JAARVERSLAG Op koers bij. tegenwind

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2011. Op koers bij. tegenwind"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2011 Op koers bij economische tegenwind

2 INHOUD jaarverslag 2011 flanderijn ICT In 2011 is hard gewerkt aan de ontwikkeling van de nieuwe automatisering en de verhuizing van servers naar een professioneel datacenter. Automatisering is essentieel voor de kwaliteit van onze dienstverlening. 05 Voorwoord door Tom van Eck. 06 Incassomarkt: incasseren is een kunst apart. 10 Groei: snel reageren, kort op de bal. 25 Medewerkers: constructief samenwerken met de ondernemingsraad. 28 ICT: automatisering is essentieel voor kwaliteit. 13 Ambtshandelingen: gedwongen ontruiming, ingrijpende maatregel. 16 Opdrachtgevers: ieder incassotraject is maatwerk. 18 Kwaliteit: zekerheid over continuïteit. 20 Branche: actief in de beroepsorganisatie. 22 Financiën: gezonde financiële reserves bieden zekerheid. Directievoorzitter Tom van Eck in overleg met Ed Nijpels, voorzitter van de Stichting Garantiefonds Gerechtsdeurwaarders. Flanderijn is deelnemer en medeoprichter van het SGG. 30 Callcenter: nadruk op persoonlijk contact. In het Flanderijn-callcenter in Rotterdam werken 27 medewerkers van uiteenlopende nationaliteiten. De nadruk ligt op persoonlijk contact met de schuldenaar. Daarom is het callcenter maar liefst 58 uur per week bereikbaar. 2 3 COLOFON Flanderijn incasso gerechtsdeurwaarders betalingsbeheer Postbus 25042, 3001 HA Rotterdam , Concept en redactie: Creative Venue, communicatieadvies en PR Ontwerp en productie: Nico de Boer, Scherpwerk.nl Tekst: Public-i Writers Fotografie: Patrick Nagtegaal, RomanArt.nl Eindredactie: Michel van Leeuwen, Christel Lavies, Flanderijn Drukwerk: Opmeer Drukkerij bv

3 Gouden tijden? Regelmatig wordt aan ons de vraag gesteld of we al het werk wel aan kunnen. We zitten immers midden in een economische crisis, en dan is het toch logisch dat er meer mensen in de schulden raken? Kortom, gouden tijden voor de gerechtsdeurwaarders. De werkelijkheid is anders: het aantal vorderingen heeft zich afgelopen jaar gestabiliseerd en juist dát is het effect van de inmiddels langdurige crisis. Nu het economisch allemaal wat minder gaat, gaan consumenten minder en minder snel verplichtingen aan en daardoor ontstaan er dus ook minder vorderingen. Met name huishoudens met lagere inkomens zijn de afgelopen jaren voorzichtiger geworden en dat is zichtbaar in de cijfers. Omgekeerd: als het goed gaat in Nederland dan worden er meer verplichtingen aangegaan waaruit ook meer vorderingen ontstaan. Ook wij zien dus uit naar economisch herstel, ook al denken velen van niet. Naast een stabilisatie van het aantal vorderingen is er nog een ander effect zichtbaar dat kan worden toegeschreven aan de crisis: er is sprake van een nieuwe groep schuldenaren. Meer en meer krijgen we te maken met schuldenaren met een bovenmodaal inkomen en bijvoorbeeld een eigen woning. Deze groep vergt een andere en vernieuwende benadering. We hebben ons afgelopen jaar stevig ingespannen om deze schuldenaren niet door het ijs te laten zakken, en dat blijven we doen. Een ding is zeker: deze groep vraagt om een persoonlijke aanpak. Juist bij deze atypische schuldenaren kunnen we laten zien dat incasseren maatwerk is en zich moeilijk laat vangen in behandelplannen, protocollen en service level agreements. Op zich prima instrumenten, maar het zijn de mensen die het moeten doen. Daarom blijven wij investeren in onze medewerkers, zowel in termen van bezetting als in termen van opleiding. Ik prijs mij gelukkig met het feit dat we nog steeds veel trouwe opdrachtgevers hebben die onze filosofie herkennen en zich daar ook bij thuis voelen. Dat betekent overigens niet dat we vergeten kritisch naar onze werkwijze te kijken en vernieuwing uit de weg gaan. Integendeel: innovaties als de Flanderijn incasso-app (Flapp), Tank-incassotool, aanpak van winkeldieven maar ook de samenwerking met schuldhulpverlenende instanties tonen aan dat we op veel fronten een voortrekkersrol spelen. Onze medewerkers maken dat mogelijk. Zij staan in dit jaarverslag dan ook in woord en beeld centraal. Namens de directie van Flanderijn Tom van Eck, directievoorzitter 4 5

4 2011 incassomarkt Den Haag, 09:15 uur incasseren is een kunst apart Incassomedewerker Shirien Joemmanbaks van Flanderijn en Bakhuis in Den Haag belt met een debiteur. Jaarlijks voeren Flanderijn-medewerkers vele honderdduizenden gesprekken met schuldenaren. Het telefonisch incasseren van vorderingen is een kunst apart. Joemmanbaks: Je moet vastberaden, overtuigend maar vooral ook oplossingsgericht zijn. Daarbij moet je je geduld weten te bewaren en altijd vriendelijk blijven, ongeacht de tegenreactie van de gesprekspartner. 6 7

5 2011 incassomarkt [bron: CVZ] Oplopende problemen bij betalen zorgpremie AMSTERDAM Steeds meer Nederlanders hebben moeite met het betalen van hun zorgpremie en vragen een betalingsregeling aan. Dat blijkt uit cijfers van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ). Bij zorgverzekeraar UVIT (4,2 miljoen klanten) zijn dit er maandelijks zo n Ook andere verzekeraars krijgen dagelijks honderden ver zoeken voor het treffen van een betalings regeling en dat aantal neemt toe. Het college rekent iedereen met een betalingsachterstand van meer dan een half jaar tot wanbetaler. Een gedwongen betalingsregeling houdt in dat de achterstallige betalingen worden ingehouden op inkomen, uitkering of zorgtoeslag. Omdat het aantal wanbetalers nog steeds oploopt, overlegt CVZ binnenkort met het Ministerie van Volksgezondheid om de problemen aan te pakken. Het in 2009 door de overheid ingevoerde incassotraject dat sneller moet dwingen tot het betalen van de zorgpremie leidde niet tot een vermindering van de betalingsproblemen. Het aantal verzekerden met een gedwongen betalingsregeling is inmiddels opgelopen tot driehonderdduizend, meldt CVZ. Het jaar 2011 liet geen overtuigend economisch herstel zien. Het aantal gezinnen dat in een of meerdere vormen niet (direct) aan zijn betalingsverplichting kon voldoen, nam dan ook toe ten opzichte van Flanderijn zag die groeiende schuldenlast terug in haar dossiers. Het totale bedrag dat zij in 2011 incasseerde, nam fors toe: met 20% tot 879 miljoen euro. Deze stijging werd vooral veroorzaakt door opdrachten voor het incasseren van de complete hoofdsom van hypotheken. De plotselinge toename van schuldenaren met een hypotheek vroeg dan ook om een nieuwe benadering. Over de gehele linie stabiliseerde de incassomarkt zich. Als gevolg van de moeilijke economische situatie worden er minder zaken gedaan, waardoor automatisch minder vorderingen ontstaan. Bovendien maken schuldenaren met een laag inkomen nauwelijks nieuwe schulden. Het aantal nieuwe dossiers dat Flanderijn behandelde nam in 2011 dan ook af met vijf procent naar Het aantal afgerekende dossiers steeg met 12% naar De gemiddelde incasso score ligt tussen de 70 en 80% en wijkt niet veel af van voorgaande jaren. Wel moeten er veel meer handelingen worden verricht om een vordering te incasseren. Nederlanders in de schulden Betalingsachterstand is dan niet het woord van het jaar geworden, de term staat wel symbool voor Zorgverzekeraars kampten met achterstallige premiebetalingen, energieleveranciers met onbetaalde nota s en zelfs sportclubs hadden moeite om de contributiegelden op tijd te innen. Bijna twee miljoen Nederlanders kampten met één of meerdere achterstallige betalingen. Van alle Nederlanders had 6,5% een persoonlijke lening of doorlopend krediet. De gemiddelde schuld daarvan is euro. Een groeiend deel van de schuldenaren zag geen kans meer om zelf uit de problemen te komen. Voor het derde achtereenvolgende jaar steeg het aantal aanvragen voor schuldhulpverlening. Opvallend is dat het aantal schuldenaren hoofdzakelijk groeide onder mensen met een middeninkomen. Kwamen een aantal jaar geleden alleen mensen die hooguit 120% van het sociaal minimum verdienden in een Wsnp-traject terecht (wettelijke schuldsanering natuurlijke personen), inmiddels verdient de helft van de deelnemers minstens modaal, euro per jaar. Nieuwe probleemgroepen Uit de Monitor Betalingsachterstanden blijkt dat het aantal aanmeldingen voor schuldhulpverlening bij de NVVK is toegenomen. Bijna 30 procent van de Nederlanders heeft een achterstand. Er zijn drie nieuwe probleemgroepen die recent meer in het nieuws zijn geweest. Zo is het aantal mensen die met een gedwongen huizenverkoop wordt geconfronteerd met een derde gestegen. Ook blijkt dat ambtenaren steeds vaker om een regeling vragen. Tot slot komen boeren vaker in de problemen doordat zij hun huis met agrarische bestemming niet verkocht krijgen. Uit de monitor blijkt tevens dat hoger opgeleiden vaker in de problemen komen. Ook de groep ouderen groeit heel gestaag, hoewel gemeenten dit niet terugzien in de aanmeldingen. Opvallend is ook dat de groep jongeren een stijging laat zien, zowel in het aantal aangemelde jongeren als in de hoogte van de schuld en het aantal schuldeisers. Motivatie is vaak een groot probleem. Huiseigenaren in het nauw Huiseigenaren hadden in 2011 vaker moeite om de hypotheeklasten te betalen, zo blijkt uit cijfers van het Bureau Krediet Registratie (BKR). Het aantal huiseigenaren met een betalingsachterstand van drie maanden of meer, nam met 20% toe ten opzichte van Het verlies van werk of persoonlijke omstandigheden zoals echtscheiding waren de belangrijkste oorzaken liet ook een toename zien van het aantal openbare veilingen van woningen door hypotheek verstrekkers, maar nog vaker probeerden hypotheekverstrekkers het niet tot een openbare verkoop van de woning te laten komen. Ze legden loonbeslag voor de verschuldigde hypotheek. Volgens de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) steeg mede door hun toedoen de totale hoeveelheid loonbeslagen in Nederland met vijf procent. [bron: Monitor Betalingsachterstanden] 8 9

