Dordtse Kil III in beeld

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dordtse Kil III in beeld"

Transcriptie

1 Dordtse Kil III in beeld Nieuwskrant voor ondernemers en belangstellenden van het bedrijventerrein JAARGANG 2 NUMMER Interview Rob Heijkoop en Ad van den Berg. Dordtse Kil III volop in ontwikkeling Inhoudsopgave 1 Interview Rob Heijkoop en Ad van den Berg Dordtse Kil III volop in ontwikkeling Verhuisbericht Noteer in uw agenda: ledenvergadering 22 mei Voor u ligt alweer de derde editie van Kil 3 in beeld. Er is de afgelopen maanden weer veel gebeurt op en rondom ons terrein. In de laatste editie van het blad Ondernemersbelang is een interview gepubliceerd met de voorzitter van uw vereniging de heer Rob Heijkoop en uw parkmanager, de heer Ad van den Berg. Het gaat goed met het nieuwe Dordtse bedrijventerrein Kil III. Alle grond is al uitgegeven en binnen drie jaar zal het hele gebied volgebouwd zijn. De bedrijven die er al gevestigd zijn, doen er alles aan om hun bedrijventerrein een goed aanzien te geven. Letterlijk en figuurlijk; van schone en goed verlichte en bewegwijzerde straten tot een goede presentatie in de media. En daarvoor zorgt de Vereniging Beheer Dordtse Kil III, in samenwerking met parkmanager Ad van den Berg. Om alle zaken op het nieuwe bedrijventerrein goed te regelen, is er eigenlijk een unieke constructie opgezet: alle eigenaren van het terrein zijn verplicht lid van de Vereniging van Eigenaren. Deze vereniging bevordert de contacten tussen ondernemers, houdt bij wat er speelt op Kil III en brengt ook een krant uit met het laatste nieuws. Ook wordt er regelmatig geïnventariseerd welke wensen er zijn bij de ondernemers en of die collectief ingevuld kunnen worden. Maar een nog belangrijkere taak is ervoor te zorgen dat het park leefbaar en veilig is; daarvoor heeft de vereniging professional Ad van den Berg ingeschakeld. Deze parkmanager heeft dertig jaar ervaring bij de politie en was juist in die baan ook altijd contactpersoon voor ondernemers. Met zijn kennis van milieu, verkeer, weginrichting, inbraakpreventie en andere relevante zaken is hij de geknipte persoon om de kwaliteit en leefbaarheid van Kil III te bewaken. Vereniging Rob Heijkoop, voorzitter van de vereniging en directeur van Rob Heijkoop Trading, legt uit hoe hij met zijn bestuur eraan werkt om Kil III tot een succes te maken: Ons bestuur bestaat uit vijf bestuursleden, zowel ondernemers van kleine als van grote bedrijven. Dat is belangrijk, want de wensen van de ondernemers kunnen natuurlijk uiteenlopen. Daarom moet het bestuur representatief zijn voor alle bedrijven, zodat we consequent beleid voeren waar iedereen voordeel bij heeft. Dat is ook de reden dat alle eigenaren lid zijn van de vereniging; alleen dan kun je dingen bereiken, kun je de belangen van alle leden behartigen en kun je groepsvoordeel behalen. Zo hebben we de prijs van een glasvezelconnectie, die er nog niet was, ontzettend omlaag gebracht door hier als groep om te vragen. Wij houden ook contact met iedereen om te weten wat er speelt en wat de wensen zijn. En we laten op een heel transparante manier zien hoe wij de inbreng van leden vertalen in daden. Op de ledenvergadering, maar ook met andere communicatiemiddelen, zoals de krant Dordtse Kil III in beeld. En voor alle praktische zaken op het gebied van kwaliteit, leefbaarheid en veiligheid, zetten we Ad in. Hij is van alles op de hoogte en onderhoudt ook contacten met alle VERVOLG OP PAGINA 2 2 Kil III in de media Nieuw op Kil III: FABORY, specialist in bevestigingsartikelen ParkTrust en het Mercure Hotel 4 Werkzaamheden Wieldrechtse Zeedijk Verkeersafwikkeling dramatisch Wethouder deelt in leed 5 Ontwikkelingen op Kil lll Welke maatregelen kan een ondernemer nemen om minder last te hebben van het fileprobleem? 7 Speurneuzerij en heterdaadjes op Kil 3 Voortgang Glasvezel VVE zet zich in voor beter openbaar vervoer Verhuisbericht Uw parkmanager van ParkTrust b.v. is verhuisd vanuit de Einsteinstraat 67 naar Kil 3. Het adres is JADE 208, 3316 LJ. De locatie is direct gelegen naast het Stadsdepot. Noteer in uw agenda: ledenvergadering 22 mei De eerstkomende ledenvergadering waarbij ondermeer de jaarrekening aan de orde zal komen is op 22 mei bij de firma Tsubaki Moto en zal beginnen om uur 1 DORDTSE KIL III ONDERNEMERSKRANT

