Een. appeltje. voor de dorst. Hoe partners met een eigen bedrijf samen sociale zekerheid, pensioenopbouw en erfrecht kunnen regelen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een. appeltje. voor de dorst. Hoe partners met een eigen bedrijf samen sociale zekerheid, pensioenopbouw en erfrecht kunnen regelen"

Transcriptie

1 Een appeltje voor de dorst Hoe partners met een eigen bedrijf samen sociale zekerheid, pensioenopbouw en erfrecht kunnen regelen

2 Inhoudsopgave pagina Aanvullende verzekeringen zelf regelen 4, 5 Interview Guus Fonteijn: Aanvullend verzekeren, tot hoever moet je gaan? 6, 7 Pensioenopbouw voor zelfstandigen 8, 9 Interview Trude Buysman: De camping is onze investering voor een prettige oude dag 10, 11 Verder leven na de dood 12, Meer informatie 15 Opmerking van de redactie De brochure is vooral geschreven voor de partner van de ondernemer, die in de tekst met u wordt aangesproken. Maar natuurlijk is deze brochure voor beide partners van belang en kan het zijn dat u de tekst vanuit de andere positie moet lezen. De informatie in deze brochure is op een toegankelijke manier gepresenteerd in een populaire, beknopte schrijfwijze. De redactie streeft geen inhoudelijke juridische compleetheid na.

3 Voorwoord Mijn bedrijf is mijn oudedagvoorziening. Reserveren voor de oude dag, dat is wel mooi maar het bedrijf heeft het geld nú hard nodig. Er moet nú verdiend worden en dat kan alleen door te investeren. Dat is een opmerking die ik vaak hoor en ook begrijp. Maar klopt deze redenering wel? Ik sprak een tijdje geleden een vrouw die dat ook altijd heeft gezegd. Samen met haar man heeft ze hard gewerkt, een mooi bedrijf opgebouwd en een oude bedrijfswoning verbouwd tot een schitterend woonhuis. Toen ze tegen de zestig liepen, stopten ze met het bedrijf. De opbrengst van het land viel tegen, want er waren plannen om vlak achter het bedrijf een stuk natuur aan te leggen. Vervolgens moest er worden afgerekend met de fiscus. Het huis stond op het bedrijfsterrein, maar volgens het taxatierapport was het toch meer dan een half miljoen waard. Afrekenen dus! Nu wonen ze in het dorp en moeten ze alletwee tot hun 65 e blijven werken. Ze kunnen er maar niet aan wennen. Waar ik maar mee wil zeggen: u bepaalt natuurlijk zelf wat u met Een appeltje voor de dorst doet. Maar weet wel wat u doet. Er zijn verschillende manieren om uw oudedagsvoorziening veilig te stellen. Want na een leven hard werken verdient u meer dan geldgebrek! Grieta Gootjes Ondernemer in de varkenshouderij Voorzitter Limburgse vakgroep Vrouw en Bedrijf foto: Hans Sweegers 3

4 4 Aanvullende verzekeringen zelf regelen De meeste mensen in loondienst nemen de afkortingen op hun loonstrookje voor lief. Als u meewerkt in het bedrijf van uw partner, is het echter zaak hier goed bij stil te staan. Wat zijn de gevolgen voor uw positie bij overlijden, ziekte en arbeidsongeschiktheid, zeker als u hiervoor een baan buitenshuis opzegt? Zijn in loondienst de meeste risico s bijna als vanzelf verzekerd, met een eigen bedrijf of als meewerkend partner zul je veel zelf moeten regelen. Volks- en werknemersverzekeringen Iedere inwoner van Nederland is verplicht verzekerd voor de volksverzekeringen. Volksverzekeringen zijn de Algemene Ouderdomswet (AOW), de kinderbijslag, de Algemene nabestaandenwet (Anw), de Algemene kinderbijslagwet (AKW) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Ook als ondernemer kunt u hier aanspraak op maken. Dit is anders als het gaat om de zogenoemde werknemersverzekeringen, zoals de Werkloosheidswet (WW), de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), de Ziektewet (ZW) en de Wet Arbeid en Zorg (WAZO). Deze verzekeringen zijn alleen voor werknemers. Daarom moet u zelf een verzekering afsluiten als u deze risico s wilt afdekken. Ziekte en arbeidsongeschiktheid U bent niet automatisch verzekerd voor ziekte en arbeidsongeschiktheid. Misschien is het raadzaam om hiervoor een aanvullende verzekering af te sluiten. De kosten van de diverse verzekeringen zijn heel erg afhankelijk van de persoonlijke en zakelijke omstandigheden van betrokkenen. Oudedagsvoorziening U bouwt geen pensioen op. Hoe zit het dan met uw oudedagsvoorziening? Iedereen die 65 wordt krijgt ten minste AOW, maar hoelang nog? Daarnaast is de AOW-uitkering enkel een mini-

5 mumvoorziening. Als u na uw 65 e een hoger inkomen wilt, dan zult u aanvullende voorzieningen moeten treffen. Voor ondernemers bestaat de mogelijkheid om fiscaal vriendelijk geld te reserveren voor uw oude dag. Bent u geen ondernemer en werkt u niet in dienstbetrekking, maar wilt u toch een oudedagsvoorziening opbouwen, dan kan dit bijvoorbeeld door een lijfrente- of koopsompolis. Overlijden Als uw partner overlijdt verandert er veel. Vaak valt een gedeelte van de inkomsten weg. In lang niet alle gevallen kunt u als langstlevende partner aanspraak maken op de Algemene nabestaandenwet. Alleen wanneer u voor 1950 bent geboren óf kinderen verzorgt onder de 18 jaar óf voor meer dan 45% arbeidsongeschikt bent komt u in aanmerking voor een nabestaandenuitkering. In alle andere gevallen bent u aangewezen op wat u zelf heeft geregeld! Hierbij kunt u denken aan nabestaandenpensioen of levensverzekeringen (al dan niet gekoppeld aan een hypotheek). Levensloopregeling Alleen werknemers kunnen aan de levensloopregeling deelnemen. Voor de ondernemer en zijn/haar partner die niet op basis van een dienstbetrekking in de onderneming meewerkt geldt de regeling niet. Met regelmaat in de inkomsten en uitgaven loop je minder risico s. 5

6 Aanvullend verzekeren, tot hoever moet je gaan? Toen Guus Fonteijn drie jaar geleden meewerkend partner werd, stond hij voor nieuwe vragen. Wat ga ik allemaal verzekeren? Wat heb ik financieel minimaal nodig om prettig verder te leven bij tegenslag? Je kunt je voor alles laten verzekeren, maar is dat ook nodig? 6 Jarenlang was Guus in dienst bij FNV Bondgenoten, waar hij onder meer meewerkte aan de oprichting van de FNV Zelfstandige Bondgenoten, een organisatie voor zelfstandigen. Toen er gereorganiseerd werd, kon Guus gebruikmaken van een gunstige regeling en eerder stoppen. Maar eenmaal thuis, jeukten zijn handen. Ondertussen had Guus vrouw Inge de voormalige Arbeidsvoorziening vaarwel gezegd om als zelfstandig ondernemer te starten met Wise up arbeidsmarktconsultancy, een adviesbureau voor arbeidsmarkt en projectmanagement. Dat was in Bij Wise up was er werk genoeg, zoals onderzoeken en de boekhouding. Allemaal taken waarmee Guus aan de slag kon. En zo werd Guus meewerkend echtgenoot bij zijn achttien jaar jongere vrouw. Risico s Guus: Toen ik in het bedrijf van Inge kwam, moest ik opnieuw de situatie bekijken. En afwegingen maken: wat zijn de risico s voor

