Dordtse Kil III in beeld

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dordtse Kil III in beeld"

Transcriptie

1 Dordtse Kil III in beeld Nieuwskrant voor ondernemers en belangstellenden van het bedrijventerrein JAARGANG 2 NUMMER Interview Rob Heijkoop en Ad van den Berg. Dordtse Kil III volop in ontwikkeling Inhoudsopgave 1 Interview Rob Heijkoop en Ad van den Berg Dordtse Kil III volop in ontwikkeling Verhuisbericht Noteer in uw agenda: ledenvergadering 22 mei Voor u ligt alweer de derde editie van Kil 3 in beeld. Er is de afgelopen maanden weer veel gebeurt op en rondom ons terrein. In de laatste editie van het blad Ondernemersbelang is een interview gepubliceerd met de voorzitter van uw vereniging de heer Rob Heijkoop en uw parkmanager, de heer Ad van den Berg. Het gaat goed met het nieuwe Dordtse bedrijventerrein Kil III. Alle grond is al uitgegeven en binnen drie jaar zal het hele gebied volgebouwd zijn. De bedrijven die er al gevestigd zijn, doen er alles aan om hun bedrijventerrein een goed aanzien te geven. Letterlijk en figuurlijk; van schone en goed verlichte en bewegwijzerde straten tot een goede presentatie in de media. En daarvoor zorgt de Vereniging Beheer Dordtse Kil III, in samenwerking met parkmanager Ad van den Berg. Om alle zaken op het nieuwe bedrijventerrein goed te regelen, is er eigenlijk een unieke constructie opgezet: alle eigenaren van het terrein zijn verplicht lid van de Vereniging van Eigenaren. Deze vereniging bevordert de contacten tussen ondernemers, houdt bij wat er speelt op Kil III en brengt ook een krant uit met het laatste nieuws. Ook wordt er regelmatig geïnventariseerd welke wensen er zijn bij de ondernemers en of die collectief ingevuld kunnen worden. Maar een nog belangrijkere taak is ervoor te zorgen dat het park leefbaar en veilig is; daarvoor heeft de vereniging professional Ad van den Berg ingeschakeld. Deze parkmanager heeft dertig jaar ervaring bij de politie en was juist in die baan ook altijd contactpersoon voor ondernemers. Met zijn kennis van milieu, verkeer, weginrichting, inbraakpreventie en andere relevante zaken is hij de geknipte persoon om de kwaliteit en leefbaarheid van Kil III te bewaken. Vereniging Rob Heijkoop, voorzitter van de vereniging en directeur van Rob Heijkoop Trading, legt uit hoe hij met zijn bestuur eraan werkt om Kil III tot een succes te maken: Ons bestuur bestaat uit vijf bestuursleden, zowel ondernemers van kleine als van grote bedrijven. Dat is belangrijk, want de wensen van de ondernemers kunnen natuurlijk uiteenlopen. Daarom moet het bestuur representatief zijn voor alle bedrijven, zodat we consequent beleid voeren waar iedereen voordeel bij heeft. Dat is ook de reden dat alle eigenaren lid zijn van de vereniging; alleen dan kun je dingen bereiken, kun je de belangen van alle leden behartigen en kun je groepsvoordeel behalen. Zo hebben we de prijs van een glasvezelconnectie, die er nog niet was, ontzettend omlaag gebracht door hier als groep om te vragen. Wij houden ook contact met iedereen om te weten wat er speelt en wat de wensen zijn. En we laten op een heel transparante manier zien hoe wij de inbreng van leden vertalen in daden. Op de ledenvergadering, maar ook met andere communicatiemiddelen, zoals de krant Dordtse Kil III in beeld. En voor alle praktische zaken op het gebied van kwaliteit, leefbaarheid en veiligheid, zetten we Ad in. Hij is van alles op de hoogte en onderhoudt ook contacten met alle VERVOLG OP PAGINA 2 2 Kil III in de media Nieuw op Kil III: FABORY, specialist in bevestigingsartikelen ParkTrust en het Mercure Hotel 4 Werkzaamheden Wieldrechtse Zeedijk Verkeersafwikkeling dramatisch Wethouder deelt in leed 5 Ontwikkelingen op Kil lll Welke maatregelen kan een ondernemer nemen om minder last te hebben van het fileprobleem? 7 Speurneuzerij en heterdaadjes op Kil 3 Voortgang Glasvezel VVE zet zich in voor beter openbaar vervoer Verhuisbericht Uw parkmanager van ParkTrust b.v. is verhuisd vanuit de Einsteinstraat 67 naar Kil 3. Het adres is JADE 208, 3316 LJ. De locatie is direct gelegen naast het Stadsdepot. Noteer in uw agenda: ledenvergadering 22 mei De eerstkomende ledenvergadering waarbij ondermeer de jaarrekening aan de orde zal komen is op 22 mei bij de firma Tsubaki Moto en zal beginnen om uur 1 DORDTSE KIL III ONDERNEMERSKRANT

2 Kil III in de media: FABORY, specialist in bevestigingsartikelen. Bron: Dordt Centraal VERVOLG VAN PAGINA 1 Interview Rob Heijkoop en Ad van den Berg. Dordtse Kil III volop in ontwikkeling partijen buiten het bedrijventerrein, zoals de gemeente, Rijkswaterstaat enzovoorts. Als er bijvoorbeeld een dijkverzwaring of wegonderhoud gepland is, dan is het efficiënter dat hij namens alle ondernemers belt voor informatie dan dat zij dat allemaal zelf doen. Kwaliteit Parkmanager Ad van den Berg is dus aanspreekpunt voor tal van zaken. Maar hij is ook actief in de weer om de kwaliteit van Kil III te bevorderen. Het parkmanagement is de laatste jaren in opkomst en dat is niet zonder reden, legt hij uit. Je ziet steeds vaker dat terreinen verpauperen. Er is geen geld of subsidie beschikbaar om de boel eens aan te pakken. De gemeente geeft er niet altijd prioriteit aan, legt de verantwoordelijkheid dan bij de ondernemers. Maar zij hebben niet de middelen om het terrein in z n geheel te verbeteren. Daarom zie je steeds vaker dat er een gebiedsbeheerder wordt aangesteld. Bij nieuwe terreinen is dat ook nodig, omdat het nog een terrein in aanleg is. Er moet nog heel veel geregeld worden, denk aan verlichting, bewegwijzering, beveiliging. De uitstraling van het terrein moet goed zijn, omdat een mooie en schone omgeving bijdraagt aan de kwaliteit van het terrein. Dus geen zwerfvuil, geen graffiti, geen kapotte lantaarnpalen. En als er iets onwenselijks gebeurt, moet je daar adequaat mee omgaan. Inbraken en pogingen tot inbraak moeten direct aangepakt worden. Je moet de sociale controle opbouwen zodat ondernemers het merken als er iets vreemds gebeurt. Je moet ervoor zorgen dat je terrein nooit een gemakkelijke handels- of opslagplek wordt voor drugsdealers of andere illegale handel. Met een parkmanager, die ook echt op het terrein aanwezig is, werkt dat eigenlijk gewoon het beste. Praktisch parkmanagement Van den Berg faciliteert ook de diensten die de ondernemers als groep willen inkopen. Hij is dus meer dan de wijkagent van Kil III. Hij regelt de inkoop van diensten en goederen en zorgt met mooie raamcontracten voor veel voordeel. Een voorbeeld daarvan is de glasvezelaansluiting, maar ook BHV-cursussen en brandblusapparatuur werden al collectief ingekocht. Van den Berg maakt zich dan ook sterk voor praktisch parkmanagement, geen gebakken lucht. Ik luister naar de ondernemers en ik ben er voor ze. Als er een inbraak is geweest, kom ik al langs voor de politie er is. Even de sporen veilig stellen, zodat het bedrijf wel door kan werken. Ik wil ook op de hoogte blijven van dit soort incidenten. Als er steeds meer vernielingen of inbraakpogingen zijn, dan moet je dat als parkmanager weten; dan moeten er maatregelen genomen worden. De parkmanager kan de ondernemers ook makkelijk en snel informeren, zelfs in geval van calamiteiten. Als er calamiteiten zijn, weten de ondernemers dat hier binnen zeer korte tijd. Daarvoor heb ik een SMSalert opgezet en ik heb contacten met de regionale meldkamer. Stel, er is een grote brand met gevaarlijke stoffen in de omgeving, dan ontvangen alle leidinggevenden een SMS-je. Simpel en effectief. Van den Berg benoemt zijn taak ook wel als: ontzorgen. De ondernemer moet zich bezig kunnen houden met zijn kernactiviteiten. Ik zorg wel voor de omgeving. Dat gevoel moet bij iedereen aanwezig zijn. Van begin af aan al, daarom maken we al kennis met nieuwe ondernemers nog voordat hun gebouw hier staat. Als er iets is, regel ik t. Dat moeten ze weten. Snel resultaat, snel antwoord op vragen. En ik probeer problemen net een stapje voor te zijn. De ondernemers verwachten dat ook; want zij willen gewoon met hun eigen werk bezig zijn, en terecht. Al deze acties hebben Kil III al gemaakt tot wat het is: een populair en goed verzorgd bedrijventerrein, al is het deels nog in aanleg. Op 2 januari opende FABORY een nieuwe vestiging in Dordrecht; haar 31e in Nederland. Een prachtige, nieuwe shop waar men terecht kan voor alle bevestigingsartikelen, gereedschappen en industriële artikelen. Het verkoopteam uit Ridderkerk verhuisd hiermee naar Dordt. In Ridderkerk blijft de shop met twee specialisten. FABORY is met 1700 medewerkers actief in 14 landen en onderscheidt zich door snelheid van leveren, het enorme voorraad assortiment, tal van logistieke concepten en e-business scenario s, ongekende kwaliteitsborging en vakkundig advies; factoren die bij relaties de kosten helpen verlagen en veel gemak en zekerheid bieden. Wij heten de medewerkers van Fabory van harte welkom op Kil 3. Adres: Aventurijn 1410, 3316 LB Dordrecht (verkoop & shop) ParkTrust en het Mercure Hotel Met het management van het Mercure Hotel aan de Rijksstraatweg in Dordrecht heeft ParkTrust reeds enige tijd een zakelijke relatie. Zie de brief met de afspraak welke wij voor onze klanten met Het Mercure hebben kunnen maken. Omdat uw bestuur van de Vereniging van Eigenaren een parkmanagementcontract met ParkTrust heeft, geldt de ruim 15% korting op een overnachting in het hotel voor alle ondernemingen van Kil 3. Indien u gebruik wil maken van deze mogelijkheid moet u 2 dingen doen. 1. Een mail naar ParkTrust sturen dat u gebruik wil maken van de aanbieding. 2. Zelf reserveren bij het Mercure en aangeven dat u een relatie van ons bent. (Uw aanmelding is eenmalig en wij geven uw gegevens ter controle aan het hotel door.) DORDTSE KIL III ONDERNEMERSKRANT 2

