Bescherming tegen brand Bouwdetails mogen niet onderschat worden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bescherming tegen brand Bouwdetails mogen niet onderschat worden"

Transcriptie

1 Studiedag Bouwknopen Bescherming tegen brand Bouwdetails mogen niet onderschat worden Y. Martin, ir. WTCB Gebouwschil en schrijnwerk S. Eeckhout, ing. WTCB Technisch Advies Zwijnaarde, Huis van de Bouw 6 november 2012 Oorsprong en aantal doden door brand 90% van de doden bij een brand vallen in gebouwen (hoofdzakelijk huisvesting) 80% van de doden door brand is te wijten aan verstikking 30% van de slachtoffers zijn kinderen Studiedag «Bouwknopen» - Zwijnaarde 6 november 2012 p.2

2 1% van het BBP van de EU is gewijd aan brand 50 % van de ondernemingen overleven niet door de gevolgen van een brand 12 % Equivalente economische kost van gewonden en doden (bevolking en brandweerlui) Maatregelen ter brandvoorkoming = 1 à 8% van de totale kost van een constructie Studiedag «Bouwknopen» - Zwijnaarde 6 november 2012 p.3 Inhoud Reglementering en basisprincipes Uitvoeringsdetails ter hoogte van bouwknopen Aansluiting van een compartimentswand met het dak Aansluiting van een compartimentsvloer met een gordijngevel Deuren in brandwerende wanden Doorvoeringen van leidingen doorheen brandwerende wanden Besluiten en bijkomende informatie Studiedag «Bouwknopen» - Zwijnaarde 6 november 2012 p.4

3 Inhoud Reglementering en basisprincipes Koninklijk Besluit Basisnormen Renovaties? Brandweerstand en compartimentering Uitvoeringsdetails ter hoogte van bouwknopen Besluiten en bijkomende informatie Studiedag «Bouwknopen» - Zwijnaarde 6 november 2012 p.5 Reglementering en basisprincipes Koninklijk Besluit Basisnormen Koninklijk Besluit Basisnormen Overzicht van de regelgeving (zie [1]) Studiedag «Bouwknopen» - Zwijnaarde 6 november 2012 p.6

4 Reglementering en basisprincipes Koninklijk Besluit Basisnormen Koninklijk Besluit Basisnormen Koninklijk Besluit van 07/07/1994 legt de Basisnormen vast en zijn aanpassingen [2] KB 19/12/1997, KB 04/04/2003, KB 13/6/2007 KB 01/03/2009 (industriële gebouwen) KB (belangrijke aanpassingen) Buiten het toepassingsgebied Eengezinswoningen Gebouwen bestaande uit maximaal 2 bouwlagen en met een totale oppervlakte kleiner dan of gelijk aan 100 m² Constructies die niet als gebouw beschouwd worden Studiedag «Bouwknopen» - Zwijnaarde 6 november 2012 p.7 Reglementering en basispricipes Koninklijk Besluit Basisnormen Koninklijk Besluit Basisnormen Minimale voorschriften voor de constructie van alle nieuwe gebouwen Nieuw te bouwen constructies Uitbreiding aan bestaande gebouwen, enkel toegepast op de uitbreiding = Gebouwen die uitgevoerd worden na het in voege treden van de basisnormen of nog op te richten zijn De Basisnormen zijn niet toepasbaar voor bestaande gebouwen Uitzondering: nog op te richten gebouwen waarvan de stedenbouwkundige vergunning aangevraagd werd voor het in voege treden van de basisnormen = BESTAAND GEBOUW Studiedag «Bouwknopen» - Zwijnaarde 6 november 2012 p.8

5 Reglementering en basisprincipes Koninklijk Besluit Basisnormen en renovaties? Renovaties van bestaande gebouwen vallen niet onder het toepassingsgebied van het KB art. 1 van het KB van 04/04/2003: renovaties geschrapt uit het toepassingsgebied g van het KB van 07/07/1994 Niettemin gebruikt als leidraad 1. de veiligheid mag niet verminderen en 2. nieuwe elementen voldoen zoveel als mogelijk aan het KB Renovaties van nieuwe gebouwen vallen wel binnen het toepassingsgebied van het KB! Studiedag «Bouwknopen» - Zwijnaarde 6 november 2012 p.9 7 bijlagen Bijlage 1: Terminologie Bijlage 2: Lage gebouwen (h < 10 m) Bijlage 3: Middelhoge gebouwen Bijlage 4: Hoge gebouwen (h > 25 m) Bijlage 5: Brandreactie Bijlage 6: Industriële gebouwen Reglementering en basisprincipes Koninklijk Besluit Basisnormen Koninklijk Besluit Basisnormen Bijlage 7: Gemeenschappelijke bepalingen Studiedag «Bouwknopen» - Zwijnaarde 6 november 2012 p.10

6 Reglementering en basisprincipes Brandreactie, brandweerstand, gedrag bij brand langs de buitenzijde Studiedag «Bouwknopen» - Zwijnaarde 6 november 2012 p.11 Reglementering en basisprincipes Brandweerstand De eigenschap van een bouwelement om bij brand gedurende een welbepaalde tijd zijn functies te blijven vervullen Stabiliteit R Vlamdichtheid E Thermische isolatie I (Straling W) Studiedag «Bouwknopen» - Zwijnaarde 6 november 2012 p.12

7 Stabiliteit bij brand (criteria R) Y. Martin 13 Studiedag «Bouwknopen» - Zwijnaarde 6 november 2012 p.13 Vlamdichtheid (criterium E) Thermische isolatie (criterium I) Y. Martin 14 Studiedag «Bouwknopen» - Zwijnaarde 6 november 2012 p.14

8 Reglementering en basisprincipes Brandweerstand: Classificatie en eisen Belgische classificatie Rf ½ h, 1h, 2h, Europese classificatie (R)EI 30, 60, 120 [3] R EI Dragend Niet-scheidend Niet-dragend Scheidend REI Dragend Scheidend Studiedag «Bouwknopen» - Zwijnaarde 6 november 2012 p.15 Reglementering en basisprincipes Brandweerstand: Classificatie en eisen Nieuw KB van 12/07/2012 [2] Van toepassing vanaf 1/12/2012 Eisen uitgedrukt in Europese klassen Overgangsperiode van 4 jaar gedurende d dewelke de oude Belgische klassen nog gebruikt mogen worden Overzicht van de eisen: zie bijlage [4] Studiedag «Bouwknopen» - Zwijnaarde 6 november 2012 p.16

9 Reglementering en basisprincipes Compartimenteren Doel? Gedurende een welbepaalde tijd vermijden dat een brand zich vanuit een compartiment voortplant naar een naastliggend compartiment Hoe? Het gebouw in beperkte volumes indelen met behulp van brandwerende wanden en vloeren Studiedag «Bouwknopen» - Zwijnaarde 6 november 2012 p.17 Reglementering en basisprincipes Compartimenteren Studiedag «Bouwknopen» - Zwijnaarde 6 november 2012 p.18

10 Inhoud Reglementering en basisprincipes Uitvoeringsdetails ter hoogte van bouwknopen Aansluiting van een compartimentswand met het dak Aansluiting van een compartimentsvloer met een gordijngevel Deuren in brandwerende wanden Doorvoeringen van leidingen doorheen brandwerende wanden Besluiten en bijkomende inlichtingen Studiedag «Bouwknopen» - Zwijnaarde 6 november 2012 p.19 Aansluiting van een compartimentswand met het dak Problematiek, eisen en uitvoeringsdetails ter hoogte van bouwknopen Studiedag «Bouwknopen» - Zwijnaarde 6 november 2012 p.20

11 Studiedag «Bouwknopen» - Zwijnaarde 6 november 2012 p.21 Aansluiting van de compartimentswand met het dak De aansluiting van de compartimentswand met het dak of de gevel is zo ontworpen en uitgevoerd dat in geval van brand het risico van verspreiding van brand en rook naar het aanpalend compartiment beperkt wordt.(artikel bijlage 6 Industriële gebouwen ) E 60 / m 2 m 1 m 1 m Gedeelte van het dak en de gevel is opgebouwd uit onbrandbare materialen (met uitzondering van de dakafdichting) E 60 / 120 Studiedag «Bouwknopen» - Zwijnaarde 6 november 2012 p.22

12 Aansluiting van de compartimentswand met het dak Compartimentswand steekt 1m uit het dakoppervlak Studiedag «Bouwknopen» - Zwijnaarde 6 november 2012 p.23 Aansluiting van de compartimentswand met het dak Opbouw van compartimentswanden (1) Ontdubbeling van de compartimentswand en de draagstructuur [5] Twee onafhankelijke wanden, bevestigd aan hun eigen draagstructuur De aan brand blootgestelde wand mag bezwijken samen met zijn draagstructuur De andere wand (niet-blootgesteld aan brand) blijft intact en verankerd aan de koud gebleven structuur Elke wand dient te voldoen aan de vereiste brandweerstand EI 60 / 120 Studiedag «Bouwknopen» - Zwijnaarde 6 november 2012 p.24

13 Studiedag «Bouwknopen» - Zwijnaarde 6 november 2012 p.25 Aansluiting van de compartimentswand met het dak Uitvoeringsdetail ter hoogte van de bouwknoop (draft) 1. Bewegingsvoeg 2. Compartimentswand (bv. cellenbeton) 3. Metalen opstand 4. Thermische isolatie van de metalen opstand 5. Dakafdichting 6. Thermische isolatie van het dak (conform EPBregelgeving) 7. Dampscherm (TV 215) 8. Geprofileerde staalplaat l t 9. Doorlopend steunprofiel 10. Bevestigingen van de compartimentswand t 11. Draagstructuur Studiedag «Bouwknopen» - Zwijnaarde 6 november 2012 p.26

