P U I K Planning Uitgaven en Inkomsten per Kalenderjaar - gebruiksaanwijzing-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "P U I K 2014-2030 Planning Uitgaven en Inkomsten per Kalenderjaar - gebruiksaanwijzing-"

Transcriptie

1 P U I K Planning Uitgaven en Inkomsten per Kalenderjaar - gebruiksaanwijzing- Voor wie is PUIK bedoeld? PUIK is geen all-round boekhoudprogramma waarin alle mogelijke financiële functies zijn opgenomen. Voornaamste doel van het programma is slechts om de gebruiker een zo eenvoudig mogelijk hulpmiddel te bieden voor het verkrijgen van enig zicht op zijn/haar toekomstige financiële situatie. De toekomstige situatie (= het maken van een begroting) staat met andere woorden voorop. Aan gedane uitgaven kan immers weinig meer worden veranderd, aan toekomstige uitgaven meestal des te meer! Het bijgeleverde kasboek is bedoeld als hulpmiddel om meer inzicht te krijgen in de gerealiseerde uitgaven, uitsluitend ten behoeve van een betere begrotingsopstelling. Voor het bereiken van de nagestreefde eenvoud is het aantal functionaliteiten in het programma tot een minimum beperkt. Zo is er in de gratis versie geen registratiemogelijkheid voor inkomsten in het kasboek opgenomen (dit is ook niet noodzakelijk om zinvol gebruik te kunnen maken van het programma : de omvang en de herkomst van gerealiseerde inkomsten is meestal wel bekend, ook zonder registratie), is er geen automatische vergelijking tussen werkelijke kasboekuitgaven en begrote uitgaven (voegt weinig toe in verband met altijd opduikende tijd definitie - en aggregatieverschillen), en is er geen mogelijkheid om elektronisch gegevens in te lezen. PUIK is aldus voor mensen die * enig zicht willen hebben op hun inkomsten en uitgaven. * niet de inspanning er voor over hebben om een volledige boekhouding er op na te houden * tot de conclusie zijn gekomen dat het bijhouden van financiën in zelf ontworpen spreadsheets ook niet alles is * papieren huishoudboekjes/kasboekjes onhandig vinden PUIK valt niet in de categorieën boekhoudsystemen of spreadsheets, maar kan worden omschreven als een elektronisch notitieblok voor de (privé-) huishoudfinanciën. De eenvoud van het gebruik, de transparantie van de gehanteerde rekenregels en de efficiëntie van het onderhoud zijn daarbij centrale punten, meer dan boekhoudkundige normen of volledigheid. PUIK is geen programma waarmee elektronisch kan worden gebankierd of een bedrijfsmatige boekhouding kan worden gevoerd. Indien u prijs stelt op elektronische inlezing en automatische toewijzing van de cijfers, dan is dit dus geen programma voor u. Alle gegevens in PUIK worden handmatig ingevoerd, hetgeen een meer bewuste verwerking (toewijzing, controle) van de afzonderlijke uitgaven en inkomsten

2 met zich mee brengt. De ervaring leert dat dit om verschillende redenen essentieel kan zijn. Het programma is uitsluitend bedoeld voor het bijhouden van de eigen persoonlijke financiën en niet voor toepassingen in de zakelijke sfeer. Wat kan PUIK u bieden? Met PUIK wordt beoogd om u een eenvoudig hulpmiddel te verschaffen bij het systematisch in kaart brengen van een vijftal financiële zaken: - uw toekomstige inkomsten - uw toekomstige uitgaven - het saldo (= het tekort/overschot) van uw toekomstige inkomsten en uitgaven - het saldo (=het tekort/overschot) van uw totale financiële situatie over heel het jaar 2014 (begroting + kasboek) - uw gerealiseerde uitgaven vanaf (kasboek) - uw gerealiseerde inkomsten vanaf (kasboek, alleen luxe versie). Verder bevat PUIK nog een rekenhulpje voor het begroten van de kosten van een nieuwe auto. Installatie PUIK wordt automatisch geïnstalleerd en opgestart na het downloaden. Indien u het installatieproces heeft onderbroken, kunt u met het programma installpuik.exe later de installatie alsnog uitvoeren (zie onderaan dit document). Opstarten PUIK kunt u activeren door in het Windows startmenu op de daarin weergegeven PUIK programmaknop te klikken. Deze heeft een snelkoppeling naar het bestand BUDGETLX.EXE in de map waarin de programma s zijn opgeslagen (standaard in c:\puik..). Voor een snelle toegang kunt u desgewenst ook het PUIK-icoontje op het bureaublad gebruiken en voorzien van een pictogram. Puik is ontworpen voor gebruik met een beeldschermresolutie van 1024 x 768 pixels. Bij gebruik van een beeldscherm met een hogere resolutie kunnen onderdelen van een venster verspringen, disproportioneel of op een niet-optimale plaats worden weergegeven. In toekomstige versies zal dit gaandeweg worden verbeterd. Updates Nieuwe versies/updates van het programma zijn te downloaden vanaf de PUIK internetpagina Een update bestaat uit een complete set programma s en wordt standaard als gratis versie geïnstalleerd in een nieuwe map met een naam die gelijk is aan de het versienummer (bijvoorbeeld in c:\puik2013a). Check het versienummer dat u in gebruik heeft alvorens u een nieuwe installeert : bij abusievelijk dubbele installatie van eenzelfde versie worden de bestaande (oude) gegevens nl overschreven. Het versienummer is uitsluitend te vinden in de naamgeving van de betreffende puik-map.

3 Overbrengen gegevens van een oude naar een nieuwe versie Na het downloaden en installeren van een nieuwe versie van het programma kunnen de gegevens en indelingen die u reeds heeft vastgelegd in een oudere versie, worden overgebracht naar de nieuwe versie. In de menubalk onder het item extra klikt u daartoe op de optie inlezen gegevens oudere versies en selecteert vervolgens de map waarin de oude versie van ECOhome is opgeslagen. Na ok worden de gegevens in de nieuwe versie geheel vervangen door de gegevens die u reeds had vastgelegd in de door u gebruikte oude versie. Let op : gebruik deze mogelijkheid slechts 1 maal (bij de ingebruikname van een nieuwe versie) omdat alle aanwezige gegevens daarmee worden vervangen! Desgewenst kunt u natuurlijk ook de gegevens handmatig overbrengen. Kopieer daartoe het gegevensbestand puikdat2014.dcf vanuit de oude puik-map naar de nieuwe map (c:\puikxxxxx). Doe dit desgewenst ook voor de bestanden van de begrotingsjaren 2015 t/m De gegevens zijn nu automatisch ook in de nieuwe versie beschikbaar. Het kopiëren kan op de standaardwijze plaatsvinden in de Windows verkenner (zie de Windows gebruikershandleiding onder het onderwerp bestanden kopiëren ) Invoeren en opslaan van eigen gegevens. De eerste keer dat u het programma start zult u de mogelijkheid hebben om kennis te maken met het programma door middel van demo-cijfers die zijn opgeslagen in het jaar De lege tabellen van de afzonderlijke jaren kunt u vullen met uw eigen gegevens. Met een rechtermuisklik op een regel van een begrotingstabel kunt u uw eigen uitgaven/inkomstenposten creëren. Aangebrachte wijzigingen worden opgeslagen indien het programma wordt afgesloten door een druk op de knop stoppen en opslaan. Spaarrekeningen In de begrotingstabellen wordt aangenomen dat daarin uitsluitend de saldi van de salarisrekeningen (rekening-courant) bij de bank worden vermeld en niet de saldi van spaarrekeningen, zodat inzicht ontstaat in de toekomstige overschotten/tekorten van de lopende rekening. Saldi van eventuele spaar/beleggingsrekeningen worden uitsluitend vermeld in de financiële-situatie tabel onder de betreffende tab. Stap 1: begroting van de inkomsten Onder het tabblad inkomstenbegroting vult u als eerste de voor iedere maand te verwachten (= toekomstige) inkomsten per categorie in de tabel in. De reeds verstreken maanden zet u op nul. De inkomstenposten kunt u zelf onbeperkt uitbreiden en verminderen met een rechtermuisklik op de regel die verwijderd moet worden respectievelijk waaronder een post moet worden toegevoegd. Het lopende saldo van alle betaalrekeningen bij de diverse banken en de kasvoorraad (wat staat er nu op mijn betaalrekeningen en wat heb ik cash in huis) dient in deze tabel vermeld te worden (alleen in de lopende maand, de overige maanden dienen op 0 te staan)) als actuele

