Pensioenfonds. Risico s nieuwe regeling blijven bij werkgever Eerder stoppen met werken nog steeds mogelijk. Nieuws4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pensioenfonds. Risico s nieuwe regeling blijven bij werkgever Eerder stoppen met werken nog steeds mogelijk. Nieuws4"

Transcriptie

1 Pensioenfonds Nieuws4 Mei 2008 Nieuws is een uitgave van Yara Pensioenfonds Nederland en is bedoeld voor alle deelnemers aan de pensioen regeling. In Nieuws 4 staan de ontwikkelingen binnen het pensioenfonds en de Nederlandse pensioenwereld centraal. Nieuws verschijnt twee maal per jaar. Risico s nieuwe regeling blijven bij werkgever Eerder stoppen met werken nog steeds mogelijk Yara blijft financieel garant staan voor het Nederlandse pensioenfonds. Twee jaar lang is er overleg geweest met de bonden om het financiële risico voor het uitkeren van de pensioenen bij het pensioen fonds neer te leggen. Dat is nu van de baan. De bonden vonden het risico voor het pensioen fonds te groot en bleken daarbij namens een grote groep medewerkers te spreken. HR-manager Raymond Bellemans: Wij hebben als management van Sluiskil uiteindelijk met succes in Noorwegen gepleit voor een soepeler beleid. Nieuws4 2 Dekkingsgraad sterk gedaald Beleggingsresultaten vallen tegen 3 Pensioenregelingen samengevat Studie naar toekomstige risico s 4 Pensioengerechtigden krijgen 1,6% indexatie Nieuwe voorzitter pensioenfonds 5 Premie blijft tot loongroep 5 gelijk Yara Pensioen 2008 heeft vele voordelen Belangrijkste kenmerken Spaarloon en Levensloop 6 Wat te doen als 2% extra salaris voor levensloop Service Pensioenfonds Sinds 1 januari 2008 krijgen alle medewerkers in Sluiskil, die ná 1 januari 1950 zijn geboren, een nieuwe toezegging voor een pensioenuitkering op 65-jarige leeftijd: het Yara Pensioen Die toezegging is zodanig ruim dat medewerkers met voldoende dienstjaren al op ongeveer hun 62ste kunnen stoppen met behoud van ongeveer 70% van hun laatstverdiende salaris. Bellemans: Dat was voor ons essentieel. In ons leeftijdsbewust personeelsbeleid past dat medewerkers rond hun 62ste moeten kunnen stoppen. Natuurlijk hebben we gemerkt dat de Nederlandse overheid langer werken stimuleert, maar bij een bedrijf als Yara - met een volcontinue ploegendienst - moeten we er rekening mee houden dat niet iedereen in staat is tot zijn 65ste in ploegen te functioneren. En het is organisatorisch gewoon niet haalbaar alle medewerkers een dagfunctie aan te bieden. Lagere drempel, hogere opbouw Om dit mogelijk te maken, is de opbouwdrempel van de pensioenregeling verlaagd én het opbouw percentage verhoogd. Tot 1 januari bouwden de medewerkers in Sluiskil 1,75% van hun brutosalaris boven euro aan pensioen op. In het Yara Pensioen 2008 is dat - voor medewerkers geboren in of ná sinds 1 januari 2,05% over het brutosalaris vanaf euro. Bellemans: Dat is een aanzienlijke verbetering van het pensioen op 65-jarige leeftijd. Iemand die langer doorwerkt, bijvoorbeeld tot zijn 65ste, krijgt dus een fors beter pensioen dan in de oude situatie. Op dit punt waren we het snel eens met de bonden. Maar we moeten blijven opletten dat we ons doel niet voorbij schieten: het bieden van de mogelijkheid eerder te stoppen met werken. Ook voor Vlaardingen, niet voor 58-plussers Het Yara Pensioen 2008 is ontworpen voor alle medewerkers van de Nederlandse Yara-bedrijven en NU3. De regeling wordt daarom ook na goedkeuring van de aangesloten werkgevers opgenomen in de arbeids voorwaarden van de Vlaardingse bedrijven en NU3. Medewerkers van Sluiskil die zijn geboren vóór 1 januari 1950 houden de oude Sluiskilregeling inclusief de rechten op vroegpensioen. Op pagina 3 van deze Nieuws staan de verschillende regelingen overzichtelijk naast elkaar. Nieuw is wel dat het pensioenfonds jaarlijks bekijkt of het de opgebouwde pensioenen kan verhogen met het percentage waarmee ook de lonen in Sluiskil zijn gestegen. In de oude regeling gebeurde dat automatisch. Bellemans: We hebben goed gekeken naar wat elders in Nederland gebruikelijk is. De meeste bedrijven zijn de afgelopen jaren geswitcht naar een systeem met een