14 Aansluiting van de compartimentswand met het dak Opbouw van compartimentswanden (2) Enkelvoudige compartimentswand met ontdubbelde draagstructuur en smeltankers [5] De compartimentswand bezwijkt niet naar de aan brand blootgestelde zijde door de bevestiging met smeltankers. De compartimentswand blijft bevestigd langs de koude zijde Studiedag «Bouwknopen» - Zwijnaarde 6 november 2012 p.27 Studiedag «Bouwknopen» - Zwijnaarde 6 november 2012 p.28

15 Aansluiting van de compartimentswand met het dak Uitvoeringsdetail ter hoogte van de bouwknoop (draft) 1. Bewegingsvoeg 2. Enkelvoudige compartimentswand 3. Metalen opstand 4. Isolatie van de opstand 5. Dakafdichting 6. Thermische isolatie van het dak (conform EPB- regelgeving) 7. Dampscherm (TV 215) 8. Geprofileerde staalplaten 9. Doorlopend steunprofiel (niet bevestigd aan de wand) 10. Smeltankers 11. Draagstructuur Studiedag «Bouwknopen» - Zwijnaarde 6 november 2012 p.29 Aansluiting van de compartimentswand met het dak Opbouw van compartimentswanden (3) Enkelvoudige compartimentswand in beton [5] De betonnen draagstructuur t is gedimensioneerd i d met een brandweerstand R 60 / 120. Studiedag «Bouwknopen» - Zwijnaarde 6 november 2012 p.30

16 Aansluiting van de compartimentswand met het dak Aansluiting met het dak zonder uitsteek Aansluiting met het dak over een minimale horizontale afstand van 2 m langs beide zijden van de compartimentswand, E60of E 120 Het spreekt voor zich dat het vlamdichtelement E 60 / 120 gedurende de vereiste tijdsduur (60 of 120 min.) op zijn plaats blijft en dat ondanks het mogelijk bezwijken van de draagstructuur en/of het dak!! Studiedag «Bouwknopen» - Zwijnaarde 6 november 2012 p.31 Aansluiting van de compartimentswand met het dak Uitvoeringsdetail ter hoogte van de bouwknoop (draft) 1. Vlamscherm, plaat met E60 of E120 over een minimale afstand van 2 m 2. Structureel t element van het type I [5] (metalen draagstructuur met een brandwerende bescherming om te voldoen aan R60 of R120) 3. Bevestiging van de compartimentswand 4. Enkelvoudige compartimentswand EI 60 / EI Onbrandbare isolatie (A1 volgens NBN EN ) OK in zoverre de metalen structuur beschermd is R60 / R120 (bv met opzwellend verfsysteem) TV 238 [6] Bescherming van de verbindingen: Op de verbindingselementen dient een opzwellende verflaag aangebracht te worden waarvan de dikte minstens gelijk is aan de grootste vereiste dikte van de stalen elementen die verbonden worden door het betreffende verbindingselement Studiedag «Bouwknopen» - Zwijnaarde 6 november 2012 p.32

17 Aansluiting van de compartimentswand met het dak Uitvoeringsdetail ter hoogte van de bouwknoop (draft) 1. Vlamscherm, plaat met E60 of E120 over een minimale afstand van 2 m 2. Structureel element van het type I [10] (betonnen draagstructuur R60 of R120) 3. Bevestiging van de compartimentswand 4. Enkelvoudige compartimentswand EI 60 / EI Onbrandbare isolatie (A1 volgens NBN EN ) 1) Studiedag «Bouwknopen» - Zwijnaarde 6 november 2012 p.33 Aansluiting van een compartimentsvloer met een gordijngevel Studiedag «Bouwknopen» - Zwijnaarde 6 november 2012 p.34

18 Aansluiting van een compartimentsvloer met een gordijngevel Brandvoortplanting via de gevel Studiedag «Bouwknopen» - Zwijnaarde 6 november 2012 p.35 Aansluiting van een compartimentsvloer met een gordijngevel Eisen: Brandvoortplanting langs de binnenzijde Brandvoortplanting langs de binnenzijde Studiedag «Bouwknopen» - Zwijnaarde 6 november 2012 p.36

19 Aansluiting van een compartimentsvloer met een gordijngevel Eisen: Brandvoortplanting langs de buitenzijde Gevelelement E 60 met een lengte 1 m Brandvoortplanting langs de buitenzijde Studiedag «Bouwknopen» - Zwijnaarde 6 november 2012 p.37 Aansluiting van een compartimentsvloer met een gordijngevel Uitvoeringsdetail ter hoogte van de bouwknoop (draft) 1. Gevelelement E 60 met een lengte 1m 2. Bevestiging (R 60) van de draagstructuur van de gordijngevel aan de 1 ruwbouw op elk niveau 2 3. Opvulling met rotswol (EI 60 / 120) Compartimentsvloer (REI 60 / 120) 5. Staalplaat 5 Studiedag «Bouwknopen» - Zwijnaarde 6 november 2012 p.38

20 Aansluiting van een compartimentsvloer met een gordijngevel Studiedag «Bouwknopen» - Zwijnaarde 6 november 2012 p.39 Aansluiting van een compartimentsvloer met een gordijngevel Studiedag «Bouwknopen» - Zwijnaarde 6 november 2012 p.40

21 Aansluiting van een compartimentsvloer met een gordijngevel Studiedag «Bouwknopen» - Zwijnaarde 6 november 2012 p.41 Aansluiting van een compartimentsvloer met een gordijngevel Studiedag «Bouwknopen» - Zwijnaarde 6 november 2012 p.42

22 Deuren in brandwerende wanden Problematiek, eisen en uitvoeringsdetails ter hoogte van bouwknopen Studiedag «Bouwknopen» - Zwijnaarde 6 november 2012 p.43 Brandwerende deuren Continuïteit van de brandwerendheid Studiedag «Bouwknopen» - Zwijnaarde 6 november 2012 p.44

23 Brandwerende deuren Continuïteit van de brandwerendheid Studiedag «Bouwknopen» - Zwijnaarde 6 november 2012 p.45 Brandwerende deuren Eisen [7] Opmerking: in het geval van hoge gebouwen betreft het doorgaans een sas met twee brandwerende deuren EI 1 30 Studiedag «Bouwknopen» - Zwijnaarde 6 november 2012 p.46

24 Brandwerende deuren Uitvoeringsdetail ter hoogte van de bouwknoop Opvulling tussen de omlijsting en de wand [7] Rotswol (samengedrukt) Brandwerend PU-schuim indien getest voor deze toepassing en indien toegelaten (zie BENOR-ATG)! Studiedag «Bouwknopen» - Zwijnaarde 6 november 2012 p.47 Brandwerende deuren Uitvoeringsdetail ter hoogte van de bouwknoop Opgegoten metalen omlijsting Beton Metalen omlijsting i Studiedag «Bouwknopen» - Zwijnaarde 6 november 2012 p.48

25 Brandwerende deuren Uitvoeringsdetail ter hoogte van de bouwknoop Niet-opgegoten metalen omlijsting Studiedag «Bouwknopen» - Zwijnaarde 6 november 2012 p.49 Brandwerende deuren Uitvoeringsdetail ter hoogte van de bouwknoop Studiedag «Bouwknopen» - Zwijnaarde 6 november 2012 p.50

26 Brandwerende deuren Uitvoeringsdetail ter hoogte van de bouwknoop Studiedag «Bouwknopen» - Zwijnaarde 6 november 2012 p.51 Doorvoering van leidingen door brandwerende wanden Wanddoorvoering Kabels Leiding Kanalen Vloerdoorvoering Problematiek, eisen en uitvoeringsdetails ter hoogte van bouwknopen Studiedag «Bouwknopen» - Zwijnaarde 6 november 2012 p.52

27 X Studiedag «Bouwknopen» - Zwijnaarde 6 november 2012 p.53 X Studiedag «Bouwknopen» - Zwijnaarde 6 november 2012 p.54

28 X Studiedag «Bouwknopen» - Zwijnaarde 6 november 2012 p.55 X 30 novembre 2010 Y. Martin Studiedag «Bouwknopen» - Zwijnaarde 6 november 2012 p.56 56

29 X Studiedag «Bouwknopen» - Zwijnaarde 6 november 2012 p.57 X Studiedag «Bouwknopen» - Zwijnaarde 6 november 2012 p.58

30 X Studiedag «Bouwknopen» - Zwijnaarde 6 november 2012 p.59 X Studiedag «Bouwknopen» - Zwijnaarde 6 november 2012 p.60

31 X 30 novembre 2010 Y. Martin Studiedag «Bouwknopen» - Zwijnaarde 6 november 2012 p X 30 novembre 2010 Y. Martin Studiedag «Bouwknopen» - Zwijnaarde 6 november 2012 p.62 62

32 X 30 novembre 2010 Y. Martin Studiedag «Bouwknopen» - Zwijnaarde 6 november 2012 p X 30 novembre 2010 Y. Martin Studiedag «Bouwknopen» - Zwijnaarde 6 november 2012 p.64 64