6 2011 groei Antwerpen, 10:30 uur snel reageren, kort op de bal Manager Yannick Labeau van Flanderijn Incasso te Antwerpen in gesprek met accountmanager Frederic Huls. In de eerste Belgische vestiging wordt dezelfde Flanderijn-filosofie gehanteerd. Labeau: Snel reageren, kort op de bal spelen en blijven, met respect voor de klantenrelatie. Ondanks de vele concurrenten op de Belgische markt, merken wij dat Belgische bedrijven behoefte hebben aan een betrouwbare incassopartner, wat Flanderijn zeker is. Ik ben ervan overtuigd dat we in deze uitdagende markt goede resultaten zullen behalen. [bron: Atradius] Veel B2B-facturen worden niet betaald Groei is voor Flanderijn een middel, geen doel. Maar als zich kansen op expansie voordoen, worden deze serieus onderzocht bood een aantal van die kansen. halverwege het jaar opende Flanderijn een nieuwe vestiging in Maastricht: Flanderijn en Boers. Dit kantoor maakte een vliegende start met de overname van de activa van de gefailleerde gerechtsdeurwaarder Sinkiewicz. Op de valreep van het afgelopen jaar werd deurwaarderskantoor VNR- NGC in het Friese Buitenpost overgenomen. De activiteiten van deze vestiging zullen in de loop van 2012 geheel verhuizen naar de locatie van Flanderijn en van den Borg in Heerenveen. Flanderijn versterkte behalve haar landelijke dekking ook haar positie in de incassomarkt. In Antwerpen werd Flanderijn Incasso NV geopend. Met de overname van invorderingsbedrijf DI.OV.IN in het Limburgse Roggel breidde de onderneming haar dienstverlening uit naar lokale overheden. Flanderijn bestond eind 2011 uit 18 vestigingen. Naast veertien gerechtsdeurwaarderskantoren en de twee boven genoemde invorderingsbedrijven gaat het om een frontoffice in Winschoten (HR Incasso) en Flanderijn Trainingen in Rotterdam. In 2012 zullen de invorderingsbedrijven worden geïntegreerd in de gerechtsdeurwaarderskantoren. Internationale incasso De afgelopen jaren is de behoefte aan internationaal credit management sterk toegenomen - zeker nu binnen de Europese Unie de incassowetgeving geleidelijk geharmoniseerd wordt. Die behoefte bestaat niet alleen bij Nederlandse bedrijven: ook buitenlandse bedrijven doen in toenemende mate een beroep op Nederlandse gerechtsdeurwaarders. Flanderijn heeft in 2011 een speciaal product ontwikkeld op het gebied van internationale incasso dat in de loop van 2012 verder uitgebouwd zal worden. Hierbij wordt nauw samengewerkt met incassobureaus en advocaten in het buitenland. Onbetaalde of te laat betaalde facturen zijn een probleem voor veel bedrijven, zo blijkt uit de Atradius Payment Practices Barometer. In België wordt 2% van de facturen niet betaald. In België is de gemiddelde betalingstermijn 28 dagen, 7 dagen minder dan het Europese gemiddelde. Vooral Zuid-Europese landen kampen het vaakst met laatbetalers, zij hanteren vaak een lange betalingstermijn. Zo is het wanbetalingspercentage in de B2B-sector in Griekenland en Italië het hoogst: gemiddeld 6% en 5% van alle binnenlandse B2B-vorderingen werden als oninbaar aangegeven. In België is dit 2%. Belangrijkste reden voor de achterstand was onvoldoende middelen (voor 66% van de facturen in België en 46% van de facturen buiten België). Sinds 1 oktober 2011 beschikt Flanderijn over een eerste buitenlandse vestiging: Flanderijn Incasso NV te Antwerpen. De leiding is in handen van Yannick Labeau, die met een lokaal team inmiddels een groot aantal minnelijke incassotrajecten verzorgt. Flanderijn ziet kansen voor haar aanpak in België Atradius traceerde verschillende oplossingen om de betalingsachterstanden terug te dringen. Een derde van de respondenten gaf aan het creditmanagement te willen verbeteren. Door bijvoorbeeld klanten eerder aan te manen, de kredietwaardigheid van klanten beter na te gaan en het kredietrisico van de klant beter te bewaken. In België zijn er zelfs 44% meer aanmaningen verstuurd. Ook werd er meer gebruik gemaakt van externe incassodiensten en een kredietverzekeringen (met 15%). Aan de peiling van Atradius namen ondernemingen uit 27 landen in Europa, Noord-Amerika en Azië-Pacific deel. aangezien hier nog vrijwel standaard voor het relatief kostbare gerechtelijk traject wordt gekozen. In Nederland lukt het Flanderijn om ruim 70% van de vorderingen zonder tussenkomst van de rechter te incasseren. Is een gerechtelijk traject onvermijdelijk, dan werkt Flanderijn Incasso samen met Belgische gerechtsdeurwaarders

7 2011 groei 2011 ambtshandelingen Ook de overheid kampt met incassoproblemen Niet alleen grote marktpartijen, ook lokale overheden besluiten in toenemende mate om hun invorderings-, incasso- en handhavingstaken uit te besteden. Daarbij kiezen ze bij voorkeur partijen die maatwerk kunnen leveren en beschikken over de juiste specialistische kennis. Om voet aan de grond te krijgen in deze groeimarkt, nam Flanderijn in september 2011 het in Roggel (Limburg) gevestigde DI.OV.IN (Dienstverlening Overheidsinstanties) over. Dit kantoor is gespecialiseerd in het incasseren van belastingen en heffingen voor onder meer gemeenten, waterschappen en provincies. Het in 1998 opgerichte DI.OV.IN beschikt over een sterke positie bij tientallen gemeenten in Brabant en Limburg. In 2012 wordt ingezet op een verdere landelijke uitbouw van Flanderijn DI.OV.IN. Alle vestigingen van Flanderijn kunnen gebruik maken van de specialistische kennis binnen DI.OV.IN. Dankzij deze combinatie beschikt Flanderijn over een uitgebreide dienstverlening aan lokale overheden, van invordering, incasso en juridisch advies tot tenuitvoerlegging van vonnissen en opleidingen. Belastingdienst haalt groot geld niet meer op De Belastingdienst stuurt voor vorderingen onder de euro geen deurwaarder meer de straat op, onder deze grens zullen alleen nog administratieve middelen worden toegepast. Het aantal vorderingen dat de dienst moet innen, is te groot geworden door enerzijds de financiële crisis en anderzijds een uitbreiding van het takenpakket. Belastingdeurwaarders, waarvan de Belastingdienst er honderden in dienst heeft, kunnen de nieuwe werkwijze niet waarderen. Zij denken dat veel schulden op deze manier niet geïnd worden en vinden de inningsvoet van euro een slecht signaal naar mensen die wel gewoon hun belasting betalen, aldus het Deurwaarders Collectief Nederland. [bron: Deurwaarders Collectief Nederland] Toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarder Cheyenne Ponit houdt toezicht bij een woningontruiming. Jaarlijks komt dit landelijk bij Flanderijn zo n 950 keer voor. Vaak lukt het een ontruiming op het laatste moment te voorkomen door een betaling of een regeling. Rotterdam, 11:05 uur Gedwongen ontruiming: ingrijpende maatregel 12 13

