BRANCHERAPPORT Bestedingen en ontwikkelingen in de markt van instore marketing en communicatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BRANCHERAPPORT 2010. Bestedingen en ontwikkelingen in de markt van instore marketing en communicatie"

Transcriptie

1 BRANCHERAPPORT 2010 Bestedingen en ontwikkelingen in de markt van instore marketing en communicatie Datum 28 september 2010

2 Brancherapport 2010 Bestedingen en ontwikkelingen in de markt van instore marketing en communicatie Datum 28 september 2010

3 Inhoudsopgave Pagina Samenvatting 4 Hoofdstuk 1 Inleiding 6 Hoofdstuk 2 Bestedingen en ontwikkelingen 8 Hoofdstuk 3 Shoppergedrag en instore communicatie 25 Hoofdstuk 4 De effectiviteit van instore media 29

4 Samenvatting Samenvatting Instore communicatie: een tool om verkoop te bevorderen. Instore communicatie laat zich als volgt definiëren: een tool om verkoop te bevorderen op the moment of truth. Daarbij horen alle communicatie activiteiten in en om de winkel. Onder de term valt niet above the line communicatie. Instore Communicatiestrategie staat op de agenda van het MT of directie overleg en valt onder de eindverantwoordelijkheid van de commercieel of marketing directeur. Het tactische proces valt onder de supervisie van de brand/category managers of trade marketeers. De bestedingen in Het percentage besteed aan instore communicatie varieert per organisatie en kan wel oplopen tot 50% van het totale communicatiebudget. Gemiddeld wordt 20% van het totale communicatiebudget vrijgemaakt. Het overgrote gedeelte van het budget gaat naar displays, schapmateriaal en demonstraties. In Nederland geven de adverteerders gemiddeld aan ca. 25% van het totale marketingcommunicatiebudget aan instore communicatie middelen te besteden; dat is, berekend t.o.v. de netto mediabestedingen 7,1%. De totale bestedingen berekenen wij op 348 miljoen. In België besteden de adverteerders gemiddeld 21% van het totale marketingcommunicatiebudget aan instore communicatiemiddelen. Dit komt neer op 6,5% van de totale netto mediabestedingen in De totale bestedingen berekenen wij op 202 miljoen. Een ruime meerderheid van de organisaties geeft aan dat de bestedingen aan instore communicatie de afgelopen drie jaar is toegenomen en dat het budget de komende drie jaar verder zal stijgen. Kennis rond effectiviteit moet omhoog Over het algemeen kan men stellen dat de effectiviteit van de elementen die het koopgedrag in de winkel beïnvloeden, afhangt van het product, de categorie en het kanaal. Tevens is de fase in de Product Life Cycle van belang. Als effectieve elementen worden voornamelijk genoemd: displays, kopstellingen, demonstraties (sampling, tasting), Off shelf presentaties, visual merchandising, 2nd placement, middelen rondom de kassa.

5 Samenvatting Enerzijds zijn organisaties van mening dat het kennisniveau rond instore communicatie hoog is (praktische kennis), anderzijds geven organisaties aan dat zij beschikken over een gemiddeld niveau en willen dit niveau graag optrekken (kennis over effectiviteit van de media). Er is behoefte aan matrices die inzicht bieden in het op te leveren resultaat van gekozen instore communicatie media per categorie. Het borgen van kennis rondom instore communicatie en shopper gedrag varieert van bedrijf tot bedrijf. We zien dat de ene organisatie haar kennis nauwelijks tot niet borgt, terwijl andere organisaties haar kennis in detail bijhoudt en zelfs haar medewerkers afrekent op kennisoverdracht bij job evaluaties. Nieuwe technologie heeft invloed op shopper gedrag. Fabrikanten geven aan dat de retailer het initiatief moet nemen wat betreft een eenduidig Instore beleid (wat werkt wel of wat werkt niet in hun winkel). De voorwaarde voor succes op het gebied van instore communicatie activiteiten is een samenwerking tussen de handel en industrie. Samenwerking met heldere afspraken, verwachtingen en duidelijke rollen. Het primaire doel van instore communicatie is sales (en rotatie) lifting. Maatstaven voor het bepalen van effectiviteit zijn voornamelijk gebaseerd op omzet, afzet en bruto marge. Gemeten voor, tijdens en na actie. Veranderingen en trends op het gebied van shoppergedrag zijn gebaseerd op de nieuwe technologie (opmars webwinkels, mobile applicaties etc.). 5 Brancherapport 2010 popai Benelux

6 Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 1 Inleiding Reeds vanaf 2003 publiceert POPAI Benelux haar brancherapporten. Centraal daarin staan de bestedingen aan instore communicatie middelen. Het vakgebied ontwikkelt zich snel. Consumenten- en shopper gedrag veranderen onder invloed van het internet als informatiebron en als plaats van aankoop, digitale media weten ons tot op de winkelvloer te bereiken en social media zorgen voor nieuwe impulsen in de wijze waarop we met elkaar communiceren. 6 De bruto mediabestedingen in Nederland daalden in 2009 met 3% tot 6 miljard (bron: Nielsen). De netto bestedingen daalden echter met maar liefst 12,4% tot 4,9 miljard. In 2009 werd dus een gemiddelde korting op de bruto prijs gegeven van 18,3%. Internet is het enige medium dat qua netto bestedingen groeide (+1,9%); alhoewel deze groei sinds 2007 flink is afgezwakt (+29,7% in 2007 en +9,7% in 2008). De marktaandelen van de diverse massa media op basis van de bruto bestedingen zijn als volgt. Instore wordt in dit overzicht (nog) niet opgenomen. Toch gaven de deelnemers aan het brancherapport in 2006 aan dat ca. 17% van het totale marketingcommunicatiebudget besteed wordt aan instore media. In de USA geven onderzoeken aan dat retailers 12% van hun communicatiebudget spenderen aan shopper marketing en merkfabrikanten 8% (bron: Deloitte).

7 Hoofdstuk 1 Inleiding De aandacht voor instore is de afgelopen jaren alleen maar gegroeid. Zo heeft de term shopper marketing zich een vaste plaats verworven in het toch al rijke vakjargon van de marketeer. Zouden de bestedingen aan Instore net als de andere mediatypen ook gedaald zijn? Of zouden ze aan belang hebben toegenomen in de wetenschap dat de adverteerder met name in recessietijd direct contact zoekt met de shopper wanneer hij/zij haar koopbeslissing neemt, dus op de winkelvloer? Kortom, het is tijd voor een nieuw brancherapport. Een belangrijk deel van dit rapport wordt gevormd door het onderzoek dat dit jaar is uitgevoerd naar de bestedingen aan instore communicatiemiddelen in Nederland en België (hoofdstuk 2). In hoofdstuk 3 geven we een overzicht van de algemene kennis die momenteel verzameld is omtrent shoppergedrag en instore communicatie. In alle interviews, gesprekken en onderzoeken komt steeds één vraag naar voren: Hoe effectief is het? In hoofdstuk 4 geven we een overzicht van de meetstandaards rondom de effectiviteit van diverse typen instore media. 7 Brancherapport 2010 popai Benelux

8 Hoofdstuk 2 Bestedingen en ontwikkelingen Hoofdstuk 2 Bestedingen en ontwikkelingen De basis van dit rapport wordt gevormd door face-to-face interviews met ervarings-deskundigen en een groot kwantitatief onderzoek onder meer dan marketeers in Nederland en België. De geïnterviewden vertegenwoordigden onder andere de volgende bedrijven: Coca Cola, Saralee, FrieslandCampina, Intratuin, Primera, Vodafone, Dr Oetker, Microsoft, Heineken, Heinz en Mattel. Daarnaast hebben wij ook bij de producenten (marktleiders) van de verschillende segmenten in de instore mediamix geïnformeerd naar omzetten, marktgrootte en trends. 8 We zijn niet alleen ingegaan op de bestedingen sec maar hebben juist getracht het belang van Instore te plaatsen in de context van het marketing-communicatie beleid. In de interviews kwamen de volgende gesprekspunten naar voren: Definities en Afbakening. Er zijn veel termen die gebruikt worden om alles wat zich afspeelt op de winkelvloer te omschrijven. Wie zijn er binnen uw bedrijf betrokken bij Instore Communicatie? Hoe zou u het kennisniveau rond instore communicatie willen omschrijven? Welke rol heeft instore communicatie (of zou moeten hebben) in de relatie handel & industrie? En wie zou hierin de lead moeten nemen? Hoeveel besteedde uw bedrijf aan instore communicatie middelen in 2009? (zie schema) Type Beschrijving 1 Displays (productdragend en niet productdragend) Actiedragend (Semi) permanent Een display die ter ondersteuning van een sales promotion tijdelijk in de winkel staat. Een display die voor langere tijd in de winkel staat, maar niet tot het vaste winkelinterieur behoort. 2 Schapmateriaal Alle materialen die in/op/aan het schap gebruikt worden. Met uitzondering van de vaste artikelinformatie. 3 Visual merchandising Merchandising ten behoeve van enerzijds decoratie van product- en schappresentaties, anderzijds etalagemateriaal en etalagepresentaties.