33 Studiedag «Bouwknopen» - Zwijnaarde 6 november 2012 p.65 Doorvoering van leidingen door brandwerende wanden Eisen (artikel 3.1 van bijlagen 2, 3 en 4 en artikel van bijlage 6) Doorvoeringen doorheen wanden van leidingen voor fluida of voor elektriciteit en de uitzetvoegen van wanden mogen de vereiste weerstand tegen brand van de bouwelementen niet nadelig beïnvloeden. De bepalingen opgenomen in bijlage 7, hoofdstuk 1 zijn van toepassingen Indien een wand brandwerend dient te zijn, geldt dit ook voor de doorvoeringen Studiedag «Bouwknopen» - Zwijnaarde 6 november 2012 p.66

34 Doorvoering van leidingen door brandwerende wanden Eisen Wanden en vloeren (R)EI 30 à 120 (zie bijlage: [4]) Doorvoeringen van leidingen [8] Criterium E voor enkelvoudige doorvoeringen EI voor d 160 mm - Meervoudige doorvoeringen - Enkelvoudige doorvoeringen Tijdsduur d > 160 mm = deze voorgeschreven voor de wand = ½ van deze voorgeschreven indien wand van een leidingkoker ( 30 min) Studiedag «Bouwknopen» - Zwijnaarde 6 november 2012 p.67 Doorvoering van leidingen door brandwerende wanden Uitvoeringsdetails ter hoogte van bouwknopen Type-oplossingen Gevalideerd d door de overheid (in bijlage 7 van het KB) Hoeven niet bevestigd te worden door een specifiek proefverslag, in zoverre de situatie beantwoordt aan het toepassingsdomein. Specifieke brandwerende voorzieningen Zijn beproefd en gevalideerd conform de desbetreffende testnorm. Studiedag «Bouwknopen» - Zwijnaarde 6 november 2012 p.68

35 Doorvoering van leidingen door brandwerende wanden Type-oplossingen Toepassingsgebied Enkelvoudige doorvoeringen Leidingen of kabels (niet voor lucht, ventilatie- en rookafvoerkanalen) Maximale diameters van de leidingen Plaatsingsrichtlijnen respecteren Studiedag «Bouwknopen» - Zwijnaarde 6 november 2012 p.69 Doorvoering van leidingen door brandwerende wanden Type-oplossing: Toepassingsgebied Maximale diameter (in mm) van leidingen of kabels Studiedag «Bouwknopen» - Zwijnaarde 6 november 2012 p.70

36 Doorvoering van leidingen door brandwerende wanden Type-oplossing: Massieve muren rotswol [9][10] 1. Massieve muur 2. Leidingen Brandbaar (PVC, PE, PP,...) met een maximale diameter van 50 mm (E30) of 25 mm (E60 en E120) Onbrandbaar met een maximale diameter van 160 mm (of 75 mm voor E120) 3. Speling 50 mm 4. Rotswol stevig aangedrukt, langs 2 zijden, totale t diepte 50 mm Aanbevolen de afdichting te voorzien over de gehele wanddikte 5. Ophangconstructie, zo dicht mogelijk bij de muur (max. 500 mm) Studiedag «Bouwknopen» - Zwijnaarde 6 november 2012 p.71 Doorvoering van leidingen door brandwerende wanden Type-oplossing: Massieve muren mortel [9][10] 1. Massieve muur 2. Leidingen Brandbaar (PVC, PE, PP,...) met een maximale diameter van 50 mm Onbrandbaar met een maximale diameter van 160 mm (of 75 mm voor E120) 3. Speling 50 mm 4. Mortel, langs 2 zijden, totale t diepte 50 of 70 mm 5. Ophangconstructie, zo dicht mogelijk bij de muur (max. 500 mm) Studiedag «Bouwknopen» - Zwijnaarde 6 november 2012 p.72

37 Doorvoering van leidingen door brandwerende wanden Specifieke brandwerende voorzieningen Indien buiten het toepassingsgebied van de type- oplossingen van bijlage 7 (KB 12/07/2012) plaatsing van een specifieke brandwerende voorziening, die gevalideerd is door een classificatie- en proefrapport. Welke brandwerende voorziening aanwenden? Functie ctevan meerdere eedeepaa parameters etes(ed (leiding gof kanaal, aa, lichte teof massieve wanden, type en diameter van de leiding,...) Aandachtspunten bij de plaatsing? Vaak voorkomende fouten? Studiedag «Bouwknopen» - Zwijnaarde 6 november 2012 p.73 Doorvoering van leidingen door brandwerende wanden Specifieke brandwerende voorzieningen Studiedag «Bouwknopen» - Zwijnaarde 6 november 2012 p.74

38 Doorvoering van leidingen door brandwerende wanden Specifieke brandwerende voorzieningen Studiedag «Bouwknopen» - Zwijnaarde 6 november 2012 p.75 Doorvoering van leidingen door brandwerende wanden Plaatsingsrichtlijn: Lichte wand brandwerende manchet [11] 1. Lichte wand ( gestandaardiseerd of gelijkaardig) 2. Brandbare leiding PVC, PP, PE, * Ø mm * 3. Speling 0-40 mm * 4. Afdichting * met pleister opvulling met rotswol 5. Bevestiging 6. 2 brandwerende manchetten 7. Afstand max 500 mm * Zie voorschriften van de fabrikant Studiedag «Bouwknopen» - Zwijnaarde 6 november 2012 p.76

39 Besluiten en bijkomende informatie Technische Voorlichtingen van het WTCB in voorbereiding TV Doorvoeringen en verzwakkingen in brandwerende wanden (2013) TV Opvatting en uitvoering van industriële gebouwen om te voldoen aan de eisen op het gebied van brandveiligheid TV Opvatting en uitvoering van gordijngevels en dubbelwandige gevels uit het oogpunt brandvoortplanting te vermijden Studiedag «Bouwknopen» - Zwijnaarde 6 november 2012 p.77 Besluiten en bijkomende informatie [1] Overzicht van de reglementering in België op het gebied van brandveiligheid WTCB (rubriek bibliotheek ) FOD Economie [2] Koninklijk Besluit Basisnormen : volledige teksten via (rubriek bibliotheek ) Studiedag «Bouwknopen» - Zwijnaarde 6 november 2012 p.78

40 Besluiten en bijkomende informatie [3] Classificatienorm Brandreactieklasse NBN EN (2010) [4] Niet-limitatief overzicht van de eisen met betrekking tot de brandweerstand uit het KB Lage, middelhoge en hoge Industriële gebouwen LG MG HG Klasse A Klasse b Klasse C Structurele elementen Agemeen R 60 R 60 R 120 Dak R 30 R 60 1 niveau R 30 Ondergronds R 120 Type I R 60 R 120 R 120 Type II R t éq of tabel 2 Tussen compartimenten Wanden EI 60 EI 60 EI 120 EI 60 EI 120 EI niveau EI 30 Deuren EI x EI x EI 1 30 EI 1 60 EI 1 60 EI 1 60 Evacuatiewegen Wanden EI 30 * EI 30 * / 60 EI 30 / 120 Deuren EI 1 30 * EI 1 30 EI 1 30 / 60 Verlaagde plafonds R30 / EI 30 R30 / EI 30 R30 / EI 30 E 30 (25m) E 30 (25m) E 30 (25m) Nachtbezetting tti Wanden EI 60 EI 60 EI 60 Wanden 1 niveau EI 30 Deuren EI 1 30 EI 1 30 EI 1 30 Trappenhuizen Wanden EI 60 EI 60 / 120 EI 120 Deuren EI 1 30 EI x EI 1 30 Trap R 30 R 60 R 60 Studiedag «Bouwknopen» - Zwijnaarde 6 november 2012 p.79 Besluiten en bijkomende informatie Lage, middelhoge en hoge Industriële gebouwen LG MG HG Klasse A Klasse b Klasse C Buitentrappenhuizen R 0 (en brandreactieklasse A1) Technische lokalen Wanden EI 60 EI 60 EI 120 Deuren EI 1 30 EI x EI 1 30 Collectieve keukens Wanden EI 60 EI 60 EI 120 Deuren EI 1 30 EI 1 30 EI 1 60 / 2 x EI 1 30 Verlaagde plafonds lf R30 / EI 30 R30 / EI 30 R30 / EI 30 E 30 (25m) E 30 (25m) E 30 (25m) Zalen Wanden EI 60 EI 60 EI 120 Deuren EI 1 30 EI 1 30 EI 1 60 / 2 x EI 1 30 Verticale kokers Wanden EI 60 / 30 EI 60 / 30 EI 120 / 60 Toezichtsluik EI 1 30 EI 1 30 EI 1 30 / 60 Doorvoering E ou EI 30 E ou EI 30 E ou EI 60 / 30 Gevels thv vloer E 60 (1m) E 60 (1m) E 30 over de gehele hoogte aansluiting met vloer EI 60 EI 60 EI 120 (behalve 20 mm) bevestiging R 60 R 60 R 60 Uitspringende daken EI 60 (0 1 m) EI 120 (0 1 m) E 60 (1 5 m) E 120 (1 5 m) Uitspringende beglaasde gevels EI 60 (0 3 m) EI 120 (0 3 m) E 60 (3 8 m) E 120 (3 8 m) Aangrenzende gebouwewanden EI 60 EI 120 EI 240 Deuren EI x EI x EI 1 60 (< 6m) (< 8m) (< 8m) Studiedag «Bouwknopen» - Zwijnaarde 6 november 2012 p.80

