BRANCHERAPPORT Bestedingen en ontwikkelingen in de markt van instore marketing en communicatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BRANCHERAPPORT 2010. Bestedingen en ontwikkelingen in de markt van instore marketing en communicatie"

Transcriptie

1 BRANCHERAPPORT 2010 Bestedingen en ontwikkelingen in de markt van instore marketing en communicatie Datum 28 september 2010

2 Brancherapport 2010 Bestedingen en ontwikkelingen in de markt van instore marketing en communicatie Datum 28 september 2010

3 Inhoudsopgave Pagina Samenvatting 4 Hoofdstuk 1 Inleiding 6 Hoofdstuk 2 Bestedingen en ontwikkelingen 8 Hoofdstuk 3 Shoppergedrag en instore communicatie 25 Hoofdstuk 4 De effectiviteit van instore media 29

4 Samenvatting Samenvatting Instore communicatie: een tool om verkoop te bevorderen. Instore communicatie laat zich als volgt definiëren: een tool om verkoop te bevorderen op the moment of truth. Daarbij horen alle communicatie activiteiten in en om de winkel. Onder de term valt niet above the line communicatie. Instore Communicatiestrategie staat op de agenda van het MT of directie overleg en valt onder de eindverantwoordelijkheid van de commercieel of marketing directeur. Het tactische proces valt onder de supervisie van de brand/category managers of trade marketeers. De bestedingen in Het percentage besteed aan instore communicatie varieert per organisatie en kan wel oplopen tot 50% van het totale communicatiebudget. Gemiddeld wordt 20% van het totale communicatiebudget vrijgemaakt. Het overgrote gedeelte van het budget gaat naar displays, schapmateriaal en demonstraties. In Nederland geven de adverteerders gemiddeld aan ca. 25% van het totale marketingcommunicatiebudget aan instore communicatie middelen te besteden; dat is, berekend t.o.v. de netto mediabestedingen 7,1%. De totale bestedingen berekenen wij op 348 miljoen. In België besteden de adverteerders gemiddeld 21% van het totale marketingcommunicatiebudget aan instore communicatiemiddelen. Dit komt neer op 6,5% van de totale netto mediabestedingen in De totale bestedingen berekenen wij op 202 miljoen. Een ruime meerderheid van de organisaties geeft aan dat de bestedingen aan instore communicatie de afgelopen drie jaar is toegenomen en dat het budget de komende drie jaar verder zal stijgen. Kennis rond effectiviteit moet omhoog Over het algemeen kan men stellen dat de effectiviteit van de elementen die het koopgedrag in de winkel beïnvloeden, afhangt van het product, de categorie en het kanaal. Tevens is de fase in de Product Life Cycle van belang. Als effectieve elementen worden voornamelijk genoemd: displays, kopstellingen, demonstraties (sampling, tasting), Off shelf presentaties, visual merchandising, 2nd placement, middelen rondom de kassa.

5 Samenvatting Enerzijds zijn organisaties van mening dat het kennisniveau rond instore communicatie hoog is (praktische kennis), anderzijds geven organisaties aan dat zij beschikken over een gemiddeld niveau en willen dit niveau graag optrekken (kennis over effectiviteit van de media). Er is behoefte aan matrices die inzicht bieden in het op te leveren resultaat van gekozen instore communicatie media per categorie. Het borgen van kennis rondom instore communicatie en shopper gedrag varieert van bedrijf tot bedrijf. We zien dat de ene organisatie haar kennis nauwelijks tot niet borgt, terwijl andere organisaties haar kennis in detail bijhoudt en zelfs haar medewerkers afrekent op kennisoverdracht bij job evaluaties. Nieuwe technologie heeft invloed op shopper gedrag. Fabrikanten geven aan dat de retailer het initiatief moet nemen wat betreft een eenduidig Instore beleid (wat werkt wel of wat werkt niet in hun winkel). De voorwaarde voor succes op het gebied van instore communicatie activiteiten is een samenwerking tussen de handel en industrie. Samenwerking met heldere afspraken, verwachtingen en duidelijke rollen. Het primaire doel van instore communicatie is sales (en rotatie) lifting. Maatstaven voor het bepalen van effectiviteit zijn voornamelijk gebaseerd op omzet, afzet en bruto marge. Gemeten voor, tijdens en na actie. Veranderingen en trends op het gebied van shoppergedrag zijn gebaseerd op de nieuwe technologie (opmars webwinkels, mobile applicaties etc.). 5 Brancherapport 2010 popai Benelux

6 Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 1 Inleiding Reeds vanaf 2003 publiceert POPAI Benelux haar brancherapporten. Centraal daarin staan de bestedingen aan instore communicatie middelen. Het vakgebied ontwikkelt zich snel. Consumenten- en shopper gedrag veranderen onder invloed van het internet als informatiebron en als plaats van aankoop, digitale media weten ons tot op de winkelvloer te bereiken en social media zorgen voor nieuwe impulsen in de wijze waarop we met elkaar communiceren. 6 De bruto mediabestedingen in Nederland daalden in 2009 met 3% tot 6 miljard (bron: Nielsen). De netto bestedingen daalden echter met maar liefst 12,4% tot 4,9 miljard. In 2009 werd dus een gemiddelde korting op de bruto prijs gegeven van 18,3%. Internet is het enige medium dat qua netto bestedingen groeide (+1,9%); alhoewel deze groei sinds 2007 flink is afgezwakt (+29,7% in 2007 en +9,7% in 2008). De marktaandelen van de diverse massa media op basis van de bruto bestedingen zijn als volgt. Instore wordt in dit overzicht (nog) niet opgenomen. Toch gaven de deelnemers aan het brancherapport in 2006 aan dat ca. 17% van het totale marketingcommunicatiebudget besteed wordt aan instore media. In de USA geven onderzoeken aan dat retailers 12% van hun communicatiebudget spenderen aan shopper marketing en merkfabrikanten 8% (bron: Deloitte).