9 Hoofdstuk 2 Bestedingen en ontwikkelingen Type Beschrijving 4 Field marketing Winkeldemonstratie en winkelsampling. 5 Digitale Instore Media Interactief, tv instore network en overige vormen. 6 Signing Posters, lichtbakken en bewegwijzering. 7 Overige vormen Vloerreclame, reclame op winkelwagentjes, klein drukwerk, etc. Hoe heeft dit percentage zich in de laatste drie jaar verhouden en hoe zal dit naar verwachting in de komende drie jaar zijn? De vraag die ons allen bezighoudt is de effectiviteit van de inzet van instore communicatiemiddelen. Wat zijn volgens u de meest effectieve elementen om koop-gedrag in de winkel te beïnvloeden? Welke nieuwe of bestaande criteria of meetstandaards zouden we moeten definiëren om al deze verschillende mediatypen goed met elkaar te kunnen vergelijken qua effectiviteit? 9 Welke veranderingen ziet u in de komende jaren plaatsvinden in het shopper gedrag? En welke oorzaken kunt u aanwijzen voor deze veranderingen? Zou het gedrag van shoppers per land verschillen? Zo ja, welke aspecten bepalen deze verschillen? In het eerste deel van de resultaten leest u de belangrijkste conclusies uit deze interviews. Vervolgens is op basis van deze uitkomsten de vragenlijst samengesteld die via internet is voorgelegd aan marketeers in Nederland en België. De respons op deze vragenlijst was 378 ofwel 8%. 33% kwam uit België, 67% uit Nederland. De verdeling over het type bedrijven is als volgt. Type bedrijf % Merkfabrikant 39,0 Retail organisatie 11,7 POP Supplier 11,4 Bureau (advies, communicatie, media etc.) 24,0 Anders 13,8 Totaal 100,0 Brancherapport 2010 popai Benelux

10 Hoofdstuk 2.1 Resultaten interviews 2.1 Resultaten interviews De belangrijkste conclusies uit de interviews zijn de volgende. Definitie instore communicatie De definitie van instore communicatie ligt voor de meeste organisaties niet ver uit elkaar. Men noemt alle marketinggerelateerde instrumenten (p s) op punt van verkoop. De laatste schakel (tijdens aankoopbeslissing) om de shopper te beïnvloeden en te verleiden op verkooppunt (b.v. winkelvloer), in een cirkel van 360 graden. Rekening houdend met drie parameters: fabrikant, retailer en shopper. Kortom: een tool om verkoop te bevorderen op the moment of truth. 10 Instore communicatie werd in het verleden voornamelijk tactisch benaderd. Vandaag de dag vallen instore communicatiekeuzes steeds meer onder het strategische proces. Afbakening categorie instore communicatie Wat behoort wel tot instore communicatie? In en om de winkel (ook parkeergelegenheid, stoepbord) Webshops op internet Prijsstelling, aanprijzingen, kortingen aan het schap Schapmateriaal(communicatie), displays, posters, narrow casting, raam streamers, coolers, koelkasten, vloerstickers, vlaggen, receptenboekjes, verpakking etc. Demonstraties en tastings Routing, signing positie van toonbank Instore magazines Wat behoort niet tot instore communcatie? Above the line communicatie (RTV); Outstore communicatie H-a-h foldermateriaal Kortingen voor retailers Verpakking Winkelpersoneel

11 Hoofdstuk 2.1 Resultaten interviews Opvallend is dat enkele respondenten het winkelpersoneel en de verpakking niet zien als een instore medium. Winkelpersoneel is met name in non-food retailomgevingen vaak doorslaggevend bij de aankoopbeslissing. Derhalve dient het personeel niet alleen te worden ingezet als het visitekaartje van de winkel (verschijning, optreden) maar juist ook als beïnvloeder in het koopproces. De verpakking is juist in foodretail situaties één van de soms weinige media om met de shopper te communiceren. In niet alle productcategorieën is er ruimte om buiten of aan het schap te communiceren. Dan blijft de verpakking over. Om deze redenen beschouwen wij zowel winkelpersoneel als de verpakking als onderdeel van de instore mediamix. Decision makers instore communicatie Instore Communicatiestrategie staat wel degelijk op de agenda van het MT of directie overleg aangezien de bijbehorende activiteiten een onderdeel zijn van het strategische proces. De activiteiten vallen onder de marketing, sales dan wel retailstrategie. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de commercieel- of marketingdirecteur. 11 Het tactische proces valt onder de supervisie van de brand-, category managers of trade marketeers. De brand- of category managers zijn niet alleen verantwoordelijk voor het actiemechanisme en doorvertaling van de boodschap richting massacommunicatie maar ook richting de winkelvloer. De trade marketeers zijn verantwoordelijk voor alle instore communicatie zowel vanuit merkcampagnes als account gedreven. Zij hebben duidelijke richtlijnen hoe te opereren op de winkelvloer en zijn eindverantwoordelijk voor merkcommunicatie op de winkelvloer. Enkele brand- en trade marketeers werken samen met field marketeers en instore communicatiemanagers en geven input voor hardware gerelateerde zaken (displays, schapmateriaal etc.). Ze zijn verantwoordelijk voor de uitwerking en coördinatie. Bestedingen 2009 instore communicatie Het merendeel van de organisaties geeft aan dat zij het budget vrijgemaakt voor en besteding aan instore communicatie duidelijk in kaart hebben. Brancherapport 2010 popai Benelux

12 Hoofdstuk 2.1 Resultaten interviews Het percentage varieert per organisatie en kan wel oplopen tot 50% van het totale communicatiebudget. Dit is met name afhankelijk van het type product. Indien het product impulsief wordt aangeschaft, zal het percentage hoger liggen dan wanneer het een routinematige aankoop betreft. Gemiddeld wordt 20% van het totale communicatiebudget vrijgemaakt voor instore communicatiemiddelen. Voor een precieze berekening verwijzen we naar de uitkomsten van het kwantitatieve onderzoek. Het overgrote gedeelte van het budget gaat naar displays (actiedragend dan wel permanent). Ook wordt er een behoorlijk bedrag geïnvesteerd in schapmateriaal en demonstraties. Een minderheid van de organisaties geeft aan dat de hoogte van het budget niet voldoende inzichtelijk is. Het budget is over meerdere merken en afdelingen verdeeld. Bestedingen, verleden en toekomst 12 Een ruime meerderheid van de organisaties geeft aan dat de bestedingen aan instore communicatie de afgelopen drie jaar is toegenomen en dat het budget de komende drie jaar verder zal stijgen. Men is van mening dat: Er steeds meer aandacht is gekomen voor instore communicatie aangezien het the moment of truth betreft; Instore communicatie steeds creatiever vorm moet krijgen om onderscheidend te zijn en de sales lift te bewerkstelligen. Wel dient eerst het effect getoetst te worden alvorens budget toegewezen te krijgen. Echter, een bedreiging ligt op de loer. Fabrikanten signaleren een tendens dat zij steeds minder mogen in de winkels. Er wordt zelfs gesproken van een instore oorlog. Veel partijen willen voor maximale exposure gaan terwijl het juist zaak is de winkelvloer voor consumenten duidelijker en transparanter te maken. Hierdoor geven een aantal organisaties (echter, een minderheid) aan dat het budget voor instore communicatie gelijk is gebleven en in de toekomst gelijk zal blijven. Effectieve elementen beïnvloeding koopgedrag in winkel Over het algemeen kan men stellen dat de effectiviteit van de elementen die het koopgedrag in de winkel beïnvloeden, afhangt van het product, de categorie en het kanaal. Tevens is de fase in de Product Life Cycle van belang. Voor een volwassen categorie zijn displays en kopstelling zeer effectief. Het creëren van een trial