41 Besluiten en bijkomende informatie [5] WTCB-Dossier: Brandveiligheid van industriële gebouwen : bijlage 6 van het koninklijk besluit "Basisnormen". (2011) [6] TV 238: De applicatie van opzwellende verfsystemen op stalen constructies. (2010) [7] TV 234: Plaatsing van brandwerende deuren (2008) [8] WTCB-Dossier: De invloed van wanddoorvoeringen op de brandweerstand. (2004) [9] WTCB-Infofiche : Afdichting van doorvoeringen van onbrandbare leidingen in brandwerende lichte scheidingswanden met rotswol of mortel zonder bijkomende brandwerende inrichting. Plaatsingsvoorschriften. (2010) Studiedag «Bouwknopen» - Zwijnaarde 6 november 2012 p.81 Besluiten en bijkomende informatie [10] WTCB-Infofiche : Afdichting van doorvoeringen van kunststofleidingen in brandwerende massieve muren met rotswol of mortel zonder bijkomende brandwerende inrichting. Plaatsingsvoorschriften. (2011) [11] WTCB-Infofiche : Afdichting van doorvoeringen van kunststofleidingen in brandwerende massieve muren met brandwerende manchetten. Plaatsingsvoorschriften. (2011) Studiedag «Bouwknopen» - Zwijnaarde 6 november 2012 p.82

Brandveilig afdichten van doorvoeringen in brandwerende wanden

Brandveilig afdichten van doorvoeringen in brandwerende wanden S. Eeckhout, Senior Hoofdadviseur, WTCB Brandveilig afdichten van doorvoeringen in brandwerende wanden 29 oktober 2015 Brandwerende doorvoeringen S. Eeckhout 1 1. Inhoud van de presenta1e 1. Inleiding

Nadere informatie

Detaillering van branddoorvoeren. Ing. Sven Eeckhout WTCB. sven.eeckhout@bbri.be

Detaillering van branddoorvoeren. Ing. Sven Eeckhout WTCB. sven.eeckhout@bbri.be Detaillering van branddoorvoeren Ing. Sven Eeckhout WTCB sven.eeckhout@bbri.be Brandveilig afdichten van doorvoeringen Inhoud Doorvoeringen in de praktijk Eisen Oplossingen Type-oplossingen Brandwerende

Nadere informatie

1. Inhoud van de presentatie

1. Inhoud van de presentatie S. Eeckhout, Senior Hoofdadviseur, WTCB Brandwerende doorvoeringen: Wetgeving, praktijk en correcte uitvoering 16 oktober 2015 Edubuild & IT PFPA TV 254 Brandwerende doorvoeringen S. Eeckhout 1 1. Inhoud

Nadere informatie

24 & 30 november 2012. Koninklijk besluit van 12 juli 2012 Wat verandert er? Bijlage 7 Gemeenschappelijke bepalingen

24 & 30 november 2012. Koninklijk besluit van 12 juli 2012 Wat verandert er? Bijlage 7 Gemeenschappelijke bepalingen 24 & 30 november 2012 Koninklijk besluit van 12 juli 2012 Wat verandert er? Bijlage 7 Gemeenschappelijke bepalingen Bijlage 7 Inhoud Inleiding tot de problematiek Algemene principes - toepassingsgebied

Nadere informatie

Algemene inleiding Brandreglementering en normen. Inhoud Programma Algemene inleiding Reglementering en normen

Algemene inleiding Brandreglementering en normen. Inhoud Programma Algemene inleiding Reglementering en normen Infosessies Brand Algemene inleiding Brandreglementering en normen Tisselt, Geel en Oosterzele April 2013 Infosessies Brand - Y. Martin Yves Martin, Afdelingshoofd 1 WTCB Inhoud Programma Algemene inleiding

Nadere informatie

Brandveilig ontwerp en uitvoering van industriële gebouwen

Brandveilig ontwerp en uitvoering van industriële gebouwen Source: SRI Charleroi S. Eeckhout, Senior Hoofdadviseur Departement Technisch Advies en Consultancy 1 Inhoud Wetgeving Toepassingsdomein Klassering (A/B/C) Compartimentsgrootte Structurele elementen Type

Nadere informatie

BIJLAGE 7: GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN

BIJLAGE 7: GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN 0 ALGEMEEN 0.1 Toepassingsgebied Deze bijlage bevat voorschriften die van toepassing zijn op de lage, middelhoge en hoge gebouwen en op industriegebouwen. 0.2 Platen [De platen zijn opgenomen bij de betreffende

Nadere informatie

Bijlage Vuistregels Brandveiligheid

Bijlage Vuistregels Brandveiligheid Bijlage Vuistregels Brandveiligheid Nieuwe regelgeving brandreactie (Bijlage 5 KB 12/07/2012) Voorschriften inzake brandwerende doorvoering (Bijlage 7 KB 12/07/2012) In samenwerking met WTCB Voorwoord

Nadere informatie

Seminarie brandveiligheid. Gent - 19 januari 2016 Mechelen 26 januari 2016

Seminarie brandveiligheid. Gent - 19 januari 2016 Mechelen 26 januari 2016 Seminarie brandveiligheid Gent - 19 januari 2016 Mechelen 26 januari 2016 Sprekers Rebecca Ramboer gedelegeerd bestuurder Protect Sven Eeckhout ing. Senior Hoofdadviseur WTCB Yves Martin ir. Afdelingshoofd

Nadere informatie

ROCKFON. Albert RICOUR Account Manager. Brandveilige plafondoplossingen

ROCKFON. Albert RICOUR Account Manager. Brandveilige plafondoplossingen Meeting/Event name Month date, 2011, Type of event, Country Arial regular size 8 ROCKFON Brandveilige plafondoplossingen Albert RICOUR Account Manager 1 In het nieuwe KB 12/07/12 spreken we enkel nog over

Nadere informatie

Studieavond: Houtskeletbouw 21 november 2014, Nocturne van HOUT & HABITAT, Antwerp Expo

Studieavond: Houtskeletbouw 21 november 2014, Nocturne van HOUT & HABITAT, Antwerp Expo Studieavond: Houtskeletbouw 21 november 2014, Nocturne van HOUT & HABITAT, Antwerp Expo 21 November 19.00 19.20 Brandveiligheid en gevels: nieuwe oplossingen voor houtskeletbouw Y. Martin WTCB 2 Inhoud

Nadere informatie

Bijlage Vuistregels Brandveiligheid

Bijlage Vuistregels Brandveiligheid Bijlage Vuistregels Brandveiligheid Nieuwe regelgeving brandreactie (Bijlage 5 KB 12/07/2012) Voorschriften inzake brandwerende doorvoering (Bijlage 7 KB 12/07/2012) In samenwerking met WTCB VOORWOORD

Nadere informatie

DIGEST. wtcb.be. Doorvoeringen doorheen brandwerende wanden afdichten zodat ze brandwerend blijven. Doorboren zonder te verzwakken

DIGEST. wtcb.be. Doorvoeringen doorheen brandwerende wanden afdichten zodat ze brandwerend blijven. Doorboren zonder te verzwakken wtcb.be CSTC DIGEST Doorvoeringen doorheen brandwerende wanden afdichten zodat ze brandwerend blijven Soms is het nodig om brandwerende muren of vloeren te doorboren voor de doorgang van leidingen of kanalen.

Nadere informatie

ZEKERHEID IN BRANDVEILIGHEID

ZEKERHEID IN BRANDVEILIGHEID STANDAARD BRANDWERENDE DOORVOERINGEN ZEKERHEID IN BRANDVEILIGHEID 1 Ik heb het genoegen U onze standaard voor de branddichtingen voor te stellen Waarom deze standaard? De onduidelijkheid is groot. Enkelvoudige

Nadere informatie

Brandwerend PUR-schuim met pipet of voor pistool

Brandwerend PUR-schuim met pipet of voor pistool PromaFOAM -C Brandwerend PUR-schuim met pipet of voor pistool Alleen Promat biedt Zekerheid met zoveel geteste oplossingen! F1 1 PROMAFOAM -C PROMAFOAM -C, brandwerend PUR-schuim voor het veilig afdichten

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 12 juli 2012 Wat verandert er?

Koninklijk besluit van 12 juli 2012 Wat verandert er? Koninklijk besluit van 12 juli 2012 Wat verandert er? Lage gebouwen 3.5.1 Enkelwandige gevels 3.5.1.1 Scheiding tussen compartimenten Wat verandert wordt onderstreept (+ Euroclasses) Bevestigingen v.d.

