Goed en voordelig geregeld, snel op weg. Uw wensen gaan in vervulling met een financiering op maat.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Goed en voordelig geregeld, snel op weg. Uw wensen gaan in vervulling met een financiering op maat."

Transcriptie

1 Goed en voordelig geregeld, snel op weg. Uw wensen gaan in vervulling met een financiering op maat. U heeft een schitterende nieuwe auto, motor of caravan of een heel aantrekkelijke occasion op het oog. Maar u wilt voldoende financiële speelruimte overhouden om aangenaam te kunnen leven. Dat hoeft geen probleem te zijn. Ribank werkt ook nauw samen met uw tussenpersoon die u alles kan vertellen over de financieringsvorm die het best bij uw persoonlijke wensen en situatie past. Een gezond uitgangspunt vinden wij, want u bent niet gebaat bij een financiering die uw draagkracht te boven gaat. In deze prospectus hebben wij alle mogelijkheden voor u op een rijtje gezet. U leest welke normen wij hanteren bij de beoordeling van uw kredietaanvraag en u kunt enkele duidelijke rekenvoorbeelden stap voor stap volgen. Ribank Ribank is een financieringsmaatschappij die reeds 50 jaar actief is op het gebied van kredietverlening. Ribank behoort tot de top 3 van grootste financieringsmaatschappijen van Nederland en is lid van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN). Ribank is onderdeel van het Franse Banque Sofinco die op haar beurt 100% dochter is van het Franse Banque Crédit Agricole. De financieringsvormen van Ribank Persoonlijke lening Persoonlijke lening is een financieringsvorm geschikt voor uitgaven waarbij de lasten en de looptijd kunnen worden afgestemd op de kosten en gebruiksduur van uw aanschaf. Het te lenen bedrag betaalt u in een vooraf vastgesteld aantal gelijke maandtermijnen terug. De maandtermijnen bestaan uit een aflossings- en een rentedeel, waarbij de rente tijdens de contractsduur ongewijzigd blijft. Hieronder geven wij u een tweetal rekenvoorbeelden: U koopt een auto van ,= en u betaalt 2.000,= contant. De resterende ,= financiert u over een periode van 36 maanden. Totale aankoopprijs auto ,== Contante aanbetaling 2.000,== -/- Te financieren ,== Kredietvergoeding 1.379,60 Bruto krediet ,60

2 Aantal termijnen 36 Termijnbedrag 316,10 U besluit een nieuwe keuken aan te schaffen en heeft hiervoor ,= nodig. U wilt het volledige aanschafbedrag financieren en over een looptijd van 48 maanden terugbetalen. Aanschafbedrag ,== Aanbetaling/inruil 0,== Te financieren ,== Kredietvergoeding 2.777,76 Bruto krediet Aantal termijnen 48 Termijnbedrag 370,37 U koopt een nieuwe auto van ,=. U ruilt uw huidige auto in en krijgt daarvoor een bedrag van 3.000,= terug. U verwacht 4 jaar met de nieuwe auto te gaan rijden. De looptijd van de financiering wilt u hierop afstemmen. Totale aankoopprijs auto ,== Inruil 3.000,== -/- Te financieren ,== Kredietvergoeding 2.314,72 Bruto krediet ,72 Aantal termijnen 48 Termijnbedrag 308,64 U wilt uw interieur vernieuwen en u heeft hier 4.000,= voor nodig. U wilt hiervoor uw spaargeld niet aanspreken en besluit een persoonlijke lening af te sluiten en het kredietbedrag in 5 jaar af te lossen. Aanschafprijs meubilair 4.000,== Contant 0,== Te financieren 4.000,== Kredietvergoeding 934,40 Bruto krediet 4.934,40

3 Aantal termijnen 60 Termijnbedrag 82,24 Doorlopend krediet Het doorlopend krediet is de ideale financieringsvorm voor mensen die willen beschikken over een voortdurende financiële reserve. U kunt naar behoefte bedragen opnemen (met een minimum van 200,=) tot de van tevoren met Ribank afgesproken kredietlimiet. U betaalt over het uitstaand saldo maandelijks rente en aflossing. Uw maandtermijn bedraagt 2% van de kredietlimiet. Andere aflossingspercentages zijn bespreekbaar. Gedurende de looptijd kan de rente wijzigen. Ribank houdt u daarvan natuurlijk op de hoogte. Tevens bent u te allen tijde bevoegd tot volledige of gedeeltelijke vervroegde aflossing. Hieraan zijn géén kosten verbonden. Bij gedeeltelijke aflossing is aanpassing van het termijnbedrag mogelijk. Bij het afsluiten van een doorlopend krediet wordt een theoretische looptijd aangegeven. Hierbij wordt van de onderstaande factoren uitgegaan: - de kredietlimiet wordt bij aanvang volledig opgenomen - de kredietlimiet blijft ongewijzigd - geen tussentijdse opnamen plaatsvinden - de rente ongewijzigd blijft - de termijnbedragen tijdig worden voldaan U ontvangt per kwartaal een overzicht van uw doorlopend krediet. Hierop staat onder andere vermeld: - de kredietlimiet - hoeveel de afgelopen periode werd opgenomen of terugbetaald - hoeveel rente werd berekend - de opnameruimte - de resterende (theoretische) looptijd Een aantal voorbeelden: U wilt een nieuwe keuken aanschaffen en heeft hiervoor ,= nodig. U besluit hiervoor een doorlopend krediet af te sluiten. Kredietlimiet ,= Aflossing 2% van de kredietlimiet 200,= Theoretische looptijd (eff. jaarrente 8,9%) 62 maanden Of misschien brengt u nog wat eigen geld in en wilt u maar 5.000,= lenen. Kredietlimiet 5.000,= Aflossing 2% van de kredietlimiet 100,=

4 Theoretische looptijd (eff. jaarrente 8,9%) 62 maanden U kunt natuurlijk ook meer aflossen en daardoor de theoretische looptijd verkorten. Kredietlimiet 5.000,= Aflossing 3% van de kredietlimiet 150,= Theoretische looptijd (eff. jaarrente 8,9%) 38 maanden Of denkt u eraan om behalve de keuken ook maar gelijk de woonkamer te verbouwen? Het eigen geld laat u op de spaarrekening staan. Kredietlimiet ,= Aflossing 2% van de kredietlimiet 350,= Theoretische looptijd (eff. jaarrente 8,9%) 62 maanden Aanvraagprocedure Criteria U zult begrijpen dat er een aantal criteria zijn voor de verstrekking van het krediet. U bent 18 jaar of ouder U woont in Nederland U kunt een geldige legitimatie en/of vaste verblijfsvergunning overleggen U beschikt over een inkomen uit loondienstverband U kunt uw inkomsten aantonen d.m.v. een recente originele salarisstrook Bureau Krediet Registratie Wanneer u een aanvraag voor een financiering doet, zijn wij wettelijk verplicht navraag te doen bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) intiel. Het BKR houdt een centraal register bij van alle kredietverplichtingen van consumenten in Nederland. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om persoonlijke leningen, doorlopende kredieten maar ook om creditcards of winkelpasjes. Belangrijk is, dat het dus gaat om alle contracten en niet alleen om de probleemgevallen. Elke kredietovereenkomst met één van de aangesloten instellingen wordt in het BKR-bestand opgenomen. Zo ontstaat een neutraal en zuiver beeld van lopende en afgelopen kredietverplichtingen. Kredietbeoordeling Een belangrijke onderdeel van de kredietbeoordeling is de inkomsten-/lastenverhouding. Niemand is immers gebaat bij een financiering die zijn draagkracht te boven gaat. Wij beoordelen of de door u te betalen maandelijkse lasten in juiste verhouding staan tot uw inkomen. Wij houden daarbij rekening met: - de hoogte van uw inkomen en/of van uw partner; - de hoogte van uw woonlasten, zoals hypotheek of huur, gas, water en licht; - reeds lopende leningen;

