Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument juli 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument juli 2014"

Transcriptie

1 Equete studete op ROC Midde Nederlad. Pagia 1 va 17 Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete studete op ROC Midde Nederlad. juli 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2014 DigiDoc HBOspiegel.l Pagia 1 va 17

2 Equete studete op ROC Midde Nederlad.: Algemee Pagia 2 va 17 Algemee Eigeschappe Equête Nummer ENQ Naam Equete studete op ROC Midde Nederlad. Istellig Hogeschool Utrecht Uit Faculteit Educatie Datum Gemaakt Datum Start Datum Eide Groepe 2 Respodete 166 Equêtes Compleet 41 HBOspiegel.l Pagia 2 va 17

3 Equete studete op ROC Midde Nederlad.: Leeswijzer Pagia 3 va 17 Leeswijzer Weergave Items Vraag Nummer 1. Het rapport is helder. Stadaard Deviatie Gemiddelde Score 5p: oees - ees Vraag Tekst Omschrijvig Schaal Gemiddelde Score Stadaard Deviatie Aatal Atwoorde Weergave Kemerke Vraag Nummer 1. Bet u ma of vrouw? Vraag Tekst Score Ma Vrouw Optie tekst Percetage Aatal per Optie Totaal Aatal HBOspiegel.l Pagia 3 va 17

4 Equete studete op ROC Midde Nederlad.: Vrage Pagia 4 va 17 Vrage 1. Wat was de doorslaggevede rede om voor het ROC Midde Nederlad als stageplaats te kieze? - Vawege oderwijsvisie Vawege oderwijsaabod Vawege de stagevergoedig Ik heb ee aastellig bij deze school Vawege ee tip va ee medestudet Ik woo dicht bij deze school Adere rede (vul de volgede vraag i) Adere redee (da bij vorige vraag aagegeve) om voor je huidige opleidigsschool te kieze? Er ware heel weiig stage plaatse. Ik vid dat het hu beter ka met het regele e helpe va stages. Vawege de voldoede begeleidig Mij opleidig stimuleert de studete om tijdes de studie mistes éé jaar ee leerwerkplek i het mbo te zoeke. Ik wil graag werke bij rocm Goede klik met werkplekbegeleider Het leerproces, keis op doe met betrekkig tot verschillede vorme va oderwijs. Goede ervarige met de school e begeleiders Het was tijd voor iets aders. Ik had al twee jaar praktijkoderwijs gedaa Gee Leuke school, leuke leerlige, goede voorzieige ez. Ik ko gee adere stageplek vide. sluit aa bij m vooropleidig Ik woo dicht bij deze school Uitdagig mbo Al 2 jaar hiervoor stage gelope bij roc va Amsterdam e was beieuwd aar roc Midde Nederlad Mij vader heeft mee geholpe met de htvp richtig op het rocm veiligheid e defesie e gaf mij de tip om er te sollicitere. Daaraast ligt de school heel dicht bij mij huis e heb ik er twee jaar gelede ook stage gelope. Ik be vroeger zelf ee opleidig gevolgd op het roc Midde Nederlad e had og cotact met ekele docete. de doelgroep Oderwijs t2 spreekt mij aa ik had hier al eerder ee positieve stage gelope e wilde op de betreffede afdelig werke Het was ee ader soort oderwijs, ik had al stage gelope op het vmbo e havo/vwo. Ik wou stage lope op ee mbo Allereerst was ik ethousiast omdat je Nederlads vaaf de basis kreeg. Helaas was ik iet de eerste keus, maar de zoveelste omdat adere studete het cotiue liete afwete. Gevraagd door werkbegeleider om og ee jaar te blijve HBOspiegel.l Pagia 4 va 17

5 Equete studete op ROC Midde Nederlad.: Vrage Pagia 5 va 17 Breed ervarigsgebied. Deze school had ee plaats halverwege het jaar Ze hebbe ee mode-afdelig, waar ik uiteidelijk toch iet terecht kwam... Ik wilde graag bij Techiek werke Ik wilde alle soorte oderwijs probere: vmbo, havo, vwo e ook mbo. Doelgroep ligt mij goed. De schoolopleider e Istituutopleider zij prettige mese om door begeleid te worde. Positief e otwikkeligsgericht werke ka ik dakzij he mbo ict - leek mij ee iteressate stromig 3. Ik loop stage op ROC Midde Nederlad als: - studet voltijd jaar studet voltijd jaar studet voltijd jaar studet voltijd jaar 4 (LIO) studet deeltijd jaar studet deeltijd jaar studet deeltijd jaar studet deeltijd jaar studet kopopleidig iet va toepassig Ik loop stage bie het vakgebied: - Aardrijkskude Biologie Duits Egels Fras Geschiedeis Gezodheidszorg e welzij Natuurkude Nederlads Omgagskude Scheikude Spaas Techiek Wiskude Niet va toepassig Aders I het sollicitatiegesprek op de school zij mij werktake duidelijk uiteegezet. 5p: Oees - Ees HBOspiegel.l Pagia 5 va 17

6 Equete studete op ROC Midde Nederlad.: Vrage Pagia 6 va Mij leerwerkpla ko ik goed bespreke met mij werkbegeleider. 5p: Oees - Ees Ik word goed begeleid door mij werkbegeleider. 5p: Oees - Ees Door mij werkzaamhede eem ik werk uit hade va mij werkbegeleider. 5p: Oees - Ees Mij werkbegeleider had voldoede tijd om mij te begeleide. 5p: Oees - Ees Va mij werkbegeleider otvig ik uttige feedback op mij fuctioere i de praktijk (bijvoorbeeld i het beoordeligsrapport). 5p: Oees - Ees Opmerkige over mij werkbegeleider. Wat vid je goed? Wat ka beter? Er was erg weiig tijd om gesprekke te voere Practische zake kode beter, ik had op mij laatste stagedag og steeds gee prit e toegagspasje e pas i laatste 3 weke had ik ee accout e ko ik ilogge i t systeem, de commuicatie hierover liep stroef ik wist iet wie dit had moete regele. Ik vod het heel fij dat roc midde Nederlad je laat otwikkele op jouw maier. Mij begeleider gaf mij heel veel ruimte e tijd maar wel geoeg begeleidig dat ik wel aa mij competeties ko werke. Echt top!! Positief: liet mij mij eige ivullig geve aa de lesure. Negatief: bleef soms wat oppervlakkig bij de abesprekig va de lesse. Ze gaf hele goede feedback allee schreef ze het vaak iet op. Zomaar iees ziek geworde, iks meer late hore daara. Zeer slechte begeleidig! Erg reflectief e ope om va elkaar te lere. Ik be zeer tevrede. Feedback, wil altijd helpe, heeft altijd tijd. Ik weet iets wat beter ka. Het was haar eerste keer. Ze ka og groeie door eige bevidige beter te vereige met adermas bevidige over de Lio Mij werkplek begeleider is iet gecertificeerd, wel ethousiast. Heeft het razed druk, werkt iet op de dag dat ik werk. Dat laatste had mij leve ee stuk gemakkelijker gemaakt. Ik fuctioeer helemaal zelfstadig als docet Nederlads, dus mij werkplekbegeleider fugeert meer op afstad. Op zich vid ik dat wel jammer. Goede begeleidig e zeer kudig als werkbegeleider Ik be erg tevrede met mij werkbegeleider. HBOspiegel.l Pagia 6 va 17