3 Verrassend veelzijdig dienstenpakket Bedrijfsafval brengt vandaag de dag veel vragen met zich mee. Het is immers een belangrijke kostenfactor en ook de steeds strengere regelgeving speelt u als ondernemer parten. Alle reden dus voor een aanpak die zoden aan de dijk zet: Netwerk inschakelen. Want Netwerk heeft de kennis, kunde en capaciteit in huis om met maatwerk uw afvalprobleem op de juiste wijze aan te pakken. Effectief, tegen zo laag mogelijke kosten en met een scherp oog voor ons milieu. Dankzij het verrassend veelzijdige dienstenpakkt vindt u Netwerk bovendien op een aantal andere terreinen aan uw zijde. Aarzel niet, vraag meer informatie! Netwerk NV Baanhoekweg 38 Postbus AH Dordrecht T F E I 3 DORDTSE KIL III ONDERNEMERSKRANT

4 Werkzaamheden Wieldrechtse Zeedijk Het gedeelte van de dijk tussen Willemdorp en bedrijventerrein Krabbepolder gaat de komende jaren worden aangepakt. Dat wil zeggen verbreden en verhogen. Dit om de dijk weer op Delta Niveau te brengen en de instabiliteit aan te pakken. De aanloop periode is vanaf nu tot ongeveer het 1e kwartaal Deze periode kent een aantaal onderdelen: - Verkenning (start, Communicatieplan, Analyse huidige situatie etc. - Opstellen Startnotitie Milieu Effect Rapportage (MER) - Aanvullende onderzoeken en inspraakreacties - Projectnota/MER. Onderzoek voorkeursalternatieven. - Ontwerp versterkingsplan en kostenraming - Nota van beantwoording, d.w.z. beantwoorden van inspraakreacties. - Definitief versterkingsplan en procedureregister Om dit (aanloop) proces te begeleiden, de projectleiders van informatie te voorzien EN de belangen van de bewoners en ondernemers niet uit het oog te verliezen heeft men een klankbordgroep opgericht. In deze club hebben onder andere ondernemers van Kil 1 en 2, bestuursleden van de D.O.V., bewoners en andere direct betrokkenen zitting. De belangen van Kil III worden, in nauw overleg met het bestuur, door de parkmanager in de gaten gehouden. Indien er leden van de VVE van Kil 3 geïnteresseerd zijn in de planning, inspraakrondes etc. kunnen zijn dit aan de parkmanager laten weten. De informatie zal dan via de worden toegezonden. Vanaf begin 2010 verwacht men met de daadwerkelijk uitvoerende werkzaamheden te gaan starten. Dit zal merkbare gevolgen hebben voor de directe omgeving van de bedrijventerreinen van Dordrecht West. Denkt u aan de aanvoer van dijkversterkingmateriaal, afsluiten en verleggen van wegen, verkeershinder e.d. In de klankbordgroep, die ongeveer 10 keer bijeen zal komen, wordt zeker positief meegedacht. Voor onze veiligheid moet de dijk nu eenmaal versterkt worden en de kunst zal zijn om dit proces zo soepel mogelijk te laten verlopen. Tijdens de komende algemene ledenvergadering op 22 mei a.s. bij Tsubaki zal er voor de geïnteresseerde leden informatie verkrijgbaar zijn over inspraak, bezwaar, planning, ideeën etc. Colofon Dordtse Kil III in beeld is een uitgave van de ondernemers van het bedrijventerrein. Redactie & medewerkers Voorzitter: Dhr. R.A. Heijkoop Penningmeester: Dhr. H.Wiekart Secretaris: Dhr. H. Blazer Algemeen Bestuurslid: Dhr. F. Verhoeve Algemeen Bestuurslid: Mw. H. Wagenaar ParkTrust parkmanagement: Ad (A.C.) van den Berg Jade 208, Vormgeving Vijfnulacht, Toermalijnring 508 Lidmaatschap Lid van de vereniging kunnen zijn: natuurlijke personen en rechtspersonen die eigenaar zijn van: bebouwd met een bedrijfsgebouw; Of van een bedrijfsunit in een bedrijfsverzamelgebouw op het bedrijventerrein. Het lidmaatschap is voor overdracht en overgang vatbaar. Contact T: F: E: I: Postadres Postbus AD Dordrecht Kil 3 en bewegwijzering Verkeersafwikkeling dramatisch Wethouder deelt in leed Onlangs heeft Wethouder Ferdinand van den Oever het bestuur van uw vereniging benaderd naar aanleiding van het grote aantal mailberichten welke hij van ondernemers van Kil 3 had ontvangen. Alle berichten hadden ongeveer de zelfde inhoud, namelijk de verkeerssituatie in Dordrecht West van een aantal dagen begin Februari. Zoals velen van u gemerkt hebben was de verkeersafwikkeling dramatisch. Filevorming op Kil 3 door een ongeval op de A16 en het vastlopen van de kruising Rijksstraatweg N 3. De heer van den Oever liet ons weten de zorg met de ondernemers te delen en alle mogelijke moeite te doen om het probleem aan te pakken. Als eerste korte actie heeft hij geregeld dat een inspecteur van Rijkswaterstaat is gekomen tijdens de spits ter plaatse om de situatie te schouwen. Hierna zal mogelijk overleg volgen etc. Vanuit het bestuur van de VVE van Kil 3 is inmiddels ook de nodige correspondentie gevoerd en er is tevens een mail gezonden naar diverse onderdelen van de politie met het verzoek om toezicht en handhaving. Een van de problemen was deze week namelijk het blokkeren van het kruisingsvlak Rijksstraatweg N3. Het bestuur van de vereniging Kil 3 is reeds geruime tijd met Citytec (organisatie die op het moment de bewegwijzering organiseert) in gesprek inzake de bewegwijzering. Het bestuur is van mening dat door de collectiviteit een behoorlijk inkoopvoordeel te halen moet zijn. Citytec vindt echter dat wij met elkaar de Dordtse tarieven moeten betalen. Wij adviseren onze leden om af te wachten en indien u benadert wordt, te verwijzen naar uw voorzitter de heer R. Heijkoop. Zo gauw wij een interessantere prijs hebben weten te bedingen, zullen wij u terstond hierover informeren. Mocht dit niet gaan lukken dan zullen wij als Vereniging eigen borden laten plaatsen. DORDTSE KIL III ONDERNEMERSKRANT 4

