De Starterslening de stap naar uw eerste koopwoning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Starterslening de stap naar uw eerste koopwoning"

Transcriptie

1 De Starterslening de stap naar uw eerste koopwoning U wilt graag voor het eerst een woning kopen. Misschien heeft u al een nieuwbouwwoning, een bestaande koopwoning of uw huidige huurwoning op het oog. Maar na berekening blijken de maandlasten van de hypotheek helaas te hoog voor uw inkomen. Misschien is de Starterslening voor u de oplossing. Lees hierover meer in deze flyer. Doel Starterslening De verkoopprijs van koopwoningen is de afgelopen jaren sterk gestegen. Hierdoor is het voor de meeste starters moeilijker om een huis te kopen. Om deze doelgroep toch een kans te geven op de koopwoningmarkt, is landelijk de Starterslening opgezet. Ook Breda wil haar steentje bijdragen. De Gemeente Breda en de drie Bredase woningcorporaties Laurentius, Singelveste AlleeWonen en WonenBreburg hebben geld gereserveerd in een speciaal fonds bij de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). De SVn verstrekt de Starterslening namens de Gemeente Breda. Wat houdt de Starterslening in? De Starterslening overbrugt het verschil tussen de totale aankoopkosten van de woning en het maximale bedrag dat u, op basis van uw inkomen, bij de bank kunt lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie. De hoogte van de Starterslening hangt af van uw inkomen, uw eigen vermogen en de voorwaarden van de Gemeente Breda. Nationale Hypotheek Garantie Met de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) sluit u een veilige en verantwoorde hypotheek af voor de aankoop van uw woning. Als u buiten uw schuld in financiële problemen komt en u heeft er alles aan gedaan om uw restantschuld zoveel mogelijk te beperken, kan het Waarborgfonds uw restantschuld bij een gedwongen verkoop kwijtschelden. Kijk voor meer informatie op Kenmerken Starterslening Annuïteitenlening met een looptijd van maximaal 30 jaar. Rentevaste periode van 15 jaar. Eerste drie jaar betaalt u geen rente en aflossing. Na het derde jaar, betaalt u wél rente en aflossing als uw inkomen voldoende is gestegen. Is uw inkomen na drie jaar niet gestegen? Vraag dan een hertoets aan bij de SVn. Aan deze hertoets zijn kosten verbonden. Voorwaarden Starterslening Breda Om in aanmerking te komen voor de Starterslening, voldoet u aan de volgende voorwaarden: U bent maximaal 35 jaar oud. U heeft niet eerder een huis gekocht. U gaat zelf in de woning wonen. De totale kosten van de woning 1 liggen tussen de , en ,. Zowel de hypotheek als de Starterslening wordt verstrekt onder Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De hypotheek moet een rentevaste periode hebben van minimaal 10 jaar. Deze hypotheek sluit u af bij een financiële instelling van uw keuze. De Starterslening is een tweede hypotheek en sluit u af bij de SVn. De maximale hoogte van de Starterslening bedraagt 20% van de kosten van de woning met een maximum van , 2. De Starterslening kan niet worden gecombineerd met de bestaande regelingen zoals Koopsubsidie, Koop garant of Slimmer Kopen. Rekenvoorbeeld De totale kosten voor de woning zijn , Uw (gezamenlijk) jaarinkomen bedraagt , Volgens de NHG-norm kunt u maximaal lenen , De Starterslening bedraagt , U betaalt voor deze tweede hypotheek de eerste drie jaar geen rente en aflossing. 1 De kosten van een woning bestaan uit de overeengekomen koopsom plus de bijkomende kosten zoals overdrachtsbelasting, rente verlies tijdens bouw, notariskosten, makelaarskosten en afsluitkosten voor de hypotheek. Extra geld lenen voor meerwerk/verbeterkosten is toegestaan met een maximum van 10% van de overeengekomen koopsom. 2 Voor de berekening van de Starterslening, mogen de bijkomende kosten bij bestaande woningen maximaal 12% zijn ten opzichte van de koopsom plus de kosten voor meerwerk/verbeterkosten. Bij nieuwbouwwoningen mogen de bijkomende kosten maximaal 8% zijn.

2 Hoe vraagt u de Starterslening aan? 1 Informeer bij de Gemeente Breda of bij één van de Bredase woningcorporaties of u in aanmerking komt voor de Starterslening. 2 Zo ja, haal dan het SVn-aanvraagformulier voor de Starters lening op in het Stadskantoor van de Gemeente Breda, Claudius Prinsenlaan 10. U dient hiervoor een kopie van uw paspoort, en eventueel die van uw partner, in te leveren. 3 Het ingevulde formulier stuurt u, voorzien van alle gevraagde gegevens en bijlagen, naar de SVn, postbus 15, 3870 DA Hoevelaken. 4 Is uw aanvraag goedgekeurd? Dan ontvangt u een toewijzingsbrief van de Gemeente Breda. Hierin staat het bedrag, de looptijd en het rentepercentage van uw Starterslening. De brief vermeldt ook de voorwaarden waar u aan moet voldoen om de Starterslening uitbetaald te krijgen. 5 De SVn brengt u 1,5% afsluitkosten over de Starterslening in rekening. Deze kosten kunt u aftrekken van de inkomsten belasting. 6 Vraag altijd eerst de Starterslening aan. U heeft de toewijzingsbrief nodig voor het aanvragen van de hypotheek. Voor het resterende bedrag (de totale kosten van de woning min de Starterslening) vraagt u een hypotheek aan bij de instelling van uw keuze. Heeft u nog vragen? Wilt u meer informatie over de Starterslening? Maak dan een afspraak met de Gemeente Breda of met de woningcorporatie waarvan u een huis wilt kopen. Nog meer informatie over de Starterslening staat op de website van de SVn, Gemeente Breda Claudius Prinsenlaan 10 Postbus 90156, 4800 RH Breda Telefoon (076) Openingstijden maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot uur donderdag van 8.00 tot uur SVn Postbus DA Hoevelaken Telefoon (033) Een corporatiewoning kopen? De Bredase woningcorporaties verkopen regelmatig huurwoningen. Heeft u interesse om een corporatiewoning te kopen? Neemt u dan contact op met de betreffende corporatie. Op de websites van de drie corporaties vindt u ook altijd het actuele aanbod koopwoningen. Laurentius Doenradestraat GH Breda Telefoon (076) Singelveste AlleeWonen Tramsingel AB Breda Telefoon (076) WonenBreburg Schorsmolenstraat VP Breda Telefoon (10 ct/min)

3 Wat doet de notaris Heb je net een leuk huis gekocht, de koopovereenkomst is ondertekend, je bent druk bezig met de financiering en nu moet je nog verplicht naar de notaris om het huis echt op naam te krijgen. In Nederland en vele andere landen kan een huis alleen in eigendom worden gekregen door de inschrijving bij het kadaster van een door een notaris opgestelde en medeondertekende leveringsakte. Ook de hypotheekakte moet met tussenkomst van een notaris worden getekend. Maar waarom is dat eigenlijk zo geregeld? Onpartijdig en onafhankelijk Een huis kopen is een belangrijke stap in iemands leven. Dit doe je niet dagelijks. De notaris is een jurist met veel ervaring op het gebied van onroerend goed. Een notaris is altijd onpartijdig en onafhankelijk en moet de belangen van alle betrokken partijen in de gaten houden. Dit is anders dan bijvoorbeeld bij een makelaar, die kijkt naar de belangen van zijn opdrachtgever. De Partners, notariaat & estate planning Zelf ben ik notaris bij De Partners, notariaat & estate planning in Breda. Je kent het pand van mijn kantoor vast wel, dat glazen pand op de kruising van de Baronielaan met de Zuidelijke rondweg. Hieronder zal ik een korte uitleg geven over mijn werkzaamheden bij de overdracht van een huis. Korte uitleg werkzaamheden Wanneer ik een door verkoper en koper ondertekende koopovereenkomst ontvang, ga ik eerst allerlei onderzoeken doen. Er moeten veel vragen worden beantwoord, zoals: - Is de verkoper ook wel echt de eigenaar? Als het huis in een nalatenschap valt, wie zijn dan de erfgenamen die kunnen verkopen? - Zitten er nu hypotheken of beslagen op de woning? Zo ja, hoeveel moet er dan afgelost worden bij de bank/beslaglegger om deze eraf te kunnen halen voor de verkoop? - Klopt de identiteit van de partijen? - Zijn partijen gehuwd of niet, of was de verkoper tijdens de eigendomsverkrijging wel getrouwd, maar nu niet meer? Is alles dan wel goed geregeld bij de echtscheiding? - Is de verkoper failliet of staat hij onder curatele? Of is zijn vermogen onder bewind gesteld? - Zijn er nog bijzondere rechten, die op de woning rusten, bijvoorbeeld een recht van overpad? Of rechten voor bedrijven zoals de PNEM of de Nederlandse Gasunie, die leidingen en kabels onder de grond hebben lopen. - Of hebben we te maken met een Monument of beschermd stads- of dorpsgezicht? - Zijn er nog vergunningen nodig of is een speciale toestemming vereist? - Spelen er (bijzondere) lasten, zoals onroerend zaakbelasting, waterschapslasten, rioolrechten, ruilverkavelingsrente, servicekosten, erfpachtscanon en andere? Hiervoor moet ik een aantal registers raadplegen, zoals het kadaster, de gemeentelijke basisadministratie, het faillissementsregister, het curateleregister, een register dat gestolen identiteitsbewijzen registreert (VIS) en er moet goed gekeken worden naar het huidige eigendomsbewijs van de verkoper. Hierin kunnen belangrijke rechten en plichten zijn vastgelegd, die betrekking hebben op het huis.

