IWAY Norm. Edited by Approved by: Date: Edition IKEA Trading und Design AG INGKA Holding B.V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IWAY Norm. Edited by Approved by: Date: Edition IKEA Trading und Design AG INGKA Holding B.V. 2005-07-01 2"

Transcriptie

1 Edited by Approved by: Date: Edition IKEA Trading und Design AG INGKA Holding B.V IWAY norm Inleiding Het goedkeuringsproces van IWAY 1. Algemene voorwaarden en naleving van de wetgeving 2. Milieu Lawaai en lucht- en watervervuiling 3. Bodemvervuiling 4. Chemische stoffen 5. Gevaarlijk en ongevaarlijk afval 6. Brandpreventie 7. Gezondheid en veiligheid van de arbeiders 8. Huisvesting 9. Lonen, voordelen en werkuren 10. Kinderarbeid 11. Dwang- en schuldarbeid 12. Discriminatie 13. Vrijheid van vereniging 14. Intimidatie, mishandeling en strafmaatregelen 15. Voortdurende verbeteringen 16. Procedures voor de aanschaf van hout, bamboe en rotan 17. Vervulling van IKEA voorwaarden en wettelijke voorschriften voor bosbeheer Internationale referenties R1 De universele verklaring van de rechten van de mens (VN 1948) R2 Verdrag betreffende beroepsveiligheid en -gezondheid en aanbeveling voor beroepsveiligheid en -gezondheid (IAO-verdrag 155 en aanbeveling 164) R3 Verdrag betreffende de rechten van het kind (VN 1989) R4 Verdrag betreffende de minimale tewerkstellingsleeftijd en verdrag betreffende de ergste vormen van kinderarbeid (IAO-verdragen 138 en 182) R5 Verdrag betreffende dwangarbeid en verdrag betreffende de afschaffing van dwangarbeid (IAO-verdragen 29 en 105) IWAY The IKEA Way on Purchasing Home Furnishing Products Page 1 of 28

2 R6 Verdrag betreffende gelijke vergoeding en verdrag betreffende discriminatie (tewerkstelling en beroep) (IAO-verdragen 100 en 111) R7 Verdrag betreffende de vrijheid van vereniging en de bescherming van het recht op organisatie en verdrag betreffende het recht op organisatie en collectieve onderhandeling (IAO-verdragen 87 en 98) R8 Fundamentele principes van de rechten op het werk (IAO-verklaring, juni 1998) R9 Verklaring van Rio betreffende duurzame ontwikkeling (VN 1992) IKEA referenties R10 De IKEA Way voor de aankoop van R11 De IKEA Way voor de preventie van kinderarbeid R12 IKEA richtlijnen betreffende gevaarlijk afval R13 IKEA-0036-voorschriften voor het traceersysteem voor bosbeheer R14 IKEA controleprocedure van de toeleveringsketen IWAY The IKEA Way on Purchasing Home Furnishing Products Page 2 of 28

3 Inleiding De IKEA Way voor de aankoop van (IWAY) is een gedragscode voor de relaties met leveranciers, die door de bestuursraad van IKEA (INGKA Holding bv) is goedgekeurd. Deze gedragscode is gebaseerd op de acht kernconventies die zijn vastgelegd in de verklaring betreffende de fundamentele principes van de rechten op het werk, de IAO-verklaring van juni 1998 en de verklaring van Rio betreffende duurzame ontwikkeling (1992). IWAY bevat IKEA s minimale voorwaarden voor de volgende drie gebieden: milieu, sociale en werkomstandigheden (met inbegrip van kinderarbeid) en houtproducten. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle IKEA leveranciers, maar ook op onze eigen handelsorganisaties. De IKEA leveranciers moeten zich altijd aan de strengste voorwaarden houden, of dit nu de geldende wetgeving of de specifieke voorwaarden van IWAY zijn. IKEA erkent de fundamentele principes van de mensenrechten, zoals deze gedefinieerd zijn in de universele verklaring van de rechten van de mens (Verenigde Naties, 1948). Wij zijn ervan overtuigd dat onze activiteiten een invloed hebben op mensenrechtenkwesties, vooral m.b.t. werk- en leefomstandigheden. Goede werkomstandigheden en goede orde in de fabriek zijn noodzakelijke voorwaarden voor kwaliteit en milieubewust werk. IKEA houdt zich aan VN-besluiten m.b.t. handelsboycots en -embargo s. Beroepsgeheimhouding IWAY en al zijn activiteiten zijn gebaseerd op samenwerking, wederzijds vertrouwen en respect tussen de leverancier en IKEA. Alle opmerkingen, besprekingen en schriftelijke informatie die IKEA van de leverancier ontvangt, moeten confidentieel behandeld worden door IKEA, zijn werknemers en derden die door IKEA zijn aangesteld. IWAY The IKEA Way on Purchasing Home Furnishing Products Page 3 of 28

4 Het goedkeuringsproces van IWAY 1. Startvoorwaarden Potentiële IKEA leveranciers moeten voor het opstarten van een zakenrelatie met IKEA aan de IWAY startvoorwaarden voldoen: geen dwang- of schuldarbeid, geen kinderarbeid en geen hout uit ongerepte natuurlijke bossen of bossen met een hoge waarde voor natuurbehoud. Leveranciers die IKEA producten leveren met massief hout, fineer, triplex, verlijmd hout, bamboe en rotan moeten ervoor zorgen dat deze grondstoffen getraceerd worden. 2. De IWAY controle IKEA zal vóór de eerste levering een IWAY controle bij de leverancier uitvoeren. De eerste IWAY controle wordt altijd uitgevoerd door een IWAY controleur van het IKEA Trading Service Office. Latere controles mogen ook uitgevoerd worden door de IKEA Compliance & Monitoring Group (nalevings- en controlegroep) of andere controleorganisaties die door IKEA zijn aangesteld, om ervoor te zorgen dat de beoordelingsschaal van de verschillende Trading Service Offices gelijk is. De IKEA leverancier moet controles op de werkvloer door de bovenvermelde partijen toelaten. Dit houdt onder meer de mogelijkheid tot vertrouwelijke gesprekken met werknemers in en toegang tot alle vereiste documentatie en gegevens. De IWAY controle bestaat uit de volgende etappes: I. Voorbereiding van de controle Voor de controle moet de leverancier zich voorbereiden en er bijvoorbeeld voor zorgen dat de juiste documentatie beschikbaar is en dat er bepaalde werknemers (volgens de instructies van IKEA) geïnterviewd kunnen worden. II. Openingsvergadering De IWAY controle begint met een openingsvergadering tussen de IWAY controleur(s) en de vertegenwoordiger(s) van het fabrieksmanagement. III. Fabrieksrondleiding De controleur zal in het bijzijn van een vertegenwoordiger van de leverancier een tocht afleggen door de fabriek. De controleur beslist echter altijd welke delen van de fabriek hij in de rondleiding wil opnemen. Uiteraard varieert de tijd die voor dit deel van de controle wordt uitgetrokken naargelang van de grootte van de fabriek. De controleurs zullen het fabriekspersoneel op de productievloer kort enkele vragen stellen over de naleving van de IWAY voorwaarden. De controleurs mogen ook de brandblusapparatuur of IWAY The IKEA Way on Purchasing Home Furnishing Products Page 4 of 28

5 evacuatiealarmen testen, metingen van uitstoot of lawaai uitvoeren en de onderhoudsgegevens controleren. IV. Nakijken van documenten De vereiste documenten, zoals vergunningen van overheidsinstanties, opleidingsgegevens en lijsten met chemische stoffen, zullen onderzocht worden om conformiteit met de IWAY voorwaarden/de wetgeving na te gaan. De controleurs zullen ook de documenten onderzoeken m.b.t. de werkuren en de loonstaten van de werknemers. V. Gesprekken met werknemers De gesprekken met de werknemers zijn een essentieel onderdeel van de IWAY controle. De bevindingen en waarnemingen worden via deze gesprekken gecontroleerd. De gesprekken kunnen in de productiezones gevoerd worden of in aparte lokalen. De gesprekken met de werknemers mogen niet in het bijzijn van het fabrieksmanagement of zijn vertegenwoordigers gevoerd worden. De controleurs kiezen de werknemers voor een gesprek doorgaans tijdens de rondleiding in de fabriek. Sommige werknemers kunnen ook op basis van de documentcontrole geselecteerd worden. IKEA aanvaardt onder geen enkele omstandigheden dat geïnterviewde werknemers lastig gevallen, mishandeld of ontslagen worden tengevolge van de gevoerde gesprekken. Dit zal door IKEA gecontroleerd worden. VI. Afsluitende vergadering Het resultaat van de controle zal in een afsluitende vergadering met het fabrieksmanagement samengevat worden. VII. Controlerapport Observaties tijdens de IWAY controle van gebieden waar verbetering nodig is, worden in een schriftelijk controlerapport gemeld. 3. Corrigerende maatregelen In geval van non-conformiteit zal IKEA de leverancier vragen om een schriftelijk actieplan op te stellen, waarin wordt uitgelegd hoe de onregelmatigheden gecorrigeerd zullen worden. Binnen de twee weken na de controle moet er een actieplan naar IKEA gestuurd worden. In het actieplan moet de volgende informatie opgenomen worden: een beschrijving van alle corrigerende maatregelen, de naam van de persoon die ervoor verantwoordelijk is en de uitvoeringstermijn voor elke maatregel. IKEA moet het actieplan van de leverancier nalezen en goedkeuren. IWAY The IKEA Way on Purchasing Home Furnishing Products Page 5 of 28