5 Ontwikkelingen op Kil lll Opereren landelijk. - Dutch Integrated Systems (D.I.S.) een I.T. bedrijf heft pand 810 in gebruik genomen. - Op nummer 240 is Sirtec Europe b.v. gekomen. Een handelsondernemingafkomstig uit Alblasserdam - Electrotechnische groothandel Fabory is op zichtlocatie in perceel 1410 gekomen. - Bells, klus- en onderhoudsbedrijf zit tegenwoordig in pand De heer Moustaffa Ouja heeft pand 812 in gebruik genomen voor de reparatie en opslag van personenauto s. - Per 1 april a.s. komt Taxi Centrale Dordrecht naar pand 171. Betreft een van de units die in de afbouwfase verkeren op de hoek met de Toermalijnring. - In een andere unit komt (als ik goed ben geïnformeerd) aannemingsbedrijf Van de Burgh. - De nieuwe 14 panden die momenteel door Midi-Center worden gebouwd zullen ook binnenkort gereed zijn. aan de Jade, tegenover Montihek. Men komt uit Heinenoord vanaf het bedrijventerrein Boonsweg. Asfalteringswerkzaamheden op de Aventurijn. In een paar maanden tijd kan er veel gebeuren. Een cliché misschien, maar wel van toepassing op ons bedrijventerrein. Het gaat snel met de komst van nieuwe ondernemers. Een enkeling vertrekt door ruimte gebrek. Vanzelfsprekend komt dat natuurlijk door het goede ondernemersklimaat. AVENTURIJN: Hier zijn inmiddels de meeste ondernemingen gevestigd. Het openbare gebied is aangepakt en de weg opnieuw geasfalteerd. Tevens is de definitieve beplanting aangebracht. Kortom; het ziet er prima uit. - Voskuijl Bouw heeft zijn intrek genomen in pand 828. Een aannemingsbedrijf. - In pand 202 is Veldhoven Loodgieters gekomen. De activiteiten laten zich raden. - Een stukje verderop heeft Top Finish perceel 232 in gebruik genomen. Het is een reparatiebedrijf van gevelpanelen. - Cor de Koning VOF, een frezer / aannemer in de bouw heeft pand 804 gekocht - Houweling Theater Producties zit in pand 824. Men verzorgt de techniek en de verlichting bij diverse theatervoorstellingen. RRB Security groeide uit zijn jasje en is vertrokken naar Barendrecht waar zij een nieuw en groter pand hebben betrokken. Het pand is aangekocht door Muehlhaus b.v. en staat te huur. TOERMALIJNRING: - Roadrunner, gespecialiseerd in nationaal en internationaal kleinen sneltransport werkt sinds enige tijd vanuit pand ACT heeft pand 1320 gekocht. Men verkoopt met name toegangscontrole systemen. Eigenaar is de heer Muller, tevens Multech aan de Zirkoon. Zijn zoon zwaait hier tegenwoordig de scepter. - Transportbedrijf Kube & Kubenz heeft gekozen voor het mooie uitzicht en is gevestigd in pand Op nummer 528, een hoekpand van Midi 2, is Eaton gekomen. Voluit: MGE office protection Systems. Helaas is Bad en Body vertrokken. Men was gevestigd in Midi Center 1. De twee panden staan leeg en te huur. Onbegrijpelijk, want het is een mooie locatie. Vanuit Midi II is mw. Ellen van Batenburg vertrokken. Haar pand is gekocht door Muehlhaus b.v. uit Dordrecht. Staat te huur. JADE: - In de panden 100 en 104 komt uit Oud-Beijerland het bedrijf Blender naar ons toe. Het betreft een reclame en communicatie bureau. - Care Cosmetics gaat zich vestigen MALACHIET: - Hier is Yeswell gekomen. Men maakt een mooi (maand) magazine genaamd: Over Vroeger. OPAAL: - Hier komt Allways transport. Het pand is in de afbouwfase. ZIRKOON: - De panden 108 en 110 zijn aangekocht door de heer Blaak uit Dordrecht. - Op nummer 100 is Van Braak Fotografie gekomen. Een fotostudio. HELIOTROOPRING: - Hier komt Riwal. Een mooi en groot internationaal bedrijf. Een aanwinst voor Kil III. Onlangs heeft men de ondernemersprijs gewonnen. Men gaat zich vestigen tegenover Rob Heijkoop Trading. ROBIJN: - Het nieuwe pand van Duran Matic is in de afbouwfase - Op het nummer 200 zal Vorex binnenkort starten met de bouw van een kantoorpand. Het is een transportbedrijf. Tot zover de meest recente ontwikkelingen. In de hoop dat we niemand zijn vergeten te noemen. En hoe zit het dan met de Makro vraagt u zich wellicht af. Eerlijk gezegd hebben wij geen idee van de actuele situatie. Er komen steeds opnieuw wisselende berichten. Het bestuur krijgt het vooralsnog niet helder. Welke maatregelen kan een ondernemer nemen om minder last te hebben van het fileprobleem? De filedruk is in 2007 met maar liefst 10 procent toegenomen ten opzichte van het jaar De behoefte aan mobiliteit blijft de komende jaren nog steeds stijgen door demo-grafische, ruimtelijke, sociaal-economische en sociaal-culturele ontwikkelingen. Toenemende files veroorzaken financiële schade, maar zijn ook slecht voor de motivatie van medewerkers en voor de aantrekkelijkheid van een onderneming op de arbeidsmarkt. Dit maakt het ook voor bedrijven urgent om ook zelf op zoek te gaan naar mogelijkheden om het woon-werkverkeer en het zakelijk verkeer efficiënter te laten verlopen. Mobiliteitsbeleid en -management kunnen daarbij behulpzaam zijn, ondersteund met of gestimuleerd door mobiliteitsgerelateerde arbeidsvoorwaardelijke afspraken. Interessante links en informatie: De brochure Driebaansweg naar bereikbaarheid, een coproductie van VNO-NCW, AWVN en Ewerkforum is op te vragen bij 5 DORDTSE KIL III ONDERNEMERSKRANT

6 Een bureau is zo sterk als het gemaakte werk. Parkmanagement op Kil lll en... wij vertellen u graag vrijblijvend wat dat inhoud! ParkTrust bv Jade LJ Dordrecht Toermalijnring Dordrecht - info vijfnulacht.nu SHIRAZ - bedrijfsinrichtingen 1000 m2 showroom op Kil - 3. Toermalijnring 1600 tel DORDTSE KIL III ONDERNEMERSKRANT 6

7 Speurneuzerij en heterdaadjes op Kil 3 Camera s buren helpen bij opsporing Eind december 2007 is er aan de Opaal een VW Transporter gesloten. Van de diefstal zijn beelden gevonden via een dome -camera bij Electro Supply. Uiteraard zijn ze zonder problemen ter beschikking gesteld en via ParkTrust bruikbaar voor het onderzoek. Het vermoeden bestaat dat de verdachten gebruik hebben gemaakt van de vrachtauto die op de beelden te zien is. De ontvreemde VW bus is echter op geen enkel beeld te zien. Het ligt voor de hand dat deze rechtstreeks vanaf de Opaal via de Spinel Kil 3 is afgereden. Er is door de parkmanager aangifte gedaan. Het onderzoek is thans in handen van de politie Zuid Holland Zuid. Illegale dumping op heterdaad onderschept Eveneens op een avond in december kwam de Ad van den Berg, onze parkmanager over de Spinel de Kil 3 oprijden en zag hij in het verlengde aan de Opaal een grote vrachtauto met dieplader staan. De Vrachtauto was een zgn. kipper met een grote open containerbak en voorzien van een kraaninstallatie/ grijper. Naast de wagen zag hij een aanzienlijke hoeveelheid asfalt liggen dat kennelijk even daarvoor uit de bak in het gras was neergelegd. De locatie is bij de nieuwbouw van Allways transport. Ad is er vervolgens op afgestapt en op het moment dat hij naast de combinatie stopte ging de chauffeur er als een bezetene vandoor. Vervolgens is Ad met zijn auto gedraaid en er achteraan gereden. De combinatie ging met hoge snelheid de Kil 3 af richting de N3. Er reden een aantal auto s tussen en helaas kon hij dus niets noteren. Op de kruising Aquamarijweg N3 reed de chauffeur met volle snelheid door een donkerrood verkeerslicht en ging verder richting A 16. Hij is er dus achteraan gegaan en heel duidelijk bleek dat de chauffeur zich betrapt wist. Hij zette het op een vluchten dus. Op de A 16 stond file en dus reed de chauffeur zich vast. Vervolgens kreeg Ad toen de gelegenheid om de details te noteren. Hierna is Ad afgehaakt en terug gereden naar de Opaal. Inmiddels had Ad brigadier Voortgang Glasvezel Hans Dees van de afd. milieu criminaliteit gebeld. Hij kwam naar Kil 3 en gezamenlijk hebben ze de zaak even opgepakt. Foto s gemaakt, monsters genomen etc. (teerhoudend asfalt is kostbaar om direct af te voeren). Ook is men nog naar CB Electro Supply gegaan om te zien of er beeldopnamen waren. Helaas bleek de camera net iets te laag gestaan te hebben. Verder onderzoek voor de politie en afspraken gemaakt over getuigenverklaring van Ad. Echter, een dag later bleek het asfalt, een kuub of 8 10 verdwenen te zijn. Het vermoeden is dat de chauffeur het de dag ervoor wel begrepen heeft en niet zat te wachten op de gevolgen. Hij heeft het kennelijk op de volgende ochtend weer weggehaald. (Dezelfde nacht om uur lag het er nog). De stortplaats is, tot de laatste korrel helemaal schoon. Vervolgens is er weer naar Electro Supply gebeld en gevraagd of men de beelden na uur wilde uitkijken. De heer Dees ingelicht. De politie gaat er in ieder geval mee verder, want de vraag is waar het teerhoudend asfalt gebleven is. Dit zal nu d.m.v. afvalstroomnummer en/of bonnen door de desbetreffende firma moeten worden aangetoond. VVE zet zich in voor beter openbaar vervoer Bedrijventerrein Kil 3 is dus slecht of soms helemaal niet met openbaar vervoer bereikbaar. Jongelui die stage willen lopen zullen hiervan grote hinder ondervinden en hierdoor wellicht afhaken. Onlangs zijn er stagiaires Rotterdam bij Montihek zijn afgehaakt. Dat is toch wel erg jammer. Overigens geldt dit ook voor bedrijventerrein Krabbepolder waar helemaal geen busverbinding is. Ik hoop dat er ook signalen over de problematiek vanuit het leerpark komen en de situatie dus hierdoor zal verbeteren. Ook voor de ondernemers gaat hier een kans verloren om, in een toch al krappe arbeidsmarkt, met toekomstige medewerkers in contact te komen. 7 DORDTSE KIL III ONDERNEMERSKRANT

