Beurskroniek. omdat meten, weten is. Inleiding. (O)XO is géén spelletje

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beurskroniek. omdat meten, weten is. Inleiding. (O)XO is géén spelletje"

Transcriptie

1 Beurskroniek Inleiding Twee vliegen in een klap. We tonen nog een manier om op een objectieve wijze steun- en weerstandslijnen te bepalen met behulp van XO grafieken. Het is alweer een tijdje geleden dat we nog XO grafieken behandelden en grijpen meteen de opportuniteit om aan te tonen hoe je (O)XO is géén spelletje Terug aan de eerste zin van wat weer een flink artikel beloofd te worden in omvang. Maar niet getreurd, we houden het simpel en wie zich een beetje concentreert die slepen we er wel doorheen tot het einde. Eerst en vooral veronderstelt dit artikel dat je weet hoe XO grafieken tot stand komen (of tenminste hoe je ze leest). Ik probeer het hier in één alinea samen te vatten maar voor alle details verwijs ik U graag door naar BK1-6. Hier gaan we. Op een XO grafiek zijn alternerend kolommen te zien van X en en O s. Een X- kolom stijgt alleen maar. Telkens als de prijs voldoende stijgt zet men de bijhorende X en erbovenop. Het omgekeerde geldt voor de O-kolommen waar men telkens O s onderaan toevoegt als de prijs verder zakt. Om over te gaan van een X naar een O kolom moet je in één keer drie O s kunnen zetten vanaf de hoogste X. Zolang dit niet kan blijf je bij je X-kolom. Idem dito voor de overgang van een O naar een X-kolom. Pas als je drie X en in één keer kunt toevoegen vanop de laagste O wordt de omslag gedaan. Sommigen zullen zich nu afvragen wat de eenheid is van één X of O. Hiertoe moet omdat meten, weten is een eenvoudig handelssysteempje kunt opbouwen op dit soort grafieken. Tot slot is er onze TA Flash daar we, net zoals in de laatste nummers, weinig plaats hebben voor volledige analyses. Maar daar spenderen we dan terug wat meer aandacht aan in het volgende kwartaal. We weten het voorlopig goedgemaakt door een flinke TA Flash deze keer. Veel leesplezier! men het interval dat één X of O voorstelt natuurlijk als parameter bij de grafiek definiëren. Neem je bijvoorbeeld een interval van 5 op een aandeel dat in de buurt van 1 hangt dan zou het wel eens heel lang kunnen duren vooraleer je er ook maar één kruisje kunt bijzetten op je grafiek. Neem je dan weer een interval van 0,01 dan heb je het meest detail in je XO grafiek en volgt die ook nauwer de bochten waarin de prijsgrafiek zich wringt. Het idee achter dit soort grafieken is dat je de tijd die klassiek op de X-as van de grafiek staat uit het plaatje wegneemt. Je filtert dus ruis uit je grafiek. Als je interval voor één X of O bijvoorbeeld op 1 staat ingesteld dan kan het best zijn dat het aandeel twee maanden aan een stuk niet meer beweegt dan 1 in beide richtingen. Bijgevolg verandert er aan de XO grafiek in die twee maanden helemaal niets. Bewegingen kleiner dan 1 worden in dat geval immers als ruis beschouwd en onderdrukt. Hopelijk is het hiermee principieel duidelijk hoe je een XO grafiek leest. Maar hoe interpreteer je ze nu? Wat doe je er m.a.w. mee. Wel, net zoals bij candlestick grafieken en gewone lijngrafieken kennen ook XO grafieken hun eigen specifieke patronen. Zo spreekt men bijvoorbeeld van een koopsignaal als een X-kolom hoger gaat dan z n voorgaande en van Beurskroniek Jaargang 2 - Nummer 11 1/11

2 een verkoopsignaal als een O-kolom lager gaat dan de vorige. Daar het niet de bedoeling is van dit artikel om alle aspecten van XO grafieken uit de doeken te doen (daarvoor hebben we immers een gans boek nodig zie boekbespreking in BK1-6). We lichten enkel de voor deze discussie, handelend over het objectief bepalen van steun- en weerstandslijnen en niveaus, toe. 1. Steun en weerstand Nemen we even het idee over van een X- kolom die hoger gaat dan de vorige dan kunnen we dit principe opentrekken om een cijfermatige interpretatie te geven aan het belang van dergelijk signaal. We gaan niet alleen kijken naar de vorige kolom maar we kijken in het verleden hoever, in aantal, de laatste kolom ligt die dit niveau ook heeft bereikt. Figuur 11.1 Weerstandsniveaus op XO grafieken. Een voorbeeld heb je in figuur Het blauwe vierkantje duidt aan dat deze kolom X en hoger gaat dan de voorgaande. Maar niet hoger dan de X- kolom daar nog eens vóór. Daarom geven de dit een cijfer 1 als maat voor de significantie van dit niveau als weerstand. De 1 staat dus a.h.w. voor: doet het beter dan 1 kolom ervoor. Nemen we het groene vierkantje dan zien we dat deze hoger raakt dan twee X-kolommen ervoor. Bijgevolg krijgt deze het cijfer 2. Analoog kunnen we dus cijfers gaan kleven op elke X kolom als maat voor de kracht waarmee hij weerstanden doorprikt. Of nog aan elk prijsniveau kunnen we een maat geven voor de weerstand die ze biedt door het aantal X-kolommen te tellen die eronder blijft steken. Lopen we het rijtje verder af van gekleurde vierkantjes in figuur 11.1 dan krijgen we volgende waardebepaling: - rood : 6 - geel : 8 - paars: minstens 11 (we kunnen op de grafiek niet verder naar links kijken) Samengevat: hoe hoger het getal hoe belangrijker de doorbraak is (en de weerstand dus was). Dezelfde redenering kan uiteraard nog eens helemaal overgedaan worden voor O-kolommen. Maar dit laten we aan de lezer over. 2. Trendlijnen Een tweede zeer goeie eigenschap van XO-grafieken is hun opbouw op een raster. Hierdoor krijgen we dat alle trendlijnen zeer makkelijk op een objectieve manier kunnen worden bepaald. Ze hebben immers allemaal een helling van 45. Hierbij merken we toch graag even op dat je nog altijd vrij bent om andere lijnen te teken maar gezien het karakter van deze grafieken en de manier waarop ze tot stand komen zijn de lijnen op 45 vrij belangrijk en uitermate objectief te bepalen (en aldus even makkelijk in een algoritme te gieten). Een stuk van ons onderzoek focust zich momenteel op het belang van andere lijnen op XO grafieken (die van deze 45 afwijken). Ook daar mag je dus later meer over verwachten in deze nieuwsbrieven. Ziezo. Rest ons nog een woordje te vertellen over die éne parameter die het interval vastlegt die één X of O bepaalt. De officiële term voor dit interval is de box size. Dat interval is eigenlijk een maat voor jouw comfortgevoel. Hoe breder je het zet hoe geruster je er in bent. Bedot alleen jezelf niet door het achteraf te verbreden om je maar een excuus te geven je aan het aandeel vast te klampen. Kies je instelling en zet consequent je SL op basis daarvan. Er zijn verschillende technieken om deze te kiezen (en die vind Beurskroniek Jaargang 2 - Nummer 11 2/11

3 je ook terug in software en sites zoals stockcharts): - traditioneel: hierbij wordt een interval genomen dat wijzigt met verschillende schijven waarin de prijs valt. Zo heb je $0,25 als box size voor aandelen onder de $5, vanaf $5 tot $10 is de box size dan $0,5, enz - procentueel: hier wordt een bepaalde procentuele stijging/daling verwacht alvorens een nieuwe X of O opgetekend kan worden. In absolute waarde neemt de box size dus toe naarmate je hoger gaat in de kolom. - atr: De average true range is één van de vele maten voor volatiliteit. Door de box size hieraan te koppelen krijg je een box size die zich aanpast naar de volatitliteit. Bij hoge volatiliteit dempt dit dus de beweging wat, terwijl bij lage volatiliteit er wat meer ingezoomd wordt. - vast (user defined): Hier kun je als gebruiker zelf een constante waarde opgeven voor de box size. Hou dan wel rekening met de absolute prijs van het aandeel. Een box size van $1 voor een aandeel dat $1 noteert, betekent dat het aandeel moet verdubbelen of praktisch nul worden eer ook maar één X of O zou opgetekend worden. Betrekkelijk zinloos lijkt ons dat. Kies je daarentegen een box size van $0.01 dan krijg je maximaal detail (inclusief de ruis die je met die soort grafieken natuurlijk juist wil wegfilteren). Als het gaat om het tekenen van trendlijnen heb je uiteraard wel maximale precisie. Dit deden we voor jullie ter illustratie in figuur Figuur 11.2 XO grafieken om (objectief) steunlijnen te detecteren Beurskroniek Jaargang 2 - Nummer 11 3/11

