Het Persoonsgebonden. budget. voor volwassenen. Sociaal Wijkteam. welzijn zorg werk wonen inkomen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Persoonsgebonden. budget. voor volwassenen. Sociaal Wijkteam. www.swtzaanstad.nl. welzijn zorg werk wonen inkomen"

Transcriptie

1 Het Persoonsgebonden budget voor volwassenen welzijn zorg werk wonen inkomen Brochure PGB voor volwassennen.indd 1 Sociaal Wijkteam :27

2 Inhoud: Pagina 1. Het persoonsgebonden budget (pgb) 3 2. Wanneer een pgb? 4 3. Een verzoek indienen voor pgb 6 4. Inkopen met een pgb 9 5. Overige regels bij een pgb Lijst met begrippen Contactgegevens voor meer informatie! 12 Brochure PGB voor volwassennen.indd :27

3 1. Het persoonsgebonden budget (pgb) persoonsgebonden budget (pgb) wordt via de gemeente toegekend en is bedoeld voor het zelf inkopen van zorg of ondersteuning. De uitbetaling van het pgb aan de zorgverlener verloopt via de Sociale Verzekeringsbank (SVB). In deze brochure vindt u meer informatie over het pgb in de Gemeente Zaanstad en hoe dit aan te vragen. Een pgb kunt u bijvoorbeeld gebruiken voor begeleiding of de aanschaf van een hulpmiddel. Deze brochure heeft betrekking op de pgb voor begeleiding (diensten). Vanuit de gemeente wordt begeleiding ingekocht bij verschillende zorgaanbieders. In die situaties wordt de begeleiding geleverd door een zorgaanbieder. U kunt ook kiezen voor een pgb, waarmee u zelf de bij u passende ondersteuning kunt organiseren en inkopen. In Zaanstad zijn er zowel pgb s voor kinderen als volwassenen te krijgen. Deze brochure gaat alleen in op de pgb s voor volwassenen. Bij pgb voor jeugd gelden andere regels. 3 Brochure PGB voor volwassennen.indd :27

4 2. Wanneer zou het voor u handig zijn een pgb aan te vragen? Het kan zijn dat de ondersteuning die de gemeente inkoopt voor uw situatie niet passend is. Het pgb kan dan als alternatief gebruikt worden. Bijvoorbeeld als u alleen zorg wilt ontvangen van een vaste zorgverlener, een vertrouwd persoon, of wanneer u op heel verschillende tijden ondersteuning nodig heeft. Ook wanneer de zorgaanbieder die voor uw situatie het best de zorg zou kunnen leveren maar de gemeente geen contract met deze zorgaanbieder heeft, kan het pgb uitkomst bieden. Wanneer maakt u de keuze voor een pgb? Als u zorg of ondersteuning nodig heeft en u samen met een sociaal wijkteam op zoek gaat naar een passende oplossing, kan het zijn dat u op grond van het onderzoek in aanmerking komt voor een maatwerkvoorziening. U heeft dan de keuze of u dit in de vorm van een pgb wilt of dat u deze voorziening geleverd wilt krijgen door een aanbieder. Wat is het verschil tussen ondersteuning vanuit een pgb en ondersteuning die door de gemeente is ingekocht? Als de gemeente de ondersteuning voor u inkoopt, wordt de ondersteuning voor u geregeld. U hoeft dan zelf niets te organiseren en kunt gebruik maken van zorgarrangementen die door de gemeente zijn gecontracteerd, u hoeft geen administratie te doen. Bij een pgb kiest u zelf de ondersteuning uit, koopt deze in en verzorgt u zelf de administratie. Facturen dient u in bij de Sociale Verzekeringsbank die het pgb uitbetaalt. U bent zelf verantwoordelijk voor het bewaken van de kwaliteit en het aansturen van de zorgverlener 4 Brochure PGB voor volwassennen.indd :27

5 Welke ondersteuning kan ik betalen met een pgb? U kunt met het pgb de volgende ondersteuning of zorg kopen: Sociale en persoonlijk functioneren Ondersteuning en regie bij het voeren van een huishouden Financiën (begeleiding bij het voeren van de administratie) Dagbesteding Ondersteuning zelfzorg Huisvesting Kortdurend Verblijf Beschermd wonen Met wie krijg ik te maken bij het pgb? Als u zelf ondersteuning inkoopt met een pgb, krijgt u met meerdere organisaties te maken. De belangrijkste zijn: Het Sociaal Wijkteam: een professional uit dit team kijkt samen met u naar uw zorg- en ondersteuningsvragen. Hij of zij beoordeelt of u in aanmerking komt voor een individuele voorziening. Met het Sociaal Wijkteam bespreekt u de stappen die genomen moeten worden bij de keuze voor een pgb. De Sociale Verzekeringsbank (SVB): de SVB betaalt de rekeningen van de zorgverleners voor u. U bent zelf verantwoordelijk voor het insturen van facturen en het doorgeven van een aantal wijzigingen aan de SVB. Bijvoorbeeld bij ziekte van uw zorgverlener, bij veranderingen in uw zorgovereenkomst, of als een andere persoon namens u de pgb-taken gaat uitvoeren. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK); het CAK stelt op grond van uw inkomen een eigen bijdrage vast voor de toegekende voorziening. 5 Brochure PGB voor volwassennen.indd :27