7 het bedrijf als ik wegval, vooral omdat ik veel ondersteunend werk doe. Als zelfstandige moet je je goed aanvullend laten verzekeren, maar je moet ook nuchter blijven. Is het nodig alles met verzekeringen af te dekken? Guus besloot geen arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten toen hij in het bedrijf van zijn vrouw stapte. Liever mijdt hij de torenhoge premies van aanvullende verzekeringen van 600 tot 650 euro per maand. Als ik ziek word, dan kan ik terugvallen op mijn ouderenregeling. Voor Inge is het wel een financiële aderlating want zij moet dan werk uitbesteden, maar zij verwacht dat te kunnen opvangen. Guus werkt gemiddeld 850 uren voor Wise-up en de Kamer van Koophandel. Inge heeft wel een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten. Guus: Toen Inge twee maanden uit de roulatie was vanwege een hernia, bleek zo n verzekering wel van belang. Inge heeft ook een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, inboedelverzekering en levensverzekering afgesloten, waardoor haar privésituatie zo goed mogelijk is afgedekt. Daarnaast heeft ze haar oudedagsvoorziening geregeld. Huidige pand verkopen Als Guus vroegtijdig overlijdt, kan Inge geen aanspraak maken op een nabestaandenuitkering. Zij is dan aangewezen op wat ze zelf heeft geregeld en moet alles alleen opvangen. Wel is er voor Inge een redelijk nabestaandenpensioen van de FNV. Maar een grote aderlating is dat de meewerkende uren en huishoudelijke taken van Guus en de zorgtaken voor zoon Niels moeten worden opgevangen. Inge moet dan mogelijk iemand anders aannemen of werk uitbesteden. Als Inge overlijdt, heeft dat voor Guus financiële gevolgen. Maar onder het sociaal minimum verwacht hij niet te komen. Guus had bij de FNV een goed inkomen en het huidige inkomen van beiden is goed. Daarnaast kan hij terugvallen op de levensverzekering. Verder bezit het echtpaar een redelijk groot huis met twee kantoorruimtes. Als er wat gebeurt, zal ik waarschijnlijk ons huidige grote huis verkopen, zegt Guus. Maar iedereen moet voor zichzelf inschatten welke risico s je loopt en wat je nodig denkt te hebben als je selfsupporting wordt. Als je van dure vakanties houdt en in een luxe auto rijdt, dan leef je risicovoller. Met zoon Niels op de schommel. Zo blijft Guus jong van geest. 7

8 8 Pensioenopbouw voor zelfstandigen Veel ondernemers gaan ervan uit dat hun zaak of bedrijf hun pensioen is. Maar in de praktijk blijkt dat vaak tegen te vallen. Uit een onderzoek onder 341 kleine bedrijven en zelfstandigen zonder personeel (zzp-ers) blijkt dat 58% van de ondernemers niet of slechts gedeeltelijk pensioen opbouwt. Dan is het wel erg zuur als er na jarenlang hard werken te weinig geld is voor een prettige oude dag. Mogelijke oorzaak van een gebrekkige pensioenopbouw is dat ondernemers het beschikbare geld investeren in de onderneming en niet reserveren voor een pensioenvoorziening. Het vermogen dat wordt opgebouwd in het bedrijf is niet altijd voldoende om later een goed pensioen van te kunnen betalen. Het is belangrijk om naast investeringen in het bedrijf ook na te denken over de pensioenvorming. Welke middelen heeft een ondernemer na verkoop of overname van het bedrijf beschikbaar? Een eigen pensioenvoorziening kan nodig zijn voor: inkomensoverbrugging als u wilt stoppen vóór uw pensioenleeftijd; aanvulling op de AOW-uitkering; aankoop van een woning; andere wensen die u heeft na pensionering. Hieronder worden verschillende mogelijkheden voor zelfstandigen beschreven om hun pensioenvoorziening goed te regelen. AOW De AOW is een sociale verzekering van de overheid voor iedere ingezetene. De AOW is gebaseerd op het minimumloon. De huidige pensioenleeftijd van 65 jaar zal mogelijk verhoogd worden. Lijfrente bij overname of verkoop van het bedrijf Als een ondernemer zijn bedrijf overdraagt aan de opvolger of verkoopt, moet hij afrekenen met de fiscus over de belaste stille reserves en de Fiscale OudedagsReserve (FOR). Deze belastingclaim kan worden verlaagd door gebruik te maken van de stakingslijfrente. Voor ondernemers die 60 jaar of ouder zijn is het maximumbedrag dat in een lijfrente kan worden gestort (2006) per ondernemer. Er moet wel voldoende contant vermogen beschikbaar komen uit de onderneming om een lijfrente te storten.

9 Pensioenopbouw binnen de BV Ondernemers met een BV kunnen binnen de eigen BV een pensioen opbouwen. Het bedrag dat jaarlijks wordt gereserveerd, kan door de BV worden gebruikt of kan buiten de BV worden belegd of gespaard. Als het jaarlijkse bedrag, nodig voor de pensioenvoorziening, niet aan de BV wordt onttrokken, dient de BV op de pensioendatum over voldoende liquide middelen te beschikken om aan de pensioenverplichting te kunnen voldoen. Inkomen uit vermogen na verkoop of overname Als de hierboven genoemde mogelijkheden van pensioenopbouw voor zelfstandigen niet voldoende zijn, kan uw vermogen opgebouwd in het bedrijf of buiten het bedrijf zorgen voor een toereikende inkomensvoorziening. Op dit opgebouwd vermogen zijn geen fiscale faciliteiten van toepassing. Dus als er bij de andere mogelijkheden te weinig is opgebouwd, kan dit vermogen voor de noodzakelijke aanvulling zorgen. Dit vermogen komt beschikbaar door rente, dividend of interen op het kapitaal. Pensioenopbouw? Je kunt er maar beter vroeg mee beginnen. 9 Drie belangrijke vragen Hoe bepaalt u of u een goede pensioenvoorziening kunt opbouwen? 1. Kunt u gelet op uw inkomen uit het bedrijf gelden reserveren voor uw pensioen? 2. Wat heeft u opgebouwd aan pensioen buiten het eigen bedrijf? 3. Welk vermogen resteert na de overname of verkoop van het bedrijf nadat aan alle financiële verplichting is voldaan (met name lening bank en afrekening met fiscus)?

