Goed en voordelig geregeld, snel op weg. Uw wensen gaan in vervulling met een financiering op maat.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Goed en voordelig geregeld, snel op weg. Uw wensen gaan in vervulling met een financiering op maat."

Transcriptie

1 Goed en voordelig geregeld, snel op weg. Uw wensen gaan in vervulling met een financiering op maat. U heeft een schitterende nieuwe auto, motor of caravan of een heel aantrekkelijke occasion op het oog. Maar u wilt voldoende financiële speelruimte overhouden om aangenaam te kunnen leven. Dat hoeft geen probleem te zijn. Ribank werkt ook nauw samen met uw tussenpersoon die u alles kan vertellen over de financieringsvorm die het best bij uw persoonlijke wensen en situatie past. Een gezond uitgangspunt vinden wij, want u bent niet gebaat bij een financiering die uw draagkracht te boven gaat. In deze prospectus hebben wij alle mogelijkheden voor u op een rijtje gezet. U leest welke normen wij hanteren bij de beoordeling van uw kredietaanvraag en u kunt enkele duidelijke rekenvoorbeelden stap voor stap volgen. Ribank Ribank is een financieringsmaatschappij die reeds 50 jaar actief is op het gebied van kredietverlening. Ribank behoort tot de top 3 van grootste financieringsmaatschappijen van Nederland en is lid van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN). Ribank is onderdeel van het Franse Banque Sofinco die op haar beurt 100% dochter is van het Franse Banque Crédit Agricole. De financieringsvormen van Ribank Persoonlijke lening Persoonlijke lening is een financieringsvorm geschikt voor uitgaven waarbij de lasten en de looptijd kunnen worden afgestemd op de kosten en gebruiksduur van uw aanschaf. Het te lenen bedrag betaalt u in een vooraf vastgesteld aantal gelijke maandtermijnen terug. De maandtermijnen bestaan uit een aflossings- en een rentedeel, waarbij de rente tijdens de contractsduur ongewijzigd blijft. Hieronder geven wij u een tweetal rekenvoorbeelden: U koopt een auto van ,= en u betaalt 2.000,= contant. De resterende ,= financiert u over een periode van 36 maanden. Totale aankoopprijs auto ,== Contante aanbetaling 2.000,== -/- Te financieren ,== Kredietvergoeding 1.379,60 Bruto krediet ,60

2 Aantal termijnen 36 Termijnbedrag 316,10 U besluit een nieuwe keuken aan te schaffen en heeft hiervoor ,= nodig. U wilt het volledige aanschafbedrag financieren en over een looptijd van 48 maanden terugbetalen. Aanschafbedrag ,== Aanbetaling/inruil 0,== Te financieren ,== Kredietvergoeding 2.777,76 Bruto krediet Aantal termijnen 48 Termijnbedrag 370,37 U koopt een nieuwe auto van ,=. U ruilt uw huidige auto in en krijgt daarvoor een bedrag van 3.000,= terug. U verwacht 4 jaar met de nieuwe auto te gaan rijden. De looptijd van de financiering wilt u hierop afstemmen. Totale aankoopprijs auto ,== Inruil 3.000,== -/- Te financieren ,== Kredietvergoeding 2.314,72 Bruto krediet ,72 Aantal termijnen 48 Termijnbedrag 308,64 U wilt uw interieur vernieuwen en u heeft hier 4.000,= voor nodig. U wilt hiervoor uw spaargeld niet aanspreken en besluit een persoonlijke lening af te sluiten en het kredietbedrag in 5 jaar af te lossen. Aanschafprijs meubilair 4.000,== Contant 0,== Te financieren 4.000,== Kredietvergoeding 934,40 Bruto krediet 4.934,40