7 Hoofdstuk 1 Inleiding De aandacht voor instore is de afgelopen jaren alleen maar gegroeid. Zo heeft de term shopper marketing zich een vaste plaats verworven in het toch al rijke vakjargon van de marketeer. Zouden de bestedingen aan Instore net als de andere mediatypen ook gedaald zijn? Of zouden ze aan belang hebben toegenomen in de wetenschap dat de adverteerder met name in recessietijd direct contact zoekt met de shopper wanneer hij/zij haar koopbeslissing neemt, dus op de winkelvloer? Kortom, het is tijd voor een nieuw brancherapport. Een belangrijk deel van dit rapport wordt gevormd door het onderzoek dat dit jaar is uitgevoerd naar de bestedingen aan instore communicatiemiddelen in Nederland en België (hoofdstuk 2). In hoofdstuk 3 geven we een overzicht van de algemene kennis die momenteel verzameld is omtrent shoppergedrag en instore communicatie. In alle interviews, gesprekken en onderzoeken komt steeds één vraag naar voren: Hoe effectief is het? In hoofdstuk 4 geven we een overzicht van de meetstandaards rondom de effectiviteit van diverse typen instore media. 7 Brancherapport 2010 popai Benelux

8 Hoofdstuk 2 Bestedingen en ontwikkelingen Hoofdstuk 2 Bestedingen en ontwikkelingen De basis van dit rapport wordt gevormd door face-to-face interviews met ervarings-deskundigen en een groot kwantitatief onderzoek onder meer dan marketeers in Nederland en België. De geïnterviewden vertegenwoordigden onder andere de volgende bedrijven: Coca Cola, Saralee, FrieslandCampina, Intratuin, Primera, Vodafone, Dr Oetker, Microsoft, Heineken, Heinz en Mattel. Daarnaast hebben wij ook bij de producenten (marktleiders) van de verschillende segmenten in de instore mediamix geïnformeerd naar omzetten, marktgrootte en trends. 8 We zijn niet alleen ingegaan op de bestedingen sec maar hebben juist getracht het belang van Instore te plaatsen in de context van het marketing-communicatie beleid. In de interviews kwamen de volgende gesprekspunten naar voren: Definities en Afbakening. Er zijn veel termen die gebruikt worden om alles wat zich afspeelt op de winkelvloer te omschrijven. Wie zijn er binnen uw bedrijf betrokken bij Instore Communicatie? Hoe zou u het kennisniveau rond instore communicatie willen omschrijven? Welke rol heeft instore communicatie (of zou moeten hebben) in de relatie handel & industrie? En wie zou hierin de lead moeten nemen? Hoeveel besteedde uw bedrijf aan instore communicatie middelen in 2009? (zie schema) Type Beschrijving 1 Displays (productdragend en niet productdragend) Actiedragend (Semi) permanent Een display die ter ondersteuning van een sales promotion tijdelijk in de winkel staat. Een display die voor langere tijd in de winkel staat, maar niet tot het vaste winkelinterieur behoort. 2 Schapmateriaal Alle materialen die in/op/aan het schap gebruikt worden. Met uitzondering van de vaste artikelinformatie. 3 Visual merchandising Merchandising ten behoeve van enerzijds decoratie van product- en schappresentaties, anderzijds etalagemateriaal en etalagepresentaties.

9 Hoofdstuk 2 Bestedingen en ontwikkelingen Type Beschrijving 4 Field marketing Winkeldemonstratie en winkelsampling. 5 Digitale Instore Media Interactief, tv instore network en overige vormen. 6 Signing Posters, lichtbakken en bewegwijzering. 7 Overige vormen Vloerreclame, reclame op winkelwagentjes, klein drukwerk, etc. Hoe heeft dit percentage zich in de laatste drie jaar verhouden en hoe zal dit naar verwachting in de komende drie jaar zijn? De vraag die ons allen bezighoudt is de effectiviteit van de inzet van instore communicatiemiddelen. Wat zijn volgens u de meest effectieve elementen om koop-gedrag in de winkel te beïnvloeden? Welke nieuwe of bestaande criteria of meetstandaards zouden we moeten definiëren om al deze verschillende mediatypen goed met elkaar te kunnen vergelijken qua effectiviteit? 9 Welke veranderingen ziet u in de komende jaren plaatsvinden in het shopper gedrag? En welke oorzaken kunt u aanwijzen voor deze veranderingen? Zou het gedrag van shoppers per land verschillen? Zo ja, welke aspecten bepalen deze verschillen? In het eerste deel van de resultaten leest u de belangrijkste conclusies uit deze interviews. Vervolgens is op basis van deze uitkomsten de vragenlijst samengesteld die via internet is voorgelegd aan marketeers in Nederland en België. De respons op deze vragenlijst was 378 ofwel 8%. 33% kwam uit België, 67% uit Nederland. De verdeling over het type bedrijven is als volgt. Type bedrijf % Merkfabrikant 39,0 Retail organisatie 11,7 POP Supplier 11,4 Bureau (advies, communicatie, media etc.) 24,0 Anders 13,8 Totaal 100,0 Brancherapport 2010 popai Benelux