10 De camping is onze investering voor een prettige oude dag Je runt samen het bedrijf, je werkt hard en de hypotheek is hoog. En dan moet je ook hoge kosten maken voor je pensioen. Ach, dat komt later wel. Trude Buysman hoort het maar al te vaak. Als je denkt: we zien het wel, ik krijg toch mijn AOW of weduwepensioen? Dan is het erg zuur als je jarenlang hard hebt gewerkt en weinig overhoudt voor leuke dingen op je oude dag. 10 Hard werken om je bedrijf op te bouwen is niet erg, maar als je met pensioen bent is een appeltje voor de dorst wel zo prettig. Als je na je 65 e een hoger inkomen wilt dan enkel de AOWuitkering, moet je extra geld reserveren. En hoe gaat je uitgavenpatroon eruitzien? Allemaal zaken die belangrijk zijn bij het regelen van je pensioen. Dat vindt in ieder geval Trude Buysman. Trude: Wil je graag op je bedrijf blijven wonen, of is wonen in het dorp ook goed? Heb je dan genoeg aan je AOW? Als je hier pas op je 55 e over gaat nadenken is dat erg laat. Lichamelijke beperking Ook voor Trude en Nico speelde de vraag: wat willen we na ons 65 e? Trude is nu 50 jaar, Nico is 55. Jarenlang teelde het

11 echtpaar op 5,2 hectare land bollen en zomerbloemen. In de winter stond alles in het teken van de tulpentrek. Eén wens is wel duidelijk: blijven wonen op deze plek, prettig werk hebben en leuke dingen kunnen doen. Trude: Om een goed inkomen op te bouwen uit het bollenbedrijf was er maar één mogelijkheid: schaalvergroting, automatiseren, veel personeel en een hoog werktempo. In deze race wilden we niet mee. Alleen al de zorg voor tachtig medewerkers, daar moet je het type ondernemer voor zijn. Daar kwam bij dat Trude zich fysiek niet meer volledig kon inzetten toen zij in 2000 voor 50% werd afgekeurd. Ik moest me afvragen hoe ik met een lichamelijke beperking een andere bestemming kon vinden. Je kunt nog zo goed plannen, maar als je lichaam het laat afweten, je partner overlijdt of de bedrijfsovername gaat niet door, sta je plotsklaps voor een nieuwe situatie. En zo leerde Trude dat je keuzes geregeld moet herijken. En vervolgens je berekening maken: wat kan ik nog over zoveel jaar, waar liggen mijn mogelijkheden? En vooral: wat wil ik? Schot in de roos Trude en Nico beraadden zich verder. De gedachte ging uit naar een boerencamping. Het bedrijf ligt op een fraaie plek, in de omgeving is veel te doen en binnen een straal van 13 km was er geen andere boerencamping. En, niet onbelangrijk: Trude gaat graag met mensen om. Plannen werden uitgewerkt, vergunningen aangevraagd. En in 2005 was het dan zover: de eerste campinggasten kwamen op het terrein. Een schot in de roos: de camping staat vanaf het begin continu vol. Ik heb nu heel leuk werk, en ons inkomen groeit. Het doel is om binnen vijf jaar de bollenteelt af te bouwen. Met de inkomsten uit de camping en de zomerbloemen verwacht het ondernemerspaar goed rond te komen. Daarnaast is 25 jaar geleden een lijfrentepolis afgesloten. Met deze combinatie van sparen en doorwerken, verwacht het ondernemerspaar voldoende over te houden voor de oude dag. En mocht Trude alleen achterblijven, dan kan ze zichzelf ook goed redden. Het werk is voor Trude ook fysiek goed vol te houden. Verkoop bedrijf Stilletjes hoopt Trude dat er nog wat extra s vrijkomt uit de verkoop van het bedrijf. Als het een beetje meezit kunnen we met de verkoop van het bedrijf de hypotheek afkopen. Maar Trude wil daar niet te veel van laten afhangen. Als de verkoop tegenvalt, en je niets extra s meer over hebt, dan is dat erg jammer. Het omgaan met mensen ligt Trude wel. Ze wijst haar gasten graag de weg in de fraaie omgeving. 11

12 Verder leven na de dood Het zal je maar gebeuren: jarenlang heb je veel energie in het bedrijf gestoken en dan overlijdt uw partner. Wat gebeurt er met de onderneming en wat zijn de gevolgen voor u en eventuele kinderen? Het is wel zo fijn om verder te kunnen leven zoals u gewend bent. Laat niets aan het toeval over en regel ook dit goed met elkaar. voldoen, vermeerderd met rente voor inflatiecorrectie. Ook als een echtgenoot is onterfd, kan de langstlevende echtgenoot aanspraak maken op bepaalde rechten voor zover dat nodig is voor zijn/haar levensonderhoud en verzorging. Wilsrechten aan de kinderen Goederen van de overleden ouder komen, na het overlijden van de langstlevende ouder, uiteindelijk bij de kinderen en niet bij een eventuele stiefouder. De wet geeft hiervoor zogenoemde wilsrechten aan de kinderen: voorzieningen die de erfrechtelijke positie van de kinderen beschermen als de langstlevende ouder hertrouwt of een niet eerder gehuwde ouder in het huwelijk treedt. 12 Langstlevende echtgenoot Door het nieuwe erfrecht (vanaf 2003) is de positie van de langstlevende echtgenoot sterk verbeterd. Uitgangspunt is dat de langstlevende echtgenoot op dezelfde manier verder kan leven. Alle bezittingen, inclusief de schulden, van de overleden echtgenoot gaan naar de langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner. Ook de eventuele kinderen zijn de erfgenamen. Zij krijgen een vordering op de langstlevende ouder ter grootte van hun erfdeel. De kinderen kunnen deze vordering pas opeisen als de andere ouder is overleden of bij diens faillissement/schuldsanering. Zo kan de langstlevende echtgenoot vrij beschikken over het hele vermogen. De langstlevende echtgenoot is vrij om de vorderingen van de kinderen te allen tijde te

13 Testament Zonder testament bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn. Met een testament kunt u van de standaard wettelijke regeling afwijken. In een testament kan de wettelijke verdeling opzij worden gezet of worden aangepast. U kunt het rentepercentage van de vordering verhogen, stiefkinderen in de wettelijke verdeling betrekken, wilsrechten uitsluiten of uitbreiden, de vordering opeisbaar maken bij hertrouwen van de echtgenoot of een kind onterven. Als de langstlevende echtgenoot de wettelijke verdeling niet wil, dan kan hij de verdeling ongedaan maken. Dit moet wel binnen drie maanden na het overlijden van de echtgenoot worden gedaan. In het testament kan ook worden bepaald dat alles wat een erfgenaam verkrijgt niet in een huwelijksgoederengemeenschap valt, maar privé blijft. Stel mijn partner overlijdt, 13 hoe red ik me dan?