8 2011 ambtshandelingen [bron: persbericht KBvG] Bescherming gerechtsdeurwaarders tegen agressie en geweld steeds beter Den Haag, 27 december Gerechtsdeurwaarders hebben een belangrijke publieke taak en aangiftes van agressie en geweld tegen gerechtsdeurwaarders worden door politie en justitie zeer serieus genomen. Sinds wij deelnemen aan het programma Veilige Publieke Taak van het ministerie van Binnenlandse Zaken is het contact en de samenwerking met politie en Justitie steeds beter geworden. Aangiftes worden serieus genomen en steeds voortvarender afgehandeld, aldus Karen Weisfelt, directeur van de KBvG. Dat is belangrijk, niet alleen qua signaal naar de samenleving, maar ook wordt de aan giftebereidheid van de deurwaarders groter. De arbeidsinspectie publiceerde vandaag een rapport met resultaten van inspecties bij gerechtsdeurwaarderskantoren naar agressie en geweld. De inspectie constateerde de volgende tekortkomingen: het ontbreken van een agressieprotocol, het ontbreken van een procedure voor het melden, registreren en analyseren van incidenten, onvoldoende voorlichting en het ontbreken van huisregels. In totaal werden in 2011 door Flanderijn exploten uitgebracht, een stijging van 4% ten opzichte van het jaar ervoor. Er was met name een groei te zien in het aantal sommatie-exploten (+56%), woningontruimingen (+23%), energieafsluitingen (+23%) en loonbeslagen (+9%). Deels betrof het hier nieuwe groepen schuldenaren die tot voor de crisis uit de financiële problemen wisten te blijven. Deze nieuwe schuldenaren, waaronder veel mensen met een modaal inkomen, vragen om een nieuwe aanpak - iets waarin Flanderijn afgelopen jaar veel tijd en energie investeerde. Toch bleek het niet altijd mogelijk voor iedere individuele schuldenaar een passende oplossing te vinden. In die gevallen kwam het geregeld voor dat mondige burgers hun wanhoop, frustraties en verdriet op de deurwaarder afreageerden. Agressie is een fenomeen waar de hele beroepsgroep van gerechtsdeurwaarders mee te maken krijgt. Verbaal en zelfs fysiek geweld tegen gerechtsdeurwaarders en medewerkers op gerechtsdeurwaarderskantoren neemt helaas nog steeds toe. Flanderijn ontwikkelde daarom al een aantal jaren geleden een agressieprotocol en biedt medewerkers tevens een speciale agressietraining. In 2011 oordeelde de Arbeids - inspectie in het kader van een inspectie bij gerechts deurwaarderskantoren positief over de aanpak van agressie bij Flanderijn. Achterstand snel signaleren Hoewel meer huurders betalingsproblemen hebben, is het aantal mensen dat daadwerkelijk hun huis uitgezet wordt al een aantal jaren dalende. Dit komt vooral door scherper toezicht van de woningcorporaties. Zij signaleren betalingsproblemen van huurders snel en kunnen daardoor hanteerbare betalingsregelingen maken, zodat schulden niet onnodig oplopen. Corporaties werken nauw samen met (schuld)hulpverleners en gerechtsdeurwaarders om samen met bewoners oplossingen te zoeken. Het aantal uitzettingen door betalingsachterstand daalde daardoor van 5022 in 2009 naar 4616 in In gevallen waar het toch nog fout gaat, is vaker sprake van een tweede kansbeleid. Zo werd in 73 procent van de gevallen waarin de rechter in 2010 het ontruimingsvonnis uitsprak vanwege huurachterstand, alsnog een regeling getroffen tussen huurder en corporatie. Samen huisuitzetting voorkomen De Gemeente Gouda gaat een convenant Voorkomen Huisuitzetting Gouda ondertekenen. Met het con venant bundelen Gemeente Gouda, Mozaïek Wonen, Woonpartners Midden Holland, GGD Hollands Midden, Legers des Heils en Kwadraad hun krachten om huisuitzetting in Gouda te voorkomen. Het convenant volgt na een succesvolle pilotperiode. Voorkomen beter dan genezen Huurders met een hoge schuld kunnen door een vonnis van de rechter uit huis gezet worden. Een huisuitzetting heeft grote gevolgen, niet alleen voor de huurders maar ook voor hun gezinsleden. Het verlies van woonruimte verergert vaak de problemen waardoor een uitzichtloze situatie kan ontstaan. Dit verzwaart de druk op de maatschappelijke opvang waardoor de kosten voor alle betrokken partijen toenemen. Met het ondertekenen van het convenant Voorkomen Huisuitzetting Gouda onderstrepen betrokken samenwerkingspartners hun samenwerking om huisuitzettingen te voorkomen. huisuitzettingen landelijk [bron: Gemeente Gouda] 14 15

9 2011 opdrachtgevers Apeldoorn, 11:50 uur Ieder incassotraject is maatwerk [bron: Belangenvereniging Tankstations] Tanken zonder te betalen neemt toe Het aantal mensen dat na het tanken wegrijdt zonder te betalen, is voor het eerst sinds jaren weer gestegen. Volgens de Belangenvereniging Tankstations gaat het om een toename van 25 procent. De vereniging denkt dat de stijging te maken heeft met de recessie. Autorijden is voor mensen te duur geworden, zegt een woordvoerder. Voor de benzinestations is het de laatste jaren makkelijker geworden om de schade te verhalen, omdat er een deurwaarder kan worden ingeschakeld. Directielid Teunis Nieuwpoort op weg naar een mogelijke nieuwe opdrachtgever. Jaarlijks neemt Flanderijn deel aan tientallen tenderprocedures en worden er duizenden klantgesprekken gevoerd. Hoewel Flanderijn een grote incasso- en gerechtsdeurwaardersorganisatie is, krijgt iedere opdrachtgever veel persoonlijke aandacht en is ieder incassotraject maatwerk. Nieuwpoort: In onze visie is een incassotraject niet een product dat je zomaar even van de schappen plukt. Flanderijn bouwt aan een duurzame relatie met opdrachtgevers. Professioneel relatiebeheer is dan ook een van de pijlers van de organisatie. Met regelmaat vinden er evaluatiegesprekken met klanten plaats, zodat eventuele verbeterpunten snel doorgevoerd worden. Ook worden alle medewerkers die contact met opdrachtgevers hebben, getraind in klantgericht handelen. Flanderijn kent een opvallend laag verloop onder haar opdracht gevers. Met een aantal grote opdrachtgevers (waar- onder een paar grote zorgverzekeraars en woning corporaties) zijn de overeenkomsten in 2011 voor meerdere jaren verlengd. Daarnaast kwamen er dat jaar ruim 300 nieuwe opdracht gevers bij en zijn er overeenkomsten gesloten met brancheorganisaties. Een deel van de nieuwe opdrachtgevers koos voor Flanderijn vanwege de efficiënte inning van kleinere vorderingen. Lik op stuk Een incassotraject is niet een product dat je zomaar even uit de schappen plukt. Om iedere individuele klant de beste oplossing te bieden, investeert Flanderijn volop in maatwerk. In 2011 sloot de organisatie een overeenkomst met BETA, de belangenvereniging voor zelfstandige tankstationhouders. Bij BETA aangesloten leden kunnen via een door Flanderijn ontwikkelde Tank-incassotool hun vorderingen gemakkelijk uit handen geven. Flanderijn zorgt vervolgens voor een snelle inning bij zowel benzinedieven als kloppers (klanten die geen geld bij zich hebben). Voorlichten inkopers bij aanbestedingen Ook in 2011 was er weer een aantal grote(re) schuldeisers die hun incasso-opdrachten via tenders aanboden. Ondanks de wisselende ervaringen met deze tenders blijft Flanderijn veel tijd en energie investeren in het voorlichten van inkopers over de basics van het incassovak, de bevoegdheden van de gerechtsdeurwaarder en de grenzen daarvan. Het zijn deze specifieke kennislacunes die tendertrajecten tot een tijdrovende aangelegenheid maken waarvan de uitkomst soms teleurstellend is. Flanderijn verwacht niet dat de nieuwe Aanbestedingswet hierin veel verandering zal brengen. Betrokken bij de maatschappij Flanderijn is een maatschappelijk betrokken onder neming. Iedere medewerker binnen de organisatie is zich bewust van de bijzondere positie van de gerechtsdeurwaarder en houdt daar bij zijn werkzaamheden ook rekening mee. Flanderijn zoekt altijd naar de meest efficiënte oplossing die zowel recht doet aan de opdrachtgever als de schuldenaar. Flanderijn werkt hierbij nauw samen met hulpverlenende instanties en gemeenten. Ook met de actieve sponsoring van het Jeugdsportfonds geeft Flanderijn uiting aan haar maatschappelijke betrokkenheid. Sport draagt immers bij aan een goede ontwikkeling van het kind. Het lidmaatschap van een club zorgt ervoor dat kinderen uit lage inkomensgroepen deel uit maken van een groter maatschappelijk verband en zich aan de soms problematische gezinsituaties kunnen onttrekken. Rotterdams Jeugdsportfonds kan weer vooruit Het Rotterdamse Jeugdsportfonds heeft weer voldoende geld in kas om de contributie van sportclubs te be talen voor kinderen uit armere ge zin nen. Door een donatie van e , door incasso- en gerechtsdeurwaardersorganisatie Flanderijn en met de hulp van de Gemeente Rotterdam kan het fonds weer aan de slag. In juni ging het Jeugdsportfonds bijna ten onder aan het eigen succes. Er wilden zoveel kinderen een beroep doen op het fonds, dat de middelen niet toereikend waren. De Gemeente Rotterdam sprong daarom bij door het laatste deel van de subsidie - à e , vervroegd over te maken. Wel is het sportfonds genoodzaakt om het vergoeden van sportkledij en -materiaal voortaan achterwege te laten. Teunis Nieuwpoort, directielid van Flanderijn, roept andere bedrijven op het goede voorbeeld te volgen. [bron: Rotterdams Jeugdsportfonds] 16 17