6 3. Een verzoek om pgb indienen Als u in aanmerking komt voor een maatwerkvoorziening en u wilt de voorziening in de vorm van een pgb verstrekt krijgen, zijn er zes stappen die u doorloopt. Hieronder staan de stappen met een toelichting per stap. 1. U heeft zich gemeld bij het wijkteam met een hulpvraag. Het wijkteam start een onderzoek naar uw ondersteuningsbehoefte. Dit onderzoek heeft als uitkomst dat u in aanmerking komt voor ondersteuning. U geeft aan de ondersteuning zelf te willen inkopen en daarvoor een verzoek voor pgb te willen indienen 2. Voor het indienen van het verzoek om pgb maakt u gebruik van het formulier Persoonlijk budgetplan voor een maatwerkvoorziening, dit formulier wordt aan u verstrekt door uw Sociaal Wijkteam. In het persoonlijk budgetplan neemt u op waarvoor u de zorg wilt inkopen, bij wie, voor welke activiteiten voor welk resultaat en tegen welk tarief. Voor de invulling van het plan maakt u gebruik van de uitkomsten van het onderzoek (zie 1). 3. Na het invullen beoordeelt het Sociaal Wijkteam uw persoonlijk budgetplan. Na een akkoord van de medewerker van het sociaal wijkteam wordt het pgb vastgelegd in een ondersteuningsplan. Na uw ondertekening verstuurt het Sociaal Wijkteam uw aanvraag voor de maatwerkvoorziening Wmo en de wijze waarop u dit verstrekt wilt krijgen (pgb) naar de gemeente. 4. U krijgt binnen een aantal weken een brief over het besluit van de gemeente. Bij goedkeuring meldt de gemeente u aan bij de SVB (zie: met wie krijg ik te maken bij het pgb). 5. De SVB stuurt u binnen een aantal weken een brief met een model-zorgovereenkomst, die u moet invullen en terugsturen. 6. U krijgt van de SVB een brief waarin staat dat u kunt starten. Stap 1: Onderzoek pgb Zodra u bij het Sociaal Wijkteam komt met een ondersteuningsvraag zal er gezocht worden naar een oplossing. Het Sociaal Wijkteam onderzoekt daarbij de oplossingsmogelijkheden die u zelf, via uw netwerk of met algemene voorzieningen (zoals klussendiensten, of de inzet van een vrijwilliger) kunt organiseren. Mocht de ondersteuningsvraag niet door middel van bovenstaande mogelijkheden opgelost kunnen worden, dan onderzoekt het Sociaal Wijkteam de mogelijkheid van een maatwerkvoorziening. De maatwerkvoorziening kan door een zorgaanbieder in natura worden geleverd, of, als u dat wenst, in de vorm van een pgb. Een pgb wordt slechts verstrekt als; U in staat bent, dan wel met hulp de aan een pgb verbonden taken op verantwoorde wijze uit te voeren. U kunt motiveren waarom u de voorziening in de vorm van een pgb geleverd wil krijgen. U kunt waarborgen dat de diensten die tot de maatwerkvoorziening behoren, veilig, doeltreffend en aanvraag gericht worden verstrekt. 6 Brochure PGB voor volwassennen.indd :27

7 Het Sociaal Wijkteam zal u informeren over bijbehorende taken en verantwoordelijkheden die gepaard gaan met het pgb. Zo kunt u zelf een afweging maken of een pgb kunt en wilt beheren. Ook zal het Sociaal Wijkteam aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek met u praten over het doel van de zorg die u wilt inkopen. Als een pgb een oplossing blijkt te zijn voor uw ondersteuningsvraag zal het verdere proces van de aanvraag van het pgb via het Sociaal Wijkteam lopen. Stap 2: Invullen persoonlijk budgetplan U stelt zelf het persoonlijk budgetplan op naar aanleiding van de gesprekken met het Sociaal Wijkteam. In het persoonlijk budgetplan staat het volgende: Waar de ondersteuning wordt ingekocht en het uurtarief dat wordt gerekend en past dit binnen de vastgestelde bedragen van de gemeente (zie de tarievenlijst). Hierbij kunt u gebruik maken van het vastgestelde tarief op grond van de uitkomsten van het onderzoek. Hoe de ondersteuning bijdraag aan de gestelde resultaten. Hoe de kwaliteit en de effectiviteit van de ondersteuning is geborgd. Daarbij wordt gelet op het type zorgverlener; voldoet het niveau of de ervaring van de zorgverlener? Indien het pgb bestemd is voor de inzet van iemand in uw sociale netwerk, moeten ook de volgende elementen in het persoonlijk budgetplan worden opgenomen: Waarom de hulp vanuit het sociale netwerk de gebruikelijke hulp overstijgt. Hoe de hulp vanuit het sociale netwerk bijdraagt aan het bereiken van het resultaat. Dit ingevulde persoonlijke budgetplan bespreekt u met uw wijkteam medewerker. 7 Brochure PGB voor volwassennen.indd :27

8 Stap 3: Beoordelen persoonlijk budgetplan De medewerker van het Sociaal Wijkteam. beoordeelt uw persoonlijke budgetplan en zal een akkoord hierop moeten geven. Er zal gelet worden op de tarieven en uren die worden afgesproken. Ook wordt er gelet of het pgb de ondersteuningsvraag beantwoordt. Het persoonlijk budgetplan wordt opgenomen in het ondersteuningsplan dat u samen met het Sociaal Wijkteam hebt opgesteld. Het Sociaal Wijkteam stuurt vervolgens uw aanvraag voor een maatwerkvoorziening in de vorm van een pgb met het ondersteuningsplan naar de gemeente, waar de administratieve afhandeling van uw aanvraag wordt gedaan. Stap 4: Besluit gemeente U ontvangt een beschikking van de gemeente met daarin het besluit. Bij toekenning van de maatwerkvoorziening wordt aangegeven of u dit via een zorgaanbieder of in de vorm van een pgb verstrekt krijgt. Bij verstrekking in de vorm van een pgb staat aangegeven waar u het pgb voor krijgt, wat de hoogte van het pgb is en de termijn waarover het pgb wordt toegekend. De gemeente stuurt dit besluit en het afgesproken budget door naar de Sociale Verzekeringsbank die het pgb beheert. Stap 5: De zorgovereenkomst U ontvangt een brief van de SVB met een zorgovereenkomst die u moet invullen. In de brief vindt u uitleg over de overeenkomst en wat u moet doen voor de betalingen. In de zorgovereenkomst staan de praktische en financiële afspraken die u maakt met uw zorgverlener. Als u weet wie u wilt inhuren, vult u samen met hem of haar het formulier in. U ondertekent beiden de zorgovereenkomst en stuurt hem vervolgens naar de SVB. De modelovereenkomst kunt u alvast bekijken op Stap 6: Besluit van de SVB Uw zorgovereenkomst wordt door de SVB en de gemeente gecontroleerd. Als de zorgovereenkomst is goedgekeurd, ontvangt u van de SVB een brief waarin staat dat u kunt starten met de uitvoering van de zorgovereenkomst. 8 Brochure PGB voor volwassennen.indd :27

9 4. Inkopen met een pgb Als u in aanmerking komt voor een pgb, kunt u zorg inkopen. Hoe het inkopen met een pgb gaat, leest u hieronder. Wie ontvangt het budget? Als u een pgb ontvangt, krijgt u geen geld op uw bankrekening, maar een budget bij de SVB (het trekkingsrecht). Zij controleren de facturen en betalen de rekeningen rechtstreeks aan uw zorgverlener. Hoe gaat de betaling van de rekeningen? De betaling van de rekening voor de SVB werkt als volgt: De zorgverlener geeft u een factuur voor de hulp en ondersteuning die u hebt gekregen. U controleert de factuur en accordeert die door uw handtekening op de factuur te zetten. U stuurt de geaccordeerde factuur door naar de SVB. Dat kan via internet of per post. De SVB controleert of de betaling op de factuur klopt met de zorgovereenkomst en betaalt de rekeningen rechtstreeks aan de zorgverlener. Zij doen dat binnen drie tot vijf werkdagen na ontvangst van de factuur. Wat zijn de tarieven voor de inhuur van ondersteuning uit het pgb? De tarieven die gelden voor een pgb worden jaarlijks vastgesteld door de gemeente en zijn terug te vinden in de tarievenlijst. De tarieven zijn afgeleid van de tarieven van de zorgaanbieders. De medewerker van het Sociaal Wijkteam beschikt over een lijst met tarieven. De hoogte van het pgb wordt, aan de hand van de resultaten uit het onderzoek, via de tarievenlijst vastgesteld. Wat kan ik doen als ik een hoger tarief heb afgesproken met mijn zorgverlener? De gemeente voorziet niet in deze situaties. In deze situaties zult u het verschil zelf moeten bijbetalen (via de SVB). 9 Brochure PGB voor volwassennen.indd :27

