Kennismaking met de dienstverlening van Kaan Financiële Diensten BV

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kennismaking met de dienstverlening van Kaan Financiële Diensten BV"

Transcriptie

1 Kennismaking met de dienstverlening van Kaan Financiële Diensten BV Mogen wij ons even voorstellen? Kaan Financiële Diensten. Aangenaam. Wij zijn zeer verheugd dat u overweegt uw belangen op het gebied van hypotheken, verzekeringen en andere financiële diensten door ons kantoor te laten behartigen. Wij beseffen als geen ander dat het kiezen van een adviseur een belangrijke aangelegenheid is. Een keuze, waarbij u de zekerheid wilt hebben, dat u het juiste besluit neemt. Maar wij beseffen ook dat veel consumenten eigenlijk niet goed weten hoe ze de verschillende adviseurs kunnen vergelijken. Hoe ze juist dè adviseur kunnen kiezen, die het beste aansluit bij hun wensen, omstandigheden en mogelijkheden. Dat is niet zo verwonderlijk, want eerlijk gezegd, gebeurt veel van het werk van een adviseur buiten het gezichtsveld van de consument en weet deze vaak niet, wat een adviseur precies iedere dag voor hem doet. Verschillen in aanpak, deskundigheid en degelijkheid zijn daarom moeilijk te beoordelen. Door middel van deze advieswijzer willen wij u uitleggen op welke wijze wij uw belangen behartigen. Middels deze advieswijzer geven wij u een overzicht van de wijze, waarop ons kantoor werkt. En wat wij precies voor u doen, zodat u nog beter kunt beoordelen of wij u van dienst kunnen zijn op een wijze die u past. Wij hopen van harte dat deze kennismaking u bevalt. Als u verdere vragen heeft, aarzel dan niet contact met ons op te nemen. Wij zijn u immers graag van dienst. Kaan Financiële Diensten BV K. Kluitenberg Directeur 1 Algemeen profiel van Kaan Financiële Diensten Hierna geven wij eerst algemene informatie, zodat u zich een goed beeld kunt vormen van wie wij zijn, hoe wij werken en welke kwaliteitscriteria wij hanteren. Kaan Financiële Diensten BV is op 29 maart 2001 van start gegaan. De grondleggers zijn zeer ervaren en kundige adviseurs op het gebied van financiële dienstverlening. Onze doelstelling is om cliënten deskundig te adviseren en te begeleiden over alle vormen van hypotheken, verzekeringen en andere finaniële diensten. De werkwijze van onze organisatie kenmerkt zich door een hoge vakbekwaamheid in combinatie met een persoonlijke band met onze relaties. Cliënten zijn binnen ons kantoor mensen van vlees en bloed, die wij kennen en waarvoor wij de verantwoordelijkheid voelen en nemen, dat de belangen die zij aan ons toevertrouwen naar beste kunnen worden behartigd. Een vertrouwen dat wij elke dag weer proberen waar te maken. 2. Dienstenassortiment Wij kunnen onze cliënten behulpzaam zijn op een breed terrein van financiële diensten. Tot de adviesgebieden van ons kantoor behoren: Hypotheekadvisering Particuliere schadeverzekeringen Levensverzekeringen Spaarproducten Pensioenen Beleggingsproducten Financieringen Financiële Planning

