Factsheet Indicatoren Melanoom (DMTR) DMTR 2015 [ ZIN besluit verwerkt; ]

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Factsheet Indicatoren Melanoom (DMTR) DMTR 2015 [2015.4.ZIN besluit verwerkt; 05-11- 2015]"

Transcriptie

1 Factsheet Indicatoren Melanoom (DMTR) DMTR [.4.ZIN besluit verwerkt; 0511] Beschrijving Indicatoren Registratie gestart: Medio 2013 Naar aanleiding van eerder gemaakte afspraken vindt de behandeling van patiënten met een laag stadium melanoom (stadium I en II) in alle Nederlandse ziekenhuizen plaats. De behandeling van stadium IIIa en IIIb melanoom kan in principe in elke ziekenhuis plaatsvinden, behalve wanneer er een pelviene liesklierdissectie of een perfusie moet plaatsvinden. Voor deze verrichtingen zijn er volumenormen van de NVvH. De behandeling van het irresectabel stadium IIIc en/of IV melanoom is sinds 2012 beperkt tot de veertien melanoomcentra¹. Om deze reden is de indicatoren uitvraag niet voor alle Nederlandse ziekenhuizen gelijk. Indien uw ziekenhuis (of ZBC) geen patiënten met een stadium III en/of IV melanoom behandelt, dan is het beantwoorden van sectie A voldoende. Indien uw ziekenhuis een melanoomcentrum is, dan wordt u verzocht sectie B te beantwoorden. ¹ Melanoomcentra: Erasmus Medisch Centrum, Leids Universitair Medisch Centrum, NKI/AVL, Universitair Medisch Centrum Groningen, Universitair Medisch Centrum Nijmegen, Universitair Medisch Centrum Maastricht, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Vrije Universiteit Medisch Centrum, Amphia Ziekenhuis (Breda), Isala Klinieken (Zwolle), Medisch Centrum Leeuwarden, Maxima Medisch Centrum (Eindhoven), Medisch Spectrum Twente en Atrium Medisch Centrum (Heerlen). Versie.4.ZIN besluit verwerkt pagina 1 van 15

2 Sectie A (ziekenhuizen niet zijnde melanoomcentrum) Nr. Indicator Type indicator Uitvraag Bron over (jaar) A1 Patienten met een stadium IIIc en/of stadium IV melanoom worden standaard overlegd Structuur Invul* en/of verwezen naar een hiervoor geregistreerd ziekenhuis in uw regio A2 Aantal chirurgen met aantoonbare ervaring schildwachtklierprocedure; Structuur Kalenderjaar Invul* melanoomspecifiek S5 A3 In uw ziekenhuis wordt standaard verwezen naar informatie over Stichting melanoom Structuur Invul* A4a In uw ziekenhuis is een zorgpad melanoom aanwezig Structuur Invul* (* NB geldt alleen voor het niet gevorderd stadium van melanoom) A4b In uw ziekenhuis is het zorgpad melanoom gepubliceerd op de website van het Structuur Invul* ziekenhuis (* NB geldt alleen voor het niet gevorderd stadium van melanoom) *Indicatoren met bron invul kunnen worden aangeleverd via OmniQ (portaal bij DHD) via https://extranet.dhd.nl/producten/omniq. Het portaal is vanaf 1 februari 2016 beschikbaar voor leden van de NVZ en NFU. Versie.4.ZIN besluit verwerkt pagina 2 van 15

3 Sectie B (melanoomcentrum) Inclusiecriteria DMTR Alle patiënten met een stadium IV of irresectabel stadium IIIC (inclusief uveaal melanoom) zowel ten tijde van primaire diagnose als ontstaan in het beloop van de ziekte, waarbij: Ø beknopte registratie: patiënt wordt niet gezien in melanoomcentrum (op eigen verzoek of vanwege de infauste prognose o.b.v. klinische conditie van patiënt) Ø uitgebreide registratie: patiënt met een irresectabel stadium IIIc en/of IV melanoom gezien in een melanoomcentrum Ø Retrospectief: behandeling met ipilimumab en/of BRAF remmer gestart tussen 1 juli 2012 en 1 juli 2013 Ø Prospectief: alle patiënten met een irresectabel stadium IIIc en/of IV ongeacht de aard of plaats van behandeling die na 1 juli 2013 zijn gezien in een melanoomcentrum Exclusiecriteria DMTR Over periode (DMTR jaar of kalenderjaar) Niet cytologisch of histologisch bewezen melanoom Per indicator beschreven: Ø Retrospectief: o patiënten gestart met een behandeling met ipilimumab en/of BRAF remmer gestart tussen 1 juli 2012 en 1 juli 2013 (DMTR jaar 2013) Ø Prospectief: o Patiënten gezien in het melanoomcentrum tussen 1 juli juli 2014 (DMTR jaar 2014) o Patiënten gezien in het melanoomcentrum tussen 1 januari december 2014 (kalenderjaar 2014) o Patiënten gezien in het melanoomcentrum tussen 1 juli juli (DMTR jaar ) o Patiënten gezien in het melanoomcentrum tussen 1 januari 31 december (kalenderjaar ) Versie.4.ZIN besluit verwerkt pagina 3 van 15

4 Nr. Indicator Type Uitvraag over Bron indicator (jaar)* B1 Aantal patiënten met beknopte of een uitgebreide registratie in DMTR Structuur DMTR jaar DMTR B2 Percentage patiënten met een record in de DMTR dat is geaccordeerd door de coordinator van Structuur DMTRjaar DMTR het melanoomcentrum B3 Patiënten met een irresectabel stadium IIIc en/of IV melanoom worden voorafgaand aan Proces Invul** behandeling besproken in een multidisciplinair overleg B4 Aantal chirurgen met aantoonbare ervaring schildwachtklierprocedure; melanoomspecifiek Structuur Invul** B5 Hoeveel internistoncologen op uw ziekenhuislocatie hebben aantoonbare expertise en ervaring Structuur Invul** met targeted therapie en immunotherapie? B6 Wordt in uw ziekenhuis standaard de behoefte aan psychosociale zorg bepaald voor patiënten Structuur Invul** met een melanoom? B7 In uw ziekenhuis wordt standaard verwezen naar informatie over Stichting melanoom Structuur Invul* B8a Wordt in uw ziekenhuis het zorgpad melanoom gepubliceerd op het intranet van het Structuur Invul** ziekenhuis? (* NB geldt alleen voor het niet gevorderd stadium van melanoom) B8b Is er in uw ziekenhuis een patiëntenversie van het zorgpad melanoom welke op de website van Structuur Invul** het ziekenhuis wordt gepubliceerd? (* NB geldt alleen voor het niet gevorderd stadium van melanoom) B9 Percentage patiënten met een irresectabel stadium IIIc en/of IV melanoom waarbij een Proces DMTRjaar DMTR systemische therapie is gestart en de mutatiestatus bekend is B10 Percentage patiënten met een irresectabel stadium IIIc en/of IV melanoom waarbij geen Proces DMTRjaar DMTR therapie, lokale behandeling, of systemische behandeling heeft plaatsgevonden B11 Percentage patiënten met een irresectabel stadium IIIc en/of IV melanoom waarbij systemische behandeling heeft plaatsgevonden met dacarbazine/temozolomide, BRAF remmer, ipilimumab Proces DMTRjaar DMTR B12a Percentage patiënten dat bij DICA is aangemeld voor kwaliteit van leven onderzoek (PROM) Proces DMTRjaar DMTR Versie.4.ZIN besluit verwerkt pagina 4 van 15