13 Hoofdstuk 2.1 Resultaten interviews (demonstraties, sampling, tasting) is het meest effectief voor producten in de introductiefase. Om commitment van de consument te krijgen is het evident een mix van verschillende uitingen zorgvuldig te selecteren. Echter, men kan duidelijk aangeven dat bepaalde instore communicatiemiddelen effectiever zijn dan andere. Als effectieve elementen worden voornamelijk genoemd, in de volgende volgorde: 1. Displays 2. Kopstellingen, demonstraties (sampling, tasting) 3. Off shelf presentaties, visual merchandising, 2nd placement, middelen rondom de kassa Opvallend is dat elementen die inspelen op de beleving van de consument als effectief ervaren worden vanwege hun onderscheidende karakter. Een aantal fabrikanten noemt het winkelpersoneel als het meest effectieve element om het koopgedrag in de winkel te beïnvloeden. Andere zijn van mening dat communicatie met het winkelpersoneel geen onderdeel van het instore communicatie plan is. 13 Kennisniveau en verbeterpunten Enerzijds zijn organisaties van mening dat het kennisniveau rond instore communicatie hoog is, anderzijds geven organisaties aan dat zij beschikken over een gemiddeld niveau en willen dit niveau graag optrekken. Er wordt een onderscheid in kennis gemaakt: Praktische kennis (deze kennis is veelal op een goed niveau); Kennis over effectiviteit van de media (de meerderheid geeft aan dat kennis over effectiviteit tekort schiet). Het kennisniveau wordt op peil gehouden door intensieve samenwerking met retailers en cursussen van o.a. POPAI en TMA. POP suppliers worden niet beschouwd als een bron van informatie. Hun rol dient zich te beperken tot technische kennisoverdracht. Een toegevoegde waarde zou zijn als zij meedenken over creativiteit, cost efficiency en relationshipbuilding. Brancherapport 2010 popai Benelux Communicatiebureaus schieten tekort qua kennisoverdracht. Van hen wordt verwacht: originaliteit (onderscheidend vermogen) en de vertaalslag naar de winkel.

14 Hoofdstuk 2.1 Resultaten interviews De kennis van het onderwijs is niet praktisch genoeg. Men geeft twee verbeterpunten aan: Verhogen van kennis op het gebied van de effectiviteit van instore media; Kennis van individuele medewerkers beter over dragen aan betrokkenen in de organisatie. Borgen van kennis rondom instore communicatie en shoppergedrag Het borgen van kennis rondom instore communicatie en shoppergedrag varieert van bedrijf tot bedrijf. We zien dat de ene organisatie haar kennis nauwelijks tot niet borgt, terwijl een andere organisaties haar kennis in detail bijhoudt en zelfs haar medewerkers afrekent op kennisoverdracht bij job evaluaties. 14 Een ruime meerderheid van de organisaties geeft aan een goed gestructureerde borging van kennis te hanteren om de kennisoverdracht zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Dit gebeurt op de volgende manieren: Kennis wordt in een database ingevoerd en tevens wat je met deze kennis kunt doen (actionable). Deze informatie is toegankelijk voor de betrokkenen; Er worden handboeken van belangrijkste activiteiten bijgehouden met learnings; Er worden goede regels geformuleerd waar instore communicatie aan moet voldoen; Bouwen van een platform (zoals Facebook) dat dient als een netwerk voor kennis (en vragen). Alhoewel de meeste bedrijven borging van kennis en kennisoverdracht gestructureerd hebben, geven enkelen toch te kennen dat het altijd verbeterd kan worden. Een minderheid die aangeeft dat het borgen van kennis onvoldoende gebeurt, vinden dit echter wel een issue. Als reden wordt gegeven dat er geen tijd voor is door het hoge tempo van activiteiten. Rol instore communicatie in de relatie tussen handel en industrie Fase 1: Instore Policy vanuit retailer Fabrikanten geven aan dat de retailer het initiatief moet nemen wat betreft een eenduidig Instore beleid, gebaseerd op gedegen onderzoek. Een duidelijk beleid wat betreft: wat werkt wel of wat werkt niet in hun winkel.

15 Hoofdstuk 2.1 Resultaten interviews Fase 2: Samenwerking De voorwaarde voor succes op het gebied van instore communicatie activiteiten is een samenwerking tussen de handel en industrie. Samenwerking met heldere afspraken, verwachtingen en duidelijke rollen. De algemene wens van de fabrikant is om vaker met formulemanagers om de tafel zitten. Retailers beschikken over enorm veel kennis van het gedrag van hun shoppers. Er wordt aangegeven dat spijtig genoeg andere factoren tevens een leading rol spelen en wel factoren in de conditionele sfeer (voor wat hoort wat). Instore communicatie biedt een opening in prijsonderhandeling. Instore communicatie wordt gezien als een bron van inkomsten. Criteria / meetstandaards effectiviteit instore communicatie Het primaire doel van instore communicatie is sales (en rotatie) lifting. Maatstaven voor het bepalen van effectiviteit zijn voornamelijk gebaseerd op omzet, afzet en bruto marge. Gemeten voor, tijdens en na actie (voornamelijk door salesforce en scanning data retailers). 15 Tevens wordt er gemeten via schaduw winkels. Er wordt gebruikt gemaakt van onder andere matching analyses, clusteranalyses (IRI, Nielsen etc.) Slechts een enkele fabrikant volgt het koopproces met behulp van camera s. Enkele fabrikanten geven aan dat de organisatie tekort schiet op het gebied van meten van de effectiviteit en gebruiken slechts ex-factory cijfers. Omzet is slechts 1 van de doelstellingen van instore media. Communicatie-effecten is het tweede effect dat we nastreven. Een boodschap moet immers contact scoren? Marketeers zouden naast omzet meer interesse moeten krijgen voor de reclamecontacten die zij kunnen scoren op de winkelvloer voor hun (winkel)merk. Hier ligt een schone taak voor POPAI als kenniscentrum weggelegd. Zie ook hoofdstuk 5 De effecten van instore media. Brancherapport 2010 popai Benelux

16 Hoofdstuk 2.1 Resultaten interviews In de afgelopen jaren hebben diverse onderzoeken een schat aan informatie opgeleverd. In de komende jaren kan nu gewerkt worden aan een aantal algemene tools om de effectiviteit van instore media uit te drukken. Te denken valt aan: Welke materialen kunnen het beste ingezet worden per productcategorie? Wat is de output bij de inzet van instore medium X? (omzet en communicatiewaarde) Tracking van de bestedingen per branche; per categorie. Veranderingen shoppergedrag en oorzaken veranderingen shoppergedrag Veranderingen in het shoppergedrag zijn gebaseerd op nieuwe technologieën. Trends Opmars webwinkels. Experience/beleving wordt het onderscheidende element in de winkels. Winkelpersoneel wordt steeds belangrijker en kan het verschil maken; 2. Opmars nieuwe media. a) shopper gaat zich vooraf meer oriënteren (via internet/mobile applicaties); b) shopper gaat gerichter en meer gepland kopen door het zelf opvragen van informatie (via Smart scanning/smart phones/psa); 3. Trading down op merk, promotie en retail formaat 4. Enerzijds zijn de shoppers hoe langer hoe minder in te delen volgens de traditionele socio-demografische criteria. Anderzijds zullen specifieke segmenteringen oprijzen (gangen man/vrouw, 50-plussers, allochtonen); 5. Tijd van shoppers blijft schaars. De vraag is: hoe gaan we de shoppers nog verleiden? Meer creatievere invullingen van instore communicatie media zullen bedacht worden om onderscheidend te blijven.