8 Denkt u aan nieuwbouw voor uw bedrijfspand? Denk aan Waltmann & Co. Bedrijfshuisvesting Al een geruime tijd is Waltmann & Co. Bedrijfshuisvesting zeer actief op het gebied van dienstverlening in het commercieel vastgoed, zoals winkels, kantoren en bedrijfsruimten. Bij dit specialistische vakgebied spelen kennis van de regio, de markt, de economie, de financiën en de bouwtechniek een belangrijke rol, evenals het hebben van een fijnmazig netwerk van goede relaties. Tevens bieden wij commercieel vastgoed aan in kwalitatief hoogwaardige nieuwbouwprojecten. Nieuwbouw Waltmann & Co. Bedrijfshuisvesting is vaak partij bij het initiëren en verkopen van nieuwbouwprojecten. Dankzij de ruime ervaring hiermee kan zij cliënten op een professionele wijze adviseren bij het ontwikkelen van bedrijfsmatig onroerend goed. Bel voor een afspraak met een van onze adviseurs Telefoon of Johan de Wittstraat KJ Dordrecht Telefoon: Fax: Dr. Langeveldplein HE Sliedrecht Telefoon: Fax: DORDTSE KIL III ONDERNEMERSKRANT 8

G E E F T O N D E R N E M E R S D E R U I M T E. mtr. w I. M i. een overzicht van onze dienstverlening WALTMANN&Co. BEDRIJFSHUISVESTING

G E E F T O N D E R N E M E R S D E R U I M T E. mtr. w I. M i. een overzicht van onze dienstverlening WALTMANN&Co. BEDRIJFSHUISVESTING p WALTMANN&CO. Bedrijfshuisvesting G E E F T O N D E R N E M E R S D E R U I M T E M i mtr w I een overzicht van onze dienstverlening BEDRIJFSHUISVESTING Waltmann & Co. Makelaars: Een begrip in de Drechtsteden

Nadere informatie

START BOUW TWEE BEDRIJFSPANDEN. Onderwerpen in deze nieuwsbrief:

START BOUW TWEE BEDRIJFSPANDEN. Onderwerpen in deze nieuwsbrief: Onderwerpen in deze nieuwsbrief: Start bouw twee bedrijfspanden Samenwerking tussen bedrijven op Cornelisland Werkzaamheden bouw-, en woonrijp maken Cornelisland Evt art. over twee jonge bedrijven Werkzaamheden

Nadere informatie

Ondernemen op bedrijventerrein Lagekant

Ondernemen op bedrijventerrein Lagekant Ondernemen op bedrijventerrein Lagekant Almere biedt ondernemers met ambitie in het centrum van Nederland alle ruimte zich te vestigen, te pionieren en te groeien. Ondernemen in Almere betekent ondernemen

Nadere informatie

multifunctionele bedrijfsunits

multifunctionele bedrijfsunits 18 multifunctionele bedrijfsunits Op een toplocatie in Berkel en Rodenrijs Vanaf 83.000,- Zien en gezien Op bedrijventerrein de Berkelse Poort Bent u met uw bedrijf toe aan een volgende stap? Wilt u een

Nadere informatie

5 OPW website met links naar gemeente, politie en brandweer. X X 2014 2015 2016 Doel- stelling 4 Verhogen tevredenheid Onderhoud en Beheer

5 OPW website met links naar gemeente, politie en brandweer. X X 2014 2015 2016 Doel- stelling 4 Verhogen tevredenheid Onderhoud en Beheer Uitwerkingsschema geselecteerde maatregelen behorend bij de doelstelling 2 Half jaarlijkse terugkoppeling incidentencijfers naar KVO-B werkgroep en eventuele acties ondernemen in de KVO Werkgroep Nieuwsbrief/

Nadere informatie

Aan de leden Vereniging Beheer Dordtse Kil III Alsmede overige ondernemers als huurder gevestigd op Kil III. Dordrecht, 08 mei 2013

Aan de leden Vereniging Beheer Dordtse Kil III Alsmede overige ondernemers als huurder gevestigd op Kil III. Dordrecht, 08 mei 2013 Aan de leden Vereniging Beheer Dordtse Kil III Alsmede overige ondernemers als huurder gevestigd op Kil III Dordrecht, 08 mei 2013 Onderwerp : uitnodiging algemene ledenvergadering Geachte heer, mevrouw,

Nadere informatie

TE KOOP - TE HUUR. Showroom/kantoorruimte/bedrijfsruimte. Toermalijnring 1328 3316 LC Dordrecht

TE KOOP - TE HUUR. Showroom/kantoorruimte/bedrijfsruimte. Toermalijnring 1328 3316 LC Dordrecht TE KOOP - TE HUUR Showroom/kantoorruimte/bedrijfsruimte Toermalijnring 1328 3316 LC Dordrecht Op het in ontwikkeling zijnde bedrijventerrein Dordtse Kil III is deze multifunctionele bedrijfsunit gelegen.

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting BIZ Schiebroek Maart Jaarverslag 2013 Stichting BIZ Schiebroek

JAARVERSLAG Stichting BIZ Schiebroek Maart Jaarverslag 2013 Stichting BIZ Schiebroek JAARVERSLAG 2013 Stichting BIZ Schiebroek Maart 2013 Inleiding Het op BT Schiebroek vindt plaats onder toezicht van de Stichting BIZ Schiebroek. Het bedrijventerrein Schiebroek is een zogenoemde Bedrijven

Nadere informatie

Peter Deege. Dick Bovekerk, 52 jaar

Peter Deege. Dick Bovekerk, 52 jaar Dick Bovekerk, 52 jaar Ruim 40 jaar woonachtig in Papendrecht. In 1982 begonnen bij de organisatie McDonald s, wat toen met 25 vestigingen een klein bedrijf was binnen Nederland, maar uitgegroeid tot een

Nadere informatie

AED s op BT Schiebroek

AED s op BT Schiebroek Nieuwsbrief Nr. 4 - April 2012 Brandstof inkoopvoordeel Glasvezel project gaat van start Het bestuur van de stichting BIZ Schiebroek heeft na uitvoerig onderzoek een besluit genomen om de glasvezel aanleg

Nadere informatie

Voor ondernemers, bewoners en bezoekers. Geschiedenis van de Zeedijk. Welkom op de Zeedijk Buurtverbetering door sociaal beheer

Voor ondernemers, bewoners en bezoekers. Geschiedenis van de Zeedijk. Welkom op de Zeedijk Buurtverbetering door sociaal beheer 2 Welkom op de Zeedijk Buurtverbetering door sociaal beheer Wie vandaag de dag over de Zeedijk loopt, kan zich bijna niet voorstellen dat deze straat nog niet zo lang geleden volledig verpauperd was. Dat

Nadere informatie

DaaROM-D november 2013

DaaROM-D november 2013 DaaROM-D november 2013 Beste lezer, In deze alweer derde nieuwsbrief van ROM-D berichten wij u allereerst graag over de gezamenlijke bijeenkomst van commissarissen en leden van het investment committee

Nadere informatie

Onderzoek Ondernemerspanel 4: Actuele economische onderwerpen

Onderzoek Ondernemerspanel 4: Actuele economische onderwerpen Onderzoek Ondernemerspanel 4: Actuele economische onderwerpen Kleine bedrijven, ondernemersverenigingen, leegstand kantoren en Bedrijfs Investerings Zone (BIZ) Contactpersonen gemeente Nieuwegein: Team

Nadere informatie

KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN - BEDRIJVENTERREIN. Terugkoppeling op hoofdlijnen

KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN - BEDRIJVENTERREIN. Terugkoppeling op hoofdlijnen Terugkoppeling op hoofdlijnen Certificaat Op 12 mei 2014 werd het bedrijventerrein De Hemrik voor de 4 e keer geaudit voor het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B). Samenwerking Het

Nadere informatie

Kijk op bouwen. Woningbouw Utiliteit Weg- en waterbouw Onderhoud, renovatie en restauratie Verbouwingen Houthandel

Kijk op bouwen. Woningbouw Utiliteit Weg- en waterbouw Onderhoud, renovatie en restauratie Verbouwingen Houthandel Woningbouw Utiliteit Weg- en waterbouw Onderhoud, renovatie en restauratie Verbouwingen Houthandel Samenvatting Van der Geest Oud Ade is een betrouwbaar en ervaren bouwbedrijf dat u volledig terzijde staat

Nadere informatie

Welkom bij VvE Beheer Den Haag. Waar staat VvE Beheer Den Haag voor? Beheer op maat, de visie van VvE Beheer Den Haag

Welkom bij VvE Beheer Den Haag. Waar staat VvE Beheer Den Haag voor? Beheer op maat, de visie van VvE Beheer Den Haag Welkom bij VvE Beheer Den Haag Allereerst danken wij u voor uw interesse in VvE Beheer Den Haag. Goed beheer van een vereniging van eigenaren begint volgens ons bij u, de bewoner. Dat dit een hele opgave

Nadere informatie

Landelijke Praktijkdag Functioneel Beheer 2012. Martin Knook Programmabureau Burgernet December 2012

Landelijke Praktijkdag Functioneel Beheer 2012. Martin Knook Programmabureau Burgernet December 2012 Landelijke Praktijkdag Functioneel Beheer 2012 Martin Knook Programmabureau Burgernet December 2012 1 Film 1 Burgernet The Movie Heterdaadkracht Meldkamer Horen Zien Bellen SMS, spraakbericht en e-mail

Nadere informatie

TE HUUR Kantoorruimte ca. 172 m² Ebweg 38 a 1.475,- per maand

TE HUUR Kantoorruimte ca. 172 m² Ebweg 38 a 1.475,- per maand TE HUUR Vragen? 078-6141030 Kantoorruimte ca. 172 m² Ebweg 38 a 2991 LT Barendrecht Huurprijs 1.475,- per maand Bel 078-6141030 OMSCHRIJVING Algemeen: Barendrecht behoort tot de stadsregio Rotterdam en

Nadere informatie

Enquête Bedrijventerrein Forepark Vereniging Beheer Forepark Keurmerk Veilig Ondernemen

