Trotter International Holding BV. Prospectus OBLIGATIELENING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Trotter International Holding BV. Prospectus OBLIGATIELENING"

Transcriptie

1 Trotter International Holding BV Prospectus OBLIGATIELENING Den Haag

2 PROSPECTUS Dit Prospectus wordt gepubliceerd in verband met de aanbieding en uitgifte van maximaal 220 nominaal 7% + winstdelende obligaties, met een nominale waarde van: , - per stuk ( Obligaties ) totaal maximaal: , - ( Obligatielening ) aangeboden en uitgegeven door: Trotter International Holding B.V. (een besloten vennootschap opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te s-gravenhage, Nederland) 3 juni

3 Inleiding Wij, Trotter International Holding BV, benaderen u met het verzoek om geld aan ons te lenen. U leent ons een van te voren te bepalen vast bedrag en wij betalen u dit geld weer terug. Deze lening heet een obligatie. De totale obligatielening bedraagt ,- verdeeld in 220 obligaties van elk ,- nominaal. U ontvangt van ons maandelijks rente over de obligatie op basis van 7% op jaarbasis. De effectieve rente bedraagt derhalve 7,23%. Om onze obligaties te kunnen kopen heeft u een beleggingsrekening nodig bij de Stichting Bewaarbedrijf NPEX. U mag vervolgens de obligatie verkopen aan een andere belegger bij NPEX. Als u besluit de obligatie te verhandelen, kan deze meer of minder waard zijn dan de nominale waarde van ,-. U krijgt in date geval meer of minder geld voor uw obligatie terug dan u heeft uitgeleend. In dit prospectus vindt u informatie over de obligaties en over ons. Ook staan in dit prospectus afspraken die u maakt als u obligaties koopt. Leest u dit prospectus goed door voordat u geld uitleent aan ons. Besluit u na het lezen van dit prospectus dat u één of meer obligaties wilt kopen, laat ons dat dan weten. Hoe u dat doet, leest u ook in dit prospectus. Als wij uw informatie hebben ontvangen, zullen wij u laten weten of en zo ja hoe u voor onze obligaties in aanmerking kunt komen. Pas dan gelden de afspraken tussen u en ons. Wij bieden onze obligaties alleen aan in Nederland. Trotter International Holding BV Wegastraat

4 2516 AN Den Haag Kvk nr

5 1. Inhoud 2. Samenvatting Risicofactoren Beleggen brengt altijd risico s met zich mee Voor wie zijn onze obligaties niet geschikt? Toezichthouder AFM Risico s van beleggen in onze obligaties Risico s die horen bij Trotter Betrokken rechtspersonen Trotter International Holding BV Image Building Holding BV NPEX Stichting Bewaarbedrijf NPEX Stichting Obligatiehoudersbelangen Informatie over de obligaties Voortijdig aflossen Bonusbetaling bij aflossing Voorrangspositie concurrente schuldeisers Opeisbaarheid van de obligatielening Als u obligaties wilt kopen Als u obligaties wilt verkopen Informatie over ons Wat doen wij? Belangrijke gebeurtenissen van het afgelopen jaar Belangrijkste investeringen Belangrijkste contracten Hoe ziet ons bedrijf er uit? Informatie over onze aandelen Waarom willen wij de obligaties verkopen? Wie zijn de belangrijkste mensen in ons bedrijf? Onze bestuurders Onze medewerkers Onze partners Financiële informatie Onze jaarrekening hebben wij opgesteld volgens de regels Belangrijke financiële informatie Wij hebben geen rechtszaken Onze vooruitzichten zijn niet slechter geworden De financiële positie is niet slechter geworden Onze accountant heeft ook de andere informatie gecontroleerd Informatie over de belastingen Beleggen in onze obligaties heeft gevolgen voor uw belastingen Belastingen voor als u particulier bent Belastingen voor rechtspersonen Wie zijn verantwoordelijk voor dit prospectus? Vergaderingen voor beleggers Wanneer is er een vergadering voor beleggers? Hoe weet ik dat er een vergadering is?

6 17. Wat wordt er besproken op een vergadering? Wie mag op de vergadering komen? Wat mag ik doen op een vergadering? Is er een verslag van iedere vergadering? Heeft u een klacht? Welk recht geldt? Meer informatie BIJLAGEN

7 2. Samenvatting Deze samenvatting is opgebouwd uit informatieverplichtingen die worden aangeduid met 'elementen'. Deze elementen zijn genummerd in de afdelingen A E (A.1 E.7). Dit hoofdstuk bevat alle elementen, waarvan het is vereist die op te nemen in een samenvatting voor ons als bedrijf, de uitgevende instelling en het type obligatie. Omdat sommige elementen niet vereist zijn om genoemd te worden, kunnen er hiaten zijn in de (opvolgende) nummering van de elementen. Mocht het zo zijn dat een bepaald wel verplicht is te worden opgenomen, maar het tegelijkertijd niet relevant is voor ons type obligatie, dan is er een korte beschrijving van het element opgenomen met daarachter de opmerking 'niet van toepassing'. A. Inleiding en waarschuwingen A.1 Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding op dit prospectus. De beslissing om in onze obligaties te beleggen moet gebaseerd zijn op bestudering van het gehele prospectus door de belegger. De belegger is zelf verantwoordelijk voor zijn beleggingsbeslissing. Mocht het om welke reden dan ook nodig zijn dat de belegger een vertaling van dit prospectus in een andere taal nodig heeft, dan zal de belegger de kosten hiervoor zelf moeten dragen. Deze versie in het Nederlands heeft daarbij prevalerende rechtskracht. Trotter International Holding BV, die deze samenvatting heeft ingediend, kan uitsluitend wettelijk aansprakelijk worden gesteld indien de samenvatting, als onlosmakelijk onderdeel van de gehele prospectus, misleidend, onjuist of inconsistent is, of niet de kerngegeven bevat om beleggers te helpen wanneer zij overwegen in de obligaties te investeren