17 Hoofdstuk 2.1 Resultaten interviews Verschilt shoppergedrag per land? Welke aspecten spelen een rol? Ja zeker, het shoppergedrag verschilt per land. Shoppers gaan in elk land anders shoppen en maken in elk land andere keuzes. Zelfs binnen verschillende regio s worden andere keuzes gemaakt. Verschillen kunnen we voornamelijk vinden op het gebied van: Gewoontes: eetcultuur, shopping trips, shopping frequentie Retailers: winkeldichtheid, rol personeel, retailcultuur (hypermarkten versus supermarkten) Leefgebieden: stad versus platteland Penetratie internet verschilt per land/regio Milieuvriendelijk en duurzaamheid 17 Brancherapport 2010 popai Benelux

18 Hoofdstuk 2.2 Resultaten enquête 2.2 Resultaten enquête Budgetverantwoordelijke Aan de respondenten werkzaam bij een merkfabrikant of retailer is gevraagd wie er binnen hun organisatie budgetverantwoordelijk zijn voor Instore communicatie (meerdere functies was mogelijk). In de meeste gevallen (41%) wordt de Marketing Manager aangeduid als de budgetverantwoordelijke, gevolgd door de Trade Marketeer (30%). De verdeling over de andere functies is als volgt. 18

19 Hoofdstuk 2.2 Resultaten enquête De volgende vraag is als volgt aan de respondenten voorgelegd: Wij drukken de bestedingen aan instore marketing uit in een percentage van het marketing & communicatie budget. Tot dit budget behoren uw bestedingen aan reclame zoals televisie, radio, print, outdoor en internet. Als u het totale budget van marketing & communicatie op 100% stelt, hoeveel procent daarvan besteedde u in 2009 dan aan instore communicatiemiddelen? De pop suppliers en bureaus hebben deze vraag beantwoord door de percentages in te schatten. De merkfabrikanten en retailers in Nederland antwoordden: 25% Dit percentage is fors hoger dan in % De pop suppliers en bureaus in Nederland schatten dit in op: 22% In België antwoordden de merkfabrikanten en retailers: 21% 19 De pop suppliers en bureaus in België schatten dit in op: 28% De aanbieders en bureaus in Nederland zijn iets terughoudender in het inschatten van de instore bestedingen. In België schatten de pop supplier en het bureau de bestedingen aan instore communicatie hoger in dan de merkfabrikanten en retailers. Het percentage van het totale marketingcommunicatiebudget dat volgens de respondenten besteed wordt aan instore middelen is 21% (België) en 25% (Nederland). Toch denken wij dat deze percentages te hoog worden ingeschat. Er zijn daarvoor een aantal redenen aan te wijzen: De totale marketingcommunicatiebudgetten zijn niet altijd bekend bij de respondenten. Er wordt een ander referentiekader gehanteerd en of budgetelementen foutief ingedeeld. In de praktijk blijkt dat de inzet van instore middelen (nog te vaak) op buikgevoel wordt ingezet. Dus worden er ook inschattingen gemaakt op buikgevoel als het gaat om het inschatten van aantallen. Een voorbeeld hiervan is de aanvraag van groter tenders die in de praktijk lager uitvallen dan in eerste instantie begroot. Brancherapport 2010 popai Benelux

20 Hoofdstuk 2.2 Resultaten enquête Om te komen tot een berekening van het percentage van het totale marketingcommunicatiebudget dat besteed wordt aan instore moeten we in acht nemen dat onze steekproef alleen bedrijven bevat, die daadwerkelijk instore als medium inzetten. Grote adverteerders als de RVD, verzekeraars, KPN en touroperators/airlines maken in het geheel niet of nauwelijks gebruik van instore middelen. Zij worden wel opgenomen in het overzicht van de netto mediabestedingen (bron: Nielsen). Met enerzijds de kennis van de netto mediabestedingen, bovengenoemde percentages en anderzijds de opgaven van de marktleiders in de diverse marktsegmenten kunnen we de totale bestedingen aan instore communicatie middelen in Nederland berekenen op 348 miljoen in De totale netto mediabestedingen in Nederland bedroegen in ,9 miljard. Instore maakt dus 7,1% uit van de totale media mix. Hiermee nestelt instore zich tussen de radiobestedingen (8,7%) en de publiekstijdschriften (5,8%) in. De bestedingen aan Instore zijn echter twee maal zo hoog dan aan Internet. 20 De volgende vraag was: Als u vervolgens de bestedingen in 2009 aan instore communicatiemiddelen op 100% stelt, hoe verdeelt zich dat over de onderdelen? De antwoorden zetten we naast de antwoorden die in 2006 werden gegeven x 1 miljoen Displays; actiematig Displays; (semi)permanent Visual Merchandising Field Marketing (instore) Digital Instore Media Signing 24% 11% 15% 5% 3% 18% 20% 17% 18% 17% 4% 9% Overige vormen (incl. schapmaterialen) 13% 15% 52 Totaal 100% 100% 348

21 Hoofdstuk 2.2 Resultaten enquête We zien een verschuiving in de ingezette typen instore media. Het segment displays groeit licht (+1%) tot 37% en blijft het meest ingezette instore medium. Het segment actiematige display laat echter een teruggang zien van 4%. Oorzaak hiervoor is het feit dat merkfabrikanten steeds meer moeilijkheden ondervinden displays in winkels te plaatsen. Het segment (semi)permanente displays groeit met 6%. Deze vorm van display vindt meer en meer zijn weg in non-food retail. Visual Merchandising groeit eveneens (+3%). Het presenteren en decoreren van artikelen voor een goede winkelbeleving wordt gezien als een effectief middel om shoppergedrag te beïnvloeden. Field Marketing maakt een grote groei door (+12%). Debet hieraan is de recessie periode waarin budgetten eerder worden toebedeeld aan mediatypen die direct het contact met de shopper tot stand brengen en/of direct tot conversie kunnen leiden. Digitale (instore) media groeit licht met 1% tot 4%. Dit onderschrijft de conclusie dat digital signage voor een herdefinitie staat van haar medium. Slechts ingezet als signaal of als algemene informatiebron zal deze vorm van communiceren beperkt blijven tot enkele (non food) retailvormen en in dienstverlening. In dat opzicht zullen interactieve vormen van digitale communicatie meer kansen bieden. 21 Signing laat een teruggang zien. Een mogelijke verklaring is het feit dat shoppers nauwelijks (werkelijk) kijken naar signing. Het is met andere woorden makkelijk als eerste te schrappen als het om kostenbesparingen gaat. Men neemt het echter wel onbewust waar. Weglaten zou een negatief effect kunnen hebben op de winkelbeleving. Wellicht dat andere vormen van signing (gecombineerd met digitaal?) in de toekomst weer kansen biedt. De overige vormen laat een lichte groei zien (+2%). Tot deze groep behoort o.a. de vloersticker die qua impact meer dan gemiddeld goed scoort. Shopperonderzoek leert dat we in een leeshouding winkelen. Een vloersticker komt dan letterlijk als eerste in beeld. De Belgische adverteerders in ons onderzoek gaven aan 21% van hun totale marketingcommunicatiebudget te besteden aan Instore Communicatie Middelen. Brancherapport 2010 popai Benelux Wanneer we dezelfde berekening maken als in Nederland komen we uit op totaal 202 miljoen aan bestedingen aan Instore.

Samenvatting Brancherapport 2010.

Samenvatting Brancherapport 2010. Samenvatting Brancherapport 2010. De basis van dit rapport wordt gevormd door face-to-face interviews met ervaringsdeskundigen en een groot kwantitatief onderzoek onder meer dan 4.674 marketeers in Nederland

Nadere informatie

Agenda. 1. Wat is POPAI? 2. Model: Visie op koopgedrag. 4. Meetstandaards voor effectiviteit van instore media 5. Samenwerken in de keten

Agenda. 1. Wat is POPAI? 2. Model: Visie op koopgedrag. 4. Meetstandaards voor effectiviteit van instore media 5. Samenwerken in de keten Het Expertisecentrum voor Marketing at Retail 1. Wat is POPAI? Agenda 2. Model: Visie op koopgedrag 3. Brancherapport 2010 4. Meetstandaards voor effectiviteit van instore media 5. Samenwerken in de keten

Nadere informatie

Verkennend onderzoek: Fashion

Verkennend onderzoek: Fashion Verkennend onderzoek: Fashion Vision & eye tracking research Sport 2000 Juni sept 2010 Inhoud 1. Onderzoeksaanpak 2. Audit 3. Fashion onderzoek 4. Learnings & aanbevelingen Shopping Intentie 1 Shopping

Nadere informatie

Verkennend onderzoek: DHZ

Verkennend onderzoek: DHZ Verkennend onderzoek: DHZ Vision & Eye tracking research Hornbach & Gamma juni sept 2010 Inhoud 1. Onderzoeksaanpak 2. Audit 3. DHZ onderzoek 4. Learnings & aanbevelingen Shopping Intentie 1 Shopping Planning

Nadere informatie

In-store communicatie

In-store communicatie UBA ADVERTISER GUIDELINES In-store communicatie Guidelines opgesteld door het Expertise Center Point-of-Sales Communication Inhoudstafel Guidelines opgesteld door het Expertise Center Point-of-Sales Communication

Nadere informatie

Effectiviteit van instore communicatie Bereik van Instore Media Voorstel voor multi-client onderzoek in supermarkten.