2 Kil III in de media: FABORY, specialist in bevestigingsartikelen. Bron: Dordt Centraal VERVOLG VAN PAGINA 1 Interview Rob Heijkoop en Ad van den Berg. Dordtse Kil III volop in ontwikkeling partijen buiten het bedrijventerrein, zoals de gemeente, Rijkswaterstaat enzovoorts. Als er bijvoorbeeld een dijkverzwaring of wegonderhoud gepland is, dan is het efficiënter dat hij namens alle ondernemers belt voor informatie dan dat zij dat allemaal zelf doen. Kwaliteit Parkmanager Ad van den Berg is dus aanspreekpunt voor tal van zaken. Maar hij is ook actief in de weer om de kwaliteit van Kil III te bevorderen. Het parkmanagement is de laatste jaren in opkomst en dat is niet zonder reden, legt hij uit. Je ziet steeds vaker dat terreinen verpauperen. Er is geen geld of subsidie beschikbaar om de boel eens aan te pakken. De gemeente geeft er niet altijd prioriteit aan, legt de verantwoordelijkheid dan bij de ondernemers. Maar zij hebben niet de middelen om het terrein in z n geheel te verbeteren. Daarom zie je steeds vaker dat er een gebiedsbeheerder wordt aangesteld. Bij nieuwe terreinen is dat ook nodig, omdat het nog een terrein in aanleg is. Er moet nog heel veel geregeld worden, denk aan verlichting, bewegwijzering, beveiliging. De uitstraling van het terrein moet goed zijn, omdat een mooie en schone omgeving bijdraagt aan de kwaliteit van het terrein. Dus geen zwerfvuil, geen graffiti, geen kapotte lantaarnpalen. En als er iets onwenselijks gebeurt, moet je daar adequaat mee omgaan. Inbraken en pogingen tot inbraak moeten direct aangepakt worden. Je moet de sociale controle opbouwen zodat ondernemers het merken als er iets vreemds gebeurt. Je moet ervoor zorgen dat je terrein nooit een gemakkelijke handels- of opslagplek wordt voor drugsdealers of andere illegale handel. Met een parkmanager, die ook echt op het terrein aanwezig is, werkt dat eigenlijk gewoon het beste. Praktisch parkmanagement Van den Berg faciliteert ook de diensten die de ondernemers als groep willen inkopen. Hij is dus meer dan de wijkagent van Kil III. Hij regelt de inkoop van diensten en goederen en zorgt met mooie raamcontracten voor veel voordeel. Een voorbeeld daarvan is de glasvezelaansluiting, maar ook BHV-cursussen en brandblusapparatuur werden al collectief ingekocht. Van den Berg maakt zich dan ook sterk voor praktisch parkmanagement, geen gebakken lucht. Ik luister naar de ondernemers en ik ben er voor ze. Als er een inbraak is geweest, kom ik al langs voor de politie er is. Even de sporen veilig stellen, zodat het bedrijf wel door kan werken. Ik wil ook op de hoogte blijven van dit soort incidenten. Als er steeds meer vernielingen of inbraakpogingen zijn, dan moet je dat als parkmanager weten; dan moeten er maatregelen genomen worden. De parkmanager kan de ondernemers ook makkelijk en snel informeren, zelfs in geval van calamiteiten. Als er calamiteiten zijn, weten de ondernemers dat hier binnen zeer korte tijd. Daarvoor heb ik een SMSalert opgezet en ik heb contacten met de regionale meldkamer. Stel, er is een grote brand met gevaarlijke stoffen in de omgeving, dan ontvangen alle leidinggevenden een SMS-je. Simpel en effectief. Van den Berg benoemt zijn taak ook wel als: ontzorgen. De ondernemer moet zich bezig kunnen houden met zijn kernactiviteiten. Ik zorg wel voor de omgeving. Dat gevoel moet bij iedereen aanwezig zijn. Van begin af aan al, daarom maken we al kennis met nieuwe ondernemers nog voordat hun gebouw hier staat. Als er iets is, regel ik t. Dat moeten ze weten. Snel resultaat, snel antwoord op vragen. En ik probeer problemen net een stapje voor te zijn. De ondernemers verwachten dat ook; want zij willen gewoon met hun eigen werk bezig zijn, en terecht. Al deze acties hebben Kil III al gemaakt tot wat het is: een populair en goed verzorgd bedrijventerrein, al is het deels nog in aanleg. Op 2 januari opende FABORY een nieuwe vestiging in Dordrecht; haar 31e in Nederland. Een prachtige, nieuwe shop waar men terecht kan voor alle bevestigingsartikelen, gereedschappen en industriële artikelen. Het verkoopteam uit Ridderkerk verhuisd hiermee naar Dordt. In Ridderkerk blijft de shop met twee specialisten. FABORY is met 1700 medewerkers actief in 14 landen en onderscheidt zich door snelheid van leveren, het enorme voorraad assortiment, tal van logistieke concepten en e-business scenario s, ongekende kwaliteitsborging en vakkundig advies; factoren die bij relaties de kosten helpen verlagen en veel gemak en zekerheid bieden. Wij heten de medewerkers van Fabory van harte welkom op Kil 3. Adres: Aventurijn 1410, 3316 LB Dordrecht (verkoop & shop) ParkTrust en het Mercure Hotel Met het management van het Mercure Hotel aan de Rijksstraatweg in Dordrecht heeft ParkTrust reeds enige tijd een zakelijke relatie. Zie de brief met de afspraak welke wij voor onze klanten met Het Mercure hebben kunnen maken. Omdat uw bestuur van de Vereniging van Eigenaren een parkmanagementcontract met ParkTrust heeft, geldt de ruim 15% korting op een overnachting in het hotel voor alle ondernemingen van Kil 3. Indien u gebruik wil maken van deze mogelijkheid moet u 2 dingen doen. 1. Een mail naar ParkTrust sturen dat u gebruik wil maken van de aanbieding. 2. Zelf reserveren bij het Mercure en aangeven dat u een relatie van ons bent. (Uw aanmelding is eenmalig en wij geven uw gegevens ter controle aan het hotel door.) DORDTSE KIL III ONDERNEMERSKRANT 2

