Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814."

Transcriptie

1 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Nr juni 2014 Nieuwe normen NEN Overzicht van nieuwe publicaties van het Nederlands Normalisatie-Instituut, inclusief de Europese normen, in de periode 8 mei 2014 tot en met 10 juni De normbladen kunnen worden besteld bij NEN-Klantenservice, tel , waar men ook met vragen terecht kan. Tevens kunnen de genoemde normen via internet besteld worden (www.nen.nl). Correspondentieadres: Postbus 5059, 2600 GB Delft. Document number Title AgroFood & Consument NEN-EN-ISO 11133:2014 en NEN-EN 1307:2014 en NEN-EN :2011+A2:2014 en NPR-CEN/TR 15371:2014 en NEN-EN-ISO 16297:2014 en NEN-EN 16511:2014 en NEN-EN 16521:2014 en NPR-ISO/TR 17276:2014 en NPR-ISO/TS 210:2014 en NPR-ISO/TS 211:2014 en Handbook ISO/IEC 17021:2011 with ISO/TS 22003:2013 en Microbiologie van voedingsmiddelen, diervoeders en water Bereiding, productie, bewaring en bepaling prestatiekenmerken van kweekmedia Prijs EUR excl. Textiele vloerbedekking Classificatie Prijs EUR excl. Zwembaduitrusting Deel 3: Aanvullende specifieke veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor zwemwatertoe- en afvoeren en voor op water/lucht gebaseerde waterattracties Prijs EUR excl. Veiligheid van speelgoed Antwoorden bij vragen over de interpretatie van EN 71-1, EN 71-2, en EN 71-8 Prijs EUR excl. Melk Kiemgetal Protocol voor de evaluatie van alternatieve methoden Prijs EUR excl. Losgelegde panelen Niet-flexibele gelamineerde vloerpanelen (MSF) met slijtbestendige toplaag Prijs EUR excl. Cosmetica Analysemethoden GC/MS-methode voor de identificatie en analyse van 12 ftalaten in cosmeticamonsters klaar voor analytische injectie Prijs EUR excl. Cosmetica Analytische aanpak voor screening en kwantificeringsmethoden voor zware metalen in cosmetica Prijs EUR excl. Essential oils General rules for packaging, conditioning and storage Prijs EUR excl. Essential oils General rules for labelling and marking of containers Prijs EUR excl. Food safety for management systems (ISO/IEC 17021:2011 with ISO/TS 22003:2013) Prijs EUR excl. Bouw & Installatie NEN-EN-ISO :2010/A1:2014 en Akoestiek Laboratoriummeting van geluidisolatie van bouwelementen Deel 5: Eisen aan laboratoriumruimten en apparatuur Amendment 1: Regengeluid Prijs EUR excl. NEN-ISO :2014 en Verwarmings- en koelsystemen in gebouwen Methode voor de berekening van de systeemprestatie en systeemontwerp voor warmtepompsystemen Deel 1: Ontwerp en vormgeving Prijs EUR excl. NEN-ISO :2014 en NEN-EN 15362:2014 en NEN-EN 15363:2014 en NEN-EN 15514:2014 en Verwarmings- en koelsystemen in gebouwen Methode voor de berekening van de systeemprestatie en systeemontwerp voor warmtepompsystemen Deel 2: Energieberekening Prijs EUR excl. Chemicaliën voor de behandeling van zwembadwater Natriumcarbonaat Prijs EUR excl. Chemicaliën voor de behandeling van zwembadwater Natriumcarbonaat Prijs EUR excl. Chemicaliën voor de behandeling van zwembadwater Zoutzuur Prijs EUR excl. NEN-EN-ISO 15758:2014 en Hygrothermische prestatie van gebouw- en industriële installaties Berekening van waterdampdiffusie Koude pijp isolatiesystemen Prijs EUR excl. NEN-EN 16146:2013/Ontw. A1:2014 en Sanitaire kranen Uittrekbare doucheslangen voor sanitaire kranen in leidingwaterinstallaties type 1 en type 2 Algemene technische specificaties Commentaar voor: Prijs EUR excl. NEN-EN :2014 en NEN-EN-ISO :2014 en NEN-EN-ISO :2014 en Rubber- en kunststofslangen, buizen en verbindingstukken gebruikt voor propaan, butaan en hun mengsels in de dampfase Deel 1: Slangen en buizen Prijs EUR excl. Gebouwautomatisering en beheersystemen (BACS) -Deel 5: Protocol voor uitwisseling van gegevens Prijs EUR excl. Gebouwautomatisering en beheersystemen (BACS) Deel 6: Datacommunicatie en conformiteitsbeproeving Prijs EUR excl. 1 Staatscourant 2014 nr juni 2014

2 NEN-EN 16733:2014 Ontw. en NEN-ISO :2014 en NEN-ISO :2014 en NEN-EN-ISO :2014 en NPR :2014 nl NEN-EN 35:2014 en NEN-ISO :2014 en NEN-ISO 8513:2014 en Bepaling van het brandgedrag van bouwproducten Bepaling van constante smeuling van een bouwproduct Commentaar voor: Prijs EUR excl. Kunststofleidingsystemen Meerlaagse gelaagde leidingsystemen voor gasinstallaties binnenshuis met een maximum bedrijfsdruk tot en met 5 bar Deel 1: Specificaties voor systemen Prijs EUR excl. Veiligheids- en regelsystemen voor gas gestookte branders en gasverbruikstoestellen Speciale eisen Deel 5: Handmatige gasventielen Prijs EUR excl. Veiligheids- en regelinrichtingen voor oliebranders en olieverbruikstoestellen Bijzondere eisen Deel 1: Automatische en semi-automatische kleppen Prijs EUR excl. Praktijkrichtlijn gasinstallaties Sectie gastoestellen en opstellingsruimten Deel 22: Opstelplaatsen van gastoestellen, opstellingsruimten en stookruimten Leidraad bij NEN 1078 en NEN 3028 Prijs EUR excl. Staande en wandhangende bidets met boven toevoer Aansluitmaten Prijs EUR excl. Automatische brandmeldinstallaties Deel 1: Algemeen en termen en definities Prijs EUR excl. Kunststofleidingsystemen Glasvezel versterkte thermoharde kunststof (GVK) buizen Beproevingsmethoden voor de bepaling van de schijnbare initiële treksterkte in de lengterichting Prijs EUR excl. Bouwveiligheid NEN-EN 13823:2010/Ontw. A1:2014 en NEN-EN :2007+A1/A2:2014 nl Bepaling van het brandgedrag van bouwproducten Bouwproducten, met uitzondering van vloerafwerkingen, blootgesteld aan een thermische aanval met een brandend voorwerp Commentaar voor: Prijs EUR excl. Eurocode 9: Ontwerp en berekening van aluminiumconstructies Deel 1-1: Algemene regels Prijs EUR excl. Elektriciteits Voorziening NEN-EN 50153:2014 en NEN-EN 50343:2014 en NEN-EN :2014 Ontw. en NEN-EN-IEC :2014 en NEN-EN-IEC :1999/A1:2007/C1:2014 en NEN-EN-IEC 60507:2014 en NPR-IEC/TR 60890:2014 en;fr NEN-EN-IEC :2014 en NEN-IEC :2014 en;fr Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer Rollend materieel Beschermende maatregelen met betrekking tot elektrische gevaren Prijs EUR excl. Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer Rollend materieel Eisen aan te installeren elektrische leidingen Prijs EUR excl. Oplaadbare lithium accu s voor toepassingen op LEV (Licht Elektrisch Voertuig) Deel 1: Algemene veiligheidseisen en beproevingsmethoden Commentaar voor: Prijs EUR excl. Klimatologische en mechanische beproeving Deel 1: Algemeen en richtlijn Prijs EUR excl. Stopcontacten voor industrieel gebruik Deel 1: Algemene eisen Prijs EUR 0.00 excl. Kunstmatige vervuiling ten behoeve van de beproeving van hoogspanningsisolatoren van keramisch materiaal en glas voor gebruik in wisselspanningsnetten Prijs EUR excl. Een verificatiemethode van temperatuurstijging van laagspanningsschakel- en besturingsmaterieel door berekening Prijs EUR excl. Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer Treincommunicatienetwerk (TCN) Deel 3-4: Ethernet netwerk in treinstellen en treinstammen (ECN) Prijs EUR excl. Electricity metering Payment systems Part 41: Standard transfer specification (STS) Application layer protocol for one-way token carrier systems Prijs EUR excl. Elektrische Installaties NEN-EN-IEC 61918:2014/C11:2014 en NPR-IEC/TS :2014 en Industriële communicatienetwerken Installatie van communicatienetwerken in industriële gebouwen en op industriële terreinen Prijs EUR 0.00 excl. Industrieële communicatienetwerken Draadloze communicatienetwerken Deel 1: Eisen voor draadloze communicatie en spectrum overwegingen Prijs EUR excl. NPR 8110:2014 nl Risicoklassenindeling voor overspanningsbeveiliging Prijs EUR excl. 2 Staatscourant 2014 nr juni 2014