10 2011 kwaliteit Kwaliteitsadviseur Joyce Agterberg bespreekt de resultaten van een interne kwaliteitsaudit met vestigingsmanager Arthur Visser van Flanderijn en van der Heide in Gouda. Agterberg is één van de vier leden van het Kwaliteitsteam die een goed functioneren van de Flanderijn-organisatie bewaakt. En met resultaat: in 2011 voldeed Flanderijn zowel aan de ISO 9001:2008-normering als aan de KBvG Normen voor Kwaliteit. Agterberg: Dankzij deze kwaliteitskeurmerken kunnen we opdrachtgevers nog meer zekerheid geven over onze financiële positie en continuïteit. Den Haag, 16 maart 2012 [bron: KBvG] Jaarverslag 2011 financieel toezichthouder: minder gerechtsdeurwaarders onder verscherpt toezicht Vandaag publiceerde het Bureau Financieel Toezicht (BFT) haar jaarcijfers over Het BFT signaleert terecht dat de economische situatie in Nederland ook invloed heeft op de gerechtsdeurwaarderspraktijk, zegt John Wisseborn, voorzitter van de beroepsorganisatie van gerechtsdeurwaarders. Wij herkennen ons in de conclusies van het BFT, bijvoorbeeld daar waar het BFT de risico s van voorfinanciering signaleert. Dat doet de beroepsgroep ook en we zijn bezig om die risico s te beperken. Niet alleen ten aanzien van de voorfinanciering, maar door vanuit een bredere visie naar het ondernemerschap van de gerechtsdeurwaarder te kijken. Daar hoort ook bij de juiste waardering van Kwaliteit is binnen Flanderijn een centraal thema. De organisatie beschikt sinds 2008 over een staf afdeling Kwaliteit die binnen de gehele organisatie interne audits, procesverbeteringen en evaluaties uitvoert. Het Kwaliteitsteam bestaande uit drie medewerkers en directielid Michel van Leeuwen - bewaakt tevens de opvolging van verbetermaatregelen en de behandelingstermijn van dossiers. In de praktijk heeft dit ertoe geleid dat dossiers op een uniforme manier worden behandeld en er bijna geen achterstanden zijn. het onderhanden werk, de beperking van derdeparticipatie en het implementeren van de KBvG kwaliteitsnormen, waaronder de norm die ziet op het voorkomen van een te grote afhankelijkheid van opdrachtgevers. Tenslotte is het goed om te constateren dat er ten opzichte van 2010 minder gerechtsdeurwaarders onder verscherpt financieel toezicht staan aldus Wisseborn. I n 2009 startte de stafafdeling Kwaliteit met de implemen tatie van een op ISO 9001 gebaseerd kwaliteitsmanagement systeem (KMS). In dit nieuwe KMS werden meteen de door de KBvG voorgeschreven Normen van Kwaliteit geïntegreerd, die eind 2010 officieel van kracht werden. Een omvangrijk project, gezien de groei die Flanderijn de afgelopen jaren doormaakte. Niettemin is het Kwaliteitsteam erin geslaagd om het nieuwe KMS op tijd op alle vestigingen in te voeren. In 2011 wierp deze investering zijn vruchten af. Flanderijn kreeg een positieve beoordeling bij de externe toetsing op de ISO 9001:2008-kwaliteitsnormering. Dit ISO-certificaat waar borgt onder meer dat de organisatie haar bedrijfsprocessen aantoonbaar beheerst en voldoet aan de wettelijke eisen die aan haar dienstverlening gesteld worden. Daarnaast werd Flanderijn als één van de eerste gerechtsdeurwaarderskantoren in Nederland getoetst op de nieuwe verordening KBvG Normen voor Kwaliteit. Op grond van deze verordening wordt ieder gerechtsdeurwaarderskantoor om het jaar verplicht gecontroleerd op de kwaliteit van de bedrijfs- Gouda, 12:15 uur zekerheid over continuïteit voering. Het betreft een uitgebreide toetsing, waarbij niet alleen zaken als klantenwerving, contracten, dossierbehandeling en ICT, maar ook de financiële administratie en de continuïteit van de organisatie worden doorgelicht. In juni gaf het College Toetsing Gerechtsdeurwaarders (CTG) een positief oordeel af naar aanleiding van deze controle. Afgelopen jaar heeft Flanderijn een begin gemaakt met het invoeren van de ISAE en ISAE 3402-certificering. Met deze kwaliteits keurmerken kan Flanderijn op termijn nog meer zekerheden afgeven over haar financiële positie en bestaanszekerheid. Behandeling van klachten De Verordening KBvG Normen voor Kwaliteit geldt voor de gehele beroepsgroep van gerechtsdeurwaarders. Als een gerechtsdeurwaarderskantoor niet aan deze normen voldoet, leidt dit uiteindelijk tot inschakeling van een tuchtrechtelijke instantie, de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders. Ook particulieren en bedrijven kunnen met klachten bij deze instantie terecht. Als de Kamer een klacht gegrond acht, kan zij de gerechtsdeurwaarder een berisping, geldboete, schorsing of zelfs ontzetting uit het ambt opleggen. Klachten van met name justitiabelen zijn onlosmakelijk verbonden met de aard van het gerechtsdeurwaarder swerk. Flanderijn hecht veel waarde aan een goede registratie en behandeling van klachten: ze bieden immers aanknopings punten om de dienstverlening verder te verbeteren. Het aantal ingediende klachten in 2011 was beperkt. Van de 108 klachten werden er 75 ongegrond verklaard. Bij de Kamer van Gerechts deurwaarders kwamen in totaal 35 klachten over het handelen van medewerkers van Flanderijn binnen. Hiervan werden er 28 ongegrond verklaard, volgde er één berisping en zijn nog 6 klachten in behandeling. In 2010 werden er 92 klachten geregistreerd. Voor 2011 geldt dus een lichte stijging, die zich laat verklaren door een evenredige toename van het aantal opdrachten