10 Hoofdstuk 2.1 Resultaten interviews 2.1 Resultaten interviews De belangrijkste conclusies uit de interviews zijn de volgende. Definitie instore communicatie De definitie van instore communicatie ligt voor de meeste organisaties niet ver uit elkaar. Men noemt alle marketinggerelateerde instrumenten (p s) op punt van verkoop. De laatste schakel (tijdens aankoopbeslissing) om de shopper te beïnvloeden en te verleiden op verkooppunt (b.v. winkelvloer), in een cirkel van 360 graden. Rekening houdend met drie parameters: fabrikant, retailer en shopper. Kortom: een tool om verkoop te bevorderen op the moment of truth. 10 Instore communicatie werd in het verleden voornamelijk tactisch benaderd. Vandaag de dag vallen instore communicatiekeuzes steeds meer onder het strategische proces. Afbakening categorie instore communicatie Wat behoort wel tot instore communicatie? In en om de winkel (ook parkeergelegenheid, stoepbord) Webshops op internet Prijsstelling, aanprijzingen, kortingen aan het schap Schapmateriaal(communicatie), displays, posters, narrow casting, raam streamers, coolers, koelkasten, vloerstickers, vlaggen, receptenboekjes, verpakking etc. Demonstraties en tastings Routing, signing positie van toonbank Instore magazines Wat behoort niet tot instore communcatie? Above the line communicatie (RTV); Outstore communicatie H-a-h foldermateriaal Kortingen voor retailers Verpakking Winkelpersoneel

11 Hoofdstuk 2.1 Resultaten interviews Opvallend is dat enkele respondenten het winkelpersoneel en de verpakking niet zien als een instore medium. Winkelpersoneel is met name in non-food retailomgevingen vaak doorslaggevend bij de aankoopbeslissing. Derhalve dient het personeel niet alleen te worden ingezet als het visitekaartje van de winkel (verschijning, optreden) maar juist ook als beïnvloeder in het koopproces. De verpakking is juist in foodretail situaties één van de soms weinige media om met de shopper te communiceren. In niet alle productcategorieën is er ruimte om buiten of aan het schap te communiceren. Dan blijft de verpakking over. Om deze redenen beschouwen wij zowel winkelpersoneel als de verpakking als onderdeel van de instore mediamix. Decision makers instore communicatie Instore Communicatiestrategie staat wel degelijk op de agenda van het MT of directie overleg aangezien de bijbehorende activiteiten een onderdeel zijn van het strategische proces. De activiteiten vallen onder de marketing, sales dan wel retailstrategie. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de commercieel- of marketingdirecteur. 11 Het tactische proces valt onder de supervisie van de brand-, category managers of trade marketeers. De brand- of category managers zijn niet alleen verantwoordelijk voor het actiemechanisme en doorvertaling van de boodschap richting massacommunicatie maar ook richting de winkelvloer. De trade marketeers zijn verantwoordelijk voor alle instore communicatie zowel vanuit merkcampagnes als account gedreven. Zij hebben duidelijke richtlijnen hoe te opereren op de winkelvloer en zijn eindverantwoordelijk voor merkcommunicatie op de winkelvloer. Enkele brand- en trade marketeers werken samen met field marketeers en instore communicatiemanagers en geven input voor hardware gerelateerde zaken (displays, schapmateriaal etc.). Ze zijn verantwoordelijk voor de uitwerking en coördinatie. Bestedingen 2009 instore communicatie Het merendeel van de organisaties geeft aan dat zij het budget vrijgemaakt voor en besteding aan instore communicatie duidelijk in kaart hebben. Brancherapport 2010 popai Benelux

12 Hoofdstuk 2.1 Resultaten interviews Het percentage varieert per organisatie en kan wel oplopen tot 50% van het totale communicatiebudget. Dit is met name afhankelijk van het type product. Indien het product impulsief wordt aangeschaft, zal het percentage hoger liggen dan wanneer het een routinematige aankoop betreft. Gemiddeld wordt 20% van het totale communicatiebudget vrijgemaakt voor instore communicatiemiddelen. Voor een precieze berekening verwijzen we naar de uitkomsten van het kwantitatieve onderzoek. Het overgrote gedeelte van het budget gaat naar displays (actiedragend dan wel permanent). Ook wordt er een behoorlijk bedrag geïnvesteerd in schapmateriaal en demonstraties. Een minderheid van de organisaties geeft aan dat de hoogte van het budget niet voldoende inzichtelijk is. Het budget is over meerdere merken en afdelingen verdeeld. Bestedingen, verleden en toekomst 12 Een ruime meerderheid van de organisaties geeft aan dat de bestedingen aan instore communicatie de afgelopen drie jaar is toegenomen en dat het budget de komende drie jaar verder zal stijgen. Men is van mening dat: Er steeds meer aandacht is gekomen voor instore communicatie aangezien het the moment of truth betreft; Instore communicatie steeds creatiever vorm moet krijgen om onderscheidend te zijn en de sales lift te bewerkstelligen. Wel dient eerst het effect getoetst te worden alvorens budget toegewezen te krijgen. Echter, een bedreiging ligt op de loer. Fabrikanten signaleren een tendens dat zij steeds minder mogen in de winkels. Er wordt zelfs gesproken van een instore oorlog. Veel partijen willen voor maximale exposure gaan terwijl het juist zaak is de winkelvloer voor consumenten duidelijker en transparanter te maken. Hierdoor geven een aantal organisaties (echter, een minderheid) aan dat het budget voor instore communicatie gelijk is gebleven en in de toekomst gelijk zal blijven. Effectieve elementen beïnvloeding koopgedrag in winkel Over het algemeen kan men stellen dat de effectiviteit van de elementen die het koopgedrag in de winkel beïnvloeden, afhangt van het product, de categorie en het kanaal. Tevens is de fase in de Product Life Cycle van belang. Voor een volwassen categorie zijn displays en kopstelling zeer effectief. Het creëren van een trial