3 NEN 8131:2014 nl Alarmsystemen Inbraak- en overvalalarmsystemen Systeem- en kwaliteitseisen en toepassingsrichtlijnen, gebaseerd op de Europese normen voor inbraak- en overvalalarmsystemen Prijs EUR excl. Elektrische Produkten NPR-CLC/TR 50417:2014 en Veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen Interpretaties gerelateerd aan Europese Normen binnen de EN series Prijs EUR excl. NEN-EN 50440:2014 2e Ontw. en Efficiëntie van huishoudelijke elektrische heetwaterreservoirs Commentaar voor: Prijs EUR excl. NEN-EN 50492:2008/A1:2014 en NEN-EN-IEC :1993/A50:2014 en NEN-EN-IEC :1993/A47:2014 en NEN-EN-IEC :1993/A48:2014 en NEN-EN-IEC :2014 en NEN-EN-IEC 60661:2014 en Basisnorm voor de in-situ meting van voor de blootstelling van het menselijk lichaam aan elektromagnetische krachtvelden in de omgeving van basisstations Prijs EUR excl. Lampvoeten en lamphouders alsmede kalibers voor controle van uitwisselbaarheid en veiligheid Deel 1: Lampvoeten Prijs EUR excl. Lampvoeten en lamphouders alsmede kalibers voor controle van de uitwisselbaarheid en veiligheid Deel 2: Lamphouders Prijs EUR excl. Lampvoeten en lamphouders alsmede kalibers voor controle van de uitwisselbaarheid en veiligheid Deel 3: Kalibers Prijs EUR excl. Mechanical standardization of semiconductor devices Part 4: Coding system and classification into forms of package outlines for semiconductor device packages Prijs EUR excl. Methoden voor het meten van de gebruikseigenschappen van elektrische koffiezet-apparatuur voor huishoudelijk gebruik Prijs EUR excl. NEN-EN-IEC :2014 en;fr Brandbaarheid van elektrotechnische producten Deel 11-2: Beproevingsvlammen 1 kw nominale vlam/gasluchtmengsel Apparatuur en bevestigingsproeven indeling en richtlijn Prijs EUR excl. NEN-EN-IEC :2014 en Semiconductor devices Mechanical and climatic test methods Part 26: Electrostatic discharge (ESD) sensitivity testing Human body model (HBM) Prijs EUR excl. NEN-EN-IEC :2014 en NEN-EN-IEC :2014 en;fr Attachment materials for electronic assembly Part 1-2: Requirements for soldering pastes for high-quality interconnects in electronics assembly Prijs EUR excl. Elektrische isolatiesystemen Thermische veranderingen van aanpassingen voor een vast elektrisch isolatiesysteem (EIS) Deel 1: Draadweerstanden (EIS) Prijs EUR excl. NEN-EN-IEC :2014 en Electrical insulation systems Thermal evaluation of modifications to an established electrical insulation system (EIS) Part 2: Form-wound EIS Prijs EUR excl. NEN-EN-IEC :2009/A1:2014 en Audio-/videoapparatuur voor de consument Digitale interface Deel 8: Verzending van digitale video data type ITU-R BT.601 Prijs EUR excl. NEN-EN-IEC :2014 en Energy management system application program interface (EMS-API) Part 552: CIMXML Model exchange format Prijs EUR excl. NEN-EN-IEC :2014 en Bepaling van bepaalde stoffen in elektrotechnische producten Deel 2: Ontmantelen, uit elkaar halen en mechanisch monster prepareren Prijs EUR excl. NEN-EN-IEC :2014 en Bepaling van bepaalde stoffen in elektrotechnische producten Deel 3-1: Screenen op lood, kwik, cadmium, alle chroom en alle broom door röntgen fluorescentie spectrometrie Prijs EUR excl. NEN-EN-IEC :2014 en Bepaling van bepaalde stoffen in elektrotechnische producten Deel 3-2: Screenen Totale hoeveelheid broom in polymeren en elektronica door verbranding Ionenchromatografie Prijs EUR excl. NEN-EN-IEC :2014 en Bepaling van bepaalde stoffen in elektrotechnische producten Deel 4: Kwik in polymeren, metalen en elektronica door CV-AAS, CV-AFS, ICP-OES en ICP-MS Prijs EUR excl. NEN-EN-IEC :2014 en Bepaling van bepaalde stoffen in elektrotechnische producten Deel 5: Cadmium, lood en chroom in polymeren en elektronica, en cadmium en lood in metalen door AAS, AFS, ICP-OES en ICP-MS Prijs EUR excl. NPR-IEC/TS :2014 en;fr NEN-EN-IEC :2014 en Elektrische-isolatiesystemen (EIS) Thermische waarden van gecombineerd vloeistof en vaste componenten Deel 2: Vereenvoudigde beproeving Prijs EUR excl. Algemene besturingsinterface voor digitale audio- en videoproducten in een netwerk Deel 5-2: Transmissie via netwerken Signalering Prijs EUR excl. 3 Staatscourant 2014 nr juni 2014