10 5. Overige regels bij een pgb Hieronder leest u meer over wat wel en niet kan met een pgb. Waar mag ik het pgb aan besteden? Het pgb besteedt u aan het inkopen van zorg en ondersteuning voor u. U kunt het pgb niet inzetten voor administratie- of bemiddelingskosten. Wel kunt u gratis gebruik maken van administratieve ondersteuning vanuit het SVB. Ook voor eigen onkosten, zoals postzegels, cadeautjes en telefoonkosten kunt u het pgb niet inzetten. Daarnaast is er geen vrij besteedbaar bedrag en feestdagenvergoeding. Mag iemand anders namens mij pgb-houder zijn? Ja, u kunt zelf iemand aanwijzen die namens u de taken uitvoert rond het pgb, hierbij kunt u denken aan iemand uit uw sociale netwerk, cliënt ondersteuner, een curator, een bewindvoerder, mentor, wettelijke vertegenwoordiger of gemachtigde. Hij of zij kan u bijvoorbeeld helpen het persoonlijk budgetplan op te stellen, aanwezig zijn bij de gesprekken met het Sociaal Wijkteam, de overeenkomst sluiten, de zorgverlener aansturen, etc. Let op: hij of zij mag niet uit het pgb betaald worden! Mag ik het pgb besteden bij een aanbieder buiten de gemeente Zaanstad? Ook buiten Zaanstad heeft de gemeente in de regio contractafspraken met zorgaanbieders. Als u een pgb wilt gebruiken voor een aanbieder buiten Zaanstad of buiten de regio, dan kan dit. Voor eventuele extra (reis)kosten als gevolg van deze keuze mag u niet het pgb gebruiken. Die kosten moet u zelf betalen. Is er een maximum termijn voor een pgb? Een pgb kan voor maximaal 1 jaar worden verstrekt. Indien de budgethouder een verlenging wil van het pgb, of het pgb wil wijzigen, dan moet er in het Sociaal Wijkteam getoetst worden of dit mogelijk en noodzakelijk is. U heeft al een pgb. Wat gebeurt er met die indicatie? Als u tot 2015 in aanmerking kwam voor een voorziening via de AWBZ dan geldt voor deze aanspraak een overgangsrecht van maximaal 1 jaar 1. Dat wil zeggen dat u tot uiterlijk 2016 uw AWBZ-recht behoudt. Als uw AWBZ-aanspraak en de daaraan gekoppelde pgb in 2015 afloopt, wordt u uiterlijk acht weken voor het aflopen van het AWBZ-recht uitgenodigd voor een herindicatiegesprek bij het Sociaal Wijkteam. Verloopt de indicatie na 2015 dan wordt u in de loop van 2015 uitgenodigd voor een herindicatiegesprek. Als u zes weken voor het einde van de indicatie nog niets hebt gehoord, raden wij u aan om contact op te nemen met het Sociaal Wijkteam bij u in de buurt. 1. Voor afgegeven AWBZ indicaties voor Beschermd wonen geldt een overgangsrecht van maximaal 5 jaar, dit is tot uiterlijk Als Beschermd wonen in de vorm van een persoonsgebonden budget wordt verstrekt, geldt voor het pgb een overgangsrecht van maximaal 1 jaar. Cliënten van wie de aanspraak na doorloopt moeten voor 2016 aangeven of zij de leveringsvorm (pgb) ook na 2015 willen doorzetten 10 Brochure PGB voor volwassennen.indd :27

11 6. Lijst met begrippen: Maatwerkvoorziening: deze voorziening heeft betrekking op de ondersteuningsbehoefte van een persoon, de maatwerkvoorziening wordt afgestemd op mogelijkheden van de persoon en diens netwerk en de aanwezige algemene voorzieningen. Algemene voorziening: een aanbod van diensten of activiteiten dat voor iedereen toegankelijk is en gericht is op maatschappelijke ondersteuning. Trekkingsrecht: het trekkingsrecht houdt in dat de SVB uw budget beheert en u het budget niet op uw rekening ontvangt. Persoonlijk budgetplan: het plan dat u indient om het bedrag van het pgb te berekenen. U verantwoordt hierin welke zorg en welke uren u nodig heeft. Ondersteuningsplan: het ondersteuningsplan wordt opgesteld met het Sociaal Wijkteamteam. Dit bedraagt het hele plan van aanpak om de ondersteuningsvraag op te lossen. Het aanvragen van een maatwerkvoorziening via een ingekochte zorgaanbieder of pgb kan hiervan een onderdeel zijn. Zorg in natura: de ingekochte zorg via de gemeente wordt ook wel zorg in natura genoemd. U ontvangt de zorg direct, zonder hiervoor eerst een budget te ontvangen. De gemeente betaalt de zorgaanbieder direct, zonder tussenkomst van de SVB. 11 Brochure PGB voor volwassennen.indd :27

12 7. Contactgegevens voor meer informatie! 11 Sociaal Wijkteams in Zaanstad: Krommenie Snuiverstraat 63A, 1561 HB Krommenie T Wormerveer Marktplein 3, 1521 HS Wormerveer T Assendelft Westzaan Dorpsstraat 386, 1566 BR Assendelft T Oud Koog Oud Zaandijk Breestraat 110, 1541 EK Koog aan de Zaan T Zaandam Noord Kogerveld Drielse Wetering 49, 1509 KP Zaandam T Nieuw West Westerkoog Rooswijk Molenwerf 44, 1541 WR Koog aan de Zaan T Peldersveld Hoornseveld Rode Zee 69, 1503 TS Zaandam T Zaandam West Oude Haven Nova Zembla 2, 1506 VD Zaandam T Rosmolenwijk (tijdelijke locatie) Heijermansstraat 129, 1502 DJ Zaandam T Poelenburg Weerpad 1A, 1504 NX Zaandam T Zaandam Zuid M. Simonszstraat 34A, 1501 RZ Zaandam T Brochure PGB voor volwassennen.indd :27

Het Persoonsgebonden. budget. voor kinderen/jongeren. Brochure PGB voor kinderen.indd 1

Het Persoonsgebonden. budget. voor kinderen/jongeren.  Brochure PGB voor kinderen.indd 1 Het Persoonsgebonden budget voor kinderen/jongeren www.jeugdteamzaanstad.nl Brochure PGB voor kinderen.indd 1 10-03-15 16:35 Inhoud: Pagina 1. Het persoonsgebonden budget (pgb) 3 2. Wanneer een pgb? 4