3 Aantal termijnen 60 Termijnbedrag 82,24 Doorlopend krediet Het doorlopend krediet is de ideale financieringsvorm voor mensen die willen beschikken over een voortdurende financiële reserve. U kunt naar behoefte bedragen opnemen (met een minimum van 200,=) tot de van tevoren met Ribank afgesproken kredietlimiet. U betaalt over het uitstaand saldo maandelijks rente en aflossing. Uw maandtermijn bedraagt 2% van de kredietlimiet. Andere aflossingspercentages zijn bespreekbaar. Gedurende de looptijd kan de rente wijzigen. Ribank houdt u daarvan natuurlijk op de hoogte. Tevens bent u te allen tijde bevoegd tot volledige of gedeeltelijke vervroegde aflossing. Hieraan zijn géén kosten verbonden. Bij gedeeltelijke aflossing is aanpassing van het termijnbedrag mogelijk. Bij het afsluiten van een doorlopend krediet wordt een theoretische looptijd aangegeven. Hierbij wordt van de onderstaande factoren uitgegaan: - de kredietlimiet wordt bij aanvang volledig opgenomen - de kredietlimiet blijft ongewijzigd - geen tussentijdse opnamen plaatsvinden - de rente ongewijzigd blijft - de termijnbedragen tijdig worden voldaan U ontvangt per kwartaal een overzicht van uw doorlopend krediet. Hierop staat onder andere vermeld: - de kredietlimiet - hoeveel de afgelopen periode werd opgenomen of terugbetaald - hoeveel rente werd berekend - de opnameruimte - de resterende (theoretische) looptijd Een aantal voorbeelden: U wilt een nieuwe keuken aanschaffen en heeft hiervoor ,= nodig. U besluit hiervoor een doorlopend krediet af te sluiten. Kredietlimiet ,= Aflossing 2% van de kredietlimiet 200,= Theoretische looptijd (eff. jaarrente 8,9%) 62 maanden Of misschien brengt u nog wat eigen geld in en wilt u maar 5.000,= lenen. Kredietlimiet 5.000,= Aflossing 2% van de kredietlimiet 100,=

4 Theoretische looptijd (eff. jaarrente 8,9%) 62 maanden U kunt natuurlijk ook meer aflossen en daardoor de theoretische looptijd verkorten. Kredietlimiet 5.000,= Aflossing 3% van de kredietlimiet 150,= Theoretische looptijd (eff. jaarrente 8,9%) 38 maanden Of denkt u eraan om behalve de keuken ook maar gelijk de woonkamer te verbouwen? Het eigen geld laat u op de spaarrekening staan. Kredietlimiet ,= Aflossing 2% van de kredietlimiet 350,= Theoretische looptijd (eff. jaarrente 8,9%) 62 maanden Aanvraagprocedure Criteria U zult begrijpen dat er een aantal criteria zijn voor de verstrekking van het krediet. U bent 18 jaar of ouder U woont in Nederland U kunt een geldige legitimatie en/of vaste verblijfsvergunning overleggen U beschikt over een inkomen uit loondienstverband U kunt uw inkomsten aantonen d.m.v. een recente originele salarisstrook Bureau Krediet Registratie Wanneer u een aanvraag voor een financiering doet, zijn wij wettelijk verplicht navraag te doen bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) intiel. Het BKR houdt een centraal register bij van alle kredietverplichtingen van consumenten in Nederland. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om persoonlijke leningen, doorlopende kredieten maar ook om creditcards of winkelpasjes. Belangrijk is, dat het dus gaat om alle contracten en niet alleen om de probleemgevallen. Elke kredietovereenkomst met één van de aangesloten instellingen wordt in het BKR-bestand opgenomen. Zo ontstaat een neutraal en zuiver beeld van lopende en afgelopen kredietverplichtingen. Kredietbeoordeling Een belangrijke onderdeel van de kredietbeoordeling is de inkomsten-/lastenverhouding. Niemand is immers gebaat bij een financiering die zijn draagkracht te boven gaat. Wij beoordelen of de door u te betalen maandelijkse lasten in juiste verhouding staan tot uw inkomen. Wij houden daarbij rekening met: - de hoogte van uw inkomen en/of van uw partner; - de hoogte van uw woonlasten, zoals hypotheek of huur, gas, water en licht; - reeds lopende leningen;

5 - overige maandelijkse verplichtingen zoals bijvoorbeeld alimentatie of verzekeringen; - of het dienstverband van u en/of uw partner voor bepaalde of onbepaalde tijd is; - de uitslag van de toetsing bij het Bureau Krediet Registratie. Mocht uw kredietaanvraag niet door ons worden ingewilligd, dan kunnen wij op uw verzoek schriftelijk opgaaf van de redenen daarvan doen. Rekenvoorbeelden U bent 28 jaar, in vaste dienst en verdient 1.500,= netto per maand. U wilt een nieuwe motor aanschaffen die ,= kost. De inruilwaarde van uw huidige motor is 3.000,= en u heeft 1.000,= eigen geld. De resterende 8.000,= wilt u financieren. U verwacht 4 jaar met de motor te gaan rijden en wilt de financiering hierop afstemmen. - netto maandinkomen 1.500,00 - huur 250,00 - levensonderhoud 750,00 - totale maandelijkse lasten 1.000, ,00 -/ Afloscapaciteit 1.000,00 - financiering 48 x 197, ,44 - minus kredietsom 8.000,00 -/- - kredietvergoeding 1.481,44 (effectieve rente op jaarbasis 8,9%) U bent 45 jaar en samenwonend. U heeft beiden een vaste baan en uw gezamenlijk inkomen is 3.500,=. U wilt een boot aanschaffen en hiervoor heeft u ,= nodig. U brengt geen eigen geld in dus u wilt het volledige aanschafbedrag financieren. - netto maandinkomen 3.500,00 - hypotheek 600,00 - levensonderhoud 1.400,00 - aflossing elders lopende lening 200,00 - totale maandelijkse lasten 2.200, ,00 -/ Afloscapaciteit 1.300,00 - financiering 60 x 411, ,60 - minus kredietsom ,00 -/- - kredietvergoeding 4.672,60 (effectieve rente op jaarbasis 8,9%)