8 B. Uitgevende instelling: informatie over ons B.1 Onze officiële naam en andere naam die wij gebruiken Onze naam is Trotter International Holding BV. Wij gebruiken ook de naam Trotter. B.2 Onze rechtsvorm, de plaats waar wij zijn gevestigd, het land waar wij zijn opgericht en welk recht voor ons geldt Wij zijn een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Wij zijn statutair gevestigd in Den Haag. Wij zijn opgericht in Nederland. Het Nederlands recht geldt voor ons bedrijf. B.4 Bekende tendensen Dit is niet van toepassing. B.5 Groep Trotter heeft als 80% aandeelhouder Image Building Holding BV. Zelf houdt Trotter drie deelnemingen (100%). B.9 Verwachting van onze winst Uit de cashflow prognose komt naar voren dat wij verwachten in 2014 winstgevend te zijn. B.10 Voorbehoud bij financiële Dit is niet van toepassing. overzicht B.10 Belangrijke financiële informatie uit het verleden Trotter is opgericht in 2012 en is een verzelfstandiging van een nieuw product binnen van Image Building BV. Image Building bestaat al ruim 20 jaar en heeft een solide reputatie opgebouwd. Tevens heeft zij inmiddels een aantal jaren ervaring met de exploitatie van de Trotter. Als grootste aandeelhouder (80%) is Image Building bereid de rente op de obligatielening te garanderen. De financiële gegevens van Image Building zullen zodoende onderdeel uit maken van de informatie die wordt verstrekt op basis van dit prospectus. Veranderingen in onze financiële positie of onze handelspositie B.13 Belangrijke gebeurtenissen van de afgelopen tijd Wij hebben op 10 mei 2013 ons meest recente financieel overzicht bekend gemaakt. Sinds die datum zijn er geen negatieve wijzigingen van betekenis geweest in de financiële positie van zowel Trotter als Image Building. Dat geldt ook voor de handelspositie. De Trotter 2.0 is in productie genomen tegen een zeer scherpe kostprijs. ABN*Amro Lease heeft de Trotter als lease object geaccepteerd. Trotter heeft als eerste in Nederland een Europese Groei & Innovatielening van van de ABN*Amro gekregen

9 BP heeft de combinatie Image Building/Trotter geaccrediteerd en uitgenodigd voor het leveren van Trotters door heel Nederland. Trotter heeft een partnership in Zweden en Spanje gesloten. B.14 De groep van bedrijven waar wij bij horen Image Building Holding BV is met 80% de grootste aandeelhouder die tevens de rente garantie verstrekt. In de bijlagen treft u de jaarrekeningen van dit bedrijf. B.15 Onze belangrijkste activiteiten Trotter verhuurt de Trotters op basis van 5 jarige contracten aan haar internationale partners/importeurs in de verschillende landen. Deze partners/importeurs exploiteren op hun beurt de Trotters, door ze voor uiteenlopende periodes aan hun klanten te verhuren. B.16 Van wie is ons bedrijf? Trotter heeft 3 aandeelhouders, te weten: Image Building Holding voor 80%, Pecari BV voor 10% en een STAK ten behoeven van het management voor 10%. B.17 Kredietbeoordeling Trotter bestaat nog niet lang genoeg voor een officiële rating. Image Building heeft van Graydon wel een officieel keurmerk certificaat ontvangen. Zij behoort volgens Graydon tot de top 5% van gezonde bedrijven in haar branche

10 C. Effecten: informatie over de obligaties C.1 Type en categorie U kunt een vast bedrag aan ons uitlenen dat wij u weer terugbetalen. Wij spreken met u af wanneer wij dit geld aan u terug betalen. Deze lening heet een obligatie, die wij ook aan andere beleggers verkopen. Over de lening betalen wij u maandelijks rente. [Onze obligaties hebben een nummer gekregen. Dat nummer is [ISIN code invoegen]. Soms wordt dit nummer gebruikt in plaats van de naam van onze obligaties.] C.2 Munteenheid De obligaties zijn in euro. U leent ons het geld in euro uit. U krijgt het geld ook in euro terug. C.5 Beperkingen als u de U mag de obligaties aan iemand anders verkopen. U mag obligaties wilt verkopen dat alleen doen aan een andere belegger bij NPEX. U kunt de obligaties dus niet laten overmaken naar een andere rekening van u buiten NPEX (bijvoorbeeld bij een bank.) C.9 Waar u recht op heeft bij de obligaties Voor de obligaties maken wij met iedereen dezelfde afspraken. U krijgt nominaal 7% rente voor het bedrag dat u aan ons heeft uitgeleend. Voor iedere obligatie krijgt u dus elke maand 58,33 aan rente. Effectief bedraagt de rente 7,23%. U krijgt rente vanaf de eerste dag dat u geld aan ons uitleent. U krijgt iedere maand rente. De rente krijgt u aan het einde van de maand, totdat de lening geheel aan u is afgelost. U krijgt het geld van de lening terug binnen 60 maanden nadat u het geld heeft overgemaakt aan Trotter. U krijgt bij aflossing altijd een bonus variërend van minimaal 3% tot maximaal 5% over het bedrag dat wordt afgelost. De Stichting Obligatiehoudersbelangen behartigt de belangen van alle beleggers in onze obligaties

