Belangrijke onderdelen van uw UPO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Belangrijke onderdelen van uw UPO"

Transcriptie

1 Premieovereenkomst Let op! Werknemers die voor juli 00 bij Dow in dienst waren, hebben de keuze gekregen wel of niet deel te nemen aan de premieregeling. Vrijwel iedereen heeft daar destijds voor gekozen. Voor medewerkers die destijds niet hebben gekozen voor deelname aan de premieregeling, is deze toelichting uiteraard niet van toepassing. Werknemers die na juli 00 in dienst zijn getreden, bouwen automatisch pensioen op via de premieregeling. betaald. Hiermee bouwt u uw eigen pensioenkapitaal op. Het rendement is afhankelijk van de door u gemaakte rendementskeuze. Met het pensioenkapitaal wordt voor u op de pensioendatum een periodieke pensioenuitkering aangekocht bij Stichting Dow Pensioenfonds. Wat is de beleggingswaarde van uw pensioen? Hier ziet u een voorbeeldberekening van hoe uw huidige pensioenkapitaal zich kan ontwikkelen tot op uw pensioendatum. Daarbij is een voorbeeldrendement genomen van %. Het daadwerkelijke rendement hangt af van uw rendementskeuze (zie toelichting ) en de koersontwikkelingen van de beleggingen. Het pensioenkapitaal kan dus hoger of lager zijn. Toekomstige opbouw Leeftijd Storting in premieregeling Uw bijdrage (30% van Bijdrage Dow (0% van Rendementskeuze Pensioenindicatie U bouwt in de premieregeling een pensioenkapitaal op, waarmee u op de pensioendatum een levenslange pensioenuitkering bij Stichting Dow Pensioenfonds inkoopt. Binnen deze pensioenregeling heeft u een belangrijke keuze te maken. Deze keuze gaat over de manier waarop u wilt dat uw pensioenkapitaal in de premieregeling wordt beheerd. U heeft twee mogelijkheden: A of B. Blijft u bij Dow werken? Uw huidige rendementskeuze De getoonde pensioenindicatie is een rekenvoorbeeld van het jaarlijks bruto pensioen dat u met het voorbeeldkapitaal kunt ontvangen. Zoals al vermeld bij het voorbeeldkapitaal (toelichting punt ) is hierbij geen rekening gehouden met toekomstige premiestoringen. Als u bij Dow werkzaam blijft, zullen in de toekomst jaarlijkse stortingen plaatsvinden die uw pensioenkapitaal (en daarmee uw pensioenindicatie) verhogen. Wilt u inzicht in het pensioen uit de premieregeling indien wel rekening wordt gehouden met toekomstige premiestortingen tot aan uw pensioneren? Bezoek dan de pensioenplanner! U benadert de planner via Op uw UPO ziet u achter Rendementskeuze daarom A of B staan. De letter op uw UPO staat dus voor de manier waarop uw pensioenkapitaal op dit moment wordt beheerd. Het is verstandig periodiek te toetsen of uw huidige keuze nog altijd aansluit bij uw situatie en wensen. Als u gaat scheiden heeft uw ex-partner recht op een deel van het ouderdomspensioen dat u heeft opgebouwd tijdens de periode dat u met elkaar samen was. Dit is geregeld in de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding, die sinds mei van kracht is. (Hiervan kan door u en uw ex-partner zijn afgeweken in huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden of in het echtscheidingsconvenant). Hoeveel premie wordt jaarlijks gestort? In de premieregeling vindt elk jaar in maart een storting plaats. De hoogte van de jaarlijkse storting is gekoppeld aan uw Performance Award en wordt vastgesteld op basis van de leeftijdsafhankelijke fiscale factoren die de overheid vaststelt. In de fiscale tabel hieronder, ziet u achter alle leeftijdscategorieën een percentage staan. Als u dit percentage vermenigvuldigt met uw Performance Award, berekent u het bedrag dat in totaal wordt gestort in uw premieregeling. Dit bedrag betaalt u echter maar voor een gedeelte zelf. Om precies te zijn komt van de totale storting 30% voor uw rekening. Dit bedrag wordt ingehouden op de uitbetaling van uw Performance Award. De overige 0% van de totale storting wordt door Dow ingelegd. Welk pensioen kunt u verwachten? Op de pensioendatum koopt u bij Dow Pensioenfonds een levenslang ouderdomspensioen in van het door u opgebouwde pensioenkapitaal in de premieregeling. Het bedrag dat u op uw Uniform Pensioenoverzicht ziet staan onder het kopje Pensioenindicatie is gebaseerd op het huidige kapitaal, de huidige tarieven en een voorbeeldrendement van %. Uw pensioenregeling is deels een premieovereenkomst. Elk jaar wordt een percentage van de Performance Award (PA-grondslag) als premie In dit rekenvoorbeeld zijn wij uitgegaan van uw huidige kapitaal en hebben wij geen rekening gehouden met eventueel toekomstige premies. Zolang u echter bij Dow werkzaam blijft, vindt jaarlijks een storting plaats. Uw pensioenkapitaal zal dus in de loop der tijd niet alleen ontwikkelen door de bijschrijving van rendementen. In de praktijk zullen ook nieuwe stortingen plaatsvinden, waarover de jaren erna eveneens weer rendement wordt berekend. In de hier genoemde bedragen is echter geen rekening gehouden met een eventuele scheiding. Houdt u er in geval van scheiding dus rekening mee dat uw pensioen in de premieregeling in de praktijk lager is. Voor vragen kunt u contact opnemen met het pensioenbureau: telefoon 0. U kunt uw vraag ook mailen naar Bij uw overlijden hebben uw partner en kinderen recht op een uitkering. Dit is het nabestaandenpensioen. Ook als u niet meer in dienst bent bij uw werkgever wanneer u overlijdt. Uw kinderen hebben recht op wezenpensioen indien zij geboren zijn voor uw pensioendatum of voor uw uitdiensttredingsdatum. Het wezenpensioen wordt uitgekeerd totdat uw kind de -jarige leeftijd bereikt of in het geval uw kind studeert of invalide is totdat de -jarige leeftijd wordt bereikt. Zie verder punt uit de toelichting van de Uitkeringsovereenkomst (uw pensioen uit de basisregeling). Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 0 A of B? Toen uw deelname aan de premieregeling startte, heeft het pensioenfonds voor u een Pensioenspaarrekening geopend. Als u toen niet schriftelijk heeft aangegeven dat u dat anders wilde, heeft het pensioenfonds destijds standaard rendementskeuze A aan u toegewezen. Hierbij wordt jaarlijks door het bestuur een rendement op uw vermogen toegekend dat gelijk is aan het netto rendement dat het pensioenfonds op haar beleggingen heeft gerealiseerd. Het alternatief is rendementskeuze B. Hierbij wordt jaarlijks door het bestuur een rendement op uw vermogen toegekend op basis van het rendement op Staatsobligaties. Over langere tijd is het verwachte rendement op rendementskeuze A hoger, maar deze keuze brengt ook risico s met zich mee. Het jaarlijkse rendement fluctueert en kan dus een of enkele jaren ook lager uitvallen of zelfs negatief zijn. Zeker wanneer de pensioendatum dichterbij komt, kan het verstandig zijn te kiezen voor meer zekerheid, en dus voor rendementskeuze B. Overstappen Via kunt u de formulieren downloaden waarmee u uw rendementskeuze kunt wijzigen. Heeft u nu rendementskeuze A en wilt u overstappen naar rendementskeuze B, dan geldt deze keuze voor minstens drie jaar. Daarna wordt de gemaakte rendementskeuze als u deze niet herroept, steeds stilzwijgend voor een jaar verlengd (of tot pensioendatum indien u deze voor het eind van deze periode heeft bereikt). Als u het gewenste formulier heeft ingevuld en opgestuurd, gaat de rendementswijziging in vanaf januari van het volgende jaar. Na drie jaar heeft u dus weer de mogelijkheid om te switchen. Belangrijke onderdelen van uw UPO Stichting Dow Pensioenfonds Op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) vindt u alle relevante gegevens over uw pensioenregeling. Over wat u tot nu toe aan pensioen Telefoon heeft opgebouwd en over wat u kunt opbouwen als u tot uw pensioneren bij Dow werkzaam blijft. Maar u leest er ook wat er is geregeld 0- t/m 0 0,00% t/m,0%,,3 t/m,0%,, 30 t/m 3,% 3,33, 3 t/m 3 3,30% 3,,3 0 t/m,0%,,3 t/m,0%, 3, UPO. In de folder is gebruik gemaakt van voorbeeldgetallen. Aan de hand van uw eigen UPO kunt u echter dit voorbeeld goed gebruiken om uw pensioensituatie te doorgronden. bij arbeidsongeschiktheid. En waar uw nabestaanden op kunnen rekenen in het geval u komt te overlijden. Een uiterst belangrijk overzicht dus. Maar het is ook omvangrijk. En soms ingewikkeld om de betekenis van de getallen en toelichting in de juiste context te plaatsen. Daarom geeft Dow Pensioenfonds u in deze folder uitleg en achtergrondinformatie over enkele van de meest relevante cijfers van uw 0 t/m 3,0%,, t/m,0%, 0,0 0 t/m 3,%,3, Heeft u na het bestuderen van deze folder een vraag? Dan kunt u telefonisch terecht op nummer 0. U kunt uw vraag ook mailen 3,%,3, naar DOW0_upovs.indd Website :30