3 Verrassend veelzijdig dienstenpakket Bedrijfsafval brengt vandaag de dag veel vragen met zich mee. Het is immers een belangrijke kostenfactor en ook de steeds strengere regelgeving speelt u als ondernemer parten. Alle reden dus voor een aanpak die zoden aan de dijk zet: Netwerk inschakelen. Want Netwerk heeft de kennis, kunde en capaciteit in huis om met maatwerk uw afvalprobleem op de juiste wijze aan te pakken. Effectief, tegen zo laag mogelijke kosten en met een scherp oog voor ons milieu. Dankzij het verrassend veelzijdige dienstenpakkt vindt u Netwerk bovendien op een aantal andere terreinen aan uw zijde. Aarzel niet, vraag meer informatie! Netwerk NV Baanhoekweg 38 Postbus AH Dordrecht T F E I 3 DORDTSE KIL III ONDERNEMERSKRANT

4 Werkzaamheden Wieldrechtse Zeedijk Het gedeelte van de dijk tussen Willemdorp en bedrijventerrein Krabbepolder gaat de komende jaren worden aangepakt. Dat wil zeggen verbreden en verhogen. Dit om de dijk weer op Delta Niveau te brengen en de instabiliteit aan te pakken. De aanloop periode is vanaf nu tot ongeveer het 1e kwartaal Deze periode kent een aantaal onderdelen: - Verkenning (start, Communicatieplan, Analyse huidige situatie etc. - Opstellen Startnotitie Milieu Effect Rapportage (MER) - Aanvullende onderzoeken en inspraakreacties - Projectnota/MER. Onderzoek voorkeursalternatieven. - Ontwerp versterkingsplan en kostenraming - Nota van beantwoording, d.w.z. beantwoorden van inspraakreacties. - Definitief versterkingsplan en procedureregister Om dit (aanloop) proces te begeleiden, de projectleiders van informatie te voorzien EN de belangen van de bewoners en ondernemers niet uit het oog te verliezen heeft men een klankbordgroep opgericht. In deze club hebben onder andere ondernemers van Kil 1 en 2, bestuursleden van de D.O.V., bewoners en andere direct betrokkenen zitting. De belangen van Kil III worden, in nauw overleg met het bestuur, door de parkmanager in de gaten gehouden. Indien er leden van de VVE van Kil 3 geïnteresseerd zijn in de planning, inspraakrondes etc. kunnen zijn dit aan de parkmanager laten weten. De informatie zal dan via de worden toegezonden. Vanaf begin 2010 verwacht men met de daadwerkelijk uitvoerende werkzaamheden te gaan starten. Dit zal merkbare gevolgen hebben voor de directe omgeving van de bedrijventerreinen van Dordrecht West. Denkt u aan de aanvoer van dijkversterkingmateriaal, afsluiten en verleggen van wegen, verkeershinder e.d. In de klankbordgroep, die ongeveer 10 keer bijeen zal komen, wordt zeker positief meegedacht. Voor onze veiligheid moet de dijk nu eenmaal versterkt worden en de kunst zal zijn om dit proces zo soepel mogelijk te laten verlopen. Tijdens de komende algemene ledenvergadering op 22 mei a.s. bij Tsubaki zal er voor de geïnteresseerde leden informatie verkrijgbaar zijn over inspraak, bezwaar, planning, ideeën etc. Colofon Dordtse Kil III in beeld is een uitgave van de ondernemers van het bedrijventerrein. Redactie & medewerkers Voorzitter: Dhr. R.A. Heijkoop Penningmeester: Dhr. H.Wiekart Secretaris: Dhr. H. Blazer Algemeen Bestuurslid: Dhr. F. Verhoeve Algemeen Bestuurslid: Mw. H. Wagenaar ParkTrust parkmanagement: Ad (A.C.) van den Berg Jade 208, Vormgeving Vijfnulacht, Toermalijnring 508 Lidmaatschap Lid van de vereniging kunnen zijn: natuurlijke personen en rechtspersonen die eigenaar zijn van: bebouwd met een bedrijfsgebouw; Of van een bedrijfsunit in een bedrijfsverzamelgebouw op het bedrijventerrein. Het lidmaatschap is voor overdracht en overgang vatbaar. Contact T: F: E: I: Postadres Postbus AD Dordrecht Kil 3 en bewegwijzering Verkeersafwikkeling dramatisch Wethouder deelt in leed Onlangs heeft Wethouder Ferdinand van den Oever het bestuur van uw vereniging benaderd naar aanleiding van het grote aantal mailberichten welke hij van ondernemers van Kil 3 had ontvangen. Alle berichten hadden ongeveer de zelfde inhoud, namelijk de verkeerssituatie in Dordrecht West van een aantal dagen begin Februari. Zoals velen van u gemerkt hebben was de verkeersafwikkeling dramatisch. Filevorming op Kil 3 door een ongeval op de A16 en het vastlopen van de kruising Rijksstraatweg N 3. De heer van den Oever liet ons weten de zorg met de ondernemers te delen en alle mogelijke moeite te doen om het probleem aan te pakken. Als eerste korte actie heeft hij geregeld dat een inspecteur van Rijkswaterstaat is gekomen tijdens de spits ter plaatse om de situatie te schouwen. Hierna zal mogelijk overleg volgen etc. Vanuit het bestuur van de VVE van Kil 3 is inmiddels ook de nodige correspondentie gevoerd en er is tevens een mail gezonden naar diverse onderdelen van de politie met het verzoek om toezicht en handhaving. Een van de problemen was deze week namelijk het blokkeren van het kruisingsvlak Rijksstraatweg N3. Het bestuur van de vereniging Kil 3 is reeds geruime tijd met Citytec (organisatie die op het moment de bewegwijzering organiseert) in gesprek inzake de bewegwijzering. Het bestuur is van mening dat door de collectiviteit een behoorlijk inkoopvoordeel te halen moet zijn. Citytec vindt echter dat wij met elkaar de Dordtse tarieven moeten betalen. Wij adviseren onze leden om af te wachten en indien u benadert wordt, te verwijzen naar uw voorzitter de heer R. Heijkoop. Zo gauw wij een interessantere prijs hebben weten te bedingen, zullen wij u terstond hierover informeren. Mocht dit niet gaan lukken dan zullen wij als Vereniging eigen borden laten plaatsen. DORDTSE KIL III ONDERNEMERSKRANT 4

