Almere wil in 2030 de vierde stad van Nederland zijn. GGN ondersteunt woningcorporaties met hun sociale taak met. Check Sociaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Almere wil in 2030 de vierde stad van Nederland zijn. GGN ondersteunt woningcorporaties met hun sociale taak met. Check Sociaal"

Transcriptie

1 Editie / Almere wil in 2030 de vierde stad van Nederland zijn GGN ondersteunt woningcorporaties met hun sociale taak met 10 Check Sociaal Santander wil meer, beter en sneller klanten accepteren tegen lagere kosten 16 Schuldendatabase LIS op gespannen voet met privacy 18

2 Advertentie Het juiste product voor elke individuele klant. Goed om te weten. Experian helpt bedrijven wereldwijd om de winstgevendheid met hun klanten te optimaliseren. Met onze omvangrijke kennis en data van consumenten kunnen wij de individuele behoeften van consumenten inzichtelijk maken. Zo heeft Experian de Nederlandse bevolking ingedeeld in 10 groepen met in totaal 44 verschillende consumententypen. Experian helpt ook u om het gedrag van uw klanten te door - gronden, nieuwe markten en doelgroepen te definiëren, distributiekanalen te managen, de communicatie te optimaliseren en het resultaat van uw marketinginspanningen te meten. Boven dien leggen wij effectief contact met uw doelgroep. En niet onbelangrijk. Met onze (online) kredietinformatie beperkt u ook uw krediet- en frauderisico s. Zo hebt u straks uitsluitend betrouwbare en kredietwaardige klanten. Neem met ons de juiste beslissingen en bel of bezoek Goed om te weten. Experian is beursgenoteerd en heeft wereldwijd meer dan werknemers in 36 landen en ondersteunt klanten in meer dan 65 landen. De jaarlijkse omzet bedraagt meer dan 2,8 miljard.

3 Column Onze privacy in 2010 Er is veel te doen over onze privacy dezer dagen. De veiligheid van onze gegevens in de bestanden van de OV-chipkaart, de privacybezwaren tegen het rekeningrijden, de bewaarplicht van de verkeersgegevens en het Elektronisch patiëntendossier (EPD) zijn slechts enkele voorbeelden waarover de kranten vol stonden. Belangrijk is dat de veiligheid van onze gegevens wordt gewaarborgd en dat er geen misbruik plaatsvindt. Een belangrijk orgaan dat waakt over onze privacy is het College bescherming persoonsgegevens (CBP). Deze waakhond heeft onlangs de bouw van een Landelijk Informatiesysteem Schulden (LIS) stilgelegd, omdat het voor de tweede keer niet voldoet aan de wettelijke eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Alleen al vanwege het noodzakelijke draagvlak in de samenleving is het van belang dat er grondig naar deze privacyaspecten wordt gekeken. De Nederlandse Vereniging van Handelsinformatie - bureaus (NVH) en de Nederlandse Vereniging van Incassobureaus (NVI) hebben zich daarom uitgesproken tegen de bouw van het huidige LIS. Zij dringen er bij de overheid op aan een onafhankelijk dergelijk systeem en naar mogelijke alternatieven. Ook Experian steunt het standpunt van de NVH en de NVI. Bij het ter perse gaan van dit magazine neemt de Tweede Kamer een beslissing over het LIS. Helaas kunnen wij u nog niet over de uitkomst hiervan informeren, maar in dit magazine leest u meer over de standpunten van de NVH en de NVI. Daarnaast informeren wij u over veel meer nieuws en ontwikkelingen. Veel leesplezier! Goed om te weten! 05 Segmenteren op persoonskenmerken en rapportages beter presenteren? Het is nu mogelijk met de marketing oplossingen PersonView en InsightWizards van Experian. 06 Almere in 2030 de vierde stad van Nederland? De gemeente deed met behulp van Experian onderzoek naar de consequenties van de ambitieuze groeidoelstellingen van Almere op de lange termijn. 10 GGN succesvol met Check Sociaal. Samen met Experian heeft Groep Gerechts deurwaarders Nederland (GGN) een on line product ontwikkeld waarmee woningcorporaties woonfraude en wanbetaling kunnen voorkomen. 12 Een terugblik op de seminars, congressen en workshops. Lokale en internationale evenementen door Experian georganiseerd of waarvan Experian sponsor was. 14 Inhoudsopgave Experian introduceert Small Business Check. Eindelijk een online rapport waarmee de kredietrisico s van eenmanszaken vooraf goed en betrouwbaar in kaart worden gebracht. Colofon Wim Jansen Market President Het copyright van Vision berust bij Experian Nederland. Alle rechten voorbehouden. De redactie is niet aansprakelijk voor gegevens door derden verstrekt. Alle informatie uit het Magazine mag worden gereproduceerd of vermenigvuldigd, mits het in de context van het artikel blijft en met uitdrukkelijke vermelding van de bron: Experian Nederland. Experian Nederland Afdeling Marketing Verheeskade BE Den Haag Het relatiemagazine Vision is een uitgave van Experian Nederland en verschijnt in een oplage van 6500 stuks en minimaal twee keer per jaar. Redactie José Herstel Monique Groenewegen Shirly Minkman Eindredactie Monique Groenewegen Vormgeving Ri Graph design Van Nelle Ontwerpfabriek Drukwerk t PapierenHuys Teks t schrijver Pieter van Vliet 16 Santander wil meer, beter en sneller klanten accepteren. Alex Suanet en Edwin de Vaal lichten toe hoe zij de krediet- en frauderisico s beperken met New Business Strategy Management van Experian. 18 LIS op gespannen voet met privacy Arie van Herk (Nederlandse Vereniging van Handelsinformatiebureaus) en Jet Creemers (Nederlands Vereniging van Incassoondernemingen) leggen uit wat de mogelijke risico s zijn van het huidige LIS. Vision Magazine editie /2010 3