4 Advies vooraf Op deze manier zal ik proberen om eventuele 'gaten' in de koopovereenkomst in een zo vroeg mogelijk stadium te ontdekken. Vaak is het daarom beter om vooraf advies te vragen bij een notaris, dus voordat de koopovereenkomst getekend wordt. In de praktijk gebeurt dat echter niet vaak en kan de koopovereenkomst alleen nog worden veranderd als beide partijen het daarmee eens zijn. Afspraken, regelen, akten, controle Vervolgens moet ik ervoor zorgen dat alles in goede banen wordt geleid tussen de betrokkenen onderling. Er moet gecontroleerd worden of bepaalde afspraken worden nageleefd, bijvoorbeeld of een bankgarantie of waarborgsom op tijd binnen is. Daarnaast moet ik de bank van de verkoper tijdig vragen om een aflosnota aan mij toe te sturen. Daaruit blijkt wat er door de verkoper afgelost moet worden voor zijn hypotheek om het huis vrij van hypotheken (en beslagen) over te dragen aan de koper. De bank van de koper moet er weer voor zorgen dat de hypotheekstukken op tijd binnen zijn op mijn kantoor en dat ik vóór de overdracht over het geld kan beschikken. Uiteraard worden alle partijen (o.a. verkoper, koper, makelaar, bank, hypotheekadviseur) op de hoogte gehouden van het verloop en krijgt ieder vooraf concepten van de voor hen van belang zijnde akten en afrekeningen. En dan komt de dag waarop de leveringsakte en hypotheekakte kunnen worden getekend. Toch een beetje een feestje, want op die dag krijg je (doorgaans) ook de sleutels! Eigenaar wordt je door de inschrijving van de akten bij het kadaster. Het huis wordt hiermee op naam gezet. Ik ben dan nog niet klaar, want de gelden moeten nog worden uitgeboekt en de hypotheek van de verkoper moet worden doorgehaald bij het kadaster. De gelden mogen pas worden uitgeboekt na de controle of alles goed is ingeschreven bij het kadaster. Dat zal 1 à 2 werkdagen na de overdracht zijn. Dit is de tijd waarbinnen het kadaster de gegevens moet hebben verwerkt. Vier à vijf keer per overdracht raadpleeg ik het kadaster om te kijken of alles goed gaat/goed gegaan is: - wanneer ik de koopovereenkomst heb ontvangen (wat speelt er?) - op de dag van ondertekening van de leveringsakte en hypotheekakte (klopt alles nog?) - de dag na ondertekening van de akten of ook de dag daarna (is alles goed ingeschreven?) - een maand of vier later (om te kijken of de hypotheken/beslagen van verkoper doorgehaald zijn). Pas na de laatste controle kan het dossier worden afgesloten en opgeborgen. Het gaat mis! En wat als er iets mis gaat? Ook dan kan de notaris een toegevoegde waarde hebben! Ik adviseer altijd om voorafgaand aan de overdracht de woning te inspecteren, samen met de verkoper of met de makelaar. Controleer of de kranen werken, het fornuis, de verwarming etc. en kijk of er geen lekkages zijn. Als mocht blijken dat iets niet werkt, of er wordt een lekkage of beschadiging geconstateerd, dan kan ik als notaris bij de overdracht een gedeelte van de koopsom inhouden voor de verkoper, totdat deze het probleem heeft opgelost. Dit gaat via een depotakte. Alleen wanneer beide partijen aangeven dat het probleem is opgelost, mag het geld alsnog aan de verkoper worden uitbetaald. Het kan ook gebeuren dat nog vlak voor het ondertekenen van de akten een beslag op het huis wordt gelegd. Ook dan wordt er niet eerder aan de verkoper uitbetaald dan wanneer het beslag is opgeheven. Anders zou de koper met dit probleem worden opgezadeld.

5 Inschrijven koopovereenkomst Mocht je als koper al in een vroeg stadium twijfelen of de verkoper niet in een faillissement terecht zal komen of heb je de vrees dat deze het huis misschien wil leveren aan een hogere bieder, dan kun je de notaris de koopovereenkomst laten inschrijven bij het kadaster. De inschrijving is zes maanden geldig. Gedurende deze periode ben je als koper beschermd. Rechtszekerheid Kort gezegd: een notaris staat voor rechtszekerheid. Doordat de overdracht via een notaris verloopt weet je als koper dat je daadwerkelijk eigenaar van het huis wordt en weet je als verkoper dat je de verkoopopbrengst zult ontvangen. Mocht je graag meer informatie willen ontvangen over het kopen van een huis, dan kun je via mijn kantoor de brochure "Huis te koop" opvragen: De Partners, notariaat & estate planning Johan Willem Frisolaan 41 Postbus AA BREDA 4803 EX BREDA tel Uiteraard ben je ook altijd van harte welkom voor een gesprek op mijn kantoor. Heel veel succes bij het kopen van het (eerste) huis en ik hoop je een keer op mijn kantoor van dienst te mogen zijn! Hélène van den Boom notaris bij De Partners

6 Koopcomfort: Kopen met verkoopgarantie Samen werken aan wonen en wijken

7 Koopcomfort: Kopen met verkoopgarantie Verkoopgarantie Garantie tegen ernstige gebreken Waarom Koopcomfort? Een woning kopen met Koopcomfort heeft als belangrijkste voordeel dat u er altijd van verzekerd bent dat u de woning verkocht krijgt. Zodra u de woning wilt verkopen, moet u de woning eerst aanbieden aan Singelveste AlleeWonen. Singelveste AlleeWonen is verplicht uw woning terug te kopen. Koopcomfort biedt u verder als woningbezitter alle vrijheid. U profiteert volledig van de waardestijging. Logischerwijs draagt u ook het risico van een eventuele waardedaling. Eigenlijk is het kopen van een woning met Koopcomfort hetzelfde als het kopen van een woning van een particulier, maar dan als extra voordeel de verkoopgarantie. Toch een zorg minder! Hoe werkt zo n verkoopgarantie? Eigenlijk heel gemakkelijk. U hoeft ons alleen een brief te sturen dat u de woning te koop aanbiedt. Singelveste AlleeWonen koopt de woning altijd van u terug èn binnen drie maanden. Wij regelen verder alles voor u: de woning taxeren, de terug koop over eenkomst opstellen tot en met het transport bij de notaris. De marktprijs van de woning bepaalt een onafhankelijk taxateur. Wel is een van de regels van Koopcomfort dat u de woning niet aan een ander mag verkopen. Singelveste AlleeWonen kan in het algemeen wel toestemming geven als uw kind, partner of erfgenaam de woning koopt en er ook zelf gaat wonen. Dan kunnen de voor waarden van Koopcomfort van toe passing blijven. Zelf in de woning wonen Bij Koopcomfort hoort een zelfbewoningsplicht. Dat betekent dat u zelf in de woning moet wonen. Singelveste AlleeWonen beschermt de Koopcomfort-eigenaar van een bestaande eengezinswoning voor drie jaar tegen alle financiële gevolgen van ernstige gebreken aan de woning. Een gebrek is ernstig als de constructie of een wezenlijk onderdeel daarvan een gevaar vormt of de woning ongeschikt is om te bewonen. Mochten dergelijke gebreken naar voren komen, dan zijn de kosten voor herstel tijdens de eerste drie jaar voor Singelveste AlleeWonen. Singelveste AlleeWonen biedt haar klanten graag keuzevrijheid en keuzemogelijkheden. Daarom verhuurt Singelveste AlleeWonen niet alleen woningen, maar verkoopt zij ook woningen. Soms wil Singelveste AlleeWonen het recht krijgen om de woning te kopen als de eigenaar de gekochte woning weer wil verkopen. In deze situaties biedt Singelveste AlleeWonen het product Koopcomfort aan. Op deze wijze kan Singelveste AlleeWonen, op termijn, de woning weer terugkopen en weer gaan verhuren of verkopen. Naast Koopcomfort bieden wij ook het product Koopgarant aan. Koopgarant is bedoeld voor mensen die met hun inkomen op de normale markt geen woning kunnen kopen, maar wel graag willen kopen. De keuze is aan u! Voordelen Koopcomfort Wij zetten de belangrijkste voordelen van Koopcomfort voor u nog eens op een rij: U bent volledig eigenaar van de woning; U heeft de garantie dat Singelveste AlleeWonen op elk moment dat u wenst de woning weer van u terugkoopt; U moet de woning zelf bewonen; De marktprijs van de woning wordt bepaald door een onafhankelijk taxateur.