4 kasvoorraad. Dit kan gebeuren onder bijvoorbeeld de begrotingsposten 'saldo betaalrekening ING' en 'saldo betaalrekening RABO' en 'kas'. Begrote opnames van spaartegoeden kunnen al dan niet als inkomsten in de begrotingstabel worden geregistreerd. Hou met uw keuze rekening als u ook het overzicht financiële situatie onder tabblad 3 gebruikt (zie toelichtende tekst aldaar). Onder in het venster van de inkomstenbegroting kunt u kiezen voor de inschakeling van extra cursorfuncties: - regelverplaatsing : hiermee kan een regel binnen een tabel met twee muisklikjes worden verplaatst. Met de eerste muisklik wordt de te verplaatsen regel geselecteerd, met de tweede muisklik wordt de regel aangewezen waarachter de met muisklik 1 geselecteerde regel moet worden verplaatst. De actie wordt direct uitgevoerd na de tweede muisklik. - meercellen invoerhulp : indien aaneengesloten cellen op een regel worden geselecteerd die gevuld moeten worden met eenzelfde bedrag, kan dit door in het hulpvenster dat automatisch verschijnt, het bedrag slechts 1 maal in te vullen. Stap 2 : begroting van de uitgaven Onder tabblad uitgavenbegroting vult u voor iedere maand de te verwachten (=toekomstige) uitgaven per uitgavenpost in de tabel in. Deze kunt u ook wel beschouwen als budgetten. De reeds verstreken maanden zet u op nul. De uitgavenposten kunt u zelf onbeperkt uitbreiden of verminderen met een rechtermuisklik op de regel die verwijderd moet worden respectievelijk waaronder een post moet worden toegevoegd. Het werken met vrij gedetailleerde uitgavenposten wordt aanbevolen: dit vergroot de beheersbaarheid, inzichtelijkheid en betrouwbaarheid van de planning. In plaats bijvoorbeeld één post op te nemen voor verzekeringen wordt aanbevolen om verschillende posten voor iedere verzekering afzonderlijk op te nemen : hierdoor kunnen de uitgaven in de juiste premievervalmaanden worden ingepland. Iedere door u gecreëerde uitgavenpost kunt u direct na toevoeging, koppelen aan een cluster. Later kan die koppeling desgewenst worden gewijzigd onder het tabblad financiële situatie. Begrote inleg op spaar-of beleggingsrekeningen kunnen al dan niet als uitgave te worden geboekt. Hou met uw keuze rekening als u ook het overzicht financiële situatie onder tabblad 3 gebruikt (zie toelichtende tekst aldaar). Onder in het venster van de uitgavenbegroting kunt u kiezen voor de inschakeling van extra cursorfuncties: - regelverplaatsing : hiermee kan een regel binnen een tabel met twee muisklikjes worden verplaatst. Met de eerste muisklik wordt de te verplaatsen regel geselecteerd, met de tweede muisklik wordt de regel aangewezen waarachter de met muisklik 1 geselecteerde regel moet worden verplaatst. De actie wordt direct uitgevoerd na de tweede muisklik. - meercellen invoerhulp : indien aaneengesloten cellen op een regel worden geselecteerd die gevuld moeten worden met eenzelfde bedrag, kan dit door in het hulpvenster dat automatisch verschijnt, het bedrag slechts 1 maal in te vullen. Belangrijk : periodieke actualisatie van de begrotingsbedragen

5 Het de bedoeling dat u in de begrotingstabellen alleen de toekomstige uitgaven en inkomsten registreert zodat u zicht krijgt in een mogelijk toekomstig overschot of tekort. Om dit te bewerkstelligen dienen in de tabellen periodiek de begrotingsbedragen van reeds gerealiseerde uitgaven en inkomsten op nul te worden gezet. Zo mogelijk wekelijks werkt u dan de tabellen bij aan de hand van o.a. bankafschriften, kassabonnen en nota s. Bijwerken betekent dat u de reeds gerealiseerde uitgaven/inkomsten in de begrotingstabellen op nul zet, respectievelijk vermindert met het gerealiseerde bedrag. Halverwege de maand maart bijvoorbeeld zullen de maanden januari en februari op nul staan, en zullen de in maart genoteerde bedragen zijn verminderd met de reeds gedane uitgaven resp. reeds ontvangen inkomsten. Bijzondere aandacht dient hierbij te worden gegeven aan de plaats van het saldo van de bank/girorekeningen (betaalrekeningen) en de hoeveelheid cash (voorzover de omvang van enige betekenis is). Het is van belang om deze bedragen als beschikbare middelen op te nemen onder de betreffende inkomenspost (alleen in de lopende maand, in de andere maanden dienen ze op nul te staan) en iedere week te actualiseren. Saldo toekomstige inkomsten en uitgaven Direct na het invullen van ieder nieuw bedrag in de inkomsten of uitgaventabel worden de randtotalen van de tabel bijgewerkt alsook het verschillenoverzicht onder in het beeld. Dit laatstgenoemde overzicht is het verschil tussen de prognose van de inkomsten en de prognose van de uitgaven (budgetten). NB: indien u het periodiek updaten van de begrotingsbedragen in de begrotingstabellen achterwege laat, zal het saldo van de tabellen niet het toekomstig overschot of tekort weergeven. Stap 3: Invullen tabel totale Financiële situatie Om een overzicht te verkrijgen van uw totale financiële situatie over het hele het jaar 2014 is onder het tabblad financiële situatie een tabel toegevoegd. Hierin registreert u van al uw relevante financiële zaken de (reeds gerealiseerde) stand op 1 januari 2014 en de inschatting van de stand per 31 december Het kan hierbij onder meer gaan om de waarde van het eigen onroerend goed, de waarde van de auto, beleggingen in aandelen of obligaties, tegoeden op spaarrekeningen, hoogte van hypothecaire leningen, leningen voor studie, auto, doorlopend krediet, postorderbedrijven etc. Schulden (zoals hypotheekschuld, persoonlijke leningen, studieschulden etc) worden hierbij als negatieve bedragen ingevoerd, bezittingen (waarde eigen woning, spaartegoeden, e.d.), als positieve bedragen. De post kas//betaalrekeningen in dit overzicht is een vaste post die niet kan worden verwijderd. Let op: deze tabel geeft alleen de financiële situatie weer indien u bij de inschatting van de bedragen van de spaartegoeden op het einde van het jaar, rekening heeft gehouden met toekomstige opnames en stortingen. Met andere woorden : niet vergeten mag worden om indien opnames zijn

6 gepland van spaartegoeden, deze in mindering te brengen op de betreffende spaarrekening op het einde van het jaar. Ditzelfde geldt voor begrote inleg in spaarrekeningen: deze verhogen het spaartegoed op het einde van het jaar. Bij het saldo van de kasvoorraad (en/of de lopende betaalrekeningen bij de bank) dient eveneens met deze opnames en stortingen op spaarrekening rekening te worden gehouden (opnames leiden tot hoger kassaldo, stortingen leiden tot minder kassaldo). Het is afhankelijk van de inrichting van de begrotingstabellen met deze posten of u het saldo van de begrotingstabellen kunt overnemen in de financiële-situatie tabel : heeft u in de begrotingstabellen de spaartegoed-opnames niet als inkomen vermeld of spaargeld- stortingen niet als uitgaven opgenomen, dan dient u deze alsnog handmatig te verrekenen op het saldo van de begrotingstabellen alvorens u dit saldo kunt gebruiken als kassaldo in de financiële-situatie tabel. Indien u bovenstaande eenvoudige regeltjes in acht neemt, is in deze financiële-situatie-tabel direct te zien of u over 2014 een overschot of een tekort zult hebben in uw gehele financiële huishouding. Doe niet aan zelfmisleiding en vul hem daarom zorgvuldig en naar eer en geweten in! Zijn de regeltjes mbt de spaartegoeden voor u te veel rompslomp, gebruik deze tabel dan niet. De in het programma aangebrachte strikte scheiding tussen begroting en kasboek laat u volkomen vrij om het kasboek (de gedetailleerde registratie van gerealiseerde uitgaven) wel of niet te gebruiken, dan wel op een later tijdstip bij te werken. Er is m.a.w. geen directe koppeling gelegd tussen prognoses en realisaties. Dit houdt het programma eenvoudig, transparant en flexibel terwijl de administratielast er tot een minimum mee wordt beperkt. Stap 4: (facultatief) : bijhouden van het kasboek (registratie van gerealiseerde uitgaven) In deze versie van PUIK staat het kasboek volledig los van de uitgavenplanning/budgettering en kan desgewenst geheel afzonderlijk ervan worden gebruikt. Het kasboek is bedoeld om u inzicht te verschaffen in de aard en hoogte van uw reeds gerealiseerde uitgaven en u daarmee in staat te stellen in de toekomst een betere begroting te maken. Zoals reeds eerder vermeld is het uitdrukkelijk niet bedoeld als allesomvattende (en omslachtige) boekhouding. Van iedere uitgave kunt u het bedrag en een omschrijving registreren alsmede de gekozen cluster. Bij de registratie van een nieuw bedrag in het kasboek wordt gelijktijdig het overzicht naar cluster bijgewerkt. Door middel van een simpele drilldown faciliteit kunt u in het geclusterde kasboekoverzicht een specificatie van de gewenste cluster opvragen. Dit kan eenvoudigweg door met de cursor op de betreffende cel te gaan staan en met de linkermuisknop eenmaal te klikken. Klikt u op een regel van de rijtekst (links voor de tabel) dan verschijnt een staafgrafiek van de betreffende regel in het bovenste deel van het scherm. Klikt u op de kolomtekst (boven in de tabel) dan verschijnt een taartgrafiek met verhoudingsgetallen van de uitgavenclusters in die betreffende maand. Tip: Om te voorkomen dat u alle nota s en kassabonnetjes moet bewaren voor de registratie in het kasboek kunt u overwegen om alleen de huishouduitgaven/dagelijkse boodschappen contant betalen. Alle eigen opnames bij de bank/giro zijn dan te rubriceren als levensonderhoud. Uitgaven die niet met dagelijkse boodschappen te maken

