Eurofon E Gebruiksaanwijzing. Draadloze DECT-telefoonset met CLIP-nummerweergave en geïntegreerde digitale telefoonbeantwoorder 05/2009 V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eurofon E 1535. Gebruiksaanwijzing. Draadloze DECT-telefoonset met CLIP-nummerweergave en geïntegreerde digitale telefoonbeantwoorder 05/2009 V."

Transcriptie

1 Eurofon E 1535 Gebruiksaanwijzing Draadloze DECT-telefoonset met CLIP-nummerweergave en geïntegreerde digitale telefoonbeantwoorder 05/2009 V.1

2 2

3 1 Inhoudsopgave Eurofon E Inhoudsopgave Garantie / Service Garantie Klanten-hotline/adres voor reparaties Inleiding Veiligheidsrichtlijnen Onderhoud Reiniging Handset en basisstation Laad- en batterijcontacten Menuoverzicht In gebruik nemen Inhoud van de verpakking Bedieningselementen Voorzijde handset a Achterzijde handset Voorzijde van het basisstation a Achterzijde basisstation Toetsfuncties van de handset Aansluiten Aansluiten Basisstation in gebruik nemen Basisstation aansluitingen Batterijen plaatsen Batterijen opladen Batterij weergave Weergave batterijstatus Maximalisering van de batterij-prestaties Waarschuwingen Display van de handset Betekenis van de displaysymbolen Basisfuncties - telefoneren Stand-by stand Weergave bereik Handset in-/uitschakelen Telefoneren Extern kiezen Kiezen met kiesvoorbereiding Inkomend Gesprek Een gesprek in de wacht zetten (telefooncentrale) Gespreksvolume aanpassen Microfoon uit- en in schakelen (Mute) Handenvrij spreken activeren Kiespauze invoegen Toetsvergrendeling inschakelen

4 1 Inhoudsopgave 9.12 Handset zoeken (paging) Basisfuncties - telefoneren / 10 Oproeplijsten Intern telefoneren Doorverbinden tussen handsets wegconferentie Oproeplijsten Nummerherhaling Nummerherhalinglijst van de 5 laatst gekozen telefoonnummers Opties voor telefoonnummers in de nummerherhalingslijst Oproeplijst Oproeplijst openen Opties voor telefoonnummers in de oproeplijst Telefoonboek Telefoonnummer opslaan via het telefoonboek Namen in telefoonboek ingeven Telefoonboekgegevens zoeken en bellen Telefoonboek bekijken Telefoonboekgegevens wijzigen of wissen Telefoonboek geheugen status Basisinstellingen Handset afmelden Flashtijd instellen/r-toets PIN-code wijzigen Automatisch aanpassen van het zendvermogen (eco mode) Eco mode in- en uitschakelen Belsignalen Oproepmelodie instellen Volume oproepsignaal instellen Handsetinstellingen Alarmklok instellen Belsignalen en tonen Volume oproepsignaal instellen Oproepmelodie instellen Tonen instellen Taal instellen Naam handset instellen Weergave in het display Automatisch beantwoorden Datum & tijd instellen Datum formaat instellen Tijd formaat instellen Tijd instellen Datum instellen Aanmelden / 14 Resetten De handset aanmelden bij het basisstation* Aanmelden / 14 Resetten De handset resetten

5 1 Inhoudsopgave Eurofon E Telefoonbeantwoorder Algemeen Telefoonbeantwoorder in-/uit-schakelen Opgeslagen standaard Meldteksten Meldtekst 1 opnemen Meldtekst 2 opnemen Geheugen (van beantwoorder) vol Weergave/controle van de meldtekst Uitgaande meldtekst selecteren De standaard meldteksten herstellen Belsignalen instellen Taal instellen Opnametijd instellen De opnamekwaliteit instellen Functie Meeluisteren Volume instellen Memo opnemen Opname binnenkomende berichten Beluisteren van ontvangen berichten Alle berichten wissen Bediening op afstand Bediening op afstand in- en uitschakelen Pincode wijzigen Bediening op afstand gebruiken Bijlage Probleem oplossen Technische gegevens Fabrieksinstelling Trefwoordenregister (Index) CE-verklaring Afvalverwijdering / recycling Verkorte gebruiksaanwijzing

6 2.1 Garantie* 2 Garantie / Service Op dit toestel wordt een garantie van 24 maanden gegeven. De garantietijd gaat in bij de aankoop. Bewaar daarom, als bewijs van de datum, uw aankoopbewijzen, zoals kwitantie, rekening, kassabon of leveringsbon. Wanneer artikelen teruggestuurd worden zonder aankoopbewijs, kan de reparatie alleen tegen betaling van de kosten uitgevoerd worden. Dit geldt ook voor onvoldoende verpakte en nog niet uitgepakte producten. Tijdens de garantieperiode worden kosteloos alle materiaal- en productiefouten gerepareerd. Tijdens de garantieperiode kunt u ervoor kiezen om de fouten te laten repareren of de apparatuur te laten vervangen. Onderdelen / apparatuur die aangeboden worden om te ruilen, worden weer ons eigendom. Omruilen betekent niet automatisch dat de garantieperiode verlengd wordt of opnieuw ingaat, de oorspronkelijke garantieperiode van 24 maanden blijft gelden. De garantie geldt niet voor schades, veroorzaakt door onrechtmatig gebruik, slijtage, reparaties door derden of overmacht. De garantie geldt niet voor verbruiksmateriaal (batterijen, verpakking, etc.) en ook niet voor gebreken, die de waarde of het gebruik van de apparatuur niet wezenlijk beïnvloeden. Aanspraken op schadevergoeding zijn uitgesloten, tenzij het om opzet of grove nalatigheid van de fabrikant gaat. Vanzelfsprekend staat onze klantenservice ook na het afl open van de garantieperiode altijd voor u klaar. Na afl oop van de garantieperiode kunnen wij bijv. schades, waarvoor geen garantie meer geldt, verhelpen tegen betaling van de kosten. 2.2 Klanten-hotline/adres voor reparaties Reparatieadres* Max Trading B.V. Antwoordnummer VB Alkmaar Telefoon +31(0) Openingstijden klantenservice Maandag tot vrijdag van 08:30 uur tot 17:00 uur Telefoon +31(0) * Garantie, reparatieadres en klantenhotline gelden alleen in Nederland. Voor de garantievoorwaarden en het reparatieadres in andere landen, verwijzen wij naar uw plaatselijke leverancier. 6