5 B12b Percentage patiënten dat heeft gerespondeerd op het kwaliteit van leven onderzoek (PROM) Proces DMTRjaar B13 Percentage patiënten met graad III/IV toxiciteit ten gevolge van systemische therapie Uitkomst DMTRjaar DMTR DMTR B14 Percentage patiënten overleden ten gevolge van toxiciteit van de systemische therapie (graad 5 toxiciteit/ failure to rescue ) Uitkomst DMTRjaar DMTR * DMTRjaar : t/m 0107 Kalenderjaar : 0101 t/m 3112 **Indicatoren met bron invul kunnen worden aangeleverd via OmniQ (portaal bij DHD) via https://extranet.dhd.nl/producten/omniq. Het portaal is vanaf 1 februari 2016 beschikbaar voor leden van de NVZ en NFU. Versie.4.ZIN besluit verwerkt pagina 5 van 15

6 Sectie A (ziekenhuis niet zijnde melanoomcentrum) A1. Melanoom behandeling in uw ziekenhuis Antwoordoptie In/ exclusiecriteria Patienten met een stadium III en/of stadium IV melanoom worden standaard overlegd en/of verwezen naar een hiervoor geregistreerd ziekenhuis in uw regio. Nee / Ja Uw ziekenhuis overlegt standaard alle patiënten met een irresectabel stadium IIIc en/of stadium IV melanoom met een melanoomcentrum bij u in de buurt. Naar aanleiding hiervan zal verwijzing plaatsvinden naar het melanoomcentrum voor behandeling. In het geval dat behandeling niet mogelijk is door een dermate infauste prognose of ernstige comorbiditeit, worden de patiëntgegevens opgenomen door het melanoomcentrum voor beperkte registratie in de DMTR t/m Ervaring schildwachtklier procedure In/ exclusiecriteria Norm Hoeveel chirurgen op uw ziekenhuislocatie hebben aantoonbare ervaring in het chirurgisch verwijderen van schildwachtklieren op lokalisaties specifiek voor melanoom? 2 of meer 0101 t/m 3112 A3. Verwijzing Stichting Melanoom Antwoordoptie Wordt in uw ziekenhuis standaard verwezen naar informatie over Stichting melanoom? Nee / Ja Versie.4.ZIN besluit verwerkt pagina 6 van 15

7 In/ exclusiecriteria 0101 t/m Zorgpad Melanoom a. Is er in uw ziekenhuis een zorgpad melanoom aanwezig?* (gebaseerd op de IKNL standaard) b. Wordt in uw ziekenhuis het zorgpad melanoom gepubliceerd op de website van het ziekenhuis? c. Is er in uw ziekenhuis een patiëntenversie van het zorgpad melanoom welke op de website van het ziekenhuis wordt gepubliceerd? NB geldt alleen voor het niet gevorderd stadium van melanoom Hier wordt verwezen naar het Algemene zorgpad melanoom. In/ exclusiecriteria 0101 t/m 3112 Versie.4.ZIN besluit verwerkt pagina 7 van 15

8 Sectie B (melanoomcentrum) 1. Aantal patiënten met beknopte of een uitgebreide registratie in DMTR In/ exclusiecriteria Norm Aantal nieuwe patiënten met een irresectabel stadium stadium IIIc en/of IV melanoom per melanoomcentrum met een beknopte of een uitgebreide registratie Ø Registratie vindt plaats vanuit een van de veertien Nederlandse melanoomcentra Ø Beknopte registratie: patiënt wordt niet gezien in melanoomcentrum (op eigen verzoek of vanwege de infauste prognose obv klinische conditie van patiënt) Ø Uitgebreide registratie: patiënt met een irresectabel stadium IIIc en/of IV melanoom gezien in een melanoomcentrum Ø Retrospectief: behandeling met ipilimumab en/of BRAF remmer gestart tussen 1 juli 2012 en 1 juli 2013 Ø Prospectief: alle patiënten met een irresectabel stadium IIIc en/of IV ongeacht de aard van behandeling Een melanoomcentrum moet jaarlijks 20 nieuwe patiënten met een gemetastaseerd melanoom behandelen. t/m Versie.4.ZIN besluit verwerkt pagina 8 van 15

9 2. Aantal geaccordeerde patiënten in de DMTR Teller Noemer In/ exclusiecriteria Percentage patiënten met een irresectabel stadium IIIc en/of stadium IV melanoom dat is geregistreerd in de DMTR en waarvan ingevoerde gegevens door de coördinator van het betreffende melanoomcentrum zijn geaccordeerd. a. Aantal patiënten met een record in de DMTR geaccordeerd door de coördinator van het melanoomcentrum met een beknopte registratie b. Aantal patiënten met een record in de DMTR geaccordeerd door de coördinator van het melanoomcentrum met een uitgebreide registratie a. Aantal patiënten in de DMTR met een beknopte registratie b. Aantal patiënten in de DMTR met een uitgebreide registratie Percentage patiënten met een irresectabel stadium IIIc en/of stadium IV melanoom die in de DMTR zijn geregistreerd en waar de coördinator van het melanoomcentrum de gegevens op juistheid heeft gecontroleerd. DMTR jaar : t/m 3006 B3. Multidisciplinair overleg Antwoordoptie In/ exclusiecriteria Worden patiënten met een irresectabel stadium IIIc en/of IV melanoom voorafgaand aan behandeling besproken in een multidisciplinair overleg? Nee / Ja 0101 t/m 3112 Versie.4.ZIN besluit verwerkt pagina 9 van 15

10 B4. Ervaring schildwachtklier procedure Antwoordoptie Norm In/ exclusiecriteria Hoeveel chirurgen op uw ziekenhuislocatie hebben aantoonbare ervaring in het chirurgisch verwijderen van schildwachtklieren op lokalisaties specifiek voor melanoom? <aantal> 2 of meer 0101 t/m 3112 (peildatum 3112) B5. Ervaring targeted en immunotherapie Antwoordoptie Norm In/ exclusiecriteria Hoeveel internistoncologen op uw ziekenhuislocatie hebben aantoonbare expertise en ervaring met targeted therapie en immunotherapie? <aantal> 2 of meer 0101 t/m 3112 (peildatum 3112) Versie.4.ZIN besluit verwerkt pagina 10 van 15

11 B6. Psychosociale zorg Antwoordoptie In/ exclusiecriteria Wordt in uw ziekenhuis standaard de behoefte aan psychosociale zorg bepaald voor patiënten met een melanoom? Nee / Ja Niet specifieke uitvraag voor dit tumortype, maar uitvraag psychosociale zorg voor oncologische patiënt in het algemeen t/m 3112 B7. Verwijzing Stichting Melanoom In/ exclusiecriteria Wordt in uw ziekenhuis standaard verwezen naar informatie over Stichting melanoom? 0101 t/m 3112 B8. Zorgpad Melanoom In/ exclusiecriteria a. Wordt in uw ziekenhuis het zorgpad melanoom gepubliceerd op het intranet van het ziekenhuis? Nee/Ja b. Is er in uw ziekenhuis een patiëntenversie van het zorgpad melanoom welke op de website van het ziekenhuis wordt gepubliceerd? Nee/Ja * NB geldt alleen voor het niet gevorderd stadium van melanoom t/m 3112 Versie.4.ZIN besluit verwerkt pagina 11 van 15

