Deel 11. Visuele en bacteriologische controle. van bloed en antistollingsmiddel. voor humane consumptie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deel 11. Visuele en bacteriologische controle. van bloed en antistollingsmiddel. voor humane consumptie"

Transcriptie

1 Goedgekeurd door: Pagina 1 van 8 Deel 11 Visuele en bacteriologische controle van bloed en antistollingsmiddel voor humane consumptie

2 Goedgekeurd door: Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave deel 11 Visuele en bacteriologische controle van bloed en Pagina 1 DEFINITIE DOEL UITVOERING Bacteriologische controle Visuele controle INTERPRETATIE VAN DE RESULATEN... 5 BIJLAGE 1: RESULTATEN BACTERIOLOGISCHE CONTROLE BLOED EN ANTISTOLLINGSMIDDEL... 6 BIJLAGE 2: CONTROLELIJST VOOR HYGIENISCH BLOEDVANGEN... 7

3 Goedgekeurd door: Pagina 3 van 8 1. Definitie Bacteriologische controle van bloed en antistollingsmiddel is het bemonsteren van bloed en antistollingsmiddel om na incubatie een telling uit te voeren van het aantal micro-organismen uitgedrukt in het aantal kolonievormende eenheden per ml. Deze telling is een maat voor de microbiologische kwaliteit van het consumptiebloed. De visuele controle is het systematisch vastleggen en beoordelen van handelingen met betrekking tot het winnen van bloed bestemd voor humane consumptie. 2. Doel Het doel van deze controle is om de bacteriologische gesteldheid van het bloed en antistollingsmiddel te controleren. De visuele controle is bedoeld om de veiligheid en kwaliteit van varkensbloed bestemd voor humane consumptie te beheersen. De resultaten kunnen worden gebruikt om fouten in de slachttechniek op te sporen, het personeel bij te scholen of te instrueren en apparatuur beter af te stellen of te reinigen. 3. Uitvoering 3.1 Bacteriologische controle Bloed en antistollingsmiddel worden onderzocht op het totaal aantal aërobe kolonievormende eenheden door ze in te zetten op plate count agar en te bebroeden bij 30 C gedurende 3 dagen. Alle kolonies worden geteld. Zie NEN-norm 3445 (1969) 'Bepaling van het Aërobe koloniegetal bij 30 C'. Bacteriologische actiegrenswaarden: De bacteriologische actiegrenswaarde van het varkensbloed is 4,5 x 10 4 kve/ml De bacteriologische actiegrenswaarde van het antistollingsmiddel is 1 x 10 3 kve/ml. Minimumfrequentie: Onder de GMP-code voor bloed voor humane consumptie moet bloed twee keer per week worden bemonsterd uit de centrale opslagtank tijdens het slachten of binnen twee uur na het slachten. In de praktijk betekent dit dat de chauffeur bij het ophalen van het bloed, wat iedere dag gebeurt, het monster neemt. Datum en tijd moeten worden genoteerd. Het antistollingsmiddel moet één keer per twee weken worden bemonsterd, ook tijdens het slachten of binnen twee uur na het slachten. 3.2 Visuele controle Met behulp van een controlelijst (zie bijlage 2) wordt de veiligheid en kwaliteit van het varkensbloed beheerst. Er moet dan voldaan zijn aan de volgende randvoorwaarden: Faciliteiten en randvoorwaarden 1. De werkplek is voldoende en ruim ingericht. 2. Faciliteiten voor het afspoelen en ontsmetten van messen zijn binnen handbereik aanwezig. 3. Messen en andere gereedschappen zijn van de correcte afmetingen (o.a. messen 14 tot 16 cm lang). 4. Faciliteiten voor het afwaarderen van bloed tot categorie 3 materiaal. 5. De stekers hebben een cursus hygiënische bloedwinning gevolgd. Werkwijze 1. Positionering van het varken:

4 Goedgekeurd door: Pagina 4 van 8 Het varken wordt op de lattentafel gepositioneerd op 11 uur ten opzichte van de steker. Het varken moet rustig en niet boven de opvanggoot liggen. Indien niet aan deze voorwaarde wordt voldaan, moeten bedwelmingsapparatuur en glijgoot worden bijgesteld. 2. Consumptiebloed mag onder geen enkele voorwaarde bezoedeld worden. De steker moet bloed daarom afwaarderen naar Categorie 3 indien: a. Een poot door de bloedgoot gaat. b. Bloed over het naastliggende varken loopt. c. De kop in de bloedgoot hangt. d. Bloed over de voorpoot loopt. e. Inhoud van het oor/neus/longen in de goot voor consumptiebloed terechtkomt. Het bezoedelde bloed wordt nagespoeld met het bloed van de vijf volgende varkens. 3. De techniek van het steken: Het mes wordt verticaal ingezet (lemmet verticaal) en onder een hoek van 45 C richting borst gebracht. Het mes wordt voor 2/3 e deel teruggebracht en het lemmet wordt een kwartslag gedraaid. Het steekgat dient 5 cm breed te zijn voor een adequate bloeduitstroom zonder de spieren onnodig te beschadigen. Om bloedcoagulatie te vermijden wordt het mes met koud water gereinigd. Na 10 steken wordt het mes met heet (82 C) water gedesinfecteerd. 4. De plaats van het steken: De steker moet juiste (anatomische) kennis bezitten waar hij moet steken: a. Buitenkant (net voor en iets boven het borstbeenpunt). b. Binnenkant (net voor de borstingang). c. De structuren die worden doorgesneden zijn: i. De huid ii. Een laag onderhuis vet iii. Huidspieren iv. Aders en slagaders 1. De halsslagader(s) 2. De okselslagader 3. De halsader 4. De okselader v. Drie halsspieren 1. De borstbeen-tongspier 2. De borstbeen-kopspier 3. De borstbeen-schildkraakbeenspier Uitvoering Hygiënische bloedwinning wordt uitgevoerd door de medewerker bij de steektafel. Controle en verificatie vinden plaats door de leidinggevende en/of kwaliteitsfunctionaris. Verificatie Per serie van 20 opvolgende gestoken varkens wordt de visuele controle uitgevoerd. De controle wordt binnen 1 uur na de opstart van het slachten uitgevoerd. Ieder dagdeel dient de wijze van hygiënische bloedwinning te worden geverifieerd door middel van de controlelijst van bijlage 2. Frequentie: Per dagdeel (4 uur). 4. Interpretatie van de resultaten

5 Goedgekeurd door: Pagina 5 van 8 Bacteriologische resultaten Als de actiegrens waarden worden overschreden, moet corrigerende actie worden ondernomen. In samenspraak met de VWA dient een plan van aanpak te worden opgesteld (zie bijlage 1). Actie bij overschrijding van de actiegrens waarde: Bloed, indien bij de laatste 30 monsternames in meer dan 3 gevallen de actiegrens waarde overschreden wordt. Antistollingsmiddel, indien actiegrens waarde eenmalig overschreden wordt. Resultaten visuele controle Gedurende 20 karkassen wordt met behulp van de controlelijst voor hygiënisch bloedvangen beoordeeld (zie bijlage 2). Indien tijdens de controle fouten worden geconstateerd dan worden de corrigerende maatregelen vermeld op het formulier en het bloed afgewaardeerd tot Categorie 3. Nadat de corrigerende maatregel is opgenomen worden opnieuw 20 karkassen gecontroleerd en wordt de procedure herhaald tot geen afwijkingen meer worden geconstateerd.

6 Goedgekeurd door: Pagina 6 van 8 Bijlage 1: Resultaten bacteriologische controle bloed en antistollingsmiddel Bacteriologische controle bloed en antistollingsmiddel Datum: Uitgevoerd door: Nummer Aëroob koloniegetal bloed (Log N/ml) Weeknummer: Jaar: Aëroob koloniegetal antistollingsmiddel (Log N/ml) Resultaten Aantal keer hoger dan actiegrens waarden per 30 monsters Aëroob koloniegetal van bloed in log N/ml : Aantal keer hoger dan actiegrens waarden Gemiddeld aëroob koloniegetal van antistollingsmiddel in log N/ml: Corrigerende actie nodig? Ja / Neen Omschrijving actie: Actie ondernomen? Ja / Neen Actie ondernomen door: Paraaf:

7 Deel 8 Visuele en bacteriologische controle van bloed en Goedgekeurd door: Pagina 7 van 8 Bijlage 2: Controlelijst voor hygiënisch bloedvangen Controlelijst voor hygiënisch bloedvangen (varkens) Datum: Weeknummer: Uitgevoerd door: 1 BEOORDELINGSPUNTEN De varkens zijn De afstand verdoofd, stil en tussen de richten kop niet varkens is vier op latten of meer De varkens liggen op 11 uur t.o.v. de steker De oren liggen in de snotgoot De poten liggen op de lattentafel De snuit ligt niet in bloedgoot Er is geen fecale bezoedeling Er loopt geen bloed over poot Er ligt geen oor in de bloedgoot Bloed wordt bij zichtbare bezoedeling naar destructietank gestuurd Varkens hoeven niet aangehaald te worden* De messen De snede is correct zijn tussen 14 toegepast (cf. en 16 cm lang instructie): De messen geen botdelen hebben geraakt voldoende steekgat niet te bladbreedte groot luchtpijp niet aangesneden geen bloed uit bek/neus Het bloed stroomt goed door (voldoende flow, eerste bloedstraal in de opvangbak) De handen en onderarmen van de steker zijn schoon Gebuikt materiaal (mes, staal, sloof, handschoen) is schoon Na elk varken wordt het mes gespoeld (koud water) Na elk tiende varken wordt het mes ontsmet