2 voorwaardelijke indexatie. We kregen dat ook bevestigd van de vakorganisaties. Wel hebben wij gekozen voor een hoog ambitieniveau. We hebben het pensioenfonds gevraagd de pensioenen jaarlijks te verhogen met minimaal tachtig procent van de loonstijging. Liefst honderd procent. Om dat te bereiken zal het pensioenfondsbestuur een actief financieel beleid voeren. Lang onderhandeld Met het besluit medewerkers alsnog een pensioen toe te zeggen - en niet alleen een premie die ze via het pensioenfonds gezamenlijk konden beleggen - is er een eind gekomen aan een onderhandelingsproces van twee jaar. In 2005 ontwikkelde Yara International nieuwe richtlijnen voor pensioenplannen in de verschillende landen. Die kwamen er op neer dat medewerkers bij voorkeur zelf het (beleggings)risico moesten dragen voor hun pensioenopbouw. In de meeste landen heeft Yara een dergelijke regeling ook door gevoerd. In Sluiskil wilde het management hieraan tegemoet komen door een zogeheten collectieve premie regeling voor te stellen, waarbij Yara vijf jaar lang een vaste premie zou betalen aan het pensioenfonds. Het pensioenfonds zou vervolgens het vol ledige beleggingsrisico op zich nemen. De vak organisaties hebben zich hier steeds tegen verzet en kregen bijval van de medewerkers uit Sluiskil. Bellemans: Hoewel wij vonden dat we een goed voorstel hadden gedaan, moesten we vaststellen dat we er niet in waren geslaagd hier enthousiasme voor te ontwikkelen. Daardoor ontstond voor ons een onwerkbare situatie. Ik ben blij dat het nu is opgelost. Dekkingsgraad sterk gedaald De financiële positie van het pensioenfonds is sinds eind vorig jaar behoorlijk verslechterd. De dekking van de verplichtingen is aan het eind van het eerste kwartaal ongeveer 128%, nog altijd ruim voldoende om op termijn de pensioenen te kunnen uitkeren. Bij een dekkingsgraad van 128% is het vermogen 28% hoger dan de verplichtingen (oftewel de op termijn uit te keren pensioenen). Pas wanneer de dekking lager dan 117% wordt, moet het fonds nadenken over een plan om de financiële positie te herstellen. Begin dit jaar was de dekking nog 136%. De dekkingsgraad in 2007 Einde 1de kwartaal 133,7% Einde 2de kwartaal 140,9% Einde 3de kwartaal 137,9% Einde 4de kwartaal 136,2% Verplichtingen nemen toe De daling van de dekkingsgraad komt dit jaar vooral door de stijging van de verplichtingen. Bij het vaststellen van de verplichtingen wordt gerekend met in de toekomst te ontvangen rente. Bij een stijgende rente nemen de verplichtingen van het pensioenfonds (relatief) af, bij een dalende rente stijgen ze. In 2008 is de rente vooral gedaald, wat dus een ongunstig effect heeft op de verplichtingen. Ook de groei van het vermogen is achtergebleven. De premies die werknemers en werkgevers ieder jaar storten, worden belegd in aandelen en obligaties. In 2006 was het rendement op die beleggingen 6,3%; het vermogen nam hierdoor met bijna 20 miljoen euro toe. Over 2007 is er echter nauwelijks rendement gemaakt; in de eerste drie maanden van 2008 is er vooral verlies geleden op het belegd vermogen. Beleggingsresultaten vallen tegen De beleggingsrendementen vallen het laatste half jaar erg tegen. Sinds september 2007 is ruim 3% van het vermogen verdampt, wat ongeveer gelijk is aan 10 miljoen euro. Het vermogen van het fonds is daarmee voor het eerst in anderhalf jaar weer onder de 300 miljoen gezakt. Vooral de aandelen presteren dit jaar slecht. Sinds het begin van 2008 is op de aandelen van grote Europese en wereldwijde bedrijven al ongeveer 15% verloren. Beleggingen in bedrijven uit opkomende landen deden het nóg slechter met een negatief rendement van bijna 18%. Het Yara Pensioenfonds heeft ongeveer 30% van zijn vermogen in aandelen en andere riskante beleggingscategorieën belegd. De rest van het vermogen zit in obligaties waar normaal gesproken een stabieler rendement op wordt gemaakt. In het eerste kwartaal was het resultaat op obligaties ruim 2%; dit is ongeveer gelijk aan het resultaat in Hoe hoger de marktrente, hoe lager het rendement op obligaties. Nu de rente daalt, zal het resultaat op obligaties weer stijgen. Pensioenfonds

3 Pensioenregelingen samengevat: Sluiskil, Vlaardingen en Yara Pensioen 2008 Oud Sluiskil Regeling 2006 Vlaardingen Regeling 2006 Soort regeling Eindloon Middelloon Opbouwdrempel euro euro Opbouwpercentage (over bruto salaris) 1,75% (tussen en euro) 1,50% (tussen en euro) 1,00% (boven euro) 1,75% vanaf euro Pensioenleeftijd 65 jaar 65 jaar Pensioenpremie voor deelnemers 5% van de pensioengrondslag Maximaal 2% van het brutosalaris, verminderd met het maximale WIA-salaris Bijzonderheid De pensioenregeling (inclusief Vroegpensioenregeling) is voor deelnemers geboren vóór 1 januari 1950 voortgezet. Deze groep gaat dus niet deelnemen in het Yara Pensioen Geen vroegpensioenregeling Nieuw Yara Pensioen 2008 Soort regeling Middelloon Opbouwdrempel Opbouwpercentage (over bruto salaris) Pensioenleeftijd euro 2,05% (tussen en euro) 1,80% (tussen en euro) 1,30% (boven euro) 65 jaar, met mogelijkheid eerder te stoppen Pensioenpremie Loongroep 1 t/m 5: 5% van het brutosalaris boven euro (= gelijk aan de Sluiskil Regeling 2006); Loongroep 6 en hoger: 5% van het brutosalaris boven euro. In 2008 en 2009 ontvangen zij een compensatie van respectievelijk 600 en 300 euro. Bijzonderheid Werkgever stort 2% van het brutosalaris in levensloopregeling van de deelnemer, eventueel te gebruiken om eerder te stoppen met werken. Studie naar toekomstige risico s Het bestuur van het pensioenfonds laat een gedegen onderzoek doen naar de toekomstige financiële risico s die het fonds loopt. Dat is actueel geworden nu het pensioenfonds van Yara de opdracht heeft gekregen een nieuwe regeling uit te voeren. Ook speelt nieuwe wetgeving een rol, waarbij de pensioenverplichtingen op een andere manier worden berekend. De studie wordt uitgevoerd door Towers Perrin, het vaste adviesbureau van pensioenfonds Yara Nederland. Voorzitter Peter Vlaeminck: In de nieuwe regeling zijn we zelf verantwoordelijk voor het toekennen van de indexatie. De werkgever heeft ons daarbij een hoog ambitie niveau opgelegd. We moeten steeds minimaal 80% van de prijsindex voor gepensioneerden halen en ook 80% van de loonindex voor actieve medewerkers. Om dat te bereiken moeten we verstandig beleggen en ook een goede inschatting maken van de ontwikkeling van onze verplichtingen. Bestuurslid Cor Sol valt hem bij: We willen grip houden op de ontwikkeling van onze balans. Die is door de veranderde wetgeving bijzonder dynamisch geworden. Toch moeten we de deelnemers en de gepensioneerden zoveel mogelijk zekerheid geven over hun jaarlijkse indexatie. Dat geeft ons een grote verantwoordelijkheid. Ik ben daarom blij met de studie, maar zie wel dat onderzoekers de neiging hebben de zaken te positief voor te stellen. Ik wil er daarom voor waken dat we uitgaan van realistische aannames. De inflatie moet bij voorbeeld niet te laag worden ingeschat. Daar geven de huidige economische ontwikkelingen geen enkele aanleiding voor. Vlaeminck brengt nog een ander argument voor de studie in. De werkgever heeft bij het akkoord voor de nieuwe regeling duidelijk aangegeven niet meer premie te willen betalen dan noodzakelijk is. Yara kan dat geld beter gebruiken voor alle investeringen in de groei van de onderneming. Tegelijkertijd willen we een goed pensioen blijven bieden, dat ook waardevast is. We willen daarom dat uit de studie een rekenmodel komt, waarmee we permanent de ontwikkeling van de premie, de kans op indexatie en de stand van de dekkingsgraad kunnen volgen. In Nieuws 5 gaan we dieper op de resultaten van de studie in.