2 3. Onafhankelijkheid Kaan Financiële Diensten heeft geen enkele financiële binding met verzekeringsmaatschappijen, banken of andere financiële instellingen. Wij vinden dit een belangrijke voorwaarde om u een objectief advies te kunnen geven. Juist door het feit dat wij onafhankelijk zijn, kunnen wij u die financiële instelling adviseren die het beste aansluit bij uw persoonlijke omstandigheden en mogelijkheden. En net zo belangrijk: wij kunnen namens u onderhandelen. Net zo lang totdat wij voor u het best mogelijke resultaat hebben bereikt. Dat kan. Daarom zijn wij op geen enkele wijze juridisch gebonden zijn aan de instellingen die wij u adviseren. 4. Spread of business Nederland telt honderden verzekeringsmaatschappijen. Het is niet efficient om voor elke verzekering of financiële dienst bij al deze instellingen offertes op te vragen. Eens per jaar selecteren wij daarom die instellingen die naar ons oordeel een goede prijs/prestatieverhouding hebben. Hierbij letten wij op de kwaliteit van de polisvoorwaarden en de premie. Maar ook op de wijze,correctheid en snelheid waarmee de maatschappij schades en/of aanvragen afwikkelt. En natuurlijk doen wij navraag of de maatschappij ook op langere termijn aan haar verplichtingen kan voldoen. Indien wij een advies geven over een te sluiten verzekering of andere financiële dienst, selecteren wij binnen deze groep van instellingen die verzekering of financiële dienst die het beste aansluit bij de wensen van de cliënt die ons advies vraagt. Een lijst met namen van de instanties met wie wij een relatie onderhouden zenden wij u op aanvraag toe. 5. Netwerk Wij behartigen uw belangen op het gebied van verzekeringen en andere financiële diensten. Het komt regelmatig voor dat hierbij ook andere beroepsdisciplines ingeschakeld moeten worden. Uiteraard gebeurt dit altijd in overleg met u en maken wij pas gebruik van de kennis van andere vakgebieden nadat wij uw toestemming hebben gekregen. Als u op bovenstaande kennisgebieden reeds contact heeft met een advocaat, notaris of accountant dan werken wij uiteraard graag met deze belangenbehartiger samen. 6. Hoe worden wij beloond? Wij ontvangen van verzekeringsmaatschappijen waar uw verzekeringen gesloten zijn een kostenvergoeding die onderdeel vormt van de premie die bij u in rekening wordt gebracht. Voor het adviseren in hypotheken, financieringen, spaar - en beleggingsproducten ontvangt ons kantoor eveneens een kostenvergoeding van de instantie waarmee wij contact hebben. U bent ons dus niets verschuldigd, tenzij... Er zijn situaties denkbaar waarbij de kosten van onze inspanning groter zijn dan de standaardvergoeding. Eveneens kan sprake zijn van dienstverlening waarbij geen kostenvergoeding aan de orde is. Voor dat wij daadwerkelijk voor u aan de slag gaan informeren wij u over de kosten, die wij u in rekening brengen. Uiteraard bent u vrij in de keuze het adviestraject voort te zetten of te beëindigen. 7. Kwaliteitswaarborgen Medewerkers verbonden aan ons kantoor moeten beschikken over de goede kwalificaties in opleiding en ervaring. Om kwaliteitsgarantie waar te kunnen maken, hebben wij de beschikking over een deskundige binnendienst en wordt elke financieel adviseur gekoppeld aan een vaste binnendienstmedewerker. Elke verzekerings- en/of hypotheekaanvraag wordt zodoende door minimaal twee medewerkers behandeld. Tevens worden eisen gesteld aan de inrichting van het adviesgesprek en de daarbij te gebruiken informatie en documentatie. Daarnaast nemen wij jaarlijks deel aan te volgen vakopleidingen. Dit om zeker te zijn dat de vakkennis op het gebied van hypotheken en andere financiële producten actueel blijft. Wij zijn o.a. in het bezit van de volgende relevante diploma s en certificaten: Assurantie-B, Erkend Hypotheek Adviseur, Sparen en Beleggen, Beleggingsadvisering, IFK-certificaat en Branchecertificaten.