13 Hoofdstuk 2.1 Resultaten interviews (demonstraties, sampling, tasting) is het meest effectief voor producten in de introductiefase. Om commitment van de consument te krijgen is het evident een mix van verschillende uitingen zorgvuldig te selecteren. Echter, men kan duidelijk aangeven dat bepaalde instore communicatiemiddelen effectiever zijn dan andere. Als effectieve elementen worden voornamelijk genoemd, in de volgende volgorde: 1. Displays 2. Kopstellingen, demonstraties (sampling, tasting) 3. Off shelf presentaties, visual merchandising, 2nd placement, middelen rondom de kassa Opvallend is dat elementen die inspelen op de beleving van de consument als effectief ervaren worden vanwege hun onderscheidende karakter. Een aantal fabrikanten noemt het winkelpersoneel als het meest effectieve element om het koopgedrag in de winkel te beïnvloeden. Andere zijn van mening dat communicatie met het winkelpersoneel geen onderdeel van het instore communicatie plan is. 13 Kennisniveau en verbeterpunten Enerzijds zijn organisaties van mening dat het kennisniveau rond instore communicatie hoog is, anderzijds geven organisaties aan dat zij beschikken over een gemiddeld niveau en willen dit niveau graag optrekken. Er wordt een onderscheid in kennis gemaakt: Praktische kennis (deze kennis is veelal op een goed niveau); Kennis over effectiviteit van de media (de meerderheid geeft aan dat kennis over effectiviteit tekort schiet). Het kennisniveau wordt op peil gehouden door intensieve samenwerking met retailers en cursussen van o.a. POPAI en TMA. POP suppliers worden niet beschouwd als een bron van informatie. Hun rol dient zich te beperken tot technische kennisoverdracht. Een toegevoegde waarde zou zijn als zij meedenken over creativiteit, cost efficiency en relationshipbuilding. Brancherapport 2010 popai Benelux Communicatiebureaus schieten tekort qua kennisoverdracht. Van hen wordt verwacht: originaliteit (onderscheidend vermogen) en de vertaalslag naar de winkel.

14 Hoofdstuk 2.1 Resultaten interviews De kennis van het onderwijs is niet praktisch genoeg. Men geeft twee verbeterpunten aan: Verhogen van kennis op het gebied van de effectiviteit van instore media; Kennis van individuele medewerkers beter over dragen aan betrokkenen in de organisatie. Borgen van kennis rondom instore communicatie en shoppergedrag Het borgen van kennis rondom instore communicatie en shoppergedrag varieert van bedrijf tot bedrijf. We zien dat de ene organisatie haar kennis nauwelijks tot niet borgt, terwijl een andere organisaties haar kennis in detail bijhoudt en zelfs haar medewerkers afrekent op kennisoverdracht bij job evaluaties. 14 Een ruime meerderheid van de organisaties geeft aan een goed gestructureerde borging van kennis te hanteren om de kennisoverdracht zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Dit gebeurt op de volgende manieren: Kennis wordt in een database ingevoerd en tevens wat je met deze kennis kunt doen (actionable). Deze informatie is toegankelijk voor de betrokkenen; Er worden handboeken van belangrijkste activiteiten bijgehouden met learnings; Er worden goede regels geformuleerd waar instore communicatie aan moet voldoen; Bouwen van een platform (zoals Facebook) dat dient als een netwerk voor kennis (en vragen). Alhoewel de meeste bedrijven borging van kennis en kennisoverdracht gestructureerd hebben, geven enkelen toch te kennen dat het altijd verbeterd kan worden. Een minderheid die aangeeft dat het borgen van kennis onvoldoende gebeurt, vinden dit echter wel een issue. Als reden wordt gegeven dat er geen tijd voor is door het hoge tempo van activiteiten. Rol instore communicatie in de relatie tussen handel en industrie Fase 1: Instore Policy vanuit retailer Fabrikanten geven aan dat de retailer het initiatief moet nemen wat betreft een eenduidig Instore beleid, gebaseerd op gedegen onderzoek. Een duidelijk beleid wat betreft: wat werkt wel of wat werkt niet in hun winkel.