11 C.10 Rentebetalingen die Dit is niet van toepassing. afhankelijk zijn van derivaten C.11 Beurs U kunt de obligaties niet op een gereglementeerde markt, zoals Euronext Amsterdam N.V., kopen of verkopen. We kunnen hiervan dus geen korte beschrijving geven, omdat dit niet van toepassing is. Wij werken wel samen met NPEX. NPEX heeft een handelsplatform. Dit is een marktplaats waarop u beleggingen kunt kopen en verkopen. Onze obligaties kunt u alleen op het handelsplatform van NPEX. Als u onze obligaties bij ons koopt, maakt u dus ook afspraken met NPEX. D. Risico s D.2 Risico s behorende tot de obligaties Niemand wil uw obligaties kopen: Voordat de lening afloopt wilt u misschien de obligatie verkopen. Het is niet zeker dat iemand uw obligatie wil kopen. De prijs van de obligaties kan veranderen: Afhankelijk van de interesse zal de prijs voor de obligatie kunnen variëren. De obligaties kunnen niet naar een andere rekening worden overgemaakt: De rekening loopt bij de Stichting Bewaarbedrijf NPEX. U kunt de obligatie niet naar een andere rekening overzetten. Wij mogen vervroegd aflossen: De lening mag na 3 jaar geheel of gedeeltelijk worden afgelost. Het kan zijn dat u daarna elders minder rendement zal maken op uw geld. Wij kunnen de samenwerking met NPEX stoppen: In dat geval blijven we u de lening verschuldigd, maar kunt u de obligaties niet meer verhandelen via NPEX

12 D.3 Risico s behorende bij de onderneming Trotter. Wij betalen u niet terug: Trotter is verschuldigd de lening af te lossen. U heeft 5 jaar na dat moment het recht om het geld op te eisen. Maar als wij het niet kunnen betalen, bijvoorbeeld vanwege een faillissement, dan kan het zijn dat u uw lening niet of slechts voor een deel terug krijgt. Wij moeten meer rente betalen om geld te lenen: Wij hebben meerdere betalings- verplichtingen zoals het voldoen van de rente op leasecontracten voor de Trotters. Om dit risico te beperken heeft Image Building zich garant gesteld de aan u verschuldigde rente altijd te voldoen. Wij kunnen onze producten niet goed meer verhuren en/of onze afnemers betalen ons niet meer: Als onze inkomsten onvoldoende zijn, kan het gebeuren dat wij u de lening niet meer kunnen terugbetalen. De belastingregels veranderen: De belastingdruk voor Trotter kan groter worden als de regels veranderen. Dat zou kunnen betekenen dat Trotter minder geld heeft om uw lening terug te betalen. E. Aanbieding: als u obligaties wilt kopen E.2b De reden waarom wij de obligatielening uitgeven. E.3 Regels die gelden voor onze verkoop van obligaties Trotter heeft de mogelijkheid om de Europese markt van de mobiele billboards te voorzien van de geïndustrialiseerde standaard. Haar voorsprong zal daarmee verder worden uitgebouwd. Om dat te kunnen realiseren moet ze voldoende financiële slagkracht hebben. Met deze obligatielening zal ze een groot aantal Trotters produceren en zal er geïnvesteerd worden in het werven van internationale partners/importeurs door heel Europa. Als u besluit om één of meer obligaties te kopen dan moet u gebruik maken van het inschrijfformulier zoals is opgenomen in bijlage II van dit prospectus. Een beschrijving van de voorwaarden van deze obligatieaanbieding vindt u in hoofdstuk

13 E.4 Belangen die een rol spelen Voor de uitgifte van deze obligatielening werken wij bij de verkoop van de samen met andere bedrijven. U zal dus ook afspraken met obligaties deze bedrijven maken. Het gaat om de volgende bedrijven: - met ons, Trotter International Holding BV - Image Building Holding BV - NPEX - Stichting Bewaarbedrijf NPEX - Stichting Obligatiehoudersbelangen NPEX heeft een handelsplatform. Dat is een marktplaats voor beleggingen. Onze obligaties kunt u op het handelsplatform van NPEX kopen. NPEX houdt het handelsplatform niet zelf. Dat doet de Stichting Bewaarbedrijf NPEX. Als u onze obligaties wilt kopen, heeft u een beleggingsrekening bij de stichting nodig. De Stichting Obligatiehoudersbelangen krijgt een rente garantie van Image Building Holding BV als zekerheid. Indien wij niet of niet tijdig de rente betalen, dan mag de Stichting Obligatiehoudersbelangen Image Building Holding aanspreken om de rente te voldoen. In de trustakte staat hoe dat precies werkt. Ook staat in de trustakte wanneer de Stichting Obligatiehoudersbelangen mag verkopen. De trustakte is bijlage I van dit prospectus. E.7 Kosten U betaalt geen kosten voor het kopen van de obligaties

