Max Havelaar België. Business brochure MAX HAVELAAR BELGIE/BELGIQUE. Troonstraat 173 Rue du Trône B-1050 Brussel / Bruxelles

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Max Havelaar België. Business brochure MAX HAVELAAR BELGIE/BELGIQUE. Troonstraat 173 Rue du Trône B-1050 Brussel / Bruxelles"

Transcriptie

1 Max Havelaar België Fairtrade Media h. fiebig Business brochure 2008 MAX HAVELAAR BELGIE/BELGIQUE VZW/ASBL Troonstraat 173 Rue du Trône B-1050 Brussel / Bruxelles MAX HAVELAAR LABEL BELGIUM CVBA-SO / SCRL-FS Troonstraat 173 Rue du Trône B-1050 Brussel / Bruxelles

2 Fairtrade Media h. fiebig Business brochure 2008

3 Inhoudstafel FAIRTRADE MAX Havelaar 6 MAX HAVELAAR : FACTS & FIGURES 8 ALFABETISCHE LIJST LICENTIEHOUDERS 10 ALGEMENE PRODUCTENLIJST EN VERKOOPPUNTEN 11 LIJST VAN LICENTIEHOUDERS IN België 12 VERS FRUIT (O.A. BANANEN) 12 KOEKJES (O.A. WAFELS) 14 Fairtrade Media h. fiebig DRANKEN 15 SNOEP 16 CACAO - CHOCOLADe 17 KOFFie 19 CONFITUUr 23 KATOEN TEXTiel 24 max havelaar nederland MP COSMETICAPRODUCTEN 26 SNIJBLOEMEN (O.A. ROZEN) 27 ROOMIJS 27 FRUITSAP (O.A. SINAASAPPELSAP) 28 HONINg 29 RIJST 29 SUIKer 30 max havelaar nederland MP THee 30 WIJN 32 VERDELERS VAN FAIRTRADEPRODUCTEN 33 FAIRTRADE OVER DE HELE WERELD 36 3

4 4

5 Voorwoord Gezocht: businesspartners voor Max Havelaar. Koopt u landbouwgrondstoffen aan die in het Zuiden geproduceerd worden? Dan heeft Max Havelaar u iets te bieden. Via uw corebusiness kunt u namelijk met het Fairtradesysteem op een substantiële manier bijdragen tot een beter leven voor boeren en landarbeiders in het Zuiden. Met het Fairtradekeurmerk op uw product geeft u meteen ook een duidelijk signaal aan de consument. Fairtrade Max Havelaar is vandaag in Europa allicht het bekendste garantie-systeem op het vlak van handel tussen het Noorden en het Zuiden. Het Fairtrade Max Havelaarlabel en controlesysteem wordt vandaag toegepast voor een breed gamma landbouwproducten, gaande van koffie tot vruchtensappen en van rijst tot katoen, die voldoen aan de internationale Fairtradecriteria. Zo garandeert het Fairtrade Max Havelaarlabel dat de minimumcriteria wat betreft mensenrechten en andere internationale arbeidsnormen, veiligheid, gezondheid en milieu worden nageleefd. Een essentieel element van Fairtrade is de garantie aan de boer met betrekking tot een minimumprijs, die de kosten van een milieu en sociaal verantwoorde productie dekt. Deze brochure geeft u een overzicht van waar het keurmerk voor staat en wat het voor u kan betekenen. In België certificeert Max Havelaar bijna 800 verschillende producten die door een 100 tal bedrijven op de markt gebracht worden. Wereldwijd associëren meer dan 2000 merken zich met Fairtrade. Dit heeft een duidelijke impact in het Zuiden: ze geven op die manier boeren van 632 coöperaties uit 59 landen in het Zuiden een beter bestaan. Ik hoop dat deze brochure u kan inspireren om contact op te nemen met ons. Samen met u verkennen we graag de mogelijkheden voor uw bedrijf. Lily Deforce Algemeen Directeur Max Havelaar België 5

6 Fairtrade Max Havelaar Fair trade of eerlijke handel is handel die streeft naar duurzame ontwikkeling in de landen van het Zuiden. Het is een doeltreffend en duurzaam economisch model, zowel op maatschappelijk als op ecologisch vlak, dat gebaseerd is op de drie peilers van duurzame ontwikkeling: economisch (fairtrademinimumprijs), sociaal (betere lonen en arbeidsvoorwaarden, respect voor de conventies van de IAO op het vlak van verbod op kinderarbeid, vakbondsvrijheid, enz.) en ecologisch (natuurbescherming). Het Max Havelaar keurmerk, het label voor producten van eerlijke handel, garandeert de consumenten dat de producten die zij kopen voldoen aan de criteria die verband houden met deze drie peilers. Max Havelaar is een certificeringsorganisatie voor fair trade. Op zich koopt of verkoopt Max Havelaar niets. De organisatie heeft de opdracht om toezicht te houden en zijn keurmerk aan te brengen op producten die voldoen aan de Fairtradecriteria. Dat levert voordelen op voor 7 miljoen mensen (boeren, arbeiders en hun gezinsleden) in meer dan 58 ontwikkelingslanden. De criteria van Max Havelaar omvatten onder andere het betalen van een rechtvaardige prijs, het verbod op kinderarbeid, vakbondsvrijheid en respect voor het leefmilieu. We vinden het keurmerk op een steeds ruimer aanbod aan producten: koffie, vers fruit, vruchtensappen, chocolade, thee, rietsuiker, rijst, wijn, katoen (kleren, huislinnen), cosmetica, rozen, enzovoort. Fairtrade Max Havelaar 1 is vandaag in Europa allicht het bekendste garantiesysteem op het vlak van handel tussen het Noorden en het Zuiden. Het Fairtrade Max Havelaarlabel is terug te vinden op producten, gaande van koffie tot vruchtensappen en van rijst tot katoen, die voldoen aan de internationale Fairtradecriteria. Zo garandeert het Fairtrade Max Havelaarlabel dat de minimumcriteria wat betreft mensenrechten en andere internationale arbeidsnormen, veiligheid en gezondheid worden nageleefd. De milieucriteria, zoals afval- en waterbeheer, bufferzones, het gebruik van pesticides en vuur, afvalwater enz. zijn gedetailleerd beschreven. Men streeft naar duurzame vooruitgang door aan deze criteria zowel minimum- als vooruitgangscriteria te koppelen. De criteria worden gecontroleerd door de inspecteurs van FLO-CERT, dat in 2007 het ISO-65 certificaat kreeg. WAAR KOMT DE NAAM MAX HAVELAAR VANDAAN? Max Havelaar heeft nooit echt bestaan. Het is de naam van het humanistische en enthousiaste hoofdpersonage uit een autobiografische roman uit 1860, geschreven door Eduard Douwes Dekker, een voormalig ambtenaar in Java. Onder het pseudoniem Multatuli (Ik heb veel geleden) klaagt de auteur in het boek de onderdrukking van de arbeiders op de Indonesische koffieplantages aan. De geloofwaardigheid van Fairtrade Max Havelaar staat of valt met het bepalen van strikte criteria en een grondige en permanente controle op de naleving ervan. De criteria voor bestaande of nieuwe productketens worden bepaald door FLOev, Fairtrade Labelling Organisations-vzw. Een team van 54 inspecteurs van FLO-Cert, Fairtrade Labelling Organisations- Certfication, een autonoom en onafhankelijk controleorganisme staat in voor de jaarlijkse controle van zo n 500 producentenorganisaties of plantages in het Zuiden. Dit gebeurt aan de hand van een lijst met 250 evaluatiecriteria die o.m. betrekking hebben op de arbeidsvoorwaarden en de investeringen in sociale, milieuvriendelijke en economische ontwikkeling. De controle op de laatste schakels in de keten, hier op onze markt, gebeuren door Max Havelaar België. Wie deze controles niet doorstaat, krijgt geen certificaat of verliest het. 6