7 hebben betaalt u dan uitsluitend per pinpas/bankpas zodat u daarvan een afzonderlijke afschrijving ontvangt. Op deze manier is uw wekelijkse bank/giro- afrekening het enige invoerdocument dat u nodig heeft voor het bijhouden van uw kasboek. Dit zal dan slechts enkele minuten per week vergen. In het kasboek van de gratis versie kunt u alleen de uitgaven vastleggen (meer is ook niet nodig voor een zinvol gebruik van het programma). In de luxe versie kunt u ook de inkomsten registreren. Onbeperkt aantekeningen maken bij iedere uitgavenboeking in het kasboek. Bij iedere uitgavenboeking in het kasboek kunt u snel en eenvoudig aantekeningen registreren. Door een simpele shift/linkermuisklik op de betreffende boeking verschijnt een nieuw venstertje waarin u onbeperkt tekst kunt vastleggen en later (op dezelfde manier) weer oproepen. Reeds bestaande tekst kunt u aanvullen of wijzigen. Door het wegklikken van het venstertje wordt de tekst automatisch in de PUIK data-base opgenomen. Wilt u de wijzigingen definitief opslaan, vergeet dan niet om de knop 'opslaan' te gebruiken of het programma af te sluiten met 'opslaan en afsluiten'. Met deze faciliteit kunt u eenvoudig relevante extra informatie over het betreffende uitgavebedrag vastleggen. Voorbeelden van mogelijk nuttige/interessante aantekeningen: - is er wel of geen nota aanwezig en zo ja, in welke vorm en waar is die te vinden, - wat er precies gekocht voor het bedrag (indien er meerdere voorwerpen of diensten zijn betaald) - het bedrag is uitgeleend aan een kennis en deze zal het binnen 3 maanden terugbetalen - doel van de uitgave : bij een dinernota kan worden vastgelegd met wie is gedineerd en voor welk doel : verjaardag, zaken, afscheid etc - kortom : er zijn talloze zaken die van belang of interessant kunnen zijn. Aanmaken nieuwe clusters Onder het kopje Instellingen in de menubalk kunt u zelf clusters aanmaken en wissen. Geadviseerd wordt om het aantal clusters zo beperkt mogelijk te houden. Hou er daarbij ook rekening mee dat de taartgrafieken zijn ontworpen voor het weergeven van een beperkt aantal clusters. Wordt dit aantal overschreden, dan worden de taartgrafieken niet meer weergegeven en geeft het programma een foutmelding. In de luxe versie is er een instelbaar drempelpercentage voor taartgrafieken. Clusterbedragen worden daarbij tijdelijk toegewezen aan de cluster overig indien hun omvang minder is dan het gekozen percentage. Meerjarenplanning U kunt niet alleen voor het lopende jaar een begroting maken maar ook alvast voor volgende jaren inplannen hoe de financiën zullen uitpakken. Een ander jaar selecteren kan in de menubalk onder instellingen / kalenderjaar kiezen. Let er op dat hiermee alle gegevens van het actuele jaar verdwijnen uit het RAM-geheugen. Indien u veranderingen daarin heeft aangebracht en deze wilt bewaren, dient u niet te vergeten deze eerst op te slaan alvorens gegevens van een ander jaar te laden.

8 Voor ieder jaar afzonderlijk kunt u de variabelen zoals clustering, kleuren, uitgavenposten etc. aanpassen en opslaan. Afdrukken van tabellen De voornaamste tabellen kunnen worden afgedrukt door in de menubalk onder afdrukken de desbetreffende tabel te kiezen. De opmaak van de tabellen is niet te wijzigen. Bij het afdrukken van tabellen in de gratis versie kan het zijn dat bij bepaalde pc/printer-combinaties niet alle gegevens van een tabel op een pagina zullen passen of dat het lettertype te klein is. In de luxe versie is een extra afdrukmogelijkheid beschikbaar waarbij grafische software er automatisch voor zorgt dat de tabellen op een pagina passen. Ook kan de export-mogelijkheid (zie hieronder) worden gebruikt om tabellen vanuit een extern document (bijvoorbeeld Word) af te drukken. Exporteren van tabellen Een aantal tabellen kan in de luxe versie worden geëxporteerd naar een extern txt -bestand. Dit externe bestand kan desgewenst vervolgens worden ingelezen in een ander programma (bijvoorbeeld WORD, wordpad, etc) en daar verder worden verwerkt (en geprint). Let er op dat gebruik van een vast lettertype (bijvoorbeeld Courier of Times New Roman) in het externe bestand is vereist om de kolommen in de tabellen netjes onder elkaar te krijgen. Wachtwoord Om diverse redenen is in het programma geen voorziening opgenomen voor het gebruik van een wachtwoord voor de toegang. Is het toch nodig dat de toegang tot het programma en de gegevens beschermd wordt, dan zou u kunnen overwegen om de mogelijkheden voor toegangsbeveiliging te gebruiken die Windows standaard beschikbaar heeft (zie gebruikershandleidingen van het besturingssyteem). Eveneens zou u kunnen overwegen om PUIK uitsluitend te installeren op, respectievelijk te gebruiken vanaf een memory-stick. Deze stick kunt u na gebruik dan weer veilig opbergen. Dit geeft voor zover bekend geen problemen omdat PUIK relatief slechts een geringe geheugenruimte vergt (ca. 8mb). Tevens zijn er memory-sticks in de handel die standaard kunnen worden voorzien van een toegangsbeveiliging. Indien u deze procedure volgt, vergeet dan vooral niet om een reservekopie te maken van het gegevensbestand puikdatxxxx.dcf (zie ook hieronder). Deze kopie kunt u betrekkelijk rustig in een openbare omgeving opslaan : het valt immers niet te verwachten dat iemand dit bestand kan inzien zonder dat bekend is bij welk programma het hoort. Automatisch periodieke veiligheidskopie De gegevens die u in PUIK inbrengt, worden vastgelegd in de gegevensbestanden puikdat2014.dcf puikdat2015.dcf, etc. Iedere maand wordt er automatisch een veiligheidskopie van deze bestanden aangemaakt op een afzonderlijke plek binnen de PUIK map (onder de map puikreservekopieen\rescopy2014mnd.). In voorkomende gevallen kunnen deze worden ingelezen met de optie inlezen gegevens uit oudere versies. Let op : gebruik deze mogelijkheid uitsluitend indien strikt noodzakelijk (dus niet om te proberen of het wel werkt) omdat alle aanwezige gegevens hierdoor worden vervangen!