7 Equete studete op ROC Midde Nederlad.: Vrage Pagia 7 va 17 (Johaa Klei) topdocete, georgaiseerd, motivered. Ik ko hem altijd bereike per mail of per telefoo. Dit was ook zeker odig omdat ik hem soms ee aatal weke achter elkaar iet zag vawege cursusse die hij moest volge/geve Ik heb mij wb (Aoual Boutalab) als ee zeer prettige wb ervare. Ze heeft mij i de eerste periodes itesief begeleid e gaf me meer vrijheid toe ik aagaf dat ik dat graag wilde. Ze had altijd tijd om feedback te geve, vrage te beatwoorde, etc. Ze heeft me behadeld als ee collega e zo voelde ik me da ook. Ik heb dit afgelope jaar ee zeer prettige stage gelope! Top: Haar betrokkeheid, de cocrete feedback die ik heb moge otvage e haar positieve blik! ik vid het goed dat ze kritisch is e met ee adere blik aar dige kijk als ik doe. Ze zou misschie haar maier va feedback geve wat kue oefee e ee balas vide tusse opbouwede feedback e positieve feedback. Uitgebreide feedback was top, mailcotact buite stageure was mij iets te veel... (og. 6 s per week) Meer variatie aabiede, meer uitdagig voor de cursiste. Mij werkbegeleider was prettig om mee same te werke. Ee prettige samewerkig waar ik veel aa heb gehad. Feedback op papier is voor ee volgede keer wel hadig. Ik vod goed dat zij idividueel feedback gaf e dat ze uttig ware. Dus iet elke keer hetzelfde. Goed: de begeleidig e de tijd die hij voor mij am. Beter: Meer vakihoudelijke feedback Mij werkbegeleider is ogal chaotisch. Bijvoorbeeld: er worde afsprake gemaakt e vervolges wordt verwacht dat ik elke keer bel om de afspraak te bevestige. Hetty Buyvoets zou iets meer tijd vrij moge make voor actieve begeleidig e feedback va stagiaires. Kreeg alle vrijheid om ervarige op te doe, die we achteraf same besprake Goede visie. Laat je goed adeke over je visie. Ka iets meer tijd make om lesse va studete te observere e feedback te geve Lastig deze vrage te beatwoorde daar ik twee werkbegeleiders heb gehad.mij take ware ook aders. Dio e Lio. Leuke vet, goede klik. Iets meer doortastedheid tegeover mij IOer zou fij zij geweest. wb is betrokke bij de opleidig e is ee zeer ervare docet waar ik veel va leer. Daaraast is wb erg betrokke bij het werk e wb volgt graag bijscholig waar ik da mee aartoe mag. Ze had het eigelijk veel te druk om mij te begeleide. Ik am vrijwel alle lesse va mij begeleider over. Toch had de begeleider weiig tijd voor mij. Afspreke verliep moeizaam. Bij ood was de begeleider wel erg behulpzaam e makkelijk te bereike. Positief, behulpzaam, geduldig e professioeel. Ik ko alles kwijt Ze is scherp, kritisch e durft feedback te geve é te otvage. Mooie eigeschap! Mij werkbegeleider had last va ee burout, i zo situatie is het iet geschikt om stagebegeleidig te geve. Ook had ik liever zelf eerst keisgemaakt met mij wb er, u werd op basis va regiovoorkeur iemad toegeweze. goede advieze 12. De commuicatie tusse de Schoolopleider (SO), Werkbegeleider (WB) e Istituutsopleider (IO) verloopt goed. 5p: Oees - Ees HBOspiegel.l Pagia 7 va 17

8 Equete studete op ROC Midde Nederlad.: Vrage Pagia 8 va Mij schoolopleider voert de volgede take uit (meerdere atwoorde zij mogelijk): - coordieert het werkpleklere bie het ROC College voert het sollicitatiegesprek beoordeelt de stage is aawezig tijdes het lesbezoek geeft de thema- e itervisiebijeekomste adere take (zie volgede vraag) Adere take va de schoolopleider (da bij vorige vraag aagegeve) zij: Begeleidig leerwerkpla was zivol -.v.t. Bemiddele Het gesprek og vóór het sollicitatie gesprek heeft zij gevoerd. Ze heeft gevraagd aar mij voorkeure, de plaats waar ik stage wil lope, etc. Is aaspreekbaar voor zowel de docet i opleidig als voor de werkbegeleider lokale reservere aawezig bij itervisie cotracte e commuicatie met afdeligsmaager regele. Itervisie, maar dat was allee voor voltijdstudete. Aaspreekput voor hulp. de cotractuele kat Feedback op lesfilm 15. Opmerkige over mij schoolopleider. Wat vid ik goed? Wat ka beter? Er is gee commuicatie met de io er Gee keismakigsgesprek gehad alles verliep via , gee tussetijds gesprek gehad. Op mij verzoek om te kijke of mij aapak de juiste was( iet ihoudelijk maar orgaisatorisch) kreeg ik ul op request. Positief: creëert ee goede sfeer tijdes de itervisiebijeekomste. Negatief: weiig. Had tijdes itervisie meer ruimte moge make voor 'traditioele' icidetbesprekige. Ze moet meer cotact met de werkbegeleiders houde. Geeft goede feedback, is op het eerste gezicht wel erg pittig e kritisch. Later heb ik hem lere kee, e sapte ik het waarom daarva. Ik be zeer tevrede. Hij ka wat meer orde scheppe i zij hoofd. Misschie door juist ee aatal zake op hu beloop te late Doet het goed. Neem take heel serieus Hij steekt er veel eergie i om de collega's die hij begeleid aa de goede stagiaires te helpe. E ee lerede orgaisatie eer te zette. Gig goed eemt veel take op zich. mag doortasteder. Ik heb eigelijk allee cotact met haar gehad waeer ik ee cotract moest late odertekee o.i.d. Ik heb haar weiig gezie, maar ik heb haar verder ook iet odig gehad. HBOspiegel.l Pagia 8 va 17

9 Equete studete op ROC Midde Nederlad.: Vrage Pagia 9 va 17 Betrokke, daadkrachtig e oprecht ik vid het goed dat je altijd bij haar terecht kut e ze altijd voor je klaar zou staa (idie odig). De itervisie bijeekomste ware goed geregeld! Zij am de tijd om itervisie bijeekomeste goed te orgaisere. wat beter ko gaa volged jaar is het plae va lesbezoek. Verder ook rekeig houde met de Egelse studete die aar het buitelad moete i April. Goed: Betrokkeheid Gee verbeterpute. Naar mij meig is de so ogal druk met va alles, waardoor de iformatie iet/ auwelijks duidelijk vertelt wordt. Bijvoorbeeld wie er ee hadtekeig moet zette voor het declarere va de reiskoste of wie de io is voor de volgede stage. Goed bereikbaar. Veel aawezig. Toot veel iteresse i de studete. Heeft zij zake goed op orde Direct beschikbaar om te cotactere e sel i reactie. Betrokke e steued waar odig! Ouderwetse ma die iet objectief ka beoordele e zij wil opdrigt aa adere wat betreft maier va lesgeve. Ook hoort hij zichzelf graag prate e is hij erva overtuigd dat hij het eige juiste atwoord heeft. Hij luistert iet aar adere e ka zich iet ileve i hu situaties e hu maier va doe. so is ietwat chaotisch, dus zelf ga ik achter lopede zake aa. so is zeer bereidwillig e vriedelijk, is prettig i de omgag e heeft ee duidelijke oderwijsvisie. Wat warrig i zij commuicatie. Makkelijk bereikbaar. Ko gee uitleg geve over stagevergoedig. Vooral tops: deze so is erg betrokke e eorm prettig om mee same te werke. Erg positief e professioeel. Marlies va Gedt ka e weet heel veel. Zij zorgt ervoor dat ee studet met ee adere (positieve) kijk krijgt op ee situatie of hadelig Hij luistert aar mij ervarige, dekt mee i mij leerproces. Dit laat zie dat hij betrokke is. Fije schoolopleider. Behalve bij de plaatsig heb ik weiig cotact gehad met de SO er. Met ame het kijke bij verschillede opleidige werd beadrukt. 16. Ik word goed begeleid door mij istituutsopleider. 5p: Oees - Ees Mij leerwerkpla ko ik goed bespreke met mij istituutsopleider. 5p: Oees - Ees HBOspiegel.l Pagia 9 va 17