6 4. IWAY goedkeuring IKEA Trading zal controleren of de leverancier de nodige corrigerende maatregelen heeft getroffen in overeenstemming met het actieplan en binnen de gestelde termijnen. Wanneer alle onregelmatigheden door IKEA (of een derde partij) gecontroleerd en goedgekeurd zijn, krijgt de leverancier zijn IWAY goedkeuring. 5. Behoud van goedkeuring en herhaalde controles IKEA behoudt het recht voor om onaangekondigde controles of inspecties uit te voeren om na te gaan of de IWAY voorwaarden vervuld worden. IKEA zal minstens om de twee jaar nieuwe controles uitvoeren om te controleren of de IKEA leverancier zijn IWAY goedkeuring mag behouden. 1. Algemene voorwaarden en naleving van de wetgeving 1.1 IWAY conformiteitsverbintenis (startvoorwaarde) De IKEA leveranciers moeten de IWAY voorwaarden erkennen en aanvaarden door de IWAY conformiteitsverbintenis te ondertekenen. 1.2 IWAY communicatie aan de leveranciers van onze leveranciers De IKEA leverancier moet de IWAY voorwaarden meedelen aan zijn leveranciers die bij de productie van IKEA producten betrokken zijn (1). De IKEA leverancier moet zijn leveranciers een document laten ondertekenen waarin zij de voorwaarden erkennen en aanvaarden. Opmerking 1: Dit zijn enkel leveranciers van de eerste rang die a) werk verrichten voor de IKEA leverancier, zoals weven, verven, stikken, snijden, polijsten, oppervlaktebehandeling, enz. (die we onderaannemers kunnen noemen) en b) bestanddelen of grondstoffen aan de IKEA leverancier leveren, zoals staalpijpen, draad, stoffen, garen, hout, chemische stoffen en kabels. Lees ook de specifieke voorwaarden voor leveranciers van massief hout, rotan en bamboe in onderdeel Deze voorwaarden hoeven niet meegedeeld te worden aan partners die bijvoorbeeld elektriciteit, brandstof, kantoorbenodigdheden of andere diensten leveren die niets met de productie te maken hebben of aan partners die productieapparatuur leveren, zoals machines of gereedschap. IWAY The IKEA Way on Purchasing Home Furnishing Products Page 6 of 28

7 1.3 IWAY communicatie aan de werknemers De leverancier moet de IWAY voorwaarden aan al zijn medewerkers meedelen. De IKEA vereisten moeten uitgehangen worden op een plaats waar alle medewerkers toegang toe hebben, bijvoorbeeld op uithangborden in een taal die de medewerkers begrijpen. 1.4 IWAY organisatie De IKEA leverancier zal één of meerdere personen met duidelijk gedefinieerde verantwoordelijkheden aanstellen die ervoor zullen zorgen dat de voorwaarden, zoals beschreven in dit document, m.b.t. milieu, sociale en werkomstandigheden en houtproducten nageleefd worden. De verantwoordelijke perso(o)n(en) moet(en) de nodige bekwaamheid en kennis bezitten voor zijn/haar verantwoordelijkheidsdomeinen en type activiteit. 1.5 Interne IWAY controles De IKEA leverancier moet minstens een keer om de 12 maanden een interne controle van de IWAY voorwaarden uitvoeren. De resultaten van de controles moeten gedocumenteerd worden en op verzoek aan IKEA overgemaakt worden. Als er tijdens de controles afwijkingen worden ontdekt, dan zal de leverancier voor corrigerende maatregelen zorgen. De resultaten van de interne IWAY controles zullen tijdens bezoekjes aan de leverancier en tijdens de IWAY controles door IKEA nagekeken worden. 1.6 Fabrieksregistratie/-vergunning De IKEA leverancier moet over een standaard fabrieksregistratie/werkingsvergunning beschikken, als de wet dit vereist, en de daarin beschreven bepalingen naleven. 1.7 Classificatie Indien vereist door de wet, moet de IKEA leverancier een geldige milieu-, gezondheids-, veiligheids- en/of brandclassificatie hebben. De IKEA leverancier moet de voorwaarden van de classificatie naleven. 1.8 Rapportering aan overheidsinstanties Indien vereist door de wet, moet de IKEA leverancier een milieurapport opmaken, een gezondheidsonderzoek uitvoeren en/of een risicoanalyse van de werkplaats opmaken. IWAY The IKEA Way on Purchasing Home Furnishing Products Page 7 of 28

8 Indien vereist door de wet, moet de IKEA leverancier een studie uitvoeren naar de impact op het milieu en de goedkeuring van overheidsinstanties aanvragen voor er veranderingen in productie, processen of gebouwen worden doorgevoerd. 1.9 Overeenstemming met de wet De IKEA leverancier moet alle toepasselijke en geldende wetten en voorschriften naleven m.b.t. milieu, sociale en werkomstandigheden, brand, gezondheid, veiligheid en arbeidszaken. De leverancier moet een lijst met wetten en voorschriften bijhouden. Er moet ook een procedure opgezet worden om deze lijst regelmatig bij te werken. De IKEA leverancier moet altijd de meest strikte voorwaarden naleven, of dit nu de toepasselijke, geldende wetten of de specifieke IKEA IWAY voorwaarden zijn. 2. Milieu Lawaai en lucht- en watervervuiling 2.1 Inspecties door milieu-instanties De IKEA leverancier moet de resultaten van inspecties door milieu-instanties opvolgen. De vereiste corrigerende maatregelen moeten gedocumenteerd worden en binnen de opgelegde termijn uitgevoerd worden. Als inspectie wettelijk verplicht is en er geen inspectie heeft plaatsgevonden, dan moet de leverancier ten minste een inspectie aanvragen bij de bevoegde instanties. 2.2 Luchtvervuiling De IKEA leverancier moet de geldende wetten en voorschriften naleven betreffende uitstoot in de lucht en indien nodig de vereiste vergunningen bemachtigen en de bepalingen van deze vergunningen naleven. 2.3 Lawaai De IKEA leverancier moet de geldende wetten en voorschriften naleven betreffende lawaai en indien nodig de vereiste vergunningen bemachtigen en de bepalingen van deze vergunningen naleven. IWAY The IKEA Way on Purchasing Home Furnishing Products Page 8 of 28

9 2.4 Watervervuiling De IKEA leverancier moet de geldende wetten en voorschriften naleven betreffende de afvoer naar grond en water en indien nodig de vereiste vergunningen bemachtigen en de bepalingen van deze vergunningen naleven. De zuiveringsinstallaties voor afvalwater moeten behoorlijk bediend en onderhouden worden. Het personeel in de zuiveringsinstallaties moet over de geschikte bekwaamheden beschikken. 3. Bodemvervuiling 3.1 Bodemvervuiling De IKEA leverancier moet de geldende wetten en voorschriften betreffende bodemvervuiling naleven. De leverancier moet de mogelijke risico s voor bodemvervuiling wegens vorige of huidige activiteiten op de vestiging onderzoeken en beoordelen. Als bodemvervuiling wordt vastgesteld, dan moet de leverancier de volgende maatregelen nemen: 1. De bron van de bodemvervuiling onmiddellijk stopzetten als dit nog niet gebeurd is. 2. Als dit mogelijk geacht wordt, de bodem zuiveren. De leverancier moet voor een milieuvriendelijke afvalverwijdering zorgen volgens de wettelijke voorschriften (normaal te behandelen als gevaarlijk afval). 3. Als het onmogelijk geacht wordt om de bodem te zuiveren (bijvoorbeeld omdat de investeringen te groot zijn), dan moet dit gerapporteerd worden en besproken worden met de bevoegde instanties en met IKEA. 4. Chemische stoffen 4.1 Lijst van chemische stoffen met geldige veiligheidsinformatiebladen De voorwaarden in gelden voor alle chemische stoffen (2) die bij de productie en het onderhoud gebruikt worden. De IKEA leverancier moet een lijst opstellen en bijhouden van alle chemische stoffen die bij de productie en het onderhoud gebruikt worden. De lijst moet minstens de volgende informatie bevatten: de naam van de chemische stof, het doel/gebruiksveld en een verwijzing naar een veiligheidsinformatieblad. De IKEA leverancier moet geldige veiligheidsinformatiebladen hebben voor alle chemische stoffen die bij de productie en het onderhoud gebruikt worden. IWAY The IKEA Way on Purchasing Home Furnishing Products Page 9 of 28

10 Opmerking 2: Met chemische stoffen bedoelen we chemische bestanddelen en producten, zoals smeerolie, diesel, lijm, lak, oplosmiddelen, verf, kleurmiddelen, hardingsmiddelen, beitsmiddelen, wassen, zuren, zouten, additieven, gassen, enz. 4.2 Procedure voor chemische stoffen De IKEA leverancier moet over een schriftelijke procedure beschikken voor de aanschaf, de opslag, de verwerking en het gebruik van chemische stoffen. De procedure moet richtlijnen bevatten over veilige verwerking en gebruik van verschillende chemische stoffen, met bijzondere aandacht voor gevaarlijke chemische stoffen. De procedure moet minstens één verantwoordelijke persoon bij de leverancier vermelden. 4.3 Bekwaamheid en opleiding De leverancier moet ervoor zorgen dat de werknemers die chemische stoffen aanschaffen, bewaren, verwerken en gebruiken over de juiste vaardigheden beschikken en correct opgeleid zijn. Gegevens over opleidingen moeten door de leverancier bijgehouden worden. 4.4 Opslag en verwerking van chemische stoffen De IKEA leverancier moet ervoor zorgen dat de chemische stoffen zich niet met de lucht kunnen vermengen of in de bodem of in water kunnen sijpelen. De opslagplaats van de chemische stoffen moet een harde vloer hebben die gemakkelijk kan worden schoongemaakt. De opslagplaatsen van vloeibare chemische stoffen mogen geen afvoergaten hebben en moeten afgeschermd worden door drempels (indijking, insluiting). De insluiting moet minstens de inhoud van het/de grootste vat/tank kunnen tegenhouden. Opslagplaatsen met bijvoorbeeld ontvlambare vloeistoffen/gassen moeten goed geventileerd worden om explosies of andere potentiële gevaren te vermijden. De elektrische installatie (zoals schakelaars en verlichting) in dergelijke opslagplaatsen moet geschikt zijn voor de specifieke omgeving en het risico op ontsteking/explosie voorkomen. Chemische stoffen op de productieafdeling moeten zo bewaard en verwerkt worden dat zij niet makkelijk gemorst kunnen worden of ongevallen bij arbeiders kunnen veroorzaken. Het opgeslagen volume mag niet groter zijn dan het volume dat normaal in 24 uur gebruikt wordt. IWAY The IKEA Way on Purchasing Home Furnishing Products Page 10 of 28