5 - overige maandelijkse verplichtingen zoals bijvoorbeeld alimentatie of verzekeringen; - of het dienstverband van u en/of uw partner voor bepaalde of onbepaalde tijd is; - de uitslag van de toetsing bij het Bureau Krediet Registratie. Mocht uw kredietaanvraag niet door ons worden ingewilligd, dan kunnen wij op uw verzoek schriftelijk opgaaf van de redenen daarvan doen. Rekenvoorbeelden U bent 28 jaar, in vaste dienst en verdient 1.500,= netto per maand. U wilt een nieuwe motor aanschaffen die ,= kost. De inruilwaarde van uw huidige motor is 3.000,= en u heeft 1.000,= eigen geld. De resterende 8.000,= wilt u financieren. U verwacht 4 jaar met de motor te gaan rijden en wilt de financiering hierop afstemmen. - netto maandinkomen 1.500,00 - huur 250,00 - levensonderhoud 750,00 - totale maandelijkse lasten 1.000, ,00 -/ Afloscapaciteit 1.000,00 - financiering 48 x 197, ,44 - minus kredietsom 8.000,00 -/- - kredietvergoeding 1.481,44 (effectieve rente op jaarbasis 8,9%) U bent 45 jaar en samenwonend. U heeft beiden een vaste baan en uw gezamenlijk inkomen is 3.500,=. U wilt een boot aanschaffen en hiervoor heeft u ,= nodig. U brengt geen eigen geld in dus u wilt het volledige aanschafbedrag financieren. - netto maandinkomen 3.500,00 - hypotheek 600,00 - levensonderhoud 1.400,00 - aflossing elders lopende lening 200,00 - totale maandelijkse lasten 2.200, ,00 -/ Afloscapaciteit 1.300,00 - financiering 60 x 411, ,60 - minus kredietsom ,00 -/- - kredietvergoeding 4.672,60 (effectieve rente op jaarbasis 8,9%)

6 Algemene Voorwaarden Doorlopend Krediet artikel 1: Hoofdelijke aansprakelijkheid. Indien in onderhavige overeenkomst meer personen als kredietnemer worden genoemd en als zodanig hebben getekend zijn zij ieder afzonderlijk, hoofdelijk en voor het geheel, aansprakelijk tegenover de kredietgever voor alle verplichtingen voortvloeiende uit onderhavige overeenkomst. artikel 2: Opname gelden. Van de kredietfaciliteit kan gebruik gemaakt worden indien: a. het saldo lager is dan de kredietlimiet en het verschil tussen kredietlimiet en saldo groter of gelijk is aan 200,00; b. de kredietnemer niet achterstallig is of recentelijk is geweest, in de betaling van zijn termijnbedrag en artikel 5 en 6 van de algemene voorwaarden niet van toepassing zijn; c. de kredietgever de opnamemogelijkheid niet heeft geblokkeerd. artikel 3: Afbouw kredietlimiet. Met ingang van de maand waarin de kredietnemer de zestigjarige leeftijd bereikt, zal de kredietlimiet maandelijks met één zestigste deel worden verlaagd. Het termijnbedrag blijft daarbij ongewijzigd (minimaal 2% van de oorspronkelijke kredietlimiet). Vanaf dit moment zijn opname niet meer mogelijk. artikel 4: Aanvullingen / wijzigingen. De kredietgever is bevoegd de algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen danwel aan te vullen. Eventuele tussen de kredietgever en de kredietnemer overeengekomen aanvullingen of wijzigingen van de kredietlimiet c.q. aflossingssysteem, zullen indien goedgekeurd door de kredietgever, schriftelijk bevestigd worden en vormen een geheel met onderhavige overeenkomst. De kredietnemer verplicht zich het daarbij door de kredietgever gewijzigde termijnbedrag maandelijks te voldoen. In ieder geval wordt de maandelijkse aflossing gesteld op 2% van de limiet. artikel 5: Kwijtschelden bij overlijden. Indien de onder 2a genoemde kredietnemer gedurende de looptijd van onderhavige overeenkomst overlijdt, anders dan ten gevolge van zelfmoord, eigen grove schuld, (burger-)oorlog of andere onlusten, vervallen alle bij zijn overlijden op hem rustende betalingsverplichtingen uit onderhavige overeenkomst met een maximum bedrag van ,00, indien met voldoet aan de navolgende voorwaarden: a. dat de kredietnemer bij het afsluiten van de overeenkomst de 60-jarige leeftijd nog niet had bereikt; b. dat de kredietnemer op het moment van overlijden jonger is dan 65 jaar, bij het overlijden op of na de 65e verjaardag vindt geen kwijtschelding plaats; c. dat de kredietnemer bij het ondertekenen van de overeenkomst een goede gezondheid genoot; d. dat aan de kredietgever binnen een termijn van 3 weken na het overlijden van de kredietnemer een van gemeentewege af te geven bewijs van overlijden, alsmede naam en adres van de arts, die de doodsoorzaak constateerde, wordt overgelegd; e. dat de kredietnemer tot het moment van overlijden alle bepalingen van onderhavige overeenkomst stipt is nagekomen; f. dat indien de op de eerste kredietnemer rustende betalingsverplichtingen uit onderhavige overeenkomst meer dan ,00 bedragen, blijft voor de erven en/of de eventuele 2e kredietnemer de betalingsverplichting van het meerdere onverminderd van kracht. artikel 6: Vervroegde opeisbaarheid. De restantschuld en al hetgeen door de kredietnemer verschuldigd mocht zijn krachtens onderhavige overeenkomst is in zijn geheel en onmiddellijk opeisbaar, indien; a. de kredietnemer gedurende tenminste twee maanden achterstallig is in de betaling van een vervallen termijnbedrag en na in gebreke te zijn gesteld nalatig blijft in het nakomen van zijn verplichtingen; b. de kredietnemer is overleden en niet in aanmerking komt voor kwijtschelding in verband met het overlijden; c. de kredietnemer is overleden en kredietgever gegronde redenen heeft om aan te nemen dat diens resterende verplichtingen niet zullen worden nagekomen; d. de kredietnemer Nederland metterwoon heeft verlaten of redelijkerwijs kan worden aangenomen dat dit binnen vier maanden zal geschieden; e. de kredietnemer in staat van faillissement is komen te verkeren; f. de kredietnemer de tot zekerheid verbonden zaak zonder toestemming van de kredietgever heeft verkocht; g. de kredietnemer aan de kredietgever met het oog op het aangaan van onderhavige overeenkomst onjuiste informatie heeft verstrekt, zodanig dat kredietgever onderhavige overeenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou zijn aangegaan indien de juiste stand van zaken bekend zou zijn geweest. De kredietnemer zal alsdan een bedrag betalen gelijk aan de nog verschuldigde termijnen, verhoogd met eventuele vertragingsvergoeding. Ten laste van de kredietnemer komen bovendien alle kosten die door de kredietgever zijn of worden gemaakt, ingeval de kredietnemer niet voldoet aan de bepalingen van onderhavige overeenkomst, met inbegrip van ondermeer de kosten van opvordering, die van taxatie en verkoop alsmede - na ingebrekestelling de buitengerechtelijke incasso kosten ad maximaal 15% van het nog verschuldigde. artikel 7: Opzeggen. Naast bovengenoemde gevallen van onmiddellijke opeisbaarheid zijn zowel kredietnemer als de kredietgever te allen tijde bevoegd onderhavige overeenkomst op te zeggen; deze opzegging dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een termijn van twee weken. In het geval van opzegging zal de kredietnemer geen verdere opnamen kunnen doen; overigens blijft het in onderhavige overeenkomst gestelde van kracht totdat het verschuldigde in zijn geheel zal zijn afgelost. artikel 8: Betalingen. Binnen 30 dagen na afschrijving van een automatische incasso heeft de kredietnemer het recht een verzoek tot terugboeking bij zijn bankinstelling in te dienen. Indien de kredietnemer op een andere wijze dan automatische incasso betalingen verricht, zal hij deze betalingen verrichten door overschrijving naar of storting op de bankrekening als aan de kredietnemer door de kredietgever zal worden aangegeven, zonder enige korting of schuldvergelijking, onder vermelding van het door de kredietgever afgegeven leningnummer, of op zodanige andere wijze als door de kredietgever aan kredietnemer schriftelijk zal worden opgegeven. Als dag van betaling zal worden aangemerkt de dag van bijschrijving van de betaling van de kredietnemer op de rekening van de kredietgever. Regelmatig zal de kredietgever aan de kredietnemer een rekeningoverzicht verstrekken waarin onder meer de in de afgelopen periode opgenomen en betaalde bedragen, alsmede het termijnbedrag zijn vermeld. Het saldo zoals dit in de boeken van de kredietgever voorkomt is bindend behoudens tegenbewijs. artikel 9: Adreswijziging. De kredietnemer verplicht zich om van iedere wijziging, welke van invloed kan zijn op de onderhavige overeenkomst binnen drie dagen schriftelijk aan de kredietgever mededeling doen. artikel 10: Registratie. Door ondertekening van onderhavige overeenkomst, verklaart de kredietnemer ermee bekend te zijn, dat de kredietgever de persoonsgegevens samenhangende met onderhavige overeenkomst verwerkt in een persoonsregistratie in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). De kredietnemer verklaart zich tevens akkoord met de interne aanwending, verwerking en een eventuele externe verstrekking van dergelijke gegevens indien en zover dat gebeurt in overeenstemming met het doel en strekking van onderhavige overeenkomst. De kredietgever is aangesloten bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel, derhalve wordt bij iedere kredietaanvraag informatie ingewonnen betreffende reeds lopende of afgesloten kredieten. Tevens wordt onderhavige overeenkomst door kredietgever geregistreerd bij het BKR, evenals mogelijke onregelmatigheden en/of achterstanden bij het betalingsverloop. artikel 11: Rente. De rente, welke door de kredietgever aan de kredietnemer over het debetsaldo in rekening wordt gebracht, kan door de kredietgever worden aangepast. Wijzigingen van het rentepercentage zullen kenbaar gemaakt worden op het overzicht van de kredietnemer. artikel 12: Vertragingsvergoeding. De kredietnemer is vanaf de datum van ingebrekestelling vertragingsvergoeding verschuldigd indien hij, na het verstrijken van de ingebrekestelling genoemde termijn voor nakoming, nalatig blijft in het nakomen van de betalingsverplichting. Vertragingsvergoeding wordt in rekening gebracht over het deel van het uitstaande saldo dat de kredietlimiet te boven gaat als gevolg van achterstallige betalingen. De vertragingsvergoeding wordt berekend op dagbasis en is maximaal gelijk aan de effectieve jaarrente die op dat moment van toepassing is voor de overeenkomst. artikel 13: Geschillen. Op onderhavige overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. Met in acht name van de wettelijke regels inzake de bevoegdheid van de rechtbank, zullen alle geschillen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst worden voorgelegd aan de (voorzieningen) rechter te Utrecht. Legitimatie: Kredietnemer 2a. Kredietnemer 2b. Rijbewijs / paspoort nummer:... d.d. afgegeven door:.... Rijbewijs / paspoort nummer:... d.d.... afgegeven door:...