10 Equete studete op ROC Midde Nederlad.: Vrage Pagia 10 va Geef jouw meig over jouw istituutsopleider. Mij istituutsopleider: 5p: Oees - Ees is deskudig op zij/haar vakgebied. -...is plezierig i de omgag met studete. -...heeft oog voor evetuele studieprobleme. -...is stimulered bij het behale va cocrete studieresultate. -...geeft bruikbare feedback. -...is - volges afspraak- goed bereikbaar ( , telefoo, aawezig op school) Opmerkige over mij istituutsopleider. Wat vid ik goed? Wat ka beter? Ka behulpzamer zij e meer odersteue. Positief: grote betrokkeheid bij studete, bija altijd bij itervisie aawezig. Negatief: weiig. Had tijdes itervisie wat meer ruimte moge make voor 'traditioele' icidetbesprekige. Ik be zeer tevrede. Zeer ervare ma. Mag soms misschie iets streger. Ihoudelijk erg sterk, betrokke. Ka via mail wat vlotter reagere. Io-er heeft gee cotact gehad met mij WB-der. Dat zou beter kue. doet het prima. hoort e ziet mij Prima, geeft cocrete feedback op het leerwerkpla e ook tijdes het lesbezoek. Kudig op haar vakgebied. Geeft iet gedifferetieerd les. Oderschat iveau e keis va studete. Ze is goed i haar vak. Ze mag wel meer emotie toe e begaa zij met haar studete. Ze komt zo afstadelijk over wat zeer jammer is e bij mij iet motivered werkt. Voor de rest heeft ze altijd alles op tijd af e loopt de commuicatie goed. Allee sociaal is ze te bot e demotivered. Mij io was zeer kritisch, wat op zich ee goede eigeschap is e studete goed voorbereid op hu assessmet. Mij s&w dossiers werde echter telkes et aa met ee voldoede beoordeeld (5,6). De io deed dit om mij te stimulere om mij portfolio óg "beter" te make, meer literatuur toe te voege, etc. Bij mij resulteerde dit echter i ee heel erg ozeker gevoel over mij portfolio, ik had er rekeig mee gehoude dat het iet goed geoeg zou zij. Op mij assessmet kreeg ik echter te hore dat de assessore zelde zo' compleet portfolio hadde gezie, ze ware heel erg ethousiast, ee compleet adere reactie da waar mij io mij op voorbereid had met zij beoordelige. Er is dus veel subjectiviteit oder docete, assessore, io e SO. Mij voorstel is daarom dat de beoordeligscriteria og specifieker e cocreter worde beschreve, zodat er zo veel mogelijk subjectiviteit word uitgeslote. Geeft uttige e bruikbare feedback op de verslage, is oprecht betrokke e durft te studet (mij) ook kritisch aar mijzelf te late kijke. Dick is erg goed e deskudig. Hij weet altijd waar hij het over heeft maar hij ziet ook veel dige die va belag kue zij voor je leerproces. Makkelijk bereikbaar, gaf goed e uttige feedback (vooral op mij stageverslag) Zij was ook vriedelijk e wist waar zij mee bezig was. Zij ko ieder studet heel professioeel begeleide. De commuicatie tusse os verliep erg goed. Hij was er altijd als ik hem odig had e ik ko hem goed bereike. Ik had graag gehad dat de io wat vaker lagskwam op de stageplaats, same met de Wb-er e mij ee gesprek voerde, of gewoo met mij ee gesprek voerde om a te gaa of alles aar wes gaat. Ethousiast. Weet veel va pedagogiek e klassemaagemet HBOspiegel.l Pagia 10 va 17

11 Equete studete op ROC Midde Nederlad.: Vrage Pagia 11 va 17 De ma is overtuigd dat hij het eige juiste atwoord heeft e hoort zichzelf graag prate. Hij ka zich iet ileve i adere maiere va lesgeve e deke. io is ee zeer ervare docet e heeft erg veel goede tips om het lesgeve te verbetere. io is ee zeer aageaam persoo om mee te werke e heel prettig i de omgag. Begeleidig va io is ee rede voor mij om op roc te blijve stagelope. Soms reageert ze iet zo sel op haar mail. Lastig te bereike. Goede feedback. Ee zeer positieve e professioele docet. Ee voorbeeld voor mij als aakomede docet. Dick is ee docet waar elke studet va ka houde. Tact e humor zet hij i om de studete te bereike. Ik heb mij IO er ee keer tussedoor g d, gee reactie op gehad. Mij lwp heb ik uiteidelijk iet op tijd af kue rode. Hier is te weiig begeleidig/cotrole op. 20. Neem je deel aa itervisiebijeekomste? Ja Nee Vide deze itervisiebijeekomste plaats op locatie va ROC Midde Nederlad? Ja Nee Door wie worde de itervisiebijeekomste gegeve? - door de schoolopleider door de istituutsopleider door zowel de schoolopleider als de istituutsopleider Hoe vid je de aasluitig tusse de Studie- e Werk basisbijeekomste op het istituut (gegeve door de SWB'er) e de itervisiebijeekomste? 5p: ovoldoede - goed Hoe vid je de aasluitig va de itervisiebijeekomste met jouw schoolpraktijk op ROC Midde Nederlad? 5p: ovoldoede - goed De itervisiebijeekomste drage bij aa mij competetie-otwikkelig. 5p: Oees - Ees HBOspiegel.l Pagia 11 va 17