Nadere informatie

Persoongebonden budget

Persoongebonden budget Persoongebonden budget Inhoud: Pagina 1. Het persoonsgebonden budget (pgb) 2 2. Wanneer een pgb? 2 3. Een pgb aanvragen 3 4. Inkopen met een pgb 4 5. Overige regels bij een pgb 5 6. Lijst met begrippen

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden voor volwassenen

Het Persoonsgebonden voor volwassenen Het Persoonsgebonden budget voor volwassenen Lwdvoorelkaar over werk, jeugd en zorg in de gemeente Leeuwarden inhoud Het Persoonsgebonden budget Het Persoonsgebonden budget Over het Pgb Een Pgb aanvragen

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden budget (Pgb) voor de Jeugd

Het Persoonsgebonden budget (Pgb) voor de Jeugd Het Persoonsgebonden budget (Pgb) voor de Jeugd Het persoonsgebonden budget (Pgb) is geld dat u van uw zorgverzekeraar of gemeente krijgt om zelf zorg of ondersteuning in te kopen. Inleiding Als uw kind

Nadere informatie

Persoonsgebonden budgetplan voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET

Persoonsgebonden budgetplan voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET Kantooradres: Oldehoofsterkerkhof 2 8911 DH Leeuwarden Postadres: Postbus 21000 8900 JA Leeuwarden 14 058 gemeente@leeuwarden.nl Persoonsgebonden budgetplan voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG

Nadere informatie

PERSOONSGEBONDEN BUDGETPLAN voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET

PERSOONSGEBONDEN BUDGETPLAN voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET PERSOONSGEBONDEN BUDGETPLAN voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET Korte toelichting op dit persoonsgebonden budgetplan U heeft een melding gedaan en u heeft

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden budget voor kinderen

Het Persoonsgebonden budget voor kinderen Het Persoonsgebonden budget voor kinderen Inhoud Het persoonsgebonden budget 3 Over het Pgb 4 Een Pgb aanvragen 5 Inkopen met een Pgb 9 Overige regels bij een Pgb 11 Aan de inhoud van deze uitgave kunnen

Nadere informatie

PGB. En wat er bij komt kijken PERSOONSGEBONDEN BUDGET

PGB. En wat er bij komt kijken PERSOONSGEBONDEN BUDGET ONDERSTEUNING BIJ ZORG EN PGB PERSOONSGEBONDEN BUDGET En wat er bij komt kijken Het Persoonsgebonden budget (Pgb) is geld dat u van het Rijk, de zorgverzekeraar of de gemeente krijgt om zelf zorg of een

Nadere informatie

PERSOONSGEBONDEN BUDGETPLAN voor JEUGDWET PGB -PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET-

PERSOONSGEBONDEN BUDGETPLAN voor JEUGDWET PGB -PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET- PERSOONSGEBONDEN BUDGETPLAN voor JEUGDWET PGB -PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET- Korte toelichting op dit persoonsgebonden budgetplan U heeft een melding gedaan en

Nadere informatie

Persoonsgebonden Budget 2016

Persoonsgebonden Budget 2016 Persoonsgebonden Budget 2016 (Wmo Jeugdwet) In deze folder leest u wat een PGB is, wanneer u er voor in aanmerking komt en hoe deze wordt verstrekt. Postbus 100 3925 ZJ SCHERPENZEEL Stationsweg 389a 3925

Nadere informatie

Persoonsgebonden Budget 2016

Persoonsgebonden Budget 2016 Persoonsgebonden Budget 2016 (Wmo 2015 Jeugdwet) In deze folder leest u wat een PGB is, onder welke voorwaarden u er voor in aanmerking komt en hoe deze wordt verstrekt. Postbus 100 3925 ZJ SCHERPENZEEL

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget (PGB)

Persoonsgebonden budget (PGB) Persoonsgebonden budget (PGB) U denkt na over een PGB of u heeft al een PGB. Als u door ziekte, handicap of ouderdom ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of jeugdhulp vanuit

Nadere informatie

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB)

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Infoblad PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Na 1 januari 2015 blijft het pgb mogelijk voor verschillende vormen van zorg en ondersteuning. u Wat is een pgb? Een pgb is een persoonsgebonden budget dat ingezet

Nadere informatie

Persoonsgebonden budgetplan voor Jeugdwet PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET

Persoonsgebonden budgetplan voor Jeugdwet PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET Kantooradres: Oldehoofsterkerkhof 2 8911 DH Leeuwarden Postadres: Postbus 21000 8900 JA Leeuwarden 14 058 gemeente@leeuwarden.nl Persoonsgebonden budgetplan voor Jeugdwet PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN

Nadere informatie

Uitvoeringsplan persoonsgebonden budget volwassenen (Wmo)

Uitvoeringsplan persoonsgebonden budget volwassenen (Wmo) Postadres: Antwoordnummer 600 1300 VB Telefoon: 14 036 wijkteamsalmere.nl Uitvoeringsplan persoonsgebonden budget volwassenen (Wmo) U wilt voor uzelf of voor een ander ondersteuning inkopen via een persoonsgebonden

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden budget (PGB) voor Beschermd wonen

Het Persoonsgebonden budget (PGB) voor Beschermd wonen Het Persoonsgebonden budget (PGB) voor Beschermd wonen Met het persoonsgebonden budget (PGB) voor Beschermd wonen kun je zorg of ondersteuning zelf inkopen. Over Beschermd wonen Als je Beschermd woont,

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget. Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Persoonsgebonden budget. Kinderen en jongeren tot 18 jaar Persoonsgebonden budget Kinderen en jongeren tot 18 jaar Begrippen Beschikking Pgb Pgb-plan Specialistische hulp Zorg Zorg in natura Zorgovereenkomst Brief van de gemeente waarin staat of uw aanvraag voor

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden budget (PGB) voor Beschermd wonen

Het Persoonsgebonden budget (PGB) voor Beschermd wonen Het Persoonsgebonden budget (PGB) voor Beschermd wonen Met het persoonsgebonden budget (PGB) voor Beschermd wonen kun je zorg of ondersteuning zelf inkopen. Over Beschermd wonen Als je Beschermd woont,

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget (pgb)

Persoonsgebonden budget (pgb) Persoonsgebonden budget (pgb) Welkomstwoord door Jocko Rensen, wethouder Wmo Toelichting persoonsgebonden budget Wmo door Aagje Meijer, projectleider 2 Wmo en pgb Algemene informatie veranderingen Inzoomen

Nadere informatie

Kiezen voor zorg in natura (zin) of een persoonsgebonden budget (pgb) voor ondersteuning op grond van de Wmo

