Voor u ligt uw persoonlijk financieel rapport gebaseerd op het concept van financiële afhankelijkheid naar onafhankelijkheid.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voor u ligt uw persoonlijk financieel rapport gebaseerd op het concept van financiële afhankelijkheid naar onafhankelijkheid."

Transcriptie

1 Van financiële afhankelijkheid naar onafhankelijkheid Voorwoord: Voor u ligt uw persoonlijk financieel rapport gebaseerd op het concept van financiële afhankelijkheid naar onafhankelijkheid. Van financiële afhankelijkheid naar onafhankelijkheid is een uniek bedieningsconcept, waarbij de thema s financiële rijkdom, zelfontplooiing en bewustwording centraal staan. Voor het individueel maatwerk van dit concept wordt gebruik gemaakt van de door Ricco Finance ontwikkelde methodieken zoals: het stappenplan R=I+C+C+O,het Geldprofiel,de DiGiCoach,de FOmodule en de Cartografie van financiële onafhankelijkheid Het stappenplan Ricco Finance: Een methodiek om de persoonlijke route naar (financiële) rijkdom, zelf ontplooiing en onafhankelijkheid vorm te geven en te begeleiden. R = I + C + C + O Rijkdom ontstaat doordat je Inzicht krijgt in je materiële en immateriële wensen, doelen formuleert en daarop actie onderneemt. Deze wensen en doelen leg je vast in jouw persoonlijk Concept. Met behulp van toetsingsinstrumenten vindt er op periodieke wijze Controle plaats. Dit geeft je rust, zekerheid en zelfvertrouwen waardoor er ruimte ontstaat voor persoonlijke groei en zelf Ontplooiing. Dit rapport is stap één in het inzichtelijk maken van uw psychologische houding ten opzichte van het fenomeen geld en de financiële kengetallen. Er wordt gebruik gemaakt van de onderdelen Geldprofiel en FO-module. Uw antwoorden en de bijbehorende resultaten worden in tabellen en grafieken weergegeven. Het rapport is als volg opgebouwd: 1. Onderdeel 1 is het Geldprofiel 2. Onderdeel 2 zijn de financiële kengetallen uit de FO-module 3. Onderdeel 3 zijn de bijlagen met de door u gegeven antwoorden De visuele samenvatting, in de vorm van het Financieel Paspoort, is als een apart document bijgesloten.

2 1.0 Geldprofiel: Het geldprofiel is bedoeld om meer inzicht te verkrijgen in uw relatie met het fenomeen geld. De 51 vragen (zie bijlage antwoorden geldprofiel) toetsen met name uw overtuigingen en gedrag in relatie tot dit geld. Een groot deel van deze overtuigingen en gedrag is al in uw jeugd gevormd. Immers tijdens deze jaren komt u voor het eerst in aanraking met geldzaken via de ouders. Hun opvattingen en handelingen hebben u bewust of onbewust mede gevormd en kunnen in het heden nog steeds een rol spelen. Het is hierbij belangrijk dat u onderzoekt of er verborgen blokkades zijn omtrent het fenomeen geld. Immers deze blokkades en overtuigingen kunnen wel eens de oorzaak zijn dat u uzelf onbewust in het leven saboteert. In mijn ervaring zijn er twee soorten mensen. Ofwel leeft u vanuit een rijkdom bewustzijn of vanuit een armoede bewustzijn. Als u maar vaak als kind de volgende kreten hebt gehoord als: Het geld groeit niet op mijn rug Wie voor een dubbeltje is geboren wordt nooit een kwartje Rijke mensen zijn gierig Dan ontstaat op een gegeven moment een innerlijke overtuiging dat geld bijvoorbeeld schaars en slecht is. Uw (financiële) leven zal op een zeker moment een afspiegeling zijn van deze opvattingen. Let op: het geldprofiel is een moment opname en wordt beïnvloed door persoonlijke omstandigheden. 1.1 Het algemeen geldprofiel De 51 vragen, onderverdeeld in een zestal rubrieken, onderzoekt namelijk uw houding t.o.v.: 1. Sparen 2. Hier en nu 3. Consumeren 4. Aandacht 5. Geld en geluk 6. Overtuigingen Elk antwoord per vraag wordt gewaardeerd met 1 tot 5 punten. Per rubriek kunt u dus een aantal punten scoren. Deze punten worden overgebracht naar het algemeen geldprofiel. Dit is een spinnenweb dat onderverdeel is in drie segmenten: 1. Laag 2. Gemiddeld 3. Hoog

3 De rubrieken waar u laag scoort (rood) zijn voor u absoluut prioriteit nummer één. Ze zijn er mede de oorzaak van dat u zich nu in deze (financiële) situatie bevindt. Daar waar u gemiddeld scoort (oranje) is directe actie nog niet vereist maar moet u het onderwerp aandacht gaan geven en volgen. Alles wat hoog scoort (groen) vergt geen actie of aandacht. Dus bij een ideaal geldprofiel bevinden alle rubrieken zich in het groene segment. Sparen Rubriek Persoonlijke Laag Gemiddeld Hoog Overtuigingen 20 Hier en nu Score (8-16) (17-25) (26-40) 10 0 Sparen X Hier en nu 22 - X - Consumeren X Geld en geluk Consumeren Aandacht X Geld en geluk 24 - X - Overtuigingen X Aandacht Hoog Gemiddeld Laag Geldprofiel Het persoonlijk geldprofiel van cliënt Sparen 40 Overtuigingen Hier en nu Rubriek Persoonlijke Laag Gemiddeld Hoog Score (8-16) (17-25) (26-40) 10 0 Sparen X Hier en nu 22 - X - Geld en geluk Consumeren Consumeren X Aandacht X Geld en geluk 24 - X - Overtuigingen X Aandacht Hoog Gemiddeld Laag Geldprofiel Het persoonlijk geldprofiel partner

4 1.2 Het specifiek geldprofiel Bij dit profiel worden de gegeven antwoorden samengebracht in combinaties waardoor er meer diepgang in het profiel ontstaat. Deze zeven combinaties zijn: 1. Aandacht en interesse voor geldzaken 2. Weerstand bieden aan dagelijkse impulsen 3. Planmatig omgaan met geldzaken en vermogensvorming 4. Inzetten van betaal- en leenfaciliteiten t.b.v. consumptieve doeleinden 5. Negatieve associaties / emoties met geld 6. Positieve associaties / emoties met geld 7. Relatie tussen geld en geluk Naast de zeven combinaties zijn er nog zes aandachtsgebieden. Wanneer u een bepaalde combinatie van scores heeft, zal er een ster oplichten.

5

6 1.3 Het verschil geldprofiel Als er ook een partner aanwezig is, is het niet vanzelfsprekend dat beiden dezelfde opvattingen hebben omtrent het fenomeen geld. Immers de een gaat bijvoorbeeld heel gemakkelijk om met schulden terwijl de ander het liefst elke maand zou willen sparen. Dergelijke verschillen kunnen een relatie onder druk zetten. In dit profiel worden de verschillen zichtbaar gemaakt van beide specifieke geldprofielen. De verschillen die groter zijn dan plus of min twee dienen nader bekeken te worden omdat hier een potentieel probleem op de loer kan liggen. Bekijk samen de vragen die hier betrekking op hebben en onderzoek elkaars achterliggende motieven of overtuigingen.