14 [pagina 14] Lang citaat van Bennekom? 14 foto: M. van Oostende

15 Meer informatie Veel organisaties kunnen u adviseren en begeleiden bij de financiële situatie van meewerkende partners. Zoals: Accountants, boekhouders, banken, ZLTO-Advies, LTO Noord projecten, Arvalis van de LLTB, advocaat, notaris, belastingdienst, Kamer van Koophandel in uw regio, MKB Adviseurs, NAJK, FNV Zelfstandige Bondgenoten. Kijk ook op: Themabrochures Binnen Je Verdiende Loon zijn vier themabrochures verschenen. Naast Een appeltje voor de dorst zijn dat: Ja, ik wil, over huwelijksrecht, samenwerkingvormen en beloning Samen aan het roer, over ondernemen en het lezen van een accountantsrapport Het loopt in de miljoenen, over financiering en vermogensopbouw. De brochures zijn gratis. Bestellen kan bij: LTO Noord Vrouw&Bedrijf Marianne Eringa T: (0512) E: Colofon Concept en samenstelling: Roodbont BV, Zutphen. Redactie: Ellen Kok,?Kok- Consult!. Met bijdragen van: Judith Guichelaar, Gibo Groep Accountants en Adviseurs. Fotografie: Willem Hissink, tenzij anders vermeld. Vormgeving en illustraties: Je Verdiende Loon is totstandgekomen met financiële bijdragen van de EU, Rabobank Groep, Gibo Groep, Ministerie van LNV, Roodbont BV, De provincies Groningen, Friesland, Utrecht, Overijssel, Noord Holland, Gelderland, Flevoland. De commissie Vrouw&Bedrijf van LTO-Nederland heeft het project Je Verdiende Loon opgezet. 15 ZLTO Vrouw&Bedrijf Gera van Happen T: (013) E: LLTB Vrouw&Bedrijf Jacqueline Peeters T: (0475) E: Roodbont B.V., november 2006

16 Schuif het regelen van je pensioenvoorzieningen niet vooruit. Regel het nu. Ondernemen doe je alleen of met anderen. In veel bedrijven, bijvoorbeeld in de land- en tuinbouw, scheepvaart, recreatie en in de advieswereld, is die ander vaak de echtgenoot of partner. Meewerken in het bedrijf van de partner is daar eerder regel dan uitzondering. Hier is niets mis mee, want ondernemen doe je per slot van rekening vaak samen. Maar pluk je er ook beiden de vruchten van? Als de zaken voorspoedig gaan, kunnen bomen tot in de hemel groeien. Maar wat als er iets naars gebeurt? Een ziekte, invaliditeit of overlijden. Welke risico s loop je, en hoe kun je je goed verzekeren? Hoe staat het met de pensioenvoorziening voor nabestaanden? Is er een goed testament opgemaakt? Maak in goed overleg duidelijke afspraken. Regel de zaken op tijd, dat kan later veel ellende voorkomen. Een appeltje voor de dorst gaat in op erfrecht, wilsrechten, aanvullende sociale verzekeringen en de pensioenopbouw voor zelfstandigen. Want werken doe je eigenlijk ook voor een prettige oude dag.

Pensioen- en inkomensscan. Dhr. A. WERKNEMER en Mevr. B. PARTNER. Aangeboden door: De Pensioenafdeling M.A. de Frel Hellingweg 98B 2583 WH Den Haag

Pensioen- en inkomensscan. Dhr. A. WERKNEMER en Mevr. B. PARTNER. Aangeboden door: De Pensioenafdeling M.A. de Frel Hellingweg 98B 2583 WH Den Haag Pensioen- en inkomensscan Dhr. A. WERKNEMER en Mevr. B. PARTNER Aangeboden door: De Pensioenafdeling M.A. de Frel Hellingweg 98B 2583 WH Den Haag T 070-3383088 info@depensioenafdeling.nl www.depensioenafdeling.nl

Nadere informatie

NAAM: UW KLANTPROFIEL. Assurantie Administratie Belastingzaken Financieringen Hypotheken

NAAM: UW KLANTPROFIEL. Assurantie Administratie Belastingzaken Financieringen Hypotheken NAAM: UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

FNV Vrouw Postbus 8576, 1005 AN Amsterdam Tel: 020-5816398 post@fnvvrouw.nl www.fnvvrouw.nl. Minder gaan werken? Of stoppen misschien?

FNV Vrouw Postbus 8576, 1005 AN Amsterdam Tel: 020-5816398 post@fnvvrouw.nl www.fnvvrouw.nl. Minder gaan werken? Of stoppen misschien? FNV Vrouw Postbus 8576, 1005 AN Amsterdam Tel: 020-5816398 post@fnvvrouw.nl www.fnvvrouw.nl Minder gaan werken? Of stoppen misschien? Minder werken. Of stoppen, misschien? Je loopt met het idee rond om

Nadere informatie

Een verantwoorde hypotheek

Een verantwoorde hypotheek Een verantwoorde hypotheek Rapport Uw gegevens de heer Voorbeeld mevrouw Voorbeeld Datum 24 mei 2013 Kantoorgegevens Richards B.V. Mozartstraat 13 5102 BE DONGEN Tel: 0162-850 690 Uw Adviseur Peter Richards

Nadere informatie

Afscheid van uw oude baan. Uw pensioen bij uitdiensttreding

Afscheid van uw oude baan. Uw pensioen bij uitdiensttreding Afscheid van uw oude baan Uw pensioen bij uitdiensttreding Uit dienst Verandert u van baan? Begint u voor uzelf? Of bent u werkloos geworden? In al deze gevallen verandert uw leven. U moet veel regelen.

Nadere informatie

Een verantwoorde hypotheek

Een verantwoorde hypotheek Een verantwoorde hypotheek Rapport Uw gegevens de heer Jansen (Jeroen) mevrouw Pietersen (Hanneke) Datum 11 december 2012 Kantoorgegevens Hypotheek- & Assurantiekantoor Oversteegen Darthuizerberg 1 3825

Nadere informatie

Zelfstandig ondernemer? Heb jij goed nagedacht over arbeidsongeschiktheid?

