Praktijkleidersdag 2020: Beoordelen; samenwerken met de praktijk. Andries Scherpenzeel Wim van Ieperen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Praktijkleidersdag 2020: Beoordelen; samenwerken met de praktijk. Andries Scherpenzeel Wim van Ieperen"

Transcriptie

1 Praktijkleidersdag 2020: Beoordelen; samenwerken met de praktijk Andries Scherpenzeel Wim van Ieperen

2 Voorstellen Wim van Ieperen, assessor, docent DTO, examinator, lid van de examencommissie DTO. Andries Scherpenzeel, Docent DTO, trajectbegeleider, studieadviseur.

3 Wat willen jullie weten?

4 Inhoud workshop Beoordelen Visie achter leren en toetsen van praktijk Welke beroepsrollen zien wij binnen het SW Wat is een goede beoordeling: wat is de status van de beoordeling van de praktijkbegeleider? Wat is (zo) objectief (mogelijk) beoordelen Beantwoorden van jullie vragen Feedback Afsluiting

5 Visie achter het leren. de student leert vooral in samenwerking met anderen Kennis en vaardigheden worden steeds in relatie tot de beroepspraktijk aangeboden. Dialoog tussen deeltijdstudent, docent en professionals in de beroepspraktijk staat centraal De deeltijdstudent leert door zelf op onderzoek uit te gaan, zich zelf vragen te stellen en zich te verwonderen over hetgeen hij ontdekt.

6 Student Social Work? Vaardigheden: o.a. in positionpaper In staat tot kritische reflectie Heeft onderzoekend vermogen én kan evidence-based werken Coachen Kan omgaan met weerstanden Neemt initiatief V.w.b. praktijksituatie als DTO student: houdt zijn praktijkbegeleider op de hoogte organiseert de ontmoetingen zoekt actief naar relevante praktijksituaties die aansluiten bij de leeruitkomsten

7 Praktijkbegeleider Stimuleert Geeft gelegenheid/tijd (minimaal 1x in de 2 weken tijd) Is op de hoogte van eisen van Beroeps Product. Denkt mee met student Geeft feedback Beoordeelt(advies) mee (de student op verzoek informeert over de voortgang met behulp van formatieve beoordelingsgegevens) Werkt samen met trajectbegeleider. Helpend voor feedback: rollen in de kijkwijzer

8 Rol trajectbegeleider Begeleiden bij het opstellen van werkplan voor betreffende module. Feedback geven op proces en hbovaardigheden+ professionele ontwikkeling Geen inhoudsdocent Begeleidt/bewaakt het werkplekleren Onderhoudt contact met praktijkbegeleider (online)bezoek aan instelling/afdeling 1x per module

9 Hulpinstrument: Kijk Wijzer Waarom een kijkwijzer Professionele ontwikkeling SW? 4 beroepsrollen Vragen

10 4 beroepsrollen Agoog Verbinder Onderzoeker Ondernemer

11 Vragen aan de praktijk Komen de essentiële aspecten van beroepsgeschiktheid terug bij de beroepsrollen? Zo niet, wat mis je dan?

12 BEOORDELEN Studenten tonen hun leeruitkomst aan door het laten beoordelen van een of meerdere beroepsproducten, voorzien van theoretische verantwoording en reflectie waaruit blijkt dat het een geïntegreerde plaats heeft in de beroepspersoon. Praktijk geeft adviesbeoordeling, formeel stelt CHE beoordeling vast Naast het product worden er bewijzen via beoordelingen van anderen aangedragen volgens de 360 graden feedbackmethode: zelfbeoordeling; beoordeling door doelgroep; collegiale beoordeling (eventueel door medevrijwilligers); deskundige beoordeling door begeleider; video van een gesprek; etc.

13 Beoordeling: Welke zaken ervaren jullie als lastig als jullie beoordelen

14 Wat is helpend bij het Beoordelen

15 Toetsmatrijs De toetsmatrijs is bedoeld om de validiteit van de (deel)toets en de vragen te borgen en de betrouwbaarheid van de beoordeling te vergroten. Proces: Modulekaart- leeruitkomstindicator- Rubric( wat is O V G E) Elke toets heeft een toetsmatrijs.

16 Leeruitkomst 3.2 Je brengt samen met de cliënt zijn netwerk in kaart en onderzoekt samen de mogelijkheden van het bestaande netwerk. Je versterkt het op een duurzame manier en ondersteunt dit waar nodig. Je neemt het initiatief om volgens een gangbaar model, een netwerkbijeenkomst te organiseren. Dat doe je met behulp van relevante theorieën en strategieën Cesuur: De kandidaat behaalt voor de leeruitkomst een - Onvoldoende: Eén of meer indicatoren zijn onvoldoende - Voldoende: Alle indicatoren zijn ten minste voldoende - Goed: Minimaal 3 indicatoren zijn goed de andere indicator(en) zijn voldoende - Excellent:. indicator Voldoende goed 4 De student organiseert samen met de cliënt een netwerkbijeenkomst, onder meer om het netwerk duurzaam te versterken. 5 De student baseert zijn handelen op gangbare netwerkstrategieën. De student beschrijft de organisatie van een netwerkbijeenkomst en verwoordt hoe het netwerk duurzaam is versterkt De student beschrijft 2 relevante gangbare netwerk strategieën en verwijst naar relevante literatuur. Als voldoende + De student beschrijft stapsgewijs hoe hij de organisatie van de netwerkbijeenkomst heeft georganiseerd en verwoordt zijn ideeën over een vervolg Als voldoende + De student verantwoordt een eigen standpunt of visie ten aanzien van de gekozen netwerkstrategie.