7 2.0 Financiële kengetallen: De financiële onafhankelijkheids module (FO-module) maakt gebruik van uw huidige financiële gegevens zoals inkomen, pensioen en hypotheek. Met deze gegevens worden diverse kengetallen berekend en weergegeven. Uw unieke kengetallen zijn de basis om op maximaal 65 jarige leeftijd financieel onafhankelijk te zijn. Een aantal van deze kengetallen worden voorzien van een vijfsterren beoordeling. Hiermee kunt u zien in hoeverre u afwijkt van de benchmark financiële onafhankelijkheid. De bijlagen Invoerscherm en Resultatenscherm hebben betrekking op dit onderdeel. Let op: alle kengetallen zijn een moment opname en worden beïnvloed door persoonlijke omstandigheden en financiële toekomstige keuzes. 2.1 De Financiële Lifestyle Indicatoren (FLI): Er worden zes indicatoren weergegeven, te weten: 1. Lifestyle inclusief woonlasten (LIW) 2. Lifestyle exclusief woonlasten (LEW) 3. Financiële Beschermings Indicator (FBI) 4. Bruto maandlast (BM) 5. Spaarquotiënt (SQ) 6. Spaarquotiënt exclusief woonlasten (SQEW) Ad.1. Het bedrag dat hiervoor staat, is het jaarlijks bedrag dat u nodig heeft om uw huidige levensstandaard te financieren en te handhaven. Er is rekening gehouden met de te betalen inkomstenbelasting e.d. Uw lifestyle bedraagt: per jaar. Ad.2. Hetzelfde als onder 1 echter nu zijn de hypotheeklasten weggelaten zodat er een inzicht ontstaat wat de minimale jaarlijkse consumptiebehoefte is. Hoe deze consumptiebehoefte, uitgesplitst per rubriek, is opgebouwd is hieruit niet af te leiden. Om een dergelijk inzicht te krijgen, dient men minimaal twee maanden alle inkomsten en uitgaven goed bij te houden. Het is echter een van de eerste stappen naar financiële onafhankelijkheid om uw uitgavenpatroon te leren kennen. Indien u veel betaald met de PIN-pas en u beschikt over internetbankieren dan kan Ricco Finance een quickscan lifestyle analyse voor u uitvoeren. Uw consumptieve lifestyle bedraagt: per jaar

8 Ad.3. Deze indicator zegt iets over uw financiële weerbaarheid bij onverwachtse situaties zoals ontslag of het verlies van een dierbare. Bij een financiële crisis kunt u dan tenminste een aantal maanden op oude voet doorleven. Het getal dat hiervoor staat is het minimaal aan te houden bedrag dat u als buffer op een spaarrekening (direct opvraagbaar) moet hebben staan. Dit minimale bedrag is zes maanden maal de indicator bruto maandlast (6 X BM). Deze buffer is belangrijk voor uw gemoedsrust en zekerheidsgevoel. Eenmaal bijeen gespaard mag u, uitgezonderd crisissituaties, hier niet meer aankomen. Uw minimale financiële beschermings indicator bedraagt: Uw huidige financiële beschermings indicator bedraagt: 18 maanden Ad.4. De bruto maandlast is de indicator lifestyle inclusief woonlasten gedeeld door 12 maanden. Uw bruto maandlast bedraagt: Ad.5. De spaarquotiënt is het jaarlijks bedrag dat u momenteel spaart en dus niet nodig heeft om uw lifestyle te financieren. U kunt kiezen (zie invoerscherm) tussen een vast percentage van het netto besteedbaar inkomen (NBI) of een vast maandbedrag. Het is de spaarquotiënt die ervoor zorgt dat uw vermogen kan toenemen. Onder sparen verstaan we ook alle zaken die ervoor zorgen dat het eigen vermogen toeneemt. Denk hierbij aan: Inleg in spaar- en bedrijfsspaarrekeningen, premies in spaar- en lijfrenteverzekeringen, aankoop effecten etc. Aflossen op hypotheek, persoonlijke lening of doorlopendkrediet Het streven is een minimale spaarquotiënt van 10% van het netto besteedbaar inkomen. Uw spaarquotiënt bedraagt: per jaar Ad.6. Hetzelfde als onder 5 echter nu indien er geen woonlasten meer zijn. Deze situatie is alleen geldig bij mensen met een eigen woning. Met andere woorden u bent hypotheek vrij en de middelen die u hierdoor overhoudt, worden toegevoegd aan de spaarquotiënt. Mensen die huren blijven woonlasten hebben in de vorm van huur. Uw spaarquotiënt exclusief woonlasten bedraagt:

9 2.2 De Financiële Onafhankelijkheids Indicatoren (FOI): Deze indicatoren worden berekend aan de hand van drie kengetallen: 1. Spaarquotiënt SQ 2. In te leggen liquide vermogen (LV) 3. Het te behalen doelkapitaal (FOI 65 ) In onderstaande grafiek is een voorbeeld visueel weergegeven van een 40-jarige. In dit voorbeeld besluit een 40 jarig persoon te willen werken aan financiële onafhankelijkheid. Dit tijdstip in het heden noemen we T 0. De periode waar deze persoon vermogen kan opbouwen is de toekomst beginnende vanaf tijdstip T 0. Als er in het verleden reeds vermogen is opgebouwd wordt het Liquide Vermogen (LV) meegenomen in de berekening. Het doelkapitaal (FOI 65 ) is het vermogen dat nodig is op einddatum om financieel onafhankelijk te zijn zonder op dit vermogen in te teren. Omdat het doelkapitaal en de spaarquotiënt (SQ) bekend zijn, kan het gemiddeld benodigde FOI rendement bepaald worden. Dit wordt weergegeven met de groene lijn in de grafiek. Dit is de zogenaamde ideaal curve. In werkelijkheid zal de vermogensopbouw grillig van vorm zijn zoals de zwarte lijn.