6 Algemene Voorwaarden Doorlopend Krediet artikel 1: Hoofdelijke aansprakelijkheid. Indien in onderhavige overeenkomst meer personen als kredietnemer worden genoemd en als zodanig hebben getekend zijn zij ieder afzonderlijk, hoofdelijk en voor het geheel, aansprakelijk tegenover de kredietgever voor alle verplichtingen voortvloeiende uit onderhavige overeenkomst. artikel 2: Opname gelden. Van de kredietfaciliteit kan gebruik gemaakt worden indien: a. het saldo lager is dan de kredietlimiet en het verschil tussen kredietlimiet en saldo groter of gelijk is aan 200,00; b. de kredietnemer niet achterstallig is of recentelijk is geweest, in de betaling van zijn termijnbedrag en artikel 5 en 6 van de algemene voorwaarden niet van toepassing zijn; c. de kredietgever de opnamemogelijkheid niet heeft geblokkeerd. artikel 3: Afbouw kredietlimiet. Met ingang van de maand waarin de kredietnemer de zestigjarige leeftijd bereikt, zal de kredietlimiet maandelijks met één zestigste deel worden verlaagd. Het termijnbedrag blijft daarbij ongewijzigd (minimaal 2% van de oorspronkelijke kredietlimiet). Vanaf dit moment zijn opname niet meer mogelijk. artikel 4: Aanvullingen / wijzigingen. De kredietgever is bevoegd de algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen danwel aan te vullen. Eventuele tussen de kredietgever en de kredietnemer overeengekomen aanvullingen of wijzigingen van de kredietlimiet c.q. aflossingssysteem, zullen indien goedgekeurd door de kredietgever, schriftelijk bevestigd worden en vormen een geheel met onderhavige overeenkomst. De kredietnemer verplicht zich het daarbij door de kredietgever gewijzigde termijnbedrag maandelijks te voldoen. In ieder geval wordt de maandelijkse aflossing gesteld op 2% van de limiet. artikel 5: Kwijtschelden bij overlijden. Indien de onder 2a genoemde kredietnemer gedurende de looptijd van onderhavige overeenkomst overlijdt, anders dan ten gevolge van zelfmoord, eigen grove schuld, (burger-)oorlog of andere onlusten, vervallen alle bij zijn overlijden op hem rustende betalingsverplichtingen uit onderhavige overeenkomst met een maximum bedrag van ,00, indien met voldoet aan de navolgende voorwaarden: a. dat de kredietnemer bij het afsluiten van de overeenkomst de 60-jarige leeftijd nog niet had bereikt; b. dat de kredietnemer op het moment van overlijden jonger is dan 65 jaar, bij het overlijden op of na de 65e verjaardag vindt geen kwijtschelding plaats; c. dat de kredietnemer bij het ondertekenen van de overeenkomst een goede gezondheid genoot; d. dat aan de kredietgever binnen een termijn van 3 weken na het overlijden van de kredietnemer een van gemeentewege af te geven bewijs van overlijden, alsmede naam en adres van de arts, die de doodsoorzaak constateerde, wordt overgelegd; e. dat de kredietnemer tot het moment van overlijden alle bepalingen van onderhavige overeenkomst stipt is nagekomen; f. dat indien de op de eerste kredietnemer rustende betalingsverplichtingen uit onderhavige overeenkomst meer dan ,00 bedragen, blijft voor de erven en/of de eventuele 2e kredietnemer de betalingsverplichting van het meerdere onverminderd van kracht. artikel 6: Vervroegde opeisbaarheid. De restantschuld en al hetgeen door de kredietnemer verschuldigd mocht zijn krachtens onderhavige overeenkomst is in zijn geheel en onmiddellijk opeisbaar, indien; a. de kredietnemer gedurende tenminste twee maanden achterstallig is in de betaling van een vervallen termijnbedrag en na in gebreke te zijn gesteld nalatig blijft in het nakomen van zijn verplichtingen; b. de kredietnemer is overleden en niet in aanmerking komt voor kwijtschelding in verband met het overlijden; c. de kredietnemer is overleden en kredietgever gegronde redenen heeft om aan te nemen dat diens resterende verplichtingen niet zullen worden nagekomen; d. de kredietnemer Nederland metterwoon heeft verlaten of redelijkerwijs kan worden aangenomen dat dit binnen vier maanden zal geschieden; e. de kredietnemer in staat van faillissement is komen te verkeren; f. de kredietnemer de tot zekerheid verbonden zaak zonder toestemming van de kredietgever heeft verkocht; g. de kredietnemer aan de kredietgever met het oog op het aangaan van onderhavige overeenkomst onjuiste informatie heeft verstrekt, zodanig dat kredietgever onderhavige overeenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou zijn aangegaan indien de juiste stand van zaken bekend zou zijn geweest. De kredietnemer zal alsdan een bedrag betalen gelijk aan de nog verschuldigde