4 Figuur 11.3 XO breakout trading system. Beurskroniek Jaargang 2 - Nummer 11 4/11

5 XO breakout trading system Voor de gelegenheid toon ik jullie één van mijn trading systeempjes die ik zelf ontworpen heb en die in alle omstandigheden zichzelf lijkt te bewijzen. Maar wees gewaarschuwd, de belangrijkste factor in het succesvol toepassen van dit (en waarschijnlijk alle trading systemen wat dat betreft) ben JIJZELF! En om dit systeempje nauwgezet toe te passen is soms wat geduld nodig. Een zeldzame eigenschap in dit instant tijdperk. Maar we komen er zo dadelijk op terug. Klaar? Daar gaan we. Het handelssysteem kent drie stappen. Twee ervan ken je ongetwijfeld als de noodzakelijke onderdelen van elke afgeronde transactie, met name het kopen en het verkopen. Omdat het hier gaat om een systeempje dat long gaat (dus van een stijging probeert te profiteren) noemen we de aankoop de entry en de verkoop de exit. In een systeem dat short zou de verkoop de entry genoemd worden (d.i. het innemen of openen van de shortpositie) en de aankoop de exit. Net omgekeerd dus. Je sluit dan immers je positie af door het terug aankopen/aanzuiveren van de aandelen die je short staat (in het rood staat en dus nog moet teruggeven). De derde stap (die eigenlijk de eerste is) noemen we de setup. Dit is een trigger (lees: een alarmpje) dat ons zegt dat we ons klaar mogen maken om te kopen. We wachten evenwel tot we een entry signaal krijgen om ons te engageren. De setup is dus als het ware de voorwaarde waaronder een entry toegelaten wordt. Intermezzo Hierbij even opmerken dat een trading systeem zich niet hoeft te beperken tot enkel longposities (een long systeem) of enkel shortposities (een short systeem). Een systeem dat ze allebei gebruikt, noemen we een hybride systeem. En om het theoretische plaatje volledig te schetsen vermelden ook nog even een swing trading systeem. Volgens de pure definitie is dit een systeem dat altijd een positie aanhoudt. Het afsluiten van een long positie (door een verkoop van de aandelen) gaat in dergelijk systeem dus automatisch gepaard met het innemen van een shortpositie (je verkoopt dus netto meer aandelen dan je in bezit hebt). Omgekeerd wordt terug automatisch een longpositie ingenomen als de shortpositie afgesloten wordt (het systeem dirigeert dus om netto meer aandelen aan te kopen dan het short staat). Kortom swingtrading betekent dat je op elk moment ofwel een shortpositie ofwel een longpositie hebt. Bon. Het systeempje dat ik zodadelijk dus uit de doeken ga doen illustreer ik met enkel longposities. Op een analoge manier zou je evenwel het systeem kunnen uitbreiden naar shortposities. Laat ons, macht der gewoonte, maar even beginnen met de regels, dan hebben we dat alvast gehad: 1. Voorbereiding a. Neem een XO grafiek met een compressiefactor waarbij je je comfortabel voelt. Wij tekenen in onze illustratie een X of een O op van zodra de beweging groter is dan de ATR (average true range zie BK1-14) maar je kunt ook een vast interval kiezen als je ATR even buiten het plaatje wenst te houden. Neem dan bijvoorbeeld $0.25. b. Teken alle weerstandslijnen die minstens een, door U bepaald, aantal kolommen kan overspannen zonder een kolom X en of O s te snijden. Wij nemen voor de illustratie 5 kolommen. Dit deden we op figuur 11.2 met de dikke rode lijntjes. c. Doe hetzelfde voor de steunlijnen. Op figuur 11.2 zie je die in het blauw. Beurskroniek Jaargang 2 - Nummer 11 5/11

6 Opmerking: Wij tekenden voor deze ene keer meer steun en weerstandslijntjes dan dewelke voor dit algoritme van belang zijn om je ook te laten nadenken welke nu in aanmerking komen en welke niet. Simpel dus. Diegene die 5 kolommen of meer overspannen zonder X en of O s te raken. 2. Setup a. Pas als een kolom X en boven een weerstandslijn uitkomt, wordt onze setup getriggered. Dit is dus de absoluut noodzakelijke voorwaarde die moet gelden alvorens een we entry mogen overwegen. Op figuur 11.2 worden de setups aangegeven door de blauwe pijlen wijzend naar een blauwe cirkel. b. De setup blijft geldig tot een (blauwe) steunlijn wordt geschonden (aangegeven door de blauwe vierkantjes). Op zo n moment wordt onze license to buy onmiddellijk ingetrokken. Je zit dus afwisselend in een toegelaten zone en een verboden zone wat kopen betreft. 3. Entry Iedere keer dat een X-kolom hoger gaat dan de vorige kopen we. Dit wordt op figuur 11.2 aangegeven door de groene vierkantjes. Tenminste als we met een geldige setup zitten. M.a.w. als de laatste trendlijn die doorprikt werd een weerstandslijn (rood) was en geen steunlijn (blauw). Als we dus laatst een blauw vierkant hadden mogen we niet kopen. Een blauwe pijl met dito cirkel zorg zorgt wel voor toegelaten entries. 4. Exit Als we in een positie zitten wordt deze onmiddellijk afgesloten bij de overgang naar een kolom met O s. Aangezien de omslag naar een nieuwe kolom maar gebeurt bij een overbrugde afstand van 3 keer het vooraf bepaalde interval (compressiefactor) kunnen we onze aandelen pas kwijt bij de derde O (want de eerste O s van een kolom zijn er dus meteen drie). Deze verkopen worden op figuur 11.2 aangeduid met rode vierkantjes. Opmerking; Zolang de setup geldig is (dus niet werd geneutraliseerd doordat een steunlijn sneuvelde blauw vierkantje) kun je verschillende entries en daaropvolgende exits hebben. Als de kolom X en maar hoger gaat dan de vorige kolom. Laat ons nu even kijken naar de resultaten van dit systeem zoals uitgevoerd op de grafiek in figuur 11.2: aankoop verkoop bruto rendement netto rendement 1,82 1,75 0,96 0,93 2,03 2,31 1,14 1,10 2,52 3,43 1,36 1,32 3,22 3,22 1 0,97 2,94 2,73 0,93 0,90 3,01 3,78 1,26 1,22 3,57 3,99 1,12 1,08 2,38 2,24 0,94 0,91 totaal 1,83 1,43 op jaarbasis 20,35 4,20 Beurskroniek Jaargang 2 - Nummer 11 6/11

7 buy & hold 1,26 4,2 3,33 3,23 De kolom bruto rendement is niets meer dan de verkoopprijs gedeeld door de aankoopprijs. Dit geeft ons de HPR (HPR staat voor holding period return zie BK 2.7). Dit is in feite niets meer dan je winst of verlies maar als factor (niet als percentage). Zo betekent een HPR van 0,96 eigenlijk een verlies van 4% terwijl een HPR van 1,14 staat voor 14% winst. De reden waarom we dit zo noteren is om dat we deze factoren gewoon kunnen vermenigvuldigen (percentages kun je niet optellen of vermenigvuldigen). Als we alle getallen in de kolom bruto rendement vermenigvuldigen krijgen we onze totale return (of in de terminologie van BK2-7 de TWR of terminal wealth relative). Deze 1,83 staat dus voor een totaal rendement nadat we alle transacties hebben gedaan van 83%. De kolom netto rendement is niets meer dan een aanpassing van het bruto rendement na aftrek van transactiekosten (commissie, beurstaks, slippage, ). Hiervoor hebben we 3% genomen. We bekomen dus het netto rendement in ons geval door het bruto rendement te vermenigvuldigen met 0,97 (-3% dus). Dit om onze systeem realistisch te benaderen. Theorie is mooi maar in de echte wereld is er wel degelijk een verschil tussen theoretische winst en netto rendement. Vandaar deze kolom. Halen we de verhandelingskosten er af dan houden we een TWR over van 1,43 of nog 43% winst. Aanschouw het hallucinant effect dat gecumuleerde transactiekosten hebben op je kapitaal. Van de theoretische winst (83%) schiet er na afloop nog slechts de helft (43%) aan netto rendement over! Onderschat dus nooit het voordeel van een goedkopere broker. Hoe goed is dit resultaat nu? Hiervoor moeten we gaan kijken hoe lang we in de markt zaten (en dus aan risico blootgesteld waren) in vergelijking met een buy & hold strategie. Maar laat het ons meteen even nog interessanter maken en veronderstellen dat je met een glazen bol kon kopen op het laagste punt en verkopen op het hoogste. Dit is een afstand van $1,26 naar $4,20 of een HPR van 4,20/1,26 = 3,33. Eerlijkheidhalve halen we hier ook de eenmalige transactiekosten vanaf en bekomen we 3,33x0,97 = 3,23 (of +223%). Niet slecht maar dan moet je natuurlijk wel op het laagste punt kopen en op het hoogste verkopen (en alle tijd ertussen toch een dik jaartje op je positie blijven zitten). Met het XO breakout systeem hebben we een HPR van 1,43 maar wel met een market exposure van amper 3 maand. Als we dit annualiseren om het vergelijkbaar te maken met het jaar buy & hold dan hebben we dat we dit 4 keer zouden hebben kunnen herhalen in die tijd. Het geannualiseerd rendement van 1,43 wordt met andere woorden (1,43) 4 (of voluit 1,43x1,43x1,43x1,43) wat goed is voor een vergelijkbare HPR op jaarbasis van 4,20 of een rendement van 320%. Dat is 100% meer dan bij de buy & hold strategie. Ok, ik hoor er al afkomen van dat is in theorie maar Correct je kunt hetzelfde geen 4 keer herhalen. Maar het geeft wel aan dat met een tradingsysteem (dat niet eens zo moeilijk is om te begrijpen) je je geld veel minder lang hoeft bloot te stellen aan risico (en het ondertussen ergens anders kunt laten renderen). Bovendien zou een te vroeg of te laat instappen en idem dito voor het uitstappen het rendement van de buy & hold strategie alleen verder naar beneden halen. En wie kan er exact bodems of toppen mikken. Juist, al die mensen met een eigen eiland ter grote van Hawaï. Merk tenslotte op dat er ook een paar valse signalen met bijhorende kleine verliezen tot de transacties behoren. Maar dat, beste mensen, is part of the game. Je kunt geen ei bakken zonder schalen te breken en daarmee komt de aap uit de mouw. Het succes van dergelijk systeem zit hem in degene die het gebruikt. Het vergt discipline om op zo n momenten terug met verlies te verkopen en vervolgens niet achter de koers aan te hollen als je ziet dat een stijging alsnog ingezet wordt. Of juist toch terug te kopen als het technisch plaatje verbetert en het systeem je zegt terug te kopen maar hoger. Zoiets gaan in tegen onze menselijk natuur en is dus zeer moeilijk om nauwgezet toe te passen. Beurskroniek Jaargang 2 - Nummer 11 7/11