Kiezen voor zorg in natura (zin) of een persoonsgebonden budget (pgb) voor ondersteuning op grond van de Wmo Kiezen voor zorg in natura (zin) of een persoonsgebonden budget (pgb) voor ondersteuning op grond van de Wmo Zorg in natura of een persoonsgebonden budget? U krijgt ondersteuning op grond van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Zijn er nog andere gezinsleden met een indicatie voor specialistische ondersteuning (individuele

Zijn er nog andere gezinsleden met een indicatie voor specialistische ondersteuning (individuele Postadres: Antwoordnummer 600 1300 VB Telefoon: 14 036 wijkteamsalmere.nl Uitvoeringsplan persoonsgebonden budget jeugd U wilt voor een jeugdige onder de 18 jaar ondersteuning inkopen via een persoonsgebonden

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 algemeen 2. Meest gestelde vragen van mensen die vóór 2015 een PGB hadden 3. PGB:

Nadere informatie

Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard

Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard Taken van de AWBZ (Rijk) naar de Wmo (gemeente). Wat verandert er? Vanaf 2015 gaan gemeenten taken uitvoeren die nu nog onder de AWBZ vallen: onder

Nadere informatie

Wmo maatwerkvoorziening. Individuele begeleiding

Wmo maatwerkvoorziening. Individuele begeleiding Wmo maatwerkvoorziening Individuele begeleiding Individuele begeleiding Inhoud Zelfstandig leven en meedoen 4 Ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aanvragen 7 Hoe meld ik me

Nadere informatie

Budgetplan Beschermd Wonen Lees eerst de toelichting in bijlage 1, voordat u het budgetplan invult!

Budgetplan Beschermd Wonen Lees eerst de toelichting in bijlage 1, voordat u het budgetplan invult! Budgetplan Beschermd Wonen Lees eerst de toelichting in bijlage 1, voordat u het budgetplan invult! Budgetplan behorend bij formulier zwaarwegend advies beschermd wonen 18+ aangeleverd op:.. (datum invullen)

Nadere informatie

Zorg- en budgetplan plan Wmo

Zorg- en budgetplan plan Wmo Zorg- en budgetplan plan Wmo Wilt u zelf uw zorg inkopen via een persoonsgebonden budget (pgb)? Dan moet u een zorg- en budgetplan opsturen. In dit plan geeft u een beschrijving van de zorg die u wilt

Nadere informatie

Hulp bij het huishouden Wat doet de gemeente voor u?

Hulp bij het huishouden Wat doet de gemeente voor u? Hulp bij het huishouden Wat doet de gemeente voor u? hoorn.nl Hulp bij het huishouden Wat doet de gemeente voor u? Bent u door lichamelijke of psychische beperkingen niet meer in staat uw huishouden te

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland) Het college van burgemeester en wethouders van Almere, BESLUIT: Vast te stellen navolgende Nadere regels tot wijziging (tweede wijziging) van de Nadere regels verordeningen Jeugdwet en Wmo Artikel I: De

Nadere informatie

Wmo maatwerkvoorziening. Dagbesteding en kortdurend verblijf

Wmo maatwerkvoorziening. Dagbesteding en kortdurend verblijf Wmo maatwerkvoorziening Dagbesteding en kortdurend verblijf Dagbesteding en kortdurend verblijf Inhoud Zelfstandig leven en meedoen 5 Ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aanvragen

Nadere informatie

Budgetplan Beschermd Wonen

Budgetplan Beschermd Wonen Budgetplan Beschermd Wonen Budgetplan behorend bij formulier zwaarwegend advies beschermd wonen 18+ aangeleverd op:.. (datum invullen) Gegevens budgethouder Naam Burgerservicenummer (BSN) Geboortedatum..

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget

Persoonsgebonden budget Persoonsgebonden budget Kinderen en jongeren tot 18 jaar Specialistische jeugdhulp voor uw kind U heeft contact gezocht met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), omdat uw kind meer zorg nodig heeft dan

Nadere informatie

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb?

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb? Factsheet De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren Wat betekent dat voor mijn pgb? 2 Hervorming langdurige zorg - Persoonsgebonden budget Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

Persoonsgebonden Budget Jeugdwet en Wmo

Persoonsgebonden Budget Jeugdwet en Wmo Persoonsgebonden Budget Jeugdwet en Wmo Gemeente Smallingerland 2017 Jeugd & Gezin - Werk & Inkomen - Wmo 2 Inleiding De gemeente is verantwoordelijk voor de ondersteuning van jeugdigen en volwassenen

Nadere informatie

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Wmo. Voor: - Ondersteuning thuis - Dagbesteding - Huishoudelijke ondersteuning - Kortdurend verblijf

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Wmo. Voor: - Ondersteuning thuis - Dagbesteding - Huishoudelijke ondersteuning - Kortdurend verblijf PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Wmo Voor: - Ondersteuning thuis - Dagbesteding - Huishoudelijke ondersteuning - Kortdurend verblijf PGB U bepaalt zelf wie bij u de ondersteuning levert. U kunt iemand die

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 Algemeen 2. Meest gestelde vragen van mensen die nu een PGB hebben 3. PGB trekkingsrecht

Nadere informatie

Nadere regeling. persoonsgebonden budget

Nadere regeling. persoonsgebonden budget Nadere regeling persoonsgebonden budget citeertitel: nadere regeling persoonsgebonden budget 2015 vastgesteld bij besluit van 17 maart 2015 Beleidsregels persoonsgebonden budget Opdrachtgever: gemeente

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget (PGB) in de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet

Persoonsgebonden budget (PGB) in de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet Informatieblad Persoonsgebonden budget (PGB) in de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet Informatie voor wie gebruik wil maken van het Persoonsgebonden Budget Het persoonsgebonden budget (afgekort:

Nadere informatie

Jeugdhulp. Via een Persoonsgebonden Budget

Jeugdhulp. Via een Persoonsgebonden Budget Jeugdhulp Via een Persoonsgebonden Budget Inhoudsopgave Wat is jeugdhulp? 3 Aan welke voorwaarden moet worden voldaan? 4 Hoe wordt een PGB vastgesteld? 5 Hoe wordt de hoogte van het PGB bepaald? 8 Wat

Nadere informatie

Informatiefolder. Persoonsgebonden budget

Informatiefolder. Persoonsgebonden budget Informatiefolder Persoonsgebonden budget Juni 2015 1 1 Vanaf 1 januari 2015 regelt de gemeente de hulp die mensen nodig hebben om zelfstandig te kunnen leven. De hulp kan bestaan uit diensten, hulpmiddelen,

Nadere informatie

Pgb-plan Maatwerkarrangement Wmo Deel 1

Pgb-plan Maatwerkarrangement Wmo Deel 1 Lees voordat u met invullen begint eerst de bijgevoegde toelichting door. In deze toelichting wordt per vraag aangegeven wat er van u wordt verwacht. 1 Contactgegevens budgethouder Dit pgb-plan is van:

Nadere informatie

Wat u moet weten over PGB Begeleiding

Wat u moet weten over PGB Begeleiding Wat u moet weten over PGB Begeleiding U wilt graag een persoonsgebonden budget (PGB) om de begeleiding zelf te kunnen regelen. Er gelden een aantal regels bij het PGB en de begeleiding. Die leest u in

Nadere informatie

Hebt u vragen over het invullen van het budgetplan? Neem dan contact op met het Gemeentelijke Toegangsteam, tel. (0572) DIT BUDGETPLAN IS VAN:

Hebt u vragen over het invullen van het budgetplan? Neem dan contact op met het Gemeentelijke Toegangsteam, tel. (0572) DIT BUDGETPLAN IS VAN: 1 Budgetplan pgb maatschappelijke ondersteuning (wmo) Voor u ligt het budgetplan maatschappelijke ondersteuning. U vult dit budgetplan in als u zelf uw ondersteuning wilt regelen met een persoonsgebonden

Nadere informatie

Persoonsgebonden Budget Jeugdwet en Wmo

Persoonsgebonden Budget Jeugdwet en Wmo Persoonsgebonden Budget Jeugdwet en Wmo Gemeente Smallingerland 2016 Jeugd & Gezin - Werk & Inkomen - Wmo 2 Inleiding De gemeente is verantwoordelijk voor de ondersteuning van jeugdigen en volwassenen

Nadere informatie

Jeugdzorg met een pgb

Jeugdzorg met een pgb Jeugdzorg met een pgb Voor wie is deze brochure? Deze brochure is bedoeld voor: ouders /verzorgers van kinderen uit de gemeente Den Haag die een persoonsgebonden budget (pgb) vanuit de Jeugdwet willen

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

het persoonsgebonden budget verandert wat betekent dit voor u?

het persoonsgebonden budget verandert wat betekent dit voor u? Foto: www.voordejeugd.nl het persoonsgebonden budget verandert wat betekent dit voor u? tweede druk februari 2015 Overheveling pgb naar gemeenten Een persoonsgebonden budget (pgb) is een bedrag waarmee

Nadere informatie

Trekkingsrecht: uw PGB op de rekening van de SVB

Trekkingsrecht: uw PGB op de rekening van de SVB Trekkingsrecht: uw PGB op de rekening van de SVB Inhoud Voor wie? 2 Wat verandert er? 2 Waarom zijn deze veranderingen nodig? 2 Waarom heeft de SVB een kopie van uw zorgovereenkomst nodig? 2 Heeft u nog

Nadere informatie

Persoonsgebonden budgetplan (pgb) voor begeleiding

Persoonsgebonden budgetplan (pgb) voor begeleiding Persoonsgebonden budgetplan (pgb) voor begeleiding Doel en voorwaarden U vraagt middels dit formulier een persoonsgebonden budget (pgb) aan. De keuze voor een pgb betekent dat u zelf zaken regelt die de

Nadere informatie

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Wmo

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Wmo PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Wmo PGB U kiest zelf uw zorgverlener en u moet zelf inschatten / bepalen hoe de zorg wordt verleend. U kunt iemand die u kent inhuren. U maakt zelf de zorgafspraken met de

Nadere informatie

Administratie- en advieskantoor voor mensen met het Persoons Gebonden Budget (PGB).

Administratie- en advieskantoor voor mensen met het Persoons Gebonden Budget (PGB). Roomweg 157 a 7523 BM Enschede www.uwbudget.nl T: 053-4316765 06-52554807 (nood) E: info@uwbudget.nl PGB-SERVICE UW BUDGET U W P A R T N E R V O O R H E T P G B Administratie- en advieskantoor voor mensen

Nadere informatie

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET Folder Soorten PGB - 1 Over Uw Budget Mag ik mij even aan u voorstellen? Mijn naam is Rob Hansen en ben eigenaar van het bedrijf. Ik heb het bedrijf opgericht in 2004

Nadere informatie

Een pgb, en dan? voor goede zorg zorg je samen

Een pgb, en dan? voor goede zorg zorg je samen Een pgb, en dan? voor goede zorg zorg je samen Inhoud Waarom dit informatieboekje? 1 1 Zorgverleners zoeken 2 2 Zorgovereenkomsten en zorgbeschrijvingen maken 4 3 Huisbezoek 7 4 Jaarafrekening 7 5 Verandert

Nadere informatie

Pgb-plan Jeugd. omzetten zorg in natura in persoonsgebonden budget

Pgb-plan Jeugd. omzetten zorg in natura in persoonsgebonden budget Pgb-plan Jeugd omzetten zorg in natura in persoonsgebonden budget Naam kind/cliënt :... Naam ouder of vertegenwoordiger :... Straat en huisnummer :... Postcode en woonplaats :... Telefoonnummer :... Burgerservicenummer

Nadere informatie

BUDGETPLAN NIEUWE WMO

BUDGETPLAN NIEUWE WMO BUDGETPLAN NIEUWE WMO Voor u ligt het budgetplan nieuwe Wmo. U vult dit budgetplan in als u zelf uw ondersteuning wilt coördineren met een persoonsgebonden budget (pgb). In het budgetplan beschrijft u,

Nadere informatie

Informatie 2017 over de WMO. Maatschappelijke ondersteuning

Informatie 2017 over de WMO. Maatschappelijke ondersteuning Informatie 2017 over de WMO Maatschappelijke ondersteuning WMO, wet maatschappelijke ondersteuning Het uitgangspunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat u zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget (pgb) Informatiebijeenkomst Gemeente Houten

Persoonsgebonden budget (pgb) Informatiebijeenkomst Gemeente Houten Persoonsgebonden budget (pgb) Informatiebijeenkomst Gemeente Houten Welkomstwoord door Michiel van Liere, wethouder Jeugd Toelichting op het persoonsgebonden budget (pgb) Jeugd door Aagje Meijer, projectleider

Nadere informatie

Toelichting bij het formulier Model zorgovereenkomst met een zorginstelling

Toelichting bij het formulier Model zorgovereenkomst met een zorginstelling Servicecentrum PGB Toelichting bij het formulier Model zorgovereenkomst met een zorginstelling Met het formulier Model zorgovereenkomst met een zorginstelling legt u de afspraken met uw zorgverlener vast.

Nadere informatie

BUDGETPLAN NIEUWE WMO

BUDGETPLAN NIEUWE WMO BUDGETPLAN NIEUWE WMO Voor u ligt het budgetplan nieuwe Wmo. U vult dit budgetplan in als u zelf uw ondersteuning wilt coördineren met een persoonsgebonden budget (pgb). In het budgetplan beschrijft u,

Nadere informatie

Ik heb een indicatiebesluit, wat nu?

