Omdat honger een onrecht is

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Omdat honger een onrecht is"

Transcriptie

1 Omdat honger een onrecht is Basisdossier Recht op Voedsel

2 Inhoud Het voorgerecht koud opgediend 3 1. Het gezicht van honger 4 2. Honger: de oorzaken 9 3. Honger: de antwoorden Een New Deal voor het recht op voedsel 33 Who is who? 39 Meer lezen over voedselzekerheid? 41 Overname van (delen van) artikels is toegestn, mits bronvermelding. Colofon Redactie: Jan Van de Poel, Kris Vanslambrouck, Hendrik Van Poele, Myriam Keustermans, Greet De Prins Eindredactie: Jan De Mets Lay-out: Yichalal Verantwoordelijke Uitgever: Bogdan Vanden Berghe, Vlasfabriekstrt 11, 1060 Brussel Foto voorpagina: FAO/Sia Kambou Eerste druk: Omdat honger een onrecht is Inhoud

3 Het voorgerecht koud opgediend Bijna 1 miljard mensen lijdt honger. 2 jr voor de millenniumdeadline van 2015 stn we nog nergens op vlak van het uitbannen van extreme honger. Hoog tijd voor om nogmls op de nagel te sln , de koepel van de Vlmse noord-zuidbeweging, gt zich de komende twee jr vastbijten in honger, en vooral de antwoorden op dit levensbedreigend probleem. Voldoende en goed voedsel is een internationl mensenrecht. Een menswrdig bestn voor zij die het produceren zowel bij ons als in het Zuiden is dat ook. Dat ontwikkelingsngo s honger de wereld uit willen is niet nieuw. Honger is een onrecht, dat zeggen we al jaren. Alleen blijkt al te vk dat het antwoord op deze kreet onvoldoende is. Er is eten genoeg, alleen rkt het niet ter pltse. Of het gerkt wel ter pltse, mr niemand doet er iets n om te vermijden dat er opnieuw honger zal zijn. We zorgen er te weinig voor dat mensen zichzelf kunnen voeden, zichzelf sterker kunnen maken. Dat is geen probleem van schrste, het is een structureel probleem. Een politiek probleem. We willen ons de volgende twee jr dan ook concentreren op hoe we wereldwijd met voedsel omgn. Al meer dan 40 jr is het antwoord op honger dat we meer moeten produceren. Als we mr voldoende grn, soya of patatjes hebben zal de honger wel vanzelf verdwijnen. Hels, ondanks de capaciteit om alsmr meer te produceren, zien we geen echte daling van de hongercijfers. Ligt een oplossing hiervoor alleen mr bij de landbouwsector? Zo eenvoudig is het niet.een beleid tegen honger gt veel breder dan alleen mr het landbouwbeleid. Net als op andere terreinen hebben we voor het hongerprobleem een omslag van denken nodig. Hoe produceren we? Kunnen we dat duurzamer doen, dichter bij huis? Mr ook, hoe gn we om met handelsbetrekkingen, investeringen of speculatie? Voedsel is meer dan met een ploeg over en weer een akker aflopen. Een beleid tegen honger is dat dus ook. - Marc Goldchstein - Twee jr lang willen we ons dus onderdompelen in de voedselproblematiek en er ook werkelijk iets n veranderen. Door te focussen op de systemen achter zowel het maken als het eten van voedsel. Door te kijken nr de voedselprijzen en voedselspeculatie n te pakken. Door in te gn op de gevolgen van de klimtverandering. Door te focussen op duurzmheid. Door barrières te slopen en taboes n te pakken: biobrandstoffen, landroof en zelfs ons handelsbeleid. Stap voor stap gn we zo het voedselsysteem ontleden. Met doortimmerde voorstellen tot verbetering. Mr ook met actie, om onze politieke leiders te laten zien dat wij niet de enigen zijn die vinden dat er iets dient te veranderen. We zullen streng en rechtvrdig te werk gn. Met een scalpel in de ene hand en een uitnodiging om met velen mee te stappen in de andere. Dit dossier is de eerste stap in deze tweejrlijkse tocht. We hopen dat het u inspireert en verontwrdigt en dat u samen met ons op het einde van twee jr zal doen zeggen: we hebben er iets n gedn. Veel leesplezier. Bogdan Vanden Berghe Algemeen directeur Het voorgerecht koud opgediend Omdat honger een onrecht is 3