9 Met bovenomschreven voorziening is getracht om het risico van gegevensverlies te minimaliseren. Laat ons svp weten als er onverhoopt toch nog onduidelijkheid bestaat over het herstellen van beschadigde en/of overschreven gegevens. Ad hoc veiligheidskopie Om het risico van verlies van gegevens verder te beperken is het sterk aan te bevelen om van de ingevoerde gegevens regelmatig een reservekopie te maken op een extern opslagmedium (externe harde schijf, cd, dvd, etc). Met de optie maak reservekopie van het item import/export in de menubalk kan dit op een eenvoudige wijze plaatsvinden. Indien de back-up wordt opgeslagen op een cd of dvd, hou er dan rekening mee dat door het branden het bestand veelal wordt veranderd in een alleen lezen bestand. In die toestand is het onbruikbaar voor PUIK. Het programma zal daarom ook niet functioneren direct vanaf cd/dvd. Bij het terugzetten van de reservekopie dient deze eigenschap weer te worden hersteld (dwz gewijzigd in archiefbestand ). In de Windows verkenner klikt u daartoe met de rechter muisknop op het teruggezette bestand en vervolgens wijzigt u de desbetreffende eigenschappen. Tussentijdse veiligheidkopie Iedere keer dat het proces inlezen gegevens uit oudere versies wordt gebruikt, wordt een tussentijdse veiligheidskopie aangemaakt van de in de actuele versie aanwezige gegevens om te voorkomen dat gegevens definitief verloren gaan. Deze tussentijdse kopie wordt opgeslagen in de PUIK-map onder de naam rescopy2010mnd_dag_tijd. Deze aanmaak gebeurt natuurlijk voordat deze gegevens worden vervangen. Mocht u de betreffende gegevens weer willen herstellen dan kan dit met de optie inlezen gegevens oudere versies. Terugzetten veiligheidskopie Wilt u de gegevens van een eerder gemaakte veiligheidskopie terug inladen in PUIK, gebruik dan daarvoor de optie inlezen gegevens oudere versie onder het item extra in de menubalk. Selecteer daarin de map waarin de back-up gegevens zijn opgeslagen en het programma zorgt automatisch voor het terugzetten van deze gegevens. Desgewenst kunt u ook de afzonderlijke PUIK-bestanden handmatig met behulp van de kopieermogelijkheden in de Windows verkenner terugzetten. Kopieer daartoe de betreffende bestanden vanuit de back-up map naar de actuele PUIK-map (c:\puik..). Uitwisseling van indelingen en gegevens tussen verschillende jaren De diverse indelingen en instellingen kunnen voor ieder jaar verschillen en zijn voor ieder jaar dan ook afzonderlijk in te voeren en vast te leggen. Dit betekent dat u voor elk jaar de uitgavenposten, inkomstenposten en clusters opnieuw moet invoeren. Mocht u dit bezwaarlijk vinden dan is het ook mogelijk om alle gegevens (inclusief indelingen) van een jaar over te brengen naar een ander (desgewenst het volgende) jaar. Let er op dat alle gegevens die u in het bestemmingsjaar al heeft ingevuld daardoor worden gewist en worden overschreven met de gegevens van het herkomstjaar! Wilt u bijvoorbeeld de indeling van 2014 overbrengen naar 2015, dan kan dat als volgt. -Kopieer het bestand van het jaar dat u wilt overbrengen ( puikdat2014.dcf ) naar een willekeurige tijdelijke map (bijvoorbeeld c:/puiktemp ).

10 -Wijzig de jaartoevoeging van de benaming van dit gekopieerde bestand in de tijdelijke map handmatig in de jaartoevoeging van het jaar waarnaar u de instellingen wilt overbrengen (puikdat2014.dcf in map c:/puiktemp dus wijzigen in puikdat2015.dcf ). -Kopieer vervolgens dit bestand met de nieuwe naam naar de PUIK-map, waarbij het reeds bestaande bestand met die naam wordt overschreven. De reeds ingevoerde gegevens en indelingen van het jaar 2014 zijn dan beschikbaar in het jaar 2015 en de eventueel aanwezige gegevens van 2015 zijn daarmee gewist. Herhaal deze procedure desgewenst voor andere jaren. Deze werkwijze kan ook worden toegepast bij het maken van meerjarenbegrotingen en kan handig zijn indien de achtereenvolgende jaren een vrijwel gelijke indeling hebben. Snel wissen van kasboekregels Bij de bovenbeschreven procedure voor de uitwisseling tussen verschillende jaren, worden alle gegevens van het herkomstjaar overgebracht naar het bestemmingsjaar. In het kasboek is dit echter veelal niet de bedoeling. Wissen van te veel overgebrachte kasboekregels kan op een snelle manier door gebruik van de enter -toets: -- selecteer de eerste regel die u wilt wissen met de muis -- klik op verwijderen kasboekregel -- de betreffende regel wordt daarmee verwijderd -- wilt u meer regels verwijderen dan kan dit vervolgens op een snelle manier door de enter toets te gebruiken -- let op : indien u de enter -toets permanent ingedrukt blijft houden dan gaat dit nog sneller, maar dan is de kans groot dat er meer regels worden gewist dan de bedoeling is, omdat het wissen dan blijft doorlopen nadat de toets weer is losgelaten. Automatische jaaraanpassing met iedere jaarwisseling In PUIK is een automatische jaaromschakeling ingebouwd, die bij iedere jaarwisseling de dataselectie en de opschriften boven de tabellen en vensters wijzigt. Dit gebeurt aan de hand van de datum die in uw Windows besturingssysteem is vastgelegd. Deze jaaraanpassing werkt tot het jaar Let op : zoals hierboven al is vermeld, kunnen de indelingen van de begrotingsposten en clusters ieder jaar verschillen en deze worden daarom niet automatisch naar een volgend jaar overgebracht. Mocht u daar toch prijs op stellen, dan kan de procedure worden gevolgd die staat beschreven onder het kopje uitwisseling van indelingen en gegevens tussen verschillende jaren. Installpuik.exe Installpuik.exe is het installatieprogramma dat in beginsel slechts 1 maal hoeft te worden gebruikt. Het wordt automatisch geactiveerd na het downloaden. Indien het na die tijd wordt geactiveerd, let er dan op, dat iedere keer als dit gebeurt, alle programma s en eerder ingevoerde gegevensbestanden worden overschreven, tenzij u tijdens het installatieproces de bestemmingsfolder verandert.

11 Beginvenster Bij het opstarten van het programma verschijnt als eerste een beginvenstertje waarin de gebruiker op de hoogte wordt gebracht van de status van het programma. Er wordt daarin nadrukkelijk gewezen op de mogelijkheid dat sommige functies (nog) niet werken zoals de bedoeling is en dat gebruik geheel voor eigen risico van de gebruiker is. Omdat het de bedoeling is dat iedere (potentiële) gebruiker hierop wordt gewezen, blijft het venstertje ook na installatie iedere keer verschijnen. Een pc kent immers veelal meer gebruikers dan alleen degene die het programma installeert. Alleen voor gebruikers van VISTA Indien PUIK in de map Program Files wordt geïnstalleerd dan worden nieuwe door u aangemaakte bestanden door VISTA niet opgeslagen in de betreffende Program Files -map, maar in een zogenaamde compatibiliteitsbestanden -map. Indien u de Program Files -map bekijkt met de windows-verkenner, dan staat het woord compatibiliteitsbestanden bovenaan in het verkenner-venster vermeld. Klik hierop om de exacte locatie van de bestanden en de inhoud ervan te zien. Bij de aanmaak van veiligheidsbestanden, het overhevelen van gegevens, de aanmaak van externe bestanden, etc dient hiermee rekening gehouden te worden. Om deze reden wordt aangeraden om het programma niet onder Program Files te installeren.

P U I K! Planning Uitgaven en Inkomsten per Kalenderjaar

P U I K! Planning Uitgaven en Inkomsten per Kalenderjaar P U I K! Planning Uitgaven en Inkomsten per Kalenderjaar - een gratis programma om een begroting te maken van uw financiële huishouden (Voor de gebruiksaanwijzing zie blad 6) Financieel notitieblok U weet

Nadere informatie

INSTALLATIEHANDLEIDING

INSTALLATIEHANDLEIDING INSTALLATIEHANDLEIDING Update van uw Mamut programma EEN GEDETAILLEERDE STAP-VOOR-STAP BESCHRIJVING VAN HOE U EEN UPDATE KUNT MAKEN VAN UW MAMUT BUSINESS SOFTWARE PROGRAMMA (VAN VERSIE 9.0 OF NIEUWER).

