De nieuwe nota Wonen. 20 november 2019

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De nieuwe nota Wonen. 20 november 2019"

Transcriptie

1 De nieuwe nota Wonen 20 november 2019

2 Samen werken aan een thuis Korte introductie Waardwonen Waardwonen is een woningcorporatie die bijna woningen verhuurt in de gemeenten Lingewaard en Berg en Dal. We zijn er vooral voor mensen met een bescheiden inkomen. Waar we voor gaan? Dat is samengevat in één zin: Samen werken aan een thuis.

3 Bezit Waardwonen Wat hebben we? Type 2018 Eengezinswoningen 54,4 % Gelijkvloerse woningen 34.4 % Gestapelde woningen met trap 7,0 % Aanleunwoningen Onzelfstandig/ zorg 2,5 % 1,7 %

4 Huurprijzen Gemiddelde score sector Huur in % maximaal toegestaan Gemiddelde score Gemiddelde huur sector ,7 % 71,6 %

5 Huurverhogingen Gemiddelde Waardwonen Gemiddelde 1,33% 2,4 % 0,68% 1,9 % -1,07% 1,6% 0,77% 2,3 % Nederland

6 Trends & ontwikkelingen (Companen) Toegenomen druk op de woningmarkt sinds 2015 in koop en huur Voortgaande vergrijzing en ontgroening Vestigingsoverschot gezinnen, vertrekoverschot jongeren Toenemende vraag geclusterd wonen Druk op leefbaarheid door concentratie kwetsbare doelgroepen

7 Kwalitatieve speerpunten (Companen) - Bouwen voor ouderen: levensloopbestendige woningen bouwen, minimaal rollator toegankelijk (2 sterren). Ook aandacht voor toegankelijkheid omgeving. - Appartementen / kleine woningen bouwen in plaats van ruimere eengezinswoningen. - Bouwen voor 1- en 2-persoonshuishoudens: kleinere goedkopere woningen. Circa 45 m2, gestapeld, aanpasbaar, energetisch goed. - Flexibel bouwen voor meerdere doelgroepen en eventueel experimenteel bouwen. - Beschermd wonen met zorg beschouwen we als kernoverstijgend en voorzien in een regionale behoefte.

8 Starters Tijdelijke / flexibele woningbouw (lange levensduur) Kansen voor starters door prestatieafspraken (hand out)

9 Gewenste groei sociale huur (Companen) exclusief Gendt Toename van aantal SH-woningen tot 2033: Lingewaard Angeren: Bemmel: Doornenburg: Haalderen: Huissen: Totaal: (40 EGW 20 MGW) (70 EGW 30 MGW)

10 Hoe gaat Waardwonen hierop anticiperen? Momenteel actualiseren wij onze portefeuillestrategie Nieuwbouw Groei van de portefeuille 50 flexibele / tijdelijke starterswoningen Forse opgave geclusterd wonen

11 Kunnen we de groeiambitie zelfstandig realiseren? De volgende contouren worden nu duidelijk: Verkoopvijver wordt (beperkt) vergroot, vanwege versnipperd bezit in relatie tot verduurzamingsopgave Liberalisatievijver blijft gelijk (woningen ca 200 punten) Gezocht naar mogelijke herontwikkelingslocaties (sloop/nieuwbouw, waarbij eengezinswoningen worden vervangen door groter aantal kleinere woningen) Tekort aan ontwikkellocaties! gesprek met gemeente

12 Wonen en Zorg Geclusterd wonen mensen met een zorgvraag Beschermd wonen Opplusbeleid Waardwonen 2017 Mensen kunnen langer comfortabel in eigen woning wonen. Voorzieningen niet meer vergoed door de WMO. In 2018 ruim 50 x gebruik van gemaakt: we gingen uit van 15 aanvragen

13 Leefbaarheid Druk op leefbaarheid neemt toe door toename kwetsbare groepen. Dit vergt goede afstemming tussen corporatie, gemeente en zorg & welzijnsinstellingen Steeds meer mensen met verward gedrag betekent meer aandacht voor de woonomgeving bij terugkeer. Samenwerken om tolerantie in de wijken te vergroten Start buurtbeheerders hele positieve ervaringen

14 Duurzaamheid Waardwonen brengt in 2022 hele bezit naar gemiddeld label A. Een van de koplopers Uitgangspunt: kosteloos voor zittende huurder geen huurverhoging Waardwonen neemt deel aan overleg Zilverkamp Wijk van de Toekomst. Waardwonen ontwikkelt momenteel duurzaamheidsbeleid, waarin onder meer aandacht wordt besteed aan het CO2-neutraal maken van haar bezit - Aandachtspunten: Circulair bouwen Tijdelijke en flexibel bouwen CO2 footprint klimaatadaptatie