12 B9. Bepaling mutatiestatus Teller Noemer In/ exclusiecriteria Percentage patiënten met een irresectabel stadium IIIc en/of IV melanoom waarbij een systemische therapie is gestart en de mutatiestatus bekend is Aantal patiënten met een irresectabel stadium IIIc en/of IV melanoom waarbij de mutatie status bekend is Aantal patiënten met een irresectabel stadium IIIc en/of IV melanoom gezien in het melanoomcentrum waarbij een systemische therapie is gestart DMTR jaar : vanaf t/m 3006 B10. Geen therapie Teller Noemer Percentage patiënten met een irresectabel stadium IIIc en/of IV melanoom waarbij geen therapie, lokale behandeling, of systemische behandeling heeft plaatsgevonden a. Aantal patiënten met een irresectabel stadium IIIc en/of IV melanoom waarbij geen therapie heeft plaatsgevonden b. Aantal patiënten met een irresectabel stadium IIIc en/of IV melanoom waarbij lokale behandeling heeft plaatsgevonden c. Aantal patiënten met een irresectabel stadium IIIc en/of IV melanoom waarbij systemische behandeling heeft plaatsgevonden Aantal patiënten met een irresectabel stadium IIIc en/of IV melanoom gezien in een van de melanoomcentra met een uitgebreide registratie a. Er heeft geen behandeling voor het irresectabel stadium IIIc en/of IV melanoom plaatsgevonden b. Er heeft lokale behandeling van het irresectabel stadium IIIc en/of IV melanoom plaatsgevonden, (bestaand uit: chirurgie en/of radiofrequente ablatie en/of radiotherapie en/of geïsoleerde perfusie) c. Er heeft systemische behandeling van het irresectabel stadium IIIc en/of IV melanoom plaatsgevonden (bestaand uit: chemotherapie en/of doelgerichte therapie en/of immunotherapie) Versie.4.ZIN besluit verwerkt pagina 12 van 15

13 In/ exclusiecriteria DMTR jaar : vanaf t/m 3006 B11. Behandeling met dacarbazine/temozolomide, BRAF remmer, ipilimumab Teller Noemer In/ exclusiecriteria Percentage patiënten met een irresectabel stadium IIIc en/of IV melanoom waarbij systemische behandeling heeft plaatsgevonden met dacarbazine/temozolomide, BRAF remmer, ipilimumab a. Aantal patiënten met een irresectabel stadium IIIc en/of IV melanoom dat is behandeld met dacarbazine/temozolomide b. Aantal patiënten met een irresectabel stadium IIIc en/of IV melanoom dat is behandeld met een BRAF remmer c. Aantal patiënten met een irresectabel stadium IIIc en/of IV melanoom dat is behandeld met ipilimumab Aantal patiënten met een irresectabel stadium IIIc en/of IV melanoom met een uitgebreide registratie dat is behandeld met systemische therapie DMTR jaar : vanaf t/m 3006 Versie.4.ZIN besluit verwerkt pagina 13 van 15

14 B12. PROMS Teller Noemer In/ exclusiecriteria Percentage patiënten dat bij DICA is aangemeld voor kwaliteit van leven onderzoek (PROM) en percentage patiënten dat heeft gerespondeerd op deze vragenlijst a. Aantal patiënten dat bij DICA is aangemeld voor deelname aan kwaliteit van leven onderzoek b. Aantal patiënten dat heeft gerespondeerd op het kwaliteit van leven onderzoek Aantal patiënten dat in de DMTR is geregistreerd DMTR jaar : vanaf t/m 3006 B13. Graad III/IV toxiciteit Teller Noemer In/ exclusiecriteria Percentage patiënten met graad III/IV toxiciteit ten gevolge van systemische therapie Aantal patiënten met graad III/IV toxiciteit tijdens behandeling met systemische therapie voor een irresectabel stadium IIIc en/of IV melanoom a. Aantal patiënten met een irresectabel stadium IIIc en/of IV melanoom dat is behandeld met dacarbazine/temozolomide b. Aantal patiënten met een irresectabel stadium IIIc en/of IV melanoom dat is behandeld met een BRAF remmer c. Aantal patiënten met een irresectabel stadium IIIc en/of IV melanoom dat is behandeld met ipilimumab DMTR jaar : vanaf t/m 3006 Versie.4.ZIN besluit verwerkt pagina 14 van 15

15 B14. Mortaliteit als gevolg van toxiciteit Teller Noemer In/ exclusiecriteria Percentage patiënten overleden ten gevolge van toxiciteit van de systemische therapie (graad 5 toxiciteit/ failure to rescue ) Aantal patiënten overleden ten gevolge van toxiciteit van de systemische therapie gegeven voor het irresectabel stadium IIIc en/of IV melanoom a. Aantal patiënten met een irresectabel stadium IIIc en/of IV melanoom dat is behandeld met dacarbazine/temozolomide b. Aantal patiënten met een irresectabel stadium IIIc en/of IV melanoom dat is behandeld met een BRAF remmer c. Aantal patiënten met een irresectabel stadium IIIc en/of IV melanoom dat is behandeld met ipilimumab DMTR jaar : vanaf t/m 3006 Versie.4.ZIN besluit verwerkt pagina 15 van 15

Factsheet Indicatoren NABON Breast Cancer Audit (NBCA) NBCA 2015 [2015.3.ZIN besluit verwerkt; 05-11- 2015]

Factsheet Indicatoren NABON Breast Cancer Audit (NBCA) NBCA 2015 [2015.3.ZIN besluit verwerkt; 05-11- 2015] Factsheet en NABON Breast Cancer Audit () 2015 [2015.3.ZIN besluit verwerkt; 05112015] Inclusiecriteria Nabon Breast Cancer Audit Inclusie Alle primaire invasieve mammacarcinomen volgens de WHO classificatie

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Knieprothese (LROI)

Factsheet Indicatoren Knieprothese (LROI) Factsheet en Knieprothese (LROI) 5 november 2015 Beschrijving van indicatoren Registratie gestart: 1 januari 2007 Inclusiecriteria: Alle geplaatste totale knieprothesen en unicondylaire knieprothesen in

Nadere informatie

Factsheet NABON Breast Cancer Audit (NBCA)

Factsheet NABON Breast Cancer Audit (NBCA) Factsheet NABON Breast Cancer Audit () [1.0.; 15-09-] Registratie gestart: 2011 Als algemene voorwaarde voor het meenemen van een patiënt in de berekening van de kwaliteitsindicatoren is gesteld dat ten

Nadere informatie

Verplichte indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland

Verplichte indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 89 20 Transparantiekalender@zinl.nl Oplegger indicatorenset

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Bariatrische chirurgie (DATO)

Factsheet Indicatoren Bariatrische chirurgie (DATO) Factsheet en Bariatrische chirurgie (DATO) DATO 2014 [2.0.; 10102014] Registratie gestart: 1 januari 2014 Type Uitvraag over Bron Nr. indicator (jaar) 1 Aantal primaire bariatrische ingrepen per ziekenhuislocatie.

Nadere informatie

NABON Breast Cancer Audit (NBCA)

NABON Breast Cancer Audit (NBCA) NABON Breast Cancer Audit (NBCA) Beschrijving Dit overzicht toont de kwaliteitsindicatoren welke per 1 april 2014 ontsloten zullen worden in het kader van het getrapte transparantiemodel van DICA. De ontsluiting

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Heupprothese

Factsheet Indicatoren Heupprothese Deze indicatorenset is opgenomen in het register van Zorginstituut Nederland waarmee het aanleveren van deze kwaliteitsgegevens in 2017 over verslagjaar 2016 wettelijk verplicht is. Colofon Internet: OmniQ

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Knieprothese

Factsheet Indicatoren Knieprothese Deze indicatorenset is opgenomen in het register van Zorginstituut Nederland waarmee het aanleveren van deze kwaliteitsgegevens in 2017 over verslagjaar 2016 wettelijk verplicht is. Colofon Internet: OmniQ

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2017

Factsheet Indicatoren NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2017 Factsheet en NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2017 Registratie gestart: 2009 Inclusie en exclusie criteria Inclusie Primaire mammacarcinomen waarbij de volgende tumorsoorten geïncludeerd worden: Alle tumorstadia,

Nadere informatie

Verplichte indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland

Verplichte indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 89 20 Transparantiekalender@zinl.nl Oplegger indicatorenset

Nadere informatie

Indicatoren Colorectaal carcinoom (DSCA) A. Beschrijving Indicator. DSCA 2014 [2.0.; 10-10- 2014] Registratie gestart: 2009

Indicatoren Colorectaal carcinoom (DSCA) A. Beschrijving Indicator. DSCA 2014 [2.0.; 10-10- 2014] Registratie gestart: 2009 en Colorectaal carcinoom (DSCA) A. Beschrijving DSCA 2014 [2.0.; 10-10- 2014] Registratie gestart: 2009 Type Uitvraag Bron Nr. indicator over (jaar) 1. Deelname aan de DSCA Structuur 2014 DSCA 2. Volume

Nadere informatie

Oplegger indicatorenset Lage rughernia en stenose (ongeïnstrumenteerd) (DSSR (B)) verslagjaar 2017.

