De lokale marktplatforms

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De lokale marktplatforms"

Transcriptie

1 De lokale marktplatforms handel & distributie Jaarverslag consumenten lokale overheden

2

3 De lokale marktplatforms Jaarverslag

4 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat 50 B BRUSSEL Ondernemingsnr.: tel Vanuit het buitenland: tel Verantwoordelijke uitgever: Regis Massant Voorzitter a.i. van het Directiecomité Vooruitgangstraat 50 B-1210 BRUSSEL Wettelijk depot: D/2010/2295/53 S /589-10

5 "De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België." voorwoord Meer dan ooit is een grondige en actuele kennis van de goederen- en dienstenmarkt nodig om correcte diagnoses te stellen. Zo kunnen belemmeringen en uitdagingen voor de economie snel vastgesteld worden en kan een duidelijk inzicht gegeven worden in de factoren die verklaren waarom de markt niet optimaal functioneert. Dankzij deze kennis kan de overheid dan de nodige middelen bepalen om hieraan te verhelpen. Een gestructureerde monitoring van de markten en sectoren vormt een sleutelstuk voor de strategische positionering van de FOD Economie. Naast een top-down benadering, die erin bestaat de input van de officiële statisticus te gebruiken, is een bottom-up benadering onontbeerlijk voor een degelijke monitoring van de sectoren. 3 Rechtstreekse contacten op het terrein zijn van essentieel belang, want zij leveren de micro-informatie die nuttig is om de evolutie van de markt te begrijpen. Het is belangrijk om snel signalen van de sectoren op te vangen. En het is dus onder andere aan deze doelstelling dat de Lokale Marktplatforms beantwoorden. In het licht van het evaluatieonderzoek dat de FOD Economie in juli 2009 gevoerd heeft, blijkt dat deze doelstelling door de meeste leden van de platforms wordt onderschreven. De andere doelstelling, die bestaat uit het informeren van de leden over de wetgeving betreffende marktomkadering, wordt evenzeer gewaardeerd. Dit is een bemoedigend teken voor de verderzetting van deze opdracht! Marc VAN HENDE Directeur-generaal

6 4

7 "De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België." Inhoudstafel 1. Opdracht Werking Organisatie Samenstelling Vergaderingen Activiteiten Allerlei Specifieke thema s Observatie van de markt Conclusies Bijlagen Huishoudelijk reglement Ministerieel besluit van 25/9/2008 (BS 17/10/2008) Persbericht

8 6

9 "De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België." 1. Opdracht De opdracht van de lokale marktplatforms (LMP) situeert zich op 3 niveaus: 1.1. Om het economische weefsel goed te kennen en de marktstoornissen die kunnen voortvloeien uit eventuele geschillen tussen ondernemingen en consumenten te vermijden, is de eerste opdracht van de platforms: De markt van goederen observeren op het lokale niveau met de bedoeling nieuwe handelspraktijken en de eventuele dysfuncties daarin op te sporen en indien mogelijk, ervoor zorgen om deze te anticiperen 1.2. Handelaars, kmo-bedrijfsleiders, ondernemingsverantwoordelijken, lokale overheden en gewone consumenten: allen zijn betrokken bij de economische reglementering. Haar begrijpen, naleven, in uitvoering brengen, kan vragen doen rijzen of problemen aan het licht brengen die een concrete oplossing, raadgeving of uitleg van deskundigen verdienen. De tweede opdracht is: 7 De uitwisseling van informatie bevorderen onder lokale marktspelers en de bevoegde federale overheid om de economische reglementering toe te passen 1.3. Tenslotte, rekening houdend met die observaties en de informatie-uitwisseling, is de derde opdracht: Aan de bevoegde overheden constructieve voorstellen overmaken als antwoord op de aan het licht gekomen problemen waarbij een beroep gedaan wordt op deskundigen indien aangewezen.

10 2. Werking 2.1. Organisatie In 2008 heeft de FOD Economie 11 platforms opgericht: één per provincie en één voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zij hebben geen rechtspersoonlijkheid en zijn geen beslissingsorgaan De administratieve zetel van elk platform bevindt zich op het adres van de lokale directie van de Algemene Directie Controle en Bemiddeling (ADCB) bevoegd voor de betrokken provincie en in Brussel voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Voor de coördinatie van de activiteiten van elk platform staat de ADCB, Afdeling Bemiddeling, in. De voorzitter van elk platform is het hoofd van de lokale ADCB-directie bevoegd voor de provincie Samenstelling Elk platform is samengesteld uit effectieve leden en plaatsvervangers op voordracht van: de organisaties die de belangen van de ondernemingen en de handelaars behartigen; de organisaties die de belangen van de consument behartigen; de lokale overheden zoals provincies, steden en gemeenten en OCMW s.