5 Ontwikkelingen op Kil lll Opereren landelijk. - Dutch Integrated Systems (D.I.S.) een I.T. bedrijf heft pand 810 in gebruik genomen. - Op nummer 240 is Sirtec Europe b.v. gekomen. Een handelsondernemingafkomstig uit Alblasserdam - Electrotechnische groothandel Fabory is op zichtlocatie in perceel 1410 gekomen. - Bells, klus- en onderhoudsbedrijf zit tegenwoordig in pand De heer Moustaffa Ouja heeft pand 812 in gebruik genomen voor de reparatie en opslag van personenauto s. - Per 1 april a.s. komt Taxi Centrale Dordrecht naar pand 171. Betreft een van de units die in de afbouwfase verkeren op de hoek met de Toermalijnring. - In een andere unit komt (als ik goed ben geïnformeerd) aannemingsbedrijf Van de Burgh. - De nieuwe 14 panden die momenteel door Midi-Center worden gebouwd zullen ook binnenkort gereed zijn. aan de Jade, tegenover Montihek. Men komt uit Heinenoord vanaf het bedrijventerrein Boonsweg. Asfalteringswerkzaamheden op de Aventurijn. In een paar maanden tijd kan er veel gebeuren. Een cliché misschien, maar wel van toepassing op ons bedrijventerrein. Het gaat snel met de komst van nieuwe ondernemers. Een enkeling vertrekt door ruimte gebrek. Vanzelfsprekend komt dat natuurlijk door het goede ondernemersklimaat. AVENTURIJN: Hier zijn inmiddels de meeste ondernemingen gevestigd. Het openbare gebied is aangepakt en de weg opnieuw geasfalteerd. Tevens is de definitieve beplanting aangebracht. Kortom; het ziet er prima uit. - Voskuijl Bouw heeft zijn intrek genomen in pand 828. Een aannemingsbedrijf. - In pand 202 is Veldhoven Loodgieters gekomen. De activiteiten laten zich raden. - Een stukje verderop heeft Top Finish perceel 232 in gebruik genomen. Het is een reparatiebedrijf van gevelpanelen. - Cor de Koning VOF, een frezer / aannemer in de bouw heeft pand 804 gekocht - Houweling Theater Producties zit in pand 824. Men verzorgt de techniek en de verlichting bij diverse theatervoorstellingen. RRB Security groeide uit zijn jasje en is vertrokken naar Barendrecht waar zij een nieuw en groter pand hebben betrokken. Het pand is aangekocht door Muehlhaus b.v. en staat te huur. TOERMALIJNRING: - Roadrunner, gespecialiseerd in nationaal en internationaal kleinen sneltransport werkt sinds enige tijd vanuit pand ACT heeft pand 1320 gekocht. Men verkoopt met name toegangscontrole systemen. Eigenaar is de heer Muller, tevens Multech aan de Zirkoon. Zijn zoon zwaait hier tegenwoordig de scepter. - Transportbedrijf Kube & Kubenz heeft gekozen voor het mooie uitzicht en is gevestigd in pand Op nummer 528, een hoekpand van Midi 2, is Eaton gekomen. Voluit: MGE office protection Systems. Helaas is Bad en Body vertrokken. Men was gevestigd in Midi Center 1. De twee panden staan leeg en te huur. Onbegrijpelijk, want het is een mooie locatie. Vanuit Midi II is mw. Ellen van Batenburg vertrokken. Haar pand is gekocht door Muehlhaus b.v. uit Dordrecht. Staat te huur. JADE: - In de panden 100 en 104 komt uit Oud-Beijerland het bedrijf Blender naar ons toe. Het betreft een reclame en communicatie bureau. - Care Cosmetics gaat zich vestigen MALACHIET: - Hier is Yeswell gekomen. Men maakt een mooi (maand) magazine genaamd: Over Vroeger. OPAAL: - Hier komt Allways transport. Het pand is in de afbouwfase. ZIRKOON: - De panden 108 en 110 zijn aangekocht door de heer Blaak uit Dordrecht. - Op nummer 100 is Van Braak Fotografie gekomen. Een fotostudio. HELIOTROOPRING: - Hier komt Riwal. Een mooi en groot internationaal bedrijf. Een aanwinst voor Kil III. Onlangs heeft men de ondernemersprijs gewonnen. Men gaat zich vestigen tegenover Rob Heijkoop Trading. ROBIJN: - Het nieuwe pand van Duran Matic is in de afbouwfase - Op het nummer 200 zal Vorex binnenkort starten met de bouw van een kantoorpand. Het is een transportbedrijf. Tot zover de meest recente ontwikkelingen. In de hoop dat we niemand zijn vergeten te noemen. En hoe zit het dan met de Makro vraagt u zich wellicht af. Eerlijk gezegd hebben wij geen idee van de actuele situatie. Er komen steeds opnieuw wisselende berichten. Het bestuur krijgt het vooralsnog niet helder. Welke maatregelen kan een ondernemer nemen om minder last te hebben van het fileprobleem? De filedruk is in 2007 met maar liefst 10 procent toegenomen ten opzichte van het jaar De behoefte aan mobiliteit blijft de komende jaren nog steeds stijgen door demo-grafische, ruimtelijke, sociaal-economische en sociaal-culturele ontwikkelingen. Toenemende files veroorzaken financiële schade, maar zijn ook slecht voor de motivatie van medewerkers en voor de aantrekkelijkheid van een onderneming op de arbeidsmarkt. Dit maakt het ook voor bedrijven urgent om ook zelf op zoek te gaan naar mogelijkheden om het woon-werkverkeer en het zakelijk verkeer efficiënter te laten verlopen. Mobiliteitsbeleid en -management kunnen daarbij behulpzaam zijn, ondersteund met of gestimuleerd door mobiliteitsgerelateerde arbeidsvoorwaardelijke afspraken. Interessante links en informatie: De brochure Driebaansweg naar bereikbaarheid, een coproductie van VNO-NCW, AWVN en Ewerkforum is op te vragen bij 5 DORDTSE KIL III ONDERNEMERSKRANT