7 Mevrouw, Mijnheer, 3 Inleiding Hartelijke gefeliciteerd met uw aankoop van de Eurofon E 1535, uw nieuwe draadloze DECTtelefoon. BELANGRIJK Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u begint met de installatie en het gebruik, zodat u alle functies van de telefoon grondig leert kennen. Bewaar de gebruiksaanwijzing op een veilige plaats en geef deze altijd mee als u het toestel doorgeeft aan derden. De DECT-technologie biedt u alle voordelen van draadloze digitale telefonie. Deze radio-overdrachttechniek is van buitenaf beter beveiligd tegen storingen, afl uisteren en binnendringen. Daarnaast beschikt uw telefoon over talrijke comfortabele mogelijkheden, zoals het telefoonboek, de oproeplijst, het handenvrij spreken, de nummerweergave, de polyfone belsignalen en vele andere praktische functies. De hierboven beschreven functies kunnen alleen worden gebruikt wanneer de telefoon vakkundig is geïnstalleerd en ingesteld. Voor sommige functies is het vrijschakelen van de betreffende diensten bij de netwerkleverancier vereist. Wij werken voortdurend aan de verdere ontwikkeling van onze producten en doen dit vanuit een milieuvriendelijk oogpunt. Onze milieuvriendelijke producten voldoen aan onderstaande punten: Eco energy: U bespaart energie dankzij het gebruik van een energiezuinige voedingsadapter. Eco mode: De straling wordt met meer dan 65% verminderd wanneer de handset niet meer dan 10 meter is verwijderd van het basisstation. De Eco mode kan naar wens aan of uit gezet worden (zie hoofdstuk 11.5). Recycled paper: Zowel de verpakking, de verpakkingsmaterialen en de gebruiksaanwijzing bestaan uit 40% gerecycled papier. Het product en deze gebruiksaanwijzing kan zonder voor-afgaande kennisgeving worden gewijzigd. De huidige softwareversie is van kracht. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor fouten en weglatingen in deze gebruiksaanwijzing. Alle rechten voorbehouden. In de gebruiksaanwijzing vindt u de volgende symbolen: WAARSCHUWING Deze waarschuwingen moeten worden nageleefd om de gebruiker te beschermen tegen mogelijke letsels. Opgelet Deze richtlijnen moeten worden nageleefd om mogelijke beschadigingen te voorkomen. Opmerking Deze opmerkingen bieden u nuttige aanvullende informatie voor het gebruik van uw telefoon. GEBRUIK Eurofon E 1535 Gebruik uw AEG-telefoon alleen voor de daarvoor voorziene gebruiksdoeleinden, voor gebruik op het openbare telefoonnet en voor het telefoneren in een woon- en werkomgeving. Elk ander gebruik geldt als niet conform de voorschriften. 7

8 4 Veiligheidsrichtlijnen VEILIGHEID Uw draadloze telefoon werd met bijzondere zorg ontwikkeld zodat wij u een jarenlang en veilig gebruik kunnen garanderen. Net als bij alle elektrische apparaten moet u toch enkele voorzorgsmaatregelen naleven om de gevaar voor personen of schade aan het toestel te vermijden. Lees en volg alle waarschuwingen en instructies. Gebruik alleen de bijgeleverde voedingsadapter en controleer of de 230 V- aansluiting voldoet aan de vereisten. Gebruik de voedingsadapter niet meer wanneer deze door een elektrische schok is beschadigd, gevallen is of beschadigd lijkt. Neem in dat geval contact op met uw leverancier. Zorg dat de telefoon niet valt, anders kan het toestel schade oplopen. Gebruik de telefoon niet in een omgeving waar ontploffingsgevaar bestaat. Gebruik de telefoon niet in de buurt van water. Er mag geen vloeistof binnendringen in het apparaat. Als dat toch het geval is, moet u de stroom- en telefoonstekker eruit trekken, de batterij uit de handset verwijderen, het apparaat met een zachte, schone doek afdrogen en contact opnemen met uw leverancier. Houd rekening met de omgevingsomstandigheden. Alle onderdelen van het toestel zijn voor gebruik in gesloten ruimten. U mag de telefoon nooit blootstellen aan extreem hoge of lage temperaturen of aan direct zonlicht (zie Hoofdstuk 16.2). Probeer nooit zelf de telefoon te demonteren of te repareren. In dat geval is de garantie niet meer geldig en is het mogelijk dat er uitgebreide reparatiewerkzaamheden nodig zullen zijn. Neem in het geval van reparaties altijd contact op met uw leverancier. Plaats uitsluitend de meegeleverde, oplaadbare batterijen! Gebruik nooit traditionele (niet-oplaadbare) batterijen. Ze zijn schadelijk voor de gezondheid en kunnen letsels veroorzaken. Laad de batterij alleen op met het bijgeleverde basisstation. Het gebruik van niet bijbehorende onderdelen kan levengevaarlijke elektrische schokken en andere risico's veroorzaken. Bovendien wordt hierdoor ook de garantie ongeldig. Tijdens een stroomuitval of wanneer de batterijen in de handset leeg (of defect) zijn, kunt u geen telefoongesprekken voeren. Voor noodgevallen moet u een mobiele telefoon of een bekabelde telefoon zonder externe elektrische voeding gereed houden. Gebruik het toestel niet in de buurt van medische nooddiensten, artsenpraktijken of in de omgeving van mensen met een pacemaker. De handset kan een onaangenaam brommend geluid veroorzaken in oorapparaten. Het hedendaagse meubilair is voorzien van een beschermlaag in talrijke soorten lakken en kunststoffen en wordt met verschillende onderhoudsmiddelen behandeld. De bestanddelen van deze stoffen kunnen de kunststof voetjes van de telefoon aantasten en verzwakken. Met een slipvrije onderlegger kunt u lakschade aan uw meubilair voorkomen. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke schade. Bescherm het toestel tegen vuil, stof, rook en spatwater, en tegen hoge mechanische belastingen, zoals vibraties. 8