11 "De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België." Op voorstel van de leden van het platform kunnen andere personen worden uitgenodigd omwille van hun deskundigheid De leden van de vergadering hebben recht op de terugbetaling van hun verplaatsingskosten in overeenstemming met het ministerieel besluit van 23 september 2008 (MB 17/10/2008) betreffende de terugbetaling van reiskosten van leden van lokale marktplatforms Vergaderingen Het platform komt minstens 3 keer per jaar bijeen. De vergaderingen kunnen ook gehouden worden buiten de zetel van het platform maar binnen de provincie De voorzitter stelt de agenda van de vergadering op, rekening houdend met de voorstellen van de leden. De notulen van de vergadering worden opgesteld door het personeel van de afdeling Bemiddeling. De afdeling Bemiddeling maakt eveneens een jaarlijks verslag van de platforms op. 9

12 3. Activiteiten 3.1. Allerlei Tijdens het tweede jaarbestaan van de Lokale Platforms (3/7/09-30/6/10) werden 35 vergaderingen georganiseerd, (3 per platform, 4 voor 2 platforms). Naast een rondvraag over de actualiteit van de lokale markt, werden 22 specifieke thema s aangekaart met de medewerking van 40 deskundigen-sprekers. 10 LMP Data Plaats Antwerpen 15/10 25/02 27/05 Antwerpen Brabant (Vlaams) 29/09 19/01 29/04 Leuven Brabant (Waals) 10/11 09/02 08/06 Waver Brussel 24/09 04/03 27/05 Brussel Henegouwen 12/11 12/02 03/06 Charleroi Luik 13/10 02/03 09/06 Luik Limburg 16/10 12/02 28/05 Hasselt Luxemburg 02/10 12/03 28/05 Arlon Namen 28/10 05/02 01/06 Namen Oost-Vlaanderen 29/09 09/12 01/04 09/06 Herzele, Melle, Gent, Merelbeke West-Vlaanderen 06/10 02/12 31/03 02/06 Torhout, Brugge, Tielt, Beernem

13 "De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België." 3.2. Specifieke thema s Thema s Sprekers Organisaties - afronding 1 & 2 eurocents - auteursrechten (controle van de beheersvennootschappen) COMPERNOLLE Thomas VAN EYCKEN Patrice UNIZO FOD Economie / AD Controle en Bemiddeling - bemiddeling CHARLES Maurice FOD Economie / AD Controle en Bemiddeling - bestrijding van armoede en sociale uitsluiting HANIN Michel FOD Economie / AD Controle en Bemiddeling VOGLAIRE Xavier - consumentenbedrog GIROUL Vinciane Kruispuntbank Sociale zekerheid FOD Economie / AD Controle en Bemiddeling 11 - consumentenkrediet en overmatige schuld - continuïteit van de onderneming - elektronisch consumentenbedrog - energie (vrijgemaakte markt) LEFEBVRE Michel DE CLERCK Dirk VAN TRIGT Robin DETHY Dominique HENRION Louise-Marie SKOUTARIOTIS Nico VAN HERCK Peter DE GREVE Frank DEPREZ Marc Consultant Vlaams Centrum Schuldbemiddeling idem UCM Rechtbank van Koophandel Namen FOD Economie / AD Controle en Bemiddeling idem FOD Economie / AD Energie FOD Economie / AD Energie