11 Voor chemische stoffen die buiten worden bewaard, gelden dezelfde indijkingsvoorwaarden als hierboven. Zij moeten ook tegen de regen beschermd worden. Uitzonderingen: ongeopende containers en chemische stoffen in tanks mogen buiten bewaard worden zonder indijking of bescherming tegen de regen voor zover dit geen corrosie van de containers veroorzaakt. De opslagplaats moet wel altijd een harde ondergrond hebben, zoals beton of asfalt. Om het risico op lekken te voorkomen, moeten bovengrondse opslagtanks gelijk of groter dan 1,5 m 3 en alle ondergrondse opslagtanks geïnspecteerd worden op corrosie en andere beschadiging, ofwel: volgens een wettelijk bepaalde inspectieprocedure door gecertificeerde inspectie-instanties, ofwel minstens één keer om de vijf jaar, met ook een interne en externe inspectie voor bovengrondse opslagtanks en een druktest voor ondergrondse tanks. De toepasselijke informatie over de risico s en de veilige verwerking van chemische verbindingen en stoffen moet uitgehangen worden in de opslagplaatsen en de productieruimtes waar de chemische stof gebruikt wordt. Deze informatie kan het veiligheidsinformatieblad zelf omvatten of specifieke instructies voor veilige verwerking en gebruik (uittreksel van het veiligheidsinformatieblad). De informatie moet in een taal geschreven zijn die de arbeiders begrijpen. 4.5 Etikettering van chemische stoffen De IKEA leverancier moet ervoor zorgen dat alle containers met chemische stoffen ook tijdelijke containers correct geëtiketteerd zijn met de juiste gevarensymbolen (3) en chemische benamingen, zodat de inhoud gekend is en de potentiële risico s kleiner worden. Opmerking 3: Voorbeelden van symbolen die op chemische containers gebruikt kunnen worden: ontvlambaar, explosief, oxiderend, irriterend, corrosief, schadelijk, giftig en gevaarlijk voor het milieu. 4.6 Overeenstemming met de wet De IKEA leverancier moet de geldende wetten en voorschriften naleven betreffende de aanschaf, de opslag, de verwerking en het gebruik van chemische stoffen. De IKEA leverancier moet over een geldige vergunning beschikken voor chemische stoffen waarvan het gebruik door de wet beperkt wordt. De leverancier moet de bepalingen van deze vergunningen naleven. IWAY The IKEA Way on Purchasing Home Furnishing Products Page 11 of 28

12 5. Gevaarlijk en ongevaarlijk afval IWAY Norm 5.1 Lijst met afval De IKEA leverancier moet een lijst opstellen en bijhouden met gevaarlijk en ongevaarlijk afval, zodat het type afval en de geproduceerde hoeveelheid gecontroleerd kunnen worden. De lijst moet duidelijk aangeven welk afval al dan niet gevaarlijk is en moet minstens om de 12 maanden bijgewerkt worden. Bij de classificatie van gevaarlijk afval moeten de IKEA richtlijnen betreffende gevaarlijk afval en de wettelijke voorschriften gebruikt worden. De leverancier moet altijd de meest strikte voorwaarden naleven, of dit nu de plaatselijke wet of de IKEA voorwaarden zijn. 5.2 Procedure voor de verwerking van afval De IKEA leverancier moet een procedure uitwerken voor de veilige verwerking, opslag, transport en verwijdering van afval. Deze procedure moet de wettelijke voorschriften en de IKEA voorwaarden naleven (zie ook 5.4). 5.3 Bekwaamheid en opleiding De leverancier moet ervoor zorgen dat de werknemers die gevaarlijk afval verwerken over de juiste vaardigheden beschikken en correct opgeleid zijn. De opleiding moet de volgende onderwerpen bevatten: Risico s bij de verwerking van gevaarlijk afval. Verwerkingsinstructies voor gevaarlijk afval, met bepalingen voor noodsituaties bij een ongeval of een incident. Gegevens over opleidingen moeten door de leverancier bijgehouden worden. 5.4 Opslag en verwerking van afval De IKEA leverancier moet de geldende wetten en voorschriften naleven betreffende de verwerking, opslag, gebruik, transport en verwijdering van gevaarlijk en ongevaarlijk afval en indien nodig de vereiste vergunningen bemachtigen en de bepalingen van deze vergunningen naleven. De verschillende categorieën van gevaarlijk afval mogen niet vermengd worden. Gevaarlijk en ongevaarlijk afval moeten gescheiden worden. De opslagplaatsen moeten gemarkeerd worden en de vaten/containers moeten correct geëtiketteerd worden. De opslagplaats voor gevaarlijk afval moet een veilige, speciaal hiervoor bestemde ruimte zijn die duidelijk herkenbaar is. Er mogen geen lekken in de opslagplaats zijn, IWAY The IKEA Way on Purchasing Home Furnishing Products Page 12 of 28

13 zodat de risico s voor mens en milieu beperkt blijven (dezelfde voorwaarden gelden als voor de opslag van chemische stoffen, zie onderdeel 4.4). In het algemeen moet de fabriek een goede indruk bij bezoekers achterlaten. Grondstoffen, chemische stoffen en afval mogen niet op een wanordelijke manier, hier en daar in de fabriek bewaard worden. 5.5 Aannemers met vergunningen De IKEA leverancier moet ervoor zorgen dat zijn aannemers voor transport, opslag en uiteindelijke verwijdering van gevaarlijk afval de nodige vergunningen bezitten in overeenstemming met de geldende wetgeving. De IKEA leverancier moet een kopie bewaren van deze vergunningen. Als geschikte aannemers, transportbedrijven of afvalverwijderingsbedrijven met de vereiste vergunningen niet beschikbaar zijn, dan moet de IKEA leverancier ervoor zorgen dat het gevaarlijke afval opgeslagen wordt totdat de correcte verwijdering ervan verzekerd kan worden (4). Opmerking 4: Als de IKEA voorwaarden m.b.t. de opslag van gevaarlijk afval de nationale wetten of voorschriften schenden, dan moet altijd de wet nageleefd worden. In dergelijke gevallen moet de leverancier IKEA hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen. 5.6 Verbranding/stortplaats op het fabrieksterrein Gevaarlijk afval mag niet op het fabrieksterrein gestort of verbrand worden. Als ongevaarlijk afval op het fabrieksterrein gestort of verbrand wordt, dan moeten alle geldende wettelijke voorwaarden vervuld worden. 6. Brandpreventie 6.1 Inspecties door de overheidsinstanties voor brandveiligheid De IKEA leverancier moet de geldende wetten en voorschriften naleven betreffende brandveiligheid en de inspectieresultaten van de bevoegde instanties opvolgen. De vereiste corrigerende maatregelen naar aanleiding van dergelijke inspecties moeten gedocumenteerd worden en binnen de opgelegde termijn uitgevoerd worden. 6.2 Branden De IKEA leverancier moet bericht geven van alle branden en ernstige incidenten die brand kunnen veroorzaken, evenals van corrigerende en preventieve maatregelen. Indien vereist door de wet, moet er ook een rapport aan de bevoegde instanties overgemaakt worden. 6.3 Bekwaamheid en opleiding IWAY The IKEA Way on Purchasing Home Furnishing Products Page 13 of 28

14 De IKEA leverancier moet voor alle productieteams in elke werkruimte een adequaat aantal werknemers hebben dat opgeleid is om de brandblusapparatuur te bedienen. Alle medewerkers moeten de basisveiligheidsregels kennen, zoals het niet blokkeren van brandblusapparatuur en nooduitgangen. Opleidingsgegevens moeten worden bijgehouden. 6.4 Brandblusapparatuur De IKEA leverancier moet over de juiste brandblusapparatuur beschikken. De plaatsing en de maximale afstand moeten met de geldende wetten en voorschriften en/of met een specifieke goedkeuring van de overheidsinstanties voor brandveiligheid overeenstemmen. Bij gebrek aan wetten, voorschriften of specifieke goedkeuringen hieromtrent, bedraagt de maximale afstand tussen de afzonderlijke brandblusapparaten 25 meter. De brandblusapparatuur moet zo aangeduid worden dat zij eenvoudig herkenbaar is, zelfs vanop afstand. De apparatuur moet voor de medewerkers eenvoudig toegankelijk zijn en in goede staat van werking gehouden worden. Brandkranen/- slangen mogen nooit vergrendeld zijn. De volledige brandblusapparatuur moet goed onderhouden worden. De leverancier moet minstens om de 12 maanden intern controleren of de brandblusapparatuur correct functioneert en de gedocumenteerde onderhoudsgegevens en/of klevers/etiketten op de apparatuur nakijken. 6.5 Vluchtroutes en nooduitgangen De IKEA leverancier moet minstens twee afzonderlijke nooduitgangen (5) per werkruimte hebben. Alle uitgangen die als nooduitgang dienen, moeten met lichtgevende of verlichte borden aangeduid worden. De nooduitgangen moeten een snelle evacuatie van alle medewerkers mogelijk maken. De IKEA leverancier moet erop toezien dat alle nooduitgangen, toegangswegen en brandblusapparaten vrij zijn van hindernissen. Opmerking 5: Nooduitgangen moeten naar buiten openen. Schuifdeuren die als nooduitgang gebruikt worden, moeten tijdens de werkuren altijd open blijven staan. En anders moeten de schuifdeuren met een ingebouwde nooddeur uitgerust zijn. Voor kleinere werkruimtes (kleiner dan 100 m 2 en minder dan 6 mensen die zich regelmatig in de werkruimte bevinden) is het aanvaardbaar om slechts één uitgang te hebben als deze uitgang direct toegankelijk is vanuit alle delen van de werkruimte. IWAY The IKEA Way on Purchasing Home Furnishing Products Page 14 of 28