Nadere informatie

Permanente brandlast als onderdeel van de maatgevende brandbelasting conform Bijlage 6 van de basisnormen

Permanente brandlast als onderdeel van de maatgevende brandbelasting conform Bijlage 6 van de basisnormen Permanente brandlast als onderdeel van de maatgevende brandbelasting conform Bijlage 6 van de basisnormen Stijn Vandersanden Permanente brandlast als onderdeel van de maatgevende brandbelasting 1. Inleiding:

Nadere informatie

Vuistregels Brandveiligheid

Vuistregels Brandveiligheid Vuistregels Brandveiligheid Volgens Belgische reglementeringen Het Koninklijk Besluit (Basisnormen 1994 1997 2003 2007 2009) en goedgekeurde nieuwe bijlagen 1, 2, 3, 4, en 6 NBN S21-204, NBN S21-205 Gewestelijke

Nadere informatie

1392 S N. Pagina 1 van 7

1392 S N. Pagina 1 van 7 1392 S N Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Civiele Veiligheid Hoge Raad voor Beveiliging tegen Brand en Ontploffing Suggestie CS/1392/ 11 007 - Stabiliteit bij brand van verlaagde

Nadere informatie

ORYX Collar FX 330 Versie 1.1, (Dutch) ORYX, passie voor passieve brandbescherming

ORYX Collar FX 330 Versie 1.1, (Dutch) ORYX, passie voor passieve brandbescherming ORYX Collar FX 330 Versie 1.1, 16-11-2016 (Dutch) ORYX, passie voor passieve brandbescherming ORYX is de specialist in passieve brandbescherming van gebouwen. Dankzij zijn gedreven expertise en een uitgebreid

Nadere informatie

BIJLAGE 5: REACTIE BIJ BRAND : Gedrag bij een brand vanaf de buitenzijde

BIJLAGE 5: REACTIE BIJ BRAND : Gedrag bij een brand vanaf de buitenzijde BIJLAGE 5: REACTIE BIJ BRAND : Gedrag bij een brand vanaf de buitenzijde INHOUD. 1. Voorwerp 2. Indeling van gebouwen 3. Lokalen 4. Evacuatiewegen en trappenhuizen 4.1. Bouwproducten 4.2. Productenvoor

Nadere informatie

PROMASTOP -FC3/6. Productomschrijving

PROMASTOP -FC3/6. Productomschrijving PROMASTOP -FC3/6 Productomschrijving PROMASTOP -FC is een brandwerende manchet, die bestaat uit een blauw gepoedercoat stalen omhulsel, waarin verschillende lagen opzwelmiddel op grafietbasis zijn aangebracht.

Nadere informatie

BIJLAGE 5/1: REACTIE BIJ BRAND

BIJLAGE 5/1: REACTIE BIJ BRAND 0 PLATEN [De platen zijn opgenomen bij de betreffende tekst] Plaat 5.1 - Groendaken 1 VOORWERP De vereisten inzake de reactie bij brand en het gedrag bij een brand vanaf de buitenzijde die vermeld zijn

Nadere informatie

De brandcompartimentering garanderen Oplossingen voor installateurs van sanitair

De brandcompartimentering garanderen Oplossingen voor installateurs van sanitair De brandcompartimentering garanderen Oplossingen voor installateurs van sanitair www.promat.be Passieve brandbescherming Oplossingen voor installateurs van sanitair Als installateur van sanitair krijgt

Nadere informatie

De brandcompartimentering garanderen Oplossingen voor W-installateurs

De brandcompartimentering garanderen Oplossingen voor W-installateurs De brandcompartimentering garanderen Oplossingen voor W-installateurs www.promat.nl Brandveilige installatie W-installateurs Inhoud Brandveilig installeren 3 Oplossingen voor W-installateurs PROMASTOP

Nadere informatie

Wetgeving inzake evaluatie brandgedrag van bouwproducten Ir. Jan De Saedeleer jan.desaedeleer@ibz.fgov.be

Wetgeving inzake evaluatie brandgedrag van bouwproducten Ir. Jan De Saedeleer jan.desaedeleer@ibz.fgov.be Wetgeving inzake evaluatie brandgedrag van bouwproducten Ir. Jan De Saedeleer Dir. Brandpreventie FOD Binnenlandse Zaken jan.desaedeleer@ibz.fgov.be brandvrije geluidsisolatie rookdichte branddeur zeer

Nadere informatie

baksteenmetselwerk Muren uit Brandweerstand van baksteenmetselwerk Belgische Baksteenfederatie Kartuizersstraat 19 bus 19-1000 Brussel

baksteenmetselwerk Muren uit Brandweerstand van baksteenmetselwerk Belgische Baksteenfederatie Kartuizersstraat 19 bus 19-1000 Brussel Muren uit baksteenmetselwerk Belgische Baksteenfederatie Kartuizersstraat 19 bus 19-1000 Brussel tel. 00 32 (0)2 511 25 81 fax. 00 32 (0)2 513 26 40 www.baksteen.be Brandweerstand van baksteenmetselwerk

Nadere informatie

Handige tips over brandweerstand

Handige tips over brandweerstand Handige tips over brandweerstand kb 7 juli 994 : basisnormen Voor preventie Van brand en ontploffing bijlage 6 Deze infofiche geeft een samenvatting van de regelgeving met betrekking tot de passieve veiligheid

Nadere informatie

MG2-A U. Brandwerende opbouwmanchetten geschikt voor geventileerde afvoerleidingen. M4-A 12/2016

MG2-A U. Brandwerende opbouwmanchetten geschikt voor geventileerde afvoerleidingen.  M4-A 12/2016 MG2-A U Brandwerende opbouwmanchetten geschikt voor geventileerde afvoerleidingen. nl Rf-Technologies nv Lange Ambachtstraat 40 98 Oosterzele Belgium Tel +32 9 362 31 71 Fax +32 9 362 33 07 info@rft.be

Nadere informatie

Eisen met betrekking tot de brandwerendheid van vloerconstructies met zeer hoge akoestische eisen

Eisen met betrekking tot de brandwerendheid van vloerconstructies met zeer hoge akoestische eisen Eisen met betrekking tot de brandwerendheid van vloerconstructies met zeer hoge akoestische eisen Inhoud Wat is brandweerstand? Hoe wordt de brandweerstand van houten vloeren bepaald? Welke brandweerstand

Nadere informatie

ORYX Silicone FR PRODUCTBESCHRIJVING

ORYX Silicone FR PRODUCTBESCHRIJVING ORYX Silicone FR PASSIVE FIRE PROTECTION Versie., 0-05-07 (Dutch) ORYX, passie voor passieve brandbescherming ORYX is de specialist in passieve brandbescherming van gebouwen. Dankzij zijn gedreven expertise

Nadere informatie

24 & 30 november Koninklijk besluit van 12 juli 2012 Wat verandert er? Bijlage 5/1

24 & 30 november Koninklijk besluit van 12 juli 2012 Wat verandert er? Bijlage 5/1 24 & 30 november 2012 Koninklijk besluit van 12 juli 2012 Wat verandert er? Bijlage 5/1 Inleiding Probleem Hoe klassen vertalen bij gebrek aan correlatie? Hoe rekening houden met rook (s) en brandende

Nadere informatie

Infosessie brand: Brandwerende deuren

Infosessie brand: Brandwerende deuren Infosessie brand: Brandwerende deuren Peter Tack Edwin Van Wesemael 2013-04-16 Brandwerende deuren EW/1 Overzicht De weg naar CE-markering Structuur Europese normalisatie Toepassing op deuren Plaatsing

Nadere informatie

II. 12 BVCHECK MC Checklist voor de preventie van brand in de mini-crèches

II. 12 BVCHECK MC Checklist voor de preventie van brand in de mini-crèches II. 12 BVCHECK MC Checklist voor de preventie van brand in de mini-crèches Deze checklist helpt bepalen aan welke vereisten de mini-crèche op het vlak van brandveiligheid aan het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

KNAUF FIRE SYSTEMS. Brandwerende systemen. 30 Stabiel EI 30 EI 60 EI 90 EI 120

KNAUF FIRE SYSTEMS. Brandwerende systemen. 30 Stabiel EI 30 EI 60 EI 90 EI 120 KNAUF FIRE SYSTEMS Brandwerende systemen EI 90 Overzicht OVERZICHT Basisnormen brandpreventie 3 Geldende brandnormen in België 4 Classificatienorm voor de brandreactie - EN 13501-1 5 Classificatienorm

Nadere informatie

www.soudal.com Betrouwbare brandvertragende doorvoeroplossingen

www.soudal.com Betrouwbare brandvertragende doorvoeroplossingen www.soudal.com Betrouwbare brandvertragende doorvoeroplossingen Soudal Fire Range Veilig de gebouwen verlaten EN 1366-3 Brandcompartimentering: Dit is een essentieel onderdeel van passieve brandbescherming

Nadere informatie

Aansluiting van de compartimentswand met het dak: nieuwe inzichten. Stijn Vandersanden 5 maart 2015

Aansluiting van de compartimentswand met het dak: nieuwe inzichten. Stijn Vandersanden 5 maart 2015 Aansluiting van de compartimentswand met het dak: nieuwe inzichten Stijn Vandersanden 5 maart 2015 1 Inhoud Wetgeving Marktbehoefte De huidige situatie Onderzoek en oplossing De nieuwe praktijk 2 Wetgeving

Nadere informatie

Bouwknopen Noeuds constructifs

Bouwknopen Noeuds constructifs 18 & 19 novembre 2015 Tour & Taxis Bruxelles Bouwknopen Noeuds constructifs TV *** "Referentiedetails spouwmuren" NIT *** "Détails de référence pour murs creux" Builty Bouwknopen Nœuds constructifs 19/11/2015

Nadere informatie

PromaSTOP -U en PromaSTOP -A Afdichting van doorvoeringen in brandwerende bouwelementen

PromaSTOP -U en PromaSTOP -A Afdichting van doorvoeringen in brandwerende bouwelementen PromaSTOP -U en PromaSTOP -A Afdichting van doorvoeringen in brandwerende bouwelementen Alleen Promat biedt Zekerheid met zoveel geteste oplossingen! F2 1 Indien het een schip was zou het zeker zinken

Nadere informatie

Dr. ir. Kurt De Proft

Dr. ir. Kurt De Proft Brandoverslag bij meerlaagse houtskeletbouw Dr. ir. Kurt De Proft WOOD.BE Inleiding Geldende brandreglementering in België Oplossingen voor niet dragende gevels Een aanpak voor een dragende gevel Geldende

Nadere informatie

ORYX Grafite FR PRODUCTBESCHRIJVING

ORYX Grafite FR PRODUCTBESCHRIJVING ORYX Grafite FR PASSIVE FIRE PROTECTION Versie., 0-05-07 (Dutch) ORYX, passie voor passieve brandbescherming ORYX is de specialist in passieve brandbescherming van gebouwen. Dankzij zijn gedreven expertise

Nadere informatie

Ze moeten de brandweerstand evenaren van het bouwelement dat door de doorvoer wordt onderbroken.