9 4 Veiligheidsrichtlijnen/5 Onderhoud Eurofon E 1535 Opmerking Deze gebruiksaanwijzing dient ter informatie. De inhoud ervan is geen onderdeel van de koopovereenkomst. Alle opgegeven gegevens zijn slechts de normale waarden. De beschreven voorzieningen en opties kunnen afhankelijk van de landspecifi eke eisen verschillen. 5.1 Reiniging Handset en basisstation Neem het basisstation en de handset af met een vochtige doek of een antistatische doek. Gebruik nooit een droge doek! Er bestaat gevaar voor statische oplading! Reiniging Gebruik geen alcohol, schoonmaakproducten, aërosol of schuurproducten om de handset en het basisstation te reinigen. Gebruik een vochtige doek maar zorg dat u niet in de buurt van de laadcontacten en aansluitingen komt. Zorg dat alle afdekplaatjes van het toestel gesloten zijn tijdens het reinigen Laad- en batterijcontacten Zorg dat de laad- en batterijcontacten, de aansluitingen op het basisstation en de handset altijd schoon zijn. Gebruik daarvoor een zachte, droge en vezelvrije doek. Als de contacten vuil zijn, dient u ze schoon te maken. Copyright: ITM Technology AG Alle rechten voorbehouden. Het volledig of gedeeltelijk kopiëren is uitsluitend met schriftelijke toestemming van ITM Technology AG toegestaan. 9

10 6 Menuoverzicht MENU OPROEPLIJST NR. OPSLAAN NAAM/NR. MELODIE 1-10 WISSEN ALLES WISSEN BEVESTIG? DETAILS DATUM/TIJD TELEFNBOEK NW INGAVE NAAM/NUMMER MELODIE 1-10 BEKIJKEN NAAM/NR/MELODIE BEWERKEN NAAM/NR. MELODIE 1-10 WISSEN ALLES WISSEN BEVESTIG GEH-STATUS 00 / 20 BEZET BASIS INST OPROEPSIGN MELODIE 1-10 BELVOLUME VOLUME 1-5 / UIT HS AFMELDEN PIN? HANDSET 1-n FLASHTIJD 100ms (kort)/300ms (normaal)/ 600ms (lang) PIN WIJZIGEN PIN? NW PIN? BEVESTIG? ECO MODE AAN/UIT HANDSET INST ALARM AAN/UIT AAN/UIT SNOOZE OPROEPSIGN INTERN BEL EXTERN BEL MELODIE 1-10 BEL VOLUME VOLUME. 1-5 / UIT TOETSKLIK TOON INST BATTERIJ LEEG AAN/UIT GEEN BEREIK TAAL ENGLISH /DEUTSCH/FRANCAIS/ITALIANO/ TURKCE/ ESPANOL/PORTUGUES/CESKY/GREEK/ NEDERLANDS/POLSKI/SVENSKA/SUOMI/MAGYAR NW NAAM HS E

11 6 Menuoverzicht Eurofon E 1535 DISPLAY AUTO BEANTW TIJD/NAAM HANDSET AAN/UIT DATUM & TIJD DATUM- FORMAAT TIJDFORMAAT TIJD INSTEL DD-MM-JJ / MM-DD-JJ 12/24 UUR DATUM INST AANMELDEN PIN? (ZOEKEN) RESETTEN PIN? BEVESTIG? ANT APPAR BER WEERG ALLES WISSEN BEVESTIG? MEMO OPNEMEN WEERGAVE ANTW AAN/UIT BEANTW INST AAN*/UIT BEANTW. TEKST BEANTW. TAAL MELDETEKST 1* MELDETEKST 2 NEDERLANDS ENGLISH MELDTEKST MELDTEKST 1 MELDTEKST 2 MELD AFSP MELDT OPN BELSIGNALEN 2*/4/6/8 BELSIGN OPNAMETIJD AFSTANDS BED KWALITEIT BS MEELUIS PIN WIJZIG TOLSAVE 60 /120*/180 SEC/ ONBEGRENSD AAN*/UIT HOOG*/ NORMAAL / LAAG AAN*/UIT PIN?---- BEVESTIG? 11

12 7 In gebruik nemen 7.1 Inhoud van de verpakking Controleer voor gebruik de volledigheit van de levering. De leveringsomvang bestaat uit:: 7.2 Bedieningselementen Voorzijde handset drie handsets, twee lader, een basisstation met geïntegreerde, telefoonbeantwoorder, zes oplaadbare batterijen (AAA NiMH) 2 per handset, drie voedingsadapters met snoer, een telefoonaansluitsnoer met telefoonstekker, gebruiksaanwijzing 4 1 Luidspreker 2 Display (Hoofdstuk 8.5) 3 Toetsenbord (Hoofdstuk 7.3) 4 Microfoon 7.2.1a Achterzijde handset Verwijder het verpakkingsmateriaal in overeenstemming met de lokale voorschriften. Als u bij het uitpakken transportschade opmerkt, moet u onmiddellijk contact opnemen met uw leverancier Luidspreker (handenvrij) 6 Batterij klepje 7 Laadcontacten- de batterijen worden via deze contacten in het basisstation opgeladen. 12

13 7 In gebruik nemen Voorzijde van het basisstation 8 9 i j g k l m n o p Eurofon E Toetsfuncties van de handset E G F H I J K L M 8 Basisluidspreker 9 Laadcontacten Nadat u de handset in de lader hebt geplaatst, worden de batterijen geladen via de laad-contacten. De laadcontacten vormen de verbinding met de laadcontacten van de handset. : Paging- en aanmeldingstoets Deze toets is voor paging (bellen) van de aangemelde handset (zie Hoofdstuk 9.12). Daarnaast wordt de toets ook gebruikt bij het aanmelden van andere handsets (zie Hoofdstuk 13.1) a Achterzijde basisstation C D D : C Aansluiting voor de telefoon aansluitkabel (zie Hoofdstuk 8.1.2) Aansluiting voor de voedingsadapter (zie Hoofdstuk 8.1.2). E F h Functie toetsen Met het indrukken van deze toetsen worden de functies uitgevoerd die op de onderste regel van het display worden weergegeven.. Pijltjestoetsen De navigatietoetsen hebben de volgende functie: cv Pijltoets (omlaag) In stand-by stand: directe toegang tot nummerherhaling In het menu: omlaag bladeren door de menuopties Tijdens een gesprek: Volume verlagen Bij het invoeren van een naam: verplaatst de cursor naar rechts d Pijltoets (omhoog) In stand-by stand: directe toegang tot de oproeplijst In het menu: omhoog bladeren door de menuopties Tijdens een gesprek: Volume verhogen Bij het invoeren van een naam: verplaatst de cursor naar links 13