8 Deel 8 Visuele en bacteriologische controle van bloed en Goedgekeurd door: Pagina 8 van 8 11 BEOORDELINGSPUNTEN De varkens zijn De afstand verdoofd, stil en tussen de richten kop niet varkens is vier op latten of meer De varkens liggen op 11 uur t.o.v. de steker De oren liggen in de snotgoot De poten liggen op de lattentafel De snuit ligt niet in bloedgoot Er is geen fecale bezoedeling Er loopt geen bloed over poot Er ligt geen oor in de bloedgoot Bloed wordt bij zichtbare bezoedeling naar destructietank gestuurd Varkens hoeven niet aangehaald te worden* De messen De snede is correct zijn tussen 14 toegepast (cf. en 16 cm lang instructie): De messen geen botdelen hebben geraakt voldoende steekgat niet te bladbreedte groot luchtpijp niet aangesneden geen bloed uit bek/neus Het bloed stroomt goed door (voldoende flow, eerste bloedstraal in de opvangbak) De handen en onderarmen van de steker zijn schoon Gebuikt materiaal (mes, staal, sloof, handschoen) is schoon Na elk varken wordt het mes gespoeld (koud water) Na elk tiende varken wordt het mes ontsmet Corrigerende actie nodig? Ja/Nee Omschrijving genomen acties: Paraaf

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Vervolgonderzoek naar de signalering van kindermishandeling op huisartsenposten Utrecht, december 2012 Signalering

Nadere informatie

Versie 10 juli 2012. Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1

Versie 10 juli 2012. Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1 Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1 De overtuiging

Nadere informatie

FMEA in 10 stappen. Een beknopte handleiding inclusief formulieren. Heron Technologies bv Postbus 2 7550 AA Hengelo Nederland

FMEA in 10 stappen. Een beknopte handleiding inclusief formulieren. Heron Technologies bv Postbus 2 7550 AA Hengelo Nederland FMEA in 10 stappen Een beknopte handleiding inclusief formulieren Heron Technologies bv Postbus 2 7550 AA Hengelo Nederland Tel: 074 250 00 55 Fax: 074 250 15 51 E-mail: sales@heron-technologies.com Web-site:

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? Als ondernemer wil ik graag geld verdienen, maar ik wil later geen werknemers tegen

Nadere informatie

Sturen op Antwoord. Meten en verbeteren van uw klantcontact

Sturen op Antwoord. Meten en verbeteren van uw klantcontact Sturen op Antwoord Meten en verbeteren van uw klantcontact 1 Opdrachtgever Overheid heeft Antwoord, namens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Algemene Zaken

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? ALS ONDERNEMER WIL IK GRAAG GELD VERDIENEN, MAAR IK WIL LATER GEEN WERKNEMERS TEGEN

Nadere informatie

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen Nota van bevindingen Colofon Programma Participatie Datum April 2013 Nummer NvB 13/02a Pagina 2 van 57 Inhoud Colofon 2 1 Samenvatting en conclusies 5 1.1 Aanleiding en achtergrond 5 1.2 Doelstelling 5

Nadere informatie

All in One. Oplossingen: Goede voedselhygiëne en een goed educatieprogramma om de inwoners van Maraigudem bewust te maken en te informeren.

All in One. Oplossingen: Goede voedselhygiëne en een goed educatieprogramma om de inwoners van Maraigudem bewust te maken en te informeren. All in One Maraigudem, India: In dit dorpje bestaan veel problemen en ziekten die de ontwikkeling van het dorp remmen. Vele ziektes ontstaan door het eten van onhygiënisch bereid voedsel, waaronder vlees.

Nadere informatie

Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus. Crebocode 93420, dossier 2013-2014

Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus. Crebocode 93420, dossier 2013-2014 Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus Versie 130901 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Kerntaken, werkprocessen en competenties... 3 Wat

Nadere informatie

Werken in verontreinigde grond bij aanleg van kabels en leidingen

Werken in verontreinigde grond bij aanleg van kabels en leidingen Werken in verontreinigde grond bij aanleg van kabels en leidingen Inleiding Dagelijks worden in Nederland kilometers aan kabels en leidingen in de grond gelegd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van technieken

Nadere informatie

Veilig gebruik Suwinet 2013

Veilig gebruik Suwinet 2013 Veilig gebruik Suwinet 2013 Een onderzoek naar de beveiliging van gegevens die worden uitgewisseld binnen het Suwinet door gemeenten. Nota van bevindingen Colofon Programma B Projectnaam (PIn27/On) Veilig