7 Dat FLO-Cert de ISO 65-norm behaalde is bijgevolg een opsteker voor de Fairtrade Labeling Organisatie (FLO), maar ook voor de 632 producentenverenigingen exporteurs en verwerkers die zich door FLO-Cert laten certificeren en controleren. Fairtrade heeft als doel producenten in het Zuiden te helpen om hun producten op onze markt te verkopen en zo duurzame ontwikkeling te stimuleren. Het keurmerk helpt ze daarbij. Nu blijkt dus ook dat het keurmerk zelf keurig doet wat ervan wordt verwacht. Met andere woorden: producenten, bedrijven en consumenten vinden elkaar in een keurmerk dat goede waarborgen biedt. Het belangrijkste verschil met andere garantiesystemen betreft de economische pijler die vorm krijgt als volgt: het Fairtrade Max Havelaarsysteem garandeert de producenten immers een Fairtrademinimumprijs die de kosten van een sociaal en ecologisch verantwoorde productie dekt, alsook voorfinancieringen en lange termijnscontracten. Een extra Fairtradepremie, te gebruiken door de gecertificeerde producenten, maakt bijkomende investeringen in sociale, milieu- of economisch belangrijke projecten mogelijk. Als de wereldmarktprijs hoger ligt, volgt de Fairtrademinimumprijs de wereldmarktprijs en komt de Fairtradepremie hier bovenop. Via Fairtrade slagen de aangesloten producentenorganisaties, vandaag ongeveer 632 in 59 landen, er in betere diensten te verlenen aan de leden: krediet, technische begeleiding, verwerking, opkoop, verkoop, biologische productie, kwaliteitsverhoging. Door deze capaciteitsversterking slagen ze er ook beter in om voor het deel dat ze niet onder Fairtradecriteria verkopen betere resultaten te halen. Om het Fairtrade Max Havelaarlabel te mogen gebruiken moet elk ingrediënt, waar Fairtradecriteria voor bestaan, in het product voor 100% Fairtradegecertificeerd zijn. Kijkt u alvast eens op ons helpdesk voor meer informatie: Fairtrade Media D. Gentilhomme 7 1 Meer informatie over Max Havelaar vindt u op h t t p:/w w w.m a x h av e l a a r.b e 2 Meer informatie over FLO-CERT vindt u op h t t p:/w w w.f l o-c e r t.n e t

8 Max Havelaar Facts & Figures Fair trade leert ons dat de consumenten niet veroordeeld zijn om alleen maar koopjesjagers te zijn Fair trade herinnert ons eraan dat handel belangrijk is voor mannen en vrouwen, voor hun leven, hun gezin en soms zelfs hun overleven. Peter Mandelson Europees Commissaris voor Buitenlandse Handel Max Havelaar/FLO is aanwezig in 21 consumentenlanden en 58 producentenlanden. Via 1,5 miljoen boeren en arbeiders bereikt deze eerlijke handel 7 miljoen mensen in het Zuiden. Wij kunnen nu rekenen op allerlei diensten die vroeger niet bestonden: gemeenschappelijk vervoer, gezondheidszorg, kredietmogelijkheden, enzovoort. Maar de belangrijkste bijdrage die eerlijke handel volgens mij heeft geleverd, is dat wij onze menselijke waardigheid hebben teruggevonden. Wij zijn nu niet meer overgeleverd aan anonieme economische krachten. Wij hebben helemaal geen nood aan liefdadigheid, wij zijn geen bedelaars. Als wij een fatsoenlijke vergoeding krijgen voor onze koffie, kunnen wij leven zonder liefdadigheid. Isaias Martinez, Mexico CIJFERS VOOR BELGIË BANANEN EN KOFFIE DE KLASSIEKERS, EXOTISCH FRUIT DE NIEUWKOMER Ruim 5 miljoen kilo bananen met Max Havelaarkeurmerk werden verkocht onder de merknamen Delhaize-Bio (Delhaize), Eko-Oké (Colruyt), Solidair (Carefour) en in biowinkels. Voor de producentenorganisaties in ondermeer Peru, Colombia, Ecuador, Ghana en Dominicaanse Republiek betekende dit goed 1,76 miljoen euro aan inkomsten in 2007, dankzij de Fairtrademinimumprijs. Daar bovenop komt euro aan «Fairtradepremies» voor investeringen in sociale, economische en milieuprojecten. In vergelijking met vorig jaar steeg het volume verkochte bananen met 23% tot 5100 ton, dat zijn Fairtradebananen per dag koffie In de koffiemarkt steeg de verkoop van koffie met Max Havelaarkeurmerk met 4%. De 1100 ton Fairtradekoffie werden door een dertigtal merken verkocht Ananas, mango s, citroenen, sinaasappelen en avocado s zijn het exotische fruit dat, naast de bananen, steeds vaker onder Fairtradecriteria wordt verkocht. Met een verdrievoudiging tot 900 ton kreeg deze markt een flinke boost. Dit komt ten goede aan producenten in ondermeer Zuid-Afrika, Costa Rica en Peru