4 1. Het gezicht van honger Voor wie eten op tafel heeft, is honger de beste saus. Mr als je inkomen vermindert, halveert of verdwijnt, wordt honger een rauwe werkelijkheid. Rond de 1 miljard mensen lijden honger, en hun ntal dlt nauwelijks. Vrouwen zijn hier in de meerderheid. Het mkt ook niets meer uit of je op het platteland dan wel in de stad woont: de toegang tot voedsel is overal ongelijk verdeeld. Mr bestt er niet zoiets als het recht op voedsel? Ingeschreven in verdragen en ondertekend door alle staten ter wereld? In dit deel beschrijven we wat honger is, wie honger lijdt en wat de internationale instellingen - op papier althans - ern zouden doen. Wat is honger? Mensen hebben honger wanneer ze onvoldoende eten en zo een tekort n energie verwerven voor een actief leven. De Wereldvoedselorganisatie (FAO) stelt dat een gemiddeld persoon een minimale energie-inname van 1800 kcal per dag nodig heeft om gezond te leven. De Wereldgezondheidsorganisatie is iets guller en legt dat minimum op 2100 kcal voor een gemiddelde persoon in een ontwikkelingsland die slechts licht fysiek actief is. Ter vergelijking: Belgen nemen per dag gemiddeld meer dan kcal op. Honger mkt het mensen onmogelijk om te studeren of te werken. Het vertrgt de ontwikkeling en mkt hen kwetsbr. Honger is vandg het grootste gezondheidsrisico, meer dan malaria, aids en tbc samen. Voor vrouwen en kinderen is ondervoeding bijzonder schadelijk. Ondervoede kinderen groeien trager dan gezonde, ontwikkelen zich langzamer, hebben een zwak immuunsysteem. Bovendien heeft honger - of het wegwerken ervan - ook een enorme economische impact. Voldoende en gezonde voeding mkt mensen productiever. Voldoende en gezonde voeding is dus een absolute basisvoorwrde voor ontwikkeling. Wie heeft honger? Honger en armoede gn hand in hand. Al in 1981 stelde de Indiase econoom en Nobelprijswinnr Amartya Sen dat honger niets te maken heeft met voedselschrste mr met de ongelijkheid tussen groepen. Hij vroeg zich af hoe in Bangladesh een hongersnood kon uitbreken net toen de oogst groter was dan de voorgnde jaren. Sen ontdekte dat de stijgende prijzen door speculatie en de lage Honger en de Millenniumdoelstellingen Honger en ondervoeding vormen een rode drd in alle Millenniumdoelstellingen (MD). Stijgende voedselprijzen zorgen ervoor dat armen minder voedsel kunnen kopen en de samenstelling van hun dieet verslechtert. Dat leidt direct tot honger en mkt dat mensen in armoede blijven vaststeken. Ze hebben gewoon te weinig energie om zich uit de armoede te tillen (MD1). Ondervoeding ondermijnt de ontwikkeling en onderwijskansen van kinderen (MD2). Prijsstijgingen hebben een veel sterker negatief effect op de voedselconsumptie van vrouwen en meisjes (MD3). Ondervoeding is jrlijks rechtstreeks verantwoordelijk voor meer dan een derde van de kindersterfte (MD4). Zwangere vrouwen sterven vaker als gevolg van bloedarmoede tijdens een voedselprijscrisis (MD5). Door de stijgende voedselprijzen is er minder inkomen beschikbr voor gezondheidszorg. Dat heeft een bijzonder negatief effect op de mogelijkheden van landen en burgers om te vechten tegen onder meer de hiv/aids-epidemie (MD6). Ondervoeding verzwakt het immuniteitssysteem en verergert de effecten van diarree of andere besmettelijke ziektes (MD7). Hoge voedselprijzen verzwakken de samenwerking tussen regeringen binnen voedselmarkten omdat de concurrentie tussen landen de bovenhand neemt (MD8). Bron: The World Bank, Global Monitoring Report 2012: Food Prices, Nutrition and the Millennium Development Goals. 4 Omdat honger een onrecht is Het gezicht van honger

5 Honger in de wereld Francine Dukundane, groenteverkoopster uit Burundi Natuurlijk heb ik mijn levensstijl moeten npassen nu de voedselprijzen zo gestegen zijn. Heb je nog niet gezien dat veel mensen te voet nr hun werk lopen en terug? Dat doe ik ook, ik kan de eindjes niet meer n elkr knopen. Hoe ga ik overleven tot er terug geld binnenkomt? De handelrs die me vroeger een kleine lening gaven hebben zelf niets. Ik weet het niet, alleen God weet het. Bron: FAO, Bron afbeelding: lonen van landarbeiders de echte oorzaken van de hongersnood waren. In een geglobaliseerde voedselmarkt wordt de ongelijke toegang nog steeds bepld door de koopkracht. Armoede leidt tot honger, wat opnieuw leidt tot meer armoede omdat de strijd voor overleven sociale en economische ontwikkeling in de weg stt. Een hongersnood is dus nooit alleen het gevolg van een natuurramp, ook al lijkt de natuur de oorzk, bijvoorbeeld bij extreme droogte. Honger is steeds het gevolg van ongelijke toegang tot voedsel. Honger is (vooral) vrouwelijk Volgens de Verenigde Naties zijn vrouwen en meisjes samen goed voor 60% van de mensen die honger leiden. Ze worden het zwrst getroffen door armoede omwille van diepgewortelde ongelijkheid en discriminatie. Dat mkt dat vrouwen ongelijke toegang hebben tot land: in landen wr vrouwen geen eigendomsrechten of weinig toegang tot krediet hebben, zien we 60 tot 85% meer ondervoede kinderen; tot inkomen en werk: vrouwen nemen heel wat verzorgende taken op in het huishouden. In arme landen zou dat goed zijn voor 35% van het bnp indien dit werk vergoed zou worden. Ongelijkheid en discriminatie veroorzaken armoede en honger voor opeenvolgende generaties. Zo hebben kinderen van slecht gevoede vrouwen vk ook ondergewicht en ontwikkelingsachterstand. Tegelijkertijd kunnen vrouwenrechten een enorme impact hebben op honger. Onderzoek wijst uit dat de overlevingskansen van kinderen met 20% toenemen wanneer een vrouw controle heeft over het huishoudbudget. Wanneer vrouwen wél toegang krijgen tot land, krediet, opleiding en kennis, blijkt de productiviteit van hun landbouwbedrijven met 20 tot 30% toe te nemen 1 (eindnoten: zie n het eind van elk hoofdstuk). Ook sociale beschermingsprogramma s moeten rekening houden met de specifieke uitdagingen wrvoor vrouwen stn, zoals beperkte mobiliteit en sterke betrokkenheid in de informele zorgeconomie (kinderopvang, infrastructuur). 1 De Schutter, O. (2013), Women s Rights and the Right to Food, A/HRC/22/50, pdf/officialreports/ _gender_en.pdf Het gezicht van honger Omdat honger een onrecht is 5