6 Een bureau is zo sterk als het gemaakte werk. Parkmanagement op Kil lll en... wij vertellen u graag vrijblijvend wat dat inhoud! ParkTrust bv Jade LJ Dordrecht Toermalijnring Dordrecht - info vijfnulacht.nu SHIRAZ - bedrijfsinrichtingen 1000 m2 showroom op Kil - 3. Toermalijnring 1600 tel DORDTSE KIL III ONDERNEMERSKRANT 6

7 Speurneuzerij en heterdaadjes op Kil 3 Camera s buren helpen bij opsporing Eind december 2007 is er aan de Opaal een VW Transporter gesloten. Van de diefstal zijn beelden gevonden via een dome -camera bij Electro Supply. Uiteraard zijn ze zonder problemen ter beschikking gesteld en via ParkTrust bruikbaar voor het onderzoek. Het vermoeden bestaat dat de verdachten gebruik hebben gemaakt van de vrachtauto die op de beelden te zien is. De ontvreemde VW bus is echter op geen enkel beeld te zien. Het ligt voor de hand dat deze rechtstreeks vanaf de Opaal via de Spinel Kil 3 is afgereden. Er is door de parkmanager aangifte gedaan. Het onderzoek is thans in handen van de politie Zuid Holland Zuid. Illegale dumping op heterdaad onderschept Eveneens op een avond in december kwam de Ad van den Berg, onze parkmanager over de Spinel de Kil 3 oprijden en zag hij in het verlengde aan de Opaal een grote vrachtauto met dieplader staan. De Vrachtauto was een zgn. kipper met een grote open containerbak en voorzien van een kraaninstallatie/ grijper. Naast de wagen zag hij een aanzienlijke hoeveelheid asfalt liggen dat kennelijk even daarvoor uit de bak in het gras was neergelegd. De locatie is bij de nieuwbouw van Allways transport. Ad is er vervolgens op afgestapt en op het moment dat hij naast de combinatie stopte ging de chauffeur er als een bezetene vandoor. Vervolgens is Ad met zijn auto gedraaid en er achteraan gereden. De combinatie ging met hoge snelheid de Kil 3 af richting de N3. Er reden een aantal auto s tussen en helaas kon hij dus niets noteren. Op de kruising Aquamarijweg N3 reed de chauffeur met volle snelheid door een donkerrood verkeerslicht en ging verder richting A 16. Hij is er dus achteraan gegaan en heel duidelijk bleek dat de chauffeur zich betrapt wist. Hij zette het op een vluchten dus. Op de A 16 stond file en dus reed de chauffeur zich vast. Vervolgens kreeg Ad toen de gelegenheid om de details te noteren. Hierna is Ad afgehaakt en terug gereden naar de Opaal. Inmiddels had Ad brigadier Voortgang Glasvezel Hans Dees van de afd. milieu criminaliteit gebeld. Hij kwam naar Kil 3 en gezamenlijk hebben ze de zaak even opgepakt. Foto s gemaakt, monsters genomen etc. (teerhoudend asfalt is kostbaar om direct af te voeren). Ook is men nog naar CB Electro Supply gegaan om te zien of er beeldopnamen waren. Helaas bleek de camera net iets te laag gestaan te hebben. Verder onderzoek voor de politie en afspraken gemaakt over getuigenverklaring van Ad. Echter, een dag later bleek het asfalt, een kuub of 8 10 verdwenen te zijn. Het vermoeden is dat de chauffeur het de dag ervoor wel begrepen heeft en niet zat te wachten op de gevolgen. Hij heeft het kennelijk op de volgende ochtend weer weggehaald. (Dezelfde nacht om uur lag het er nog). De stortplaats is, tot de laatste korrel helemaal schoon. Vervolgens is er weer naar Electro Supply gebeld en gevraagd of men de beelden na uur wilde uitkijken. De heer Dees ingelicht. De politie gaat er in ieder geval mee verder, want de vraag is waar het teerhoudend asfalt gebleven is. Dit zal nu d.m.v. afvalstroomnummer en/of bonnen door de desbetreffende firma moeten worden aangetoond. VVE zet zich in voor beter openbaar vervoer Bedrijventerrein Kil 3 is dus slecht of soms helemaal niet met openbaar vervoer bereikbaar. Jongelui die stage willen lopen zullen hiervan grote hinder ondervinden en hierdoor wellicht afhaken. Onlangs zijn er stagiaires Rotterdam bij Montihek zijn afgehaakt. Dat is toch wel erg jammer. Overigens geldt dit ook voor bedrijventerrein Krabbepolder waar helemaal geen busverbinding is. Ik hoop dat er ook signalen over de problematiek vanuit het leerpark komen en de situatie dus hierdoor zal verbeteren. Ook voor de ondernemers gaat hier een kans verloren om, in een toch al krappe arbeidsmarkt, met toekomstige medewerkers in contact te komen. 7 DORDTSE KIL III ONDERNEMERSKRANT