Oplegger indicatorenset Lage rughernia en stenose (ongeïnstrumenteerd) (DSSR (B)) verslagjaar 2017. Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 89 20 Transparantiekalender@zinl.nl Oplegger indicatorenset

Nadere informatie

Uitgezaaid melanoom Wat nu?

Uitgezaaid melanoom Wat nu? Uitgezaaid melanoom Wat nu? Uitgezaaid melanoom, wat nu? Stadium III melanoom U hebt een melanoom in het stadium III of stadium IV. Wat kunt u verwachten? Waar moet u op letten? Welke behandelingen zijn

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Heupprothese (LROI)

Factsheet Indicatoren Heupprothese (LROI) Factsheet en Heupprothese (LROI) 9 september 2015 Beschrijving van indicatoren Registratie gestart: 1 januari 2007 Inclusiecriteria: Alle geplaatste totale heupprothesen en kop-halsprothesen in de LROI

Nadere informatie

Uitgezaaid melanoom, wat nu?

Uitgezaaid melanoom, wat nu? Uitgezaaid melanoom, wat nu? U hebt een melanoom in het stadium III of stadium IV. Wat kunt u verwachten? Waar moet u op letten? Welke behandelingen zijn mogelijk? Deze folder geeft u informatie zodat

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Heupprothese (LROI)

Factsheet Indicatoren Heupprothese (LROI) Factsheet en Heupprothese (LROI) - 12 november 2014 Beschrijving van indicatoren Registratie gestart: 1 januari 2007 Inclusiecriteria: Alle geplaatste totale heupprothesen en kop-halsprothesen in de LROI

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Knieprothese (LROI)

Factsheet Indicatoren Knieprothese (LROI) Factsheet en Knieprothese (LROI) - 12 november 2014 Beschrijving van indicatoren Registratie gestart: 1 januari 2007 Inclusiecriteria: Alle geplaatste totale knieprothesen en unicondylaire knieprothesen

Nadere informatie

Dutch Surgical Colorectal Audit (DSCA)

Dutch Surgical Colorectal Audit (DSCA) Dutch Surgical Colorectal Audit (DSCA) Beschrijving Dit overzicht toont de kwaliteitsindicatoren welke per 1 april 2014 ontsloten zullen worden in het kader van het getrapte transparantiemodel van DICA.

Nadere informatie

Verplichte indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland. Indicator nummer Indicatornaam

Verplichte indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland. Indicator nummer Indicatornaam Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 89 20 Transparantiekalender@zinl.nl Oplegger indicatorenset

Nadere informatie

Oplegger indicatorset Mammacarcinoom verslagjaar 2016

Oplegger indicatorset Mammacarcinoom verslagjaar 2016 Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 89 20 Transparantiekalender@zinl.nl Oplegger indicatorset Mammacarcinoom

Nadere informatie

PEMBROLIZUMAB: VRAGEN EN ANTWOORDEN

PEMBROLIZUMAB: VRAGEN EN ANTWOORDEN PEMBROLIZUMAB: VRAGEN EN ANTWOORDEN Na nivolumab is er nu een tweede immunotherapie voor longkanker beschikbaar: pembrolizumab (merknaam: Keytruda ). Na de registratie van het medicijn heeft het een aantal

Nadere informatie

Geschreven voor en door melanoompatiënten. Een melanoom Hoe krijgt u de beste zorg?

Geschreven voor en door melanoompatiënten. Een melanoom Hoe krijgt u de beste zorg? Geschreven voor en door melanoompatiënten Een melanoom Hoe krijgt u de beste zorg? Geschreven voor en door melanoompatiënten Een melanoom Hoe krijgt u de beste zorg? Inleiding pag. 5 Diagnose melanoom

Nadere informatie

NABON Breast Cancer Audit (NBCA)

NABON Breast Cancer Audit (NBCA) NABON Breast Cancer Audit (NBCA) Beschrijving Dit overzicht toont de kwaliteitsindicatoren welke per 1 april 2014 ontsloten zullen worden in het kader van het getrapte transparantiemodel van DICA. De ontsluiting

Nadere informatie

Melanoom. Dermatologie. Inhoudsopgave. 1. Inleiding

Melanoom. Dermatologie. Inhoudsopgave. 1. Inleiding Dermatologie Melanoom Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Algemene informatie over melanoom 3. Het stellen van de diagnose 4. Behandeling 5. Nazorg 6. Meer informatie 1. Inleiding U heeft te horen gekregen dat

Nadere informatie

Oplegger indicatorenset Aneurysma Aortis Abdominalis (DSAA) verslagjaar 2017

Oplegger indicatorenset Aneurysma Aortis Abdominalis (DSAA) verslagjaar 2017 Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 89 20 Transparantiekalender@zinl.nl Oplegger indicatorenset

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Lage Rug Hernia (DSSR) A. Beschrijving Indicator

Factsheet Indicatoren Lage Rug Hernia (DSSR) A. Beschrijving Indicator Factsheet en Lage Rug Hernia (DSSR) A. Beschrijving DSSR 2014 [2.5; 14-11- 2014] Registratie gestart: 01-01- 2014 Gestart met Spinaalchirurgie Lumbaal geïnstrumenteerd; Januari 2015 start met Lumbale hernia

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Bariatrische chirurgie (DATO) 2016

Factsheet Indicatoren Bariatrische chirurgie (DATO) 2016 Factsheet en Bariatrische chirurgie (DATO) 2016 Start registratie: 2014 Inclusiecriteria Inclusie De patiënten die geregistreerd dienen te worden zijn die patiënten die een chirurgische interventie ondergaan

Nadere informatie

Radiofrequente ablatie van lokaal doorgegroeide alvleesklierkanker

Radiofrequente ablatie van lokaal doorgegroeide alvleesklierkanker Radiofrequente ablatie van lokaal doorgegroeide alvleesklierkanker lokale verbranding van de alvleeskliertumor Doel Het doel van de studie is te onderzoeken of radiofrequente ablatie (RFA) gevolgd door

Nadere informatie

Dutch Lung Surgery Audit (DLSA)

Dutch Lung Surgery Audit (DLSA) Dutch Lung Surgery Audit (DLSA) Beschrijving Dit overzicht toont de kwaliteitsindicatoren welke per 1 april 2014 ontsloten zullen worden in het kader van het getrapte transparantiemodel van DICA. De ontsluiting

Nadere informatie

Aandeel van patiënten met invasieve borstkanker waarbij een ER, PR en/of HER2 statusbepaling werd uitgevoerd vóór enige systemische behandeling

Aandeel van patiënten met invasieve borstkanker waarbij een ER, PR en/of HER2 statusbepaling werd uitgevoerd vóór enige systemische behandeling Status bepaling: 99,4% Aandeel van patiënten met invasieve borstkanker waarbij een ER, PR en/of HER2 statusbepaling werd uitgevoerd vóór enige systemische behandeling Vóór het starten van de behandeling