11 2011 branche Directielid en KBvG-bestuurslid Michel van Leeuwen leest zijn na afloop van een bestuursvergadering van de KBvG in Den Haag. Flanderijn is tevens vertegenwoordigd in de Ledenraad van de beroepsorganisatie en neemt daarnaast actief deel aan diverse pilotprojecten, onder meer samen met schuldhulpverlening en de Raad voor de Rechtspraak. Van Leeuwen: De politiek stuurt op een meer efficiënt rechtssysteem. We volgen deze ontwikkelingen op de voet en proberen daarop waar mogelijk positieve invloed uit te oefenen. Den Haag, 14:00 uur Actief in de beroepsorganisatie De gerechtsdeurwaarders- en incassobranche is volop in ontwikkeling. In 2011 nam de Tweede Kamer onder meer de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening en de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten aan. Daarnaast ontvouwde de minister van Veiligheid & Justitie zijn toekomstplannen over alternatieve geschillen beslechting, kostendekkende griffierechten en het elektronisch aanleveren van dagvaardingen. Flanderijn volgt deze ontwikkelingen op de voet en probeert waar mogelijk positieve invloed hierop uit te oefenen. Immers, een meer efficiënt rechtssysteem is in het voordeel van alle partijen zolang de rechtszekerheid niet in het geding is. Tegen deze achtergrond steunde Flanderijn in 2011 onder meer actief de ontwikkeling van de digitale variant van de verplichte publicatie van exploten. Flanderijn nam in 2011 ook zelf deel aan het maatschappelijk debat, bijvoorbeeld door openlijk haar zorgen uit te spreken over het effect van het Wetsvoorstel kostendekkende griffierechten. Dit wetsvoorstel gebaseerd op het beginsel de vervuiler betaalt en gericht op het op termijn kostenneutraal maken van de civiele en bestuursrechtspraak zet de toegankelijk heid van ons rechtssysteem op de tocht. Flanderijn ziet de rechtspraak als een collectieve voorziening waartoe iedereen, arm of rijk, particulier of bedrijf gelijkelijk toegang zou moeten hebben. Wie betaalt de rekening? Deurwaarders: digitale publicatie exploten kan miljoenen besparen Den Haag, 25 juni Het verplicht publiceren van openbare exploten en ambtelijke advertenties kost opdrachtgevers en belastingbetalers jaarlijks zo n tien miljoen euro. Dit terwijl uit onderzoek blijkt dat er nauwelijks of geen reacties op komen. In een preadvies ter gelegenheid van haar tienjarig jubileum pleit de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) dan ook voor het overstappen op digitale publicatie. Staatssecretaris Teeven nam het advies vandaag in ontvangst. Zowel in 2010 als 2011 heeft de regering het griffierecht verhoogd. Bedrijven en particulieren staan inmiddels voor aanzienlijke kosten willen zij een zaak voor de rechter brengen. Uit marktonderzoek door Synovate bleek dat eind 2011 al 19% minder rechtszaken plaatsvonden. Met het verhogen van de competentiegrens voor het procederen bij de kantonrechter per 1 juli 2011 van naar euro, is er ook een forse verhoging van het griffierecht Het is de taak van de gerechtsdeurwaarder om personen op te roepen om voor de rechter te verschijnen. Als dit iemand is zonder bekende woon- of verblijfplaats gebeurt dat via een zogeheten openbaar exploot. De afgifte van dit exploot gebeurt aan het parket van het Openbaar Ministerie, waarna een uittreksel in een dagblad wordt gepubliceerd. Op die manier hoopt de wetgever de betrokkene te informeren dat er een aan hem gericht exploot is uitgebracht. doorgevoerd. Het tarief voor vorderingen vanaf 500 euro is bijna verdrievoudigd. Flanderijn constateerde een terugloop in het aantal dagvaardingen in het tweede halfjaar van 2011 ( t.o.v : - 10%). Duidelijk is dat vooral in het MKB steeds minder opdrachtgevers het risico nemen om te gaan procederen. Immers, wordt er niet voldaan aan het vonnis dan komt zowel de rekening voor het griffierecht als de kosten van een dagvaarding en het eventuele salaris van de gemachtigde bij de opdrachtgever te liggen. Het feit dat vooral kleinere ondernemers daardoor eerder besluiten niet te gaan procederen en de vordering af te schrijven, ziet Flanderijn als een hoogst onwenselijke ontwikkeling. Ook schuldenaren komen door de verhoging van het griffierecht verder in het nauw. Weliswaar betaalt een schuldeiser in eerste instantie het griffierecht, maar als deze de zaak wint, mogen de kosten op de schuldenaar worden verhaald. Zeker bij debiteuren met problematische schulden lopen de kosten op die manier snel op. Eenduidige incassoregeling In 2011 ging de Tweede Kamer ook akkoord met een wetsvoorstel dat een maximum stelt aan de hoogte van de incassokosten. Flanderijn juicht het toe dat er een eenduidige regeling komt voor het berekenen van incassokosten richting consumenten. Dit geeft schuldeisers en schuldenaren de gewenste duidelijkheid. Wel zet de organisatie vraagtekens bij de mogelijkheid die dit wetsvoorstel biedt om al na twee weken betalingsachterstand en een sommatie direct de volledige incassokosten in rekening brengen. Omdat deze kosten berekend mogen worden over iedere niet betaalde vordering, lopen consumenten extra financiële risico s als er sprake is van een maandelijkse verplichting. Hoewel de wet bedoeld is om de schuldenaar te beschermen tegen te hoge incassokosten, zou de uitwerking wel eens tegengesteld kunnen zijn

12 2011 financiën Directievoorzitter Tom van Eck in overleg met Ed Nijpels, voorzitter van de Stichting Garantiefonds Gerechtsdeurwaarders. Deze stichting stelt de zogenoemde derdengelden veilig: geld dat bij debiteuren is geïnd, maar nog niet aan opdrachtgevers is uitbetaald. Flanderijn is deelnemer en medeoprichter van de SGG. Van Eck: Gezonde financiële reserves bieden opdrachtgevers de zekerheid waar ze naar op zoek zijn. Den Haag, 14:45 uur Gezonde financiële reserves bieden zekerheid 22 23

13 2011 financiën [bron: persbericht BFT Jaarverslag 2010] De helft van de 178 gerechtsdeurwaarderskantoren kent een hoog voorfinancieringsrisico 2011 medewerkers Juridisch medewerker en OR-voorzitter Kirsten de Jager bespreekt de laatste details van het nieuwe functiewaarderingssysteem met Mariëlle Guit, Teammanager van de afdeling P&O. Alle bestaande functies binnen de organisatie zijn nu verdeeld in zestien functiegroepen. De waardering vindt plaats aan de hand van een twintigtal eigenschappen. Bij de invoering werkte Flanderijn nauw samen met de Ondernemingsraad. Guit: Dankzij de constructieve bijdrage van onze OR is het gelukt dit functiewaarderingssysteem binnen één jaar in te voeren. Een bijzondere prestatie. Bij voorfinanciering schiet de gerechtsdeurwaarder voor zijn opdrachtgever de te maken kosten voor. Bij het niet slagen van een incasso ligt het risico voor dergelijke voorgefinancierde kosten bij de gerechtsdeurwaarder. Dit risico wordt binnen de huidige markt versterkt omdat sprake is van een publiek dat minder in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen. Het aantal gerechtsdeurwaarders dat onder verscherpt toezicht staat is in 2010 stabiel gebleven (14 van de 388). De afgelopen maanden zijn enkele gerechtdeurwaarders met een negatieve bewaringspositie (meer schulden aan derden, dan dat er geld is van derden) uit het ambt gezet. Het BFT is van oordeel dat strikte eisen gesteld zouden moeten worden aan voorfinancierings activiteiten of dat de onafhankelijkheid van de gerechtsdeurwaarder met zich mee zou moeten brengen dat voorfinanciering in de branche niet mag. Samen met de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) wordt nagegaan welke maatregelen getroffen zouden moeten worden om dit risico afdoende te beperken. Hoewel Flanderijn inmiddels een landelijke speler van formaat is, heeft zij het karakter van een familiebedrijf weten te behouden. Dit uit zich onder meer in een prudent financieel beleid. Er is sprake van gezonde, financiële reserves, die waar nodig worden aangewend voor investeringen die het bedrijf ook op de lange termijn gezond houden. Ondanks het inpassen van maar liefst vier nieuwe vestigingen in de organisatie bleef Flanderijn in 2011 opvallend solide presteren. Niet alleen de liquiditeit en solvabiliteit waren goed: de organisatie behaalde over 2011 ook een omzetgroei van 4,9% naar Met het oog op de verwachte verdere groei gaat Flanderijn 1000 vierkante meter kantoor ruimte bijbouwen aan haar hoofdvestiging in Rotterdam. Naar verwachting zullen deze werkzaamheden in juni 2012 beginnen. Financiering uit eigen gespaarde middelen biedt behalve continuïteit nog een voordeel: het houdt externe partijen en hun specifieke belangen buiten de deur. Flanderijn kent dan ook geen derdenparticipaties. In 2011 nam één van de aandeelhouders van Flanderijn afscheid. Het aandeelhoudersteam werd niet aangevuld en bestaat nu uit zeven aandeelhouders. Daarmee voldoet Flanderijn aan de in 2010 ingevoerde Verordening Onafhankelijkheid van de KBvG. Deze schrijft voor dat de zeggenschap binnen een gerechtsdeurwaarderskantoor bij de gerechtsdeurwaarder(s) dient te berusten en dat derden tot maximaal 49% in een gerechtsdeurwaarderskantoor kunnen deelnemen. Extra zekerheid voor opdrachtgevers Net als aan notarissen en advocaten worden ook aan gerechtsdeurwaarders zeer hoge eisen gesteld met betrekking tot hun financiële stabiliteit. Gelukkig nam het aantal gerechtsdeurwaarders dat onder verscherpt toezicht van het Bureau Financieel Toezicht staat af. Een groeiend aantal gerechtsdeurwaarders, waaronder alle vestigingen van Flanderijn, is bovendien aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Gerechtsdeurwaarders (SGG). Deze stichting stelt de zogenoemde derdengelden veilig: geld dat bij debiteuren is geïnd, maar nog niet aan opdrachtgevers is uitbetaald. Gerechtsdeurwaarderskantoren die financieel zeer gezond zijn, kunnen aan de SGG deelnemen. De deelnemende leden moeten te allen tijde 125% van de derdengelden in kas hebben. Ook geldt een solvabiliteitseis van 30% van het balanstotaal. Deze voorwaarden gaan verder dan de criteria die het Bureau Financieel Toezicht oplegt. Flanderijn neemt vanaf de oprichting deel aan deze stichting en levert in de persoon van directie voorzitter Tom van Eck ook een bestuurslid. Rotterdam, 15:50 uur Constructief samenwerken met de Ondernemingsraad 24 25