8 Denkt u aan nieuwbouw voor uw bedrijfspand? Denk aan Waltmann & Co. Bedrijfshuisvesting Al een geruime tijd is Waltmann & Co. Bedrijfshuisvesting zeer actief op het gebied van dienstverlening in het commercieel vastgoed, zoals winkels, kantoren en bedrijfsruimten. Bij dit specialistische vakgebied spelen kennis van de regio, de markt, de economie, de financiën en de bouwtechniek een belangrijke rol, evenals het hebben van een fijnmazig netwerk van goede relaties. Tevens bieden wij commercieel vastgoed aan in kwalitatief hoogwaardige nieuwbouwprojecten. Nieuwbouw Waltmann & Co. Bedrijfshuisvesting is vaak partij bij het initiëren en verkopen van nieuwbouwprojecten. Dankzij de ruime ervaring hiermee kan zij cliënten op een professionele wijze adviseren bij het ontwikkelen van bedrijfsmatig onroerend goed. Bel voor een afspraak met een van onze adviseurs Telefoon of Johan de Wittstraat KJ Dordrecht Telefoon: Fax: Dr. Langeveldplein HE Sliedrecht Telefoon: Fax: DORDTSE KIL III ONDERNEMERSKRANT 8

Elektrische fietsen voor Kil III

Elektrische fietsen voor Kil III Dordtse Kil III in beeld Nieuwskrant voor ondernemers en belangstellenden van het bedrijventerrein JAARGANG 9 NUMMER 1 2015 Bedrijventerrein steeds duurzamer! Elektrische fietsen voor Kil III enthousiast

Nadere informatie

Oktober 2013. Drechtsteden. een kansrijke regio. Innovatief ondernemen. (interne) status quo doorbreken. dinnerdaten. vorkje prikken in de regen 1

Oktober 2013. Drechtsteden. een kansrijke regio. Innovatief ondernemen. (interne) status quo doorbreken. dinnerdaten. vorkje prikken in de regen 1 Oktober 2013 Drechtsteden een kansrijke regio Innovatief ondernemen (interne) status quo doorbreken dinnerdaten vorkje prikken in de regen 1 ACTIVITEITEN AGENDA Leerparkpromenade 2013 31 oktober 14 november

Nadere informatie

05 Veilig hangen sluitwerk. 10 Sophiastaete. 14 Wie werken er in uw wijk? Vul de aanmeldingskaart in!

05 Veilig hangen sluitwerk. 10 Sophiastaete. 14 Wie werken er in uw wijk? Vul de aanmeldingskaart in! 34e jaargang nummer 118 APRIL 2013 05 Veilig hangen sluitwerk Vul de aanmeldingskaart in! 10 Sophiastaete In deze Schakel aandacht voor de veelzijdigheid van de Sophiastaete 14 Wie werken er in uw wijk?

Nadere informatie

Wij leveren alles wat de klant vraagt

Wij leveren alles wat de klant vraagt HAVENSCHAP MOERDIJK JAARGANG 2 NUMMER 4 DECEMBER 2013 Swaans IJzerhandel Wij leveren alles wat de klant vraagt Logisitiek Park Moerdijk Eén van de grootste logistieke knooppunten in Nederland BIM Frisse

Nadere informatie

oost en west binnen handbereik nummer 7 oktober 2013 Chep Pallecon Solutions E-fulfillment Infrastructuur

oost en west binnen handbereik nummer 7 oktober 2013 Chep Pallecon Solutions E-fulfillment Infrastructuur oost en west binnen handbereik M a g a z i n e nummer 7 oktober 2013 Chep Pallecon Solutions E-fulfillment Infrastructuur 2 i nc ho olu umd n c o lu m n W e t h o u d e r C h e p Pa l l e c o n 3 c o l

Nadere informatie

Magazine VOL ONMISBARE INFORMATIE IN DEZE EDITIE

Magazine VOL ONMISBARE INFORMATIE IN DEZE EDITIE VOL ONMISBARE INFORMATIE Magazine FEBRUARI 2008 IN DEZE EDITIE 4 Startkabaal 10 Verslag Social Event 2007 12 Spreekuur op het water 17 Free Publicity tips 20 Interviews met sponsoren agazine Uitgever Contact