14 7 In gebruik nemen / G H I Verbindingstoets Een telefoonnummer kiezen of een oproep beantwoorden. Toets verbreken Schakelt de telefoon aan of uit als deze langer dan 2 sec. wordt ingedrukt. Beëindigd het gesprek. Beëindigd deingave vanuit elk menu en de handset keert terug naar de stand-by stand. f Toetsenbord Voor het Invoeren van cijfers en letters. J T/` Toetsenblokkade / voor het K L M invoeren van een T In de stand-by stand langer dan 2 sec. vasthouden om de toetsenblokkade te activeren/deactiveren. #/b Oproepsignaal uit / voor het invoeren van een # In de stand-by stand langer dan 2 sec. vasthouden om het oproepsignaal tijdelijk in en uit te schakelen. Handenvrij spreken Toets om handenvrij spreken te activeren of te deactiveren. R R-toets Flash toets h B Telefoonboektoets i j g 14 Toets om het telefoonboek te openen Tweecijferig display Status van de telefoonbeantwoorder --: Beantwoorder uitgeschakeld 00: Knippert, Beantwoorder aan, geen berichten nn: Knippert (aantal). Nieuwe berichten. nn: Totaal aantal berichten LA: Knippert. Beantwoordermenu op de handset geopend. a- Volume zachter a+ Volume harder k l m n o p E Telefoonbeantwoorder aan/uit b Weergave toets Weergave van berichten W Toets Vorige Terugkeren naar het vorige bericht V Toets Volgende Doorgaan naar het volgende bericht X Toets Wissen Berichten wissen X Stoptoets De weergave beeindigen

15 8.1 Aansluiten 8 Aansluiten Basisstation in gebruik nemen Het basisstation is bestemd voor gebruik in een droge ruimte met een centrale plaats in de woning. Het toestel is vervaardigd voor normale gebruiksomstandigheden. Het toestel mag niet opgesteld worden in de buurt van: Warmtebronnen (airconditioning, verwarming, in direct zonlicht. Vochtige ruimtes Gebruik het toestel niet in de buurt van water of chemicaliën. Apparatuur die sterke magneetvelden heb ben (elektrische apparatuur, fluorescentielamp, computer, tv enz.). Stoffige plaatsen. Plaatsen die aan trillingen, schokken en extreme temperatuurschommelingen onderhevig zijn. Sluit de aansluitkabels alleen op de hiervoor bestemde aansluitingen. Leg de kabels zo neer dat men niet over de kabels kan vallen of struikelen. Indien noodzakelijk moeten de aansluitingen verplaatst worden. Sommige meubellakken of onderhoudsmiddelen kunnen de kunststof voetjes van uw toestel aantasten. Om vlekken op meubilair te voorkomen kunt u een slipvaste ondergrond gebruiken. Installatielocatie Plaats het basisstation op een vaste en stabiele ondergrond. Als de ondergrond niet stabiel is, kan het basisstation vallen en beschadigd worden. Plaats de telefoon op een slipvrije onderlegger omdat niet kan worden uitgesloten dat de lakken of kunststoffen die in talrijke meubelen worden gebruikt, de kunststof voetjes van het toestel aantasten en verzwakken. De voetjes van het toestel die op die manier zijn veranderd door de vreemde stoffen, kunnen in sommige gevallen ongewenste sporen achterlaten op het oppervlak van de meubelen. Het basisstation is alleen ontwikkeld voor gebruik in gesloten ruimten Basisstation aansluitingen Steek de kleine stekker, van de voedingsadapter in de desbetreffende aansluiting (aansluiting D) op de achter-kant van het basisstation. Stop de voedingsadapter in het stopcontact (230V). Steek de telefoon aansluitkabel met de kleine stekker in de desbetreffende aansluiting (aansluiting C) op de achterkant van het basisstation. Sluit het andere uiteinde aan op het telefoonwandcontactdoos. naar telefoon- wandcontactdoos naar 230 V- stopcontact Lader aansluiten Eurofon E 1535 DC Stop de voedingsadapter van de lader ineen 230 V stopcontact. Om de extra handset op te laden, plaatst u deze in de aangesloten lader. Aansluiten van het basisstation/lader Leg niets op de stroom- en telefoonkabels en plaats het basisstation zo, dat niemand op de geplaatste kabel kan stappen. Als de kabel beschadigd is of doorgeschuurd, moet u onmiddellijk contact opnemen met uw leverancier. De aangesloten adapter moet altijd toegankelijk zijn. Versper de toegang niet met meubilair of andere voorwerpen. Gebruik alleen de bijgeleverde originele voedingsadapter. 15