Nadere informatie

KWALITEITSINDICATOREN VOOR ONCOLOGIE: INVASIEVE BORSTKANKER ( )

KWALITEITSINDICATOREN VOOR ONCOLOGIE: INVASIEVE BORSTKANKER ( ) KWALITEITSINDICATOREN VOOR ONCOLOGIE: INVASIEVE BORSTKANKER (2007-2008) Algemene informatie In dit rapport vindt U de resultaten van de kwaliteitsindicatoren voor borstkankertumoren van AZNikolaas. Hierbij

Nadere informatie

Borstkanker B1: Bepalen van ER/PR/Her2/Neu. Definitie: Aandeel van patiënten gediagnosticeerd met invasieve borstkanker bij wie

Borstkanker B1: Bepalen van ER/PR/Her2/Neu. Definitie: Aandeel van patiënten gediagnosticeerd met invasieve borstkanker bij wie Borstkanker B1: Bepalen van ER/PR/Her2/Neu Definitie: Aandeel van patiënten gediagnosticeerd met invasieve borstkanker bij wie systemische therapie (hormoon- en/of chemotherapie) voorafgegaan werd door

Nadere informatie

Dutch Upper GI Cancer Audit (DUCA)

Dutch Upper GI Cancer Audit (DUCA) Dutch Upper GI Cancer Audit (DUCA) Beschrijving Dit overzicht toont de kwaliteitsindicatoren welke per 1 april 2014 ontsloten zullen worden in het kader van het getrapte transparantiemodel van DICA. De

Nadere informatie

Staat voor: Registratie, Transparantie en Kwaliteit. Benchmark Rapport. ICD procedures. Toelichting NCDR ICD Deelnemende ziekenhuizen

Staat voor: Registratie, Transparantie en Kwaliteit. Benchmark Rapport. ICD procedures. Toelichting NCDR ICD Deelnemende ziekenhuizen Benchmark Rapport ICD procedures Periode: 2010-2012 Peildatum: Datum 26 juli 2013 Ziekenhuis: Catharina Ziekenhuis Michelangelolaan 2 5623 EJ Eindhoven Toelichting NCDR ICD 2010-2012 Deelnemende ziekenhuizen

Nadere informatie

KWALITEITSINDICATOREN VOOR ONCOLOGIE: INVASIEVE BORSTKANKER (2007-2008)

KWALITEITSINDICATOREN VOOR ONCOLOGIE: INVASIEVE BORSTKANKER (2007-2008) KWALITEITSINDICATOREN VOOR ONCOLOGIE: INVASIEVE BORSTKANKER (2007-2008) Algemene informatie In dit rapport vindt U de resultaten van de kwaliteitsindicatoren voor borstkankertumoren van AZNikolaas. Hierbij

Nadere informatie

Toelichting bij de resultaten van het Vlaams Indicatoren Project (VIP²)

Toelichting bij de resultaten van het Vlaams Indicatoren Project (VIP²) Toelichting bij de resultaten van het Vlaams Indicatoren Project (VIP²) Resultaten behandeling borstkanker Recent werden de resultaten van het Vlaams Indicatoren Project (VIP²) gepubliceerd met betrekking

Nadere informatie

Borstkanker indicatoren - Resultaten voor

Borstkanker indicatoren - Resultaten voor Borstkanker indicatoren - Resultaten voor 2009-2011 AZ Sint-Jozef Malle maakt samen met AZ Klina Brasschaat deel uit van de Borstkliniek Voorkempen. Recent werden vanuit het Vlaams Indicatoren Project

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren CVA (CVAB) CVAB 2015 [2015.5.ZIN besluit verwerkt; 05-11- 2015] Registratie gestart: 2014

Factsheet Indicatoren CVA (CVAB) CVAB 2015 [2015.5.ZIN besluit verwerkt; 05-11- 2015] Registratie gestart: 2014 Factsheet en CVA (CVAB) CVAB 2015 [2015.5.ZIN besluit ; 05-11- 2015] Registratie gestart: 2014 pagina 1 van 10 enoverzicht Nr. 1. Percentage TIA- en CVA patiënten ingevuld in de CVAB (2014) vergeleken

Nadere informatie

Vlaams Indicatoren Project VIP²

Vlaams Indicatoren Project VIP² Vlaams Indicatoren Project VIP² Op initiatief van de Vlaamse Vereniging van Hoofdartsen, Icuro, Zorgnet Vlaanderen en de Vlaamse overheid, is het Vlaamse VIP 2 -indicatorenproject opgericht. Samen met

Nadere informatie

KWALITEITSUITVRAAG Verslagjaar 2014. DICA transparantieportaal Structuurindicatoren. Versie 2015.5

KWALITEITSUITVRAAG Verslagjaar 2014. DICA transparantieportaal Structuurindicatoren. Versie 2015.5 KWALITEITSUITVRAAG Verslagjaar 2014 DICA transparantieportaal Structuurindicatoren 1 Inhoudsopgave 1 Documenthistorie... 4 2 Verklaring coderingen... 5 3 ONCOLOGIE - Uitvraag over 2014... 6 3.1 ALGEMENE

Nadere informatie

7. Percentage patiënten waarbij een gespecialiseerd verpleegkundige betrokken is (aantal FTE per Structuur 2014 Invul

7. Percentage patiënten waarbij een gespecialiseerd verpleegkundige betrokken is (aantal FTE per Structuur 2014 Invul Factsheet en Parkinson (DPIA) A. Beschrijving Nr. DPIA 2014 [2.5.; 14-11- 2014] Start registratie: 2015 uitrol landelijke registratie Type indicator Uitvraag over (jaar) 1. Deelname aan ParkinsonInzicht

Nadere informatie

Instantiegegevens. Vragenlijst informatie. Overzicht vragenlijst. Gegenereerd op: :46:04. St. Ziekenhuis Rijnstate Adres: Postbus 9555

Instantiegegevens. Vragenlijst informatie. Overzicht vragenlijst. Gegenereerd op: :46:04. St. Ziekenhuis Rijnstate Adres: Postbus 9555 Gegenereerd op: 28-6-2013 17:46:04 Instantiegegevens Naam: St. Ziekenhuis Rijnstate Adres: Postbus 9555 Postcode: 6800TA Plaats: ARNHEM AGB: 06010535 Vragenlijst informatie Naam vragenlijst: SONCOS normen

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren CVA (CVAB) 2016

Factsheet Indicatoren CVA (CVAB) 2016 Factsheet en CVA (CVAB) 2016 Registratie gestart: 2014 In- en exclusiecriteria Definities: - CVA (Beroerte): intracerebrale bloeding of herseninfarct. - Intracerebrale bloeding: spontane bloeding in het

Nadere informatie

Resultaten op tafel voor longkanker

Resultaten op tafel voor longkanker 17 maart 2017 Resultaten op tafel voor longkanker Franz Schramel Jos Kroon DISCLOSURE: SPREKERS BELANGEN Sprekers hebben voor deze bijeenkomst geen (potentiële) belangenverstrengeling met (commerciële)

Nadere informatie

Oplegger indicatorset Beroerte (CVA) verslagjaar 2016

Oplegger indicatorset Beroerte (CVA) verslagjaar 2016 Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 89 20 Transparantiekalender@zinl.nl Oplegger indicatorset Beroerte

Nadere informatie

Vlaams Indicatoren Project VIP²: borstkankerindicatoren

Vlaams Indicatoren Project VIP²: borstkankerindicatoren Vlaams Indicatoren Project VIP²: borstkankerindicatoren Op initiatief van de Vlaamse Vereniging van Hoofdartsen, Icuro, Zorgnet Vlaanderen en de Vlaamse overheid, is het Vlaamse VIP 2 -indicatorenproject