14 - financiering (alternatieve) - garantiewet (voor consumptiegoederen) BAYOT Bernard BROUYAUX Antoinette BORILE Loris Réseau de financement alternatif idem FOD Economie / AD Controle en Bemiddeling 12 MAES Philip idem - intellectuele eigendom DECONINCK Nico FOD Economie / AD Regulering en Organisatie van de Markt - KBO BAERDEMAN Steven FOD Economie Beheersdienst KBO - LET S (Local exchange trading system) SIMON Bernard Asbl SEL Villers-la-Ville - lokale economie MAERSCHALK Bart Provincie Antwerpen - namaak SLIVKO Anne FOD Economie / AD Controle en Bemiddeling - marktpraktijken CAMBIE Paul FOD Economie / AD Regulering en Organisatie van de Markt - onrechtmatige bedingen - opdracht AD Controle en Bemiddeling DERYCKERE Francis LEMAIGRE Dominique PISELE Dirk CAMBIE Paul BERT Geert PISELE Dirk SOMERS Marc Idem Idem FOD Economie / AD Controle en Bemiddeling FOD Economie / AD Regulering en Organisatie van de Markt FOD Economie / AD Controle en Bemiddeling Idem Idem

15 "De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België." - openingsuren in de kleinhandel DARBE Tanguy DECOUTERE Marleen DE ROCKER Guy SCHEYS Frederik SOMERS Marc FOD Economie / AD KMO-beleid FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Idem Idem FOD Economie / AD Controle en Bemiddeling TOUJOUR Stefanie - vestigingswet DE SCHACHT Chris - wet Dedecker (vergoeding aan zelfstandigen bij openbare werken) STERCKX Erik MEZZANOTTE Ines Idem FOD Economie / AD Controle en Bemiddeling Nationaal Sociaal- Economisch Comité voor de Distributie Participatiefonds 13

16 3.3. Observatie van de markt Invalshoek Signalen 14 Consumenten bemiddeling (in burgerlijke en handelszaken) consumentenkrediet - Geen erkende bemiddelaar voor de Duitstalige Gemeenschap - Overmatige schuldenlast vormt naast een sociaal probleem ook een steeds groeiend economisch probleem. Het tast de organisatie van de globale economie aan. Een stijging van het aantal personen in schuldbemiddeling en collectieve schuldenregeling heeft een sterke invloed op het consumentengedrag en de economische activiteit van deze groep. Er bestaat eveneens een verband met zwartwerk, waardoor men vb. loonbeslag tracht te omzeilen. - Sommige kredietgevers passen de wet over JKP (Jaarlijks Kostenpercentage) niet nauwgezet toe, verlenen te gemakkelijk krediet (vnl. kredietopeningen) en dragen aldus bij tot overmatige schuldenlast van vnl. consumenten in een sociaaleconomische zwakkere positie. - Een blijvende aandacht is nodig voor overmatige schuldenlast bij kansengroepen, werknemers en ook in toenemende mate bij zelfstandigen. Steeds meer zelfstandigen moeten uitstel van betaling aanvragen (o.a. voor de betaling van sociale bijdragen) en moeten aankloppen bij OCMW (budgetbegeleiding en collectieve schuldenregeling). - Het probleem van privacy kan zich stellen bij het openstellen van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (het negatieve luik van de CKP wordt soms de zwarte lijst genoemd) voor andere kredieten dan bancaire (hypothecair krediet en consumentenkrediet) en kredietopeningen (m.n. bij uitbreiding van de kredietcentrale tot openstaande facturen van telecomoperatoren, ziekenhuiskosten, EGW, etc ). - Procedure schrapping uit de zwarte lijst : soms onterechte registratie of men blijft (te) lang na aanzuivering van de achterstallige schulden in de zwarte lijst opgenomen waardoor sommige consumenten niet of moeilijker krediet kunnen krijgen.