Effectiviteit van instore communicatie Bereik van Instore Media Voorstel voor multi-client onderzoek in supermarkten. Effectiviteit van instore communicatie Bereik van Instore Media Voorstel voor multi-client onderzoek in supermarkten. POPAI Benelux Maart 2008. Visie en Missie POPAI stelt zich als instituut tot doel kennis

Nadere informatie

Trade Marketing & Instore Communication Management Training

Trade Marketing & Instore Communication Management Training Trade Marketing & Instore Communication Management Training T r a i n i n g POPAI Benelux organiseert voor de 3e keer haar Trade Marketing & Instore Communication Management Training. Aangepast en up to

Nadere informatie

Unicomedia biedt een totaal oplossing voor narrowcasting en adviseert over hardware, implementatie en beheer van deze netwerken.

Unicomedia biedt een totaal oplossing voor narrowcasting en adviseert over hardware, implementatie en beheer van deze netwerken. Retail Digital Signage heeft zich in verschillende vormen effectief bewezen om doelgericht met consumenten te communiceren. Digitale media wordt ingezet om merkenherkenning te ondersteunen, winkel promoties

Nadere informatie

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Voorbeeldpresentatie Inhoud 1 Inleiding 2 Resultaten - Spontane en geholpen bekendheid - Herkenning radiocommercial en rapportcijfer - Teruggespeelde boodschap -

Nadere informatie

Verkennend onderzoek winkelcentra:

Verkennend onderzoek winkelcentra: Verkennend onderzoek winkelcentra: Vision & eye tracking research Middenwaard & Wijnegem Juni sept 2010 Inhoud 1. Onderzoeksaanpak 2. Audit 3. Winkelcentrum onderzoek 4. Learnings & implicaties Shopping

Nadere informatie

Van transactie naar interactie

Van transactie naar interactie De Invloed van opkomende technologieën op trade marketing in de retail: Van transactie naar interactie Jeroen van Dinther Marc Flederus De Context I Welke technologieën komen nu opzetten? II Welke kansen

Nadere informatie

Verkennend onderzoek: Elektronica Retail

Verkennend onderzoek: Elektronica Retail Verkennend onderzoek: Elektronica Retail Vision & eye tracking research Mediamarkt & Saturn Juni sept 2010 Inhoud 1. Onderzoeksaanpak 2. Audit 3. Elektronica retail onderzoek 4. Learnings & aanbevelingen

Nadere informatie

Radio in de mix. Zonder radio laat je effect liggen

Radio in de mix. Zonder radio laat je effect liggen 5 Radio in de mix Zonder radio laat je effect liggen Het belooft een heel mooi jaar te worden. Zonder radio laat je effect liggen > > Samenvatting 4 > > Inleiding 5 > > Onderzoeksvragen 6 > > Uitgangspunten

Nadere informatie

James Bond Casino Royale

James Bond Casino Royale James Bond Casino Royale Retail experience november 2006 Jurgen Mohr pagina 2 Wie ben ik... Jurgen Mohr Manager Trade & Instore Heineken Nederland Instore Marketing alle kanalen Horeca, retail, convenience

Nadere informatie

FOOD2MARKET INNOVATIE TRAINING. 14 november 2013

FOOD2MARKET INNOVATIE TRAINING. 14 november 2013 FOOD2MARKET INNOVATIE TRAINING 14 november 2013 Edwin Palsma The Food Agency Specialisten in food marketing Wij verbinden voedingskennis, technologie, marketing en sales om de marktpositie van agro & food

Nadere informatie

Een consument gedreven onderzoek naar de perceptie van Lampen in Supermarkten en DHZ

Een consument gedreven onderzoek naar de perceptie van Lampen in Supermarkten en DHZ Een consument gedreven onderzoek naar de perceptie van Lampen in Supermarkten en DHZ Brigitte Vogelsangs Cindy van den Berg Datum: 1 Februari 2012 Agenda 1 Introductie 2 Onderzoek resultaten 3 Next steps

Nadere informatie

Hoe ouder, hoe trouwer Switchen & behouden in de 50-plusmarkt

Hoe ouder, hoe trouwer Switchen & behouden in de 50-plusmarkt WHITEPAPER Hoe ouder, hoe trouwer Switchen & behouden in de 50-plusmarkt Onderzoek van het (een initiatief van Bindinc) toont aan dat onder 50-plussers merktrouw vaker voorkomt dan onder 50- minners. Daarbij

Nadere informatie

Out-of-home markt in 2005

Out-of-home markt in 2005 Out-of-home markt in 2005 Totale omvang circa 246 miljoen, marktaandeel van 5,6% Elk jaar publiceert Nielsen Media Research in samenwerking met de VEA het rapport netto mediabestedingen. In 2005 werd de

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

Visie op Categorie visie

Visie op Categorie visie Visie op Categorie visie Stap 4 Stap 3 Stap 2 Stap 1 TMA CATEGORY VISION MODEL consument shopper retailer Categorie def. Fabrikanten Consumer Shopper Channel Categorie ambition Gap analysis Restraints

Nadere informatie

Merk en marktfactoren in Nederland. Retail & Shopper Insights

Merk en marktfactoren in Nederland. Retail & Shopper Insights Merk en marktfactoren in Nederland Retail & Shopper Insights De 4 specialismen binnen Retail & Shopper Insights Brand Equity Retail Strategy Purchasing behaviour In-store marketing Power in the mind &

Nadere informatie

Back to the Future. KVGO bijeenkomst Ledenraad Bussum, 13 november 2013

Back to the Future. KVGO bijeenkomst Ledenraad Bussum, 13 november 2013 Back to the Future KVGO bijeenkomst Ledenraad Bussum, 13 november 2013 start met een kader modelmatige benadering 4 stappen plan 7 stappen plan 9 stappen plan nog een 9 stappen plan 12 stappen plan

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Communicatiebureaus Communicatie-/reclamebureaus verrichten advies-, ontwerp- en andere dienstverlenende werkzaamheden. Communicatie bestaat uit commerciële- en non-profit communicatie. Bureaus zijn onder

Nadere informatie

Payback 3 TV realiseert hoogste ROI

Payback 3 TV realiseert hoogste ROI Payback 3 TV realiseert hoogste ROI Adverteren werkt Marketeers weten instinctief dat adverteren werkt maar willen bewijs Adverteren zorgt voor sales: Het lange termijn affect varieert tussen 50 en 100%

Nadere informatie

Lesprogramma Strategische media

Lesprogramma Strategische media Strategische Media Strategische media Is een vervolg op Marketing Communicatie in de propedeuse. In dit vak wordt dieper ingegaan op de mediamix binnen het marketingcommunicatie- plan. Zaken die aan bod

Nadere informatie

A DATA-DISCOVERY JOURNEY

A DATA-DISCOVERY JOURNEY A DATA-DISCOVERY JOURNEY Waarom een data- discovery journey Je hebt een hoop data maar wat kun je er mee. Data is voor veel bedrijven nog een erg abstract begrip. Natuurlijk snapt iedereen dat informatie

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

PARTNER IN GROEI WELKOM WELKOM

PARTNER IN GROEI WELKOM WELKOM PARTNER IN GROEI WELKOM WELKOM 1 Tijn Bresser 42 jaar, getrouwd met Nathalie, geboren in Amstelveen Resultaat gerichte strateeg met pragmatische aanpak Bruggenbouwer met eigen Visie op samenwerking Ruim

Nadere informatie

HOOFDSTUK 6: MARKETINGPROGRAMMA S OM MERKMEERWAARDE OP TE BOUWEN

HOOFDSTUK 6: MARKETINGPROGRAMMA S OM MERKMEERWAARDE OP TE BOUWEN HOOFDSTUK 6: MARKETINGPROGRAMMA S OM MERKMEERWAARDE OP TE BOUWEN 1 INTRODUCTIE H:6 Dit hoofdstuk bekijkt het meest flexibele element van marketingprogramma s. Marketingcommunicatie-instrumenten zijn die

Nadere informatie

Employer Brand Maturity Grid 2011-2012 Een vergelijking van NL, Zweden en België

Employer Brand Maturity Grid 2011-2012 Een vergelijking van NL, Zweden en België Welkom #TOP100 Employer Brand Maturity Grid 2011-2012 Een vergelijking van NL, Zweden en België oktober 2012 Amsterdam Job Mensink Bjorn Veenstra Internationale Benchmark (SE, BE, NL) Internationaal onderzoek