4 NEN-EN-IEC :2014 en NEN-EN-IEC :2014 en;fr Digital living network alliance (DLNA) interoperabiliteite richtlijnen voor thuis aangesloten netwerkapparaten Deel 3: Bescherming van een verbinding Prijs EUR excl. Digital living network alliance (DLNA) richtlijnen voor de interoperabiliteit van thuis aangesloten netwerkapparaten Deel 4: DRM interoperabiliteitsoplossingen Prijs EUR excl. NEN-EN-IEC :2014 en;fr Multimedia netwerkconfiguratie voor thuis Algemeen referentiemodel Deel 1: Systeemmodel Prijs EUR excl. NEN-IEC :2014 en;fr Electronic paper displays Part 1-1: Terminology Prijs EUR excl. NEN-EN-IEC 62716:2013/C1:2014 en;fr Fotovoltaïsche (PV) modules Corrosieproef met ammoniak Prijs EUR 0.00 excl. NPR-IEC/TR 62866:2014 en;fr Electrochemical migration in printed wiring boards and assemblies Mechanisms and testing Prijs EUR excl. Elektro & ICT NEN-EN : en NEN-EN : en Environmental engineering (EE) Environmental conditions and environmental tests for telecommunications equipment Part 1-2: Classification of environmental conditions Transportation Prijs op aanvraag White Space apparatuur (WSD) Draadloze toegangssystemen werkend in de 470 MHz tot 790 MHz frequentieband Geharmoniseerde EN welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn Prijs op aanvraag NEN-EN : en Vaste radiosystemen Eigenschappen en eisen voor één op één apparatuur en antennes Deel 3: Apparatuur werkend in frequentiebanden waar zowel frequentie-gecoördineerd als frequentieongecoördineerd bedrijf kan worden toegepast Geharmoniseerde EN welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn Prijs op aanvraag NEN-EN : en Intelligent Transport Systems (ITS) Vehicular Communications GeoNetworking Part 1: Requirements Prijs op aanvraag Energie NEN-EN 14078:2014 en NEN-EN 16476:2014 en Vloeibare aardolieproducten Bepaling van het gehalte aan methylestervetzuren (FAME) in middendestillaat Infraroodspectrometrie methode Prijs EUR excl. Vloeibare petroleumproducten Bepaling van gehalte aan natrium, kalium, calcium, fosfor, koper en zink in dieselbrandstof Methode via optische emissiespectroscopie met inductief gekoppeld plasma (ICP-OES) Prijs EUR excl. NEN-EN 16726:2014 Ontw. en Gasinfrastructuur Kwaliteit van gas Groep H Commentaar voor: Prijs EUR excl. NEN-EN-ISO :2014 en Vaste biobrandstoffen Brandstofspecificaties en klassen Deel 1: Algemene eisen Prijs EUR excl. NEN-EN-ISO :2014 en NEN-EN-ISO :2014 en NEN-EN-ISO :2014 en NEN-EN-ISO :2014 en NEN-EN-ISO :2014 en NEN-EN-ISO :2014 en NEN-EN :2014 Ontw. en NEN-EN :2014 Ontw. en NEN-EN :2014 Ontw. en NEN-EN :2014 Ontw. en Vaste biobrandstoffen Brandstofspecificaties en klassen Deel 2: Naar grootte gesorteerde houtpellets Prijs EUR excl. Vaste biobrandstoffen Brandstofspecificaties en klassen Deel 3: Naar grootte gesorteerde houtbriketten Prijs EUR excl. Vaste biobrandstoffen Brandstofspecificaties en klassen Deel 4: Naar grootte gesorteerde houten chips Prijs EUR excl. Vaste biobrandstoffen Brandstofspecificaties en klassen Deel 5: Naar grootte gesorteerd brandhout Prijs EUR excl. Vaste biobrandstoffen Brandstofspecificaties en klassen Deel 6: Naar grootte gesorteerde niet-houten pellets Prijs EUR excl. Vaste biobrandstoffen Brandstofspecificaties en klassen Deel 7: Naar grootte gesorteerde niet-houten briketten Prijs EUR excl. Gasinfrastructuur Ondergrondse opslag van gas Deel 1: Functionele eisen voor opslag in waterhoudende grondlagen Commentaar voor: Prijs EUR excl. Gasinfrastructuur Ondergrondse opslag van gas Deel 2: Functionele eisen voor opslag in olie- en gasvelden Commentaar voor: Prijs EUR excl. Gasinfrastructuur Ondergrondse opslag van gas Deel 3: Functionele aanbevelingen voor opslag in uitgelogen zoutcavernes Commentaar voor: Prijs EUR excl. Gasinfrastructuur Ondergrondse opslag van gas Deel 4: Functionele eisen voor opslag in rotsholten Commentaar voor: Prijs EUR excl. 4 Staatscourant 2014 nr juni 2014

5 NEN-EN :2014 Ontw. en NPR-IEC/TS :2014 en Gasinfrastructuur Ondergrondse opslag van gas Deel 5: Functionele eisen voor bovengrondse installaties Commentaar voor: Prijs EUR excl. Brandstofceltechnologie Deel 7-2: Beproevingsmethoden Eenmalige cel- en stapelprestatiebeproevingen voor vasteoxidebrandstofcel (SOFC) Prijs EUR excl. Industrie NEN-ISO 10844:2014 en NEN-EN :2007+A1:2013/C1:2014 en NEN-EN :2014 en NEN-ISO 11676:2014 en Akoestiek Specificatie van een proefbaan voor het meten van lawaai veroorzaakt door wegvoertuigen en hun banden Prijs EUR excl. Flenzen en hun verbindingen Ronde flenzen voor buizen, afsluiters, hulpstukken en accessoires, PN-aanduiding Deel 1: Stalen flenzen Prijs EUR 0.00 excl. Waardeberging Eisen, classificatie en beproevingsmethoden van weerstand tegen inbraak Deel 2: Stortingsystemen Prijs EUR excl. Textielmachines en accessories patroonschijven en patroonkettingen voor knoop/breimachines Woordenlijst en symbolen Prijs EUR excl. NEN-ISO :2014 en Trekkers en machines voor land- en bosbouw Seriële besturing en gegevenscommunicatienetwerk Deel 3: Verbindingslaag voor gegevensoverdracht Prijs EUR excl. NEN-EN 12110:2014 en Tunnelbouwmachines Luchtsluizen Veiligheidseisen Prijs EUR excl. NEN-EN 12111:2014 en NEN-ISO :2014 en NEN-ISO :2014 en NEN-EN-ISO :2014 en NEN-EN :2014 en NEN-EN 13000:2010+A1:2014 en NEN-EN 13020:2014 Ontw. en NEN-EN :2013/Ontw. A2:2014 en NEN-EN :2013/Ontw. A2:2014 en NEN-EN 13803:2014 Ontw. en NEN-ISO 14104:2014 en NEN-EN-ISO 14114:2014 en NEN-EN 14752:2014 2e Ontw. en NEN-EN 14893:2014 en NEN-ISO :2014 en NEN-EN 15059:2009/Ontw. A1:2014 en NEN-EN 15208:2014 en NEN-EN 16191:2014 en Tunnelbouwmachines Continu-graafmachines Veiligheidseisen Prijs EUR excl. Binnenluchtkwaliteit in wegvoertuigen Deel 5: Screeningsmethode voor de bepaling van de emissies van vluchtige organische stoffen uit interne onderdelen en materialen van voertuigen Statische kamermethode Prijs EUR excl. Elektrisch aangedreven wegvoertuigen Beproevingsspecificatie voor lithium-ion tractiebatterijpakketten en -systemen Deel 3: Veiligheidsprestatie-eisen Prijs EUR excl. Tissuepapier en tissueproducten Deel 7: Bepaling van optische eigenschappen Berekening van helderheid en kleur met D65/10 (daglicht) Prijs EUR excl. Transportbanden Beproeving van de brandbaarheid met een gesimuleerde brand Deel 1: Proeven met propaanbranders Prijs EUR excl. Kranen Mobiele kranen Prijs EUR excl. Machines voor de oppervlaktebehandeling van wegen Veiligheidseisen Commentaar voor: Prijs EUR excl. Metalen industriële leidingsystemen Deel 4: Fabricage en installatie Commentaar voor: Prijs EUR excl. Metalen industriële leidingsystemen Deel 5: Keuring en beproeving Commentaar voor: Prijs EUR excl. Railtoepassingen Bovenbouw Ontwerpparameters voor het uitlijnen van het spoor Spoorwijdte mm en groter Commentaar voor: Prijs EUR excl. Tandwielen Controle van de oppervlakteharding door chemisch etsen na het slijpen Prijs EUR excl. Apparatuur voor autogeen lassen Verdeelsystemen voor acetyleen voor lassen, snijden en verwante processen Algemene eisen Prijs EUR excl. Railtoepassingen Toegangssystemen aan de zijkant van railvoertuigen Commentaar voor: Prijs EUR excl. LPG materieel en toebehoren Vervoerbare metalen LPG gelaste stalen drukvaten met een capaciteit tussen 150 en liter Prijs EUR excl. Gereedschapswerktuigen milieu-evaluatie van gereedschapswerktuigen Deel 1: Ontwerp methodologie voor energie-efficiënte gereedschapswerktuigen Prijs EUR excl. Sneeuwruimers Veiligheidseisen Commentaar voor: Prijs EUR excl. Tanks voor het transport van gevaarlijke goederen Verzegelde transportsystemen Werkprincipes en interface specificaties Prijs EUR excl. Tunnelbouwmachines Veiligheidseisen Prijs EUR excl. 5 Staatscourant 2014 nr juni 2014