10 Er worden vier indicatoren weergegeven, te weten: 1. FOI met woonlasten op 65 jaar en geen rekening houden met pensioeninkomen 2. FOI zonder woonlasten op 65 jaar en geen rekening houden met pensioeninkomen 3. FOI met woonlasten op 65 jaar en rekening houden met pensioeninkomen 4. FOI zonder woonlasten op 65 jaar en rekening houden met pensioeninkomen Ad.1. Indien u op 65 jarige leeftijd nog steeds een hypotheek heeft of huurt en u wilt financieel onafhankelijk zijn dan is het onderstaande bedrag het vermogen dat u op einddatum (65 jaar) bijeen moet hebben. Want echt onafhankelijk bent u pas als uw vermogen zo groot is dat u geen rekening houdt met uw pensioen- en AOW inkomen. Het weergegeven FOI rendement is het gemiddeld te behalen rendement, rekening houdend met het huidig liquide vermogen en de spaarquotiënt. Uw FOI is en het bijbehorend rendement is 9,06% Ad.2. Hetzelfde als 1 alleen heeft u op 65 jarige leeftijd geen hypotheeklasten meer. Dit is de ideaal situatie en het uitgangspunt van het concept van financiële afhankelijkheid naar onafhankelijkheid. Uw FOI is en het bijbehorend rendement is 7,97% Ad.3. Hetzelfde als 1 alleen wordt het op te bouwen vermogen gecorrigeerd met de reeds getroffen pensioenvoorzieningen. Uw FOI is en het bijbehorend rendement is 6,58% Ad.4. Hetzelfde als 2 alleen wordt het op te bouwen vermogen gecorrigeerd met de reeds getroffen pensioenvoorzieningen. Uw FOI is en het bijbehorend rendement is 0,44%

11 2.3 De inkomsten- en uitgavenbalans en de vermogensbalans In de onderstaande tabel zijn de huidige financiële gegevens samengevoegd met normbedragen van het CBS. Deze norm bedragen kunnen wezenlijk afwijken van uw eigen situatie. Een van de onderdelen van het concept van financiële afhankelijkheid naar onafhankelijkheid is een budgetanalyse waardoor er inzicht ontstaat in de maandelijkse uitgaven. De indicatoren spaarquotiënt en bruto maandlast worden toegelicht bij paragraaf 2.1. Bruto inkomsten per jaar: Bruto uitgaven per jaar : Loon (bruto) Inkomstenbelasting Loon partner (bruto) Inkomstenbelasting partner Winst uit onderneming - Woonlasten woning Overige werkzaam. - Kosten levensonderhoud Periodieke uitkeringen - Kosten finan. afhankelijken Overige inkomsten - Zorg- & toekomstvoorziening 581 Vrijetijd & consumptie Vervoer Consumptieve leningen - Overige uitgaven Totaal : Totaal : SpaarQuotiënt Bruto Maandlast : In onderstaande tabel is uw vermogenspositie weergegeven. Vermogen : Schulden : Eigen woning (vvw) Hypotheken Overig O.G. - Persoonlijke leningen - Liquiditeiten Overige kredieten - Effecten Diversen - Verzekeringen - Diversen - Totaal : Totaal : Eigen vermogen :

12 2.4 De Financiële Onafhankelijkheids Ratio Tabel: Ieder huishouden heeft zijn eigen unieke financiële kengetallen. Door deze kengetallen in tabel vorm te presenteren kan men binnen het concept van financiële afhankelijkheid naar onafhankelijkheid uitspraken doen omtrent de financiële gezondheid van uw persoonlijke situatie. Tevens kunt u uw eigen tabellen gebruiken als een routeplanner naar onafhankelijkheid. De opbouw van het vermogen,exclusief de eigenwoning, (V) is gebaseerd op de spaarquotiënt (SQ) en het rendementspercentage (R) waarbij verondersteld wordt dat het vermogen op leeftijd 30 jaar nihil was. Bij de afbouw van uw schuld (S) wordt gebruik gemaakt van de maximale toegestane schuld in relatie tot uw huidig bruto gezinsinkomen conform de Nationale Hypotheek Garantie normen. Op 65 jarige leeftijd bent u schuldvrij. De vier financiële onafhankelijkheids indicatoren (FOI) worden beschreven in paragraaf 2.2. Er zijn drie tabellen van belang, te weten: 1. De benchmark tabel 2. Uw maatwerk tabel 3. De Vijfsterren tabel Ad.1. Deze tabel is gebaseerd op uw huidige financiële gegevens afgezet tegen de standaard financiële onafhankelijkheids kengetallen (FO standaard). U gebruikt de tabel als volgt. U zoekt in de kolom leeftijd het getal die het best past bij uw leeftijd. De bijbehorende rij is dan de rij die voor u van toepassing is. Stel dat u 41 jaar bent en uw partner 38 jaar dan kiest u voor de oudste en meest passende leeftijd, namelijk 40 jaar. U volgt de rij naar rechts en leest de bijbehorende kengetallen af. Benchmark Tabel conform 10% spaarquotiënt (FO standaard) Kengetallen tabel Rendementspercentage (R) 5,00% spaarquotiënt (SQ) / mnd 361,82 leeftijd V S Uw huidige vermogen (V) bedraagt: dit is 51,29% boven de benchmark Uw huidige schuld (S) bedraagt: dit is 26,75% onder de benchmark

13 Ad. 2. Deze tabel neemt als uitgangspunten uw eigen unieke financiële kengetallen en houdt rekening met de op te bouwen vermogens van de FOI indicatoren op einddatum 65 jaar. Kengetallen tabel rendementspercentage 5,00% spaarquotiënt / mnd 162,82 leeftijd V S FOI FOI FOI FOI Ad.3. Om een uitspraak te doen in hoeverre een persoon zijn financiële ratio s in verhouding heeft t.o.v. de standaard financiële onafhankelijkheids kengetallen zijn er 5 sterren geïntroduceerd voor de volgende ratio s, te weten: 1. Het eigen vermogen (EV) 2. Spaarquotiënt t.o.v. netto besteedbaar inkomen (SQ/NBI) 3. Financiële beschermings indicator (FBI) 4. Vermogen (V) 5. Schulden (S) 6. FOI zonder woonlasten op 65 jaar en geen rekening houden met pensioeninkomen (FOI) De normering is als volgt: 5-sterren is uitstekend, 4-sterren is goed, 3-sterren is voldoende, 2-sterren is matig en 1-ster is onvoldoende. Eigen vermogen * * * * * SQ : NBI * * FBI * * * * * V * * * * * S * * * * * FOI * * * * *

14 Samenvatting:

15 Bijlagen: Antwoorden geldprofiel cliënt Antwoorden geldprofiel partner Invoerscherm FO-module Resultatenscherm FO-module

16

17

18

19

20

21

22

23

Let op: het geldprofiel is een moment opname en wordt beïnvloed door persoonlijke omstandigheden.

Let op: het geldprofiel is een moment opname en wordt beïnvloed door persoonlijke omstandigheden. . Inleiding: Het geldprofiel is bedoeld om meer inzicht te verkrijgen in uw relatie met het fenomeen geld. De 5 vragen toetsen met name uw overtuigingen en gedrag in relatie tot dit geld. Een groot deel

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR DHR. HYPOTHEEK

KLANTPROFIEL VOOR DHR. HYPOTHEEK UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Klantprofiel. Waaruit blijkt dat?