2 Totaaloverzicht Uniform Pensioenoverzicht 0 Uitkeringsovereenkomst Het pensioenplan bij DOW Het pensioenplan bij Dow bestaat uit drie verschillende onderdelen: de (die volgens de wet moet worden getypeerd als Uw pensioenregeling is voor de basisregeling een uitkeringsovereenkomst in de vorm van een eindloonregeling. Bij een eindloonregeling ontvangt u een Uitkeringsovereenkomst ), de premieregeling (die volgens de wet moet worden getypeerd als Premieovereenkomst ) en pensioen dat is gebaseerd op het gemiddelde bruto salaris dat u de laatste twee jaar van uw carrière ontving. Werkt u in de ploegendienst? Dan bouwt u Levensloop (dat u via de werkgever regelt). In dit totaaloverzicht zijn uw pensioenen in de (Uitkeringsovereenkomst) en ook over uw ploegentoeslag pensioen op. Uw pensioenregeling is voor de ploegentoeslag een uitkeringsovereenkomst in de vorm van een middelloon- in de premieregeling (Premieovereenkomst) bij elkaar opgeteld. regeling. Bij een middelloonregeling bouwt u elk jaar pensioen op over uw bruto jaarsalaris. U ontvangt dus een ploegentoeslagpensioen dat is gebaseerd op het gemiddelde salaris dat u heeft verdiend. Het gaat hierbij om het gemiddelde salaris tijdens de jaren dat u deelneemt in deze pensioenregeling. Levensloop Opgebouwd pensioen Dit is het bedrag aan jaarlijks pensioen dat u tot en met 3 december 0 heeft opgebouwd. U kunt dit bedrag het beste zien als tussenstand. Blijft u werken in uw huidige dienstverband, dan gaat de opbouw van uw pensioen in deze regeling gewoon door. Welk pensioen u kunt verwachten als u tot aan uw pensioendatum bij Dow in dienst blijft, leest u onder punt Te bereiken pensioen van deze toelichting. Welk totaalpensioen kunt u verwachten? Vrijwil iedereen* die deelneemt aan de Dow pensioenregeling in Nederland, neemt deel aan het pensioenplan dat bestaat uit drie onderdelen: de (basisregeling), de premieregeling en Levensloop gebruikt u direct voorafgaand aan uw pensioen, zodat u eerder kunt stoppen met werken. De basisregeling en de premieregeling vormen samen uw levenslange pensioeninkomen. Op het Totaaloverzicht van uw Uniform Pensioenoverzicht ziet u daarom zowel een bedrag staan uit de basisregeling als een bedrag uit de premieregeling. In de hiernavolgende punten van deze toelichting op uw Uniform Pensioenoverzicht worden de belangrijkste onderdelen van beide pensioenregelingen nader besproken. Levensloop wordt opgebouwd via de werkgever en staat los van het pensioenfonds. Daarom vindt u op een Uniform Pensioenoverzicht geen Levensloopgegevens. * Werknemers die al voor juli 00 in dienst waren, hebben de keuze gekregen wel of niet deel te nemen aan de premieregeling. Vrijwel iedereen heeft daar destijds voor gekozen. Werknemers die na juli 00 in dienst zijn getreden, bouwen automatisch pensioen op via de premieregeling. Uit dienst? Stel dat uw dienstverband is beëindigd op 3 december 0, dan is het bedrag dat u leest onder Opgebouwd pensioen de jaarlijkse bruto pensioenuitkering die u vanaf uw ste kunt verwachten. Dit pensioen wordt uitgekeerd zo lang u in leven bent. Als u uit dienst gaat en ergens anders gaat werken, heeft u de mogelijkheid om het bij Dow opgebouwde pensioen in te brengen in uw nieuwe pensioenregeling. Dit heet waardeoverdracht. Uw pensioenregeling biedt in geval van uw overlijden zekerheid voor uw nabestaanden. Uit zowel de basisregeling als de premieregeling is er voor de nabestaanden een pensioenuitkering geregeld bij uw overlijden. In de punten en van deze toelichting leest u daar alles over. DOW0_upovs.indd 3 Te bereiken pensioen Wat is er geregeld bij uw overlijden? Maar u kon toch eerder dan op -jarige leeftijd stoppen met werken? Dat klopt. U heeft de mogelijkheid uw pensioen eerder in te laten gaan. Om in dat geval uw pensioeninkomen op peil te houden, bestaat het pensioenplan bij Dow naast uw pensioen in de basisregeling ook uit de premieregeling en Uw partner ontvangt Als u overlijdt, is er voor uw partner dus een partnerpensioen geregeld. Het bedrag dat u hier ziet staan in het bruto pensioen per jaar dat uw partner na uw overlijden ontvangt. Dit pensioen gaat in vanaf de eerste maand na uw overlijden en wordt uitgekeerd zolang uw partner in leven is. Uw kinderen ontvangen per kind Uw kinderen hebben recht op wezenpensioen indien zij geboren zijn voor uw pensioendatum of voor uw uitdiensttreding. Het wezenpensioen wordt bij uw overlijden uitgekeerd totdat uw kind de -jarige leeftijd bereikt of in het geval uw kind studeert of invalide is totdat de -jarige leeftijd wordt bereikt. Dit is het bedrag aan jaarlijks bruto pensioen dat u ontvangt van Stichting Dow Pensioenfonds vanaf de reglementaire pensioenleeftijd van jaar die op het pensioenoverzicht staat. U ontvangt dit bedrag indien u tot -jarige leeftijd bij Dow blijft werken en dus pensioen blijft opbouwen in de huidige pensioenregeling. Daarbij gaan we uit van de omstandigheden die staan onder Op welke gegevens is uw pensioenoverzicht gebaseerd?. Dat betekent ondermeer dat er wordt uitgegaan van een gelijkblijvend salaris tot pensioneren. Stijgt uw salaris? Dan vindt u op uw volgende Uniform Pensioenoverzicht onder het kopje Te Bereiken Pensioen een ander bedrag. Daarnaast ontvangt u mogelijk via de Sociale Verzekeringsbank een AOW-uitkering, zie Uw pensioenregeling is er voor u, maar ook voor uw eventuele gezin. Bij uw overlijden heeft uw partner (en mogelijk uw kinderen) namelijk recht op een uitkering van Dow Pensioenfonds. Daarom vindt u op uw Uniform Pensioenoverzicht bedragen staan die uw partner ontvangt en die uw kinderen ontvangen per kind bij uw overlijden tijdens uw huidige dienstverband bij Dow. Wie wordt gezien als partner? Uw echtgenoot/echtgenote; Uw geregistreerde partner; De partner waarmee u samenwoont. Het samenwonen moet dan wel zijn vastgelegd in een bij de notaris opgestelde samenlevingsovereenkomst. U mag geen directe familie van deze persoon zijn. Samenwonenden zonder notariële akte hebben geen recht op nabestaandenpensioen. Uw partner met wie u na uw pensionering trouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat of samenwoont, heeft geen recht op nabestaandenpensioen. Als u gaat scheiden heeft uw ex-partner recht op een deel van het ouderdomspensioen dat u heeft opgebouwd tijdens de periode dat u met elkaar samen was. Dit is geregeld in de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding, die sinds mei van kracht is. (Hiervan kan door u en uw ex-partner zijn afgeweken in huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden of in het echtscheidingsconvenant). Met uw scheiding is rekening gehouden als u hierover door ons bent geïnformeerd. De in dit Uniform Pensioenoverzicht (UPO) genoemde bedragen zijn, in dit geval, aan de nieuwe situatie aangepast. Het pensioen voor uw ex-partner is hier dus reeds vanaf getrokken. Dat betekent ook dat de bedragen die hier staan, voor uw nieuwe (huidige) situatie gelden. Wanneer u of uw ex-partner voor uw pensioneren komt te overlijden, verandert er wat. De volgende situaties kunnen ontstaan: - Uw ex-partner overlijdt eerder dan u. U ontvangt weer het volledige ouderdomspensioen. - U overlijdt eerder dan uw ex-partner. Uw ex-partner krijgt geen deel meer van uw ouderdomspensioen. Uw ex-partner krijgt vanaf dat moment wel bijzonder partnerpensioen. Heeft u geen partner? Iedereen bouwt pensioenaanspraken op voor zijn of haar nabestaanden (partner en/of kinderen). Dus ook indien u (op het moment) geen nabestaanden heeft. Als u geen partner heeft, bouwt u echter niet voor niets nabestaandenpensioen op. De pensioenregeling biedt namelijk voor iedereen de mogelijkheid om op de pensioendatum dit nabestaandenpensioen (deels) om te zetten in extra ouderdomspensioen voor uzelf. Dit wordt ook wel uitruil genoemd (zie ook Keuzemogelijkheden in deze toelichting). Heeft u geen partner op het moment dat u met pensioen gaat, dan wordt uw partnerpensioen met behulp van actuariële rekenregels dus omgezet naar extra ouderdomspensioen. In de pensioenplanner op kunt u berekenen wat de effecten hiervan zijn. Keuzemogelijkheden Pensioendatum Hier staat de datum* waarop u volgens het geldende reglement met pensioen gaat. Het pensioenplan bij Dow is er echter op gericht dat mensen na een carrière bij Dow al veel eerder kunnen stoppen met werken. In veel gevallen al rond 0-jarige leeftijd. Dow pensioenplan: 3 onderdelen Eerder stoppen met werken dan op -jarige leeftijd is mogelijk, omdat Dow een pensioenplan heeft dat bestaat uit drie onderdelen.. De basisregeling. Dit is een zogeheten, wat betekent dat de hoogte van uw pensioen is gebaseerd op het gemiddelde salaris dat u de laatste twee jaar van uw carrière ontving.. De premieregeling. In deze pensioenregeling bouwt u een pensioenkapitaal. U bouwt premie op door een jaarlijkse storting. De hoogte van deze storting is afhankelijk van uw leeftijd en de hoogte van uw jaarlijkse performance award. 3. Levensloop**. Levensloop kan worden aangewend voor verlof, dat u direct voorafgaand aan uw pensioen opneemt. Om stoppen rond 0-jarige leeftijd tegen een redelijk pensioeninkomen mogelijk te maken, is deelnemen aan de Levensloopregeling via de werkgever noodzakelijk. Niet voor niets neemt ongeveer % van alle werknemers deel aan Dow stort onder voorwaarden % van uw bruto salaris in Om rond 0-jarige leeftijd te kunnen stoppen met werken, is het echter noodzakelijk dat u zelf ook bijdraagt aan Bekijk het op de pensioenplanner! Wanneer kunt u tegen welk pensioeninkomen stoppen met werken? Bekijk het op de pensioenplanner. U logt in via de website van het pensioenfonds: * Voor personen die per 3 december 0 reeds 0 jaar of ouder waren (en dus al met pensioen hadden mogen gaan), kan hier sprake zijn van een eerst mogelijke pensioendatum. ** Per januari 0 is de Levensloopregeling afgeschaft. Alleen deelnemers die op 3 december 0 minimaal (inclusief rendement) op hun Levensloopregeling hebben staan, kunnen deelname voortzetten. De informatie is alleen voor u van toepassing als u tot bovenstaande doelgroep behoort. Keuzemogelijkheden rond uw pensioneren Variëren hoogte pensioenuitkering Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u De pensioenregeling van Dow biedt ook de mogelijkheid de ontvangt bij pensionering. Bij ingang van uw pensioen is het pensioenuitkering door de jaren heen in hoogte te laten variëren mogelijk uw pensioenuitkering op onderstaande wijze aan te Naar keuze kunt u kiezen voor een hogere pensioenuitkering passen aan uw persoonlijke wensen. Deze pensioenkeuzes gedurende vijf of tien jaar en daarna levenslang een lagere leiden tot een verandering in de hoogte van uw pensioen. pensioenuitkering. Deze mogelijkheid biedt oplossingen voor specifieke persoonlijke omstandigheden. Dit kan interessant Eerder stoppen met werken zijn als u de eerste jaren een hoger inkomen nodig heeft omdat U heeft de mogelijkheid om, in overleg met Dow, de ingangs- u bijvoorbeeld studerende kinderen heeft, of een hypotheekver- datum van uw ouderdomspensioen te vervroegen naar een plichting heeft die na een aantal jaar wegvalt. Maar het is ook datum gelegen tussen uw 0ste en ste levensjaar. Het mogelijk om gedurende de eerste vijf of tien jaar van pensione- pensioen dat u (naast het pensioen in de basisregeling) opbouwt ring de uitkering jaarlijks - met % of met 3% - te laten stijgen. in de premieregeling en door uw deelname aan Aan de mogelijkheden is een aantal voorwaarden verbonden. Levensloop maken deze mogelijkheid reëel. De mogelijkheid Tegen de tijd dat uw pensioen in zicht komt, wordt u hierover eerder te stoppen met werken wordt ook wel vervroeging van geïnformeerd. Daarnaast is het mogelijk voor medewerkers die de pensioendatum genoemd. zijn geboren in of na en die voor hun ste willen stoppen met werken om een gedeelte van het ouderdomspensioen om te Deeltijdpensioen zetten in een uitkering tussen de pensioendatum en de -jarige In sommige gevallen is het mogelijk in deeltijd met pensioen te leeftijd (dit heet een overbruggingspensioen). Dit kan interessant gaan. U gaat dan tot uw ste minder dagen per week werken zijn omdat u tot uw ste nog geen AOW ontvangt. en laat uw pensioen deels ingaan. Als u met deeltijdpensioen wilt gaan, kunt u de mogelijkheden bespreken met uw leiding- Pensioenplanner gevende. In de pensioenplanner, die u vindt via kunt u de effecten van alle keuzemogelijkheden bekijken! Uitruil partnerpensioen Op de pensioendatum is het mogelijk het partnerpensioen uit te ruilen voor ouderdomspensioen of andersom. Uw totale pensioenpot blijft natuurlijk gelijk. Dus als u bijvoorbeeld kiest voor een hoger partnerpensioen, wordt uw eigen pensioen lager. Andersom geldt dat wanneer u ervoor kiest het partnerpensioen helemaal te laten vervallen (bijvoorbeeld omdat u geen partner heeft), uw eigen pensioen hoger wordt. Er zijn vier mogelijkheden:. Een nabestaandenpensioen gelijk aan ouderdomspensioen.. Een nabestaandenpensioen van 0% van het ouderdomspensioen (dit is de standaardregeling). 3. Een nabestaandenpensioen ter hoogte van 0% van het ouderdomspensioen.. Geheel vervallen van het nabestaandenpensioen (alleen ouderdomspensioen). Met uitzondering van de standaardregeling moet de eventuele partner akkoord gaan met de uitruil. In het pensioenreglement is door middel van tabellen aangegeven wat uitruil voor effecten heeft op de absolute hoogte van het ouderdomspensioen. -0- :30

3 Totaaloverzicht Uniform Pensioenoverzicht 0 Uitkeringsovereenkomst Het pensioenplan bij DOW Het pensioenplan bij Dow bestaat uit drie verschillende onderdelen: de (die volgens de wet moet worden getypeerd als Uw pensioenregeling is voor de basisregeling een uitkeringsovereenkomst in de vorm van een eindloonregeling. Bij een eindloonregeling ontvangt u een Uitkeringsovereenkomst ), de premieregeling (die volgens de wet moet worden getypeerd als Premieovereenkomst ) en pensioen dat is gebaseerd op het gemiddelde bruto salaris dat u de laatste twee jaar van uw carrière ontving. Werkt u in de ploegendienst? Dan bouwt u Levensloop (dat u via de werkgever regelt). In dit totaaloverzicht zijn uw pensioenen in de (Uitkeringsovereenkomst) en ook over uw ploegentoeslag pensioen op. Uw pensioenregeling is voor de ploegentoeslag een uitkeringsovereenkomst in de vorm van een middelloon- in de premieregeling (Premieovereenkomst) bij elkaar opgeteld. regeling. Bij een middelloonregeling bouwt u elk jaar pensioen op over uw bruto jaarsalaris. U ontvangt dus een ploegentoeslagpensioen dat is gebaseerd op het gemiddelde salaris dat u heeft verdiend. Het gaat hierbij om het gemiddelde salaris tijdens de jaren dat u deelneemt in deze pensioenregeling. Levensloop Opgebouwd pensioen Dit is het bedrag aan jaarlijks pensioen dat u tot en met 3 december 0 heeft opgebouwd. U kunt dit bedrag het beste zien als tussenstand. Blijft u werken in uw huidige dienstverband, dan gaat de opbouw van uw pensioen in deze regeling gewoon door. Welk pensioen u kunt verwachten als u tot aan uw pensioendatum bij Dow in dienst blijft, leest u onder punt Te bereiken pensioen van deze toelichting. Welk totaalpensioen kunt u verwachten? Vrijwil iedereen* die deelneemt aan de Dow pensioenregeling in Nederland, neemt deel aan het pensioenplan dat bestaat uit drie onderdelen: de (basisregeling), de premieregeling en Levensloop gebruikt u direct voorafgaand aan uw pensioen, zodat u eerder kunt stoppen met werken. De basisregeling en de premieregeling vormen samen uw levenslange pensioeninkomen. Op het Totaaloverzicht van uw Uniform Pensioenoverzicht ziet u daarom zowel een bedrag staan uit de basisregeling als een bedrag uit de premieregeling. In de hiernavolgende punten van deze toelichting op uw Uniform Pensioenoverzicht worden de belangrijkste onderdelen van beide pensioenregelingen nader besproken. Levensloop wordt opgebouwd via de werkgever en staat los van het pensioenfonds. Daarom vindt u op een Uniform Pensioenoverzicht geen Levensloopgegevens. * Werknemers die al voor juli 00 in dienst waren, hebben de keuze gekregen wel of niet deel te nemen aan de premieregeling. Vrijwel iedereen heeft daar destijds voor gekozen. Werknemers die na juli 00 in dienst zijn getreden, bouwen automatisch pensioen op via de premieregeling. Uit dienst? Stel dat uw dienstverband is beëindigd op 3 december 0, dan is het bedrag dat u leest onder Opgebouwd pensioen de jaarlijkse bruto pensioenuitkering die u vanaf uw ste kunt verwachten. Dit pensioen wordt uitgekeerd zo lang u in leven bent. Als u uit dienst gaat en ergens anders gaat werken, heeft u de mogelijkheid om het bij Dow opgebouwde pensioen in te brengen in uw nieuwe pensioenregeling. Dit heet waardeoverdracht. Uw pensioenregeling biedt in geval van uw overlijden zekerheid voor uw nabestaanden. Uit zowel de basisregeling als de premieregeling is er voor de nabestaanden een pensioenuitkering geregeld bij uw overlijden. In de punten en van deze toelichting leest u daar alles over. DOW0_upovs.indd 3 Te bereiken pensioen Wat is er geregeld bij uw overlijden? Maar u kon toch eerder dan op -jarige leeftijd stoppen met werken? Dat klopt. U heeft de mogelijkheid uw pensioen eerder in te laten gaan. Om in dat geval uw pensioeninkomen op peil te houden, bestaat het pensioenplan bij Dow naast uw pensioen in de basisregeling ook uit de premieregeling en Uw partner ontvangt Als u overlijdt, is er voor uw partner dus een partnerpensioen geregeld. Het bedrag dat u hier ziet staan in het bruto pensioen per jaar dat uw partner na uw overlijden ontvangt. Dit pensioen gaat in vanaf de eerste maand na uw overlijden en wordt uitgekeerd zolang uw partner in leven is. Uw kinderen ontvangen per kind Uw kinderen hebben recht op wezenpensioen indien zij geboren zijn voor uw pensioendatum of voor uw uitdiensttreding. Het wezenpensioen wordt bij uw overlijden uitgekeerd totdat uw kind de -jarige leeftijd bereikt of in het geval uw kind studeert of invalide is totdat de -jarige leeftijd wordt bereikt. Dit is het bedrag aan jaarlijks bruto pensioen dat u ontvangt van Stichting Dow Pensioenfonds vanaf de reglementaire pensioenleeftijd van jaar die op het pensioenoverzicht staat. U ontvangt dit bedrag indien u tot -jarige leeftijd bij Dow blijft werken en dus pensioen blijft opbouwen in de huidige pensioenregeling. Daarbij gaan we uit van de omstandigheden die staan onder Op welke gegevens is uw pensioenoverzicht gebaseerd?. Dat betekent ondermeer dat er wordt uitgegaan van een gelijkblijvend salaris tot pensioneren. Stijgt uw salaris? Dan vindt u op uw volgende Uniform Pensioenoverzicht onder het kopje Te Bereiken Pensioen een ander bedrag. Daarnaast ontvangt u mogelijk via de Sociale Verzekeringsbank een AOW-uitkering, zie Uw pensioenregeling is er voor u, maar ook voor uw eventuele gezin. Bij uw overlijden heeft uw partner (en mogelijk uw kinderen) namelijk recht op een uitkering van Dow Pensioenfonds. Daarom vindt u op uw Uniform Pensioenoverzicht bedragen staan die uw partner ontvangt en die uw kinderen ontvangen per kind bij uw overlijden tijdens uw huidige dienstverband bij Dow. Wie wordt gezien als partner? Uw echtgenoot/echtgenote; Uw geregistreerde partner; De partner waarmee u samenwoont. Het samenwonen moet dan wel zijn vastgelegd in een bij de notaris opgestelde samenlevingsovereenkomst. U mag geen directe familie van deze persoon zijn. Samenwonenden zonder notariële akte hebben geen recht op nabestaandenpensioen. Uw partner met wie u na uw pensionering trouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat of samenwoont, heeft geen recht op nabestaandenpensioen. Als u gaat scheiden heeft uw ex-partner recht op een deel van het ouderdomspensioen dat u heeft opgebouwd tijdens de periode dat u met elkaar samen was. Dit is geregeld in de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding, die sinds mei van kracht is. (Hiervan kan door u en uw ex-partner zijn afgeweken in huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden of in het echtscheidingsconvenant). Met uw scheiding is rekening gehouden als u hierover door ons bent geïnformeerd. De in dit Uniform Pensioenoverzicht (UPO) genoemde bedragen zijn, in dit geval, aan de nieuwe situatie aangepast. Het pensioen voor uw ex-partner is hier dus reeds vanaf getrokken. Dat betekent ook dat de bedragen die hier staan, voor uw nieuwe (huidige) situatie gelden. Wanneer u of uw ex-partner voor uw pensioneren komt te overlijden, verandert er wat. De volgende situaties kunnen ontstaan: - Uw ex-partner overlijdt eerder dan u. U ontvangt weer het volledige ouderdomspensioen. - U overlijdt eerder dan uw ex-partner. Uw ex-partner krijgt geen deel meer van uw ouderdomspensioen. Uw ex-partner krijgt vanaf dat moment wel bijzonder partnerpensioen. Heeft u geen partner? Iedereen bouwt pensioenaanspraken op voor zijn of haar nabestaanden (partner en/of kinderen). Dus ook indien u (op het moment) geen nabestaanden heeft. Als u geen partner heeft, bouwt u echter niet voor niets nabestaandenpensioen op. De pensioenregeling biedt namelijk voor iedereen de mogelijkheid om op de pensioendatum dit nabestaandenpensioen (deels) om te zetten in extra ouderdomspensioen voor uzelf. Dit wordt ook wel uitruil genoemd (zie ook Keuzemogelijkheden in deze toelichting). Heeft u geen partner op het moment dat u met pensioen gaat, dan wordt uw partnerpensioen met behulp van actuariële rekenregels dus omgezet naar extra ouderdomspensioen. In de pensioenplanner op kunt u berekenen wat de effecten hiervan zijn. Keuzemogelijkheden Pensioendatum Hier staat de datum* waarop u volgens het geldende reglement met pensioen gaat. Het pensioenplan bij Dow is er echter op gericht dat mensen na een carrière bij Dow al veel eerder kunnen stoppen met werken. In veel gevallen al rond 0-jarige leeftijd. Dow pensioenplan: 3 onderdelen Eerder stoppen met werken dan op -jarige leeftijd is mogelijk, omdat Dow een pensioenplan heeft dat bestaat uit drie onderdelen.. De basisregeling. Dit is een zogeheten, wat betekent dat de hoogte van uw pensioen is gebaseerd op het gemiddelde salaris dat u de laatste twee jaar van uw carrière ontving.. De premieregeling. In deze pensioenregeling bouwt u een pensioenkapitaal. U bouwt premie op door een jaarlijkse storting. De hoogte van deze storting is afhankelijk van uw leeftijd en de hoogte van uw jaarlijkse performance award. 3. Levensloop**. Levensloop kan worden aangewend voor verlof, dat u direct voorafgaand aan uw pensioen opneemt. Om stoppen rond 0-jarige leeftijd tegen een redelijk pensioeninkomen mogelijk te maken, is deelnemen aan de Levensloopregeling via de werkgever noodzakelijk. Niet voor niets neemt ongeveer % van alle werknemers deel aan Dow stort onder voorwaarden % van uw bruto salaris in Om rond 0-jarige leeftijd te kunnen stoppen met werken, is het echter noodzakelijk dat u zelf ook bijdraagt aan Bekijk het op de pensioenplanner! Wanneer kunt u tegen welk pensioeninkomen stoppen met werken? Bekijk het op de pensioenplanner. U logt in via de website van het pensioenfonds: * Voor personen die per 3 december 0 reeds 0 jaar of ouder waren (en dus al met pensioen hadden mogen gaan), kan hier sprake zijn van een eerst mogelijke pensioendatum. ** Per januari 0 is de Levensloopregeling afgeschaft. Alleen deelnemers die op 3 december 0 minimaal (inclusief rendement) op hun Levensloopregeling hebben staan, kunnen deelname voortzetten. De informatie is alleen voor u van toepassing als u tot bovenstaande doelgroep behoort. Keuzemogelijkheden rond uw pensioneren Variëren hoogte pensioenuitkering Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u De pensioenregeling van Dow biedt ook de mogelijkheid de ontvangt bij pensionering. Bij ingang van uw pensioen is het pensioenuitkering door de jaren heen in hoogte te laten variëren mogelijk uw pensioenuitkering op onderstaande wijze aan te Naar keuze kunt u kiezen voor een hogere pensioenuitkering passen aan uw persoonlijke wensen. Deze pensioenkeuzes gedurende vijf of tien jaar en daarna levenslang een lagere leiden tot een verandering in de hoogte van uw pensioen. pensioenuitkering. Deze mogelijkheid biedt oplossingen voor specifieke persoonlijke omstandigheden. Dit kan interessant Eerder stoppen met werken zijn als u de eerste jaren een hoger inkomen nodig heeft omdat U heeft de mogelijkheid om, in overleg met Dow, de ingangs- u bijvoorbeeld studerende kinderen heeft, of een hypotheekver- datum van uw ouderdomspensioen te vervroegen naar een plichting heeft die na een aantal jaar wegvalt. Maar het is ook datum gelegen tussen uw 0ste en ste levensjaar. Het mogelijk om gedurende de eerste vijf of tien jaar van pensione- pensioen dat u (naast het pensioen in de basisregeling) opbouwt ring de uitkering jaarlijks - met % of met 3% - te laten stijgen. in de premieregeling en door uw deelname aan Aan de mogelijkheden is een aantal voorwaarden verbonden. Levensloop maken deze mogelijkheid reëel. De mogelijkheid Tegen de tijd dat uw pensioen in zicht komt, wordt u hierover eerder te stoppen met werken wordt ook wel vervroeging van geïnformeerd. Daarnaast is het mogelijk voor medewerkers die de pensioendatum genoemd. zijn geboren in of na en die voor hun ste willen stoppen met werken om een gedeelte van het ouderdomspensioen om te Deeltijdpensioen zetten in een uitkering tussen de pensioendatum en de -jarige In sommige gevallen is het mogelijk in deeltijd met pensioen te leeftijd (dit heet een overbruggingspensioen). Dit kan interessant gaan. U gaat dan tot uw ste minder dagen per week werken zijn omdat u tot uw ste nog geen AOW ontvangt. en laat uw pensioen deels ingaan. Als u met deeltijdpensioen wilt gaan, kunt u de mogelijkheden bespreken met uw leiding- Pensioenplanner gevende. In de pensioenplanner, die u vindt via kunt u de effecten van alle keuzemogelijkheden bekijken! Uitruil partnerpensioen Op de pensioendatum is het mogelijk het partnerpensioen uit te ruilen voor ouderdomspensioen of andersom. Uw totale pensioenpot blijft natuurlijk gelijk. Dus als u bijvoorbeeld kiest voor een hoger partnerpensioen, wordt uw eigen pensioen lager. Andersom geldt dat wanneer u ervoor kiest het partnerpensioen helemaal te laten vervallen (bijvoorbeeld omdat u geen partner heeft), uw eigen pensioen hoger wordt. Er zijn vier mogelijkheden:. Een nabestaandenpensioen gelijk aan ouderdomspensioen.. Een nabestaandenpensioen van 0% van het ouderdomspensioen (dit is de standaardregeling). 3. Een nabestaandenpensioen ter hoogte van 0% van het ouderdomspensioen.. Geheel vervallen van het nabestaandenpensioen (alleen ouderdomspensioen). Met uitzondering van de standaardregeling moet de eventuele partner akkoord gaan met de uitruil. In het pensioenreglement is door middel van tabellen aangegeven wat uitruil voor effecten heeft op de absolute hoogte van het ouderdomspensioen. -0- :30