Zelfstandig ondernemer? Heb jij goed nagedacht over arbeidsongeschiktheid? Zelfstandig ondernemer? Heb jij goed nagedacht over arbeidsongeschiktheid? Nederland telt bijna een miljoen zelfstandige ondernemers. Ieder jaar komen er 80.000 starters bij. Een eigen bedrijf biedt veel

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor een lijfrenteverzekering of een andere inkomensvoorziening

Als u premies betaalt voor een lijfrenteverzekering of een andere inkomensvoorziening 2 7 Betaalt u premies voor een of andere en? Dan kan het zijn dat u de premies mag aftrekken van uw inkomen. In deze brochure leest u meer over de aftrekmogelijkheden en waarmee u rekening moet houden

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR DHR. HYPOTHEEK

KLANTPROFIEL VOOR DHR. HYPOTHEEK UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Netto maximale maandelijkse woonlasten Tussen en netto per maand

Netto maximale maandelijkse woonlasten Tussen en netto per maand Persoonlijk profiel van: (naam): In het kader van de Wet Financiële toezicht (Wft) leggen wij u een aantal vragen voor die betrekking hebben op uw toekomstverwachtingen en levensstijl. Uw antwoorden op

Nadere informatie

Een verantwoorde hypotheek

Een verantwoorde hypotheek Een verantwoorde hypotheek Rapport Uw gegevens de heer Voorbeeld (Karel) mevrouw Voorbeeld (Petra) Datum 19 februari 2013 Kantoorgegevens PlannersDesk B.V. Velperweg 88 6824 HL ARNHEM Tel: 026-351 5255

Nadere informatie

O Denkt aan vervroegd pensioen O Denkt aan geheel stoppen met werken O Aanvullende opmerkingen

O Denkt aan vervroegd pensioen O Denkt aan geheel stoppen met werken O Aanvullende opmerkingen Persoonlijk profiel In het kader van de Wet Financiële toezicht (Wft) leggen wij u een aantal vragen voor die betrekking hebben op uw toekomstverwachtingen en levensstijl. Uw antwoorden op onderstaande

Nadere informatie

Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013.

Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Datum: 5 mei 2014 Beste heer Voorbeeld, Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013. Misschien krijgt u

Nadere informatie

Vragen formulier Klanten Profiel

Vragen formulier Klanten Profiel Vragen formulier Klanten Profiel U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Om tot een advies te komen voor een complex product zijn klantgegevens

Nadere informatie

Netto maximale maandelijkse woonlasten Tussen en netto per maand

Netto maximale maandelijkse woonlasten Tussen en netto per maand Persoonlijk profiel In het kader van de Wet Financiële toezicht (Wft) leggen wij u een aantal vragen voor die betrekking hebben op uw toekomstverwachtingen en levensstijl. Uw antwoorden op onderstaande

Nadere informatie

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Wilt u inkomenszekerheid

Nadere informatie

UW KLANTPROFIEL. Vult u onderstaande vragen nauwkeurig in. ALGEMEEN - DOEL

UW KLANTPROFIEL. Vult u onderstaande vragen nauwkeurig in. ALGEMEEN - DOEL UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Vragenlijst. Naam cliënt : Datum afspraak: Inkomen

Vragenlijst. Naam cliënt : Datum afspraak: Inkomen Naam cliënt : Datum afspraak: Vragenlijst Inkomen Verwacht u de komende 2 5 jaar wijzigingen in uw inkomenssituatie door bijv. gezinsuitbreiding, functieverbetering, indiensttreding bij een andere werkgever

Nadere informatie

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR DHR. EN MEVR.

KLANTPROFIEL VOOR DHR. EN MEVR. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht Premies per 1 januari 2012 Volksverzekeringen (premieafdracht aan Belastingdienst) premie % AOW ANW AWBZ werkgever - - - werknemer 17,91

Nadere informatie

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met

Nadere informatie

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT.

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT. Stand per 31 december 2008 Uw pensioenregeling bij Bijvoorbeeld N.V. Uitkeringsovereenkomst Voorbeeldwerkgever B.V. Kenmerk: 987456 U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht omdat u deelneemt in een pensioenregeling

Nadere informatie

Curo. Adres Postcode Plaats. Persoonlijk profiel

Curo. Adres Postcode Plaats. Persoonlijk profiel In het kader van de Wet Financieel Toezicht (WFT) kunnen wij uitsluitend tot dienstverlening overgaan nadat wij de volledig ingevulde vragenlijst hebben ontvangen. Naam Adres Postcode Plaats : : : : Persoonlijk

Nadere informatie

UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL

UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en

Nadere informatie

Verzekeringen. Werkgever en personeel. Persoonlijk Pensioen Plan (collectief) voor werknemers. April 2007

Verzekeringen. Werkgever en personeel. Persoonlijk Pensioen Plan (collectief) voor werknemers. April 2007 Verzekeringen April 2007 Werkgever en personeel Persoonlijk Pensioen Plan (collectief) voor werknemers Werkgever en personeel Verzekeringen 2007 Persoonlijk Pensioen Plan voor werknemers Wat is pensioen?

Nadere informatie

Eerste baan... en pensioen?

Eerste baan... en pensioen? Eerste baan... en pensioen? Waaraan denk je bij je eerste baan? Pensioen is misschien het laatste waar je aan denkt bij je eerste baan. Toch is het erg belangrijk. Neem dus rustig de tijd om je er in te

Nadere informatie

Klantprofiel. Waaruit blijkt dat?

Klantprofiel. Waaruit blijkt dat? Klantprofiel Wat is uw burgerlijke staat? o Alleenstaand o Gehuwd(gemeenschap van goederen) o Gehuwd(huwelijkse voorwaarden) o Samenwonend met samenlevingscontract o Samenwonend zonder samenlevingscontract

Nadere informatie

Kies uw eigen pensioen. Later = Nu

Kies uw eigen pensioen. Later = Nu Kies uw eigen pensioen. Later = Nu Eigen verantwoordelijkheid, zelf keuzes maken. Dat is helemaal van deze tijd. Maar dan moet je je er wel in verdiepen. René van der Linden, SPF Beheer: Wat ik belangrijk

Nadere informatie

Oudedagsvoorziening in het MKB

Oudedagsvoorziening in het MKB A201309 Oudedagsvoorziening in het MKB Vormen van pensioenopbouw en de verwachtingen van MKB-ondernemers in beeld gebracht drs. K. L. Bangma drs. J. Snoei Zoetermeer, februari 2013 Oudedagsvoorziening

Nadere informatie

Persoonlijk profiel. Netto maximale maandelijkse woonlasten Tussen en netto per maand

Persoonlijk profiel. Netto maximale maandelijkse woonlasten Tussen en netto per maand Persoonlijk profiel In het kader van de Wet Financiële toezicht (Wft) leggen wij u een aantal vragen voor die betrekking hebben op uw toekomstverwachtingen en levensstijl. Toekomstperspectief aanvrager

Nadere informatie

Het ANW-Zekerheidsplan. Zekerheid voor later

Het ANW-Zekerheidsplan. Zekerheid voor later Het ANW-Zekerheidsplan Zekerheid voor later De Anw en meer zekerheid voor de werkgever Als iemand overlijdt, kunnen de nabestaanden - partner en kinderen - een uitkering aanvragen via de Algemene nabestaandenwet

Nadere informatie

Overzicht van voor- en nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer

Overzicht van voor- en nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer Pagina 1/6 Overzicht van voor- en nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer Momenteel bouwt u pensioen op bij uw eigen vennootschap. Dit betekent dat de vennootschap recht heeft op premieaftrek voor uw

Nadere informatie

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers 2 Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Wilt u inkomenszekerheid

Nadere informatie

Binnenkort hebt u een afspraak met één van onze adviseurs. Om u goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van u nodig.