8 TA Flash Scherm I - wekelijks FCEL - RSI en koers flirten beide met hun weerstandslijn - Opgaande steunlijn sinds januari opnieuw met succes bevestigd - Eenmaal voorbij de $7 kan het flink hoger - 13 weeks EMA stijgt momenteel (nog) niet maar vertoont wel een stijgende trend sinds januari van dit jaar. DYMTF - 13 weeks EMA dalend - Hier komt de steun op 1.1 mooi tot z n recht - Het is nu de vraag of de 1.15 opnieuw kan genomen worden maar voorgoed dit keer FCSE - We haalden het al een aantal keer aan dat hier het technisch plaatje zeer mooi oogt. - Stijgende driehoek tegen de weerstand van $1.4. Deze zou deze week wel eens kunnen sneuvelen. - Kijk ook naar het volume waarmee dit gebeurt. Dit trok de laatste dagen immers al ietwat aan. - MACD histogram staat al positief en Force Index lijkt te zullen volgen - 13 weeks EMA is stijgend IVAN - 13 weeks EMA houdt de puristen van het triple screen trading systeem zeker tegen om nu reeds te kopen. Maar de kans op een uitbodeming is er misschien al wel Scherm II dagelijks - 50 daags SMA staat in de steigers en klaar om het te winnen van het 200 daags SMA - Koers nam met succes de weerstandslijn die z n omkering naar steun ondertussen bevestigde - 21 mei was een schoolvoorbeeldje van hoe je met een BS perfect op tijd kon instappen - Getuigde de voorbije week wel van sterke steun van de zone $1-$1.05, zoals ook vorige keer in ons prijshistogram aangetoond. - Op 23/5 was het duidelijk dat het aandeel z n weerstandslijn niet zou kunnen innemen. Daar hadden we met winst afscheid moeten nemen. Uiteraard deed een SL voor ons wat wij zelf niet konden. - Flinke positieve divergentie tussen koers en MACD histogram, evenwel niet bevestigd door een divergentie met ook Force Index. Twijfel alom dus. - Bevestigt grosso modo wat we al in scherm I zien. - Dubbele bodem gevormd met flinke positieve divergentie op zowel MACD histogram als Force Index - RSI doorbrak reeds z n weerstandslijn en MACD histogram staat reeds in positief gebied. Beurskroniek Jaargang 2 - Nummer 11 8/11

9 HEB - Bullisch harami candlestick patroon RMBS - Eerste tekenen van een trendomkeertje. Zet deze op je watchlist. /$ - Koers zoekt steun op z n 13 weeks EMA. Eenmaal daardoor is het vrije val en is de trendomkeer een feit - Deze is zeker en vast nauw in de gaten te houden. Alleen een flinterdun weerstandslijntje staat een flinke stijging in de weg. - Een waarschuwingssignaal werd deze week gegeven dat het aandeel reeds flink goedkoper was. Maar er staat nog heel wat weerstand voor de deur eer we van een heropstanding kunnen spreken. Misschien kunnen we al denken aan een dubbele bodem? - Idem dito hier - De koers klampt zich wanhopig vast aan het 50 daags SMA waar hij doorviel. Dit zou wel eens de voorbode kunnen zijn van de trendomkeer waarop alle divergenties van de laatste maand(en) allusie maakten. Vraag & antwoord I k las op het forum je commentaar (i.v.m. mensen blijvend een rad voor de ogen laten draaien). Zelf ben ik ook zo dwaas geweest op te lang in een aandeel te zitten. Als jonge - onervaren - belegger is het niet altijd gemakkelijk om een goeie keuze van aandelen te maken. Zelf ben ik ook geabonneerd op een ander blad en de tips zijn tot hiertoe allemaal redelijk verlieslatend. De tips komen veel te vroeg, de koers zakt daarbij eerst nog eens twintig procent, om vervolgens na enkele maanden terug op hetzelfde niveau te komen. Geld dat beter en efficiënter kon belegd worden. Hoe kan je op zoek gaan naar degelijke aandelen? Persoonlijk heb ik qua biotech een positietje genomen in Sonus Pharmaceuticals. Dit bedrijf communiceert veel duidelijker en haalt z'n deadlines wel, maar ja: wie moet je nu nog geloven? Waar haal je nu in godsnaam nog degelijke informatie? Wie probeert koersen te manipuleren door fake reclame en wie niet? Moeilijk! Sta mij toe met enkele verschillende puntjes te antwoorden: - Veel blaadjes beperken zich vaak tot het geven van tips zonder daarbij het waarom te geven. En ofwel doen ze dit enkel op fundamentele basis ofwel enkel op technische basis. Wie enkel op fundamentele basis werkt heeft een extra vangnet (zeker als je de aandelen onder hun intrinsieke waarde koopt met een margin of safety zoals value investors à la Buffett dit betitelen). Het probleem met enkel fundamenteel werken is dat men geen aandacht schenkt aan timing. Om het met een vraag te stellen: als je een goed bedrijf aan een goedkope prijs opspoort (via fundamentele analyse), waarom zou je het dan vandaag al kopen. Dan kun je beter toch wachten tot de koers vertrekt, niet? En dat is net waar de technische analyse het fundamentele aanvult. Omgekeerd, werk je enkel technisch dan kun je dit op de grootste rommel doen, maar beter is dit op een aantal Beurskroniek Jaargang 2 - Nummer 11 9/11