4 Totaaloverzicht Uniform Pensioenoverzicht 0 Uitkeringsovereenkomst Het pensioenplan bij DOW Het pensioenplan bij Dow bestaat uit drie verschillende onderdelen: de (die volgens de wet moet worden getypeerd als Uw pensioenregeling is voor de basisregeling een uitkeringsovereenkomst in de vorm van een eindloonregeling. Bij een eindloonregeling ontvangt u een Uitkeringsovereenkomst ), de premieregeling (die volgens de wet moet worden getypeerd als Premieovereenkomst ) en pensioen dat is gebaseerd op het gemiddelde bruto salaris dat u de laatste twee jaar van uw carrière ontving. Werkt u in de ploegendienst? Dan bouwt u Levensloop (dat u via de werkgever regelt). In dit totaaloverzicht zijn uw pensioenen in de (Uitkeringsovereenkomst) en ook over uw ploegentoeslag pensioen op. Uw pensioenregeling is voor de ploegentoeslag een uitkeringsovereenkomst in de vorm van een middelloon- in de premieregeling (Premieovereenkomst) bij elkaar opgeteld. regeling. Bij een middelloonregeling bouwt u elk jaar pensioen op over uw bruto jaarsalaris. U ontvangt dus een ploegentoeslagpensioen dat is gebaseerd op het gemiddelde salaris dat u heeft verdiend. Het gaat hierbij om het gemiddelde salaris tijdens de jaren dat u deelneemt in deze pensioenregeling. Levensloop Opgebouwd pensioen Dit is het bedrag aan jaarlijks pensioen dat u tot en met 3 december 0 heeft opgebouwd. U kunt dit bedrag het beste zien als tussenstand. Blijft u werken in uw huidige dienstverband, dan gaat de opbouw van uw pensioen in deze regeling gewoon door. Welk pensioen u kunt verwachten als u tot aan uw pensioendatum bij Dow in dienst blijft, leest u onder punt Te bereiken pensioen van deze toelichting. Welk totaalpensioen kunt u verwachten? Vrijwil iedereen* die deelneemt aan de Dow pensioenregeling in Nederland, neemt deel aan het pensioenplan dat bestaat uit drie onderdelen: de (basisregeling), de premieregeling en Levensloop gebruikt u direct voorafgaand aan uw pensioen, zodat u eerder kunt stoppen met werken. De basisregeling en de premieregeling vormen samen uw levenslange pensioeninkomen. Op het Totaaloverzicht van uw Uniform Pensioenoverzicht ziet u daarom zowel een bedrag staan uit de basisregeling als een bedrag uit de premieregeling. In de hiernavolgende punten van deze toelichting op uw Uniform Pensioenoverzicht worden de belangrijkste onderdelen van beide pensioenregelingen nader besproken. Levensloop wordt opgebouwd via de werkgever en staat los van het pensioenfonds. Daarom vindt u op een Uniform Pensioenoverzicht geen Levensloopgegevens. * Werknemers die al voor juli 00 in dienst waren, hebben de keuze gekregen wel of niet deel te nemen aan de premieregeling. Vrijwel iedereen heeft daar destijds voor gekozen. Werknemers die na juli 00 in dienst zijn getreden, bouwen automatisch pensioen op via de premieregeling. Uit dienst? Stel dat uw dienstverband is beëindigd op 3 december 0, dan is het bedrag dat u leest onder Opgebouwd pensioen de jaarlijkse bruto pensioenuitkering die u vanaf uw ste kunt verwachten. Dit pensioen wordt uitgekeerd zo lang u in leven bent. Als u uit dienst gaat en ergens anders gaat werken, heeft u de mogelijkheid om het bij Dow opgebouwde pensioen in te brengen in uw nieuwe pensioenregeling. Dit heet waardeoverdracht. Uw pensioenregeling biedt in geval van uw overlijden zekerheid voor uw nabestaanden. Uit zowel de basisregeling als de premieregeling is er voor de nabestaanden een pensioenuitkering geregeld bij uw overlijden. In de punten en van deze toelichting leest u daar alles over. DOW0_upovs.indd 3 Te bereiken pensioen Wat is er geregeld bij uw overlijden? Maar u kon toch eerder dan op -jarige leeftijd stoppen met werken? Dat klopt. U heeft de mogelijkheid uw pensioen eerder in te laten gaan. Om in dat geval uw pensioeninkomen op peil te houden, bestaat het pensioenplan bij Dow naast uw pensioen in de basisregeling ook uit de premieregeling en Uw partner ontvangt Als u overlijdt, is er voor uw partner dus een partnerpensioen geregeld. Het bedrag dat u hier ziet staan in het bruto pensioen per jaar dat uw partner na uw overlijden ontvangt. Dit pensioen gaat in vanaf de eerste maand na uw overlijden en wordt uitgekeerd zolang uw partner in leven is. Uw kinderen ontvangen per kind Uw kinderen hebben recht op wezenpensioen indien zij geboren zijn voor uw pensioendatum of voor uw uitdiensttreding. Het wezenpensioen wordt bij uw overlijden uitgekeerd totdat uw kind de -jarige leeftijd bereikt of in het geval uw kind studeert of invalide is totdat de -jarige leeftijd wordt bereikt. Dit is het bedrag aan jaarlijks bruto pensioen dat u ontvangt van Stichting Dow Pensioenfonds vanaf de reglementaire pensioenleeftijd van jaar die op het pensioenoverzicht staat. U ontvangt dit bedrag indien u tot -jarige leeftijd bij Dow blijft werken en dus pensioen blijft opbouwen in de huidige pensioenregeling. Daarbij gaan we uit van de omstandigheden die staan onder Op welke gegevens is uw pensioenoverzicht gebaseerd?. Dat betekent ondermeer dat er wordt uitgegaan van een gelijkblijvend salaris tot pensioneren. Stijgt uw salaris? Dan vindt u op uw volgende Uniform Pensioenoverzicht onder het kopje Te Bereiken Pensioen een ander bedrag. Daarnaast ontvangt u mogelijk via de Sociale Verzekeringsbank een AOW-uitkering, zie Uw pensioenregeling is er voor u, maar ook voor uw eventuele gezin. Bij uw overlijden heeft uw partner (en mogelijk uw kinderen) namelijk recht op een uitkering van Dow Pensioenfonds. Daarom vindt u op uw Uniform Pensioenoverzicht bedragen staan die uw partner ontvangt en die uw kinderen ontvangen per kind bij uw overlijden tijdens uw huidige dienstverband bij Dow. Wie wordt gezien als partner? Uw echtgenoot/echtgenote; Uw geregistreerde partner; De partner waarmee u samenwoont. Het samenwonen moet dan wel zijn vastgelegd in een bij de notaris opgestelde samenlevingsovereenkomst. U mag geen directe familie van deze persoon zijn. Samenwonenden zonder notariële akte hebben geen recht op nabestaandenpensioen. Uw partner met wie u na uw pensionering trouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat of samenwoont, heeft geen recht op nabestaandenpensioen. Als u gaat scheiden heeft uw ex-partner recht op een deel van het ouderdomspensioen dat u heeft opgebouwd tijdens de periode dat u met elkaar samen was. Dit is geregeld in de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding, die sinds mei van kracht is. (Hiervan kan door u en uw ex-partner zijn afgeweken in huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden of in het echtscheidingsconvenant). Met uw scheiding is rekening gehouden als u hierover door ons bent geïnformeerd. De in dit Uniform Pensioenoverzicht (UPO) genoemde bedragen zijn, in dit geval, aan de nieuwe situatie aangepast. Het pensioen voor uw ex-partner is hier dus reeds vanaf getrokken. Dat betekent ook dat de bedragen die hier staan, voor uw nieuwe (huidige) situatie gelden. Wanneer u of uw ex-partner voor uw pensioneren komt te overlijden, verandert er wat. De volgende situaties kunnen ontstaan: - Uw ex-partner overlijdt eerder dan u. U ontvangt weer het volledige ouderdomspensioen. - U overlijdt eerder dan uw ex-partner. Uw ex-partner krijgt geen deel meer van uw ouderdomspensioen. Uw ex-partner krijgt vanaf dat moment wel bijzonder partnerpensioen. Heeft u geen partner? Iedereen bouwt pensioenaanspraken op voor zijn of haar nabestaanden (partner en/of kinderen). Dus ook indien u (op het moment) geen nabestaanden heeft. Als u geen partner heeft, bouwt u echter niet voor niets nabestaandenpensioen op. De pensioenregeling biedt namelijk voor iedereen de mogelijkheid om op de pensioendatum dit nabestaandenpensioen (deels) om te zetten in extra ouderdomspensioen voor uzelf. Dit wordt ook wel uitruil genoemd (zie ook Keuzemogelijkheden in deze toelichting). Heeft u geen partner op het moment dat u met pensioen gaat, dan wordt uw partnerpensioen met behulp van actuariële rekenregels dus omgezet naar extra ouderdomspensioen. In de pensioenplanner op kunt u berekenen wat de effecten hiervan zijn. Keuzemogelijkheden Pensioendatum Hier staat de datum* waarop u volgens het geldende reglement met pensioen gaat. Het pensioenplan bij Dow is er echter op gericht dat mensen na een carrière bij Dow al veel eerder kunnen stoppen met werken. In veel gevallen al rond 0-jarige leeftijd. Dow pensioenplan: 3 onderdelen Eerder stoppen met werken dan op -jarige leeftijd is mogelijk, omdat Dow een pensioenplan heeft dat bestaat uit drie onderdelen.. De basisregeling. Dit is een zogeheten, wat betekent dat de hoogte van uw pensioen is gebaseerd op het gemiddelde salaris dat u de laatste twee jaar van uw carrière ontving.. De premieregeling. In deze pensioenregeling bouwt u een pensioenkapitaal. U bouwt premie op door een jaarlijkse storting. De hoogte van deze storting is afhankelijk van uw leeftijd en de hoogte van uw jaarlijkse performance award. 3. Levensloop**. Levensloop kan worden aangewend voor verlof, dat u direct voorafgaand aan uw pensioen opneemt. Om stoppen rond 0-jarige leeftijd tegen een redelijk pensioeninkomen mogelijk te maken, is deelnemen aan de Levensloopregeling via de werkgever noodzakelijk. Niet voor niets neemt ongeveer % van alle werknemers deel aan Dow stort onder voorwaarden % van uw bruto salaris in Om rond 0-jarige leeftijd te kunnen stoppen met werken, is het echter noodzakelijk dat u zelf ook bijdraagt aan Bekijk het op de pensioenplanner! Wanneer kunt u tegen welk pensioeninkomen stoppen met werken? Bekijk het op de pensioenplanner. U logt in via de website van het pensioenfonds: * Voor personen die per 3 december 0 reeds 0 jaar of ouder waren (en dus al met pensioen hadden mogen gaan), kan hier sprake zijn van een eerst mogelijke pensioendatum. ** Per januari 0 is de Levensloopregeling afgeschaft. Alleen deelnemers die op 3 december 0 minimaal (inclusief rendement) op hun Levensloopregeling hebben staan, kunnen deelname voortzetten. De informatie is alleen voor u van toepassing als u tot bovenstaande doelgroep behoort. Keuzemogelijkheden rond uw pensioneren Variëren hoogte pensioenuitkering Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u De pensioenregeling van Dow biedt ook de mogelijkheid de ontvangt bij pensionering. Bij ingang van uw pensioen is het pensioenuitkering door de jaren heen in hoogte te laten variëren mogelijk uw pensioenuitkering op onderstaande wijze aan te Naar keuze kunt u kiezen voor een hogere pensioenuitkering passen aan uw persoonlijke wensen. Deze pensioenkeuzes gedurende vijf of tien jaar en daarna levenslang een lagere leiden tot een verandering in de hoogte van uw pensioen. pensioenuitkering. Deze mogelijkheid biedt oplossingen voor specifieke persoonlijke omstandigheden. Dit kan interessant Eerder stoppen met werken zijn als u de eerste jaren een hoger inkomen nodig heeft omdat U heeft de mogelijkheid om, in overleg met Dow, de ingangs- u bijvoorbeeld studerende kinderen heeft, of een hypotheekver- datum van uw ouderdomspensioen te vervroegen naar een plichting heeft die na een aantal jaar wegvalt. Maar het is ook datum gelegen tussen uw 0ste en ste levensjaar. Het mogelijk om gedurende de eerste vijf of tien jaar van pensione- pensioen dat u (naast het pensioen in de basisregeling) opbouwt ring de uitkering jaarlijks - met % of met 3% - te laten stijgen. in de premieregeling en door uw deelname aan Aan de mogelijkheden is een aantal voorwaarden verbonden. Levensloop maken deze mogelijkheid reëel. De mogelijkheid Tegen de tijd dat uw pensioen in zicht komt, wordt u hierover eerder te stoppen met werken wordt ook wel vervroeging van geïnformeerd. Daarnaast is het mogelijk voor medewerkers die de pensioendatum genoemd. zijn geboren in of na en die voor hun ste willen stoppen met werken om een gedeelte van het ouderdomspensioen om te Deeltijdpensioen zetten in een uitkering tussen de pensioendatum en de -jarige In sommige gevallen is het mogelijk in deeltijd met pensioen te leeftijd (dit heet een overbruggingspensioen). Dit kan interessant gaan. U gaat dan tot uw ste minder dagen per week werken zijn omdat u tot uw ste nog geen AOW ontvangt. en laat uw pensioen deels ingaan. Als u met deeltijdpensioen wilt gaan, kunt u de mogelijkheden bespreken met uw leiding- Pensioenplanner gevende. In de pensioenplanner, die u vindt via kunt u de effecten van alle keuzemogelijkheden bekijken! Uitruil partnerpensioen Op de pensioendatum is het mogelijk het partnerpensioen uit te ruilen voor ouderdomspensioen of andersom. Uw totale pensioenpot blijft natuurlijk gelijk. Dus als u bijvoorbeeld kiest voor een hoger partnerpensioen, wordt uw eigen pensioen lager. Andersom geldt dat wanneer u ervoor kiest het partnerpensioen helemaal te laten vervallen (bijvoorbeeld omdat u geen partner heeft), uw eigen pensioen hoger wordt. Er zijn vier mogelijkheden:. Een nabestaandenpensioen gelijk aan ouderdomspensioen.. Een nabestaandenpensioen van 0% van het ouderdomspensioen (dit is de standaardregeling). 3. Een nabestaandenpensioen ter hoogte van 0% van het ouderdomspensioen.. Geheel vervallen van het nabestaandenpensioen (alleen ouderdomspensioen). Met uitzondering van de standaardregeling moet de eventuele partner akkoord gaan met de uitruil. In het pensioenreglement is door middel van tabellen aangegeven wat uitruil voor effecten heeft op de absolute hoogte van het ouderdomspensioen. -0- :30