14 3. Risicofactoren U leent ons een van te voren te bepalen vast bedrag en wij betalen u dit geld weer terug. Deze lening heet een obligatie. De totale obligatielening bedraagt ,- verdeeld in 220 obligaties van elk ,- nominaal. U ontvangt van ons maandelijks rente over de obligatie op basis van 7% op jaarbasis. De effectieve rente bedraagt derhalve 7,23%. Met het kopen van één of meer obligaties belegt u in ons. Wij verkopen onder exact dezelfde voorwaarden ook obligaties aan andere beleggers. Let op: beleggen zonder risico s bestaat niet! In dit hoofdstuk leggen wij u uit voor wie de obligaties in het algemeen niet geschikt zijn. Verder leggen wij u de risico s uit. Dat zijn de volgende risico s: 1. Risico s van beleggen in onze obligaties. U leest hierover bij Risico s waardoor wij de afspraken met u niet kunnen nakomen. U leest hierover bij 3.5. Het grootste risico is dat wij uw geld niet kunnen terugbetalen. Bijvoorbeeld omdat wij failliet gaan Beleggen brengt altijd risico s met zich mee. Wij bieden onze obligaties aan in Nederland aan particuliere beleggers en professionele beleggers, maar dat betekent niet automatisch dat de obligaties voor u geschikt zijn. Of de obligaties voor u geschikt zijn hangt af van verschillende zaken, zoals bijvoorbeeld uw persoonlijke omstandigheden. Wij adviseren u eerst een financieel adviseur te raadplegen. Het is verstandig niet al uw geld in onze obligaties te beleggen, want het is belangrijk ook een deel van uw geld te sparen en uw geld in het kader van risicospreiding te verdelen over verschillende beleggingen Voor wie zijn onze obligaties niet geschikt? Hieronder staat een aantal voorbeelden. Als één of meer van deze voorbeelden bij u past, dan raden wij u af om onze obligaties te kopen. - U heeft geen ervaring met beleggen. - U bent niet op de hoogte van onze activiteiten. - U begrijpt niet hoe onze obligaties werken

15 - U wilt geen geld verliezen. - U leent geld en u gebruikt dit om te beleggen. - U heeft minder pensioen of minder geld om de belangrijkste dingen te kunnen doen (bijvoorbeeld voedsel, huisvesting en kleding) als u geld verliest door de obligaties. - U heeft het geld van de obligaties nodig. U kunt het geld niet minimaal 5 jaar missen. - U heeft de rente van de obligaties nodig om de belangrijkste dingen te kunnen doen (bijvoorbeeld voedsel, huisvesting en kleding) Toezichthouder AFM Wij bieden onze obligaties alleen aan in Nederland. In Nederland is het toegestaan om onze obligaties aan te bieden zonder een door de toezichthouder AFM goedgekeurd prospectus. Dit prospectus is niet goedgekeurd door de AFM. Meer informatie over de AFM en/of vergunningsvereisten van de AFM staat op Overigens betekent de goedkeuring van de AFM alleen dat de AFM heeft gecontroleerd of alle informatie in het prospectus is opgenomen. In de wet staat welke informatie dat moet zijn. De goedkeuring van de AFM betekent dus niet dat beleggen in de obligatie verstandig is Risico s van beleggen in onze obligaties Wij kunnen niet alle risico s noemen die horen bij beleggen in onze obligaties. Deze kunnen wij ook niet allemaal voorspellen. Hieronder leggen wij u alle belangrijke risico s van de obligaties uit. Niemand wil uw obligaties kopen Als de lening nog niet is afgelopen en u toch de obligaties wilt verkopen, dan mag dat, maar het is niet zeker dat er altijd iemand is die uw obligaties wil kopen. Op de NPEX is er sprake van vraag en aanbod. Het is dus ook niet zeker dat er iemand is die de obligaties wil kopen voor de prijs die u er voor wilt hebben. De prijs van uw obligatie kan stijgen of dalen Hoeveel geld uw obligatie waard is, staat niet vast. Indien u niet wilt wachten totdat wij u de lening terugbetalen en uw obligatie(s) tussentijds wilt verkopen, dan kunt u uw obligatie(s) aanbieden via de NPEX aan andere beleggers die hierop zijn aangesloten. U krijgt dan de prijs die iemand anders op dat moment wil betalen voor uw obligatie(s). Het kan zijn dat de prijs lager is dan het bedrag dat u ons heeft geleend. U bent overigens op dat moment niet verplicht om de obligatie(s) te verkopen

16 U kunt uw obligaties niet overmaken naar een andere rekening Uw obligaties staan op de beleggingsrekening bij de Stichting Bewaarbedrijf NPEX. U kunt deze obligaties niet overmaken naar een andere rekening van u zelf buiten NPEX. (bijvoorbeeld naar een rekening bij een reguliere bank) Indien u voor het einde van de looptijd van de lening niet meer wilt beleggen via de beleggingsrekening van NPEX, dan moet u de obligatie(s) verkopen. Met het geld kunt u dan opnieuw beleggen. Als de prijs van de obligatie is gedaald, dan krijgt u dus minder terug. Het risico bestaat ook dat er niemand is die uw obligatie(s) wil kopen. Risico van vervroegde aflossing Wij mogen de lening na 3 jaar geheel of gedeeltelijk aan u terugbetalen. U heeft dan uw geld weer terug. Als u het geld dan opnieuw wilt beleggen, dan kan het zijn dat u elders minder rente krijgt. Risico als wij de samenwerking met NPEX stoppen U kunt de obligaties aan andere beleggers op het handelsplatform van NPEX verkopen. Indien wij de samenwerking met NPEX stoppen, dan kunt u de obligaties niet meer verkopen op het handelsplatform. Het kan dan moeilijker zijn om iemand te vinden die de obligaties van u wilt kopen. Het risico bestaat ook dat u niemand kunt vinden die uw obligatie(s) wil kopen Risico s die horen bij Trotter Hieronder zullen we u nader uitleg geven over de risico s Wij zullen de risico s uitleggen waardoor wij onze afspraken niet na kunnen komen. Bijvoorbeeld als wij onvoldoende geld hebben. Dan kan het zijn dat wij u geen rente kunnen betalen, of dat wij zelfs uw lening niet meer terug kunnen betalen. Wij betalen u niet terug Het belangrijkste risico dat u loopt, is dat wij geen geld hebben om u te betalen, als gevolg van bijvoorbeeld een faillissement. In dat geval kunnen wij u de lening niet meer terugbetalen. De verplichting om gedurende de looptijd van de obligatie maandelijks rente te betalen is gegarandeerd door onze groot aandeelhouder Image Building Holding BV. Hieronder volgen meer voorbeelden van redenen waarom wij onverhoopt onvoldoende geld hebben om naar u te voldoen aan onze betalingsverplichtingen. Wij denken goed over deze risico s te hebben nagedacht en binnen onze bedrijfsvoering hiermee rekening te houden. Niettemin zijn het risico s die we met u willen delen. Wij moeten meer rente betalen om geld te lenen. Wij lenen ook geld van anderen, zoals banken. De rente die wij moeten betalen over deze lening(en) kan stijgen, met als gevolg dat wij hier meer geld aan moeten uitgeven