Nadere informatie

Mappen en bestanden. In dit hoofdstuk leert u het volgende:

Mappen en bestanden. In dit hoofdstuk leert u het volgende: Mappen en bestanden 1 Mappen en bestanden Een bestand is een verzamelnaam voor teksten, tekeningen of programma s. Alles wat op de vaste schijf van uw computer staat, is een bestand. Op een vaste schijf

Nadere informatie

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar ! Bijlage inlezen nieuwe tarieven (vanaf 3.2) Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar Scipio 3.303 biedt ondersteuning om gebruikers alle tarieven van de verschillende verzekeraars in één keer

Nadere informatie

HANDLEIDING Windows XP Deel 1

HANDLEIDING Windows XP Deel 1 HANDLEIDING Windows XP Deel 1 Bureaublad en Beeldscherm aanpassen Gemaakt door: De Spanjehelpdesk http://www.spanjehelpdesk.nl Voorwoord Windows XP is het besturingssyteem van uw PC. Het besturingssysteem

Nadere informatie

Cloud Backup Handleiding

Cloud Backup Handleiding Cloud Backup Handleiding 1 Cloud Backup handleiding In deze handleiding zullen we stap voor stap uitleggen hoe u Cloud Backup kunt installeren, backups kunt maken en terugzetten. Met het Backup programma

Nadere informatie

www.seniorencomputerlessen.nl 199 Kruidvat

www.seniorencomputerlessen.nl 199 Kruidvat www.seniorencomputerlessen.nl 199 Kruidvat laatst gewijzigd 27 oktober 2012 Uw keuze voor het maken van een fotoboek met software van Kruidvat. Deze cursus bestaat uit 5 delen. Deel 1 Foto's voor uw fotoboek

Nadere informatie

Het installeren van Microsoft Office 2012-09-12 Versie: 2.1

Het installeren van Microsoft Office 2012-09-12 Versie: 2.1 Het installeren van Microsoft Office 2012-09-12 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Het installeren van Microsoft Office... 2 Informatie voor de installatie... 2 Het installeren van Microsoft Office... 3 Hoe te

Nadere informatie

CycloAgent v2 Handleiding

CycloAgent v2 Handleiding CycloAgent v2 Handleiding Inhoudsopgave Inleiding...2 De huidige MioShare-desktoptool verwijderen...2 CycloAgent installeren...4 Aanmelden...8 Uw apparaat registreren...8 De registratie van uw apparaat

Nadere informatie

Handleiding. TAM Pandjeshuis Software. Documentnaam : TAM Handleiding Datum : 12-05-2014 Versie : V0.02 Opgesteld door : TAMSOFT Software Engineering

Handleiding. TAM Pandjeshuis Software. Documentnaam : TAM Handleiding Datum : 12-05-2014 Versie : V0.02 Opgesteld door : TAMSOFT Software Engineering Handleiding Documentnaam : TAM Handleiding Datum : 12-05-2014 Versie : V0.02 Opgesteld door : TAMSOFT Software Engineering Inhoud 1 Software installatie... 2 2 Programma starten en instellen... 2 2.1 Opnieuw

Nadere informatie

www.sencomp.nl 194 Aldi Windows Laatst gewijzigd 15 oktober 2012 Uw keuze voor het maken van een fotoboek is Aldi. Deze cursus bestaat uit 5 delen.

www.sencomp.nl 194 Aldi Windows Laatst gewijzigd 15 oktober 2012 Uw keuze voor het maken van een fotoboek is Aldi. Deze cursus bestaat uit 5 delen. www.sencomp.nl 194 Aldi Windows Laatst gewijzigd 15 oktober 2012 Uw keuze voor het maken van een fotoboek is Aldi. Deze cursus bestaat uit 5 delen. Deel 1 Aldi printsoftware downloaden en installeren Deel

Nadere informatie

Installeren Update 2.4.9

Installeren Update 2.4.9 Installeren Update 2.4.9 Doordat sinds zomer 2015 de mogelijkheden zo n beetje verdwenen zijn om programma s te starten vanaf het internet, is de procedure voor de update van MeaFinance gewijzigd. Het

Nadere informatie

Invoegen... 8 Invulpunt... 9 Nieuwe bouwsteen maken... 9 Bouwsteen opslaan... 10. Wijze van werken in Outlook... 11 Informatie...

Invoegen... 8 Invulpunt... 9 Nieuwe bouwsteen maken... 9 Bouwsteen opslaan... 10. Wijze van werken in Outlook... 11 Informatie... ProDoc Bouwstenen voor Word & Outlook 2007 Inhoud Kopiëren bestanden... 2 Hoofdmap Bouwstenen... 2 Bouwsteen.dotm... 2 Installatie Bouwstenenmodule onder Word 2007... 3 Installatie Bouwstenenmodule onder

Nadere informatie

Financiële analyse op maat

Financiële analyse op maat Installatie Financiële analyse op maat Via de link http://www.id-soft.be/img/zip/hannahlisa.zip kunt u de gezipte map HannaHLisa downloaden. 1. U pakt het bestand uit op een door u gewenste locatie 2.

Nadere informatie

Landelijk Indicatie Protocol (LIP)

Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 1 of 18 Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Welkom bij LIP Lip is ontstaan uit een toegevoegde module aan het kraamzorg administratie pakket van

Nadere informatie

Factuur Beheer. Gebruikers handleiding

Factuur Beheer. Gebruikers handleiding Factuur Beheer Gebruikers handleiding COPYRIGHT 2002 Factuur Beheer Pakket 1 Factuur Beheer door ing. K.H. Welling Factuur Beheer is een boekhoudkundig programma. In dit programma kunnen facturen voor

Nadere informatie

Van oude naar nieuwe PC 1

Van oude naar nieuwe PC 1 Van oude naar nieuwe PC Dick Grooters Raadhuisstraat 296 5683 GM Best tel: 0499-392579 e-mail: d.grooters@home.nl Van oude naar nieuwe PC 1 Wat gaan we meenemen naar de nieuwe PC?...1 Voorbereidingen...2

Nadere informatie

Backup maken. Backup terugzetten. H O O F D S T U K 4 Backup

Backup maken. Backup terugzetten. H O O F D S T U K 4 Backup H O O F D S T U K 4 Backup Om een goede ondersteuning te leveren is het van cruciaal belang dat de gebruiker regelmatig een backup maakt. Volgens de gebruikersvoorwaarden van de software moet de gebruiker

Nadere informatie

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 2 Inhoud: Opstart scherm PassanSoft... 1 Het hoofdmenu van PassanSoft wordt geopend... 4 Verklaring extra knoppen weergegeven

Nadere informatie

Windows Live Mail Windows 8

Windows Live Mail Windows 8 Windows Live Mail Windows 8 Dit programma kan alleen onder MS Windows worden geïnstalleerd en is één van de betere programma's om mee te E-mailen op een Windows computer Windows Live Mail is een prima

Nadere informatie

Handleiding CMS Online Identity Webontwikkeling. Handleiding CMS

Handleiding CMS Online Identity Webontwikkeling. Handleiding CMS Handleiding CMS 1 Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 2. Het CMS... 3 3. Websitecontent... 4 3.1 Een nieuwe pagina toevoegen... 4 3.2 Een pagina wijzigen... 4 3.3 Een pagina verwijderen... 5 4. De WYSIWYG editor...

Nadere informatie

Handleiding planner. Handleiding RoosterPlaats pagina 1

Handleiding planner. Handleiding RoosterPlaats pagina 1 Handleiding planner Handleiding RoosterPlaats pagina 1 In dit document wordt uiteengezet hoe u aan de hand van onderstaande 5 stappen een rooster kan maken. Voordat u kunt beginnen met het creëren van

Nadere informatie

Eenvoudig een backup van je bestanden maken. G.v.Eijndhoven (7-11-2013) www.gerritentiny.nl

Eenvoudig een backup van je bestanden maken. G.v.Eijndhoven (7-11-2013) www.gerritentiny.nl Eenvoudig een backup van je bestanden maken. G.v.Eijndhoven (7-11-2013) www.gerritentiny.nl Voorwoord... 2 Allway Sync... 2 FreeFileSync... 2 Uitleg Allway Sync.... 3 Wat heb je nodig?... 3 De extra harde

Nadere informatie

2.4.4 LibreOffice Werkblad Mac

2.4.4 LibreOffice Werkblad Mac 2.4.4 LibreOffice Werkblad Mac Deze cursus bestaat uit 4 delen. 1. Werkblad gebruiken voor berekeningen 2. Werkblad gebruiken voor het maken van lijsten 3. Werkblad gebruiken voor een (eenvoudige) boekhouding

Nadere informatie

TI-SMARTVIEW. Installeren op Windows PC

TI-SMARTVIEW. Installeren op Windows PC TI SmartView 1 TI-SMARTVIEW Installeren op Windows PC De licentie van de school voor TI-SmartView is tot nader bericht een single-user licentie, hetgeen betekent dat deze op één pc mag geïnstalleerd worden,

Nadere informatie

Live Mail Windows. Deel 1 Downloaden en installeren van Windows Live Mail

Live Mail Windows. Deel 1 Downloaden en installeren van Windows Live Mail Live Mail Windows Dit programma kan alleen onder MS Windows worden geïnstalleerd en is één van de betere programma's om mee te E-mailen op een Windows computer Windows Live Mail is een prima programma

Nadere informatie

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties Inhoudsopgave Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren Automatisch activeren via internet

Nadere informatie

Startersgids. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Startersgids. Nero BackItUp. Ahead Software AG Startersgids Nero BackItUp Ahead Software AG Informatie over copyright en handelsmerken De gebruikershandleiding bij Nero BackItUp en de inhoud hiervan zijn beschermd door midddel van copyright en zijn

Nadere informatie

Op basis van klanten-,product-,barcodegegevens wordt automatisch een barcode document aangemaakt

Op basis van klanten-,product-,barcodegegevens wordt automatisch een barcode document aangemaakt Op basis van klanten-,product-,barcodegegevens wordt automatisch een barcode document aangemaakt Pagina 1 van 56 Inhoud van deze help 1. Algemeen 1.1 Inhoud van deze box. 1.2 Minimum systeemvereisten 2.