5 Totaaloverzicht Uniform Pensioenoverzicht 0 Uitkeringsovereenkomst Het pensioenplan bij DOW Het pensioenplan bij Dow bestaat uit drie verschillende onderdelen: de (die volgens de wet moet worden getypeerd als Uw pensioenregeling is voor de basisregeling een uitkeringsovereenkomst in de vorm van een eindloonregeling. Bij een eindloonregeling ontvangt u een Uitkeringsovereenkomst ), de premieregeling (die volgens de wet moet worden getypeerd als Premieovereenkomst ) en pensioen dat is gebaseerd op het gemiddelde bruto salaris dat u de laatste twee jaar van uw carrière ontving. Werkt u in de ploegendienst? Dan bouwt u Levensloop (dat u via de werkgever regelt). In dit totaaloverzicht zijn uw pensioenen in de (Uitkeringsovereenkomst) en ook over uw ploegentoeslag pensioen op. Uw pensioenregeling is voor de ploegentoeslag een uitkeringsovereenkomst in de vorm van een middelloon- in de premieregeling (Premieovereenkomst) bij elkaar opgeteld. regeling. Bij een middelloonregeling bouwt u elk jaar pensioen op over uw bruto jaarsalaris. U ontvangt dus een ploegentoeslagpensioen dat is gebaseerd op het gemiddelde salaris dat u heeft verdiend. Het gaat hierbij om het gemiddelde salaris tijdens de jaren dat u deelneemt in deze pensioenregeling. Levensloop Opgebouwd pensioen Dit is het bedrag aan jaarlijks pensioen dat u tot en met 3 december 0 heeft opgebouwd. U kunt dit bedrag het beste zien als tussenstand. Blijft u werken in uw huidige dienstverband, dan gaat de opbouw van uw pensioen in deze regeling gewoon door. Welk pensioen u kunt verwachten als u tot aan uw pensioendatum bij Dow in dienst blijft, leest u onder punt Te bereiken pensioen van deze toelichting. Welk totaalpensioen kunt u verwachten? Vrijwil iedereen* die deelneemt aan de Dow pensioenregeling in Nederland, neemt deel aan het pensioenplan dat bestaat uit drie onderdelen: de (basisregeling), de premieregeling en Levensloop gebruikt u direct voorafgaand aan uw pensioen, zodat u eerder kunt stoppen met werken. De basisregeling en de premieregeling vormen samen uw levenslange pensioeninkomen. Op het Totaaloverzicht van uw Uniform Pensioenoverzicht ziet u daarom zowel een bedrag staan uit de basisregeling als een bedrag uit de premieregeling. In de hiernavolgende punten van deze toelichting op uw Uniform Pensioenoverzicht worden de belangrijkste onderdelen van beide pensioenregelingen nader besproken. Levensloop wordt opgebouwd via de werkgever en staat los van het pensioenfonds. Daarom vindt u op een Uniform Pensioenoverzicht geen Levensloopgegevens. * Werknemers die al voor juli 00 in dienst waren, hebben de keuze gekregen wel of niet deel te nemen aan de premieregeling. Vrijwel iedereen heeft daar destijds voor gekozen. Werknemers die na juli 00 in dienst zijn getreden, bouwen automatisch pensioen op via de premieregeling. Uit dienst? Stel dat uw dienstverband is beëindigd op 3 december 0, dan is het bedrag dat u leest onder Opgebouwd pensioen de jaarlijkse bruto pensioenuitkering die u vanaf uw ste kunt verwachten. Dit pensioen wordt uitgekeerd zo lang u in leven bent. Als u uit dienst gaat en ergens anders gaat werken, heeft u de mogelijkheid om het bij Dow opgebouwde pensioen in te brengen in uw nieuwe pensioenregeling. Dit heet waardeoverdracht. Uw pensioenregeling biedt in geval van uw overlijden zekerheid voor uw nabestaanden. Uit zowel de basisregeling als de premieregeling is er voor de nabestaanden een pensioenuitkering geregeld bij uw overlijden. In de punten en van deze toelichting leest u daar alles over. DOW0_upovs.indd 3 Te bereiken pensioen Wat is er geregeld bij uw overlijden? Maar u kon toch eerder dan op -jarige leeftijd stoppen met werken? Dat klopt. U heeft de mogelijkheid uw pensioen eerder in te laten gaan. Om in dat geval uw pensioeninkomen op peil te houden, bestaat het pensioenplan bij Dow naast uw pensioen in de basisregeling ook uit de premieregeling en Uw partner ontvangt Als u overlijdt, is er voor uw partner dus een partnerpensioen geregeld. Het bedrag dat u hier ziet staan in het bruto pensioen per jaar dat uw partner na uw overlijden ontvangt. Dit pensioen gaat in vanaf de eerste maand na uw overlijden en wordt uitgekeerd zolang uw partner in leven is. Uw kinderen ontvangen per kind Uw kinderen hebben recht op wezenpensioen indien zij geboren zijn voor uw pensioendatum of voor uw uitdiensttreding. Het wezenpensioen wordt bij uw overlijden uitgekeerd totdat uw kind de -jarige leeftijd bereikt of in het geval uw kind studeert of invalide is totdat de -jarige leeftijd wordt bereikt. Dit is het bedrag aan jaarlijks bruto pensioen dat u ontvangt van Stichting Dow Pensioenfonds vanaf de reglementaire pensioenleeftijd van jaar die op het pensioenoverzicht staat. U ontvangt dit bedrag indien u tot -jarige leeftijd bij Dow blijft werken en dus pensioen blijft opbouwen in de huidige pensioenregeling. Daarbij gaan we uit van de omstandigheden die staan onder Op welke gegevens is uw pensioenoverzicht gebaseerd?. Dat betekent ondermeer dat er wordt uitgegaan van een gelijkblijvend salaris tot pensioneren. Stijgt uw salaris? Dan vindt u op uw volgende Uniform Pensioenoverzicht onder het kopje Te Bereiken Pensioen een ander bedrag. Daarnaast ontvangt u mogelijk via de Sociale Verzekeringsbank een AOW-uitkering, zie Uw pensioenregeling is er voor u, maar ook voor uw eventuele gezin. Bij uw overlijden heeft uw partner (en mogelijk uw kinderen) namelijk recht op een uitkering van Dow Pensioenfonds. Daarom vindt u op uw Uniform Pensioenoverzicht bedragen staan die uw partner ontvangt en die uw kinderen ontvangen per kind bij uw overlijden tijdens uw huidige dienstverband bij Dow. Wie wordt gezien als partner? Uw echtgenoot/echtgenote; Uw geregistreerde partner; De partner waarmee u samenwoont. Het samenwonen moet dan wel zijn vastgelegd in een bij de notaris opgestelde samenlevingsovereenkomst. U mag geen directe familie van deze persoon zijn. Samenwonenden zonder notariële akte hebben geen recht op nabestaandenpensioen. Uw partner met wie u na uw pensionering trouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat of samenwoont, heeft geen recht op nabestaandenpensioen. Als u gaat scheiden heeft uw ex-partner recht op een deel van het ouderdomspensioen dat u heeft opgebouwd tijdens de periode dat u met elkaar samen was. Dit is geregeld in de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding, die sinds mei van kracht is. (Hiervan kan door u en uw ex-partner zijn afgeweken in huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden of in het echtscheidingsconvenant). Met uw scheiding is rekening gehouden als u hierover door ons bent geïnformeerd. De in dit Uniform Pensioenoverzicht (UPO) genoemde bedragen zijn, in dit geval, aan de nieuwe situatie aangepast. Het pensioen voor uw ex-partner is hier dus reeds vanaf getrokken. Dat betekent ook dat de bedragen die hier staan, voor uw nieuwe (huidige) situatie gelden. Wanneer u of uw ex-partner voor uw pensioneren komt te overlijden, verandert er wat. De volgende situaties kunnen ontstaan: - Uw ex-partner overlijdt eerder dan u. U ontvangt weer het volledige ouderdomspensioen. - U overlijdt eerder dan uw ex-partner. Uw ex-partner krijgt geen deel meer van uw ouderdomspensioen. Uw ex-partner krijgt vanaf dat moment wel bijzonder partnerpensioen. Heeft u geen partner? Iedereen bouwt pensioenaanspraken op voor zijn of haar nabestaanden (partner en/of kinderen). Dus ook indien u (op het moment) geen nabestaanden heeft. Als u geen partner heeft, bouwt u echter niet voor niets nabestaandenpensioen op. De pensioenregeling biedt namelijk voor iedereen de mogelijkheid om op de pensioendatum dit nabestaandenpensioen (deels) om te zetten in extra ouderdomspensioen voor uzelf. Dit wordt ook wel uitruil genoemd (zie ook Keuzemogelijkheden in deze toelichting). Heeft u geen partner op het moment dat u met pensioen gaat, dan wordt uw partnerpensioen met behulp van actuariële rekenregels dus omgezet naar extra ouderdomspensioen. In de pensioenplanner op kunt u berekenen wat de effecten hiervan zijn. Keuzemogelijkheden Pensioendatum Hier staat de datum* waarop u volgens het geldende reglement met pensioen gaat. Het pensioenplan bij Dow is er echter op gericht dat mensen na een carrière bij Dow al veel eerder kunnen stoppen met werken. In veel gevallen al rond 0-jarige leeftijd. Dow pensioenplan: 3 onderdelen Eerder stoppen met werken dan op -jarige leeftijd is mogelijk, omdat Dow een pensioenplan heeft dat bestaat uit drie onderdelen.. De basisregeling. Dit is een zogeheten, wat betekent dat de hoogte van uw pensioen is gebaseerd op het gemiddelde salaris dat u de laatste twee jaar van uw carrière ontving.. De premieregeling. In deze pensioenregeling bouwt u een pensioenkapitaal. U bouwt premie op door een jaarlijkse storting. De hoogte van deze storting is afhankelijk van uw leeftijd en de hoogte van uw jaarlijkse performance award. 3. Levensloop**. Levensloop kan worden aangewend voor verlof, dat u direct voorafgaand aan uw pensioen opneemt. Om stoppen rond 0-jarige leeftijd tegen een redelijk pensioeninkomen mogelijk te maken, is deelnemen aan de Levensloopregeling via de werkgever noodzakelijk. Niet voor niets neemt ongeveer % van alle werknemers deel aan Dow stort onder voorwaarden % van uw bruto salaris in Om rond 0-jarige leeftijd te kunnen stoppen met werken, is het echter noodzakelijk dat u zelf ook bijdraagt aan Bekijk het op de pensioenplanner! Wanneer kunt u tegen welk pensioeninkomen stoppen met werken? Bekijk het op de pensioenplanner. U logt in via de website van het pensioenfonds: * Voor personen die per 3 december 0 reeds 0 jaar of ouder waren (en dus al met pensioen hadden mogen gaan), kan hier sprake zijn van een eerst mogelijke pensioendatum. ** Per januari 0 is de Levensloopregeling afgeschaft. Alleen deelnemers die op 3 december 0 minimaal (inclusief rendement) op hun Levensloopregeling hebben staan, kunnen deelname voortzetten. De informatie is alleen voor u van toepassing als u tot bovenstaande doelgroep behoort. Keuzemogelijkheden rond uw pensioneren Variëren hoogte pensioenuitkering Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u De pensioenregeling van Dow biedt ook de mogelijkheid de ontvangt bij pensionering. Bij ingang van uw pensioen is het pensioenuitkering door de jaren heen in hoogte te laten variëren mogelijk uw pensioenuitkering op onderstaande wijze aan te Naar keuze kunt u kiezen voor een hogere pensioenuitkering passen aan uw persoonlijke wensen. Deze pensioenkeuzes gedurende vijf of tien jaar en daarna levenslang een lagere leiden tot een verandering in de hoogte van uw pensioen. pensioenuitkering. Deze mogelijkheid biedt oplossingen voor specifieke persoonlijke omstandigheden. Dit kan interessant Eerder stoppen met werken zijn als u de eerste jaren een hoger inkomen nodig heeft omdat U heeft de mogelijkheid om, in overleg met Dow, de ingangs- u bijvoorbeeld studerende kinderen heeft, of een hypotheekver- datum van uw ouderdomspensioen te vervroegen naar een plichting heeft die na een aantal jaar wegvalt. Maar het is ook datum gelegen tussen uw 0ste en ste levensjaar. Het mogelijk om gedurende de eerste vijf of tien jaar van pensione- pensioen dat u (naast het pensioen in de basisregeling) opbouwt ring de uitkering jaarlijks - met % of met 3% - te laten stijgen. in de premieregeling en door uw deelname aan Aan de mogelijkheden is een aantal voorwaarden verbonden. Levensloop maken deze mogelijkheid reëel. De mogelijkheid Tegen de tijd dat uw pensioen in zicht komt, wordt u hierover eerder te stoppen met werken wordt ook wel vervroeging van geïnformeerd. Daarnaast is het mogelijk voor medewerkers die de pensioendatum genoemd. zijn geboren in of na en die voor hun ste willen stoppen met werken om een gedeelte van het ouderdomspensioen om te Deeltijdpensioen zetten in een uitkering tussen de pensioendatum en de -jarige In sommige gevallen is het mogelijk in deeltijd met pensioen te leeftijd (dit heet een overbruggingspensioen). Dit kan interessant gaan. U gaat dan tot uw ste minder dagen per week werken zijn omdat u tot uw ste nog geen AOW ontvangt. en laat uw pensioen deels ingaan. Als u met deeltijdpensioen wilt gaan, kunt u de mogelijkheden bespreken met uw leiding- Pensioenplanner gevende. In de pensioenplanner, die u vindt via kunt u de effecten van alle keuzemogelijkheden bekijken! Uitruil partnerpensioen Op de pensioendatum is het mogelijk het partnerpensioen uit te ruilen voor ouderdomspensioen of andersom. Uw totale pensioenpot blijft natuurlijk gelijk. Dus als u bijvoorbeeld kiest voor een hoger partnerpensioen, wordt uw eigen pensioen lager. Andersom geldt dat wanneer u ervoor kiest het partnerpensioen helemaal te laten vervallen (bijvoorbeeld omdat u geen partner heeft), uw eigen pensioen hoger wordt. Er zijn vier mogelijkheden:. Een nabestaandenpensioen gelijk aan ouderdomspensioen.. Een nabestaandenpensioen van 0% van het ouderdomspensioen (dit is de standaardregeling). 3. Een nabestaandenpensioen ter hoogte van 0% van het ouderdomspensioen.. Geheel vervallen van het nabestaandenpensioen (alleen ouderdomspensioen). Met uitzondering van de standaardregeling moet de eventuele partner akkoord gaan met de uitruil. In het pensioenreglement is door middel van tabellen aangegeven wat uitruil voor effecten heeft op de absolute hoogte van het ouderdomspensioen. -0- :30