4 Marketing Nieuws Experian versterkt wereldwijde marketing positie Experian heeft United MailSolutions GmbH (UMS), een toonaangevend marketing bedrijf in Duitsland, overgenomen van de moedermaatschappij United MailSolutions AG. UMS zal voortaan opereren als Experian Cheetah Mail, de leverancier van marketing en customer intelligence. UMS heeft meer dan 150 klanten door heel Europa, onder andere in de branches van uitgeverijen, reizen, retail en financiën en mag Volvo, Lidl en Kuoni tot haar klanten rekenen. De overname van UMS is een belangrijke stap in de strategie van Experian voor het vergroten van haar wereldwijd snel groeiende online marketing activiteiten. Het bouwt ook verder op de bestaande aanwezigheid van Experian in Duitsland, Europa's grootste en snelst groeiende land wat betreft marketing bestedingen, aldus Forrester. Steve Lomax, Managing Director van Experian CheetahMail Europa merkte op: "UMS heeft een enorme reputatie in de marketing branche en de organisatie heeft een sterke strategische match met Experian CheetahMail, wat betreft klantgerichtheid, technologie en deliverability perspectief. Met deze overname groeit onze wereldwijde aanwezigheid en het geeft onze binnenlandse en internationale klanten in Duitsland toegang tot wereldwijde mogelijkheden." Advertentie Voor iedere persoon de juiste boodschap. Experian is beursgenoteerd en heeft wereldwijd meer dan werknemers in 36 landen en ondersteunt klanten in meer dan 65 landen. De jaarlijkse omzet bedraagt meer dan 2,8 miljard.

5 Marketing Nieuws Marktonderzoek met Mosaic Consumer Panel Op 3 en 4 november jl. werd door het NIMA en de MOA voor de achtste maal op rij het Marketing & Information Event in De Kuip georganiseerd. Alle disciplines binnen het marketingveld van CRM, DM, Communicatie tot Marketing Intelligence waren hier vertegenwoordigd. Ook Experian was evenals vorig jaar aanwezig met een stand voor Mosaic Consumer Panel. Met dit marktonderzoeksproduct dat Mosaic Huishouden koppelt aan een consumentenpanel van huishoudens, kunt u actie - gericht markt onderzoek verrichten. Vragen over het Mosaic Consumer Panel? Ga naar onze website of mail naar White paper: Consumer Insight voor een beter resultaat Experian publiceerde onlangs een whitepaper waarin de mogelijkheden worden toegelicht om marktonderzoeks - resultaten te vertalen naar de praktijk. Deze white paper beschrijft de vier stappen om in te spelen op de continu veranderende marktomstandigheden en dynamische behoeften en wensen van de consument. Dit met als uiteindelijk doel het verlagen van de marketing kosten en het verhogen van de conversie, de verkopen en de resultaten. Segmenteren op persoonskenmerken met PersonView Voorheen kon u uw klanten alleen identifi - ceren, kwantificeren en kwalificeren op huishoudenniveau. PersonView, een database met demografische gegevens over meerder jarigen in Nederland, voegt hier een compleet nieuwe dimensie aan toe. Met PersonView krijgen uw klanten een duidelijker profiel en kunt u eenvoudiger werken aan winst - gevende, langdurige relaties. Wilt u weten hoe PersonView uw klantenbestand kan verrijken of profileren? Ga naar onze website of mail naar U kunt de white paper GRATIS downloaden via of via bijgevoegd faxformulier. Rapportages beter presenteren met InsightWizards Maakt u vaak dezelfde soort rapportages? Waar veel dezelfde berekeningen achter zitten? Wilt u dit proces automatiseren, maar weet u niet hoe? Experian kan u daarbij helpen met de InsightWizards. InsightWizards zijn stroomdiagrammen verpakt in een handige wizard. Het is een tool die u helpt om uw input, output en rapportages te presenteren. Het zorgt ervoor dat complexe processen en berekeningen op een eenvoudige manier worden weergegeven, vastgelegd en uitgevoerd. Kortom: InsightWizards helpen u bij de uitvoering van complexe herhaalbare taken. Wilt u weten hoe het product InsightWizards u kan helpen? Neem contact op met uw accountmanager of mail naar Vision Magazine editie /2010 5

6 Interview Gemeente Almere Almere in 2030 de van Nederland? Experian maakt groeieffecten inzichtelijk voor de gemeente Het Rijk wil dat Almere in twintig jaar doorgroeit naar een stad van inwoners. Daardoor kan het de vierde stad van Nederland worden. Almere deed daarom onderzoek naar de haalbaarheid van de Schaalsprong Almere. Dit plan omvat nieuwe woningen en extra arbeidsplaatsen, aanpassingen in de infrastructuur en de wens dat Almere een sociaal, economisch en ecologisch duurzame stad zal worden. Met onder meer de ondersteuning van Experian en een speciaal ontwikkelde rekenmethode - gebaseerd op de Mosaic-segmentatie - kan Almere de komende jaren de gewenste richting inslaan. Verkennen van de consequenties Samen met Experian en RIGO (onderzoeksbureau voor woningbouw, volkshuisvesting en maatschappelijke aangelegenheden) verrichtte Almere onlangs onderzoek naar het effect van de Schaalsprong op de inwoners: een sociaaleconomische effectrapportage. Daarbij verkreeg Almere bij verschillende groeivarianten antwoorden op de vraag: welke variant voor de Schaalsprong heeft de grootste kans de door het Rijk, de regio en gemeente gestelde ambities te realiseren? Verder bood de rapportage duidelijkheid in de volgende vraagstukken: welk type inwoners hebben we in 2030 binnen onze gemeente? Hoe staat het met hun opleiding en hun inkomen? Hoe krijgen we een meer divers beeld (op basis van type huishoudens) in onze gemeente? De antwoorden vanuit de verschillende invalshoeken leidden tot het Concept Structuurvisie Almere 2.0. Het is een verkenning van de consequenties van de ruimtelijke varianten voor de bevolking van Almere. Dus welk type inwoners gaan wonen in de toekomstige nieuwbouwwoningen en wat is het effect hiervan op de bestaande wijken? Welke profielen horen bij de verschillende scenario s in verschillende ruimtelijke varianten?, vertelt Gerhard Dekker, teamleider Onderzoek en Statistiek bij de gemeente Almere. De kracht van Mosaic van Experian is dat je daar echt mee kan rekenen Experian: partner en meedenker Omdat deze benadering uniek is, ontwikkelde Experian een speciaal systeem, waarvan de Mosaic-profielen de bouwstenen vormen. RIGO gaf Almere inzicht in de consequenties van de nieuwbouw op de bestaande stad en haar inwoners. Vervolgens koppelden we de resultaten van RIGO aan de achterliggende kenmerken van de Mosaic-groepen en -typen. We verkregen zo een Mosaic-profiel voor de stad anno 2009, voor de voorkeursvariant Almere 2030 en voor de variant copy-paste 2030, aldus Dekker. De kracht van het Mosaic-systeem is dat je daar echt mee kunt rekenen, legt Dekker uit. Er zit een database achter met gegevens over inkomen, opleiding, enzovoort. Juist door die inhoud maakt Experian het voor ons mogelijk een systeem te bedenken, waarmee we aan het eind van het traject conclusies kunnen trekken in termen van kwantiteiten en kwaliteiten van mensen. Kortom: hoe ziet onze stad eruit in 2030? Met deze op Mosaic gebaseerde systematiek hebben we een vehikel waar we alle variabelen in kunnen stoppen en analyseren. Bovenal is Experian naast leverancier van data en rekencapaciteit, ook partner en meedenker in dit proces geweest. We hebben als partners met elkaar opgetrokken en hebben dit instrument samen ontwikkeld. Voorkeursvariant of copy-pastevariant? Met behulp van Mosaic kon Almere een overzicht maken, waarbij uiteindelijk onderscheid werd gemaakt tussen twee verschillende varianten. Enerzijds de voorkeursvariant waarin Almere sterk inzet op diversificatie van de woonmilieus en een westelijke oriëntatie en anderzijds de op het oosten gerichte copy-pastevariant, waarin Almere op dezelfde wijze doorgroeit en bouwt als voorheen. Dekker: Varianten die totaal andere mensen naar de stad 6 Vision Magazine editie /2010