8 Koopcomfort: iets voor u? Als u interesse heeft in kopen met Koopcomfort of u wilt meer weten over bijvoorbeeld de taxatieprocedure of terugkoopprocedure dan kunt u contact opnemen met onze afdeling Makelaardij, telefoon (076) of mail naar Voor meer informatie kunt u ook terecht op onze website Relevante website Website met algemene informatie over het product Koopcomfort: AlleeWonen wordt gevormd door Aramis AlleeWonen en Singelveste AlleeWonen. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De voor waarden die voor een individuele koper gelden zijn opgenomen in de Erfpacht- en Koopcomfortbepalingen die door Singelveste AlleeWonen zijn vastgesteld en die als bijlage bij de koopovereenkomst worden gevoegd. Meer informatie? Onze medewerkers van de servicedesk beantwoorden graag al uw vragen. Zij zijn op maandag tot en met vrijdag van tot uur bereikbaar via ons algemene telefoonnummer (076) Tramsingel 21, 4814 AB Breda Postbus 3522, 4800 DM Breda Telefoon (076) Fax (076) ALL sept 08

9 Kopen bestaande woning Samen werken aan wonen en wijken

10 Alles over kopen van een bestaande woning De koopovereenkomst Het kopen van een woning is voor de meeste mensen een niet alledaagse activiteit. Met deze brochure willen wij u informeren over wat er allemaal komt kijken bij het kopen van een bestaande woning. De koop van een woning start met het tekenen van een koopovereenkomst. Deze overeenkomst wordt opgesteld, nadat u heeft besloten om de woning te kopen. Voordat u zo n besluit neemt, moet u goed onderzoeken of u de woning kunt betalen en de risico s afwegen die bij het kopen van een woning horen. Meer over de kosten van het kopen van een woning en de risico s die het met zich meebrengt, leest u verder op in de folder. Koopovereenkomst In de overeenkomst bevestigen koper en verkoper de (ver)koop van de woning. Afspraken die met de koop te maken hebben worden eveneens vastgelegd in de koopovereenkomst. De koopovereenkomst die Singelveste AlleeWonen gebruikt, is gebaseerd op de voorbeeldkoopovereenkomst, vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars, de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis. De makelaar van Singelveste AlleeWonen, die u begeleidt bij het kopen van de woning, geeft u een uitgebreide toelichting op de inhoud van de koopovereenkomst. Tekenen van de overeenkomst Het tekenen van een koopovereenkomst is niet vrijblijvend. U bent na het tekenen verplicht de woning daadwerkelijk te kopen. Wel gelden hiervoor enkele uitzonderingen. Deze uitzonderingen zijn: de bedenktijd en de ontbindende voorwaarden. Als u later dan afgesproken de woning koopt of als de koop niet doorgaat, kan het zijn dat wij u kosten in rekening brengen. Bedenktijd Stel dat u s nachts na het tekenen van de koopovereenkomst tot de conclusie komt dat u overhaast gehandeld heeft. Geen nood. U kunt binnen drie dagen na het tekenen van de koopovereenkomst schriftelijk en zonder opgaaf van redenen de koop ongedaan maken. Ontbindende voorwaarden In de koopovereenkomst wordt standaard opgenomen dat u de koopovereenkomst kunt laten vervallen als u geen passende financiering (hypotheek) heeft kunnen krijgen. U krijgt een aantal weken, meestal vier, om de financiering te regelen. Kunt u geen financiering krijgen, dan kunt u de koopovereenkomst ongeldig verklaren. U moet dit wel tijdig, dus minimaal binnen het genoemde aantal weken, laten weten en de afwijzing van de geldverstrekkers tonen. Let op: als geldverstrekkers u wel een hypotheek willen verstrekken, maar u vindt zelf de maandelijkse lasten te hoog, dan is dit geen reden om van de koop af te kunnen zien. Bij het product Koopgarant is het verplicht dat de hypothecaire geldlening met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) wordt afgesloten. Het niet verkrijgen van NHG wordt ook als een ontbindende voorwaarde in de koopovereenkomst opgenomen. Erfpacht afgekocht Bij de koopproducten Koopgarant en Koopcomfort koopt u een door ons uitgegeven erfpachtrecht. Dat is het bewijs dat u de grond pacht van Singelveste AlleeWonen. Erfpacht is een juridisch middel met vele toepassingen. De erfpacht gebruiken we alleen om de bijzondere Koopgarant- en Koopcomfortvoorwaarden juridisch goed vast te leggen. Het verandert niets aan uw rechten en plichten als eigenaar. De erfpachtcanon, de vergoeding voor het gebruik van de grond, is eeuwigdurend afgekocht en in de koopprijs inbegrepen. De oplevering Ongeveer twee weken nadat u de financiering heeft geregeld, kan de overdracht bij de notaris plaatsvinden. Dan is de woning van u en krijgt u de sleutels. Vlak voor de overdracht kunt u de woning inspecteren, zodat u zeker weet dat u krijgt wat in de overeenkomst is afgesproken.

11 De financiering van een koopwoning Hoeveel hypotheek u kunt krijgen, hangt af van de waarde van de woning die u op het oog heeft, uw inkomsten, uw uitgaven, het aanwezige vermogen en de rentestand. Het is belangrijk dat u zelf bepaalt wat de maximale woonlast per maand mag zijn. De maximale hypotheek en uw eigen geld vormen samen de middelen die u beschikbaar hebt voor de koop van een woning. Tijdig financiering toetsen Als u een koopovereenkomst heeft getekend, heeft u vier weken de tijd om uw financiering te regelen. Het komt af en toe voor dat een koop niet doorgaat, omdat de koper de financiering niet rond krijgt. De reden is dan vaak dat de geïnteresseerde kandidaat te weinig inkomen heeft of dat er al sprake is van een lopende persoonlijke lening of doorlopend krediet. Om teleurstelling te voorkomen, adviseren wij u eerst naar een hypotheekadviseur of een bank te gaan om uw financiële mogelijkheden te berekenen. Daarnaast kunnen zij uitrekenen wat de hypotheek u maandelijks kost. Vergeet niet de adviseur of bank volledig te informeren over eventuele leningen die u al heeft lopen. Dit kunnen ook producten zijn die u op afbetaling, bij bijvoorbeeld een postorderbedrijf, heeft gekocht. Deze zaken worden namelijk bij het aanvragen van een hypotheekofferte getoetst door de geldverstrekker bij het Bureau Kredietregistratie in Tiel (zie Dergelijke leningen en afbetalingsregelingen kunnen een reden zijn waarom een koop niet door kan gaan! U kunt op ieder moment zelf via uw bank nagaan wat er bij het Bureau Kredietregistratie is vermeld op uw naam. Hoogte van de geldlening Voordat u naar de hypotheekadviseur of de bank gaat, is het verstandig om voor u zelf op een rij te zetten hoeveel geld u nodig heeft voor de aankoop van de woning. De kosten voor de aankoop van de woning kunt u ongeveer berekenen door de volgende zaken bij elkaar op te tellen: De aankoopprijs van de woning; Eventuele verhuiskosten; Kosten voor veranderingen en verbeteringen; De kosten voor het verwerven van de woning en de financiering zoals notariskosten, overdrachtsbelasting, hypotheekkosten en dergelijke. Nationale Hypotheek Garantie De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is bij de financiering van het product Koopgarant verplicht. Ook wanneer NHG niet is verplicht, raden wij u aan om uw financiering aan te gaan met NHG. De NHG wordt verstrekt door de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Het Waarborgfonds staat garant voor het terugbetalen van uw hypotheek(bedrag) aan de geldverstrekker. De voordelen zijn: Met de NHG betaalt u een lagere hypotheekrente; Als u er alles aan heeft gedaan om de restantschuld zoveel mogelijk te beperken, kan het waarborgfonds uw restantschuld bij een gedwongen verkoop kwijtschelden; NHG is mogelijk als u voldoet aan de inkomensnormen zoals deze door het NIBUD zijn opgesteld. Op deze manier weet u zeker dat u nooit teveel leent; Alle kosten die u moet maken om NHG te verkrijgen zijn fiscaal aftrekbaar. Lees meer over de NHG in de folder van de NHG. Deze is verkrijgbaar bij de makelaar, uw hypotheekadviseur, de bank of kijk op Verantwoord shoppen Onze makelaar kan u doorverwijzen naar een hypotheekbemiddelaar of bank waarmee hij de ervaring heeft dat ze een goede voorlichting en persoonlijk advies geven. Vraag in ieder geval naar een adviseur die het certificaat Erkend Hypotheekbemiddelaar heeft. Hypotheekbemiddelaars met het keurmerk Hypotheek Bemiddeling moeten aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen en hebben ook een geschillenregeling (zie Koopsubsidie De overheid stimuleert het eigen woningbezit voor lage inkomens met een koopsubsidie. Koopsubsidie is een maandelijkse belastingvrije bijdrage in de hypotheeklasten. De hoogte van deze bijdrage hangt onder andere af van uw inkomen en dat van de eventuele medebewoner. Aan de Koopsubsidie zijn een aantal voorwaarden verbonden. Deze voorwaarden hebben onder andere te maken met de aankoopprijs van de woning, de financiering van de hypotheek en uw persoonlijke situatie. Meer hierover kunt u lezen op Vanaf 1 januari 2009 kan de Koopsubsidie ook in combinatie met Koopgarant worden verstrekt. Omdat de koopprijs van een Koopgarantwoning lager ligt dan de marktprijs voldoet een woning met Koopgarant eerder aan de aankoopprijsvoorwaarden. Vereniging Eigen Huis Vereniging Eigen Huis geeft goede voorlichting over de aankoop van een woning en de bijbehorende hypotheken. U kunt de uitgebreide brochure over hypotheken bestellen of via internet informatie opvragen. U kunt er ook offertes laten beoordelen en vergelijken. Als u lid wordt van Vereniging Eigen Huis kunt u van hun diensten gebruik maken. Naast advies over financiering kunt u bijvoorbeeld ook een bouwtechnische keuring laten opstellen. Kijk voor meer informatie op of bel (033)