6 Totaaloverzicht Uniform Pensioenoverzicht 0 Uitkeringsovereenkomst Het pensioenplan bij DOW Het pensioenplan bij Dow bestaat uit drie verschillende onderdelen: de (die volgens de wet moet worden getypeerd als Uw pensioenregeling is voor de basisregeling een uitkeringsovereenkomst in de vorm van een eindloonregeling. Bij een eindloonregeling ontvangt u een Uitkeringsovereenkomst ), de premieregeling (die volgens de wet moet worden getypeerd als Premieovereenkomst ) en pensioen dat is gebaseerd op het gemiddelde bruto salaris dat u de laatste twee jaar van uw carrière ontving. Werkt u in de ploegendienst? Dan bouwt u Levensloop (dat u via de werkgever regelt). In dit totaaloverzicht zijn uw pensioenen in de (Uitkeringsovereenkomst) en ook over uw ploegentoeslag pensioen op. Uw pensioenregeling is voor de ploegentoeslag een uitkeringsovereenkomst in de vorm van een middelloon- in de premieregeling (Premieovereenkomst) bij elkaar opgeteld. regeling. Bij een middelloonregeling bouwt u elk jaar pensioen op over uw bruto jaarsalaris. U ontvangt dus een ploegentoeslagpensioen dat is gebaseerd op het gemiddelde salaris dat u heeft verdiend. Het gaat hierbij om het gemiddelde salaris tijdens de jaren dat u deelneemt in deze pensioenregeling. Levensloop Opgebouwd pensioen Dit is het bedrag aan jaarlijks pensioen dat u tot en met 3 december 0 heeft opgebouwd. U kunt dit bedrag het beste zien als tussenstand. Blijft u werken in uw huidige dienstverband, dan gaat de opbouw van uw pensioen in deze regeling gewoon door. Welk pensioen u kunt verwachten als u tot aan uw pensioendatum bij Dow in dienst blijft, leest u onder punt Te bereiken pensioen van deze toelichting. Welk totaalpensioen kunt u verwachten? Vrijwil iedereen* die deelneemt aan de Dow pensioenregeling in Nederland, neemt deel aan het pensioenplan dat bestaat uit drie onderdelen: de (basisregeling), de premieregeling en Levensloop gebruikt u direct voorafgaand aan uw pensioen, zodat u eerder kunt stoppen met werken. De basisregeling en de premieregeling vormen samen uw levenslange pensioeninkomen. Op het Totaaloverzicht van uw Uniform Pensioenoverzicht ziet u daarom zowel een bedrag staan uit de basisregeling als een bedrag uit de premieregeling. In de hiernavolgende punten van deze toelichting op uw Uniform Pensioenoverzicht worden de belangrijkste onderdelen van beide pensioenregelingen nader besproken. Levensloop wordt opgebouwd via de werkgever en staat los van het pensioenfonds. Daarom vindt u op een Uniform Pensioenoverzicht geen Levensloopgegevens. * Werknemers die al voor juli 00 in dienst waren, hebben de keuze gekregen wel of niet deel te nemen aan de premieregeling. Vrijwel iedereen heeft daar destijds voor gekozen. Werknemers die na juli 00 in dienst zijn getreden, bouwen automatisch pensioen op via de premieregeling. Uit dienst? Stel dat uw dienstverband is beëindigd op 3 december 0, dan is het bedrag dat u leest onder Opgebouwd pensioen de jaarlijkse bruto pensioenuitkering die u vanaf uw ste kunt verwachten. Dit pensioen wordt uitgekeerd zo lang u in leven bent. Als u uit dienst gaat en ergens anders gaat werken, heeft u de mogelijkheid om het bij Dow opgebouwde pensioen in te brengen in uw nieuwe pensioenregeling. Dit heet waardeoverdracht. Uw pensioenregeling biedt in geval van uw overlijden zekerheid voor uw nabestaanden. Uit zowel de basisregeling als de premieregeling is er voor de nabestaanden een pensioenuitkering geregeld bij uw overlijden. In de punten en van deze toelichting leest u daar alles over. DOW0_upovs.indd 3 Te bereiken pensioen Wat is er geregeld bij uw overlijden? Maar u kon toch eerder dan op -jarige leeftijd stoppen met werken? Dat klopt. U heeft de mogelijkheid uw pensioen eerder in te laten gaan. Om in dat geval uw pensioeninkomen op peil te houden, bestaat het pensioenplan bij Dow naast uw pensioen in de basisregeling ook uit de premieregeling en Uw partner ontvangt Als u overlijdt, is er voor uw partner dus een partnerpensioen geregeld. Het bedrag dat u hier ziet staan in het bruto pensioen per jaar dat uw partner na uw overlijden ontvangt. Dit pensioen gaat in vanaf de eerste maand na uw overlijden en wordt uitgekeerd zolang uw partner in leven is. Uw kinderen ontvangen per kind Uw kinderen hebben recht op wezenpensioen indien zij geboren zijn voor uw pensioendatum of voor uw uitdiensttreding. Het wezenpensioen wordt bij uw overlijden uitgekeerd totdat uw kind de -jarige leeftijd bereikt of in het geval uw kind studeert of invalide is totdat de -jarige leeftijd wordt bereikt. Dit is het bedrag aan jaarlijks bruto pensioen dat u ontvangt van Stichting Dow Pensioenfonds vanaf de reglementaire pensioenleeftijd van jaar die op het pensioenoverzicht staat. U ontvangt dit bedrag indien u tot -jarige leeftijd bij Dow blijft werken en dus pensioen blijft opbouwen in de huidige pensioenregeling. Daarbij gaan we uit van de omstandigheden die staan onder Op welke gegevens is uw pensioenoverzicht gebaseerd?. Dat betekent ondermeer dat er wordt uitgegaan van een gelijkblijvend salaris tot pensioneren. Stijgt uw salaris? Dan vindt u op uw volgende Uniform Pensioenoverzicht onder het kopje Te Bereiken Pensioen een ander bedrag. Daarnaast ontvangt u mogelijk via de Sociale Verzekeringsbank een AOW-uitkering, zie Uw pensioenregeling is er voor u, maar ook voor uw eventuele gezin. Bij uw overlijden heeft uw partner (en mogelijk uw kinderen) namelijk recht op een uitkering van Dow Pensioenfonds. Daarom vindt u op uw Uniform Pensioenoverzicht bedragen staan die uw partner ontvangt en die uw kinderen ontvangen per kind bij uw overlijden tijdens uw huidige dienstverband bij Dow. Wie wordt gezien als partner? Uw echtgenoot/echtgenote; Uw geregistreerde partner; De partner waarmee u samenwoont. Het samenwonen moet dan wel zijn vastgelegd in een bij de notaris opgestelde samenlevingsovereenkomst. U mag geen directe familie van deze persoon zijn. Samenwonenden zonder notariële akte hebben geen recht op nabestaandenpensioen. Uw partner met wie u na uw pensionering trouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat of samenwoont, heeft geen recht op nabestaandenpensioen. Als u gaat scheiden heeft uw ex-partner recht op een deel van het ouderdomspensioen dat u heeft opgebouwd tijdens de periode dat u met elkaar samen was. Dit is geregeld in de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding, die sinds mei van kracht is. (Hiervan kan door u en uw ex-partner zijn afgeweken in huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden of in het echtscheidingsconvenant). Met uw scheiding is rekening gehouden als u hierover door ons bent geïnformeerd. De in dit Uniform Pensioenoverzicht (UPO) genoemde bedragen zijn, in dit geval, aan de nieuwe situatie aangepast. Het pensioen voor uw ex-partner is hier dus reeds vanaf getrokken. Dat betekent ook dat de bedragen die hier staan, voor uw nieuwe (huidige) situatie gelden. Wanneer u of uw ex-partner voor uw pensioneren komt te overlijden, verandert er wat. De volgende situaties kunnen ontstaan: - Uw ex-partner overlijdt eerder dan u. U ontvangt weer het volledige ouderdomspensioen. - U overlijdt eerder dan uw ex-partner. Uw ex-partner krijgt geen deel meer van uw ouderdomspensioen. Uw ex-partner krijgt vanaf dat moment wel bijzonder partnerpensioen. Heeft u geen partner? Iedereen bouwt pensioenaanspraken op voor zijn of haar nabestaanden (partner en/of kinderen). Dus ook indien u (op het moment) geen nabestaanden heeft. Als u geen partner heeft, bouwt u echter niet voor niets nabestaandenpensioen op. De pensioenregeling biedt namelijk voor iedereen de mogelijkheid om op de pensioendatum dit nabestaandenpensioen (deels) om te zetten in extra ouderdomspensioen voor uzelf. Dit wordt ook wel uitruil genoemd (zie ook Keuzemogelijkheden in deze toelichting). Heeft u geen partner op het moment dat u met pensioen gaat, dan wordt uw partnerpensioen met behulp van actuariële rekenregels dus omgezet naar extra ouderdomspensioen. In de pensioenplanner op kunt u berekenen wat de effecten hiervan zijn. Keuzemogelijkheden Pensioendatum Hier staat de datum* waarop u volgens het geldende reglement met pensioen gaat. Het pensioenplan bij Dow is er echter op gericht dat mensen na een carrière bij Dow al veel eerder kunnen stoppen met werken. In veel gevallen al rond 0-jarige leeftijd. Dow pensioenplan: 3 onderdelen Eerder stoppen met werken dan op -jarige leeftijd is mogelijk, omdat Dow een pensioenplan heeft dat bestaat uit drie onderdelen.. De basisregeling. Dit is een zogeheten, wat betekent dat de hoogte van uw pensioen is gebaseerd op het gemiddelde salaris dat u de laatste twee jaar van uw carrière ontving.. De premieregeling. In deze pensioenregeling bouwt u een pensioenkapitaal. U bouwt premie op door een jaarlijkse storting. De hoogte van deze storting is afhankelijk van uw leeftijd en de hoogte van uw jaarlijkse performance award. 3. Levensloop**. Levensloop kan worden aangewend voor verlof, dat u direct voorafgaand aan uw pensioen opneemt. Om stoppen rond 0-jarige leeftijd tegen een redelijk pensioeninkomen mogelijk te maken, is deelnemen aan de Levensloopregeling via de werkgever noodzakelijk. Niet voor niets neemt ongeveer % van alle werknemers deel aan Dow stort onder voorwaarden % van uw bruto salaris in Om rond 0-jarige leeftijd te kunnen stoppen met werken, is het echter noodzakelijk dat u zelf ook bijdraagt aan Bekijk het op de pensioenplanner! Wanneer kunt u tegen welk pensioeninkomen stoppen met werken? Bekijk het op de pensioenplanner. U logt in via de website van het pensioenfonds: * Voor personen die per 3 december 0 reeds 0 jaar of ouder waren (en dus al met pensioen hadden mogen gaan), kan hier sprake zijn van een eerst mogelijke pensioendatum. ** Per januari 0 is de Levensloopregeling afgeschaft. Alleen deelnemers die op 3 december 0 minimaal (inclusief rendement) op hun Levensloopregeling hebben staan, kunnen deelname voortzetten. De informatie is alleen voor u van toepassing als u tot bovenstaande doelgroep behoort. Keuzemogelijkheden rond uw pensioneren Variëren hoogte pensioenuitkering Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u De pensioenregeling van Dow biedt ook de mogelijkheid de ontvangt bij pensionering. Bij ingang van uw pensioen is het pensioenuitkering door de jaren heen in hoogte te laten variëren mogelijk uw pensioenuitkering op onderstaande wijze aan te Naar keuze kunt u kiezen voor een hogere pensioenuitkering passen aan uw persoonlijke wensen. Deze pensioenkeuzes gedurende vijf of tien jaar en daarna levenslang een lagere leiden tot een verandering in de hoogte van uw pensioen. pensioenuitkering. Deze mogelijkheid biedt oplossingen voor specifieke persoonlijke omstandigheden. Dit kan interessant Eerder stoppen met werken zijn als u de eerste jaren een hoger inkomen nodig heeft omdat U heeft de mogelijkheid om, in overleg met Dow, de ingangs- u bijvoorbeeld studerende kinderen heeft, of een hypotheekver- datum van uw ouderdomspensioen te vervroegen naar een plichting heeft die na een aantal jaar wegvalt. Maar het is ook datum gelegen tussen uw 0ste en ste levensjaar. Het mogelijk om gedurende de eerste vijf of tien jaar van pensione- pensioen dat u (naast het pensioen in de basisregeling) opbouwt ring de uitkering jaarlijks - met % of met 3% - te laten stijgen. in de premieregeling en door uw deelname aan Aan de mogelijkheden is een aantal voorwaarden verbonden. Levensloop maken deze mogelijkheid reëel. De mogelijkheid Tegen de tijd dat uw pensioen in zicht komt, wordt u hierover eerder te stoppen met werken wordt ook wel vervroeging van geïnformeerd. Daarnaast is het mogelijk voor medewerkers die de pensioendatum genoemd. zijn geboren in of na en die voor hun ste willen stoppen met werken om een gedeelte van het ouderdomspensioen om te Deeltijdpensioen zetten in een uitkering tussen de pensioendatum en de -jarige In sommige gevallen is het mogelijk in deeltijd met pensioen te leeftijd (dit heet een overbruggingspensioen). Dit kan interessant gaan. U gaat dan tot uw ste minder dagen per week werken zijn omdat u tot uw ste nog geen AOW ontvangt. en laat uw pensioen deels ingaan. Als u met deeltijdpensioen wilt gaan, kunt u de mogelijkheden bespreken met uw leiding- Pensioenplanner gevende. In de pensioenplanner, die u vindt via kunt u de effecten van alle keuzemogelijkheden bekijken! Uitruil partnerpensioen Op de pensioendatum is het mogelijk het partnerpensioen uit te ruilen voor ouderdomspensioen of andersom. Uw totale pensioenpot blijft natuurlijk gelijk. Dus als u bijvoorbeeld kiest voor een hoger partnerpensioen, wordt uw eigen pensioen lager. Andersom geldt dat wanneer u ervoor kiest het partnerpensioen helemaal te laten vervallen (bijvoorbeeld omdat u geen partner heeft), uw eigen pensioen hoger wordt. Er zijn vier mogelijkheden:. Een nabestaandenpensioen gelijk aan ouderdomspensioen.. Een nabestaandenpensioen van 0% van het ouderdomspensioen (dit is de standaardregeling). 3. Een nabestaandenpensioen ter hoogte van 0% van het ouderdomspensioen.. Geheel vervallen van het nabestaandenpensioen (alleen ouderdomspensioen). Met uitzondering van de standaardregeling moet de eventuele partner akkoord gaan met de uitruil. In het pensioenreglement is door middel van tabellen aangegeven wat uitruil voor effecten heeft op de absolute hoogte van het ouderdomspensioen. -0- :30