Enquête Bedrijventerrein Forepark Vereniging Beheer Forepark Keurmerk Veilig Ondernemen Enquête Bedrijventerrein Forepark Vereniging Beheer Forepark Keurmerk Veilig Ondernemen Voorwoord De Vereniging Beheer Forepark wil graag samen met de ondernemers op het Forepark zorg dragen voor een goed

Nadere informatie

Werkgroep Afval. Werkgroep Beveiliging

Werkgroep Afval. Werkgroep Beveiliging Doelstelling van ICC Parkmanagement is het behartigen van de belangen van onze leden in ruime zin zoals op het gebied van: Het vergroten van de veiligheid op de bedrijventerreinen o.a. door 7 dagen per

Nadere informatie

Leiden is een stad vol verrassingen. Naast een roemrijke geschiedenis van wetenschap, vernieuwing en cultuur, heeft het moderne Leiden aantrekkelijke

Leiden is een stad vol verrassingen. Naast een roemrijke geschiedenis van wetenschap, vernieuwing en cultuur, heeft het moderne Leiden aantrekkelijke Leiden is een stad vol verrassingen. Naast een roemrijke geschiedenis van wetenschap, vernieuwing en cultuur, heeft het moderne Leiden aantrekkelijke winkels en een bloeiende kenniseconomie. Met als decor:

Nadere informatie

NOVEMBER Beste Leden, Hierbij zenden wij u de nieuwsbrief van november BIZ 2011: 24 november uitslag

NOVEMBER Beste Leden, Hierbij zenden wij u de nieuwsbrief van november BIZ 2011: 24 november uitslag NOVEMBER 2010 Beste Leden, Hierbij zenden wij u de nieuwsbrief van november 2010. BIZ 2011: 24 november uitslag Op 24 november zal de uitslag van het draagvlak onderzoek van de BIZ-regeling bekend gemaakt

Nadere informatie

BIZ bijeenkomst Zoutman 31 oktober 2011. Samen werken aan een Schoon, Heel en Veilig bedrijventerrein!

BIZ bijeenkomst Zoutman 31 oktober 2011. Samen werken aan een Schoon, Heel en Veilig bedrijventerrein! BIZ bijeenkomst Zoutman 31 oktober 2011 Samen werken aan een Schoon, Heel en Veilig bedrijventerrein! 1. Welkom en opening 2. Keurmerk Veilig Ondernemen 3. Voorstellen tijdelijk bestuur 4. Uitleg BIZ plan

Nadere informatie

Enquête 0-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B) op. Bedrijventerrein Dordtse Kil III te Dordrecht

Enquête 0-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B) op. Bedrijventerrein Dordtse Kil III te Dordrecht Enquête 0-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B) op het bedrijventerrein Dordtse Kil III te Dordrecht Voordat u begint: Wij verzoeken de ondernemer of de bedrijfsleider

Nadere informatie

Axoft Network Services DRECHTSTEDEN REGIONAAL ZAKENMAGAZINE JAARGANG 10 NUMMER 4 MEI 2012. werkt nog intensiever samen met KPN

Axoft Network Services DRECHTSTEDEN REGIONAAL ZAKENMAGAZINE JAARGANG 10 NUMMER 4 MEI 2012. werkt nog intensiever samen met KPN DRECHTSTEDEN REGIONAAL ZAKENMAGAZINE JAARGANG 10 NUMMER 4 MEI 2012 Axoft Network Services werkt nog intensiever samen met KPN Apollo Hotel Papendrecht Vernieuwd en verbeterd Van Lonkhuizen & Van Oosten

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, Fractie Stem van Krimpen Hoflaan 40 2926 RC KRIMPEN AAN DEN IJSSEL Datum: D 22/01/2015 Zaaknummer: ZK14005472 Z Afdeling: Ruimte Contactpersoon: R. Brienne Uw brief van: 11-12-2014 Onderwerp: Schriftelijke

Nadere informatie

Calandstraat 29-31, Dordrecht

Calandstraat 29-31, Dordrecht Te huur Calandstraat 29-31, Dordrecht Twee geschakelde bedrijfsunits Zichtlocatie vanaf de A16 Totaal circa 1.711 m ² www.dtz.nl T e huur Het object betreft de huidige Carglass vestiging gelegen aan de

Nadere informatie

Nieuwe Kadekwartier Arnhem TE KOOP. Nieuwe Kadekwartier Arnhem

Nieuwe Kadekwartier Arnhem TE KOOP. Nieuwe Kadekwartier Arnhem Nieuwe Kadekwartier Arnhem TE KOOP Nieuwe Kadekwartier Arnhem ALGEMEEN Nieuwe Kadekwartier Een nieuwe woonwijk in wording! Links en rechts van de recent vernieuwde Westervoortsedijk verrijst de komende

Nadere informatie

Resultaat 1 meting ten opzichte van 0 meting Cereslaan en De Beemd, Bernheze

Resultaat 1 meting ten opzichte van 0 meting Cereslaan en De Beemd, Bernheze Resultaten 1 meting ten opzichte van 0 meting en doelstelling uit 2010 Resultaten: Resultaat Resultaat Verschil Doelstelling Plan van Aanpak 2010 0 meting 1 meting 1 t.o.v. 0 Onveiligheidsgevoelens in

Nadere informatie

Focus op Spoorzicht BIZ NIEUWSBRIEF JANUARI 2010

Focus op Spoorzicht BIZ NIEUWSBRIEF JANUARI 2010 Focus op Spoorzicht BIZ NIEUWSBRIEF BIZ op Spoorzicht nu of nooit Op 18 november gaven wij een presentatie in het kader van een onlangs aangenomen wet "Bedrijven investeringszone"(biz) en zo'n BIZ zouden

Nadere informatie

Marconiweg 31 Zeewolde. Kantoor Almere Havenzicht 72 1357 NR Almere T 036 54 90 628 E info@vsomakelaars.nl

Marconiweg 31 Zeewolde. Kantoor Almere Havenzicht 72 1357 NR Almere T 036 54 90 628 E info@vsomakelaars.nl Marconiweg 31 Zeewolde Kantoor Dronten De Bolder 2 8251 KC Dronten T 0321 318 318 E info@vsomakelaars.nl Kantoor Marknesse Baarloseweg 6-I 8316 SE Marknesse T 0527 20 33 55 E info@vsomakelaars.nl Kantoor

Nadere informatie

Maatregelen- en doelenmatrix OV Roosevelt & Trekvliet Rood = gewijzigd Doorgestreept = vervallen

Maatregelen- en doelenmatrix OV Roosevelt & Trekvliet Rood = gewijzigd Doorgestreept = vervallen Maatregelen- en doelenmatrix OV Roosevelt & Trekvliet Rood = gewijzigd Doorgestreept = vervallen Onderwerp (afkomstig Bewegwijzering Bij de straatnaamcommissie nagaan of er wijzigen aangebracht kunnen

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2015

Nieuwsbrief oktober 2015 Nieuwsbrief oktober 2015 Beste LMM lid, We doen er alles aan om het LMM lidmaatschap nog interessanter te maken. U input en betrokkenheid is hierbij erg belangrijk. We maken graag persoonlijk kennis om

Nadere informatie

Wij verzoeken de ondernemer of de bedrijfsleider de vragenlijst in te vullen.

Wij verzoeken de ondernemer of de bedrijfsleider de vragenlijst in te vullen. Enquête 1-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen her-certificering Bedrijventerreinen (KVO-B) op de bedrijventerreinen Mijlweg, Zeehaven, Krabbepolder, Louterbloemen te Dordrecht Voordat

Nadere informatie

Convenant voor Samenwerking Economische Verkenning Voorzieningenkern Binnenstad

Convenant voor Samenwerking Economische Verkenning Voorzieningenkern Binnenstad Convenant voor Samenwerking Economische Verkenning Voorzieningenkern Binnenstad Stad met een hart Convenant voor Samenwerking Economische Verkenning Voorzieningenkern Binnenstad 1 Economische Verkenning

Nadere informatie

Oosterhout EEN STAD MET VISIE

Oosterhout EEN STAD MET VISIE Oosterhout EEN STAD MET VISIE Oosterhout is een bruisende stad vol ambitie. De stad onderscheidt zich door haar uitstekende geografische ligging, haar prachtige winkel- en uitgaanscentrum, het vele groen

Nadere informatie

KLEINSCHALIGE BEDRIJFSRUIMTEN IN MIDDELGROTE STEDEN 24 MEI 2017

KLEINSCHALIGE BEDRIJFSRUIMTEN IN MIDDELGROTE STEDEN 24 MEI 2017 KLEINSCHALIGE BEDRIJFSRUIMTEN IN MIDDELGROTE STEDEN 24 MEI 2017 VERENIGING VOOR MAKELAARS EN TAXATEURS KLEINSCHALIGE BEDRIJFSRUIMTEN IN MIDDELGROTE STEDEN 24 MEI 2017 INLEIDING... 6 1.1 ONDERZOEKSVRAAG

Nadere informatie

TE KOOP TE HUUR. Multibox Dordrecht Sikkelstraat 50 Dordrecht. Circa 103 bedrijfsunits. vanaf ca. 18,9 m². www.waltmann.com

TE KOOP TE HUUR. Multibox Dordrecht Sikkelstraat 50 Dordrecht. Circa 103 bedrijfsunits. vanaf ca. 18,9 m². www.waltmann.com TE KOOP TE HUUR Adres: Multibox Dordrecht Sikkelstraat 50 Dordrecht Type: Afmetingen: Circa 103 bedrijfsunits. Verschillende afmetingen vanaf ca. 18,9 m² In Dordrecht tussen de wijken Dubbeldam, Stadspolders