Nadere informatie

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering In het nieuwsd April 2009 In deze uitgave: Industriedag 2009 Bezoek stadsdepot Maatregelenpakket economische recessie Thema: Onderwijsleerbedrijven vergen tijd én geduld KvK en de Drechtsteden Kansen in

Nadere informatie

PCextreme Het succesverhaal van innovatieve ondernemers

PCextreme Het succesverhaal van innovatieve ondernemers zeeland ZEELAND het HET zakenblad ZAKENBLAD van VAN zeeland ZEELAND Jaargang 2627 nummer NUMMER 52 april Juli 2011 2010 PCextreme Het succesverhaal van innovatieve ondernemers Zeeland Ontwaak Pleidooi

Nadere informatie

EBN-Veiligheidsdienst

EBN-Veiligheidsdienst REGIONAAL ZAKENMAGAZINE JAARGANG 4 01/15 EBN-Veiligheidsdienst verzorgt volledige beveiligingsketen 22 Touax levert kant en klaar kantoorpand 16 DMzzp: dé bemiddelaar voor opdrachtgevers en zzp'ers 18

Nadere informatie

Interview met Convenient4U over het thema van deze uitgave: communicatie

Interview met Convenient4U over het thema van deze uitgave: communicatie Interview met Convenient4U over het thema van deze uitgave: communicatie JUNI/AUGUSTUS 2014 De No Nonsense Incassopartner Voor MKB Deventer Om te ondernemen is geld nodig, zo simpel is dat. Maar wat nu

Nadere informatie

Parkmanagement in de Polder

Parkmanagement in de Polder afslag 12 is een uitgave van en voor ondernemers van De Spaanse Polder, Rotterdam/schiedam - januari 2012 Samen staan we sterker Parkmanagement in de Polder Frank Dolk, directeur Euro Equipment, over parkmanagement:

Nadere informatie

Metin Durmus Blij dat ik in een dorp ben opgegroeid. Gerard Nijland Hoe je het ook bekijkt, het wethouderschap is nooit saai

Metin Durmus Blij dat ik in een dorp ben opgegroeid. Gerard Nijland Hoe je het ook bekijkt, het wethouderschap is nooit saai Magazine van Lindus, de ondernemersvereniging van de Liemers Negende jaargang, september 2014 38 Metin Durmus Blij dat ik in een dorp ben opgegroeid Gerard Nijland Hoe je het ook bekijkt, het wethouderschap

Nadere informatie

het ONDERNEMERS Kansen voor het grijpen WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 2 2011 DRECHTSTEDEN

het ONDERNEMERS Kansen voor het grijpen WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 2 2011 DRECHTSTEDEN NR. 2 2011 het ONDERNEMERS DRECHTSTEDEN B E L A N G Kansen voor het grijpen Prachtjaar voor de boeg Bye bye chaos, welkom overzicht In regen en zonneschijn Zonder vrije concurrentie creëer je een economie

Nadere informatie

BusinessPARK jaargang 9, oktober 2010

BusinessPARK jaargang 9, oktober 2010 3 BusinessPARK jaargang 9, oktober 2010 magazine Platform voor duurzaam ondernemen en lokale economie BIZ op Spoorzicht Samen Lokaal Ondernemen Roadmap voor verzakelijking Masterclass Industrieel Erfgoed

Nadere informatie

nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp Van Haagen geeft antwoord Geslaagde Ledendag OVPN beelden dat aardig uit.

nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp Van Haagen geeft antwoord Geslaagde Ledendag OVPN beelden dat aardig uit. ovpn it de gemeente Pijnacker-Nootdorp september 2011 nummer 24 nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp 6 Van Haagen geeft antwoord 10 Geslaagde Ledendag 14 Samenwerking met

Nadere informatie

het ONDERNEMERS Westermaat koerst op goed vestigingsklimaat Super Boost Sales Power ONLINE In Flow: inspiratie zonder toegangsfee!!

het ONDERNEMERS Westermaat koerst op goed vestigingsklimaat Super Boost Sales Power ONLINE In Flow: inspiratie zonder toegangsfee!! NR. 5 2009 het ONDERNEMERS TWENTE B E L A N G Ambulance Oost: de rol van de AED binnen MVO DHL vormt één groot logistiek bolwerk Een blauwe kijkdoos vol auto s Jan Kamminga op de bres voor kennis en duurzaamheid

Nadere informatie

OBGB na tien jaar nog vol ambitie

OBGB na tien jaar nog vol ambitie van de kempen OBGB na tien jaar nog vol ambitie Grensoverschrijdend ondernemen betekent cultuurverschillen respecteren De accountant als matchmaker EDITIE 04 2013 De Wiek 8 5527 GN Hapert t: +31 (0)497

Nadere informatie

De Hoef weer op één!