termijnen, verhoogd met eventuele vertragingsvergoeding. Ten laste van de kredietnemer komen bovendien alle kosten die door de kredietgever zijn of worden gemaakt, ingeval de kredietnemer niet voldoet aan de bepalingen van onderhavige overeenkomst, met inbegrip van ondermeer de kosten van opvordering, die van taxatie en verkoop alsmede - na ingebrekestelling de buitengerechtelijke incasso kosten ad maximaal 15% van het nog verschuldigde. artikel 7: Opzeggen. Naast bovengenoemde gevallen van onmiddellijke opeisbaarheid zijn zowel kredietnemer als de kredietgever te allen tijde bevoegd onderhavige overeenkomst op te zeggen; deze opzegging dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een termijn van twee weken. In het geval van opzegging zal de kredietnemer geen verdere opnamen kunnen doen; overigens blijft het in onderhavige overeenkomst gestelde van kracht totdat het verschuldigde in zijn geheel zal zijn afgelost. artikel 8: Betalingen. Binnen 30 dagen na afschrijving van een automatische incasso heeft de kredietnemer het recht een verzoek tot terugboeking bij zijn bankinstelling in te dienen. Indien de kredietnemer op een andere wijze dan automatische incasso betalingen verricht, zal hij deze betalingen verrichten door overschrijving naar of storting op de bankrekening als aan de kredietnemer door de kredietgever zal worden aangegeven, zonder enige korting of schuldvergelijking, onder vermelding van het door de kredietgever afgegeven leningnummer, of op zodanige andere wijze als door de kredietgever aan kredietnemer schriftelijk zal worden opgegeven. Als dag van betaling zal worden aangemerkt de dag van bijschrijving van de betaling van de kredietnemer op de rekening van de kredietgever. Regelmatig zal de kredietgever aan de kredietnemer een rekeningoverzicht verstrekken waarin onder meer de in de afgelopen periode opgenomen en betaalde bedragen, alsmede het termijnbedrag zijn vermeld. Het saldo zoals dit in de boeken van de kredietgever voorkomt is bindend behoudens tegenbewijs. artikel 9: Adreswijziging. De kredietnemer verplicht zich om van iedere wijziging, welke van invloed kan zijn op de onderhavige overeenkomst binnen drie dagen schriftelijk aan de kredietgever mededeling doen. artikel 10: Registratie. Door ondertekening van onderhavige overeenkomst, verklaart de kredietnemer ermee bekend te zijn, dat de kredietgever de persoonsgegevens samenhangende met onderhavige overeenkomst verwerkt in een persoonsregistratie in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). De kredietnemer verklaart zich tevens akkoord met de interne aanwending, verwerking en een eventuele externe verstrekking van dergelijke gegevens indien en zover dat gebeurt in overeenstemming met het doel en strekking van onderhavige overeenkomst. De kredietgever is aangesloten bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel, derhalve wordt bij iedere kredietaanvraag informatie ingewonnen betreffende reeds lopende of afgesloten kredieten. Tevens wordt onderhavige overeenkomst door kredietgever geregistreerd bij het BKR, evenals mogelijke onregelmatigheden en/of achterstanden bij het betalingsverloop. artikel 11: Rente. De rente, welke door de kredietgever aan de kredietnemer over het debetsaldo in rekening wordt gebracht, kan door de kredietgever worden aangepast. Wijzigingen van het rentepercentage zullen kenbaar gemaakt worden op het overzicht van de kredietnemer. artikel 12: Vertragingsvergoeding. De kredietnemer is vanaf de datum van ingebrekestelling vertragingsvergoeding verschuldigd indien hij, na het verstrijken van de ingebrekestelling genoemde termijn voor nakoming, nalatig blijft in het nakomen van de betalingsverplichting. Vertragingsvergoeding wordt in rekening gebracht over het deel van het uitstaande saldo dat de kredietlimiet te boven gaat als gevolg van achterstallige betalingen. De vertragingsvergoeding wordt berekend op dagbasis en is maximaal gelijk aan de effectieve jaarrente die op dat moment van toepassing is voor de overeenkomst. artikel 13: Geschillen. Op onderhavige overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. Met in acht name van de wettelijke regels inzake de bevoegdheid van de rechtbank, zullen alle geschillen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst worden voorgelegd aan de (voorzieningen) rechter te Utrecht. Legitimatie: Kredietnemer 2a. Kredietnemer 2b. Rijbewijs / paspoort nummer:... d.d. afgegeven door:.... Rijbewijs / paspoort nummer:... d.d.... afgegeven door:...