6 NEN-EN :2014 en NEN-EN :2014 en NEN-EN :2014 en NEN-EN :2014 en NEN-EN :2014 en NEN-EN :2014 en NEN-EN :2014 en NEN-EN :2014 Ontw. en CEN/TS :2014 en NEN-ISO 16345:2014 en NEN-ISO 16399:2014 en Boor- en funderingsuitrusting Veiligheid Deel 1: Gemeenschappelijke eisen Prijs EUR excl. Boor- en funderingsuitrusting Veiligheid Deel 2: Mobiele boorwerktuigen voor civiele en geotechnische engineering, delfstoffen en mijnbouw Prijs EUR excl. Boor- en funderingsuitrusting Veiligheid Deel 3: Horizontaal gerichte boorapparatuur (HDD) Prijs EUR excl. Boor- en funderingsuitrusting Veiligheid Deel 4: Funderingsuitrusting Prijs EUR excl. Boor- en funderingsuitrusting Veiligheid Deel 5: Diafragma voor uitrusting voor het maken van wanden Prijs EUR excl. Boor- en funderingsuitrusting Veiligheid Deel 6: Beton sproeien, beton spuiten en injectie van beton Prijs EUR excl. Boor- en funderingsuitrusting Veiligheid Deel 7: Uitwisselbare uitrustingsstukken Prijs EUR excl. Railtoepassingen Bovenbouw Geluidschermen en bijbehorende inrichtingen die de verspreiding van luchtgeluid beïnvloeden Beproevingsmethode voor het vaststellen van de akoustische eigenschappen Deel 4: In-situ waarden van geluidsdiffractie in directe geluidsvelden Commentaar voor: Prijs EUR excl. Railtoepassingen Bovenbouw Geluidschermen en bijbehorende inrichtingen die de verspreiding van luchtgeluid beïnvloeden Beproevingsmethode voor het vaststellen van de akoestische eigenschappen Deel 5: Intrinsieke kenmerken In situ waarden van geluidsisolatie onder directe geluidveld omstandigheden Prijs EUR excl. Waterkoeltorens Beproeving en schatting van thermische prestaties Prijs EUR excl. Meters voor irrigatiewater Prijs EUR excl. NEN-ISO 16462:2014 en Kubisch Boriumnitride wisselplaatshouders, puntvormig of massief Afmetingen, soorten Prijs EUR excl. NEN-ISO 16463:2014 en Polykristallijn diamantwisselplaten Afmetingen, soorten Prijs EUR excl. NEN-EN 16480:2014 2e Ontw. en Pompen Minimale vereiste rendement van centrifugaalpompen voor water Commentaar voor: Prijs EUR excl. NEN-EN :2014 Ontw. en NEN-EN :2014 Ontw. en NEN-EN :2014 Ontw. en NEN-EN :2014 Ontw. en NPR-CEN/TS 16665:2014 en NEN-EN :2014 Ontw. en NEN-EN 16725:2014 Ontw. en NEN-EN 16728:2014 Ontw. en NEN-EN :2014 Ontw. en NEN-EN 16730:2014 Ontw. en NEN-EN 16743:2014 Ontw. en NEN-EN 16747:2014 Ontw. en Space engineering Ground systems and operations Commentaar voor: Prijs EUR excl. Space engineering On-board control procedures Commentaar voor: Prijs EUR excl. Space engineering Space segment operability Commentaar voor: Prijs EUR excl. Space engineering Ground systems and operations Monitoring and control data definition Commentaar voor: Prijs EUR excl. Testmethode duurzaamheid voor trappen en vrijstaande ladders Prijs EUR excl. Railtoepassingen Bovenbouw Veiligheidsmaatregelen op het spoor tijdens werkzaamheden Deel 2-1: Algemene oplossingen en technologie Technische eisen voor Track Warning Systems (TWS) Commentaar voor: Prijs EUR excl. Railtoepassingen Bovenbouw Restauratie en reparatie van kruisingen van austenitisch gegoten mangaanstaal Commentaar voor: Prijs EUR excl. LPG materieel en toebehoren Verplaatsbare, hervulbare gasflessen niet gelast of van staal Periodiek onderzoek Commentaar voor: Prijs EUR excl. Railtoepassingen Infrastructuur In-situ niet-destructief onderzoek van spoorstaven Deel 1: Eisen voor ultrasoon onderzoek en evaluatie principes Commentaar voor: Prijs EUR excl. Railtoepassingen Bovenbouw Dwarsliggers en dragers van beton met zoolplaten Commentaar voor: Prijs EUR excl. Machines voor voedselbereiding Automatische industrieële snijmachines Veiligheids-en hygiene-eisen Commentaar voor: Prijs EUR excl. Beveiligingsdiensten voor op zee en in de haven Commentaar voor: Prijs EUR excl. NPR-ISO/TS :2014 en Ademhalingsbeschermingsmiddelen Menselijke factoren Deel 6: Psycho-fysiologische effecten Prijs EUR excl. NEN-ISO 17411:2014 en Optics and photonics Optical materials and components Test method for homogeneity of optical glasses by laser interferometry Prijs EUR excl. 6 Staatscourant 2014 nr juni 2014