14 2011 medewerkers [bron: 365/ArboNed] Crisis zorgt voor minder ziekmeldingen De crisis lijkt gezond te maken. Het laatste halfjaar van 2011 hebben minder werknemers zich ziek gemeld, dan in de eerste zes maanden een jaar eerder. Zo blijkt uit een analyse van 365 (voorheen Arbo Ned), gebaseerd op ruim 1 miljoen werknemers. De onderzoekers vermoeden dat de recente daling te maken heeft met de eurocrisis en het feit dat Nederlanders somberder zijn geworden over de economie. In zwaar weer houden mensen de hand op de knip. Verzuim is een financieel risico. Bovendien zijn mensen op een krappe arbeidsmarkt bang hun baan te verliezen, zegt Corne Roelen, bedrijfsarts en epidemioloog bij 365. Opvallend is dat het aandeel van psychisch verzuim toeneemt. Zo was in % van alle verzuimdagen te wijten aan psychische problemen. In 2011 is dit opgelopen tot 20%, vooral in de sectoren zorg en welzijn, cultuur en recreatie en horeca. Bovendien duurt een ziekmelding door psychische klachten doorgaans langer: in 2011 was dit gemiddeld 147 dagen. Het aantal medewerkers bij Flanderijn groeide in 2011 licht. Dit was mede het gevolg van de diverse over names. Aan het einde van het jaar had Flanderijn 3,2% meer medewerkers in dienst dan in 2010, in totaal 549. Het aantal fte s groeide met 2,8% naar 468. Het percentage kort ziekteverzuim (excl. zwangerschap) bedroeg 3,8% waarmee Flanderijn ruim onder het landelijk gemiddelde bleef. Het personeelsverloop bedroeg slechts 5%. Uit een externe evaluatie kwam bovendien naar voren dat 83% van de medewerkers tevreden is over de sfeer op de werkvloer. Opdrachtgevers verwachten dat Flanderijn opdrachten accuraat, maar zeker ook snel behandelt. Efficiënt werken is dus een vereiste. Dit wordt deels bereikt door standaardhandelingen zoveel mogelijk te automatiseren. Echter, het persoonlijke contact blijft van wezenlijk belang: medewerkers van Flanderijn zitten kort op schuldenaren en benaderen hen persoonlijk via , huisbezoek of telefoon. Deze aanpak vraagt wel om veel menskracht. Flanderijn zorgt daarom dat zij voldoende capaciteit in huis heeft om haar dienstverlening optimaal uit te kunnen voeren. Uit een aantal audits die in 2011 plaatsvonden, blijkt dat de achterstanden in dossier behandeling minimaal zijn. Opleidingstrajecten Om ook in de toekomst voldoende getalenteerde werknemers te kunnen binden, is Flanderijn samen met het Zoomvliet College (onderdeel van het ROC West-Brabant) in 2009 een MBO-opleiding voor Juridisch Medewerker gestart. Het gaat om een duaal traject, waarbij nieuwe of bestaande medewerkers een leerarbeidsovereenkomst met Flanderijn en het Zoomvliet aangaan. In 2011 hebben vijftien medewerkers de opleiding met succes afgerond, waarna zij een arbeidsovereen komst voor onbepaalde tijd kregen. Eind 2011 volgden 21 medewerkers dit traject. Waar de MBO-opleiding succesvol verloopt, maakt Flanderijn zich zorgen over het effect van het zogenoemde stapelaarstarief in het hoger onderwijs. Deze regeling, die is ingegeven door de wens van de regering om langdurig studeren tegen te gaan, geeft hogescholen het recht om studenten die al een HBO- of WO-diploma op zak hebben een hoger collegegeld te laten betalen. Ook de Hogeschool van Utrecht maakt hier gebruik van bij afgestudeerden die de opleiding tot kandidaat-gerechts deurwaarder willen volgen. Dit werpt een duidelijke drempel op voor geïnteresseerde talenten, terwijl nu juist beoogd werd om de kwaliteit van de instroom tot deze opleiding te verhogen. Flanderijn hoopt dat hier nog in 2012 een werkbare oplossing voor wordt gevonden. Investeren in ontwikkeling Voor een hoogstaande dienstverlening zijn niet alleen voldoende, maar ook goed opgeleide mensen nodig. Flanderijn kent daarom sinds 2008 een intern opleidingsplan. Medewerkers volgen geregeld bij hun functie passende (bijscholings)cursussen. Hierdoor ontwikkelen zij zich als mens en tillen daarmee ook de organisatie naar een hoger niveau. Flanderijn beschikt met Flanderijn Trainingen BV over een eigen opleidingsorganisatie. Deze dochteronderneming verzorgt niet alleen cursussen en trainingen voor Flanderijn-mede wer kers maar werkt ook voor externe opdrachtgevers, bijvoorbeeld op het gebied van trainingen in het kader van debiteurenbeheer en communicatie. Waar mogelijk worden deze externe trainingen incompany gegeven. medewerkers flanderijn december 2011 december 2010 Rotterdam Dordrecht Gouda Driebergen Venray Apeldoorn Appingedam Heerenveen Trainingen 6 7 Tilburg 11 9 Haarlem Den Haag 13 9 Almere 8 8 Bergen op Zoom 10 8 Maastricht Totaal

15 2011 ICT In 2011 is hard gewerkt aan de ontwikkeling van de nieuwe automatisering en de verhuizing van servers naar een professioneel datacenter. Systeembeheerder Raymond van der Waal voert een routinetest uit. Van der Waal: Automatisering is essentieel voor de kwaliteit van onze dienstverlening. [bron: OPTA] OPTA doet onderzoek naar DigiNotar Uit onderzoek van OPTA naar de uitgifte van ge kwalificeerde certificaten door DigiNotar, blijkt dat de betrouwbaarheid van deze certificaten niet langer te garanderen is. OPTA beëindigt daarom de registratie van DigiNotar. Dit houdt in dat het bedrijf zijn uitgegeven gekwalificeerde certificaten in moet trekken en geen nieuwe gekwalificeerde certificaten meer mag uitgeven. Gekwalificeerde certificaten zijn certificaten waarmee elektronische handtekeningen kunnen worden gezet, vaak door middel van een pasje met chip. OPTA heeft de wettelijke taak om toezicht te houden op de uitgifte van uitsluitend dit type certificaten. OPTA besloot eind augustus tot het doen van onderzoek vanwege de problemen die ontstonden bij DigiNotar bij de uitgifte van zogeheten servercertificaten (SSL). Servercertificaten, waarop OPTA geen toezicht houdt, worden in computers gebruikt voor het opzetten van beveiligde verbindingen. In het onderzoek naar de uitgifte van gekwalificeerde certificaten constateert OPTA dat bij de inbraak op de systemen van DigiNotar ook toegang is geweest tot de systemen waarop dit type certificaat wordt aangemaakt. Volgens de toezichthouder is het daarom niet langer gegarandeerd dat gegevens op deze systemen niet zijn gemanipuleerd, onttrokken of misbruikt. Almere, 16:15 uur Automatisering is essentieel voor kwaliteit Flanderijn maakte in 2011 een flinke slag op ICT-gebied. Alle applicaties en data werden van de eigen servers verhuisd naar een nieuw ingericht datacenter van een professionele en betrouwbare ICT-dienstverlener. De nieuwe vestigingen konden gemakkelijk aan de bestaande confi guratie gekoppeld worden. Flanderijn beschikt over een centrale database met gegevens van circa debiteuren uit Nederland en België. Dit systeem bevat meer dan lopende en afgesloten dossiers. Vanzelfsprekend voldoet de beveiliging van deze database aan alle eisen die daaraan gesteld mogen worden. Flanderijn ontwikkelt als één van de weinige grote incassoen gerechtsdeurwaarderskantoren in Nederland haar eigen software. Afgelopen jaar is een begin gemaakt met het testen van de nieuwe, in eigen beheer ontwikkelde dossier applicatie FLIDS. In 2012 zullen verschillende testteams en een projectgroep verder werken aan de ontwikkeling en uiteindelijke implementatie van de nieuwe applicatie. Daarnaast zal de kennis over het werken met FLIDS binnen de organisatie verder op peil worden gebracht. Incasso zonder rompslomp Afgelopen jaar bracht Flanderijn de Flapp op de markt: een gratis incasso-app voor iphones. De Flapp is een handige tool voor ondernemers die snel de incasso van een openstaande factuur in gang willen zetten. Met hun telefoon maken ze een foto van de factuur en verzenden deze naar Flanderijn. Een team van incassomedewerkers neemt de vordering vervolgens direct in behandeling. Met deze innovatieve app was Flanderijn de eerste incassopartij in Nederland die ondernemers de kans biedt om zonder administratieve rompslomp een incassoprocedure te starten. De Flapp was overigens niet de eerste digitale innovatie van Flanderijn. Eerder ontwikkelde de organisatie een online incassotool voor sportverenigingen en tankstationhouders. Hiermee kunnen zij achterstallige gelden snel en eenvoudig laten incasseren. DigiNotar Het lijkt bijna een vaste rubriek in de kranten: falende of slecht beveiligde ICT-systemen. In september 2011 haalde een hack (inbraak) bij het inmiddels failliete DigiNotar de voorpagina s. Ook de Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders (SNG) ondervond hinder van dit beveiligingslek bij verschillende overheidsdiensten. De SNG verzorgt in opdracht van de gerechtsdeurwaarders in Nederland voor een optimale digitale gegevensuitwisseling met instanties als het GBA, UWV, RDW en de Belastingdienst. Een deel van de gegevensuitwisseling verliep door de hack korte tijd op de haast ouderwetse manier: per post. Ook beslagen op onroerende zaken konden niet meer elektronisch bij het Kadaster worden aangeleverd. Nadat alle veiligheidscertificaten vernieuwd waren, konden data weer veilig digitaal uitgewisseld worden