7 Algemene Voorwaarden Persoonlijke Lening artikel 1: Hoofdelijke aansprakelijkheid. Indien in onderhavige overeenkomst meer personen als kredietnemer worden genoemd en als zodanig hebben getekend zijn zij ieder afzonderlijk, hoofdelijk en voor het geheel, aansprakelijk tegenover kredietgever voor alle verplichtingen voortvloeiende uit onderhavige overeenkomst. artikel 2: Te late betaling. In het geval van een te late betaling is de kredietnemer, vanaf de datum van ingebrekestelling, vertragingsvergoeding verschuldigd indien hij, na het verstrijken van de ingebrekestelling genoemde termijn voor nakoming, nalatig blijft in het nakomen van de betalingsverplichting. Deze vergoeding wordt berekend op basis van de effectieve rente op jaarbasis, zoals vermeld in onderhavige overeenkomst. Over delen van een maand wordt de vergoeding in dagen berekend. artikel 3: Opeisbaarheid. De restantschuld en al hetgeen door kredietnemer verschuldigd mocht zijn krachtens onderhavige overeenkomst is in zijn geheel en onmiddellijk opeisbaar, indien: a. de kredietnemer gedurende twee maanden achterstallig is in de betaling van een vervallen termijnbedrag en na in gebreke te zijn gesteld nalatig blijft in het nakomen van zijn verplichtingen; b. de kredietnemer overleden is en niet in aanmerking komt voor kwijtschelding in verband met het overlijden; c. de kredietnemer overleden is en de kredietgever gegronde redenen heeft om aan te nemen dat diens resterende verplichtingen niet zullen worden nagekomen; d. de kredietnemer Nederland metterwoon heeft verlaten of redelijkerwijs kan worden aangenomen dat dit binnen vier maanden zal geschieden; e. de kredietnemer in staat van faillissement is komen te verkeren of de W.S.N.P. van toepassing is verklaard; f. de kredietnemer de tot zekerheid verbonden zaak zonder toestemming van de kredietgever heeft verkocht; g. de kredietnemer aan de kredietgever met het oog op het aangaan van onderhavige overeenkomst onjuiste informatie heeft verstrekt, zodanig dat de kredietgever de overeenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou zijn aangegaan indien de juiste stand van zaken bekend zou zijn geweest. artikel 4: Uitstel betaling termijnen. Indien de kredietgever op verzoek van de kredietnemer enig uitstel van betaling toestaat, welk verzoek schriftelijk moet worden gedaan vóór het vervallen van de termijn waarvoor uitstel wordt aangevraagd, geschiedt dat onder voorbehoud van alle rechten, zodat deze rechten door dat uitstel op generlei wijze worden verzwakt of aangetast. De kredietnemer aan wie uitstel van betaling is verleend, is een vertragingsvergoeding verschuldigd overeenkomstig het gestelde in artikel 2 van deze algemene voorwaarden. artikel 5: Vervroegde aflossing. De kredietnemer is te allen tijde bevoegd tot volledige of gedeeltelijke vervroegde aflossing. Hieraan zijn echter kosten aanverbonden, welke door de kredietnemer dienen te worden voldaan. De kosten zijn afhankelijk van de verstreken looptijd en worden berekend over de kredietsom (= het oorspronkelijk geleende bedrag). De hoogte van de vergoeding wegens vervroegde aflossing hangt dus af van het tijdstip waarop kredietnemer vervroegd aflost. De kosten bij vervroegde aflossing zijn: a. Voordat meer dan 1/5 deel van de looptijd is verstreken: 5% van de kredietsom. b. Nadat meer dan 1/5 deel, maar niet meer dan 2/5 deel van de looptijd is verstreken: 3% van de kredietsom. c. Nadat meer dan 2/5 deel, maar niet meer dan 3/5 deel van de looptijd is verstreken: 2% van de kredietsom. d. Nadat meer dan 3/5 deel van de looptijd is verstreken: nihil. Bij gedeeltelijke vervroegde aflossing wordt een evenredig deel van de kosten in rekening gebracht. Dit evenredig deel wordt als volgt bepaald: het bedrag van vervroegde aflossing gedeeld door het uitstaand saldo bij vervroegde aflossing. Tevens vindt herberekening plaats van de kredietvergoeding. artikel 6: Kwijtschelding bij overlijden. Indien de onder 2a genoemde kredietnemer gedurende de looptijd van onderhavige overeenkomst overlijdt, anders dan ten gevolge van zelfmoord, eigen grove schuld, (burger-) oorlog of andere onlusten, vervallen alle bij zijn overlijden op hem rustende betalingsverplichtingen uit onderhavige overeenkomst met een maximum bedrag van ,00, indien aan de navolgende voorwaarden is voldaan: a. dat de