12 Equete studete op ROC Midde Nederlad.: Vrage Pagia 12 va Ik leer veel va mij medestudete i de itervisie-bijeekomste. 5p: Oees - Ees Opmerkige over de itervisiebijeekomste. Wat vid je goed? Wat ka beter? Itervisie was met begeleider SeW e er hebbe tijdes 1b maar drie bijeekomste plaatsgevode waarva 2/3 vd bijeekomst gee itervisie maar praktische zake e laatste uur itervisie. Positief: ope uitwisselig over specifiek mbo-gerelateerde oderwijsprobleme. Negatief: we hebbe os iets te lag bezig gehoude met video-itervisie (die zij voordele heeft), te koste va 'traditioele' icidetbesprekige. Goed dat deze itervisie bijeekomste worde georgaiseerd door ouderejaars studete. Niet door schoolopleider! Ik be zeer tevrede. Goed, misschie iets meer structuur. Als Lio vid ik de bijeekomste vaak iet heel iteressat als het gaat om iput va studete. Leerwist haal ik vooramelijk va de Io'er. Meer maatwerk op idividuele basis zou ik prettig vide. Er is gee aasluitig op het roc oderwijs. De aawezigheid va studete laat te wese over. same videoitervisie doe is zeer leerzaam Ik heb gee itervisie op mij eige school, allee op de Hu bij s&w. Deze zij soms uttig, maar soms iet echt. Laag iveau, weiig ieuwe iformatie, demotivered. Ik vid het soms ozi. Ik ko die tijd beter spedere aa school e stage. Ik zou meer commuicatie ee op ee doe. Zodat er voor hu ee duidelijk beeld komt per leerlig hoe het gaat. Ik vod het heel fij dat mij io altijd aawezig was. Er ware allee vaak veel studete iet, wat ee bijeekomst mider effectief maakt. Uit elke casusbesprekig ko je wel iets meeeme e de verschillede reflectiemethode ware ook zeer uttig. Het had fij geweest als er meer ee vaste lij i de bijeekomste zou zitte. Bijvoorbeeld om de week of, éé keer per drie weke. Nu zat er soms veel tijd tusse e leek het ee adere keer slechts ee week gelede geweest te zij. Ik dek dat ee ader tijdstip ook fijer was geweest. Nu moeste vele docete i opleidig vauit ee les kome e gelijk a de itervisie bijeekomst weer les geve. Ik heb erg veel geleerd va de itervisie bijeekomste ik vid het i zij algemee goed. Belagrijke thema's e boeke worde besproke. De thema's hebbe goeie aasluitig op de stageplek. Ieder studet had voldoede tijd om eige ibreg te doe e ook kue we ervarige met elkaar uitwissele. We hadde ee veilige groep e werde iees gemixt. Dit was iet prettig waardoor veel oveiligheid otstod. Lere werd er toe iet meer echt gedaa. Er zij tijdes de stage gee itervisie bijeekomste georgaiseerd, odaks dat ik igevuld heb dat de bijeekomste door zowel de so als io georgaiseerd worde. De itervisiebijeekomste die ik gevolgd heb, ware tijdes s&w. Begeleidig was erg goed va schoolopleider e istituut opleider. Sacties op afwezigheid. Aders blijft itervisie te vrijblijved e da heb je er iks aa. Veel gericht op visie e eige meig, dat vid ik goed. Leuk om adere te zie lesgeve e hu methodes te lere kee. Ook uttig om probleemsituaties te bespreke i de les. Ik volg de itervisiebijeekomste op de hu e mij klasgeote. Itervisie geeft i ieder geval het gevoel dat je iet de eige bet die het soms lastig vidt om stage te lope. Omdat deze itervisiebijeekomste tijdes s&w zij, zij ze iet erg regelmatig. Dit ka beter. Rommelige bijeekomste, weiig structuur. Veel ruimte om elkaar feedback te geve. Ik mis bij vr 22 de optie s&w. Mij itervisie was tijdes s&w obv deze docet. Ko ik bij de atwoorde iet aavike. HBOspiegel.l Pagia 12 va 17

13 Equete studete op ROC Midde Nederlad.: Vrage Pagia 13 va 17 Roulerigsstelsel voor de take zij aawezig. Omdat ik aast mij stage ook werk, had ik gee tijd om deze bij te woe. 28. Ik heb ee of meerdere beroepsproducte uitgevoerd (of be er og mee bezig). Ja Nee De beroepsproducte zij va toegevoegde waarde voor ROC Midde Nederlad. 5p: Oees - Ees Ik be tevrede over de wijze waarop ik aa mij opdracht voor mij beroepsproduct be gekome. 5p: Oees - Ees Ik heb ee opdracht voor mij beroepsproduct kue uitvoere die past i mij competetieotwikkelig. 5p: Oees - Ees Ik be tevrede over de begeleidig va mij beroepsproduct door mij opdrachtgever. 5p: Oees - Ees Ik be tevrede over de wijze waarop mij opdrachtgever (vauit ROC Midde Nederlad) het beroepsproduct heeft beoordeeld. - ja ee og iet va toepassig (ik be og bezig) Ik be tevrede over de wijze waarop mij beroepsproductbegeleider (vauit het Istituut) het beroepsproduct heeft beoordeeld. - ja ee og iet va toepassig (ik be og bezig) Mij beroepsproduct is: - vakgebode geeriek HBOspiegel.l Pagia 13 va 17

14 Equete studete op ROC Midde Nederlad.: Vrage Pagia 14 va De orietatie va mij beroepsproduct is gericht op: - het vak, de vaksectie va de opleidig de opleidig (of afdelig, domei, etc.) ROC Midde Nederlad breed ROC Midde Nederlad overstijged De opdracht va mij beroepsproduct is: Oderzoek aar de effectiviteit va verschillede methode om woordjes te lere. ieuwe werkvorm bie het geschiedeis oderwijs vide Het otwikkele va lesmateriaal voor het vak loopbaa e burgerschap, passed bij MBO-iveau 1. Social media bewustwordig Motivatie verhoge bij leerlige va de afdelig verkoop e maagemet voor het vak techiek. implemetatie blackboard otwikkele va luistermateriaal Spaas a2 iveau Beroepsgericht Nederlads Extra opdrachte make per domei die meer gericht zij op de belevigswereld va de leerlig Ee website e blog otwikkele waari de docete i cotact kue blijve met studete e daari het proces kue beoordele va het vak. Ee telefootraiig voor de opleidig juridisch medewerker iveau 4 Vakihoudelijk: Ee lesseserie over culturele diversiteit otwikkeld voor de opleidig SMD Vakoverstijged: Ee hadleidig voor ee ethousiasmered e motivered oriëtatie vak voor de opleidig scw. Beide beroepsproducte zij ook prima te gebruike voor adere opleidige bie het roc Midde Nederlad brede school. Ouders betrekke bij school. iet bij het roc m De huidige stad va zake va het zelfregulered lere va de studete (iv 3& iv 4) bie de lesse (micro-)biologie. beroepsspecifieke opdrachte voor examierig Het rekeoderwijs late aasluite op de bol beveiligig opleidig. Ik be ee Egels studet e mij beroepsproduct kwam iet vauit roc Midde Nederlad, maar vauit Hogeschool Utrecht. Dit i verbad met het vak Stay Abroad. Het orgaisere va ee excursie aar de rechtbak. Lesseserie sydrome e stoorisse Ee oderzoek aar leerliguitval op het roc m Vavo Lyceum Bisschopsweg i het schooljaar 2013/2014. Oderzoek aar het gebruik va het olc Ee alteratieve lesmethode vide voor beroepsgerichte Egelse lesse. Beroepsgerichte lesseserie schrijfvaardigheid otwikkele. Oderzoek over het voedigsgedrag va de bol leerlige. Lesseserie e activiteite HBOspiegel.l Pagia 14 va 17