Binnenkort hebt u een afspraak met één van onze adviseurs. Om u goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van u nodig. Uw Klantprofiel Binnenkort hebt u een afspraak met één van onze adviseurs. Om u goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van u nodig. Waarom een Klantprofiel? Het Klantprofiel heeft als doel

Nadere informatie

Klantprofiel. Relatie 1 Achternaam: Voorvoegsel(s): Roepnaam: Voorletters: Geboortedatum:. -. -. Geslacht: man / vrouw. Relatie 2

Klantprofiel. Relatie 1 Achternaam: Voorvoegsel(s): Roepnaam: Voorletters: Geboortedatum:. -. -. Geslacht: man / vrouw. Relatie 2 Klantprofiel Waarom een Klantprofiel? In 2006 is de Wet Financieel Toezicht (WFT) van kracht geworden. Deze nieuwe Wet legt verantwoordelijkheden van de financiële dienstverleners vast, zodat aan consumenten

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK

KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis,

Nadere informatie

Waardeoverdracht van uw pensioen. bij een nieuwe baan

Waardeoverdracht van uw pensioen. bij een nieuwe baan Waardeoverdracht van uw pensioen bij een nieuwe baan Een nieuwe baan! Gefeliciteerd! U heeft een andere baan. Met andere collega s en misschien wel heel ander werk. Een nieuwe stap, die ook gevolgen heeft

Nadere informatie

Binnenkort heb je een afspraak met één van onze adviseurs. Om je goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van je nodig.

Binnenkort heb je een afspraak met één van onze adviseurs. Om je goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van je nodig. het klantprofiel Binnenkort heb je een afspraak met één van onze adviseurs. Om je goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van je nodig. Waarom een klantprofiel? Het klantprofiel heeft als

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer aan deze pensioenregeling; - U bent arbeidsongeschikt. Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Fiscale en financiële gevolgen van sociaal plan en ontslagvergoeding. G.J. van Nieuwenhuijzen FB Van Oers Accountancy & Advies

Fiscale en financiële gevolgen van sociaal plan en ontslagvergoeding. G.J. van Nieuwenhuijzen FB Van Oers Accountancy & Advies 1 Presentatie voor medewerkers Philip Morris Holland B.V. Fiscale en financiële gevolgen van sociaal plan en ontslagvergoeding G.J. van Nieuwenhuijzen FB Van Oers Accountancy & Advies Augustus 2014 2 Agenda

Nadere informatie

Klantprofiel (deel B)

Klantprofiel (deel B) Klantprofiel (deel B) Persoonlijk, Doordacht & Transparant Klantprofiel (deel B) 1 Inkomenssituatie Verwacht u de komende 2 5 jaar wijzigingen in uw inkomenssituatie door bijv. gezinsuitbreiding, functieverbetering,

Nadere informatie

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Hoe hoog is de ANW-uitkering?... 4. Hoogte ANW-uitkering... 4. Verzekerd bedrag ANW Hiaat 2015... 4. Kostendelersnorm ANW... 5

Hoe hoog is de ANW-uitkering?... 4. Hoogte ANW-uitkering... 4. Verzekerd bedrag ANW Hiaat 2015... 4. Kostendelersnorm ANW... 5 INHOUD Minimale AOW Franchises 2015... 2 Opbouwpercentages 2015... 2 Aftopping Boven 100.000,-... 3 ANW Uitkeringen 2015... 4 Hoe hoog is de ANW-uitkering?... 4 Hoogte ANW-uitkering... 4 Verzekerd bedrag

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR 2 personen

KLANTPROFIEL VOOR 2 personen UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Hoe blijft je gezin achter?

Hoe blijft je gezin achter? Hoe blijft je gezin achter? Weet jij of jouw partner en kinderen geld genoeg hebben als jij doodgaat? Misschien denk je niet zo graag aan je eigen dood. Toch moet je nu nadenken of er na jouw dood genoeg

Nadere informatie

VRAGENLIJST KLANTENPROFIEL MBT HYPOTHECARIE FINANCIERING

VRAGENLIJST KLANTENPROFIEL MBT HYPOTHECARIE FINANCIERING VRAGENLIJST KLANTENPROFIEL MBT HYPOTHECARIE FINANCIERING 1 Naam + geb.datum Adres(sen) Postcode/woonplaats Communicatiegegevens: Tel.nrs / emailadressen Bij welke bank(en) bankiert u momenteel? Burgerlijke

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Overlijden en uw pensioen

Overlijden en uw pensioen Overlijden en uw pensioen Bij pensioenfonds Metaal en Techniek bouwt u een inkomen op voor als u stopt met werken. U bouwt ook pensioen op voor uw partner en kinderen, voor als u er zelf niet meer bent.

Nadere informatie

Alleen beoefenaren van vrije beroepen hoeven niet te worden ingeschreven in het handelsregister. Dit geldt bijvoorbeeld voor artsen en advocaten.

Alleen beoefenaren van vrije beroepen hoeven niet te worden ingeschreven in het handelsregister. Dit geldt bijvoorbeeld voor artsen en advocaten. De eenmanszaak Algemeen De eenmanszaak is een onderneming waarvan het eigendom bij één persoon is. Wanneer je een eenmanszaak start, bent je zowel oprichter als eigenaar van het bedrijf en bent je helemaal

Nadere informatie

Verdienen met ZLTO. Blijft er nog een appeltje over voor de dorst? Financiële Planning: iets voor mij?

Verdienen met ZLTO. Blijft er nog een appeltje over voor de dorst? Financiële Planning: iets voor mij? Blijft er nog een appeltje over voor de dorst? : iets voor mij? : iets voor mij? Ledendag plantaardige sectoren Den Bosch, 18 februari 2013 Peter Mangnus Bedrijfsadviseur Financieel Planner ZLTO Inhoud

Nadere informatie

Alles rondom pensioen. Gertjan Portman Senior financieel planner

Alles rondom pensioen. Gertjan Portman Senior financieel planner Alles rondom pensioen Gertjan Portman Senior financieel planner Wat ga ik behandelen Alles wat rond uw pensionering actueel wordt maar geen pensioen is (Ik heb echter maar een half uurtje) Wat doe ik,

Nadere informatie

Een goede oudedagsvoorziening? Werknemers zijn aan zet

Een goede oudedagsvoorziening? Werknemers zijn aan zet 28 november 2014 Een goede oudedagsvoorziening? Werknemers zijn aan zet Jarenlang was pensioen géén actueel onderwerp. Je kreeg AOW als je 65 was en daarnaast een gegarandeerd pensioen dat via een werkgever

Nadere informatie

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? Inleiding Iedereen die in dienst komt bij UWV start

Nadere informatie

Ik wil mijn partner goed verzorgd achterlaten

Ik wil mijn partner goed verzorgd achterlaten ANW Pensioen U staat er niet dagelijks bij stil, maar stel dat u overlijdt. Dan wilt u uw partner en kinderen goed verzorgd achterlaten. Misschien moet u daarvoor iets extra s regelen. Met ANW Pensioen