Nadere informatie

Symbol for Windows BlissEditor

Symbol for Windows BlissEditor Handicom Symbol for Windows BlissEditor ( Versie 4 ) Handicom, 2006, Nederland Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Schermopbouw van de Bliss Editor...3 2.1 Werkbalk... 3 2.2 Matrix... 4 2.3 Palet met basisvormen,

Nadere informatie

Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29

Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29 Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29 Zorgverzekeraar oproepen Als u een zorgverzekeraar wilt oproepen om de gegevens te bekijken of te bewerken kunt boven in het zorgverzekeraars scherm, op

Nadere informatie

www.seniorencomputerlessen.nl 198 Fotogoed

www.seniorencomputerlessen.nl 198 Fotogoed www.seniorencomputerlessen.nl 198 Fotogoed Laatst gewijzigd 22 september 2012 Uw keuze voor het maken van een fotoboek is Fotogoed. Deze cursus bestaat uit 5 delen. Deel 1 Fotogoed Designer downloaden

Nadere informatie

Handleiding Wlijn Databeheer Internet

Handleiding Wlijn Databeheer Internet Handleiding Wlijn Databeheer Internet W9000 databeheer internet Leza Horeca & Winkel Management Van Dedemstraat 6 16274 NN Hoorn DATABEHEER INTERNET ( W9000) Voorraad Databeheer Internet Bestaat uit 3

Nadere informatie

Zelf een Afsluitknop maken in Windows 10 ( of 7 of 8.x )

Zelf een Afsluitknop maken in Windows 10 ( of 7 of 8.x ) Windows 10 W017 Zelf een Afsluitknop maken in Windows 10 ( of 7 of 8.x ) ( De snelste manier om een computer netjes af te sluiten via de software! ) In dit document wordt uitgelegd hoe U zelf eenvoudig

Nadere informatie

Kubus Stabu 4 Licentiemanager voor netwerklicenties

Kubus Stabu 4 Licentiemanager voor netwerklicenties Kubus Stabu 4 Licentiemanager voor netwerklicenties Installatiehandleiding Inleiding Na installatie van Kubus Stabu 4 dient een licentie geactiveerd te worden door middel van het invoeren van een licentiecode.

Nadere informatie

Compleet Boekhouden PRO

Compleet Boekhouden PRO Compleet Boekhouden PRO Overstappen van Compleet Boekhouden &Factureren naar Compleet Boekhouden PRO Osirius BV Inhoudsopgave 1 VOOR U BEGINT 3 1.1 MAAK EEN BACK-UP IN DE OUDE VERSIE 3 1.2 VERWIJDEREN

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing voor het (eenvoudige) gratis boekhoudprogramma

Gebruiksaanwijzing voor het (eenvoudige) gratis boekhoudprogramma Gebruiksaanwijzing voor het (eenvoudige) gratis boekhoudprogramma Nadat u het bestand hebt gedownload kunt u het bestand openen indien u Excel op uw computer hebt geïnstalleerd. U ziet nu het hieronder

Nadere informatie

Bijlage 1: Installatie van OSV ( Ondersteunende Software Verkiezingen )

Bijlage 1: Installatie van OSV ( Ondersteunende Software Verkiezingen ) Bijlage 1: Installatie van OSV ( Ondersteunende Software Verkiezingen ) 1. In houd zip-bestand op de cd-rom Nadat het zip-bestand is uitgepakt treft u het volgende aan: - OSV suite installer voor: o Programma

Nadere informatie

Installatie Datum: Versie: Informant Software

Installatie Datum: Versie: Informant Software Installatie 7.47 Datum: 19-12-2016 Versie: 7.47 Informant Software www.informant.nl support@informant.nl 1 Waar is deze handleiding voor bedoeld? De installatie van de update van Informant is op een dusdanige

Nadere informatie

LogoBase installeren op Windows 7, 8 en 10

LogoBase installeren op Windows 7, 8 en 10 Naam handleiding: Handleiding LogoBase LB installeren op Windows 7, 8 en 10 Handleiding LogoBase LogoBase installeren op Windows 7, 8 en 10 2015 Winbase Software en Adviezen B.V. LogoBase installeren op

Nadere informatie

KUBUS Spexx 5 Licentiemanager voor netwerklicenties

KUBUS Spexx 5 Licentiemanager voor netwerklicenties KUBUS Spexx 5 Licentiemanager voor netwerklicenties Installatiehandleiding Voordat u een bestaande netwerkinstallatie van Kubus Stabu 4 gaat upgraden. De procedure zoals hieronder beschreven is enkel van

Nadere informatie

1. Cellen en formules

1. Cellen en formules 13 1. Cellen en formules Microsoft Excel is een rekenprogramma, ook wel spreadsheetprogramma genoemd. Met het woord spread wordt in het Engels tekst over meer kolommen bedoeld en de term sheet betekent

Nadere informatie

WoordenSTART Database Manager

WoordenSTART Database Manager Een praktische gebruikershandleiding bij de WoordenSTART Database Manager Copyright AmbraSoft 2005-2006 AmbraSoft WoordenSTART Database Manager 1. INLEIDING 3 2. OPSTARTEN 4 3. WACHTWOORD 5 4. MENUSCHERM

Nadere informatie

1. Installeren Update 2.4.7

1. Installeren Update 2.4.7 1. Installeren Update 2.4.7 De update kan rechtstreeks geïnstalleerd worden vanaf internet. U moet altijd wel MeaFinance afsluiten alvorens de update te draaien Let op: maak voordat u de update uitvoert

Nadere informatie

Automatisering voor Financiële Dienstverleners. Handleiding UBizzAdministrator. For more information visit our website at www.pyrrho.

Automatisering voor Financiële Dienstverleners. Handleiding UBizzAdministrator. For more information visit our website at www.pyrrho. Automatisering voor Financiële Dienstverleners Handleiding UBizzAdministrator For more information visit our website at www.pyrrho.com Historie Revisie Datum Door Wijzigingen 1.0 17 jan 2005 JvdL Eerste

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave. Legal Insolve Update handleiding 1. Licentiebestand... vernieuwen 2008 KSU

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave. Legal Insolve Update handleiding 1. Licentiebestand... vernieuwen 2008 KSU Inhoudsopgave I Inhoudsopgave Legal Insolve Update handleiding 1 Voordat u begint... 1 Update downloaden... 1 Update installeren... 3 Update herstellen... 5 Licentiebestand... vernieuwen 7 Licentie activeren...

Nadere informatie

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland Handicom Symbol for Windows Image Manager (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland Inhoud Inleiding... 2 1. Image Manager hoofdscherm...3 1.1 Onderdelen van het venster...3 1.2 Het scherm veranderen...3 1.2.1

Nadere informatie

Installatie uitleg van de update van DK7

Installatie uitleg van de update van DK7 Installatie uitleg van de update van DK7 U kunt uw versie van DesignaKnit updaten via http://www.designaknit.nl. Figuur 1 1. Als u de muis aanwijzer boven DK7 update plaatst, kun u zien wat de laatste

Nadere informatie

5. Functies. In deze module leert u:

5. Functies. In deze module leert u: 5. Functies In deze module leert u: - Wat functies zijn; - Functies uitvoeren; - De verschillende functies van Calc kennen. - Naar een ander werkblad verwijzen. U kunt eenvoudige berekeningen, zoals aftrekken,

Nadere informatie

Handleiding Certificaat RDW

Handleiding Certificaat RDW Handleiding Certificaat RDW Versie: 9.0 Versiedatum: 13 maart 2014 Beheerder: RDW Veendam - R&I-OP-E&T 3 B 0921m Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: - url vermelding naar bestandsuitwisseling

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. NAVMAN F-SERIES DESKTOP F20 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1220726

Uw gebruiksaanwijzing. NAVMAN F-SERIES DESKTOP F20 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1220726 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor NAVMAN F-SERIES DESKTOP F20. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de NAVMAN F-SERIES DESKTOP F20 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Doe het zelf installatiehandleiding

Doe het zelf installatiehandleiding Doe het zelf installatiehandleiding Inleiding Deze handleiding helpt u bij het installeren van KSYOS TeleDermatologie. De installatie duurt maximaal 30 minuten, als u alle onderdelen van het systeem gereed