17 Wij kunnen onze producten niet goed meer exploiteren Het kan zijn dat er andere mobiele billboards op de markt komen, waardoor wij misschien beduidend minder van onze Trotters verhuren. In dat geval krijgen wij ook minder geld om u terug te betalen. Anderen betalen ons niet meer Het kan gebeuren dat anderen ons niet betalen, als gevolg van bijvoorbeeld een faillissement. Als die anderen veel van onze producten of diensten huurden en daarmee stoppen, is dat nadelig voor ons. Wij krijgen dan opeens minder geld. Ook moeten wij dan anderen vinden die onze producten willen kopen. Ons product heeft een fout Het zou eventueel kunnen zijn dat er een fout zit in ons product of productieproces. Dat dienen wij dan te herstellen en dat kost ons geld. Ook kan het gevolg zijn dat wij minder van onze producten verhuren. Bijvoorbeeld omdat in de krant stond dat ons product een fout had. Onze concurrenten doen het beter Wij zijn niet de enigen die mobiele billboards verhuren. Indien er meer bedrijven volgen die soortgelijke producten gaan verhuren of verkopen, dan zou dit kunnen betekenen dat onze omzet terugloopt ten opzichte van de prognoses. Onze medewerkers zijn belangrijk Het succes van ons bedrijf is afhankelijk van meerdere factoren, zoals bijvoorbeeld onze medewerkers. Zij zijn belangrijk voor het succes. Als medewerkers weg gaan, dan kan dat nadelig voor het bedrijf zijn. Het kan lastig zijn om nieuwe goede medewerkers te vinden. De belastingregels kunnen veranderen De belastingregels zijn belangrijk voor uw obligaties. Veranderen de belastingregels? Of gaat een rechter belastingregels anders uitleggen? Dan kan het zijn dat u (meer) belasting moet betalen, of dat wij meer belasting moeten betalen. Ook in dat geval hebben wij minder geld tot onze beschikking

18 4. Betrokken rechtspersonen. Met wie werken wij samen voor de obligaties? Algemeen Voor de obligaties werken de volgende bedrijven samen: - Trotter International Holding BV - Image Building Holding BV - NPEX - Stichting Bewaarbedrijf NPEX - Stichting Obligatiehoudersbelangen 4.1. Trotter International Holding BV Als u onze obligaties koopt, leent u dus geld aan ons uit. De afspraken die u met ons maakt staan in dit prospectus vermeld. Het bestuur van Trotter International Holding BV heeft op 3 juni 2013 besloten om de leningen aan te gaan en de obligaties uit te geven. Op de websites van Trotter en NPEX vindt u de benodigde informatie over ons bedrijf en onze activiteiten. De adressen zijn: en De officiële bedrijfsnaam is Trotter International Holding BV, maar wij gebruiken ook de naam Trotter. Wij zijn een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht op 26 april 2012 in Nederland. Wij hebben als doel de exploitatie, daaronder begrepen de huur en verhuur, van activa (reclamemasten) en van rechten van intellectuele en industriële eigendom (van de Trotter). Het Nederlands recht geldt voor ons. Wij zijn statutair gevestigd in Den Haag en houden ons kantoor aan Wegastraat 29, 2516 AN in Den Haag. Het telefoonnummer is Wij zijn ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel in Den Haag. Het nummer is Indien u wenst sturen wij u een kopie van onze inschrijving in het handelsregister toe. In Nederland gelden regels voor bedrijven die hun eigen beleggingen via een erkende beurs of via een erkend platform verkopen. Met eigen beleggingen bedoelen wij de aandelen of certificaten van aandelen die het bedrijf zelf heeft uitgegeven. Deze regels staan in de corporate governance code. Wij verkopen onze eigen beleggingen niet via een erkende beurs of een erkend platform. Daarom gelden die regels niet voor ons. Wij passen die regels dus niet toe