15 Hoofdstuk 2.1 Resultaten interviews Fase 2: Samenwerking De voorwaarde voor succes op het gebied van instore communicatie activiteiten is een samenwerking tussen de handel en industrie. Samenwerking met heldere afspraken, verwachtingen en duidelijke rollen. De algemene wens van de fabrikant is om vaker met formulemanagers om de tafel zitten. Retailers beschikken over enorm veel kennis van het gedrag van hun shoppers. Er wordt aangegeven dat spijtig genoeg andere factoren tevens een leading rol spelen en wel factoren in de conditionele sfeer (voor wat hoort wat). Instore communicatie biedt een opening in prijsonderhandeling. Instore communicatie wordt gezien als een bron van inkomsten. Criteria / meetstandaards effectiviteit instore communicatie Het primaire doel van instore communicatie is sales (en rotatie) lifting. Maatstaven voor het bepalen van effectiviteit zijn voornamelijk gebaseerd op omzet, afzet en bruto marge. Gemeten voor, tijdens en na actie (voornamelijk door salesforce en scanning data retailers). 15 Tevens wordt er gemeten via schaduw winkels. Er wordt gebruikt gemaakt van onder andere matching analyses, clusteranalyses (IRI, Nielsen etc.) Slechts een enkele fabrikant volgt het koopproces met behulp van camera s. Enkele fabrikanten geven aan dat de organisatie tekort schiet op het gebied van meten van de effectiviteit en gebruiken slechts ex-factory cijfers. Omzet is slechts 1 van de doelstellingen van instore media. Communicatie-effecten is het tweede effect dat we nastreven. Een boodschap moet immers contact scoren? Marketeers zouden naast omzet meer interesse moeten krijgen voor de reclamecontacten die zij kunnen scoren op de winkelvloer voor hun (winkel)merk. Hier ligt een schone taak voor POPAI als kenniscentrum weggelegd. Zie ook hoofdstuk 5 De effecten van instore media. Brancherapport 2010 popai Benelux

16 Hoofdstuk 2.1 Resultaten interviews In de afgelopen jaren hebben diverse onderzoeken een schat aan informatie opgeleverd. In de komende jaren kan nu gewerkt worden aan een aantal algemene tools om de effectiviteit van instore media uit te drukken. Te denken valt aan: Welke materialen kunnen het beste ingezet worden per productcategorie? Wat is de output bij de inzet van instore medium X? (omzet en communicatiewaarde) Tracking van de bestedingen per branche; per categorie. Veranderingen shoppergedrag en oorzaken veranderingen shoppergedrag Veranderingen in het shoppergedrag zijn gebaseerd op nieuwe technologieën. Trends Opmars webwinkels. Experience/beleving wordt het onderscheidende element in de winkels. Winkelpersoneel wordt steeds belangrijker en kan het verschil maken; 2. Opmars nieuwe media. a) shopper gaat zich vooraf meer oriënteren (via internet/mobile applicaties); b) shopper gaat gerichter en meer gepland kopen door het zelf opvragen van informatie (via Smart scanning/smart phones/psa); 3. Trading down op merk, promotie en retail formaat 4. Enerzijds zijn de shoppers hoe langer hoe minder in te delen volgens de traditionele socio-demografische criteria. Anderzijds zullen specifieke segmenteringen oprijzen (gangen man/vrouw, 50-plussers, allochtonen); 5. Tijd van shoppers blijft schaars. De vraag is: hoe gaan we de shoppers nog verleiden? Meer creatievere invullingen van instore communicatie media zullen bedacht worden om onderscheidend te blijven.

17 Hoofdstuk 2.1 Resultaten interviews Verschilt shoppergedrag per land? Welke aspecten spelen een rol? Ja zeker, het shoppergedrag verschilt per land. Shoppers gaan in elk land anders shoppen en maken in elk land andere keuzes. Zelfs binnen verschillende regio s worden andere keuzes gemaakt. Verschillen kunnen we voornamelijk vinden op het gebied van: Gewoontes: eetcultuur, shopping trips, shopping frequentie Retailers: winkeldichtheid, rol personeel, retailcultuur (hypermarkten versus supermarkten) Leefgebieden: stad versus platteland Penetratie internet verschilt per land/regio Milieuvriendelijk en duurzaamheid 17 Brancherapport 2010 popai Benelux

18 Hoofdstuk 2.2 Resultaten enquête 2.2 Resultaten enquête Budgetverantwoordelijke Aan de respondenten werkzaam bij een merkfabrikant of retailer is gevraagd wie er binnen hun organisatie budgetverantwoordelijk zijn voor Instore communicatie (meerdere functies was mogelijk). In de meeste gevallen (41%) wordt de Marketing Manager aangeduid als de budgetverantwoordelijke, gevolgd door de Trade Marketeer (30%). De verdeling over de andere functies is als volgt. 18

19 Hoofdstuk 2.2 Resultaten enquête De volgende vraag is als volgt aan de respondenten voorgelegd: Wij drukken de bestedingen aan instore marketing uit in een percentage van het marketing & communicatie budget. Tot dit budget behoren uw bestedingen aan reclame zoals televisie, radio, print, outdoor en internet. Als u het totale budget van marketing & communicatie op 100% stelt, hoeveel procent daarvan besteedde u in 2009 dan aan instore communicatiemiddelen? De pop suppliers en bureaus hebben deze vraag beantwoord door de percentages in te schatten. De merkfabrikanten en retailers in Nederland antwoordden: 25% Dit percentage is fors hoger dan in % De pop suppliers en bureaus in Nederland schatten dit in op: 22% In België antwoordden de merkfabrikanten en retailers: 21% 19 De pop suppliers en bureaus in België schatten dit in op: 28% De aanbieders en bureaus in Nederland zijn iets terughoudender in het inschatten van de instore bestedingen. In België schatten de pop supplier en het bureau de bestedingen aan instore communicatie hoger in dan de merkfabrikanten en retailers. Het percentage van het totale marketingcommunicatiebudget dat volgens de respondenten besteed wordt aan instore middelen is 21% (België) en 25% (Nederland). Toch denken wij dat deze percentages te hoog worden ingeschat. Er zijn daarvoor een aantal redenen aan te wijzen: De totale marketingcommunicatiebudgetten zijn niet altijd bekend bij de respondenten. Er wordt een ander referentiekader gehanteerd en of budgetelementen foutief ingedeeld. In de praktijk blijkt dat de inzet van instore middelen (nog te vaak) op buikgevoel wordt ingezet. Dus worden er ook inschattingen gemaakt op buikgevoel als het gaat om het inschatten van aantallen. Een voorbeeld hiervan is de aanvraag van groter tenders die in de praktijk lager uitvallen dan in eerste instantie begroot. Brancherapport 2010 popai Benelux

