Centrale stofzuigsystemen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Centrale stofzuigsystemen"

Transcriptie

1 - Centrale stofzuigsystemen NSTALLATE HANDLEDNG CE Leest u voordat u begint met het installeren van uw EASY-FLO centraal stofzuigsysteem de installatie handleiding door, De goede werking van een centraal stofzuigsysteem is afhankelijk van het op de juiste manier installeren van alle onderdelen Voor vragen enlof technische infonnatie kunt tijdens kantooruren bellen, u wordt dan met een van onze adviseurs in verbinding gebracht, telefoonnummer

2 PLA G De eerste stap is het bepalen van een geschikte plaats voor de centrale stofzuigunit. deale plaatsen om de centrale stofzuigunit te monteren zijn een kelder, garage, berging, zolder, CV ruimte, ruime kast, technische ruimte, wasruimte of magazijn. De ruimte dient goed geventileerd alsmede vorst- en vochtvrij te zijn en te beschikken over een stevige wand. De lengte van de slang bedraagt naar keuze 9 of 15 meter, en kan desgewenst eenvoudig korter worden gemaakt. Afhankelijk van de gekozen slanglengte kunt u bepalen of alle ruimtes bereikbaar zijn. De keuze voor een bepaalde slanglengte verschilt per persoon en per toepassing, maar is gewoonlijk. 9 meter, exclusief de steel. Kast!L.J s. "- ~ <;... 00ucN De derde stap is het plannen van het leidingtracé. deaal bij bestaande bouw zijn kruipruimtes, kasten, leidingkokers, meterkasten, systeemplafonds, houten vloeren, systeemwanden, etc. Bij nieuwbouw kunnen de horizontale leidingen ook weggewerkt worden in het zandbed onder de vloer, hoog in de kruipruimte, in het ruwe beton of in een minimaal 7 cm dikke afwerkvloer. Figuur 1 SWpbme< B.1Dt! " "e' + e c. ",. J, " De tweede stap is het plannen van de inbouw stofzuigcontacten. Hierbij spelen gemak en bereikbaarheid een grote rol. Om deze redenen kunnen de stofzuigcontacten het best geplaatst worden bij een deur, onderaan een trap, op een gang of overloop en in het portaal. De in te bouwen stofzuigcontacten kunnen zowel in de wand als in de vloer worden gemonteerd. Voor een garage, kelder, berging, zolder, magazijn e.d. zijn speciale opbouw stofzuigcontacten verkrijgbaar. Figuur 2

3 MONTAGE HET EASY-FLO BUSSYTEEM: Het beste resultaat bereikt u door toepassing van het originele door VERHELST trading en door EASY-FLO dealers geleverde buissyteem. n tegenstelling tot "gewone- PVC afvoerbuis is deze buis speciaal gefabriceerd voor centrale stofzuigsystemen en is naadloos te verbinden met bochten en aansluitstukken. Tevens is de EASY-FLO buis antistatisch, (wat niet wil zeggen dat de buis in het geheel niet statisch ls.) En door de lage luchtweerstand is de kans op een verstopping minimaal. figuur 4 <= KBr-+-B--F..~ [F----t ~ Figuur Figuur 5

4 VERBNDNGEN: De zuigbuis haaks inkorten (bij voorkeur met een buizensnijder) en goed uitbramen., T --stuk <45graden horizontu.l Figuur 7 Om te voorkomen dat de pvc lijm in de zuigbuis terecht komt brengt u uitsluitend lijm aan op de buitenzijde van de zulçbuls en niet aan de binnenzijde van de hulpstukken. " oc:hl 45 g~den mof 'lp;' ~--- 8oc:h ~ grod.n mof' mo' Figuur 9 STJGLEDNGEN: Figuur 8 Aneen njm op de buil aanbrengen Stijgleidingen kunnen worden gemaakt midden in een steense muur, in een holle wand, een leidinqkoker, een spouwmuur (denk aan de isolatie), in een kastruimte of gewoon in het zicht. Om scheurvorming te voorkomen mogen stijgleidingen nooit gemaakt worden in een halfsteense muur. AFTAKKNGEN VAN DE ZUGBUS: Teneinde de totale leidinglengte zo kort mogelijk te houden monteert u eerst de hoofdleiding, welke de centrale stofzuigunit verbindt met het verst verwijderde stofzuigcontact. Vervolgens maakt u de aftakkingen naar de overige stofzuigcontacten. Het is aan te bevelen de aftakkingen aan de bovenkant of aan de zijkant van de hoofdleiding te maken, en dus niet aan de onderkant. Dit om te voorkomen dat zwaarder vuil terugvalt in de leidingen.