19 4.2. Image Building Holding BV Als u de obligaties van Trotter International Holding koopt, leent u dus geld aan dit bedrijf uit. Image Building Holding BV houdt 80% van het totale aandelenkapitaal van Trotter. Image Building is opgericht in 1990 en is de afgelopen 10 jaar winstgevend geweest. Als erkenning van de gezonde bedrijfsvoering heeft Image Building in 2008 de Gazelle award van het FD gewonnen. Image Building heeft van Graydon het keurmerk certificaat gekregen. Volgens Graydon behoort het bedrijf namelijk tot de top 5% van meest gezonde ondernemingen in de branche. Om te zorgen dat u voldoende vertrouwen heeft in Trotter, heeft Image Building besloten volledig garant te staan voor het betalen van de maandelijks verschuldigde rente. Uw risico is daarmee substantieel kleiner geworden. Daarnaast weerspiegelt deze garantie ook het vertrouwen van Image Building in de Trotter. De rente garantie is vastgelegd in een overeenkomst tussen ons als uitgevende instelling en Image Building Holding BV, welke is opgenomen als bijlage III. Ter onderbouwing van de financiële positie van Image Building Holding is in de Bijlagen de jaarrekening van 2012 opgenomen, met daarin uiteraard het voorgaande jaar 2011 verwerkt. De afspraken die u met ons maakt staan in dit prospectus vermeld. Het bestuur van Trotter International Holding BV heeft op 3 juni 2013 besloten om de leningen aan te gaan en de obligaties uit te geven. Alle informatie over Image Building kunt terugvinden op onze website: Daarnaast kunt u ook meer te weten komen over Image Building op haar eigen website: Voor Image Building geldt het Nederlands recht. Zij zijn statutair gevestigd in Den Haag en hebben kantoor aan Wegastraat 15, 2516 AN in Den Haag. Het telefoonnummer is Image Building is ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel in Den Haag onder nummer: Indien u een kopie uittreksel van de inschrijving wenst, dan sturen wij u deze toe

20 4.3. NPEX NPEX heeft een handelsplatform, een marktplaats voor beleggingen. Dat betekent dat u op dat handelsplatform beleggingen kunt kopen en verkopen. Onze obligaties kunt u ook op het handelsplatform van NPEX verhandelen. Als u onze obligaties koopt, maakt u dus ook afspraken met NPEX. Deze afspraken leest u [verwijzing]. NPEX houdt het handelsplatform niet zelf. Dat doet de Stichting Bewaarbedrijf NPEX. Hoe dit in zijn werk gaat, leest u hieronder bij de stichting. Als u onze obligaties wilt kopen, heeft u een beleggingsrekening bij de stichting nodig. NPEX is ingeschreven in het register van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De AFM en De Nederlandsche Bank houden toezicht op NPEX. Informatie over de inschrijving in het register van de AFM vindt u op de website NPEX is een naam die NPEX B.V. gebruikt. NPEX B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd in Amsterdam. NPEX B.V. heeft haar kantoor aan de Saturnusstraat 60, unit 75, in (2516 AH) s-gravenhage en is ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel in Amsterdam. Het nummer is Stichting Bewaarbedrijf NPEX Bij NPEX hoort de Stichting Bewaarbedrijf NPEX. Deze stichting heeft alle beleggingen van alle beleggers op een beleggingsrekening bij een bank in Nederland. Deze beleggingsrekening is van de stichting. De stichting heeft ook beleggingen die niet op die beleggingsrekening staan. Voor die beleggingen heeft de stichting een apart bewijs. Beleggers kopen namelijk de beleggingen, zoals onze obligaties niet zelf bij de bedrijven. Dat doet de stichting. De stichting ontvangt al het geld van de beleggers op een eigen bankrekening bij een bank in Nederland. De stichting heeft niet alleen onze obligaties, maar ook beleggingen van andere bedrijven. Welke beleggingen dat zijn, ziet u op de website [invoegen website]. De stichting heeft dus de beleggingen en het geld van alle beleggers samen. Om die reden heeft de stichting een administratie van alle beleggingsrekeningen van alle aangesloten beleggers, want de stichting geeft iedere belegger een eigen beleggingsrekening. Op die beleggingsrekening houdt de stichting precies bij op welke beleggingen de betreffende belegger recht heeft. Ook staat daarin hoeveel de beleggingen waard zijn. U kunt besluiten ook geld op uw beleggingsrekening te laten staan. De stichting houdt daarom precies bij of uw beleggingen zijn verkocht, hoeveel ze waard zijn en op hoeveel geld u recht heeft. De stichting past alles aan in de administratie van uw beleggingsrekening

Prospectus OBLIGATIELENING

Prospectus OBLIGATIELENING Prospectus OBLIGATIELENING Dit Prospectus wordt gepubliceerd in verband met de aanbieding en uitgifte van maximaal 220 nominaal 7% obligaties, met een nominale waarde van: 10.000, - per stuk ( Obligaties

Nadere informatie

Prospectus 8% ACHTERGESTELDE OBLIGATIELENING

Prospectus 8% ACHTERGESTELDE OBLIGATIELENING Prospectus 8% ACHTERGESTELDE OBLIGATIELENING Dit prospectus wordt gepubliceerd in verband met de aanbieding en uitgifte van maximaal 1000 nominaal 8% achtergestelde obligaties, met een nominale waarde

Nadere informatie

BELEGGINGSMEMORANDUM voor de hypothecaire obligaties van ROODMICROTEC N.V. Datum 05 juni 2014

BELEGGINGSMEMORANDUM voor de hypothecaire obligaties van ROODMICROTEC N.V. Datum 05 juni 2014 BELEGGINGSMEMORANDUM voor de hypothecaire obligaties van ROODMICROTEC N.V. Datum 05 juni 2014 Om beter in te spelen op marktkansen en om makkelijker toegang te krijgen tot bepaalde marktsegmenten en daarmee

Nadere informatie

Prospectus Windpark Houten

Prospectus Windpark Houten Prospectus Windpark Houten Inhoudsopgave 1 Samenvatting 5 2 Risicofactoren 9 3 Windpark Houten 13 3.1 Kerninformatie 3.2 Locatie 3.3 Achtergrond Windpark 4 Beschrijving van de aanbieding 15 4.1 De aanbieding