20 Hoofdstuk 2.2 Resultaten enquête Om te komen tot een berekening van het percentage van het totale marketingcommunicatiebudget dat besteed wordt aan instore moeten we in acht nemen dat onze steekproef alleen bedrijven bevat, die daadwerkelijk instore als medium inzetten. Grote adverteerders als de RVD, verzekeraars, KPN en touroperators/airlines maken in het geheel niet of nauwelijks gebruik van instore middelen. Zij worden wel opgenomen in het overzicht van de netto mediabestedingen (bron: Nielsen). Met enerzijds de kennis van de netto mediabestedingen, bovengenoemde percentages en anderzijds de opgaven van de marktleiders in de diverse marktsegmenten kunnen we de totale bestedingen aan instore communicatie middelen in Nederland berekenen op 348 miljoen in De totale netto mediabestedingen in Nederland bedroegen in ,9 miljard. Instore maakt dus 7,1% uit van de totale media mix. Hiermee nestelt instore zich tussen de radiobestedingen (8,7%) en de publiekstijdschriften (5,8%) in. De bestedingen aan Instore zijn echter twee maal zo hoog dan aan Internet. 20 De volgende vraag was: Als u vervolgens de bestedingen in 2009 aan instore communicatiemiddelen op 100% stelt, hoe verdeelt zich dat over de onderdelen? De antwoorden zetten we naast de antwoorden die in 2006 werden gegeven x 1 miljoen Displays; actiematig Displays; (semi)permanent Visual Merchandising Field Marketing (instore) Digital Instore Media Signing 24% 11% 15% 5% 3% 18% 20% 17% 18% 17% 4% 9% Overige vormen (incl. schapmaterialen) 13% 15% 52 Totaal 100% 100% 348

21 Hoofdstuk 2.2 Resultaten enquête We zien een verschuiving in de ingezette typen instore media. Het segment displays groeit licht (+1%) tot 37% en blijft het meest ingezette instore medium. Het segment actiematige display laat echter een teruggang zien van 4%. Oorzaak hiervoor is het feit dat merkfabrikanten steeds meer moeilijkheden ondervinden displays in winkels te plaatsen. Het segment (semi)permanente displays groeit met 6%. Deze vorm van display vindt meer en meer zijn weg in non-food retail. Visual Merchandising groeit eveneens (+3%). Het presenteren en decoreren van artikelen voor een goede winkelbeleving wordt gezien als een effectief middel om shoppergedrag te beïnvloeden. Field Marketing maakt een grote groei door (+12%). Debet hieraan is de recessie periode waarin budgetten eerder worden toebedeeld aan mediatypen die direct het contact met de shopper tot stand brengen en/of direct tot conversie kunnen leiden. Digitale (instore) media groeit licht met 1% tot 4%. Dit onderschrijft de conclusie dat digital signage voor een herdefinitie staat van haar medium. Slechts ingezet als signaal of als algemene informatiebron zal deze vorm van communiceren beperkt blijven tot enkele (non food) retailvormen en in dienstverlening. In dat opzicht zullen interactieve vormen van digitale communicatie meer kansen bieden. 21 Signing laat een teruggang zien. Een mogelijke verklaring is het feit dat shoppers nauwelijks (werkelijk) kijken naar signing. Het is met andere woorden makkelijk als eerste te schrappen als het om kostenbesparingen gaat. Men neemt het echter wel onbewust waar. Weglaten zou een negatief effect kunnen hebben op de winkelbeleving. Wellicht dat andere vormen van signing (gecombineerd met digitaal?) in de toekomst weer kansen biedt. De overige vormen laat een lichte groei zien (+2%). Tot deze groep behoort o.a. de vloersticker die qua impact meer dan gemiddeld goed scoort. Shopperonderzoek leert dat we in een leeshouding winkelen. Een vloersticker komt dan letterlijk als eerste in beeld. De Belgische adverteerders in ons onderzoek gaven aan 21% van hun totale marketingcommunicatiebudget te besteden aan Instore Communicatie Middelen. Brancherapport 2010 popai Benelux Wanneer we dezelfde berekening maken als in Nederland komen we uit op totaal 202 miljoen aan bestedingen aan Instore.