4 Pensioengerechtigden krijgen 1,60% indexatie De uitkeringen voor de ruim gepensioneerden is per 1 januari verhoogd met 1,60%. Daarmee worden de pensioengerechtigden volledig gecompenseerd voor de stijging van de consumentenprijzen. Ook die waren in het afgelopen jaar namelijk met 1,60% gestegen. Gepensioneerden hebben nog altijd een achterstand in hun indexatie. In de periode was de finan ciële positie van het pensioenfonds te zwak om de pensioenen te verhogen met het percentage waarmee ook de prijzen waren gestegen. In totaal werd er begin deze eeuw ruim 8% aan toeslagen niet toegekend. Het bestuur deed de pensioengerechtigden wel de toezegging dat bij een verbeterde financiële positie de toeslagen alsnog zouden worden toegekend. In 2007 is al een extra indexatie gegeven van 2,94%. Er resteert nu nog ruim 5% aan achterstallige indexatie. Hiervoor is een reservering gemaakt op de balans van het fonds, maar het bestuur moet uiteindelijk het besluit voor extra indexatie nemen. Peter Vlaeminck nieuwe voorzitter pensioenfonds Sinds begin dit jaar is Peter Vlaeminck voorzitter van het Pensioenfonds Yara Nederland. Hij volgt in die functie Jacques de Buck op, die vanwege een nieuwe functie in Libië zijn bestuurslidmaatschap opgaf. Als bestuurslid wordt De Buck vervangen door Georges de Schrijver, global compensation & benefits manager bij Yara International. Peter Vlaeminck is al vanaf de start in 2005 bestuurslid van Pensioenfonds Yara Nederland. In die functie was hij vooral verantwoordelijk voor de relatie met administrateur Delta Lloyd en de verschillende juridische docu menten. Tot 2004 was Vlaeminck al bestuurslid van het Vlaardingse pensioenfonds, dat per 1 januari 2005 samenging met het fonds uit Sluiskil. In het dagelijkse leven is Vlaeminck binnen HR verantwoordelijk voor de salarissen en pensioenen bij alle Nederlandse Yara bedrijven. Jacques de Buck was vanaf de start in 2000 voorzitter van het Sluiskilse fonds en na de fusie in 2005 ook voorzitter van het nieuwe pensioenfonds Yara Nederland. Halverwege 2007 werd De Buck - verantwoordelijk voor onder meer de financiële administratie - benaderd voor een functie bij een nieuw bedrijf van Yara in Libië. In de loop van dit jaar wordt die functie effectief; reden waarom hij eind vorig jaar besloot zijn bestuursfunctie op te geven. Met het vertrek van Jacques de Buck kwam er binnen het bestuur een positie vrij voor een werkgeversvertegenwoordiger. Het management heeft Georges de Schrijver hiervoor aangewezen. De Schrijver woont in de buurt van Gent en is bij Yara wereldwijd verantwoordelijk voor de salarissen en pensioenen. Hij was ook actief betrokken bij de ontwikkeling van een nieuwe pensioenregeling voor Yara in Nederland. Eerder maakten we al bekend dat Pieter Jan van der Ploeg en Bram Luteijn per 1 januari 2008 tot het bestuur zouden toetreden. Zij vervangen respectievelijk Rinus Rentmeester en Piet Meeusen als vertegenwoordigers namens de werknemers. Het bestuur van het Yara Pensioenfonds bestaat uit tien leden; vijf van hen vertegenwoordigen de werkgever, de vijf andere de deel nemers. Bij de deelnemerszetels zijn er twee beschikbaar voor pensioen gerechtigden. De Deelnemersraad draagt de kandidaten voor de deelnemers zetels voor; het management van Yara kiest de werkgeversleden. Peter Vlaeminck Het volledige bestuur is nu als volgt samengesteld: Werknemersleden: Benny Borgt (secretaris), Cor Sol (namens gepensioneerden), Pieter Jan van der Ploeg, Bram Luteijn en Nic Kolmeijer (namens gepensioneerden). Werkgeversleden: Peter Vlaeminck (voorzitter), Raymond Bellemans, Eddy ten Berge, Terje Eide en Georges de Schrijver.