6 Aantal mensen met honger ( ) 1200 Wr wonen mensen met honger? noodsituaties stad 600 platteland Bron: FAO Bron: Broederlijk Delen, Achtergronddossier honger voedselzekerheid, 2012 Honger blijft schokkend stabiel Tot 2000 nam het ntal mensen met honger jr na jr af. Vanaf 2007 begon dat ntal sterk toe te nemen als gevolg van de snel stijgende voedselprijzen. In 2012 publiceerde de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) nieuwe hongercijfers. Op basis van ngepaste statistische technieken telde FAO 870 miljoen mensen met honger, meer dan de bevolking van de EU en de VS samen 2. Honger in de wereld blijft schokkend stabiel. In Azië en Sub-Sahara-Afrika zien we zelfs nog een toename van het ntal mensen met honger, zowel in absolute als in relatieve cijfers. Absoluut wil zeggen: het ntal hongerigen; relatief: het ntal hongerigen als percentage van de totale bevolking. Dit wil dus zeggen dat dit ntal sneller stijgt dan de bevolkingsgroei. Honger is echter geen exclusief probleem van ontwikkelingslanden. Zo melden armoedeorganisaties in België de ltste jaren een opmerkelijke toename van het ntal mensen dat zich meldt bij voedselbedelingen, tot zelfs 20% 3. In 2012 moesten meer dan mensen voor hulp bij de Voedselbanken nkloppen. Dat was een absoluut record. Net als in het Zuiden heeft honger bij ons alles te maken met armoede. Het inkomen van mensen die door de mazen van het sociale vangnet vall n, volstt niet langer om in een absolute basisbehoefte als voedsel te voorzien. Een plattelandsprobleem in de stad Nog steeds is honger vooral een probleem van armoede op het platteland. 75% van de mensen met onvoldoende toegang tot voedsel leeft op het platteland. 50% behoort tot kleinschalige boerenfamilies die van de opbrengst van een klein lapje grond moeten leven. 20% is landloos en kan in het beste geval n de slag als landarbeider. Een kleine groep tracht zich in leven te houden via het hoeden van vee, kleinschalige visserij, enz. In 2008 woonden voor het eerst in de geschiedenis even veel mensen in steden als op het platteland. In 2050 zal 70% van de wereldbevolking in steden wonen. Honger wordt hoe langer hoe meer een stedelijk probleem. Vandg woont reeds 1 miljard mensen in sloppenwijken 4. Vk zijn ze nr de stad getrokken omdat ze niet van het land kunnen leven. Op het platteland zien ze geen kansen omdat de overheid niet investeert in infrastructuur of landbouwontwikkeling, omdat hun producten niet kunnen concurreren met goedkope import, enz. In de steden ontbreken vk de mogelijkheden om uit de armoede te ontsnappen. Stijgende voedselprijzen leiden er tot een toename van honger. In ontwikkelingslanden geven mensen tot 80% van hun inkomen uit n voedsel. Als de voedselprijzen stijgen, besparen mensen op het ntal mltijden per dag, op de kwaliteit van het voedsel en op diensten als onderwijs en gezondheidszorg. In de steden van het Zuiden leiden stijgende voedselprijzen ook tot politieke 2 FAO, State of Food Insecurity in the World 2012, UN-Habitat, Slum Dwellers to double by 2030: Millennium Development Goal Could Fall Short, org/downloads/docs/4631_46759_gc%2021%20slum%20dwellers%20to%20double.pdf 6 Omdat honger een onrecht is Het gezicht van honger

7 - FAO/Peter DiCampo - instabiliteit en geweld. In 2007 en 2008 braken onlusten uit in Senegal, Burkina Faso, Marokko, Egypte en Indonesië uit protest tegen de stijgende prijzen van basisproducten als rijst en brood. Wat betekent het recht op voedsel? Dit houdt in dat iedereen recht heeft op een geregelde, permanente en onbelemmerde toegang tot voldoende en kwaliteitsvol voedsel. Dat kan door zelf voedsel te telen of door het te kopen. Bovendien moet dat voedsel je in stt stellen om fysiek en mentl gezond te leven en moet het n jouw specifieke culturele tradities voldoen 5. Yvonne, ambtenr bij de Burundese overheid Yvonne is al tien jr weduwe. Ze werkt in de administratie van de overheid. Hr salaris is al lang niet omhoog gegn en volstt niet meer om hr twee kinderen en het neefje wrvoor zij zorgt te voeden. Mijn strategie is simpel. We eten altijd lt op de dag, rond 4 uur, half 5. Zo eten we mr een keer per dag. De kinderen worden groot. Als ze niet voldn zijn, zullen ze hun plan wel trekken. Met het salaris van mijn man, die een goede job had bij de stt, konden we gemakkelijk rondkomen. Mr nu is alles omgeslagen. Ik kan mijn kinderen niet meer voeden en kleden. Ik ben er altijd in geslgd om de eindjes n elkr te knopen, mr sinds en vooral de jaren drna - is alles moeilijker geworden. Ik kan niet meer. Voor een zak rijst van 25 kg uit Tanzania betlde ik in BIF (Burundese franc, 1 euro = ong BIF), nu kost hij BIF. Een zak houtskool kostte BIF, nu Ik kan geen kant meer uit. Als het zo verder gt zullen we alleml sterven. Voor mij is dat niet zo erg, ik heb mijn tijd gehad. Mr ik beklg mijn kinderen. Het recht op voedsel is stevig verankerd in het internationale recht. Het mkt deel van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (art. 25) en het Internationl Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten (art. 11). 5 Ziegler, J. (2008), Promotion and Protection of all human rights, civil, political, economic, social and cultural rights, including the right to development, A/HRC/7/5, G pdf?OpenElement Het gezicht van honger Omdat honger een onrecht is 7