5 AFDOPPEN: Dop de zuigbuis tijdens de montage af zodat er geen grof. vuil, water, cement, beton en dergelijke in de zuigbuis terecht kunnen komen. Zuigbuis die onder de begane-grondvloer in het zandbed wordt gemonteerd dient aan de funderingsbalken bevestigd te worden om schade bij het aanwerken enof storten te voorkomen. AtNerkv1o~r ( Speciedeks.l -- r :. Beton Zandbed J.. ':. \.. ;.. : i ( '\ l J,..'... : P. ir.. ~.. i..'.' : ~ '. i.. '. ~ '. ~.' ró:.:',f~iiadt:: :. ~ -:.!~.. 4::::~::.:~.:..~::. Figuur 12 Figuur 10 SOLATE: BEVESTGEN: Bevestig de zuigbuis om de 1'2 meter met 50 mm zadels of beugels. ndien er gevaar voor condensvorming bestaat ( bijvoorbeeld omdat de zuigbuis buiten ingegraven wordt) dient deze goed te worden geïsoleerd. ~ Bevestiglngmdel Bevestigingsbeugel Rguur 11

6 HET MONTEREN VAN DE NBOUW STOFZUGCON- TACTEN BJ NEUWBOUW: VERLENGPJPJES: Desgewenst kunt u gebruik maken van originele verlengpijpjes om de afstand te overbruggen tussen de te diep geplaatste inbouwmaterialen en het stofzuigcontact. Figuur 19 Na de afwerking van de wand of vloer (dus na het aanbrengen van het behang, stucwerk, etc.) verwijdert u het tijdelijke afdekplaatje en kunt u het inbouw stofzuigcontact eenvoudig vastschroeven in de voorgemonteerde schroefgaten in de montageplaat. Verbind nu ook de 24 Volt signaalkabel. Figuur 21 BJZONDERE STUATES: Bij holle wanden kunt u de montageplaat als verstevigingsplaat gebruiken. Wand ".. " Haakse ftenskoppoling ElednJ bul. Monlageplaat ". ~ Stofzuigcontact Figuur 22 Bij spouwmuren kunt u de zuigbuis ook in de spouw verwerken. " Figuur 20 Belangrijk is dat bij een niet-vlakke ondergrond (bijvoorbeeld bij schoon metselwerk) het stofzuigcontact niet verwrongen wordt door te strak aangedraaide schroeven. '...'..:...'.... Stofzulgoontacl bevuljgen met " s.chroeven.. : '. 1 ~ -:.._ -:.. ~..... Figuur 23

