Goed geregeld voor 2013 Fiscale tips voor de dga

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "www.pwc.nl Goed geregeld voor 2013 Fiscale tips voor de dga"

Transcriptie

1 Goed geregeld voor 2013 Fiscale tips voor de dga

2 Inhoudsopgave Goed geregeld voor 2013 Fiscale tips voor de dga Inhoud Onderneming 4 Groepsleningen (thin capitalization) 4 Ontvoeging uit fiscale eenheid op verzoek 4 Renteaftrek bij overname 4 Versnelde verliesneming 4 Verliesverdamping 4 Herinvesteringsreserve 4 Desinvesteringsbijtelling 5 Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 5 Houder aanmerkelijk belang 5 Voorkomen 16%-werkgeversheffing 5 Timing inkomen uit aanmerkelijk belang 5 Dividend in plaats van loon 5 Aflossen of verkopen van in box 1 belaste vordering 5 Renseigneringsplicht voor vanaf 2013 bij de eigen bv aangegane eigenwoningschuld 5 Herfinanciering eigenwoningschuld bij de eigen bv 5 Particulier 5 Hypotheekrente 5 Vooruitbetalen van hypotheekrente 5 Aflossing van eigenwoningschuld 5 Beleggen in vrijgestelde box 3-vermogens bestanddelen 6 Betalen belastingschulden 6 Werkgever en werknemer 6 Invoering werkkostenregeling 6 Eenmalige 16%-werkgeversheffing in Verhoging tarief pseudo-eindheffing 6 Invoering Wet uniformering loonbegrip 6 Uniformering loonbegrip en levensloopregeling 6 Controleer WGA-beschikking 7 Wijzigingen bijtelling auto van de zaak 7 Pensioen in eigen beheer 7 Uitgekeerd of nog uit te keren dividend 7 Dekkingsgraad pensioen-bv 7 Uitstellen pensioeningangsdatum 7 2 Goed geregeld voor 2013 Fiscale tips voor de dga

3 Pensioenaanspraak hoger dan euro (grens 2013) 7 Eigen bijdrage voor pensioenopbouw 8 Gevolgen verhoging pensioenrichtleeftijd 8 Voldoen aan vereisten pensioen-bv 8 Minimaal 10 procent zeggenschap in pensioen-bv 8 Na-indexatie van pensioen 8 Grensoverschrijdende arbeid 8 De 150 km-grens in de 30%-regeling 8 De salarisnorm in de 30%-regeling 8 IB-tarieven in loonaangifte onder de 30%-regeling 8 Voornemen tot verhuur van de eigen woning 8 16%-werkgeversheffing 9 Bijdrage Zorgverzekeringswet 9 Schenken en vererven 9 Bedrijfsopvolging 9 Openstaande aanslagen schenk- en erfbelasting 9 Nieuw huwelijksvermogensrecht 9 Aangiftetermijn schenkingen 9 Jaarlijkse schenkingsvrijstelling kinderen 9 Eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling kinderen 10 Schenkingsvrijstelling kleinkinderen en derden 10 Notariële schuldigerkenning 10 Renteloze of laagrentende lening 10 Erkende goede doelen 10 Culturele instellingen 10 Sociaal belang behartigende instelling (sbbi) 10 Steunstichtingen sbbi 11 Btw-ondernemer 11 Btw-plicht commissarissen en toezichthouders 11 Privégebruik auto van de zaak 11 Privégebruik vóór 2011 aangeschaft bedrijfsgebouw 11 Privégebruik vanaf 2011 aangeschaft bedrijfsgebouw 11 Privégebruik overige ondernemingsgoederen en -diensten 11 Wijziging gemengd gebruikt investeringsgoed 12 Btw-belaste (ver)huur onroerende zaak 12 Btw-belaste aankoop onroerende zaak in 2011 of Negatieve verklaring na aankoop onroerende zaak 12 Heffing en invordering 12 Verzuimboete overschrijding aangiftetermijn 12 Heffingsrente wordt belastingrente 12 Invorderingsrente 12 Uitstel bij betalingsproblemen 12 Bodemrecht fiscus 13 Goed geregeld voor 2013 Fiscale tips voor de dga 3

4 Goed geregeld voor 2013 Fiscale tips voor de dga Het einde van het jaar komt in zicht. Om uw zaken fiscaal goed geregeld te hebben voordat 2013 zijn intrede doet, kan het voor u als directeurgrootaandeelhouder (dga) van belang zijn om uw fiscale positie nu te onderzoeken. In deze publicatie hebben wij de belangrijkste fiscale tips en aandachtspunten voor u op een rij gezet. Zo kunt u nagaan of u vóór 1 januari 2013 wel of geen actie moet ondernemen. Onze adviseurs helpen u daarbij graag verder. Onderneming Groepsleningen (thin capitalization) Zijn er in uw concern groepsleningen afgesloten? U kunt toepassing van de renteaftrekbeperking op grond van de zogenoemde thin capitalization-regeling mogelijk voorkomen door voor het einde van het jaar de hoogte van het eigen vermogen en/of het vreemd vermogen aan te passen. Overigens komt de thin capitalizationregeling met ingang van 1 januari 2013 te vervallen. Wel treedt dan een nieuwe renteaftrekbeperking in werking voor deelnemingen die bovenmatig zijn gefinancierd met leningen. Ontvoeging uit fiscale eenheid op verzoek Wilt u per 1 januari 2013 een of meer vennootschappen uit een bestaande fiscale eenheid ontvoegen? Zorg er dan voor dat het verzoek tot ontvoeging uiterlijk op 31 december 2012 is ingediend. Renteaftrek bij overname Overweegt u om een overname te plegen of is een dergelijk traject al in gang gezet? Besef dan dat de rente die wordt betaald op een lening die is bedoeld om een andere vennootschap te verwerven, misschien niet volledig aftrekbaar is. Voor de vennootschapsbelasting gelden namelijk verschillende renteaftrekbeperkende regelingen. Met een juiste structurering kan worden voorkomen dat rente onnodig onder de aftrekbeperking valt. Versnelde verliesneming Heeft uw vennootschap in de belastingjaren 2009, 2010 en/of 2011 verliezen geleden en zijn de definitieve aanslagen nog niet opgelegd? Voor die jaren geldt een tijdelijke maatregel, waarbij u ervoor kunt kiezen om de termijn voor achterwaartse verliesverrekening te verlengen van één jaar naar drie jaar. Gevolg van deze keuze is overigens wel dat de termijn voor voorwaartse verliesverrekening wordt ingekort van negen naar zes jaar. Op elk extra verrekeningsjaar kunt u bovendien maximaal 10 miljoen euro aan verlies terugwentelen. Is achterwaartse verliesverrekening niet mogelijk? In dat geval kan het voor u juist gunstiger zijn om het ontstaan van verliezen zo veel mogelijk te voorkomen en uit te stellen in verband met de beperkte voorwaartse verliescompensatietermijn van negen jaar. U bent daarbij wel gebonden aan de regels van goed koopmansgebruik. Verliesverdamping Beschikt uw vennootschap over fiscale verliezen en dreigen die te verdampen? Als hoofdregel geldt dat verliezen negen jaar voorwaarts verrekenbaar zijn. Na die termijn verdampen de verliezen. Meestal kan verliesverdamping worden voorkomen door tijdig maatregelen te treffen. Herinvesteringsreserve Hebt u in het kalenderjaar 2009 een herinvesteringsreserve gevormd als gevolg van de verkoop van een bedrijfsmiddel? Als u dan niet voor het einde van 2012 een herinvestering doet, valt de reserve vrij in de winst en wordt dus belast. 4 Goed geregeld voor 2013 Fiscale tips voor de dga

5 Desinvesteringsbijtelling Hebt u minder dan vijf jaar geleden een bedrijfsmiddel aangeschaft en bent u van plan om dit bedrijfsmiddel te verkopen? Om een desinvesteringsbijtelling te voorkomen, is het voor u misschien raadzaam om dit bedrijfsmiddel pas begin 2013 te verkopen. Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek Bent u van plan om nog dit jaar in uw onderneming investeringen te doen of hebt u dat al gedaan? Let dan op dat het recht op investeringsaftrek volledig vervalt als u het maximale investerings bedrag van euro overschrijdt. Dreigt u dit maximumbedrag te overschrijden, dan kan het verstandiger zijn om investeringen (deels) uit te stellen tot Houder aanmerkelijk belang Voorkomen 16%-werkgeversheffing Gaat u over 2012 een (gebruikelijk) loon ontvangen van meer dan euro? Dan is het voor u aantrekkelijk te bekijken of dit kan worden verlaagd door bijvoorbeeld een eigen bijdrage voor de auto van de zaak of additionele pensioendotaties. Over het meerdere moet uw werkgever namelijk 16 procent belasting afdragen, bovenop de al ingehouden 52 procent loonbelasting. Deze regeling geldt ook voor dga s die loon ontvangen van een bv waarin zij een aanmerkelijk belang houden. Timing inkomen uit aanmerkelijk belang Bent u van plan om dividend uit te keren op aandelen die een aanmerkelijk belang vormen? Of wilt u uw aanmerkelijkbelangaandelen verkopen? Let er dan op dat u zowel de dividenduitkering als de verkoop uitstelt tot na 1 januari Dit in verband met de peildatum voor box 3 op 1 januari. Als u echter een aanmerkelijkbelangverlies verwacht, kan verkoop vóór 1 januari 2013 per saldo aantrekkelijker zijn indien daardoor het verlies naar een eerder jaar met positief box 2-inkomen kan worden teruggewenteld. Dividend in plaats van loon Wilt u dit jaar aan uzelf nog extra loon uitbetalen? Zo ja, dan is de keuze voor een dividenduitkering een fiscaal aantrekkelijker alternatief. Over extra loon wordt in 2012 maximaal 52 procent inkomstenbelasting geheven, terwijl op een dividenduitkering ten laste van de lopende jaarwinst een gecombineerde inkomsten- en vennootschapsbelastingdruk van 40 tot 43,75 procent rust. Aflossen of verkopen van in box 1 belaste vordering Overweegt u een in box 1 belaste vordering op uw eigen bv af te lossen of te verkopen? Let er dan op dat u de aflossing of de verkoop uitstelt tot na 1 januari Daarmee bespaart u een vol jaar box 3-heffing over het bedrag van de aflossing. Renseigneringsplicht voor vanaf 2013 bij de eigen bv aangegane eigenwoningschuld Overweegt u geld te lenen van uw bv voor de aanschaf of verbetering van uw eigen woning? Let dan op dat de rente op deze eigenwoningschuld vanaf 2013 alleen aftrekbaar is als u - naast de normale voorwaarden - de basisgegevens van deze lening aan de Belastingdienst doorgeeft. Herfinanciering eigenwoningschuld bij de eigen bv Bent u van plan uw bestaande eigenwoningschuld te herfinancieren bij uw eigen bv? Let dan op dat de rente vanaf onder overigens gelijke omstandigheden - alleen aftrekbaar is als de hele lening of het hele leningsdeel wordt geherfinancierd. Particulier Hypotheekrente Wilt u (extra) geld lenen om uw eigen woning te verbouwen of een nieuwe aan te schaffen? Dan kan het aantrekkelijk zijn om de lening al in 2012 aan te gaan. Vanaf 2013 is de rente over (nieuwe) eigenwoningschuld alleen nog maar aftrekbaar als de lening tenminste annuïtair wordt afgelost. Aan de aftrek zijn bepaalde voorwaarden verbonden. Vooruitbetalen van hypotheekrente Verwacht u in 2013 een (veel) lager inkomen in box 1 dan in 2012? Dan kan het in verband met de aftrek tegen een hoger progressief tarief onder voorwaarden aantrekkelijk zijn hypotheekrente van het eerste halfjaar van 2013 vooruit te betalen in Aflossing van eigenwoningschuld Hebt u als huiseigenaar alleen nog een geringe rentedragende hypothecaire lening op uw huis? Dan kunt u in 2013 volledig profiteren van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld door deze lening vóór 1 januari 2013 volledig af te lossen. Goed geregeld voor 2013 Fiscale tips voor de dga 5