12 Bijkomende kosten kopen woning De risico s van een eigen woning Bij het kopen van een woning moet u rekening houden met diverse kosten. De kosten voor de aankoop van de woning hebben we voor u al op een rij gezet bij De financiering van een koopwoning onder het kopje Hoogte van de geldlening. Kosten koper Bij het kopen van een bestaande woning moet u rekening houden met de zogenaamde kosten koper (k.k.). Een deel van deze kosten hangt direct samen met de koop, een deel heeft te maken met de financiering. Kosten bij de koop: Overdrachtsbelasting (6%); Notariskosten leveringsakte; Inschrijvingskosten kadaster; Verrekening eigenaarlasten. Totaal ongeveer 8% van de koopsom. Kosten van de financiering: Afsluitkosten hypotheek; Eventueel kosten Nationale Hypotheek Garantie; Notariskosten hypotheekakte; Inschrijfkosten kadaster; Taxatie voor financiering. Totaal ongeveer 2% van de koopsom. De kosten hangen samen met de hoogte van de koopsom. In totaal komt dat ongeveer neer op 10% van de koopsom. De kosten van de financiering zijn eenmalig fiscaal aftrekbaar. Kosten die u zelf bepaalt Om te bepalen of de nieuwe woonlast wel past binnen uw budget en uitgavenpatroon, kunt u het beste een compleet kostenoverzicht maken. Naast de koopsom krijgt u ook met allerlei kosten te maken die u grotendeels zelf bepaalt. U kunt hierbij denken aan: Kosten van aanpassingen en uitbreidingen aan de woning; Verhuiskosten; Inrichtingskosten van de woning. Als u eigenaar bent van een woning loopt u een aantal risico s. Als u een woning wilt kopen is het verstandig om deze risico s in te schatten en te overwegen of u deze risico s wilt nemen. Bij het inschatten van risico s is het belangrijk om te bepalen wat de kans is op het risico, wat de uitwerking hiervan is en wat het uiteindelijke gevolg voor u zal zijn. Vier soorten risico s Er zijn vier soorten risico s te onderscheiden: Betaalbaarheidsrisico; Onderhoudsrisico; Vermogensrisico; Mobiliteitsrisico. Betaalbaarheidsrisico Voor het kopen van een eigen woning wordt bijna altijd een geldlening (hypotheek) afgesloten. Dit betekent dat u maandelijks een bedrag moet betalen voor de rente en de aflossing hiervan. Dit bedrag is in eerste instantie vaak hoger dan wanneer u huurt. Bovendien heeft u als eigenaar van een woning meer kosten dan bij huren zoals bijvoorbeeld het eigenarendeel van de Onroerende ZaakBelasting (OZB), onderhoud en bij een eengezinswoning een opstalverzekering. Daar tegenover staat dat wanneer u een woning huurt u rekening moet houden met een jaarlijkse huurverhoging. Dit betekent dat de maandelijkse lasten ieder jaar omhoog gaan. Als u een woning koopt, weet u voor lange duur (de rentevaste periode van de hypotheek) welk vast bedrag u per maand kwijt bent. In de periode dat u de hypotheekrente vastzet (bijvoorbeeld 10 jaar), veranderen uw maandelijkse lasten voor de hypotheek niet. Bij het product Koopgarant is de Nationale Hypotheek Garantie (www.nhg.nl) verplicht. Bij de aanvraag van NHG wordt getoetst of uw inkomen in balans is met de hypotheek die u wilt aangaan. Op deze wijze is de kans klein dat u later de maandlasten van de hypotheek toch niet kunt betalen. Er is ook een risico dat uw inkomen gaat dalen en daarmee de betaalbaarheid van de maandlasten in gevaar komt. Dit kan gebeuren wanneer u bijvoorbeeld uw baan verliest, of bij het overlijden van een partner of bij scheiding. Voor het beperken van het inkomensrisico en het overlijden van de partner kunt u overwegen een verzekering af te sluiten. Als u de woning toch moet verkopen, heeft u bij de producten Koopgarant en Koopcomfort de garantie dat Singelveste AlleeWonen uw woning terugkoopt.

U wilt een woning kopen

U wilt een woning kopen U wilt een woning kopen Beter Wonen verkoopt regelmatig verschillende type woningen in meerdere wijken van Almelo. De ruime koopwoningen zijn goed onderhouden, betaalbaar en naar eigen wensen in te richten.

Nadere informatie

Koopgarant Kopen met korting

Koopgarant Kopen met korting Koopgarant Kopen met korting KG201507 1 INHOUDSOPGAVE Een eigen huis... 3 Het woningaanbod van de Sleutels... 3 1. Een huis kopen... 3 De voordelen van kopen Als u een woning van de Sleutels koopt onder

Nadere informatie

Nieuwbouw betaalbaar

Nieuwbouw betaalbaar Nieuwbouw betaalbaar Een eigen huis. Misschien droomt u daar wel eens van? Maar de stap naar een koopwoning kan wel erg groot zijn. Is mijn inkomen wel toereikend? Krijg ik mijn huis ooit weer verkocht?

Nadere informatie

Woning kopen met Koopgarant Koopgarant, dat is kopen met korting

Woning kopen met Koopgarant Koopgarant, dat is kopen met korting Woning kopen met Koopgarant Koopgarant, dat is kopen met korting Koopgarant, dat is kopen met korting De stap van een woning huren naar een woning kopen is voor veel mensen helaas moeilijk te maken. De

Nadere informatie

Koopgarant. Kopen zonder zorgen

Koopgarant. Kopen zonder zorgen Koopgarant Kopen zonder zorgen KOOPGARANT IS Voor veel mensen is de koop van een woning financieel niet haalbaar, maar wel gewenst. Als maatschappelijke onderneming in de volkshuisvesting reikt Eemland

Nadere informatie

Veilig uw eigen droomhuis kopen

Veilig uw eigen droomhuis kopen Veilig uw eigen droomhuis kopen Uw eigen woning Voor veel mensen is een eigen woning de ultieme droom. Waarschijnlijk de grootste aankoop in uw leven. Daarom is het van groot belang alles wat er bij de

Nadere informatie

Kopen zonder zorgen. Een woning kopen met Koopgarant

Kopen zonder zorgen. Een woning kopen met Koopgarant Kopen zonder zorgen Een woning kopen met Koopgarant Droomt u wel eens van een eigen huis, maar vindt u de stap naar een koopwoning wel groot? Vraagt u zich af of uw inkomen wel toereikend is, of u uw huis

Nadere informatie

De Starterslening U wilt een woning kopen. Dat kan een

De Starterslening U wilt een woning kopen. Dat kan een De starterslening 2015 De Starterslening U wilt een woning kopen. Dat kan een nieuwbouwwoning, een bestaande koopwoning of uw huidige huurwoning zijn. Als u een bepaalde woning op het oog heeft, kunt u

Nadere informatie

Handige tips bij aankoop woning

Handige tips bij aankoop woning Handige tips bij aankoop woning Uw eigen woning Voor veel mensen is een eigen woning de ultieme droom en waarschijnlijk de grootste aankoop in hun leven. Daarom is het van groot belang alles wat er bij

Nadere informatie

Koopgarant. Informatieset

Koopgarant. Informatieset Koopgarant Informatieset 26 augustus 2013 Koopgarant maakt een koopwoning betaalbaar en bereikbaar. U krijgt een korting bij de aankoop van een woning en heeft daardoor dus lagere woonlasten. De terugkoopgarantie