15 6.6 Evacuatiealarm De IKEA leverancier moet een afzonderlijk evacuatiealarm hebben dat functioneert en een continu geluid voortbrengt, zodat alle werknemers bij rook en/of brand gewaarschuwd worden en de werkruimtes van de leverancier op een veilige manier geëvacueerd kunnen worden (6). Het alarm kan handmatig of automatisch geactiveerd worden, maar moet na activering automatisch een continu signaal uitzenden. Het alarm moet ook bij een stroomonderbreking nog functioneren. Opmerking 6: De beslissing om te bepalen of een evacuatiealarm goed en geschikt is, hangt af van: de activiteiten van de leverancier, de grootte van de werkruimte en de mate van planning, haalbaarheid en eenvoud om de werkruimte te evacueren. In lawaaierige omgevingen kan het geluidssignaal met een lichtsignaal aangevuld worden. Het signaal moet in alle vertrekken van de productieruimte hoorbaar en waarneembaar zijn wanneer er in de fabriek gewerkt wordt. 6.7 Evacuatieplan De IKEA leverancier moet over evacuatieplannen beschikken (7). Een evacuatieplan moet een plan bevatten met daarop de plaats waar men zich bevindt en de weg naar buiten. Op het plan moeten ook de nooduitgangen, het/de geschikte verzamelpunt(en), de plaats van de brandalarmen en de contactgegevens van de brandweer aangeduid staan. De evacuatieplannen moeten op geschikte, herkenbare plaatsen aangebracht worden. Er moeten minstens aan de hoofdingang(en) van de productieruimte(s) van de fabriek evacuatieplannen worden aangebracht. Als er verschillende verdiepingen zijn, dan moet er minstens één evacuatieplan per verdieping zijn. Opmerking 7: Een evacuatieplan is niet nodig voor werkplaatsen waar de grootte van de werkplaats, het eventuele risico en de haalbaarheid en eenvoud van de evacuatie de veilige evacuatie van de werknemers niet in gevaar kunnen brengen. 6.8 Evacuatieoefeningen De IKEA leverancier moet minstens een keer om de 12 maanden een evacuatieoefening houden. Deze evacuatieoefening moet voor alle productieteams en -afdelingen gehouden worden. Bij een evacuatie moet de leverancier ervoor zorgen dat enkele aangeduide personen een telling uitvoeren om er zeker van te zijn dat alle medewerkers uit het gebouw geëvacueerd zijn en op het verzamelpunt aanwezig zijn. IWAY The IKEA Way on Purchasing Home Furnishing Products Page 15 of 28

16 De informatie over de evacuatieoefeningen moet worden bijgehouden. Minimale vereisten voor de geregistreerde informatie: 1) De tijd die nodig was voor de evacuatie. 2) De datum van de oefening en de deelnemers. 3) De resultaten van de oefening en de nodige corrigerende maatregelen. 7. Gezondheid en veiligheid van de arbeiders 7.1 Inspecties door bevoegde instanties De IKEA leverancier moet de inspectieresultaten van de bevoegde instanties voor arbeid, gezondheid en veiligheid naleven. De vereiste corrigerende maatregelen moeten gedocumenteerd worden en binnen de opgelegde termijn uitgevoerd worden. 7.2 Ongevallen en incidenten De IKEA leverancier moet werkincidenten en -ongevallen en de daaropvolgende corrigerende maatregelen bijhouden. (8) Indien vereist door de wet, moeten de ongevallen aan de bevoegde instanties gerapporteerd worden. Opmerking 8: Incident = een voorval op de werkvloer dat een ongeval veroorzaakt zou kunnen hebben, bijvoorbeeld een zwaar voorwerp dat op de werkvloer valt, maar waarbij niemand gewond geraakt. 7.3 Opleiding gezondheid en veiligheid De IKEA leverancier moet ervoor zorgen dat de werknemers op de hoogte zijn van de veiligheidsrisico s in hun productieruimte. De werknemers moeten de nodige en juiste veiligheidsopleiding krijgen voor zij machines en andere apparatuur bedienen (bijvoorbeeld als onderdeel van een inleidingsprogramma). De IKEA leverancier moet opleidingsgegevens bijhouden. 7.4 Machinebeveiligingen De IKEA leverancier moet ervoor zorgen dat alle machines en andere apparatuur in de productieafdeling uitgerust zijn met de noodzakelijke en vereiste (9) beveiligingen, zodat arbeidsongevallen vermeden worden. Voorbeelden van beveiligingen zijn noodstopknoppen, noodkleppen en veiligheidskooien om verwondingen te vermijden die veroorzaakt worden door pletten, persen, snijden, enz. IWAY The IKEA Way on Purchasing Home Furnishing Products Page 16 of 28

17 Opmerking 9: Machines en andere apparatuur met CE-label of gelijksoortige certificeringen waarmee niet geknoeid is en die niet gewijzigd zijn, worden verondersteld te voldoen aan de gezondheids- en veiligheidsvoorwaarden. 7.5 Veiligheidsinstructies Als er een gezondheidsrisico of een risico op verwondingen bestaat, moet de IKEA leverancier ervoor zorgen dat er veiligheidsinstructies en/of waarschuwingsborden (10) op een duidelijke en zichtbare manier worden aangebracht in de risicovolle werkruimte(s), zowel in de buurt van de machines en andere apparatuur als aan de ingangen van ruimtes waar dergelijke machines of andere apparatuur gebruikt worden. De IKEA leverancier moet erop toezien dat al zijn werknemers de instructies en waarschuwingsborden opvolgen. Opmerking 10: Risico s en gevaren kunnen beschreven worden in de vorm van borden met symbolen of in een schriftelijke instructie of procedure. De waarschuwingsborden moeten ook aangeven welke PBM er gebruikt moeten worden en waar. 7.6 Veiligheidsrisico s De IKEA leverancier moet ervoor zorgen dat andere onmiddellijke beroepsrisico s vermeden worden, zoals: een ernstig beschadigde trap, gevaarlijke elektrische draden in de buurt van arbeiders, grote gaten in de vloer, onveilige opslag van LPG (vloeibaar petroleumgas) of gelijksoortige uiterst ontvlambare producten, met gas gevulde buizen die los op de vloer staan zonder kraag rond de klep, kuipen met gevaarlijke chemische stoffen die makkelijk in de werkomgeving kunnen rondspatten, enz. 7.7 Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen De IKEA leverancier moet de geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) (11) ter beschikking stellen voor alle arbeiders in schadelijke of potentieel riskante werkruimtes. De IKEA leverancier moet ervoor zorgen dat de PBM onderhouden worden. De IKEA leverancier moet erop toezien dat alle werknemers de PBM dragen wanneer zij in de buurt van of in schadelijke of potentieel riskante werkruimtes werken. IWAY The IKEA Way on Purchasing Home Furnishing Products Page 17 of 28

18 De leverancier moet altijd betalen voor PBM en andere specifieke kleding die op het werk gedragen moet worden. PBM moeten ook voor bezoekers beschikbaar zijn. Opmerking 11: Beschermingsmiddelen voor hoofd, ogen, handen, voeten, gehoor, lichaam en ademhaling. 7.8 PBM-borden De IKEA leverancier moet erop toezien dat ruimtes waar PBM gebruikt moeten worden duidelijk herkenbaar zijn (bijvoorbeeld symbool voor helm, oorbeschermers, handschoenen, masker, bril, veiligheidsschoenen, enz.) 7.9 Materiaal voor eerste hulp bij ongevallen EHBO-materiaal moet veilig bewaard worden en voor alle medewerkers toegankelijk zijn. De grootte van de EHBO-kit zal afhangen van de grootte van de fabriek, de uitgeoefende activiteiten en het potentiële risico op verwondingen. Op elke verdieping en in elk gebouw moet er minstens één EHBO-kit op een herkenbare plaats aanwezig zijn. De EHBO-kit moet tijdens alle werktijden beschikbaar zijn EHBO-opgeleide personen De IKEA leverancier moet ervoor zorgen dat er tijdens de werkuren van alle productieteams minstens één EHBO-opgeleide werknemer aanwezig is. EHBOtrainers moeten gecertificeerde trainers, artsen of verplegers zijn Interne luchtkwaliteit De IKEA leverancier moet alle toepasselijke en geldende wetten en voorschriften betreffende interne luchtkwaliteit naleven (rook, deeltjes en goede ventilatie) Temperatuur De IKEA leverancier moet alle geldende wetten en voorschriften betreffende de temperatuur (12) op de werkvloer naleven. Opmerking 12: In tropische of subtropische gebieden is de buitentemperatuur aanvaardbaar als temperatuur op de werkvloer op voorwaarde dat een dak schaduw en bescherming tegen zonlicht biedt. Er moeten ventilators gebruikt worden om de hitte draaglijk te maken Lawaai op de werkvloer De IKEA leverancier moet alle geldende wetten en voorschriften betreffende lawaainiveaus op de werkvloer naleven Licht op de werkvloer IWAY The IKEA Way on Purchasing Home Furnishing Products Page 18 of 28