7 NEN-EN 1839:2014 Ontw. en NEN-ISO :2014 en NEN-EN-ISO :2014 en NEN-EN :2014 en NEN-ISO 18944:2014 en NEN-ISO :2014 en NEN-EN-ISO 20346:2014 en NEN-ISO 20562:2014 (Cor ) en Bepaling van explosiegrenzen van gassen en dampen en bepaling van de onderste zuurstofconcentratie voor brandbare gassen en dampen Commentaar voor: Prijs EUR excl. Inspectie en diagnostiek van machines Eisen voor de kwalificatie en beoordeling van personeel Deel 2: Bewaking van de trillingsomstandigheden en diagnostiek Prijs EUR excl. Wegvoertuigen Terminologie voor gestandaardiseerde reparatie- en onderhoudsinformatie (RMI) Deel 2: Gestandaardiseerde procesimplementatieeisen, registration authority Prijs EUR excl. Verrijdbare blustoestellen Deel 2: Eisen voor de vervaardiging, drukweerstand en mechanische beproeving voor blustoestellen, met een maximum toelaatbare druk gelijk aan of lager dan 30 bar, welke in overeenstemming is met de eisen van EN Prijs EUR excl. Beelddragers Fotografische reflectieafdrukken voor kleur Proefdrukconstructie en meetmethoden Prijs EUR excl. Afnamebeproeving van vlakslijpmachines met een horizontale as en heen-en-weergaande tafel Beproeving van de nauwkeurigheid Deel 1: Machines met een tafellengte tot mm Prijs EUR excl. Persoonlijke beschermingsmiddelen Beschermend schoeisel Prijs EUR excl. Ventielen voor banden ISO-ventielen nr. 1, nr. 2, nr. 3 en nr. 4 Prijs EUR excl. NEN-ISO 21010:2014 en Cryogene vaten Compatibiliteit van gas en materialen Prijs EUR excl. NEN-EN-ISO 21670:2014 en Bevestigingsmiddelen Zeskantlasmoeren met flens Prijs EUR excl. NEN-ISO 2936:2014 en NEN-ISO :2014 en NEN-ISO :2014 en NEN-EN 4293:2014 en Montagegereedschappen voor schroeven en moeren Sleutels voor bouten met hexagonale cilinderkop Prijs EUR excl. Banden en velgen voor grondverzetmachines Deel 1: Aanduiding en afmetingen van banden Prijs EUR excl. Banden en velgen voor grondverzetmachines Deel 2: Belastingen en bandenspanningen Prijs EUR excl. Aerospace series Aluminium alloy AL-P7175 T73511 Extruded bar and section a or D = 150 mm Prijs EUR excl. NEN-EN 81-22:2014 en Veiligheidregels voor de vervaardiging en de installatie van liften Liften voor het vervoer van personen en goederen Deel 22: Elektrische liften met hellende baan Prijs EUR excl. NEN-ISO 817:2014 en Koelmiddelen Aanduiding en veiligheidsclassificatie Prijs EUR excl. NTA 8595:2014 nl Beroepsprofiel erkend risicoadviseur Prijs EUR excl. Kennis- & Informatiediensten NEN-ISO/IEC :2011/A6:2014 en Identification cards Contactless integrated circuit cards Proximity cards Part 3: Initialization and anticollision Amendment 6: Bit rates of 3fc/4, fc, 3fc/2 and 2fc from PCD to PICC Prijs EUR excl. NEN-ISO :2014 en Electronic Business Extensible Markup Language (ebxml) Part 5: Core Components Specification (CCS) Prijs EUR excl. NEN-EN 16701:2014 en Energetische materialen voor Defensie Veiligheid, beveiligingslek Brosheid Prijs EUR excl. NEN-ISO/IEC 19099:2014 en NEN-ISO/IEC 19464:2014 en Information technology Virtualization Management Specification Prijs EUR excl. Information technology Advanced Message Queuing Protocol (AMQP) v1.0 specification Prijs EUR excl. NEN-ISO/IEC 1989:2014 en Information technology Programming languages, their environments and system software interfaces Programming language COBOL Prijs EUR excl. NPR-ISO/IEC TR 20007:2014 en Information technology Cultural and linguistic interoperability Definitions and relationship between symbols, icons, animated icons, pictograms, characters and glyphs Prijs EUR excl. NEN-ISO/IEC :2014 en NEN-ISO/IEC :2014 en Information technology Multimedia application format (MPEG-A) Part 13: Augmented reality application format Prijs EUR excl. Information technology MPEG systems technologies Part 9: Common encryption of MPEG-2 transport streams Prijs EUR excl. NEN-ISO/IEC :2010/A1:2012/C2:2014 en Information technology Rich media user interfaces Part 1: Widgets Amendment 1: Widget extensions Prijs EUR 0.00 excl. NEN-ISO/IEC :2014 en Information technology High efficiency coding and media delivery in heterogeneous environments Part 1: MPEG media transport (MMT) Prijs EUR excl. 7 Staatscourant 2014 nr juni 2014

8 NEN-ISO/IEC :2014 en NEN-ISO/IEC :2014 en NEN-ISO/IEC :2014 en NEN-ISO/IEC :2014 en NEN-EN :2014 Ontw. en NEN-EN :2014 en NEN-EN :2014 Ontw. en NEN-EN :2014 en NEN-EN :2014 en NEN-EN :2014 Ontw. en Information technology Dynamic adaptive streaming over HTTP (DASH) Part 1: Media presentation description and segment formats Prijs EUR excl. Information technology Dynamic adaptive streaming over HTTP (DASH) Part 2: Conformance and reference software Prijs EUR excl. Information Technology Wireless Beacon-enabled Energy Efficient Mesh network (WiBEEM) for wireless home network services Part 2: MAC Layer Prijs EUR excl. Information technology Wireless Beacon-enabled Energy Efficient Mesh network (WiBEEM) for wireless home network services Part 3: NWK Layer Prijs EUR excl. Connector sets and Interconnect components to be used in optical fibre communication systems Product specifications Part 17-2: Type FPFT (factory polished field terminated) simplex connector factory terminated with EN category B1.3 fibre and field mounted onto tight jacket cable containing IEC category B1.3 or B6a1 or B6a 2 single mode fibre (with restricted MFD), Category C Commentaar voor: Prijs EUR excl. Multi-pair cables used in high bit rate digital access telecommunications networks Part 3: Indoor multi-pair/quad riser cables up to 100 MHz for maximum length of connection 100 m supporting universal services, xdsl and applications up to 100 Mbit/s over IP Prijs EUR excl. Fibre organizers and closures to be used in optical fibre communication systems Product specifications Part 3-8: Fibre management system, terminal equipment box type 1 for category C Commentaar voor: Prijs EUR excl. Information technology Data centre facilities and infrastructures Part 2-1: Building construction Prijs EUR excl. Information technology Data centre facilities and infrastructures Part 2-2: Power distribution Prijs EUR excl. Information technology Data centre facilities and infrastructures Part 2-5: Security systems Commentaar voor: Prijs EUR excl. NEN-EN-IEC :2014 en Optical fibres Part 1-51: Measurement methods and test procedures Dry heat (steady state) tests Prijs EUR excl. NEN-EN-IEC :2014 en;fr Optical fibres Part 1-52: Measurement methods and test procedures Change of temperature tests Prijs EUR excl. NEN-EN-IEC :2014 en;fr Optical fibres Part 1-53: Measurement methods and test procedures Water immersion tests Prijs EUR excl. NEN-EN-IEC :2014 en Optical fibre cables Part 2-20: Indoor cables Family specification for multi-fibre optical cables Prijs EUR excl. NEN-EN-IEC :2014 en;fr NEN-EN-IEC :2014 en;fr NEN-EN-IEC :2014 en NEN-EN-IEC :2014 en Optical fibre cables Part 5-20: Family specification Outdoor microduct fibre units, microducts and protected microducts for installation by blowing Prijs EUR excl. Fibre optic interconnecting devices and passive components Basic test and measurement procedures Part 2-42: Tests Static side load for strain relief Prijs EUR excl. Fibre optic interconnecting devices and passive components Fibre optic connector interfaces Part 30: Type CLIK connector series Prijs EUR excl. Fiber optic active components and devices Package and interface standards Part 17: Transmitter and receiver components with dual coaxial RF connectors Prijs EUR excl. Materialen & Bouwproducten NEN-EN :2014 2e Ontw. en NEN-EN :2014 Ontw. en NEN-EN :2014 en NEN-ISO 10983:2014 en NEN-EN 12453:2014 2e Ontw. en Systemen voor het benoemen van staalsoorten Deel 2: Numeriek stelsel Commentaar voor: Prijs EUR excl. Het vervaardigen van staal- en aluminiumconstructies Deel 4: Technische eisen voor dunwandige, koudvervormde stalen elementen en constructies voor dak-, plafond-, vloer- en muurtoepassingen Commentaar voor: Prijs EUR excl. Beproevingsmethoden voor mechanische en fysische eigenschappen van toeslagmaterialen Deel 10: Bepaling van de wateropzuighoogte Prijs EUR excl. Hout Gevingerlaste verbindingen Minimale productie-eisen en beproevingsmethoden Prijs EUR excl. Industriële, bedrijfs- en garagedeuren en hekken Gebruiksveiligheid van aangedreven deuren Eisen Commentaar voor: Prijs EUR excl. 8 Staatscourant 2014 nr juni 2014