5 Premie blijft tot loongroep 5 gelijk Medewerkers van Yara Sluiskil die in loongroep 1 tot en met 5 zitten, blijven dezelfde premie betalen voor het Yara Pensioen 2008 als voor de Sluiskilregeling. Jaarlijks wordt 5% van het brutosalaris boven euro ingehouden voor de pensioenopbouw. Voor medewerkers uit de hogere salarisgroepen stijgt de eigen bijdrage voor het pensioen in 2 jaar tijd naar 5% van het brutosalaris boven euro. Feitelijk wordt dit nieuwe regime al in 2008 ingevoerd, maar dit jaar krijgt iedereen 600 euro retour; in euro. Vanaf 2010 geldt dan de nieuwe eigen bijdrage. De compensatie in 2008 en 2009 staat apart op de loonstrook vermeld. Yara Pensioen 2008 heeft vele voordelen Het Yara Pensioen 2008 geeft een gegarandeerde uitkering op 65-jarige leeftijd. Ieder jaar zet het pensioenfonds voor iedere medewerker 2,05% van zijn in dat jaar verdiende salaris boven de euro opzij. Jaarlijks wordt het opgebouwde bedrag in principe verhoogd met het percentage waarmee de CAO-lonen bij Yara in Sluiskil zijn gestegen. Die verhoging gaat alleen niet door als de financiële positie van het pensioenfonds onvoldoende is. Het Yara Pensioen 2008 behoort tot de betere pensioenregelingen in Nederland. De opbouwdrempel van euro is ongeveer gelijk aan het wettelijke minimum en het opbouwpercentage is gelijk aan het wettelijke maximum. Een hogere opbouw is dus eigenlijk niet mogelijk. Ook met de jaarlijkse indexatie van de pensioenen is Yara bijzonder ambitieus. Jaarlijks moet het pensioenfonds % van de Yara Sluiskil CAOstijgingen in de pensioenopbouw doorvoeren. Pas bij een salaris boven de euro wordt de pensioen opbouw iets verlaagd. Het opbouwpercentage zakt dan naar 1,80%. Wanneer het salaris boven de komt, zakt de opbouw verder naar 1,30% Voor medewerkers die tot hun 65ste willen doorwerken is het Yara Pensioen 2008 een aanzienlijke verbetering. Hierdoor ontstaat ook de mogelijkheid vroeger met pensioen te gaan. Op de achterpagina staat uitgelegd hoe dat precies werkt. In het kort komt het erop neer dat de pensioenrechten vanaf leeftijd 65 al vijf jaar eerder worden uitgekeerd. Omdat de uitkeringsperiode dan langer is, wordt het jaarlijkse pensioen lager, maar is dan nog altijd in lijn met het laatstverdiende salaris. Sparen via de levensloopregeling kan hierbij helpen. Belangrijkste kenmerken Spaarloon en Levensloop in beeld Spaarloonregeling Levensloopregeling Deelname Recht vastgelegd in de CAO/de Rechtspositieregeling Wettelijk recht van werknemers in Nederland Ingangsdatum 1 januari Ieder gewenst moment Sparen voor Geld Tijd Uitvoerder Keuze van de werkgever Keuze van de medewerker; werkgever heeft collectief contract met Delta Lloyd Maximale inleg 613 euro per jaar 12% van het bruto jaarsalaris, tot een maximum van 210% van het bruto jaarsalaris Bedrag beschikbaar Na vier jaar, maar in bepaalde gevallen eerder (aankoop Ieder gewenst moment eigen woning, betalen van premies voor een lijfrente of levensverzekering) Besteding Vrije keuze Verlof, dat eventueel ook direct voorafgaand aan het pensioen kan ingaan Loonbelasting Geen Pas bij opname van het tegoed. Per gespaard jaar een korting van 191 euro Invloed op pensioenopbouw Geen Geen

6 Wat te doen als...u eerder met pensioen wilt Het nieuwe Yara Pensioen 2008 gaat uit van een pensioen uitkering op 65-jarige leeftijd. De pensioenopbouw is echter zodanig hoog dat u financieel in staat bent de pensioenuitkering te vervroegen, en dus eerder te stoppen met werken. Uitgangspunt is dat uw netto salaris op het moment van stoppen nauwelijks lager wordt. Van belang is dat u vanaf uw 25ste continue pensioen hebt opgebouwd en dat uw pensioenopbouw ook in de meeste jaren is opgetrokken met uw salarisstijging. Verder is van belang dat u zelf meespaart voor uw vervroegd pensioen, bijvoorbeeld via de levensloopregeling. Yara betaalt u 2% over uw brutosalaris als premie voor uw levenslooprekening. Een half jaar voordat u met pensioen wilt, dient u een verzoek in bij uw direct leidinggevende, die uw verzoek overlegt met het management. Daarbij is het goed te weten dat Yara eerder stoppen met werken actief stimuleert. Als u goedkeuring hebt gekregen op uw verzoek, betaalt het pensioenfonds uw pensioenrechten uit op het moment dat u stopt met werken. U hebt dan een zogenoemd vervroegd pensioen. Dat is uiteraard wel lager dan het pensioen dat u op uw 65ste zou krijgen, omdat het langer moet worden uitgekeerd. U houdt wel levenslang hetzelfde bedrag, dat in principe jaarlijks wordt verhoogd met het percentage waarmee de prijzen zijn gestegen. Tegelijkertijd dient u bij HR een verzoek in om het kapitaal van uw levenslooprekening als salaris uit te keren tot het moment dat u 65 wordt. Daarna ontvangt u een AOW-pensioen. Twee procent extra salaris voor levensloop Om eerder stoppen met werken verder te stimuleren betaalt Yara Sluiskil alle medewerkers 2% van hun brutosalaris extra. De bedoeling is dat medewerkers dit bedrag storten op een levenslooprekening en op die manier sparen voor een vervroegd pensioen. Dat is echter geen verplichting. Iedereen is vrij in het besteden van deze extra 2%. De levenslooprekening is door het kabinet bedacht om geld te sparen voor extra verlof. Dat kan ouderschapsverlof zijn of een sabbatical, maar ook eerder stoppen met werken. Uit het gespaarde kapitaal op de levenslooprekening wordt dan een aanvulling op het pensioen uitgekeerd. Yara heeft voor de levensloopregeling een collectief contract met Delta Lloyd afgesloten. Maar iedereen kan ook bij zijn eigen bank of verzekeraar een speciale levenslooprekening open. De werkgever stort de 2% (of meer) dan direct op die rekening. Het kapitaal op de rekening is geblokkeerd en mag alleen worden opgenomen om verlof op het werk mee te financieren. Moeilijkheid met de levenslooprekening is dat hij niet samengaat met het spaarloon. Medewerkers moeten dus voor één van de twee kiezen. Bij Yara Sluiskil maken heel veel medewerkers nu nog gebruik van de spaarloonregeling. In het staatje op deze pagina zijn de verschillen tussen levensloop en spaarloon op een rijtje gezet. Voor meer informatie kunnen medewerkers terecht bij Ronald Wondergem. Service Pensioenfonds In de loop van dit jaar krijgt u van Delta Lloyd de zogenaamde Startbrief, waarin uw Yara Pensioen 2008 in detail wordt uitgelegd. De startbrief geeft ook inzicht in wat u moet doen in situaties als scheiding, verhuizing of arbeidsongeschiktheid. Bij de startbrief ontvangt u een nieuwe versie van het reglement. Twee maal per jaar ontvangt u Nieuws, waarin we berichten over de ontwikkelingen in uw pensioenregeling en de financiële positie van ons pensioenfonds. Ieder jaar in juni krijgt u uw persoonlijk Uniform Pensioenoverzicht (UPO), waarin u kunt lezen hoeveel pensioen u heeft opgebouwd. Uiterlijk in het najaar sturen we u ons Jaarbericht, waarin we als bestuur verantwoording afleggen over het door ons gevoerde beleid. Voor Vragen kunt u altijd terecht bij Ronald Wondergem, de administrateur van ons fonds. Hij is te bereiken op nummer of via Pensioenfonds