19 De IKEA leverancier moet alle geldende wetten en voorschriften betreffende verlichtingniveaus op de werkvloer naleven Drinkwater De IKEA leverancier moet voor alle werknemers zuiver drinkwater ter beschikking stellen. Het zuivere drinkwater moet gratis zijn en op een redelijke afstand van de werkruimte(s) voorradig zijn Hygiëne De IKEA leverancier moet voldoende wasruimtes en wc s voor zowel mannen als vrouwen ter beschikking stellen en ervoor zorgen dat deze ruimtes goed onderhouden worden. 8. Huisvesting 8.1 Voorwaarden voor huisvesting Als er hieromtrent wetten bestaan, dan moet de IKEA leverancier aan de wettelijke voorwaarden voldoen. Wanneer de IKEA leverancier zorgt voor huisvesting voor zijn werknemers, moet hij ook toezien op netheid, privacy, stilte, persoonlijke hygiëne en beschikbaarheid van drinkwater. Het recht van de werknemer om tijdens zijn/haar vrije tijd de verblijfplaats te verlaten, mag niet beknot worden. Werknemers aan wie huisvesting verleend wordt, moeten over een eigen bed/matras of slaapmat beschikken. De leefruimte per persoon moet aan de wettelijke voorwaarden voldoen. Als er geen wettelijke voorwaarden zijn, moet de ruimte minimaal twee vierkante meter per persoon bedragen. Zowel voor mannen als voor vrouwen moeten aparte kamers, wc s en wasruimtes beschikbaar zijn. Brandveiligheid m.b.t. huisvesting Zie voorwaarden van onderdeel Lonen, voordelen en werkuren 9.1 Arbeidsovereenkomsten De werknemers van de IKEA leverancier moeten volgens de geldende wetten en voorschriften in dienst genomen worden. De arbeidsovereenkomst (of indienstnemingsbrief) moet in overeenstemming met deze wetten en voorschriften opgesteld worden. De IKEA leverancier moet lonen aan zijn werknemers betalen (dit geldt ook voor tijdelijke arbeiders, stagiaires en arbeiders op proef), waarbij IWAY The IKEA Way on Purchasing Home Furnishing Products Page 19 of 28

20 overuren extra vergoed worden en de werkuren aan de wettelijke voorwaarden voldoen. Een schriftelijke arbeidsovereenkomst moet aan de plaatselijke wetgeving voldoen en minstens het volgende bevatten: werkgever, naam van de arbeider, geboortedatum, functie, loon, werkuren, vergoeding voor overuren, voordelen en opzegperiode (13). Opmerking 13: Informatie over de werkuren, de vergoeding voor overuren, de voordelen en de opzegperiode mogen ook in een werknemershandboek of dergelijke beschreven worden. 9.2 Loon- en aanwezigheidslijsten De IKEA leverancier moet loon- en aanwezigheidslijsten bijhouden m.b.t. de gedocumenteerde betaling van lonen en werkuren voor elke werknemer, ook voor tijdelijke en stukloonarbeiders. De IKEA leverancier moet bij een IWAY controle op verzoek de bovenvermelde gegevens kunnen voorleggen (14). De IKEA leverancier moet de werknemer vóór de indienstneming schriftelijke informatie verschaffen over de lonen en de tewerkstellingsbepalingen. Dit geldt ook voor tijdelijke arbeiders. In verband met de betaling van de lonen op geregelde tijdstippen moet de werknemer een gedetailleerd overzicht ontvangen van zijn/haar loon, eventuele overuren en andere wettelijke of overeengekomen inhoudingen. Opmerking 14: Loonlijsten moeten als vertrouwelijke gegevens beschouwd worden en volgens de geldende wetgeving behandeld worden. 9.3 Werkuren en overuren De leveranciers zullen hun werknemers niet vragen om meer dan zestig uur per week te werken op een regelmatig geplande basis, overuren inbegrepen. De werktijd mag de wettelijke grens niet overschrijden. In uitzonderlijke businessomstandigheden kan IKEA aanvaarden dat de leverancier vrijstellingen van de plaatselijke arbeidsinstanties verkrijgt om het maximale aantal overuren te overschrijden. De vrijstelling moet altijd schriftelijk opgesteld worden en op verzoek aan IKEA voorgelegd worden. Overuren mogen uitsluitend op vrijwillige basis gepresteerd worden. IKEA kan onder bepaalde omstandigheden, die heel precies bepaald zijn in de plaatselijke wetgeving en/of overeengekomen zijn met de plaatselijke vakbondsverenigingen, aanvaarden dat overuren verplicht en door de directie van de leverancier opgelegd kunnen worden. IWAY The IKEA Way on Purchasing Home Furnishing Products Page 20 of 28

Code of Conduct. ara Shoes AG 40764 Langenfeld Postfach 2161 Tel.: (+49)2173/105-0 www.ara-shoes.com

Code of Conduct. ara Shoes AG 40764 Langenfeld Postfach 2161 Tel.: (+49)2173/105-0 www.ara-shoes.com Code of Conduct ara Shoes AG 40764 Langenfeld Postfach 2161 Tel.: (+49)2173/105-0 www.ara-shoes.com Inhoud ara Code of Conduct...3 Regel 1: Geen kinderarbeid...4 Regel 2: Geen dwangarbeid...4 Regel 3:

Nadere informatie

gedragscode voor leveranciers van Quintiles

gedragscode voor leveranciers van Quintiles gedragscode voor leveranciers van Quintiles 2 Quintiles maakt zich sterk voor duurzame zakelijke praktijken. Op basis van internationaal erkende normen, is deze gedragscode voor leveranciers ( Code ) gericht

Nadere informatie

KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen

KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen Situering Het koninklijk besluit (KB) van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen vervangt en verruimt artikel 52 van

Nadere informatie

Circulaire 2015 02 BRANDPREVENTIE

Circulaire 2015 02 BRANDPREVENTIE Brandpreventie op de arbeidsplaatsen PRINCIPE De nieuwe wetgeving betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (KB van 28 maart 2014) legt duidelijk uit welke maatregelen de werkgevers moeten nemen

Nadere informatie

Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996

Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996 Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996 Welzijnsdag 12 november 2012 1 Inhoudsopgave Korte schets wetgeving De risicoanalyse Preventiemaatregelen Rolverdeling in

Nadere informatie

Zakelijke gedragscode. The Binding Site Group Limited. Maart 2017

Zakelijke gedragscode. The Binding Site Group Limited. Maart 2017 Zakelijke gedragscode The Binding Site Group Limited Maart 2017 Deze Zakelijke Gedragscode is van toepassing op iedereen bij The Binding Site Group Limited, met inbegrip van de wereldwijde dochterondernemingen

Nadere informatie

BIJLAGE 1: GEDRAGSCODE DUURZAME HANDEL

BIJLAGE 1: GEDRAGSCODE DUURZAME HANDEL BIJLAGE 1: GEDRAGSCODE DUURZAME HANDEL INLEIDING Als ketenspeler die wereldwijd opereert rusten op Superunie bepaalde verantwoordelijkheden. In dat kader streven wij er naar maatschappelijk verantwoord

Nadere informatie

Leveranciersgedragscode

Leveranciersgedragscode Leveranciersgedragscode 1. Achtergrond en uitgangspunten Het Ronald McDonald Kinderfonds vangt gezinnen op van ernstig zieke kinderen. In onze bedrijfsvoering streven wij naar optimaal en verantwoord rendement

Nadere informatie

Vattenfall Gedragscode voor leveranciers

Vattenfall Gedragscode voor leveranciers Vattenfall Gedragscode voor leveranciers Introductie Vattenfall levert energie voor de maatschappij van vandaag en draagt bij aan het energiesysteem van morgen. Bij de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

ING ENVIRONMENTAL APPROACH

ING ENVIRONMENTAL APPROACH ING ENVIRONMENTAL APPROACH Mensenrechten op de werkplek 3 De uitgangspunten 4 Vrijheid van organisatie en het recht op collectieve onderhandeling 5 TABLE OF CONTENTS Dwangarbeid 6 Kinderarbeid 7 Discriminatie

Nadere informatie

Gedragscode. SCA Gedragscode

Gedragscode. SCA Gedragscode SCA Gedragscode 1 Gedragscode SCA Gedragscode SCA wil op sociaal- en milieutechnisch verantwoorde wijze omgaan met haar belanghebbenden en op basis van respect, verantwoordelijkheid en uitmuntendheid een

Nadere informatie

-1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving? -1- Noem de twee vormen van overleg.

-1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving? -1- Noem de twee vormen van overleg. -1- Noem de groepen signaleringsborden. -1- Noem de twee vormen van overleg. -1- Noem de verschillende vormen van markeringen. -1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving?

Nadere informatie

GLOBALG.A.P. Risico-inventarisatie ten aanzien van sociale praktijken (GRASP)

GLOBALG.A.P. Risico-inventarisatie ten aanzien van sociale praktijken (GRASP) GLOBALG.A.P. Risico-inventarisatie ten aanzien van sociale praktijken (GRASP) GRASP Module V 1.3 Geldig vanaf: 01.07.2015 Verpflicht vanaf: 01.10.2015 Nederlandse Versie N Beheerspunt vereisten WERKNEMERSVERTEGENWOORDIGER(S)

Nadere informatie

-2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn?

-2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn? -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn? -2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Noem enkele gevaren op het werk. -2- Noem werkzaamheden of omstandigheden

Nadere informatie

VEILIGHEIDSMAATREGELEN BIJ HET 1431 SCHILDEREN IN BESLOTEN RUIMTEN 1 januari 1995

VEILIGHEIDSMAATREGELEN BIJ HET 1431 SCHILDEREN IN BESLOTEN RUIMTEN 1 januari 1995 SCHILDEREN IN BESLOTEN RUIMTEN 1 Bij het toepassen van verven met ontvlambare oplos- en verdunningsmiddelen in besloten ruimten, zijn er twee risico's waartegen de nodige voorzorgsmaatregelen moeten worden

Nadere informatie

ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE

ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE LORD Corporation ( LORD ) zet zich in voor zakendoen met integriteit en hoge ethische normen. Daarnaast verplichten wij onszelf tot de naleving van alle wetgeving en voorschriften

Nadere informatie

Gedragscode voor leveranciers

Gedragscode voor leveranciers Gedragscode voor leveranciers Gedragscode voor leveranciers 1. EEN DIENSTBETREKKING WORDT OP VRIJWILLIGE BASIS GEKOZEN 1.1 Er is geen sprake van gedwongen arbeid, schuldarbeid, mensenhandel of onvrijwillig

Nadere informatie

BRANDPREVENTIE. op de arbeidsplaatsen.