7 Bij schoon metselwerk de zuigbuis, de inbouwmaterialen en de electrapijp ten behoeve van de 24 Volt stuurstroom meteen inmetselen. Bij instorten in het beton de inbouwmaterialen als inbouwdoos bevestigen aan de binnenzijde van de bekisting. Schroef de 4 bevestigingsschroeven op voorhand in de montageplaat, en zaag het handgreepje op het zwarte afdekplaatje af. Bevestig aan de 50 mm zuigbuis een loze electraleiding voor de naderhand te monteren 24 Volt signaalkabel, en zie er op toe dat het beton niet in de inbouwdoos kan komen. ELECTRSCHE VOORZENNGEN: Bij installaties die functioneren volgens het pnncipe "slang erin, stofzuiger aan" zijn de inbouw stofzuigcontacten voorzien van een micro-switch die de centrale stofzuigunit automatisch inschakelt bij het inpluggen van de slang in het stofzuigcontact. HET MONTEREN VAN DE NBOUW STOFZUGCON- TACTEN N BESTAANDE BOUW: Na het boren van een (maximaal 70 mm) sparing in de bestaande muur of vloer bevestigt u het inbouw stofzuigcontact met behulp van het koppelstuk VT129 Schroef het inbouw stofzuigcontact vast op de wand of vloer en verbind gelijktijdig de 24 Volt signaalkabel. Figuur 26 - Bij installaties die voorzien zijn van een aanuit schakelaar op het handvat van de slang zijn de inbouw stofzuigcontacten voorzien van 2 contactpunten (pin-jacks). n beide gevallen dienen de stofzuigcontacten middels een zwakstroom kabel (2 x 0,8 mm) parallel geschakeld met de centrale stofzuigunit verbonden te worden. =) Figuur 24 HET MONTEREN VAN DE OPBOUW STOFZ~GCON- TACTEN: Een opbouw stofzuigcontact wordt rechtstreeks op de zuigbuis bevestigd Rguur25 - -~:-::-::~: -:-::~::~ Opbouw stofzuigcontad}15()poouowrnet2~'yol~ ~:~:t-rn-::::~.' -.: -- -f. ~:~~- - ~~El- Figuur 27 Het uiteinde van de zwakstroomkabel wordt aan de centrale stofzuigunit bevestigd en wordt meegevoerd aan de buitenzijde van de 50 mm zuigbuis naar de diverse stofzuigcontacten. Laat tijdens de montage bij elk stofzuigcontact 15 à 20 cm zwakstroomkabel uitsteken. Geadviseerd wordt om de zwakstroomkabel in een separate electrabuis te monteren, in ieder geval op die plaatsen die na de oplevering van de installatie niet meer bereikbaar zijn zoals gemetselde wanden, betonnen vloeren, etc. Ook de lasverbindingen in de zwakstroomkabel dienen naderhand bereikbaar te zijn, zodat bij een eventuele storing de zwakstroomkabel eenvoudig gerepareerd of vervangen kan worden. De transformator en het relais zijn reeds in de centrale stofzuigunit ingebouwd, evenals een thermische beveiliging die de stofzuigunit automatisch uitschakelt in geval van oververhittina.

8 MONTAGESET VOOR ZUGKONTAKT (NEUWBOUW) Bij nieuwbouw heeft de set inbouwmaterialen, bestaande uit een korte 90 graden bocht VT141, een bevestigings-. plaatje VT127 en een stucdeksel VT128, de functie van een inbouwdoos, de set kan tijdens de ruwbouwfase worden gemonteerd.de bevestigingsplaat moet uiteindelijk 10 mm verdiept in de AFGEWERKTE wand komen te zitten. dit betekend dat waneer de wand wordt afgewerkt met een stuclaag (meestal 1Omm) de bevestigingsplaat op de NET afgewerkte wand kan worden gemonteerd, het op de bevestigingsplaat gemonteerde stucdeksel ( die even als de stuclaag 1Omm dik is )zorgt ervoor dat de later aangebrachte stuclaag niet over de bevestigingsplaat word heengesmeerd. Bij een wand die NET met een stuclaag van 10 mm wordt.afgewerkt moet de bevestigingsplaat 10 mm verdiept in de wand worden gemonteerd, wel is het handig om in dat geval het stucdeksel vooraf op de bevestigingsplaat te monteren. n de afwerkfase kan het stucdeksel worden verwijderd en het zuigkontakt worden gemonteerd. Voor verdere informatie zie "nbouwdiepte" Figuur 15 (Tijdenjk) afdekplaaije i ; Schroeven 2X :! Figuur 14

9 NBOUWDEPTE: Zorg er altijd voor dat de voorzijde van het afdekplaatje gelijk komt met de oppervlakte van de wand, resp. van de vloer. Alleen het handgreepje mag uitsteken. De montageplaat wordt daarmee vanzelf op 1 cm. diepte bevestigd, hetgeen noodzakelijk is voor de later weg te werken schakelaar en zwakstroombekabeling.. NFREZEN: Bij bestaande wanden of bij achteraf inbouwen van het zuigkontakt, dient er een sleuf gefreesd te worden. Bij infrezen maakt u een verticale sleuf van 55mm breed (niet breder!) en 85 mm diep. --;-_J"-J Wand 4 d :,r., j....-'h-+-- Electrabuis ' Handgreepje -- ' ' -: -- Figuur 17,J.~--4l~a~ l,?0mm Tijdelijk afdekplaatje ( ), :.' 4~-_-<J9 Rguur 18 n geval van twijfel de set inbouwmaterialen altijd dieper in de wand of vloer monteren. Na plaatsing van de zuigbuis en de inbouwmaterialen de wand of vloer aanwerken.