16 8 Aansluiten 8.2 Batterijen plaatsen Voordat u uw telefoon in gebruik neemt, moet u de bijgeleverde NiMH-batterijen in de handset plaatsen. Schuif het batterijklepje van de batterijen in de richting van de pijl. Verwijder eventuele reeds geplaatste batterijen (bij het vervangen). Plaats de batterijen in het batterijvak. Let op de correcte richting van de polen van de batterijen! Schuif het batterijklepje weer terug op de handset, tot het op zijn plaats klikt. Omgang met de batterijen Gebruik alleen de bijgeleverde batterijen of batterijen van hetzelfde type. Een verkeerde polariteit van de batterijen kan de telefoon beschadigen. Houd de batterijen buiten het bereik van kinderen. Zorg dat u geen kortsluiting van de batterij veroorzaakt. Gooi de batterijen niet in het vuur. 8.3 Batterijen opladen Eerste ingebruikname Voordat u de handset in gebruik neemt adviseren wij u de handset eerst 15 uur op te laden. Om de 100% capaciteit van de batterij te behouden adviseren wij u tevens de batterij 3 tot 4 keer te laden en compleet te ontladen. Om de batterijen te laden, plaatst u de handset in het basisstation. U hoort een bevestigingstoon. 16 Tijdens het opladen knippert het batterijsymbool op het display van de handset. Laad de batterijen, indien mogelijk, alleen op wanneer ze volledig ontladen zijn (symbool: lege batterij). Dit verschaft de batterijen een zo lang mogelijke levensduur. Wanneer het batterijvermogen te laag is, wordt een waarschuwingssignaal weergegeven. (mits geactiveerd). Lege batterijen mogen niet bij het huisvuil worden weggegooid. Verwijder deze op een milieuvriendelijke manier bij een batterij-inzamelplaats, of bij uw gemeentelijke afvaldienst (afvalverzamelpunt). 8.4 Batterij weergave Weergave batterijstatus Het symbool voor de weergave van de batterij wordt altijd rechtsboven op het display weergegeven. Bij een lage batterijstatus klinkt een waarschuwingssignaal en begint het symbool te knipperen. Wanneer de batterijen onvoldoende stroom kunnen leveren voor het telefoongebruik, wordt de handset automatisch uitgeschakeld. Plaats in dat geval de handset in de lader om de batterijen opnieuw op te laden (gedurende 15 uur, zoals beschreven in Hoofdstuk 8.3). Wanneer de batterijen nieuw zijn, leveren ze nog geen 100% van hun capaciteit. Om het volledige prestatievermogen van de batterijen te bereiken, moeten de batterijen minstens 3 tot 4 keer volledig worden opgeladen en ontladen Maximalisering van de batterijprestaties Om het optimale prestatievermogen van de batterijen te bereiken, moet u de batterijen zo mogelijk altijd pas opladen wanneer ze volledig zijn ontladen en neemt u de handset pas uit de lader wanneer de tijd die nodig is voor het volledig opladen, verstreken is.

17 8 Aansluiten Als de batterijen na verloop van tijd hun volledig prestatievermogen verliezen, moet u proberen ze te ontladen (door normaal telefoongebruik) tot de handset automatisch uitschakelt. Laat de handset vervolgens ononderbroken gedurende 15 uur in de lader zitten. Herhaal dit volledig opladen en ontladen drie keer. Wanneer het prestatievermogen van de batterijen niet verbetert, moet u deze vervangen Waarschuwingen RISICO OP LETSELS Zorg dat u geen kortsluiting van de batterijpolen veroorzaakt: dit kan brand of een ontploffing veroorzaken. Gooi de batterijen nooit in het vuur. Ze kunnen ontploffen en hierdoor andere branden en explosies veroorzaken. Volg strikt de richtlijnen die in uw land gelden voor het weggooien van batterijen. Gebruik alleen originele batterijen en laad ze uitsluiten op in het basisstation. Het gebruik van verkeerde accessoires kan brand of explosie veroorzaken, wat kan leiden tot zware materiële schade of lichamelijke letsels. Stel de batterijen niet bloot aan een temperatuur van minder dan 0 C of meer dan 40 C en laat ze niet buiten een temperatuurbereik van +15 tot +35 C. 8.5 Display van de handset Het display bestaat uit de volgende drie gebieden: Symbolen Alfanumerieke informatie Functies Symbolen: toont symbolen (zie Hoofdstuk 8.5.1). Alfanumerieke informatie: weergave van telefoonnummer van gesprekspartner, de gespreksduur, menu's, enz.. In de Standby stand worden de naam en het nummer van de handset weergegeven. Functies: tonen de functies van de beide daaronder gelegen functie toetsen Betekenis van de displaysymbolen Pijltestoetsen omhoog/omlaag in het menu, Oproeplijst en Nummerherhaling Signaalsterkte. Dit symbool geeft aan hoe sterk het signaal van het basisstation door de handset wordt ontvangen. Knippert wanneer de handset buiten het bereik is of niet is aangemeld. Interne verbinding. Dit symbool knippert bij een inkomende interne oproep Hoorn. Dit symbool geeft aan dat er een actieve verbinding is met het basisstation. Constante weergave bij lijn bezetting; Symbool knippert bij een binnenkomende oproep. Handenvrij spreken actief Beantwoorder ingeschakeld. Symbool knippert bij nieuwe berichten. Oproepsignaal gedeactiveerd Wekker geactiveerd; symbool knippert bij alarm Toetsenbord vergrendeld Batterijen volledig opgeladen; Symbool knippert tijdens opladen Batterijen leeg; Wanneer tekens vóór de weergegeven tekst staan Wanneer tekens na de weergegeven tekst staan Menu openen Eurofon E 1535 OK- toets voor het bevestigen van de instelling Nieuwe meldingen in oproeplijst (Functie toets) Indrukken om een interne verbinding te maken 17

18 8 Aansluiten / 9 Basisfuncties - telefoneren (Functie toets) Indrukken om naar het vorige menu item terug te keren of om het menu te verlaten (Functie toets) Indrukken om een teken te verwijderen; Alarm uitschakelen; Mute (microfoon activeren/deactiveren) 9.1 Stand-by stand De stand-by stand is het scherm dat verschijnt bij het aanzetten van de handset. Als de handset in stand-by stand staat verschijnt de naam of het nummer en de tijd van de handset. Vanuit de stand-by stand kunnen telefoongesprekken worden aangenomen of worden gevoerd. Vanuit de stand-by stand bereikt u het hoofdmenu door de toets Menu in te drukken. Een overzicht van de menu-items vindt u in Hoofdstuk 6 vanaf pagina Weergave bereik Als het symbool voor de signaalsterkte g in het display continu aanwezig is, bevindt de handset zich binnen het zendbereik van het basisstation. Wanneer u zich te ver van het basisstation bevindt, heeft u geen goede verbinding meer met het basisstation. In dat geval kunt u geen gesprekken meer tot stand brengen of ontvangen. In dat geval knippert het symbool voor de signaalsterkte g in het display. Wanneer u tijdens een gesprek buiten het bereik van het basisstation komt, klinkt er een waarschuwingstoon (mits geactiveerd) en begint het symbool te knipperen. Ga dichter bij het basisstation staan, anders wordt de verbinding onderbroken en keert de handset terug naar de stand-by stand. 9.3 Handset in-/uitschakelen Handset inschakelen: -toets ingedrukt houden tot het display wordt ingeschakeld. Handset uitschakelen: -toets ingedrukt houden tot het display wordt uitgeschakeld. 9.4 Telefoneren U kunt telefoonnummers met een lengte van 20 cijfers kiezen. Als het telefoonnummer meer dan 11 cijfers bevat, worden de eerste cijfers naar links uit het display geschoven en verschijnt het symbool a op het display. Gesprekken kunnen op de volgende manier tot stand worden gebracht: 18