6 Beleggen in vrijgestelde box 3-vermogensbestanddelen Hebt u belangstelling voor het beleggen in vermogensbestanddelen waarvoor fiscale faciliteiten bestaan (vrijstellingen in box 3 en soms extra heffingskortingen)? Heffing van inkomstenbelasting in 2012 kunt u beperken als u nog vóór 1 januari 2013 in deze beleggingscategorieën belegt. Maar bent u van plan om een box 3-vermogensbestanddeel te verkopen dat nu is vrijgesteld, dan kunt u die verkoop beter uitstellen tot na 1 januari De ontvangen koopprijs verhoogt immers de box 3-heffing. Betalen belastingschulden Moet u nog een belastingaanslag betalen? Het kan aantrekkelijk zijn om uw openstaande (definitieve) belastingaanslagen nog dit jaar te betalen. Nog niet betaalde belastingschulden mogen namelijk niet in box 3 in aftrek worden gebracht, met uitzondering van te betalen schenk- en erfbelasting. Hebt u vóór 1 oktober 2012 schriftelijk verzocht om een (nadere) voorlopige aanslag en is deze niet vóór 31 december 2012 opgelegd waardoor u die niet voor het einde van 2012 kunt betalen? Dan mag u op 1 januari 2013 een bedrag ter grootte van de na 31 december 2012 opgelegde en betaalde belastingaanslag toch in aftrek brengen op de belaste bezittingen in box 3. Werkgever en werknemer Invoering werkkostenregeling Bent u nog niet overgestapt op de werkkostenregeling en gaat u dat ook niet per 1 januari 2013 doen? Houd er dan rekening mee dat u komend jaar tijdig begint met de implementatie van deze nieuwe regelgeving, want vanaf 1 januari 2014 moeten alle werkgevers verplicht de werkkostenregeling toepassen. Let op dat de vrije ruimte per 1 januari 2013 is verhoogd naar 1,5 procent (in plaats van de eerder aangekondigde 1,6 procent). Overstappen vergt het nodige van zowel uw salaris- als uw financiële administratie. Daarnaast kunnen aanpassingen in de arbeidsvoorwaarden nodig of wenselijk zijn. PwC heeft een (gratis) handige tool voor u ontwikkeld, die beschikbaar is op werkkostenregeling. Eenmalige 16%-werkgeversheffing in 2013 Hebt u werknemers in dienst met een loon in 2012 dat hoger is dan euro? Dan bent u in 2013 mogelijk 16 procent eindheffing verschuldigd over een deel van het loon dat deze werknemers in 2012 hebben ontvangen. Deze eenmalige heffing is mogelijk te voorkomen door het loon van deze werknemers over 2012 te beperken. Verhoging tarief pseudo-eindheffing Bent u van plan werknemers met een salaris van meer dan euro (over de toetsperiode) te ontslaan en ze een ontslagvergoeding te betalen? Dan kan het zijn dat de ontslagvergoeding wordt gekwalificeerd als excessieve vertrekvergoeding, waarover eindheffing is verschuldigd. Met ingang van 1 januari 2013 wordt het eindheffingstarief over excessieve vertrekvergoedingen verhoogd van 30 naar 75 procent. U kunt eindheffing besparen door deze vertrekvergoeding nog in 2012 uit te betalen. Invoering Wet uniformering loonbegrip Bent u van plan om begin 2013 bonussen en dergelijke incidentele beloningen aan uw werknemers te betalen? Houd er dan rekening mee dat vanaf 1 januari 2013 de loonbegrippen voor de heffing van loonbelasting en premieheffing - op enkele uitzonderingen na - volledig gelijk worden getrokken. Ook wordt bijvoorbeeld de franchise voor de Awf-premie afgeschaft, waardoor u over het hele loon van de werknemer (tot aan het premiemaximum) premies werknemersverzekeringen gaat betalen. Het kan daarom aantrekkelijk zijn om voor werknemers met een loon dat lager is dan deze franchise (2012: euro), de voor 2013 voorziene incidentele beloningen al in december 2012 uit te betalen. Hierdoor kunt u de heffing van de Awf-premie over deze incidentele beloning besparen. Uniformering loonbegrip en levensloopregeling Hebt u werknemers die ook in 2012 nog hebben ingelegd in de levensloopregeling, of werknemers die in 2013 willen opnemen uit hun levenslooptegoed? Ook dan heeft de uniformering van het loonbegrip gevolgen. Vanaf 1 januari 2013 zijn over de inleg in de levensloopregeling geen premies werknemersverzekeringen meer verschuldigd. Maar u bent wel premies werknemersverzekeringen verschuldigd over de bedragen die vanaf 1 januari 2013 uit het levenslooptegoed worden opgenomen, wat nu niet het geval is. Verder is het overgangsrecht aangepast. Op grond daarvan wordt het levenslooptegoed in Goed geregeld voor 2013 Fiscale tips voor de dga

7 in één keer vrijgegeven tegen een belastingkorting van 20 procent. Dit kan een extra stimulans zijn voor de werknemers om hun saldo in 2013 op te nemen. Dat kan consequenties hebben voor de omvang van de door u verschuldigde premies. Controleer WGA-beschikking Bent u als werkgever geen eigenrisicodrager voor de Wet werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA)? Dan ontvangt u binnenkort uw beschikking gedifferentieerde premie WGA van de Belastingdienst. In de praktijk blijkt nog wel eens dat deze beschikking fouten bevat. Wij adviseren u om deze beschikking grondig en ook binnen afzienbare tijd te controleren, gelet op de relatief korte bezwaartermijn. Een goede controle kan eventueel een premiebesparing opleveren. Wijzigingen bijtelling auto van de zaak Stelt u auto s ter beschikking aan uw werknemers die zij ook mogen gebruiken voor privédoeleinden? Dan is het van belang om u te realiseren dat de CO 2 -uitstootgrenzen voor de verschillende bijtellingspercentages per 1 januari 2013 verder worden aangescherpt. Hierdoor vallen minder auto s die vanaf 2013 ter beschikking worden gesteld in de verlaagde tarieven. Controleer daarom goed of de juiste grenzen worden aangehouden bij het verlonen van het privégebruik. Daarnaast bent u vanaf 1 januari 2013 premies werknemersverzekeringen verschuldigd over de bijtelling als gevolg van de uniformering van het loonbegrip. Deze premieheffing vindt alleen plaats voor zover het totale loon van de werknemer minder bedraagt dan het premiemaximum. Pensioen in eigen beheer Uitgekeerd of nog uit te keren dividend Bent u van plan om dit jaar dividend uit te keren? Of hebt u in de afgelopen vijf jaar dividend uitgekeerd? En hebt u daarbij rekening gehouden met de commerciële pensioenvoorziening bij het bepalen van de vrij uitkeerbare reserves? Houd er rekening mee dat als de vrij uitkeerbare reserves niet voldoende zijn op het moment waarop het besluit valt om dividend uit te keren, de Belastingdienst kan vinden dat is afgezien van pensioen of dat het pensioen al is genoten. Dit kan tot gevolg hebben dat de (markt)waarde van de opgebouwde pensioenaanspraken progressief wordt belast tegen 52 procent en dat daarnaast 20 procent revisierente is verschuldigd. Dekkingsgraad pensioen-bv Hebt u de dekkingsgraad van de pensioen-bv onlangs nog getoetst? U doet er wellicht verstandig aan om contact op te nemen met uw vermogensbeheerder over het aan te houden vermogen voor de dekking van de pensioenvoorziening. De Belastingdienst kan namelijk vinden dat bij een slechte dekkingsgraad sprake is van afzien van pensioen, met alle fiscale gevolgen van dien. Dit geldt ook voor de vraag of het rendementsprofiel van het vermogen nog wel past bij de omvang van de huidige en toekomstige commerciële pensioenvoorziening. Uitstellen pensioeningangsdatum Is uw pensioen al ingegaan of gaat u binnenkort met pensioen en bent u van plan de pensioeningangsdatum uit te stellen? Onder bepaalde voorwaarden kunt u dat regelen. Het uitstellen van de pensioeningangsdatum moet formeel worden vastgelegd (notulen van de algemene vergadering en een addendum op de meest recente pensioenovereenkomst). Ook moeten de pensioenaanspraken in dat geval actuarieel worden herrekend. Misschien bestaat voor u de mogelijkheid om uw pensioenaanspraken af te stempelen. Eventueel kunt u ervoor kiezen om de pensioenuitkeringen in hoogte te laten variëren, afhankelijk van de inkomensbehoefte na pensionering. Pensioenaanspraak hoger dan euro (grens 2013) Bedraagt de tijdsevenredig opgebouwde pensioenaanspraak per 31 december 2012 meer dan euro? Dan is het misschien aantrekkelijk om de toekomstige pensioenopbouw stop te zetten. Vanaf euro gaat u in de toekomst 52 procent belasting betalen. Het is fiscaal voordeliger uw inkomen te zijner tijd nader aan te vullen door middel van een jaarlijks dividend (maximaal belast tegen 43,75 procent). De zakelijkheid van de totale beloning moet bij het stopzetten van de pensioenopbouw wel worden bewaakt. Het stopzetten van de toekomstige pensioenopbouw moet worden gecorrigeerd door middel van een verhoging van uw totale brutobeloning. Het is namelijk als werknemer niet zakelijk om af te zien van de toekomstige pensioenopbouw zonder enige vorm van compensatie van de werkgever te ontvangen. Goed geregeld voor 2013 Fiscale tips voor de dga 7