kredietnemer bij het afsluiten van de overeenkomst de 60-jarige leeftijd nog niet had bereikt; b. dat de kredietnemer op het moment van overlijden jonger is dan 65 jaar, bij het overlijden op of na de 65e verjaardag vindt geen kwijtschelding plaats; c. dat de kredietnemer bij het ondertekenen van de overeenkomst een goede gezondheid genoot; d. dat aan de kredietgever binnen een termijn van 3 weken na het overlijden van de kredietnemer een van gemeentewege af te geven bewijs van overlijden, alsmede naam en adres van de arts, die de doodsoorzaak constateerde, wordt overlegd; e. dat de kredietnemer tot het moment van overlijden alle bepalingen van onderhavige overeenkomst stipt is nagekomen; f. indien de op de eerste kredietnemer rustende betalingsverplichtingen uit onderhavige overeenkomst meer dan ,00 bedragen blijft voor de erven en de eventueel 2e kredietnemer de betalingsverplichting van het meerdere onverminderd van kracht; g. indien de kredietnemer overlijdt binnen 6 maanden na de datum van ondertekening van de overeenkomst vindt geen kwijtschelding plaats; artikel 7: Bureau Krediet Registratie. Door ondertekening van de overeenkomst, verklaart de kredietnemer ermee bekend te zijn, dat kredietgever de persoonsgegevens samenhangende met de overeenkomst verwerkt in een persoonsregistratie in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). Kredietnemer verklaart zich tevens akkoord met de interne aanwending, verwerking en een eventuele externe verstrekking van dergelijke gegevens indien en zover dat gebeurt in overeenstemming met het doel en strekking van de overeenkomst. Kredietgever is aangesloten bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel, derhalve wordt bij iedere kredietaanvraag informatie ingewonnen betreffende reeds lopende of afgesloten kredieten. Tevens wordt de overeenkomst door kredietgever geregistreerd bij het BKR, evenals mogelijke onregelmatigheden en achterstanden bij het betalingsverloop. artikel 8: Aanvullingen / wijzigingen. De kredietgever is bevoegd om eenzijdig en zonder voorafgaande mededeling de algemene voorwaarden aan te passen. Tussen de kredietgever en de kredietnemer overeengekomen aanvullingen of wijzigingen van onderhavige overeenkomst worden altijd schriftelijk vastgelegd en vormen een geheel met onderhavige overeenkomst. artikel 9: Betalingen. Binnen 30 dagen na afschrijving van een automatische incasso heeft de kredietnemer het recht een verzoek tot terugboeking in te dienen. Indien de kredietnemer op een andere wijze dan automatische incasso betalingen verricht, zal hij deze betalingen verrichten door overschrijving naar of storting op de bankrekening als aan de kredietnemer door de kredietgever zal worden aangegeven, zonder enige korting of schuldvergelijking, onder vermelding van het door de kredietgever afgegeven leningnummer, of op zodanige andere wijze als door de kredietgever aan kredietnemer schriftelijk zal worden opgegeven. Als dag van betaling zal worden aangemerkt de dag van bijschrijving van de betaling van de kredietnemer op de rekening van de kredietgever. Kredietnemer conformeert zich aan de boeken van kredietgever behoudens tegenbewijs. artikel 10: Adreswijziging. De kredietnemer verplicht zich om iedere wijziging van gegevens welke van belang zijn voor de onderhavige overeenkomst, bijv. verandering van zijn adres, binnen drie dagen na zodanige wijziging schriftelijk aan de kredietgever mede te delen. artikel 11: Ophoging / Verlaging interest. Indien op verzoek van de kredietnemer de vervaldatum van de eerste termijn later dan één maand na ondertekening van de overeenkomst dient te zijn, ontvangt de kredietnemer hiervoor een aanvullende rentenota. artikel 12: Kosten. De kosten ter verkrijging van voldoening buite rechte worden bepaald op een vast bedrag gelijk aan 15% van de som van het aan de kredietgever verschuldigde en de daarover verschenen rente en deze komen voor rekening van de kredietnemer, onverminderd de gerechtelijke kosten. artikel 13: Toepasselijk recht en bevoegdheid. Op onderhavige overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Met in achtneming van de wettelijke regels inzake de bevoegdheid van de Rechtbank, zullen alle geschillen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst worden voorgelegd aan de (voorzieningen) rechter te Utrecht.