10 HET MONTEREN VAN DE EASY-FLO STOFZUJGUNT : Schroef de bevestigingsbeugel tegen de muur. Laat de centrale stofzuigunit in de bevestigingsbeugel zakken en lijm de aan- en afvoerleidingen vast. De aansluitingen alsmede de maatvoering verschillen per stofzuigunit, en kunnen wezenlijk afwijken van de in deze handleiding opgenomen principeschetsen. Daarom wordt elke stofzuigunit geleverd met een gedetailleerde schets, waarop alle relevante informatie is verwerkt. De schets kan op verzoek voorafgaand aan de levering worden toegezonden. Bevestigingsbeugel 1 " 10 Plug (4 " " ) c' Figuur 29 Figuur 28 -,fit: '- Revebing Houtdraadbout - Door het dak. Hierbij maakt u gebruik van een dakdoorvoer, met een doorstroomopening van minimaal 50 mm bij een stofzuigunit met een enkele motor, resp. 75 mm bij een stofzuigunit met een dubbele motor. RETOURLUCHT: De retourlucht kan op 4 verschillende manieren worden afgevoerd:. Door de buitengevef Hierbij plaatst u om regeninslag te voorkomen op de gevel een uitblaasrooster de begane-grondvloer. op + 30 cm ten opzichte van Via het uitblaasrooster worden de laatste stofrestjes naar buiten geblazen. Om deze reden is het aan te bevelen het uitblaasrooster op een onopvallende plaats te monteren, en niet op of in de nabijheid van een balkon, terras, voordeur, openslaand venster, enz. Figuur 30

11 - Naar de kruipruimte. LENGTE VAN DE LUCHTAFVOERLEDNG De lengte van een luchtafvoerleiding mag maximaal 6 meter bedragen. \ \ Luchlafvoerleiding \ maximaal 6 meter ) l ~ W L!.J! Stofaanveet. Rguur32 GELUDDEMPER: ~iguur31 Dit is mogelijk indien er sprake is van een betonnen begane-grondvloer bij een kruipruimte die ruim, droog en goed geventileerd is. Een geluiddemper is meestal niet nodig. Door gebruik te maken van een geluiddemper, die horizontaalof verticaal in de luchtafvoerleiding verlijmd wordt, wordt het geluid buiten het pand met 60% gereduceerd. Plaats de geluiddemper zo dicht mogelijk bij de doorvoer naar buiten. - n de ruimte zelf. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een absoluutfilter. Overleg vooraf met de importeur alvorens tot deze toepassinq' over te gaan. l Geluiddemper C"; ;.,.,

Over spanning en vermogen Meterkast Zekeringen

Over spanning en vermogen Meterkast Zekeringen Kluswijzer Elektra Zelf werken met elektriciteit hoeft geen probleem te zijn. Deze Kluswijzer geeft uitleg over de basisprincipes van elektriciteit binnen en buiten en beschrijft stap-voor-stap een aantal

Nadere informatie

ISOLATIE GIDS WAAROM ISOLEREN?

ISOLATIE GIDS WAAROM ISOLEREN? ISOLATIE GIDS Wij helpen u graag op weg! De juiste hoeveelheden en prijs berekenen wij graag voor u! WAAROM ISOLEREN? F Lagere energiefactuur F Betaalbaar dankzij subsidies F Een meerwaarde voor je woning

Nadere informatie

Elektriciteit binnen. Nummer 05

Elektriciteit binnen. Nummer 05 Nummer 05 Art.nr. 919551 In deze KlusZo Elektriciteit Binnen beschrijven we stapsgewijs waar u allemaal rekening mee moet houden als u elektriciteitsleidingen gaat aanleggen. In deze KlusZo vertellen we