17 "De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België." elektronische handel - Er bestaan nog te vaak kredietcontracten met onrechtmatige bedingen (bv. clausule onbeperkt krediet). - Gezien bepaalde voorstellen in andere sectoren zou moeten nagegaan worden of geen gedragscodes kunnen worden opgesteld (o.a. cfr. Telecomsector) - Agressieve verkooppraktijken door sommige callcenters (waarbij de consument vaak onvoldoende geïnformeerd wordt over de werkelijke bedoeling van het telefoongesprek). - Identificatieplicht bij internethandel: er is vaak onvoldoende informatie op de website te vinden over de werkelijke identiteit (o.a. adresgegevens); - Positie van de minderjarige: naar een betere bescherming van de minderjarige bij transacties op het internet; - Blijvende aandacht voor de diverse vormen van internetfraude en sms-diensten. 15 energie financiering (alternatieve) - De zelfregulerende codes, zoals de gedragscode betreffende het aanbod van betalende diensten via een elektronisch communicatienetwerk (zie of de zogenaamde GOF richtlijnen voor sms/mms/lbs-diensten, opgesteld door het gsm operatoren. Forum, wapenen de consument onvoldoende tegen wanpraktijken. De huidige gedragscodes binnen de sector van de (elektronische) telecommunicatie zouden kunnen worden aangepast en omgevormd tot akkoorden zoals voorzien bij de wet van 15 mei 2007 betreffende de consumentenakkoorden. - Gebrek aan voldoende transparantie voor de consument in de prijsvorming en prijsbepaling van gas en elektriciteit. - Afwezigheid van een norm die het concept van de alternatieve financiering vastlegt. Het risico bestaat dat de begrippen ethisch en solidair door bepaalde financiële instellingen misbruikt wordt - Het Netwerk Alternatieve Financiering wenst meer in te spelen op de specifieke financieringsbehoeften van kmo en zeer kleine ondernemingen. Om dit te bereiken zou een vorm van samenwerking met de FOD

18 garantie - Talrijke consumentenklachten over de toepassing van de wettelijke garantie o.a. de lange duur van herstellingen, het probleem van herhaalde herstellingen, de weigering van de garantie na afloop van de fabrieksgarantie, etc. - De verkoop van commerciële betaalgaranties (soms via vrij agressieve verkoopmethodes) die niet altijd verder gaan dan wat de wettelijke garantie voorschrijft. LETS - Erkenning van de LETS (Local Exchange Trading Systems) : nood aan inventarisatie en behoefte aan een passend wettelijk kader. 16 luchtvaart onrechtmatige bedingen telecommunicatie vastgoedmakelaars - Voorzien in een administratieve ondersteuning voor de oprichting van een beroepsorganisatie, gelet op de rol in de lokale economie, dit in coördinatie met de federale minister voor Sociale Integratie. - Onvoldoende doorzichtigheid van de prijsaanduiding (de aangeduide prijs bevat vaak niet alle kosten, taksen en toeslagen) bij de low cost maatschappijen - Vaak vindt men gebrekkige info over boekingsvoorwaarden op de websites - Probleem van de consument om zijn rechten te laten gelden bij onrechtmatige bedingen in overeenkomsten (goederen en diensten) - Geen vertaling in het Duits van de tariefsimulator van IBPT - Problemen in de toepassing van het KB van inzake het gebruik van bepaalde bedingen in de bemiddelingsovereenkomsten van vastgoedmakelaars: als de sector niet komt tot zelfregulering, moet gedacht worden aan het opleggen van een modelcontract

19 "De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België." Ondernemingen auteursrechten - Het aantal actoren (27 maatschappijen voor collectief beheer volgens de website van de FOD Economie) is groot. Het is voor de ondernemer en ook voor de consument niet altijd gemakkelijk om na te gaan of er rechten verbonden zijn aan een boek, film, muziekstuk en indien er rechten zijn, wie de rechthouders zijn. - De veelvuldige vormen van de door de ondernemer te betalen auteursrechten - De overheersende machtspositie van de maatschappijnen bij het vastleggen van de tarieven en het gebrek aan voldoende transparantie daarin. De tarieven zijn vaak forfaitair en houden onvoldoende rekening met de individuele situatie van de ondernemer. - De afwezigheid van een regulator in de sector 17 - Het meldingsformulier op de website eengemaakteaangifte. be biedt de aangever niet de mogelijkheid om de maatschappijen te informeren dat hij bv. geen muziek meer gebruikt in zijn handelsruimte en dat hij bijgevolg niet langer wenst betalingsuitnodigingen te ontvangen ( bv. niet langer gebruik van wachtmuziek in een telefooncentrale). - Problemen voor de ondernemingen om de naleving van de eigendomsrechten te verzekeren (cfr. problematiek naleving van het auteursrecht, namaak, etc ).