7 Interview Gemeente Almere vierde stad trekken en andere effecten op de huidige wijken hebben. Met Mosaic kon Almere van elke variant een compleet sociaaleconomisch profiel schetsen en een rapport maken op basis van thema s als diversiteit, jongeren, senioren, herkomst, inkomen, opleiding, arbeidsparticipatie en de schuldenpositie van mensen in de toekomst. Zodoende kunnen we de voordelen en nadelen van beide varianten inzichtelijk maken en onderbouwen. Volgens Dekker is het een perfect instrument om verschillende varianten door te rekenen en daar zicht op te krijgen. En een betrouwbare variant: Betrouwbaarder dan de kosten-batenanalyses zoals gebruikt door de planbureaus. Het is een maatschappelijke kosten-batenanalyse op huishoudenniveau, waardoor we andere uitspraken kunnen doen dan alleen de gemiddelde stijgingen of dalingen in euro s. gaan we op, concludeert Dekker. Het is dan verantwoord om te kiezen voor een bepaalde variant. Het is tevens de grondslag voor de besluitvorming geweest. Daarmee is het doel al geslaagd. Goed voor elke stad Dekker spreekt zeker niet van een momentopname. Het geeft ons een denkkader voor het groeiproces van onze stad. We noemen in de rapportage een aantal krachten en kwetsbaarheden. Daar kunnen we bij de verdere ontwikkelingen van de stad zeker iets mee doen. We gaan controleren of de kwetsbaarheden inderdaad kwetsbaarheden blijken en blijven kijken of de krachten die we hebben gesignaleerd tot bloei komen. Gebeuren de zaken zoals wij in onze analyses hebben aangenomen? Wordt de werkelijkheid die we verwachten ook gerealiseerd? Dat de kennis en vaardigheden van Experian daarbij gebruikt zullen worden, staat voor Dekker vast. We hebben kennisgemaakt met Experian en dat was geweldig. Gegarandeerd doen we in de toekomst weer zaken met deze informatiespecialist. Ook raadt Dekker andere steden die op het punt staan uit te breiden of in te krimpen aan op deze manier naar de sociaaleconomische gevolgen voor hun bevolking te kijken. Elke stad kan op basis van de door Mosaic ontwikkelde instrumenten bepalen welke kant het met de stad op kan gaan. Het is een effectief instrument voor gemeenten die worstelen met een keuze tussen ruimtelijke alternatieven. Als je gaat sleutelen aan en variëren met de ruimtelijke structuur van je stad of aan de woningbouwvoorraden, dan is dit een perfect instrument, waarmee je de consequenties van verschillende varianten kunt overzien. Grondslag voor de besluitvorming Een ander voordeel vindt Dekker dat Experian de Mosaic-berekeningen voor alle betrokkenen zichtbaar maakt in een boekje met grafieken, kaarten en grafische illustraties. Het zijn niet alleen cijfers. Daarmee krijgen we een duidelijk beeld van wie de mensen in de stad zijn. Zo is het heel gemakkelijk communiceren met mensen die geen experts zijn. Je kunt het herkenbaar maken en visualiseren. Het communiceert prettig en gemakkelijk. Dat was voor ons ook een reden om samen te werken met Experian. Door de huisstijl van Experian hoef je slechts één keer per presentatie tien minuten stil te staan bij de systematiek. Vanaf dat moment kunnen de mensen het allemaal zelf lezen, begrijpen en interpreteren. Ze kunnen vervolgens meedenken. Dat is echt waardevol. We zochten naar een instrument om het communicatieve deel van dit traject smoel te geven en zichtbaar te maken. De mensen die uiteindelijk moeten besluiten wat de taakstelling van Almere wordt, zijn per slot van rekening geen experts in kostenbatenanalyses. Er is duidelijk iets zichtbaar gemaakt: die kant kunnen we op en die kant Gerhard Dekker, teamleider Onderzoek en Statistiek gemeente Almere Vision Magazine editie /2010 7