8 Eigen bijdrage voor pensioenopbouw Betaalt u een eigen bijdrage voor de pensioenregeling in eigen beheer? Afhankelijk van de hoogte van uw salaris kan het voordelig zijn om een (hogere) eigen bijdrage voor de pensioenregeling in eigen beheer in te voeren. De invoering van een (hogere) eigen bijdrage verlaagt uw bruto belastbaar inkomen, waardoor u maximaal 52 procent belasting bespaart. Daartegenover staat dat de (hogere) eigen bijdrage een lagere aftrekpost oplevert bij de bv. De bv is meer vennootschapsbelasting verschuldigd (maximaal 25 procent). In combinatie met een uitkering van dividend bedraagt de belastingdruk in dat geval maximaal 43,75 procent. De invoering van een (hogere) eigen bijdrage kan, afhankelijk van uw persoonlijke situatie, een permanent belastingvoordeel opleveren van 8,25 procent. Gevolgen verhoging pensioenrichtleeftijd Denkt u dat het voor u nog interessant is om extra pensioen op te bouwen als per 1 januari 2014 de pensioenrichtleeftijd wordt aangepast? Is dat niet het geval (indien bijvoorbeeld de grens van euro is bereikt), dan is het niet vanzelfsprekend om de pensioenovereenkomst aan te passen aan de nieuwe wetgeving. Misschien is het in uw situatie tevens verstandig om uw huidige eindloonregeling in de toekomst om te zetten in een beschikbarepremieregeling. Voldoen aan vereisten pensioen-bv Hebt u de uitvoering van de pensioentoezegging ondergebracht in een holding-bv of in een afzonderlijke pensioen-bv? Dan moet u onder meer voldoen aan de regels uit het besluit van 3 juli 2008, nr. CPP2008/447M. Op grond daarvan moet bijvoorbeeld sinds 1 januari 2010 een commerciële premie worden doorbelast. Ook moet de financieringsovereenkomst voldoen aan het besluit van 3 juli 2008 en opnieuw worden opgesteld. Het is eventueel verstandig de juridische structuur aan te passen, zodat de gevolgen en de administratieve lasten van het besluit van 3 juli 2008 worden beperkt. Minimaal 10 procent zeggenschap in pensioen-bv Bezit u (direct of indirect) niet 10 procent van zowel de economische gerechtigdheid als de juridische zeggenschap van de aandelen in de bv, die aan u pensioen heeft toegezegd? Dan kunt u geen pensioen in eigen beheer meer opbouwen. Wilt u dat toch, dan is het verstandig om actie te ondernemen. Na-indexatie van pensioen Is het pensioen al ingegaan en is de toegezegde jaarlijkse na-indexatie nog niet uitgevoerd? De Belastingdienst kan dan van mening zijn dat is afgezien van pensioen. Dit heeft vervelende fiscale consequenties. Laat u goed voorlichten over de te ondernemen acties. Grensoverschrijdende arbeid De 150 km-grens in de 30%-regeling Hebt u werknemers uit de grensregio s in dienst die gebruikmaken van de 30%-regeling? Houd er dan rekening mee dat zij hun 30%-regeling binnenkort kunnen verliezen als gevolg van de sinds 1 januari 2012 geldende 150 km-grens. Als u deze rechten wilt behouden, kunt u zich aansluiten bij de procedures die PwC voert voor werknemers die niet voldoen aan de 150 km-grens. De salarisnorm in de 30%-regeling Voldoen al uw werknemers aan de salarisnorm voor toepassing van de 30%-regeling? Misschien hebt u universitair geschoolde werknemers die dertig jaar zijn geworden, of fulltime werknemers die parttime zijn gaan werken, of werknemers voor wie na vijf jaar de nieuwe voorwaarden van de 30%-regeling gaan gelden. Mogelijk voldoen zij dan niet meer aan de salarisnorm. Wij adviseren u daarom om dat voor het einde van het jaar te controleren. In voorkomende gevallen kunt u overwegen de 30%-vergoeding te verlagen waardoor de salarisnorm nog wel wordt gehaald. IB-tarieven in loonaangifte onder de 30%-regeling Hebt u werknemers met de 30%-regeling zonder persoonlijke aftrekposten of overig inkomen? U kunt dan een afspraak maken met de Belastingdienst over het toepassen van de inkomstenbelastingtarieven in de loonbelastingaangifte. De aangifteplicht voor deze werknemers komt daarmee te vervallen. Voornemen tot verhuur van de eigen woning Bent u van plan uw eigen woning te gaan verhuren? Als de hypothecaire lening op 31 december 2012 kwalificeert als eigenwoningschuld en de woning pas na 1 januari 2013 wordt verhuurd, kunt u eventuele box 3-heffing over de woning in 2013 voorkomen. 8 Goed geregeld voor 2013 Fiscale tips voor de dga

9 16%-werkgeversheffing Hebt u werknemers die deels worden belast in het buitenland? U kunt dan de 16%-werkgeversheffing beperken of zelfs voorkomen door vóór 2013 het arbeidsinkomen dat betrekking heeft op het niet in Nederland belaste loon, in de salarisadministratie uit te sluiten. Denk ook aan het voordeel op grond van toegekende aandelen en aandelenopties die in 2012 onvoorwaardelijk worden en zijn toe te rekenen aan het buitenland en dus niet in Nederland zijn belast. Vraag uw werknemers om hun werkdagenkalender aan te leveren, zodat u een inschatting kunt maken en nog voor het einde van het jaar de payroll kunt aanpassen. Bijdrage Zorgverzekeringswet Bent u van plan om een formele salary split toe te passen voor één van uw werknemers? U kunt dan ook een materiële salary split overwegen. In dat geval is er maar één formele werkgever, waardoor de bijdrage Zorgverzekeringswet en de premies werknemersverzekeringen slechts eenmaal hoeven te worden afgedragen. Schenken en vererven Bedrijfsopvolging Overweegt u om uw bedrijf in de toekomst over te dragen aan uw kinderen? Houd er dan rekening mee dat er een belangrijke juridische procedure (Rechtbank Breda 13 juli 2012, AWB 11/5509, LJN: BX3386) loopt die tot gevolg kan hebben dat de wetgever de ondernemerfaciliteiten in de Successiewet gaat versoberen. Het is daarom raadzaam om uw gedachten te laten gaan over een (vervroegde) overdracht met gebruikmaking van de huidige (hoge) vrijstelling. Openstaande aanslagen schenk- en erfbelasting Hebt u nog openstaande aanslagen schenk- en erfbelasting? Het kan zijn dat u deze aanslagen helemaal niet hoeft te betalen. Informeer in hoeverre u een beroep kunt doen op de bij de vorige vraag genoemde uitspraak van de Rechtbank Breda van 13 juli Nieuw huwelijksvermogensrecht Bent u gehuwd op huwelijkse voorwaarden en hebt u geld geïnvesteerd in vermogen dat op naam staat van uw echtgeno(o)t(e)? Wellicht is het dan slim om uw huwelijkse voorwaarden (deels) te wijzigen. Sinds 2012 geldt onder meer dat de echtgeno(o)t(e) die geld verstrekt aan of investeert in een vermogensbestanddeel van de andere echtgenoot in beginsel meedeelt in de waardeontwikkeling, zowel in positieve als in negatieve zin. Dit kan verstrekkende fiscale gevolgen hebben in onder andere de terbeschikkingstellingsregeling en de aanmerkelijkbelangregeling. Aangiftetermijn schenkingen Hebt u in 2012 schenkingen gedaan? Vergeet dan niet vóór 1 maart 2013 aangifte te doen. Dit geldt voor alle belaste schenkingen (voor zover meer wordt geschonken dan de vrijstelling) en voor schenkingen waarvoor in 2012 een beroep is gedaan op de eenmalige (aanvullende) verhoogde vrijstelling. Dit kan onder meer via een officieel aangiftebiljet schenkbelasting (te downloaden via of via een brief aan de Belastingdienst. Jaarlijkse schenkingsvrijstelling kinderen Bent u van plan om te schenken aan uw kinderen (stiefkinderen, pleegkinderen of de weduwe/ weduwnaar van uw overleden kind)? Houd er dan rekening mee dat: in het kalenderjaar 2012 een bedrag tot euro per kind is vrijgesteld en alles daarboven wordt belast; daarbij alle schenkingen die u in 2012 hebt gedaan aan uw kind bij elkaar worden opgeteld voor de bepaling van het al dan niet overschrijden van de jaarlijkse schenkingsvrijstelling; u bij het schenken van een groter bedrag dan euro gebruik kunt maken van twee vrijstellingen in twee kalenderjaren door de schenking op te splitsen in een deel in 2012 en een deel op/na 1 januari 2013; schenking van onder meer geld en effecten vormvrij is, maar u het beter toch schriftelijk kunt vastleggen als u bijvoorbeeld een uitsluitingsclausule (of anti-schoonzoonclausule ) wenst; u bij het schenken van effecten aan uw kind ruimschoots voor de kerstdagen de opdracht tot overboeking aan uw bank doorgeeft, zodat de overboeking in 2012 wordt uitgevoerd. Goed geregeld voor 2013 Fiscale tips voor de dga 9