Nadere informatie

Reclame-investeringen 2015 Q Q4 (Nationaal)

Reclame-investeringen 2015 Q Q4 (Nationaal) Reclame-investeringen 2015 Q4 2014 Q4 (Nationaal) Tijdens het vierde kwartaal van dit jaar werd er voor 1.184 miljoen euro aan reclame geïnvesteerd ofwel 4,70% meer dan in dezelfde periode van vorig jaar.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Marketing en communicatie 19. 2 Consumentengedrag 55

Inhoudsopgave. 1 Marketing en communicatie 19. 2 Consumentengedrag 55 Inhoudsopgave 1 Marketing en communicatie 19 1.1 Inleiding 19 1.2 Ondernemingsplan en marketingplan 24 1.3 Marketingcommunicatieplan 26 1.3.1 Analysefase 27 1.3.2 Doelstellingen 31 1.3.3 Doelgroep 33 1.3.4

Nadere informatie

Belgische marketeers geloven massaal in groei van live communication

Belgische marketeers geloven massaal in groei van live communication PERSBERICHT MEI 2013 Belgische marketeers geloven massaal in groei van live communication Live Communication bureau The Oval Office peilt naar het belang van merkbelevingen bij Belgische marketing- en

Nadere informatie

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen!

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Introductie In een wereld die op alle vlakken steeds meer digitaal verbonden raakt,

Nadere informatie

Woningcorporatie 2020: Professionalisering Communicatie. Uitkomsten benchmarkonderzoek 2012

Woningcorporatie 2020: Professionalisering Communicatie. Uitkomsten benchmarkonderzoek 2012 Woningcorporatie 2020: Professionalisering Communicatie Uitkomsten benchmarkonderzoek 2012 Between-us, 2012 Voorwoord Met vijftien jaar ervaring in de corporatiebranche heeft Between-us een solide inzicht

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA AGENDA 2014

SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 Key Opinion Formers onderzoek Martin Kloos & Bram Draaijer SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 Wat kunnen we dit jaar verwachten van de social media inzet door merken? Minder focus op likes,

Nadere informatie

Special advertising: SBS Billboards DVJ Insights

Special advertising: SBS Billboards DVJ Insights Special advertising: SBS s DVJ Insights Ronald Jansen & Robin Koenen Maart 2016 onderzoeksopzet 2 Inleiding SBS biedt adverteerders de mogelijkheid om via special advertising nog betere effecten voor het

Nadere informatie

Economische aspecten van de huis-aanhuisfolder

Economische aspecten van de huis-aanhuisfolder Economische aspecten van de huis-aanhuisfolder Een initiatief van de Customer Media Council mogelijk gemaakt door NetwerkVSP met onderzoek van PCNData, TeamVier en de meest actuele input van Bureau Veldkamp

Nadere informatie

Channel Management in de praktijk

Channel Management in de praktijk Channel Management in de praktijk Vragen, valkuilen en antwoorden Nuray Türksever Consultant Channelmix Management Commerciële Strategie 3 oktober 2006 1 De wereld verandert een kijkje achter de gordijnen

Nadere informatie

jean mineur mediavision

jean mineur mediavision jean mineur mediavision achtergrond Jean Mineur Mediavision exploiteert bioscoopreclame voor 75 bioscopen in Nederland. In de bioscoop zorgt het overweldigende beeld en geluid ervoor dat adverteerders

Nadere informatie

www.windodisplays.com Productcatalogus Windo and PromoDek zijn geregistreerd handelsmerken van Windo Displays, Nederland 201509NL

www.windodisplays.com Productcatalogus Windo and PromoDek zijn geregistreerd handelsmerken van Windo Displays, Nederland 201509NL www.windodisplays.com Productcatalogus Windo and PromoDek zijn geregistreerd handelsmerken van Windo Displays, Nederland 201509NL FloorWindo Versterk uw merk. Verkoop meer. Windo Displays is al meer dan

Nadere informatie

De toekomst van Bereik - De toekomst van het Bereiksonderzoek

De toekomst van Bereik - De toekomst van het Bereiksonderzoek De toekomst van Bereik - De toekomst van het Bereiksonderzoek Wetenschap-praktijk ontmoeting SWOCC Bijdrage van Paul van Niekerk Directeur SPOT Amsterdam, 16 11 2010 Media Utopia, 14 december 2009 Agenda

Nadere informatie

Rapportage. Communicatiejaaronderzoek 2014 De laatste trends en ontwikkelingen binnen het communicatievak?

Rapportage. Communicatiejaaronderzoek 2014 De laatste trends en ontwikkelingen binnen het communicatievak? Rapportage Communicatiejaaronderzoek 2014 De laatste trends en ontwikkelingen binnen het communicatievak? In opdracht van: DirectResearch en Logeion Datum: 19 februari 2014 Auteur: Marieke Gaus & Marvin

Nadere informatie

De waarde van televisie als activator voor verkoop op korte termijn.

De waarde van televisie als activator voor verkoop op korte termijn. De waarde van televisie als activator voor verkoop op korte termijn. De kracht van televisie voor het opbouwen van het merkimago is algemeen bekend. Maar hoe zit het met het korte termijn verkoopseffect?

Nadere informatie

GfK 2016 Shopper Marketing Award 2016

GfK 2016 Shopper Marketing Award 2016 1 Gefeliciteerd! Uw merk staat op de shortlist voor de GfK Shopper Marketing Award 2 Meer informatie over de GfK Shopper Marketing Award 3 Definitie & doel Definitie Shopper Marketing Shopper Marketing

Nadere informatie

Consumer Buying Habits Study Drogisterijen

Consumer Buying Habits Study Drogisterijen Ten behoeve van POPAI leden Consumer Buying Habits Study Drogisterijen Onderzoek naar het shoppergedrag binnen de drogisterijbranche Copyright 2007 POPAI Benelux. POPAI Benelux Office, Kulsdom 15, 7274

Nadere informatie

Uw digitale. communicatie

Uw digitale. communicatie Uw digitale communicatie Optieksignage: uw oplossing in Digital Signage Uw digitale communicatie Optieksignage is een unieke totaaloplossing op het gebied van digitale communicatie. Met de door ons ontwikkelde

Nadere informatie

SHIFT HAPPENS. OOK IN EINDHOVEN..

SHIFT HAPPENS. OOK IN EINDHOVEN.. 1 SHIFT HAPPENS. OOK IN EINDHOVEN.. JAN-WILLEM JANSSEN 9 JANUARI 2014 2 WAT IS EEN SHIFT? EEN KORTE UITLEG EEN SHIFT IS EEN FUNDAMENTELE GEDRAGSVERANDERING, DIE MEESTAL MOGELIJK WORDT GEMAAKT DOOR INTRODUCTIE

Nadere informatie

De kwaliteit van educatieve activiteiten meten. Universiteitsmuseum Utrecht

De kwaliteit van educatieve activiteiten meten. Universiteitsmuseum Utrecht De kwaliteit van educatieve activiteiten meten Universiteitsmuseum Utrecht De kwaliteit van educatieve activiteiten meten Universiteitsmuseum Utrecht Claudia de Graauw Bo Broers Januari 2015 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

Gebruik mobiele apparaten

Gebruik mobiele apparaten Rapport onderzoek Gebruik mobiele apparaten creative studio 1. Voorwoord Wij, Pascal Usmany en Britt Vreeswijk zijn beide werkzaam in de communicatie. Pascal is eigenaar van Drop Alive Creative Studio

Nadere informatie

Kortingscode gebruik onder online shoppers in Nederland

Kortingscode gebruik onder online shoppers in Nederland Kortingscode gebruik onder online shoppers in Nederland 5 jaar geleden deed de kortingscode haar intrede in Nederland. Met een kortingscode (ook bekend als actiecode) kan extra korting worden verkregen

Nadere informatie

Zorg investeert in social media, maar durf ontbreekt. #gezondcommuniceren2014 - onderzoek social media bij zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland

Zorg investeert in social media, maar durf ontbreekt. #gezondcommuniceren2014 - onderzoek social media bij zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland Zorg investeert in social media, maar durf ontbreekt #gezondcommuniceren2014 - onderzoek social media bij zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland Room8 Transmissie Gorinchem, 12 februari 2014 Voorzichtige