7 Algemene Voorwaarden Persoonlijke Lening artikel 1: Hoofdelijke aansprakelijkheid. Indien in onderhavige overeenkomst meer personen als kredietnemer worden genoemd en als zodanig hebben getekend zijn zij ieder afzonderlijk, hoofdelijk en voor het geheel, aansprakelijk tegenover kredietgever voor alle verplichtingen voortvloeiende uit onderhavige overeenkomst. artikel 2: Te late betaling. In het geval van een te late betaling is de kredietnemer, vanaf de datum van ingebrekestelling, vertragingsvergoeding verschuldigd indien hij, na het verstrijken van de ingebrekestelling genoemde termijn voor nakoming, nalatig blijft in het nakomen van de betalingsverplichting. Deze vergoeding wordt berekend op basis van de effectieve rente op jaarbasis, zoals vermeld in onderhavige overeenkomst. Over delen van een maand wordt de vergoeding in dagen berekend. artikel 3: Opeisbaarheid. De restantschuld en al hetgeen door kredietnemer verschuldigd mocht zijn krachtens onderhavige overeenkomst is in zijn geheel en onmiddellijk opeisbaar, indien: a. de kredietnemer gedurende twee maanden achterstallig is in de betaling van een vervallen termijnbedrag en na in gebreke te zijn gesteld nalatig blijft in het nakomen van zijn verplichtingen; b. de kredietnemer overleden is en niet in aanmerking komt voor kwijtschelding in verband met het overlijden; c. de kredietnemer overleden is en de kredietgever gegronde redenen heeft om aan te nemen dat diens resterende verplichtingen niet zullen worden nagekomen; d. de kredietnemer Nederland metterwoon heeft verlaten of redelijkerwijs kan worden aangenomen dat dit binnen vier maanden zal geschieden; e. de kredietnemer in staat van faillissement is komen te verkeren of de W.S.N.P. van toepassing is verklaard; f. de kredietnemer de tot zekerheid verbonden zaak zonder toestemming van de kredietgever heeft verkocht; g. de kredietnemer aan de kredietgever met het oog op het aangaan van onderhavige overeenkomst onjuiste informatie heeft verstrekt, zodanig dat de kredietgever de overeenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou zijn aangegaan indien de juiste stand van zaken bekend zou zijn geweest. artikel 4: Uitstel betaling termijnen. Indien de kredietgever op verzoek van de kredietnemer enig uitstel van betaling toestaat, welk verzoek schriftelijk moet worden gedaan vóór het vervallen van de termijn waarvoor uitstel wordt aangevraagd, geschiedt dat onder voorbehoud van alle rechten, zodat deze rechten door dat uitstel op generlei wijze worden verzwakt of aangetast. De kredietnemer aan wie uitstel van betaling is verleend, is een vertragingsvergoeding verschuldigd overeenkomstig het gestelde in artikel 2 van deze algemene voorwaarden. artikel 5: Vervroegde aflossing. De kredietnemer is te allen tijde bevoegd tot volledige of gedeeltelijke vervroegde aflossing. Hieraan zijn echter kosten aanverbonden, welke door de kredietnemer dienen te worden voldaan. De kosten zijn afhankelijk van de verstreken looptijd en worden berekend over de kredietsom (= het oorspronkelijk geleende bedrag). De hoogte van de vergoeding wegens vervroegde aflossing hangt dus af van het tijdstip waarop kredietnemer vervroegd aflost. De kosten bij vervroegde aflossing zijn: a. Voordat meer dan 1/5 deel van de looptijd is verstreken: 5% van de kredietsom. b. Nadat meer dan 1/5 deel, maar niet meer dan 2/5 deel van de looptijd is verstreken: 3% van de kredietsom. c. Nadat meer dan 2/5 deel, maar niet meer dan 3/5 deel van de looptijd is verstreken: 2% van de kredietsom. d. Nadat meer dan 3/5 deel van de looptijd is verstreken: nihil. Bij gedeeltelijke vervroegde aflossing wordt een evenredig deel van de kosten in rekening gebracht. Dit evenredig deel wordt als volgt bepaald: het bedrag van vervroegde aflossing gedeeld door het uitstaand saldo bij vervroegde aflossing. Tevens vindt herberekening plaats van de kredietvergoeding. artikel 6: Kwijtschelding bij overlijden. Indien de onder 2a genoemde kredietnemer gedurende de looptijd van onderhavige overeenkomst overlijdt, anders dan ten gevolge van zelfmoord, eigen grove schuld, (burger-) oorlog of andere onlusten, vervallen alle bij zijn overlijden op hem rustende betalingsverplichtingen uit onderhavige overeenkomst met een maximum bedrag van ,00, indien aan de navolgende voorwaarden is voldaan: a. dat de kredietnemer bij het afsluiten van de overeenkomst de 60-jarige leeftijd nog niet had bereikt; b. dat de kredietnemer op het moment van overlijden jonger is dan 65 jaar, bij het overlijden op of na de 65e verjaardag vindt geen kwijtschelding plaats; c. dat de kredietnemer bij het ondertekenen van de overeenkomst een goede gezondheid genoot; d. dat aan de kredietgever binnen een termijn van 3 weken na het overlijden van de kredietnemer een van gemeentewege af te geven bewijs van overlijden, alsmede naam en adres van de arts, die de doodsoorzaak constateerde, wordt overlegd; e. dat de kredietnemer tot het moment van overlijden alle bepalingen van onderhavige overeenkomst stipt is nagekomen; f. indien de op de eerste kredietnemer rustende betalingsverplichtingen uit onderhavige overeenkomst meer dan ,00 bedragen blijft voor de erven en de eventueel 2e kredietnemer de betalingsverplichting van het meerdere onverminderd van kracht; g. indien de kredietnemer overlijdt binnen 6 maanden na de datum van ondertekening van de overeenkomst vindt geen kwijtschelding plaats; artikel 7: Bureau Krediet Registratie. Door ondertekening van de overeenkomst, verklaart de kredietnemer ermee bekend te zijn, dat kredietgever de persoonsgegevens samenhangende met de overeenkomst verwerkt in een persoonsregistratie in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). Kredietnemer verklaart zich tevens akkoord met de interne aanwending, verwerking en een eventuele externe verstrekking van dergelijke gegevens indien en zover dat gebeurt in overeenstemming met het doel en strekking van de overeenkomst. Kredietgever is aangesloten bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel, derhalve wordt bij iedere kredietaanvraag informatie ingewonnen betreffende reeds lopende of afgesloten kredieten. Tevens wordt de overeenkomst door kredietgever geregistreerd bij het BKR, evenals mogelijke onregelmatigheden en achterstanden bij het betalingsverloop. artikel 8: Aanvullingen / wijzigingen. De kredietgever is bevoegd om eenzijdig en zonder voorafgaande mededeling de algemene voorwaarden aan te passen. Tussen de kredietgever en de kredietnemer overeengekomen aanvullingen of wijzigingen van onderhavige overeenkomst worden altijd schriftelijk vastgelegd en vormen een geheel met onderhavige overeenkomst. artikel 9: Betalingen. Binnen 30 dagen na afschrijving van een automatische incasso heeft de kredietnemer het recht een verzoek tot terugboeking in te dienen. Indien de kredietnemer op een andere wijze dan automatische incasso betalingen verricht, zal hij deze betalingen verrichten door overschrijving naar of storting op de bankrekening als aan de kredietnemer door de kredietgever zal worden aangegeven, zonder enige korting of schuldvergelijking, onder vermelding van het door de kredietgever afgegeven leningnummer, of op zodanige andere wijze als door de kredietgever aan kredietnemer schriftelijk zal worden opgegeven. Als dag van betaling zal worden aangemerkt de dag van bijschrijving van de betaling van de kredietnemer op de rekening van de kredietgever. Kredietnemer conformeert zich aan de boeken van kredietgever behoudens tegenbewijs. artikel 10: Adreswijziging. De kredietnemer verplicht zich om iedere wijziging van gegevens welke van belang zijn voor de onderhavige overeenkomst, bijv. verandering van zijn adres, binnen drie dagen na zodanige wijziging schriftelijk aan de kredietgever mede te delen. artikel 11: Ophoging / Verlaging interest. Indien op verzoek van de kredietnemer de vervaldatum van de eerste termijn later dan één maand na ondertekening van de overeenkomst dient te zijn, ontvangt de kredietnemer hiervoor een aanvullende rentenota. artikel 12: Kosten. De kosten ter verkrijging van voldoening buite rechte worden bepaald op een vast bedrag gelijk aan 15% van de som van het aan de kredietgever verschuldigde en de daarover verschenen rente en deze komen voor rekening van de kredietnemer, onverminderd de gerechtelijke kosten. artikel 13: Toepasselijk recht en bevoegdheid. Op onderhavige overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Met in achtneming van de wettelijke regels inzake de bevoegdheid van de Rechtbank, zullen alle geschillen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst worden voorgelegd aan de (voorzieningen) rechter te Utrecht.