10 Eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling kinderen Bent u van plan om te schenken aan uw kinderen (stiefkinderen, pleegkinderen of de weduwe/ weduwnaar van uw overleden kind)? Houd er dan rekening mee dat: voor schenkingen aan een kind (of diens partner) in de leeftijd tussen 18 en 35 jaar eenmalig gebruik kan worden gemaakt van een verhoogde vrijstelling van de schenkbelasting (2012: tot euro). In 2013 wordt deze leeftijdsgrens verhoogd naar jaar; voor schenkingen voor bepaalde doelen, zoals een dure studie van het kind of de aanschaf van een eigen woning van het kind, dit eenmalig vrijgestelde bedrag onder voorwaarden zelfs euro bedraagt; als al eerder gebruik is gemaakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling, in 2012 nog een verzoek kan worden gedaan voor een aanvullende verhoogde vrijstelling voor bepaalde bestedingsdoelen in verband met de eigen woning van het kind (2012: tot euro); de eenmalig verhoogde vrijstelling ook kan worden toegepast als uw eigen kind al ouder is dan 35 jaar, maar zijn/haar partner nog wel tussen de 18 en 35 jaar oud is. Schenkingsvrijstelling kleinkinderen en derden Bent u van plan om te schenken aan uw kleinkind of een derde? Dan geldt in 2012 een vrijstelling schenkbelasting van euro en wordt alles daarboven belast. Let ook op dat het tarief, afhankelijk van de hoogte van de verkrijging, voor een kleinkind 18 tot 36 procent bedraagt en voor derden 30 tot 40 procent. Notariële schuldigerkenning Wilt u een papieren schenking doen, zonder daadwerkelijk vermogen over te dragen maar door in een notariële akte een bedrag schuldig te erkennen aan uw kinderen? Let er dan op dat u jaarlijks een zakelijke rente (6 procent) moet betalen over de schuldig gebleven bedragen. Als u die 6 procent rente in enig jaar niet betaalt, zijn er nog mogelijkheden om dit te repareren. Renteloze of laagrentende lening Hebt u aan bijvoorbeeld een kind in 2012 een direct opeisbare renteloze lening of een lening met een lage rente verstrekt? Dan moet uw kind over het verschil tussen 6 procent rente en de werkelijk bedongen rente jaarlijks schenkbelasting betalen. U kunt dit voor de toekomst repareren door de lening zo spoedig mogelijk af te lossen of door alsnog 6 procent rente te gaan betalen. Erkende goede doelen Wilt u schenken aan door de Belastingdienst erkende goede doelen (algemeen nut beogende instelling, anbi)? Uw gift is dan onder voorwaarden aftrekbaar in de inkomstenbelasting. Ook is het mogelijk uw jaarlijks terugkomende giften volledig aftrekbaar te maken door die als een periodieke gift in een notariële akte vast te leggen voor minimaal vijf jaar. Wilt u via uw bv schenken aan een anbi? Dan geldt een giftenaftrek voor de vennootschapsbelasting van ten hoogste 50 procent van de winst met een maximum van euro. Ook zijn alle giften (en erfenissen) die worden verkregen door anbi s volledig vrijgesteld van erf- en schenkbelasting. Culturele instellingen Wilt u schenken aan een anbi die is aangewezen als culturele instelling? Uw gift mag dan met 1,25 worden vermenigvuldigd voor de giftenaftrek inkomstenbelasting, met een maximum van euro. Wilt u via uw bv schenken aan een culturele instelling? Uw gift mag dan met anderhalf worden vermenigvuldigd voor de giftenaftrek vennoot schapsbelasting, met een maximum van euro. Deze multiplier mag zowel voor inkomsten- als vennootschapsbelasting over maximaal euro aan culturele giften worden toegepast. Houd er rekening mee dat deze extra giftenaftrek nog moet worden goedgekeurd door de Europese Commissie. Eind 2012 wordt hierover meer duidelijkheid verwacht. Nadat de Europese Commissie deze giftenaftrek heeft goedgekeurd, is de aftrek mogelijk met een terugwerkende kracht tot 1 januari Sociaal belang behartigende instelling (sbbi) Wilt u schenken aan een sbbi (zoals een sportvereniging, dorpshuis, muziekvereniging)? Let dan op dat die schenking alleen aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting als het gaat om een periodieke gift. Een gift aan een sbbi is onder voorwaarden vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. 10 Goed geregeld voor 2013 Fiscale tips voor de dga

11 Steunstichtingen sbbi Wilt u schenken aan een steunstichting sbbi (een stichting die uitsluitend is opgericht om geld in te zamelen voor een sbbi)? Uw gift is dan onder voorwaarden aftrekbaar in de inkomstenbelasting. Wilt u via uw bv schenken aan een steunstichting sbbi? Dan geldt een giftenaftrek voor de vennootschapsbelasting van ten hoogste 50 procent van de winst met een maximum van euro. Ook is een gift aan een steunstichting sbbi onder voorwaarden vrijgesteld van schenkbelasting. Btw-ondernemer Btw-plicht commissarissen en toezichthouders Vervult u of een van uw personeelsleden een positie als commissaris of toezichthouder? Dan moet u, voor zover dat nog niet het geval was, vanaf 1 januari 2013 btw in rekening brengen aan de entiteit waarvoor deze activiteiten worden verricht. Ook is het verplicht om hiervoor btw-facturen te versturen en een en ander in een boekhouding op te nemen. Verricht u uw hoofdwerkzaamheden vanuit een bv en wilt u de vergoeding voor uw commissariaatwerkzaamheden ontvangen als privépersoon, dan moet u zich vóór 1 januari 2013 bij de Belastingdienst aanmelden als ondernemer en zult u zelf facturen moeten uitreiken, btw-aangiften moeten indienen en een boekhouding moeten bijhouden. Privégebruik auto van de zaak Had u of uw personeel (of andere relaties) in 2012 een auto van de zaak ter beschikking en is deze auto ook gebruikt voor privédoeleinden (inclusief woon-werkverkeer)? Dan moet u over dat privégebruik btw betalen. Dit kan bijvoorbeeld door 2,7 procent van de cataloguswaarde van de auto, inclusief btw en bpm, op aangifte te voldoen. Dit kan anders zijn als u een auto ter beschikking stelt die ouder dan vijf jaar is, als de gebruiker een sluitende kilometeradministratie bijhoudt of als u een eigen bijdrage voor het gebruik van de auto in rekening brengt. Wij raden u overigens aan om tijdig bezwaar te maken tegen de btw-correctie, omdat deze niet onomstreden is. Uw btw-adviseur kan u hierbij ondersteunen. Privégebruik vóór 2011 aangeschaft bedrijfsgebouw Maakt u of uw personeel (of andere relaties) gebruik van een volledig zakelijk geëtiketteerd en vóór 2011 aangeschaft gebouw voor (deels) privédoeleinden (bijvoorbeeld als woning)? Dan moet u een deel van de btw die u eerder in aftrek hebt gebracht op de kosten van het gebouw, terugbetalen aan de Belastingdienst. Het gaat om het deel van het gebouw dat u hebt gebruikt voor privédoeleinden, maal 10 procent van de oorspronkelijk in aftrek gebrachte btw. Stel, u hebt in 2012 een kamer van 16 vierkante meter in een woning van in totaal 200 vierkante meter het hele jaar privé gebruikt en u hebt bij aankoop euro aan btw afgetrokken. Dan bedraagt de terugbetaling 16/200 x (10 procent van euro) = euro. Privégebruik vanaf 2011 aangeschaft bedrijfsgebouw Maakt u of uw personeel (of andere relaties) (gedeeltelijk) in privé gebruik van een woning die ook wordt gebruikt voor zakelijke doeleinden, en is bij aankoop (een deel van) de btw op de kosten van deze woning in aftrek gebracht? Dan moet u de oorspronkelijk in aftrek gebrachte btw herzien als de verhouding tussen het privégebruik en het zakelijk gebruik is gewijzigd. Hiervoor gelden dezelfde regels als bij een wijziging van een gemengd gebruikt investeringsgoed. Privégebruik overige ondernemingsgoederen en -diensten Maakt u of uw personeel (of andere relaties) gebruik van ondernemingsgoederen of -diensten, niet zijnde een onroerende zaak of een auto van de zaak? Dan is de kans groot dat (een deel van) de btw die op de kosten van deze goederen en diensten in aftrek is gebracht, moet worden gecorrigeerd. Hiervoor bestaan verschillende mechanismen, waarbij het zogeheten Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968 (BUA) het belangrijkste is. In dat geval worden alle verstrekkingen aan personeel en relaties opgeteld en als die in een jaar een waarde van meer dan 227 euro hebben, is de btw op deze verstrekkingen niet aftrekbaar. Voor de uitgaven ten behoeve van de ondernemer zelf geldt een ander correctiemechanisme, namelijk de btw-heffing over een fictieve interne prestatie. Voor exacte berekeningen van de te corrigeren btw in verband met privégebruik raden wij u aan contact op te nemen met uw btw-adviseur. Goed geregeld voor 2013 Fiscale tips voor de dga 11