Nadere informatie

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media hebben in onze samenleving een belangrijke rol verworven. Het gebruik van sociale media is groot en dynamisch. Voor de vierde

Nadere informatie

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015 Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot Januari 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Resultaten... 4 2.1 Onderzoeksverantwoording... 4 2.2 Hoe tevreden

Nadere informatie

Hoorcollege Crossmedia

Hoorcollege Crossmedia Hoorcollege Crossmedia Week 5, 28 september 2011 Opbouw blok Crossmedia Week Datum HC Onderwerp HC 1 31 aug Introductie crossmedia 2 7 sep De stappen in het marketingcommunicatieplan 3 14 sep Marketingcommunicatieinstrumenten

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: Toekomst van het Communicatievak

Rapportage. Onderzoek: Toekomst van het Communicatievak Rapportage Onderzoek: Toekomst van het Communicatievak In opdracht van: DirectResearch & Logeion en d Associatie van hoofden Communicatie Datum: 15 september 2014 Projectnummer: 2013008 Auteur(s): John

Nadere informatie

LEERACTIVITEIT Tomatensaus B.V. Ent-teach Module 3 Marktonderzoek

LEERACTIVITEIT Tomatensaus B.V. Ent-teach Module 3 Marktonderzoek LEERACTIVITEIT Tomatensaus B.V. Ent-teach Module 3 Marktonderzoek Beschrijving van de leeractiviteit Je bent de eigenaar van een startend bedrijf in de voedingssector. Je wilt een nieuwe tomatensaus produceren.

Nadere informatie

In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software

In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software 4orange, 2014 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Hoe kunnen de juiste keuzes voor marketing software gemaakt worden? In

Nadere informatie

E-MAIL CAMPAGNE 2015 : PROCEDURE & CASE FORMAT

E-MAIL CAMPAGNE 2015 : PROCEDURE & CASE FORMAT E-MAIL CAMPAGNE 2015 : PROCEDURE & CASE FORMAT Leuk en goed dat je een case in wilt dienen. Om de jurering eerlijk, eenvoudig en overzichtelijk te maken, willen we je vragen je case in te dienen aan de

Nadere informatie

Samenvatting voor POPAI leden. CBHS Consumenten Elektronica België November 2007

Samenvatting voor POPAI leden. CBHS Consumenten Elektronica België November 2007 Samenvatting voor POPAI leden CBHS Consumenten Elektronica België November 2007 Doelstelling onderzoek Inzicht in de specifieke shopperprofielen van de elektronicazaak. Inzicht krijgen in de parameters

Nadere informatie

Ervaar het Beste van Online. In-Store.

Ervaar het Beste van Online. In-Store. Ervaar het Beste van Online. In-Store. AOPEN maakt gebruik van de laatste ontwikkelingen op het gebied van IT met als doel de digitale communicatie binnen een winkelomgeving te versterken. Door samen te

Nadere informatie

Using Media 30 november 2010

Using Media 30 november 2010 Using Media 30 november 2010 Lesprogramma Using Media (3 STP) Week 1 8 nov Inleiding, medialandschap en ontwikkelingen Week 2 15 nov Doelgroepen en bereik Week 3 22 nov Mediabestedingen en kosten Week

Nadere informatie

Lekenpraatje. Advanced Econometric Marketing Models Geavanceerde econometrische marketing modellen. 6 november 2003

Lekenpraatje. Advanced Econometric Marketing Models Geavanceerde econometrische marketing modellen. 6 november 2003 Lekenpraatje Advanced Econometric Marketing Models Geavanceerde econometrische marketing modellen 6 november 2003 Meneer de rector, hooggeachte commissie, highly learned opponent, dames en heren. Zoals

Nadere informatie

AAN DE ACHTERDEUR BEN JE TE LAAT! Restultaten Nationaal Klantretentie Onderzoek

AAN DE ACHTERDEUR BEN JE TE LAAT! Restultaten Nationaal Klantretentie Onderzoek AAN DE ACHTERDEUR BEN JE TE LAAT! Restultaten Nationaal Klantretentie Onderzoek Auteurs: Jill Eekhart, Arjen Krom en Magiel Tak Eurogroup Consulting December 2013 NATIONAAL KLANTRETENTIE ONDERZOEK Loyale

Nadere informatie

Flitspeiling plastic tasjes

Flitspeiling plastic tasjes Flitspeiling plastic tasjes Rapportage flitspeiling plastic tasjes 17 mei 2016 Inhoudsopgave Voorwoord Management summary Resultaten Kennis maatregel Reclamebekendheid Beoordeling reclame Gedrag n.a.v.

Nadere informatie

Consument minder ver dan retailer denkt De 10 retailtrends van 2013

Consument minder ver dan retailer denkt De 10 retailtrends van 2013 Consument minder ver dan retailer denkt De 10 retailtrends van 2013 accepteren en adapteren nieuwe diensten en technologieën steeds sneller. Zij zien vooral veel in het gebruik van een zelfscankassa, Click

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING VOORWOORD Content marketing is uitgegroeid tot één van de meest populaire

Nadere informatie

Praxis 2020. Analytics & Big Data Expertgroep di. 8 sep 2014

Praxis 2020. Analytics & Big Data Expertgroep di. 8 sep 2014 Praxis 2020 Analytics & Big Data Expertgroep di. 8 sep 2014 2020: Consument verwacht meer Me-Commerce Shoppen gaat steeds minder om product en transac2e en meer om oriënta2evoorkeuren en persoonlijke context

Nadere informatie

Rapportage. Communicatiejaaronderzoek 2013

Rapportage. Communicatiejaaronderzoek 2013 Rapportage Communicatiejaaronderzoek 2013 In opdracht van: DirectResearch en Logeion Datum: 5 maart 2013 Projectnummer: 2013008 Auteur: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni 2015 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 6 1. Indienen melding...

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. Rapportage flitsenquête ActiZ. ActiZ, organisatie van zorgondernemers. ICSB Marketing en Strategie Drs.

Vrijwilligersbeleid. Rapportage flitsenquête ActiZ. ActiZ, organisatie van zorgondernemers. ICSB Marketing en Strategie Drs. Rapportage flitsenquête ActiZ Vrijwilligersbeleid Voor ActiZ, organisatie van zorgondernemers Van ICSB Marketing en Strategie Drs. Yousri Mandour Datum 7 maart 2011 Pag. 1 Voorwoord Voor u liggen de resultaten

Nadere informatie

Hét model voor krachtige online advertising. See. Think. Do. Van Branding tot Performance. PauwR Digital Marketing

Hét model voor krachtige online advertising. See. Think. Do. Van Branding tot Performance. PauwR Digital Marketing Hét model voor krachtige online advertising See. Think. Do. Van Branding tot Performance. PauwR Digital Marketing Je bent adverteerder. Of je helpt adverteerders. Je besteedt veel geld aan offline en online

Nadere informatie

Vrouwen doen boodschappen, mannen aankopen Gezinspraak tijdens aankoopprocessen in families, maar rolpatronen traditioneel

Vrouwen doen boodschappen, mannen aankopen Gezinspraak tijdens aankoopprocessen in families, maar rolpatronen traditioneel Vrouwen doen boodschappen, mannen aankopen Gezinspraak tijdens aankoopprocessen in families, maar rolpatronen traditioneel Over gezinsaankopen wordt veel overleg gevoerd binnen families. Alle gezinsleden

Nadere informatie

Onderzoeksopzet. Trends in Service 2010

Onderzoeksopzet. Trends in Service 2010 Onderzoeksopzet Trends in Service 2010 Utrecht, oktober 2010 1. Inleiding De sociale netwerken nemen een steeds belangrijker plaats in in de communicatie tussen bedrijven en hun (potentiële) klanten en

Nadere informatie

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer voor bibliotheken Rapportage onderzoek communicatie en informatie De mening van klanten over de communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken de Bibliotheek Deventer Inhoud Beschrijving

Nadere informatie

WHITEPAPER INBOUND MARKETING

WHITEPAPER INBOUND MARKETING WHITEPAPER INBOUND MARKETING TeamForce Web Solutions BV Energieweg 47 4906 CG Oosterhout Nederland Postbus 6015 4900 HA Oosterhout Nederland Tel. +31 (0)162 468190 Fax +31 (0)162 468199 E mail:info@teamforce.com