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 18.00 uur

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 18.00 uur Kuifmees 50, 3435 RG Nieuwegein Postbus 417, 3430 AK Nieuwegein Tel.: (030) 607 37 07 Fax: (030) 607 37 87 info@denederlandsevoorschotbank.nl www.denederlandsevoorschotbank.nl Openingstijden: maandag t/m

Nadere informatie

Latere-Leeftijd-Lening

Latere-Leeftijd-Lening Latere-Leeftijd-Lening Prospectus per 1 december 2003 Uw tussenpersoon is: Tarieven per 1 december 2001 Tarievenoverzicht per 1 december 2001 LATERE-LEEFTIJD-LENING (Andere bedragen op aanvraag) 12 maanden

Nadere informatie

Prospectus Persoonlijke Lening

Prospectus Persoonlijke Lening Prospectus Persoonlijke Lening Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een persoonlijke lening? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Twee

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Twee voorbeelden

Nadere informatie

Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Persoonlijke Lening

Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Persoonlijke Lening B.V. Prospectus Persoonlijke Lening Wie zijn wij? B.V. is een onafhankelijke financieringsmaatschappij die u een uitgebreid pakket aan diensten biedt rond financiering en leasing, gespecialiseerd in het

Nadere informatie

Prospectus. Niet-doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V.