9 De voorbije vijf jaar is de verkoop van bananen met het Max Havelaar keurmerk elk jaar met gemiddeld 20% toegenomen. Voor koffie ligt de gemiddelde jaarlijkse groei over dezelfde periode op 6,4%. De verkoop van keurmerkkoffie die wordt verkocht door bijna 30 verschillende merken zoals Miko, Café Liégeois, Java, Delhaize, Oxfam Fairtrade en Rombouts, kende in 2007 een groei van 4%. Het marktaandeel (in volume) van de Fairtrade gecertificeerd koffie bedraagt nu 2,2%, voor bananen is dit tussen 5 en 7%. FORSE TOENAME VAN AANTAL BEDRIJVEN DAT FAIRTRADEPRODUCTEN VERKOOPT bananen bedrijven verkopen nu zelf of via allerhande verkoopskanalen producten met het Max Havelaar-keurmerk op de Belgische markt. Dit is een stijging met 47% in Het illustreert de toenemende interesse van bedrijven in duurzaam ondernemen en Fairtrade. Bedrijven zijn belangrijke partners voor de producenten in het Zuiden. Via hen geraken steeds meer Fairtradeproducten bij de consumenten. Deze groei moet nog meer boeren en landarbeiders in het Zuiden in staat stellen te leven van hun werk en te investeren in een betere toekomst Onder de nieuwe bedrijven met een Belgische Max Havelaarlicentie vinden we Ter Molst (interieurtextiel, katoen), Debilux (badmatten, katoen), Lima (pralines, cacao en rietsuiker), Univegg (vers fruit) en Carrefour (voor het eigen merk Solidair). Bijna één op drie van de nieuwe bedrijven wil starten met Fairtradekatoen. Opvallend is ook de grote toename van buitenlandse bedrijven die actief Fairtradeproducten verkopen op de Belgische markt. De meest opvallende nieuwkomer daar is Jack & Jones (Bestseller) met een collectie streetwear onder de naam JJ Eco (katoen). Bedrijven met producten die Max Havelaarkeurmerk dragen

10 Alfabetische lijst licentiehouders A F O AGROFAIR BENELUX FAIR TRADE ORIGINAL OASIS DES SAVEURS AKC FOUNTAIN INDUSTRIES EUROPE OKE KOFFIE ALGRA FREJA FOOD ORIENTAL MERCHANT ALTER ECO G OTC AUTOBAR BELGIUM / ROODE PELIKAAN GALLER OXFAM FAIRTRADE B GAMACO DRINK SYSTEMS OXFAM MAGASIN DU MONDE BEFAIR GARDEUR P BEN & JERRY S GOSSYPIUM PAPERMINTS BEYERS KOFFIE + FORT GREAT GRAPES PHARMAPLANT BIBACK GREEN LICENSE PLUS AU SUD SPRL BIODYNAMISKA H PRALIBEL N.V. BIOMARCHÉ HACOT & COLOMBIER PREMIER BLOOM B.V. HERBAL HEALTH LTD S BOERDERIJ DE BRABANDER HPW SAS BOERDERIJ DE LOODS J SCHIRMER BRÉSOR BVBA JACQUES CHOCOLAT SIMON LEVELT BUY AID JARDINS DE GAÏA SONGES & PONGES C JAVA COFFEE SOUFFLET ALIMENTAIRE CAFÉS CORDIER JEAN ALAN SUCCESS KOFFIE CAFÉS LIÉGEOIS JN GAUFRE S.A. T CAPESPAN CONTINENT JORIS TEMPLEMANN CARAIBOS K TER MOLST CARREFOUR KINDY THYLBERT BVBA CARRYFLOR KOFFIE DE DRAAK NV U CASSIS KOFFIE JACQUES UNIVEG CELIO KOFFIE ROMBOUTS V CENTRE DE CAFÉOLOGIE KOFFIE VERHEYEN VAN CROMBRUGGEN N.V. CLARYSSE KOFFIEBRANDERIJ DEGROOF VAN HOUTEN CLIPPER TEAS LTD L VERENIGDE BANANEN HANDELAREN - DOLE COLRUYT NV LA CASE BOIS CHÉRI VERMEIREN CONFISERIE PASCALINE LA REDOUTE VITALITY FOODSERVICE, INC. EUROPE CORA (INFLUX) LIMA VITAMONT CORTHOUTS NV (BIOKORN BISCUITS) LOBODIS W CUPERUS NV LOVIAN (BIO) WESTFALIA D M Z DE GROENE KANS MAES KOFFIE NV ZAHOR FRANCE DE SCHUTTER CHOCOLATERIE MATERNE DEBILUX MAYA FAIR TRADING DELHAIZE MIKO COFFEE SERVICE NV DEVAS S.A. CHOCOLATIER MOLINARI CAFFE' DIMABEL MONGOZO DIVINE MONSOON DRESSING RIGHT MULTIPHARMA E N EIDER NATURENVIE SA EOSTA NEUTEBOOM ETHIQUABLE ETHIS (THEMIS) 10