8 - FAO/Ami Vitale - Het recht op voedsel verplicht onze overheden tot een zeer duidelijk engagement. Ze moeten het recht op voedsel niet alleen respecteren, beschermen en vervullen in eigen land, mr ook maximale inspanningen doen om het recht op voedsel in andere landen te garanderen 6. Bovendien mogen onze regeringen geen mtregelen treffen die het recht op voedsel van mensen in andere landen bedreigen. Het recht op voedsel is dan ook geen politieke keuze of een morele plicht, mr een bindende juridische verplichting. Eerst en vooral zijn staten verplicht om het recht op voedsel te garanderen voor hun eigen bevolking. Staten moeten hun burgers ook beschermen tegen bedrijven en particulieren die de toegang tot adequt voedsel belemmeren. Staten moeten zorgen voor een verzekerde toegang tot de middelen die mensen nodig hebben om voedsel te produceren of n te kopen. Dit betekent dat staten moeten voorzien in voedselhulp of sociale beschermingsmtregelen voor mensen die dat nodig hebben, mr ook zorgen dat mensen toegang hebben tot land, water, enz 7. Een ieder heeft recht op een levensstandrd, die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin, wronder inbegrepen voeding, kleding, huisvesting en geneeskundige verzorging en de noodzakelijke sociale diensten, alsmede het recht op voorziening in geval van werkloosheid, ziekte, invaliditeit, overlijden van de echtgenoot, ouderdom of een ander gemis n bestnsmiddelen, ontstn ten gevolge van omstandigheden onafhankelijk van zijn wil. (Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, art. 25) De Staten die partij zijn bij dit Verdrag erkennen het recht van een ieder op een behoorlijke levensstandrd voor zichzelf en zijn gezin, drbij inbegrepen toereikende voeding, kleding en huisvesting, en op steeds betere levensomstandigheden. De Staten (...) nemen passende mtregelen om de verwezenlijking van dit recht te verzekeren, drbij het essentieel belang erkennende van vrijwillige internationale samenwerking. De Staten (...), het fundamentele recht erkennende van een ieder gevrijwrd te zijn tegen honger, nemen zowel zelfstandig als door middel van internationale samenwerking de mtregelen, wronder medebegrepen bijzondere programma s, die nodig zijn ten einde: a. De methoden voor de voortbrenging, verduurzaming en verdeling van voedsel te verbeteren door volledige gebruikmaking van de technische en wetenschappelijke kennis, door het geven van voorlichting omtrent de beginselen der voedingsleer en door het ontwikkelen of reorganiseren van agrarische stelsels op zodanige wijze dat de meest doelmatige ontwikkeling en benutting van natuurlijke hulpbronnen wordt verkregen; b. Een billijke verdeling van de wereldvoedselvoorraden in verhouding tot de behoefte te verzekeren, drbij rekening houdende met de problemen van zowel de voedselinvoerende als de voedseluitvoerende landen. (Internationl Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten, art. 11) 6 Mstricht Principles on Extraterritorial Obligations of States in the area of Economic, Social and Cultural Rights, Mstricht, February 2012, 7 General Comment 12 of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights on the right to adequate food (art. 11), 1999, 8 Omdat honger een onrecht is Het gezicht van honger