Ze moeten de brandweerstand evenaren van het bouwelement dat door de doorvoer wordt onderbroken. Type BT Hilti brandwerende inrichting Algemeen In overeenstemming met de geldende reglementering (K.B. van 12 juli 2012, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 21 september 2012) zullen er brandwerende

Nadere informatie

Brandreactie en brandweerstand

Brandreactie en brandweerstand Brandreactie en brandeerstand Temperatuur Brandreactie en brandeerstand Brandreactie : invloed van een materiaal op ontstaan en uitbreiding van een brand Brandeerstand : tijd dat een bouelement tijdens

Nadere informatie

Passieve brandbeveiliging

Passieve brandbeveiliging Passieve brandbeveiliging ir. Edwin VAN WESEMAEL Technisch Directeur Passieve brandbeveiliging Afspraken in verband met de rondleiding Voorstelling Passieve brandbeveiliging 2 strategieën: Reactie bij

Nadere informatie

Historiek van Bijlage 6 1999: Voorstel van een tekst goedgekeurd door de Hoge Raad Wordt niet gepubliceerd 2004: oprichting van een werkgroep aangedui

Historiek van Bijlage 6 1999: Voorstel van een tekst goedgekeurd door de Hoge Raad Wordt niet gepubliceerd 2004: oprichting van een werkgroep aangedui Nationale reglementering Bijlage 6 Historiek van Bijlage 6 1999: Voorstel van een tekst goedgekeurd door de Hoge Raad Wordt niet gepubliceerd 2004: oprichting van een werkgroep aangeduid door de Hoge Raad

Nadere informatie

Aan mevrouw en en de heren Provinciegouverneurs

Aan mevrouw en en de heren Provinciegouverneurs Brussel, 15-04-2004 Aan mevrouw en en de heren Provinciegouverneurs 1064 N Civiele Veiligheid Brandvoorkoming en Gebouw en Hoge Raad / Conseil supérieur 106 Bijlage / Annexe 4.1 Uw kenmerk: Ons kenmerk:

Nadere informatie

Postbus 554 2665 ZN Bleiswijk Brandpuntlaan Zuid 16 2665 NZ Bleiswijk 088 3473 723 nederland@efectis.com

Postbus 554 2665 ZN Bleiswijk Brandpuntlaan Zuid 16 2665 NZ Bleiswijk 088 3473 723 nederland@efectis.com Postbus 554 2665 ZN Bleiswijk Brandpuntlaan Zuid 16 2665 NZ Bleiswijk 088 3473 723 nederland@efectis.com Vleugelboot 22 3991 CL HOUTEN Boerhaavelaan 40 2713 H ZOETERMEER Postbus 190 2700 AD ZOETERMEER

Nadere informatie

Bijlage 6: een handleiding

Bijlage 6: een handleiding De Basisnormen zijn een reeks opeenvolgende Koninklijke Besluiten waarin de eisen inzake brandveiligheid voor nieuwe en uitbreidingen van bestaande zijn vastgelegd. Het gaat dus in geen geval om normen

Nadere informatie

Branden in parkeergarages Problematiek

Branden in parkeergarages Problematiek 18 oktober 2008 Preventiemaatregelen in ondergrondse parkeergarages Nu en in de toekomst Branden in parkeergarages Problematiek Brandende auto produceert veel warmte en rook - Stijgend gebruik van kunststoffen

Nadere informatie

ZETTEX BRANDWEREND PAKKET

ZETTEX BRANDWEREND PAKKET BRANWEREN ZETTEX BRANWEREN PAKKET Brandveiligheid is een punt dat in de laatste jaren nadrukkelijker op de agenda is komen te staan. Het uitgangspunt van brandveiligheid is compartimering. it betekent

Nadere informatie

STS 71-2 Systemen voor de buitenisolatie van gevels STS 71-2 Voorstelling

STS 71-2 Systemen voor de buitenisolatie van gevels STS 71-2 Voorstelling STS 71-2 Systemen voor de buitenisolatie van gevels 1 STS 71-2 Voorstelling STS? Onderwerp van de STS 71-2 Prestaties? Prestaties in de STS 71-2 Realisatie van prestaties op de bouwplaats 2 1 STS 71-2

Nadere informatie

Brandveiligheid Brandwerende bouwelementen

Brandveiligheid Brandwerende bouwelementen Brandveiligheid Brandwerende NBN 713-020 1968 Beveiliging tegen brand - Gedrag bij brand bij bouwmaterialen en - Weerstand tegen brand van ) (met erratum) NBN 713-020/A1 1982 Beveiliging tegen brand -

Nadere informatie

Thermische isolatie van bestaande platte daken

Thermische isolatie van bestaande platte daken Thermische isolatie van bestaande platte daken In onze maatschappij gaat steeds meer aandacht naar energiebesparingen, milieubescherming en comfort, wat een doordachte thermische isolatie van de gebouwschil

Nadere informatie

Brandwerende Deuren. ir. Edwin Van Wesemael (ISIB) 2011-02-24 Brandwerende deuren EW/1

Brandwerende Deuren. ir. Edwin Van Wesemael (ISIB) 2011-02-24 Brandwerende deuren EW/1 Brandwerende Deuren ir. Edwin Van Wesemael (ISIB) 2011-02-24 Brandwerende deuren EW/1 Overzicht Voorstelling ISIB Voorschriften voor deuren Structuur EN-normen, toegepast op deuren Overzicht normen 2011-02-24

Nadere informatie

16.3.2006 Publicatieblad van de Europese Unie L 79/27 COMMISSIE

16.3.2006 Publicatieblad van de Europese Unie L 79/27 COMMISSIE 16.3.2006 Publicatieblad van de Europese Unie L 79/27 COMMISSIE BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 6 maart 2006 tot vaststelling van klassen van materiaalgedrag bij brand voor bepaalde voor de bouw bestemde

Nadere informatie

LAGE GEBOUWEN MIDDELHOGE GEBOUWEN HOGE GEBOUWEN

LAGE GEBOUWEN MIDDELHOGE GEBOUWEN HOGE GEBOUWEN 0. ALGEMEEN. 0.1 Doel. Deze basisreglementering bepaalt de minimale eisen waaraan de opvatting, de bouw en de inrichting van lage gebouwen (LG) moeten voldoen om : Deze basisreglementering bepaalt de minimale

Nadere informatie

Ze bevatten een hoog kwalitatief opzwellend materiaal dat reageert zodra de temperatuur naar circa 150 C stijgt.

Ze bevatten een hoog kwalitatief opzwellend materiaal dat reageert zodra de temperatuur naar circa 150 C stijgt. BRANDWERENDE MANCHETTEN In geval van brand ontstaan openingen in wanden doordat brandbare (kunststof-) leidingen opbranden. Waar nodig worden brandwerende manchetten rond deze leidingen geplaatst. Bij

Nadere informatie

Overzicht. Brandwerende deuren. Rookwerende deuren. Productnorm CE-markering Samenvatting. Beproeving Klasseringen Bouwvoorschriften (basisnormen)

Overzicht. Brandwerende deuren. Rookwerende deuren. Productnorm CE-markering Samenvatting. Beproeving Klasseringen Bouwvoorschriften (basisnormen) Overzicht Brandwerende deuren Beproeving Klasseringen Bouwvoorschriften (basisnormen) Rookwerende deuren Beproeving Klasseringen Bouwvoorschriften (basisnormen) Productnorm CE-markering Samenvatting Beproeving

Nadere informatie

BIJLAGE 6: INDUSTRIEGEBOUWEN. Deze bijlage bepaalt de eisen waaraan het ontwerp, de bouw en de inrichting van industriegebouwen moeten voldoen om:

BIJLAGE 6: INDUSTRIEGEBOUWEN. Deze bijlage bepaalt de eisen waaraan het ontwerp, de bouw en de inrichting van industriegebouwen moeten voldoen om: 1 ALGEMEENHEDEN 1.1 Doelstelling Deze bijlage bepaalt de eisen waaraan het ontwerp, de bouw en de inrichting van industriegebouwen moeten voldoen om: a) het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting

Nadere informatie

Akoestische deuren. in combinatie met brandweerstand

Akoestische deuren. in combinatie met brandweerstand Akoestische deuren in combinatie met brandweerstand De Coene Products T +32 (0)56 43 10 80 Europalaan 135 F +32 (0)56 43 10 90 B-8560 Gullegem info@decoeneproducts.be www.decoeneproducts.be AKOESTISCHE

Nadere informatie

De Basisnormen. SECURA 22 / 03 / 2013 vzw ANPI asbl

De Basisnormen. SECURA 22 / 03 / 2013 vzw ANPI asbl NOTIFIED BODY n 1134 003-TEST EN 17025 003-INSP EN 17020 003-PROD EN 45011 De Basisnormen SECURA 22 / 03 / 2013 vzw ANPI asbl Secura 2009 Programma Presentatie ANPI Wettelijk& normatief kader De befaamde«basisnormen»