12 Wijziging gemengd gebruikt investeringsgoed Gebruikt u in uw onderneming investeringsgoederen voor zowel btw-belaste als vrijgestelde prestaties en wijkt de verhouding tussen belast en vrijgesteld gebruik aan het eind van het (boek)jaar af van de verhouding waarin de aankoop-btw oorspronkelijk in aftrek is gebracht? Dan moet u de oorspronkelijk door u afgetrokken btw op basis van dit verschil misschien herzien. Houd er rekening mee dat bij een toename van vrijgesteld gebruik de kans bestaat dat u btw moet terugbetalen. Bij een toename van belast gebruik kunt u een deel van de eerder niet afgetrokken btw alsnog terugvragen. Btw-belaste (ver)huur onroerende zaak (Ver)huurt u onroerende zaken met btw? Houd er dan rekening mee dat de huurder in het eerste jaar waarin hij is gaan huren, een verklaring moet verstrekken aan de huurder en de Belastingdienst dat hij voldoet aan de zogenoemde 90%-norm. De huurder die aan het eind van een boekjaar niet meer blijkt te voldoen aan de 90%-norm, moet binnen vier weken na afloop van het boekjaar een verklaring naar de verhuurder en de Belastingdienst sturen dat hij het gehuurde niet langer voor minstens 90 procent voor btw-aftrekgerechtigde doeleinden heeft gebruikt. Deze negatieve verklaring moet dus in voorkomende gevallen in januari 2013 worden verstrekt. Btw-belaste aankoop onroerende zaak in 2011 of 2012 Hebt u in 2011 of 2012 een onroerende zaak met een optie voor belaste levering gekocht? Dan bent u verplicht binnen vier weken na het einde van het jaar van levering en van het jaar dat volgt op het jaar van aanschaf, een 90%-verklaring af te geven aan de verkoper en uw eigen Belastingdienst. Dit betekent dat de verklaringen in januari 2013 moeten zijn verstrekt met betrekking tot aankopen die zijn gedaan in 2011 en Het kan gaan om een positieve of negatieve verklaring en voor een beperkt aantal ondernemers geldt een 70%-verklaring. Negatieve verklaring na aankoop onroerende zaak Hebt u een negatieve verklaring verstrekt over een in 2012 gekochte onroerende zaak met een optie voor belaste levering? Houd er dan rekening mee dat dit bij u als koper kan leiden tot een naheffing van btw. Door de vrijgestelde levering is de verkoper eventueel herzienings-btw verschuldigd. Maar door de optie voor belaste levering wordt deze herzienings-btw naar u als koper verlegd. U moet ook een negatieve verklaring indienen als u in 2011 een pand met een optie voor belaste levering hebt gekocht, maar dit pand op 31 december 2012 nog niet in gebruik hebt genomen. Heffing en invordering Verzuimboete overschrijding aangiftetermijn Bent u wel eens (net) te laat met het indienen van de aangifte vennootschapsbelasting van uw bv, zodat deze een verzuimboete van euro krijgt opgelegd? In 2013 kunt u in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming. De Belastingdienst kan namelijk de boete verminderen van vennootschappen die alsnog binnen een gestelde termijn aangifte doen. Het is vanzelfsprekend beter om geen boete te riskeren. Heffingsrente wordt belastingrente Verwacht u dat uw vennootschap belasting moet betalen in 2013? Dan loont het om bij de inspecteur aan te dringen op een spoedige afhandeling van de aangifte. De heffingsrente wordt in 2013 namelijk belastingrente en het rentepercentage gaat omhoog. Dit percentage gaat ook gelden voor aangiften die al vóór 2013 zijn gedaan, maar op 1 januari 2013 nog in behandeling zijn bij de inspecteur. Invorderingsrente Kreeg u in het verleden uitstel van betaling van de aanslag? Vanaf 1 januari 2013 wordt dat duurder, omdat dan voor de invorderingsrente eveneens het percentage van de belastingrente gaat gelden. Uitstel van betaling kan daarom wellicht minder interessant worden voor u. Uitstel bij betalingsproblemen Verwacht uw vennootschap betalingsproblemen? Voor u als ondernemer wordt het in 2013 makkelijker om uitstel van betaling of een betalingsregeling te krijgen. Voor schulden tot euro wordt maximaal vier maanden uitstel verleend. Voor een betalingsregeling geldt niet langer de eis dat de betalingsproblemen verband moeten houden met de economische crisis. U blijft wel invorderingsrente verschuldigd. 12 Goed geregeld voor 2013 Fiscale tips voor de dga

13 Bodemrecht fiscus Heeft uw vennootschap roerende zaken verpand aan de bank? Of heeft een leverancier roerende zaken met eigendomsvoorbehoud verkocht? Misschien hebt u roerende zaken in huurkoop verkregen of geleased? Houd er dan rekening mee dat in 2013 het recht van de ontvanger om op deze zaken beslag te leggen (het zogenoemde bodemrecht) sterker wordt. Uw crediteuren willen vermoedelijk eerder van u weten hoe het staat met de betaling van uw belastingschulden. U kunt hun zorgen wegnemen met een verklaring van de ontvanger over het betalingsgedrag van uw vennootschap. Goed geregeld voor 2013 Fiscale tips voor de dga 13

14 Contact Wilt u meer informatie over deze fiscale tips en de mogelijke toepassing ervan in uw situatie? Neem dan contact op met uw PwC-adviseur of met: Knowledge Center Tax & HRS Fascinatio Boulevard 350, 3065 WB, Postbus 8800, 3009 AV, Rotterdam Telefoon: Bij PwC in Nederland werken ruim mensen met elkaar samen vanuit 12 vestigingen. PwC Nederland helpt organisaties en personen de waarde te creëren waarnaar zij op zoek zijn. Wij zijn lid van het PwC-netwerk van firma s in 158 landen met meer dan mensen. Wij zien het als onze taak om kwaliteit te leveren op het gebied van assurance-, belasting- en adviesdiensten. Vertel ons wat voor u belangrijk is. Meer informatie over ons vindt u op Deze publicatie is uitsluitend opgesteld als algemene leidraad voor relevante kwesties en dient niet te worden geïnterpreteerd als professioneel advies. U dient niet te handelen op basis van de in deze publicatie vervatte informatie zonder nader professioneel advies te hebben ingewonnen. Er wordt geen enkele expliciete of impliciete verklaring verstrekt of garantie geboden ten aanzien van de juistheid of volledigheid van de in deze publicatie vervatte informatie, en voor zover toegestaan krachtens de wet, aanvaarden de bij deze publicatie betrokken PwC firms, medewerkers en vertegenwoordigers geen enkele aansprakelijkheid, voor de gevolgen van enige handeling dan wel omissie door hetzij uzelf hetzij enige andere persoon op basis van de in deze publicatie vervatte informatie of voor enig besluit waaraan die informatie ten grondslag ligt PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. (KvK ). Alle rechten voorbehouden. In dit document wordt met PwC bedoeld PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V., die een member firm is van PricewaterhouseCoopers International Limited. PwC is het merk waaronder member firms van PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) handelen en diensten verlenen. Samen vormen deze member firms het wereldwijde PwC-netwerk. Elke member firm in het netwerk is een afzonderlijke juridische entiteit en handelt voor eigen rekening en verantwoording en niet als vertegenwoordiger van PwCIL of enige andere member firm. PwCIL verricht zelf geen diensten voor klanten. PwCIL is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het handelen of nalaten van welke van haar member firms dan ook, kan geen zeggenschap uitoefenen over hun professionele oordeel en kan hen op geen enkele manier binden. 14 Goed geregeld voor 2013 Fiscale tips voor de dga

Nieuwsbrief december 2012

Nieuwsbrief december 2012 Eindejaar tips voor de onderneming Voorkom toepassing van thin capitalization Zijn er in uw concern groepsleningen afgesloten? U kunt toepassing van de renteaftrekbeperking voor groepsleningen op grond

Nadere informatie

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014)

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) Het einde van het jaar is weer in zicht. Bedrijfsopvolging.nl heeft wat fiscale tips voor familiebedrijven op een rij gezet. Schenken Ieder jaar kunt

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2012

Nieuwsbrief december 2012 Nieuwsbrief december 2012 Het jaar 2012 nadert zijn einde. Daarom geven wij u in deze nieuwsbrief enkele eindejaarstips en belangrijk fiscaal nieuws. Wat kunt u beter dit jaar nog regelen en wat kunt u

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips 1. Energiezuinig- en milieubewust investeren? Beter nu dan later Investeringen in bedrijfsmiddelen met een waarde van minder dan 2.500 komen vanaf 1 januari 2014 niet meer in aanmerking

Nadere informatie

Slim Schenken en nalaten

Slim Schenken en nalaten Slim Schenken en nalaten U wilt geld schenken aan bijvoorbeeld uw kind, kleinkind, een willekeurig persoon of een goed doel. Op die manier kunt u hen financieel ondersteunen. Afhankelijk van aan wie u

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5 EINDEJAARSTIPS 2015 Particulieren...2 Vermogenstoets voor zorgtoeslag en kindgebonden budget... 2 Verlaag uw box 3 grondslag... 2 Hypotheekrente vooruit betalen... 2 Let op lagere hypotheekrente in hoogste

Nadere informatie

Checklist Loonheffingen. Bijlage bij Belastingnieuws Onderwijs

Checklist Loonheffingen. Bijlage bij Belastingnieuws Onderwijs Checklist Loonheffingen Bijlage bij Belastingnieuws Onderwijs November / December 2011 Inhoudsopgave Checklist Loonheffingen... 3 1. Afschaffing spaarloonregeling en levensloopregeling en introductie vitaliteitsregeling...

Nadere informatie

! Er is geen notariële schenkingsakte vereist.! Ook schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012

! Er is geen notariële schenkingsakte vereist.! Ook schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012 Erf- en schenkbelasting - eindejaarstips Tijdelijk ruimere vrijstelling schenking voor eigen woning Vanaf 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 geldt een verruimde schenkingsvrijstelling van 100.000 als het

Nadere informatie

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd.

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd. Particulier Toeslagen op tijd aanvragen Zorg ervoor dat de toeslagen op tijd worden aangevraagd. Als de deadline gepasseerd is heeft u geen recht meer op uitbetaling. Als u bij ons op de uitstellijst staat

Nadere informatie

Onder bepaalde voorwaarden kunnen pensioendotaties en inleg in de levensloopregeling in mindering komen op het gebruikelijk loon.