De Hoef weer op één! De Hoef weer op één! De Hoef weer op één! 2 De Hoef weer op één! Eindconcept, 15 maart 2011 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Waarom een visie op De Hoef ontwikkelen?...5 Hoofdstuk 2: Vijf speerpunten...7 Hoofdstuk

Nadere informatie

het ONDERNEMERS Interview met voorzitter Ted Walraven, Airport Businesspark Lijnden WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 4 2010 HAARLEMMERMEERLANDEN

het ONDERNEMERS Interview met voorzitter Ted Walraven, Airport Businesspark Lijnden WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 4 2010 HAARLEMMERMEERLANDEN NR. 4 2010 het ONDERNEMERS HAARLEMMERMEERLANDEN B E L A N G Interview met voorzitter Ted Walraven, Airport Businesspark Lijnden Uiteenlopende evenementen met Claus kwaliteit AMB biedt logistieke ondernemers

Nadere informatie

Coverstory: BM Bouw Lean als antwoord op de crisis. Nationaal BAM-topman Nico de Vries We moeten het zelf doen

Coverstory: BM Bouw Lean als antwoord op de crisis. Nationaal BAM-topman Nico de Vries We moeten het zelf doen Dit document wordt u aangeboden door: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX klik hier voor meer artikelen rivierenland regionaal zakenmagazine

Nadere informatie

Soetermeer Fekkes 'We kennen de weg in alle havens' I4-YOU: Verbindende schakel tussen business en ICT

Soetermeer Fekkes 'We kennen de weg in alle havens' I4-YOU: Verbindende schakel tussen business en ICT HAVENSCHAP MOERDIJK NUMMER 2 DECEMBER 2012 Commissaris van de Koningin Wim van de Donk 'Veiligheid was, is en zal altijd een belangrijk thema blijven' Soetermeer Fekkes 'We kennen de weg in alle havens'

Nadere informatie

NR.02 2015. Innovatie. Vakdag Parkmanagement, 21 mei Leergangen Ondernemersfondsen

NR.02 2015. Innovatie. Vakdag Parkmanagement, 21 mei Leergangen Ondernemersfondsen NR.02 2015 Innovatie Vakdag Parkmanagement, 21 mei Leergangen Ondernemersfondsen Advertentie Voorwoord en inhoud Bent u klaar voor de Participatiewet? Voorwoord Inhoud Werkgevers hebben sinds 1 januari

Nadere informatie

Verbinden. Richard Jongste van Maasmond: Zeker in slechte tijden is het goed om krachten te bundelen

Verbinden. Richard Jongste van Maasmond: Zeker in slechte tijden is het goed om krachten te bundelen AFSLAG 12 IS EEN UITGAVE VAN EN VOOR ONDERNEMERS VAN DE SPAANSE POLDER, ROTTERDAM/SCHIEDAM - JULI 2013 Verbinden Richard Jongste van Maasmond: Zeker in slechte tijden is het goed om krachten te bundelen

Nadere informatie

Goed georganiseerd. tips voor ondernemende verenigingen

Goed georganiseerd. tips voor ondernemende verenigingen Goed georganiseerd tips voor ondernemende verenigingen 2 Inhoudsopgave Inleiding...5 1 Bestuurlijke organisatie...7 1.1 Organisatievormen... 9 1.2 Procedures...11 1.3 Voorbeeld statuten...13 1.4 Voorbeeld

Nadere informatie

Personeel lokken met leuke extraatjes. Industriedag in het teken van duurzaamheid

Personeel lokken met leuke extraatjes. Industriedag in het teken van duurzaamheid In het nieuwsd Oktober 2008 In deze uitgave: Industriedag in het teken van duurzaamheid Het Leer-Werk Traject Wat maakt een bedrijf aantrekkelijk? Ontwikkelingen rondom ROM-D Personeel lokken met leuke

Nadere informatie

Wie raadt waar de Industriedag plaatsvindt en wint een ipad 2?

Wie raadt waar de Industriedag plaatsvindt en wint een ipad 2? In het nieuwsd Oktober 2011 In deze uitgave: Hogeschool Drechtsteden gestart Havenvisie 2030 Ondernemen in Kameroen Zwartboek verloedering bedrijventerreinen Einde Kamer van Koophandel en Fabrieken? Wie

Nadere informatie

business magazine Elke overval is er één teveel Veilig ondernemen Verzeker je tegen bedrijfsschade Maak een analyse van alle risico s

business magazine Elke overval is er één teveel Veilig ondernemen Verzeker je tegen bedrijfsschade Maak een analyse van alle risico s jaargang 8, maart 2013 prijs losse verkoop 5.95 business magazine Stadsmarinier Jur Verbeek Elke overval is er één teveel Verder in dit nummer: Michel Bourguignon Verzeker je tegen bedrijfsschade Wim van

Nadere informatie

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten jaargang 6, juni 2009 prijs losse verkoop 5.95 Ondernemerschap prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Verder in dit nummer: Risicomanagement is kansen zien en benutten

Nadere informatie

Jmondiaan. Duurzaam ondernemen in de IJmond. www.ijmondiaan.nl. Themanummer: Herinrichting Averijhaven. Noordzeekanaalgebied klaar voor offshore wind!

Jmondiaan. Duurzaam ondernemen in de IJmond. www.ijmondiaan.nl. Themanummer: Herinrichting Averijhaven. Noordzeekanaalgebied klaar voor offshore wind! Jmondiaan Themanummer: jaargang 9, editie 1-2013 Duurzaam ondernemen in de IJmond Herinrichting Averijhaven Veiligheid en flexibiliteit voor scheepvaartverkeer Noordzeekanaalgebied klaar voor offshore

Nadere informatie

Onderwijs. Stilstand is achteruitgang. Magazine voor deelnemers van Members Benefits. Adequate BHV ers met regelmatig oefenen en herhalen

Onderwijs. Stilstand is achteruitgang. Magazine voor deelnemers van Members Benefits. Adequate BHV ers met regelmatig oefenen en herhalen Eerste kwartaal 2015 3,50 Magazine voor deelnemers van Members Benefits Onderwijs Stilstand is achteruitgang Adequate BHV ers met regelmatig oefenen en herhalen Extra lesruimte voor het Corlaer College

Nadere informatie