7 Premieovereenkomst Let op! Werknemers die voor juli 00 bij Dow in dienst waren, hebben de keuze gekregen wel of niet deel te nemen aan de premieregeling. Vrijwel iedereen heeft daar destijds voor gekozen. Voor medewerkers die destijds niet hebben gekozen voor deelname aan de premieregeling, is deze toelichting uiteraard niet van toepassing. Werknemers die na juli 00 in dienst zijn getreden, bouwen automatisch pensioen op via de premieregeling. betaald. Hiermee bouwt u uw eigen pensioenkapitaal op. Het rendement is afhankelijk van de door u gemaakte rendementskeuze. Met het pensioenkapitaal wordt voor u op de pensioendatum een periodieke pensioenuitkering aangekocht bij Stichting Dow Pensioenfonds. Wat is de beleggingswaarde van uw pensioen? Hier ziet u een voorbeeldberekening van hoe uw huidige pensioenkapitaal zich kan ontwikkelen tot op uw pensioendatum. Daarbij is een voorbeeldrendement genomen van %. Het daadwerkelijke rendement hangt af van uw rendementskeuze (zie toelichting ) en de koersontwikkelingen van de beleggingen. Het pensioenkapitaal kan dus hoger of lager zijn. Toekomstige opbouw Leeftijd Storting in premieregeling Uw bijdrage (30% van Bijdrage Dow (0% van Rendementskeuze Pensioenindicatie U bouwt in de premieregeling een pensioenkapitaal op, waarmee u op de pensioendatum een levenslange pensioenuitkering bij Stichting Dow Pensioenfonds inkoopt. Binnen deze pensioenregeling heeft u een belangrijke keuze te maken. Deze keuze gaat over de manier waarop u wilt dat uw pensioenkapitaal in de premieregeling wordt beheerd. U heeft twee mogelijkheden: A of B. Blijft u bij Dow werken? Uw huidige rendementskeuze De getoonde pensioenindicatie is een rekenvoorbeeld van het jaarlijks bruto pensioen dat u met het voorbeeldkapitaal kunt ontvangen. Zoals al vermeld bij het voorbeeldkapitaal (toelichting punt ) is hierbij geen rekening gehouden met toekomstige premiestoringen. Als u bij Dow werkzaam blijft, zullen in de toekomst jaarlijkse stortingen plaatsvinden die uw pensioenkapitaal (en daarmee uw pensioenindicatie) verhogen. Wilt u inzicht in het pensioen uit de premieregeling indien wel rekening wordt gehouden met toekomstige premiestortingen tot aan uw pensioneren? Bezoek dan de pensioenplanner! U benadert de planner via Op uw UPO ziet u achter Rendementskeuze daarom A of B staan. De letter op uw UPO staat dus voor de manier waarop uw pensioenkapitaal op dit moment wordt beheerd. Het is verstandig periodiek te toetsen of uw huidige keuze nog altijd aansluit bij uw situatie en wensen. Als u gaat scheiden heeft uw ex-partner recht op een deel van het ouderdomspensioen dat u heeft opgebouwd tijdens de periode dat u met elkaar samen was. Dit is geregeld in de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding, die sinds mei van kracht is. (Hiervan kan door u en uw ex-partner zijn afgeweken in huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden of in het echtscheidingsconvenant). Hoeveel premie wordt jaarlijks gestort? In de premieregeling vindt elk jaar in maart een storting plaats. De hoogte van de jaarlijkse storting is gekoppeld aan uw Performance Award en wordt vastgesteld op basis van de leeftijdsafhankelijke fiscale factoren die de overheid vaststelt. In de fiscale tabel hieronder, ziet u achter alle leeftijdscategorieën een percentage staan. Als u dit percentage vermenigvuldigt met uw Performance Award, berekent u het bedrag dat in totaal wordt gestort in uw premieregeling. Dit bedrag betaalt u echter maar voor een gedeelte zelf. Om precies te zijn komt van de totale storting 30% voor uw rekening. Dit bedrag wordt ingehouden op de uitbetaling van uw Performance Award. De overige 0% van de totale storting wordt door Dow ingelegd. Welk pensioen kunt u verwachten? Op de pensioendatum koopt u bij Dow Pensioenfonds een levenslang ouderdomspensioen in van het door u opgebouwde pensioenkapitaal in de premieregeling. Het bedrag dat u op uw Uniform Pensioenoverzicht ziet staan onder het kopje Pensioenindicatie is gebaseerd op het huidige kapitaal, de huidige tarieven en een voorbeeldrendement van %. Uw pensioenregeling is deels een premieovereenkomst. Elk jaar wordt een percentage van de Performance Award (PA-grondslag) als premie In dit rekenvoorbeeld zijn wij uitgegaan van uw huidige kapitaal en hebben wij geen rekening gehouden met eventueel toekomstige premies. Zolang u echter bij Dow werkzaam blijft, vindt jaarlijks een storting plaats. Uw pensioenkapitaal zal dus in de loop der tijd niet alleen ontwikkelen door de bijschrijving van rendementen. In de praktijk zullen ook nieuwe stortingen plaatsvinden, waarover de jaren erna eveneens weer rendement wordt berekend. In de hier genoemde bedragen is echter geen rekening gehouden met een eventuele scheiding. Houdt u er in geval van scheiding dus rekening mee dat uw pensioen in de premieregeling in de praktijk lager is. Voor vragen kunt u contact opnemen met het pensioenbureau: telefoon 0. U kunt uw vraag ook mailen naar Bij uw overlijden hebben uw partner en kinderen recht op een uitkering. Dit is het nabestaandenpensioen. Ook als u niet meer in dienst bent bij uw werkgever wanneer u overlijdt. Uw kinderen hebben recht op wezenpensioen indien zij geboren zijn voor uw pensioendatum of voor uw uitdiensttredingsdatum. Het wezenpensioen wordt uitgekeerd totdat uw kind de -jarige leeftijd bereikt of in het geval uw kind studeert of invalide is totdat de -jarige leeftijd wordt bereikt. Zie verder punt uit de toelichting van de Uitkeringsovereenkomst (uw pensioen uit de basisregeling). Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 0 A of B? Toen uw deelname aan de premieregeling startte, heeft het pensioenfonds voor u een Pensioenspaarrekening geopend. Als u toen niet schriftelijk heeft aangegeven dat u dat anders wilde, heeft het pensioenfonds destijds standaard rendementskeuze A aan u toegewezen. Hierbij wordt jaarlijks door het bestuur een rendement op uw vermogen toegekend dat gelijk is aan het netto rendement dat het pensioenfonds op haar beleggingen heeft gerealiseerd. Het alternatief is rendementskeuze B. Hierbij wordt jaarlijks door het bestuur een rendement op uw vermogen toegekend op basis van het rendement op Staatsobligaties. Over langere tijd is het verwachte rendement op rendementskeuze A hoger, maar deze keuze brengt ook risico s met zich mee. Het jaarlijkse rendement fluctueert en kan dus een of enkele jaren ook lager uitvallen of zelfs negatief zijn. Zeker wanneer de pensioendatum dichterbij komt, kan het verstandig zijn te kiezen voor meer zekerheid, en dus voor rendementskeuze B. Overstappen Via kunt u de formulieren downloaden waarmee u uw rendementskeuze kunt wijzigen. Heeft u nu rendementskeuze A en wilt u overstappen naar rendementskeuze B, dan geldt deze keuze voor minstens drie jaar. Daarna wordt de gemaakte rendementskeuze als u deze niet herroept, steeds stilzwijgend voor een jaar verlengd (of tot pensioendatum indien u deze voor het eind van deze periode heeft bereikt). Als u het gewenste formulier heeft ingevuld en opgestuurd, gaat de rendementswijziging in vanaf januari van het volgende jaar. Na drie jaar heeft u dus weer de mogelijkheid om te switchen. Belangrijke onderdelen van uw UPO Stichting Dow Pensioenfonds Op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) vindt u alle relevante gegevens over uw pensioenregeling. Over wat u tot nu toe aan pensioen Telefoon heeft opgebouwd en over wat u kunt opbouwen als u tot uw pensioneren bij Dow werkzaam blijft. Maar u leest er ook wat er is geregeld 0- t/m 0 0,00% t/m,0%,,3 t/m,0%,, 30 t/m 3,% 3,33, 3 t/m 3 3,30% 3,,3 0 t/m,0%,,3 t/m,0%, 3, UPO. In de folder is gebruik gemaakt van voorbeeldgetallen. Aan de hand van uw eigen UPO kunt u echter dit voorbeeld goed gebruiken om uw pensioensituatie te doorgronden. bij arbeidsongeschiktheid. En waar uw nabestaanden op kunnen rekenen in het geval u komt te overlijden. Een uiterst belangrijk overzicht dus. Maar het is ook omvangrijk. En soms ingewikkeld om de betekenis van de getallen en toelichting in de juiste context te plaatsen. Daarom geeft Dow Pensioenfonds u in deze folder uitleg en achtergrondinformatie over enkele van de meest relevante cijfers van uw 0 t/m 3,0%,, t/m,0%, 0,0 0 t/m 3,%,3, Heeft u na het bestuderen van deze folder een vraag? Dan kunt u telefonisch terecht op nummer 0. U kunt uw vraag ook mailen 3,%,3, naar DOW0_upovs.indd Website :30

8 Premieovereenkomst Let op! Werknemers die voor juli 00 bij Dow in dienst waren, hebben de keuze gekregen wel of niet deel te nemen aan de premieregeling. Vrijwel iedereen heeft daar destijds voor gekozen. Voor medewerkers die destijds niet hebben gekozen voor deelname aan de premieregeling, is deze toelichting uiteraard niet van toepassing. Werknemers die na juli 00 in dienst zijn getreden, bouwen automatisch pensioen op via de premieregeling. betaald. Hiermee bouwt u uw eigen pensioenkapitaal op. Het rendement is afhankelijk van de door u gemaakte rendementskeuze. Met het pensioenkapitaal wordt voor u op de pensioendatum een periodieke pensioenuitkering aangekocht bij Stichting Dow Pensioenfonds. Wat is de beleggingswaarde van uw pensioen? Hier ziet u een voorbeeldberekening van hoe uw huidige pensioenkapitaal zich kan ontwikkelen tot op uw pensioendatum. Daarbij is een voorbeeldrendement genomen van %. Het daadwerkelijke rendement hangt af van uw rendementskeuze (zie toelichting ) en de koersontwikkelingen van de beleggingen. Het pensioenkapitaal kan dus hoger of lager zijn. Toekomstige opbouw Leeftijd Storting in premieregeling Uw bijdrage (30% van Bijdrage Dow (0% van Rendementskeuze Pensioenindicatie U bouwt in de premieregeling een pensioenkapitaal op, waarmee u op de pensioendatum een levenslange pensioenuitkering bij Stichting Dow Pensioenfonds inkoopt. Binnen deze pensioenregeling heeft u een belangrijke keuze te maken. Deze keuze gaat over de manier waarop u wilt dat uw pensioenkapitaal in de premieregeling wordt beheerd. U heeft twee mogelijkheden: A of B. Blijft u bij Dow werken? Uw huidige rendementskeuze De getoonde pensioenindicatie is een rekenvoorbeeld van het jaarlijks bruto pensioen dat u met het voorbeeldkapitaal kunt ontvangen. Zoals al vermeld bij het voorbeeldkapitaal (toelichting punt ) is hierbij geen rekening gehouden met toekomstige premiestoringen. Als u bij Dow werkzaam blijft, zullen in de toekomst jaarlijkse stortingen plaatsvinden die uw pensioenkapitaal (en daarmee uw pensioenindicatie) verhogen. Wilt u inzicht in het pensioen uit de premieregeling indien wel rekening wordt gehouden met toekomstige premiestortingen tot aan uw pensioneren? Bezoek dan de pensioenplanner! U benadert de planner via Op uw UPO ziet u achter Rendementskeuze daarom A of B staan. De letter op uw UPO staat dus voor de manier waarop uw pensioenkapitaal op dit moment wordt beheerd. Het is verstandig periodiek te toetsen of uw huidige keuze nog altijd aansluit bij uw situatie en wensen. Als u gaat scheiden heeft uw ex-partner recht op een deel van het ouderdomspensioen dat u heeft opgebouwd tijdens de periode dat u met elkaar samen was. Dit is geregeld in de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding, die sinds mei van kracht is. (Hiervan kan door u en uw ex-partner zijn afgeweken in huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden of in het echtscheidingsconvenant). Hoeveel premie wordt jaarlijks gestort? In de premieregeling vindt elk jaar in maart een storting plaats. De hoogte van de jaarlijkse storting is gekoppeld aan uw Performance Award en wordt vastgesteld op basis van de leeftijdsafhankelijke fiscale factoren die de overheid vaststelt. In de fiscale tabel hieronder, ziet u achter alle leeftijdscategorieën een percentage staan. Als u dit percentage vermenigvuldigt met uw Performance Award, berekent u het bedrag dat in totaal wordt gestort in uw premieregeling. Dit bedrag betaalt u echter maar voor een gedeelte zelf. Om precies te zijn komt van de totale storting 30% voor uw rekening. Dit bedrag wordt ingehouden op de uitbetaling van uw Performance Award. De overige 0% van de totale storting wordt door Dow ingelegd. Welk pensioen kunt u verwachten? Op de pensioendatum koopt u bij Dow Pensioenfonds een levenslang ouderdomspensioen in van het door u opgebouwde pensioenkapitaal in de premieregeling. Het bedrag dat u op uw Uniform Pensioenoverzicht ziet staan onder het kopje Pensioenindicatie is gebaseerd op het huidige kapitaal, de huidige tarieven en een voorbeeldrendement van %. Uw pensioenregeling is deels een premieovereenkomst. Elk jaar wordt een percentage van de Performance Award (PA-grondslag) als premie In dit rekenvoorbeeld zijn wij uitgegaan van uw huidige kapitaal en hebben wij geen rekening gehouden met eventueel toekomstige premies. Zolang u echter bij Dow werkzaam blijft, vindt jaarlijks een storting plaats. Uw pensioenkapitaal zal dus in de loop der tijd niet alleen ontwikkelen door de bijschrijving van rendementen. In de praktijk zullen ook nieuwe stortingen plaatsvinden, waarover de jaren erna eveneens weer rendement wordt berekend. In de hier genoemde bedragen is echter geen rekening gehouden met een eventuele scheiding. Houdt u er in geval van scheiding dus rekening mee dat uw pensioen in de premieregeling in de praktijk lager is. Voor vragen kunt u contact opnemen met het pensioenbureau: telefoon 0. U kunt uw vraag ook mailen naar Bij uw overlijden hebben uw partner en kinderen recht op een uitkering. Dit is het nabestaandenpensioen. Ook als u niet meer in dienst bent bij uw werkgever wanneer u overlijdt. Uw kinderen hebben recht op wezenpensioen indien zij geboren zijn voor uw pensioendatum of voor uw uitdiensttredingsdatum. Het wezenpensioen wordt uitgekeerd totdat uw kind de -jarige leeftijd bereikt of in het geval uw kind studeert of invalide is totdat de -jarige leeftijd wordt bereikt. Zie verder punt uit de toelichting van de Uitkeringsovereenkomst (uw pensioen uit de basisregeling). Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 0 A of B? Toen uw deelname aan de premieregeling startte, heeft het pensioenfonds voor u een Pensioenspaarrekening geopend. Als u toen niet schriftelijk heeft aangegeven dat u dat anders wilde, heeft het pensioenfonds destijds standaard rendementskeuze A aan u toegewezen. Hierbij wordt jaarlijks door het bestuur een rendement op uw vermogen toegekend dat gelijk is aan het netto rendement dat het pensioenfonds op haar beleggingen heeft gerealiseerd. Het alternatief is rendementskeuze B. Hierbij wordt jaarlijks door het bestuur een rendement op uw vermogen toegekend op basis van het rendement op Staatsobligaties. Over langere tijd is het verwachte rendement op rendementskeuze A hoger, maar deze keuze brengt ook risico s met zich mee. Het jaarlijkse rendement fluctueert en kan dus een of enkele jaren ook lager uitvallen of zelfs negatief zijn. Zeker wanneer de pensioendatum dichterbij komt, kan het verstandig zijn te kiezen voor meer zekerheid, en dus voor rendementskeuze B. Overstappen Via kunt u de formulieren downloaden waarmee u uw rendementskeuze kunt wijzigen. Heeft u nu rendementskeuze A en wilt u overstappen naar rendementskeuze B, dan geldt deze keuze voor minstens drie jaar. Daarna wordt de gemaakte rendementskeuze als u deze niet herroept, steeds stilzwijgend voor een jaar verlengd (of tot pensioendatum indien u deze voor het eind van deze periode heeft bereikt). Als u het gewenste formulier heeft ingevuld en opgestuurd, gaat de rendementswijziging in vanaf januari van het volgende jaar. Na drie jaar heeft u dus weer de mogelijkheid om te switchen. Belangrijke onderdelen van uw UPO Stichting Dow Pensioenfonds Op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) vindt u alle relevante gegevens over uw pensioenregeling. Over wat u tot nu toe aan pensioen Telefoon heeft opgebouwd en over wat u kunt opbouwen als u tot uw pensioneren bij Dow werkzaam blijft. Maar u leest er ook wat er is geregeld 0- t/m 0 0,00% t/m,0%,,3 t/m,0%,, 30 t/m 3,% 3,33, 3 t/m 3 3,30% 3,,3 0 t/m,0%,,3 t/m,0%, 3, UPO. In de folder is gebruik gemaakt van voorbeeldgetallen. Aan de hand van uw eigen UPO kunt u echter dit voorbeeld goed gebruiken om uw pensioensituatie te doorgronden. bij arbeidsongeschiktheid. En waar uw nabestaanden op kunnen rekenen in het geval u komt te overlijden. Een uiterst belangrijk overzicht dus. Maar het is ook omvangrijk. En soms ingewikkeld om de betekenis van de getallen en toelichting in de juiste context te plaatsen. Daarom geeft Dow Pensioenfonds u in deze folder uitleg en achtergrondinformatie over enkele van de meest relevante cijfers van uw 0 t/m 3,0%,, t/m,0%, 0,0 0 t/m 3,%,3, Heeft u na het bestuderen van deze folder een vraag? Dan kunt u telefonisch terecht op nummer 0. U kunt uw vraag ook mailen 3,%,3, naar DOW0_upovs.indd Website :30