20 betalingsachterstand - Conjuncturele en structurele problematiek van de betalingsachterstand bij bedrijven en overheden. - Betalingsachterstand bij lokale besturen is o.a. te wijten aan de lange procedures voor de goedkeuring van de budgetten en de oplevering van openbare werken in toepassing van de wetgeving op de openbare aanbestedingen. Een verdere verklaring zou te wijten zijn aan de problemen bij het tijdig ter beschikking stellen van de nodige kredieten. - Een meldpunt wordt weinig zinvol geacht indien de FOD Economie geen concrete actie tegen wanbetalers kan ondernemen. 18 continuïteit van de onderneming ecocheques elektronische handel handelsvestigingen - Een meldpunt kan eventueel nuttig zijn als monitoring instrument doch er zijn andere meer representatieve bronnen zoals rapporten van kredietverzekeraars en bureaus voor handelsinlichtingen om het fenomeen op te volgen - Een grotere zichtbaarheid aan deze nieuwe wetgeving wordt wenselijk geacht - Signalering van misbruiken (bijna alles kan ermee gekocht worden) - Een blijvende waakzaamheid voor fraude met zgn. internetgidsen en fraude bij de (hernieuwing van) de registratie van o.a. domeinnamen tegen betaling. - Sommige bepalingen worden in strijd geacht met de Europese Dienstenrichtlijn (EDRL) en men vreest lange gerechtelijke procedures wat de rechtsonzekerheid vergroot voor de ondernemers. In het licht van de EDRL staat de wet volop ter discussie gezien ze de vrijheid van vestiging nog te veel zou belemmeren. - Vraag naar regionalisering van de materie gezien de beslissingsbevoegdheid bij de lokale besturen ligt en de belangrijkste criteria (geografische inplanting, mobiliteit en ruimtelijke ordening) voor toekenning van de vergunning niet onder federale bevoegdheid vallen

21 "De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België." Hinder voor de handel (vergoeding) - Waarom geen vergoeding door het Participatiefonds toekennen onder de vorm van een aanvullende inkomenscompensatie. Dit in plaats van zoals nu het geval, een vervangingsinkomen bij de volledige sluiting ingevolge hinder door openbare werken. De ondernemer draagt vaste kosten ongeacht of de zaak open of gesloten is. Hij kan zijn handelsactiviteit zij het beperkt, verder uitoefenen en zijn personeel blijven tewerkstellen zonder economische werkloosheid te moeten inroepen. - Gezien het aantal aanvragen voor tussenkomst, het globaal bedrag aan vergoedingen van de voorbije jaren en het bedrag ter beschikking gesteld van het Fonds (vaste jaarlijkse dotatie), komt het voor dat het Fonds op korte termijn over onvoldoende middelen zal beschikken om te voldoen aan de aanvragen. horeca marktpraktijken - Quid wat de toekomst betreft indien het Fonds geen bijkomende financiële middelen krijgt? - Een ruimere sensibiliseringscampagne zou wenselijk zijn. - De horecasector (provincie Luxemburg) stelt zich vragen over de aangewende methode van onderzoek door diverse inspectiediensten zoals bv. het FAVV, AOIF en de arrondissementele cellen met o.a. de sociale en fiscale inspectiediensten. Dit zou het geval zijn bij het bepalen van de te controleren ondernemingen. Vertegenwoordigers van de sector betreuren de opeenvolgende en herhaalde controles die vaak dezelfde ondernemingen beogen. - De sector waardeert de aangekondigde controleacties van het FAVV die gebaseerd zijn op voorafgaand overleg met de bedoeling de sector te informeren over hun wettelijke verplichtingen - Behoefte aan informatie en sensibilisering bij de ondernemers rond de toepassing van de nieuwe reglementering (vnl. de aanduiding van prijsvermindering bij solden, de sperperiode, de verkoop met verlies, etc Wat kan en wat kan niet is voor vele ondernemers niet echt duidelijk. - Ook over het organiseren van braderieën bestaat grote onduidelijkheid 19