19 9 Basisfuncties - telefoneren Eurofon E Extern kiezen Druk op de toets. U hoort de kiestoon. i verschijnt in het display en de weergave van de gespreksduur wordt gestart. Voer het gewenste telefoonnummer in. Dit telefoonnummer wordt direct gekozen. Wanneer u uw gesprekspartner hoort, kunt u het gewenste gesprek voeren. Om het gesprek te beëindigen, drukt u op de toets of plaatst u de handset terug in het basisstation Kiezen met kiesvoorbereiding Deze procedure is comfortabeler omdat u het ingevoerde telefoonnummer kunt controleren en eventueel corrigeren voordat het wordt gekozen. Kies een telefoonnummer. Controleer het telefoonnummer op het display. Als u een ingevoerd telefoonnummer wilt corrigeren, gebruikt u de functietoets C om het laatste cijfer te wissen en het cijfer te corrigeren. Om alle ingevoerde cijfers te verwijderen en naar de standby stand terug te keren, houdt u de functietoets C langer dan één seconde ingedrukt. Om een kiespauze in te voegen, houdt u de toets 0 ingedrukt tot een P verschijnt op de plaats van het cijfer. Als het telefoonnummer correct is, drukt u op de toets om het telefoonnummer te kiezen en de verbinding tot stand te brengen. 9.5 Inkomend Gesprek Wanneer een oproep binnenkomt, hoort u de oproepmelodie van de telefoon en knippert het symbool i. Bij een inkomende oproep verschijnt het telefoonnummer van de oproeper in het display (alleen wanneer de oproeper zijn telefoonnummer meestuurt en de dienst nummerweergave door uw netwerkleverancier vrijgeschakeld is voor uw telefoonaansluiting), anders verschijnt in het display de melding OPROEP. Als het telefoonnummer van de beller in het telefoonboek is ingevoerd, ziet u op de plaats van het telefoonnummer de naam van de beller. Wanneer de telefoon signaleert, kunt u het volgende doen: De oproep aannemen door op de toets te drukken. Het symbool i stopt met knipperen en de weergave van de gespreksduur wordt gestart. Om het gesprek te beëindigen, drukt u op de toets of plaatst u de handset in het basisstation. Als de functie Auto Beantwoorden is geactiveerd en de handset in het basisstation staat, hoeft u alleen de handset op te nemen uit de basis om de oproep aan te nemen. Het telefoonnummer van de beller (weergave van het binnenkomende telefoonnummer) is een service van de netwerkleverancier. Uw gesprekspartner kan van zijn kant de overdracht van zijn telefoonnummer laten blokkeren of onderdrukken. Wanneer u een oproep hebt gemist, verschijnt in het display n NW OPROEP. (n =aantal). 9.6 Een gesprek in de wacht zetten (telefooncentrale) Tijdens een gesprek kunt u uw gesprekspartner in de wachtstand van u telefooncentrale zetten. Om het gesprek in wachtstand te zetten, drukt u op de R-toets. Uw gesprekspartner hoort eventueel wachtmuziek (afhankelijk van u telefooncentrale). Om het gesprek te hervatten, drukt u opnieuw op de R-toets. 9.7 Gespreksvolume aanpassen Tijdens een gesprek kunt u de toets cd gebruiken om het volume van de handset of voor handenvrij spreken wijzigen (als handenvrij spreken is geactiveerd). Het volume kan op 5 niveaus worden ingesteld. (niveau 1=zacht, niveau 5=luid). 19

20 9 Basisfuncties - telefoneren 9.8 Microfoon uit- en in schakelen (Mute) Tijdens een gesprek kunt u de microfoon tijdelijk uitschakelen zodat de gesprekspartner u niet hoort. U kunt echter wel de gesprekspartner horen. Dankzij deze functie kunt u een gesprek voeren met iemand anders in uw buurt, zonder dat de gesprekspartner aan de andere kant hoort wat u zegt. Microfoon uitschakelen (Mute): Druk tijdens het gesprek op de functietoets aan de rechterzijde C. Op het display verschijnt de melding MUTE. De microfoon opnieuw inschakelen: Druk opnieuw op de functietoets aan de rechterzijde C. MUTE verdwijnt uit het display. 9.9 Handenvrij spreken activeren Hierdoor kunnen ook andere personen die zich in hetzelfde ruimte bevinden, deelnemen aan het gesprek. U kunt de functie handenvrij spreken zowel bij het tot stand brengen van de verbinding als tijdens het gesprek inschakelen. Om de modus handenvrij spreken te activeren, drukt u op de toets. Op het display verschijnen de symbolen i en. Druk opnieuw op de toets om de functie te deactiveren. U kunt het gesprek gewoon voortzetten. GEHOORSCHADE Voordat u de handset bij uw oor houdt, moet u controleren of de modus Handenvrij spreken is gedeactiveerd. De modus Handenvrij spreken kan slechts tot op een bepaalde afstand worden gebruikt (afhankelijk van verschillende voorwaarden). Controleer of uw gesprekspartner u even duidelijk verstaat als u hem/haar. In hoofdstuk 9.7 vindt u informatie over het instellen van het luidsprekervolume Kiespauze invoegen Een kiespauze kunt u gebruiken bij het kiezen van een telefoonnummer. Eén kiespauze geeft een vertraging van drie sec. Het telefoonnummer kan, zoals bij de kiesvoorbereiding, voorzien worden van een pauze en daarna in het telefoonboek worden opgeslagen. Om een pauze in te voeren, houdt u de toets "0" ingedrukt tot een P verschijnt op de gewenste plaats van het cijfer. U kunt de telefoonnummers met pauzes ook in uw telefoonboek opslaan Toetsvergrendeling inschakelen Met deze functie verhindert u het per ongeluk indrukken van toetsen op de handset. Als de toetsblokkering is geactiveerd, worden alle toetsen behalve de toets T ` vergrendeld. U kunt nog wel een binnenkomende oproep aannemen en beëindigen. Toetsen vergrendelen: In stand-by stand de T ` -toets ingedrukt houden tot het symbool op het display verschijnt. Toetsen ontgrendelen: de toets T ` opnieuw ingedrukt houden tot het symbool verdwijnt Handset zoeken (paging) U kunt de handset vanaf het basisstation laten signaleren met een speciaal belsignaal. Dit is nuttig om een handset terug te vinden of de gebruiker die deze handset gebruikt, op te roepen. Paging-toets Paging: Paging-toets T kort indrukken. Alle bij het basisstation aangemelde handsets signaleren met en op het display verschijnt de melding PAGING. Paging beëindigen: druk opnieuw op de Pagingtoets of op de toets verbreken op de handset.. 20