15 Equete studete op ROC Midde Nederlad.: Vrage Pagia 15 va 17 Lesseserie Lere, Loopbaa & Burgerschap bbl iveau 2, Haarverzorgig. 38. Ik heb mij beroepsproduct geregistreerd i de Keisbak Archimedes op Ja Nee Ik heb het eidresultaat va mij beroepsproduct op ROC Midde Nederlad gepreseteerd. Ja Nee Opmerkige over het beroepsproduct: - Het beroepsproduct is met ee zeer goed beoordeeld. Goed Gee, wat verwachte jullie precies voor opmerkig? Is af e is ee aderlatig. Kost meer da de voorgeschreve tijd. Ik moet mij daar og i verdiepe, wat mocht s&w 1b e 2a overslaa. Was leuk om te doe e had ee positief resultaat. - og iet af Ik heb 2 beroepsproducte geschreve. Ik had erg veel moeite met het feit dat we het moeste schrijve zodat de stage er mee ka werke, maar dat het beoordeeld moet worde volges de criteria va de hu. Ik heb bijvoorbeeld ee complete lesseserie met da modelle toegevoegd aa mij beroepsproduct, omdat mij s&w docet dat va mij vroeg, iet omdat de stageplek daar mee gaat werke, dat gaat de prullebak i. mooie, kwalitatieve e uttige beroepsproducte die beide zeer bruikbaar zij! Mij collega's voelde zich ethousiast worde om het vak volged jaar te geve. wij hebbe het gekoppeld aa ee excelletie traject e gezamelijk met de hele klas ee beroepsproduct gemaakt. Niet va toepassig voor mij Het eerste beroepsproduct is voor veel leerlige oduidelijk omdat het voor he de eerste keer is dat zij zoiets moete make. Er mag best meer tijd, eergie e moeite gestopt worde i het late begrijpe va deze leerlige e het actiever begeleide waeer er probleme optrede. (Vooral vauit de stageschool). Ik kreeg weiig tips e hulp va mij begeleider Ik heb ee defiitieve o go gekrege e moet opieuw begie. Ik start i september met bp3, mij eige beroepsproduct. Erg trots e blij met de mogelijkhede voor erkeig! De oderzoeksopdracht i het Beroepsproduct is te groot. Ik merkte dat er teveel tijd i gig zitte. Ik had meer baat gehad bij het otwikkele va mij primaire taak: het verzorge va lesse. HBOspiegel.l Pagia 15 va 17

16 Equete studete op ROC Midde Nederlad.: Vrage Pagia 16 va 17 De beroepsproducte zij op deze school moeilijk uit te voere. 41. De take op de werkplek vergrote mij motivatie voor het leraarschap. 5p: Oees - Ees De werktake zij uitdaged voor mij. Ja Nee Ik otvag ee stagevergoedig. Ja Nee Ik heb op ROC Midde Nederlad deelgeome aa cursusse e/of studiedage voor docete. Ja Nee Ik heb feedback gevraagd op ROC Midde Nederlad aa docete e leerlige voor het verbetere va mij fuctioere. Ja Nee Ik word op ROC Midde Nederlad et zo behadeld als ee (ieuw) lid va het doceteteam. 5p: Oees - Ees De take die ik op ROC Midde Nederlad verricht zij realistisch uitvoerbaar bie de afgesproke werktijde. Ja Nee HBOspiegel.l Pagia 16 va 17

17 Equete studete op ROC Midde Nederlad.: Vrage Pagia 17 va Ik geef het volgede rapportcijfer voor: 10p: Cijfer 1/10 matrix de Studie- e Werkcursus - mij eige izet - mij istituutsopleider vauit Archimedes - mij werkbegeleider op school - de orgaisatie va het werkpleklere op de school - de orgaisatie va het werkpleklere op het istituut Als ik klaar be met mij studie wil ik graag als docet op ROC Midde Nederlad werke. - Ja Nee Niet va toepassig. Ik werk al op deze school e volg de opleidig i deeltijd HBOspiegel.l Pagia 17 va 17

Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Mariska.

Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Mariska. Equete studete op ROC Midde Nederlad. Pagia 1 va 10 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete studete op ROC Midde Nederlad. IO: Mariska.dikelma juli 014 Alle

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Jose.

Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Jose. Equete studete op ROC Midde Nederlad. Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete studete op ROC Midde Nederlad. IO: Jose.beier juli 2014 Alle rechte

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten ROC A12 Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten ROC A12 Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete ROC A2 Pagia va www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete ROC A2 juli 24 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 24 DigiDoc

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Pantarijn Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Pantarijn Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014 Equete studete Patarij Pagia va www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Patarij jui 24 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 24 DigiDoc

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten RSG Broklede Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten RSG Broklede Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete RSG Broklede Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete RSG Broklede juli 14 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Rientjes Mavo Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Rientjes Mavo Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014 Equete studete Rietjes Mavo Pagia va www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Rietjes Mavo jui 24 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Wellant Houten Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Wellant Houten Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014 Equete studete Wellat Houte Pagia 1 va 10 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Wellat Houte jui 014 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten CSG Groene Hart Lyceum Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten CSG Groene Hart Lyceum Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument Equete studete CSG Groee Hart Lyceum Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete CSG Groee Hart Lyceum jui 14 Alle rechte

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Gitta.

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Gitta. Equete studete op ROC Midde Nederlad. Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete studete op ROC Midde Nederlad. IO: Gitta.verhoeve juli 214 Alle

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Leidsche Rijn College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Leidsche Rijn College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument Equete studete Leidsche Rij College Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Leidsche Rij College juli 14 Alle rechte

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Altena Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Altena Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014 Equete studete Altea Pagia 1 va 10 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Altea jui 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2014

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Kalsbeek Bredius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Kalsbeek Bredius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Kalsbeek Bredius Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Kalsbeek Bredius juli 214 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Kalsbeek Schilderspark Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Kalsbeek Schilderspark Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument Equete studete Kalsbeek Schilderspark Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Kalsbeek Schilderspark juli 14 Alle

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Ver.Scholen Alb. Thijm Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Ver.Scholen Alb. Thijm Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument Equete studete Ver.Schole Alb. Thijm Pagia 1 va 10 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Ver.Schole Alb. Thijm juli 201 Alle

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Vathorst - 2e enquete werkplekleren HU-student Instituut Archimedes

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Vathorst - 2e enquete werkplekleren HU-student Instituut Archimedes Vathorst - 2e equete werkpleklere HU-studet Pagia 1 va 8 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Vathorst - 2e equete werkpleklere HU-studet april

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Meridiaan Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Meridiaan Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014 Equete studete Meridiaa Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Meridiaa jui 214 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Goudse Waarden (Winterdijk) Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Goudse Waarden (Winterdijk) Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument Equete studete Goudse Waarde (Witerdijk) Pagia 1 va 10 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Goudse Waarde (Witerdijk) jui 014

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten MBO Utrecht Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten MBO Utrecht Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014 Equete studete MBO Utrecht Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete MBO Utrecht jui 21 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten MBO College Airport Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten MBO College Airport Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument Equete studete MBO College Airport Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete MBO College Airport jui 214 Alle rechte

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten MBO College Hilversum Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten MBO College Hilversum Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument Equete studete MBO College Hilversum Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete MBO College Hilversum jui 214 Alle rechte

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Visser t Hooft Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Visser t Hooft Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014 Equete studete Visser t Hooft Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Visser t Hooft jui 21 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 24-9-2013 12:19:54 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Horeca &

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-01 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-01 16:0:4 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Participatie opleidige

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 12:4:38 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - VAVO Lyceum

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istellig Stadaard Rapport HBOspiegel.l 21--2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 22--2013 09:46:09 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: Vathorst -

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Landstede Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Landstede Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Ladstede Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Ladstede juli 214 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Farel College Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Farel College juli 201 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 14:0:03 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Tech College

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 13:53:17 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - ICT College

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Revius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Revius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Revius Pagia 1 va 9 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Revius juli 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 15:57:25 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Gezodheidszorg

Nadere informatie

Online Evaluatie Instrument Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie

Online Evaluatie Instrument Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie kwaliteit werkpleklere op ROC Midde Nederlad Pagia 1 va 14 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes kwaliteit werkpleklere op ROC Midde Nederlad

Nadere informatie

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc POspiegel.l Olie Istrumet voor CB Het Talet schooljaar 2009-2010 februari 2010 2010 DigiDoc www. Algemee Algemee. pagia 1 Eigeschappe Equête Nummer ENQ60536 Naam schooljaar 2009-2010 Istellig CB Het Talet