11 Algemene productenlijst Vers fruit en groenten: bananen, citroenen, sinaasappelen, druiven, mango s, avocado s, ananas, boontjes Gedroogde vruchten: rozijnen, cashewnoten, Koekjes, ijs: wafels, speculaas, biokoekjes, vanille-ijs, Frisdranken: Kombucha, cola, groene thee, Chocolade en cacao: oploscacao, biochocolade met hazelnoten, biomelkchocolade, fondant chocopasta, chocopasta met hazelnoten, fondantchocolade, minikattentongen, paaseitjes, melkchocolade met koffiesmaak, chocolade met kokosnoot, zeevruchten in chocolade,... Koffie: dessertkoffie, mokkakoffie, biokoffie, koffiepads, oploskoffie, cafeïnevrije koffie, koffiepods, Katoen: kleren, huislinnen, afschminkschijfjes, wattenstokjes, Cosmetica: crèmes en olies voor het gezicht en het lichaam, badproducten, Rozen: snijrozen in een ruim aanbod van kleuren Vruchtensap: sinaasappelsap, pompelmoessap, tropical-sap, ananassap, Honing: honing, vloeibare biohoning, crèmehoning, honingsnoepjes, Rijst: Thaise rijst, volle biorijst, witte biorijst, Suiker: fijne rietsuiker, ruwe rietsuiker, rietsuiker klontjes, Thee: groene thee, zwarte thee, Earl Grey-thee, kaneelthee, citroenthee,. Wijn en bier: bananenbier, wereldwijnen MERKEN Een volledige lijst van bedrijven die producten met het Max Havelaarkeurmerk op de markt brengen vindt u op onze website Algemene lijst van verkooppunten 11 Supermarkten: Delhaize Le Lion, Carrefour, Di, Intermarché, Champion, Colruyt, Cora, Match, Spar, Makro, Cash Fresh, Alvo, Onafhankelijke winkels of merkwinkels: Celio, Inno Galeria, Jack & Jones, Wereldwinkels Biowinkels en natuurvoedingswinkels, kruideniers, bakkers Horeca: Exki, Coffee Club 123, Zebra Bar, PP Café, Bij leveranciers van producten voor grootverbruik (voor bedrijven, gemeenschappen en instellingen): Sodexho, Java, Obn, Postorderverkoop: La Redoute, Eveil et Jeux, Caddy Home, Collishop, Apotheken: Multipharma (hydrofiele watten) Bioscopen, videotheken

12 Lijst van Max Havelaar licentiehouders in België Fairtrade Media Vers fruit (o.a. bananen) LICENTIEHOUDERS IN BELGIË Biomarché Producten : bananen, sinaasappels, druiven, mangos, avocados contact: Gunther Devadder Rue du Bosquet, Nivelles Tel 067/ & Fax 067/ Capespan Continent Producten : druiven, sinaasappels, citroenen contact: Paul Brys Atlantic House, 10th floor Noorderlaan Antwerpen Tel 03/ & Fax 03/ Carrefour Belgium Av des Olympiades 20 B-1140 Bruxelles Tel 02/ Colruyt nv Producten: citroenen Contact : J. Paesmans Edingensesteenweg, Halle Tel 02/ & Fax 02/ S.A. Delhaize Group N.V. Producten : bananen, sinaasappels, druiven, avocados contact: Patrick Boudart Bettegemlaan Asse-Zellik Tel 02/ & Fax 02/

13 Oxfam Fairtrade Producten : bananen Contact: Paul Verholen Ververijstraat Gent Tel 09/ & Fax 09/ Univeg Import nv Contact : Sandra Van Looy Drevendaal Sint Katelijn Waver Tel 015/ & Fax 015/ Verenigde Bananen Handelaren Producten : bananen contact Pol Vermeiren Kaai 234 Hansadok - Kragenweg, Antwerpen Tel 03/ & Fax 03/ BUITENLANDSE LICENTIEHOUDERS DIE IN BELGIË VERKOPEN Agrofair Benelux (NL) Producten: bananen, mangos contact: Astrid Kortekaas Koopliedenweg 10 - NL-2991 LN Barendrecht Tel 0031/ & Fax 0031/ Eosta (NL) Producten : sinaasappels, druiven, mangos Contact: Peter van Ijzendoorn Bredeweg, KZ Waddinxveen Nederland Tel 0031/ & Fax 0031/ OTC (UK) Biodynamiska (SE) HPW (CH) Westfalia (NL) 13

14 Fairtrade Media h.fiebig Koekjes (o.a. wafels) LICENTIEHOUDERS IN BELGIË Biokorn Biscuits (C.R.V.Corthouts nv) contact: Mr Jos Corthouts Industrieterrein 1A/ Diest Tel 013/ & Fax 013/ Dimabel (chocolade en vanille wafels) contact: Dhr. Clarisse Baljuwstraat 51C, 8970 Reningelst Tel 057/ & Fax 057/ Freja Food (wafels & assortiment cakes en koekjes) contact: Roland Dejaeghere Interleuvenlaan Heverlee Tel 016/ & Fax 016/ Jn Gaufre S.A. contact: Mr Jean-Nicolas Rombaux 10 rue machine à feu - zoning Dour belle vue 7370 Dour Tel 065/ & Fax 065/ Miel Maya Honing (speculoos) contact: Etienne Petit Rue des Steppes, Liège Tel 04/ & Fax 04/ Vermeiren Princeps N.V. (speculoos) Contact : Steven Vavedin Lodderstraat 14B, 2880 Bornem Tel 03/ & Fax BUITENLANDSE LICENTIEHOUDERS DIE IN BELGIË VERKOPEN Ethiquable (FR) Biback (DE) 14

15 Fairtrade Media d. boucherie MP Dranken LICENTIEHOUDERS IN BELGIË S.A. Delhaize Group N.V. contact: Patrick Boudart Bettegemlaan Asse-Zellik Tel 02/ & Fax 02/ Thylbert bvba Producten: Kombucha groene thee en rooibos contact: Mr Luc De Coster Knesselarestraat 124 A Oedelem Tel 050/ & Fax 050/ Plus au Sud sprl Products: SAFSAP - hisbiscus drank contact: Mr Didier Daoust Rue du Trône Bruxelles Tel 02/ & Fax 02/ BUITENLANDSE LICENTIEHOUDERS DIE IN BELGIË VERKOPEN Vitamont (FR) Mongozo (NL) 15

16 Fairtrade Media d. boucherie MP Snoep LICENTIEHOUDERS IN BELGIË Suikerbakkerij Pascaline (snoep en nougats) contact: Peter De Bruyn Bergensesteenweg 740 Lembeek 1502 Tel 02/ & Fax 02/ Miel Maya Honing (honingsnoep) Contact : Etienne Petit Rue des Steppes, Liège Tel 04/ & Fax 04/ JORIS Suikerbakkerij Contact : Hans Van den Driessche Rue de Grand-Bigard , 1082 Bruxelles Tel 02/ & Fax 02/ Fair Trade Original contact: Bart D Huys Hoogstraat 35/E 3360 Bierbeek Tel 016/ & Fax 016/