9 NEN-EN 12597:2014 en;de;fr Bitumen en bitumineuze bindmiddelen Terminologie Prijs EUR excl. NEN-EN 12604:2014 2e Ontw. en NEN-EN :2014 en NEN-ISO :2014 en NEN-ISO 13106:2014 en NEN-ISO :2014 en NEN-ISO 13910:2014 en Industriële, bedrijfs- en garagedeuren en hekken Mechanische aspecten Eisen en beproevingsmethoden Commentaar voor: Prijs EUR excl. Bitumineuze mengsels Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt Deel 7: Bepaling van de proefstukdichtheid met gammastraling Prijs EUR excl. Keramische tegels Mortels en lijmen Deel 1: Definities en specificaties voor lijmen Prijs EUR excl. Kunststoffen Vormgeblazen polypropeen containers voor verpakken van vloeibare voedingsmiddelen Prijs EUR excl. Analyse van de deeltjesgrootteverdeling Beeldanalyse methoden Deel 1: Statische beeldanalyse methoden Prijs EUR excl. Houtstructuren Sterkte gesorteerd hout Beproevingsmethoden voor structurele eigenschappen Prijs EUR excl. NEN-EN :2014 2e Ontw. en Ramen en deuren Productnorm, prestatie-eigenschappen Deel 2: Binnendeuren zonder brand- en/of rookwerende eigenschappen Commentaar voor: Prijs EUR excl. NEN-ISO 15114:2014 en Vezelversterkte kunststofcomposieten Bepaling van de Mode-II breuktaaiheid voor unidirectionaal versterkte materialen middels de gekalibreerde, eind-belaste C-ELS test en effectieve scheurlengtebenadering Prijs EUR excl. CEN/TR :2014 en Thermisch spuiten Veiligheidseisen voor thermisch spuiten Deel 6: Spray cabine, hanteringssysteem, stofophoping, afzuigsysteem, filter Prijs EUR excl. NEN-EN 15497:2014 en Gevingerlast gezaagd hout voor constructieve toepassingen Prestatieeisen en minimale eisen voor de vervaardiging Prijs EUR excl. NEN-ISO 15510:2014 en NEN-ISO 15985:2014 en NEN-ISO :2014 en NEN-ISO :2014 en Stainless steels Chemical composition Prijs EUR excl. Kunststoffen Bepaling van de totale anaërobe bio-afbreekbaarheid en desintegratie onder hoge-vastestof anaërobische-ontsluiting condities Methode door analyse van vrijgekomen biogas Prijs EUR excl. Stainless steels for general purposes Part 1: Corrosion-resistant flat products Prijs EUR excl. Stainless steels for general purposes Part 2: Corrosion-resistant semi-finished products, bars, rods and sections Prijs EUR excl. NEN-ISO :2014 en Stainless steels for general purposes Part 3: Wire Prijs EUR excl. NEN-ISO :2014 en Kunststoffen Thermoplastenpolyurethaan voor vormen en extrusie Deel 1: Aanstellingssysteem en basis voor specificaties Prijs EUR excl. NEN-ISO :2014 en Kunststoffen Thermoplastenpolyurethaan voor vormen en extrusie Deel 2: Preparatie van beproevingsmonsters en bepaling van eigenschappen Prijs EUR excl. NEN-ISO :2014 en Kunststoffen Thermoplastenpolyurethaan voor vormen en extrusie Deel 3: Kenmerk tussen ether en polyurethaanverbindingen door bepalingen van de ester groepinhoud Prijs EUR excl. NEN-ISO :2014 en NEN-ISO :2014 en NEN-ISO :2014 en NEN-ISO :2014 en NEN-ISO :2014 en NEN-ISO :2014 en NEN-ISO :2014 en van lijmen Deel 1: Algemene beproevingsmethoden Prijs EUR excl. van lijmen Deel 2: Bepaling van de elektrische kenmerken Prijs EUR excl. van lijmen Deel 3: Bepaling van de warmte overdrachtseigenschappen Prijs EUR excl. van lijmen Deel 4: Bepaling van de schuifsterkte en elektrische weerstand met gebruik van lijmverbindingen met hoge sterkte Prijs EUR excl. van lijmen Deel 5: Afschuifsterkte vermoeiingsbeproeving Prijs EUR excl. van lijmen Deel 6: Slinger botsproeven Prijs EUR excl. van lijmen Deel 7: Beproevingsmethoden voor het milieu Prijs EUR excl. 9 Staatscourant 2014 nr juni 2014

10 NEN-ISO :2014 en NEN-ISO :2014 en NEN-EN 16737:2014 Ontw. en NEN-ISO 17340:2014 en NEN-ISO 17754:2014 en NEN-EN 1873:2014 en NEN-EN C1/A1:2014 nl NEN-ISO 2000:2014 en NEN-EN 206:2014 en NEN-EN-ISO :2013 (Cor ) en NEN-ISO :2014 en NEN-EN 932-5:2012/C1:2014 en van lijmen Deel 8: Elektrochemische-migratie beproevingsmethoden Prijs EUR excl. Lijmen Beproevingsmethoden voor isotropisch elektrisch behandelde lijmen Deel 9: Bepaling van hoge snelheid signaal transmissie karakteristieken Prijs EUR excl. Hout voor constructieve toepassingen Visuele sortering van tropisch hardhout op sterkte Commentaar voor: Prijs EUR excl. Metalen Taaiheidsbepaling Hoge snelheid drukproef voor cellulaire en poreuze metalen Prijs EUR excl. Hout Beproevingsmethoden Torsionale weerstand van het rijden in schroeven Prijs EUR excl. Vooraf vervaardigde toebehoren voor daken Kunststof lichtkoepels met opstanden Productspecificatie en beproevingsmethoden Prijs EUR excl. Eurocode 4 Ontwerp en berekening van staal-betonconstructies Deel 1-2: Algemene regels Ontwerp en berekening van constructies bij brand Prijs EUR excl. Rubber, ruwe, natuurlijke Leidraad voor de specificatie van technisch gespecificeerde rubber (TSR) Prijs EUR excl. Beton Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit Prijs EUR excl. Niet-destructief onderzoek Penetrantonderzoek Deel 1: Algemene beginselen Prijs EUR excl. Weergave van de resultaten van de analyse van de deeltjesgrootteverdeling Deel 2: Berekening van de gemiddelde deeltjesgrootte/middellijnen en momenten uit de deeltjesgrootteverdelingen Prijs EUR excl. Beproevingsmethoden voor algemene eigenschappen van toeslagmaterialen Deel 5: Algemene apparatuur en kalibratie Prijs EUR 0.00 excl. Milieu & Maatschappij NEN-EN 12341:2014 en NEN-ISO :2014 en NEN-ISO :2014 en NEN-ISO :2014 en NEN-EN-ISO 17184:2014 en NEN 5639:2014 nl NEN 5897:2014 Ontw. nl Luchtkwaliteit Algemene gravimetrische referentiemethode voor de bepaling van de PM10 of PM2,5-massafractie van zwevende stof in de buitenlucht Prijs EUR excl. Binnenlucht Deel 27: Bepaling van de neergestreken stofvezels op oppervlakken door SEM (scanning elektronenmicroscopie) (directe methode) Prijs EUR excl. Binnenlucht Deel 29: Beproevingsmethoden voor VOC detectoren Prijs EUR excl. Binnenlucht Deel 31: Meting van vlamvertragers en weekmakers gebaseerd op organofosforverbindingen Fosforzuurester Prijs EUR excl. Bodem Bepaling van koolstof en stikstof door infraroodspectrometrie Prijs EUR excl. Radioactiviteitsmetingen Bepaling van het omgevingsdosisequivalenttempo ten gevolge van fotonenstraling met draagbare stralingsmeetapparatuur Prijs EUR excl. Inspectie en monsterneming van asbest in bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat Commentaar voor: Prijs EUR excl. Zorg & Welzijn NEN-EN-ISO :2014 en NEN-EN-ISO/IEEE :2014 (Cor ) en Medische afzuigapparatuur Deel 2: Afzuigapparatuur met handmatige aandrijving Prijs EUR excl. Medische informatica Communicatie tussen persoonlijke gezondheidsapparaten Deel 10417: Apparaat specialisatie: Glucosemeter Prijs EUR excl. NEN-EN 14180:2014 en Sterilisatoren voor medische doeleinden Formaldehyde sterilisatoren met gebruik van lage-temperatuurstoom Eisen en beproeving Prijs EUR excl. NEN-EN 1422:2014 en Sterilisatoren voor medische doeleinden Ethyleenoxidesterilisatoren Eisen en beproevingsmethoden Prijs EUR excl. NPR-CEN/TS 16677:2014 en Oogheelkundige optica Referentiemethode voor het beproeven van brilmonturen en zonnebrillen voor afgifte van nikkel Prijs EUR excl. 10 Staatscourant 2014 nr juni 2014