Nadere informatie

www. HBOspiegel.nl Online Evaluatie Instrument

www. HBOspiegel.nl Online Evaluatie Instrument Schoolsca ROC MN VAVO Lyceum: Weergave Items Pagia 1 va 7 www. HBOspiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Istituut Archimedes Schoolsca ROC MN VAVO Lyceum ovember 2013 Alle rechte

Nadere informatie

Dollard College leerlingen 3 MAVO Dollard College Bellingwedde Online Evaluatie Instrument april 2015

Dollard College leerlingen 3 MAVO Dollard College Bellingwedde Online Evaluatie Instrument april 2015 leerlige 3 MAVO Pagia 1 va 7 www.vospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Dollard College Dollard College Belligwedde leerlige 3 MAVO april 2015 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2015 DigiDoc VOspiegel.l Pagia

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein 16-11-13 Open Dag Wageningen 'Wageningen (Larenstein)' Online Evaluatie Instrument december 2013

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein 16-11-13 Open Dag Wageningen 'Wageningen (Larenstein)' Online Evaluatie Instrument december 2013 16-11-13 Ope Dag Wageige: Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Va Hall Larestei 'Wageige (Larestei)' 16-11-13 Ope Dag Wageige december 2013 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Online Evaluatie Instrument. Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie. Instituut Archimedes

Online Evaluatie Instrument. Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie. Instituut Archimedes kwaliteit werkpleklere op ROC Midde Nederlad Pagia 1 va 19 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes kwaliteit werkpleklere op ROC Midde Nederlad

Nadere informatie

Evaluatie pilot ipad onder docenten

Evaluatie pilot ipad onder docenten Evaluatie pilot ipad oder docete Oderwerp equête Geëquêteerde Istellig Evaluatie pilot ipad Docete OSG Sigellad locatie Drachtster Lyceum Datum aamake equête 19-06-2012 Datum uitzette equête 21-06-2012

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein Enquete Open Dag Velp - 9 november 2013 Online Evaluatie Instrument november 2013

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein Enquete Open Dag Velp - 9 november 2013 Online Evaluatie Instrument november 2013 Equete Ope Dag Velp - 9 ovember 2013: Pagia 1 va 7 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Va Hall Larestei Equete Ope Dag Velp - 9 ovember 2013 ovember 2013 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete project Cross Your Borders Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument juli 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete project Cross Your Borders Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete project Cross Your Borders Pagia 1 va 7 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete project Cross Your Borders juli 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014 diestverleig bij Zadkie Pagia 1 va 10 www.rocspiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Zadkie Zadkie diestverleig bij Zadkie locatie: Marcoistraat april 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2014 DigiDoc ROCspiegel.l

Nadere informatie

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013 Eidrapport Leerligtevredeheidsoderzoek Floracollege Eidexameklasse 2013 Juli 2013 Ihoudsopgave Samevattig 3 Vrage over schoolwerk 5 Vrage over jezelf 6 Vrage over docete 8 Vrage over de metor 11 Vrage

Nadere informatie

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende Draaiboek 2013-2014 Scala College Alphe aa de Rij maatregele werksituatie doel i werk cocretiserig va doele Werkdruk vermidere optimaliserig va orgaisatorische radvoorwaarde e werksituatie maatregel die

Nadere informatie

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant Equête social media gebruik ROC West-Brabat Jauari / februari 2012 I jauari 2012 is ee studeteequête geoped, met als thema social media i het oderwijs. De equête is door 514 mbo-studete igevuld. Afhakelijk

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein Enquete Open Dag Velp - 22 maart 2014 Online Evaluatie Instrument maart 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein Enquete Open Dag Velp - 22 maart 2014 Online Evaluatie Instrument maart 2014 Equete Ope Dag Velp - 22 maart 2014 Pagia 1 va 12 www. Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Va Hall Larestei Equete Ope Dag Velp - 22 maart 2014 maart 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2014 DigiDoc

Nadere informatie

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg Tabellerapportage CQ-idex Kraamzorg Jauari 2011 Ihoud Pagia Algemee uitleg 1 Deelame e bevalmaad 1 De itake 2 3 Zorg tijdes de bevallig 3 4 Zorg tijdes de kraamperiode 4 10 Samewerkig e afstemmig 11 Algemee

Nadere informatie

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO Evaluatierapport Tevredeheidsoderzoek NMV Nederladse Motessori Vereigig 2005 Eidrapportage BvPO Bureau voor praktijkgericht oderzoek, Groige BvPO BUREAU VOOR PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK POSTBUS 9505, 9703

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie kwaliteit werkplekleren op ROC Midden Nederland Instituut Archimedes

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie kwaliteit werkplekleren op ROC Midden Nederland Instituut Archimedes kwaliteit werkpleklere op ROC Midde Nederlad Pagia 1 va 35 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes kwaliteit werkpleklere op ROC Midde Nederlad

Nadere informatie

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen Werke aa de zelfstadigheid va kidere 2 Ileidig Werke aa zelfstadigheid is ee oderwerp dat al vele jare ee belagrijk oderdeel is va het oderwijsaabod op OBS De Spiegel. I 2008 is beslote om Zelfstadig werke

Nadere informatie

Verbeterbeleid. Avonturijn

Verbeterbeleid. Avonturijn Verbeterbeleid Avoturij 2 Als u ee keer mider tevrede over os bet... Ee verbeterput Odaks dat wij os best doe de opvag va uw kid zo goed mogelijk te verzorge, ka het voorkome dat u ees wat mider tevrede

Nadere informatie

STUDIEKEUZESTAPPENPLAN

STUDIEKEUZESTAPPENPLAN STUDIEKEUZESTAPPENPLAN www.uva.l/studie-kieze Hoe kies je ee studie? studiekeuzestappepla Weet je og iet wat je wilt studere? Begeleidig bij het studiekeuzestappepla Misschie ka dit studiekeuzestappepla

Nadere informatie

Periodiciteit bij breuken

Periodiciteit bij breuken Periodiciteit bij breuke Keuzeodracht voor wiskude Ee verdieede odracht over eriodieke decimale getalle, riemgetalle Voorkeis: omrekee va ee breuk i ee decimale vorm Ileidig I deze odracht leer je dat

Nadere informatie

EVALUATIE SCHOLING EN STUDIEMIDDAG

EVALUATIE SCHOLING EN STUDIEMIDDAG EVALUATIE SCHOLING EN STUDIEMIDDAG Ee aalyse gebaseerd op de resultate va het oderzoek over Scholig e Studiemiddag va OSG Sigellad, gehoude oder de docete Oderwerp equête Geëquêteerde Evaluatie Scholig

Nadere informatie

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen JANUARI 2016, NUMMER 7 DE PASSER RESPONZ Passed atwoord op speciaal oderwijsvrage Ifobulleti over relevate otwikkelige voor medewerkers Ee ieuw Strategisch Beleidspla: Same beter, beter same! THEMANUMMER

Nadere informatie

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek.

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek. 006 Wolters-Noordhoff bv Groige/Houte De steekproefomvag Ee toelichtig op het belag e het berekee va de steekproefomvag i marktoderzoek. Ihoud 1 Ileidig Eerst ekele defiities 3 Steekproefomvag e respose

Nadere informatie

Buren en overlast. waar je thuis bent...