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Aneurysma Aorta Abdominalis (DSAA) A. Beschrijving Indicator

Factsheet Indicatoren Aneurysma Aorta Abdominalis (DSAA) A. Beschrijving Indicator Factsheet en Aneurysma Aorta Abdominalis (DSAA) A. Beschrijving DSAA 2014 [2.6.; 20-11-2014] Registratie gestart: 1 januari 2013 Compleet in te vullen indien op de ziekenhuislocatie voor het aneurysma

Nadere informatie

De indicatoren omtrent borstkanker, die in kader van het VIP²-project worden opgevolgd zijn :

De indicatoren omtrent borstkanker, die in kader van het VIP²-project worden opgevolgd zijn : Indicatoren VIP²-project Oncologie In België is, net als in Europa, borstkanker de meest voorkomende oorzaak van overlijden door kanker bij vrouwen (20,6 % van alle overlijdens ingevolge kanker). In 2009

Nadere informatie

Vlaams Indicatoren Project VIP²

Vlaams Indicatoren Project VIP² Vlaams Indicatoren Project VIP² Het initiatief voor het Vlaams Indicatoren Project VIP² gaat uit van de Vlaamse overheid, de Vlaamse vereniging van hoofdartsen en de ziekenhuiskoepels Zorgnet en Icuro.

Nadere informatie

Kwaliteitsindicatoren inzake borstkanker

Kwaliteitsindicatoren inzake borstkanker Kwaliteitsindicatoren inzake borstkanker Hieronder vindt u de resultaten van de Borstkliniek van az Sint-Blasius. De Borstkliniek werd opgestart in 2002 en behandelt jaarlijks ruim 200 nieuwe patiënten

Nadere informatie

Informatie over aanlevering indicatoren Transparantiekalender 2016 en 2017

Informatie over aanlevering indicatoren Transparantiekalender 2016 en 2017 Informatie over aanlevering indicatoren Transparantiekalender 2016 en 2017 Samenwerkingsafspraken en aanlevering indicatoren Aanlevering indicatoren zonder kwaliteitsregistratie Indicatorsets zonder kwaliteitsregistratie

Nadere informatie

BORSTKANKER INDICATOREN

BORSTKANKER INDICATOREN BORSTKANKER INDICATOREN Deze set van indicatoren geven de resultaten over borstkankerpatiëntes voor diagnose, behandeling en overleving. Het betreft geaggregeerde cijfers van 2007+2008 voor GZA Ziekenhuizen.

Nadere informatie

De indicatoren over borstkanker, die in kader van het VIP²-project worden opgevolgd zijn:

De indicatoren over borstkanker, die in kader van het VIP²-project worden opgevolgd zijn: Indicatoren VIP²-project Oncologie In België is, net als in Europa, borstkanker de meest voorkomende oorzaak van overlijden door kanker bij vrouwen (20,6 % van alle overlijdens ingevolge kanker). In 2009

Nadere informatie

a) Percentage patiënten met een niercelcarcinoom 4 cm (ct1a) die geen nefrectomie hebben

a) Percentage patiënten met een niercelcarcinoom 4 cm (ct1a) die geen nefrectomie hebben Indicatoren evaluatie project richtlijn Niercelcarcinoom Indicator 1 a) Percentage patiënten met een niercelcarcinoom 4 cm (ct1a) die geen nefrectomie hebben ondergaan waarbij minstens 2 histologische

Nadere informatie

5.4 Gastro-intestinaal

5.4 Gastro-intestinaal 5.4 Gastro-intestinaal 5.4.1 Indicator: Deelname aan de Dutch UpperGI Cancer Audit (DUCA) De mortaliteit en morbiditeit van de chirurgische behandeling van slokdarmkanker heeft de laatste jaren veel aandacht

Nadere informatie

Factsheet generieke indicatoren vaatcentrum (DAVC) A. Beschrijving Indicator

Factsheet generieke indicatoren vaatcentrum (DAVC) A. Beschrijving Indicator Factsheet generieke indicatoren vaatcentrum (DAVC) A. Beschrijving Dutch Audit Vascular Center [1.0; 20-11-2014] Registratie huidige criteria gestart: 1 januari 2013 (H&V groep arterieel vaatkeurmerk)

Nadere informatie

Format zorgpad Melanoom

Format zorgpad Melanoom Format zorgpad Melanoom Tumorsoort Melanoom Ziekenhuis Naam ziekenhuis Projectleider(s) Na(a)m(en)) projectleider(s) Casemanager Naam casemanager Regisseur Naam regisseur Versienummer 1.0 Datum 10 december

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Dutch Parkinsons Insight Audit (DPIA) 2016

Factsheet Indicatoren Dutch Parkinsons Insight Audit (DPIA) 2016 Factsheet en Dutch Parkinsons Insight Audit (DPIA) 2016 Registratie gestart: 2015 Inclusiecriteria Inclusie Alle patiënten met (een verdenking op) de ziekte van Parkinson (DBC 501) Exclusie Patiënten met

Nadere informatie

Op weg naar perfectie: Hoe om te gaan met de informatie? Theo Wiggers Amsterdam, 25 juni 2013

Op weg naar perfectie: Hoe om te gaan met de informatie? Theo Wiggers Amsterdam, 25 juni 2013 Op weg naar perfectie: Hoe om te gaan met de informatie? Theo Wiggers Amsterdam, 25 juni 2013 Perfectie Verschil in kwaliteit onvoldoende klinische data voor vergelijken uitkomsten Perfectie = klassieke

Nadere informatie

KWALITEITSINDICATOREN VOOR ONCOLOGIE: BORSTKANKER Fase 1: validatie van de individuele resultaten Ziekenhuis 86

KWALITEITSINDICATOREN VOOR ONCOLOGIE: BORSTKANKER Fase 1: validatie van de individuele resultaten Ziekenhuis 86 1 KWALITEITSINDICATOREN VOOR ONCOLOGIE: BORSTKANKER Fase 1: validatie van de individuele resultaten Ziekenhuis 86 2 1. BESCHRIJVENDE STATISTIEK Tabel 1: Invasieve borstkanker en ductaal carcinoma in situ

Nadere informatie

VIP²: resultaten borstkankerindicatoren

VIP²: resultaten borstkankerindicatoren VIP²: resultaten borstkankerindicatoren Borstkanker 1: Statusbepaling Aandeel van patiëntes met invasieve borstkanker waarbij een ER, PR en/of HER2 statusbepaling werd uitgevoerd vóór enige systemische

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Lage Rug Hernia of Stenose Chirurgie (DSSR 2) 2016

Factsheet Indicatoren Lage Rug Hernia of Stenose Chirurgie (DSSR 2) 2016 Factsheet en Lage Rug Hernia of Stenose Chirurgie (DSSR 2) 2016 Registratie gestart: 2014 Inclusie en Exclusie criteria - Lage Rug Hernia of Stenose Chirurgie Inclusie: Alle patiënten met een lumbale wervelkolomaandoening

Nadere informatie

13-17 maart Programma

13-17 maart Programma 13-17 maart 2016 Programma ZONDAG 13 MAART 2016 18:45 19:15 Pubquiz Chemo gerelateerde onderwerpen Targeted therapies Immunotherapie Chirurgie Pathologie MAANDAG 14 MAART 2016 Tijd Lezingen Spreker(s)

Nadere informatie

Transparant over uitkomsten van hartchirurgie (2)

Transparant over uitkomsten van hartchirurgie (2) Transparant over uitkomsten van hartchirurgie (2) De sterfte in de 3 grote zorggroepen per hartchirurgisch centrum in de periode 2012-2014 Elders op deze website vindt u de gemiddelde sterfte na hartchirurgische