16 2011 callcenter Callcenter-medewerker Ou-Yun Hu staat een debiteur te woord. In het Flanderijn-callcenter in Rotterdam werken 27 medewerkers van uiteenlopende nationaliteiten. De nadruk ligt op persoonlijk contact met de schuldenaar. Daarom is het callcenter maar liefst 58 uur per week bereikbaar. De callcentermedewerkers zijn goed getraind en hebben rechtstreeks toegang tot alle digitale dossiers. Hu: Veel debiteuren bellen liever s avonds na het werk. Daarom hebben we de telefonische bereikbaarheid fors uitgebreid. [bron: HBD] Regeling Afrekenen met winkeldieven landelijk ingevoerd Winkeliers uit het hele land kunnen zich vanaf vandaag aanmelden voor de regeling Afrekenen met winkeldieven. Als zij een winkeldief in de kraag vatten, kunnen winkeliers via deze regeling een standaardschadevergoeding krijgen van 151 euro. Deze wordt als extra boete bij de winkeldief geïnd, naast een strafrechtelijke boete. In aanwezigheid van staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie en Elrie Bakker (voorzitter Hoofdbedrijfschap Detailhandel) werd de aftrap gegeven voor de landelijke invoering van de regeling Afrekenen met winkeldieven, in winkelcentrum Keizerswaard in Rotterdam. Het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) heeft de regeling in het leven geroepen op verzoek van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Rotterdam, 19:23 uur Nadruk op persoonlijk contact Flanderijn beschikt over een eigen callcenter dat 58 uur per week bereikbaar is. Daarnaast komen er telefoongesprekken binnen op de afzonderlijke kantoren. Hiermee zijn alle vestigingen van maandag tot en met donderdag van 08:00 tot 20:00 bereikbaar, vrijdag tot 17:00. Deze ruime openingstijden zijn in 2010 ingevoerd om schuldenaren de kans te geven s avonds na het werk in de eigen privéomgeving contact op te nemen met Flanderijn. Hoewel deze aanpak leidt tot een hogere kostenstructuur pakt deze positief uit voor zowel schuldenaren als schuldeisers. Omdat debiteuren nu eenvoudiger contact opnemen over hun schulden, kan Flanderijn een beter incassoresultaat realiseren. Het callcenter doet tevens dienst als back-up voor de kantoren van Flanderijn. Bij grote drukte of problemen in het netwerk neemt het callcenter al het telefonisch verkeer over. Bellers merken hier niets van. De callcenter-medewerkers hebben volledige toegang tot alle dossiers en beschikken door hun opleiding over voldoende kennis om het dossier inhoudelijk te kunnen behandelen. In het callcenter werkten eind mensen in wisselende diensten. De winkeldief betaalt Het callcenter doet tevens dienst als helpdesk voor winkeliers die deelnemen aan de regeling Afrekenen met winkeldieven. Deze regeling werd ontwikkeld door het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) in samenwerking met Flanderijn en in april 2011 ingevoerd. Winkeliers worden effectief ondersteund bij het doen van aangifte tegen een gepakte winkeldief. Bovendien wacht de dief naast strafrechtelijke vervolging een schadeclaim van minimaal 151 euro. Dit bedrag dient als compensatie voor de tijd die winkeliers kwijt zijn aan de afhandeling van de diefstal. Uit een evaluatie van het eerste half jaar blijkt dat deze regeling een succes is. Ruim driekwart van alle ingediende claims bleek reeds te zijn afgehandeld. Zo n 10% van alle winkeliers in Nederland heeft zich inmiddels aangemeld voor de regeling. inbound outbound Soort Inbound dag Inbound avond Outbound

17 Omdat niet elke doorrijder gemakkelijk te achterhalen is Doorrijders en kloppers zijn lastig te achterhalen. Daarom doen wij dat voor u. Met de Tank-Incassotool van Flanderijn krijgt u uw geld. Online gegevens invullen, verzenden, klaar. Pakkans 80%. No cure no pay.

SOCIALE ZAKEN. Mensenschuld

SOCIALE ZAKEN. Mensenschuld SOCIALE ZAKEN Mensenschuld Kadernota schuldhulpverlening 2012-2015 Mensenschuld Kadernota schuldhulpverlening 2012 2015 Gemeente Smallingerland Kadernota schuldhulpverlening Mensenschuld Pagina 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Geen mensen uitsluiten van hulp. Wegblijven van 'eigen schuld, dikke bult' Preventie: gedrag beïnvloeden

Geen mensen uitsluiten van hulp. Wegblijven van 'eigen schuld, dikke bult' Preventie: gedrag beïnvloeden Geen mensen uitsluiten van hulp Wegblijven van 'eigen schuld, dikke bult' Preventie: gedrag beïnvloeden Inhoudspagina 3 Schuld? 4 Hoe en bij wie ontstaan schulden? Schulden zijn niet alleen een zaak van

Nadere informatie

Lokale Monitor Werk, Inkomen en Zorg 2009

Lokale Monitor Werk, Inkomen en Zorg 2009 Lokale Monitor Werk, Inkomen en Zorg 2009 Het sociaal beleid van tweehonderd gemeenten FNV Lokaal Lobby Diversiteit WMO Wet maatschappelijke ondersteuning Re-integratie Arbeidsmarktbeleid Decent Work Economisch

Nadere informatie

OMDENKEN. Berthold Gunster, auteur van o.a. Huh, de techniek van het omdenken. Gecontroleerd ontsporen. Beste dienst vs.

OMDENKEN. Berthold Gunster, auteur van o.a. Huh, de techniek van het omdenken. Gecontroleerd ontsporen. Beste dienst vs. OKTOBER 2010 FLANDERIJN OVER MARKT EN MAATSCHAPPIJ OMDENKEN Berthold Gunster, auteur van o.a. Huh, de techniek van het omdenken 14 20 24 Acceptatie is de hoogste vorm van verandering Gecontroleerd ontsporen

Nadere informatie

Dit is een advertentiebijlage bij deze krant. Credit Management Trendmeter van OnGuard: Verslechtering betalingsgedrag zet niet door

Dit is een advertentiebijlage bij deze krant. Credit Management Trendmeter van OnGuard: Verslechtering betalingsgedrag zet niet door Dit is een advertentiebijlage bij deze krant Credit Management De sleutel tot succesvol zakendoen September 2010 De Credit Manager Uit de kelder naar de boardroom Incassobranch heeft het druk Meer omzet

Nadere informatie

Credit managementjuni 2014

Credit managementjuni 2014 Dit is een commerciële bijlage. De inhoud valt niet onder de verantwoordelijkheid van DE ZAAK Credit managementjuni 2014 Waar voor je geld krijgen MVI Met fluwelen handschoenen incasso innen Betaling Factuur

Nadere informatie

Publiek belang en de gerechtsdeurwaarder

Publiek belang en de gerechtsdeurwaarder Publiek belang en de gerechtsdeurwaarder Amsterdam, juni 2010 In opdracht van DAS Publiek belang en de gerechtsdeurwaarder Professionele publieke dienstverlening of een gilde? prof. dr. Barbara Baarsma

Nadere informatie

Jaarbericht 2007. Medewerkers in het middelpunt

Jaarbericht 2007. Medewerkers in het middelpunt Jaarbericht 2007 Medewerkers in het middelpunt Medewerkers in het middelpunt 1 De advocaten van ARAG 2 Onderscheidend door kwaliteit 4 Toegang tot het recht 6 Laagdrempelig voor de klant 8 Toegankelijk

Nadere informatie

Trudo Jaarverslag 2010. Volkshuisvestingsverslag - Jaarrekening

Trudo Jaarverslag 2010. Volkshuisvestingsverslag - Jaarrekening Trudo Jaarverslag 2010 Volkshuisvestingsverslag - Jaarrekening 1 Algemene gegevens Plaats van vestiging: Torenallee 34 5617 BD Eindhoven Postadres: Postbus 360 5600 AJ Eindhoven Telefoonnummer: 040 235

Nadere informatie

COLOFON INHOUDSOPGAVE. Sociaal Steunpunt Amstelveen Postbus 8142 1180LC Amstelveen Tel.020-6471509 (alleen dinsdag 10.00-12,00) Mobiel06-385-738-87

COLOFON INHOUDSOPGAVE. Sociaal Steunpunt Amstelveen Postbus 8142 1180LC Amstelveen Tel.020-6471509 (alleen dinsdag 10.00-12,00) Mobiel06-385-738-87 COLOFON Sociaal Steunpunt Amstelveen Postbus 8142 1180LC Amstelveen Tel.020-6471509 (alleen dinsdag 10.00-12,00) Mobiel06-385-738-87 REDACTIE Wim van Oostrom Jan Admiraal Ria Teunissen RESEARS / FOTO S

Nadere informatie

PARITAS PASSÉ DEBITEUREN EN CREDITEUREN IN DE KNEL DOOR ONGELIJKE INCASSOBEVOEGDHEDEN. Paritas passé

PARITAS PASSÉ DEBITEUREN EN CREDITEUREN IN DE KNEL DOOR ONGELIJKE INCASSOBEVOEGDHEDEN. Paritas passé van een eenvoudige rangorde tussen concurrente en preferente crediteuren. Dankzij allerlei bijzondere bevoegdheden duwen crediteuren elkaar steeds vaker opzij. Mede hierdoor wordt de prikkel voor crediteuren

Nadere informatie

SCHULD. Nibud-directeur Gerjoke Wilmink over wat je kan sparen mag je lenen. Onze eigen schuld. Huidige generatie? Papkinderen!