Nadere informatie

Hang de bovenkasten op

Hang de bovenkasten op 1 Hang de bovenkasten op Het is in de meeste keukens het makkelijkst om te beginnen met de installatie van de bovenkasten. Dan staan er geen onderkasten in de weg en heb je meer vloerruimte om bijvoorbeeld

Nadere informatie

Installatie-/gebruiksvoorschrift

Installatie-/gebruiksvoorschrift Installatie-/gebruiksvoorschrift Product Heat Pure Productgroep Houtgestookte liftdeurhaarden Toepassing Open en gesloten Modellen 45, 60, 65 3Z, 70, 71, 85, 90R, 90L, 100, 105, 105 T, 110, 120 Versie

Nadere informatie

1.Een bestaande buitenmuur isoleren aan de... 2 binnenzijde. 2. Een bestaand hellend dak isoleren... 5

1.Een bestaande buitenmuur isoleren aan de... 2 binnenzijde. 2. Een bestaand hellend dak isoleren... 5 p. 1 Inleiding Zelf isoleren is niet altijd even gemakkelijk. Dak- muur- en vloerisolatie moeten immers perfect op elkaar aansluiten. Zo vermijd je koudebruggen, plaatsen die minder goed of niet geïsoleerd

Nadere informatie

Vocht & ventilatie. Kluswijzer

Vocht & ventilatie. Kluswijzer Kluswijzer Vocht & ventilatie In deze Kluswijzer wordt beschreven waar vocht vandaan komt, hoe je het kunt voorkomen en hoe je vochtproblemen kunt bestrijden. Vocht Vocht in negatieve zin is een verzamelterm

Nadere informatie

Installatie handleiding

Installatie handleiding Installatie handleiding Inhoud 1 Definities... 2 2 Voordat u begint... 3 2.1 Instructies en bepalingen... 3 2.1.1 Installatie door bevoegde vakmensen.... 3 2.1.2 Veel voorkomend gereedschap... 3 2.1.3

Nadere informatie

Leven is buiten, buiten is megawood. BOUW- HANDLEIDING. Montagevideo s op www.megawood.com/nl/videos

Leven is buiten, buiten is megawood. BOUW- HANDLEIDING. Montagevideo s op www.megawood.com/nl/videos 2014 Leven is buiten, buiten is megawood. BOUW- HANDLEDNG Montagevideo s op www.megawood.com/nl/videos NHOUDSOPGAVE NHOUD Met megawood de natuur verkennen en ervan leren. Zo ontstaat een bijzonder materiaal

Nadere informatie

Bewonershandleiding renovatie Berkdijk

Bewonershandleiding renovatie Berkdijk Bewonershandleiding renovatie Berkdijk Hierbij treft u gerangschikt op onderwerp belangrijke informatie over uw gerenoveerde woning. Wij wensen u heel veel woonplezier in uw woning. 1 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

inhoud Een uitgave van Intech Klimaat & Sanitair en OTIB november 2009 Aansluiten splitunit airco Otib-nieuws Cursussen

inhoud Een uitgave van Intech Klimaat & Sanitair en OTIB november 2009 Aansluiten splitunit airco Otib-nieuws Cursussen Katern voor scholing, her- en bijscholing 21 inhoud 1 Aansluiten splitunit airco 5 Otib-nieuws 5 Cursussen Een uitgave van Intech Klimaat & Sanitair en OTIB november 2009 Aansluiten splitunit airco Koelinstallaties

Nadere informatie

Hofstra Hulshof Bouw b.v. Nieuw Buinen. Gebruik en onderhoud van het bouwwerk

Hofstra Hulshof Bouw b.v. Nieuw Buinen. Gebruik en onderhoud van het bouwwerk Hofstra Hulshof Bouw b.v. Noorderdiep 126a 9521 BG telefoon (0599) 21 29 77 fax (0599) 21 23 09 E-mail: info@hofstrahulshof.nl website: www.hofstrahulshof.nl Rabobank 3112.07.820 k.v.k. meppel 04065540

Nadere informatie

HANDBOEK VOOR INSTALLATEURS

HANDBOEK VOOR INSTALLATEURS HANDBOEK VOOR INSTALLATEURS Handboek voor de installatie van VELUX dakvensters handboek voor de verwerkers van VELUX daglichtsystemen Voorwoord Inhoud Dit handboek is bedoeld voor de verwerkers van VELUX