Onder bepaalde voorwaarden kunnen pensioendotaties en inleg in de levensloopregeling in mindering komen op het gebruikelijk loon. Inleiding: Hieronder kunt u de aandachtspunten en tips vinden voor de directeur-aandeelhouder van een besloten vennootschap relevant kunnen zijn. Wij hebben de aandachtpunten en tips zoveel als mogelijk

Nadere informatie

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Schaap & Van Dijk wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips. Sjoerd van den Heuvel

Fiscale eindejaarstips. Sjoerd van den Heuvel Fiscale eindejaarstips Sjoerd van den Heuvel EIA en MIA Minimuminvesteringsbedrag volgend jaar omhoog naar 2.500 per investering. In 2013 jaardrempelbedrag 2.300, drempelbedrag per investering 450 EIA

Nadere informatie

Vervallen tijdelijke verlenging doorleveringstermijn overdrachtsbelasting.

Vervallen tijdelijke verlenging doorleveringstermijn overdrachtsbelasting. 11 november 2014 Eindejaarstips 2014 Deze nieuwsbrief staat in het teken van fiscale eindejaarstips. Hieronder treft u eerst een aantal actiepunten aan. Vervolgens zijn deze actiepunten verderop in deze

Nadere informatie

Fiscaal Actueel

Fiscaal Actueel Fiscaal Actueel 4-2017 Belangrijke wijziging huwelijksvermogensrecht per 1 januari 2018 Tot 1 januari 2018 worden huwelijken nog standaard gesloten in algehele gemeenschap van goederen. Daarna is de standaard

Nadere informatie

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten 18 september 2014 Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten Op Prinsjesdag 2014 is het Belastingplan 2015 gepresenteerd. Het Belastingplan 2015 bevat voor specifiek de vastgoedsector weinig belangrijke

Nadere informatie

www.pwc.nl Goed op weg naar 2014 Fiscale tips voor particulieren en (familie)bedrijven

www.pwc.nl Goed op weg naar 2014 Fiscale tips voor particulieren en (familie)bedrijven www.pwc.nl Goed op weg naar 2014 Fiscale tips voor particulieren en (familie)bedrijven November 2013 Inhoudsopgave Particulier 4 Onderneming 5 Directeur-grootaandeelhouder 7 Pensioen in eigen beheer 8

Nadere informatie

ALLE ONDERNEMINGSVORMEN

ALLE ONDERNEMINGSVORMEN Eindejaarstips 2013 ALLE ONDERNEMINGSVORMEN Laat uw verliezen niet op 31 december in rook op gaan Zoals inmiddels bekend mag u uw bedrijfsverliezen helaas niet onbeperkt verrekenen met positieve resultaten.

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17 Inhoud Lijst van afkortingen 15 Studiewijzer 17 Inleiding belastingrecht 19 Deel 1 Inkomstenbelasting 26 1 Algemene uitgangspunten 29 1.1 Wie moet belasting betalen? (art. 1.1 en 1.2 Wet IB) 29 1.2 Waarover

Nadere informatie

info &boon tips & boon

info &boon tips & boon tips & boon Vermogen schenken of erven Nieuwe regels 2010 De Successiewet is per 1 januari 2010 drastisch gewijzigd. De termen successie- en schenkingsrecht zijn vervangen door erf- en schenkbelasting.

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Erf- en schenkbelasting Erf- en schenkbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012. www.abincontrol.nl. Erven en schenken

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012. www.abincontrol.nl. Erven en schenken Erven en schenken Voordelen van schenken Uw erfgenamen kunnen een aanzienlijke besparing van schenk- en erfbelasting behalen als u tijdens uw leven (periodiek) aan hen schenkt. Voor de schenkbelasting

Nadere informatie

18 slimme belastingtips. om dit jaar nog je voordeel mee te doen

18 slimme belastingtips. om dit jaar nog je voordeel mee te doen om dit jaar nog je voordeel mee te doen Inhoud Tip 1: Betaal je zorgverzekering in één keer... 2 Tip 2: Levensloopregeling voordelig afkopen... 2 Tip 3: Eigenwoninglening registreren bij fiscus... 2 Tip

Nadere informatie

Schenken, lenen. en nog 5 andere manieren om uw kind te helpen

Schenken, lenen. en nog 5 andere manieren om uw kind te helpen Schenken, lenen en nog 5 andere manieren om uw kind te helpen Bent u op zoek naar een manier om uw kind financieel te steunen? Bijvoorbeeld om die dure studie te betalen, die mooie woning te kunnen financieren

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken aan de erfgenamen kan een aanzienlijke besparing van

Nadere informatie

de 13 van 2013 eindejaarssuggesties Algemeen 1. Schenken aan kinderen, kleinkinderen en anderen

de 13 van 2013 eindejaarssuggesties Algemeen 1. Schenken aan kinderen, kleinkinderen en anderen de 13 van 2013 eindejaarssuggesties Algemeen 1 1. Schenken aan kinderen, kleinkinderen en anderen 1 2. Goede doelen financieel steunen 2 3. Privébetalingen en aankopen doen 3 4. Beleggen in groenfondsen

Nadere informatie

Informatieblad 03-10-14. Uw positie als dga

Informatieblad 03-10-14. Uw positie als dga Informatieblad 03-10-14 Uw positie als dga Als dga heeft u verschillende petten op. U bent bestuurder en aandeelhouder, maar ook werknemer en mogelijk stelt u ook nog vermogensbestanddelen ter beschikking

Nadere informatie

! Het is verstandig om vooraf een berekening te (laten) maken om te voorkomen dat de aangifte

! Het is verstandig om vooraf een berekening te (laten) maken om te voorkomen dat de aangifte Inkomstenbelasting - aandachtspunten T-biljet indienen Bij onder andere vakantiebaantjes kan over het loon of een uitkering feitelijk te veel loonbelasting/premie volksverzekeringen zijn ingehouden. In

Nadere informatie

Van der Helm Consultancy

Van der Helm Consultancy Eindejaarstips 2011 Van der Helm Consultancy Graag presenteert Van der Helm Consultancy u de Eindejaarstips 2011 Wat moet u echt nog deze laatste maand doen, of juist niet, om voordeel te behalen? Mocht

Nadere informatie

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013?

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Voor alle op 31 december 2012 bestaande hypotheken blijven de oude hypotheekregels van kracht. Oversluiten van een bestaande schuld

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ADMINISTRATIEKANTOOR JANSE BV EINDEJAARSTIPS

NIEUWSBRIEF ADMINISTRATIEKANTOOR JANSE BV EINDEJAARSTIPS NIEUWSBRIEF ADMINISTRATIEKANTOOR JANSE BV EINDEJAARSS Het einde van het jaar komt in zicht. Graag willen wij van Administratiekantoor Janse BV u informeren wat u echt nog dit najaar moet doen (of juist

Nadere informatie

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur

Belastingnieuws Binnenlands Bestuur www.pwc.com/nl Belastingnieuws Binnenlands Bestuur In deze editie Jaargang 4 Editie 2013/15 Augustus 2013 Btw 1. Leegstand en btw 2. Detacheren van personeel 3. Historische molens 4. Notariële akten /

Nadere informatie

Nieuwe Successiewet 2010 (Schenk- en Erfbelasting)

Nieuwe Successiewet 2010 (Schenk- en Erfbelasting) Nieuwe Successiewet 2010 (Schenk- en Erfbelasting) 2 Nieuwe Successiewet 2010 Met ingang van 1 januari 2010 is de Successiewet gewijzigd. Om te beginnen verdwijnt al de naam successieen schenkings recht.

Nadere informatie

OVERZICHT WIJZIGINGEN FISCALE REGELGEVING 2013

OVERZICHT WIJZIGINGEN FISCALE REGELGEVING 2013 OVERZICHT WIJZIGINGEN FISCALE REGELGEVING 2013 Zoals u van ons gewend bent, informeren wij u ieder jaar over de voor u relevante wijzigingen van de fiscale regelgeving in het komende jaar. Het overzicht

Nadere informatie

Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? klik dan hier.

Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? klik dan hier. Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? klik dan hier. Eindejaarstips 2015! Optimaliseer investeringsaftrek De investeringsaftrek is een fiscale subsidie op investeringen. Boven een investeringsgedrag

Nadere informatie

! S&O-inhoudingsplichtigen die minder S&O-uren realiseren dan was opgegeven, hebben

! S&O-inhoudingsplichtigen die minder S&O-uren realiseren dan was opgegeven, hebben Loonbelasting - eindejaarstips Aanpassingen in S&O-afdrachtvermindering Werkgevers met werknemers die zich bezighouden met speur- en ontwikkelingswerk (S&O), kunnen in aanmerking komen voor de S&O-afdrachtvermindering.

Nadere informatie

info &boon tips & boon

info &boon tips & boon tips & boon Uw positie als DGA Fiscale actualiteiten 2010 Ruim één op de vijf ondernemers is directeur-grootaandeelhouder (dga). Voor het kabinet aanleiding om, zeker in het huidige economische klimaat,

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010

Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010 Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010 IB ONDERNEMER Uitstellen van winst Het uitstellen van winst is voor een IB-ondernemer fiscaal voordelig, want in 2010 is de MKB-winstvrijstelling verhoogd

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips Accountantskantoor Utrecht B.V. www.acckantoorutrecht.nl Jan Speld en Jan Verwoert Eindejaarstips 2012 Doteren aan Fiscale Oudedagsreserve tot maximaal 9.382 (vorig jaar 11.882)

Nadere informatie

Verenigingen en Stichtingen Blijf op de hoogte. whitepaper

Verenigingen en Stichtingen Blijf op de hoogte. whitepaper Verenigingen en Stichtingen 2017 Blijf op de hoogte whitepaper In dit whitepaper: Als bestuurder zet u zich in voor uw vereniging of stichting. Daarom wilt u op de hoogte blijven van alle actualiteiten.