Waarschuwing Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen. Laad de handset min. 24 uur voor gebruik.

Waarschuwing Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen. Laad de handset min. 24 uur voor gebruik. Voor registratie van uw product en ondersteuning kunt u terecht op www.philips.com/welcome CD250 SE250 NL Telefoon Waarschuwing Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen. Laad de handset min. 24 uur voor

Nadere informatie

Gigaset. Gigaset A580 - A585. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset. Gigaset A580 - A585. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Gigaset A580 - A585 Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2008 All rights

Nadere informatie

Motorola D200 series Digitale draadloze telefoon

Motorola D200 series Digitale draadloze telefoon Allegro_CIDbook Page 1 Wednesday, February 27, 2008 12:01 PM Motorola D200 series Digitale draadloze telefoon Allegro_CIDbook Page 2 Wednesday, February 27, 2008 12:01 PM Welkom Overzicht van uw digitale

Nadere informatie

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding.

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. Over Megakeuze Megakeuze is opgericht in 2010 en is een vergelijkingswebsite op het gebied van consumentenelektronica. Elk product is professioneel gereviewd en beschikt over vele specificaties en duidelijke

Nadere informatie

Sluit de wisselstroomadapter en het telefoonsnoer aan in de volgorde 1, 2, 3, 4. LINE

Sluit de wisselstroomadapter en het telefoonsnoer aan in de volgorde 1, 2, 3, 4. LINE 420NL_QG_Du.fm Page 1 Wednesday, June 18, 2003 6:40 PM Digitaal draadloos antwoordapparaat Modelnr. KX-TCD420NL Beknopte handleiding Dankzij deze beknopte handleiding leert u snel de voornaamste functies

Nadere informatie

Draadloze telefoon. Gebruiksaanwijzing

Draadloze telefoon. Gebruiksaanwijzing Draadloze telefoon Gebruiksaanwijzing Inhoud 1. Welkom 6 2. De telefoon leren kennen 7 2.1 De inhoud van de verpakking controleren 7 2.2 Werking van de telefoon 8 2.3 Verklaring van de onderdelen 9 2.4

Nadere informatie

Motorola D1010 series

Motorola D1010 series Motorola D1010 series Voor de D1011, D1012, D1013 en D1014 Digitale draadloze telefoon met antwoordapparaat Waarschuwing Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen. Welkom... Dit is uw nieuwe Motorola D1010

Nadere informatie

Avena 135/135 Duo. Draadloze analoge telefoon DECT. Gebruiksaanwijzingen. Opgelet: In deze gebruiksaanwijzingen

Avena 135/135 Duo. Draadloze analoge telefoon DECT. Gebruiksaanwijzingen. Opgelet: In deze gebruiksaanwijzingen Avena 135/135 Duo Draadloze analoge telefoon DECT Gebruiksaanwijzingen Opgelet: In deze gebruiksaanwijzingen staan veiligheidsmaatregelen! Gelieve ze eerst te lezen voordat u het toestel gebruikt en bewaar

Nadere informatie

C530 IP. Gefeliciteerd met uw nieuwe telefoon!

C530 IP. Gefeliciteerd met uw nieuwe telefoon! C530 IP Gefeliciteerd met uw nieuwe telefoon! Met Gigaset kiest u voor een merk dat duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan. De verpakking van dit product is ecovriendelijk. Ga voor meer informatie

Nadere informatie

tiptel Gebruiksaanwijzing

tiptel Gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing (nl) Professionele telefoonbeantwoorder met USB-interface, geheugenkaart, headset, alarmingang en een aansluiting voor een voetschakelaar tiptel 570 SD tiptel Veiligheidsaanwijzingen

Nadere informatie

Laat handset(s) 24 uur op voor gebruik.

Laat handset(s) 24 uur op voor gebruik. Onis 300 Onis 300 Vox Onis 300 Duo Vox! Laat handset(s) 24 uur op voor gebruik. Menuoverzicht U kunt met de Pilot-key aan de zijkant van de handset, in de menu's bladeren. Extra's VIP Melodie Functie p.25

Nadere informatie

Zie Aan de slag op pagina 9 voordat u het apparaat in gebruik neemt.

Zie Aan de slag op pagina 9 voordat u het apparaat in gebruik neemt. TG1611_1711NL(du-du).book Page 1 Wednesday, March 16, 2011 10:01 AM Gebruiksaanwijzing Digitale Draadloze Telefoon Model KX-TG1611NL KX-TG1612NL KX-TG1613NL KX-TG1614NL KX-TG1711NL Afgebeeld model is de

Nadere informatie

Gigaset S450 IP. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset S450 IP. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2006 All rights reserved. Subject to availability.