Nadere informatie

BEDRIJFSRUIMTE MACHINEFABRIEK A. RUINARD IN GEBRUIK GENOMEN

BEDRIJFSRUIMTE MACHINEFABRIEK A. RUINARD IN GEBRUIK GENOMEN Onderwerpen in deze nieuwsbrief: Bedrijfsruimte machinefabriek A. Ruinard in gebruik genomen Zaken gemeenschappelijk regelen: van start met oprichten Bedrijven Investeringszone Werkzaamheden op Cornelisland

Nadere informatie

Glasvezel voor heel Boekel

Glasvezel voor heel Boekel Glasvezel voor heel Boekel 2e verenigingsavond Inhoud: Welkom en terugblik (Edward) De folder (Marien) Het inschrijfformulier (Bas?) De site (Hans) De posteractie (Femke?) De spelregels voor verenigingen

Nadere informatie

> > > > > > > > > > > uw verhuizing. in goede handen > > > > > > > > > > > > > Jac Den Hollander. Verhuizingen

> > > > > > > > > > > uw verhuizing. in goede handen > > > > > > > > > > > > > Jac Den Hollander. Verhuizingen uw verhuizing in goede handen Jac Den Hollander Verhuizingen Jac Den Hollander, dat geeft rust Zorgeloos verhuizen van A naar B? Niemand verhuist vaker dan Jac Den Hollander Verhuizingen. Wij hebben de

Nadere informatie

Veluwezoom 15. Veluwezoom 15, Almere-Stad Almere. Huurprijs: 105,- per vierkante meter per jaar

Veluwezoom 15. Veluwezoom 15, Almere-Stad Almere. Huurprijs: 105,- per vierkante meter per jaar Veluwezoom 15 Huurprijs: 105,- per vierkante meter per jaar Algemene Informatie TE HUUR: MARKANTE, MODERNE KANTOORRUIMTE OP ZICHTLOCATIE A6 Te huur aangeboden enkele verdiepingen in een zeer compleet en

Nadere informatie

Presentatie Parkmanagement Tappersheul in de praktijk 2010. 2007 deparkmanager.nl is een concept van Creative Managers B.V.

Presentatie Parkmanagement Tappersheul in de praktijk 2010. 2007 deparkmanager.nl is een concept van Creative Managers B.V. Presentatie Parkmanagement Tappersheul in de praktijk 2010 Inleiding - Even voorstellen - Structuur parkmanagement - Concept - Voordelen voor ondernemers - Aanpak - Deelname kosten - Uw vragen! Wat is

Nadere informatie

Contactpersoon mevr. drs. R.E.A.J. de Vries T 078-639 67 55 Datum 10 september 2008 Kenmerk

Contactpersoon mevr. drs. R.E.A.J. de Vries T 078-639 67 55 Datum 10 september 2008 Kenmerk VERSLAG Contactpersoon mevr. drs. R.E.A.J. de Vries T 078-639 67 55 Datum 10 september 2008 Kenmerk M E reaj.de.vries@dordrecht.nl Verslag 10 september Aanwezig Afwezig Notulist Zie onder Zie onder Reineke

Nadere informatie

Huur kantoorpand op Oslo 10 te Barendrecht 490 tot 1125,00 per maand

Huur kantoorpand op Oslo 10 te Barendrecht 490 tot 1125,00 per maand Huur kantoorpand op 490 tot 1125,00 per maand Aanbiedende partij: De Mijl Vastgoed bv Email: info@demijl.nl Telefoon: 078-6202850 Website: www.demijl.nl Omschrijving De Mijl Business Center Barendrecht,

Nadere informatie

Opslagunits te koop en te huur!

Opslagunits te koop en te huur! Storage Center Aalsmeer Aalsmeerderweg 45A 1432 CG Aalsmeer info@ Opslagunits te koop en te huur! Altijd genoeg ruimte, wanneer u het nodig heeft Full Service Storage, alles binnen handbereik Concurrerende

Nadere informatie

Te koop BedrijvenPark Oostflakkee. Energiebaan ong., Oude-Tonge

Te koop BedrijvenPark Oostflakkee. Energiebaan ong., Oude-Tonge Te koop Energiebaan ong., Oude-Tonge Gunstig gelegen Goede bereikbaarheid Totaal ca. 17 tot 22 ha beschikbaar www.dtz.nl Op Goeree-Overflakkee ligt ; midden in de landelijke omgeving bestaande uit polders

Nadere informatie

Marconiweg 31 Zeewolde. Kantoor Almere Havenzicht 72 1357 NR Almere T 036 54 90 628 E info@vsomakelaars.nl

Marconiweg 31 Zeewolde. Kantoor Almere Havenzicht 72 1357 NR Almere T 036 54 90 628 E info@vsomakelaars.nl Marconiweg 31 Zeewolde Kantoor Dronten De Bolder 2 8251 KC Dronten T 0321 318 318 E info@vsomakelaars.nl Kantoor Marknesse Baarloseweg 6-I 8316 SE Marknesse T 0527 20 33 55 E info@vsomakelaars.nl Kantoor

Nadere informatie

Financiële Diensten. Uw financiën efficiënt en goed geregeld

Financiële Diensten. Uw financiën efficiënt en goed geregeld Financiële Diensten Uw financiën efficiënt en goed geregeld n of diensten? Neem dan contact met ons op: rtfondsen.nl - www.sportfondsen.nl Wilt u meer weten over een van onze producte Telefoon: (020) 3550

Nadere informatie

Persbericht. 31 juli 2013. Werkloosheid en bezuinigingen grootste problemen in Twentse gemeenten

Persbericht. 31 juli 2013. Werkloosheid en bezuinigingen grootste problemen in Twentse gemeenten Persbericht 31 juli 2013 Werkloosheid en bezuinigingen grootste problemen in Twentse gemeenten Werkloosheid en bezuinigingen zijn volgens inwoners van Twente verreweg de grootste problemen in hun gemeenten.

Nadere informatie

Meest gestelde vragen & antwoorden versie december 2015

Meest gestelde vragen & antwoorden versie december 2015 Meest gestelde vragen & antwoorden versie december 2015 De meest gestelde vragen en antwoorden zijn als volgt gerubriceerd: Project & planning Gevolgen voor u Riolering Grondwater(overlast) & drainage

Nadere informatie

8 MULTIFUNCTIONELE BEDRIJFSUNITS

8 MULTIFUNCTIONELE BEDRIJFSUNITS 8 MULTIFUNCTIONELE BEDRIJFSUNITS DE POL TE LOSSER Alfred Marshallstraat 1 Postbus 572 7550 AN Hengelo Telefoon (074) 255 68 88 Fax (074) 291 85 21 www.bedrijfsunits.com projectontwikkeling Inhoud Inleiding

Nadere informatie

Televisieweg 2 A. Televisieweg 2 A, Almere-Stad Almere. Huurprijs: 100,- per vierkante meter per jaar

Televisieweg 2 A. Televisieweg 2 A, Almere-Stad Almere. Huurprijs: 100,- per vierkante meter per jaar Televisieweg 2 A Huurprijs: 100,- per vierkante meter per jaar Algemene Informatie Televisieweg 2A, Gooisekant te Almere-Stad Bent u op zoek naar kantoorruimte met hoogwaardige uitstraling? De beschikbare

Nadere informatie

Haalt u het maximale uit de directe omgeving van uw bedrijf?

Haalt u het maximale uit de directe omgeving van uw bedrijf? Haalt u het maximale uit de directe omgeving van uw bedrijf? Als ondernemer wil je dat het je bedrijf voor de wind gaat. Voldoende werk, lage kosten, goed personeel en een prima bedrijfslocatie zijn belangrijk.

Nadere informatie

Even Voorstellen! Ad van den Berg. Van 1976 tot 2005 werkzaam bij politie. Laatste jaren veel werk op bedrijventerreinen

Even Voorstellen! Ad van den Berg. Van 1976 tot 2005 werkzaam bij politie. Laatste jaren veel werk op bedrijventerreinen Ad van den Berg Even Voorstellen! Laatste jaren veel werk op bedrijventerreinen Van 1976 tot 2005 werkzaam bij politie Vanuit politiefunctie onmogelijk om aan vraag van ondernemers te voldoen 2005: Oprichting

Nadere informatie

PMH operationele rapportage 1 de kwartaal 2015

PMH operationele rapportage 1 de kwartaal 2015 PMH operationele rapportage 1 de kwartaal 2015 Keurmerk Veilig Ondernemen Met trots kan gemeld worden dat alle bedrijventerreinen in Hoorn voor de komende drie jaar weer een certificaat Keurmerk Veilig

Nadere informatie

Wijkraad Oss-Zuid. Openbare vergadering. Datum 22 oktober 2013 Buurthuis Kortfoort Floraliastraat 93-5342 BH Oss. Aanwezig: Leden wijkraad

Wijkraad Oss-Zuid. Openbare vergadering. Datum 22 oktober 2013 Buurthuis Kortfoort Floraliastraat 93-5342 BH Oss. Aanwezig: Leden wijkraad Wijkraad Oss-Zuid Openbare vergadering Datum 22 oktober 2013 Locatie Buurthuis Kortfoort Floraliastraat 93-5342 BH Oss Aanwezig: Leden wijkraad Adviseurs Notulist Afwezig m.k. Aanwezig publiek Gerben Canninga