3 8. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Wij doen er alles aan om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen. Maar ook wij kunnen fouten maken. U mag daar uiteraard financieel nooit de dupe van worden. Vandaar dat wij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten. Indien u schade lijdt als gevolg van fouten die door ons zijn gemaakt, zal de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar deze schade vergoeden. Voor u geeft dit een stuk extra zekerheid. 9. Code of Ethics Wij hechten aan eerlijk zaken doen. Vandaar dat wij binnen ons kantoor werken met een Code of Ethics. Hierin hebben wij de normen vastgelegd, waaraan al onze medewerkers zich dienen te houden. 10. WFT vergunning Niet iedereen mag in Nederland zomaar een assurantiekantoor beginnen. Voorwaarde is dat hiervoor een vakopleiding is gevolgd en andere eisen die door de WFT zijn opgelegd. Maar ook wordt gekeken of de antecedenten van de aanvrager in orde zijn. Per 1 januari 2006 is de Wet Financiële Toezicht (WFT) van toepassing. Ons kantoor heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), wij staan daar geregistreerd onder vergunningsnummer Privacy Dagelijks komen wij in aanraking met vertrouwelijke gegevens van onze relaties. Het spreekt vanzelf dat wij zeer zorgvuldig omgaan met deze informatie. Dit geldt zowel voor de wijze van archivering van deze gegevens als voor het gebruik van deze gegevens. Wij gebruiken de gegevens enkel en alleen voor het doel waarmee u de gegevens aan ons heeft verstrekt. Het spreekt vanzelf dat wij deze gegevens nooit aan derden ter beschikking zullen stellen. Wij zijn onder het meldingsnummer M opgenomen in de administratie van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens). 12. Klachten Wij doen ons best. Maar het kan zijn dat u toch niet tevreden bent over onze dienstverlening. Wij hopen dat u dat dan kenbaar wilt maken. U kunt dit telefonisch, via internet of schriftelijk doen ter attentie van de directie. U ontvangt binnen 48 uur een reactie (weekenden niet meegerekend). Daarnaast zijn wij aangesloten bij een onafhankelijk klachtencollege. Cliënten kunnen hier hun klacht voorleggen die dan door het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening wordt onderzocht. Het adres van het Instituut is: Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Postbus AG DEN HAAG Telefoon ( 0,10 per minuut) website: Aan het indienen van een klacht zijn voor de consument geen kosten verbonden. Indien u een nadere informatie over het Klachteninstituut wilt ontvangen, sturen wij u dit graag toe. Uiteraard kunt u de informatie ook rechtstreeks bij het Klachteninstituut opvragen.

4 13. Bereikbaarheid Het is belangrijk dat u ons altijd kunt bereiken. Om een schade door te geven. Of omdat u een vraag over een bestaande hypotheek of verzekering heeft. U kunt ons langs tal van wegen bereiken: Bezoekadres: Kaan Financiële Diensten BV Rouaanstraat CB Groningen Postadres: Postbus GD GRoningen Openingstijden: uur Adviesgesprekken zijn ook op andere tijden mogelijk. Tel: Fax: Indien u ons telefonisch een opdracht geeft, bevestig deze dan ook per post, fax ( ) of