8 Fraude nieuws CheetahMail Nationaal meldpunt ongewenst huurdersgedrag onderdeel Experian Het Nationaal meldpunt ongewenst huurdersgedrag (NMOH) heeft zijn activiteiten voortgezet onder de vlag van Experian Nederland. De stichting hield zich de afgelopen twee jaar actief bezig met de ontwikkeling van het Klachten- & Kansenregister. Met dit register kunnen corporaties en commerciële verhuurders in een vroeg stadium problemen bij huurders signaleren. Daarmee levert het register een actieve bijdrage aan het terugdringen en voorkomen van overlast van huurders, huurachterstanden en fraude als onderverhuur, doorverhuur en hennepkwekerijen. Het Klachten- & Kansenregister is niet uitsluitend bedoeld om woonfraude te ontmoedigen en huurachterstanden terug te dringen. Het is er ook op gericht om huurders met een negatief huurverleden een nieuwe kans te geven. Voor het register is een protocol opgesteld dat is aangemeld bij het College bescherming persoons gegevens (CBP). Hierdoor ongeautoriseerd gebruik is uitgesloten. De overname van NMOH door Experian is een belangrijke noodzakelijke stap in de verdere ontwikkeling van de stichting. Door aansluiting bij Experian kan de doelgroep beter worden ondersteund en kunnen aanvullende producten ontwikkeld worden. Verder kan een servicedesk worden ingericht waar huurders vragen kunnen stellen en inzage kunnen krijgen. Meer informatie? Bel of gebruik het faxformulier. Seminar woonfraude In maart 2010 zal het Nationaal Meldpunt Ongewenst Huurdersgedrag (NMOH) een seminar organiseren over de aanpak van woonfraude. Onder leiding van dagvoorzitter Willem Hoogendam zal een discussie over de aanpak van woonfraude plaatsvinden, met landelijke en regionale politici, woningcorporaties en commerciële vastgoedbedrijven. Daarnaast worden presentaties gegeven over de werkwijze van NMOH en de oplossingen van Experian. Het doel van het seminar is enerzijds de diverse partijen dichter bij elkaar brengen en samenwerking bevorderen door het delen van informatie. Maar ook het wegnemen van weerstanden tegen het delen van informatie is onderwerp op deze bijeenkomst. Daarnaast worden de diverse oplossingen besproken, online demon - straties gegeven en alle (nieuwe) mogelijkheden getoond. Meer informatie over het seminar? Bel of gebruik het faxformulier. 8 Vision Magazine editie /2010

9 Fraude nieuws 78% van huishoudens met probleemschulden woont in huurhuis Resultaten onderzoek gepubliceerd in Rondom 10 Van de huishoudens met risicovolle schulden woont 78 procent in een huurwoning en wat betreft het opleidingsniveau heeft 43 procent van deze groep heeft een lage opleiding en 41 procent een middelbare opleiding. Dat blijkt uit een onderzoek van Experian, onlangs gepresenteerd in het televisieprogramma Rondom 10. Zo n Nederlandse huishoudens hebben langdurige risicovolle schulden. Voor deze mensen is de schuld zo groot dat ze het niet meer op eigen kracht kunnen oplossen. Van de mensen met risicovolle schulden is 35 procent onder de 35 jaar en heeft geen kinderen. Een derde van de mensen met risicovolle schulden heeft gewoon een fulltime baan. Bijna de helft van de mensen met een problematische schuld is alleenstaand. De groep Nederlanders met problematische schulden heeft steeds vaker een inkomen van modaal of anderhalf keer modaal. In 2007 had ruim 20 procent van de mensen met problematische schulden een modaal inkomen. Vorig jaar was dat bijna verdubbeld naar 38 procent. Ook het aantal probleemgevallen met een inkomen van anderhalf keer modaal nam toe, van 8 naar 14 procent. Opvallend is ook dat een op de tien mensen met risicovolle schulden twee of meer auto s voor de deur heeft staan. De helft heeft nog altijd één auto. Lenen doen schuldenaren relatief vaak via internet (28 procent). Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Jetta Klijnsma lichtte tijdens de uitzending toe dat een te groot deel van Nederland niet meer in staat is de tering naar de nering te zetten. We zijn met zijn allen op te grote voet gaan leven. Peter Meefout in dienst bij Experian Sinds 12 oktober jl. is Peter Meefout werkzaam bij Experian Nederland in de functie van Sales Director Credit Services. Ooit begonnen als reporter bij Dun & Bradstreet (D&B) leerde Peter al vroeg het klappen van de zweep in de informatiebranche kennen. Inmiddels is er veel veranderd, maar in de kern draait het nog steeds om hetzelfde principe: kwalitatief hoogwaar dige informatie leveren waardoor verantwoorde kredietbeslissingen kunnen worden genomen en problematische schulden en overkreditering kunnen worden voorkomen. Mijn indiensttreding bij Experian heeft voor mij de betekenis van thuiskomen. De oplossingen van Experian bepalen het verschil tussen winst of verlies, tussen groei of stilstand of zoals Hans Gillis (Director Marketing Services Group van Experian Nederland) het zo treffend zegt: Experian zorgt voor betere resultaten. Deze garantie te kunnen bieden aan meer dan 3000 klanten geeft mij een enorme kick. Experian Credit Services voelt voor mij aan als een warme jas, aldus Peter. Wilt u contact met Peter Meefout? Mail naar Vision Magazine editie /2010 9

10 Interview GGN GGN helpt met Check So socialetaakwoningcorpo Met preventief screenen van (kandidaat-)huurders meer grip op huurincasso s krijgen, huurachterstanden voorkomen en ontruimingen terugdringen. Dat is het doel en de werking van de Check Sociaal dat GGN, Gerechtsdeurwaarders en Incassospecia lis - ten, in samenwerking met Experian voor woningcorporaties ontwikkelden. En dat het werkt, blijkt uit het feit dat inmiddels zo n vijftig woningcorporaties van deze online service van GGN gebruikmaken. GGN is een toonaangevende organisatie van Gerechtsdeurwaarders en Incassospecialisten in Nederland, met 28 vestigingen en 1300 medewerkers landelijk actief op het gebied van creditmanagement. Innovatie en continu investeren in productontwikkeling staan bij de fullservice creditmanagementorganisatie hoog in het vaandel. We proberen zo doeltreffend mogelijk in te spelen op nieuwe marktsituaties, met als doel een optimaal rendement voor onze opdrachtgevers, aldus Jan van Doorn (regio salesmanager) en Matthijs Brekelmans (contract - manager huurincasso) van GGN. Check Sociaal Het bovenstaande ging in 2008 zeker op voor de woningcorporatiebranche (een segment waarin GGN sterk is vertegenwoordigd) toen GGN en Experian de Check Sociaal introduceerden. GGN wil meedenken met de woningcorporaties. Duidelijk was dat ze met huisvesting steeds socialer moesten worden. Met Check Sociaal leveren we een belangrijke bijdrage om dat op een gecontroleerde en verantwoorde wijze te doen. Uit een landelijk GGN-onderzoek naar de staat van huurachterstanden bleek dat het bij tachtig procent van de ontruimingen huurders betreft die nog geen twee jaar in hun huurwoning wonen. De overheid wilde dat het probleem werd aangepakt en dat Onze relatie Vestia Rotterdam-Zuid had in 2007 negentig ontruimingen. Sinds 2008 is het aantal gehalveerd en het gebruik van Check Sociaal heeft hierbij een belangrijke rol gespeeld. het aantal uitzettingen zou verminderen. Met diverse woningcorporaties hebben wij deze cijfers vervolgens geanalyseerd en samen met Experian de Check Sociaal ontwikkeld, aldus Matthijs. Rood stoplicht GGN maakt al ruim tien jaar naar volle tevredenheid gebruik van de bekende Experianinstrumenten Credit Check en Autotrace. De Check Sociaal maakt gebruik van deze beide producten die zijn aangepast en toegesneden op de woningcorporatiebranche. Zo richt dit systeem zich puur op de persoon en op zijn of haar betaalgedrag. De corporatie kan de huurder online checken via de GGN-website. Op grond van de getoonde informatie gaat de corporatie het gesprek aan met de huurder. Zeker bij een rood stoplicht hebben zij te maken met een discutabele huurder en een potentiële ontruiming. De corporatie besluit dan welke voorzorgsmaatregelen worden genomen en of er een begeleidingstraject wordt opgezet. GGN benadrukt dat Check Sociaal niet is ontwikkeld om huurders te weigeren. Maar om met screening vooraf te waar borgen dat de huurder binnen kan komen en binnen kan blijven. Dus we willen met een simpele check veel gevaar en risico s buiten de deur houden. De corporatie kan zo de gang van zaken beter in de gaten houden, bijvoorbeeld door een scherpere bewaking te hanteren. Voorkomen van schulden GGN kan op zijn beurt met de resultaten van Check Sociaal eerder inspringen bij het incassotraject. Dus puur preventief, zoals GGN benadrukt dat Check Sociaal niet is ontwikkeld om huurders uit te laten zetten, maar om ze binnen te houden. 10 Vision Magazine editie /2010