Buren en overlast. waar je thuis bent... Bure e overlast waar je thuis bet... Goed wooklimaat HEEMwoe vidt het belagrijk dat bewoers prettig woe i ee fije buurt. De meeste buurtbewoers kue het goed met elkaar vide. Soms gaat het sameleve i ee

Nadere informatie

Analyse wijze en stimuleren van invullen Nationale Studenten Enquête 2012. Pascal Brenders 19 juni 2013

Analyse wijze en stimuleren van invullen Nationale Studenten Enquête 2012. Pascal Brenders 19 juni 2013 Aalyse wijze e stimulere va ivulle atioale Studete Equête 20. Pascal Breders 19 jui 2013 Aaleidig Studiekeuze3 is veratwoordelijk voor de uitvoerig va de atioale Studete Equête (SE). De atioale Studete

Nadere informatie

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier SCHELDETHEATER Tereuze Het ideale decor voor iedere otmoetig, voor elk eveemet,zakelijk e particulier 1 Meer da ee mooi gebouw Elk eveemet ee succes Het multifuctioele gebouw is uitermate geschikt voor

Nadere informatie

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013 Toelichtig bij Opbregstgegeves VAVO 2011-2013 Ihoud Ileidig Aatal deelemers exame Kegetalle toezicht exames CE-cijfer alle vakke CE-cijfer alle vakke - tred SE-cijfer mius CE cijfer alle vakke Percetage

Nadere informatie

Duaal of deeltijd? Een onderzoek naar de duale en de deeltijdopleidingsvariant tot docent. Arjan Woord (08WO2009L)

Duaal of deeltijd? Een onderzoek naar de duale en de deeltijdopleidingsvariant tot docent. Arjan Woord (08WO2009L) Duaal of deeltijd? Ee oderzoek aar de duale e de deeltijdopleidigsvariat tot docet Arja Woord (08WO2009L) Mior Leidiggeve (cursusjaar 2011/2012) Begeleider: Chris Flikweert jui, 2012 Arja Woord (08WO2009L)

Nadere informatie

RAADS IN FORMATIE BRIE F

RAADS IN FORMATIE BRIE F RAADS IN FORMATIE BRIE F gemeete WOERDEN Va: college va burgemeester e wethouders Datum: 1 december 2011 Portefeuillehouder(s): Titia Cosse Portefeuille(s): portefeuille Moumete e Archeologie Cotactpersoo:

Nadere informatie

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op?

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op? Verhuize Waar moet je aa deke? Verhuize Bij verhuize komt heel wat kijke. Naast het ipakke va spulle e doorgeve va adreswijzigige, is het ook belagrijk dat u same met Thuisvester ee aatal zake regelt.

Nadere informatie

Christelijke school voor mavo en onderbouw mavo/havo. De Sav kleine school, grote toekomst

Christelijke school voor mavo en onderbouw mavo/havo. De Sav kleine school, grote toekomst Christelijke school voor mavo e oderbouw mavo/havo De Sav kleie school, grote toekomst Iformatie voor ouders Schooljaar 2016-2017 De Sav: kleie school, grote toekomst Goed oderwijs De Sav is ee ope christelijke

Nadere informatie

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ. PC SBO De Sleutel

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ. PC SBO De Sleutel DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ PC SBO De Sleutel Plaats : Vroomshoop BRIN-ummer : 01KZ Arragemetsummer : 77559 Oderzoek uitgevoerd op : 26 ovember 2009 Rapport

Nadere informatie

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni Izicht i voortgag Verselligsvraag 9 Izichte periode maart t/m jui Terugblik Ee idicatie hoe ee leerlig zich otwikkeld per vakgebied Ee referetieiveau waarmee elke leerlig vergeleke ka worde 2 Terugblik

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Exame HAVO 2013 tijdvak 2 woesdag 19 jui 13.30-16.30 uur wiskude A Bij dit exame hoort ee uitwerkbijlage. Dit exame bestaat uit 21 vrage. Voor dit exame zij maximaal 80 pute te behale. Voor elk vraagummer

Nadere informatie

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen Elke leerlig ee ieuwe kas Tijdelijk aar oderwijsopvag om uitval te voorkome 0 Samewerkigsverbad Koers VO werkt met de schole voor voortgezet oderwijs aa ee passede plek voor elke leerlig. Soms wijkt de

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl Beleidsthema s

Waarstaatjegemeente.nl Beleidsthema s Waarstaatjegemeete.l Beleidsthema s Gemeete Emme 2016 C. Beye MSc M. Tuider MSc B. va Dale MSc het PON, keis i uitvoerig Tilburg, maart 2017 Colofo Het PON heeft dit oderzoek verricht i opdracht va Gemeete

Nadere informatie

Welkom bij Avonturijn

Welkom bij Avonturijn Hoofdkatoor Ruurlo: Nieuwe Weg 5-01 7261 NL Ruurlo Telefoo (0573) 760 200 ifo@avoturij.l www.avoturij.l Welkom bij Avoturij Uitgave: oktober 2015 Niets i deze uitgave mag gekopieerd of gebruikt worde zoder

Nadere informatie

Naar SKOFV GMR 2.0! eindrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012

Naar SKOFV GMR 2.0! eindrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012 Naar SKOFV GMR 2.0! eidrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012 Pagia 1 va 22 Ihoudsopgave 1. Ileidig... 3 2. Equêtes... 4 2.1 Aalyse equête GMR lede... 4 2.2 Aalyse equête school MR-e... 4 3. Voorbeelde uit de

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Gegevesverwerkig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst De Meader Kwaliteitshadboek 3. Gebruikersgerichte processe 3.3 Het beëidige va de idividuele diestverleigsovereekomst 1/7 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vaaf: 26/06/2013 Procedurehouder: Sociale

Nadere informatie

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen Ja, ik wil Trouwe i Vlaardige Ihoud Pagia 4 Locatie kieze Pagia 5 Tijdstip kieze Pagia 6 De plechtigheid Pagia 8 I odertrouw Pagia 9 Tot slot Pagia 11 Bijlage Gefeliciteerd met uw voorgeome huwelijk of

Nadere informatie

Doe er iets aan! Internet ontdekken in de klas met OnderStroom

Doe er iets aan! Internet ontdekken in de klas met OnderStroom DIDACTIEK & INTERNET 1 & 1 Doe er iets aa! Iteret otdekke i de klas met OderStroom Ie Callebaut Weteschappelijk medewerker verbode aa het Cetrum voor Taal e Migratie / Steuput NT2 (K.U.Leuve) 1. Het iteretproject

Nadere informatie

Postgraduaat Community Service Engineering

Postgraduaat Community Service Engineering Postgraduaat Commuity Service Egieerig Techologie voor empowermet, leveskwaliteit, performate socialprofitorgaisaties Faculteit Idustriële Igeieursweteschappe Faculteit Igeieursweteschappe i.s.m.thomas

Nadere informatie

Coachen van gedragsverandering

Coachen van gedragsverandering Oude Parklaa 111 1901 ZZ Castricum 0800-999 79 99 ifo@ierlad.l www.ierlad.l KvK 37080176 Coache va gedragsveraderig Wil je adere og succesvoller coache e verder brege i hu otwikkelig? Coache va gedragsveraderig

Nadere informatie

SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE!

SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE! SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE! 6 maart 2015, Proviciehuis Lelystad Het etwerkplatform voor iovaties, treds e otwikkelige i zorg e welzij. Voor iformatie e registratie: www.beterezorgmijidee.l Op vrijdag

Nadere informatie

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon Reglemet Tele-Equity betreffede het doorgeve va orders via fax e telefoo (Retail Cliëte) 02541 Om redee va efficiëtie e selheid ka de Cliët wese om zij orders per fax e/of telefoo aa de Bak over te make.