9 2. Honger: de oorzaken De voorbije decennia gingen vele hongerbeelden de wereld rond: Biafra, de Sahel, Ethiopië,... Honger stond gelijk n: droogte, natuurramp, bedelacties. We weten ondertussen beter. Honger is mensenwerk. De wereld produceert anderhalf keer meer voedsel dan nodig om ieder te voeden. Honger is geen gevolg van schrste, mr van armoede, ongelijkheid, economisch winstbejag, speculatie, brute landroof, verkeerde milieukeuzes,... Omdat honger een onrecht is, is een oude slogan van , mr nog steeds actueel. In dit deel zoomen we in op vijf grote oorzaken van honger. Het gevolg van dit alles? Onvoorspelbare voedselprijzen met enorme prijspieken. Oorzk 1 De klimtverandering Landbouw is een uitstoter Wie zorgt voor de uitstoot? 20% 50% 30% Boskap Landbouw en handel in voedselproducten Industrie en huishoudens De klimtverandering vormt een sleutelfactor in de voedselcrisis. Het voedselsysteem is er tegelijkertijd dader en slachtoffer van. De landbouw is één van de belangrijkste verantwoordelijken voor de uitstoot van broeikasgassen. Dat kan vreemd lijken, nst andere stevige uitstoters zoals het verkeer en vervuilende fabrieken. Het IPCC een panel van internationl vermrde klimtexperts - stelt dat de landbouw goed is voor 13,5 tot 15% van de jrlijkse globale emissie van broeikasgassen 1. Dat is een zeer voorzichtig cijfer. Het IPCC kijkt immers nr wat er gebeurt op het veld zelf en houdt geen rekening met de effecten van de wijzigingen in landgebruik en ontbossing als gevolg van de intensivering van de landbouw. Wanneer landbouw nieuwe gronden in gebruik neemt en bossen doet krimpen, verhoogt dit de uitstoot van broeikasgassen. Dat is meteen de reden wrom Indonesië één van de grootste Het voedselsysteem zorgt voor één derde van de totale uitstoot uitstoters van CO 2 is. Recente studies tonen n dat het globale voedselsysteem, van de productie van meststoffen en gewassen, tot verwerking, opslag en verpakking van voeding, verantwoordelijk is voor één derde van de broeikasgasemissie door de mens 2. En ook dat lijkt een voorzichtige schatting. Er duiken recent studies op die zelfs gewagen van 45 tot 50%. De klimtverandering ligt vandg al n de basis van honger en ondervoeding bij 45 miljoen mensen. Tegen 2030 zou dat ntal gestegen zijn tot 75 miljoen 3. Het IPCC wrschuwt dat de opbrengsten van regen-afhankelijke landbouwgewassen in sommige Afriknse landen tegen 2020 met mr liefst 50% zullen dalen 4. Dat kan de prijzen met 20% doen stijgen. 1 Smith, P., Martino, D. et. al. (2007), Agriculture, in: Climate Change 2007: Mitigation. Contribution of Working Group III to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge, ch/publications_and_data/ar4/wg3/en/ch8.html 2 Vermeulen, S.J., Campbell, B.M., Ingram, J.S.I. (2012), Climate Change and Food Systems, in: Annual Review of Environment and Resources, 37, pp ); Thornton,P. (2012), Recalibrating Food Production in the Developing World: Global Warming Will Change More Than Just the Climate, CCAFS Policy Brief no. 6, CGIAR Research Program on Climate Change, Agriculture and Food Security. 3 Global Humanitarian Forum, Human Impact Report, Climate Change: The Anatomy of a Silent Crisis, p. 24; IPCC, Fourth Assessment Report, Contribution of Working Group II, Chapter 5: Food, fibre and forest products, p Honger: de oorzaken Omdat honger een onrecht is 9

10 De impact van de klimtverandering doet zich het zwrst voelen in de voedselproductie van de armste regio s Bron: UNEP Projected changes in agricultural productivity 2080 due to climate change, incorporating the effects of carbon fertilization -50% -15% 0 +15% +35% No data De boer is twee ml het slachtoffer De gevolgen van de klimtverandering zijn niet mis - en ondertussen al afdoende gekend. Klimtrampen vernietigen oogsten en tasten de bodemkwaliteit n in de armste regio s van de wereld. Stijgende temperaturen, watertekorten, droogtes en overstromingen doen opbrengsten dalen. Verwoestijning doet de beschikbare landbouwgronden inkrimpen. In de wereldzeeën krimpt het visbestand. Terwijl warmere temperaturen leiden tot betere landbouwomstandigheden en meeropbrengsten in sommige delen van Noord-Amerika en Rusland, is de globale impact van klimtverandering op voedselzekerheid desastreus. De impact is het grootst in de armste regio s. Kleine boeren worden dus twee ml getroffen: ze ondervinden de meeste impact van de klimtverandering en beschikken over de minste middelen om zich dr tegen te wapenen. Dalende opbrengsten betekenen dat ze steeds minder overhouden om hun families te voeden en dwingt hen voedsel n te kopen op de markt. Net wanneer de prijzen het hoogst zijn omwille van de dalende opbrengsten. Een vicieuze cirkel. De Oegandese koffieboer en het klimt Koffie is in het Oost-Afriknse land het belangrijkste exportgewas. De koffiesector stelt er meer dan vijf miljoen mensen tewerk. Mr de producenten krijgen het kwd. Te veel regen op beplde momenten verhindert de bloei, wrdoor de productie afneemt. Lange periodes van droogte zorgen ervoor dat de bonen niet goed rijpen en de bodem zijn vruchtbrheid verliest. De bonen kunnen niet goed drogen en gn schimmelen. Meer en meer plagen steken de kop op. De coöperatie Gumutindo in Oeganda produceert fairtrade-koffie. Directeur Willington Wamayeye trok in 2007 n de alarmbel. Ik woon al heel mijn leven rond de Mount Elgon en heb het weer nooit zo onvoorspelbr meegemkt. Niet alleen de koffie ondervindt hinder van de klimtfratsen, mr ook basisvoedsel zoals bananen. Drdoor is voedsel duurder geworden, zegt Wamayeye. Een ander groot probleem zijn de rdverschuivingen die de zware regenval veroorzkt. Hele dorpen zijn al weggespoeld en ook koffieplantages verdwijnen. In die context is het zk om gezonde, jonge planten te kweken die het minst vatbr zijn voor ziekten. Gumutindo mkt ook volop werk van erosiebestrijding door bomen tussen de koffie te planten. Dat zijn zowel fruitbomen als schaduwplanten die de bodem verrijken. Bronnen: Oxfam Groei campagne, Oxfam Wereldwinkels 4 UNEP Omdat honger een onrecht is Honger: de oorzaken