22 20 nieuwe ondernemingen oneerlijke concurrentie onrechtmatige bedingen openingsuren in de kleinhandel - Nood aan vorming van nieuwe ondernemers over hun wettelijke verplichtingen. Vaak is de jonge ondernemer onvoldoende op de hoogte van zijn rechten en plichten in het handelsverkeer. - Het Vlaams Gewest subsidieert volledig de biologische insectenbestrijding in de fruitteelt. Aankoopcentrales van de grote winkelketens zouden zich bij voorkeur van deze soort biologisch geteelde producten bevoorraden. Gezien de Waalse telers niet gelijkaardig worden gesubsidieerd, gaan ze verder met het gebruik van de traditionele teeltmethoden (met gebruik van insecticiden). Bijgevolg worden ze vaak uit de markt gestoten. - Kwetsbaarheid van bepaalde kleine handelaars voor sommige contracten, vaak eenzijdig opgelegd door hun leveranciers, zonder mogelijkheid van onderhandelen (zuivere toetredingscontracten). - Problemen bij de toepassing van de wetgeving wegens de andere reglementering over het verbod op zondagarbeid en de wekelijkse rustdag. Er is nood aan het op elkaar afstemmen van de beide regelgevingen o.a. voor de erkenning van toeristische centra. - De arbeidswet van 16 maart 1971 en de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening staan afwijkingen toe op de verplichte wekelijkse rustdag maar die bepalingen zijn niet in op elkaar afgestemd. - De afwijking voorzien in art 15 van de wet van 10 november 2006 laat niet toe om tegemoet te komen aan de noden van kleine handelscentra. Zij zijn vaak niet georganiseerd in handelaarverenigingen. De winkelvestigingen (vaak van succursalen van nationale of internationale winkelketens) hebben niet noodzakelijk dezelfde desiderata over openingsuren en wekelijkse rustdag als de lokale handelaar.

23 "De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België." Lokale overheid - De erkenning als toeristisch centrum (KB van ) wordt soms eerder gebruikt als een vrijgeleide om bv. elke zondag open te kunnen zijn. Dit zou oneerlijke concurrentie in de hand werken met regio s niet erkend als toeristisch centrum. - Tewerkstelling van schijnzelfstandigen in o.a. de meubelsector om de nadelen van het verbod op zondagsarbeid te omzeilen (sectoren niet vallend onder de afwijking overeenkomstig art 66 van de arbeidswet). ervaringsdeskundigen handelsvestigingen KBO openingsuren in de kleinhandel - Gebrek aan voldoende kennis op het niveau van de regio s en de lokale besturen over de maatregelen op federaal niveau (m.n. de oprichting van een netwerk van ervaringsdeskundigen bij diverse federale overheden). - Het KB van 13/01/2010 schept onvoldoende duidelijkheid over hoe de 4 nieuwe criteria in de wet nu juist moeten worden geïnterpreteerd en toegepast door de gemeentebesturen. - Probleem van betrouwbaarheid en up to date zijn van de gegevens - Probleem van toegankelijkheid voor lokale overheden - De gemeentelijke overheden betreuren dat een handelaar die een andere wekelijkse rustdag kiest dan de zondag, dit niet meer moet melden aan de gemeentelijke overheid. Zij zijn van oordeel dat het voortaan moeilijker wordt na te gaan of de handelaar dezelfde wekelijkse rustdag gedurende minstens 6 maanden respecteert. Een oplossing zou er kunnen in bestaan dat deze informatie via de ondernemingsloketten wordt opgenomen in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). 21

24 4. Conclusies Doorzichtigheid, informatie en financiering zijn de sleutelwoorden die de tussenkomsten van de leden van de lokale marktplatforms tijdens dit tweede jaar karakteriseren. Het gebrek aan doorzichtigheid van een aantal markten, zoals die voor energie, luchtvaart en e-commerce, werd voor de vertegenwoordigers van de consumenten geregeld aangekaart. Dit zijn signalen voor de overheden die de markt reguleren. 22 De behoefte aan informatie over de reglementering rond de bedrijfswereld werd door diens vertegenwoordigers ook vaak naar voor gebracht: hoe over alle informatie beschikken om zijn zaak te starten, hoe maximaal van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen gebruikmaken wanneer men in de problemen zit, of hoe snel de veranderingen te integreren die uit de nieuwe wet betreffende marktpraktijken voortvloeien? Dit waren enkele thema s die aangekaart werden tijdens deze platforms. De financiering van de activiteiten, in de privé- of de beroepssfeer, is een behoefte die zowel consumenten als ondernemers ondervinden. De consumentenorganisaties hebben meermaals het gemakkelijk krediet aangeklaagd dat overmatige schuldenlast in de hand werkt, terwijl de ondernemingen het hadden over de liquiditeitsproblemen te wijten aan te laat betalende beroepsmatige klanten. En middenin de financiële crisis, konden sommige leden kennis maken met nieuwe vormen van financiering die de nadruk leggen op de begrippen solidariteit en ethiek, naast de traditionele kredietverstrekkers.