Nadere informatie

financiële dienstverlening

financiële dienstverlening Algemene gegevens cliënt Algemene gegevens partner Naam : Naam : Geboortedatum : Geboortedatum : Algemene Kennis en Ervaring 1. Wat weet u van hypotheken? 2. Wat weet u van beleggingsproducten? 3. Wat

Nadere informatie

VAAK VERGETEN VRAGEN TOP 10 EN ALLES WAT U MOET WETEN OVER EEN OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING

VAAK VERGETEN VRAGEN TOP 10 EN ALLES WAT U MOET WETEN OVER EEN OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING VAAK VERGETEN VRAGEN TOP 10 EN ALLES WAT U MOET WETEN OVER EEN OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING Natuurlijk hoopt u dat u nog lang gezond blijft en dat u oud mag worden. Maar helaas is dit niet voor iedereen

Nadere informatie

Alpha Hypotheken Risicoprofiel

Alpha Hypotheken Risicoprofiel Naam: In het kader van de WFT (Wet Financieel Toezicht) verzoeken wij u de onderstaande vragen te beantwoorden. Zo kunnen wij een goed beeld krijgen van uw doelstellingen, uw inkomen en vermogenspositie,

Nadere informatie

Vragenlijst Particulieren

Vragenlijst Particulieren Vragenlijst Particulieren Naam cliënt Plaats Datum : : : In het kader van de Wet Financiële Dienstverlening (WFD) worden in dit document diverse vragen gesteld ter bepaling van het Klantprofiel van de

Nadere informatie

Eigen zaak en pensioen

Eigen zaak en pensioen Eigen zaak en pensioen Eigen zaak en eigen baas! Dat is natuurlijk een enorme uitdaging. Maar denk er wel aan dat je als eigen baas ook zelf alles moet regelen. Ook je pensioen. Neem daar dus rustig de

Nadere informatie

Waardeoverdracht van uw pensioenopbouw

Waardeoverdracht van uw pensioenopbouw Waardeoverdracht van uw pensioenopbouw Een nieuwe baan! Gefeliciteerd! U heeft een andere baan. Met andere collega s en misschien wel heel ander werk. Een nieuwe stap, die ook gevolgen heeft voor de opbouw

Nadere informatie

Kunt u aangeven hoeveel inkomen er ten opzichte van uw huidige inkomenssituatie naar verwachting nodig is indien:

Kunt u aangeven hoeveel inkomen er ten opzichte van uw huidige inkomenssituatie naar verwachting nodig is indien: CLIËNTPROFIEL Wij laten ons financieel advies graag naadloos aansluiten bij uw situatie. Uw persoonlijke en financiële gegevens worden opgenomen in het Persoonlijk Jaarverslag. Ter voorbereiding op het

Nadere informatie

Regeling Anw-aanvulling

Regeling Anw-aanvulling Regeling Anw-aanvulling Een verzekering tegen het Anw-hiaat De Algemene nabestaandenwet (Anw) De verzekering tegen het Anw-hiaat bij het pensioenfonds van PostNL en TNT Express 4 6 Meer weten? www.pensioenpostnl.nl

Nadere informatie

Vragenlijst klantprofiel Bestemd voor Naam : Adres : Geboortedatum : Burgerlijke staat : Algemeen. Kennis en ervaring

Vragenlijst klantprofiel Bestemd voor Naam : Adres : Geboortedatum : Burgerlijke staat : Algemeen. Kennis en ervaring Vragenlijst klantprofiel Bestemd voor Naam : Adres : Geboortedatum : Burgerlijke staat : Algemeen Wat weet u van fiscale en sociale wetgeving? Wat weet u van uw inkomenssituatie als u met pensioen gaat

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Extra Pensioen Sparen. Algemene informatie na overlijden

Extra Pensioen Sparen. Algemene informatie na overlijden Extra Pensioen Sparen. Algemene informatie na overlijden Inhoud 1. Wat gebeurt er met Extra Pensioen Sparen, als de rekeninghouder 3 is overleden? 2. Wat is Extra Pensioen Sparen? 4 3. De verdeling van

Nadere informatie

Een verantwoorde hypotheek

Een verantwoorde hypotheek Een verantwoorde hypotheek Rapport Uw gegevens de heer V. Beeld (Voor) mevrouw T. Beeld (Testa) Datum 22 mei 2014 Kantoorgegevens DUBBEL-Z Advieskantoor Vergierdeweg 288 2026 ZK HAARLEM Tel: 023-563 5670

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, September 2014 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen?

Nadere informatie

AANVULLENDE PENSIOENREGELING

AANVULLENDE PENSIOENREGELING AANVULLENDE PENSIOENREGELING Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Uw pensioen is onze zorg. Inleiding Voor u ligt de brochure over de aanvullende pensioenregelingen

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

(Tijdelijk) minder werken

(Tijdelijk) minder werken (Tijdelijk) minder werken Als je minder gaat werken heeft dit gevolgen voor je pensioenopbouw. Wat zijn de mogelijkheden, de gevolgen en welke acties kun je ondernemen? N.B. Op dit moment ligt de officiële

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer

Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer Inhoud Een goede werkgever denkt mee. 3 Even uw voordelen op een rij! 4 Zo werkt de Algemene nabestaandenwet (Anw). 5 Bijverzekeren

Nadere informatie

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren.

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren. Levensloop. Wat is levensloop? De levensloopregeling (of: levensloop) is een fiscale regeling die vanaf 1 januari 2006 in Nederland bestaat om het sparen voor een vervangend inkomen tijdens een periode

Nadere informatie

Zzp ers en financiële risico s. Presentatie: Marloes van den Heijkant

Zzp ers en financiële risico s. Presentatie: Marloes van den Heijkant Zzp ers en financiële risico s Presentatie: Marloes van den Heijkant Opbouw presentatie Werkzaamheid Inkomen Informatie over en ondersteuning bij financiële zaken in het verleden Informatie over en ondersteuning

Nadere informatie

Als u tijdelijk buiten Nederland werkt

Als u tijdelijk buiten Nederland werkt Als u tijdelijk buiten Nederland werkt Inhoud Hoe kunt u verzekerd blijven in Nederland 2 Waarom in Nederland verzekerd blijven 2 Waar betaalt u de sociale premies 2 Voor welke sociale verzekeringen geldt

Nadere informatie

INFOSHEET SAMENWONERS, HYPOTHEEK, OVERLIJDENSRISICO-/LEVENSVERZEKERING EN PARTNERVERKLARING

INFOSHEET SAMENWONERS, HYPOTHEEK, OVERLIJDENSRISICO-/LEVENSVERZEKERING EN PARTNERVERKLARING een onderdeel van Damsté advocaten- notarissen Postbus 126 7500 AC ENSCHEDE Hengelosestraat 571 053 484 00 00 www.123notaris.com INFOSHEET SAMENWONERS, HYPOTHEEK, OVERLIJDENSRISICO-/LEVENSVERZEKERING EN

Nadere informatie

Vragen formulier Klanten Profiel

Vragen formulier Klanten Profiel Vragen formulier Klanten Profiel U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilosofie is, om samen met onze relaties, een inventarisatie

Nadere informatie

PROEFDRUK PROEFDRUK. Onderwerp: Uw pensioenoverzicht van Beste mevrouw SW Voorbeeld,

PROEFDRUK PROEFDRUK. Onderwerp: Uw pensioenoverzicht van Beste mevrouw SW Voorbeeld, Mw SW Voorbeeld Straat 1 1234 AB Woonplaats datum 21 april 2017 Onderwerp: Uw pensioenoverzicht van 2017 Beste mevrouw SW Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI).