Nadere informatie

Speciaal voor nieuw woongebied De Plantage De Starterslening voor uw eerste koopwoning

Speciaal voor nieuw woongebied De Plantage De Starterslening voor uw eerste koopwoning Een leven voor je BeZoek onze website! Speciaal voor nieuw woongebied De Plantage De Starterslening voor uw eerste koopwoning U wilt voor het eerst een woning kopen en u wilt zich graag vestigen in het

Nadere informatie

Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw

Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw De huizenprijzen zijn tot 2008 enorm gestegen. Daardoor lijkt een koopwoning vooral voor starters onbereikbaar. Om u als kandidaat-koper te helpen,

Nadere informatie

De Starterslening U wilt een woning kopen. Dat kan een

De Starterslening U wilt een woning kopen. Dat kan een De starterslening 2016 De Starterslening U wilt een woning kopen. Dat kan een nieuwbouwwoning, een bestaande koopwoning of uw huidige huurwoning zijn. Als u een bepaalde woning op het oog heeft, kunt u

Nadere informatie

Over Koopgarant. Let op! Onze nieuwe naam is GroenWest

Over Koopgarant. Let op! Onze nieuwe naam is GroenWest Let op! Onze nieuwe naam is GroenWest Waar GroenrandWonen, SWW of Westhoek Wonen staat vermeld, wordt GroenWest bedoeld. www.groenwest.nl Over Koopgarant Koopgarant maakt een koopwoning betaalbaar en bereikbaar

Nadere informatie

Koopgarant Een nieuwbouwwoning kopen zonder zorgen

Koopgarant Een nieuwbouwwoning kopen zonder zorgen Koopgarant Een nieuwbouwwoning kopen zonder zorgen (c) Een eigen huis is een aantrekkelijk idee. Een eigen plek, die u kunt inrichten en vorm geven op uw manier. Bovendien is een huis een goede investering

Nadere informatie

Koopgarant. Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw

Koopgarant. Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw Koopgarant Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw Een koopwoning binnen handbereik Vanaf 2008 zijn de huizenprijzen flink gedaald. Daardoor is ook voor starters een koopwoning binnen

Nadere informatie

je stek 2012 koopgarant & koopcomfort Kopen met of zonder korting en terugkoopgarantie.

je stek 2012 koopgarant & koopcomfort Kopen met of zonder korting en terugkoopgarantie. je stek 2012 koopgarant & koopcomfort Kopen met of zonder korting en terugkoopgarantie. JeStek JeStek is een initiatief van Woongoed Middelburg in samenwerking met M2 Makelaars. Via JeStek biedt Woongoed

Nadere informatie

Koopgarant. maakt een woning betaalbaar

Koopgarant. maakt een woning betaalbaar Koopgarant maakt een woning betaalbaar Koopgarant voor onze klanten Vier woningcorporaties ontwikkelden op basis van jarenlange ervaring Koopgarant en inmiddels bieden ruim 100 corporaties het aan. Duizenden

Nadere informatie

je stek koopgarant & koopcomfort Kopen met of zonder korting en terugkoopgarantie.

je stek koopgarant & koopcomfort Kopen met of zonder korting en terugkoopgarantie. je stek koopgarant & koopcomfort Kopen met of zonder korting en terugkoopgarantie. jestek JeStek is een initiatief van Woongoed Middelburg in samenwerking met M2 Makelaars. Via JeStek bieden wij bestaande

Nadere informatie

WONING KOPEN MET KOOPGARANT. Koopgarant, dat is kopen met korting.

WONING KOPEN MET KOOPGARANT. Koopgarant, dat is kopen met korting. WONING KOPEN MET KOOPGARANT Koopgarant, dat is kopen met korting. De stap van een woning huren naar een woning kopen is voor veel mensen helaas moeilijk te maken. De Alliantie biedt een oplossing door

Nadere informatie

voordelig en veilig een woning kopen

voordelig en veilig een woning kopen Informatie over kopen bij Vidomes Wij willen kopen. Is dat haalbaar? INFORMATIE OVER KOOPGARANT: voordelig en veilig een woning kopen De Vidomes Koopgarant-woning; voordelig en veilig een woning kopen

Nadere informatie

Inhoud. 2 Hoe gaat het kopen in zijn werk? De overeenkomst Wettelijke bedenktijd Ontbindende voorwaarden Geen passende financiering?

Inhoud. 2 Hoe gaat het kopen in zijn werk? De overeenkomst Wettelijke bedenktijd Ontbindende voorwaarden Geen passende financiering? Kopen naar Wens Inhoud 1 Kopen naar Wens: wat betekent dit eigenlijk? Betaalbaar door een lager instapbedrag Wie kan een Kopen naar Wens woning kopen? Bijkopen of doorverkopen Wat kost Kopen naar Wens?

Nadere informatie

Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid

Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid woonwijzer Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid Een eigen huis van droom naar werkelijkheid Droomt u wel eens van een eigen huis? Maar denkt u dat de

Nadere informatie

Koopgarant. Wonen Wateringen. Dorpskade 25-27 Postbus 26, 2290 AA Wateringen T 0174 293650 info@wonenwateringen.nl www.wonenwateringen.

Koopgarant. Wonen Wateringen. Dorpskade 25-27 Postbus 26, 2290 AA Wateringen T 0174 293650 info@wonenwateringen.nl www.wonenwateringen. Wonen Wateringen Koopgarant Dorpskade 25-27 Postbus 26, 2290 AA Wateringen T 0174 293650 info@wonenwateringen.nl www.wonenwateringen.nl EIGEN WONING MET KORTING VIA KOOPGARANT Wonen Wateringen Koopgarant

Nadere informatie

HEUMEN HEUMEN HEUMEN HEUMEN NOORD NOORD NOORD NOORD. Speciaal voor nieuw woongebied Heumen Noord DE STARTERSLENING VOOR UW EERSTE KOOPWONING

HEUMEN HEUMEN HEUMEN HEUMEN NOORD NOORD NOORD NOORD. Speciaal voor nieuw woongebied Heumen Noord DE STARTERSLENING VOOR UW EERSTE KOOPWONING D EN D EN Speciaal voor nieuw woongebied Heumen Noord DE STARTERSLENING VOOR UW EERSTE KOOPWONING U wilt voor het eerst een woning kopen en u wilt zich graag vestigen in het nieuwe woongebied Heumen Noord.

Nadere informatie

Koopgarant. Kopen zonder zorgen in de Zuidwijk

Koopgarant. Kopen zonder zorgen in de Zuidwijk Koopgarant Kopen zonder zorgen in de Zuidwijk KOOPGARANT IS Voor veel mensen is de koop van een woning financieel niet haalbaar, maar wel gewenst. Als maatschappelijke onderneming in de volkshuisvesting

Nadere informatie

voordelig en veilig een woning kopen

voordelig en veilig een woning kopen Informatie over kopen bij Vidomes Wij willen kopen. Is dat haalbaar? INFORMATIE OVER KOOPGARANT: voordelig en veilig een woning kopen De Vidomes Koopgarant-woning; voordelig en veilig een woning kopen

Nadere informatie

Koopgarant. Kopen met korting

Koopgarant. Kopen met korting Koopgarant Kopen met korting Inhoudsopgave 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 Wat is koopgarant? Goedkoop door korting Terugkoopgarantie Winst en verlies delen Zelf in de woning wonen Verkopen aan een kind Rekenvoorbeelden:

Nadere informatie

Betaalbaar kopen. Kopen met korting

Betaalbaar kopen. Kopen met korting Betaalbaar kopen Kopen met korting Betaalbaar kopen Kopen met korting Inleiding Het kopen van een woning is voor veel mensen een wens. Een aantal woningcorporaties heeft inmiddels diverse koopvormen ontwikkeld.

Nadere informatie

Informatie brochure. Koopstart

Informatie brochure. Koopstart Informatie brochure Koopstart Kopen met korting voor zittende huurders - 1 - - 2 - Koopstart: kopen met korting! Een woning kopen met Koopstart betekent dat u korting krijgt op de marktwaarde. Kenmerken

Nadere informatie

De Starterslening. van woningcorporaties. Een steuntje in de rug voor woningkopers

De Starterslening. van woningcorporaties. Een steuntje in de rug voor woningkopers De Starterslening van woningcorporaties Een steuntje in de rug voor woningkopers n...baarn...barendrecht...barneveld...beemster...bergen...bergen op Zoom...Berkelland...Bernheze...Bernisse...Best...Beverwijk...Binnenmaas...Blaricum...