17 d. gentilhomme Cacao - Chocolade LICENTIEHOUDERS IN BELGIË Autobar Belgium / Roode Pelikaan contact: Carl Maes Boomsesteenweg Aartselaar Tel 03/ & Fax 03/ S.A. Delhaize Group N.V. contact: Patrick Boudart Bettegemlaan Asse-Zellik Tel 02/ & Fax 02/ Delvas S.A. Chocolatier Contact: Thierry Noesen Rue du Valemprez, Dottignies Tel 0475/ & Fax 056/ Fair Trade Original contact: Bart D Huys Hoogstraat 35/E 3360 Bierbeek Tel 016/ & Fax 016/ Galler contact: Jean Galler Rue de la Station, Vaux-sous-Chèvremont Tel 04/ & Fax 04/

18 Jacques contact: Sabine Lejoly BCB - Jacques division, Rue de l industrie, 16, 4700 Eupen Tel 087/ & Fax 087/ Lima NV contact: Valérie Casse Industrielaan Maldegem Tel 050/ & Fax 050/ Oxfam Fairtrade contact: Paul Verholen Ververijstraat Gent Tel 09/ & Fax 09/ Pralibel N.V. contact: Dimitri Callens Jagershoek Vichte Tel 056/ & Fax 056/ Chocolaterie De Schutter contact: Raf Van Brempt Gaversesteenweg, Deinze Tel 09/ & Fax 09/ Papermints SA / CoffeeBreak contact: Guy Desseaux Rue des Saules, Ohain Tel 02/ & Fax 02/ BUITENLANDSE LICENTIEHOUDERS DIE IN BELGIË VERKOPEN Alter Eco (FR) 36, boulevard de la Bastille Paris Tel: 0033/ & Fax: 0033/ Van Houten (SE) Divine (UK) Ethiquable (FR) 18

19 19 d. gentilhomme Koffie LICENTIEHOUDERS IN BELGIË AKC contact: Serge Hoorens Hogenakkerhoekstraat Kruibeke Tel 03/ & Fax 03/ Autobar Belgium / Roode Pelikaan contact: Carl Maes Boomsesteenweg Aartselaar Tel 03/ & Fax 03/ Beyers Koffie + Fort Koffie contact: Eric Cornelis Koning Leopoldlaan 3, 2870 Puurs Tel 052/ Brésor bvba contact persoon : Paul Van himst Léon Gillardlaan 128 Zellik 1731 Tel 02/ & Fax 02/ Cafés Cordier contact Claude Cordier Rue du Parc Frameries Tel 065/ & Fax 065/ Cafés Liégeois contact: Bernard Cession Rue de Verviers Battice Tel 087/ & Fax 087/ Cafés- Koffies Paulista SA NV contact: Bernard Cession, marketing : Gino Scalpelli Rue de la technologie Brussels Tel 02/ & Fax 02/

20 Carrefour Belgium Av des Olympiades 20 B-1140 Bruxelles Tel 02/ Cuperus nv contact: Frank Dircksens Schoenmarkt Antwerpen Tel 03/ & Fax 03/ S.A. Delhaize Group N.V. contact: Patrick Boudart Bettegemlaan Asse-Zellik Tel 02/ & Fax 02/ Fair Trade Original contact: Bart D Huys Hoogstraat 35/E 3360 Bierbeek Tel 016/ & Fax 016/ Fountain Industries Europe contact: Mr Sorin Mogosan Avenue de l Artisanat Braine-l Alleud Tel 02/ & Fax 02/ Gamaco Drink Systems contact: Mr. Bruno Garot Rue de la Place, 2 b - B 1367 Autre-Eglise Tel 081/ & Fax 081/ Java Coffee contact: Yolande Mortier marketing : Dominique Lefever Wingepark Rotselaar Tel 016/ & Fax 016/ Koffiebranderij Degroof contact: Rudy De Craecker Oosterzelesteenweg Wetteren Tel 09/ & Fax 09/ Koffie De Draak nv contact: Philippe Franssen Sint Clarastraat Gent Tel 09/ & Fax 09/

21 21 Koffie Jacques contact: Marc Libeert Kasteelstraat, Diksmuide Tel 051/ & Fax 051/ Koffie Rombouts contact: Emmanuel Rombouts Antwerpsesteenweg Aartselaar Tel 03/ & Fax 03/ Koffie Verheyen contact: Mark Verheyen August Van de Wielelei Deurne Antwerpen Tel 03/ & Fax 03/ La Case Bois Chérie contact : Jean-Donat & Nathalie Sham Rue de Bruxelles, 8, 7850 Enghien Tel 02/ & Fax 02/ Maes Koffie nv contact: Paul Maes Ankerstraat Hasselt Tel 011/ & Fax 011/ Miko Coffee Service nv contact: Philippe Van Aelst Hermesstraat Zaventem Tel 02/ & Fax 02/ Oxfam Fairtrade contact: Paul Verholen Ververijstraat Gent Tel 09/ & Fax 09/ SAS contact: Herman Sas Dennenlaan Beerse Tel 014/ & Fax 014/ Success Koffie contact: Paul Van Reeth Kerkstraat Niel Tel 03/ & Fax 03/

22 Oké Koffie contact: Filip Neirijnck Kleine Veerle, 105 A Brecht Tel 054/ & Fax 054/ BUITENLANDSE LICENTIEHOUDERS DIE IN BELGIË VERKOPEN Algra Mocca d Or (NL) contact: Mr Verhoef Curieweg, RH Zwolle - Nederland Tel 0031/ & Fax 0031/ Alter Eco (FR) 36, boulevard de la Bastille Paris Tel 0033/ & Fax: 0033/ Neuteboom (NL) Simon Levelt (NL) Centre De Caféologie (FR) Lobodis (FR) Templemann (DE) Schirmer (DE) Molinari Caffe (IT) Buy Aid (DK / SE) Ethiquable (FR) 22