Nadere informatie

Werken na het bereiken. gerechtigde leeftijd. het bereiken. leeftijd. Deze brochure is een samenwerkingsproduct van:

Werken na het bereiken. gerechtigde leeftijd. het bereiken. leeftijd. Deze brochure is een samenwerkingsproduct van: Werken na Werken na het bereiken het bereiken van de van de pensioenpensioengerechtigde gerechtigde leeftijd leeftijd Deze brochure is een samenwerkingsproduct van: Inleiding Werken na het bereiken van

Nadere informatie

FINANCIEEL ADVIES B.V. Klantprofiel

FINANCIEEL ADVIES B.V. Klantprofiel Klantprofiel Bij het nemen van financiële beslissingen en aanschaffen van financiële producten is het van belang een optimale afstemming te vinden tussen uw huidige en gewenste situatie en uw mogelijkheden.

Nadere informatie

Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Sparen

Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Sparen Particulier Pensioen Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Sparen Dit zijn de Voorwaarden Aanvullend Pensioen Sparen. In dit document leest u welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Kinderen Roepnaam Voorletters Achternaam Geboortedatum Geslacht Woonsituatie Man Vrouw Thuis Uit

Kinderen Roepnaam Voorletters Achternaam Geboortedatum Geslacht Woonsituatie Man Vrouw Thuis Uit Inventarisatieformulier Persoonsgegevens Achternaam (cliënt) Geslacht Man Vrouw Voorletters Roepnaam Geboortedatum Roker Ja Nee E-mail adres Telefoonnummer mobiel Uw opleidingsniveau LBO MBO HBO Universitair

Nadere informatie

Informatie voor de ondernemer Nabestaandenverzekering Collectief voor zelfstandig ondernemers

Informatie voor de ondernemer Nabestaandenverzekering Collectief voor zelfstandig ondernemers collectieve NABESTAANDENVERZEKERING Informatie voor de ondernemer Nabestaandenverzekering Collectief voor zelfstandig ondernemers Uitkering(en) voor uw achterblijvende partner Nabestaandenverzekering Collectief

Nadere informatie

Anw: uitkering bij overlijden

Anw: uitkering bij overlijden Anw: uitkering bij overlijden Inhoud Wat is de Anw 2 Voor wie is de Anw 2 Wanneer krijgt u Anw 3 De halfwezenuitkering 6 Inkomsten 7 Hoeveel is de Anw 8 Hoe lang duurt de Anw-uitkering 8 Wat gaat er van

Nadere informatie

Klantprofiel De Kredieter BV

Klantprofiel De Kredieter BV Klantprofiel De Kredieter BV Bestemd voor Naam : Adres : Geboortedatum : Burgerlijke staat : E-mailadres om nieuwsbrief te ontvangen Algemeen : Voor de financiële en persoonlijke gegevens wordt een apart

Nadere informatie

3.2 De wereld van transacties

3.2 De wereld van transacties 3.2 De wereld van transacties Voorbeeld: Henk gaat een brommer kopen. Hij heeft hiervoor twee mogelijkheden: 1) Hij koopt een tweedehands brommer via Marktplaats.nl; 2) Hij koopt een tweedehands brommer

Nadere informatie

Meerderheid zelfstandigen bouwt geen pensioen op Een derde verwacht onvoldoende

Meerderheid zelfstandigen bouwt geen pensioen op Een derde verwacht onvoldoende ZZP ING Economisch Bureau Meerderheid zelfstandigen bouwt geen pensioen op Een derde verwacht onvoldoende pensioeninkomen te hebben Meer dan de helft van de zelfstandige zonder personeel (zzp ers) bouwt

Nadere informatie

De nabestaandenregeling van SBZ

De nabestaandenregeling van SBZ De nabestaandenregeling van SBZ De SBZ pensioenregeling biedt ook zekerheid voor uw gezin. Als u overlijdt, dan is er voor uw nabestaanden nabestaandenpensioen en wezenpensioen. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds

Nadere informatie

Anw: uitkering bij overlijden

Anw: uitkering bij overlijden Anw: uitkering bij overlijden Inhoud Wat is de Anw 2 Voor wie is de Anw 2 Wanneer krijgt u Anw 3 Als u een kind onder 18 jaar heeft 6 Inkomsten 7 Hoeveel is de Anw 8 Hoe lang duurt de Anw-uitkering 8 Wat

Nadere informatie

Uw partner en uw pensioen

Uw partner en uw pensioen Uw partner en uw pensioen 2 Ik wil mijn partner goed verzorgd achterlaten Uw partner en uw pensioen Als deelnemer aan het Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) bouwt u niet alleen pensioen op voor uw

Nadere informatie

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering?

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? Inhoud U gaat uit dienst. 3 Situatie 1: U heeft een nieuwe werkgever. 4 Situatie 2: U start uw

Nadere informatie

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Wilt u inkomenszekerheid

Nadere informatie

Klantprofiel. Naam cliënt : Klantprofiel Verschure & Partners - 6 januari 2011-1 van 10

Klantprofiel. Naam cliënt : Klantprofiel Verschure & Partners - 6 januari 2011-1 van 10 Klantprofiel 2011 Naam cliënt : Adviseur : Ton Netjes 1 van 10 Toelichting op uw klantprofiel Bij het nemen van financiële beslissingen en aanschaffen van financiële producten is het van belang een optimale

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Inventarisatieformulier klantprofiel

Inventarisatieformulier klantprofiel Inventarisatieformulier klantprofiel Bestemd voor: Samengesteld door: Datum: Inventarisatieformulier Klantprofiel, datum 24-10-2007, pagina 1 Algemene gegevens cliënt Naam: Voorvoegsel(s): Roepnaam: Voorletters:

Nadere informatie

Alles rondom pensioen. Gertjan Portman Senior financieel planner

Alles rondom pensioen. Gertjan Portman Senior financieel planner Alles rondom pensioen Gertjan Portman Senior financieel planner Wat ga ik behandelen Alles wat rond uw pensionering actueel wordt maar geen pensioen is (Ik heb echter maar een half uurtje) Wat doe ik,

Nadere informatie

ADVISEURS IN ZEKERHEID

ADVISEURS IN ZEKERHEID Van: Assurantiën Financieringen Hypotheken Pensioenen Bankzaken Inventarisatieformulier klantprofiel Samengesteld door: Van den Hoven Assurantiën Pagina 1 van 9 ADVISEURS I ZEKERHEID Algemene gegevens

Nadere informatie