10 aandelen met gezonde fundamenten te doen (hoewel volatiliteit heel belangrijk is en die heb je meestal bij de speculatievere aandelen). Dan heb je voor je technische analyse een extra stootkussen. Over hoe je die twee samen kunt laten werken zet ik eens een trading systeem op in mijn nieuwsbrieven (vermoedelijk in de zomer of net na de zomer). - Het belangrijkste is vooral dat je met een systeem werkt. Dat je weet waarom je iets koopt en je op dat moment ook al hebt afgevraagd waar je het zult verkopen als het verkeerd gaat. En dat vergt ijzersterke discipline. De twee moeilijkste zaken op de beurs zijn: o Verkopen o Niet te vroeg willen kopen (geduld hebben dus) - De stap die je zette van naar SNUS is voor jou alvast een stap in de goede richting naar het heft in eigen handen nemen, je logisch verstand laten primeren en (vooraf) beslissingen nemen en je daar (navenant later) aan te gaan houden. Ook als tijdens de openingsuren de verleiding het grootst wordt. De stap getuigt ook van een maturiteitsproces dat iedereen voor zich op gang moet trekken. Zo heb je ingezien wat voor jou fout zat en heb je een beter alternatief gezocht waar deze fout schijnbaar niet voorkomt. - Ik help je nog een stapje in de goede richting. Wat je ook overkomt is niet de schuld van anderen (die koersen manipuleren of fake reclame maken of wat dan ook) maar altijd in de eerste plaats van jezelf. Jij was het die kocht. Niemand deed dit voor jou en zelfs dan nog zou het jou beslissing geweest zijn om dat die ander te laten doen. Hopelijk begrijp je wat ik bedoel. In het Engels zou ik het formuleren als always take full responsibility for your actions. In het Vlaams: wie z n gat brandt moet op de blaren zitten. Maar alle gekheid op een stokje. Verliezen is niet erg. Als je maar nooit meer omwille van dezelfde reden nog eens verliest. Je moet leren uit je fouten en die maken we allemaal. En al die fouten vinden hun oorsprong bij onszelf en onze emoties. - Goede aandelen opsporen kun je doen met technieken zoals beschreven in het blauwe boekje (zie BK1-17). Op die aandelen ga je dan technisch werken met een systeem zoals triple screen trading (zie BK1-10 t.em. BK1-13). Een andere manier is om met scanners te gaan werken. Het probleem is dat de gratis scanners die je op het net vindt, vooraf vast gedefinieerd zijn en niet aanpasbaar. Voorbeelden vind je op o.a. op Zelfgedefinieerde - de zogenaamde custom - scans zijn ook mogelijk maar meestal niet gratis. Wij ontwikkelden zelf software om aandelen te scannen naar criteria en indicatoren die we zelf hebben ontworpen. Het is de bedoeling dat ik die voor mijn lezers op termijn beschikbaar maak. Maar as-is zullen we maar zeggen is dit niet bruikbaar voor niet-programmeurs. Even geduld dus. Toch al even opmerken dat je geen software nodig hebt om te studeren en je TA s te maken. Pik er in het begin een vast mandje aandelen uit en leer die goed kennen. Dat levert doorgaans betere resultaten op dan telkens van de hak op de tak naar vreemde (lees: voor jou onbekende) aandelen te springen waarvan je het individuele gedrag amper kent. Elk aandeel heeft zo z n eigen karakter (maar wees gerust in wezen zijn ze allemaal gelijk en hun gedrag is dan ook voor 99% gelijklopend als je ze technisch benadert). - TA houdt zich principieel niet bezig met vage begrippen zoals degelijke informatie, koersmanipulatie en fake reclame. Het probeert enkel die zaken op een zo objectief mogelijke manier te meten. In feite meet je in de eerste plaats niet de kwaliteit van het nieuws (hoewel ook dit daaruit af te leiden valt is het irrelevant want de koers vertelt je alles wat je weten moet) maar wel de perceptie ervan door een hoop emotionele mensen. - Het is niet mijn bedoeling dat mensen mij gaan na-apen maar dat ik, alvast met mijn lezers, een vertrouwensband kan opbouwen die mij niet hoeven af te rekenen op Beurskroniek Jaargang 2 - Nummer 11 10/11

11 rendement maar op kwaliteit van de informatie die ik hen overbreng. Elk voor zich moet een zeker zelfbewustzijn terugwinnen op de beurs. Het is dat zelfbewustzijn en het idee van iedereen kan dit dat ik wil overbrengen. Pas dan kijk je er, weliswaar met heel andere ogen, op een veel rustiger en berekende manier naar en niet langer op een emotionele manier. En dat, waarde lezer, is het verschil tussen business en pleasure. Dit is dan ook geen tipsblaadje maar een kennisblaadje. Van die eerste zijn er al genoeg zeker? - Wie denkt ooit geld te kunnen verdienen door niet te werken die kan ik alvast vertellen dat hij dit ook niet op de beurs moet komen zoeken. En dan is mijn nieuwsbrief alvast nutteloos voor hem of haar. Volgende keer Hebben we keuze zat tussen onderwerpen en artikels. We denken er dan ook nog even over na. Laat alvast niet na om verder vragen onze richting uit te sturen. Zoals altijd wens ik U een goed weekend en twee emotieloze beursweken. Een eenvoudige naar volstaat om deze nieuwsbrief te ontvangen. OPMERKING 1: Think out of the box. Niet elk aandeel dat wij ter illustratie gebruiken is een aanbeveling tot kopen. Veel van wat we schrijven is voorwaardelijk! Dat betekent soms pas aankopen als een weerstand doorbroken is en verkopen (desnoods met verlies) als een bevestiging uitblijft of een weerstand sneuvelt. Lees de tekst en maak je huiswerk op basis van wat we je aanreiken. Wie zelf ideeën heeft is welkom om deze met ons en z n medelezers te delen. We zetten uw troetelaandeel graag technisch in de kijker. Jagen en vissen is, voor wie dit niet weet, voor het grootste stuk wachten en slechts voor een klein verwaarloosbaar stukje van de tijd actie. Een goede jager/visser leeft voor/naar die momenten en kan het lange wachten hierdoor opbrengen. Te vroeg schieten of aanslaan kan het verlies van z n vangst betekenen. De catch is hier, althans op de beurs, veel beter de (saaie) chase. Wat we bedoelen: geef signalen (en dus aandelen) de tijd om te rijpen en probeer op het juiste moment toe te slaan. Je hebt veel minder tijd om juist te zijn dan om te wachten op de beurs. De tijd doden tijdens dit wachten kan mooi opgevuld worden met wat studeren. Kennis maakt het verschil! Beurskroniek Jaargang 2 - Nummer 11 11/11

VFB 10 de T.A. - DAG. Meten is Weten. Door P. Gins. Mark Schils. Directeur CompuGraphics

VFB 10 de T.A. - DAG. Meten is Weten. Door P. Gins. Mark Schils. Directeur CompuGraphics VFB 10 de T.A. - DAG Meten is Weten Door P. Gins Mark Schils Directeur CompuGraphics Uitgever van beursgrafiek.be CompuGraphics & TransStock VFB 10 de T.A. - DAG 7 Tips om het rendement van uw portefeuille

Nadere informatie

www.transstock.com paul.gins@compugraphics.be

www.transstock.com paul.gins@compugraphics.be www.transstock.com paul.gins@compugraphics.be Het begrip Stop-Loss Software TransStock Databank TransQuotes Paul Gins Directeur CompuGraphics Inhoud 1. In en Uitstappen 2. Spreiding van risico 3. Invloed

Nadere informatie

Tradingtechnieken met candlesticks. Stochastic Indicator

Tradingtechnieken met candlesticks. Stochastic Indicator Tradingtechnieken met candlesticks & Stochastic Indicator Niveau: geschikt voor de meer ervaren belegger. Er wordt een zekere basiskennis verwacht van technische analyse en marktinstrumenten. Voordat u

Nadere informatie

Technische Analyse. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep

Technische Analyse. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep Technische Analyse Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE Technische Analyse INTERMEDIATE p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Grafische technische analyse 4 Patronen 4 Kop-schouder Top formatie

Nadere informatie

Technische analyse TREND

Technische analyse TREND VFB Vlaamse Federatie van Beleggers Technische analyse TREND Docent : Mark Schils CompuGraphics nv CORRECT TOEPASSEN VAN TECHNISCHE ANALYSE WIE BENT U? TREND NIET TREND MONEY MANAGEMENT Beheer van geld

Nadere informatie

1 TOSTRAMS Week van de Belegger Turbo s

1 TOSTRAMS Week van de Belegger Turbo s 1 TOSTRAMS Week van de Belegger Turbo s Week van de Belegger (deel V) Turbo s en 10-stappenplan Koopsignaal Wall Street met het 10-Stappenplan Op Wall Street zie ik thans, zeker in de huidige dip, een

Nadere informatie

Beleggen is er voor iedereen! (deel 2)

Beleggen is er voor iedereen! (deel 2) Beleggen is er voor iedereen! (deel 2) Beleggen is er voor iedereen! Dat moet u goed weten. Ik zal u in maar liefst 15 delen een wegwijs maken doorheen de fascinerende wereld van beleggen. Op het einde

Nadere informatie

Beursdagboek 29 Oktober 2013.

Beursdagboek 29 Oktober 2013. Beursdagboek 29 Oktober 2013. Niemand gelooft meer in een daling van de financiële markten. Tijd 11:20 uur. Na een week in de Turkse zon ben ik weer achter de schermen. Ik heb een week rustig kunnen nadenken

Nadere informatie

Indexabonnement analyse 20 mei 2006

Indexabonnement analyse 20 mei 2006 Indexabonnement analyse 20 mei 2006 20 mei 2006 Vanaf vandaag voegen we een onderdeel toe aan het marktbericht, namelijk de financiele astrologie. Niet dat we nu denken dat dit het helemaal is, maar we

Nadere informatie

Vijf tips om een trendommekeer te voorspellen.