Nadere informatie

Prospectus d.d. 25 februari 2013. Mijndomein.nl Financiering B.V. 25.000.000 Obligatieprogramma

Prospectus d.d. 25 februari 2013. Mijndomein.nl Financiering B.V. 25.000.000 Obligatieprogramma Prospectus d.d. 25 februari 2013 Mijndomein.nl Financiering B.V. 25.000.000 Obligatieprogramma INHOUDSOPGAVE 1 Samenvatting 4 2 Risicofactoren 10 2.1 Liquiditeitsrisico 10 2.2 Operationeel risico 10 2.3

Nadere informatie

Memorandum Horeca Obligatie Fonds B.V. 2015 INFORMATIEMEMORANDUM HORECA OBLIGATIE FONDS B.V. HOF 2015-Obligaties. Januari 2015.

Memorandum Horeca Obligatie Fonds B.V. 2015 INFORMATIEMEMORANDUM HORECA OBLIGATIE FONDS B.V. HOF 2015-Obligaties. Januari 2015. INFORMATIEMEMORANDUM HORECA OBLIGATIE FONDS B.V. HOF -Obligaties Pagina 1 van 82 INLEIDING Het Horeca Obligatie Fonds B.V. (HOF) investeert zowel in veelbelovende nieuwe als reeds bestaande professionele

Nadere informatie

Grond Obligatie Fonds I B.V. Informatiememorandum

Grond Obligatie Fonds I B.V. Informatiememorandum Grond Obligatie Fonds I B.V. Informatiememorandum GROND OBLIGATIE FONDS I B.V. Informatiememorandum VOORWOORD Met veel genoegen informeren wij u over de uitgifte van een obligatielening door Grond Obligatie

Nadere informatie

Voorwaarden. Centraal Beheer Achmea Levensloop Totaalpakket

Voorwaarden. Centraal Beheer Achmea Levensloop Totaalpakket Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Levensloop Totaalpakket 2 Voorwaarden Levensloop Totaalpakket Wat wilt u weten? Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Levensloop Totaalpakket 1 Hoe werkt het Levensloop

Nadere informatie

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties U hebt of sluit een Overeenkomst voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties met Van Lanschot Bankiers. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Beleggen

Algemene Voorwaarden Beleggen Algemene Voorwaarden Beleggen 1. Inleiding 1.1. Hoe moet ik de Voorwaarden Beleggen ABN AMRO lezen? 1. De bank heeft geprobeerd deze voorwaarden zo begrijpelijk mogelijk te maken. De bank heeft deze voorwaarden

Nadere informatie

Het Dexia Aanbod. Dexia Bank Nederland N.V., Postbus 808, 1000 AV Amsterdam, 0800-2355344, www.dexia-aanbod.nl. Toelichting

Het Dexia Aanbod. Dexia Bank Nederland N.V., Postbus 808, 1000 AV Amsterdam, 0800-2355344, www.dexia-aanbod.nl. Toelichting Dexia Bank Nederland N.V., Postbus 808, 1000 AV Amsterdam, 0800-2355344, www.dexia-aanbod.nl Toelichting Belangrijke mededelingen Deze toelichting bevat belangrijke informatie over het Dexia Aanbod. Dat

Nadere informatie

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden Beleggingsrekening Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden FBTO Beleggingsrekening 1. Voorwaarden: goed om te lezen U bent: de rekeninghouder De Beleggingsrekening staat op uw naam. Wij zijn:

Nadere informatie

PROSPECTUS CE CREDIT MANAGEMENT III B.V.

PROSPECTUS CE CREDIT MANAGEMENT III B.V. PROSPECTUS CE CREDIT MANAGEMENT III B.V. Dit Prospectus wordt gepubliceerd in verband met de aanbieding en uitgifte van in beginsel 35.000 en totaal maximaal 50.000 7.00% gesecureerde obligaties, met een

Nadere informatie

Informatie memorandum

Informatie memorandum Informatie memorandum Informatie memorandum 3 4 Informatiememorandum MKBi Groeifonds B.V. (een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd

Nadere informatie

PROSPECTUS OBLIGATIEFONDS HAERZATHE STUDENTENUNITS I BV. Haerzathe Investments

PROSPECTUS OBLIGATIEFONDS HAERZATHE STUDENTENUNITS I BV. Haerzathe Investments PROSPECTUS OBLIGATIEFONDS HAERZATHE STUDENTENUNITS I BV Haerzathe Investments Haerzathe Investments ProsPectus obligatiefonds HaerzatHe studentenunits i bv Haerzathe Studentenunits I B.V. 1 Colofon Dit

Nadere informatie

VOORWAARDEN AVÉRO ACHMEA BELEG- EN SPAARREKENING

VOORWAARDEN AVÉRO ACHMEA BELEG- EN SPAARREKENING VOORWAARDEN AVÉRO ACHMEA BELEG- EN SPAARREKENING Avéro Achmea Laan van Malkenschoten 20 7333 NP Apeldoorn www.averoachmea.nl Art. 1. Voorwaarden: goed om te lezen U bent: Wij zijn: de rekeninghouder De

Nadere informatie

beleggen Informatie Beleggen informatie ABN AMRO Algemene Voorwaarden Beleggen Voorwaarden Beleggersgiro Voorwaarden Bewaarbedrijven Bijlage Beleggen

beleggen Informatie Beleggen informatie ABN AMRO Algemene Voorwaarden Beleggen Voorwaarden Beleggersgiro Voorwaarden Bewaarbedrijven Bijlage Beleggen Informatie Beleggen ABN AMRO informatie beleggen november 2011 April 2013 I. Voorwaarden Beleggen Algemene Voorwaarden Beleggen Voorwaarden Beleggersgiro Voorwaarden Bewaarbedrijven Bijlage Beleggen Beleid