Nadere informatie

VILLA- EN WONINGBOUW HOUTSKELETBOUW

VILLA- EN WONINGBOUW HOUTSKELETBOUW VILLA- EN WONINGBOUW HOUTSKELETBOUW TECHNISCHE OMSCHRIJVING BELGIË LIVINGWOOD BOUWBEDRIJVEN NV CONTACT GSM CONFORM EPB - REGELGEVING E MAIL VERSIE OFFERTE GEBASEERD OP HET SCHETSONTWERP IN BIJLAGE WEBSITE

Nadere informatie

LEGINSTRUCTIE UNICLIC NOBLESSE

LEGINSTRUCTIE UNICLIC NOBLESSE LEGINSTRUCTIE UNICLIC NOBLESSE 1) Algemeen Uniclic is een revolutionair systeem voor het plaatsen van laminaatvloer zonder het gebruik van lijm. Dankzij de ingenieuze vorm van tand en groef klikken de

Nadere informatie

Montage. handleiding. Maak de verpakking(en) per meubel open en sorteer de onderdelen. In de verpakking vindt u:

Montage. handleiding. Maak de verpakking(en) per meubel open en sorteer de onderdelen. In de verpakking vindt u: Montage handleiding Verpakking Naast de referentie van het meubel staat soms nog een getal op het verpakkingslabel. Dit betekent dat het gaat om één meubel wat is verpakt in meerdere pakketten, tezamen

Nadere informatie

DRAINAGE INFORMATIE OVER AANLEG EN ONDERHOUD VAN DRAINAGE

DRAINAGE INFORMATIE OVER AANLEG EN ONDERHOUD VAN DRAINAGE DRAINAGE INFORMATIE OVER AANLEG EN ONDERHOUD VAN DRAINAGE 2 INLEIDING Heeft u water in uw kruipruimte of een te natte tuin en heeft u geen last van lekkages of verstoppingen in uw hemelwaterafvoer? Dan

Nadere informatie

BEDIENINGS EN INSTALLATIE VOORSCHRIFTEN CLASSIC FIRE. Schoorsteen en Concentrische aansluiting Modellen: Brookfield S/CC Coventry S/CC Beverly S/CC

BEDIENINGS EN INSTALLATIE VOORSCHRIFTEN CLASSIC FIRE. Schoorsteen en Concentrische aansluiting Modellen: Brookfield S/CC Coventry S/CC Beverly S/CC Pag.1 BEDIENINGS EN INSTALLATIE VOORSCHRIFTEN CLASSIC FIRE Schoorsteen en Concentrische aansluiting Modellen: Brookfield S/CC Coventry S/CC Beverly S/CC Brookfield Coventry Beverly Pag.2 Inleiding INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

GOYA BRIELS DALI - PETRI - CONSTANT GASHAARD ZONDER AFVOER INSTALLATIE-, GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES

GOYA BRIELS DALI - PETRI - CONSTANT GASHAARD ZONDER AFVOER INSTALLATIE-, GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES Element4 B.V. Postbus 22 8530 AA Lemmer Nederland GOYA BRIELS DALI - PETRI - CONSTANT GASHAARD ZONDER AFVOER INSTALLATIE-, GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES Deze instructies moeten door de gebruiker bewaard

Nadere informatie

Daktechniek Dakpannen uit klei en beton Technische documentatie

Daktechniek Dakpannen uit klei en beton Technische documentatie Daktechniek Dakpannen uit klei en beton Technische documentatie www.monier.be 1 daktechniek en verwerkingsvoorschriften Hoofdstuk 1 Daktechniek en verwerkingsvoorschriften Algemeen TECHNISCHE VOORLICHTINGEN

Nadere informatie

Montage / Gebruikers- handleiding Rolluiken

Montage / Gebruikers- handleiding Rolluiken Montage / Gebruikers- handleiding Rolluiken Bestel-zonwering.nl Montagehandleiding Rolluiken versie 2014 1 Montage Handleiding Rolluiken De montage van dit product moet worden uitgevoerd door een vakman.