Nadere informatie

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning Hieronder wordt ingegaan op de fiscale consequenties van de aankoop en het bezit van een recreatiewoning die zodanig met de (onder)grond is verbonden

Nadere informatie

Fiscale wetsvoorstellen. Voor 2014 en volgende jaren

Fiscale wetsvoorstellen. Voor 2014 en volgende jaren Fiscale wetsvoorstellen Voor 2014 en volgende jaren Wetsvoorstellen In deze presentatie Belastingplan 2014 Overige fiscale maatregelen 2014 Wet wijziging percentages belasting- en invorderingsrente Wet

Nadere informatie

Administratiekantoor Koch & Zn. - Fiscale tips Aftrek lijfrentepremie in 2014: betaal ook in 2014! Als u in uw aangifte inkomstenbelasting 2014 premies voor lijfrente als aftrekpost op wilt nemen, moet

Nadere informatie

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt Omzetbelasting - eindejaarstips Geen integratieheffing meer vanaf 2014 De integratieheffing voor de btw wordt met ingang van 1 januari 2014 afgeschaft. Hiermee komt een einde aan de heffing van btw over

Nadere informatie

Belastingvrij schenken

Belastingvrij schenken Belastingvrij schenken extra voordelig? Heeft u de mogelijkheid, dan kan schenken bij leven verstandig zijn. Dat is niet alleen leuk voor kinderen en kleinkinderen, maar zo beperkt u ook de toekomstige

Nadere informatie

Enkele fiscale wijzigingen per 1 januari 2013 nader belicht

Enkele fiscale wijzigingen per 1 januari 2013 nader belicht 22 november 2012 DGA Nieuwsbrief Enkele fiscale wijzigingen per 1 januari 2013 nader belicht In dit memo worden enkele wijzigingen in de fiscale wetgeving per 1 januari 2013 besproken die mogelijk ook

Nadere informatie

Welkom bij de workshop Vermogensplanning, waar moet u op letten. Drs Bram van Eijndthoven Hoofd fiscaal bureau ING Bank

Welkom bij de workshop Vermogensplanning, waar moet u op letten. Drs Bram van Eijndthoven Hoofd fiscaal bureau ING Bank Welkom bij de workshop Vermogensplanning, waar moet u op letten Drs Bram van Eijndthoven Hoofd fiscaal bureau ING Bank Programma, en even voorstellen 1. Financieel Fit 2. Overdracht bij overlijden 3. Overdracht

Nadere informatie

Checklist Dga en zijn bv Haal het beste uit de fiscale positie van de dga

Checklist Dga en zijn bv Haal het beste uit de fiscale positie van de dga Checklist Dga en zijn bv Haal het beste uit de fiscale positie van de dga 1. Wie is directeur-grootaandeelhouder? De directeur-grootaandeelhouder (dga) is enerzijds directeur van een bv en anderzijds aandeelhouder.

Nadere informatie

Cliëntennieuwsbrief mei 2014

Cliëntennieuwsbrief mei 2014 Cliëntennieuwsbrief mei 2014 In dit nummer onder andere: - Schenkingsvrijstelling eigen woning wetenswaardigheden - Belastingplicht voor overheidsbedrijven - Werkkostenregeling per 1 januari 2015 definitief?

Nadere informatie

DGA in de pocket Alle informatie die een dga op zak moet hebben

DGA in de pocket Alle informatie die een dga op zak moet hebben DGA in de pocket Alle informatie die een dga op zak moet hebben Voorwoord Als directeur-grootaandeelhouder (dga) heeft u meerdere petten op: niet alleen bent u directeur en aandeelhouder, maar ook werknemer

Nadere informatie

3 Privé. RB Eindejaarstips en aandachtspunten 2016/ pagina 23

3 Privé. RB Eindejaarstips en aandachtspunten 2016/ pagina 23 3 Privé RB Eindejaarstips en aandachtspunten 2016/2017 - pagina 23 3.1 Schommelende inkomsten? Vraag belasting terug via middeling Heeft u in opeenvolgende jaren te maken met wisselende inkomsten in box

Nadere informatie

voor ondernemers www.planje.nl

voor ondernemers www.planje.nl ondernemers 1. Renteaftrek overname holdings Bij overname via een koopholding met een financiering, kan de rente ten laste van de winst van de werkmaatschappij worden gebracht, via het aangaan van een

Nadere informatie

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001 Onderwerpen: Korte uitleg heffingssysteem inkomstenbelasting Korte uitleg heffingssysteem vennootschapsbelasting Vrijstellingen en heffingskortingen Aflossen eigenwoningschuld Familielening eigen woning

Nadere informatie

accountants adviseurs december 2013 Eindejaarsbericht 2013 Joek_nieuwsbrief.indd 39-40 07-11-13 21:53

accountants adviseurs december 2013 Eindejaarsbericht 2013 Joek_nieuwsbrief.indd 39-40 07-11-13 21:53 accountants adviseurs december 2013 Eindejaarsbericht 2013 INLEIDING Nog even en de jaarwisseling staat weer voor de deur. Het einde van het jaar is traditioneel het moment om eens terug te kijken op het

Nadere informatie

Top 10 fiscale voordelen en aftrekposten voor de dga Benut uw mogelijkheden!

Top 10 fiscale voordelen en aftrekposten voor de dga Benut uw mogelijkheden! Optimaliseer uw ondernemersinkomen 2013 Top 10 fiscale voordelen en aftrekposten voor de dga Benut uw mogelijkheden! Als u ervoor gekozen heeft te ondernemen in de bv, krijgt u meteen meerdere petten op.

Nadere informatie

Belastingcijfers 2015

Belastingcijfers 2015 Belastingcijfers 2015 Box 1 - inkomen uit werk en woning Schijventarief voor personen jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd: Belastbaar inkomen doch niet belastingtarief tarief premie volksverzekeringen

Nadere informatie

Benut uw mogelijkheden!

Benut uw mogelijkheden! Lentink Accountants/Belastingadviseurs brengt onder uw aandacht Top 10 fiscale voordelen en aftrekposten voor de dga (2013) Benut uw mogelijkheden! Huizen, november 2013 1 Introductie Als u ervoor gekozen

Nadere informatie

Tips voor de B.V. en de DGA

Tips voor de B.V. en de DGA www.stolk-accountants.nl Tips voor de B.V. en de DGA Voor DGA s gaan er wijzigingen plaatsvinden. Het gebruikelijk loon van de DGA wordt aangescherpt en dividenden en verkoopwinsten zijn belast tegen een

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/7]

FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/7] FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/7] Fiscale eindejaarstips Ondernemers met een BV Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor

Nadere informatie

Eindejaarstips Let op! De eenmalige verhoging van ten behoeve van de eigen woning geldt ook voor andere personen dan de eigen kinderen.

Eindejaarstips Let op! De eenmalige verhoging van ten behoeve van de eigen woning geldt ook voor andere personen dan de eigen kinderen. Eindejaarstips 2017 In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen is echter nog niet definitief, omdat ze nog

Nadere informatie

Den Haag, 9 oktober 2015. Welkom bij de workshop

Den Haag, 9 oktober 2015. Welkom bij de workshop Den Haag, 9 oktober 2015 Welkom bij de workshop Programma en even voorstellen 1. Financieel Fit 2. Voorgestelde wijziging Box 3 Prinsjesdag 2015 3. Overdracht bij overlijden 4. Overdracht door schenken

Nadere informatie

Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2016, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier.

Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2016, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier. Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2016, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier. Inhoudsopgave: Herziening aftrek voorbelasting Auto van de zaak Werkkostenregeling

Nadere informatie

Belastingcijfers 2016

Belastingcijfers 2016 Belastingcijfers 2016 Box 1 - inkomen uit werk en woning Schijventarief voor personen jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd: totaal tarief heffing over totaal - 19.922 8,40% 28,15% 36,55% 7.281 19.922

Nadere informatie

Verenigingen en stichtingen Fiscale actualiteiten 2014. Denk ondernemend. Denk Bol.

Verenigingen en stichtingen Fiscale actualiteiten 2014. Denk ondernemend. Denk Bol. Verenigingen en stichtingen Fiscale actualiteiten 2014 Denk ondernemend. Denk Bol. Als bestuurder zet u zich in voor uw vereniging of stichting. Daarom wilt u op de hoogte blijven van alle actualiteiten.

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

Belastingcijfers 2017

Belastingcijfers 2017 Belastingcijfers 2017 Box 1 - inkomen uit werk en woning Schijventarief voor personen jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd: totaal tarief heffing over totaal - 19.982 8,90% 27,65% 36,55% 7.303 19.982

Nadere informatie

RB Eindejaarstips 2009

RB Eindejaarstips 2009 Inkomstenbelasting Verplichtingen periodieke giften en alimentatie uit het box 3-vermogen U kunt onder voorwaarden periodieke giften en alimentatie als persoonsgebonden aftrek in mindering brengen op uw

Nadere informatie

Special Eindejaarstips Tips voor de. woningeigenaar

Special Eindejaarstips Tips voor de. woningeigenaar Tips voor de woningeigenaar 62. Wacht met schenken voor de eigen woning tot 2017 Per 1 januari 2017 wordt de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning verhoogd naar 100.000. Wacht daarom nog even als

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips Accountantskantoor Utrecht B.V. www.acckantoorutrecht.nl Jan Speld en Jan Verwoert Eindejaarstips 2013 Doteren aan Fiscale Oudedagsreserve tot maximaal 9.542 of 12% van de gerealiseerde

Nadere informatie

1. Benut de fiscale oudedagsreserve maar doe dat met beleid

1. Benut de fiscale oudedagsreserve maar doe dat met beleid 1. Benut de fiscale oudedagsreserve maar doe dat met beleid De fiscale oudedagsreserve (hierna: FOR) is een mooie aftrekpost, maar heeft een keerzijde. Bij staking van uw onderneming moet u ook hierover

Nadere informatie

Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014

Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014 Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014 DRV Accountants & Adviseurs 15-01-2014 Gedeeltelijke teruggave basispremie Aof Aan werkgevers wordt een gedeeltelijke teruggave verstrekt van de basispremie