Nadere informatie

Rapportage Communicatiejaaronderzoek 2015

Rapportage Communicatiejaaronderzoek 2015 Rapportage Communicatiejaaronderzoek 2015 Wat zijn de laatste trends en ontwikkelingen binnen het communicatievak? In opdracht van: Logeion Datum: 26 februari 2015 Projectnummer: Auteurs: John Ruiter,

Nadere informatie

Geadresseerd reclamedrukwerk in België

Geadresseerd reclamedrukwerk in België Met een bruto-investering van 351 miljoen en een groei in het laatste semester van 2008 consolideert geadresseerde Direct Mail zijn vooruitgang van de laatste jaren. Sinds begin 2008 worden de bruto-investeringen

Nadere informatie

CASESTUDIE? HOE KRIJG IK MIJN WINKEL VOL? 12 februari 2014, Richard van Hoorn

CASESTUDIE? HOE KRIJG IK MIJN WINKEL VOL? 12 februari 2014, Richard van Hoorn CASESTUDIE? HOE KRIJG IK MIJN WINKEL VOL? Hoe krijg ik mijn winkel vol? Inzet marketingbudget Hoe meet je of de kosten van printmedia opwegen tegen het effect? Het commercieel effect De klassieke commerciële

Nadere informatie

E-MAIL AWARD 2013 : PROCEDURE & CASE FORMAT

E-MAIL AWARD 2013 : PROCEDURE & CASE FORMAT E-MAIL AWARD 2013 : PROCEDURE & CASE FORMAT Leuk en goed dat u een case in wilt dienen. Om de jurering eerlijk, eenvoudig en overzichtelijk te maken, willen we u vragen uw case in te dienen aan de hand

Nadere informatie

Onderzoek mediagebruik Maastricht mei 2017

Onderzoek mediagebruik Maastricht mei 2017 Onderzoek mediagebruik Maastricht 2016 mei 2017 1 Publicatiedatum donderdag 4 mei 2017 Contact Gemeente Maastricht Team Communicatie (043) 350 42 00 communicatie@maastricht.nl pagina 2 Onderzoek Mediagebruik

Nadere informatie

Artikel. Artikelen Schrijven voor Leadgeneratie Hoe u boodschappen afstemt op uw doelgroep Bob Oord

Artikel. Artikelen Schrijven voor Leadgeneratie Hoe u boodschappen afstemt op uw doelgroep Bob Oord Artikel Artikelen Schrijven voor Leadgeneratie Hoe u boodschappen afstemt op uw doelgroep Bob Oord 1 Introductie Bij het samenstellen van content voor een leadgeneratie campagne is de doelstelling altijd

Nadere informatie

Marian Spier. Docent Interna,onal coördinator SBC Afstudeerbegeleider

Marian Spier. Docent Interna,onal coördinator SBC Afstudeerbegeleider Goedemorgen Marian Spier Docent Interna,onal coördinator SBC Afstudeerbegeleider Studie Communica,e en designmanagement Didac,ek, pedagogiek Organisa,epsychologie Werk Communica,e adviseur Manager interac,ve

Nadere informatie

MSN Video Effectief? 2 Cases

MSN Video Effectief? 2 Cases MSN Video Effectief? 2 Cases Introductie Waarom video? Hoe kun je dat goed meten? Inleiding - Effecten van streaming Cross Media Effecten Doelgroep verbreding Synergie Opwekking Herhaling Complementariteit

Nadere informatie

Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties

Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties in de architectenbranche QUICKSCAN mei 2013 Inhoud Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties 3 Resultaten 6 Bureau-intermediair I Persoonlijk urenbudget 6 Keuzebepalingen

Nadere informatie

ik heb op 6 juni Alpe d HuZes gereden

ik heb op 6 juni Alpe d HuZes gereden Slim schakelen ik heb op 6 juni Alpe d HuZes gereden = veel trainen 6 juni 2013, 07:08 uur - 2e klim locatie: bocht 16, Alpe d Huez 6 juni 2013, 15:13 uur - 5e klim locatie: bocht 7 Alpe d Huez 6 juni

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget 5 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget 5 3.2. Dialoogmarketingbudget

Nadere informatie

Samenvatting SpinAwards Interactieve Marketing Monitor 2005

Samenvatting SpinAwards Interactieve Marketing Monitor 2005 Samenvatting SpinAwards Interactieve Marketing Monitor 2005 december 2005 Stichting SpinAwards / RM Interactive Overname uit dit rapport is toegestaan, mits met bronvermelding: SpinAwards Interactieve

Nadere informatie

FINANCIERINGSBAROMETER

FINANCIERINGSBAROMETER FINANCIERINGSBAROMETER Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer Juni 14 1 Inhoudsopgave 1. Management summary 2. Financieringsbarometer 3. Onderzoeksresultaten 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Displays. Direct print. Presentatiewanden. Standbouwsystemen. Instore retail. Vlaggen en banieren. XL Prints. Textielprints.

Displays. Direct print. Presentatiewanden. Standbouwsystemen. Instore retail. Vlaggen en banieren. XL Prints. Textielprints. Displays Direct print Presentatiewanden Standbouwsystemen Instore retail Vlaggen en banieren XL Prints Textielprints Montage Inleiding This place for displays Een display is een uitermate goed middel om

Nadere informatie

Effectieve reclametips. Voor meer klanten in uw winkel

Effectieve reclametips. Voor meer klanten in uw winkel Effectieve reclametips Voor meer klanten in uw winkel Inhoud. Direct mail. Huis-aan-huisverspreiding. Facebook advertentie. E-DM 6. Welke uiting kiest u? 7 6. Effectieve tips voor in de reclamemix 8 Inleiding

Nadere informatie

Proeftuinplan: Meten is weten!

Proeftuinplan: Meten is weten! Proeftuinplan: Meten is weten! Toetsen: hoog, laag, vooraf, achteraf? Werkt het nu wel? Middels een wetenschappelijk onderzoek willen we onderzoeken wat de effecten zijn van het verhogen cq. verlagen van

Nadere informatie

WHITEPAPER > EFFECTIEF BRAND & PACKAGING DESIGN

WHITEPAPER > EFFECTIEF BRAND & PACKAGING DESIGN WHITEPAPER > EFFECTIEF BRAND & PACKAGING DESIGN WIJ ZIJN > BOOM WIJ CREËREN > BRAND, IDENTITY & PACKAGING DESIGN WIJ > VERSTERKEN, INSPIREREN & MAKEN TROTS WHITEPAPER > EFFECTIEF BRAND & PACKAGING DESIGN

Nadere informatie

Klanten zijn kostbaar

Klanten zijn kostbaar Productkaart Inleiding Wie zijn mijn klanten, waarom kopen ze bij mij, en hoe bereik ik ze? Dat zijn vragen die wij dagelijks beantwoorden. Bij Court1 houden we ons 24/7 bezig met database marketing. Met

Nadere informatie

Trendonderzoek Dialoogmedia

Trendonderzoek Dialoogmedia Een periodiek onderzoek naar kanaalvoorkeuren van de consument 1. Organisaties hebben de mogelijkheid om via een breed scala van kanalen een rechtstreekse dialoog met de consument aan te gaan en te onderhouden.

Nadere informatie

Inleiding: De vragenlijst wordt afgesloten met de vraag om uw kennisvraag 2 ledig in maximaal 100 woorden te formuleren.

Inleiding: De vragenlijst wordt afgesloten met de vraag om uw kennisvraag 2 ledig in maximaal 100 woorden te formuleren. Inleiding: Deze vragenlijst bestaat uit 45 vragen en dient ertoe om het innovatietraject strategischeen zoekmachine marketing zo Efficiënt, Effectief en Educatief mogelijk te laten verlopen. Deze kunt

Nadere informatie

Groeien door denken en doen. Growth marketing & retail advies

Groeien door denken en doen. Growth marketing & retail advies Groeien door denken en doen 4 marketing & retail advies Helpen bij groeien door denken en doen Denken: Strategische trajecten aan de hand van modellen Klant- en concurrentie onderzoek Retail co-creatie

Nadere informatie

We bedanken je alvast voor het indienen van jouw case en wensen je heel veel succes!

We bedanken je alvast voor het indienen van jouw case en wensen je heel veel succes! E-MAIL CAMPAGNE 2015: PROCEDURE & CASE FORMAT Leuk en goed dat je een case in wilt dienen! Om de jurering eerlijk, eenvoudig en overzichtelijk te houden, willen we je vragen je case in te dienen aan de

Nadere informatie