SCHULD. Nibud-directeur Gerjoke Wilmink over wat je kan sparen mag je lenen. Onze eigen schuld. Huidige generatie? Papkinderen! SEPTEMBER 2009 flanderijn over markt en maatschappij SCHULD Nibud-directeur Gerjoke Wilmink over wat je kan sparen mag je lenen ( en geen cent meer) 6 20 24 Onze eigen schuld Van vader op zoon Bespiegeling

Nadere informatie

Overkoepelende blik op de omvang en preventie van schulden in Nederland

Overkoepelende blik op de omvang en preventie van schulden in Nederland Overkoepelende blik op de omvang en preventie van schulden in Nederland Overkoepelende blik op de omvang en preventie van schulden in Nederland Oktober, 2014 Auteur: Tamara Madern senior wetenschappelijk

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Aantal leden per 31 december 2008 Benoemd tot gerechtsdeurwaarder Overleden

Inhoudsopgave. Aantal leden per 31 december 2008 Benoemd tot gerechtsdeurwaarder Overleden Jaarverslag 1 Inhoudsopgave Voorwoord van de voorzitter, mr. John M. Wisseborn Integriteit en onafhankelijkheid van de gerechtsdeurwaarder KBvG Normen voor kwaliteit en toetsing Certificering schuldhulpverlening:

Nadere informatie

VASTGOED ADVISEUR. jaargang 28, nummer 2 april 2014. vakblad voor makelaars en taxateurs een uitgave van VBO Makelaar

VASTGOED ADVISEUR. jaargang 28, nummer 2 april 2014. vakblad voor makelaars en taxateurs een uitgave van VBO Makelaar VASTGOED ADVISEUR Drs. Chris Buijink, voorzitter NVB: We komen uit onze ivoren torens! BKR: Op weg naar integrale registratie van schulden Vinger aan de pols bij achterstallig onderhoud Social media: Verloren

Nadere informatie

The Dutch Weedburger

The Dutch Weedburger Magazine Nummer 1 Winter/Voorjaar 2014 Pensioenen 2013: Jaar van de wijzigingen in DGA-Pensioen Starters aan het Woord Tim van der Steen en Maikel van Halder twee jonge ambiteuze ondernemers The Dutch

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar. (Met) schuldenaar aan zet! Deel II. Juli 2012 - juli 2016

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar. (Met) schuldenaar aan zet! Deel II. Juli 2012 - juli 2016 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar (Met) schuldenaar aan zet! Deel II Juli 2012 - juli 2016 Mei 2012 * 2 Inleiding De schuldhulpverlening is flink in beweging. Door de economische

Nadere informatie

skgz ombudsman en geschillencommissie zorgverzekeringen Jaarverslag 2014

skgz ombudsman en geschillencommissie zorgverzekeringen Jaarverslag 2014 skgz ombudsman en geschillencommissie zorgverzekeringen Jaarverslag 2014 Inhoud Vooraf 01 Algemene voortgang 02 Klachten, geschillen en informatieverzoeken in cijfers 03 Zorgverzekeringslijn.nl 04 Recente

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord. 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s. 2 Opzet jaarplan

Inhoudsopgave. Voorwoord. 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s. 2 Opzet jaarplan Jaarplan 2015 Inhoudsopgave 5 Voorwoord 6 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s 7 6 7 8 2 Opzet jaarplan 3 Missie, visie, kernwaarden 3.1 Missie 3.2 Visie 3.3 Kernwaarden

Nadere informatie

Project Koeberg Meppel, in Koedijkslanden werken we aan de vernieuwing van het centrum van de wijk. We zorgen samen met de gemeente, zorginstellingen

Project Koeberg Meppel, in Koedijkslanden werken we aan de vernieuwing van het centrum van de wijk. We zorgen samen met de gemeente, zorginstellingen Project Koeberg Meppel, in Koedijkslanden werken we aan de vernieuwing van het centrum van de wijk. We zorgen samen met de gemeente, zorginstellingen en een investeringsmaatschappij voor een beter voorzieningenniveau

Nadere informatie

het ONDERNEMERS Langer maar doorwerken ook anders WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 3 2010 TILBURG De Swaans Groep gaat voor de snelste weg

het ONDERNEMERS Langer maar doorwerken ook anders WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 3 2010 TILBURG De Swaans Groep gaat voor de snelste weg NR. 3 2010 het ONDERNEMERS TILBURG B E L A N G Langer maar ook anders doorwerken Paksoft Automatisering: preventief IT-beheer De Swaans Groep gaat voor de snelste weg Trivalent wil mensen in beweging krijgen

Nadere informatie

NUVO Kenaupark 33 Postbus 677 2003 RR Haarlem. T 023 542 79 76 F 023 532 01 92 E info@nuvo.nl I www.nuvo.nl

NUVO Kenaupark 33 Postbus 677 2003 RR Haarlem. T 023 542 79 76 F 023 532 01 92 E info@nuvo.nl I www.nuvo.nl NUVO Kenaupark 33 Postbus 677 2003 RR Haarlem T 023 542 79 76 F 023 532 01 92 E info@nuvo.nl I www.nuvo.nl Jaarverslag 2003 Voorwoord Namens het bestuur van de Nederlandse Unie van Optiekbedrijven bied

Nadere informatie

SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP

SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP Ontwerp: Drukwerk: SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP JAARVERSLAG 2013 STICHTING PATIJNENBURG 3 VOORWOORD 2 3 Het jaar 2013, een bijzonder jaar, omdat precies 60 jaar geleden de Westlandse sociale werkvoorziening

Nadere informatie

Voorwoord. bewaken van een goede toegang tot het recht. Daar mag u ons op aanspreken.

Voorwoord. bewaken van een goede toegang tot het recht. Daar mag u ons op aanspreken. Jaarverslag 2006 Voorwoord De wegen in de Geschillendelta uit het jaarverslag van 2005 vinden hun vervolg in 2006, een jaar dat in het teken stond van majeure veranderingen. De introductie van VIValt heeft

Nadere informatie

Kosteneffectiviteit domeinmonopolie gerechtsdeurwaarders

Kosteneffectiviteit domeinmonopolie gerechtsdeurwaarders Kosteneffectiviteit domeinmonopolie gerechtsdeurwaarders Amsterdam, december 2010 In opdracht van DAS Kosteneffectiviteit domeinmonopolie gerechtsdeurwaarder Ambtshandelingen tegen lagere kosten bij gelijke

Nadere informatie

De Rechtspraak Jaarverslag Rechtspraak 2013

De Rechtspraak Jaarverslag Rechtspraak 2013 De Rechtspraak Jaarverslag Rechtspraak 2013 Pagina 2 Inhoudsopgave Leeswijzer 3 Voorwoord 4 1 Wetgeving krijgt niet de zorg die ze verdient 5 2 Ervaringen uit de praktijk 9 3 Leesverslag 19 1 Herziening

Nadere informatie

KBR: een tussenbalans. Een onderzoek naar de maatregelen die de Kredietbank Rotterdam neemt om de dienstverlening te verbeteren

KBR: een tussenbalans. Een onderzoek naar de maatregelen die de Kredietbank Rotterdam neemt om de dienstverlening te verbeteren KBR: een tussenbalans Een onderzoek naar de maatregelen die de Kredietbank Rotterdam neemt om de dienstverlening te verbeteren gemeentelijke ombudsman Rotterdam juli 2011 Colofon Het onderzoeksteam van

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2 0 1 3

J A A R V E R S L A G 2 0 1 3 JAARVERSLAG 2013 IBN Social Return draait om mensen, geeft veel terug en vormt ons. Social Return, in mensen investeren, is nu gericht en winstgevend in te zetten voor opdrachtgevers en nemers. De pragmatische

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 1 Organisatie 6. 2 Raad van Toezicht 10. 3 Ondernemingsraad 11. 4 Dienstverlening 12. 5 Europees Consumenten Centrum 18

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 1 Organisatie 6. 2 Raad van Toezicht 10. 3 Ondernemingsraad 11. 4 Dienstverlening 12. 5 Europees Consumenten Centrum 18 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Organisatie 6 1.1 Missie en kernwaarden 7 1.2 Doelstellingen 7 1.3 Kernactiviteiten 8 1.4 Bereikbaarheid 8 1.5 Vestigingsplaatsen 8 1.6 Directie 9 1.7 Raad

Nadere informatie