Vijf tips om een trendommekeer te voorspellen. Vijf tips om een trendommekeer te voorspellen. Tijdens het schrijven van deze bijdrage vergadert de NAVO en verhoogt de spanning in Ukraine. Onzekerheid is dé katalysator die beleggers doen huiveren! In

Nadere informatie

Voorwoord. Je eerste 500 euro verdienen met traden. Wil je ook leren traden & veel geld verdienen?

Voorwoord. Je eerste 500 euro verdienen met traden. Wil je ook leren traden & veel geld verdienen? J E E E R S T E 5 0 0 E U R O V E R D I E N E N M E T T R A D E N A L E X M O S T E R T Voorwoord Wil je ook leren traden & veel geld verdienen? Hoi, leuk dat je mijn ebook hebt gedownload. Laat ik me

Nadere informatie

Beurzen maken een betekenisvolle bodem!

Beurzen maken een betekenisvolle bodem! Beurzen maken een betekenisvolle bodem! Op maandag 24 juni daalde de S&P500 index tot 1553,25 punten. Die low is vanuit technisch oogpunt om meerdere redenen belangrijk. Voldoende reden voor een analyse.

Nadere informatie

Optimaliseer je prestaties

Optimaliseer je prestaties Winst en Groei - Internetmarketing en Verkooptraining Optimaliseer je prestaties 10 Technieken om je prestaties te verbeteren Christo Cornelissen & Mieke Bouquet Alles waar je jezelf op weet te focussen

Nadere informatie

Gebruikers handleiding Andix Wizard Technische Analyse

Gebruikers handleiding Andix Wizard Technische Analyse Andix Wizard Gebruikers handleiding Andix Wizard Technische Analyse http://www.andixwizard.nl Varsseveld, 12 januari 2014 Gebruikershandleiding Andix Wizard technische analyse Andix Wizard helpt de gebruiker

Nadere informatie

Euronext.liffe. Inleiding Optiestrategieën

Euronext.liffe. Inleiding Optiestrategieën Euronext.liffe Inleiding Optiestrategieën Vooraf De inhoud van dit document is uitsluitend educatief van karakter. Voor advies dient u contact op te nemen met uw bank of broker. Het is verstandig alvorens

Nadere informatie

Trade van de Week. Futures handelen. voor gevorderden

Trade van de Week. Futures handelen. voor gevorderden Trade van de Week Futures handelen voor gevorderden Het handelen van futures is een vak apart. Het maakt veel traders rijk, maar ook net zoveel traders arm. Wat is een future nu eigenlijk precies? Een

Nadere informatie

Leren beleggen De basis

Leren beleggen De basis Leren beleggen De basis Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Beleggingsstijlen 4 1.1 Speculeren of investeren 4 1.2 Agressief of defensief 5 Hoofdstuk 2 Instrumenten 5 Hoofdstuk 3 Essentiële tips 6 Hoofdstuk 4 Beleggingsbegrippen

Nadere informatie

Waardering van goud:

Waardering van goud: Waardering van goud: geen fundamentele ratio s geen rente, geen dividend Buffett: Don t buy gold - goud doet niets, maar Coca-Cola verdient dagelijks geld Laatste 15 j. : BRK.A + 170% goud + 435% (2,5

Nadere informatie

Blog 26 september 2016

Blog 26 september 2016 1 TOSTRAMS Week van de Belegger Super Cycles Blog Week van de Belegger (deel I) Super Cycles & Mega Markets signaleren nieuwe bullmarket Welkom in de Week van de Belegger 2016. Op de eerste dag vallen

Nadere informatie

5 krachtige strategieën Voor succes met binaire opties

5 krachtige strategieën Voor succes met binaire opties 5 krachtige strategieën Voor succes met binaire opties 2016 LeerSnelBeleggen.nl 1 Woord vooraf Vandaag zijn er veel verschillende vormen van investeren op de markt. Vaak is het voor beleggers moeilijk

Nadere informatie

De Zes Strategieën Van Andre Jansen Voor Gegarandeerde Winst!

De Zes Strategieën Van Andre Jansen Voor Gegarandeerde Winst! De Zes Strategieën Van Andre Jansen Voor Gegarandeerde Winst! Ik hoef niet eens te weten hoevéél de koers stijgt of daalt. Als je me zou tegen komen op straat en me zou vragen hoe het met de dollar gaat-

Nadere informatie

Trade van de week. Welcome to. Africa

Trade van de week. Welcome to. Africa Trade van de week Welcome to Africa We versturen nu al een tijdje wekelijks de Trade van de Week. Een Trade van de Week hoeft in absolute termen niet de grootste winst op te leveren. Een kleine investering

Nadere informatie

«De Morning Buy strategie op Europese en Amerikaanse indices»

«De Morning Buy strategie op Europese en Amerikaanse indices» Tradingstrategieën voor CFD's «De Morning Buy strategie op Europese en Amerikaanse indices» Spreker: Philippe Dassonville WH Selfinvest 1) Ons bedrijf en haar diensten 2) CFD op indices 3) Morning Buy

Nadere informatie

Als je de hele sector had gehad dan is dat veel minder een probleem dan als je alleen die specifieke aandelen in bezit had.

Als je de hele sector had gehad dan is dat veel minder een probleem dan als je alleen die specifieke aandelen in bezit had. Welkom terug bij Vergelijk Uw Vermogensbeheerder, we zitten hier weer met Marc Vijver van Index people. We gaan nu eens onderzoeken naar wat nou belangrijk is bij het selecteren van een vermogensbeheerder.

Nadere informatie

Trade van de week. Winnen met. Indexopties

Trade van de week. Winnen met. Indexopties Trade van de week Winnen met Indexopties Hoe profiteer je van een stijgende of dalende beurs? Veel traders proberen dit door zelf een aantal aandelen uit de index te kiezen en daar long of short op te

Nadere informatie

TECHNISCHE ANALYSE AARDAPPELEN GRANEN OLIEHOUDENDE ZADEN

TECHNISCHE ANALYSE AARDAPPELEN GRANEN OLIEHOUDENDE ZADEN TECHNISCHE ANALYSE AARDAPPELEN GRANEN OLIEHOUDENDE ZADEN DE VRIES & WESTERMANN B.V. IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR DE INHOUD VAN DE TECHNISCHE ANALYSE. ER KUNNEN GEEN RECHTEN AAN DE INHOUD ONTLEEND WORDEN.

Nadere informatie

KICK-START 26-06-2015

KICK-START 26-06-2015 KICK-START 26-06-2015 VERKLARING SENTIMENT De Europese beurzen sloten lichtjes positief. Er lekten immers berichten over positieve vorderingen in de onderhandelingen tussen Griekenland en z n schuldeisers.

Nadere informatie

Hoe en welke fundamenteel sterke aandelen koopt u op basis van technische analyse? Deel 3

Hoe en welke fundamenteel sterke aandelen koopt u op basis van technische analyse? Deel 3 Hoe en welke fundamenteel sterke aandelen koopt u op basis van technische analyse? Deel 3 BeleggingsSoftware TransStock Paul Gins Directeur CompuGraphics Technische Analyse Hoe paul.gins@transstock.eu

Nadere informatie

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities Optie strategieën Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities p. 2 Index 1. Grafische voorstelling 4 2. Bull strategieën 5 Call spread 5 Gedekt geschreven call 7 3. Bear

Nadere informatie

Wanneer crasht de beurs?

Wanneer crasht de beurs? Wanneer crasht de beurs? Twee miljoen Belgen lezen dagelijks de krant. Zij lezen dat het Spaarboekje nu een Verliesboekje is geworden (Nieuwsblad 15/11). Dat beleggingsfondsen in Europese aandelen terug

Nadere informatie

Technische Analyse. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep

Technische Analyse. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep Technische Analyse Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC Technische Analyse BASIC p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Soorten grafieken 4 3. The trend is your friend 7 4. Steunen en weerstanden 8

Nadere informatie

Turbo-abonnement Analyse 20 mei 2006

Turbo-abonnement Analyse 20 mei 2006 Analyse 20 mei 2006 20 mei 2006 De markten zijn belangrijke bewegingen gestart. De volatiliteit neemt toe en de onrust ook. In olie zijn er bewegingen gaande die we nader bekeken hebben. We concluderen

Nadere informatie

Risk Management. "Don't focus on making money; focus on protecting what you have." - Paul Tudor Jones

Risk Management. Don't focus on making money; focus on protecting what you have. - Paul Tudor Jones Risk Management "Don't focus on making money; focus on protecting what you have." - Paul Tudor Jones Inleiding Het doel van dit document is het introduceren van wat, denken wij, de belangrijkste factor

Nadere informatie

Grondstoffen blijven interessant!

Grondstoffen blijven interessant! Grondstoffen blijven interessant! De Amerikaanse beurs sputtert. Sinds de top (1850 punten) van 31 december 2013, staan we na vier maanden nog steeds op hetzelfde niveau (1863 punten). Bent u op zoek naar

Nadere informatie

VAARDIGHEDEN EXCEL. MEETWAARDEN INVULLEN In de figuur hieronder zie je twee keer de ingevoerde meetwaarden, eerst ruw en daarna netjes opgemaakt.