25 "De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België." Tenslotte moeten wij in de huidige institutionele context vaststellen dat de opmerking die het eerste jaarverslag afsloot, namelijk dat het niet altijd evident is om de bevoegdheden van de diverse federale, regionale,instanties vast te stellen, meer dan ooit actueel is in zoverre dat bepaalde federale bevoegdheden naar het regionale niveau zouden kunnen overgeheveld worden. Het spreekt vanzelf dat dit een extra inspanning voor de begeleiding van de marktspelers zal vergen. Maurice CHARLES Adviseur-generaal Coördinator van de Lokale marktplatforms 23

26 5. Bijlagen 5.1. Huishoudelijk reglement 1. Doelstelling De lokale platforms van de markt van goederen en diensten vormen een pro- en interactief instrument dat de dialoog tussen de lokale economische marktspelers wil bevorderen met het oog op de goede werking van deze markt. Zij werken informerend en adviserend ten opzichte van de lokale marktspelers en de overheden Opdrachten 2.1. De markt op lokaal niveau observeren ; nieuwe handelspraktijken signaleren ; eventuele marktstoornissen ontdekken, analyseren en rapporteren aan de bevoegde overheid Met de lokale marktspelers informatie uitwisselen over de toepassing van de federale economische reglementering, de gebeurlijke knelpunten en lacunes daarbij alsook over de de mogelijke verbeteringen. 3. Organisatie 3.1. De marktplatforms ressorteren onder de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie. Zij hebben geen rechtspersoonlijkheid en zijn geen beslissingsorgaan Er zijn 11 platforms : één per provincie en één voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

27 "De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België." 3.3. De administratieve zetel van elk platform bevindt zich op het adres van de lokale directie van de Algemene Directie Controle en Bemiddeling (ADCB) bevoegd voor de betrokken provincie en voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Voor de coördinatie van de activiteiten van elk platform staat de ADCB, Afdeling Bemiddeling, in. 4. Samenstelling 4.1. Elk platform is samengesteld uit effectieve leden en plaatsvervangers op voordracht van: de organisaties die belangen van de ondernemingen en de handelaars behartigen ; de organisaties die de belangen van de consument behartigen; de lokale overheden zoals Provincies, Steden en Gemeenten en OCMW s 4.2. Op voorstel van de leden van het platform kunnen andere personen worden uitgenodigd omwille van hun deskundigheid De voorzitter van elk platform is het hoofd van de lokale ADCB directie bevoegd voor de provincie. Hij wijst een plaatsvervanger aan onder de ADCB-ambtenaren. 5. Vergaderingen 5.1. Het platform komt minstens 3 keer per jaar bijeen De vergaderingen kunnen ook gehouden worden buiten de zetel van het platform maar binnen de provincie.

28 5.3. De voorzitter stelt de agenda van de vergadering op rekening houdend met de voorstellen van de leden De uitnodigingen worden uiterlijk 5 werkdagen vóór de vergadering verstuurd Elke vergadering wordt geleid door de voorzitter of zijn vervanger. Hij opent en sluit de vergadering en ziet toe op de naleving van het huishoudelijk reglement De notulen van de vergadering worden opgesteld door het secretariaat en voorzien van de vermelding beperkte verspreiding. Ze worden aan de leden uiterlijk 20 werkdagen na de vergadering verzonden. Hierna beschikken de leden over 5 werkdagen om opmerkingen en/of verbeteringen mee te delen. Na deze termijn worden de notulen geacht te zijn goedgekeurd Over de werking van de platforms wordt een jaarverslag opgemaakt door het secretariaat. 6. Verplaatsingsvergoeding 6.1. De leden van de vergadering hebben recht op de terugbetaling van hun verplaatsingskosten overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 18 januari 1995 houdende algemene regeling inzake reiskosten De verplaatsingsvergoedingen zijn enkel verschuldigd aan de leden die de aanwezigheidslijst hebben getekend Het onder 6.1 en 6.2 bepaalde is ook van toepassing op alle buiten de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie staande personen die als deskundige worden uitgenodigd.