Prospectus. Niet-doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Niet-doorlopend geldkrediet Santander Consumer Finance Benelux B.V. Santander Consumer Finance Benelux B.V. is gespecialiseerd in het verstrekken van doorlopend en nietdoorlopend geld- en goederenkrediet.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Doorlopend Krediet

Algemene Voorwaarden Doorlopend Krediet Algemene Voorwaarden Doorlopend Krediet Doorlopend Krediet 1 1. Begrippen Kredietnemer: Kredietgever: Krediet: Kredietlimiet: De natuurlijke persoon of personen aan wie de kredietgever een lening heeft

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1, 2 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Drie

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Drie voorbeelden

Nadere informatie

Prospectus Aflopend Krediet

Prospectus Aflopend Krediet Prospectus Aflopend Krediet Prospectus aflopend krediet Fidis Nederland B.V. 1 mei 2006 versie 1 Pagina 1 Doel van deze prospectus Deze prospectus is bedoeld om u duidelijke informatie te verstrekken over

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet. Prospectus Doorlopend krediet Fidis Nederland B.V. 1 mei 2006 Versie 1 Pagina 1

Prospectus Doorlopend Krediet. Prospectus Doorlopend krediet Fidis Nederland B.V. 1 mei 2006 Versie 1 Pagina 1 Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend krediet Fidis Nederland B.V. 1 mei 2006 Versie 1 Pagina 1 Doel van deze prospectus Deze prospectus is bedoeld om u duidelijke informatie te verstrekken

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1, 2 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Drie

Nadere informatie

Prospectus. Persoonlijke Lening. Santander Consumer Finance Benelux B.V.

Prospectus. Persoonlijke Lening. Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Persoonlijke Lening Santander Consumer Finance Benelux B.V. Santander Consumer Finance Benelux B.V. (hierna Santander) is als kredietverstrekker geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten

Nadere informatie

Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Doorlopend Krediet

Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Doorlopend Krediet B.V. Prospectus Doorlopend Krediet Wie zijn wij? B.V. is een onafhankelijke financieringsmaatschappij die u een uitgebreid pakket aan diensten biedt rond financiering en leasing, gespecialiseerd in het

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet 1 Wie zijn wij? Volvo Car Finance is een handelsnaam van Santander Consumer Finance Benelux B.V., een onafhankelijke financieringsmaatschappij die u een uitgebreid pakket

Nadere informatie

Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Huurkoop

Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Huurkoop B.V. Prospectus Huurkoop Wie zijn wij? B.V. is een onafhankelijke financieringsmaatschappij die u een uitgebreid pakket aan diensten biedt rond financiering en leasing, gespecialiseerd in het verstrekken

Nadere informatie

Prospectus ABN AMRO Doorlopend Krediet

Prospectus ABN AMRO Doorlopend Krediet Prospectus ABN AMRO Doorlopend Krediet De flexibele leenoplossing van ABN AMRO Consumer Finance Waarom deze prospectus ABN AMRO Consumer Finance N.V. hierna te noemen ABN AMRO Consumer Finance is een financiële

Nadere informatie

Uw auto financieren? Dat doet u bij Alpha Credit Nederland

Uw auto financieren? Dat doet u bij Alpha Credit Nederland Uw auto financieren? Dat doet u bij Alpha Credit Nederland Huurkoop 2 Persoonlijke lening 4 Doorlopend krediet 6 Financieren van a tot z 8 Zeg maar wat u wilt weten 10 Goed om te weten 12 We brengen uw

Nadere informatie

Uw auto financieren? Dat doet u bij Alpha Credit Nederland

Uw auto financieren? Dat doet u bij Alpha Credit Nederland Uw auto financieren? Dat doet u bij Alpha Credit Nederland Huurkoop 2 Persoonlijke lening 4 Doorlopend krediet 6 Financieren van a tot z 8 Zeg maar wat u wilt weten 10 Goed om te weten 12 We brengen uw

Nadere informatie

Prospectus Privélimiet Plus

Prospectus Privélimiet Plus Prospectus Privélimiet Plus De ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) is een financiële dienstverlener die onder andere actief is als aanbieder van kredieten. Op basis van de wetgeving voor financiële dienstverleners

Nadere informatie

JE AUTO FINANCIEREN? DAT DOE JE MET AUTOWEEK. Doorlopend krediet/huurkoop. Financieringen. 15 x 5

JE AUTO FINANCIEREN? DAT DOE JE MET AUTOWEEK. Doorlopend krediet/huurkoop. Financieringen. 15 x 5 15 x 5 JE AUTO FINANCIEREN? DAT DOE JE MET AUTOWEEK Doorlopend krediet/huurkoop Financieringen We brengen je favoriete auto binnen handbereik Je hebt hem gevonden: de auto die aan al je wensen en eisen

Nadere informatie

Uw auto financieren? Dat doet u bij Alpha Credit Nederland

Uw auto financieren? Dat doet u bij Alpha Credit Nederland Uw auto financieren? Dat doet u bij Alpha Credit Nederland Huurkoop 2 Persoonlijke lening 4 Doorlopend krediet 6 Financieren van a tot z 8 Zeg maar wat u wilt weten 10 Goed om te weten 12 We brengen uw

Nadere informatie

Stationair Krediet Toer Krediet de voorwaarden

Stationair Krediet Toer Krediet de voorwaarden Stationair Krediet Toer Krediet de voorwaarden Prettig geregeld. Doel en inhoud van deze prospectus Omdat niet alleen de technische aspecten, maar ook de financiële kanten een belangrijke rol spelen bij

Nadere informatie

Prospectus. Doorlopend krediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V.

Prospectus. Doorlopend krediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Doorlopend krediet Santander Consumer Finance Benelux B.V. Santander Consumer Finance Benelux B.V. (hierna Santander) is als kredietverstrekker geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten

Nadere informatie

Prospectus Internet Voordeel Krediet

Prospectus Internet Voordeel Krediet Prospectus Internet Voordeel Krediet De ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) is een financiële dienstverlener die onder andere actief is als aanbieder van kredieten. Op basis van de wetgeving voor financiële

Nadere informatie

Prospectus Kredietmaatschappij Vola BV

Prospectus Kredietmaatschappij Vola BV Prospectus Kredietmaatschappij Vola BV Inhoudsopgave Algemeen Producten Aanvraag Algemene voorwaarden Tarievenoverzicht Algemeen Vola voor geld. Kredietmaatschappij Vola BV, kortweg Vola, is één van de

Nadere informatie

Prospectus. Doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V.

Prospectus. Doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Doorlopend geldkrediet Santander Consumer Finance Benelux B.V. Santander Consumer Finance Benelux B.V. is gespecialiseerd in het verstrekken van doorlopend en nietdoorlopend geld- en goederenkrediet.

Nadere informatie

Voorwaarden Persoonlijke Lening en Doorlopend Krediet

Voorwaarden Persoonlijke Lening en Doorlopend Krediet Voorwaarden Lenen Voorwaarden Persoonlijke Lening en Doorlopend Krediet Inhoud I Algemene bepalingen 1 Definities 2 Betaling 3 Opzegging 4 Hoofdelijkheid 5 Wijzigingsrecht 6 Adreswijzigingen 7 Het Bureau

Nadere informatie

Voorwaarden. MoneYou Doorlopend. Krediet

Voorwaarden. MoneYou Doorlopend. Krediet Voorwaarden MoneYou Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Algemeen 3 Voorwaarden MoneYou Doorlopend Krediet Voor de in deze voorwaarden bedoelde Producten gelden ook de Voorwaarden MoneYou. 1. Uitvoering kredietovereenkomst

Nadere informatie

De Stadsbank Oost Nederland verstrekt sociale leningen zonder gebruik te maken van bemiddelaars of gevolmachtigde agenten.