9 Premieovereenkomst Let op! Werknemers die voor juli 00 bij Dow in dienst waren, hebben de keuze gekregen wel of niet deel te nemen aan de premieregeling. Vrijwel iedereen heeft daar destijds voor gekozen. Voor medewerkers die destijds niet hebben gekozen voor deelname aan de premieregeling, is deze toelichting uiteraard niet van toepassing. Werknemers die na juli 00 in dienst zijn getreden, bouwen automatisch pensioen op via de premieregeling. betaald. Hiermee bouwt u uw eigen pensioenkapitaal op. Het rendement is afhankelijk van de door u gemaakte rendementskeuze. Met het pensioenkapitaal wordt voor u op de pensioendatum een periodieke pensioenuitkering aangekocht bij Stichting Dow Pensioenfonds. Wat is de beleggingswaarde van uw pensioen? Hier ziet u een voorbeeldberekening van hoe uw huidige pensioenkapitaal zich kan ontwikkelen tot op uw pensioendatum. Daarbij is een voorbeeldrendement genomen van %. Het daadwerkelijke rendement hangt af van uw rendementskeuze (zie toelichting ) en de koersontwikkelingen van de beleggingen. Het pensioenkapitaal kan dus hoger of lager zijn. Toekomstige opbouw Leeftijd Storting in premieregeling Uw bijdrage (30% van Bijdrage Dow (0% van Rendementskeuze Pensioenindicatie U bouwt in de premieregeling een pensioenkapitaal op, waarmee u op de pensioendatum een levenslange pensioenuitkering bij Stichting Dow Pensioenfonds inkoopt. Binnen deze pensioenregeling heeft u een belangrijke keuze te maken. Deze keuze gaat over de manier waarop u wilt dat uw pensioenkapitaal in de premieregeling wordt beheerd. U heeft twee mogelijkheden: A of B. Blijft u bij Dow werken? Uw huidige rendementskeuze De getoonde pensioenindicatie is een rekenvoorbeeld van het jaarlijks bruto pensioen dat u met het voorbeeldkapitaal kunt ontvangen. Zoals al vermeld bij het voorbeeldkapitaal (toelichting punt ) is hierbij geen rekening gehouden met toekomstige premiestoringen. Als u bij Dow werkzaam blijft, zullen in de toekomst jaarlijkse stortingen plaatsvinden die uw pensioenkapitaal (en daarmee uw pensioenindicatie) verhogen. Wilt u inzicht in het pensioen uit de premieregeling indien wel rekening wordt gehouden met toekomstige premiestortingen tot aan uw pensioneren? Bezoek dan de pensioenplanner! U benadert de planner via Op uw UPO ziet u achter Rendementskeuze daarom A of B staan. De letter op uw UPO staat dus voor de manier waarop uw pensioenkapitaal op dit moment wordt beheerd. Het is verstandig periodiek te toetsen of uw huidige keuze nog altijd aansluit bij uw situatie en wensen. Als u gaat scheiden heeft uw ex-partner recht op een deel van het ouderdomspensioen dat u heeft opgebouwd tijdens de periode dat u met elkaar samen was. Dit is geregeld in de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding, die sinds mei van kracht is. (Hiervan kan door u en uw ex-partner zijn afgeweken in huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden of in het echtscheidingsconvenant). Hoeveel premie wordt jaarlijks gestort? In de premieregeling vindt elk jaar in maart een storting plaats. De hoogte van de jaarlijkse storting is gekoppeld aan uw Performance Award en wordt vastgesteld op basis van de leeftijdsafhankelijke fiscale factoren die de overheid vaststelt. In de fiscale tabel hieronder, ziet u achter alle leeftijdscategorieën een percentage staan. Als u dit percentage vermenigvuldigt met uw Performance Award, berekent u het bedrag dat in totaal wordt gestort in uw premieregeling. Dit bedrag betaalt u echter maar voor een gedeelte zelf. Om precies te zijn komt van de totale storting 30% voor uw rekening. Dit bedrag wordt ingehouden op de uitbetaling van uw Performance Award. De overige 0% van de totale storting wordt door Dow ingelegd. Welk pensioen kunt u verwachten? Op de pensioendatum koopt u bij Dow Pensioenfonds een levenslang ouderdomspensioen in van het door u opgebouwde pensioenkapitaal in de premieregeling. Het bedrag dat u op uw Uniform Pensioenoverzicht ziet staan onder het kopje Pensioenindicatie is gebaseerd op het huidige kapitaal, de huidige tarieven en een voorbeeldrendement van %. Uw pensioenregeling is deels een premieovereenkomst. Elk jaar wordt een percentage van de Performance Award (PA-grondslag) als premie In dit rekenvoorbeeld zijn wij uitgegaan van uw huidige kapitaal en hebben wij geen rekening gehouden met eventueel toekomstige premies. Zolang u echter bij Dow werkzaam blijft, vindt jaarlijks een storting plaats. Uw pensioenkapitaal zal dus in de loop der tijd niet alleen ontwikkelen door de bijschrijving van rendementen. In de praktijk zullen ook nieuwe stortingen plaatsvinden, waarover de jaren erna eveneens weer rendement wordt berekend. In de hier genoemde bedragen is echter geen rekening gehouden met een eventuele scheiding. Houdt u er in geval van scheiding dus rekening mee dat uw pensioen in de premieregeling in de praktijk lager is. Voor vragen kunt u contact opnemen met het pensioenbureau: telefoon 0. U kunt uw vraag ook mailen naar Bij uw overlijden hebben uw partner en kinderen recht op een uitkering. Dit is het nabestaandenpensioen. Ook als u niet meer in dienst bent bij uw werkgever wanneer u overlijdt. Uw kinderen hebben recht op wezenpensioen indien zij geboren zijn voor uw pensioendatum of voor uw uitdiensttredingsdatum. Het wezenpensioen wordt uitgekeerd totdat uw kind de -jarige leeftijd bereikt of in het geval uw kind studeert of invalide is totdat de -jarige leeftijd wordt bereikt. Zie verder punt uit de toelichting van de Uitkeringsovereenkomst (uw pensioen uit de basisregeling). Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 0 A of B? Toen uw deelname aan de premieregeling startte, heeft het pensioenfonds voor u een Pensioenspaarrekening geopend. Als u toen niet schriftelijk heeft aangegeven dat u dat anders wilde, heeft het pensioenfonds destijds standaard rendementskeuze A aan u toegewezen. Hierbij wordt jaarlijks door het bestuur een rendement op uw vermogen toegekend dat gelijk is aan het netto rendement dat het pensioenfonds op haar beleggingen heeft gerealiseerd. Het alternatief is rendementskeuze B. Hierbij wordt jaarlijks door het bestuur een rendement op uw vermogen toegekend op basis van het rendement op Staatsobligaties. Over langere tijd is het verwachte rendement op rendementskeuze A hoger, maar deze keuze brengt ook risico s met zich mee. Het jaarlijkse rendement fluctueert en kan dus een of enkele jaren ook lager uitvallen of zelfs negatief zijn. Zeker wanneer de pensioendatum dichterbij komt, kan het verstandig zijn te kiezen voor meer zekerheid, en dus voor rendementskeuze B. Overstappen Via kunt u de formulieren downloaden waarmee u uw rendementskeuze kunt wijzigen. Heeft u nu rendementskeuze A en wilt u overstappen naar rendementskeuze B, dan geldt deze keuze voor minstens drie jaar. Daarna wordt de gemaakte rendementskeuze als u deze niet herroept, steeds stilzwijgend voor een jaar verlengd (of tot pensioendatum indien u deze voor het eind van deze periode heeft bereikt). Als u het gewenste formulier heeft ingevuld en opgestuurd, gaat de rendementswijziging in vanaf januari van het volgende jaar. Na drie jaar heeft u dus weer de mogelijkheid om te switchen. Belangrijke onderdelen van uw UPO Stichting Dow Pensioenfonds Op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) vindt u alle relevante gegevens over uw pensioenregeling. Over wat u tot nu toe aan pensioen Telefoon heeft opgebouwd en over wat u kunt opbouwen als u tot uw pensioneren bij Dow werkzaam blijft. Maar u leest er ook wat er is geregeld 0- t/m 0 0,00% t/m,0%,,3 t/m,0%,, 30 t/m 3,% 3,33, 3 t/m 3 3,30% 3,,3 0 t/m,0%,,3 t/m,0%, 3, UPO. In de folder is gebruik gemaakt van voorbeeldgetallen. Aan de hand van uw eigen UPO kunt u echter dit voorbeeld goed gebruiken om uw pensioensituatie te doorgronden. bij arbeidsongeschiktheid. En waar uw nabestaanden op kunnen rekenen in het geval u komt te overlijden. Een uiterst belangrijk overzicht dus. Maar het is ook omvangrijk. En soms ingewikkeld om de betekenis van de getallen en toelichting in de juiste context te plaatsen. Daarom geeft Dow Pensioenfonds u in deze folder uitleg en achtergrondinformatie over enkele van de meest relevante cijfers van uw 0 t/m 3,0%,, t/m,0%, 0,0 0 t/m 3,%,3, Heeft u na het bestuderen van deze folder een vraag? Dan kunt u telefonisch terecht op nummer 0. U kunt uw vraag ook mailen 3,%,3, naar DOW0_upovs.indd Website :30

10 Premieovereenkomst Let op! Werknemers die voor juli 00 bij Dow in dienst waren, hebben de keuze gekregen wel of niet deel te nemen aan de premieregeling. Vrijwel iedereen heeft daar destijds voor gekozen. Voor medewerkers die destijds niet hebben gekozen voor deelname aan de premieregeling, is deze toelichting uiteraard niet van toepassing. Werknemers die na juli 00 in dienst zijn getreden, bouwen automatisch pensioen op via de premieregeling. betaald. Hiermee bouwt u uw eigen pensioenkapitaal op. Het rendement is afhankelijk van de door u gemaakte rendementskeuze. Met het pensioenkapitaal wordt voor u op de pensioendatum een periodieke pensioenuitkering aangekocht bij Stichting Dow Pensioenfonds. Wat is de beleggingswaarde van uw pensioen? Hier ziet u een voorbeeldberekening van hoe uw huidige pensioenkapitaal zich kan ontwikkelen tot op uw pensioendatum. Daarbij is een voorbeeldrendement genomen van %. Het daadwerkelijke rendement hangt af van uw rendementskeuze (zie toelichting ) en de koersontwikkelingen van de beleggingen. Het pensioenkapitaal kan dus hoger of lager zijn. Toekomstige opbouw Leeftijd Storting in premieregeling Uw bijdrage (30% van Bijdrage Dow (0% van Rendementskeuze Pensioenindicatie U bouwt in de premieregeling een pensioenkapitaal op, waarmee u op de pensioendatum een levenslange pensioenuitkering bij Stichting Dow Pensioenfonds inkoopt. Binnen deze pensioenregeling heeft u een belangrijke keuze te maken. Deze keuze gaat over de manier waarop u wilt dat uw pensioenkapitaal in de premieregeling wordt beheerd. U heeft twee mogelijkheden: A of B. Blijft u bij Dow werken? Uw huidige rendementskeuze De getoonde pensioenindicatie is een rekenvoorbeeld van het jaarlijks bruto pensioen dat u met het voorbeeldkapitaal kunt ontvangen. Zoals al vermeld bij het voorbeeldkapitaal (toelichting punt ) is hierbij geen rekening gehouden met toekomstige premiestoringen. Als u bij Dow werkzaam blijft, zullen in de toekomst jaarlijkse stortingen plaatsvinden die uw pensioenkapitaal (en daarmee uw pensioenindicatie) verhogen. Wilt u inzicht in het pensioen uit de premieregeling indien wel rekening wordt gehouden met toekomstige premiestortingen tot aan uw pensioneren? Bezoek dan de pensioenplanner! U benadert de planner via Op uw UPO ziet u achter Rendementskeuze daarom A of B staan. De letter op uw UPO staat dus voor de manier waarop uw pensioenkapitaal op dit moment wordt beheerd. Het is verstandig periodiek te toetsen of uw huidige keuze nog altijd aansluit bij uw situatie en wensen. Als u gaat scheiden heeft uw ex-partner recht op een deel van het ouderdomspensioen dat u heeft opgebouwd tijdens de periode dat u met elkaar samen was. Dit is geregeld in de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding, die sinds mei van kracht is. (Hiervan kan door u en uw ex-partner zijn afgeweken in huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden of in het echtscheidingsconvenant). Hoeveel premie wordt jaarlijks gestort? In de premieregeling vindt elk jaar in maart een storting plaats. De hoogte van de jaarlijkse storting is gekoppeld aan uw Performance Award en wordt vastgesteld op basis van de leeftijdsafhankelijke fiscale factoren die de overheid vaststelt. In de fiscale tabel hieronder, ziet u achter alle leeftijdscategorieën een percentage staan. Als u dit percentage vermenigvuldigt met uw Performance Award, berekent u het bedrag dat in totaal wordt gestort in uw premieregeling. Dit bedrag betaalt u echter maar voor een gedeelte zelf. Om precies te zijn komt van de totale storting 30% voor uw rekening. Dit bedrag wordt ingehouden op de uitbetaling van uw Performance Award. De overige 0% van de totale storting wordt door Dow ingelegd. Welk pensioen kunt u verwachten? Op de pensioendatum koopt u bij Dow Pensioenfonds een levenslang ouderdomspensioen in van het door u opgebouwde pensioenkapitaal in de premieregeling. Het bedrag dat u op uw Uniform Pensioenoverzicht ziet staan onder het kopje Pensioenindicatie is gebaseerd op het huidige kapitaal, de huidige tarieven en een voorbeeldrendement van %. Uw pensioenregeling is deels een premieovereenkomst. Elk jaar wordt een percentage van de Performance Award (PA-grondslag) als premie In dit rekenvoorbeeld zijn wij uitgegaan van uw huidige kapitaal en hebben wij geen rekening gehouden met eventueel toekomstige premies. Zolang u echter bij Dow werkzaam blijft, vindt jaarlijks een storting plaats. Uw pensioenkapitaal zal dus in de loop der tijd niet alleen ontwikkelen door de bijschrijving van rendementen. In de praktijk zullen ook nieuwe stortingen plaatsvinden, waarover de jaren erna eveneens weer rendement wordt berekend. In de hier genoemde bedragen is echter geen rekening gehouden met een eventuele scheiding. Houdt u er in geval van scheiding dus rekening mee dat uw pensioen in de premieregeling in de praktijk lager is. Voor vragen kunt u contact opnemen met het pensioenbureau: telefoon 0. U kunt uw vraag ook mailen naar Bij uw overlijden hebben uw partner en kinderen recht op een uitkering. Dit is het nabestaandenpensioen. Ook als u niet meer in dienst bent bij uw werkgever wanneer u overlijdt. Uw kinderen hebben recht op wezenpensioen indien zij geboren zijn voor uw pensioendatum of voor uw uitdiensttredingsdatum. Het wezenpensioen wordt uitgekeerd totdat uw kind de -jarige leeftijd bereikt of in het geval uw kind studeert of invalide is totdat de -jarige leeftijd wordt bereikt. Zie verder punt uit de toelichting van de Uitkeringsovereenkomst (uw pensioen uit de basisregeling). Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 0 A of B? Toen uw deelname aan de premieregeling startte, heeft het pensioenfonds voor u een Pensioenspaarrekening geopend. Als u toen niet schriftelijk heeft aangegeven dat u dat anders wilde, heeft het pensioenfonds destijds standaard rendementskeuze A aan u toegewezen. Hierbij wordt jaarlijks door het bestuur een rendement op uw vermogen toegekend dat gelijk is aan het netto rendement dat het pensioenfonds op haar beleggingen heeft gerealiseerd. Het alternatief is rendementskeuze B. Hierbij wordt jaarlijks door het bestuur een rendement op uw vermogen toegekend op basis van het rendement op Staatsobligaties. Over langere tijd is het verwachte rendement op rendementskeuze A hoger, maar deze keuze brengt ook risico s met zich mee. Het jaarlijkse rendement fluctueert en kan dus een of enkele jaren ook lager uitvallen of zelfs negatief zijn. Zeker wanneer de pensioendatum dichterbij komt, kan het verstandig zijn te kiezen voor meer zekerheid, en dus voor rendementskeuze B. Overstappen Via kunt u de formulieren downloaden waarmee u uw rendementskeuze kunt wijzigen. Heeft u nu rendementskeuze A en wilt u overstappen naar rendementskeuze B, dan geldt deze keuze voor minstens drie jaar. Daarna wordt de gemaakte rendementskeuze als u deze niet herroept, steeds stilzwijgend voor een jaar verlengd (of tot pensioendatum indien u deze voor het eind van deze periode heeft bereikt). Als u het gewenste formulier heeft ingevuld en opgestuurd, gaat de rendementswijziging in vanaf januari van het volgende jaar. Na drie jaar heeft u dus weer de mogelijkheid om te switchen. Belangrijke onderdelen van uw UPO Stichting Dow Pensioenfonds Op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) vindt u alle relevante gegevens over uw pensioenregeling. Over wat u tot nu toe aan pensioen Telefoon heeft opgebouwd en over wat u kunt opbouwen als u tot uw pensioneren bij Dow werkzaam blijft. Maar u leest er ook wat er is geregeld 0- t/m 0 0,00% t/m,0%,,3 t/m,0%,, 30 t/m 3,% 3,33, 3 t/m 3 3,30% 3,,3 0 t/m,0%,,3 t/m,0%, 3, UPO. In de folder is gebruik gemaakt van voorbeeldgetallen. Aan de hand van uw eigen UPO kunt u echter dit voorbeeld goed gebruiken om uw pensioensituatie te doorgronden. bij arbeidsongeschiktheid. En waar uw nabestaanden op kunnen rekenen in het geval u komt te overlijden. Een uiterst belangrijk overzicht dus. Maar het is ook omvangrijk. En soms ingewikkeld om de betekenis van de getallen en toelichting in de juiste context te plaatsen. Daarom geeft Dow Pensioenfonds u in deze folder uitleg en achtergrondinformatie over enkele van de meest relevante cijfers van uw 0 t/m 3,0%,, t/m,0%, 0,0 0 t/m 3,%,3, Heeft u na het bestuderen van deze folder een vraag? Dan kunt u telefonisch terecht op nummer 0. U kunt uw vraag ook mailen 3,%,3, naar DOW0_upovs.indd Website :30