BRANDPREVENTIE. op de arbeidsplaatsen. BRANDPREVENTIE op de arbeidsplaatsen. Overzicht Wat was het? KB 28/03/2014 : toepassingsgebied en definities Risicoanalyse: risicofactoren Risicoanalyse en preventiemaatregelen Specifieke preventiemaatregelen

Nadere informatie

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Mensenrechten Beleid (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering nr.2/2013 op 22 februari 2013) Herziening 1 (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering

Nadere informatie

Arkpressen, Västerås, 2006.

Arkpressen, Västerås, 2006. ONZE GEDRAGSCODE 2 Arkpressen, Västerås, 2006. ASSA ABLOY gelooft als belangrijkste slotengroep ter wereld in een verantwoordelijk sociaal en ethisch gedrag. De Groep heeft een verantwoordelijkheid naar

Nadere informatie

DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING

DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING 1 / 5 Geachte leverancier, Sapa is een gediversifieerd industrieconcern dat wereldwijd actief is. Sapa s waarden en onze cultuur van duurzame ontwikkeling

Nadere informatie

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV Deze Gedragscode is vastgesteld door de Directie van Coop Holding B.V. en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Coop Holding B.V. op 19 april 2006. De bepalingen van

Nadere informatie

Brandpreventie- dossier. Caroline Deleu. Activity Manager B.U. Environment, Safety & Sustainability

Brandpreventie- dossier. Caroline Deleu. Activity Manager B.U. Environment, Safety & Sustainability Brandpreventie- dossier Caroline Deleu Activity Manager B.U. Environment, Safety & Sustainability KB 28/03/14 Verplichtingen Werkgever Minimale preventiemaatregelen Brandbestrijdingsdienst Maatregelen

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden

Arbeidsomstandigheden t b r o n s e k Arbeidsomstandigheden T Inleiding Wettelijke regels Veiligheid, gezondheid en welzijn Rechten en plichten Uitvoering arbobeleid Inleiding Johan ter Veer, administratief medewerker bij blikfabriek

Nadere informatie

Gedragscode. Inhoudsopgave RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4

Gedragscode. Inhoudsopgave RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 DOEL VAN DE MANUCHAR GEDRAGSCODE... 3 TOEPASSINGSGEBIED... 3 TOEZICHT OP DE NALEVING... 3 GEDRAGSCODE... 4 RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4 NALEVING

Nadere informatie

Copyright by Katoen Natie en by Dicky voor de illustraties. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Copyright by Katoen Natie en by Dicky voor de illustraties. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van The Safety Bible Copyright by Katoen Natie en by Dicky voor de illustraties. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke

Nadere informatie

VEILIGHEIDS- INFORMATIE- BLAD

VEILIGHEIDS- INFORMATIE- BLAD VEILIGHEIDS- INFORMATIE- BLAD COLORSIL VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1.- IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productbenaming: COLORSIL 1.2 Fabrikant: COSENTINO

Nadere informatie

Gedragscode leveranciers Beter Bed Holding NV

Gedragscode leveranciers Beter Bed Holding NV Gedragscode leveranciers Beter Bed Holding NV Versie 1.0 Inleiding Beter Bed 1 heeft als organisatie de verplichting op zich genomen om als verantwoordelijk lid van de maatschappij te handelen en in economisch,

Nadere informatie

Vervoer van gevaarlijke goederen, "Hazardous Goods" en "Hazardous Articles"

Vervoer van gevaarlijke goederen, Hazardous Goods en Hazardous Articles Vertaling ter informatie verstrekt - alleen de Franse en Engelse versies hebben een dwingend juridisch karakter. Vervoer van gevaarlijke goederen, "Hazardous Goods" en "Hazardous Articles" Dit beleid is

Nadere informatie

In deze bezoekersvoorwaarden worden aan de onderstaande termen de volgende betekenis toegekend:

In deze bezoekersvoorwaarden worden aan de onderstaande termen de volgende betekenis toegekend: ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN Service Bioscoop Zien B.V. Algemeen In deze bezoekersvoorwaarden worden aan de onderstaande termen de volgende betekenis toegekend: Service bioscoop Service Bioscoop Zien

Nadere informatie

Toolbox-meeting Gevaarlijke stoffen

Toolbox-meeting Gevaarlijke stoffen Toolbox-meeting Gevaarlijke stoffen Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Inleiding In het dagelijks leven kunnen we niet meer zonder chemische stoffen.

Nadere informatie

Hoofdstuk Paragraaf Eindterm Toetsterm 1. Wetgeving 1.5 Grondbeginselen arbeidstijdenwetgeving De kandidaat kan de doelstellingen van de

Hoofdstuk Paragraaf Eindterm Toetsterm 1. Wetgeving 1.5 Grondbeginselen arbeidstijdenwetgeving De kandidaat kan de doelstellingen van de Hoofdstuk Paragraaf Eindterm Toetsterm 1. Wetgeving 1.5 Grondbeginselen arbeidstijdenwetgeving 1.5.1 De kandidaat kan de doelstellingen van de wetgeving inzake arbeidstijden omschrijven 1.5.1.1 De kandidaat

Nadere informatie

Codex over het welzijn op het werk. Boek I.- Algemene beginselen. Titel 2. Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid

Codex over het welzijn op het werk. Boek I.- Algemene beginselen. Titel 2. Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid Codex over het welzijn op het werk Boek I.- Algemene beginselen Titel 2. Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid Omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn 89/391/EEG van de Raad

Nadere informatie

Richtlijn voor Aannemers

Richtlijn voor Aannemers INHOUDSTAFEL 1. Algemeen...2 1.1 Inleiding...2 1.2 Codes...2 1.3 Definities...2 2. Veiligheidsvoorschriften en algemene richtlijnen...3 3. Regels betreffende voedselveiligheid...5 4. Referenties...5 Opgesteld

Nadere informatie

Onthaal van nieuwe medewerkers

Onthaal van nieuwe medewerkers Onthaal van nieuwe medewerkers IVOC CHECKLIST VOOR DE WERKGEVER F030-5.0 1 Inhoud IVOC checklist Inlichtingen over de aanwerving pagina 3 Voorbereiding van het onthaal pagina 4 Dag van de aanwerving pagina

Nadere informatie

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs W E R K P O S T F I C H E In uitvoering van het KB van 03.05.1999 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk en de omzendbrief van 12.01.2004 betreffende het gezondheidstoezicht van stagiairs

Nadere informatie

R-zinnen en S-zinnen. R-zinnen... 2 Gecombineerde R-zinnen... 4 S-zinnen... 7 Gecombineerde S-zinnen... 9

R-zinnen en S-zinnen. R-zinnen... 2 Gecombineerde R-zinnen... 4 S-zinnen... 7 Gecombineerde S-zinnen... 9 -zinnen en S-zinnen Inhoud Pag. -zinnen... 2 Gecombineerde -zinnen... 4 S-zinnen... 7 Gecombineerde S-zinnen... 9 -zinnen (aanduiding bijzondere gevaren, isk-zinnen) -nummer Gevarenaanduiding 1 2 3 4 5

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Belangrijk: Lees deze instructies zorgvuldig voor u de heater in elkaar zet en gebruik neemt, en volg ze na.

Veiligheidsinstructies Belangrijk: Lees deze instructies zorgvuldig voor u de heater in elkaar zet en gebruik neemt, en volg ze na. Veiligheidsinstructies Belangrijk: Lees deze instructies zorgvuldig voor u de heater in elkaar zet en gebruik neemt, en volg ze na. Het niet opvolgen van de veiligheidsinstructies kan leiden tot ernstig

Nadere informatie

Bedrijfsreglement STC Groep B.V.

Bedrijfsreglement STC Groep B.V. Bedrijfsreglement STC Groep B.V. Welkom bij STC Groep B.V. Je gaat (hoogstwaarschijnlijk) binnenkort voor ons aan het werk. Voor je begint willen we je vragen aandacht te hebben voor de volgende afspraken

Nadere informatie

Verklaring omtrent de sociale rechten en de industriële betrekkingen bij LEONI

Verklaring omtrent de sociale rechten en de industriële betrekkingen bij LEONI Verklaring omtrent de sociale rechten en de industriële betrekkingen bij LEONI Preambule LEONI legt aan de hand van deze verklaring de principiële sociale rechten en beginselen vast. Deze vormen de basis

Nadere informatie

Welzijn en opleidingen

Welzijn en opleidingen Welzijn en opleidingen De wetgeving over het welzijn op het werk verplicht werkgevers de nodige maatregelen te nemen om het welzijn van de werknemers te bevorderen tijdens de uitvoering van hun werk. Een

Nadere informatie

MVO gedragscode gavilar B.V.

MVO gedragscode gavilar B.V. PAGINA 1 MVO gedragscode B.V. Documentgegevens Bedrijf Adres Opgesteld Gecontroleerd Akkoord : B.V. : Kamerlingh Onnesweg 63, 3316 GK Dordrecht : R. ten Hove : QHSE-coördinator : P. Klijs : Operations

Nadere informatie

Gedragsregels van GEA AG

Gedragsregels van GEA AG Gedragsregels van GEA AG Bochum 05.06.2003 Overeenkomst over de principes van sociale verantwoording / Gedragsregels van GEA AG Preambule GEA AG verklaart nadrukkelijk als wereldwijd actieve onderneming

Nadere informatie

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING.