De Stadsbank Oost Nederland verstrekt sociale leningen zonder gebruik te maken van bemiddelaars of gevolmachtigde agenten. Prospectus sociale lening Algemeen In deze prospectus geven wij u inzicht in de werkwijze van de Stadsbank Oost Nederland bij het verstrekken van sociale leningen. De Stadsbank Oost Nederland is aangesloten

Nadere informatie

Prospectus niet-doorlopende kredieten. FCE Bank plc.

Prospectus niet-doorlopende kredieten. FCE Bank plc. Prospectus niet-doorlopende kredieten FCE Bank plc. Algemeen FCE Bank plc. is een financiële dienstverlener die onder andere kredieten verstrekt voor de aan- schaf van een auto. Dit prospectus informeert

Nadere informatie

De Stadsbank Oost Nederland verstrekt sociale leningen zonder gebruik te maken van bemiddelaars of gevolmachtigde agenten.

De Stadsbank Oost Nederland verstrekt sociale leningen zonder gebruik te maken van bemiddelaars of gevolmachtigde agenten. Prospectus sociale lening Algemeen In deze prospectus geven wij u inzicht in de werkwijze van de Stadsbank Oost Nederland bij het verstrekken van sociale leningen. De Stadsbank Oost Nederland is aangesloten

Nadere informatie

Prospectus Vola Geldleningen BV

Prospectus Vola Geldleningen BV Prospectus Vola Geldleningen BV Inhoudsopgave Algemeen Producten Aanvraag Algemene voorwaarden Tarievenoverzicht Algemeen Vola voor geld. Vola Geldleningen BV, kortweg Vola is één van de bekendste financieringsmaatschappijen

Nadere informatie

Prospectus Studentenlimiet

Prospectus Studentenlimiet Prospectus Studentenlimiet De ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) is een financiële dienstverlener die onder andere actief is als aanbieder van kredieten. Op basis van de wetgeving voor financiële dienstverleners

Nadere informatie

Prospectus Masterlening

Prospectus Masterlening Prospectus Masterlening De ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) is een financiële dienstverlener die onder andere actief is als aanbieder van kredieten. Op basis van de wetgeving voor financiële dienstverleners

Nadere informatie

Productinformatie wehkamp.nl balansrekening

Productinformatie wehkamp.nl balansrekening Productinformatie wehkamp.nl balansrekening Inhoudsopgave WIE ZIJN WIJ? 4 CONTACTGEGEVENS 4 WAAROM DEZE INFORMATIE? 4 KENMERKEN VAN DE WEHKAMP.NL 6 BALANSREKENING Doorlopend krediet Bepaal uw eigen kredietlimiet

Nadere informatie

Prospectus Consumptief Krediet

Prospectus Consumptief Krediet Prospectus Consumptief Krediet Oktober 2008 INHOUD Doel van deze prospectus 03 1. De financieringsvormen van De Nederlandse Voorschotbank 03 2. De aanvraagprocedure 04 Beoordeling van de aanvraag 04 Inkomsten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Averus Continue. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst.

Algemene voorwaarden Averus Continue. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. Algemene voorwaarden Averus Continue Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. Versie 3.0 September 2014 Inhoudsopgave Definities... 3 Algemeen... 4 Artikel 1. Doorlopend krediet...

Nadere informatie

Prospectus. Consumptief Krediet. Persoonlijke oplossingen voor uw levensstijl

Prospectus. Consumptief Krediet. Persoonlijke oplossingen voor uw levensstijl Prospectus Consumptief Krediet Persoonlijke oplossingen voor uw levensstijl GMAC Nederland N.V. is een financieringsmaatschappij, die haar financiële diensten voornamelijk via de Opel en Chevrolet dealers

Nadere informatie

DEFAM. Uw heldere keuze.

DEFAM. Uw heldere keuze. DEFAM. Uw heldere keuze. Bij DEFAM kunt u terecht voor alle consumptief kredietvormen, waarmee u kunt doen wat u graag wílt doen. Een consumptief krediet is bij DEFAM gemakkelijk en snel geregeld. Bovendien

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Persoonlijke Lening van de Rabobank 2010

Algemene voorwaarden Persoonlijke Lening van de Rabobank 2010 1/7 Algemene voorwaarden Persoonlijke Lening van de Rabobank 2010 1. Begrippen In de kredietovereenkomst en in de algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd. Kredietnemer Kredietgever

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Averus Personal. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst.

Algemene voorwaarden Averus Personal. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. Algemene voorwaarden Averus Personal Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. PL20150002 Juli 2015 Inhoudsopgave Definities... 3 Algemeen... 4 Artikel 1. Persoonlijke lening...

Nadere informatie

Finata. Leningen. Vaste looptijd, rente en maandtermijn. Persoonlijke Lening. Lease. Vast. Huurkoop. Seniorenlening. Combi Krediet

Finata. Leningen. Vaste looptijd, rente en maandtermijn. Persoonlijke Lening. Lease. Vast. Huurkoop. Seniorenlening. Combi Krediet Finata Vaste Leningen Vast Vaste looptijd, rente en maandtermijn Persoonlijke Lening Lease Huurkoop Seniorenlening Combi Krediet Geld voor een grote aankoop Strikt privé U bent van plan om een nieuwe

Nadere informatie

DEFAM. Uw heldere keuze.

DEFAM. Uw heldere keuze. DEFAM. Uw heldere keuze. Bij DEFAM kunt u terecht voor alle consumptief kredietvormen, waarmee u kunt doen wat u graag wílt doen. Een consumptief krediet is bij DEFAM gemakkelijk en snel geregeld. Bovendien

Nadere informatie

Met Alpha Credit Nederland uw favoriete auto binnen handbereik! De autofinancierder van Nederland

Met Alpha Credit Nederland uw favoriete auto binnen handbereik! De autofinancierder van Nederland Met Alpha Credit Nederland uw favoriete auto binnen handbereik! De autofinancierder van Nederland 1 Uw favoriete auto binnen handbereik 4 Huurkoop 6 Persoonlijke lening 8 Doorlopend krediet 10 Financieren

Nadere informatie

SNS Lenen. Prospectus Lenen

SNS Lenen. Prospectus Lenen Prospectus Lenen SNS Lenen Heeft u extra geld nodig? Om een grote uitgave te doen of om geld achter de hand te hebben voor onvoorziene uitgaven? Bij SNS Bank kunt u terecht voor een lening die bij u past.

Nadere informatie

Met Alpha Credit Nederland uw favoriete auto binnen handbereik! De autofinancierder van Nederland

Met Alpha Credit Nederland uw favoriete auto binnen handbereik! De autofinancierder van Nederland Met Alpha Credit Nederland uw favoriete auto binnen handbereik! De autofinancierder van Nederland Uw favoriete auto binnen handbereik 4 Huurkoop 6 Persoonlijke lening 8 Doorlopend krediet 10 Financieren

Nadere informatie

Geld lenen. Postbus 178 3980 CD Bunnik. T (030) 659 66 00 F (030) 659 66 60 E info@defam.nl. www.defam.nl

Geld lenen. Postbus 178 3980 CD Bunnik. T (030) 659 66 00 F (030) 659 66 60 E info@defam.nl. www.defam.nl Geld lenen F L E X Postbus 178 3980 CD Bunnik T (030) 659 66 00 F (030) 659 66 60 E info@defam.nl www.defam.nl Het juiste krediet voor al uw wensen Uw droomauto gevonden, een nieuwe keuken aanschaffen,

