het is

Nadere informatie

succesfactoren Onderhoudsbeleid in de lift. Joseph Kuling, directievoorzitter van HVL, over de ingrijpende systeemintegratie bij Merwestroom en HVL

succesfactoren Onderhoudsbeleid in de lift. Joseph Kuling, directievoorzitter van HVL, over de ingrijpende systeemintegratie bij Merwestroom en HVL succesfactoren magazine voor gebruikers van Acto-software nummer 3, oktober 2004 Acto Informatisering Service-special Mitsubishi wil klanten beter bedienen met Service Management Systeem Onderhoudsbeleid

Nadere informatie

Ontwikkel paden voor Predictive maintenance in service business

Ontwikkel paden voor Predictive maintenance in service business Ontwikkel paden voor Predictive maintenance in service business Colofon Auteurs: Paul van Kempen en Rob van Eijk Organisatie: Adversitement In opdracht van: Brabantse Ontwikkelings Maatschappij In samenwerking

Nadere informatie

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst Maart 2014 2 Marktstudie financiële functie PwC Inhoud Introductie 6 Samenvatting 8 Financiële functie als business partner 9 Inzicht

Nadere informatie

N e d e r l a n d s e V e r e n i g i n g v o o r I n k o o p m a n a g e m e n t. Onderhoud en Inkoop

N e d e r l a n d s e V e r e n i g i n g v o o r I n k o o p m a n a g e m e n t. Onderhoud en Inkoop N e d e r l a n d s e V e r e n i g i n g v o o r I n k o o p m a n a g e m e n t Onderhoud en Inkoop Onderhoud en inkoop Auteurs: John van der Puil Hans Rudy Bos Rinus van den Dries Luc de Laat Gert

Nadere informatie

dromen procesmanagement in 2009

dromen procesmanagement in 2009 dromen procesmanagement in 2009 voorwoord inhoud het realiseren van dromen in 2009 het realiseren van dromen in 2009 3 onderzoeksopzet 5 onderzoeksresultaten 9 conclusies 16 control synthese: 1 + 1 = 1

Nadere informatie

Finance & IT. Big Data. Krachtige BI-tool voor financiële sector. Verander getallenkerkhoven in feitenfabrieken. voor IT investeringen

Finance & IT. Big Data. Krachtige BI-tool voor financiële sector. Verander getallenkerkhoven in feitenfabrieken. voor IT investeringen EEN COMMERCIËLE BIJL AGE VAN ALE X VAN GRONINGEN, VERSPREID DOOR DE TELEGR A AF Finance & IT ender! v e tg s in w n e r e ll e n s Slimmer, voor IT investeringen Kosten of waarde creatie Verander getallenkerkhoven

Nadere informatie

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Auteur: KING Datum: 2010 Versie: 0.9 Datum: 21 december 2010 2 Inhoud 1. E-overheid: de kosten en de baten Nieuwegein: Meer grip op ict-investeringen

Nadere informatie

Quercus-PS. De operator Onderhoud in relatie tot de Ondernemingdoelstellingen

Quercus-PS. De operator Onderhoud in relatie tot de Ondernemingdoelstellingen Quercus-PS E E N V I S I E O P B E D R I J F S V O E R I N G N o 11 De operator Onderhoud in relatie tot de Ondernemingdoelstellingen Cursusplanner Een bijzondere training Onze dienstverlening Nova met

Nadere informatie

Niet over één nacht ijs. Imtech kiest voor partnership met 4PS. Klantenspecial. 4PS Construct - de marktstandaard in de bouw en installatietechniek

Niet over één nacht ijs. Imtech kiest voor partnership met 4PS. Klantenspecial. 4PS Construct - de marktstandaard in de bouw en installatietechniek Klantenspecial Nieuwsbrief van 4PS - februari 2009 Niet over één nacht ijs Imtech kiest voor partnership met 4PS 4PS Construct - de marktstandaard in de bouw en installatietechniek Inhoud Investeren of

Nadere informatie

ITIL, meerwaarde in de praktijk?

ITIL, meerwaarde in de praktijk? VLAAMSE INGENIEURS KAMER KATHOLIEKE HOGESCHOOL KEMPEN ITIL, meerwaarde in de praktijk? Editie 10 - jaargang 2002-2003 Barry Nauta Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 IT beheer 5 2.1 Ontwikkeling in de IT......................

Nadere informatie

Integraal Performance Management

Integraal Performance Management ebook Integraal Performance Management Een bewezen aanpak voor prestatieverbetering Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. ipm is volledig 7 3. ipm een integrale aanpak in vijf fases 14 4. Fase 1:

Nadere informatie

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2010-2016. Elektriciteit

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2010-2016. Elektriciteit Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2010-2016 Elektriciteit 1 2 1 2 Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2010-2016 Elektriciteit 3 4 inhoud Voorwoord 7 1 Speerpunten Asset Managementproces Veiligheid Het

Nadere informatie

ISO 31000 stimuleert integraal risicomanagement

ISO 31000 stimuleert integraal risicomanagement TPC public control integraal risicomanagement norm ISO 31000 verankering implementatie ISO 31000 stimuleert integraal risicomanagement Het voor integraal risicomanagement vaak gebruikte COSO-model biedt

Nadere informatie

d e v e l o p m e n t s e r v i c e s p r o f f e s i o n a l s e r v i c e s p h p t r a i n i n g e n

d e v e l o p m e n t s e r v i c e s p r o f f e s i o n a l s e r v i c e s p h p t r a i n i n g e n d e v e l o p m e n t p r o f f e s i o n a l p h p t r a i n i n g e n Een eerste kennismaking... Ibuildings is in1999 opgericht met als doel zich te specialiseren in het ontwikkelen van websites en webapplicaties.