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING. Productnaam: Mangaan Sulfaat Pagina 1 van 5 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING. Handelsnaam : Mangaansulfaat 31% Mn Gebruik : Industrieel. Bedrijfsnaam : Houweling

Nadere informatie

MSF Supply en AZG België zijn op zoek naar een. Preventieadviseur niveau 2 en facility officer (m/v)

MSF Supply en AZG België zijn op zoek naar een. Preventieadviseur niveau 2 en facility officer (m/v) MSF Supply en AZG België zijn op zoek naar een Preventieadviseur niveau 2 en facility officer (m/v) I. CONTEXT Artsen Zonder Grenzen is een onafhankelijke internationale humanitaire organisatie die medische

Nadere informatie

Toolbox-meeting veiligheids- & gezondheidssignalering

Toolbox-meeting veiligheids- & gezondheidssignalering Toolbox-meeting veiligheids- & gezondheidssignalering Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Toolbox-meeting: Veiligheids- & gezonheidssignalering

Nadere informatie

TITEL I TOEPASSINGSGEBIED

TITEL I TOEPASSINGSGEBIED 1/6 Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 maart 2014, gesloten in de schoot van het Paritair Comité voor het Glasbedrijf, betreffende de arbeids en loonvoorwaarden in 2013 en 2014 Artikel 1. TITEL I TOEPASSINGSGEBIED

Nadere informatie

NSG Group Gedragscode voor leveranciers

NSG Group Gedragscode voor leveranciers Inleiding NSG Group Gedragscode voor leveranciers Het doel van NSG Group is om op professioneel, juridisch en ethisch vlak de hoogst mogelijke wereldwijde reputatie te genieten voor de manier waarop wij

Nadere informatie

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs W E R K P O S T F I C H E In uitvoering van het KB van 03.05.1999 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk en de omzendbrief van 12.01.2004 betreffende het gezondheidstoezicht van stagiairs

Nadere informatie

VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER

VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER Wij zijn ervan overtuigd dat bedrijven alleen succesvol kunnen zijn in maatschappijen waarin mensenrechten beschermd en gerespecteerd worden. Wij erkennen

Nadere informatie

Arbeidsplaatsen Elektrische installaties - Algemeen. Infodocument

Arbeidsplaatsen Elektrische installaties - Algemeen. Infodocument Arbeidsplaatsen Elektrische installaties - Algemeen Infodocument Arbeidsplaatsen - Elektrische installaties - Algemeen Voor bepaalde oude elektrische installaties op de arbeidsplaatsen werden in 2008 minimum

Nadere informatie

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs W E R K P O S T F I C H E In uitvoering van het KB van 03.05.1999 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk en de omzendbrief van 12.01.2004 betreffende het gezondheidstoezicht van stagiairs

Nadere informatie

ZEG JA TEGEN DE BESCHERMING VAN KINDEREN!

ZEG JA TEGEN DE BESCHERMING VAN KINDEREN! Bijlage 4: Child Protection Policy Plan International ZEG JA TEGEN DE BESCHERMING VAN KINDEREN! WAAROM EEN KINDERBESCHERMINGSBELEID? Plan België streeft ernaar een wereld mee uit te bouwen waarin alle

Nadere informatie

Controle- en certificeringsreglement PROduCERT gecertificeerd Scharrelkippenvlees, versie 3, 21 januari 2014

Controle- en certificeringsreglement PROduCERT gecertificeerd Scharrelkippenvlees, versie 3, 21 januari 2014 Controle- en certificeringsreglement PROduCERT gecertificeerd Scharrelkippenvlees, versie, januari 0 Artikel Registratieverplichting Ieder bedrijf dat bij wege van bedrijf scharrelkippenvlees verhandelt

Nadere informatie

1. RISK & SAFETY ZINNEN

1. RISK & SAFETY ZINNEN 1. RISK & SAFETY ZINNEN Risico en Veiligheidszinnen op etiketten en veiligheidsbladen R-zinnen geven bijzondere gevaren (Risks) aan. S-zinnen geven veiligheidsaanbevelingen (Safety) aan. De zinnen zijn

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST - ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST - ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST - ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS Tussen de ondertekenden : En, De werkgever Inschrijving in het rijksregister onder het nummer : Nationaliteit : Arbeidskaart : Vrijgesteld Nodig 1

Nadere informatie

Bepalingen voor de opslag van gevaarlijke producten

Bepalingen voor de opslag van gevaarlijke producten Nieuwsbrief MilieuTechnologie, december 2000 (Kluwer, jaargang 7, nummer 11) Jan Gruwez & Stefaan Deboosere, TREVI nv Bepalingen voor de opslag van gevaarlijke producten Vorig jaar werden een aantal wijzigingen

Nadere informatie

Risico en Veiligheidszinnen op etiketten en veiligheidsbladen

Risico en Veiligheidszinnen op etiketten en veiligheidsbladen RISK & SAFETY ZINNEN Risico en Veiligheidszinnen op etiketten en veiligheidsbladen Laatste update: 11 maart 2003 Volgens het 'Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen', behorende bij

Nadere informatie

Duurzame overheidsopdrachten-fiche

Duurzame overheidsopdrachten-fiche Duurzame overheidsopdrachten-fiche Product / dienst Versie Datum Technieken voor de houtbescherming Geavanceerd & Basis December 2010 Toepassingsgebied Deze criteria gelden voor heteluchttechnieken om

Nadere informatie

Het Intern Noodplan. BrandPreventie-Dossier.be. Een praktische toelichting. Weet wat te doen bij brand!!

Het Intern Noodplan. BrandPreventie-Dossier.be. Een praktische toelichting. Weet wat te doen bij brand!! Het Intern Noodplan Een praktische toelichting BrandPreventie-Dossier.be Weet wat te doen bij brand!! KB28/03/2014 Inleiding tot het intern noodplan - Een praktische gids Er bestaat vaak nogal verwarring

Nadere informatie

Afdeling I. - Toepassingsgebied en definities

Afdeling I. - Toepassingsgebied en definities Koninklijk besluit van 4 december 2012 betreffende de minimale voorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties op arbeidsplaatsen (B.S. 21.12.2012) Afdeling I. - Toepassingsgebied en definities

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Vergunningverleners Een vergunningaanvraag mag niet in strijd zijn met EU-GHS. Het is daarom van belang dat u de bepalingen van EU-GHS kent en begrijpt. EU-GHS

Nadere informatie

Vopak Fundamentals on Safety

Vopak Fundamentals on Safety Vopak Fundamentals on Safety Inleiding Iedereen die op een Vopak-lokatie werkt moet aan het eind van de werkdag naar huis kunnen gaan zonder op enigerlei wijze schade ondervonden of veroorzaakt te hebben.

Nadere informatie

Voorlichting & Training. Gevaarlijke Stoffen

Voorlichting & Training. Gevaarlijke Stoffen Voorlichting & Training Gevaarlijke Stoffen Inleiding Introductie Leerdoelen Definities Blootstellingstandaard Besmetting & gezondheidseffecten Identificaties en etiketten Persoonlijke beschermingsmiddelen

Nadere informatie

Beleid tegen mensenhandel en slavernij

Beleid tegen mensenhandel en slavernij Beleid tegen mensenhandel en slavernij Inhoud Doel Bereik Beleidsverklaring onderzoek en naleving auditbeleid Verwante documenten en processen 2 B e l e i d t e g e n m e n s e n h a n d e l en s l a v

Nadere informatie

Adviesverlening & begeleiding Preventie en welzijn. Brand & evacuatie gebruikers gc Berkenhof 26.11.12

Adviesverlening & begeleiding Preventie en welzijn. Brand & evacuatie gebruikers gc Berkenhof 26.11.12 Adviesverlening & begeleiding Preventie en welzijn Brand & evacuatie gebruikers gc Berkenhof 26.11.12 Agenda Algemeen Vuurdriehoek Brand blussen? Handelingen bij brand Evacuatie van gebouwen Brand in België

Nadere informatie

Anheuser-Busch InBevs Wereldwijde Beleid inzake Verantwoorde Sourcing

Anheuser-Busch InBevs Wereldwijde Beleid inzake Verantwoorde Sourcing Anheuser-Busch InBevs Wereldwijde Beleid inzake Verantwoorde Sourcing Overzicht Wat en Waarom Dit Wereldwijde Beleid inzake Verantwoorde Sourcing (hierna Beleid ) is een uiteenzetting van Anheuser-Busch

Nadere informatie

April 2011. Gedragscode voor leveranciers

April 2011. Gedragscode voor leveranciers April 2011 Gedragscode voor leveranciers INLEIDING Het uitoefenen van commerciële activiteiten met inachtneming van hoge ethische normen, is voor Sodexo van essentieel belang. In dit opzicht hebben wij

Nadere informatie

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, l EGIRichtiijn 681360 c1 4-3 C14-3 Richtlijn inzake de opheffing van de beperkingen van de verplaatsing en het verblijf van de werknemers der Lid-Staten en van hun familie binnen de Gemeenschap [68/360/EEG)

Nadere informatie

We kennen de regels en procedures en volgen die op.

We kennen de regels en procedures en volgen die op. Voorwoord Inhoud Oiltanking streeft ernaar alle zakelijke activiteiten op een veilige en efficiënte manier uit te voeren. Wij hebben ons tot doel gesteld alle ongevallen, letsels en beroepsziekten te voorkomen

Nadere informatie

RISICOANALYSE DOC.NR.: A 8.6.2.1 STAGIAIRS

RISICOANALYSE DOC.NR.: A 8.6.2.1 STAGIAIRS RISICOANALYSE DOC.NR.: A 8.6.2.1 STAGIAIRS REVISIE: 3 in uitvoering van het K.B. van 02/06/2006 betreffende de bescherming van stagiairs. DATUM: 01/09/2015 PAGINA: 1 van 6 Plaats van tewerkstelling Onderneming

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan Bedrijfshulpverleningsplan voor de openbare apotheek te Datum opmaak: bijlage 8 61 Inhoud 1 Basisgegevens Apotheek Arts Ziekenhuis met EHBO-post Aanwezige bedrijfshulpverleners 2 Informatie/instructie

Nadere informatie

Infosessie bijscholing preventieadviseurs

Infosessie bijscholing preventieadviseurs Infosessie bijscholing preventieadviseurs Hoe stel ik mijn brandpreventiedossier samen? sept-okt 2016 Peter Coninckx Brandpreventiedossier: Wat? (art. 25) Brengt alle documenten samen m.b.t. brandpreventie

Nadere informatie

Veiligheid, gezondheid en welzijn op school. Onthaaldocument voor onderwijzend en ondersteunend personeel, stagiairs en interimarissen.