Nadere informatie

Gigaset C470 IP / C475 IP. Gigaset

Gigaset C470 IP / C475 IP. Gigaset s Gigaset C470 IP / C475 IP Gigaset Overzicht van de handset Overzicht van de handset 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Ð ½Ã V INT 1 15.01.08 09:45 INT SMS 1 2 Toetsen van de handset 1 Display in de ruststand

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING FX-3900

GEBRUIKSAANWIJZING FX-3900 GEBRUIKSAANWIJZING FX-3900 Bellampjes: - lichten op als u opgebeld wordt OVERZICHT TELEFOON - direct geheugen toetsen Shaking: - aan/uitschakelaar trilfunctie - OK-toets bij programmeren - om telefoongesprekken

Nadere informatie

Gigaset C450 IP. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset C450 IP. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING PDX_797(B)

GEBRUIKSAANWIJZING PDX_797(B) GEBRUIKSAANWIJZING 1 PDX_797(B) ALGEMEEN toets MENU PHONEBOOK HANDSET BASE KEY LOCK BABYCALL REGISTER 2 naar: GEHEUGENS * invoeren (pagina 13) * wissen (pagina 13) * corrigeren (pagina 13) naar: INSTELLINGEN

Nadere informatie

Doro PhoneEasy. 100w/105wr

Doro PhoneEasy. 100w/105wr Doro PhoneEasy 100w/105wr 1 2 3 4 5 6 M1 M2 R w 0 C O a1 3 2A B C 4 7 r 5 8 L D E F 6 G H I J K L M N O 9 P Q R S T U V W X Y Z * L 0 # 13 12 11 10 9 8 7 PhoneEasy 105wr 14 J 16 15 1. Audioboost 2. Direct

Nadere informatie

Belgacom Maestro 2056

Belgacom Maestro 2056 Belgacom Maestro 2056 Handleiding Met deze telefoon kan u een tweede oproep beheren, de naam en het nummer van de beller zien voor u opneemt, oproepen doorverbinden en conferentiegesprekken organiseren.

Nadere informatie

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset s Gigaset S685 IP / S675 IP Gigaset Overzicht van de handset Overzicht van de handset 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Ð ½òÃ V INT 1 15.01.08 09:45? SMS 1 2 Toetsen van de handset 1 Display in de ruststand

Nadere informatie

Bedieningsinstructies

Bedieningsinstructies Bedieningsinstructies Modelnr. DECT Draadloze Handset KX-TCA185/KX-TCA285/KX-TCA385 KX-TCA185 KX-TCA285 KX-TCA385 Hartelijk dank voor de aanschaf van dit Panasonic product. Lees deze handleiding voordat

Nadere informatie

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Registreer uw product en ga voor ondersteuning naar www.philips.com/welcome VOIP 855 Bijvoegen met NL Telefoonantwoordapparaat! Waarschuwing Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen. De handset voor gebruik

Nadere informatie

SmartLine D710 / D720. Gebruiksaanwijzing

SmartLine D710 / D720. Gebruiksaanwijzing SmartLine D710 / D720 Gebruiksaanwijzing De SmartLine D710 / D720: overzicht De bedieningselementen De SmartLine D710 / D720: overzicht Tekens en symbolen in het display De geactiveerde functies worden

Nadere informatie

Gebruik de telefoon niet in een explosieve omgeving. Neem de restricties in acht, en volg alle voorschriften en reglementen op.

Gebruik de telefoon niet in een explosieve omgeving. Neem de restricties in acht, en volg alle voorschriften en reglementen op. AAN DE SLAG HET EERSTE GEBRUIK Controleer de inhoud van de verpakking VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Voor uw veiligheid: Lees deze richtlijnen. Het niet opvolgen ervan kan gevaarlijk en/of (bij wet) verboden zijn.

Nadere informatie

FAXBERICHTEN VERZENDEN

FAXBERICHTEN VERZENDEN Beste klant, U heeft een faxtoestel gekocht, dat het gebruik van extra telefoons, in het bijzonder, draadloze telefoons, ondersteunt. Verder is uw faxtoestel met functies uitgerust waarmee het voor u makkelijk

Nadere informatie

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Ga voor registratie en ondersteuning van uw product naar www.philips.com/welcome CD145 NL Digitale Draadloze Telefoon Waarschuwing Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen! Gebruik uitsluitend batterijen

Nadere informatie

HiPath 2000 HiPath 3000 HiPath 4000. optipoint 410/420 S V6.0 economy economy plus standard. Gebruiksaanwijzing

HiPath 2000 HiPath 3000 HiPath 4000. optipoint 410/420 S V6.0 economy economy plus standard. Gebruiksaanwijzing HiPath 2000 HiPath 3000 HiPath 4000 optipoint 410/420 S V6.0 economy economy plus standard Gebruiksaanwijzing Veiligheidsvoorschriften Veiligheidsvoorschriften Voor uw veiligheid De IP-toestellen optipoint

Nadere informatie

Opmerking: In deze handleiding wordt het achtervoegsel van het modelnummer weggelaten, tenzij het precieze achtervoegsel absoluut noodzakelijk is.

Opmerking: In deze handleiding wordt het achtervoegsel van het modelnummer weggelaten, tenzij het precieze achtervoegsel absoluut noodzakelijk is. Bedieningsinstructies DECT Draadloze Handset Modelnr. KX-TCA175 Bedankt voor uw aanschaf van een Panasonic DECT Draadloze Handset. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik

Nadere informatie

Gigaset SL75 WLAN. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset SL75 WLAN. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2006 All rights reserved. Subject to availability.

Nadere informatie

Opmerking: In deze handleiding wordt het achtervoegsel van het modelnummer weggelaten, tenzij het precieze achtervoegsel absoluut noodzakelijk is.

Opmerking: In deze handleiding wordt het achtervoegsel van het modelnummer weggelaten, tenzij het precieze achtervoegsel absoluut noodzakelijk is. Bedieningsinstructies DECT Draadloze Handset Modelnr. KX-TCA275 Bedankt voor uw aanschaf van een Panasonic DECT Draadloze Handset. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik

Nadere informatie