Ik heb een indicatiebesluit, wat nu? Ik heb een indicatiebesluit, wat nu? CZ zorgkantoren wijst u de weg versie 2, april Zelf zorg inkopen met een budget 2013 1 Inhoudsopgave 1 Ontvangen van het indicatiebesluit 4 2 Ontvangen van het pgb

Nadere informatie

Waarom dit informatieboekje?

Waarom dit informatieboekje? Een pgb, en dan? 1 Waarom dit informatieboekje? Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zelf regelen welke zorg u inkoopt. Ook bepaalt u wanneer uw zorgverlener bij u langskomt. Erg prettig dus! Bij

Nadere informatie

Adresgegevens Contactgegevens Error! Filename not specified.error! Postbus 1453, 8001 BL Zwolle

Adresgegevens Contactgegevens Error! Filename not specified.error! Postbus 1453, 8001 BL Zwolle Error! Filename not specified. «Geslacht» «Voorl_en_naam» «Adres» «PC_en_woonplaats» datum 19 februari 2016 kenmerk doorkiesnummer 0800-2356842 onderwerp Persoonsgebonden budget beschermd wonen 2016 Geachte

Nadere informatie

Budgetplan pgb Jeugdhulp

Budgetplan pgb Jeugdhulp 1 Budgetplan pgb Jeugdhulp Voor u ligt het budgetplan Jeugdhulp. U vult dit budgetplan in als u zelf de ondersteuning voor uw kind/ een minderjarige wilt regelen met een persoonsgebonden budget (pgb).

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015?

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning

Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning Alles over uw rechten en plichten en de aanvraagprocedure binnen de Wmo 2015 Ondersteuning voor thuiswonende Hagenaars Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat betekent dat voor mij?

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat betekent dat voor mij? Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat betekent dat voor mij? De zorg is de afgelopen tijd ingrijpend veranderd. Maar u kunt nog steeds een gemeentelijk persoonsgebonden budget (pgb) krijgen uit

Nadere informatie

Wat is het en wie kan er gebruik van maken? Hoe werkt het pgb bij uw zorgverzekeraar?

Wat is het en wie kan er gebruik van maken? Hoe werkt het pgb bij uw zorgverzekeraar? Wat is het en wie kan er gebruik van maken? Hoe werkt het pgb bij uw zorgverzekeraar? Wanneer u een indicatie hebt voor verpleging en/of verzorging kunt u hiervoor bij uw zorgverzekeraar een persoonsgebonden

Nadere informatie

Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen. Zo werkt het in Best. Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1

Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen. Zo werkt het in Best. Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1 Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1 Zelfstandig leven en wonen Heeft u ondersteuning nodig? Zo werkt het

Nadere informatie

Waarom dit informatieboekje?

Waarom dit informatieboekje? Een pgb, en dan? Waarom dit informatieboekje? Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zelf regelen welke zorg u inkoopt. Ook bepaalt u wanneer uw zorgverlener bij u langskomt. Erg prettig dus! Bij

Nadere informatie

Rob heeft zijn PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld

Rob heeft zijn PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld 2017 Rob heeft zijn PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld Hoe wordt uw Persoonsgebonden Budget (PGB) geregeld? -2 - Een Persoonsgebonden Budget

Nadere informatie

Beleidsregels persoonsgebonden budget in de Wmo 2015 en de Jeugdwet

Beleidsregels persoonsgebonden budget in de Wmo 2015 en de Jeugdwet GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zaanstad. Nr. 84041 31 december 2014 Beleidsregels persoonsgebonden budget in de Wmo 2015 en de Jeugdwet Deze beleidsregels zijn een uitwerking van de Verordening

Nadere informatie

Persoonsgebonden budgetplan Wmo / Jeugdwet

Persoonsgebonden budgetplan Wmo / Jeugdwet Persoonsgebonden budgetplan Wmo / Jeugdwet U overweegt om voor een persoonlijk budget te kiezen. Lees de informatie goed door voordat u het formulier (op pagina 3) invult. Als u voor een persoonsgebonden

Nadere informatie

Waarom dit informatieboekje?

Waarom dit informatieboekje? Een pgb, en dan? Waarom dit informatieboekje? Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zelf regelen welke zorg u inkoopt. Ook bepaalt u wanneer uw zorgverlener bij u langskomt. Erg prettig dus! Bij

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget. Hoe werkt dit? www.cjgapeldoorn.nl

Persoonsgebonden budget. Hoe werkt dit? www.cjgapeldoorn.nl Persoonsgebonden budget Hoe werkt dit? Heb je een ondersteuningsvraag voor je kind? Dan gaat een medewerker van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) met je in gesprek. Daarbij kijken we vooral naar wat

Nadere informatie

Persoonsgebonden Budget Trekkingsrecht in 2015

Persoonsgebonden Budget Trekkingsrecht in 2015 Persoonsgebonden Budget Trekkingsrecht in 2015 Oplossen van de problemen Herstel van tijdelijke maatregelen Gemeenten, zorgkantoren, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het ministerie

Nadere informatie

Waarom dit informatieboekje?

Waarom dit informatieboekje? Een pgb, en dan? Waarom dit informatieboekje? Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zelf regelen welke zorg u inkoopt. Ook bepaalt u wanneer uw zorgverlener bij u langskomt. Erg prettig dus! Bij

Nadere informatie

Mevrouw Van der Heuvel heeft haar PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld

Mevrouw Van der Heuvel heeft haar PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld Mevrouw Van der Heuvel heeft haar PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld Hoe wordt uw Persoonsgebonden Budget (PGB) geregeld? Een persoonsgebonden

Nadere informatie

Budgetplan Hulp bij huishouden of Begeleiding Persoonsgebonden budget Wmo

Budgetplan Hulp bij huishouden of Begeleiding Persoonsgebonden budget Wmo Budgetplan Hulp bij huishouden of Begeleiding Persoonsgebonden budget Wmo U wilt bij de gemeente Etten-Leur een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen. Hiermee koopt u zelf uw zorg of hulpmiddel in. Dit

Nadere informatie

Mevrouw Van der Heuvel heeft haar PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld

Mevrouw Van der Heuvel heeft haar PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld 2016 Mevrouw Van der Heuvel heeft haar PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld Hoe wordt uw Persoonsgebonden Budget (PGB) geregeld? Een persoonsgebonden

Nadere informatie

Zaandam Zuid postcode 1501 1505

Zaandam Zuid postcode 1501 1505 Zaandam Zuid postcode 1501 1505 Bevolking Zaandam zuid Zaanstad Aantal inwoners 12.605 - Bevolkingsdichtheid 4.447 2.007 Aantal huishoudens 5.622 - Gemiddelde gezinsgrootte 2,1 2,2 Alleenstaanden 1.963

Nadere informatie

PGB Informatiefolder. Goed voorbereid op weg naar 2016

PGB Informatiefolder. Goed voorbereid op weg naar 2016 PGB Informatiefolder Goed voorbereid op weg naar 2016 Het overgangsjaar 2015 is bijna voorbij. Afgelopen jaar gingen de nieuwe zorgwetten in, maar hadden veel budgethouders nog een PGB op basis van het

Nadere informatie

Wijkverpleging PGB. De toestemmingsverklaring 2016 versturen wij uiterlijk 18 december 2015.