Klantprofiel. Waaruit blijkt dat? Klantprofiel Wat is uw burgerlijke staat? o Alleenstaand o Gehuwd(gemeenschap van goederen) o Gehuwd(huwelijkse voorwaarden) o Samenwonend met samenlevingscontract o Samenwonend zonder samenlevingscontract

Nadere informatie

1 UW WENSEN EN DOELSTELLINGEN

1 UW WENSEN EN DOELSTELLINGEN 1 UW WENSEN EN DOELSTELLINGEN In dit hoofdstuk zijn uw wensen en doelstellingen t.a.v. het advies opgenomen. U heeft aangegeven dat de aanleiding van het gesprek is: Updategesprek met adviseur Daarbij

Nadere informatie

Vragenlijst. Naam cliënt : Datum afspraak: Inkomen

Vragenlijst. Naam cliënt : Datum afspraak: Inkomen Naam cliënt : Datum afspraak: Vragenlijst Inkomen Verwacht u de komende 2 5 jaar wijzigingen in uw inkomenssituatie door bijv. gezinsuitbreiding, functieverbetering, indiensttreding bij een andere werkgever

Nadere informatie

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met

Nadere informatie

financiële dienstverlening

financiële dienstverlening Algemene gegevens cliënt Algemene gegevens partner Naam : Naam : Geboortedatum : Geboortedatum : Algemene Kennis en Ervaring 1. Wat weet u van hypotheken? 2. Wat weet u van beleggingsproducten? 3. Wat

Nadere informatie

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

UW KLANTPROFIEL. Vult u onderstaande vragen nauwkeurig in. ALGEMEEN - DOEL

UW KLANTPROFIEL. Vult u onderstaande vragen nauwkeurig in. ALGEMEEN - DOEL UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Uitgangspunten en adviessamenvatting

Uitgangspunten en adviessamenvatting Uitgangspunten en adviessamenvatting Amsterdam, 24 april 2015 Geachte heer de Groot en mevrouw de Groot, Het is ons een genoegen hierbij een samenvatting te geven van de uitgangspunten die bepalend zijn

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR DHR. EN MEVR.

KLANTPROFIEL VOOR DHR. EN MEVR. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

1 UW WENSEN EN DOELSTELLINGEN

1 UW WENSEN EN DOELSTELLINGEN 1 UW WENSEN EN DOELSTELLINGEN In dit hoofdstuk zijn uw wensen en doelstellingen t.a.v. het advies opgenomen. U heeft aangegeven dat de aanleiding van het gesprek is: Verbouwing / verbetering eigen woning

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK

KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis,

Nadere informatie

1 UW WENSEN EN DOELSTELLINGEN

1 UW WENSEN EN DOELSTELLINGEN 1 UW WENSEN EN DOELSTELLINGEN In dit hoofdstuk zijn uw wensen en doelstellingen t.a.v. het advies opgenomen. U heeft aangegeven dat de aanleiding van het gesprek is: Aankoop nieuwe woning Daarbij heeft

Nadere informatie

1 UW HUIDIGE SITUATIE

1 UW HUIDIGE SITUATIE 1 UW HUIDIGE SITUATIE Uw huidige, financiële situatie is het startpunt van een advies. Door een goede inventarisatie van uw huidige situatie krijgen wij inzicht in uw huidige, getroffen voorzieningen.

Nadere informatie

Klantprofiel (deel B)

Klantprofiel (deel B) Klantprofiel (deel B) Persoonlijk, Doordacht & Transparant Klantprofiel (deel B) 1 Inkomenssituatie Verwacht u de komende 2 5 jaar wijzigingen in uw inkomenssituatie door bijv. gezinsuitbreiding, functieverbetering,

Nadere informatie

Klantprofiel De Kredieter BV

Klantprofiel De Kredieter BV Klantprofiel De Kredieter BV Bestemd voor Naam : Adres : Geboortedatum : Burgerlijke staat : E-mailadres om nieuwsbrief te ontvangen Algemeen : Voor de financiële en persoonlijke gegevens wordt een apart

Nadere informatie

Vragenlijst klantprofiel Bestemd voor Naam : Adres : Geboortedatum : Burgerlijke staat : Algemeen. Kennis en ervaring

Vragenlijst klantprofiel Bestemd voor Naam : Adres : Geboortedatum : Burgerlijke staat : Algemeen. Kennis en ervaring Vragenlijst klantprofiel Bestemd voor Naam : Adres : Geboortedatum : Burgerlijke staat : Algemeen Wat weet u van fiscale en sociale wetgeving? Wat weet u van uw inkomenssituatie als u met pensioen gaat

Nadere informatie

Uitgangspunten en adviessamenvatting

Uitgangspunten en adviessamenvatting Uitgangspunten en adviessamenvatting Amsterdam, 24 april 2015 Geachte heer de Groot en mevrouw de Groot, Het is ons een genoegen hierbij een samenvatting te geven van de uitgangspunten die bepalend zijn

Nadere informatie

Binnenkort heb je een afspraak met één van onze adviseurs. Om je goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van je nodig.

Binnenkort heb je een afspraak met één van onze adviseurs. Om je goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van je nodig. het klantprofiel Binnenkort heb je een afspraak met één van onze adviseurs. Om je goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van je nodig. Waarom een klantprofiel? Het klantprofiel heeft als

Nadere informatie

UW KLANTPROFIEL ALGEMEEN - DOEL ALGEMEEN - TOEKOMSTPERSPECTIEF. Welke verwachtingen in de toekomst hebt u?

UW KLANTPROFIEL ALGEMEEN - DOEL ALGEMEEN - TOEKOMSTPERSPECTIEF. Welke verwachtingen in de toekomst hebt u? UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis, ervaring met en risicobereidheid met

Nadere informatie

Vragenlijst Particulieren

Vragenlijst Particulieren Vragenlijst Particulieren Naam cliënt Plaats Datum : : : In het kader van de Wet Financiële Dienstverlening (WFD) worden in dit document diverse vragen gesteld ter bepaling van het Klantprofiel van de

Nadere informatie

Binnenkort hebt u een afspraak met één van onze adviseurs. Om u goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van u nodig.

Binnenkort hebt u een afspraak met één van onze adviseurs. Om u goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van u nodig. Uw Klantprofiel Binnenkort hebt u een afspraak met één van onze adviseurs. Om u goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van u nodig. Waarom een Klantprofiel? Het Klantprofiel heeft als doel

Nadere informatie

UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL

UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR 2 personen

KLANTPROFIEL VOOR 2 personen UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

NAAM: UW KLANTPROFIEL. Assurantie Administratie Belastingzaken Financieringen Hypotheken

NAAM: UW KLANTPROFIEL. Assurantie Administratie Belastingzaken Financieringen Hypotheken NAAM: UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Vragen formulier Klanten Profiel

Vragen formulier Klanten Profiel Vragen formulier Klanten Profiel U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Om tot een advies te komen voor een complex product zijn klantgegevens

Nadere informatie

UW KLANTPROFIEL. Vult u onderstaande vragen nauwkeurig in. ALGEMEEN - DOEL ALGEMEEN - TOEKOMSTPERSPECTIEF

UW KLANTPROFIEL. Vult u onderstaande vragen nauwkeurig in. ALGEMEEN - DOEL ALGEMEEN - TOEKOMSTPERSPECTIEF UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Netto maximale maandelijkse woonlasten Tussen en netto per maand

Netto maximale maandelijkse woonlasten Tussen en netto per maand Persoonlijk profiel van: (naam): In het kader van de Wet Financiële toezicht (Wft) leggen wij u een aantal vragen voor die betrekking hebben op uw toekomstverwachtingen en levensstijl. Uw antwoorden op