Nadere informatie

4. Wat moet ik als lid doen om een lijfrenteschenking te verstrekken?

4. Wat moet ik als lid doen om een lijfrenteschenking te verstrekken? VEELGESTELDE VRAGEN OVER DE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN DOOR LEDEN 1. Zijn er methoden waarbij een lening of schenking voor ons leden fiscaal aantrekkelijk gemaakt kan worden? Ja er zijn enkele financieringsmogelijkheden

Nadere informatie

Nieuwsbrief november 2014

Nieuwsbrief november 2014 Nieuwsbrief november 2014 Het jaar 2014 nadert zijn einde. Daarom geven wij u in deze nieuwsbrief enkele eindejaarstips en belangrijk fiscaal nieuws. Wat kunt u beter dit jaar nog regelen en wat kunt u

Nadere informatie

Eindejaarstips

Eindejaarstips Eindejaarstips 2016 In dit document vindt u de belangrijkste eindejaarstips voor de BV/IB ondernemer. Indien u vragen heeft, kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen. Lenssen ondersteunt ondernemers

Nadere informatie

Hierbij informeren wij u over een aantal wijzigingen, die in het komende jaar 2013. - Controleer alle Verklaringen geen privégebruik auto

Hierbij informeren wij u over een aantal wijzigingen, die in het komende jaar 2013. - Controleer alle Verklaringen geen privégebruik auto December 2012. Geachte relatie, Hierbij informeren wij u over een aantal wijzigingen, die in het komende jaar 2013 voor u van belang kunnen zijn. - Algemeen - Uniformering loonbegrip en gevolgen. - Premiekortingen

Nadere informatie

Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9. Lenen van de BV

Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9. Lenen van de BV Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9 Lenen van de BV HOOFDSTUK 1: BEGRIP Wat bedoelen we hier met lenen? Met lenen bedoelen we, dat u geld of andere goederen ter beschikking krijgt

Nadere informatie

Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2014, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier.

Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2014, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier. Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2014, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier. Inhoudsopgave: Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen pensioen en lijfrente Werkkostenregeling

Nadere informatie

03-05-2016. Onbezorgd ouder worden. Ouder worden en zorg. Deel I Ouder worden en zorg. Wat is het probleem? Eigen bijdrage zorgkosten. Wanneer?

03-05-2016. Onbezorgd ouder worden. Ouder worden en zorg. Deel I Ouder worden en zorg. Wat is het probleem? Eigen bijdrage zorgkosten. Wanneer? Onbezorgd ouder worden Deel I Ouder worden en zorg Ouder worden en zorg Wat is het probleem? Eigen bijdrage zorgkosten Wanneer? U woont in een zorginstelling; U heeft een volledig pakket thuis of modulair

Nadere informatie

I Weten wat u verdient

I Weten wat u verdient Inhoudsopgave I Weten wat u verdient I Weten wat u verdient 3 1.1 Gebruikelijk loon 3 1.2 Werknemersverzekeringen 11 1.3 Beloningen en andere voordelen 20 II Met de bv aan de hand 34 2.1 Zakelijk omgaan

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/8]

FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/8] FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/8] Fiscale eindejaarstips Vennootschapsbelasting Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor

Nadere informatie

Nieuwsbrief van 15 december 2016

Nieuwsbrief van 15 december 2016 Nieuwsbrief van 15 december 2016 Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief: Minimumloon per 1 januari 2017 WOZ-waarde nu openbaar Klein pensioen niet meer afkoopbaar Lage-inkomensvoordeel (LIV) start

Nadere informatie

Eigen woning in Strop of paradijs? advieswijzer

Eigen woning in Strop of paradijs? advieswijzer Eigen woning in 2017 Strop of paradijs? advieswijzer In deze advieswijzer: Voor de eigen woning gelden stringente fiscale regels. Een lening voor de eigen woning moet bijvoorbeeld aan aflossingseisen voldoen

Nadere informatie

OKTOBER 2016 TAK NIEUWSBRIEF

OKTOBER 2016 TAK NIEUWSBRIEF OKTOBER 2016 TAK NIEUWSBRIEF Algemeen Verzekeringscontrole Het was een ramp in Zuid-Oost Brabant na de storm die hier gewoed heeft. Er waren mensen niet goed of helemaal niet verzekerd voor deze schade.

Nadere informatie

Cursusboek. Verstandig schenken

Cursusboek. Verstandig schenken Cursusboek Verstandig schenken Verstandig schenken Beste cursist, Mensen schenken vanuit verschillende motieven. De één wil erfbelasting voorkomen, de ander wil zijn kind of een dierbare helpen of wil

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Begrip. Onzakelijke rente. Onzakelijke lening/onzakelijk debiteurenrisico

Hoofdstuk 1: Begrip. Onzakelijke rente. Onzakelijke lening/onzakelijk debiteurenrisico Hoofdstuk 1: Begrip Wat bedoelen w e h i e r m e t lenen? Met lenen bedoelen we, dat u geld of andere goederen ter beschikking krijgt van en ter beschikking stelt aan uw BV. In dit hoofdstuk spreken we

Nadere informatie

Loonheffingen Nationaal. Datum: januari/februari 2013

Loonheffingen Nationaal. Datum: januari/februari 2013 Loonheffingen Nationaal Datum: januari/februari 2013 Overzicht wetswijzigingen 2013 Belastingplan 2013 Wet fiscale behandeling eigenwoning Wet fiscale behandeling woon-werkverkeer Fiscale verzamelwet Wet

Nadere informatie

bedrijfsmiddel vóór 1 januari 2016 in gebruik zijn genomen. Bepaalde investeringen zijn uitgesloten van de regeling.

bedrijfsmiddel vóór 1 januari 2016 in gebruik zijn genomen. Bepaalde investeringen zijn uitgesloten van de regeling. Vennootschapsbelasting - eindejaarstips Tijdelijk maximaal 50% ineens afschrijven in 2013 In 2013 bestaat voor vennootschappen opnieuw een tijdelijke mogelijkheid om versneld af te schrijven op investeringen

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012 Belonen Loonstaat wijzigt door invoering uniform loonbegrip Per 1 januari 2013 worden de grondslagen voor het berekenen van het loon voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen, de werknemersverzekeringen

Nadere informatie

partners en kinderen kleinkinderen overig 0,00-121.296,00 10% 18% 30% 121.296,00 en meer 20% 36% 40%

partners en kinderen kleinkinderen overig 0,00-121.296,00 10% 18% 30% 121.296,00 en meer 20% 36% 40% SCHENKINGEN AAN KINDEREN, BESPARING ERFBELASTING Men kan schenken aan kinderen omdat men het leuk vindt daadwerkelijk iets aan de kinderen te geven. Het is ook mogelijk om te schenken aan kinderen zonder

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/6]

FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/6] FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/6] Fiscale eindejaarstips Ondernemers met een BV Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor

Nadere informatie

Wat verandert er in 2014?

Wat verandert er in 2014? Wat verandert er in 2014? In 2014 veranderen een aantal belastingregels en zijn er veranderingen voor toeslagen. Zo kunt u nog maar 1 rekeningnummer gebruiken voor de meeste belastingteruggaven en toeslagen.

Nadere informatie

Het pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft. Wat nu?

Het pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft. Wat nu? Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Het pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft per 1 april 2017. Tenminste als het Parlement voor die datum de novelle en het wetsvoorstel daartoe aanneemt.

Nadere informatie

Overgangsrecht Wet inkomstenbelasting 2001

Overgangsrecht Wet inkomstenbelasting 2001 hcersgnagreovewt nitsalebnetsmoknit 102g Overgangsrecht inhaal pensioentekorten (Besluit van 20 december 2000, Stb. 2000, 640, zoals laatstelijk gewijzigd bij besluit van 13 december 2002, Stb. 2002, 635)

Nadere informatie

Inkomstenbelasting / premie volksverzekeringen...2

Inkomstenbelasting / premie volksverzekeringen...2 INKOMSTENBELASTING / PREMIE VOLKSVERZEKERINGEN Inkomstenbelasting / premie volksverzekeringen...2 - U krijgt mogelijk te maken met bijbetaling of minder IB-teruggaaf... 2 - Bijtellingscategorieën auto

Nadere informatie

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Second Home juni 2015 - Antwerpen Maurice De Clercq - Niek Op den Kamp - Harjit Singh ESJ Accountants & Belastingadviseurs Agenda 1. Een tweede woning

Nadere informatie

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Als u eenmaal recht heeft op een ontslagvergoeding, dan kunt u deze vergoeding in feite op 3 verschillende manieren

Nadere informatie

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu?

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Het pensioen in eigen beheer wordt per 1 januari 2017 afgeschaft. Tenminste als het Parlement voor die tijd het daartoe op Prinsjesdag 2016 ingediende

Nadere informatie

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012 Je hypotheek en de belasting in 2012 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2012 gelden voor de eigen woning, hypotheek,

Nadere informatie

VAN AWBZ NAAR WMO EN WLZ. Gebr. V. Doornelaan 86, Horst Tel: 077-3978222 Email: info@delaatgulikers.nl

VAN AWBZ NAAR WMO EN WLZ. Gebr. V. Doornelaan 86, Horst Tel: 077-3978222 Email: info@delaatgulikers.nl VAN AWBZ NAAR WMO EN WLZ Gebr. V. Doornelaan 86, Horst Tel: 077-3978222 Email: info@delaatgulikers.nl onderwerpen Algemene informatie AWBZ (is basis voor WLZ en WMO) De vermogensinkomensbijtelling en het

Nadere informatie

Actiepunten najaar 2017

Actiepunten najaar 2017 Actiepunten najaar 2017 Inleiding Naast de acties die nodig zijn in verband met de Belastingplannen 2018 zijn er jaarlijks terugkerende acties die u voor het einde van het jaar moet ondernemen, maar die

Nadere informatie

1. Verhoog uw salaris alleen als het moet, niet omdat de schijven omhoog gaan

1. Verhoog uw salaris alleen als het moet, niet omdat de schijven omhoog gaan 1. Verhoog uw salaris alleen als het moet, niet omdat de schijven omhoog gaan Voorkom discussies met de belastingdienst over uw salaris; stel uw salaris niet te laag vast. Als u uw salaris te laag vaststelt

Nadere informatie