Nadere informatie

Geld lenen FINANCIERINGEN BV. Postbus 178 3980 CD Bunnik. T (030) 659 66 66 F (030) 659 66 60 E info@defam.nl. www.defam.nl

Geld lenen FINANCIERINGEN BV. Postbus 178 3980 CD Bunnik. T (030) 659 66 66 F (030) 659 66 60 E info@defam.nl. www.defam.nl Geld lenen FINANCIERINGEN BV Postbus 178 3980 CD Bunnik T (030) 659 66 66 F (030) 659 66 60 E info@defam.nl www.defam.nl Het juiste krediet voor al uw wensen Uw droomauto gevonden, een nieuwe keuken aanschaffen,

Nadere informatie

KREDIETPROSPECTUS MAATWERK VASTE LENING

KREDIETPROSPECTUS MAATWERK VASTE LENING KREDIETPROSPECTUS MAATWERK VASTE LENING Aanvraagprocedure Theodoor Gilissen Bankiers N.V. (hierna: de bank ) verstrekt in het algemeen slechts kredietfaciliteiten aan cliënten als tevens sprake is van

Nadere informatie

Prospectus Crediam Lenen

Prospectus Crediam Lenen Prospectus Crediam Lenen Prospectus 1 Wat extra ruimte is wel zo prettig. Ook financieel. Voor geplande of juist onverwachtse uitgaven. Want wat is er vervelender dan dat u juist op dát moment geen geld

Nadere informatie

CITROËN FINANCIAL SERVICES. Autofinanciering CITROËN AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN

CITROËN FINANCIAL SERVICES. Autofinanciering CITROËN AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN CITROËN Autofinanciering AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN Uw auto goed financieren, dat scheelt een hoop zorgen. En sparen voor uw nieuwe auto hoeft niet. Bij

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet Niet-doorlopend Krediet versie 241108

Prospectus Doorlopend Krediet Niet-doorlopend Krediet versie 241108 Prospectus Doorlopend Krediet Niet-doorlopend Krediet versie 241108 Versie 241108 Prospectus Inhoudsopgave 1. Algemene inleiding 2. Aflopend Krediet 2.1. De financieringsaanvraag 2.2. De afwikkeling 2.3.

Nadere informatie

Geld lenen FINANCIERINGEN BV. Postbus 178 3980 CD Bunnik. T (030) 659 66 66 F (030) 659 66 60 E info@defam.nl. www.defam.nl

Geld lenen FINANCIERINGEN BV. Postbus 178 3980 CD Bunnik. T (030) 659 66 66 F (030) 659 66 60 E info@defam.nl. www.defam.nl Geld lenen FINANCIERINGEN BV Postbus 178 3980 CD Bunnik T (030) 659 66 66 F (030) 659 66 60 E info@defam.nl www.defam.nl Het juiste krediet voor al uw wensen Uw droomauto gevonden, een nieuwe keuken aanschaffen,

Nadere informatie

PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN

PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN UW AUTO GOED FINANCIEREN, DAT SCHEELT EEN HOOP ZORGEN. EN SPAREN VOOR UW NIEUWE AUTO HOEFT NIET.

Nadere informatie

FD0578 0305(i) Leningen

FD0578 0305(i) Leningen FD0578 0305(i) Leningen Bij OHRA houden we van duidelijkheid. Dat betekent: weinig kleine lettertjes, geen lange wachttijden en korte lijnen. Zo houden we het overzichtelijk en weet u direct waar u aan

Nadere informatie

Algemene bepalingen voor geldleningen NEF0408

Algemene bepalingen voor geldleningen NEF0408 NEF0408 Algemene bepalingen voor geldleningen Inhoudsopgave Begripsbepalingen.... 2 Algemeen.... 2 Het bedrag van de lening.... 2 De looptijd van de lening.... 2 Rentepercentage en rente... 3 De aflossing;

Nadere informatie

Inleiding. Bedrijfsgegevens RCI Financial Services

Inleiding. Bedrijfsgegevens RCI Financial Services Inleiding Dit prospectus geeft uitgebreid informatie over de consumptieve kredieten van RCI Financial Services B.V. h.o.d.n. Renault Financial Services, Renault Business Finance, Nissan Financial Services

Nadere informatie

Prospectus Sociaal Krediet 2014

Prospectus Sociaal Krediet 2014 5 informatie Prospectus Sociaal Krediet 2014 Algemeen De prospectus Sociaal Krediet geeft u inzicht in de werkwijze van de gemeente Zwolle bij het verstrekken van een persoonlijke lening.. Persoonlijke

Nadere informatie

Voorwaarden Finans Continu Krediet. Finans Plus Krediet Finans Top Krediet

Voorwaarden Finans Continu Krediet. Finans Plus Krediet Finans Top Krediet Voorwaarden Finans Continu Krediet Finans Plus Krediet Finans Top Krediet Voorwaarden Finans Continu Krediet Deze voorwaarden zijn integraal van toepassing op de producten Finans Continu Krediet, Finans

Nadere informatie

KREDIETPROSPECTUS MAATWERK REKENING-COURANT KREDIET

KREDIETPROSPECTUS MAATWERK REKENING-COURANT KREDIET KREDIETPROSPECTUS MAATWERK REKENING-COURANT KREDIET Aanvraagprocedure Theodoor Gilissen Bankiers N.V. (hierna: de bank ) verstrekt in het algemeen slechts kredietfaciliteiten aan cliënten als tevens sprake

Nadere informatie

Peugeot Autofinanciering aantrekkelijke financieringsmogelijkheden

Peugeot Autofinanciering aantrekkelijke financieringsmogelijkheden Peugeot Autofinanciering aantrekkelijke financieringsmogelijkheden Lekker rijden, nergens aan denken Je auto goed financieren: dat scheelt een hoop zorgen. En sparen hoeft ook al niet: bij ons kunt u

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Averus Classic. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst.

Algemene voorwaarden Averus Classic. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. Algemene voorwaarden Averus Classic Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. Versie 3.0 September 2014 Inhoudsopgave Definities... 3 Algemeen... 4 Artikel 1. Huurkoop... 4 Artikel

Nadere informatie

Informatieblad DEFAM Doorlopend krediet (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet)

Informatieblad DEFAM Doorlopend krediet (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Informatieblad DEFAM Doorlopend krediet (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website

Nadere informatie

Geld lenen. DEFAM. Uw heldere keuze.

Geld lenen. DEFAM. Uw heldere keuze. Geld lenen DEFAM. Uw heldere keuze. Het juiste krediet voor al uw wensen Uw droomauto gevonden, een nieuwe keuken aanschaffen, het huis verbouwen, de wasmachine vervangen, een wereldreis maken. Bijna

Nadere informatie

De voordelige lening

De voordelige lening De voordelige lening Vertrouwd geld lenen Geld lenen is tegenwoordig even normaal als geld sparen. Maar zoals u uw spaargeld niet aan de eerste de beste toevertrouwt, zo moet u ook bij een lening kritisch

Nadere informatie

De Persoonlijke Lening

De Persoonlijke Lening De Persoonlijke Lening zodat u zonder zorgen die grote aankoop kunt doen Staat u op het punt om een grote aankoop te doen? Met een Persoonlijke Lening van DEFAM beschikt u in één keer over een vast bedrag.

Nadere informatie

Geld lenen. DEFAM. Uw heldere keuze.