Nadere informatie

2. Relatiebeheer 90 min.

2. Relatiebeheer 90 min. 35 2. Relatiebeheer 90 min. Het beheer van relaties en de daarbij behorende gegevens is belangrijk voor ondernemers. Door uw contacten met klanten bij te houden en te volgen, kunt u tijdig inspelen op

Nadere informatie

Handleiding PSU Boekhouden Light Module Administratie Server

Handleiding PSU Boekhouden Light Module Administratie Server gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUBL-as Handleiding

Nadere informatie

Afdrukken in Calc Module 7

Afdrukken in Calc Module 7 7. Afdrukken in Calc In deze module leert u een aantal opties die u kunt toepassen bij het afdrukken van Calc-bestanden. Achtereenvolgens worden behandeld: Afdrukken van werkbladen Marges Gedeeltelijk

Nadere informatie

Quickstart Student Company

Quickstart Student Company Twinfield Online Boekhouden Als ondernemer wil je makkelijk kunnen factureren en je financiële administratie van het begin af aan goed op orde hebben. Je wilt op elk moment weten of je klanten de facturen

Nadere informatie

DEEL: THEMA. Klik op Thema. Nu verschijnen er een aantal thema s. Dubbelklik op een thema en je krijgt het volgende schermpje:

DEEL: THEMA. Klik op Thema. Nu verschijnen er een aantal thema s. Dubbelklik op een thema en je krijgt het volgende schermpje: DEEL: THEMA In het Notebook kun je zelf snel de bladzijde een leuk uiterlijk geven d.m.v. een thema. Deze thema s vind je op de volgende manier: Klik op Gallery Klik op Thema Nu verschijnen er een aantal

Nadere informatie

Hoe schermafdrukken op het forum plaatsen?

Hoe schermafdrukken op het forum plaatsen? Hoe schermafdrukken op het forum plaatsen? Hiervoor moeten twee taken uitgevoerd worden. De schermafdruk maken De schermafdruk op het forum plaatsen. I. Een schermafdruk maken: Om een schermafdruk te maken

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

Urenregistratie MKB. Installatiehandleiding

Urenregistratie MKB. Installatiehandleiding Urenregistratie MKB Installatiehandleiding Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Easy

Nadere informatie

Nieuw toegevoegd: Uitleg driver (her) installeren nadat Windows 8 en Windows 8.1 automatisch de driver heeft geüpdatet.

Nieuw toegevoegd: Uitleg driver (her) installeren nadat Windows 8 en Windows 8.1 automatisch de driver heeft geüpdatet. Bij voorkeur de Sweex CD005 gebruiken bij de communicatie tussen Autokon voor Windows en Uw elektronische systeem. Hier komen bijna geen problemen mee voor als U de handleiding goed opvolgt. Nieuw toegevoegd:

Nadere informatie

Tekenen met Floorplanner

Tekenen met Floorplanner Overzicht Het scherm 1. Zoom 2. Opslaan 3. Verdieping tab 4. Undo / Redo 5. Constructiemenu 6. Bibliotheek 7. Tekenvlak Eigenschappenmenu s De plattegrond wordt opgebouw uit verschillende elementen: ruimtes,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Korte handleiding module Kassaopmaak versie 7.3.2. 1.Menubalk. Datum : 10-02-2011 Door : Peter Tieman. 1.1 Systeem. 1.

Inhoudsopgave. Korte handleiding module Kassaopmaak versie 7.3.2. 1.Menubalk. Datum : 10-02-2011 Door : Peter Tieman. 1.1 Systeem. 1. Korte handleiding module Kassaopmaak versie 7.3.2 Datum : 10-02-2011 Door : Peter Tieman Inhoudsopgave 1.Menubalk 1.1 Systeem 1.2 Algemeen 1.3 Kassaopmaak 1.4 Overzichten 1.5 Help 1. Menubalk In dit hoofdstuk

Nadere informatie

1. Kennismaken met Calc

1. Kennismaken met Calc 1. Kennismaken met Calc In deze module leert u: - het programma Calc starten. - de onderdelen van het programmavenster van Calc herkennen. - over het werkblad verplaatsen. - gegevens invoeren. - het programma

Nadere informatie

Zorgmail handleiding. Inhoud

Zorgmail handleiding. Inhoud Inhoud 1. Beginnen met Zorgmail pag. 2 2. Het instellen van Zorgmail pag. 2 3. Het gebruik van Zorgmail m.b.t. Artsen pag. 3 4. Het aanpassen van de lay-out van Zorgmail pag. 4 5. Werken met Zorgmail pag.

Nadere informatie

HANDLEIDING Q1600 Fashion

HANDLEIDING Q1600 Fashion HANDLEIDING Q1600 Fashion Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Beheer...4 Kleurlijsten beheren...4 Kleurlijst groep aanmaken...6 Kleurlijst groep verwijderen...6 Kleuren (kleurnummers) aanmaken/wijzigen...7

Nadere informatie

Aan de slag Uren registreren met WorkTimer (voor medewerkers)

Aan de slag Uren registreren met WorkTimer (voor medewerkers) Aan de slag Uren registreren met WorkTimer (voor medewerkers) Over dit document Binnen uw organisatie is gekozen om WorkTimer te gebruiken voor tijdregistratie. WorkTimer is een programma waarmee u eenvoudig

Nadere informatie

Inhoudsopgave van deze FAQ

Inhoudsopgave van deze FAQ Inhoudsopgave van deze FAQ Vraag 1:...2 Ik kan mijn registratie codes niet invoeren...2 Het programma start niet meer op...2 Ik krijg en melding bij het opstarten: U heeft de applicatie langer dan 42 dagen

Nadere informatie

Multi-user module 5.5

Multi-user module 5.5 Handleiding Multi-user module 5.5 Versie Datum 1.1 27-2-2012 Multi-user 5 LogiVert 1 Wat is de Multi-user module en wat kan ik er mee doen? De multi-user module is een gebruikerslicentie waardoor er 5

Nadere informatie

Tool Calculeren. Handleiding

Tool Calculeren. Handleiding Tool Calculeren Een uitgave van Reed Business bv Helpdesk Uitgever Adres Abonnement Klantenservice 0900-235 63 98 ( 0,45 per minuut) technische.helpdesk@reedbusiness.nl M.M.M. Gianotten Hanzestraat 1,

Nadere informatie

Handleiding voor het maken van XML-bestanden ten behoeve van DiginBFT (Excel 2007)

Handleiding voor het maken van XML-bestanden ten behoeve van DiginBFT (Excel 2007) Handleiding voor het maken van XML-bestanden ten behoeve van DiginBFT (Excel 2007) 1. Inleiding DiginBFT, de digitale indiening van financiële verantwoordingsdocumenten van notarissen en gerechtsdeurwaarders

Nadere informatie

Handleiding Telewerken met Windows. Inleiding. Systeemvereisten. Inhoudsopgave

Handleiding Telewerken met Windows. Inleiding. Systeemvereisten. Inhoudsopgave Handleiding Telewerken met Windows Inhoudsopgave Inleiding Systeemvereisten Software installatie Inloggen op de portal Problemen voorkomen Probleemoplossingen Inleiding Voor medewerkers van de GGD is het

Nadere informatie

Memeo Instant Backup Introductiehandleiding. Stap 1: Maak uw gratis Memeo-account. Stap 2: Sluit een opslagapparaat aan op de pc

Memeo Instant Backup Introductiehandleiding. Stap 1: Maak uw gratis Memeo-account. Stap 2: Sluit een opslagapparaat aan op de pc Inleiding Memeo Instant Backup is een eenvoudige oplossing voor een complexe digitale wereld. De Memeo Instant Backup maakt automatisch en continu back-ups van uw waardevolle bestanden op de vaste schijf

Nadere informatie

Handleiding Sportlink Club

Handleiding Sportlink Club Handleiding Sportlink Club Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Installatiehandleiding.........................................................................................