Nadere informatie

Televisieweg 2 A. Televisieweg 2 A, Almere-Stad Almere. Huurprijs: 3.115,- per maand

Televisieweg 2 A. Televisieweg 2 A, Almere-Stad Almere. Huurprijs: 3.115,- per maand Televisieweg 2 A Huurprijs: 3.115,- per maand Algemene Informatie Televisieweg 2A, Gooisekant te Almere-Stad Bent u op zoek naar kantoorruimte met hoogwaardige uitstraling? De beschikbare kantoorruimte

Nadere informatie

VERSLAG. Informatiebijeenkomst Mijlweg. 4 december 2012 16.00 uur Kantine Sarens. 1. Opening van de bijeenkomst door Menke Hopma

VERSLAG. Informatiebijeenkomst Mijlweg. 4 december 2012 16.00 uur Kantine Sarens. 1. Opening van de bijeenkomst door Menke Hopma VERSLAG Datum 6 december 2012 Kenmerk Notulist Saskia Wubben Kopie aan Piet Vlasblom, IBD, SBBD, WD, DOV en Parktrust Bijlage(n) Contactpersoon S. Wubben T +31 (0)78 770 s.wubben@drechtsteden.nl 4 december

Nadere informatie

TE HUUR. Kantoor/showroom ca. 221 m². Kelvinring BG Alblasserdam

TE HUUR. Kantoor/showroom ca. 221 m². Kelvinring BG Alblasserdam TE HUUR Kantoor/showroom ca. 221 m² Kelvinring 42 2952 BG Alblasserdam Centraal gelegen kantoor-/ showoomruimte gelegen aan de Kelvinring te Alblasserdam. Door de uitstekende ligging dichtbij de op- en

Nadere informatie

Schendelsinfo 21 e jaargang; nr. 2 Oktober 2015

Schendelsinfo 21 e jaargang; nr. 2 Oktober 2015 Schendelsinfo 21 e jaargang; nr. 2 Oktober 2015 Gemert, 10 oktober 2015 Hallo allemaal, Hierbij ontvangen jullie de tweede Schendelsinfo van 2015. In deze versie staan leuke foto s en verslagen van de

Nadere informatie

PRESENTATIE KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN VOOR

PRESENTATIE KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN VOOR PRESENTATIE KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN VOOR BEDRIJVENTERREINEN door Robert de Koning procesbegeleider MKB Nederland 1 december 2015 1 KVO DATA MKB NEDERLAND 2 S A M E N W E R K I N G PARTNERS GEMEENTE

Nadere informatie

Palmpolstraat 62 * Palmpolstraat 62 *, Almere-Stad Almere. Huurprijs: 55,- per vierkante meter per jaar

Palmpolstraat 62 * Palmpolstraat 62 *, Almere-Stad Almere. Huurprijs: 55,- per vierkante meter per jaar Palmpolstraat 62 * Huurprijs: 55,- per vierkante meter per jaar Algemene Informatie TE HUUR: Zeer aantrekkelijk geprijsde, hoogwaardig afgewerkte kantoorruimte op Veluwsekant in Almere Gelegen op het goed

Nadere informatie

TE HUUR Kantoorruimte vanaf ca. 7 m² Rivium Boulevard per maand

TE HUUR Kantoorruimte vanaf ca. 7 m² Rivium Boulevard per maand TE HUUR Vragen? 078-6141030 Kantoorruimte vanaf ca. 7 m² Rivium Boulevard 301-320 2909 LK Capelle aan den IJssel Huurprijs vanaf 199,-- per maand Bel 078-6141030 OMSCHRIJVING Algemeen: Flexibele en volledig

Nadere informatie

Verslag haalbaarheidsonderzoek SeComHouse op Eeneind en Berkenbos Veiligheid en communicatie op bedrijventerreinen in een innovatief totaalconcept

Verslag haalbaarheidsonderzoek SeComHouse op Eeneind en Berkenbos Veiligheid en communicatie op bedrijventerreinen in een innovatief totaalconcept Verslag haalbaarheidsonderzoek SeComHouse op Eeneind en Berkenbos Veiligheid en communicatie op bedrijventerreinen in een innovatief totaalconcept Secomhouse Nuenen, Mei 2006 Versie 1.0 1. Inleiding In

Nadere informatie

9 M 5 ore than to 275

9 M 5 ore than to 275 5 More than to 275 275 95 to schiphol rijk am en de boeing avenue Inspirerend zaken doen Boeing Avenue 275 In de uitdagende werkomgeving van het parkachtige Schiphol-Rijk ligt het moderne en multifunctionele

Nadere informatie

Raamstraat 1 TE HUUR VR Dordrecht. Vragen? Winkelruimte ca m². Bel

Raamstraat 1 TE HUUR VR Dordrecht.  Vragen? Winkelruimte ca m². Bel TE HUUR Vragen? 078-6141030 Winkelruimte ca. 1.070 m² Raamstraat 1 3311 VR Dordrecht Huurprijs 180.000,-- per jaar Bel 078-6141030 OMSCHRIJVING Algemeen: Grootschalige winkelruimte gelegen aan de Raamstraat

Nadere informatie

Toermalijnring 100 TE KOOP TE HUUR. 3316 LC Dordrecht. www.waltmann.com. Vragen? 078-6141030. Vrijstaand bedrijfsgebouw

Toermalijnring 100 TE KOOP TE HUUR. 3316 LC Dordrecht. www.waltmann.com. Vragen? 078-6141030. Vrijstaand bedrijfsgebouw TE KOOP TE HUUR Vragen? 078-6141030 Vrijstaand bedrijfsgebouw Toermalijnring 100 3316 LC Dordrecht Huurprijs 12.975,-- per maand Vraagprijs 1.400.000,-- k.k. Bel 078-6141030 OMSCHRIJVING Algemeen: Een

Nadere informatie

Functieprofiel. Positie Personal Assistant. Organisatie Quaestus Executive Leadership

Functieprofiel. Positie Personal Assistant. Organisatie Quaestus Executive Leadership Functieprofiel Organisatie Quaestus Executive Leadership Datum 19 May 2016 De organisatie Quaestus is gespecialiseerd in Executive Leadership en heeft een breed aanbod van diensten in Executive Search,

Nadere informatie

Te huur Nieuwbouw ontwikkeling Centraal Station Leiden. Bargelaan 180, Leiden

Te huur Nieuwbouw ontwikkeling Centraal Station Leiden. Bargelaan 180, Leiden Te huur Nieuwbouw ontwikkeling Centraal Station Leiden Bargelaan 180, Leiden Ontworpen door Meyer en Van Schooten Circa 477 m² kantoorruimte Per direct beschikbaar www.dtz.nl Naast het Centraal Station

Nadere informatie

Drechtsteden. een KANSRIJKE regio! speerpunten. om de regio economisch te versterken! Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Drechtsteden. een KANSRIJKE regio! speerpunten. om de regio economisch te versterken! Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Drechtsteden een KANSRIJKE regio! 9 speerpunten om de regio economisch te versterken! Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Werkgevers Drechtsteden aangesloten bij VNO-NCW West Contactgegevens Postbus 931 3300

Nadere informatie

Uiterste inzenddatum: 12 mei 2010

Uiterste inzenddatum: 12 mei 2010 Enquête 1-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B) op het bedrijvenpark Ruyven te Delfgauw. Voordat u begint: Wij verzoeken de ondernemer of de bedrijfsleider de

Nadere informatie

Dordtse Kil III in beeld. Nieuwskrant voor ondernemers en belangstellenden van het bedrijventerrein

Dordtse Kil III in beeld. Nieuwskrant voor ondernemers en belangstellenden van het bedrijventerrein Dordtse Kil III in beeld Nieuwskrant voor ondernemers en belangstellenden van het bedrijventerrein JAARGANG 2 NUMMER 2 2008 MAKRO slaat 1 e paal Inhoudsopgave 1 MAKRO slaat 1 e paal Informatiemap 2 Snelheid

Nadere informatie

Verkeersongeluk. Misdrijf. Calamiteit. Praktisch. Slachtofferhulp Nederland Veelzijdig deskundig

Verkeersongeluk. Misdrijf. Calamiteit. Praktisch. Slachtofferhulp Nederland Veelzijdig deskundig Misdrijf Verkeersongeluk Calamiteit Juridisch Emotioneel Praktisch Veelzijdig deskundig biedt juridische, praktische en emotionele hulp aan slachtoffers van een misdrijf, calamiteit of verkeersongeluk.

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE BOUWKAVEL ALC POORTCAMP DE LIER

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE BOUWKAVEL ALC POORTCAMP DE LIER VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE BOUWKAVEL ALC POORTCAMP DE LIER BETREFT Aan de Coldenhovelaan in De Lier, op het Agrarisch Logistiek Centrum Poortcamp, is beschikbaar een bouwkavel van ca. 42.715 m2 groot.