Nadere informatie

AS BUILT DOSSIER KLANTNAAM SITE/PROJECT-NAAM LOCATIE. 01 September (c) GAP Solutions 2014

AS BUILT DOSSIER KLANTNAAM SITE/PROJECT-NAAM LOCATIE. 01 September (c) GAP Solutions 2014 AS BUILT DOSSIER KLANTNAAM SITE/PROJECT-NAAM LOCATIE 01 September 2015 (c) GAP Solutions 2014 www.gapsolutions.be 1. Compartimenteringsplannen met markering doorvoeringen Brandweerstand: EI 60 9 10 11

Nadere informatie

Rookwerendheid van Attema Brandwerende Doorvoer

Rookwerendheid van Attema Brandwerende Doorvoer Postbus 554 2665 ZN Bleiswijk Brandpuntlaan Zuid 16 2665 NZ Bleiswijk 088 3473 723 nederland@efectis.com Postbus 58 4200 AB GORINCHEM Onze referentie Bleiswijk, Projectnummer ENL-14-001109 Rookwerendheid

Nadere informatie

Norm NBN S21-204: Brandbeveiliging in gebouwen: Schoolgebouwen 1. ALGEMEEN 2

Norm NBN S21-204: Brandbeveiliging in gebouwen: Schoolgebouwen 1. ALGEMEEN 2 Norm NBN S21-204: Brandbeveiliging in gebouwen: Schoolgebouwen INHOUD 1. ALGEMEEN 2 1.1 Doel 2 1.2 Toepassingsgebied 2 1.3 Terminologie 2 1.3.1 Algemene terminologie 2 1.3.2 Terminologie eigen aan de schoolgebouwen

Nadere informatie

Fire Stop Solutions Isolatie Fire Sleeves

Fire Stop Solutions Isolatie Fire Sleeves Fire Stop Solutions Isolatie Fire Sleeves Installatie Instructie Fire Stop Solutions Isolatie sleeves bied tot 2 uur brandweerstand in vloeren en wanden voor afdichtingen van metalen en PVC buizen tot

Nadere informatie

Duurzaam bouwen. Het geïsoleerde plat dak

Duurzaam bouwen. Het geïsoleerde plat dak Duurzaam bouwen Het geïsoleerde plat dak 1 Het platte dak Dak: bovenste deel van de gebouwschil buitenklimaat binnenklimaat 2 Het platte dak Dak: bovenste deel van de gebouwschil waterdicht + winddicht

Nadere informatie

Brandveilige installatie elektra Garantie voor brandveiligheid.

Brandveilige installatie elektra Garantie voor brandveiligheid. Brandveilige installatie elektra Garantie voor brandveiligheid www.promat.nl Brandveilige installatie elektra Inhoud Brandveilig installeren 3 Oplossingen voor installateurs PROMASTOP -P 5 Brandwerende

Nadere informatie

Soudal Window System:

Soudal Window System: Soudal Window System: Luchtdichte bouwaansluiting in de praktijk Luc Thys Inleiding SWS : wat? = Soudal Window System Professioneel venster-aansluitsysteem: raaminstallatie volgens EPB Doordachte combinatie

Nadere informatie

Brandveiligheid in schoolgebouwen. Guy Lenaerts Coördinerend preventieadviseur GID KOR Turnhout

Brandveiligheid in schoolgebouwen. Guy Lenaerts Coördinerend preventieadviseur GID KOR Turnhout Guy Lenaerts Coördinerend preventieadviseur GID KOR Turnhout Inhoud: 1. Wetgeving en normen 2. Terminologie 3. Inhoudelijke bespreking basisnorm (KB 7 juli 1994) en revisies 4. Bestaande gebouwen versus

Nadere informatie

Brandveiligheid. Sven Geens Buitendienst Vlaams-Brabant

Brandveiligheid. Sven Geens Buitendienst Vlaams-Brabant Buitendienst Vlaams-Brabant 1. in Vlarem 2. Aanpassingen schouwspelzalen 3. TWOL brandveiligheid in VLAREM Wie is er bevoegd voor het aspect brandveiligheid: Federale overheid? Gewesten? Lokale overheid?

Nadere informatie

1.4 Veiligheidseisen bij brand. 1.4.1 Bouwbesluit. CORRECTIES v2 (2 februari 2015) bij: A.F. Hamerlinck, Brand, Zoetermeer 2010 (1e druk)

1.4 Veiligheidseisen bij brand. 1.4.1 Bouwbesluit. CORRECTIES v2 (2 februari 2015) bij: A.F. Hamerlinck, Brand, Zoetermeer 2010 (1e druk) CORRECTIES v2 (2 februari 2015) bij: A.F. Hamerlinck, Brand, Zoetermeer 2010 (1e druk) Brand 1 (Brandveiligheid) Door de vervanging van Bouwbesluit 2003 door Bouwbesluit 2012 zijn de veiligheidseisen bij

Nadere informatie

DUURZAAM. De visie van een aannemer Hoe integreert een bouwbedrijf de nieuwe ideeën en concepten m.b.t. duurzaamheid?

DUURZAAM. De visie van een aannemer Hoe integreert een bouwbedrijf de nieuwe ideeën en concepten m.b.t. duurzaamheid? Seminariecyclus Duurzaam bouwen DUURZAAM ÉN BINNEN BUDGET 16 december 2016 De visie van een aannemer Hoe integreert een bouwbedrijf de nieuwe ideeën en concepten m.b.t. duurzaamheid? Marc Vanderick Ondernemingen

Nadere informatie

Postbus 554 2665 ZN Bleiswijk Brandpuntlaan Zuid 16 2665 NZ Bleiswijk 088 3473 723 nederland@efectis.com

Postbus 554 2665 ZN Bleiswijk Brandpuntlaan Zuid 16 2665 NZ Bleiswijk 088 3473 723 nederland@efectis.com Postbus 554 2665 ZN Bleiswijk Brandpuntlaan Zuid 16 2665 NZ Bleiswijk 088 3473 723 nederland@efectis.com tremco illbruck Productie BV T.a.v. dhr. F. Hendrikse Vlietskade 1032 4241 WC ARKEL Onze referentie

Nadere informatie

8 Rapporten en publicaties

8 Rapporten en publicaties 8 Rapporten en publicaties 8. Reactie bij brand Decision Commission 00//EC PV RUG 0 Reactie bij brand van gipsplaten met - plaatdikte 9, mm - gipskern 600 kg/m en klasse A - kartongewicht 0 g/m plaat Proeven

Nadere informatie

Fermacork FC. www.matgreen.eu

Fermacork FC. www.matgreen.eu Augustus 0 FC Bouwplaat met verdunde randen, samengesteld uit een gipsplaat (80%), gerecycleerde cellulosevezels (0%) en een geëxpandeerde kurkplaat. Inleiding De lancering van de Fermacell-plaat met kurk

Nadere informatie

Opleiding Brandwerende Doorvoeringen

Opleiding Brandwerende Doorvoeringen Opleiding Brandwerende Doorvoeringen Rf-Technologies Compartimentering Normen & Wetgeving Vereiste eigenschappen Conforme installatie Manchetten Brandkleppen - Roosters Normen & Wetgeving België Het afbeeldingonderdeel

Nadere informatie

DOORVOERINGEN 7. Compartimentering en doorvoeringen van technische installaties

DOORVOERINGEN 7. Compartimentering en doorvoeringen van technische installaties Doorvoeringen 7 Compartimentering en doorvoeringen van technische installaties Om brand beheersbaar te houden stelt het Bouwbesluit eisen aan de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (wbdbo) tussen

Nadere informatie

Postbus 58 4200 AB GORINCHEM. Lange Kleiweg 5 Postbus 1090 2280 BC RIJSWIJK. Notified Body Nr.: 1234. Niet-dragende wand met Attema hollewanddozen

Postbus 58 4200 AB GORINCHEM. Lange Kleiweg 5 Postbus 1090 2280 BC RIJSWIJK. Notified Body Nr.: 1234. Niet-dragende wand met Attema hollewanddozen CLASSIFICATIE VAN DE BRANDWERENDHEID VOLGENS EN 13501-2:2007+A1:2009 VAN EEN NIET-DRAGENDE WANDCONSTRUCTIE VOORZIEN VAN HOLLEWANDDOZEN MET VERSCHILLENDE TYPEN BEDRADING Opdrachtgever: Attema B.V. Postbus

Nadere informatie

4.12 Brandwerendheid van cellenbeton

4.12 Brandwerendheid van cellenbeton 74 4.12 Brandwerendheid van cellenbeton De uitzonderlijke brandweerstand van cellenbeton is een rechtstreeks gevolg van de manier waarop het materiaal op vlammen reageert. Cellenbeton is onontvlambaar

Nadere informatie

DEEL 1: Buitenmuren. L. Lassoie & J. Wijnants Afdeling Technisch Advies WTCB

DEEL 1: Buitenmuren. L. Lassoie & J. Wijnants Afdeling Technisch Advies WTCB Constructiedelen en bouwdetails DEEL 1: Buitenmuren L. Lassoie & J. Wijnants Afdeling Technisch Advies WTCB Thermische isolatie Luchtdichtheid 1 Film luchtdichtheid De volgende film van een 10-tal minuten

Nadere informatie

Checklist controle uitvoering

Checklist controle uitvoering Checklist voor de controle op de uitvoering van bitumen daksystemen Opmerkingen vooraf: - Deze checklist is slechts een voorbeeld, is zeker niet altijd volledig en dient afhankelijk van de omstandigheden

Nadere informatie

Brandschot ; canalures staaldak profiel type 106.