11 Interview GGN ciaal mee aan raties eerder aanmanen. Hoe eerder wij een zaak krijgen, hoe kleiner de kans op een gerechtelijk traject en hoge extra kosten. We voorkomen zo dat de huurder nog dieper in de ellende raakt. De samenwerking tussen GGN en de woningcorporaties is dus vooral gericht op het voorkomen van schulden in plaats van pas te handelen als iemand al in een problematische schuldsituatie verkeert. We voeren feitelijk aan de voordeur al een laatstekansbeleid. Die handelswijze blijkt ook veel goedkoper voor corporaties. Dat wij daar mogelijk minder vorderingen door krijgen, nemen wij op de koop toe. Voor ons is het een serviceproduct voor onze klanten. Het is een voorziening die wij de corporaties aanbieden en daardoor hebben we meer tevreden klanten. In het begin lag het nog gevoelig. Vijf jaar geleden was het absoluut onbespreekbaar dat we checks gingen doen op kandidaat-huurders. Ze hadden toch immers een huurplicht? Wat had die check dan voor zin? Corporaties waren bang voor het weigeren van huurders. Zeker met het oog op de zwakkeren in onze samenleving was dit not done. Nu we drie jaar verder zijn, ervaren zij het als een waardevolle toevoeging om in gesprek te gaan met die kandidaat-huurder. Zo kunnen zij hun sociale taak nog beter vervullen. Voorbeeldige wisselwerking GGN en Experian gaan ondertussen verder met de ontwikkeling van Check Sociaal. We gaan met Experian de data nog verder uitbreiden en meer verfijnen en daarmee het product verder verbeteren. Zeker ook met de hulp en input van de corporaties. Check Sociaal is daarmee een voorbeeldige wissel- en samenwerking tussen GGN, Experian en de woningcorporaties. Jan van Doorn, regio salesmanager, en Matthijs Brekelmans, contractmanager huurincasso van GGN Vision Magazine editie /

12 Terugblik events Vlnr: Nadia Pesce van Vodafone Italië, Javier M. Castillero & Juan A.S. Arribas van Yoigo Spanje en Maarten van Essen van Vodafone Nederland Telecom Forum 2009 Het International Telecom Forum is het jaarlijkse event voor credit risk professionals in de telecom & multimedia sector. Deze 4e editie vond plaats in Noordwijk aan Zee in oktober. Vlnr: Jan Holtet & Wenche Garder van Netcom Noorwegen en Kim Ahola van Experian Vlnr: Thomas Boothe van Ericsson Zweden en Wim Jansen van Experian Vlnr: Jan Start van Preventel, Maarten van Essen van Vodafone en Steven Oudshoorn van Experian Connie Maathuis van NDA en oestermeisje Credit Expo Borrel Op de 5e Credit Expo op 4 november 2009 in Rotterdam organiseerde Experian een champagne met oesters borrel voor haar relaties. Bijna 80 gasten kwamen langs in de Experian stand! Peter Meefout, Sales Director Experian Toms Smits van GGN, Gerard Kappert van Marjoc Finance en Adriaan Hebly van Creditmas Demonstratie ID Screening Hans van Leeuwen van T-Mobile, Arthur Haerkens van Taxwell en Joop Lobstein voormalig directeur BKR Jet Creemers van Stichting Verantwoord, Peter Crafoord van CCM en Arnout Bonselaar van Experian Oestermeisje 12 Vision Magazine editie /2010

13 Terugblik events Vlnr: Scott Carter, Jonathan Walsh en Martin Rossak van Experian, Rob Dekker en Ignaas Scholten van ABN AMRO Nedeland Experian User Event 2009 Credit Risk Forum Prague Het Experian International Credit Risk Forum is uitgegroeid tot hét Credit Risk event dat fraudespecialisten niet meer willen missen. De 9e editie vond in november plaats in november in Praag. Het Experian User Event 2009, de klantdag voor gebruikers van software en data van Experian Business Strategies, vond afgelopen september plaats in Lelystad. Het thema was Grip op de toekomst met klantencases van ANWB en AgriRetail en een actieve slip & grip training als sluitstuk! De winnaar van de SIM Risk Challenge: het team van The Royal Bank of Canada EMMA uitreiking Tijdens de Nationale marketing Conferentie werden namens Experian CheetahMail de Marketing Awards (EMMA s) uitgereikt. Vlnr: Roy Romijn van GGN, Clemens Waters van Groenewegen & Partners, Adrian Hebly van Creditmas en Erick van Mastrigt van Mastrigt & Partners Vision Magazine editie /