Bram Nauta. Shopper In-Zicht. Van koopintentie tot aankoop

Bram Nauta. Shopper In-Zicht. Van koopintentie tot aankoop Bram Nauta Shopper In-Zicht Van koopintentie tot aankoop Shopper In-Zicht Van koopintentie tot aankoop Shopper In-Zicht Van koopintentie tot aankoop 2 Bij het samenstellen van de inhoud van dit boek zijn

Nadere informatie

Differentiëren is noodzaak, gemiddeld is niet goed genoeg. Een verkennend onderzoek naar Merchandise management bij Nederlandse retailers

Differentiëren is noodzaak, gemiddeld is niet goed genoeg. Een verkennend onderzoek naar Merchandise management bij Nederlandse retailers Differentiëren is noodzaak, gemiddeld is niet goed genoeg Een verkennend onderzoek naar Merchandise management bij Nederlandse retailers Naam auteurs: Armijn Beek Riemke de Kloet Bedrijfsnaam: Capgemini

Nadere informatie

How to turn a shopper into buyer

How to turn a shopper into buyer How to turn a shopper into buyer Afstudeerverslag How to turn a shopper into buyer Kathrin Tholemeyer-Noering 132484 Saxion Hogeschool te Enschede Saxion Kenniscentrum Design en Technologie Enschede, 31-10-2013

Nadere informatie

IPTV in Noordoost-Friesland. een onderzoek onder deelnemers aan een pilot met interactieve televisie

IPTV in Noordoost-Friesland. een onderzoek onder deelnemers aan een pilot met interactieve televisie een onderzoek onder deelnemers aan een pilot met interactieve televisie Opdrachtgever: Uitvoerder: Plaats: Kabel Noord Junior Consult Groningen Datum: 12 september 2007 Inhoudsopgave 1. Inleiding...4 2.

Nadere informatie

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011)

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) goed in direct klantcontact Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) bekijk onze website op www.pondressocialmarketing.nl Ralph Merkle If you look at the various

Nadere informatie

BRANDBASE & KLANTENLOYALITEIT. De zoektocht naar het bereiken van loyale consumenten.

BRANDBASE & KLANTENLOYALITEIT. De zoektocht naar het bereiken van loyale consumenten. BRANDBASE & KLANTENLOYALITEIT De zoektocht naar het bereiken van loyale consumenten. Afstudeeropdracht BRANDBASE & KLANTENLOYALITEIT De zoektocht naar het bereiken van loyale consumenten Naam: Studentennummer:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3. 2.

Inhoudsopgave. 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3. 2. Inhoudsopgave 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3 2. De kengetallen 5 3. Hoe gaat de marketeer 2010 in? 6 3.1. Vol vertrouwen 6 3.2. Google

Nadere informatie

Agenda. 1. Wat is POPAI? 2. Model: Visie op koopgedrag. 4. Meetstandaards voor effectiviteit van instore media 5. Samenwerken in de keten

Agenda. 1. Wat is POPAI? 2. Model: Visie op koopgedrag. 4. Meetstandaards voor effectiviteit van instore media 5. Samenwerken in de keten Het Expertisecentrum voor Marketing at Retail 1. Wat is POPAI? Agenda 2. Model: Visie op koopgedrag 3. Brancherapport 2010 4. Meetstandaards voor effectiviteit van instore media 5. Samenwerken in de keten

Nadere informatie

Dossier. zoekmachinemarketing

Dossier. zoekmachinemarketing Dossier zoekmachinemarketing Voorwoord Branchevereniging IAB Nederland verbindt, inspireert en ontwikkelt de interactieve branche. Momenteel hebben 179 exploitanten, advertentienetwerken, internetbureaus,

Nadere informatie

Integrale communicatie

Integrale communicatie 1 Media De hier behandelde media vormen een uitbreiding en een aanvulling op datgene wat in het boek Marketing voor retailers in hoofdstuk 4 'Van winkelformule tot merk' wordt behandeld. Media, en het

Nadere informatie

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 1 ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 3 Voorwoord 4 Inleiding 8 Waarde 12 Wat 16 Waar 2 Wie 26 Waarom 34 Conclusie: Voor u telt rendement

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

HOE INTERACTIEVE TECHNOLOGIE DE KLANT KAN BEINVLOEDEN IN HET WINKELPROCES. Afstudeerscriptie: Jolien van der Meulen

HOE INTERACTIEVE TECHNOLOGIE DE KLANT KAN BEINVLOEDEN IN HET WINKELPROCES. Afstudeerscriptie: Jolien van der Meulen HOE INTERACTIEVE TECHNOLOGIE DE KLANT KAN BEINVLOEDEN IN HET WINKELPROCES Afstudeerscriptie: Jolien van der Meulen Colofon Student: Jolien van der Meulen Studentnummer: 098075 Bedrijf: Kenniscentrum Design

Nadere informatie

Bachelor Opdracht BK

Bachelor Opdracht BK Bachelor Opdracht BK Van Motivatie naar Prestatie in KPN RETAIL Wessel van Rijkom(s0202495) Bedrijfskunde Bachelorscriptie Universiteit Twente KPN Begeleider Universiteit Twente: dr Henk Kroon Eerste begeleider

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. DM Barometer enquête 4 2.3. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. DM Barometer enquête 4 2.3. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. DM Barometer enquête 4 2.3. Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget 6 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget

Nadere informatie

Fictiva Care Shop. Haalbaarheidsonderzoek. Uitgevoerd door Marktonderzoekbureau Molgo. 25 november 2014

Fictiva Care Shop. Haalbaarheidsonderzoek. Uitgevoerd door Marktonderzoekbureau Molgo. 25 november 2014 Haalbaarheidsonderzoek Fictiva Care Shop Uitgevoerd door Marktonderzoekbureau Molgo 25 november 2014 1 2 Inhoudsopgave Inleiding.p4 1. Kansen, bedreigingen en trends binnen de branche op basis van deskresearch.p6