Geld lenen. DEFAM. Uw heldere keuze. Geld lenen DEFAM. Uw heldere keuze. Het juiste krediet voor al uw wensen Uw droomauto gevonden, een nieuwe keuken aanschaffen, het huis verbouwen, de wasmachine vervangen, een wereldreis maken. Bijna

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Doorlopend Krediet van de Rabobank 2010

Algemene voorwaarden Doorlopend Krediet van de Rabobank 2010 1/9 Algemene voorwaarden Doorlopend Krediet van de Rabobank 2010 1. Begrippen In de kredietovereenkomst en in de algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd: Kredietnemer Kredietgever

Nadere informatie

Informatieblad Alpha Credit Nederland - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET]

Informatieblad Alpha Credit Nederland - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] Informatieblad Alpha Credit Nederland - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website

Nadere informatie

MoneYou Doorlopend Krediet

MoneYou Doorlopend Krediet MoneYou Doorlopend Krediet Waarom deze prospectus? MoneYou B.V., hierna te noemen MoneYou, is een financiële dienstverlener die actief is als aanbieder van consumptief krediet. Met deze prospectus willen

Nadere informatie

Inhoud. Credivance maakt lenen persoonlijk. Verantwoord lenen en leenvormen. Flexibel Plan. Persoonlijk Plan. Van aanvraag tot lening

Inhoud. Credivance maakt lenen persoonlijk. Verantwoord lenen en leenvormen. Flexibel Plan. Persoonlijk Plan. Van aanvraag tot lening Inhoud Credivance maakt lenen persoonlijk........................... 3 Verantwoord lenen en leenvormen............................. 5 Flexibel Plan.............................................................

Nadere informatie

Geld lenen. DEFAM. Uw heldere keuze.

Geld lenen. DEFAM. Uw heldere keuze. Geld lenen DEFAM. Uw heldere keuze. Het juiste krediet voor al uw wensen Uw droomauto gevonden, een nieuwe keuken aanschaffen, het huis verbouwen, de wasmachine vervangen, een wereldreis maken. Bijna

Nadere informatie

PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN

PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN UW AUTO GOED FINANCIEREN, DAT SCHEELT EEN HOOP ZORGEN. EN SPAREN VOOR UW NIEUWE AUTO HOEFT NIET. BIJ

Nadere informatie

Geld lenen. DEFAM. Uw heldere keuze.

Geld lenen. DEFAM. Uw heldere keuze. Geld lenen DEFAM. Uw heldere keuze. Het juiste krediet voor al uw wensen Uw droomauto gevonden, een nieuwe keuken aanschaffen, het huis verbouwen, de wasmachine vervangen, een wereldreis maken. Bijna

Nadere informatie

Informatieblad DEFAM - DK (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet)

Informatieblad DEFAM - DK (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Informatieblad DEFAM - DK (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website Kredietbemiddelaar

Nadere informatie

Informatieblad Credivance - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET]

Informatieblad Credivance - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] Informatieblad Credivance - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website Kosterijland

Nadere informatie

BMW Financial Services Prospectus

BMW Financial Services Prospectus BMW Financial Services Prospectus November 2006 De consumptieve kredieten vallend onder de Wet financiël toezicht BMW Group Financial Services Postadres: Postbus 5810 2280 HV Rijswijk Bezoekadres: Laan

Nadere informatie

De Persoonlijke Lening

De Persoonlijke Lening De Persoonlijke Lening zodat u zonder zorgen die grote aankoop kunt doen Staat u op het punt om een grote aankoop te doen? Met een Persoonlijke Lening van DEFAM beschikt u in één keer over een vast bedrag.

Nadere informatie

Inhoud. Credivance maakt lenen persoonlijk... 3. Verantwoord lenen en leenvormen... 5. Flexibel Plan... 7. Persoonlijk Plan... 9

Inhoud. Credivance maakt lenen persoonlijk... 3. Verantwoord lenen en leenvormen... 5. Flexibel Plan... 7. Persoonlijk Plan... 9 Inhoud Credivance maakt lenen persoonlijk............................ 3 Verantwoord lenen en leenvormen.............................. 5 Flexibel Plan.............................................................

Nadere informatie

Drie jaar lang een nieuwe Suzuki voor de helft van de prijs.

Drie jaar lang een nieuwe Suzuki voor de helft van de prijs. Drie jaar lang een nieuwe Suzuki voor de helft van de prijs. Een Suzuki voor de helft van de prijs? Hoe kan dat nou? Waar het op neerkomt is dat je de restwaarde van de Suzuki bij aankoop alvast terugkrijgt.

Nadere informatie

Kies voor een krediet dat bij u past. Altijd een lening op maat

Kies voor een krediet dat bij u past. Altijd een lening op maat Kies voor een krediet dat bij u past Altijd een lening op maat U en uw lening Een nieuwe auto. Een dakkapel. Een wereldreis. Wilt u uw wensen vervullen, maar heeft u het geld er niet voor? Dan kan een

Nadere informatie

Overeenkomst Huiseigenaar Persoonlijke Lening Contractnummer:

Overeenkomst Huiseigenaar Persoonlijke Lening Contractnummer: Dit contract kwam tot stand door bemiddeling van: Naam: Nr7Finance B.V. Adres: Onder de Toren 34 Postcode: 8302 BV Plaats: Emmeloord Telefoon: 088 777 23 77 Email: info@nr7finance.nl Overeenkomst Huiseigenaar

Nadere informatie

Alphera Financial Services Kredietprospectus. De consumptieve kredieten vallend onder de Wet financieel toezicht

Alphera Financial Services Kredietprospectus. De consumptieve kredieten vallend onder de Wet financieel toezicht Alphera Financial Services Kredietprospectus De consumptieve kredieten vallend onder de Wet financieel toezicht April 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Subaru Private Lease 4 2.1 Over Subaru Private

Nadere informatie

Inleiding. Bedrijfsgegevens RCI Financial Services

Inleiding. Bedrijfsgegevens RCI Financial Services Inleiding Dit prospectus geeft uitgebreid informatie over de consumptieve kredieten van RCI Financial Services B.V. h.o.d.n. Renault Financial Services, Renault Business Finance, Nissan Financial Services

Nadere informatie

Kredietprospectus. Doorlopend Krediet Niet-doorlopend Krediet

Kredietprospectus. Doorlopend Krediet Niet-doorlopend Krediet Kredietprospectus Doorlopend Krediet Niet-doorlopend Krediet versie 01072010 Versie 241108 Prospectus Inhoudsopgave 1. Algemene inleiding 2. Aflopend Krediet (niet doorlopend krediet) 2.1. De financieringsaanvraag

Nadere informatie

Prospectus Finans Doorlopend Krediet 1/10

Prospectus Finans Doorlopend Krediet 1/10 Doorlopend Krediet 1/10 Waarvoor u ook wilt lenen! Onverwachte uitgaven, een vakantie of een verbouwing. Soms heeft u gewoon extra geld nodig. Als u dat op dit moment even niet heeft, kan een krediet van

Nadere informatie

We brengen uw favoriete auto binnen handbereik

We brengen uw favoriete auto binnen handbereik We brengen uw favoriete auto binnen handbereik Uw favoriete auto toch bereikbaar, ook als u niet over het hele bedrag beschikt. U hebt hem gevonden: de auto die aan al uw eisen en wensen voldoet. Nu het

Nadere informatie

Informatieblad DEFAM Doorlopend Krediet 1,5% en 2% [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET]

Informatieblad DEFAM Doorlopend Krediet 1,5% en 2% [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] Informatieblad DEFAM Doorlopend Krediet 1,5% en 2% [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres

Nadere informatie