Nadere informatie

Informatie brochure. Koopstart

Informatie brochure. Koopstart Informatie brochure Koopstart Kopen met korting! - 1 - - 2 - Koopstart: kopen met korting! Een woning kopen met Koopstart betekent dat u korting krijgt op de marktwaarde. Of u hiervoor in aanmerking komt

Nadere informatie

Informatie over kopen bij Vidomes. Wij willen kopen. Is dat haalbaar? Koopgarant: voordelig en veilig een woning kopen

Informatie over kopen bij Vidomes. Wij willen kopen. Is dat haalbaar? Koopgarant: voordelig en veilig een woning kopen Informatie over kopen bij Vidomes Wij willen kopen. Is dat haalbaar? Koopgarant: voordelig en veilig een woning kopen De Vidomes Koopgarant-woning; voordelig en veilig een woning kopen Veel mensen kennen

Nadere informatie

Koopgarant. Met Koopgarant koopt u een woning met korting, wordt u zelf. eigenaar en heeft u de garantie dat u uw woning ook weer kunt

Koopgarant. Met Koopgarant koopt u een woning met korting, wordt u zelf. eigenaar en heeft u de garantie dat u uw woning ook weer kunt Koopgarant Koopgarant Met Koopgarant koopt u een woning met korting, wordt u zelf eigenaar en heeft u de garantie dat u uw woning ook weer kunt verkopen. U leest er alles over in deze folder. Betaalbaar

Nadere informatie

De Starterslening. van woningcorporaties. Een steuntje in de rug voor woningkopers

De Starterslening. van woningcorporaties. Een steuntje in de rug voor woningkopers De Starterslening van woningcorporaties Een steuntje in de rug voor woningkopers n...baarn...barendrecht...barneveld...beemster...bergen...bergen op Zoom...Berkelland...Bernheze...Bernisse...Best...Beverwijk...Binnenmaas...Blaricum...

Nadere informatie

KOOPGARANT EEN WONING KOPEN MET FLINKE KORTING!

KOOPGARANT EEN WONING KOPEN MET FLINKE KORTING! KOOPGARANT EEN WONING KOPEN MET FLINKE KORTING! KOOPGARANT Voordelig kopen, gegarandeerd verkopen In de huidige woningmarkt is de stap naar een koopwoning als starter of middeninkomer vaak onoverbrugbaar.

Nadere informatie

Koopgarant: een huis kopen voor een lagere prijs én met terugkoopgarantie

Koopgarant: een huis kopen voor een lagere prijs én met terugkoopgarantie Koopgarant: een huis kopen voor een lagere prijs én met terugkoopgarantie In deze brochure vindt u algemene informatie over het kopen en terugkopen van een Koopgarantwoning. Het is belangrijk dat u goed

Nadere informatie

Woning kopen van Kennemer Wonen

Woning kopen van Kennemer Wonen Woning kopen van Kennemer Wonen Ga ik een huis kopen of huren? Dat is een vraag die serieuze aandacht verdient. Kopen heeft voordelen, maar ook nadelen. En dat geldt natuurlijk ook voor huren. In deze

Nadere informatie

stek: kopen met of zonder korting kopen met terugkoopgarantie

stek: kopen met of zonder korting kopen met terugkoopgarantie stek: kopen met of zonder korting kopen met terugkoopgarantie kopen zonder korting Naast de mogelijkheid tot het kopen van een woning met korting, biedt Stek u de mogelijkheid uw woning te kopen zonder

Nadere informatie

Koopgarant. Kopen met korting

Koopgarant. Kopen met korting Koopgarant Kopen met korting Inhoudsopgave 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 Wat is koopgarant? Goedkoop door korting Terugkoopgarantie Winst en verlies delen Zelf in de woning wonen Verkopen aan een kind Rekenvoorbeelden:

Nadere informatie

Van huurder naar koper

Van huurder naar koper Van huurder naar koper Is het kopen van mijn huurwoning iets voor mij? U huurt een woning van Actium. U ontving van ons een aanbod om uw huurwoning te kopen. We kunnen ons voorstellen dat dit veel vragen

Nadere informatie

Woning kopen van Kennemer Wonen oopgarant

Woning kopen van Kennemer Wonen oopgarant Woning kopen van Kennemer Wonen oopgarant met k Door de crisis in de woningmarkt is de stap van huur naar koop voor veel mensen helaas te groot. Wij willen door betaalbare koopwoningen op de markt te brengen,

Nadere informatie

Koopgarant. Kopen met korting

Koopgarant. Kopen met korting Koopgarant Kopen met korting Inhoudsopgave 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 Wat is koopgarant? Goedkoop door korting Terugkoopgarantie Winst en verlies delen Zelf in de woning wonen Verkopen aan een kind Rekenvoorbeelden:

Nadere informatie

Voorbeeld bij korting van 25% en als de waarde stijgt. Aankoopprijs Marktwaarde bij aankoop 238.000 U betaalt 75% van de marktwaarde 178.

Voorbeeld bij korting van 25% en als de waarde stijgt. Aankoopprijs Marktwaarde bij aankoop 238.000 U betaalt 75% van de marktwaarde 178. Kopen zonder zorgen U droomt wel eens van een eigen huis. Maar de stap naar een koopwoning kan wel erg groot zijn. Is mijn inkomen wel toereikend? Krijg ik mijn huis ooit weer verkocht? Wat als de waarde

Nadere informatie

De Starterslening. Een steuntje in de rug voor woningkopers

De Starterslening. Een steuntje in de rug voor woningkopers De Starterslening Een steuntje in de rug voor woningkopers en...baarn...barendrecht...barneveld...beemster...bergen...bergen op Zoom...Berkelland...Bernheze...Bernisse...Best...Beverwijk...Binnenmaas...Blaricum...

Nadere informatie

in een Vrije verkoopwoning

in een Vrije verkoopwoning in een Vrije verkoopwoning Inhoud 1 U koopt een vrije verkoopwoning bij thuis: wat betekent dit? Wie kan een vrije verkoopwoning kopen? Vraagprijs Bieden in onderhandeling Hoe komt de koop tot stand Vooraf

Nadere informatie

Informatie brochure. Koopstart. Kopen met korting voor zittende huurders

Informatie brochure. Koopstart. Kopen met korting voor zittende huurders Informatie brochure Koopstart Kopen met korting voor zittende huurders - 1 - - 2 - Koopstart: kopen met korting! Een woning kopen met Koopstart betekent dat u korting krijgt op de getaxeerde marktwaarde.

Nadere informatie

Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid

Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid woonwijzer Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid Een eigen huis van droom naar werkelijkheid Droomt u wel eens van een eigen huis? Maar denkt u dat de

Nadere informatie

Inhoud. 2 Hoe gaat het kopen in zijn werk? De overeenkomst Wettelijke bedenktijd Ontbindende voorwaarden Geen passende financiering?

Inhoud. 2 Hoe gaat het kopen in zijn werk? De overeenkomst Wettelijke bedenktijd Ontbindende voorwaarden Geen passende financiering? Kopen naar Wens Inhoud 1 Kopen naar Wens: wat betekent dit eigenlijk? Betaalbaar door een lager instapbedrag Wie kan een Kopen naar Wens woning kopen? Bijkopen of doorverkopen Wat kost Kopen naar Wens?

Nadere informatie

Inhoud 4 4 4 4 4/5 5 5 5 5 6

Inhoud 4 4 4 4 4/5 5 5 5 5 6 Koopgarant Inhoud 1 Koopgarant: wat koopt u eigenlijk? Betaalbaar door korting Terugkoopgarantie Wie kan een Koopgarantwoning kopen? Zelf uw woning verbouwen/meerwerk Zelf in de woning wonen Doorverkoop

Nadere informatie

16 Bovenwoningen. Koopgarant. Kopen zonder zorgen. Het Vlinderhofje

16 Bovenwoningen. Koopgarant. Kopen zonder zorgen. Het Vlinderhofje 16 Bovenwoningen Koopgarant Kopen zonder zorgen Het Vlinderhofje Koopgarant; kopen zonder zorgen U droomt wel eens van een eigen huis, maar de stap naar een koopwoning kan wel erg groot zijn. Is mijn inkomen

Nadere informatie

MOGElIjK dankzij KOOP GARANT

MOGElIjK dankzij KOOP GARANT KOPEN MET GARANTIE KleurrijkWonen verkoopt een deel van haar bestaande woningvoorraad. Maar ook nieuwbouwwoningen met Koopgarant. Koopgarant maakt een koop woning haalbaar, betaalbaar en neemt een aantal

Nadere informatie

Woning kopen van Kennemer Wonen. Ga ik een huis kopen of huren? Dat is een vraag. de Koopgarant constructie. Met Koopgarant

Woning kopen van Kennemer Wonen. Ga ik een huis kopen of huren? Dat is een vraag. de Koopgarant constructie. Met Koopgarant Woning kopen van Kennemer Wonen Ga ik een huis kopen of huren? Dat is een vraag die serieuze aandacht verdient. Kopen heeft voordelen, maar ook nadelen. En dat geldt natuurlijk ook voor huren. In deze

Nadere informatie

Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid

Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid woonwijzer Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid Een eigen huis van droom naar werkelijkheid Droomt u wel eens van een eigen huis? Maar denkt u dat de

Nadere informatie

5 Aanvullende informatie: Wat komt er nog meer kijken bij het (ver)kopen? Kopen algemeen Kopen bestaande woning Kopen nieuwbouw woning

5 Aanvullende informatie: Wat komt er nog meer kijken bij het (ver)kopen? Kopen algemeen Kopen bestaande woning Kopen nieuwbouw woning Vrije verkoopwoning Inhoud 1 U koopt een vrije verkoopwoning bij thuis: wat betekent dit? Wie kan een vrije verkoopwoning kopen? Vraagprijs Bieden in onderhandeling Hoe komt de koop tot stand Vooraf bouwkundige

Nadere informatie

Een woning kopen met Koopgarant

Een woning kopen met Koopgarant Een woning kopen met Koopgarant Trivire heeft regelmatig woningen te koop. Nieuwbouwwoningen én bestaande woningen. Een deel van die woningen verkopen we met Koopgarant. Dat betekent korting op de koopprijs,

Nadere informatie

WEGWIJZER Woongoed Garantwoning. Postadres: Postbus 7120, 4330 GC Middelburg Bezoekadres: Buitenruststraat 235, Middelburg. www.woongoed.