Nadere informatie

Kinderen Roepnaam Voorletters Achternaam Geboortedatum Geslacht Woonsituatie Man Vrouw Thuis Uit

Kinderen Roepnaam Voorletters Achternaam Geboortedatum Geslacht Woonsituatie Man Vrouw Thuis Uit Inventarisatieformulier Persoonsgegevens Achternaam (cliënt) Geslacht Man Vrouw Voorletters Roepnaam Geboortedatum Roker Ja Nee E-mail adres Telefoonnummer mobiel Uw opleidingsniveau LBO MBO HBO Universitair

Nadere informatie

Consumptief krediet (met hypothecaire zekerheid in tweede rang) (2H/CK)

Consumptief krediet (met hypothecaire zekerheid in tweede rang) (2H/CK) Uitwerking compensatieberekening Consumptief krediet (met hypothecaire zekerheid in tweede rang) (2H/CK) Cliënt: Voorbeeld Beoordeling Consumptief krediet (CK) Afgesloten in het jaar : 2006 Verstrekt krediet

Nadere informatie

Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en

Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Algemeen Geen Gering Globaal Goed. Aankoop woning Geen Gering Globaal Goed. Hypotheek algemeen Geen Gering Globaal Goed

Algemeen Geen Gering Globaal Goed. Aankoop woning Geen Gering Globaal Goed. Hypotheek algemeen Geen Gering Globaal Goed Risicoprofiel Hoe is uw kennis en ervaring met / over: Algemeen Geen Gering Globaal Goed Ontwikkelingen op de financiële markten Financiële producten in het algemeen Fiscale wetgeving Sociale voorzieningen

Nadere informatie

de heer A. Voorbeeld mevrouw B. Voorbeeld-Voorbeeld

de heer A. Voorbeeld mevrouw B. Voorbeeld-Voorbeeld de heer A. Voorbeeld mevrouw B. Voorbeeld-Voorbeeld Financieel Rapport W.B.A. van Gulik Eigenaar 0548-626323 Grafiek netto besteedbaar inkomen na overlijden van A. Voorbeeld Ter bepaling van uw netto besteedbaar

Nadere informatie

O Denkt aan vervroegd pensioen O Denkt aan geheel stoppen met werken O Aanvullende opmerkingen

O Denkt aan vervroegd pensioen O Denkt aan geheel stoppen met werken O Aanvullende opmerkingen Persoonlijk profiel In het kader van de Wet Financiële toezicht (Wft) leggen wij u een aantal vragen voor die betrekking hebben op uw toekomstverwachtingen en levensstijl. Uw antwoorden op onderstaande

Nadere informatie

Vragen formulier Klanten Profiel

Vragen formulier Klanten Profiel Vragen formulier Klanten Profiel U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilosofie is, om samen met onze relaties, een inventarisatie

Nadere informatie

Netto maximale maandelijkse woonlasten Tussen en netto per maand

Netto maximale maandelijkse woonlasten Tussen en netto per maand Persoonlijk profiel In het kader van de Wet Financiële toezicht (Wft) leggen wij u een aantal vragen voor die betrekking hebben op uw toekomstverwachtingen en levensstijl. Uw antwoorden op onderstaande

Nadere informatie

De heer. Klantprofiel Pagina 1. Algemeen - Doelen

De heer. Klantprofiel Pagina 1. Algemeen - Doelen Klantprofiel Pagina 1 Algemeen - Doelen Welk(e) doel(en) heeft u in uw leven? (Meerdere opties zijn mogelijk) Nu lekker kunnen leven, geld opzij leggen voor inkomen later is minder belangrijk Zekerheid

Nadere informatie

Persoonlijk profiel. Netto maximale maandelijkse woonlasten Tussen en netto per maand

Persoonlijk profiel. Netto maximale maandelijkse woonlasten Tussen en netto per maand Persoonlijk profiel In het kader van de Wet Financiële toezicht (Wft) leggen wij u een aantal vragen voor die betrekking hebben op uw toekomstverwachtingen en levensstijl. Toekomstperspectief aanvrager

Nadere informatie

Klantprofiel van. Inkomensdaling. Uw huidige netto gezinsinkomen per maand is:

Klantprofiel van. Inkomensdaling. Uw huidige netto gezinsinkomen per maand is: Klantprofiel van Uw toekomstverwachtingen Een hypotheek betekent meestal een langlopende financiële verplichting. De betaalbaarheid van uw hypotheek kan onder druk komen te staan wanneer uw inkomen daalt

Nadere informatie

Hypotheek? Wij zijn uw bank.

Hypotheek? Wij zijn uw bank. Hypotheek? Wij zijn uw bank. U wilt een huis kopen? Wij bezorgen u onbezorgd woonplezier. U wilt voor de eerste, tweede of misschien wel derde keer een huis kopen. Een gezellige stadswoning in het centrum,

Nadere informatie

Hypotheekvormen samengevat

Hypotheekvormen samengevat Hypotheekvormen samengevat Er bestaan in Nederland enkele honderden hypotheekvarianten. Dat lijkt heel veel, maar de meeste varianten zijn afgeleid van een aantal hoofdvormen. Uw eigen wensen en persoonlijke

Nadere informatie

Uw financiële situatie en wensen voor de toekomst. Hierbij ontvangt u onze financiële rapportage waarin wij de volgende scenario's hebben uitgewerkt:

Uw financiële situatie en wensen voor de toekomst. Hierbij ontvangt u onze financiële rapportage waarin wij de volgende scenario's hebben uitgewerkt: A Test en B Voorbeeld Dorpsstraat 1 1234 AB Ons Dorp *** VERTROUWELIJK*** Datum: 29 augustus 2012 Onderwerp: Uw financiële situatie en wensen voor de toekomst. Geachte heer Test en mevrouw Voorbeeld, Hierbij

Nadere informatie

Nadeel Uiteindelijk wordt er geen vermogen opgebouwd om de hypotheek mee af te kunnen lossen.

Nadeel Uiteindelijk wordt er geen vermogen opgebouwd om de hypotheek mee af te kunnen lossen. Welke hypotheekvorm past het beste bij uw specifieke situatie? Het is fijn om van tevoren al te weten welke basis hypotheekvormen er bestaan. Hieronder staan de hypotheekvormen een voor een kort beschreven

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens Persoonlijke gegevens Achternaam Tussenvoegsel(s) Voorletters Geslacht Geboortedatum Emailadres Adres Postcode Woonplaats Gezinssituatie Huwelijks vermogensrecht Kinderen Aantal Kinderen Naam kind en geboortedatum

Nadere informatie

INVENTARISATIEFORMULIER HYPOTHEEKADVIES PARTICULIERE RELATIE. Afspraak gemaakt door : Naam relatie : Bestaande relatie Nieuwe relatie

INVENTARISATIEFORMULIER HYPOTHEEKADVIES PARTICULIERE RELATIE. Afspraak gemaakt door : Naam relatie : Bestaande relatie Nieuwe relatie INVENTARISATIEFORMULIER HYPOTHEEKADVIES PARTICULIERE RELATIE Afspraak gemaakt door : Naam relatie : Bestaande relatie Nieuwe relatie Telefoonnummer relatie : Naam adviseur : Tijdstip bezoek : dag om uur

Nadere informatie

Inventarisatieformulier klantprofiel

Inventarisatieformulier klantprofiel Inventarisatieformulier klantprofiel Bestemd voor: Samengesteld door: Datum: Inventarisatieformulier Klantprofiel, datum 24-10-2007, pagina 1 Algemene gegevens cliënt Naam: Voorvoegsel(s): Roepnaam: Voorletters:

Nadere informatie

DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: Uw woning huren of kopen?

DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: Uw woning huren of kopen? DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: Uw woning huren of kopen? 1 Met de vraag 'Een huis kopen of een huis huren?' kunt u op verschillende momenten in uw leven te maken krijgen. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Klant- en Risicoprofiel - Hypotheken Midden Nederland BV

Klant- en Risicoprofiel - Hypotheken Midden Nederland BV Klant- en Risicoprofiel - Hypotheken Midden Nederland BV Oudwijkerlaan 1D - 3581 TA Utrecht Website: hypothekenmiddennederland.nl e-mail: info@hypothekenmiddennederland.nl Telefoon: 030 276 32 18 Telefax:

Nadere informatie

KLANTPROFIEL HYPOTHEKEN

KLANTPROFIEL HYPOTHEKEN KLANTPROFIEL HYPOTHEKEN Adviseur: KLIENT/AANVRAGER: PARTNER: Naam:. Voorletters:. Adres:. PC/Plaats:. Telefoon:. Email:. Burg. Staat:. Algemeen klantprofiel Algemeen kennis en ervaring 1 Wat weet u van

Nadere informatie

Curo. Adres Postcode Plaats. Persoonlijk profiel

Curo. Adres Postcode Plaats. Persoonlijk profiel In het kader van de Wet Financieel Toezicht (WFT) kunnen wij uitsluitend tot dienstverlening overgaan nadat wij de volledig ingevulde vragenlijst hebben ontvangen. Naam Adres Postcode Plaats : : : : Persoonlijk

Nadere informatie

INVENTARISATIEFORMULIER HYPOTHEEKADVIES PARTICULIERE RELATIE. Afspraak gemaakt door : Naam relatie : Telefoonnummer relatie : Naam adviseur :

INVENTARISATIEFORMULIER HYPOTHEEKADVIES PARTICULIERE RELATIE. Afspraak gemaakt door : Naam relatie : Telefoonnummer relatie : Naam adviseur : INVENTARISATIEFORMULIER HYPOTHEEKADVIES PARTICULIERE RELATIE Afspraak gemaakt door : Naam relatie : Bestaande relatie Nieuwe relatie Telefoonnummer relatie : Naam adviseur : Tijdstip bezoek : dag om uur

Nadere informatie

Inventarisatieformulier

Inventarisatieformulier Aankoop bestaande / nieuwbouw woning Inventarisatieformulier Aankoopprijs nieuwe woning Naam Meerwerk adviseur / Verbouwing Datum en tijd inventarisatie Adres nieuwe woning Personalia Postcode nieuwe woning

Nadere informatie

1 UW HUIDIGE SITUATIE

1 UW HUIDIGE SITUATIE 1 UW HUIDIGE SITUATIE Uw huidige, financiële situatie is het startpunt van een advies. Door een goede inventarisatie van uw huidige situatie krijgen wij inzicht in uw huidige, getroffen voorzieningen.

Nadere informatie

Persoonlijk Financieel Overzicht

Persoonlijk Financieel Overzicht Persoonlijk Financieel Overzicht 19 augustus 2014 In dit rapport geven we u inzicht in uw persoonlijke financiële situatie op dit moment. Dit rapport is een overzicht en geen financieel advies. We hebben

Nadere informatie

Financieel Analyse Rapport Alle cijfers op een rij.

Financieel Analyse Rapport Alle cijfers op een rij. Financieel Analyse Rapport Alle cijfers op een rij. Wij hebben uitgerekend welk hypotheekbedrag u verantwoord kunt lenen, het bedrag dat uw partner kan lenen en het bedrag dat u gezamenlijk kunt lenen.

Nadere informatie

r Onbepaalde tijd :r Ja r Nee r Samenwonend, zonder samenlevingscontract raileenstaand :r Fulltime r Parttime,

r Onbepaalde tijd :r Ja r Nee r Samenwonend, zonder samenlevingscontract raileenstaand :r Fulltime r Parttime, Inventarisatie (klantprofiel) 2.1. Algemene (NAW) gegevens Cliënt 1 Cliënt 2 Naam Geboortedatum Geslacht Burgerlijke staat :1Man r Vrouw : 1Man 1Vrouw :1Gehuwd, gemeenschap van goederen 1Gehuwd, huwelijkse

Nadere informatie

Klantprofiel Eerlijk in Lenen.nl. 1: Persoonsgegevens. 2: Financiële kennis en ervaring

Klantprofiel Eerlijk in Lenen.nl. 1: Persoonsgegevens. 2: Financiële kennis en ervaring Klantprofiel Eerlijk in Lenen.nl Eerlijk in Lenen maakt voorafgaand aan een advies een klantprofiel om inzicht te krijgen in uw financiële situatie. Wij willen uw kennis op het gebied van financiële producten

Nadere informatie

Adviesburo van Oppen Pelzer Simons & Partners. Klantprofiel

Adviesburo van Oppen Pelzer Simons & Partners. Klantprofiel Adviesburo van Oppen Pelzer Simons & Partners Klantprofiel Versie Januari 2011 Toelichting op uw klantprofiel Bij het nemen van financiële beslissingen en aanschaffen van financiële producten is het van

Nadere informatie

Uw financiële situatie en wensen voor de toekomst. Hierbij ontvangt u onze financiële rapportage waarin wij de volgende scenario's hebben uitgewerkt:

Uw financiële situatie en wensen voor de toekomst. Hierbij ontvangt u onze financiële rapportage waarin wij de volgende scenario's hebben uitgewerkt: A. Voorbeeld en B. Voorbeeld-Voorbeeld Diemerkade 1 1111 AA Voorbeeldstad *** VERTROUWELIJK*** Datum: 14 september 2011 Onderwerp: Uw financiële situatie en wensen voor de toekomst. Geachte heer Voorbeeld

Nadere informatie

Inventarisatielijst. Personalia Naam. Adres. Postcode en woonplaats. Telefoonnummer thuis. Telefoonnummer werk. Telefoonnummer mobiel.

Inventarisatielijst. Personalia Naam. Adres. Postcode en woonplaats. Telefoonnummer thuis. Telefoonnummer werk. Telefoonnummer mobiel. Inventarisatielijst Personalia Naam Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer thuis Telefoonnummer werk Telefoonnummer mobiel Geboortedatum Geslacht Emailadres Burger Servicenummer (Sofi-nummer) Soort

Nadere informatie

Inventarisatieformulier Hypotheken

Inventarisatieformulier Hypotheken Inventarisatieformulier Hypotheken Om op voorhand een beter inzicht te krijgen in uw financiële situatie vragen wij u dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen voor het geven van een goed hypotheekadvies.