5 Hoe wij u van dienst zijn In voorgaande pagina's heeft u algemene informatie kunnen lezen over ons bedrijf. In dit hoofdstuk vertellen wij u meer over wat wij feitelijk voor u doen op het moment dat wij uw belangen op het gebied van hypotheken en/of verzekeringen mogen behartigen. 1. Analyse van uw wensen Voor elke hypotheek en/of verzekering die u wilt afsluiten wordt door ons een analyse van uw persoonlijke situatie gemaakt. Soms zijn hiervoor enkele vragen al voldoende. Een andere keer gaat de analyse veel verder. Dit is afhamkelijk van uw specifieke situatie. 2. Verzekeringen Wij kunnen u adviseren op het gebied van: a. schadeverzekeringen (brand -, reis -, motorrijtuigen - etc.) b. aansprakelijkheidsverzekering (particuliere -, bedrijfs -, beroeps -, bestuurders -, etc.) c. inkomensdervingsverzekeringen (arbeidsongeschiktheid -, invaliditeit -, etc.) d. levensverzekeringen (pensioen -, koopsom -, lijfrente -, overlijdensrisico -, etc.) Indien u ons inschakelt op het gebied van deze verzekeringen, kunt u van ons verwachten dat wij een inventarisatie van uw huidige verzekeringspakket maken. Hierbij adviseren wij u te letten op de risico's die u misschien kunt beperken, wellicht voor eigen rekening kunt nemen en welke u zou kunnen verzekeren. Uw bestaande polissen worden overgeschreven naar ons kantoor of moeten worden opgezegd teneinde bij een andere verzekeraar voortgezet te worden. Wij staan u terzijde bij de aanvraag, de wijziging en/of de opzegging van een verzekering en controleren met u of de formulieren, indien deze noodzakelijk zijn, correct en volledig zijn ingevuld. In een later stadium controleren wij of de polis en de premienota('s) die u ontvangt conform de aanvraag is. Wij archiveren alle stukken die op uw situatie betrekking hebben in een persoonlijk dossier. Indien noodzakelijk en gewenst besteden wij aandacht aan een voorlopige dekking. Dit is belangrijk wanneer het gaat om een risico dat zich kan voordoen tussen het moment waarop u de verzekering aanvraagt en het moment dat de verzekeringsovereenkomst tot stand is gekomen. Soms kan de acceptatie op zich laten wachten. Soms moet eerst aanvullende informatie worden verstrekt. Indien in de periode van de voorlopige dekking een schade optreedt, kan het belangrijk voor u zijn dat u hiervoor verzekerd bent. Niet in alle gevallen zijn verzekeringsmaatschappijen overigens bereid voor deze periode een voorlopige dekking te verlenen. Ook andere zaken die bij een aanvraag of wijziging aan de orde kunnen zijn, worden door ons desgewenst gecoördineerd. Denk daarbij aan taxatie of een medische keuring. 3. Premie Premiebetalingen kunnen op verschillende wijze plaatsvinden. Bij elke polis wordt aangegeven welke incassomethode zal worden gevolgd. In principe wordt de door u verschuldigde premie rechtstreeks door de verzekeringsmaatschappij aan u in rekening gebracht. U kunt de verzekeringsmaatschappij machtigen om de premie via automatische incasso van uw bank - of girorekening te laten afschrijven. Ook kunt u meestal uw premie overmaken met behulp van een acceptgiro. Het is belangrijk dat u de premies tijdig betaalt. Indien u de premies niet tijdig betaalt, kan de verzekeringsmaatschappij in bepaalde omstandigheden bij schade weigeren deze te vergoeden. Ook kan dan alsnog de verschuldigde premie gerechtelijk worden geïncasseerd. De hieraan verbonden kosten kunnen aan u in rekening worden gebracht. Als u verwacht niet op tijd te kunnen betalen, informeert u ons dan tijdig, zodat we naar een oplossing kunnen zoeken. Indien u op grond van de verzekeringsvoorwaarden recht hebt op gehele of gedeeltelijke premierestitutie, zullen wij namens u de contacten met de verzekeringsmaatschappij hierover verzorgen. Bij schade is het van uiterst belang dat u ons zo snel mogelijk op de hoogte brengt. In sommige situaties (bijvoorbeeld calamiteiten in het buitenland) kunt u rechtstreeks de alarmcentrale bellen indien dit in uw verzekering is vastgelegd. Bij schade behartigen wij uw belangen in het contact met de verzekeringsmaatschappij. Hierbij hoort het verzorgen van schadeformulieren, melding bij de verzekeraar, coördineren van eventuele expertise en afwikkelen cq. uitbetalen van het vastgestelde schadebedrag.