Pensioenfonds. Jaarbericht 2006 Voor deelnemers Pensioenfonds Yara Nederland

Pensioenfonds. Jaarbericht 2006 Voor deelnemers Pensioenfonds Yara Nederland Jaarbericht 2006 Voor deelnemers Yara Nederland Veel nieuwe ontwikkelingen Het zijn spannende tijden voor ons als bestuur van uw pensioenfonds. Al ruim twee jaar volgen we nauwgezet de onderhandelingen

Nadere informatie

Pensioenbijeenkomst voor werknemers en werkgevers. 29 juni 2016

Pensioenbijeenkomst voor werknemers en werkgevers. 29 juni 2016 Pensioenbijeenkomst voor werknemers en werkgevers 29 juni 2016 De pensioenregeling op hoofdlijnen De pensioenregeling op hoofdlijnen Algemeen over pensioen Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u straks?

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Jaarbericht Terugblikken en vooruitkijken. delta lloyd pensioenfonds

Jaarbericht Terugblikken en vooruitkijken. delta lloyd pensioenfonds delta lloyd pensioenfonds Jaarbericht 2010 Terugblikken en vooruitkijken In dit Jaarbericht leest u wat er in 2010 bij het pensioenfonds gebeurde. We gaan wat dieper in op onze beleggingen en andere financiële

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Het AVEBE Pensioen samengevat

Het AVEBE Pensioen samengevat Het AVEBE Pensioen samengevat Deze folder is bedoeld voor alle medewerkers die bij AVEBE in dienst zijn getreden. Pensioenfonds Ouderdomspensioen: het AVEBE Pensioen vanaf uw pensionering Het AVEBE Pensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Stroomdiagram (pensioen)regelingen. Welke pensioenrechten heb ik?

Stroomdiagram (pensioen)regelingen. Welke pensioenrechten heb ik? Stroomdiagram (pensioen)regelingen Welke pensioenrechten heb ik? Doorloop eerst dit schema om vast te stellen of er bijzondere omstandigheden van toepassing zijn in uw geval. Klik daarna op de onderstreepte

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Toeslagverlening. Versie

Toeslagverlening. Versie Toeslagverlening Versie 23-02-2017 Versie 23-02-2017 Toeslagverlening Waarom toeslagverlening? Toeslag is een manier om te zorgen dat de pensioenen hun koopkracht behouden. Toeslag wordt ook wel indexatie

Nadere informatie

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren.

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren. Levensloop. Wat is levensloop? De levensloopregeling (of: levensloop) is een fiscale regeling die vanaf 1 januari 2006 in Nederland bestaat om het sparen voor een vervangend inkomen tijdens een periode

Nadere informatie

201506 brochure pensioen in zicht 2015. Pensioen in zicht

201506 brochure pensioen in zicht 2015. Pensioen in zicht Pensioen in zicht INHOUD PAGINA 1. Wanneer gaat het pensioen in? 3 2. Kan het pensioen ook op een eerdere datum ingaan? 3 3. Is een vervroegde pensionering haalbaar? 3 4. Vervroegde ingang van het pensioen

Nadere informatie

7. Bouw ik nu meer/minder op? Bij Coop Pensioenfonds bouwt u 1,64% op (2016). Bij BPFL gaat u 1,875% opbouwen (2016).*

7. Bouw ik nu meer/minder op? Bij Coop Pensioenfonds bouwt u 1,64% op (2016). Bij BPFL gaat u 1,875% opbouwen (2016).* Beste lezer, Dit overzicht met veelgestelde vragen hebben wij opgesteld naar aanleiding van de brief d.d. 10 november 2016 over de liquidatie van Coop Pensioenfonds. Heeft u een vraag die hier niet tussenstaat

Nadere informatie

Toeslagverlening. Versie

Toeslagverlening. Versie Toeslagverlening Versie 25-02-2016 Versie 25-02-2016 Toeslagverlening (indexatie) Waarom toeslagverlening? Toeslag is een manier om te zorgen dat de pensioenen hun koopkracht behouden. Toeslag wordt ook

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Pensioenen Oktober 2015

Pensioenen Oktober 2015 Pensioenen Oktober 2015 Agenda Waarom deze bijeenkomst? Waarom Pensioenfonds PGB? Pensioenregelingen 2016 Volgende stappen Vragen 2 Waarom deze bijeenkomst? Informeren over veranderingen op pensioengebied

Nadere informatie

Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur

Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur Agenda 1. Rol klankbordgroep 2. Waarom een nieuwe pensioenregeling?