14 Credit Services innovaties Experian lanceert Small Business Check Meer dan de helft van alle bedrijven in Nederland bestaat uit eenmanszaken en ZZP-ers. Jaarlijks komen er gemiddeld nieuwe bedrijven bij waarvan weinig tot geen krediethistorie bekend is. Wist u dat? Door het ontbreken van essentiële in formatie was het beoordelen van de krediet risico s in dit segment tot nu toe een moeilijke opgave. Experian biedt vanaf nu de oplossing met de online Small Business Check. Kenmerkend voor kleine zelfstandigen is dat zij zowel ondernemer als privé persoon zijn. Daarom worden in dit rapport zakelijke gegevens gecombineerd met de persoon - lijke informatie van de eigenaar. Zo maakt Experian de kredietwaardigheid van kleine ondernemingen in Nederland inzichtelijk. Bij de ontwikkeling van de Small Business Check is diepgaand onderzoek verricht door scoringspecialisten van Experian. Dit onderzoek toonde aan dat indien de Delphi consumentenscore wordt gecombineerd met KvK-gegevens, MOSAIC Huishouden informatie en gegevens van onroerend goed, de voorspelkracht met gemiddeld 38 procent toeneemt ten opzichte van een scoremodel gebaseerd op uitsluitend bedrijfsgegevens. Een kredietrapport specifiek voor kleine bedrijven zou een waardevolle aanvulling kunnen zijn. Armin Hoekstra, Credit Risk Manager van KPN Wij hebben voor het beoordelen van deze groep klanten samen met Experian een beslissingsboom opgezet. Deze werkt goed. Kevin Jonkman, Manager Credit Control bij PontMeyer Gratis proefrapport ontvangen? Bezoek of gebruik het faxformulier. Experian lanceert oplossing voor incassostrategie Experian lanceert Portfolio Management, een nieuwe incassoservice waarmee bedrijven, van klein tot groot, kunnen profiteren van geavanceerde instrumenten om gesegmenteerde incassostrategieën te ontwikkelen. Het Portfolio Management pakket wordt geleverd als een geïntegreerde service en vraagt minimale setup kosten en -tijd en geen investering in infrastructuur. Voor het nauwkeurig beoordelen van debiteurenrisico s en de kans op succesvol incasseren, maakt de service volledig gebruik van alle klantgegevens, (eventueel) externe data, software en analyses. Het Portfolio Management pakket segmenteert de debiteurenportefeuille waardoor de meest geschikte acties per type debiteur kunnen worden bepaald. Op 11 februari 2010 organiseert Experian een collections workshop. Hier zal de collectionsmanager van npower (onderdeel van RWE) een Business case presenteren en zullen presentaties gegeven worden van PMP en Tallyman Colllections Sofware. Hierin zullen PMP en ook Tallyman worden gepresenteerd en toegelicht door klanten. Gebruik het faxformulier als u zich direct wilt inschrijven. 14 Vision Magazine editie /2010

15 Credit Services innovaties Experian brengt wereldprimeur op Credit Expo: ID Screening Fraude met identiteit is wereldwijd de meest voorkomende vorm van fraude. Het voorkomen van verliezen door fraude is een van de grootste uitdagingen voor het bedrijfsleven. Een van de meest effectieve fraude bestrijdingstrategieën is het signaleren van fraudeurs tijdens de klantacceptatie en bij het aannemen van nieuwe medewerkers. ID Screening Hiervoor biedt Experian nu de ID Screening. Een bewezen oplossing die ID fraude detecteert voordat een relatie wordt aangegaan. ID Screening wordt gebruikt bij het verstrekken van financiële producten, bij het leveren op krediet, bij huur- of verhuurtransacties, maar ook bij het aannemen van nieuwe medewerkers. ID Screening helpt ondernemingen bij het beperken van hun frauderisico s. ID Screening bevat 4 modules ID Screening controleert het document, de daarin aanwezige gegevens plus gegevens die kunnen worden toegevoegd. Het product bevat 4 modules: ID Screening Document Check ID Screening Nederland ID Screening Internationaal ID Screening Background Check ID Screening ID Screening Document Check ID Screening Nederland ID Screening Internationaal ID Screening Background Check Meer informatie? Bel of gebruik het faxformulier. Alle online credit services in een nieuw jasje! Binnenkort zullen al onze online credit services, te weten Credit Check, Autotrace, Easy Check, Best Address en PO Box to Address worden vernieuwd. De uitstraling van de online applicatie is compleet ge-restyled en aangepast aan de nieuwe huisstijl van Experian. De informatie die u kunt opvragen is ongewijzigd gebleven. Alleen het gebruikersgemak is verbeterd! Binnenkort ontvangen de gebruikers van deze diensten meer informatie. Vision Magazine editie /

16 Interview Santander Santander wil me sneller klanten ac Op meer geautomatiseerde, betere en snellere wijze de juiste klanten accepteren en verliesgevende prospects buiten de deur houden. Alex Suanet (Head of Risk Benelux) en Edwin de Vaal (Manager Risk) en hun team zijn dagelijks bezig deze doelstelling voor Santander Consumer Finance Benelux te realiseren. Zij doen dit onder meer met de hoogwaardige oplossingen van Experian voor het automatiseren van beslissingsprocessen en met hun consumentendata. In de zomer implementeerde deze verstrekker van persoonlijke leningen en doorlopende kredieten namelijk de New Business Strategy Management-oplossing van Experian. Voor Santander is het doel van de samenwerking tweeledig: allereerst zoveel mogelijk potentiële winstgevende klanten accepteren en daarnaast bestaande klanten identificeren die meerdere kredietproducten willen afnemen. Volgens Suanet zijn beide doelen te bereiken door de beslissings - processen efficiënt en effectief in te richten. Het zijn processen waar wij 24 uur per dag mee te maken hebben, op verschillende plekken in onze organisatie. Bijvoorbeeld bij een verkoop via de winkelvloer of online via onze website. Een klant moet ook kunnen wachten op de beslissing. In seconden dient de inschatting te worden gemaakt op basis van de consumentengegevens en risico - karakteristieken die ons ter beschikking staan. Daarnaast mag een goede klant nooit de dupe worden van de regels die wij hanteren om niet- of slecht betalende klanten te voorkomen. Deze processen dienen tegen lagere handlingkosten plaats te vinden en tegelijkertijd de fraude- en kredietrisico s te verminderen. Dit laatste ter bescherming van zowel de klant als Santander. Om een goede balans te krijgen zal een juiste afweging moeten worden gemaakt om tot een weloverwogen beslissing te komen. Voor dat doel gebruiken we de data en de systemen van Experian, vertelt De Vaal. Alex Suanet, Head of Risk Benelux en Edwin de Vaal, Manager Risk Strategieën en beleidsregels De New Business Strategy Managementoplossing van Experian combineert operationeel en strategisch management van het 16 Vision Magazine editie /2010