6 4. Hypotheken en financieringen Wij kunnen u adviseren over: a. hypotheekvormen (aflossingsvrij, annuïteit, spaar, leven, belegging, etc.) b. hypotheekvarianten (op-eet, Nationale Hypotheek Garantie, Top, etc.) c. wijze van hypotheek verstrekking (eerste, tweede, borgstelling, onderzetting, etc) d. noodzaak tot hypotheek (verhuizing, verhoging ivm verbouwing of consumptief, etc) e. bankgarantie en overbruggingkrediet f. kredieten (persoonlijke lening, doorlopende krediet etc.) Om tot een goed advies te komen worden eerst uw wensen geïnventariseerd en met u de huidige stand van zaken vastgesteld. Volledige inzage in uw persoonlijke situatie, uw bezittingen en verplichtingen alsmede uw inkomsten zijn van belang. Vervolgens wordt samen met u een hypotheekberekening gemaakt. Uit meerdere varianten volgt uw keuze. Als deze keuze leidt tot het aanvragen van een offerte, wordt tevens besproken op welke wijze wij contact onderhouden met hypotheekverstrekker, makelaar, taxateur, notaris en eventuele andere partijen. Ons kantoor bewaakt de voortgangscontrole. Denk hierbij aan de ontbindende voorwaarden in de koopovereenkomst (voorbehoud financiering en afwikkelen waarborg/bankgarantie) en de vervaldata in de hypotheekofferte. Zowel bij hypotheken als bij kredieten heeft ons kantoor een behoudende visie op het aangaan van financiële risico's. Indien de maandlasten door het aangaan van een hypotheek of krediet niet in verhouding komen te staan met het inkomen, dan zullen wij dit kenbaar maken. Indien beleggingsproducten onderdeel uitmaken van een hypotheek of een krediet zullen wij u attent maken op de positieve en negatieve risico s die dit met zich mee zou kunnen brengen. De betalingen van rente en aflossing (al dan niet in een verzekering of beleggingsfonds) geschiedt rechtstreeks aan de betrokken instantie in de vorm van een automatische incasso ten laste van uw bankrekening. Indien betalingsproblemen dreigen, willen wij snel geïnformeerd worden. Wellicht kunnen wij in overleg met u en de geldverstrekkende instantie een oplossing of een regeling realiseren en wordt een vervelende BKR (Bureau Krediet Registratie) melding voorkomen. 5. spaar - en beleggingsproducten Ons kantoor kan adviseren in traditionele bancaire spaardiensten. Tevens zijn wij voor beleggingsfondsen als cliëntenremisier actief. Evenals bij verzekeringen en hypotheken geldt ook hier voor het juiste advies een zorgvuldige inventarisatie van wensen en stand van zaken. Dit doen we bijvoorbeeld door een risicoprofiel samen te stellen.

7 Maar wij vragen ook wat van u... Op voorgaande pagina's hebben wij aangegeven op welke wijze wij de cliënten van ons kantoor van dienst zijn. Maar dit kunnen wij alleen optimaal doen wanneer ook onze cliënten hieraan meewerken. Daarom vragen wij onze cliënten het volgende: 1. Informatie over elders lopende verzekeringen Het kan zijn dat u ook verzekeringen heeft gesloten bij een andere instantie dan ons kantoor. Voor ons is dit geen enkel bezwaar, maar wij moeten wel weten om welke verzekeringen het gaat. Want wanneer wij niet weten welke andere verzekeringen u heeft afgesloten, kunnen er onbedoeld gaten in uw verzekeringsportefeuille gaan ontstaan of u bent ergens dubbel voor verzekerd en betaalt u teveel premie. Ook bestaat dan de kans dat wij u niet tijdig informeren over voor u belangrijke wijzigingen in rechtspraak en (fiscale en sociale) wetgeving. Daarom willen wij altijd een compleet overzicht hebben van de risico's die u verzekerd heeft. Als u, bijvoorbeeld als gevolg van ziekte of ongeval, tijdelijk niet bij machte bent om zelf uw belangen te behartigen, kunnen wij dit alleen voor u waarnemen wanneer wij een compleet overzicht hebben van de maatschappijen die benaderd moeten worden. 2. Informatie over wijzigingen in uw persoonlijke situatie Het is erg belangrijk dat u ons informeert over veranderingen in uw persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld een verhuizing, een andere baan, de start van een samenleving, een huwelijk, de geboorte van uw kind of de aankoop van een woning. En zo zijn er tal van andere gebeurtenissen die stuk voor stuk gevolgen kunnen hebben voor uw verzekeringspakket. Wij zullen u regelmatig een opgave sturen met de vraag welke van deze veranderingen u in de komende zes maanden verwacht. In uw eigen belang vragen wij u om altijd deze formulieren terug te sturen. Indien u aangeeft bepaalde veranderingen te verwachten, nemen wij tijdig contact met u op om na te gaan of uw verzekeringen moeten worden aangepast. Alleen op die wijze kunnen wij uw verzekeringspakket optimaal laten aansluiten bij uw persoonlijke situatie van dat moment. 