Nadere informatie

Financieel Risico Profiel Uw hypotheek en de inkomensrisico's

Financieel Risico Profiel Uw hypotheek en de inkomensrisico's Financieel Risico Profiel Uw hypotheek en de inkomensrisico's de heer A. Maatwerk en mevrouw B. Maatwerk-Advies 31 januari 2009 Uitgerekend voor u Inhoudsopgave 1. Dit rapport in het kort...3 2. Achtergrond

Nadere informatie

Oudedagsvoorzieningen

Oudedagsvoorzieningen Algemene informatie Oudedagsvoorzieningen VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN De productvormen Direct ingaande bancaire lijfrente Bij de direct ingaande bancaire lijfrente ontvangt de rekeninghouder

Nadere informatie

Hierna worden de belangrijkste stappen in de berekening van uw compensatie overkreditering toegelicht.

Hierna worden de belangrijkste stappen in de berekening van uw compensatie overkreditering toegelicht. Uitwerking compensatieberekening Eerste hypotheek of combi hypotheek Cliënt : Voorbeeld Beoordeling : Eerste hypotheek of combihypotheek Afgesloten in het jaar : 2006 Verstrekt krediet : 200.000,-- De

Nadere informatie

Algemene informatie oudedagvoorzieningen

Algemene informatie oudedagvoorzieningen Algemene informatie oudedagvoorzieningen Wij zetten de belangrijkste begrippen voor u op een rijtje: De productvormen... 2 Direct ingaande bancaire lijfrente... 2 Direct ingaande verzekerde lijfrente...

Nadere informatie

Dit advies is voor u gemaakt door: Telefoon: 06-51137470 E-mail : pbetman@wanadoo.nl

Dit advies is voor u gemaakt door: Telefoon: 06-51137470 E-mail : pbetman@wanadoo.nl De heer A. Anvrager A Mevrouw A. Anvrager B Gaastralaan 70 7311 ZH Almere Dit advies is voor u gemaakt door: Patrick Betman Telefoon: 0651137470 Email : pbetman@wanadoo.nl Berekeningsdatum 2242004 Uitgangspunten

Nadere informatie

Hierna worden de belangrijkste stappen in de berekening van uw compensatie overkreditering toegelicht.

Hierna worden de belangrijkste stappen in de berekening van uw compensatie overkreditering toegelicht. Uitwerking compensatieberekening Eerste hypotheek of combi hypotheek Cliënt Voorbeeld Beoordeling : Eerste hypotheek Afgesloten in het 2006 Verstrekt krediet 200.000,00 De eerste hypotheek (1H) wordt beoordeeld

Nadere informatie

Verantwoord lenen bij Delta Lloyd

Verantwoord lenen bij Delta Lloyd Verantwoord lenen bij Delta Lloyd Beste klant, De huizenprijzen zijn de laatste jaren flink gedaald. Daardoor houden steeds meer mensen na verkoop van de woning een restschuld over. Als de verkoopopbrengst

Nadere informatie

Klantprofiel Hypotheken

Klantprofiel Hypotheken Klantprofiel Hypotheken Klant 1 Klant 2 Naam.. Ondernemer ja nee ja nee Sinds.. Sinds. Dienstverband Fulltime Fulltime Part-time uur Part-time uur Vast Vast Flex/uitzend Flex/uitzend Bepaalde tijd Bepaalde

Nadere informatie

Hypotheek? Wij zijn uw bank.

Hypotheek? Wij zijn uw bank. Hypotheek? Wij zijn uw bank. U wilt een huis kopen? Wij bezorgen u onbezorgd woonplezier. U wilt voor de eerste, tweede of misschien wel derde keer een huis kopen. Een gezellige stadswoning in het centrum,

Nadere informatie

Blijvende aandacht voor uw hypotheek door een Erkend Hypothecair Planner biedt u veel voordeel

Blijvende aandacht voor uw hypotheek door een Erkend Hypothecair Planner biedt u veel voordeel Blijvende aandacht voor uw hypotheek door een Erkend Hypothecair Planner biedt u veel voordeel 1 Bij de koop van een woning krijgt de koopprijs veel aandacht. Natuurlijk is de prijs belangrijk. Maar de

Nadere informatie

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Als u eenmaal recht heeft op een ontslagvergoeding, dan kunt u deze vergoeding in feite op 3 verschillende manieren

Nadere informatie

Mijn pensioen. De heer R.R. Pietersen en Mevrouw J. Jenniskens. Op 21-09-2015 samengesteld door: P. de Groot R. Janssen ...

Mijn pensioen. De heer R.R. Pietersen en Mevrouw J. Jenniskens. Op 21-09-2015 samengesteld door: P. de Groot R. Janssen ... Mijn pensioen De heer R.R. Pietersen en Mevrouw J. Jenniskens P. de Groot R. Janssen Op 21-09-2015 samengesteld door:...... Handtekening(GR1221) Handtekening(JA1234) 15092175567210 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Hypotheek. Wilt u Nationale Hypotheekgarantie? Ja Nee

Hypotheek. Wilt u Nationale Hypotheekgarantie? Ja Nee Het klantprofiel moet inzicht geven in uw (financiële) situatie en uw wensen/doelstellingen als u een inkomensterugvalmee maakt. De volgende gegevens worden van u gevraagd: uw financiële positie, kennis,

Nadere informatie

Klantprofiel. Naam cliënt : Klantprofiel Verschure & Partners - 6 januari 2011-1 van 10

Klantprofiel. Naam cliënt : Klantprofiel Verschure & Partners - 6 januari 2011-1 van 10 Klantprofiel 2011 Naam cliënt : Adviseur : Ton Netjes 1 van 10 Toelichting op uw klantprofiel Bij het nemen van financiële beslissingen en aanschaffen van financiële producten is het van belang een optimale

Nadere informatie

de heer J. Voorbeeld mevrouw A. Voorbeeld-Pietersens

de heer J. Voorbeeld mevrouw A. Voorbeeld-Pietersens de heer J. Voorbeeld mevrouw A. Voorbeeld-Pietersens Financieel Rapport W.B.A. van Gulik Eigenaar 0548-626323 Grafiek netto besteedbaar inkomen bij arbeidsongeschiktheid van J. Voorbeeld Hierbij zijn wij

Nadere informatie

Hoe meer, hoe beter 2

Hoe meer, hoe beter 2 Sparen 2 Hoe meer, hoe beter Sparen Statistieken tonen elke keer weer aan dat Nederlanders voorop lopen in de wereld als het gaat om de hoogte van hun spaargeld. En terecht. Want wie wil er nu niet voorbereid

Nadere informatie

ADVISEURS IN ZEKERHEID

ADVISEURS IN ZEKERHEID Van: Assurantiën Financieringen Hypotheken Pensioenen Bankzaken Inventarisatieformulier klantprofiel Samengesteld door: Van den Hoven Assurantiën Pagina 1 van 9 ADVISEURS I ZEKERHEID Algemene gegevens

Nadere informatie

Graag gaan wij met u in een volgend gesprek dieper in op de stappen die u aan de hand van dit rapport wilt nemen.