11 Oorzk 2 Brandstof voor mensen of voor auto s? Een bio in je tank Omwille van de stijgende petroleumprijzen en de zoektocht nr koolstofarme energiebronnen in de strijd tegen de opwarming van de rde, neemt de vrg nr biobrandstoffen (zie kadertekst) sterk toe. De afgelopen jaren nemen Europa en de Verenigde Staten, mr ook groeilanden als Brazilië en China, initiatieven om biobrandstoffen te promoten. De Europese richtlijn voor hernieuwbare energie legt een verplichting op om tegen % van de brandstof voor transport uit hernieuwbare energie (lees: biobrandstoffen) te halen. Ondertussen lanceerde de Europese Commissie een nieuw voorstel. Biobrandstoffen die van voedsel zijn afgeleid plantrdige olie, granen en suiker zouden slechts voor maximl 5% mogen bijdragen n die doelstelling. Dat betekent niet dat lidstaten maximl 5% biobrandstoffen afkomstig van voedsel mogen gebruiken, wel dat ze slechts 5% mogen nrekenen in hun rapportage n Europa. België vertlde de Europese 10%-regel in een verplichting om gewone brandstoffen te mengen met minstens 4% biobrandstof. Om de productie in België te stimuleren, voorziet de overheid een accijnsverlaging voor goedgekeurde biobrandstoffen (op basis van koolzd bijvoorbeeld). De link tussen het pompstation en honger Er zijn serieuze kanttekeningen te pltsen bij het stimuleren van biobrandstoffen. De vrg ernr bedreigt immers het recht op voedsel in het Zuiden. In 2011 brachten internationale instellingen een rapport ter zake uit. Het gt onder meer om de Wereldbank, de Wereldhandelsorganisatie (WTO), het Internationl Muntfonds (IMF), de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en vijf agentschappen van de Verenigde Naties. Het rapport liet er geen twijfel over bestn: zonder biobrandstoffen zouden voedselprijzen nzienlijk lager zijn 5. Een vergelijking tussen voorspellingsmodellen toont n dat het huidige beleid tegen 2020 leidt tot prijsstijgingen van 20 tot 30% voor basisgewassen als maïs, tarwe, suiker en plantrdige olie 6. Die prijsstijgingen leiden onmiddellijk tot meer honger. De vrg nr biobrandstoffen de doelstellingen die door verschillende regeringen worden opgelegd is een belangrijke drijfveer voor de wereldwijde rush voor land. In vele gevallen zijn kleine boeren en boerinnen dr het slachtoffer van. Europa produceert zelf onvoldoende zodat grondstoffen voor biobrandstoffen moeten worden ingevoerd. Het Centre for International Forestry Research vond in Sub-Sahara-Afrika 109 Europese en Noord-Ameriknse projecten voor de productie van biobrandstoffen, goed voor bijna 7 miljoen hectare 7. Biobrandstoffen: níet in je bioshop om de hoek Biobrandstoffen worden gewonnen uit biomassa, de biologisch afbreekbare fractie van producten uit de landbouw, bosbouw en ander afval. Bio in de term biobrandstoffen verwijst dus niet nr de biologische teeltwijze van landbouwgrondstoffen. De bekendste soorten zijn vloeibr, zoals bio-ethanol en biodiesel. Bio-ethanol kun je mengen met benzine, biodiesel met dieselolie. Bio-ethanol bekomt men door vergisting van suikers uit gewassen als maïs, tarwe, suikerriet of biet. Biodiesel wordt gewonnen uit plantrdige oliën, zoals koolzd, palmnoten en soja. Beide brandstoffen worden gebruikt in het verkeer. Momenteel wordt ook druk geprt over biobrandstoffen van de tweede en derde generatie. Biobrandstoffen van de tweede generatie worden niet onmiddellijk uit voedsel gewonnen, mr uit oneetbare gewassen of plantenresten. Toch is voor deze biobrandstoffen vk bijkomende landbouwgrond nodig. Het wegnemen van oogstresten (stengels, wortels, ) voor de productie van biobrandstoffen gt ten koste van de bodemkwaliteit. Onder biobrandstoffen van de derde generatie worden brandstoffen bedoeld die gewonnen worden uit algen. Ze hebben het voordeel dat ze niet concurreren met voedselproductie of afhankelijk zijn van landbouwgrond. De productie bevindt zich nog in de experimentele fase en wordt nog niet op grote schl toegepast. Tot slot zijn er nog de klassieke vaste biobrandstoffen zoals hout en houtskool. 5 FAO, IFAD, IMF,OECD, UNCTAD, WFP, the World Bank, the WTO, IFPRI and the UNHLTF (2011), Price Volatility in Food and Agricultural Markets: Policy Responses, 6 ActionAid (2012), Fuel for thought, Addressing the social impacts of EU biofuels policies, sites/files/actionaid/fuel_for_thought.pdf 7 ActionAId (2013), Adding fuel to the flame: the real impact of EU biofuel policy on developing countries, actionaid.org/sites/files/actionaid/adding_fuel_to_the_flame_actionaid_2013.pdf Honger: de oorzaken Omdat honger een onrecht is 11

Klimaat- en voedselcrisis

Klimaat- en voedselcrisis Klimaat- en voedselcrisis DUURZAME KLEINSCHALIGE LANDBOUW ALS DEEL VAN DE OPLOSSING COLOFON Dit dossier bevat bijdragen van: Brigitte Gloire, Thierry Kesteloot, Marieke Poissonnier, Corentin Dayez, Saar

Nadere informatie

een ander voedselsysteem bouwen is mogelijk

een ander voedselsysteem bouwen is mogelijk een ander voedselsysteem bouwen is mogelijk Zes principes van voedselsoevereiniteit: 1. Mensen van voedsel verzekeren: Voedselsoevereiniteit stelt het recht op voldoende, gezond en cultureel passend voedsel