3. Schades direct melden Het is belangrijk dat u ons zo snel mogelijk informeert over een schade waarvoor u een beroep wilt doen op de door u afgesloten verzekering. Op dat moment kunnen wij namelijk direct maatregelen nemen om uw belangen veilig te stellen. Bijvoorbeeld door een deskundige te benoemen die zowel de oorzaak van de schade als de financiële gevolgen vaststelt. Directe actie op dit punt kan voorkomen dat later discussies met de verzekeringsmaatschappij gaan ontstaan die voorkomen hadden kunnen worden door direct de bewijzen te verzamelen en vast te leggen. Vandaar dat wij u vragen ons zo snel mogelijk te informeren over een schade waarmee u geconfronteerd wordt. 4. Overbodig: maar wij verwachten dat onze cliënten de waarheid spreken Wij zijn op het gebied van verzekeringen uw belangenbehartiger. Maar wij verwachten dat onze cliënten ons altijd naar waarheid informeren. Zowel bij het aangaan van de verzekering als wanneer een beroep wordt gedaan op deze verzekering. Indien wij onverhoopt geconfronteerd worden met een cliënt die opzettelijk foutieve informatie heeft verstrekt met het doel de verzekeringsmaatschappij op oneigenlijke gronden te bewegen een verzekering af te sluiten of ten onrechte een uitkering te doen, dan zullen wij direct de relatie met deze cliënt beëindigen. Uiteraard zorgen wij in dat geval wel dat de overdracht van de verzekeringen naar een nieuwe adviseur van deze cliënt correct zal verlopen. Woorden zeggen niet genoeg. Zo zijn wij u graag van dienst. Wij hebben geprobeerd u via deze advieswijzer een beeld te geven wie wij zijn, hoe wij werken en op welke gebieden wij u van dienst kunnen zijn. Of wij hierin geslaagd zijn? Wij weten het niet. Wat hierboven beschreven staat is correct. Maar het zijn woorden. Woorden die proberen over te brengen, dat wij ons vak op een kwalitatief hoog niveau uitvoeren. Woorden die inzicht geven in welke activiteiten wij allemaal voor onze relaties uitvoeren. Maar wij beschouwen deze woorden eigenlijk als een basis van onze dienstverlening. Een basis die als vanzelfsprekend aanwezig moet zijn. Waar het echt om gaat is dat cliënten ervaren dat wij ons persoonlijk betrokken voelen bij hun welzijn en vanuit die betrokkenheid proberen actief en eerlijk adviezen te geven op het gebied van verzekeringen en andere financiële diensten. Dat kunnen wij niet alleen maar in woorden overbrengen. Dat zult u in de praktijk moeten ervaren. U bent van harte welkom als (nieuwe) relatie van ons bedrijf.

8 Wij verklaren ons in dagelijks handelen te laten leiden door de volgende uitgangspunten: 1. Aan onze cliënten geven wij adviezen die naar eer en geweten het meest passend zijn bij de wensen en omstandigheden van de betreffende cliënt. 2. In onze adviezen aan cliënten houden wij rekening met de belangen van de cliënt op langere termijn voor zover wij hiermee bekend zijn of wij deze kunnen veronderstellen. 3. Wij werken niet mee aan constructies die naar ons oordeel in strijd zijn met de belangen van onze cliënten. Ook niet in het geval de cliënt hierom expliciet verzoekt en ons juridisch vrijwaart voor de eventuele gevolgen. 4. Als strijdig met de belangen van cliënten wordt in ieder geval aangemerkt het geven van adviezen of het meewerken aan transacties die leiden tot overkreditering van de cliënt op een zodanige wijze dat een redelijk handelend beroepsgenoot bij het afsluiten van de transactie kan voorzien dat de cliënt in financiële problemen geraakt mede als gevolg van de geadviseerde transactie. 5. Alle gegevens van cliënten worden als strikt vertrouwelijk beschouwd en behandeld. Informatie over en van cliënten wordt door ons alleen gebruikt wanneer dit past in de behartiging van de belangen die de cliënt ons heeft toevertrouwd. 6. Op geen enkele wijze werken wij mee met het opzettelijk geven van verkeerde informatie aan verzekeringsmaatschappijen of andere financiële instellingen bij het aangaan van de verzekering, tijdens de looptijd van de verzekering of indien een beroep op de verzekering wordt gedaan