Nadere informatie

Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid Hygiënerichtlijnen voor verpleeghuizen en woonzorgcentra. Augustus 2012

Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid Hygiënerichtlijnen voor verpleeghuizen en woonzorgcentra. Augustus 2012 Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid Hygiënerichtlijnen voor verpleeghuizen en woonzorgcentra Augustus 2012 Colofon De richtlijnen zijn in 2007 opgesteld, herzien in 2012 door: GGD Amsterdam GGD Gooi-

Nadere informatie

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Hertoets bij Pactum

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Hertoets bij Pactum Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Hertoets bij Pactum Inspectie jeugdzorg Utrecht, januari 2010 2 Inspectie jeugdzorg p~ãéåî~ííáåö= Naar aanleiding van de uitkomsten van een eerder pleegzorgonderzoek

Nadere informatie

Schouder uit de kom SUCCES!!!

Schouder uit de kom SUCCES!!! Schouder uit de kom Schouder uit de kom Deze folder is bedoeld voor mensen bij wie de schouder regelmatig uit de kom schiet. In feite is het de kop van de bovenarm die naar voren of naar achteren uit de

Nadere informatie

Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E

Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E Medewerkers zijn een belangrijke bron van informatie over veiligheid en gezondheid op het werk. Zij hebben belang bij veilige en gezonde werkomstandigheden.

Nadere informatie

Steekproef in Edelstenenwijk

Steekproef in Edelstenenwijk DOSSIER 6650 Corrosieschade VZA-voorspankabels in woningen te Heerhugowaard Rapport 6650-2-1 Steekproef in Edelstenenwijk 5 november 2008 SAMENVATTING Uit een onderzoek naar de conditie van VZA-kabels

Nadere informatie

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann DE VLIETHOVEN Zwet 9 9932 AA Delfzijl (0596) 61 89 44 B E D R I J F S N O O D P L A N De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen Auteurs: Sanne Felix Judith de Haan Sandra Sulmann Bedrijfsnoodplan

Nadere informatie

Rapportage onderzoeksproject Genieten aan tafel Een toegepast onderzoek naar maaltijdbeleving in verpleeghuizen

Rapportage onderzoeksproject Genieten aan tafel Een toegepast onderzoek naar maaltijdbeleving in verpleeghuizen Rapportage onderzoeksproject Genieten aan tafel Een toegepast onderzoek naar maaltijdbeleving in verpleeghuizen De samenvatting van de interventie Genieten aan tafel die in zorginstellingen is uitgevoerd,

Nadere informatie

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang Argus Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg Colofon Deze handleiding is opgesteld in opdracht van het patiëntveiligheidsprogramma ggz Veilige zorg, ieders zorg.

Nadere informatie

Buiten aan het werk? Houd tijdig rekening met beschermde dieren en planten!

Buiten aan het werk? Houd tijdig rekening met beschermde dieren en planten! Buiten aan het werk? Houd tijdig rekening met beschermde dieren en planten! De Flora- en faunawet in de praktijk; informatie over vrijstellingen, ontheffingen en gedragscodes. 2 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl + van De Clinic is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Daarmee staan we je toe om dit werk te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en

Nadere informatie

Wat is anesthesie? patiënteninformatie

Wat is anesthesie? patiënteninformatie Wat is anesthesie? patiënteninformatie 1. Wat is anesthesie? Dokter, ik zal toch nog wakker worden? is een vraag die patiënten vaak stellen aan de anesthesist. Het besef dat ze tijdens de operatie de controle

Nadere informatie

Handreiking Agressie en Geweld. Naar een effectieve aanpak van agressie en geweld

Handreiking Agressie en Geweld. Naar een effectieve aanpak van agressie en geweld Handreiking Agressie en Geweld Naar een effectieve aanpak van agressie en geweld Inhoud Deel I Algemeen 5 Eenduidigheid van aanpak Wat is agressie en geweld? Wie is verantwoordelijk voor de aanpak? Hoe

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Het gebruik van röngenstralen in de tandheelkunde

Het gebruik van röngenstralen in de tandheelkunde Het gebruik van röngenstralen in de tandheelkunde 1 2 Inhoud Woord vooraf Verantwoording van de te doorlopen stappen 1 De regelgeving en haar achtergronden 7 9 11 1.1 De regelgeving in internationale context:

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Rapport Modernisering activiteiten levende dieren en levende producten Het rapport is gemaakt in opdracht van S&O Noordwest,

Rapport Modernisering activiteiten levende dieren en levende producten Het rapport is gemaakt in opdracht van S&O Noordwest, SAMENVATTING EN QUOTES UIT: Rapport Modernisering activiteiten levende dieren en levende producten Het rapport is gemaakt in opdracht van S&O Noordwest, Samenvatting door: Mr. Sandra Klok, stichting Dier

Nadere informatie