Nadere informatie

Doelen, Resultaten en Return on Investment

Doelen, Resultaten en Return on Investment Doelen, Resultaten en Return on Investment Ultimo Software Solutions bv Waterweg 3 8071 RR Nunspeet +31 341 42 37 37 www.ultimo.com VOORWOORD Dit document is bedoeld om weer te geven welke concrete voordelen

Nadere informatie

Service Oriëntatie bij de Nederlandse Algemene Keuringsdienst. Project IRIS

Service Oriëntatie bij de Nederlandse Algemene Keuringsdienst. Project IRIS Service Oriëntatie bij de Nederlandse Algemene Keuringsdienst Project IRIS Mike van Alst - IT-eye Service Oriëntatie bij de NAK 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Deel 1: Nederlandse Algemene

Nadere informatie

Agile assessments Naar een hoger niveau van agile softwareontwikkeling

Agile assessments Naar een hoger niveau van agile softwareontwikkeling Drs. J. van Brummelen is manager bij KPMG Advisory N.V. vanbrummelen.jos@kpmg.nl Ir. L.H. Westenberg CISA is senior manager bij KPMG Advisory N.V. westenberg.liesbeth@kpmg.nl Drs. J.M.A. Koedijk CISA CISM

Nadere informatie

Branche Groothandel Totaalrapport

Branche Groothandel Totaalrapport Branche Groothandel Totaalrapport De Groothandel in kaart Een onderzoek uitgevoerd in opdracht van Exact Heliview Research Lage Mosten 1, Postbus 3327, 4800 DH Breda Tel: +31 (0)76 5482000 Fax: +31 (0)76

Nadere informatie

MAGAZINE. KERNTAAK Peter Kramer: We bouwen alles, behalve sociale huurwoningen

MAGAZINE. KERNTAAK Peter Kramer: We bouwen alles, behalve sociale huurwoningen ONAFHANKELIJK MAGAZINE OVER STRATEGIE, BEDRIJFSVOERING & ICT VOOR WONINGCORPORATIES MAGAZINE 5 E JAARGANG NUMMER 3, SEPTEMBER 2014 KERNTAAK Peter Kramer: We bouwen alles, behalve sociale huurwoningen wtco:

Nadere informatie

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan?

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? Hoe u bereikt dat mobile een strategisch onderdeel van uw bedrijfsvoering wordt INHOUD Wat is een mobile strategy? 3 Aanpak van een mobile strategy

Nadere informatie

samen denken & samen doen!

samen denken & samen doen! VOORJAAR 2012 samen denken & samen doen! IN DIT MAGAZINE O.A.: Mainplus special over onderhoud GROENWEST QUAWONEN HAVENSTEDER WONEN ZUID Dynamics Wonen Dé ERP-oplossing van Cegeka voor woningcorporaties!

Nadere informatie

Efficiëntie. Sco o p o p mens e n werk. j u n i - j u l i - a u g u s t u s 2009

Efficiëntie. Sco o p o p mens e n werk. j u n i - j u l i - a u g u s t u s 2009 Dos s i e r Efficiëntie 25 Sco o p o p mens e n werk D r i e m a a n d e l i j k s t i j d s c h r i f t - Ui t g a v e v a n SD Worx - Ja a r g a n g 7 - n r.25 j u n i - j u l i - a u g u s t u s 2009

Nadere informatie

Jaargang 3, nr. 1 september 2010. .magazine. infrastructurele netwerken in Europa. Themanummer: assetmanagement

Jaargang 3, nr. 1 september 2010. .magazine. infrastructurele netwerken in Europa. Themanummer: assetmanagement Jaargang 3, nr. 1 september 2010.magazine infrastructurele netwerken in Europa Themanummer: assetmanagement Inhoudsopgave HubHolland.Magazine, jaargang 3, nr. 1 september 2010 4 Een integrale aanpak Jenne

Nadere informatie

Op weg naar data-gedreven personeelsbeslissingen

Op weg naar data-gedreven personeelsbeslissingen Op weg naar data-gedreven personeelsbeslissingen AnalitiQs Quality in Research, Reporting & Analytics 0 "Iedere maand neemt Corporate diverse HR KPI's op in het rapport dat ze maken voor het management.

Nadere informatie

Inkoop en contractmanagement

Inkoop en contractmanagement Inkoop en contractmanagement Gratis rapport met waardevolle vakinformatie voor facility managers facilitaire inkoop, duurzaam inkopen - pag. 1/26 Contractmanagement is een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering,

Nadere informatie