Nadere informatie

Grip op grondstoffen: Leveringszekerheid en biodiversiteit

Grip op grondstoffen: Leveringszekerheid en biodiversiteit SUSTAINABILITY Grip op grondstoffen: Leveringszekerheid en biodiversiteit In samenwerking met PBEE, CBL, FNLI, IUCN, Natuur & Milieu en VNO NCW Mei 2014 kpmg.com/sustainability National Committee of The

Nadere informatie

Vis, als duurzaam kapitaal. De Nederlandse visie op het nieuwe Europese visserijbeleid

Vis, als duurzaam kapitaal. De Nederlandse visie op het nieuwe Europese visserijbeleid Vis, als duurzaam kapitaal De Nederlandse visie op het nieuwe Europese visserijbeleid Inhoud 1. Vis, als duurzaam kapitaal 4 Balans na dertig jaar visserijbeleid 6 Horizon 2020 6 2. De balans na twee

Nadere informatie

Ons Geld. Naar een nieuw geldsysteem. Frans Doorman Stichting Ons Geld 1

Ons Geld. Naar een nieuw geldsysteem. Frans Doorman Stichting Ons Geld 1 Ons Geld Naar een nieuw geldsysteem Frans Doorman Stichting Ons Geld 1 Inhoudsopgave SAMENVATTING...3 1. GEBREK AAN GELD...5 2. WAT IS GELD?...7 3. WAT HEBBEN WE VAN GELD GEMAAKT?...8 4. HOE WORDT GELD

Nadere informatie

ONS. GELDSYSTEEM Problemen en mogelijke oplossingen. Een verkenning van. Economy Transformers in samenwerking met Oxfam Novib

ONS. GELDSYSTEEM Problemen en mogelijke oplossingen. Een verkenning van. Economy Transformers in samenwerking met Oxfam Novib Economy Transformers in samenwerking met Oxfam Novib Een verkenning van ONS GELDSYSTEEM Problemen en mogelijke oplossingen Verzameld en geschreven door: Helen Toxopeus en Simone Toxopeus EEN VERKENNING

Nadere informatie

nummer 8 mei 2007 [ Zijn kinderrechten een modegril? ] Zijn Kinderrechten Kinderrechtenverdrag meerderjarig Veerle De Roover & Sven Rooms

nummer 8 mei 2007 [ Zijn kinderrechten een modegril? ] Zijn Kinderrechten Kinderrechtenverdrag meerderjarig Veerle De Roover & Sven Rooms Zijn Kinderrechten een MOdegril? Kinderrechtenverdrag meerderjarig?door Veerle De Roover & Sven Rooms nummer 8 mei 2007 www.mo.be MO*papers is een serie analyses die uitgegeven wordt door Wereldmediahuis

Nadere informatie

Zaai- en pootgoed, hoekstenen van voedselzekerheid

Zaai- en pootgoed, hoekstenen van voedselzekerheid Een goede oogst? We hebben nood aan aangepast zaaien pootgoed. Toegang tot zaad Zaai- en pootgoed, hoekstenen van voedselzekerheid Toegang tot zaad 1 2 Toegang tot zaad Toegang tot zaad Inleiding Duizenden

Nadere informatie

BAY OF ISLAND. Paihia NORTH ISLAND. Lake Taupo. Napier COOK STRAIT. Picton Nelson. Wellington van 28 tot 29 november 2012. Harihari Christchurch

BAY OF ISLAND. Paihia NORTH ISLAND. Lake Taupo. Napier COOK STRAIT. Picton Nelson. Wellington van 28 tot 29 november 2012. Harihari Christchurch Nieuw-zeeland Studie verwezenlijkt ter gelegenheid van de gezamenlijke economische zending onder het voorzitterschap van ZKH Prins Filip van 27 tot 30 november 2012 Ninety Mile Beach Paihia BAY OF ISLAND

Nadere informatie

een gruwelverhaal over belastingparadijzen pak ons dan als je kan

een gruwelverhaal over belastingparadijzen pak ons dan als je kan een gruwelverhaal over belastingparadijzen pak ons dan als je kan Waarom een internationaal netwerk voor belastingrechtvaardigheid? Ontstaan en doelstellingen van het Tax Justice Network Het internationale

Nadere informatie

België duurzaam. Samen maken we VISIE BELGIË. voor. een. lees de acht verhalen over duurzaam leven

België duurzaam. Samen maken we VISIE BELGIË. voor. een. lees de acht verhalen over duurzaam leven een VISIE voor BELGIË Samen maken we België duurzaam lees de acht verhalen over duurzaam leven & voeg jouw engagement toe aan de wensboom voor een duurzaam België p 2 een VISIE voor BELGIË Iedereen kan

Nadere informatie

Het nieuwe bankieren

Het nieuwe bankieren Het nieuwe bankieren Het nieuwe bankieren De duurzame oplossingen van bankier Peter Blom Tobias Reijngoud Kosmos Uitgevers, Utrecht/Antwerpen www.kosmosuitgevers.nl 2009 Kosmos Uitgevers B.V., Utrecht/Antwerpen

Nadere informatie

WATER - EEN KOSTBAAR GOED De Nederlandse watervoetafdruk nader bekeken

WATER - EEN KOSTBAAR GOED De Nederlandse watervoetafdruk nader bekeken WATER - EEN KOSTBAAR GOED De Nederlandse watervoetafdruk nader bekeken Colofon Uitgave Wereld Natuur Fonds, maart 2010 Redactie Esther Blom, Monique Grooten, Marieke van Zalk, Natascha Zwaal (Wereld Natuur