Nadere informatie

Werkt u in deeltijd of gaat u in deeltijd werken, dan bouwt u vanaf dat moment naar rato pensioen op.

Werkt u in deeltijd of gaat u in deeltijd werken, dan bouwt u vanaf dat moment naar rato pensioen op. 7 juni 2016 Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen U bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Cargill. Standaard krijgt u dit ouderdomspensioen vanaf uw 67e

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Basispakket In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Pensioenfonds Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Nieuws over uw pensioen

Nieuws over uw pensioen BpfTEX Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Textielgoederen en Aanverwante Artikelen Nieuws over uw pensioen Juni 2010 Bas de Lege, secretaris BPF Tex en Jan Edu Kelder, voorzitter

Nadere informatie

Uw pensioen bij Avebe Over wat er voor u belangrijk is als het om uw pensioen gaat. Pensioenfonds Avebe

Uw pensioen bij Avebe Over wat er voor u belangrijk is als het om uw pensioen gaat. Pensioenfonds Avebe Uw pensioen bij Avebe Over wat er voor u belangrijk is als het om uw pensioen gaat Pensioenfonds Avebe Wat is het belangrijkste dat ik moet weten? Wat is nog meer handig om te weten? Ik wil alles weten

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Presentatie met uitleg per slide

Presentatie met uitleg per slide Presentatie met uitleg per slide 1 Terug- en vooruitblik In het principe cao-akkoord van december 2012 hebben we afspraken gemaakt over de noodzaak van een nieuwe en toekomstbestendige pensioenregeling

Nadere informatie

Jouw Cosun pensioen. Informatiebijeenkomsten voor deelnemers in actieve dienst mei 2014

Jouw Cosun pensioen. Informatiebijeenkomsten voor deelnemers in actieve dienst mei 2014 Jouw Cosun pensioen Informatiebijeenkomsten voor deelnemers in actieve dienst mei 2014 1 Agenda Pensioen in Nederland Onze regeling Keuzemogelijkheden Vragen 2 Pensioen in Nederland Nederlands pensioenstelsel

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan

Pensioen Continu Plan Pensioen Continu Plan Een nettolijfrente oplossing Voor werknemers met een salaris boven 100.000 Per 1 januari 2015 gelden er belangrijke nieuwe regels voor pensioen. Hierdoor bouwen veel werknemers minder

Nadere informatie

AANVULLENDE PENSIOENREGELING

AANVULLENDE PENSIOENREGELING AANVULLENDE PENSIOENREGELING Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Uw pensioen is onze zorg. Inleiding Voor u ligt de brochure over de aanvullende pensioenregelingen

Nadere informatie

Wijziging pensioenregeling

Wijziging pensioenregeling Stichting Pensioenfonds TNO Wijziging pensioenregeling 2014 Wat vindt u in deze brochure? In deze brochure vindt u een overzicht van de wijzigingen van de pensioenregeling per 1 januari 2014. Introductie

Nadere informatie

NPR 2005 Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba

NPR 2005 Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba NPR 2014 NPR 2005 Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba Nieuw Pensioenreglement 2014 (NPR 2014) U bouwt bij APFA pensioen op als u werkt voor de overheid, in het onderwijs of voor een organisatie die

Nadere informatie

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen 1. De kwartaalcijfers van de pensioenfondsen zijn negatief. Hoe komt dat? Het algemene beeld is dat het derde kwartaal, en dan in het bijzonder de maand

Nadere informatie

Toeslag- verlening Uitgave mei 2015

Toeslag- verlening Uitgave mei 2015 Toeslagverlening Uitgave mei 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 blad 1 van 7 Het Metro Pensioenfonds Hieronder eerst een aantal bijzonderheden over het Metro Pensioenfonds. Het Metro Pensioenfonds is opgericht

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Mag ik dan nooit meer stoppen met werken?

Mag ik dan nooit meer stoppen met werken? Mag ik dan nooit meer stoppen met werken? 67 vragen over aow-vragen en uw pensioen (Uit AD van 1-11-2016) De AOW-leeftijd gaat in 2022 met drie maanden omhoog voor iedereen die na 1954 geboren is. Reden

Nadere informatie

Pensioenfonds. Jaarbericht 2008 Voor deelnemers Pensioenfonds Yara Nederland

Pensioenfonds. Jaarbericht 2008 Voor deelnemers Pensioenfonds Yara Nederland Jaarbericht 2008 Voor deelnemers Yara Nederland Pensioenwereld in zwaar weer Het jaar 2008- en dan met name de tweede helft - werd volledig gedomineerd door de wereldwijde financiële (krediet)crisis, Aandelen

Nadere informatie

Welke keuzes maakt u voordat u straks met pensioen gaat?

Welke keuzes maakt u voordat u straks met pensioen gaat? SNPS Shell Nederland Pensioenfonds Stichting Welke keuzes maakt u voordat u straks met pensioen gaat? Inhoud Welke pensioenkeuzes hebt u? 1. Uw pensioenleeftijd kiezen 2. Deeltijdpensioen 3. Definitieve

Nadere informatie

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Deze brochure is bedoeld voor alle medewerkers van Delta Lloyd die 18 jaar of ouder zijn en geeft je een goed overzicht van je pensioenregeling. Jouw Delta Lloyd Pensioen

Nadere informatie

De dekkingsgraad van het Pensioenfonds is bijna elke maand anders. Dat komt vooral door de rentestand en onze beleggingsopbrengsten.

De dekkingsgraad van het Pensioenfonds is bijna elke maand anders. Dat komt vooral door de rentestand en onze beleggingsopbrengsten. Nieuwsbrief Ballast Nedam Pensioenfonds September 2013 Tijd voor een nieuwsbrief van uw Pensioenfonds. Er gebeurt veel in de Nederlandse pensioenwereld; dat kan u bijna niet zijn ontgaan. In onze vorige

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

De Levensloopregeling

De Levensloopregeling De Levensloopregeling De meest gestelde vragen Januari 2007 7.0093ML /GW De Levensloopregeling De meest gestelde vragen Het belang van een goede regeling Wellicht wilt u binnenkort een lange reis maken,

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wanneer ga jij met pensioen?