17 Interview Santander r, beter en epteren veel efficiënter en effectiever. We zitten zelf aan de knoppen, aan het stuurwiel van het riskproces en we bepalen zelf de richting, bijvoorbeeld op basis van nieuwe trends in de markt. En een nieuwe richting kunnen we eerst simuleren voordat we live gaan. Het totaal aan voordelen geeft ons veel vertrouwen. We werken er nog niet zo lang mee, maar de verwachtingen zijn zeer hoog wat betreft hogere acceptatiecijfers, minder wanbetalers en lagere bedrijfskosten. complete registratieproces; van aanvraag tot klant. De aanvragen komen binnen via onze website, intermediair of andere kanalen in ons operationele systeem waar ook diverse andere handelingen plaatsvinden. Door Strategy Manager worden alle gegevens gewogen. Dit is inclusief de stroom aan consumentendata uit diverse bronnen. Vervolgens loopt het systeem alle regels af die door de riskmanagers zijn gedefinieerd en wordt besloten de klant wel of niet - of onder bepaalde voorwaarden - te accepteren. Door het systeem worden zelfs de redenen vermeld. De resultaten worden vervolgens teruggekoppeld naar het operationele systeem, waar de aanvraag op verschillende manieren en langs verschillende kanalen verder wordt afgewikkeld, legt Suanet uit. Regie en controle Het is een tool om het acceptatieproces geheel geautomatiseerd te laten verlopen. Bovenal biedt het systeem de mogelijkheid vanuit de business aanpassingen te doen. Het is een flexibel acceptatiesysteem waar we zelf grotendeels de regie en controle over hebben. Bijvoorbeeld voor de bepaling en wijziging van de regels om nieuwe klantgroepen te benaderen en te accepteren. Of door de acceptatiegraad te verhogen en tegelijkertijd het risico te managen. Het biedt mogelijkheden die we voorheen niet voor mogelijk hadden gehouden. Zo maken we steeds nieuwe stappen vooruit. Bijvoorbeeld op het gebied van regels voor specifieke klanten(groepen). Wij zitten in de cockpit en draaien aan de knoppen, zegt de Vaal. Wij zitten aan de knoppen Deze werkwijze betekende voor Santander een grote stap voorwaarts. We zijn een stuk professioneler gaan werken, vult Suanet aan. Voorheen werden alle aan vragen handmatig ingevoerd en voor aan passingen moest een IT-project worden opgezet. Dat bracht hoge kosten, een groot beroep op mankracht en een maandenlange doorlooptijd met zich mee. Nu kunnen we de vertaalslag naar IT achterwege laten. De riskmanagers kunnen alles zelf invoeren, uitvoeren, regelen en testen. Dat maakt ons Wij zitten in de cockpit en draaien aan de knoppen Dunne scheidslijn In de praktijk komt het erop neer dat Santander met New Business Strategy Management de dunne scheidslijn opzoekt van een klant wel of niet accepteren. Tussen iemand voor honderd procent terecht afwijzen en iemand voor honderd procent terecht accepteren zit een groot grijs gebied. Wij willen die hele dunne scheidslijn zien te vinden. Iemand die in eerste instantie onterecht is afgewezen, kunnen we dan alsnog accepteren. Iemand die onterecht is geaccepteerd, kan alsnog worden afgewezen. Het is een proces dat we continu evalueren en verfijnen om nog betere resultaten te boeken. De Vaal vertelt verder: Het ultieme doel is natuurlijk om honderd procent zwartwitbeslissingen te kunnen nemen. Een deel zal echter altijd grijs gebied blijven. Hoe goed systemen ook zijn, menselijke denkkracht en gevoel zorgen ervoor dat systemen nog beter functioneren en ons ondersteunen bij het meer, beter en sneller accepteren tegen lagere kosten. Samen met New Business Strategy Management komen we bij Santander een heel eind. Over Santander Santander Consumer Finance is onderdeel van de Santander Groep, die behoort tot de grootste financiële instellingen wereldwijd en binnen Europa tot de absolute top. Met vestigingen in meer dan veertig landen geniet de Santander Groep het vertrouwen van ruim 65 miljoen klanten. Het onderdeel Santander Consumer Finance focust zich binnen de Santander Groep op het aanbieden van financiële diensten aan consumenten, retailers en automotive bedrijven. Vision Magazine editie /