23 Fairtrade Media d. boucherie MP Confituur LICENTIEHOUDERS IN BELGIË De Groene Kans - t Vlierbos contact : Nadine Decock Sparkevaardekenstraat Diksmuide Tel 051/ Fair Trade Original contact: Bart D Huys Hoogstraat 35/E 3360 Bierbeek Tel 016/ & Fax 016/ Boerderij De Brabander contact : Gard Bemelmans Leedse Vroente 6, 3472 Kersbeek-Miskom Tel 016/ & Fax 016/ Boerderij De Loods - Sociale Werkplaats contact : Patrick De Swaef Ouden Dendermondsesteenweg 37, 9300 Aalst Tel 053/ & Fax 053/ deloods.telenet.be 23

24 Fairtrade Media F. Raevens Katoen Textiel LICENTIEHOUDERS IN BELGIË Clarysse badlakens, washandjes en vaatdoeken contact : Tom Bonte Brugsesteenweg 106 B 8740 Pitte Tel 051/ & Fax 051/ Green License T-shirt, sweat-shirt, body, hemd, contact : Kristof Vercambre Wissenstraat Dendermonde Tel 052/ Cassis T-shirts contact : Gabrielle Vanlaeys Parc Industriel Wauthier-Braine Tel 02/ & Fax 02/ Carrefour Belgium Av des Olympiades 20 B-1140 Bruxelles T 02/ Oxfam Magasin du Monde (Made in Dignity) sokken, T-shirts, sweatshirts,.. contact : Sophie Tack Rue Provinciale, 285 B-1301 Wavre Tel 010/ Debilux N.V. badtapijten contact : Marc Loontjens Industriezone Noord, Vliegveld Wevelgem Tel 056/ & Fax 056/

25 Ter Molst International gordijnen, kussens contact : Koen de Ruyck Molstenstraat Oostrozebeke Tel 056/ & Fax 056/ Multipharma Katoen, staafjes, ontschmikkers contact : Grégory Tjoens Route de Lennik, Bruxelles Tel 02/ & Fax 02/ mail : Jean Alan Design N.V. badtapijten contact : Carine Govaert Nijverheidslaan, Gijzegem T +32 (0) F +32 (0) B E F A I R huislinnen Contact : Rosa Diaz y Cordal Rue Franklinstraat Bruxelles Tel 02/ & Fax 02/ BUITENLANDSE LICENTIEHOUDERS DIE IN BELGIË VERKOPEN La Redoute (FR) T-shirts contact: Anne Debertonne Rue de Menin Estaimpuis T 056/ F 056/ Kindy (FR) sokken contact: Guy Saint Martin rue des Bonnetiers Moliens - France Tel 0496/ & Fax 0033/

26 Celio (FR) T-shirts, jeans, sokken contact: Virginie Van der Linden Rue Neuve Bruxelles Tel 02/ & Fax 02/ Cora (Influx) (FR) Underwear, polos, sokken contact : Alain Delepiere 4 rue ZI Jumet Tel 071/ & Fax 071/ Hacot & Colombier (FR) beddegoed contact : Guillaume Dassonville 94, Rue Victor Hugo - BP Houplines - France Tel 0033/ & Fax 0033/ Songes & Ponges (FR) Premier (UK) Eider (FR) Gossypium (UK) Monsoon (UK) Cosmeticaproducten BUITENLANDSE LICENTIEHOUDERS DIE IN BELGIË VERKOPEN Ethis (Themis) (FR) Huidverzorging, olieën, contact : Mr Sauphar Siège social92, av. d Ivry75013 Paris Tel 0033/ & Fax 0033/ Alter Eco (FR) 36, boulevard de la Bastille Paris Tel 0031/ & Fax: 0031/ Naturenvie (FR) 26

27 Max Havelaar Zwitserland Snijbloemen (o.a. rozen) LICENTIEHOUDERS IN BELGIË Carrefour Belgium Av des Olympiades Bruxelles Tel 02/ Carryflor Product : rozen Contact: Nico Provoost Warandestraat Gistel Tel 059/ & Fax 059/ Bloom BV Product : rozen Contact: Richard Aukes Noordammerweg 102 B 1187 ZV Amstelveen ( NL ) Tel 0031/ & Fax 0031/ Roomijs BUITENLANDSE LICENTIEHOUDERS DIE IN BELGIË VERKOPEN Ben & Jerry s contact: Laurent Willaerts Humaniteitslaan 292, 1190 Brussel Tel 02/

CACAO EN FAIRTRADE. Fier op onze chocolade, zeker als het Fairtrade is!

CACAO EN FAIRTRADE. Fier op onze chocolade, zeker als het Fairtrade is! CACAO EN FAIRTRADE Fier op onze chocolade, zeker als het Fairtrade is! De realiteit in de cacaoketen 7 Van productie tot consumptie 7 Een keten onder druk 8 Uitdagingen voor de producenten 11 Fairtrade

Nadere informatie

Fairtrade@Work, een eenvoudig gebaar, een grote impact. Inspiratiegids voor bedrijven en organisaties

Fairtrade@Work, een eenvoudig gebaar, een grote impact. Inspiratiegids voor bedrijven en organisaties Fairtrade@Work, een eenvoudig gebaar, een grote impact Inspiratiegids voor bedrijven en organisaties Inhoud Vooraf 3 Fairtrade, hoe zit dat ook al weer? 4 Fairtradeproducten, eerlijk overal 8 Hoe behaal

Nadere informatie

Jaarverslag 2009-2010. Boeren in het Zuiden verdienen beter. www.oxfamfairtrade.be

Jaarverslag 2009-2010. Boeren in het Zuiden verdienen beter. www.oxfamfairtrade.be Jaarverslag 2009-2010 Boeren in het Zuiden verdienen beter www.oxfamfairtrade.be Voorwoord Jaarverslag 2009-2010 Boeren in het Zuiden verdienen beter www.oxfamfairtrade.be Colofon Samenstelling & redactie

Nadere informatie

V.U. Carl Michiels, Hoogstraat 147, 1000 Brussel - Foto cover : BTC / Tim Dirven FaiR TRaDe in een notendop

V.U. Carl Michiels, Hoogstraat 147, 1000 Brussel - Foto cover : BTC / Tim Dirven FaiR TRaDe in een notendop Fair trade in een notendop BTC / Dieter Telemans Wat is Fair trade? Fair trade (eerlijke handel) is een handelssysteem dat benadeelde producenten, voornamelijk uit het Zuiden, de kans geeft op duurzame