Nadere informatie

KWALITEITSINDICATOREN BORSTKANKER AZ KLINA

KWALITEITSINDICATOREN BORSTKANKER AZ KLINA KWALITEITSINDICATOREN BORSTKANKER AZ KLINA AZ Klina legt hierbij de resultaten voor van de tweede kwaliteitsmeting van onze borstkankerzorg. Deze resultaten werden in januari 2015 meegedeeld door het Kankerregister

Nadere informatie

DERMATOLOGIE/CHIRURGIE

DERMATOLOGIE/CHIRURGIE Zorgpad: Melanoom Algemene informatie U bent door uw huisarts verwezen naar de dermatoloog op verdenking van huidkanker (melanoom). Indien u al onder behandeling bent bij de chirurg, komt u bij de chirurg

Nadere informatie

Invulformulier SONCOS-normen & NVvH-minimumnormen

Invulformulier SONCOS-normen & NVvH-minimumnormen Invulformulier SONCOS-normen & NVvH-minimumnormen 05-03-2014 1 Inhoudsopgave 1 Verklaring coderingen... 4 2 SONCOS - NVvH kwaliteitsnormen - Uitvraag 2014... 5 2.1 ALGEMENE DEEL... 5 2.2 MAMMACARCINOOM...

Nadere informatie

Transparant over uitkomsten van hartchirurgie (2)

Transparant over uitkomsten van hartchirurgie (2) Transparant over uitkomsten van hartchirurgie (2) De sterfte in de 3 grote zorggroepen per hartchirurgisch centrum in de periode 2013-2015 Elders op deze website vindt u de gemiddelde sterfte na hartchirurgische

Nadere informatie

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2013 Tranche: 1

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2013 Tranche: 1 Toewijzingsvoorstel Jaar: 2013 Tranche: 1 Id Naam Plaats Eindspecialisatie InstroomPersonen 1101001 Universitair Medisch Centrum Groningen Groningen Anesthesiologie 16 1101001 Universitair Medisch Centrum

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Beroerte (CVAB)

Factsheet Indicatoren Beroerte (CVAB) Factsheet en Beroerte (CVAB) A. Beschrijving CVAB 2014 [2.0.; 10102014] Registratie gestart: 2014 Nr. Type Uitvraag Bron indicator over (jaar) 1. Percentage TIA en CVA patiënten ingevuld in de CVAB (2014)

Nadere informatie

longcarcinoom: stadiëring en behandeling

longcarcinoom: stadiëring en behandeling Hoe actueel is de CBO richtlijn? Niet-kleincellig longcarcinoom: stadiëring en behandeling Prof. dr. Harry J.M. Groen UMCG Groningen Wat moet er veranderen? TBNA? Plaats van EUS-FNA? Plaats van EBUS-FNA?

Nadere informatie

Handboek met indicatoren en normen Heup- en knievervanging, cataract, Infectie-revisies (Heup & Knie) en Bariatrische Chirurgie.

Handboek met indicatoren en normen Heup- en knievervanging, cataract, Infectie-revisies (Heup & Knie) en Bariatrische Chirurgie. Handboek met indicatoren en normen Heup- en knievervanging, cataract, Infectie-revisies (Heup & Knie) en Bariatrische Chirurgie Versie juli 204 VGZ kiest voor kwaliteit VGZ staat voor zorg van goede medische

Nadere informatie

Vlaams Indicatoren Project

Vlaams Indicatoren Project Laarbeeklaan 101 1090 Brussel Borstkliniek Vlaams Indicatoren Project Borstkliniek VLAAMS INDICATOREN PROJECT - UZ BRUSSEL INLEIDING In het kader van het 'Vlaams Indicatoren Project, voor Patiënten en

Nadere informatie

communicatie indicatoren borstkanker

communicatie indicatoren borstkanker communicatie indicatoren borstkanker Dr. Stevens Ellen De Vos 8/1/2015 De Sint-Jozefkliniek neemt zoveel mogelijk deel aan nationale en internationale initiatieven om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Nadere informatie

Patiënten Informatie Map (PIM)

Patiënten Informatie Map (PIM) Patiënten Informatie Map (PIM) Uitgezaaid Melanoom Deze Patiënten Informatie Map is eigendom van: Naam: De vinder van deze map wordt dringend verzocht contact op te nemen met de polikliniek chirurgie van

Nadere informatie

Uitleg over de interpretatie van de grafiek : De resultaten worden weergegeven via een trechtertechniek (= Funnel plot).

Uitleg over de interpretatie van de grafiek : De resultaten worden weergegeven via een trechtertechniek (= Funnel plot). Het H.-Hartziekenhuis scoort bij het Vlaams Indicatoren Project! Het initiatief voor het Vlaams Indicatoren Project (VIP²) gaat uit van de Vlaamse overheid, de Vlaamse vereniging van hoofdartsen en de

Nadere informatie

KWALITEITSINDICATOREN VOOR ONCOLOGIE: BORSTKANKER (2007-2008) Handleiding bij fase 1: Validatie van de individuele resultaten

KWALITEITSINDICATOREN VOOR ONCOLOGIE: BORSTKANKER (2007-2008) Handleiding bij fase 1: Validatie van de individuele resultaten KWALITEITSINDICATOREN VOOR ONCOLOGIE: BORSTKANKER (2007-2008) Handleiding bij fase 1: Validatie van de individuele resultaten 1 2 Op initiatief van de Vlaamse Overheid, de Vlaamse Vereniging van Hoofdartsen,

Nadere informatie

Overzicht resultaten borstkankerzorg in Vlaanderen en Brussel

Overzicht resultaten borstkankerzorg in Vlaanderen en Brussel Overzicht resultaten borstkankerzorg in Vlaanderen en Brussel In dit sanconet rapport kan je de ziekenhuizen vergelijken die hun resultaten in verband met borstkankerzorg bekend gemaakt hebben. We hebben

Nadere informatie

12 Ziekenhuissterfte, dossieronderzoek en onverwacht lange opnameduur

12 Ziekenhuissterfte, dossieronderzoek en onverwacht lange opnameduur 12 Ziekenhuissterfte, dossieronderzoek en onverwacht lange opnameduur De Hospital Standardized Mortality Ratio (HSMR) is een deels gecorrigeerde maat voor ziekenhuissterfte bij 50 diagnosegroepen (de zogenoemde

Nadere informatie

Id Naam Plaats Eindspecialisatie Instroom Leerlingen Instroom FTE Universitair Medisch Centrum Groningen Groningen Anesthesiologie 8 8,00

Id Naam Plaats Eindspecialisatie Instroom Leerlingen Instroom FTE Universitair Medisch Centrum Groningen Groningen Anesthesiologie 8 8,00 101001 Universitair Medisch Centrum Groningen Groningen Anesthesiologie 8 8,00 101002 Umc Sint Radboud Nijmegen Anesthesiologie 6 6,00 101003 Universitair Medisch Centrum Utrecht Utrecht Anesthesiologie

Nadere informatie

Disseminatiediagnostiek bij locoregionaal recidief van mammacarcinoom: klinische praktijk en perspectief voor PET

Disseminatiediagnostiek bij locoregionaal recidief van mammacarcinoom: klinische praktijk en perspectief voor PET Disseminatiediagnostiek bij locoregionaal recidief van mammacarcinoom: klinische praktijk en perspectief voor PET F.J. van Oost 1, J.J.M. van der Hoeven 2,3, O.S. Hoekstra 3, A.C. Voogd 1,4, J.W.W. Coebergh

Nadere informatie

Kanker spoken. Melanoom. Vloggen over melanoom. Als jij het niet doet, doet niemand het. Ethels s zoektocht naar behandelmethoden. actueel.