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek September 2014

Resultaten Onderzoek September 2014 Resultaten Onderzoek Initiatiefnemer: Kennispartners: September 2014 Resultaten van onderzoek naar veranderkunde in de logistiek Samenvatting Logistiek.nl heeft samen met BLMC en VAViA onderzoek gedaan

Nadere informatie

Naast kwaliteit, kijken we ook altijd naar kosten. Arjan Dogterom Head of IT. Vast Mobiel VastMobiel

Naast kwaliteit, kijken we ook altijd naar kosten. Arjan Dogterom Head of IT. Vast Mobiel VastMobiel Naast kwaliteit, kijken we ook altijd naar kosten Arjan Dogterom Head of IT Partner Logistics is altijd bereikbaar en bespaart op telefoonkosten met Intercity Zakelijk Partner Logistics is een bedrijf

Nadere informatie

Naujoks Verhuur. Direct te betrekken zonder te verbouwen. Ideaal voor ZZP ers en kleine bedrijven. Informatiefolder per 18 april 2016

Naujoks Verhuur. Direct te betrekken zonder te verbouwen. Ideaal voor ZZP ers en kleine bedrijven. Informatiefolder per 18 april 2016 Informatiefolder per 18 april 2016 Naujoks Verhuur M K B b e d r i j f s r u i m t e s M U L T I F U N C T I O N E L E B E D R I J F S R U I M T E Tel : 06-11537906 Info@hurenbedrijfsruimte.nl www.hurenbedrijfsruimte.nl

Nadere informatie

Dordtse Kil III in beeld

Dordtse Kil III in beeld Dordtse Kil III in beeld Nieuwskrant voor ondernemers en belangstellenden van het bedrijventerrein JAARGANG 1 NUMMER 1 2007 Inhoudsopgave 1 Introductie Even voorstellen Ledenvergadering 1 november Bedrijvencontactdag

Nadere informatie

Resultaten Enquête Dorpsraad Meterik 2014

Resultaten Enquête Dorpsraad Meterik 2014 Resultaten Enquête Dorpsraad Meterik 2014 T. Hendriks, F. Janssen, K. Reijnders Dorpsraad Meterik info@dorpsraadmeterik.nl 1 Inhoud Inhoud 1 Inleiding 2 Doel enquête 3 Verantwoording enquête 4 Hoofdpunten

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst Informatiebijeenkomst Ondernemers De Houtwegen Heemskerk 19 September 2013 Agenda 16:30 17:00 Ontvangst met koffie 17:00 17:10 Opening 17:10 17:50 Keurmerk Veilig Ondernemen Cees van der Kolk 17:55 18:15

Nadere informatie

Te huur / Te koop. Schieweg 64, Delft

Te huur / Te koop. Schieweg 64, Delft Te huur / Te koop Schieweg 64, Delft Representatief en functioneel Unieke zichtlocatie Ruim circa 10.000 m² www.dtz.nl T e huur / Te koop Deze bedrijfsruimte is gelegen direct aan het begin aan de hoofdweg

Nadere informatie

Groot in kleinschalige projecten

Groot in kleinschalige projecten Groot in kleinschalige projecten Beheer en onderhoud Verbouw en renovatie Kleinschalige nieuwbouw Gerritsen kleinbouw Nieuw bedrijfsonderdeel, vertrouwde naam In ruim 75 jaar heeft Gerritsen Bouwgroep

Nadere informatie

Groot in kleinschalige projecten

Groot in kleinschalige projecten Groot in kleinschalige projecten Beheer en onderhoud Verbouw en renovatie Kleinschalige nieuwbouw Nieuw bedrijfsonderdeel, vertrouwde naam Giesbers Arnhem heeft naam gemaakt als specialist in woningbouw,

Nadere informatie

Oosterhout (2007) vestigingslocatie 6,6 6,9 7,1 bedrijfsomgeving 6,5 6,5 7,1 veiligheidssituatie 6,6 6,6 6,6 dienstverlening gemeente 6,1 6,2 6,3

Oosterhout (2007) vestigingslocatie 6,6 6,9 7,1 bedrijfsomgeving 6,5 6,5 7,1 veiligheidssituatie 6,6 6,6 6,6 dienstverlening gemeente 6,1 6,2 6,3 Bedrijven tevreden over dienstverlening gemeente Eind 2007 is in alle gemeenten in West-Brabant een bedrijvenenquête gehouden onder alle bedrijven en instellingen met 10 werknemers of meer. Voor betekende

Nadere informatie

TE HUUR Bedrijfsruimte ca. 730 m² Kantoorruimte ca. 152 m² Sportlaan ,- per maand excl. BTW

TE HUUR Bedrijfsruimte ca. 730 m² Kantoorruimte ca. 152 m² Sportlaan ,- per maand excl. BTW TE HUUR Vragen? 0184-64 77 66 Bedrijfsruimte ca. 730 m² Kantoorruimte ca. 152 m² Sportlaan 391 3364 DK Sliedrecht Huurprijs 5.500,- per maand excl. BTW Bel 0184-647766 OMSCHRIJVING Algemeen: Een bedrijfs-/kantoorruimte

Nadere informatie

Convenant Buurtpreventie Blaricum

Convenant Buurtpreventie Blaricum Convenant Buurtpreventie Blaricum Partijen zijn: Gemeente, vertegenwoordigd door: burgemeester Politie, vertegenwoordigd door: korpschef Buurtpreventievereniging, vertegenwoordigd door: voorzitter en secretaris.

Nadere informatie

Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven

Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven Kwartaalbericht Starters ING Economisch Bureau Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven In het eerste kwartaal 2014 waren

Nadere informatie

BoZ! Bewoners op Zuid

BoZ! Bewoners op Zuid BoZ! Bewoners op Zuid Wie zijn wij? Noem ons de ambassadeurs of verbinders op Zuid. We zijn actieve bewoners en ondernemers die zich met plezier en naar eigen vermogen inzetten voor de gebieden IJsselmonde,

Nadere informatie

Te koop Ontwikkelkavel(s) PRISMA / Bedrijvenschap Hoefweg. te Lansingerland

Te koop Ontwikkelkavel(s) PRISMA / Bedrijvenschap Hoefweg. te Lansingerland Te koop Ontwikkelkavel(s) PRISMA / Bedrijvenschap Hoefweg te Lansingerland Locatie Ontwikkelkavel Een deel van PRISMA Bedrijvenpark wordt ontwikkeld door de gemeente Lansingerland (Bleiswijk), in samenwerking

Nadere informatie

Tijdelijk beheer Pandcontrole Tijdelijke verhuur

Tijdelijk beheer Pandcontrole Tijdelijke verhuur Tijdelijk beheer Pandcontrole Tijdelijke verhuur Zekerheid door tijdelijk beheer Leegstaande kantoorpanden, scholen, winkelruimten, bedrijfspanden en woningen? Door het plaatsen van tijdelijke bewoners

Nadere informatie

Wij verzoeken de ondernemer of de bedrijfsleider de vragenlijst in te vullen.

Wij verzoeken de ondernemer of de bedrijfsleider de vragenlijst in te vullen. Enquête 3-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B) op de bedrijventerreinen Hoogeind, De Weijer, Groot Schooten en BZOB in de gemeente Helmond Voordat u begint:

Nadere informatie

Mening van ondernemers industrieterreinen over reclamebelasting en Parkmanagement Zutphen. Ingevuld door 102 bedrijven.

Mening van ondernemers industrieterreinen over reclamebelasting en Parkmanagement Zutphen. Ingevuld door 102 bedrijven. Mening van ondernemers industrieterreinen over reclamebelasting en Parkmanagement Zutphen Ingevuld door 102 bedrijven 9 november 2016 Waarom een enquete? Waarom een enquete? Verordening reclamebelasting

Nadere informatie

Projectplan van de Stichting BIZ Overdie/Laanenderweg. Doelstelling en ambitie:

Projectplan van de Stichting BIZ Overdie/Laanenderweg. Doelstelling en ambitie: Projectplan van de Stichting BIZ Overdie/Laanenderweg Doelstelling en ambitie: Vanaf 2010 wordt er op het bedrijvenpark Overdie/Laanenderweg Parkmanagement, met als belangrijkste taak de collectieve beveiliging,

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaren. Vastgoeddiensten in vertrouwde handen. mijn-thuis.nl

Vereniging van Eigenaren. Vastgoeddiensten in vertrouwde handen. mijn-thuis.nl Vereniging van Eigenaren in vertrouwde handen thuis ondersteunt op alle niveaus en neemt initiatief Vereniging van Eigenaren in vertrouwde handen thuis is specialist op het gebied van beheer van vastgoed.

Nadere informatie

Functieprofiel. Positie Financieel Medewerker. Organisatie Quaestus Executive Leadership

Functieprofiel. Positie Financieel Medewerker. Organisatie Quaestus Executive Leadership Functieprofiel Organisatie Quaestus Executive Leadership Datum 8 June 2016 De organisatie Quaestus is gespecialiseerd in Executive Leadership en heeft een breed aanbod van diensten in Executive Search,

Nadere informatie

De dienstverlening van Westerpark

De dienstverlening van Westerpark De dienstverlening van Westerpark Vanaf eind mei 2009 konden bewoners en ondernemers van Westerpark zich aanmelden bij het nieuw opgerichte digitale bewonerspanel. In deze rapportage wordt verslag gedaan

Nadere informatie

Onderzoek Ondernemerspanel: Actuele economische onderwerpen

Onderzoek Ondernemerspanel: Actuele economische onderwerpen Versie definitief Datum 8 oktober 2010 1 (8) Onderzoek Ondernemerspanel: Actuele economische onderwerpen Kleine bedrijven, ondernemersverenigingen, leegstand kantoren, parkmanagement en Bedrijfs Investerings

Nadere informatie

Te huur / Te koop Rotterdam The Hague Airport. Ervaar het comfort. Fair Oaksbaan ong., Rotterdam

Te huur / Te koop Rotterdam The Hague Airport. Ervaar het comfort. Fair Oaksbaan ong., Rotterdam Te huur / Te koop Rotterdam The Hague Airport. Ervaar het comfort. Fair Oaksbaan ong., Rotterdam Hoogwaardige ontwikkeling op maat Internationale allure Kavels vanaf 2.000 m² www.dtz.nl Dit gebied is geschikt

Nadere informatie