Wanneer ga jij met pensioen? Wanneer ga jij met pensioen? Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 AOW-gerechtigde leeftijd... 4 1.1 Algemeen... 4 1.2 Verhoging van 65 naar 67... 4 1.3 Verdere verhoging op basis van de levensverwachting...

Nadere informatie

1 Inleiding. Wanneer ga jij met pensioen Versie: 4 17-07-2015 Pagina: 3 van 7

1 Inleiding. Wanneer ga jij met pensioen Versie: 4 17-07-2015 Pagina: 3 van 7 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 AOW-gerechtigde leeftijd... 4 2.1 Algemeen... 4 2.2 Verhoging van 65 naar 67... 4 2.3 Verdere verhoging op basis van de levensverwachting... 4 3 Pensioenleeftijd... 6 3.1

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS De pensioenregeling van SBZ STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS Uw pensioen bij SBZ Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars (SBZ) is het pensioenfonds voor de zorgverzekeringssector

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Pensioenreglement A In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die

Nadere informatie

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014 Pensioenfonds Robeco Populair Jaarverslag 2014 2014 was een bewogen jaar voor Pensioenfonds Robeco door de sterk dalende rente en de veranderende wet- en regelgeving. In het jaarverslag blikken wij als

Nadere informatie

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen RBS pensioen update Van premie tot pensioen Hoe is uw pensioen opgebouwd? Waarom zitten veel pensioenfondsen nu in de problemen? Hoe ziet de toekomst van pensioen in Nederland eruit? In deze RBS Pensioen

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Lees hier meer over de afschaffing van de AOW Partnertoeslag

Lees hier meer over de afschaffing van de AOW Partnertoeslag Aanvullend pensioen Pensioen is in de meeste gevallen opgebouwd uit drie pijlers: pensioen vanuit de overheid (AOW), pensioen opgebouwd via een of meerdere werkgevers en het pensioen dat je zelf hebt opgebouwd.

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag 2013

Verkort Jaarverslag 2013 Verkort Jaarverslag Han Thoman: Ons bestuur is zich echt goed bewust van de risico s die het pensioenfonds loopt. Voorzitter Han Thoman Onze financiële positie is redelijk maar moet nog beter Een jaar

Nadere informatie

Toeslagverlening. Versie

Toeslagverlening. Versie Toeslagverlening Versie 07-10-2016 Versie 07-10-2016 Toeslagverlening (indexatie) Waarom toeslagverlening? Toeslag is een manier om te zorgen dat de pensioenen hun koopkracht behouden. Toeslag wordt ook

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum

Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum Aanvulling van partner- en ouderdomspensioen voor werknemers met een salaris boven 100.000 Sinds 1 januari 2015 gelden er belangrijke

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Wat komt er op ons af? #10 januari 14. Pensioenfonds

Pensioen Nieuws. Wat komt er op ons af? #10 januari 14. Pensioenfonds Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE #10 januari 14 1 Wat komt er op ons af? Dekkingsgraad stabiel Alle pensioenen omhoog 2 Tijdelijke pensioenregeling 1 jaar verlengd 3 Anw-hiaatpensioenregeling

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. #8 december 12

Pensioen Nieuws. #8 december 12 Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE #8 december 12 1 AVEBE Pensioenfonds doet het goed in spannende tijden 2 Wolter Bouwmeester stopt als bestuurslid Nieuwe uitvoerder Pensioenspaarregeling

Nadere informatie

Toeslagverlening Uitgave mei 2015

Toeslagverlening Uitgave mei 2015 Toeslagverlening Uitgave mei 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds Sabic, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend indicatief

Nadere informatie

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Vragen en antwoorden over pensioenopbouw en verzekeren nabestaandenpensioen over uw pensioengevend salaris boven 100.000 Pagina 1 van 7 Vragen en antwoorden Wat

Nadere informatie

StichtingPensioenfondsNIBC

StichtingPensioenfondsNIBC StichtingPensioenfondsNIBC Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen.

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? November 2017 Welkom bij Pensioen 1-2-3 van ING CDC Pensioenfonds. Hierin lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie. Die vind je wel

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum

Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum Aanvulling van partner- en ouderdomspensioen voor werknemers met een salaris boven het maximum pensioengevend loon. Sinds 1 januari

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Aanpassing pensioenregeling een must. Presentatie: Marcel Brussee / voorzitter SPH Kees Lekkerkerker / directeur HRM

Aanpassing pensioenregeling een must. Presentatie: Marcel Brussee / voorzitter SPH Kees Lekkerkerker / directeur HRM Aanpassing pensioenregeling een must Presentatie: Marcel Brussee / voorzitter SPH Kees Lekkerkerker / directeur HRM 1 Aanpassing pensioenregeling een must Inhoud Marcel Brussee: Achtergrond wijzigingen

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt kapitaal op in onze nettopensioenregeling. Dit doet u via uw werkgever naast uw deelname aan de collectieve

Nadere informatie

OEFENOPGAVEN Voorzieningen en pensioenen (toets 2)

OEFENOPGAVEN Voorzieningen en pensioenen (toets 2) OEFENOPGAVEN Voorzieningen en pensioenen (toets 2) Opgave 1 Mevrouw H. (geb. datum 15-12-1960) bouwt sinds 1 januari 1983 pensioen op bij het pensioenfonds MPF, dat per 1 januari 2011 overgeschakeld is

Nadere informatie

De feiten op een rij. De beschikbare premieregeling

De feiten op een rij. De beschikbare premieregeling De feiten op een rij De beschikbare premieregeling De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij De beschikbare premieregeling Verzekeraars bieden diverse pensioenregelingen aan, waaraan werknemers

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op, zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan nettopensioen Voor de periode na uw pensioendatum

Pensioen Continu Plan nettopensioen Voor de periode na uw pensioendatum Pensioen Continu Plan nettopensioen Voor de periode na uw pensioendatum Aanvulling van ouderdomspensioen en partnerpensioen voor werknemers met een salaris boven 100.000 Sinds 1 januari 2015 gelden er

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

PensioenNieuws van Pensioenfonds TenCate

PensioenNieuws van Pensioenfonds TenCate PensioenNieuws van Pensioenfonds TenCate oktober 2016 Hoe verloopt 2016 tot nu toe? Om maar meteen met de deur in huis te vallen: de financiële situatie bij Pensioenfonds TenCate is niet goed. De alsmaar

Nadere informatie

Welkom. Informatiebijeenkomst Unisys Combi Pensioen

Welkom. Informatiebijeenkomst Unisys Combi Pensioen Welkom Informatiebijeenkomst Combi Pensioen Oktober November 2012 Programma 1. SPUN 2. High lights presentatie 3. Huidige pensioenregeling 4. Nieuwe pensioenregeling ( Combi pensioen) 5. Maatmannen 6.