Veiligheid, gezondheid en welzijn op school. Onthaaldocument voor onderwijzend en ondersteunend personeel, stagiairs en interimarissen. Sint-Jan Berchmansinstituut Kleine Hemmenweg 4-4A 3520 Zonhoven Tel: 011/55 99 90 info@sjbzonhoven.be Veiligheid, gezondheid en welzijn op school Onthaaldocument voor onderwijzend en ondersteunend personeel,

Nadere informatie

Daarnaast zijn er ook S-zinnen; deze geven aanbevelingen voor het veilig werken met bepaalde stoffen. S staat hier voor Safety.

Daarnaast zijn er ook S-zinnen; deze geven aanbevelingen voor het veilig werken met bepaalde stoffen. S staat hier voor Safety. - en S-zinnen -zinnen zijn internationaal gestandaardiseerde risicobeschrijvingen die (indien van toepassing) dienen te worden aangebracht op verpakkingen van stoffen die bepaalde risico s met zich meebrengen.

Nadere informatie

Beschermingsmaatregelen bij het gebruik van ioniserende straling.

Beschermingsmaatregelen bij het gebruik van ioniserende straling. GEBRUIK VAN IONISERENDE STRALING. Blz. : 1 van 6 1. ONDERWERP Beschermingsmaatregelen bij het gebruik van ioniserende straling. 2. DOEL 2.1. Het vastleggen van de verantwoordelijkheden en het bepalen van

Nadere informatie

Manuchar Group Gedragscode

Manuchar Group Gedragscode Manuchar Group Gedragscode Datum op maak: 15th of Juni, 2016. Inhoudstafel Inleiding 3 Doel van de Manuchar Gedragscode 3 Toepassingsgebied 3 Toezicht op de naleving 3 Respect voor collega s, handelspartners

Nadere informatie

Code VINCI Leveranciers Global Performance Commitment

Code VINCI Leveranciers Global Performance Commitment Code VINCI Leveranciers Global Performance Commitment Contents P. 2 Introductie P. 2 VINCI s commitments P. 4 Leveranciers commitments P. 6 Implementatie 1 15 april 2012 Introductie Deze Code «Global Performance

Nadere informatie

Enkelvoudige R-zinnen 1 In droge toestand ontplofbaar 2 Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken.

Enkelvoudige R-zinnen 1 In droge toestand ontplofbaar 2 Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken. Enkelvoudige R-zinnen 1 In droge toestand ontplofbaar 2 Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken. 3 Ernstig ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken.

Nadere informatie

VOLTIJD BEROEPSOPLEIDING NL acc Europese Mobiliteitsovereenkomst Leerling/student van een land uit de Europese Unie country

VOLTIJD BEROEPSOPLEIDING NL acc Europese Mobiliteitsovereenkomst Leerling/student van een land uit de Europese Unie country VOLTIJD BEROEPSOPLEIDING NL acc Europese Mobiliteitsovereenkomst Leerling/student van een land uit de Europese Unie country Tussen voor beroepsopleiding van... Accreditatienr : indien relevant in rechte

Nadere informatie

Aan: FedEx Express België EU 300/2008 Terug te faxen naar: 02 752 76 20

Aan: FedEx Express België EU 300/2008 Terug te faxen naar: 02 752 76 20 FedEx Express U kunt Bijlage A gebruiken voor aanvullende klantnummers of bedrijfslocaties Aan: FedEx Express België EU 300/2008 Terug te faxen naar: 02 752 76 20 Vaste Afzender (Account Consignor) Verklaring

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE )

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE ) ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE ) Tussen Mevrouw/Meneer... optredend als gevolmachtigde van de werkgever... straat... nr.... post nr.... plaats... en Mevrouw/Meneer...... straat...

Nadere informatie

A7-0319/ Voorstel voor een richtlijn (COM(2013)0102 C7-0047/ /0062(COD)) Door de Commissie voorgestelde tekst

A7-0319/ Voorstel voor een richtlijn (COM(2013)0102 C7-0047/ /0062(COD)) Door de Commissie voorgestelde tekst 31.1.2014 A7-0319/ 001-019 AMENDEMENTEN 001-019 ingediend door de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken Verslag Sari Essayah Indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels A7-0319/2013

Nadere informatie

Veiligheid. voor alles

Veiligheid. voor alles Veiligheid voor alles Voor BASF Nederland, locatie De Meern betekent veiligheid: alles in het werk stellen om te voorkomen dat er iets mis gaat. In deze brochure leest u hoe we dat doen. Veiligheid is

Nadere informatie

Codex over het welzijn op het werk. Boek III.- Arbeidsplaatsen. Titel 2. Elektrische installaties

Codex over het welzijn op het werk. Boek III.- Arbeidsplaatsen. Titel 2. Elektrische installaties Codex over het welzijn op het werk Boek III.- Arbeidsplaatsen Titel 2. Elektrische installaties Hoofdstuk I.- Toepassingsgebied en definities Art. III.2-1.- Deze titel is van toepassing op de elektrische

Nadere informatie

Inhoudsopgave TITEL II: ORGANISATORISCHE STRUCTUREN TITEL I: ALGEMENE BEGINSELEN. HOOFDSTUK I: Welzijnswet werknemers

Inhoudsopgave TITEL II: ORGANISATORISCHE STRUCTUREN TITEL I: ALGEMENE BEGINSELEN. HOOFDSTUK I: Welzijnswet werknemers WelzijnWerk.book Page i Tuesday, August 12, 2008 4:36 PM TITEL I: ALGEMENE BEGINSELEN HOOFDSTUK I: Welzijnswet werknemers Wet 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering

Nadere informatie

Welke taken zijn voor het uitzendkantoor?

Welke taken zijn voor het uitzendkantoor? jobstudenten Inhoud 1. Kanttekeningen bij presentatie PI : samenvatting wie doet wat? Fg is dubbel zo hoog dan het nationaal gemiddelde 2. Jongeren op het werk 3. Risico-analyse 4. Verboden werkzaamheden

Nadere informatie

EU-GHS: nieuwe regels over etikettering en indelen van gevaarlijke stoffen

EU-GHS: nieuwe regels over etikettering en indelen van gevaarlijke stoffen Verordening (EG) Nr. 1272/2008 over de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels 1 geldt vanaf 20 januari 2009. De verordening in Nederland aangeduid als EU-GHS introduceert nieuwe regels

Nadere informatie

Eerste hulp op het werk

Eerste hulp op het werk Eerste hulp op het werk De regelgeving in de praktijk IDEWE 1 Vragen: Is/wordt de eerste hulp in uw (aangesloten) onderneming goed geregeld/uitgevoerd/opgevolgd? IDEWE 2 Vragen: Is/wordt de eerste hulp

Nadere informatie

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten: R-zinnen

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten: R-zinnen 1 van 8 Rzinnen & S zinnen Datum: 18032013 Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten: Rzinnen R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 10 R 11 R 12 R 14 R 15 R 16 R 17

Nadere informatie

WERKEN IN BESLOTEN RUIMTEN BRON: ARBOUW

WERKEN IN BESLOTEN RUIMTEN BRON: ARBOUW WERKEN IN BESLOTEN RUIMTEN BRON: ARBOUW Inleiding Werken in besloten ruimten brengt specifieke risico s voor de veiligheid en gezondheid met zich mee. Er is kans op dodelijke ongevallen, verwondingen en

Nadere informatie

Bescherming van werknemers tegen blootstelling aan kankerverwekkende agentia.

Bescherming van werknemers tegen blootstelling aan kankerverwekkende agentia. Bescherming van werknemers tegen blootstelling aan kankerverwekkende agentia. Linda Wouters Afdeling van de normen over het welzijn op het werk Algemene Directie Humanisering van de Arbeid FOD Werkgelegenheid,

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen.

Omzendbrief met betrekking tot materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen. Referentie PCCB/S3/CDP/5200333 Datum

Nadere informatie

Mededeling betreffende het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende de normen voor de preventie van brand in de mini-crèches

Mededeling betreffende het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende de normen voor de preventie van brand in de mini-crèches II. 12 BV MC Mededeling betreffende het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende de normen voor de preventie van brand in de mini-crèches Laatste versie: 18 augustus 2005 De Vlaamse

Nadere informatie

Codex over het welzijn op het werk. Boek IX.- Collectieve bescherming en individuele uitrusting. Titel 1. Collectieve beschermingsmiddelen

Codex over het welzijn op het werk. Boek IX.- Collectieve bescherming en individuele uitrusting. Titel 1. Collectieve beschermingsmiddelen Codex over het welzijn op het werk Boek IX.- Collectieve bescherming en individuele uitrusting Titel 1. Collectieve beschermingsmiddelen Hoofdstuk I.- Algemene bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen

Nadere informatie

EXPLOSIEVEILIGHEIDSDOCUMENT Beoordeling van explosiegevaren door gas en damp van binnen arbeidsplaatsen

EXPLOSIEVEILIGHEIDSDOCUMENT Beoordeling van explosiegevaren door gas en damp van binnen arbeidsplaatsen Explosiegevaarlijke ruimte: Arbeidsplaats: Beschrijving van gas en/of damp Veiligheidsinformatieblad aanwezig (1) Vlampunt Vlampunt beneden 21 C Vlampunt boven 21 C Beschrijving van de installatie (2)

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN ONDERAANNEMING

OVEREENKOMST VAN ONDERAANNEMING OVEREENKOMST VAN ONDERAANNEMING Onderaannemer Zonder Personeel/ZZP Contractnummer: A. Partijen Ondergetekenden: 1. naam: straat/postbus: postcode: plaats: telefoonnummer: hierna te noemen: de aannemer;

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (B.S

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (B.S Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (B.S. 31.3.1998) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende

Nadere informatie

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van papier

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van papier Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht 1420300 Terugwinning van papier Premie voor ploegenarbeid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van

Nadere informatie