18 Interview Arie van Herk en Jet Creemers LIS op gespannen voet met privacy Arie van Herk, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Handelsinformatie - bureaus (NVH), en Jet Creemers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen (NVI), vertellen waarom zij en hun achterban vinden dat één centrale schuldendatabase onnodig en onwenselijk is. De urgentie In 2005 namen het Leger des Heils, de DSB Bank en de gemeente Tilburg het initiatief voor een registratie van schulden. Alle instanties, zowel privaat als publiek, waren het met elkaar eens dat problematische schulden bij particulieren effectief en vooral preventief moesten worden aangepakt. Een overkoepelend registratiesysteem van schulden zou daaraan zeker bijdragen. Ook de NVH, de NVI en hun leden deelden deze mening, en dit is nog steeds het geval. Het initiatief voor een registratiesysteem werd opgepakt door de heer Zalm, in zijn functie als minister van Financiën. Hij besloot tot het inrichten van een centraal registratiepunt Landelijk Informatiesysteem Schulden (LIS). Stichting LIS i.o. Een werkgroep LIS werd ingesteld. De deelnemende partijen waren de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Leger des Heils, de Nederlandse Vereniging van Volkskrediet (NVVK), Thuiswinkel.org, de Nederlandse Vereniging voor Marktwerking in Energie (VME), EnergieNed, vereniging van woningcorporaties Aedes, de Vereniging van Financierings ondernemingen in Nederland (VFN) en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), die zich verenigden in de Stichting LIS i.o. Vanaf 2005 is hard gewerkt aan de opzet, wat niet heeft kunnen voorkomen dat forse vertraging is ontstaan. Stillegging door CBP Nu is er wederom vertraging ontstaan, doordat de bouw van het LIS per 7 oktober jl. door het College bescherming persoonsgegevens (CBP) is stilgelegd. Voor de tweede keer in een jaar heeft het CBP geconcludeerd dat het LIS niet aan de wettelijke eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) voldoet. Er zijn nog te veel vragen rondom de wijze waarop het LIS omgaat met privacyaspecten. Ook over fundamentele onderdelen als doelomschrijving en de toetredings- en registratiecriteria is nog onvoldoende duidelijkheid. Scheiding krediet- en schuldregistraties Zoals het CBP ook schrijft, werkt een schuldenregistratie veel meer stigmatiserend dan een kredietregistratie. Dit betekent dus dat er hogere eisen gesteld mogen worden aan het waarborgen van de privacy en de toegankelijkheid voor het individu. Men moet voorkomen dat vele duizenden medewerkers op administratieve afdelingen inzicht krijgen in schulden van Nederlanders Bovendien dient een kredietregistratie aan wezenlijk andere eisen te voldoen dan een schuldenregistratie. Daarom is het goed schuldenregistraties te laten uitvoeren door daarin gespecialiseerde bedrijven als incasso- ondernemingen en handelsinformatiebureaus. Voorkom uitwisseling van privacy - gevoelige informatie Dit kan door koppeling van bestaande databestanden van bijvoorbeeld potentiële LIS-deelnemers en mogelijke andere beschikbare databestanden in de markt, die uitspraken over kredietwaardigheid en betaalgedrag kunnen versterken. Per aanvraag worden deze databestanden geraad- pleegd. De informatie wordt versleuteld tot een scoring. Hierna worden de scores die uit de diverse databases komen, gewogen tot één score die de relatieve schuldpositie aangeeft. Omdat in dit systeem gebruik wordt gemaakt van scoringstechnieken, is de besluitvorming altijd eenduidig en objectief. Volgens Jet Creemers is het grote voordeel van deze oplossing dat gebruik wordt gemaakt van bewezen veilige systemen, die zijn goedgekeurd door het CBP. Bovendien worden bestaande bronnen gekoppeld, zonder dat een directe uitwisseling van privacygevoelige informatie plaatsvindt. Dit zorgt ervoor dat onze gegevens veiliger zijn. Een schuldenregistratie kan zo snel en conform de privacywetgeving worden ingevoerd. Arie van Herk licht toe dat er nog een ander niet te onderschatten voordeel is. Door gegevens te versleutelen en gebruik te maken van scoringstechnieken, wordt voorkomen dat vele duizenden medewerkers op administratieve afdelingen van LIS-deelnemers en -participanten inzicht krijgen in schulden van Nederlanders die een lening aanvragen, een dienst willen afnemen of een artikel willen aanschaffen. Lobby Zowel de NVI als de NVH hebben diverse gesprekken gevoerd met politici om draagvlak te creëren voor hun voorstel. Het lijkt erop dat dit draagvlak inmiddels is ontstaan. Op 17 december stond het onderwerp op de agenda van het Algemeen Overleg van de ministerraad. Helaas was de uitslag van dit overleg bij het ter perse gaan van dit magazine nog niet bekend. Als u over de laatste berichtgeving wilt lezen, of uw mening wilt geven over dit onderwerp, dan raden wij u aan een bezoek te brengen aan 18 Vision Magazine editie

19 Experian White Papers The benefits of a dedicated collections system De schaal waarop en de snelheid waarmee de recessie om zich heen heeft gegrepen, is ongekend. Het aantal accounts met een betalingsachterstand stijgt en de hoogte van de schulden neemt toe. Credit management teams worstelen met de cashflow en de schulden stapelen zich op wat leidt tot toenemende solvabiliteitseisen op een moment dat kapitaal erg duur is. In een poging de stijgende stroom aan verliezen het hoofd te bieden, krijgen incassomanagers het budget en het mandaat om software te implementeren die de standaard managementprocessen automatiseert en verbetert - en om dit snel te doen. How to motivate your collections team with incentives that work Stelt u zich eens voor: u staat in de schoenen van een medewerker uit uw incasso team. Het aankomende jaar wordt een uitdaging. De werkdruk stijgt naarmate het land dieper in de recessie zakt en ook de consumentenschulden nemen toe. Er worden lange, stressvolle dagen gemaakt, waarop er gesprekken worden gevoerd met mensen die niet willen praten over hun schulden. Deze white paper legt uit welke drijfveren er nodig zijn voor het verbeteren van uw incassoresultaat, terwijl u gelijktijdig bouwt aan een gemotiveerd en productief incassoteam. Twaalf tips voor een succesvolle kerst In deze white paper vindt u praktische tips over het gebruik van marketing en online customer intelligence, zoals het kiezen van het juiste verzendmoment en het gebruiken van consumenteninzicht bij de opzet van uw campagnes. Deze tips zullen u helpen uw omzet te laten stijgen en uw klanten aan u te binden de komende kerstperiode. U kunt deze white papers gratis opvragen via of gebruik het faxformulier. Experian Kalender 2010! Bij deze uitgave van ons Vision Magazine treft u een Experian kalender 2010 aan. Op deze handige kalender zijn alle weken (inclusief weeknummers!), vakanties en feestdagen overzichtelijk terug te vinden. Goed om te weten als u een marketing of debiteurenactie wilt plannen!

20 Advertentie Hoe u de kredietrisico s van een klein bedrijf beoordeelt? Small Business Check. Goed om te weten. Wist u dat meer dan de helft van alle bedrijven in Nederland bestaat uit een mans zaken en ZZP-ers? En dat er jaarlijks gemiddeld nieuwe bedrijven bij komen, waarvan weinig tot geen krediethistorie bekend is? Door het ontbreken van essentiële in for matie is het beoordelen van de krediet risico s in dit segment een moeilijke opgave. Meer informatie op en op pagina 14 van dit magazine Experian biedt de oplossing met de online Small Business Check. Voor het eerst worden zakelijke gegevens gecombi - neerd met de kredietinformatie van de eigenaar. Zo maakt Experian de kredietwaardigheid van klei ne ondernemingen in Nederland inzichtelijk. Goed om te weten. Experian is beursgenoteerd en heeft wereldwijd meer dan werknemers in 40 landen en ondersteunt klanten in meer dan 65 landen. De jaarlijkse omzet bedraagt meer dan 3,9 miljard dollar.