VAARDIGHEDEN EXCEL. MEETWAARDEN INVULLEN In de figuur hieronder zie je twee keer de ingevoerde meetwaarden, eerst ruw en daarna netjes opgemaakt. VAARDIGHEDEN EXCEL Excel is een programma met veel mogelijkheden om meetresultaten te verwerken, maar het was oorspronkelijk een programma voor boekhouders. Dat betekent dat we ons soms in bochten moeten

Nadere informatie

Welke soorten beleggingen zijn er?

Welke soorten beleggingen zijn er? Welke soorten beleggingen zijn er? Je kunt op verschillende manieren je geld beleggen. Hier lees je welke manieren consumenten het meest gebruiken. Ook vertellen we wat de belangrijkste eigenschappen van

Nadere informatie

Normering en schaallengte

Normering en schaallengte Bron: www.citogroep.nl Welk cijfer krijg ik met mijn score? Als je weet welke score je ongeveer hebt gehaald, weet je nog niet welk cijfer je hebt. Voor het merendeel van de scores wordt het cijfer bepaald

Nadere informatie

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig De tijd vliegt voorbij en voor je weet zijn we al weer een jaar verder. Ik zeg wel eens: mensen overschatten wat je in een jaar kunt doen, maar onderschatten wat je in 3 jaar kan realiseren. Laten we naar

Nadere informatie

Unlimited Speeders. Achieving more together

Unlimited Speeders. Achieving more together Unlimited Speeders Achieving more together Unlimited Speeders: Beleg met een hefboom 3 Unlimited Speeders: Beleg met een hefboom Snel en eenvoudig beleggen met een geringe investering? Inspelen op een

Nadere informatie

REKENVAARDIGHEID BRUGKLAS

REKENVAARDIGHEID BRUGKLAS REKENVAARDIGHEID BRUGKLAS Schooljaar 008/009 Inhoud Uitleg bij het boekje Weektaak voor e week: optellen en aftrekken Weektaak voor e week: vermenigvuldigen Weektaak voor e week: delen en de staartdeling

Nadere informatie

De lange termijnrente stijgt: een reëel gevaar voor de aandelenmarkten?

De lange termijnrente stijgt: een reëel gevaar voor de aandelenmarkten? De lange termijnrente stijgt: een reëel gevaar voor de aandelenmarkten? In juli ging de 10-jarige US Treasury door een belangrijke weerstand. Aandelenmarkten anticipeerden kortstondig, maar vastgoed behoort

Nadere informatie

Welkom AEX DSM ING. Klik om u direct aan te melden voor een abonnement op http://www.wavisie.nl/ AEX brak wéér uit; klimt nu verder naar 375...

Welkom AEX DSM ING. Klik om u direct aan te melden voor een abonnement op http://www.wavisie.nl/ AEX brak wéér uit; klimt nu verder naar 375... Welkom AEX DSM ING Geachte lezer, December 2012 Speciaal voor de lezers van Wallstreetweb.nl presenteert WAvisie in dit rapport haar huidige visie op de AEX. Bovendien zijn twee aandelen geselecteerd met

Nadere informatie

«Trenduitbraken traden met CFD s met de MACD 1% strategie» Philippe Dassonville WH Selfinvest

«Trenduitbraken traden met CFD s met de MACD 1% strategie» Philippe Dassonville WH Selfinvest Tradingstrategieën voor CFD's «Trenduitbraken traden met CFD s met de MACD 1% strategie» Spreker: Philippe Dassonville WH Selfinvest 1) Ons bedrijf en haar diensten 2) CFD op indices 3) Trenduitbraken

Nadere informatie

Ter vergelijk vorige maand: 39 (68%) neutraal, 13 (23%) short, 5 (9%)groen

Ter vergelijk vorige maand: 39 (68%) neutraal, 13 (23%) short, 5 (9%)groen JAARGANG 3 NUMMER 10 Nieuwsbrief In dit nummer: 01 november 2010 1. Gaat de markt nu eindelijk bewegen? 2. RBS past zelfstandig Turbohefbomen aan; 3. WB tekent overeenkomst met vermogensbeheerder; 4. WB

Nadere informatie

Trade van de Week. ETF s. als alternatief. voor aandelen

Trade van de Week. ETF s. als alternatief. voor aandelen Trade van de Week ETF s als alternatief voor aandelen In mijn zoektocht naar de Trade van de Week stuitte ik vandaag niet zozeer op een trade, maar eerder op een trader van de week. Deze klant trok mijn

Nadere informatie

Ledennieuwsbrief Nog meer ledenvragen. Goedemorgen Johan, Bedankt voor je vragen. AEX maandopties

Ledennieuwsbrief Nog meer ledenvragen. Goedemorgen Johan, Bedankt voor je vragen. AEX maandopties 22-02-2013 Ledennieuwsbrief Nog meer ledenvragen. Goedemorgen Johan, Bedankt voor je vragen. AEX maandopties Gokken doen mensen in het casino. Bij Weekendbeleggers wordt belegd volgens plan, volgens een

Nadere informatie

Handleiding. Technische Analyse. EXcess RETURN

Handleiding. Technische Analyse. EXcess RETURN Handleiding Technische Analyse Technische Analyse EXcess RETURN EXCESS RETURN 2012 info@xsreturn.com Handleiding van de Technische Analyse 1. DE ZOEKFUNCTIE 3 2. DE MODULES 3 Diagnose 3 Commentaren 3 Strategieën

Nadere informatie

http://www.vectorvest.be/beblog/?p=25

http://www.vectorvest.be/beblog/?p=25 http://www.vectorvest.be/beblog/?p=25 Succes op Lange Termijn Ik heb onlangs de Angie s Angels strategie besproken tijdens 1 van onze wekelijkse Strategie van de week video s, die enkel toegankelijk zijn

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen 14 In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen einde, alleen een voortdurende kringloop van materie

Nadere informatie

Dagboek Alpha European Select Fund d.d. 8-9-2011.

Dagboek Alpha European Select Fund d.d. 8-9-2011. Dagboek Alpha European Select Fund d.d. 8-9-2011. Wordt ook China afgewaardeerd door de rating bureaus? Tijd 09:40 uur. Vanochtend rond acht uur zat ik voor de koersschermen. De opening van de futures

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 7. Epiloog: Makkelijker dan je dacht 91

Inhoud. Voorwoord 7. Epiloog: Makkelijker dan je dacht 91 Inhoud Voorwoord 7 1. Waarom ga je niet beleggen? 11 2. Rare jongens, die beursgoeroes 19 3. Sparen kost rendement 27 4. Zoek niet naar die ene speld 37 5. De lange termijn 45 6. Lage kosten 51 7. Welk

Nadere informatie

Onderzoek naar e-mail gebruik laat je niet onderbreken!

Onderzoek naar e-mail gebruik laat je niet onderbreken! Onderzoek naar e-mail gebruik laat je niet onderbreken! Rijnsburg, 15 oktober 2015 - Onlangs hield ik, Arjan Zuidhof, een kleinschalig onderzoek rond e- mailgebruik onder leidinggevenden, uitvoerend professionals

Nadere informatie

EENVOUDIGE ANALYSE. Peter MOULAERT

EENVOUDIGE ANALYSE. Peter MOULAERT EENVOUDIGE ANALYSE Peter MOULAERT 201503 VOORWOORD Vijfentwintig jaar voorzitterschap van een beleggingsclub voor dokters hebben geleid tot het ontwikkelen van een eigen techniek voor het analyseren van

Nadere informatie

Beursdagboek 10 September 2013.

Beursdagboek 10 September 2013. Beursdagboek 10 September 2013. Morgen is het al weer 12 jaar geleden. Gisterenavond Tijd 20:16 uur. Op het moment van sluiten van onze beurs gisteren stond de Dow op +86 punten. Op dit moment zien we

Nadere informatie

Bij Olie zaten we niet goed. Olie bleef stijgen en ging niet omlaag tot 2 maart. Sinds afgelopen woensdag ging het wel zoals voorspeld hard omhoog.