Nadere informatie

koffie & Fairtrade Een boon voor (h)eerlijke koffie!

koffie & Fairtrade Een boon voor (h)eerlijke koffie! koffie & Fairtrade Een boon voor (h)eerlijke koffie! Koffie is hot 4 Arabica en robusta, van boon tot kop 6 Van boon tot kop 6 De belangrijkste koffieproducerende landen 8 De belangrijkste koffie-importerende

Nadere informatie

Cosmeticaproducten uit de eerlijke, duurzame handel

Cosmeticaproducten uit de eerlijke, duurzame handel Cosmeticaproducten uit de eerlijke, duurzame handel - 1 - Inhoud Inleiding 4 Cosmeticaproducten 5 Wat is een cosmeticaproduct? 5 De samenstelling van cosmeticaproducten 5 De etikettering van cosmeticaproducten

Nadere informatie

Factsheet. Ooit gedacht dat je met een potje pindakaas de wereld kunt veranderen? Of met een banaan? Het kan. Dankzij fairtrade.

Factsheet. Ooit gedacht dat je met een potje pindakaas de wereld kunt veranderen? Of met een banaan? Het kan. Dankzij fairtrade. Elke dag π± Factsheet Initiatief fairbezig.nl Fairbezig.nl is een initiatief van Fair Trade Original, de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels en Stichting Max Havelaar met steun van de Nationale Postcode

Nadere informatie

EErlijkE koffie Voor de hele familie

EErlijkE koffie Voor de hele familie p. 1 rombouts fairtrade Bio krant EErlijkE koffie Voor de hele familie Koffie rombouts ontstaat als in 1896 Frans rombouts besluit een brandtrommel te huren om koffie te gaan branden. het begin van het

Nadere informatie

STRAFFE KOFFIE. methodiekenmap bij de video straffe koffie. www.oww.be

STRAFFE KOFFIE. methodiekenmap bij de video straffe koffie. www.oww.be STRAFFE KOFFIE methodiekenmap bij de video straffe koffie > Methodieken om jongeren of volwassenen te laten kennismaken met het verhaal van eerlijke handel. www.oww.be INHOUD 2 S T R A F F E K O F F I

Nadere informatie

De Nederlandse supermarkten doorgelicht 1. Zuivere koffie. De Nederlandse supermarkten doorgelicht. milieubehoud. arbeidsrechten 09-11 - 2010 _ 001

De Nederlandse supermarkten doorgelicht 1. Zuivere koffie. De Nederlandse supermarkten doorgelicht. milieubehoud. arbeidsrechten 09-11 - 2010 _ 001 De Nederlandse supermarkten doorgelicht 1 Zuivere koffie De Nederlandse supermarkten doorgelicht inkomsten boeren milieubehoud landrechten arbeidsrechten kinderarbeid 09-11 - 2010 _ 001 Inhoud De Nederlandse

Nadere informatie

TRADE FOR DEVELOPMENT EERLIJKE EN DUURZAME HANDEL IN RWANDA

TRADE FOR DEVELOPMENT EERLIJKE EN DUURZAME HANDEL IN RWANDA TRADE FOR DEVELOPMENT EERLIJKE EN DUURZAME HANDEL IN RWANDA 1 Verantwoordelijke uitgever Carl Michiels COÖRDINATIE La Machine à Écrire sccs - Samuel Poos (BTC) REDACTIE Marc VANHELLEMONT CONCEPT Julie

Nadere informatie

Fair Trade Original JAARVERSLAG 2013

Fair Trade Original JAARVERSLAG 2013 Fair Trade Original JAARVERSLAG 2013 Colofon Tekst Fair Trade Original Foto s Fair Trade Original Remko Kraaijveld p. 1, 6, 11, 24, 36, 39 Sjoerd Eickmans p. 8, 29, 31, 33, 35, 40 Natasja Noordervliet

Nadere informatie

FAIR TRADE & MILIEU Derde spanningsveld: het productieafval. Is eerlijke handel een duurzame handel? F a i r T r a d e e n m i l i e u

FAIR TRADE & MILIEU Derde spanningsveld: het productieafval. Is eerlijke handel een duurzame handel? F a i r T r a d e e n m i l i e u Derde spanningsveld: het productieafval Is eerlijke handel een duurzame handel? F a i r T r a d e e n m i l i e u Een publicatie F A E Redatie: Olivier Bailly Verantwoordelijke uitgever: Carl Michiels

Nadere informatie

STRAFFE KOFFIE METHODIEKENMAP BIJ DE VIDEO STRAFFE KOFFIE. 3 methodieken om jongeren of volwassenen te laten kennismaken

STRAFFE KOFFIE METHODIEKENMAP BIJ DE VIDEO STRAFFE KOFFIE. 3 methodieken om jongeren of volwassenen te laten kennismaken METHODIEKENMAP BIJ DE VIDEO STRAFFE KOFFIE met het verhaal van eerlijke handel 3 methodieken om jongeren of volwassenen te laten kennismaken STRAFFE KOFFIE INHOUD 2 S T R A F F E K O F F I E m e t h o

Nadere informatie

In dit boekje vindt u een overzicht van alle fairtrade koffieleveranciers

In dit boekje vindt u een overzicht van alle fairtrade koffieleveranciers KIES VOOR FAIRTRADE KOFFIE OP DE WERKVLOER In dit boekje vindt u een overzicht van alle fairtrade koffieleveranciers Fairtrade koffie, gewoon bij uw koffieleverancier Kies nu ook voor fairtrade koffie.