Brandschot ; canalures staaldak profiel type 106. 12-07-2005 Pagina 1 Ko Eisinger Opdrachtgever / producent: Contact persoon: Naam. Firma Alèrt BV. Naam. Dhr R de Nijs. Adres. Schiedamsedijk 29. Tel. 010-4733311. Postcode. 3100 AD Schiedam. Fax. 010-4270258.

Nadere informatie

9 Rapporten en publicaties

9 Rapporten en publicaties 9 Rapporten en publicaties 9. Reactie bij brand Decision Commission 00//EC PV RUG 0 Reactie bij brand van gipsplaten met - plaatdikte 9, mm - gipskern 600 kg/m en klasse A - kartongewicht 0 g/m plaat Proeven

Nadere informatie

1/06/2012. Studiedag Fire Safety Engineering - KC Bib+ 5 juni 2012 door architect Jo Baeke. Situering TITEL 1 TITEL 2 TITEL 3

1/06/2012. Studiedag Fire Safety Engineering - KC Bib+ 5 juni 2012 door architect Jo Baeke. Situering TITEL 1 TITEL 2 TITEL 3 TITEL 1 TITEL 2 TITEL 3 - KC Bib+ door architect Jo Baeke 1 2 Nivo +0 Tussennivo 3 Nivo +1 Nivo +2 4 Nivo +3 Nivo +4 5 Nivo +5 Technische verdieping 6 Nivo -01 Nivo -02 7 8 Maquettefoto Geldende reglementering:

Nadere informatie

1. Inplanting en toegangswegen

1. Inplanting en toegangswegen Herinnering aan de grote preventieprincipes: 1. Bewaren van het draagvermogen van het bouwwerk 2. Beperking van het ontstaan en de ontwikkeling van vuur en rook binnen het bouwwerk 3. Beperking van de

Nadere informatie

ELEKTROTECHNIEK 6. Brand aan de buitenkant van de kabelgoot, behoud van de elektrische functie gedurende 30 en 60 minuten

ELEKTROTECHNIEK 6. Brand aan de buitenkant van de kabelgoot, behoud van de elektrische functie gedurende 30 en 60 minuten Elektrotechniek 6 Elektriciteitskabels en -leidingen worden tegen brand beschermd met het doel: Het functioneren van de kabels in geval van brand te waarborgen. Kabelbranden te vermijden. De voortplanting

Nadere informatie

S B TECHNISCH ADVIES 2014-A-013. op basis van een analyse van beproevingsresultaten INSTITUT DE SECURITE INCENDIE A.S.B.L.

S B TECHNISCH ADVIES 2014-A-013. op basis van een analyse van beproevingsresultaten INSTITUT DE SECURITE INCENDIE A.S.B.L. INSTITUT DE SECURITE INCENDIE A.S.B.L. S B INSTITUUT VOOR BRANDVEILIGHEID v.z.w. TECHNISCH ADVIES 2014-A-013 op basis van een analyse van beproevingsresultaten OPDRACHTGEVER HELIA PLASTIC COLOR NV a KAISER

Nadere informatie

op basis van een analyse van beproevingsresultaten

op basis van een analyse van beproevingsresultaten INSTITUT DE SECURITE INCENDIE A.S.B.L. ISIB INSTITUUT VOOR BRANDVEILIGHEID V.Z.W. TECHNISCH ADVIES 2016-A-012 op basis van een analyse van beproevingsresultaten AANVRAGER XELLA BE nv/sa Kruibeeksesteenweg

Nadere informatie

Inhoud van de presentatie

Inhoud van de presentatie Toelichting bij de nieuwe bijlage 6 Industriële gebouwen ir. Yves MARTIN WTCB yves.martin@bbri.be 7 september 2009 (TETRA project -IWT) Slide 1/73 Inhoud van de presentatie 1. Situering en historiek van

Nadere informatie

1.3 Bouwmateriaal : materiaal gebruikt in de bouw, de afwerking of de blijvende versiering van een gebouw.

1.3 Bouwmateriaal : materiaal gebruikt in de bouw, de afwerking of de blijvende versiering van een gebouw. Basisnormen bijlage 1 Definities: (met wijzigingen van KB van 4 april 2003) Opmerking : de definities zijn rond een aantal onderwerpen gegroepeerd. De nummering van bijlage 1 is aangehouden, maar de weergave

Nadere informatie

Basisprincipe inzake regelgeving brandveiligheid gevelconstructies.

Basisprincipe inzake regelgeving brandveiligheid gevelconstructies. Basisprincipe inzake regelgeving brandveiligheid gevelconstructies. Voor gevels en wanden van kantoorgebouwen kunnen brandwerendheidseisen gelden om branddoorslag en/of brandoverslag te voorkomen. De weerstand

Nadere informatie

Lerarenopleiding Demodag 1 - Daken

Lerarenopleiding Demodag 1 - Daken Lerarenopleiding Demodag 1 - Daken 17 november 2015 Marcus Peeters & Stijn Van der Meersch Deel 2 Hellende daken Demodag 1 17/11/2015 2 Inhoud 1. Dakopbouwen 2. Bouwelementen Demodag 1 17/11/2015 3 Inhoud

Nadere informatie

Brandweerzone Centrum

Brandweerzone Centrum Brandweerzone Centrum Roggestraat 70 9000 Gent Tel. 09 268 88 99 Fax. 09 268 88 43 info@brandweerzonecentrum.be www.brandweerzonecentrum.be Stad Gent - departement Facility Management t.a.v. Marjolijn

Nadere informatie

VERBOND VAN DE GLASINDUSTRIE www.vgi-fiv.be

VERBOND VAN DE GLASINDUSTRIE www.vgi-fiv.be VERBOND VAN DE GLASINDUSTRIE www.vgi-fiv.be BRANDWERENDE BEGLAZINGEN MOGELIJKHEDEN EN BEPERKINGEN Ing. Georges Devent Ir. Luc Dumont Vitruvius Academy NAV April mei 2013 Een heldere kijk op glas Mogelijkheden,

Nadere informatie

DELTA -LIQUIXX FX: Plaatsingsvoorschriften «binnentoepassing»

DELTA -LIQUIXX FX: Plaatsingsvoorschriften «binnentoepassing» DELTA -LIQUIXX FX: Plaatsingsvoorschriften «binnentoepassing» Is geschikt voor volgende lucht- en dampschermen: DELTA -DBF FX DELTA -REFLEX PLUS DELTA -DAWI GP DELTA -SPARXX M1 Het systeem DELTA -LIQUIXX

Nadere informatie

Bijlage 6 Industrie gebouwen KB 1 maart Basisnorm KB 7 juli 1999

Bijlage 6 Industrie gebouwen KB 1 maart Basisnorm KB 7 juli 1999 Bijlage 6 Industrie gebouwen KB 1 maart 2009 Basisnorm KB 7 juli 1999 Bijlage 6 Kader bijlage 6 binnen de basisnorm Bijlage 1 Terminologie Bijlage 2/1 Lage gebouwen H < 10m Bijlage 3/1 Middelhoge gebouwen

Nadere informatie

PROMAPAINT -SC3 en PROMAPAINT -SC4 Vezelvrije brandwerende verven

PROMAPAINT -SC3 en PROMAPAINT -SC4 Vezelvrije brandwerende verven PROMAPAINT -SC3 en PROMAPAINT -SC4 Vezelvrije brandwerende verven Fire Protection PROMAPAINT -SC3 en PROMAPAINT -SC4 Vezelvrije brandwerende verven Promat International NV is de specialist op het vlak

Nadere informatie

WM EIS 60. Brandwerende bekleding van ronde luchtkanalen

WM EIS 60. Brandwerende bekleding van ronde luchtkanalen WM EIS 60 Brandwerende bekleding van ronde luchtkanalen 2 Inhoud Efficiënt brandwerend isoleren van ronde luchtkanalen Conlit WM EIS 60 gaasdeken, de brandveilige oplossing 4 Lijst met componenten 5 Toepassingsvoorbeelden

Nadere informatie

19/10/2015 CREATIEF SNEL ISOLATIE KLIMAAT KWALITEIT RENOVATIE PRIJS AKOESTIEK BRAND CREATIEF SNEL ISOLATIE KLIMAAT KWALITEIT RENOVATIE

19/10/2015 CREATIEF SNEL ISOLATIE KLIMAAT KWALITEIT RENOVATIE PRIJS AKOESTIEK BRAND CREATIEF SNEL ISOLATIE KLIMAAT KWALITEIT RENOVATIE CREATIEF SNEL ISOLATIE KLIMAAT KWALITEIT RENOVATIE PRIJS AKOESTIEK BRAND CREATIEF SNEL ISOLATIE KLIMAAT KWALITEIT RENOVATIE PRIJS AKOESTIEK BRAND 2013 Kalmthout School Architect : Bovenbouw Architectuur

Nadere informatie

BRAND IN ONDERGRONDSE PARKEERGARAGES

BRAND IN ONDERGRONDSE PARKEERGARAGES BRAND IN ONDERGRONDSE PARKEERGARAGES Nele Tilley Department of Flow, Heat and Combustion Mechanics www.floheacom.ugent.be Ghent University UGent pag. 1 onderzoek aan de universiteit: ver van mijn bed?

Nadere informatie