Bij Olie zaten we niet goed. Olie bleef stijgen en ging niet omlaag tot 2 maart. Sinds afgelopen woensdag ging het wel zoals voorspeld hard omhoog. Swingbeleggen.com Nieuwsbrief 3, periode maandag 7-3-2016 tot en met vrijdag 11-3-2016 Welkom! Beste beleggers, welkom bij nieuwsbrief 3 van swingbeleggen.com Doel van deze nieuwsbrief is om u een beeld

Nadere informatie

Handelen met de SentimentIndicator 1 RendementMaken.com

Handelen met de SentimentIndicator 1 RendementMaken.com Dit zijn misschien wel de bekendste uitspraken op het gebied van beleggen. Je kan ze zó op een tegeltje aan de muur spijkeren. Degene die alleen deze twee regels consequent zou toepassen wordt op den duur

Nadere informatie

Hoe profiteert u optimaal van hefboomproducten in de huidige volatiele markten? Neelie Verlinden Commerzbank AG

Hoe profiteert u optimaal van hefboomproducten in de huidige volatiele markten? Neelie Verlinden Commerzbank AG Hoe profiteert u optimaal van hefboomproducten in de huidige volatiele markten? Neelie Verlinden Commerzbank AG Overzicht - Hefboomeffect : definitie - Kies een product passend bij uw profiel - Speeders

Nadere informatie

Populaties beschrijven met kansmodellen

Populaties beschrijven met kansmodellen Populaties beschrijven met kansmodellen Prof. dr. Herman Callaert Deze tekst probeert, met voorbeelden, inzicht te geven in de manier waarop je in de statistiek populaties bestudeert. Dat doe je met kansmodellen.

Nadere informatie

Hoofdstuk 26: Modelleren in Excel

Hoofdstuk 26: Modelleren in Excel Hoofdstuk 26: Modelleren in Excel 26.0 Inleiding In dit hoofdstuk leer je een aantal technieken die je kunnen helpen bij het voorbereiden van bedrijfsmodellen in Excel (zie hoofdstuk 25 voor wat bedoeld

Nadere informatie

Richtlijnen bij het gebruik van het Vief-kasboek 4.0

Richtlijnen bij het gebruik van het Vief-kasboek 4.0 Richtlijnen bij het gebruik van het Vief-kasboek 4.0 Dit kasboek is kant en klaar voor gebruik, je hoeft niet veel (of niets) van Excel te kennen om er onmiddellijk mee aan de slag te kunnen. In dit document

Nadere informatie

Basistechnieken Microsoft Excel in 15 minuten

Basistechnieken Microsoft Excel in 15 minuten Basistechnieken Microsoft Excel in 15 minuten Microsoft Excel is een rekenprogramma. Je kan het echter ook heel goed gebruiken voor het maken van overzichten, grafieken, planningen, lijsten en scenario's.

Nadere informatie

Het Land van Oct. Marte Koning Frans Ballering. Vierkant voor Wiskunde Wiskundeclubs

Het Land van Oct. Marte Koning Frans Ballering. Vierkant voor Wiskunde Wiskundeclubs Het Land van Oct Marte Koning Frans Ballering Vierkant voor Wiskunde Wiskundeclubs Hoofdstuk 1 Inleiding Hoi, ik ben de Vertellende Teller, en die naam heb ik gekregen na mijn meest bekende reis, de reis

Nadere informatie

Netwerkdiagram voor een project. AOA: Activities On Arrows - activiteiten op de pijlen.

Netwerkdiagram voor een project. AOA: Activities On Arrows - activiteiten op de pijlen. Netwerkdiagram voor een project. AOA: Activities On Arrows - activiteiten op de pijlen. Opmerking vooraf. Een netwerk is een structuur die is opgebouwd met pijlen en knooppunten. Bij het opstellen van

Nadere informatie

Y-choice. Luister naar De keuzes die je maakt van Van Dik Hout. Het nummer staat op de CD Het beste van 1994-2001. De songtekst vind je in bijlage 1.

Y-choice. Luister naar De keuzes die je maakt van Van Dik Hout. Het nummer staat op de CD Het beste van 1994-2001. De songtekst vind je in bijlage 1. Kiezen Opwarmertje Een eigen keuze (Naar: Kiezels 10 e jaargang, nr. 5) Laat één jongere beginnen met het noemen van een drietal belangrijke zaken uit zijn leven, bijvoorbeeld iemand kiest scooter, voetbal

Nadere informatie

MULTICOM 112. Gebruiksinstructies CD

MULTICOM 112. Gebruiksinstructies CD MULTICOM 112 Gebruiksinstructies CD Doelstelling Deze MULTICOM 112 CD - ROM heeft tot doelstelling het personeel van de hulpcentrales de mogelijkheid te geven een vreemde taal te herkennen (en de oproep

Nadere informatie

Afbeelding 12-1: Een voorbeeld van een schaakbord met een zwart paard op a4 en een wit paard op e6.

Afbeelding 12-1: Een voorbeeld van een schaakbord met een zwart paard op a4 en een wit paard op e6. Hoofdstuk 12 Cartesische coördinaten 157 Hoofdstuk 12 CARTESISCHE COÖRDINATEN In dit hoofdstuk behandelen we: Het Cartesisch coördinatenstelsel De X-as en de Y-as De commutatieve eigenschap van optellen

Nadere informatie

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities p. 2 Index 1. Call en put opties 3 2. Koper en schrijver 4 3. Standaardisatie 5 Onderliggende waarde 5 Uitoefenprijs 5 Looptijd

Nadere informatie

Trade van de Week. Meeliften. op het succes. van BESI

Trade van de Week. Meeliften. op het succes. van BESI Trade van de Week Meeliften op het succes van BESI Wanneer we de in Nederland genoteerde aandelen bekijken sinds de start van 2009, dan komen we toch wel tot de conclusie dat BE Semiconductor N.V. (BESI)

Nadere informatie

1 Delers 1. 3 Grootste gemene deler en kleinste gemene veelvoud 12

1 Delers 1. 3 Grootste gemene deler en kleinste gemene veelvoud 12 Katern 2 Getaltheorie Inhoudsopgave 1 Delers 1 2 Deelbaarheid door 2, 3, 5, 9 en 11 6 3 Grootste gemene deler en kleinste gemene veelvoud 12 1 Delers In Katern 1 heb je geleerd wat een deler van een getal

Nadere informatie

TechnischeSignalen.com - 21/10/2015

TechnischeSignalen.com - 21/10/2015 TechnischeSignalen.com - // Bekaert 9 8 Rel.sterkte tov Bel- Bekaert (.$) 9 8 Steunniveau op en een duidelijke weerstand op. Die zal als een magneet werken bij de volgende beweging. Met een EV/EBITDA ratio

Nadere informatie

Zelfbeschadiging; wat kun jij doen om te helpen?

Zelfbeschadiging; wat kun jij doen om te helpen? Zelfbeschadiging; wat kun jij doen om te helpen? Familie of naaste zijn van iemand die zichzelf beschadigt kan erg moeilijk zijn. Iemand van wie je houdt doet zichzelf pijn en het lijkt alsof je niks kunt

Nadere informatie

Antwoorden. 32-jarige vrouwen op 1 januari Zo gaan we jaar per jaar verder en vinden

Antwoorden. 32-jarige vrouwen op 1 januari Zo gaan we jaar per jaar verder en vinden Antwoorden 1. De tabel met bevolkingsaantallen is niet moeilijk te begrijpen. We zullen gebruik maken van de bevolkingsaantallen volgens geslacht en leeftijdsklassen van 1 jaar (de cijfers die in het midden

Nadere informatie

Vlakke meetkunde. Module 6. 6.1 Geijkte rechte. 6.1.1 Afstand tussen twee punten. 6.1.2 Midden van een lijnstuk

Vlakke meetkunde. Module 6. 6.1 Geijkte rechte. 6.1.1 Afstand tussen twee punten. 6.1.2 Midden van een lijnstuk Module 6 Vlakke meetkunde 6. Geijkte rechte Beschouw een rechte L en kies op deze rechte een punt o als oorsprong en een punt e als eenheidspunt. Indien men aan o en e respectievelijk de getallen 0 en

Nadere informatie

Inhoudsopgave: 2. Inloggen Je komt via onze website www.letshetgooi.nl in Local Exchange (LEX) door te klikken op Ledenmenu.

Inhoudsopgave: 2. Inloggen Je komt via onze website www.letshetgooi.nl in Local Exchange (LEX) door te klikken op Ledenmenu. Lets t Gooi HANDLEIDING ADMINISTRATIEPROGRAMMA LOCAL EXCHANGE Met het programma Local Exchange, afgekort LEX, kun je zelf je vraag en aanbod wijzigen. Ook kun je knikkers overschrijven. Het is een geweldige

Nadere informatie

Rogers Demark trend strategie.

Rogers Demark trend strategie. Rogers Demark trend strategie. UPTREND 4 Uur chart gebruiken!!! Bij een up trend: Bepalen van de trendlijn en de weerstandslijn. Bepaal de 2 weerstandspunten, van RECHTS naar LINK. Eerste punt: de laagste

Nadere informatie

5 manieren om uw voordeel te halen uit de Bolero-Alerts

5 manieren om uw voordeel te halen uit de Bolero-Alerts 5 manieren om uw voordeel te halen uit de Bolero-Alerts Wilt u een aandeel kopen als het net onder een bepaalde koers gezakt is? Wilt u uw positie verkopen als u op 30% koerswinst staat? Hebt u misschien

Nadere informatie

Feedback ontvangen. Feedback ontvangen is moeilijk. Hoe gaan we om met feedback?