Graag gaan wij met u in een volgend gesprek dieper in op de stappen die u aan de hand van dit rapport wilt nemen. De heer [#NAAM] en Mevrouw [#NAAMP] [#ADRES] [#POSTCODE] [#WOONPLAATS] Betreft: uw persoonlijk financieel advies Geachte heer en mevrouw, Als resultaat van ons prettige gesprek, waarin u uw wensen kenbaar

Nadere informatie

FINANCIËLE MARKT. Consumenten

FINANCIËLE MARKT. Consumenten 1 FINANCIËLE MARKT I n d i t o n d e r d e e l w o r d t d e l e z e r i n z i c h t v e r s c h a f t i n h e t o n d e r w e r p c o n s u m e n t e n. De volgende onderwerpen komen hierbij aan de orde:

Nadere informatie

Consumenten. Consumenten

Consumenten. Consumenten I n d i t o n d e r d e e l w o r d t d e l e z e r i n z i c h t v e r s c h a f t i n h e t o n d e r w e r p c o n s u m e n t e n. De volgende onderwerpen komen hierbij aan de orde: de economische

Nadere informatie

Leedsestraat 22, 9770 Kruishoutem Moretusstraat 6, 9120 Beveren-Waas. staes.siegfried@telenet.be, tel: 0478/313.389, http://www.siegfriedstaes.

Leedsestraat 22, 9770 Kruishoutem Moretusstraat 6, 9120 Beveren-Waas. staes.siegfried@telenet.be, tel: 0478/313.389, http://www.siegfriedstaes. versie 27/06/2014 Financieel Overzicht - Vragenlijst voor de cliënt (=verzekeringnemer): Naam:.Voornaam:... Voor welke perso(o)n(en) wordt dit document ingevuld? voor uzelf samen met uw partner enkel voor

Nadere informatie

Klantprofiel Individueel pensioen

Klantprofiel Individueel pensioen Klantprofiel Individueel pensioen 1 Inleiding Dit document heeft tot doel inzicht te verschaffen in uw persoonlijke financiële situatie. Inzicht in zowel uw persoonlijke als de financiële situatie zijn

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidverzekeringen Algemene informatie Arbeidsongeschiktheidverzekeringen VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV), de verschillende vormen De volledige AOV Deze verzekering biedt

Nadere informatie

De Hypotheek. De Hypotheekrente. Rentevastperiode. Wat is een hypotheek? Wat zijn de kosten van mijn lening? Variabele rente

De Hypotheek. De Hypotheekrente. Rentevastperiode. Wat is een hypotheek? Wat zijn de kosten van mijn lening? Variabele rente De Hypotheek Je gaat een woning kopen en hebt hiervoor een lening nodig van de bank. In deze toelichting proberen wij je inzichtelijk te maken wat een hypotheek is en wat de meest voorkomende vormen zijn.

Nadere informatie

Consumptief krediet (met hypothecaire zekerheid in tweede rang) (2H/CK)

Consumptief krediet (met hypothecaire zekerheid in tweede rang) (2H/CK) Uitwerking compensatieberekening Consumptief krediet (met hypothecaire zekerheid in tweede rang) (2H/CK) cliënt Voorbeeld Beoordeling consumptief krediet (CK) Afgesloten in het jaar 2006 Verstrekt krediet

Nadere informatie

Hypotheekrecht en - vormen

Hypotheekrecht en - vormen Hypotheekrecht en - vormen Wat is een hypotheek? Een hypotheek is in theorie een zekerheidsrecht. Wanneer u een hypotheek afsluit, geeft u het recht van hypotheek aan de geldverstrekker. Dit recht van

Nadere informatie

Risicoprofiel 123 INFORMATIE

Risicoprofiel 123 INFORMATIE 01 INFORMATIE Met behulp van deze vragenlijst kunt u zelf uw risicoprofiel vaststellen. Correcte invulling van de vragen en optelling van de punten leiden tot een bepaald beleggingsprofiel. Rekeningnummer:

Nadere informatie

FINANCIEEL ADVIES B.V. Klantprofiel

FINANCIEEL ADVIES B.V. Klantprofiel Klantprofiel Bij het nemen van financiële beslissingen en aanschaffen van financiële producten is het van belang een optimale afstemming te vinden tussen uw huidige en gewenste situatie en uw mogelijkheden.

Nadere informatie

Inventarisatieformulier klantprofiel

Inventarisatieformulier klantprofiel Inventarisatieformulier klantprofiel Bestemd voor: de heer Mr Test en mevrouw Test Samengesteld door: J. Borsboom Datum: 27-01-2006 Inventarisatieformulier Klantprofiel, pagina 1 Financiële gegevens Algemene

Nadere informatie

Klantprofiel vermogen - risico met beleggersrisicoprofiel (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)

Klantprofiel vermogen - risico met beleggersrisicoprofiel (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Klantprofiel vermogen - risico met beleggersrisicoprofiel (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële

Nadere informatie

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Cliënt Naam + Voorletters M/V Geboortedatum Adres Postcode + Woonplaats Wensen en doelstellingen Wat is de doelstelling

Nadere informatie

Klantprofiel hypotheken (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)

Klantprofiel hypotheken (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Klantprofiel hypotheken (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen,

Nadere informatie

1 UW HUIDIGE SITUATIE

1 UW HUIDIGE SITUATIE 1 UW HUIDIGE SITUATIE 1.1 UW GEGEVENS FINANCIEEL RAPPORT VOOR DHR. Test PERSONALIA Adres DHR. TEST Burgerlijke staat Alleenstaand Geboortedatum 01-01-1975 Geslacht Man INKOMEN UIT DIENSTVERBAND DHR. TEST

Nadere informatie

1 UW HUIDIGE SITUATIE

1 UW HUIDIGE SITUATIE 1 UW HUIDIGE SITUATIE Uw huidige, financiële situatie is het startpunt van een advies. Door een goede inventarisatie van uw huidige situatie krijgen wij inzicht in uw huidige, getroffen voorzieningen.

Nadere informatie

Het kopen en financieren van een woning

Het kopen en financieren van een woning Het kopen en financieren van een woning Beste heer/mevrouw, U staat op het punt om een (nieuwe) woning te kopen. Het kan zijn dat u zich als starter op de markt begeeft en dus voor het eerst een woning

Nadere informatie

Hypotheekvormen samengevat

Hypotheekvormen samengevat Er bestaan in Nederland enkele honderden hypotheekvarianten. Dat lijkt veel, maar de meeste varianten zijn afgeleid van een aantal hoofdvormen. Uw eigen wensen en persoonlijke situatie leiden al vaak tot

Nadere informatie

Financieel Analyse Rapport Voorbeeld

Financieel Analyse Rapport Voorbeeld 2012 Financieel Analyse Rapport Voorbeeld Datum: 4 september 2012 1 P a g e Onze gegevens Bedrijf: Duys Financiele Diensten Adviseur: W.M. Duys Adres Burgemeester van Banningstraat 40 Postcode - Plaats

Nadere informatie