Kanker spoken. Melanoom. Vloggen over melanoom. Als jij het niet doet, doet niemand het. Ethels s zoektocht naar behandelmethoden. actueel. jaargang 19 nummer 1 juni 2017 Melanoom actueel Vloggen over melanoom interview Als jij het niet doet, doet niemand het interview Ethels s zoektocht naar behandelmethoden Kanker spoken colofon 2 Melanoomnieuws

Nadere informatie

Zorgprogramma borstkliniek. Bespreking AZ Groeninge RZJ Yperman Ziekenhuis OLV Lourdes

Zorgprogramma borstkliniek. Bespreking AZ Groeninge RZJ Yperman Ziekenhuis OLV Lourdes Zorgprogramma borstkliniek Bespreking AZ Groeninge RZJ Yperman Ziekenhuis OLV Lourdes Belgisch staatsblad 20.07.2007 ed 02 Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan het gespecialiseerd

Nadere informatie

NBCA: Een eerste stap in de goede richting

NBCA: Een eerste stap in de goede richting NABON Breast Cancer Audit NBCA: Een eerste stap in de goede richting Prof. dr. Vivianne C.G. Tjan-Heijnen, voorzitter NABON en NBCA, hoogleraar Medische Oncologie, Maastricht Universitair Medisch Centrum

Nadere informatie

Behandelingen bij longkanker. inclusief klinische studie immuuntherapie

Behandelingen bij longkanker. inclusief klinische studie immuuntherapie Behandelingen bij longkanker inclusief klinische studie immuuntherapie 1 Longkanker Longkanker is niet één ziekte: er bestaan meerdere vormen van longkanker. In deze brochure bespreken we de twee meest

Nadere informatie

Belangen spreker. Kwaliteitsregistratie: het werkt! 1-11-2013. Marc van Tilburg chirurg 30 oktober 2013

Belangen spreker. Kwaliteitsregistratie: het werkt! 1-11-2013. Marc van Tilburg chirurg 30 oktober 2013 --23 Kwaliteitsregistratie: het werkt! Marc van Tilburg chirurg 3 oktober 23 Belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Geen Voor bijeenkomst

Nadere informatie

Bloedafname CAIRO5. Coördinerend Radiologen: Dr. K. van Lienden, Dr. M Engelbrecht, afdeling Radiologie, AMC Amsterdam

Bloedafname CAIRO5. Coördinerend Radiologen: Dr. K. van Lienden, Dr. M Engelbrecht, afdeling Radiologie, AMC Amsterdam Bloedafname CAIRO5 Een gerandomiseerde fase 3 studie naar behandelingsstrategieën voor patiënten met dikke darmkanker met metastasen in alleen de lever, welke (nog) niet in aanmerking komen voor chirurgische

Nadere informatie

PROFILES infrastructuur voor (online) data verzameling. Lonneke van de Poll-Franse

PROFILES infrastructuur voor (online) data verzameling. Lonneke van de Poll-Franse PROFILES infrastructuur voor (online) data verzameling Lonneke van de Poll-Franse Eindhoven Cancer Registry (ECR) Onderdeel van de Nederlandse Kankerregistratie* Gebied van 2,4 miljoen inwoners 10 ziekenhuizen

Nadere informatie

NABON Breast Cancer Audit. Pathologie

NABON Breast Cancer Audit. Pathologie NABON Breast Cancer Audit Pathologie Dr. P.J. Westenend, patholoog, pathologisch laboratorium Dordrecht Drs. A.C.M. van Bommel, arts-onderzoeker, DICA DICA Congres 25 juni 2013 Pathologie Volledige verslaglegging

Nadere informatie

Samenvatting. Samenvatting

Samenvatting. Samenvatting Samenvatting Dikkedarmkanker is een groot gezondheidsprobleem in Nederland. Het is de derde meest voorkomende vorm van kanker bij mannen en de tweede meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. In 2008

Nadere informatie

informatie over uw zorgpad borstkanker

informatie over uw zorgpad borstkanker informatie over uw zorgpad borstkanker Oncologisch Centrum Amsterdam Oncologisch Centrum Amsterdam is het grootste oncologisch samenwerkingsverband van Amsterdam, een initiatief van BovenIJ ziekenhuis,

Nadere informatie

VOOR DE VOLGENDE ZIEKENHUIZEN GELDT BIJGAAND OVERZICHT VAN AANGEWEZEN ZORGPRODUCTEN:

VOOR DE VOLGENDE ZIEKENHUIZEN GELDT BIJGAAND OVERZICHT VAN AANGEWEZEN ZORGPRODUCTEN: Overzicht zorgproducten, zorgproducten en -diensten van voorkeursleveranciers en voorkeursprogramma s waarvoor het verplicht en vrijwillig eigen risico niet geldt VOOR DE VOLGENDE ZIEKENHUIZEN GELDT BIJGAAND

Nadere informatie

Kwaliteitsregistratie: het werkt!

Kwaliteitsregistratie: het werkt! Kwaliteitsregistratie: het werkt! Marc van Tilburg Oncologisch en gastro-intestinaal chirurg 7 nov 2014 Disclosure belangen: (potentiële) belangenverstrengeling Geen Voor bijeenkomst mogelijk relevante

Nadere informatie

Aanbiedingsformulier. Algemene informatie

Aanbiedingsformulier. Algemene informatie Aanbiedingsformulier Op grond van dit aanbiedingsformulier heeft Zorginstituut Nederland getoetst of de kwaliteitsstandaard voldoet aan de criteria uit het Toetsingskader. Dit document speelt een essentiële

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Beroerte (CVAB)

Factsheet Indicatoren Beroerte (CVAB) Factsheet en Beroerte (CVAB) A. Beschrijving CVAB 2014 [2.6.; 15-01- 2015] Registratie gestart: 2014 Nr Type Uitvraag Bron. indicator over (jaar) 1. Percentage TIA- en CVA patiënten ingevuld in de CVAB

Nadere informatie

(klinisch of pathologisch)

(klinisch of pathologisch) DMTR Dutch Melanoma Treatment Audit Helpteksten op alfabetische volgorde VRAAG Aantal dagbehandelingen Aantal gereduceerde kuren Aantal keren RFA (indien meer dan 1, klappen er links de volgende secties

Nadere informatie

MULTIDISCIPLINAIRE NORMERING ONCOLOGISCHE ZORG IN NEDERLAND

MULTIDISCIPLINAIRE NORMERING ONCOLOGISCHE ZORG IN NEDERLAND MULTIDISCIPLINAIRE NORMERING ONCOLOGISCHE ZORG IN NEDERLAND SONCOS NORMERINGRAPPORT 3 2015 5 1. Introductie Dit is de derde versie van het SONCOS normeringdocument. In december 2012 is de eerste openbaar

Nadere informatie

MULTIDISCIPLINAIRE NORMERING ONCOLOGISCHE ZORG IN NEDERLAND

MULTIDISCIPLINAIRE NORMERING ONCOLOGISCHE ZORG IN NEDERLAND MULTIDISCIPLINAIRE NORMERING ONCOLOGISCHE ZORG IN NEDERLAND SONCOS NORMERINGRAPPORT 2 Februari 2014 5 Inhoudsopgave 1. Introductie 2 2. Algemene voorwaarden voor oncologische zorg 3 Informatie en organisatie

Nadere informatie

Medische Publieksacademie

Medische Publieksacademie Medische Publiekacademie Medisch Centrum Leeuwarden Leeuwarder Courant Aan de winnende hand Borstkanker 27 oktober 2015 Welkom! #mclmpa 1 Borstkanker aan de winnende hand Marloes Emous, oncologisch chirurg

Nadere informatie