17 Wat is het meest helpend voor de student? Hoe zou jij als student het formulier ingevuld willen hebben? Wat verwacht jij van jouw praktijkbegeleider?

18 Beoordeling docent 4 De student organi- seert samen met de cliënt een netwerkbijeenkomst, onder meer om het netwerk duurzaam te verster- ken. De student beschrijft de organisatie van een netwerkbijeenkom st en verwoordt hoe het netwerk duurzaam is versterkt. Als voldoende. De student beschrijft stapsge- wijs hoe hij de organisatie van de netwerkbijeenkomst heeft georganiseerd en verwoordt zijn ideeën over een vervolg. Je beschrijft stapsgewijs hoe de leger des Heils aanmelding gaat en welke vragen hier spelen. Hoe de ideeën voor het vervolg zijn kun je de volgende keer duidelijker beschrijven. PB:V 5 De student baseert zijn handelen op gangbare netwerkstrategieën. De student beschrijft 2 relevante gangbare netwerk strategieën en ver- wijst naar relevante literatuur. Als voldoende De student verantwoordt een eigen standpunt of visie ten aanzien van de gekozen netwerkstrategie. Netwerkstrategieën: methodiek krachtgericht werken Ook verwoord jij het gebruik van een ecogram. Verwoord de volgende keer ook waarom jij hiervoor gekozen hebt. PB: V

19 Praktijk Begeleider 4 De student brengt (waar mogelijk) met de cliënten de signalen in kaart met behulp van een signaleringsinstrument. 5 De student baseert je handelen op gangbare signaleringsmet hodieken. De student brengt de signalen van de cliënten/ burgers in kaart en hij beschrijft een signalerings-instrument passend bij de signalen. De student beschrijft 2 signaleringsmethodieken passend bij de signalen die je onderzoekt. Als voldoende + De student verwoordt een tweede signaleringsinstrument en verantwoord de gemaakte keuze. Tweede signaleringsinstrument is netwerkberaad met N. vrijwilliger, moeder en begeleider tevens kennismaking. Goed voorbereid ook na informeel overleg met collega s. Als voldoende+ De student verantwoordt een eigen standpunt of visie ten aanzien van de gekozen signaleringsmethodiek(en). Goed gebruik gemaakt van Triple-C methode, deze geeft duidelijk N. s behoeften weer. Maar ook hier zou het goed kunnen zijn om wat vaker naar de Bol-methode te kijken.

20 Wat is niet helpend feedback zonder toelichting. Vooral gericht op uitgevoerde taak (en niet op toekomstige taken/ontwikkeling). Gericht op zwakten.

21 Feedback Feedback helpt de student om bewust te worden van de kloof tussen wat verworven moeten worden en zijn huidige kennis, vaardigheden en begrip. Feedback begeleidt de student naar de vereiste acties om de gewenste kennis en vaardigheden te bereiken, maakt het leerproces meer transparant en is essentieel om de zelfregulatie van de student te stimuleren.

22 Vier niveaus Taakniveau Goed/fout. Literatuurverwijzing niet volgens APA. Procesniveau Zoek ook eens Relateer dit aan Wordt door studenten snel opgevat als taakniveau. Niveau zelfregulatie Vergelijk dit hoofdstuk nu eens met de beoordelingscriteria? Hoe past dit bij je vraagstelling? Persoon Altijd koppelen aan taak: knap dat je deze twee concepten zo met elkaar hebt weten te verbinden.

23 Feedback vanuit theorie in de praktijk Waar geven jullie feedback op en hoe? Just-in-time Balans positief negatief Feedback Feed-up Feedforward Feedback on Self, Self-regulation, Task, Process levels

24 Do beoordelen Laat student zo specifiek mogelijk aangeven wat hij/zij wil gaan doen Studenten coachen i.p.v. zelf teveel uitzoeken. Coach student concreet naar relatie met de desbetreffende leeruitkomst/ indicator: kijk mee naar de mogelijkheden in de organisatie. Geef relevante( zegt iets over LU/indicator) feedback. Geef feedback die passend is bij niveau + leeruitkomst. (complex/ zelfstandig/ theorie etc.)

25 Drie vragen over beoordelen Waar sta ik nu? Feedback Waar wil ik naar toe? Belang van doelen, criteria. Vage doelen gevaar van zelfoverschatting Wat ga ik doen om de kloof te overbruggen? Feed-up Feedforward

26 Hartelijk dank voor je aandacht Een mooie ontdekkingstocht rond je eigen professionaliteit