11 NEN-EN-IEC 62555:2014 en NPR-IEC/TS 62556:2014 en NEN-EN-ISO :2014 en Ultrasone technologie Meten van vermogen Vermogenmeting van de output voor High Intensity Therapeutic Ultrasound (HITU) omzetters en systemen Prijs EUR excl. Ultrasone technologie Veld karakteristieken Specificatie en meting van veld parameters voor hoge intensiteit therapeutische ultrageluid transducenten en systemen Prijs EUR excl. Tandheelkunde Extractietangen Deel 3: Ontwerp en afmetingen Prijs EUR excl. 11 Staatscourant 2014 nr juni 2014

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22846 19 december 2011 Nieuwe normen NEN Overzicht van nieuwe publicaties van het Nederlands Normalisatie-Instituut, inclusief

Nadere informatie

Aardgas - afleverinstallaties voor motorvoertuigen

Aardgas - afleverinstallaties voor motorvoertuigen 25 Aardgas - afleverinstallaties voor motorvoertuigen PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN PGS 25:2009 VERSIE 1.2 (NOVEMBER 2012) - PAGINA 1 VAN 81 Inhoudelijke wijzigingen versie 1.2 Deze publicatie is

Nadere informatie

Smart Metering met KNX. Smart Metering with KNX

Smart Metering met KNX. Smart Metering with KNX Smart Metering met KNX Smart Metering with KNX Inhoud / Content KNX Metering is Smart KNX Metering is Smart 4 KNX Metering Specificatie De enige wereldwijde STANDAARD voor Smart Metering KNX Metering

Nadere informatie

Nederland: de Maritieme Wereldtop

Nederland: de Maritieme Wereldtop Nederland: de Maritieme Wereldtop Veilig, duurzaam en welvarend Innovatie Agenda van de Maritieme Cluster S a m e n w e r k i n g e n I n t e g r a t i e Fundamenteel Toegepast Innovatie Winnen op zee

Nadere informatie

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 29. Richtlijn voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 29. Richtlijn voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 29 Richtlijn voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 29 Richtlijn voor bovengrondse opslag

Nadere informatie

Cabinet heater Gasgestookte luchtverwarmer met aangeblazen brander voor binneninstallatie, vrijblazend of voor kanaalaansluiting

Cabinet heater Gasgestookte luchtverwarmer met aangeblazen brander voor binneninstallatie, vrijblazend of voor kanaalaansluiting Installatie/Inbedrijfstelling/Onderhoud/Gebruikersinstructies Geldt voor België en Nederland Cabinet heater Gasgestookte luchtverwarmer met aangeblazen brander voor binneninstallatie, vrijblazend of voor

Nadere informatie

Wolong Solar Inverter Wolong Solar Omvormer Wolong Solar Wechselrichter

Wolong Solar Inverter Wolong Solar Omvormer Wolong Solar Wechselrichter Wolong Solar Inverter Wolong Solar Omvormer Wolong Solar Wechselrichter EN NL DE Installation and operation instructions Installatie- en bedieningshandleiding Installation und Bedienung ENGLISH 1 NEDERLANDS

Nadere informatie

STS 71-1 Na-isolatie van spouwmuren door insitu vullen van de luchtspouw met een nominale breedte van ten minste 50 mm

STS 71-1 Na-isolatie van spouwmuren door insitu vullen van de luchtspouw met een nominale breedte van ten minste 50 mm Eengemaakte technische specificaties STS 71-1 Na-isolatie van spouwmuren door insitu vullen van de luchtspouw met een nominale breedte van ten minste 50 mm Versie maart 2012 STS 71-1 NA-ISOLATIE VAN SPOUWMUREN

Nadere informatie

Binnen de inrichting wordt licht constructiewerk verricht met boor- en zaagmachines, scharen, walsen, schuurbanden en snij- en lasapparatuur.

Binnen de inrichting wordt licht constructiewerk verricht met boor- en zaagmachines, scharen, walsen, schuurbanden en snij- en lasapparatuur. GEMEENTE RIJNWAARDEN Behandelnummer : Dossiernummer : W&W/2005/3322 Definitieve VERGUNNING ingevolge Wet milieubeheer Deel A 1 AANVRAAG Aanvrager: Van Moerkerk konstructie en plaatwerk Soort inrichting:

Nadere informatie

versie oktober 2009 Stichting CKB, postbus 366, 2700 AJ Zoetermeer

versie oktober 2009 Stichting CKB, postbus 366, 2700 AJ Zoetermeer Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven versie oktober 2009 Stichting CKB, postbus 366, 2700 AJ Zoetermeer INHOUDSOPGAVE 0 Inleiding 1 0.1 Algemeen 1 0.2 Procesbenadering 2 0.3 Verhouding

Nadere informatie

Active House - Een internationale richtlijn

Active House - Een internationale richtlijn Active House - Een internationale richtlijn Specificaties voor woningen die meer produceren dan ze verbruiken 2e Editie 2 Inhoudsopgave Page Inleiding 4 Active House een stap voorwaarts! Visie 8 Gebouwen

Nadere informatie

Preventie van brand in land- en tuinbouw

Preventie van brand in land- en tuinbouw Preventie van brand in land- en tuinbouw September 2009 Algemene Directie Humanisering van de Arbeid Deze brochure werd samengesteld aan de hand van het eindwerk voor Preventieadviseur niveau 2 van de

Nadere informatie

Factsheets PGS 29 september 2012. Project IPO PGS 29. Een toelichting op de richtlijn voor opslagtanks

Factsheets PGS 29 september 2012. Project IPO PGS 29. Een toelichting op de richtlijn voor opslagtanks Factsheets PGS 29 september 2012 Project IPO PGS 29 Een toelichting op de richtlijn voor opslagtanks Factsheets PGS 29 september 2012 Op 11 december 2005 vond op de Buncefield olieterminal in Hemel Hempstead,