Wijkverpleging PGB. De toestemmingsverklaring 2016 versturen wij uiterlijk 18 december 2015. Wijkverpleging PGB In dit informatiebulletin informeren wij u over de veranderingen die vanaf 1 januari 2016 worden doorgevoerd voor pgb vv. Wij adviseren u om het informatiebulletin goed door te lezen.

Nadere informatie

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP Vanaf 2015 krijgt de gemeente er zorgtaken bij. Een deel van de zorg die nu via het zorgkantoor vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) loopt, gaat

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Geldermalsen 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Geldermalsen 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Geldermalsen. Nr. 81712 31 december 2014 Besluit maatschappelijke ondersteuning Geldermalsen 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Budgetplan volwassenen

Budgetplan volwassenen Budgetplan volwassenen Behorend bij ondersteuningsplan nummer: (invullen door sociaal werker) Gegevens budgethouder Burgerservicenummer (BSN) Geboortedatum.. Ik, of mijn vertegenwoordiger/bewindvoerder

Nadere informatie

Pgb-ondersteuningsplan Wmo 2015

Pgb-ondersteuningsplan Wmo 2015 Kiezen voor een persoonsgebonden budget (pgb) betekent dat u zelf verantwoordelijk bent voor alle zaken die daarbij horen. Zoals het afsluiten van een zorgovereenkomst met de zorgverlener, de administratie

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget AWBZ Informatiebulletin voor de budgethouders (december 2010)

Persoonsgebonden budget AWBZ Informatiebulletin voor de budgethouders (december 2010) Persoonsgebonden budget AWBZ Informatiebulletin voor de budgethouders (december 2010) In dit informatiebulletin wordt u geïnformeerd over de volgende onderwerpen: 1. Tarieven 2011 10. ZZP VG 5 en ZZP VG

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

BUDGETPLAN Persoonsgebonden budget Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

BUDGETPLAN Persoonsgebonden budget Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) BUDGETPLAN Persoonsgebonden budget Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Voor u ligt het budgetplan Wmo. U vult dit budgetplan in als u zelf uw ondersteuning wilt regelen met een persoonsgebonden budget

Nadere informatie

Een Persoonsgebonden Budget (PGB) in de Zorgverzekeringswet

Een Persoonsgebonden Budget (PGB) in de Zorgverzekeringswet Een Persoonsgebonden Budget (PGB) in de Zorgverzekeringswet Hoe wordt jouw Persoonsgebonden Budget (PGB) geregeld? In deze folder lees je hoe het PGB voor verpleging en verzorging (PGB vv) bij Kiemer Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Budgetplan Begeleiding

Budgetplan Begeleiding Budgetplan Begeleiding Omschrijving Als u zich bij de gemeente Etten-Leur meldt met een hulpvraag en uit ons onderzoek blijkt dat een voorziening op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Administratie- en advieskantoor voor mensen met het Persoons Gebonden Budget (PGB).

Administratie- en advieskantoor voor mensen met het Persoons Gebonden Budget (PGB). Roomweg 157 a 7523 BM Enschede www.uwbudget.nl T: 053-4316765 06-52554807 (nood) E: info@uwbudget.nl PGB-SERVICE UW BUDGET U W P A R T N E R V O O R H E T P G B Administratie- en advieskantoor voor mensen

Nadere informatie

Hoe gaat het bij de gemeente na de decentralisatie?

Hoe gaat het bij de gemeente na de decentralisatie? Hoe gaat het bij de gemeente na de decentralisatie? Wat zijn de ervaringen en wat kunnen wij daarmee in onze eigen (burgerlijke) gemeente? 1 oktober 2015 Hans van der Knijff Waar gaan we het over hebben?

Nadere informatie

Budgetplan hulpmiddelen Persoonsgebonden budget Wmo

Budgetplan hulpmiddelen Persoonsgebonden budget Wmo Budgetplan hulpmiddelen Persoonsgebonden budget Wmo U wilt bij de gemeente Etten-Leur een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen. Hiermee koopt u zelf uw zorg of hulpmiddel in. Dit kan alleen als u dit

Nadere informatie

Informatieblad. Toelichting bij Zorg- en budgetplan. (Wmo 2015)

Informatieblad. Toelichting bij Zorg- en budgetplan. (Wmo 2015) Informatieblad Toelichting bij Zorg- en budgetplan persoonsgebonden budget (Wmo 2015) Waarom een zorg- en budgetplan? Het zorg- en budgetplan maakt onderdeel uit van het onderzoek van de gemeente om te

Nadere informatie

Het Wmo-loket PERSOONSGEBONDEN BUDGET Hulp bij het huishouden

Het Wmo-loket PERSOONSGEBONDEN BUDGET Hulp bij het huishouden 2 informatie voor bedrijven editie 2009 Informatie en adressen: Wmo-loket Gevestigd in het gemeentehuis van Smallingerland, Gauke Boelensstraat 2 9203 RM Drachten Postadres: postbus 10.000, 9200 HA Drachten

Nadere informatie

PGB-WMO en Keukentafelgesprek. van aanvraag tot toekenning pgb waar moet ik me op instellen en wat moet ik doen?

PGB-WMO en Keukentafelgesprek. van aanvraag tot toekenning pgb waar moet ik me op instellen en wat moet ik doen? PGB-WMO en Keukentafelgesprek van aanvraag tot toekenning pgb waar moet ik me op instellen en wat moet ik doen? Inleiding: Wettelijk kader Wmo 2015 Artikel 2.3.6: pgb als de cliënt het wil keuzerecht onder

Nadere informatie

Budgetplan Hulp bij huishouden of Begeleiding Persoonsgebonden budget Wmo

Budgetplan Hulp bij huishouden of Begeleiding Persoonsgebonden budget Wmo Budgetplan Hulp bij huishouden of Begeleiding Persoonsgebonden budget Wmo Achternaam aanvrager Geboortedatum BSN nummer 1 Mijn persoonsgegevens: Voor welke wilt u een budget aanvragen? 2 Mijn indicatie:

Nadere informatie

Geachte leden van de Raad,

Geachte leden van de Raad, POSTADRES Postbus 20 7500 AA Enschede BEZOEKADRES Molenstraat 50 Aan de Gemeenteraad TELEFOON 14 0 53 DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 12 juni 2015 1500069978 Mw. N. Keus UW BRIEF VAN UW KENMERK DOORKIESNUMMER

Nadere informatie