Nadere informatie

Rapportage Klantenmonitor Omgevingsvergunning. Gemeente Oss

Rapportage Klantenmonitor Omgevingsvergunning. Gemeente Oss Rapportage Klatemoitor Omgevigsverguig Gemeete Oss Rapportageperiode: Q4 2006 - Q3 2007 Deze rapportage is opgesteld door PricewaterhouseCoopers i samewerkig met i-lik2. PricewaterhouseCoopers Mario Schepers

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting Vak: Duits HAVO 4. stofomschrijving. Landeskunde (presentatie en het inleveren van een map).

Programma van Toetsing en Afsluiting Vak: Duits HAVO 4. stofomschrijving. Landeskunde (presentatie en het inleveren van een map). Programma va Toetsig e Afsluitig 07-08 Vak: Duits HAVO 4 periode code som /mt/lt 4 00 leesvaardigheid. j 4po po Ladeskude (presetatie e het ilevere va ee map). Wijzigige i de stof va de 's zij mogelijk.

Nadere informatie

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen Woig aapasse Hoe werkt het? Zelf uw woig aapasse Prettig woe beteket woe i ee huis aar uw smaak. Om og fijer te kue woe, wille veel huurders kleie of grote veraderige aabrege i hu huis. Thuisvester begrijpt

Nadere informatie

Project levenskast Project levenskast. 1 Levensgeschiedenis. 2/ Nood: 3/ Doelstellingen 4/ Project levenskast 5/ Evaluatie

Project levenskast Project levenskast. 1 Levensgeschiedenis. 2/ Nood: 3/ Doelstellingen 4/ Project levenskast 5/ Evaluatie Project leveskast WZC Markizaat Ergotherapeute - Karlie Puttema 1 Project leveskast 1/ Levesgeschiedeis 2/ Nood: ð project met levesgeschiedeisse ð visie demetie 3/ Doelstellige 4/ Project leveskast 5/

Nadere informatie

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden Formaliteite bij overlijde Iformatie voor abestaade NFOINFOINFOIN FOINFOINFOINF 2 Ileidig Omdat ee aaste uit uw familie of vriedekrig is overlede e het u moeilijk valt u uw aadacht te richte op de formaliteite

Nadere informatie

Mexicaanse griep: A/H1N1 griep

Mexicaanse griep: A/H1N1 griep Mexicaase griep: A/H1N1 griep Wat is de Mexicaase griep? De zogeaamde Mexicaase of varkesgriep is ee ieuwe variat va het griepvirus, met ame A/H1N1. Weiig mese hebbe immuiteit voor dit virus. Hierdoor

Nadere informatie

Koftig Texel & Lesformulier Texel per dag

Koftig Texel & Lesformulier Texel per dag Koftig Texel & Lesformulier Texel per dag Mica de Jog 0807580 2a DBKV Marlee Aredok Ihoud: Voorbereidig Lesformuliere Koftig Opgestuurde bestad aar Wieeke Voorbereidig Begisituatie: Ik ga erva uit dat

Nadere informatie

Lesje Keniaanse cultuur

Lesje Keniaanse cultuur ieuwsbrief@looijetomate.l 30 maart 2012 Lesje Keiaase cultuur Door Michiel Botebal begoe met het samestelle va het team e het orgaisere va de reis. Toe ik de reis voor ee groot gedeelte had geregeld, liet

Nadere informatie

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Pagia Ee eige huis waar u zich helemaal thuis voelt. Dat wil iederee!

Nadere informatie

RUIMTE VOOR TALENT! GyMNAsIUM

RUIMTE VOOR TALENT! GyMNAsIUM RUIMTE VOOR TALENT! Gymasium Gymasium iets voor jou Houd je va puzzele Lees je graag over va alles e og wat Ku je goed lere Be je geïteresseerd i de Grieke e Romeie Vid je het leuk om te wete hoe ee taal

Nadere informatie

**Een goed plan is het halve werk** *Intern beleid *Externe communicatie *Als vakinhoudelijk instrument

**Een goed plan is het halve werk** *Intern beleid *Externe communicatie *Als vakinhoudelijk instrument **Ee goed pla is het halve werk** *Iter beleid *Extere commuicatie *Als vakihoudelijk istrumet Wie be ik e wat doe ik zoal? Christel Kema: Boekhoudig bouwbedrijf (maadag) MediaCoach; mediawijsheid groep

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl) Wiskude B, (ieuwe stijl) Correctievoorschrift VWO Voorbereided Weteschappelijk Oderwijs 0 0 Tijdvak Izede scores Uiterlijk op jui de scores va de alfabetisch eerste vijf kadidate per school op de daartoe

Nadere informatie

Deel I. Kenmerken van ADHD. Hoofdstuk 1. Wat we weten over de stoornis ADHD. 1.1 De basiskenmerken

Deel I. Kenmerken van ADHD. Hoofdstuk 1. Wat we weten over de stoornis ADHD. 1.1 De basiskenmerken Deel I hoofdstuk 1 Deel I Wat we wete over de stooris ADHD Hoofdstuk 1 Kemerke va ADHD Altijd druk? De letters ADHD staa volges sommige vooral voor: Alle Dage Heel Druk. Dat klopt lag iet altijd. Niet

Nadere informatie

JOGG-Noordwest: positieve resultaten bieden kansen voor de toekomst

JOGG-Noordwest: positieve resultaten bieden kansen voor de toekomst JOGG-Noordwest: positieve resultate biede kase voor de toekomst Ee evaluatieoderzoek va de pilotfase va ee wijkgerichte aapak i de Utrechtse aadachtswijk Noordwest Gôkky Zeistra, Naah Tak, Moique de Koig,,

Nadere informatie

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut De verieuwig va Slotjes-Midde Sociaal Statuut Ihoudsopgave Sociaal Statuut voor de verieuwig va Slotjes-Midde 3 Artikel 1: Overwegige 4 Artikel 2: Algemee 4 Artikel 3: Procedure bij sloop 4 Artikel 4:

Nadere informatie

Haal het maximale uit jezelf. valkenburg. m a s t e r e x p e r i e n c e. p r o g r a m m a 2012-2015 1

Haal het maximale uit jezelf. valkenburg. m a s t e r e x p e r i e n c e. p r o g r a m m a 2012-2015 1 Haal het maximale uit jezelf valkeburg m a s t e r e x p e r i e c e p r o g r a m m a 2012-2015 1 Maximaal redemet voor mes e orgaisatie De Valkeburg Master Experiece is bedoeld voor mese die het maximale

Nadere informatie

Klanten binden door excellente dienstverlening

Klanten binden door excellente dienstverlening Klate bide door excellete diestverleig Customer excellece als oderscheided vermoge De wijze waarop cosumete aar diestverleig kijke, veradert met hoge selheid. Steeds meer cosumete gebruike de digitale

Nadere informatie

Praktische opdracht: Complexe getallen en de Julia-verzameling

Praktische opdracht: Complexe getallen en de Julia-verzameling Praktische opdracht: Complexe getalle e de Julia-verzamelig Auteur: Wiebe K. Goodijk, Zerike College Hare Beodigde Voorkeis: 1 = i Het complexe vlak. Notatie: z = a + bi of z = r(cosϕ + i si ϕ) Regel va

Nadere informatie

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland Regelige e voorzieige CODE 1.1.3.46 Overlijde: uw rechte i Duitslad e Nederlad brochure broe Bureau voor Duitse Zake, www.svb.l/bdz Ihoudsopgave Overlijde Uw rechte i Duitslad e Nederlad Deskudig e betrouwbaar

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes i hade heeft Als zelfstadig oderemer bet u gewed aa het eme va risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico is dat u wilt

Nadere informatie