Nadere informatie

Vragen en antwoorden pensioenakkoord

Vragen en antwoorden pensioenakkoord Vragen en antwoorden pensioenakkoord 1. Waarover gaat dit pensioenakkoord? Het pensioenakkoord gaat over drie onderwerpen: de AOW, de aanvullende pensioenen, en de kansen van ouderen op de arbeidsmarkt.

Nadere informatie

Versie: mei Presentatie voor uw werknemers over de pensioenregeling van bpfbouw

Versie: mei Presentatie voor uw werknemers over de pensioenregeling van bpfbouw Versie: mei 2017 Presentatie voor uw werknemers over de pensioenregeling van bpfbouw 1 Wat bpfbouw voor u regelt: sheet 3 t/m 5 Hoe uw geld wordt beheerd door bpfbouw: sheet 6 t/m 8 Pensioen de basis:

Nadere informatie

Levensloopregeling. Spaar voor uw verlof

Levensloopregeling. Spaar voor uw verlof Levensloopregeling Spaar voor uw verlof De Levensloopregeling Spaar voor uw verlof Nederland verandert. Non stop werken tot aan ons pensioen is niet meer vanzelfsprekend, we willen werk kunnen combineren

Nadere informatie

Overzicht en kerncijfers pensioenregelingen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie

Overzicht en kerncijfers pensioenregelingen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Overzicht en kerncijfers pensioenregelingen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie (BPF Baksteen) is opgericht op 1-4-1957.

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in de Pensioenregeling Westland Utrecht Hypotheekbank (WUH). Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op uw jaarlijkse

Nadere informatie

PENSIOEN ACTIE- EN AANDACHTSPUNTEN Hans Kennis. 24 september 2015

PENSIOEN ACTIE- EN AANDACHTSPUNTEN Hans Kennis. 24 september 2015 PENSIOEN ACTIE- EN AANDACHTSPUNTEN Hans Kennis 24 september 2015 Pensioen ALGEMEEN 1 e pijler OVERHEID AOW ANW 2 e pijler WERKGEVER Pensioen 3 e pijler ZELF Lijfrente Banksparen 2 Een jaar geleden... Pensioen

Nadere informatie

Extra informatie pensioenverlaging

Extra informatie pensioenverlaging Extra informatie pensioenverlaging Wat is de invloed van de verlaging op mijn netto pensioen? Als u nog niet met pensioen bent, kunnen we u nu niet zeggen hoe uw netto pensioen

Nadere informatie

Premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid

Premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid Welkom bij Stichting pensioenfonds Trepa Als u bij Trespa International B.V. werkt of heeft gewerkt bouwt u pensioenrechten bij ons op of heeft u pensioenrechten bij ons opgebouwd. Elke werkgever heeft

Nadere informatie

Laag 2 LAAG 2. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Laag 2 LAAG 2. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Laag 2 LAAG 2 Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. Dit is laag 2. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In laag 2 vindt u meer informatie over alle

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur de pensioenregeling

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Pensioenreglement B (excedentregeling) In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over

Nadere informatie

Hoe is jouw pensioen geregeld?

Hoe is jouw pensioen geregeld? Hoe is jouw pensioen geregeld? Beste deelnemer, Welkom bij Pensioenfonds Ernst & Young! Je bouwt vanaf je indiensttreding pensioen bij ons op. Dit doe je via je werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen regeling. In dit

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Pensioenfonds Metaal en Techniek PENSIOENBELEGGEN

Pensioenfonds Metaal en Techniek PENSIOENBELEGGEN Pensioenfonds Metaal en Techniek PENSIOENBELEGGEN Nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2006 PENSIOENBELEGGEN Wie een dienstverband heeft, bouwt onder voorwaarden vanaf zijn 18 e pensioen op. Elke maand

Nadere informatie

Uw pensioen bij SPOA. Deelnemersbijeenkomst 8 november 2016

Uw pensioen bij SPOA. Deelnemersbijeenkomst 8 november 2016 Uw pensioen bij SPOA Deelnemersbijeenkomst 8 november 2016 Agenda De pensioenregeling van SPOA Dekkingsgraad: Korten of niet? Premie voldoende voor pensioendoel? Uw pensioenoverzicht: wat staat er nu op?

Nadere informatie

2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen

2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen Verkort jaarverslag 2009 2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen Het jaar 2009 stond in het teken van het treffen van maatregelen om de financiële positie van het fonds weer op het gewenste

Nadere informatie

Gelden de kortingen op het pensioen per en voor beide regelingen?

Gelden de kortingen op het pensioen per en voor beide regelingen? Veelgestelde vragen DE KORTINGEN Gelden de kortingen op het pensioen per 1-9-2016 en 1-3-2017 voor beide regelingen? Ja, de kortingen gelden zowel voor de middelloon als de CDC regeling, ongeacht het afgesproken

Nadere informatie

Eén nieuw pensioen voor de Techniek

Eén nieuw pensioen voor de Techniek Afspraken zorgen voor stabiele premie, beschermen lagere inkomens en stimuleren arbeidsmobiliteit Eén nieuw pensioen voor de Techniek Schiphol/Rijswijk, 26 september 2014 - Werknemers en werkgevers in

Nadere informatie