Nadere informatie

Change the world shopping

Change the world shopping Change the world shopping V.U./E.R.: Erik Devogelaere, Hoogstraat 35 E, 3360 Bierbeek, België - Belgique Op een plezierige manier de wereld veranderen Kies voor eerlijke kwaliteitsproducten Het hoeft

Nadere informatie

v e r v e r i j s t r a a t 15 B-9000 g e n t t e l : +32(0)9/218 88 99 f a x : +32(0)9/218 88 66 Product

v e r v e r i j s t r a a t 15 B-9000 g e n t t e l : +32(0)9/218 88 99 f a x : +32(0)9/218 88 66 Product v e r v e r i j s t r a a t 15 B-9000 g e n t t e l : +32(0)9/218 88 99 f a x : +32(0)9/218 88 Product Catalogus 2009 2 Oxfam Fairtrade catalogus 2009 Beste klant Voorwoord Met ruim 180 fairtradeproducten

Nadere informatie

MAX HAVELAAR BELGIE. PERSDOSSIER Candico kiest voor het Max Havelaarkeurmerk

MAX HAVELAAR BELGIE. PERSDOSSIER Candico kiest voor het Max Havelaarkeurmerk MAX HAVELAAR BELGIE PERSDOSSIER Candico kiest voor het Max Havelaarkeurmerk OKTOBER 2008 2 INHOUD DEEL I: CANDICO P. 4 DEEL II: KASINTHULA CANE GROWERS P. 5 DEEL III: RIETSUIKERDOSSIER P. 8 DEEL IV: HET

Nadere informatie

25 jaar. Interviews over de impact en toekomst

25 jaar. Interviews over de impact en toekomst 25 jaar Interviews over de impact en toekomst Floortje Dessing Lilianne Ploumen Olivier De Schutter Chief Adam Tampuri Arie van Doesburg Tatsuya Watanabe Jochanan Senf Felix Wijesinghe Harriet Lamb Ewoud

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Handel, uit respect.

Jaarverslag 2008. Handel, uit respect. Jaarverslag 2008 > Handel, uit respect. Inhoud Voorwoord Fair trade is duurzame ontwikkeling in het kwadraat 3 Identiteitskaart een beweging die verkoopt 5 Voorwoord Fair Trade is duurzame ontwikkeling

Nadere informatie

Fairsterk uw gemeente! Handleiding en achtergronden campagne Fairtrade Gemeente

Fairsterk uw gemeente! Handleiding en achtergronden campagne Fairtrade Gemeente Fairsterk uw gemeente! Handleiding en achtergronden campagne Fairtrade Gemeente Versie 2008 1 Inleiding In België en Groot-Brittannië is het al een groot succes: Fairtrade Gemeenten. Het publieksinitiatief

Nadere informatie

EERLIJKE HANDEL. Een informatiepakket voor een werkstuk of spreekbeurt

EERLIJKE HANDEL. Een informatiepakket voor een werkstuk of spreekbeurt EERLIJKE HANDEL Een informatiepakket voor een werkstuk of spreekbeurt COLOFON Tekst: Antoon Seelen, Olav Jansen Illustraties: CMO en zijn licentiegevers, Flickr, Wikimedia, Wereldwinkels, BeFair, Max Havelaar,

Nadere informatie

DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN DE STANDAARD

DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN DE STANDAARD DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN DE STANDAARD Rondetafelgesprek Hoe staat het met CSR in Vlaanderen? Fairtrade at work De drie

Nadere informatie

FAIRTRADE @ALBRON! Fairtrade is een verhaal. Lekker van Albron.

FAIRTRADE @ALBRON! Fairtrade is een verhaal. Lekker van Albron. FAIRTRADE @ALBRON! Fairtrade is een verhaal. Lekker van Albron. 100% arabica koffiebonen Inleiding Duurzamer ondernemen bij Albron Duurzamer of maatschappelijk verantwoord ondernemen is niets nieuws voor

Nadere informatie

Z = N V = M - M + ER M = D R = Z CITSEHH NONDEEMNER. ethiek? Zoek de synoniemen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. ...

Z = N V = M - M + ER M = D R = Z CITSEHH NONDEEMNER. ethiek? Zoek de synoniemen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. ... Lesdossier 0 Zoek de synoniemen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. M = D R = Z - M + ER Z = N V = M...... CITSEHH NONDEEMNER Wat is juist ethiek? Ethiek zijn de normen en regels die iemand helpen

Nadere informatie

FAIRTRADE. Een beter leven. Wat is Fairtrade

FAIRTRADE. Een beter leven. Wat is Fairtrade Wat is Fairtrade EERLIJKE HANDEL STAAT VOOROP KEURMERK INTERNATIONALE SAMENWERKING HANDEL GEMEENTE DUURZAAMHEID Een beter leven Veel boeren en arbeiders in arme landen (ook wel ontwikkelingslanden ) hebben

Nadere informatie

natuurlijk Cerro Azul

natuurlijk Cerro Azul natuurlijk Cerro Azul Cerro Azul Food is een groothandel in fairtrade producten. Onze producten worden geproduceerd met respect voor mens en milieu, en zo veel mogelijk biologisch gecertificeerd. ESPRESSO

Nadere informatie

KOFFIE. Een informatiepakket voor een werkstuk of spreekbeurt

KOFFIE. Een informatiepakket voor een werkstuk of spreekbeurt KOFFIE Een informatiepakket voor een werkstuk of spreekbeurt COLOFON Tekst: Henk van Kaathoven Illustraties: CMO en zijn licentiegevers, Flickr, Wikipedia, Fairtrade, UNDP, Richard Nijenhuis, Max Havelaar.

Nadere informatie

Nederlanders & fairtrade 2011. Onderzoek naar aankoopgedrag En aankoopmotieven bij fairtrade levensmiddelen. onderzoeksreeks

Nederlanders & fairtrade 2011. Onderzoek naar aankoopgedrag En aankoopmotieven bij fairtrade levensmiddelen. onderzoeksreeks Nederlanders & fairtrade 2011 Onderzoek naar aankoopgedrag En aankoopmotieven bij fairtrade levensmiddelen 4 1 onderzoek 4 Nederlanders en fairtrade 2011 onderzoeksreeks NCDO is het Nederlandse kennis-

Nadere informatie

Oxfam-Wereldwinkels & Oxfam Fair Trade in 2013. FOTO: Eric de Mildt

Oxfam-Wereldwinkels & Oxfam Fair Trade in 2013. FOTO: Eric de Mildt Oxfam-Wereldwinkels & Oxfam Fair Trade in 2013 FOTO: Eric de Mildt 1. Wie zijn we? Oxfam-Wereldwinkels wil rechtvaardige regels voor de internationale handel. Want eerlijke handel geeft producenten in

Nadere informatie