Toelichting. Belangrijke onderdelen van uw UPO. Uniform Pensioenoverzicht 2014

Toelichting. Belangrijke onderdelen van uw UPO. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2014 Belangrijke onderdelen van uw UPO Op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) vindt u relevante gegevens over uw pensioen regeling, over wat u tot nu toe aan pensioen

Nadere informatie

Toelichting. Belangrijke onderdelen van uw UPO. Uniform Pensioenoverzicht 2015

Toelichting. Belangrijke onderdelen van uw UPO. Uniform Pensioenoverzicht 2015 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Belangrijke onderdelen van uw UPO Op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) vindt u relevante gegevens over uw pensioen regeling, over wat u tot nu toe aan pensioen

Nadere informatie

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe Pensioenfonds Avebe Pensioen 1-2-3 Meer informatie over uw pensioenregeling Welkom bij Pensioenfonds Avebe. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Op dit Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid,

Nadere informatie

Wat krijgt u in deze pensioenregeling?

Wat krijgt u in deze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Conservatrix. U bouwt vanaf 1 juni 2008 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? 2. Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling? 3. Hoe bouwt u pensioen op?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? 2. Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling? 3. Hoe bouwt u pensioen op? 1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Als u met pensioen gaat, dan ontvangt u een ouderdomspensioen. Het ouderdomspensioen gaat standaard in op uw 65-ste. Partnerpensioen Als u overlijdt,

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Beleggingspakket In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Welk pensioen kunt u verwachten?

Welk pensioen kunt u verwachten? Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering.

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345 Uniform Pensioenoverzicht 2015 Stand per 31-12-2014 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst <netto><bruto> pensioenregeling

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst <netto><bruto> pensioenregeling Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst pensioenregeling Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen?

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Uw Pensioen In het kort 3 Welkom 10 4 Wat is pensioen? 11 6 Nabestaandenpensioen 14 8 Wanneer verandert uw pensioen? Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Meer weten? www.bpfkunststof-rubber.nl

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht gewezen deelnemer

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht gewezen deelnemer Toelichting Uniform Pensioenoverzicht gewezen deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Op dit pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering. Hierop

Nadere informatie

A. Voorbeeld. Contractnummer 1111 Polisnummer , Referentienummer 12345

A. Voorbeeld. Contractnummer 1111 Polisnummer , Referentienummer 12345 Voorbeeld Uniform Pensioenoverzicht 2016 Stand per 31-12-2015 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal brutopensioenregeling Werkgever Werkgever

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Uniform Pensioenoverzicht 2009 De heer S.C.V.W.L. van der Mpvierstoelxiidee

Uniform Pensioenoverzicht 2009 De heer S.C.V.W.L. van der Mpvierstoelxiidee Uniform Pensioenoverzicht 2009 De heer S.C.V.W.L. van der Mpvierstoelxiidee Voor wie is dit pensioenoverzicht bedoeld? Welke (beleggings)waarde kunt u opbouwen en welk pensioen kunt u verwachten? Houdt

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden

Veelgestelde vragen en antwoorden Veelgestelde vragen en antwoorden Algemeen 1. Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiºle situatie (en de situatie voor uw

Nadere informatie

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? U kunt vanaf 1 januari 2015 nettopensioen bij ons opbouwen. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze nettopensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN. Algemeen

VEELGESTELDE VRAGEN. Algemeen Algemeen 1 Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiële situatie (en de situatie voor uw eventuele nabestaanden) bij pensionering,

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt kapitaal op in onze nettopensioenregeling. Dit doet u via uw werkgever naast uw deelname aan de collectieve

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 02012

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 02012 Uniform Pensioenoverzicht 2012 Stand per 31-12-2011 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? 2. Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling? 3. Hoe bouwt u pensioen op?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? 2. Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling? 3. Hoe bouwt u pensioen op? 1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Als u met pensioen gaat, dan ontvangt u een ouderdomspensioen. Op uw pensioendatum koopt u met het opgebouwde pensioenkapitaal een ouderdomspensioen

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Met het (pensioen) kapitaal moet u op de pensioendatum een periodieke pensioenuitkering aankopen.

Met het (pensioen) kapitaal moet u op de pensioendatum een periodieke pensioenuitkering aankopen. Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 SPAARMODULE (stand per 31 december 2014). Premieovereenkomst (Spaarmodule). Wat is het Uniform Pensioenoverzicht (UPO)? Op het Uniform Pensioenoverzicht (Spaarmodule)

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Let op: een scheiding kan invloed hebben op de hoogte van het door u te ontvangen pensioen. Zie ook de toelichting.

Let op: een scheiding kan invloed hebben op de hoogte van het door u te ontvangen pensioen. Zie ook de toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Stand per 31-12-2013 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Inleiding. Wanneer kan ik met pensioen? gaat uiterlijk in op 67 jaar.

Inleiding. Wanneer kan ik met pensioen? gaat uiterlijk in op 67 jaar. Bijna met pensioen De dag van uw pensionering komt snel dichterbij. Sommige zaken rond uw pensionering staan (wettelijk) vast, maar er valt ook genoeg te kiezen. Welke keuzes kunt u maken? Inleiding Ieder

Nadere informatie

Stand per datum einde deelneming 01-01-2012 GarantiePlusPensioen

Stand per datum einde deelneming 01-01-2012 GarantiePlusPensioen Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming 2012 Stand per datum einde deelneming 01-01-2012 Product GarantiePlusPensioen Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Soort overeenkomst premieovereenkomst

Nadere informatie

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT.

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT. Stand per 31 december 2008 Uw pensioenregeling bij Bijvoorbeeld N.V. Uitkeringsovereenkomst Voorbeeldwerkgever B.V. Kenmerk: 987456 U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht omdat u deelneemt in een pensioenregeling

Nadere informatie

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen?

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen? In balans Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 08 Wanneer verandert uw pensioen? 04 Wat is pensioen? 09 Samenleven 03 14 12 Welkom Gaat u bijna met pensioen? Nieuw werk 10 06 Scheiden Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

Hoe is uw Pensioen geregeld?

Hoe is uw Pensioen geregeld? Hoe is uw Pensioen geregeld? Welkom bij de Onderlinge s-gravenhage. U bouwt vanaf 01-06-2016 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . Elke werkgever heeft zijn eigen pensioenregeling.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

Handleiding. Protector Pensioenplanner

Handleiding. Protector Pensioenplanner Handleiding Protector Pensioenplanner Wat is de pensioenplanner? Om onze deelnemers optimaal inzicht in hun eigen pensioensituatie te bieden, bieden wij op onze website www.pensioenfondsprotector.nl de

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen regeling. In dit

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen. Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen. Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Pensioenfonds TenCate! U bouwt vanaf uw indiensttreding verplicht pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke werkgever heeft zijn eigen pensioenregeling.

Nadere informatie

Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013.

Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Datum: 5 mei 2014 Beste heer Voorbeeld, Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013. Misschien krijgt u

Nadere informatie

Onderwerp: uw baan beëindigd - en uw pensioen?

Onderwerp: uw baan beëindigd - en uw pensioen? 1234AB99 De heer AB Voorbeeld Straat 99 1234 AB WOONPLAATS Datum: November 2016 Klantnummer: 079-0123456789-01 Onderwerp: uw baan beëindigd - en uw pensioen? Geachte heer Voorbeeld Per 31 oktober 2016

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Algemeen

Veelgestelde vragen. Algemeen Algemeen 1. Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiºle situatie (en de situatie voor uw eventuele nabestaanden) bij pensionering,

Nadere informatie

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld?

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 02012

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 02012 Uniform Pensioenoverzicht 2012 Stand per 31-12-2011 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer

Nadere informatie

Trouwen of samenwonen

Trouwen of samenwonen Pensioenfonds Robeco Investeer ook even in jezelf Trouwen of samenwonen www.pensioenfondsrobeco.nl 25 juni 2017 3 Ga je trouwen of samenwonen? Van harte gefeliciteerd, dat is een mooie investering in je

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

UW MENSEN, UW kapitaal. Onderdeel van een geoliede machine. Pensioen in het kort PLAN YOUR FUTURE

UW MENSEN, UW kapitaal. Onderdeel van een geoliede machine. Pensioen in het kort PLAN YOUR FUTURE UW MENSEN, UW kapitaal Onderdeel van een geoliede machine Pensioen in het kort PLAN YOUR FUTURE Welkom bij Cappital! U bouwt via uw werkgever pensioenkapitaal op, om op uw pensioenleeftijd pensioen aan

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Pensioenfonds Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

Kom in actie als u: Geachte deelnemer,

Kom in actie als u: Geachte deelnemer, Geachte deelnemer, Vanaf 1 januari 2015 is de pensioenregeling aangepast voor de werknemers van Damco Netherlands B.V. en Damco International B.V.. Nedlloyd Pensioenfonds (NPF) verzorgt ook deze gewijzigde

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2015 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland

Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Naam werknemer Adres Woonplaats Schiphol-Rijk, Referentie: Polisnummer: Tupolevlaan 1 1119 NW Schiphol-Rijk Postbus 22610 1100 DC Amsterdam-Z.O. Tel 020-526 26

Nadere informatie

Nabestaandenpensioen. Pensioen is er niet alleen voor jezelf. Het is ook bedoeld om eventuele nabestaanden goed verzorgd achter te laten.

Nabestaandenpensioen. Pensioen is er niet alleen voor jezelf. Het is ook bedoeld om eventuele nabestaanden goed verzorgd achter te laten. Nabestaandenpensioen Pensioen is er niet alleen voor jezelf. Het is ook bedoeld om eventuele nabestaanden goed verzorgd achter te laten. Inleiding De pensioenregeling van UWV voorziet standaard in een

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst> <netto><bruto> pensioenregeling

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst> <netto><bruto> pensioenregeling Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 pensioenregeling Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, September 2014 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen?

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op omdat u bij RELX werkt. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen Lees in 3 stappen over uw pensioen Pensioen 1-2-3 bestaat

Nadere informatie

Inleiding. Ingangsdatum ouderdomspensioen

Inleiding. Ingangsdatum ouderdomspensioen Bijna met pensioen De dag van uw pensionering komt snel dichterbij. Sommige zaken rond uw pensionering staan (wettelijk) vast, maar er valt ook genoeg te kiezen. Welke keuzes kunt u maken? N.B. Op dit

Nadere informatie

Overlijden. Wat is er geregeld voor uw nabestaanden?

Overlijden. Wat is er geregeld voor uw nabestaanden? Overlijden Wat is er geregeld voor uw nabestaanden? Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt u algemene informatie. Ook vindt u hier informatie

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Basispakket In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Pensioenreglement A In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die

Nadere informatie

Laag 2 LAAG 2. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Laag 2 LAAG 2. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Laag 2 LAAG 2 Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. Dit is laag 2. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In laag 2 vindt u meer informatie over alle

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <dd.mm.eejj> <eejj>

Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <dd.mm.eejj> <eejj> Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Stand per datum einde deelneming

Nadere informatie

Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 2 voor DC-regelingen VOORBEELDTEKST

Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 2 voor DC-regelingen VOORBEELDTEKST Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 2 voor DC-regelingen Oktober 2015 Dit document bevat per icoon een voorbeeldtekst voor laag 2 van een Pensioen 1-2-3 voor een DC-regeling. U mag de teksten redactioneel

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Basisregeling In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? November 2017 Welkom bij Pensioen 1-2-3 van ING CDC Pensioenfonds. Hierin lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie. Die vind je wel

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? Pensioen 1-2-3 Hoe is je pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over je pensioen. Die vind

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? De Ahold Pensioenregeling 2015 Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Als u 21 jaar of ouder bent, bouwt u vanaf uw datum in dienst pensioen bij ons op. Dit

Nadere informatie

PSL. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

PSL. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw pensioenoverzicht. Heeft u na het lezen van deze veelgestelde vragen toch nog vragen?

Nadere informatie

TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht. Uitkeringsovereenkomst

TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht. Uitkeringsovereenkomst TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht 2013 Uitkeringsovereenkomst In deze toelichting vindt u meer informatie over uw uniform pensioenoverzicht en uw pensioenregeling. Ook leggen we de gebruikte begrippen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Uw Philips-pensioen. Welkom bij. Philips Pensioenfonds. nu goed regelen voor later Uit dienst. Philips flex pensioen Met het oog op de toekomst

Uw Philips-pensioen. Welkom bij. Philips Pensioenfonds. nu goed regelen voor later Uit dienst. Philips flex pensioen Met het oog op de toekomst Welkom bij Uw Philips-pensioen Philips Pensioenfonds nu goed regelen voor later Uit dienst Uw pensioen goed geregeld in 5 stappen Stichting Philips Pensioenfonds Philips flex pensioen Met het oog op de

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en

Nadere informatie

Uniform Pensioenoverzicht <eejj>

Uniform Pensioenoverzicht <eejj> Uniform Pensioenoverzicht Stand per U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Pensioenreglement B (excedentregeling) In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op omdat u in de sector zeevisserij (walpersoneel) werkt. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen. Lees in 3 stappen over

Nadere informatie

Pensioen in het kort. Voor de medewerkers van ExxonMobil Nederland

Pensioen in het kort. Voor de medewerkers van ExxonMobil Nederland Pensioen in het kort Voor de medewerkers van ExxonMobil Nederland Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 1.1 Pensioen in het algemeen 4 1.2 Pensioen bij Esso Nederland, ExxonMobil Financial Services en ExxonMobil

Nadere informatie

StichtingPensioenfondsNIBC

StichtingPensioenfondsNIBC StichtingPensioenfondsNIBC Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen.

Nadere informatie