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 18.00 uur

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 18.00 uur Kuifmees 50, 3435 RG Nieuwegein Postbus 417, 3430 AK Nieuwegein Tel.: (030) 607 37 07 Fax: (030) 607 37 87 info@denederlandsevoorschotbank.nl www.denederlandsevoorschotbank.nl Openingstijden: maandag t/m

Nadere informatie

Prospectus Consumptief krediet

Prospectus Consumptief krediet Prospectus Consumptief krediet Juni 2005 I N H O U D Doel van deze prospectus 2 1. De financieringsvormen van Ribank 3 2. De aanvraagprocedure 3 Beoordeling van de aanvraag 3 Inkomsten en lasten 4 Bureau

Nadere informatie

Prospectus. Consumptief krediet

Prospectus. Consumptief krediet Prospectus Consumptief krediet april 2011 Inhoud Doel van deze prospectus 2 1. De financieringsvormen van Ribank 4 2. De aanvraagprocedure 5 Beoordeling van de aanvraag 5 Inkomsten en lasten 5 Bureau Krediet

Nadere informatie

Prospectus. Consumptief Krediet. April 2011. De Nederlandse Voorschotbank B.V. Postbus 855 1000 AW Amsterdam Entrada 600 1096 ET Amsterdam

Prospectus. Consumptief Krediet. April 2011. De Nederlandse Voorschotbank B.V. Postbus 855 1000 AW Amsterdam Entrada 600 1096 ET Amsterdam De Nederlandse Voorschotbank B.V. Postbus 855 1000 AW Amsterdam Entrada 600 1096 ET Amsterdam t. 020 312 52 00 f. 020 312 54 11 e. info@denederlandsevoorschotbank.nl i. www.denederlandsevoorschotbank.nl

Nadere informatie

Prospectus Consumptief Krediet

Prospectus Consumptief Krediet April 2011 Prospectus Consumptief Krediet Inhoud Doel van deze prospectus 3 1. De financieringsvormen van 4 De Nederlandse Voorschotbank 2. De aanvraagprocedure 5 Beoordeling van de aanvraag 5 Inkomsten

Nadere informatie

Prospectus Consumptief Krediet

Prospectus Consumptief Krediet April 2010 Prospectus Consumptief Krediet Inhoud Doel van deze prospectus 3 1. De financieringsvormen van 4 De Nederlandse Voorschotbank 2. De aanvraagprocedure 5 Beoordeling van de aanvraag 5 Inkomsten

Nadere informatie

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonlijke Lening

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonlijke Lening VOORSCHOTBANK Entrada 600 1096 ET Amsterdam Postbus 20585 1001 NN Amsterdam E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonlijke Lening Bij een NVF adviseur

Nadere informatie

Prospectus. Consumptief Krediet. Persoonlijke oplossingen voor uw levensstijl

Prospectus. Consumptief Krediet. Persoonlijke oplossingen voor uw levensstijl Prospectus Consumptief Krediet Persoonlijke oplossingen voor uw levensstijl GMAC Nederland N.V. is een financieringsmaatschappij, die haar financiële diensten voornamelijk via de Opel en Chevrolet dealers

Nadere informatie

Prospectus. Entrada 600. 1096 ET Amsterdam. Postbus 20585. 1001 NN Amsterdam. E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl

Prospectus. Entrada 600. 1096 ET Amsterdam. Postbus 20585. 1001 NN Amsterdam. E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl VOORSCHOTBANK PROFIJTLENEN KREDIETBANK Entrada 600 1096 ET Amsterdam Postbus 20585 1001 NN Amsterdam E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl Prospectus Bij een NVF adviseur is het vertrouwd geld lenen NVF Voorschotbank,