WEGWIJZER Woongoed Garantwoning. Postadres: Postbus 7120, 4330 GC Middelburg Bezoekadres: Buitenruststraat 235, Middelburg. www.woongoed. WEGWIJZER Woongoed Garantwoning Postadres: Postbus 7120, 4330 GC Middelburg Bezoekadres: Buitenruststraat 235, Middelburg www.woongoed.nl WEGWIJZER Woongoed Garantwoning Wat is een Woongoed Garantwoning?

Nadere informatie

koopwoning uw eerste een handig stappenplan voor de aanstaande huiseigenaar

koopwoning uw eerste een handig stappenplan voor de aanstaande huiseigenaar uw eerste koopwoning een handig stappenplan voor de aanstaande huiseigenaar 2 uw eerste koopwoning uw eerste koopwoning Thuis; een eigen huis geeft een goed gevoel. Toch is een huis kopen nog een hele

Nadere informatie

VA S T G O E D. KOOPgarant is een product van Woondrecht Vastgoed

VA S T G O E D. KOOPgarant is een product van Woondrecht Vastgoed VA S T G O E D Koopgarant Kopen zonder zorgen! KOOPgarant is een product van Woondrecht Vastgoed 2 Veel mensen die nu een woning huren, zouden liever een woning kopen. Maar door de snel gestegen huizenprijzen

Nadere informatie

Onze dienstverlening voldoet aan de normen van het KWH-Huurlabel. Callistolaan 2 Postbus 8008 3301 CA Dordrecht T 078 633 16 00

Onze dienstverlening voldoet aan de normen van het KWH-Huurlabel. Callistolaan 2 Postbus 8008 3301 CA Dordrecht T 078 633 16 00 Nog vragen? Heeft u nog vragen? Bel ons via telefoonnummer 078 633 16 00. Of stuur een e-mail naar wonen@trivire.nl. U kunt ook langskomen. U vindt ons kantoor aan de Callistolaan 2 in Dordrecht, vlakbij

Nadere informatie

beleid: maart 2007, versie: 2013

beleid: maart 2007, versie: 2013 Kopen van een woning beleid: maart 2007, versie: 2013 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens

Nadere informatie

Starterslening. Maximale startersleningdeel bedraagt 20% van de verwervingskosten, dus tot 70.000,-

Starterslening. Maximale startersleningdeel bedraagt 20% van de verwervingskosten, dus tot 70.000,- Starterslening De Starterslening biedt de mogelijkheid om tegen een aantrekkelijk rentepercentage geld te lenen voor de aankoop van een woning of appartement. In de brochure van SVn kunt u lezen dat de

Nadere informatie

koopwoning uw eerste een handig stappenplan voor de aanstaande huiseigenaar

koopwoning uw eerste een handig stappenplan voor de aanstaande huiseigenaar uw eerste koopwoning een handig stappenplan voor de aanstaande huiseigenaar 2 uw eerste koopwoning uw eerste koopwoning Thuis; een eigen huis geeft een goed gevoel. Toch is een huis kopen nog een hele

Nadere informatie

> Koopgarant: kopen zonder zorgen!

> Koopgarant: kopen zonder zorgen! > Koopgarant: kopen zonder zorgen! Koopgarant: kopen zonder zorgen! Droomt u wel eens van een eigen huis? Maar is de stap naar een koopwoning erg groot? Vraagt u zich wel eens af of uw inkomen toereikend

Nadere informatie

TE WOON Kopen of huren? U kiest!

TE WOON Kopen of huren? U kiest! TE WOON Kopen of huren? U kiest! Goed Wonen Zederik wil graag meer keuzemogelijkheden bieden voor haar klanten. Kopen of huren van dezelfde woning? Dat bepaalt u zelf! U kunt hierbij kiezen uit vier mogelijkheden:

Nadere informatie

Kopen zonder zorgen. Een woning kopen met Koopgarant

Kopen zonder zorgen. Een woning kopen met Koopgarant Kopen zonder zorgen Een woning kopen met Koopgarant Droomt u wel eens van een eigen huis, maar vindt u de stap naar een koopwoning best groot? Vraagt u zich af of uw inkomen wel toereikend is, of u uw

Nadere informatie

Een huurwoning kopen. Uw eigen huis kopen van Leystromen

Een huurwoning kopen. Uw eigen huis kopen van Leystromen Een huurwoning kopen Uw eigen huis kopen van Leystromen U huurt een woning van Leystromen, maar heeft u er wel eens aan gedacht om uw woning te kopen? Wij bieden regelmatig huurwoningen te koop aan. En

Nadere informatie

Feiten & Spelregels. Aan de inhoud van de informatie in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

Feiten & Spelregels. Aan de inhoud van de informatie in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Feiten & Spelregels Aan de inhoud van de informatie in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Januari 2013 Woningen met het Slimmer Kopen label hebben een lagere aankoopprijs. De korting bedraagt

Nadere informatie

een eigen huis kopen met zekerheid voor nu én later

een eigen huis kopen met zekerheid voor nu én later een eigen huis kopen met zekerheid voor nu én later Inhoud Uw koopwoning dichterbij 3 Betaalbaar en minder risico 4 U bent eigenaar 7 Kiezen voor een eigen huis 8 Waar kunt u op rekenen? 11 2 Uw koopwoning

Nadere informatie

Een woning kopen met korting én minder risico? Kies voor koopgarant!

Een woning kopen met korting én minder risico? Kies voor koopgarant! Inleiding Een woning kopen met korting én minder risico? Kies voor koopgarant! Na jaren van stijgende prijzen, zijn de huizenprijzen de afgelopen jaren flink gedaald. Best spannend om nu een woning te

Nadere informatie

Koopgarant een woning kopen met korting

Koopgarant een woning kopen met korting Koopgarant een woning kopen met korting Inhoud Koopgarant: een woning kopen met korting 3 Wat is Koopgarant? 4 Voordelen Koopgarant 5 Voorwaarden Koopgarant 6 Nationale Hypotheek Garantie 7 Financieren

Nadere informatie

Kopen met Koopgarant of Koopcomfort

Kopen met Koopgarant of Koopcomfort Kopen met Koopgarant of Koopcomfort Datum: 1 januari 2012 Voordelig en veilig een woning kopen van Waardwonen U kent ons waarschijnlijk als verhuurder van woningen. Dat zijn wij ook en dat blijven wij

Nadere informatie

Starterslening Hof van Twente

Starterslening Hof van Twente Gemeente Hof van Twente 2010-2011 Starterslening Hof van Twente Meer kansen voor starters op de koopwoningmarkt in Hof van Twente. w w w. h o f va n t w e n t e. n l Vanwege de hoge huizenprijzen is het

Nadere informatie

De Starterslening. van woningcorporaties

De Starterslening. van woningcorporaties De Starterslening van woningcorporaties De Starterslening voor uw eerste koopwoning U wilt voor het eerst een woning kopen en deze woning wilt u kopen van een woningcorporatie. Uw bank of hypotheekadviseur

Nadere informatie

Een eigen huis, voor iedereen haalbaar.

