Scenario Realisatie Prognose Geselecteerd: 1.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Scenario Realisatie Prognose Geselecteerd: 1."

Transcriptie

1 Scenario ( x 1.000) Croco Company Selecteer scenario: 1 Prognose 1. Basisscenario Geselecteerd: 1. Basisscenario Omzetgroei % 15,0% 19,1% 16,0% 3,6% 15,0% 14,0% 13,0% 12,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% Kostprijsverkopen in % van omzet 18,2% 16,8% 15,1% 15,2% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% Operationele kosten in % van omzet 27,3% 24,4% 22,4% 22,2% 22,0% 21,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 1. Basisscenario Omzetgroei % 15,0% 19,1% 16,0% 3,6% 15,0% 14,0% 13,0% 12,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% Kostprijsverkopen in % van omzet 18,2% 16,8% 15,1% 15,2% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% Operationele kosten in % van omzet 27,3% 24,4% 22,4% 22,2% 22,0% 21,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 2. Optmistisch scenario Omzetgroei % 15,0% 19,1% 16,0% 3,6% 16,0% 17,0% 18,0% 19,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% Kostprijsverkopen in % van omzet 18,2% 16,8% 15,1% 15,2% 15,0% 15,0% 14,0% 14,0% 13,5% 13,5% 13,5% 13,5% Operationele kosten in % van omzet 27,3% 24,4% 22,4% 22,2% 22,0% 21,0% 20,0% 19,0% 18,0% 18,0% 18,0% 18,0% 3. Pessimistisch scenario Omzetgroei % 15,0% 19,1% 16,0% 3,6% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% Kostprijsverkopen in % van omzet 18,2% 16,8% 15,1% 15,2% 15,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% Operationele kosten in % van omzet 27,3% 24,4% 22,4% 22,2% 22,0% 23,0% 24,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 4. Alternatief scenario Omzetgroei % 15,0% 19,1% 16,0% 3,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Kostprijsverkopen in % van omzet 18,2% 16,8% 15,1% 15,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Operationele kosten in % van omzet 27,3% 24,4% 22,4% 22,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

2 Winst- en verliesrekening ( x 1.000) Croco Company Netto omzet Overige inkomsten Totaal omzet Kostprijs verkopen Brutowinst Operationele kosten Operationeel resultaat (EBITDA) Amortisatie Afschrijvingen Winst vóór fin. resultaat (EBIT) Financiële baten Financiële lasten Financieel resultaat Resultaat gewone bedrijfsvoering Buitengewone baten Buitengewone lasten Buitengewoon resultaat Resultaat voor belastingen (EBT) Belastingen Netto bedrijfsresultaat (EAT) Dividenduitkering Netto resultaat na verdeling

3 Winst- en verliesrekening Selecteer variabelen: Brutowinst Resultaat gewone bedrijfsvoering Brutowinst Resultaat gewone bedrijfsvoering

4 Balans ( x 1.000) Croco Company ACTIVA Financiële vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Vaste activa Liquide middelen Debiteuren Voorraden Overige vlottende activa Vlottende activa TOTAAL ACTIVA PASSIVA Kapitaal Ingehouden winsten Eigen vermogen Crediteuren Overlopende passiva Kortlopende leningen Kort vreemd vermogen Langlopende leningen Voorzieningen Latente belastingen Lang vreemd vermogen TOTAAL PASSIVA Balans in evenwicht? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nee Verschil

5 Balans Selecteer variabelen: Kort vreemd vermogen Lang vreemd vermogen Kort vreemd vermogen Lang vreemd vermogen Vermogensaansluiting ( x 1.000) Croco Company Eigen vermogen Kapitaal Ingehouden winsten Netto bedrijfsresultaat (EAT) Uitgifte aandelen (terugkoop) Dividenduitkering Eindsaldo

6 Kasstroomoverzicht ( x 1.000) Croco Company Operationele kasstroom Netto bedrijfsresultaat (EAT) Amortisatie Afschrijvingen Mutatie voorzieningen Latente belastingen Wijzigingen in werkkapitaal Debiteuren Voorraden Overige vlottende activa Crediteuren Overlopende passiva Wijzigingen in netto werkkapitaal Totale operationele kasstroom Investeringskasstroom Investeringen in fin. vaste activa Investeringen in imm. vaste activa Investeringen in mat. vaste activa Totale investeringskasstroom Financieringskasstroom Kortlopende leningen (aflossingen) Langlopende leningen (aflossingen) Dividenduitkering Aandelenuitgifte (terugkoop) Totale financieringskasstroom Totaal mutatie liquide middelen

7 Kasstroomoverzicht Selecteer variabelen: Totale operationele kasstroom Totale investeringskasstroom Totale financieringskasstroom Totaal Totale operationele kasstroom Totale investeringskasstroom Totale financieringskasstroom Totaal

8 Kengetallen ( x 1.000) Croco Company Rendement Brutowinstmarge 81,8% 83,2% 84,9% 84,8% 85,0% 85,0% 85,0% 85,0% 85,0% 85,0% 85,0% 85,0% Nettowinstmarge 25,5% 31,8% 36,8% 37,8% 36,2% 39,2% 42,1% 41,8% 43,1% 42,6% 43,4% 44,2% Rendement op totaal vermogen (RTV) 8,1% 10,9% 12,6% 11,7% 12,3% 13,8% 15,0% 14,9% 15,0% 14,3% 14,4% 14,3% Rendement op eigen vermogen (REV) 20,5% 26,1% 27,5% 23,0% 24,3% 24,0% 23,1% 21,0% 19,5% 17,5% 16,6% 15,8% Rendement op vaste activa 13,0% 18,7% 25,1% 26,6% 27,0% 33,7% 40,2% 44,9% 56,2% 59,8% 67,4% 86,3% Break-even jaaromzet ( ) Break-even maandomzet ( ) Solvabiliteit Solvabliteitsratio (EV/TV) 39,7% 43,6% 47,6% 53,4% 53,7% 61,0% 67,9% 73,8% 79,5% 84,2% 88,5% 92,0% Interestdekking 5,0 6,7 8,5 8,9 9,4 12,4 15,8 20,6 26,7 28,9 32,2 35,8 Liquiditeit Current ratio 6,0 9,4 8,3 10,3 9,8 12,2 13,6 16,3 19,0 20,3 22,1 23,9 Quick ratio 5,0 8,3 7,6 9,5 9,1 11,7 13,2 16,0 18,7 20,0 21,8 23,6 Netto werkkapitaal Activiteit Debiteurendagen 99,5 80,8 67,2 63,7 56,4 46,7 38,1 31,8 27,6 23,9 20,7 17,8 Omloopsnelheid voorraad 1,0 1,2 1,1 1,1 1,4 2,0 3,1 4,2 4,6 5,1 5,6 6,2 Omlooptijd voorraad (dagen) 365,0 315,2 333,3 327,0 264,5 183,2 118,9 86,8 78,9 71,8 65,2 59,3 Kasstromen Operationele kasstroom Investeringskasstroom Financieringskasstroom Totale kassstroom