Nadere informatie

4. Wet- en regelgeving 14 4.1. Kritische blik vanuit de maatschappij 14 4.2. Telemarketing in de toekomst 15

4. Wet- en regelgeving 14 4.1. Kritische blik vanuit de maatschappij 14 4.2. Telemarketing in de toekomst 15 Inhoudsopgave Inzet en perceptie van telemarketing 3 1. Kengetallen 5 2. DM Barometer 7 2.1. Onderzoeksopzet 7 2.2. Special: Telemarketing 7 2.3. Respondenten 7 3. Perceptie van telemarketing 8 3.1. Outbound

Nadere informatie

flexibel Procesmanagement in 2012 1

flexibel Procesmanagement in 2012 1 flexibel Procesmanagement in 2012 1 INHOUD Redactie Michel Jungbluth, Wouter Kolbeek, Mark Telgenkamp en BPM-Forum Nederland Redactieadres ConQuaestor Postbus 8227 3503 RE Utrecht www.conquaestor.nl www.conquaestor.tv

Nadere informatie

Return on Creativity

Return on Creativity Return on Creativity Effectiviteit van Communicatie in de Praktijk Bevindingen uit 10 expert-interviews met Utrechtse communicatiebureaus uit de MKB-sector, aangevuld met literatuuronderzoek. Januari 2012

Nadere informatie

Afstudeerscriptie. Hoe kan men als organisatie op rationele wijze een keuze maken tussen het gebruik van interne versus externe (IT)auditcapaciteit?

Afstudeerscriptie. Hoe kan men als organisatie op rationele wijze een keuze maken tussen het gebruik van interne versus externe (IT)auditcapaciteit? Afstudeerscriptie 3e jaar Postgraduate IT Audit Opleiding Hoe kan men als organisatie op rationele wijze een keuze maken tussen het gebruik van interne versus externe (IT)auditcapaciteit? De interne/externe

Nadere informatie

boodschappen doen in de toekomst

boodschappen doen in de toekomst boodschappen doen in de toekomst de supermarkt anno 2015 boodschappen doen in de toekomst de supermarkt anno 2015 inhoud 3 Voorwoord 5 Inleiding 6 Wat 8 Verandering Bevolkingssamenstelling 10 Time Management

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Special: De marketeer in 2011 4 2.3. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Special: De marketeer in 2011 4 2.3. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Special: De marketeer in 2011 4 2.3. Respondenten 4 3. Hoe gaat de marketeer 2011 in? 5 3.1. De marketeer is behoedzaam 5 4.

Nadere informatie

Professional Learning & Development. Een Efficiëntieanalyse van het Marketing- en Communicatietraject

Professional Learning & Development. Een Efficiëntieanalyse van het Marketing- en Communicatietraject Professional Learning & Development Een Efficiëntieanalyse van het Marketing- en Communicatietraject Bachelorverslag J.K. Kol s0138452 Begeleiders Universiteit Twente Ir. J.W.L. van Benthem N.D.G. den

Nadere informatie

0900-0024 (R 0,10 per minuut) abnamro.nl. de consument van 2015. cross channel retail

0900-0024 (R 0,10 per minuut) abnamro.nl. de consument van 2015. cross channel retail 0900-0024 (R 0,10 per minuut) abnamro.nl de consument van 2015 cross channel retail de consument van 2015 cross channel retail 1 De manier waarop mensen winkelen verandert in razend tempo. Consumenten

Nadere informatie

ONLINE MARKETING- COMMUNICATIEPLAN

ONLINE MARKETING- COMMUNICATIEPLAN ONLINE MARKETING- COMMUNICATIEPLAN Creatie en communicatie in de praktijk Project Minor blok 2 Marketingcommunicatie Academie voor Marketing ONLINE MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN ICT-BANEN CREATIE EN COMMUNICATIE

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

CEA, Bureau voor communicatie en advies over energie en milieu B.V.

CEA, Bureau voor communicatie en advies over energie en milieu B.V. Een onderzoek naar kennis, succes- en faalfactoren Draagvlak van het instrument energievisie bij gemeenten Eindrapport Rapportnummer: 0224 Drs. M.T.P.G.M. Dahm Drs. M. Dullens Drs. D.S. Mayenburg Drs.

Nadere informatie

Sales Acceleratie Management. Sales Wetmatigheden

Sales Acceleratie Management. Sales Wetmatigheden Sales Acceleratie Management Sales Wetmatigheden Sales Acceleratie Management Sales Wetmatigheid 1 - Doelgroepen 1. Het belang van doelgroepen segmenteren en selecteren De ene klant is kansrijker en waardevoller

Nadere informatie

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK.

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK. Herziene editie 2014-2015 Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden ebook HET GROTE WEBINAR HANDBOEK DEEL DIT ebook INHOUDSOPGAVE 1 IK GELOOF IN WEBINARS Verhalen uit de praktijk Pagina 4

Nadere informatie

Hoe krijg ik mijn winkel vol? ACTIEVE PRINTMEDIA ALS VERLEIDER IN DE DIGITALE WERELD

Hoe krijg ik mijn winkel vol? ACTIEVE PRINTMEDIA ALS VERLEIDER IN DE DIGITALE WERELD Hoe krijg ik mijn winkel vol? ACTIEVE PRINTMEDIA ALS VERLEIDER IN DE DIGITALE WERELD 1 INHOUDSOPGAVE HOE KRIJG IK MIJN WINKEL VOL?... 3 1. PRINTMEDIA MARKETINGCOMMUNICATIE IN EEN DIGITALE WERELD... 4 1.1.

Nadere informatie