Nadere informatie

De energieke samenleving

De energieke samenleving De energieke samenleving Op zoek naar een sturingsfilosofie voor een schone economie maarten hajer De energieke samenleving Op zoek naar een sturingsfilosofie voor een schone economie Maarten Hajer Planbureau

Nadere informatie

Een ander Europa is mogelijk

Een ander Europa is mogelijk Een ander Europa is mogelijk Ideeën voor een nieuw Europa Willem Bos F 2,- Vooraf Na de referenda over de Europese Grondwet in Frankrijk en Nederland, op respectievelijk 29 mei en 1 juni 2005, werd door

Nadere informatie

Naar een voedselbeleid

Naar een voedselbeleid Naar een voedselbeleid Naar een voedselbeleid De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (wrr) werd in voorlopige vorm ingesteld in 1972. Bij wet van 30 juni 1976 (Stb.413) is de positie van de

Nadere informatie

Impact van de klimaatverandering in België

Impact van de klimaatverandering in België Impact van de klimaatverandering in België Bibliografische referentie Impact van de klimaatverandering in België, Jean-Pascal van Ypersele en Philippe Marbaix (onder leiding van), Greenpeace, Brussel,

Nadere informatie

Timmer aan minder klimaatverandering:

Timmer aan minder klimaatverandering: Timmer aan minder klimaatverandering: Gebruik hout! Medewerkers Gunilla Beyer Scandinavische Raad voor Bos Swedish Forest Industries Federation Manu Defays Belgian Woodforum Martin Fischer Holzabsatzfonds

Nadere informatie

DE EUROPESE UNIE IN HET KORT. Europa in 12 lessen. door Pascal Fontaine. Europese Unie

DE EUROPESE UNIE IN HET KORT. Europa in 12 lessen. door Pascal Fontaine. Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Europa in 12 lessen door Pascal Fontaine Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Deze publicatie maakt deel uit van een reeks brochures waarin wordt uitgelegd wat de EU

Nadere informatie

Een speciale editie van anarchistisch actieblad DE NAR n 168. Gratis! België - Belgique P.B. Antwerpen X 8/6414

Een speciale editie van anarchistisch actieblad DE NAR n 168. Gratis! België - Belgique P.B. Antwerpen X 8/6414 België - Belgique P.B. Antwerpen X 8/6414 Gratis! Een speciale editie van anarchistisch actieblad DE NAR n 168 De Nar vzw, Postbus 136, 3000 Leuven 3, zeswekelijks tijdschrift, vijftiende jaargang, afgiftekantoor

Nadere informatie

Biomaterialen, drijfveer voor de biobased economy. Strategie voor een groene samenleving

Biomaterialen, drijfveer voor de biobased economy. Strategie voor een groene samenleving Biomaterialen, drijfveer voor de biobased economy Strategie voor een groene samenleving Wetenschappelijke en Technologische Commissie voor de biobased economy Biomaterialen, drijfveer voor de biobased

Nadere informatie

Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb

Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb Colofon Colofon Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb is een uitgave van MKB-Nederland en VNO-NCW Postbus 93002 2509 AA Den Haag

Nadere informatie

België en zijn ecologische voetafdruk

België en zijn ecologische voetafdruk RAPPORT 2010 België en zijn ecologische voetafdruk Verantwoordelijk uitgever: Damien Vincent, WWF-België, Emile Jacqmainlaan 90, 1000 Brussel. Redactie: Aurélien Boutaud, Stijn Bruers, Anne-Kirstine de

Nadere informatie

Wie we zijn en wat we willen

Wie we zijn en wat we willen Wie we zijn en wat we willen Een politieke plaatsbepaling voor GroenLinks Wijnand Duyvendak Wie we zijn en wat we willen Een politieke plaatsbepaling voor GroenLinks Wijnand Duyvendak Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Als boeren overleven wordt

Als boeren overleven wordt Als boeren overleven wordt Als boeren overleven wordt Als boeren overleven wordt Ten geleide v Twee jaar geleden publiceerde de Koning Boudewijnstichting het rapport Boeren in de knel, armoede in land-

Nadere informatie

allemaal anders allemaal gelijk Educatief pakket

allemaal anders allemaal gelijk Educatief pakket allemaal anders allemaal gelijk Educatief pakket Oorspronkelijke uitgave: All different, All equal. Education Pack. Straatsburg, 1995 Copyright Council of Europe De vertaling werd met de toestemming van

Nadere informatie

DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING

DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING 12 1. De weg naar het Algemeen verslag over de armoede INLEIDING 13 Wie gelukkig is leeft in een wereld van mogelijkheden L. Apostel Niemand heeft er groot belang bij de waarheid

Nadere informatie

in de onderdrukking van Palestijnen

in de onderdrukking van Palestijnen * * Ons aandeel in de onderdrukking van Palestijnen We staan er niet vaak bij stil, maar we zijn nauwer betrokken bij veel oorlogen dan we zelf zouden willen. Terwijl in een ver land bommen vallen, rinkelt

Nadere informatie

Over tevreden consumenten De rol van supermarkten

Over tevreden consumenten De rol van supermarkten Over tevreden consumenten De rol van supermarkten centraal bureau levensmiddelenhandel Over tevreden consumenten De rol van supermarkten centraal bureau levensmiddelenhandel 4 Ter inleiding 5 Geachte

Nadere informatie