Nadere informatie

AEGON Paraplufonds I. Prospectus

AEGON Paraplufonds I. Prospectus AEGON Paraplufonds I Prospectus Inleiding Het AEGON Paraplufonds I (het AEGON Paraplufonds ), dat op 19 april 2000 tot stand is gekomen, is een initiatief van AEGON Bank. Het beoogt beleggers, Participanten

Nadere informatie

Informatiememorandum. Tectona Forestry BV. Tectona Agro Obligaties I. Maart 2015 Versie 16.3

Informatiememorandum. Tectona Forestry BV. Tectona Agro Obligaties I. Maart 2015 Versie 16.3 Informatiememorandum Tectona Forestry BV Tectona Agro Obligaties I Maart 2015 Versie 16.3 1 INLEIDING Dit memorandum wordt gepubliceerd in verband met de aanbieding en uitgifte van een Obligatielening

Nadere informatie

RABOBANK NEDERLAND Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (statutair gevestigd te Amsterdam)

RABOBANK NEDERLAND Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (statutair gevestigd te Amsterdam) Prospectus 25 JUNI 2010 RABOBANK NEDERLAND Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (statutair gevestigd te Amsterdam) EUR 1.500.000.000,- Programma tot uitgifte van Bankbrieven Onder dit Programma

Nadere informatie

Beleggen in Nederlandse supermarkten SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS SUPERMARKT BELEGGINGS- FONDS. Prospectus emissie 2014

Beleggen in Nederlandse supermarkten SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS SUPERMARKT BELEGGINGS- FONDS. Prospectus emissie 2014 SUPERMARKT BELEGGINGS- FONDS Prospectus emissie 2014 Supermarkt Beleggingsfonds is een initiatief van Annexum SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS Beleggen in Nederlandse supermarkten Belangrijke informatie Personen

Nadere informatie

INFORMATIEMEMORANDUM. Dit Informatiememorandum wordt gepubliceerd in verband met de aanbieding en uitgifte van 480 obligaties van EUR 5.

INFORMATIEMEMORANDUM. Dit Informatiememorandum wordt gepubliceerd in verband met de aanbieding en uitgifte van 480 obligaties van EUR 5. INFORMATIEMEMORANDUM DBS2 B.V. (een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Katwijk, Nederland) Dit Informatiememorandum wordt gepubliceerd

Nadere informatie

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen Productwijzer Vermogen opbouwen met de Sparen & Beleggen Wat kunt u lezen in deze productwijzer? Bent u of wordt u ontslagen? Dan kan het zijn dat uw werkgever u een vergoeding geeft, omdat u door het

Nadere informatie

Afspraken voor Evi Beheer

Afspraken voor Evi Beheer Afspraken voor Evi Beheer Van Lanschot Bankiers beheert uw vermogen of u wilt dat wij uw vermogen gaan beheren. Hiervoor hebt of sluit u met ons een Overeenkomst voor Evi Beheer. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

SAMENVATTING. Prospectus. vastgoedfonds

SAMENVATTING. Prospectus. vastgoedfonds SAMENVATTING Prospectus vastgoedfonds Prospectus vastgoedfonds een initiatief van 3 maart 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 5 1 Samenvatting 7 2 Risicofactoren 21 3 Beleggingsbeleid 27 4 De Objecten 31

Nadere informatie

International Gold Mining B.V. M E M O R A N D U M

International Gold Mining B.V. M E M O R A N D U M International Gold Mining B.V. M E M O R A N D U M aanbieding van maximaal 2.475 obligaties met een nominale waarde van EUR 1.000 per obligatie en een jaarlijkse rente van 9 of 10 % april 2013 I N H O

Nadere informatie

PROSPECTUS CREDIT LINKED VASTGOED X

PROSPECTUS CREDIT LINKED VASTGOED X PROSPECTUS CREDIT LINKED VASTGOED X 650.000 6% Klasse I Obligaties 1.800.000 7,2% Klasse II Obligaties met 7,5% winstdeling Hypothecaire leningen op woningen in Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk

Nadere informatie

Voorwaarden Delta Lloyd Budget Hypotheek Per 1 juli 2013

Voorwaarden Delta Lloyd Budget Hypotheek Per 1 juli 2013 Voorwaarden Delta Lloyd Budget Hypotheek Per 1 juli 2013 G 03.2.34-0713 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding 1. Leningvoorwaarden Budget Hypotheek 5 1. Waarvoor zijn deze voorwaarden? 6 2. Hoe werkt de

Nadere informatie

PARKING FUND NEDERLAND II

PARKING FUND NEDERLAND II PARKING FUND NEDERLAND II INHOUDSOPGAVE 1. Samenvatting... 1 2. Risicofactoren... 10 3. Adressen betrokken partijen... 15 4. Definities... 17 5. Nederlandse parkeergaragemarkt vanuit vastgoedbeleggingsperspectief...

Nadere informatie

Informatie memorandum Solarpark Niepars

Informatie memorandum Solarpark Niepars Informatie memorandum Solarpark Niepars Inhoudsopgave 1. Introductie... 3 De belangrijkste kenmerken van LW Holding BV... 4 2. Onze portfolio... 4 Kleinschwabhausen... 4 3. Management LW Holding BV...

Nadere informatie