Een eigen huis, voor iedereen haalbaar. Een eigen huis, voor iedereen haalbaar. Een eigen huis, een eigen keuze. WoonInvest Koopgarant Droomt u weleens van het hebben van een eigen woning? De stap naar het kopen van een eigen woning neemt u

Nadere informatie

Inhoud /

Inhoud / Koopgarant Inhoud 1 Koopgarant: wat koopt u eigenlijk? Betaalbaar door korting Terugkoopgarantie Wie kan een Koopgarantwoning kopen? Zelf uw woning verbouwen/meerwerk Zelf in de woning wonen Doorverkoop

Nadere informatie

Het kopen van uw huurwoning

Het kopen van uw huurwoning Het kopen van uw huurwoning Een woning kopen van Wonen Wateringen Aan wie Wonen Wateringen verkoopt Alle voor verkoop aangewezen woningen worden aangeboden aan de zittende huurder. Als deze huurder de

Nadere informatie

Starterslening en Koopsubsidie

Starterslening en Koopsubsidie Starterslening en Koopsubsidie Voor starters op de woningmarkt is het kopen van een woning de laatste jaren niet eenvoudiger geworden. Ondanks de lage hypotheekrente en regelingen zoals Nationale Hypotheek

Nadere informatie

in een Koopgarantwoning

in een Koopgarantwoning in een Koopgarantwoning Inhoud 1 Wat is Koopgarant? Betaalbaar door prijsverlaging Wie kan een Koopgarantwoning kopen? Zelf uw woning verbouwen/meerwerk Zelf in de woning wonen Terugkoopgarantie Doorverkoop

Nadere informatie

Koopgarant Kopen zonder zorgen

Koopgarant Kopen zonder zorgen h e t b i l d t f e rwerderadiel m e n a l d u madeel f r a n e k e r a d e e l Koopgarant Kopen zonder zorgen Veel mensen denken er wel eens over om een huis te kopen. Maar de stap om het ook daadwerkelijk

Nadere informatie

Stap voor stap naar je eigen huis. goede koop

Stap voor stap naar je eigen huis. goede koop Stap voor stap naar je eigen huis goede koop Inhoud Kopen bij Rochdale Waarom nu kopen? Korting In 8 stappen van huurder naar huiseigenaar Kopen bij Rochdale in detail Rochdale maakt kopen bereikbaar Belangstelling?

Nadere informatie

ALLES OVER HET KOPEN VAN EEN WONING BIJ WOONSTAD ROTTERDAM. jouwhuis.nu

ALLES OVER HET KOPEN VAN EEN WONING BIJ WOONSTAD ROTTERDAM. jouwhuis.nu ALLES OVER HET KOPEN VAN EEN WONING BIJ WOONSTAD ROTTERDAM jouwhuis.nu WOONSTAD ROTTERDAM HEEFT DE WONING DIE JOU PAST! Koophuis? Huurhuis? Jouw huis! Bij Woonstad Rotterdam draait het vooral om jouw

Nadere informatie

Wonen in je eigen koopwoning. Een woning helemaal van jou? Je koopt hem bij Wonen Zuid!

Wonen in je eigen koopwoning. Een woning helemaal van jou? Je koopt hem bij Wonen Zuid! Wonen in je eigen koopwoning Een woning helemaal van jou? Je koopt hem bij Wonen Zuid! Huren of kopen? Natuurlijk heeft u uw eigen wensen als het gaat om wonen. Wonen Zuid realiseert zich dat als geen

Nadere informatie

Voorwaarden in het kort. Feiten en regels Slimmer Kopen

Voorwaarden in het kort. Feiten en regels Slimmer Kopen Slimmer Kopen Waarom Slimmer Kopen slimmer is De prijs, de hoge maandlasten en de risico s. Vaak zijn dat de redenen die iemand ervan weerhouden een (andere) woning te kopen. Geldt dat ook voor u? In dat

Nadere informatie

ALLE INFORMATIE OVER HET KOPEN VAN EEN HUIS BIJ WOONSTAD ROTTERDAM

ALLE INFORMATIE OVER HET KOPEN VAN EEN HUIS BIJ WOONSTAD ROTTERDAM ALLE INFORMATIE OVER HET KOPEN VAN EEN HUIS BIJ WOONSTAD ROTTERDAM WOONSTAD ROTTERDAM HEEFT DE WONING DIE JOU PAST! Koophuis? Huurhuis? Jouw huis! Bij Woonstad Rotterdam draait het vooral om jouw huis,

Nadere informatie

Over het hoe en wat. Koopgarant

Over het hoe en wat. Koopgarant Over het hoe en wat Koopgarant Casade verhuurt niet alleen woningen. Wij hebben ook koopwoningen. Dit kunnen bestaande woningen zijn maar ook nieuwbouwwoningen. Soms gaan ook huurwoningen in de verkoop.

Nadere informatie

Van kijker naar koper

Van kijker naar koper Van kijker naar koper Wat komt er kijken bij het kopen van een woning? 2 Kopen van Actium Naast het verhuren, verkoopt Actium ook woningen. Zowel bestaande- als nieuwbouwwoningen. De koopwoningen variëren

Nadere informatie

Koopstart. een eerste woning kopen

Koopstart. een eerste woning kopen Koopstart een eerste woning kopen start Een eigen woning via Koopstart Hulp bij de aankoop van een eerste woning Voor starters is het nog steeds erg moeilijk op de Nederlandse koopmarkt. Het is voor velen

Nadere informatie

Woning kopen van Kennemer Wonen

Woning kopen van Kennemer Wonen Woning kopen van Kennemer Wonen Ga ik een huis kopen of huren? Dat is een vraag die serieuze aandacht verdient. Kopen heeft voordelen, maar ook nadelen. En dat geldt natuurlijk ook voor huren. In deze

Nadere informatie

Droomhuis op het oog? De gemeente helpt u graag!

Droomhuis op het oog? De gemeente helpt u graag! 1 Droomhuis op het oog? De gemeente helpt u graag! U wilt een huis kopen of bouwen in Biezenmortel, Esch, Haaren of Helvoirt? Een goed besluit! Maar met dit besluit bent u er wellicht nog niet. Een huis

Nadere informatie

U deelt de risico s met Standvast Wonen, maar bent wel volledig eigenaar

U deelt de risico s met Standvast Wonen, maar bent wel volledig eigenaar feiten & spelregels Slimmer Kopen is een woonproduct van Standvast Wonen. Woningen met het Slimmer Kopen label kennen een lagere aankoopprijs. Het voordeel kan oplopen tot 35 procent. Als koper van een

Nadere informatie

Een woning kopen bij Woonbron Makelaars Wij willen zo veel mogelijk zekerheid

Een woning kopen bij Woonbron Makelaars Wij willen zo veel mogelijk zekerheid Een woning kopen bij Woonbron Makelaars Wij willen zo veel mogelijk zekerheid Delft, Dordrecht, Spijkenisse en Rotterdam Bent u op zoek naar een betaalbare koopwoning in Rotterdam, Delft, Dordrecht of

Nadere informatie

Ke u z e in w o n e n :

Ke u z e in w o n e n : Keuze in wonen Ke u z e in w o n e n : h u u r, k o o p g a r a n t, k o o p Wonen is jezelf zijn en dat is heel persoonlijk. Woonplezier wil je zoveel mogelijk op je eigen manier invullen. Dat kan alleen

Nadere informatie

nieuwe fase Nu ook mogelijk bij woongebied Het Hoge Rot De Starterslening voor uw eerste koopwoning

nieuwe fase Nu ook mogelijk bij woongebied Het Hoge Rot De Starterslening voor uw eerste koopwoning nieuwe fase Nu ook mogelijk bij woongebied Het Hoge Rot De Starterslening voor uw eerste koopwoning De gemeente Wijchen wil het starters op de koopwoningmarkt makkelijker maken om in gemeente Wijchen een

Nadere informatie

huren? kopen? kopen met korting?

huren? kopen? kopen met korting? huren? kopen? kopen met korting? lefier ZuidoostDrenthe Hooggoorns 16 Emmen open: ma. t/m vr. 8.00-17.00 uur Achter de Brink 2-3 Borger open: ma. t/m vr. 8.00-12.00 uur t 0591-69 77 77 f 0591-64 28 10

Nadere informatie

Slimmer. Spelregels. Kopen. Feiten & voor

Slimmer. Spelregels. Kopen. Feiten & voor Slimmer Kopen Feiten & Spelregels voor U wilt graag een huis kopen, maar u ziet op tegen het financiële risico. Of de prijzen zijn voor u aan de hoge kant. Dan is Slimmer Kopen wellicht een mogelijkheid

Nadere informatie

20% mede mogelijk gemaakt door... www.startersrenteregeling.nl

20% mede mogelijk gemaakt door... www.startersrenteregeling.nl De sleutel naar uw 20% mede mogelijk gemaakt door... www.startersrenteregeling.nl 2 eerste koophuis Mooi, maar hoe betaalt u dat? 20% toegevoegde waarde Een eigen huis, een plek onder de zon. Mooi, maar

Nadere informatie

Brabantse Waard brengt een eigen huis dichterbij

Brabantse Waard brengt een eigen huis dichterbij Brabantse Waard brengt een eigen huis dichterbij Inhoudsopgave 3 Slimmer Kopen 3 Afspraken 5 Beëindiging overeenkomst 5 Bijkomende kosten 5 Vergelijking Slimmer Kopen, (normaal) kopen en huren 7 Fiscale

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN Algemeen

VEELGESTELDE VRAGEN Algemeen VEELGESTELDE VRAGEN Algemeen 1. Waarom verkoopt Casade een aantal van haar huurwoningen? Casade biedt haar klanten graag een breed keuzepakket van woonmogelijkheden en wil hen de kans bieden een woning

Nadere informatie