Nadere informatie

Stationair Krediet Toer Krediet de voorwaarden

Stationair Krediet Toer Krediet de voorwaarden Stationair Krediet Toer Krediet de voorwaarden Prettig geregeld. Doel en inhoud van deze prospectus Omdat niet alleen de technische aspecten, maar ook de financiële kanten een belangrijke rol spelen bij

Nadere informatie

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonlijke Lening

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonlijke Lening VOORSCHOTBANK PROFIJTLENEN KREDIETBANK Entrada 600 1096 ET Amsterdam Postbus 20585 1001 NN Amsterdam E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonlijke

Nadere informatie

Uw auto financieren? Dat doet u bij Alpha Credit Nederland

Uw auto financieren? Dat doet u bij Alpha Credit Nederland Uw auto financieren? Dat doet u bij Alpha Credit Nederland Huurkoop 2 Persoonlijke lening 4 Doorlopend krediet 6 Financieren van a tot z 8 Zeg maar wat u wilt weten 10 Goed om te weten 12 We brengen uw

Nadere informatie

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonlijke Lening

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonlijke Lening VOORSCHOTBANK Entrada 600 1096 ET Amsterdam Postbus 20585 1001 NN Amsterdam E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonlijke Lening Bij een NVF adviseur

Nadere informatie

36-7514-426 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening

36-7514-426 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening 36-7514-426 B/1006 Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5 Prospectus

Nadere informatie

Entrada 600. Postbus 20585. P ro s p ectus. EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonl i j k e Lenin g

Entrada 600. Postbus 20585. P ro s p ectus. EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonl i j k e Lenin g VOORSCHOTBANK Entrada 600 1096 ET Amsterdam Postbus 20585 1001 NN Amsterdam E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl P ro s p ectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonl i j k e Lenin g Bij een

Nadere informatie

Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening

Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5 Prospectus Persoonlijke Lening

Nadere informatie

Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease

Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5 Prospectus Huurkoop

Nadere informatie

36-7514-424 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease

36-7514-424 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease 36-7514-424 B/1006 Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS

Nadere informatie

36-7514-424 A/0506. Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease

36-7514-424 A/0506. Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease 36-7514-424 A/0506 Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS

Nadere informatie

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonlijke Lening

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonlijke Lening VOORSCHOTBANK Entrada 600 1096 ET Amsterdam Postbus 20585 1001 NN Amsterdam E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonlijke Lening Bij een NVF adviseur

Nadere informatie

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Doorlopend Krediet

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Doorlopend Krediet VOORSCHOTBANK Entrada 600 1096 ET Amsterdam Postbus 20585 1001 NN Amsterdam E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Doorlopend Krediet Bij een NVF adviseur

Nadere informatie

Uw auto financieren? Dat doet u bij Alpha Credit Nederland

Uw auto financieren? Dat doet u bij Alpha Credit Nederland Uw auto financieren? Dat doet u bij Alpha Credit Nederland Huurkoop 2 Persoonlijke lening 4 Doorlopend krediet 6 Financieren van a tot z 8 Zeg maar wat u wilt weten 10 Goed om te weten 12 We brengen uw

Nadere informatie

36-7514-426 C/0507. Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening

36-7514-426 C/0507. Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening 36-7514-426 C/0507 Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5 Prospectus

Nadere informatie

Prospectus en overige productinformatie WOZ-Krediet

Prospectus en overige productinformatie WOZ-Krediet InterBank N.V., Entrada 600 36-7514-425 D/1207 Prospectus en overige productinformatie WOZ-Krediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS

Nadere informatie

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Doorlopend Krediet

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Doorlopend Krediet VOORSCHOTBANK Entrada 600 1096 ET Amsterdam Postbus 20585 1001 NN Amsterdam E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Doorlopend Krediet Bij een NVF adviseur

Nadere informatie

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Doorlopend Krediet

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Doorlopend Krediet VOORSCHOTBANK PROFIJTLENEN Entrada 600 1096 ET Amsterdam Postbus 20585 1001 NN Amsterdam E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Doorlopend Krediet Bij

Nadere informatie

Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Krediet

Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Krediet Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Krediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5 Prospectus Doorlopend Krediet

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Drie voorbeelden

Nadere informatie

Prospectus Persoonlijke Lening

Prospectus Persoonlijke Lening Prospectus Persoonlijke Lening Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een persoonlijke lening? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Twee

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Twee voorbeelden

Nadere informatie