Nadere informatie

Ferrari 1100. Gebruikershandleiding

Ferrari 1100. Gebruikershandleiding Ferrari 1100 Gebruikershandleiding Copyright 2007, Acer Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Gebruikershandleiding Ferrari 1100 Oorspronkelijke uitgave: 10/2007 Acer behoudt zich het recht voor de

Nadere informatie

XMT 350 CC/CV Auto-Line

XMT 350 CC/CV Auto-Line OM-2254/dut 2008 07 Processen 219 485M Multiproces Lassen Beschrijving Lasstroombron XMT 350 CC/C uto-line www.millerwelds.com HNDLEIDING an Miller voor u Bedankt en gefeliciteerd dat u voor Miller hebt

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Refractometers en Polarimeters Pag 2. Spectrofotometrie Microplaatfotometers Pag 3 Pag 10. Viscositeit Pag 4. Oppervlaktespanning Pag 5

INHOUDSOPGAVE. Refractometers en Polarimeters Pag 2. Spectrofotometrie Microplaatfotometers Pag 3 Pag 10. Viscositeit Pag 4. Oppervlaktespanning Pag 5 EDITIE 19 Instrumenten voor fysisch, chemisch en biologisch onderzoek INHOUDSOPGAVE Refractometers en Polarimeters Pag 2 Spectrofotometrie Microplaatfotometers Pag 3 Pag 10 Viscositeit Pag 4 Oppervlaktespanning

Nadere informatie

INTRODUCTIE TOT DEZE UITGAVE

INTRODUCTIE TOT DEZE UITGAVE TOT DEZE UITGAVE Hoe stellen we zeker dat een product tijdens gebruik de omstandigheden aankan, waaraan het wordt blootgesteld. Dit zonder dat het product te zwaar of te duur wordt uitgevoerd? Het vakgebied

Nadere informatie

Informatie betreffende productveiligheid en regelgeving voor GE Digital Energy Smart Substation-producten. GE Digital Energy

Informatie betreffende productveiligheid en regelgeving voor GE Digital Energy Smart Substation-producten. GE Digital Energy GE Digital Energy Informatie betreffende productveiligheid en regelgeving voor GE Digital Energy Smart Substation-producten GE-publicatiecode: GET-20009 Copyright 2014 GE Multilin Inc. GE Digital Energy

Nadere informatie

Welke normen heb ik nodig voor mijn product of dienst?

Welke normen heb ik nodig voor mijn product of dienst? 1 Welke normen heb ik nodig voor mijn product of dienst? Opgesteld door dr.ir. H.J. de Vries 1, in samenwerking met onderwijsinstellingen, oktober 2003. Voor de meeste producten en diensten zijn er normen.

Nadere informatie

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding.

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. Over Megakeuze Megakeuze is opgericht in 2010 en is een vergelijkingswebsite op het gebied van consumentenelektronica. Elk product is professioneel gereviewd en beschikt over vele specificaties en duidelijke

Nadere informatie

MKB-Innovatiestimuleringsplan (MIT) 2015 Topsectoren: Chemie en Energie

MKB-Innovatiestimuleringsplan (MIT) 2015 Topsectoren: Chemie en Energie Regeling nationale EZ-subsidies, bijlage als bedoeld in artikel 3.4.2 eerste lid Bijlage 6 MKB-Innovatiestimuleringsplan (MIT) 2015 Topsectoren: Chemie en Energie Finale versie Topsector Chemie/ Topsector

Nadere informatie

Inland AIS Shipborne Equipment. Overeenkomstig de Standaard voor Tracking & Tracing van schepen in de binnenvaart

Inland AIS Shipborne Equipment. Overeenkomstig de Standaard voor Tracking & Tracing van schepen in de binnenvaart Addendum bij protocol 2007-I-15 Inland AIS Shipborne Equipment Overeenkomstig de Standaard voor Tracking & Tracing van schepen in de binnenvaart Operationele en functionele specificaties, testmethoden

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemeen... 1 1.1 Inleiding... 1 1.2 Gebruik werkwijzer... 1 1.3 Afbakening... 1 1.4 Soorten PBB... 3 1.5 Certificatie...

Hoofdstuk 1 Algemeen... 1 1.1 Inleiding... 1 1.2 Gebruik werkwijzer... 1 1.3 Afbakening... 1 1.4 Soorten PBB... 3 1.5 Certificatie... Copyright Dit document is eigendom van het Landelijk Expertisecentrum Brandweer BRZO (LEC). Het LEC verzorgt centraal en regionaal in heel Nederland ondersteuning bij brandweergerelateerde onderwerpen

Nadere informatie

Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen

Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen 13 Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen Richtlijn voor de brandveilige, arbeidsveilige

Nadere informatie

Eenheden van Leeruitkomsten (Learning Outcomes) Maintenance Technician in de Chemische industrie - EQF-niveau 4

Eenheden van Leeruitkomsten (Learning Outcomes) Maintenance Technician in de Chemische industrie - EQF-niveau 4 Eenheden van Leeruitkomsten (Learning Outcomes) Maintenance Technician in de Chemische industrie - EQF-niveau 4 vertaling: Kenteq, 2013-08-23 Gelieve niet te verspreiden zonder toestemming van de auteur

Nadere informatie

INSPECTIE-INSTRUMENT MAGAZIJNOPSLAG

INSPECTIE-INSTRUMENT MAGAZIJNOPSLAG INSPECTIE-INSTRUMENT MAGAZIJNOPSLAG NOVEMBER 2007 BELGISCHE SEVESO-INSPECTIEDIENSTEN Deze brochure is gratis te verkrijgen bij: Afdeling van het toezicht op de chemische risico s Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

NL - Instructie- en gebruikershandleiding UK - Installation and User manual

NL - Instructie- en gebruikershandleiding UK - Installation and User manual NL - Instructie- en gebruikershandleiding UK - Installation and User manual 0310 211 Innovation has a name. Inhoudsopgave / Table of contents NL Deze handleiding bestaat uit 2 talen. 1 - NL 2 - UK Handleiding

Nadere informatie

Energie-efficiency in gebouwen. Handboek voor Leerlingen

Energie-efficiency in gebouwen. Handboek voor Leerlingen Energie-efficiency in gebouwen Handboek voor Leerlingen Editie NL 1.1 - Oktober 2010 Bekijk de IUSES project website www.iuses.eu voor nieuwe en verbeterde versies. Disclaimer Dit project wordt gefinancierd

Nadere informatie

26/04/2015. 1.1 Netwerk structuren. 1.2 OSI 7-layer. 1.2 OSI 7-layer

26/04/2015. 1.1 Netwerk structuren. 1.2 OSI 7-layer. 1.2 OSI 7-layer 1.1 Netwerk structuren Ring / Token ring Mesh / Hybrid Ster Bus Daisy-chain Tree/Hierarchisch Full connected 1.2 OSI 7-layer OSI model geldt voor alle soorten communicatie 1. Fysieke laag - Spanning (volt)

Nadere informatie

Strategieën voor een groener datacenter. Business continuity management. EN 1047-2 biedt bouwconcept voor ict-beveiliging. bekabeling.

Strategieën voor een groener datacenter. Business continuity management. EN 1047-2 biedt bouwconcept voor ict-beveiliging. bekabeling. In samenwerkingen met datacenterworks april 2009 bekabeling Strategieën voor een groener datacenter management Business continuity management gebouwtechniek EN 1047-2 biedt bouwconcept voor ict-beveiliging

Nadere informatie