Nadere informatie

Handleiding Pétanque Competitie Beheer. (versie 1.1) April 2014

Handleiding Pétanque Competitie Beheer. (versie 1.1) April 2014 Handleiding Pétanque Competitie Beheer (versie 1.1) April 2014 2 Algemeen Het programma Pétanque Competitie Beheer is gratis software voor de verwerking van halve en hele competities tot en met 99 speelrondes

Nadere informatie

FabriSoft Le logiciel de gestion pour les Fabriques d'eglises - De software van beleid voor de Kerkenfabrieken

FabriSoft Le logiciel de gestion pour les Fabriques d'eglises - De software van beleid voor de Kerkenfabrieken FabriSoft Le logiciel de gestion pour les Fabriques d'eglises - De software van beleid voor de Kerkenfabrieken Het dossier creëren een financiële rekening creëren - Overname van de historiek : rekeningen

Nadere informatie

Spirometry PC Software. Gebruikshandleiding

Spirometry PC Software. Gebruikshandleiding Spirometry PC Software Gebruikshandleiding Inhoud Welkom... 5 Systeemvereisten... 5 1. PC vereisten... 5 2. Vereisten besturingssysteem... 6 Installatie Spirometry PC Software... 6 Instellingen Spirometry

Nadere informatie

Handleiding Back-up Online

Handleiding Back-up Online Handleiding Back-up Online April 2015 2015 Copyright KPN Zakelijke Markt Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KPN Zakelijke Markt mag niets uit dit document worden

Nadere informatie

Overige transacties 1 (Excel2007 en 2010)

Overige transacties 1 (Excel2007 en 2010) Handleiding meldprogramma Ongebruikelijke Transactie Overige transacties 1 (Excel2007 en 2010) 1 Voor het melden van een transactie anders dan een girale overboeking of een money transfer, kunt u deze

Nadere informatie

Formulieren o.b.v. Vrije Overzichten

Formulieren o.b.v. Vrije Overzichten Formulieren o.b.v. Vrije Overzichten EDUscope Administratie Versie 1.0 19-04-2016 Bergerweg 110 6135 KD Sittard 046-4571830 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1.1 Formulier toevoegen... 3

Nadere informatie

Bestandsorganisatie en Verkenner.doc

Bestandsorganisatie en Verkenner.doc BESTA N D S O R G A N I S A T I E EN VER K E N N E R Om bestanden te beheren moet eerst worden vastgesteld hoe de opslag van gegevens onder Windows wordt geregeld. DE HARDE SCHIJF Meestal zit in een computer

Nadere informatie

Easy Business Tools - Multi-user module

Easy Business Tools - Multi-user module Easy Business Tools Multi-user module Wat is de Multi-user module en wat kan ik er mee doen? De multi-user module is een gebruikerslicentie waardoor 5 computers in een netwerk kunnen samenwerken in Mijn

Nadere informatie

Back-up maken met Cobian Backup

Back-up maken met Cobian Backup Back-up maken met Cobian Backup Wie geregeld gebruikmaakt van een computer, kent het belang van een back-up. Door een kopie te maken van belangrijke bestanden en documenten voorkomt u dat u ze kwijtraakt

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1

GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1 INHOUD 1 Inleiding 3 1.1 De drie categorieën 3 2 Inloggen op MaakJeTraining 4 2.1 Registreren op MaakJeTraining 4 2.2 Inloggen met account 5 2.3 Veranderingen

Nadere informatie

Inhoud. Algemeen. Opstarten. Menu structuur

Inhoud. Algemeen. Opstarten. Menu structuur Inhoud Algemeen... 1 Opstarten... 1 Menu structuur... 1 Factureren... 4 Balie factuur... 4 Factuur voorstel... 4 Onderhoud... 5 Boekingen aanpassen... 5 Stamgegevens/ Gebruikers... 9 Inlezen Journaalposten...

Nadere informatie

Aan de slag. Werken met OnsRooster. (voor medewerkers)

Aan de slag. Werken met OnsRooster. (voor medewerkers) Aan de slag Werken met OnsRooster (voor medewerkers) Over dit document Binnen uw organisatie is gekozen om OnsRooster te gebruiken voor roostering en tijdregistratie. OnsRooster is een programma waarmee

Nadere informatie

2.8 Achtergrondinformatie... 67 2.9 Tips... 68

2.8 Achtergrondinformatie... 67 2.9 Tips... 68 Inhoudsopgave Voorwoord... 13 Nieuwsbrief... 13 Introductie Visual Steps... 14 Wat heeft u nodig?... 15 Uw voorkennis... 16 Hoe werkt u met dit boek?... 17 De volgorde van lezen... 18 De schermafbeeldingen...

Nadere informatie

Website met Wordpress

Website met Wordpress Website met Wordpress 5. Tabellen Onderwerpen van deze les: Editor Tiny MCE toevoegen Tabellen maken met TinyMCE WP-Table reloaded installeren en gebruiken Excel importeren in WP-Table reloaded Content

Nadere informatie

1 Inleiding. WIND Internet / www.windinternet.nl 1

1 Inleiding. WIND Internet / www.windinternet.nl 1 1 Inleiding Om de Webshop goed te kunnen beheren is het noodzakelijk dat u kennis heeft van een aantal componenten. Door alle handelingen die nodig zijn te beschrijven wordt u in staat gesteld het beheer

Nadere informatie

196 CEWE *)zie einde les

196 CEWE *)zie einde les www.sencomp.nl 196 CEWE *)zie einde les laatst gewijzigd 29 oktober 2012 Uw keuze voor het maken van een fotoboek met CEWE. Deze cursus bestaat uit 5 delen.indien u gekozen heeft voor Hema lees Hemafotoboek

Nadere informatie

Beginnersles 2 Computerles Windows 7

Beginnersles 2 Computerles Windows 7 Beginnersles 2 Computerles Windows 7 Ik geef hier nogmaals een overzicht van de belangrijkste Toets-Combinaties: (Ik gebruik ze al jaren, en heb daar veel gemak van ) Ctrl + A = Selecteren Ctrl + C = Kopiëren

Nadere informatie

Outlook 2010 tips & trucs

Outlook 2010 tips & trucs Outlook 2010 tips & trucs I N H O U D S O P G A V E 1 Algemeen... 1 1.1 Werkbalk snelle toegang... 1 1.2 Snelle stappen... 1 2 E-mail... 2 2.1 Regels... 2 2.2 CC mail onderscheiden... 2 2.3 Verwijderde

Nadere informatie

Bijlage 1: Aanvullende informatie over het gebruik van OSV ( Ondersteunende Software Verkiezingen )

Bijlage 1: Aanvullende informatie over het gebruik van OSV ( Ondersteunende Software Verkiezingen ) Bijlage 1: Aanvullende informatie over het gebruik van OSV ( Ondersteunende Software Verkiezingen ) 1. Inhoud cd-rom Op de cd-rom treft u het volgende aan: - Programma 4: Voor het invoeren van de gemeentelijke

Nadere informatie

Windows 10 melding verwijderen uit een Windows 7 PC

Windows 10 melding verwijderen uit een Windows 7 PC Windows 10 W020 Windows 10 melding verwijderen uit een Windows 7 PC Dit document beschrijft hoe U het Windows 10 notificatie-pictogram, rechts onderaan op de taakbalk van een Windows 7 computer kunt verwijderen

Nadere informatie

Mamut Business Software. Introductie. Mamut Enterprise Travel CRM

Mamut Business Software. Introductie. Mamut Enterprise Travel CRM Mamut Business Software Introductie Mamut Enterprise Travel CRM Introductie in uitbreiding van Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Travel CRM Versie: 12.1 Inhoud OVER MAMUT ENTERPRISE TRAVEL CRM...

Nadere informatie

Avena Biljart. Programma voor KNBB Biljartkampioenschappen

Avena Biljart. Programma voor KNBB Biljartkampioenschappen Avena Biljart Programma voor KNBB Biljartkampioenschappen Nico Stoffels en Ad Bijvelds Versie 1.0f, 6-12-2000 Avena Biljart 2 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 De werking in grote lijnen...

Nadere informatie

Handleiding CombinatiePlanner Versie Combinatiefunctionaris

Handleiding CombinatiePlanner Versie Combinatiefunctionaris Handleiding CombinatiePlanner Versie Combinatiefunctionaris 8 februari 2011 Versie 4.0 Multitask ICT bv, Den Haag, Nederland. Alle rechten voorbehouden. Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Inloggen... 4

Nadere informatie

1. Installatie DCElektro Studentversie 2008.05

1. Installatie DCElektro Studentversie 2008.05 1. Installatie DCElektro Studentversie 2008.05 DesignCAD versie 18 en Studentversie DCElektro downloaden. ------------------------------------------------------------------------------------- Volgende

Nadere informatie

VIDA ADMIN SNELGIDS INHOUD

VIDA ADMIN SNELGIDS INHOUD INHOUD 1 VIDA ADMIN... 3 1.1 Controlelijst... 3 1.2 Gebruiker toevoegen... 3 1.3 Het registreren van VIDA All-in-one... 4 1.4 Activeer het abonnement en koppel gebruiker en computer aan het abonnement...

Nadere informatie

Installatiehandleiding bij overzetten op nieuwe computer

Installatiehandleiding bij overzetten op nieuwe computer Installatiehandleiding bij overzetten op nieuwe computer Dit stappenplan kunt u gebruiken als u een nieuwe computer heeft aangeschaft om een oude computer te vervangen. Er is een ander document voor de

Nadere informatie