Feedback ontvangen. Feedback ontvangen is moeilijk. Hoe gaan we om met feedback? 2 7 Feedback ontvangen Feedback kun je zien als een cadeau. Je kunt het aannemen, uitpakken en er je voordeel mee doen. Of je neemt het cadeau aan, bedankt de gever en legt het vervolgens in een kast om

Nadere informatie

Een ander domein is de wetenschap. Wetenschap kan men als volgt omschrijven:

Een ander domein is de wetenschap. Wetenschap kan men als volgt omschrijven: Pagina B 1 Samenvatting inleidende les ethiek 8/02/06 ETHIEK. Filosofie is denken, hard nadenken over vanalles en nog wat, en hoort eigenlijk bij ethiek. Ethiek zelf kan me ook een beetje vergelijken met

Nadere informatie

Dagboek Alpha European Select Fund d.d. 12-9-2011.

Dagboek Alpha European Select Fund d.d. 12-9-2011. Dagboek Alpha European Select Fund d.d. 12-9-2011. Ik durf het hardop te zeggen: Griekenland gaat failliet en verlaat de Eurozone. Tijd 08:10 uur. Met de S&P 500 futures rond 1145 en dus weer een 12,50

Nadere informatie

Welkom! Beste beleggers, welkom bij de wekelijks nieuwsbrief van swingbeleggen.com

Welkom! Beste beleggers, welkom bij de wekelijks nieuwsbrief van swingbeleggen.com Swingbeleggen.com Nieuwsbrief 10, periode maandag 25-4-2016 tot en met vrijdag 29-4-2016 Welkom! Beste beleggers, welkom bij de wekelijks nieuwsbrief van swingbeleggen.com Doel van deze nieuwsbrief is

Nadere informatie

Technische Analyse: Was de storm in New York een voorbode op wat komen zal?

Technische Analyse: Was de storm in New York een voorbode op wat komen zal? Technische Analyse: Was de storm in New York een voorbode op wat komen zal? De voorbije week raasde een nooit geziene storm door de straten van New York. Metershoge golven brachten het schip de HMS Bounty

Nadere informatie

Luisteren naar de Heilige Geest

Luisteren naar de Heilige Geest Luisteren naar de Heilige Geest Johannes 14:16-17 En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen,

Nadere informatie

Module 2: Wat is Scratch?

Module 2: Wat is Scratch? Module 2: Wat is Scratch? Inhoudsopgave Module 2: Wat is Scratch?...1 Wat is Scratch?...2 Eerste stappen...3 Je eerste Scratch programma...6 Scratch coördinaten...7 Verander de achtergrond van je werkgebied...10

Nadere informatie

V LAT A ILITEI E T BEWEEGLIJKHEID

V LAT A ILITEI E T BEWEEGLIJKHEID TRANSSCHOOL VOLATILITEIT VOLATILITEIT BEWEEGLIJKHEID VOLATILITEIT Mark Chaikin Chaikin s Volatility Donald Dorsey Relative Volatility Index John Bollinger Standaard Deviatie Welles Wilder True Range CHAIKIN

Nadere informatie

Uitleg: In de bovenstaande oefening zie je in het eerste blokje een LEES en een SCHRIJF opdracht. Dit is nog lesstof uit het tweede trimester.

Uitleg: In de bovenstaande oefening zie je in het eerste blokje een LEES en een SCHRIJF opdracht. Dit is nog lesstof uit het tweede trimester. In onderstaande oefeningen zijn kleuren gebruikt. Deze dienen aleen om de structuren makkelijker terug te kunnen herkennen. Ze worden niet standaard zo gebruikt. De dunne rood/roze balken zijn ook geen

Nadere informatie

Oogcontact is zeer goed. Eens knikken ook. Men moet de klant laten merken dat men voor hem beschikbaar is.

Oogcontact is zeer goed. Eens knikken ook. Men moet de klant laten merken dat men voor hem beschikbaar is. 43. VERKOOPSTECHNIEKEN 43.1.Verloop van een verkoop ----------------------------------- 1.Begroeting van de klant Oogcontact is zeer goed. Eens knikken ook. Men moet de klant laten merken dat men voor

Nadere informatie

Huiswerk week 5. Formele oefeningen

Huiswerk week 5. Formele oefeningen Huiswerk week 5 Formele oefeningen 1. Dagelijks ca. 45 minuten oefenen. De ene dag de zit- of loopmeditatie en de andere dag de staande yoga-oefeningen. Meditatie betekent oefenen met de zijnmodus. Toelaten

Nadere informatie

Hier vertel je wat je hebt gedaan om informatie te vinden. Wat en waar gezocht? Wie geïnterviewd, enz.

Hier vertel je wat je hebt gedaan om informatie te vinden. Wat en waar gezocht? Wie geïnterviewd, enz. Onderzoeksverslag Omslag en titelpagina Op het omslag staan in elk geval de titel van het onderzoek en de namen van de schrijvers. Op de titelpagina opnieuw de titel en de namen van de schrijvers. Nu uitgebreid

Nadere informatie

Hoe je superwinstgevend met de beurstrend mee kunt beleggen

Hoe je superwinstgevend met de beurstrend mee kunt beleggen Hoe je superwinstgevend met de beurstrend mee kunt beleggen En daarbij gemiddeld 47% per jaar behaalt. (ofwel: 331% over een periode van de laatste 7 jaar) Geachte belegger, 7 januari 2015 We gaan u in

Nadere informatie

Bij het schrijven van je ervaringen per sessie kunnen volgende vragen interessant zijn : MIJN AURELIS DAGBOEK

Bij het schrijven van je ervaringen per sessie kunnen volgende vragen interessant zijn : MIJN AURELIS DAGBOEK www.aurelis.org MIJN AURELIS DAGBOEK Bij het schrijven van je ervaringen per sessie kunnen volgende vragen interessant zijn : Welke emoties kwam ik tegen? Welke gedachten kwamen op? Kwamen onverwachte

Nadere informatie

MACHINES. ... en kralenkettingen. Onderzoeksprogramma Vierkant voor Wiskunde. Wiskundeclubs. Tristan Cranendonk & Joost Langeveld

MACHINES. ... en kralenkettingen. Onderzoeksprogramma Vierkant voor Wiskunde. Wiskundeclubs. Tristan Cranendonk & Joost Langeveld MACHINES... en kralenkettingen. Onderzoeksprogramma Vierkant voor Wiskunde Wiskundeclubs Tristan Cranendonk & Joost Langeveld Kralenketting machines 1 Uitleg van de gebruikte symbolen: In de kantlijn staan

Nadere informatie

Om paint te openen volgen we dezelfde weg als bij de rekenmachine:

Om paint te openen volgen we dezelfde weg als bij de rekenmachine: Paint is een éénvoudig tekenprogramma. Vele functies hiervan komen later terug bij diverse foto- en tekenprogramma s. Om paint te openen volgen we dezelfde weg als bij de rekenmachine: rechtbovenaan zoeken

Nadere informatie

Competence Navigator - Individueel rapport. Piet Pienter 16.03.2015. Competence Navigator - Individueel rapport Piet Pienter 16.03.2015 11:05 1.

Competence Navigator - Individueel rapport. Piet Pienter 16.03.2015. Competence Navigator - Individueel rapport Piet Pienter 16.03.2015 11:05 1. 16.03.2015 16.03.2015 11:05 1. Algemene verdeling van de indicaties Aantal deelnemers: 7, Aantal indicaties 136 / 140 In het 360 diagnose proces over jouw competenties, hebben 7 mensen, waaronder jijzelf,

Nadere informatie

Een grafiek maken in Excel

Een grafiek maken in Excel Een grafiek maken in Excel [Paul De Meyer] 1 Microsoft Excel starten Ga naar start en kies in Alle programma s voor Microsoft Excel of Dubbelklik op het bureaublad het icoontje Microsoft Excel Automatisch

Nadere informatie

Van huidige situatie ------------ naar --------------------------------- gewenste situatie

Van huidige situatie ------------ naar --------------------------------- gewenste situatie Doelen stellen NLP is een doelgerichte, praktische en mensvriendelijke techniek. NLP = ervaren, ervaren in denken, voelen en doen. Middels een praktisch toepasbaar model leren we om de eigen hulpmiddelen,

Nadere informatie

Fractale dimensie. Eline Sommereyns 6wwIi nr.9

Fractale dimensie. Eline Sommereyns 6wwIi nr.9 Fractale dimensie Eline Sommereyns 6wwIi nr.9 Inhoudstabel Inleiding... 3 Gehele dimensie... 4 Begrip dimensie... 4 Lengte, breedte, hoogte... 4 Tijd-ruimte... 4 Fractale dimensie... 5 Fractalen... 5 Wat?...

Nadere informatie