Nadere informatie

Wooninformatie ééngezinswoningen Olykampen Raalte 2014 2

Wooninformatie ééngezinswoningen Olykampen Raalte 2014 2 Gebruikershandleiding ééngezinswoningen Olykampen naar aanleiding van uitgevoerd Groot Onderhoud in 2014 Wooninformatie ééngezinswoningen Olykampen Raalte 2014 2 Raalte, 16 april 2014 Geachte heer, mevrouw,

Nadere informatie

5 5. PRODUCTEN 2 BINNENSPOUWBLAOEN/WANOEN/TOPPEN. mm mm mm mm mm mm mm ALGEMEEN REGELGEVING

5 5. PRODUCTEN 2 BINNENSPOUWBLAOEN/WANOEN/TOPPEN. mm mm mm mm mm mm mm ALGEMEEN REGELGEVING . PRODUCTEN 2 BINNENSPOUWBLAOEN/WANOEN/TOPPEN ALGEMEEN REGELGEVING Geprefabriceerde betonnen binnenspouwbladen, wanden en toppen worden op ruime schaal in de hedendaagse woningbouw toegepast. De elementen

Nadere informatie

daktechniek MORE POWER TO YOUR ROOF MONIER-TH/09-10/-3

daktechniek MORE POWER TO YOUR ROOF MONIER-TH/09-10/-3 daktechniek MORE POWER TO YOUR ROOF MONIER-TH/09-10/-3 267 TechnIsch handboek 8 daktechniek 8.1. Daktechniek beton- en keramische dakpannen Algemeen Procescertificaat Draagconstructie en dakbeschot De

Nadere informatie

Zelf een Red Special bouwen?

Zelf een Red Special bouwen? Zelf een Red Special bouwen? Door René, Gitaar in Tune Hints, tips, mogelijkheden, moeilijkheden Revisie 1.2, datum 7 mei 2005 Zelf een Red Special bouwen? www.gitaar-in-tune.nl Pagina 1 van 36 Voorwoord

Nadere informatie

QUICKSCAN ENERGIEBESPARING

QUICKSCAN ENERGIEBESPARING QUICKSCAN ENERGIEBESPARING Dit document wordt u aangeboden door de gemeente Wormerland en Produbo. Contactpersoon: Ruud Kos Ruud@produbo.nl 0641862826 INHOUDSOPGAVE 1. Intro... 3 2. uitgangspunten... 3

Nadere informatie

Split-Unit Airconditioner GEBRUIKSAANWIJZING. Model: HSW25-6CREN HSW35-6AREN voor EASY CONNECT en EXCELLENT

Split-Unit Airconditioner GEBRUIKSAANWIJZING. Model: HSW25-6CREN HSW35-6AREN voor EASY CONNECT en EXCELLENT Split-Unit Airconditioner GEBRUIKSAANWIJZING Model: HSW25-6CREN HSW35-6AREN voor EASY CONNECT en EXCELLENT Inhoudsopgave Airconditioner: algemene informatie...2 Veiligheidsvoorschriften...3 Benaming van

Nadere informatie

De vloersystemen van Dycore Een vloeroplossing voor elk project

De vloersystemen van Dycore Een vloeroplossing voor elk project De vloersystemen van Dycore Een vloeroplossing voor elk project EEN VLOEROPLOSSING VOOR ELK PROJECT Inhoudsopgave CRH Structural...4 Dycore Systeemvloeren voor elk project...5 Verschillende vloereigenschappen...6

Nadere informatie

INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q. airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem

INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q. airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem 2 HARTELIJK DANK Hartelijk dank dat u voor deze EUROM airconditioner gekozen hebt: u

Nadere informatie

Gebruikers- en installatie handleiding (NL/BE) Gebruikers- en installatie handleiding (NL/BE) Trisore 140, Bidore 140, Modore 140,

Gebruikers- en installatie handleiding (NL/BE) Gebruikers- en installatie handleiding (NL/BE) Trisore 140, Bidore 140, Modore 140, Gebruikers- en installatie handleiding (NL/BE) Gebruikers- en installatie handleiding (NL/BE) Trisore 140, Bidore 140, Modore 140, Trisore Trisore 140, 95, Bidore 140, 95, Modore Modore 95, 140, Trisore

Nadere informatie