29 "De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België." 5.2. Ministerieel besluit van 25/9/2008 (BS 17/10/2008) Ministerieel besluit van 23 september 2008 betreffende de terugbetaling van reiskosten van leden van lokale marktplatforms, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 17 oktober De Minister voor Ondernemen, Gelet op het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten, artikel 8, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 17 maart 1995, 5 september 2002, 4 augustus 2004 en 19 september 2005, en artikel 17; Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën gegeven op 21 maart 2008; 27 Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 2 september 2008; Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 16 juni 2008; Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, 1; Gelet op de dringende noodzakelijkheid; Overwegende dat het dringend noodzakelijk is om te voorzien in een vergoeding van de reiskosten van de leden van de lokale marktplatforms, die niet voor de Staat werken; dat men redelijk niet kan verwachten dat deze personen aanwezig zouden zijn op een vergadering, indien deze verplaatsingskosten teweeg brengt, die helemaal niet vergoed worden; dat het daarom noodzakelijk is om vooraf in een vergoeding te voorzien,

De lokale marktplatforms

De lokale marktplatforms De lokale marktplatforms handel & distributie Jaarverslag 2012 consumenten lokale overheden De lokale marktplatforms Jaarverslag 2012 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Algemene Directie Controle en Bemiddeling

Jaarverslag 2012 Algemene Directie Controle en Bemiddeling Jaarverslag 2012 Algemene Directie Controle en Bemiddeling Jaarverslag 2012 Algemene Directie Controle en Bemiddeling 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG 2006

ACTIVITEITENVERSLAG 2006 ACTIVITEITENVERSLAG 2006 REGULERINGSBELEID ACTIVITEITENVERSLAG 2006 Reguleringsbeleid 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Regulering en Organisatie van

Nadere informatie

VERSLAG OVER DE WERKZAAMHEDEN 2005

VERSLAG OVER DE WERKZAAMHEDEN 2005 VERSLAG OVER DE WERKZAAMHEDEN 2005 VERSLAG OVER DE WERKZAAMHEDEN 1 F.O.D. ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE Rechtstreeks op internet: www.mineco.fgov.be Verantwoordelijke uitgever: Wettelijk depot:

Nadere informatie

BAROMETER VAN DE IN 2007 GEFORMULEERDE AANBEVELINGEN 3 DOOR HET PLATFORM DAG ZONDER KREDIET

BAROMETER VAN DE IN 2007 GEFORMULEERDE AANBEVELINGEN 3 DOOR HET PLATFORM DAG ZONDER KREDIET Inhoud INLEIDING 2 BAROMETER VAN DE IN 2007 GEFORMULEERDE AANBEVELINGEN 3 DOOR HET PLATFORM DAG ZONDER KREDIET AANBEVELINGEN VAN HET PLATFORM DAG ZONDER KREDIET 2008 11 1. Voor een optimaal gebruik van

Nadere informatie

Overzicht 2013. De FOD en de transparante markt

Overzicht 2013. De FOD en de transparante markt Overzicht 2013 De FOD en de transparante markt Overzicht 2013 De FOD en de transparante markt Opmerking Begin 2014 werden de namen van een aantal algemene directies gewijzigd. We hebben ervoor gekozen

Nadere informatie

DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN

DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN Vzw Steunpunt Schuldbemiddeling (eertijds STEUNPUNT - SCHULDBEMIDDELING) Centrum Kauwenberg vzw Anne DEFOSSEZ, Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling

Nadere informatie

PLATFORM DAG ZONDER KREDIET

PLATFORM DAG ZONDER KREDIET PLATFORM DAG ZONDER KREDIET www.dagzonderkrediet.be - 1 - Sommaire 1. INLEIDING 3 2. HALT AAN HET GEMAKKELIJK KREDIET 6 2.1. GOED OPGELEIDE KREDIETBEMIDDELAARS 7 2.1.1. De rol van de kredietbemiddelaars

Nadere informatie

december 2012 De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving

december 2012 De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving december 2012 De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving Volgende wetten worden in deze brochure behandeld:

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Omzetting van de kredietrichtlijn: wat zijn de risico s voor de consument?

Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Omzetting van de kredietrichtlijn: wat zijn de risico s voor de consument? 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Omzetting van de kredietrichtlijn: wat zijn de risico s voor de consument? 7 2.1. Positieve punten van het voorontwerp van wet op het consumentenkrediet 8 Raadgevingsplicht

Nadere informatie

C.O.B. 30 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN ADVIES INZAKE DE ALGEMENE VOORWAARDEN IN OVEREENKOMSTEN TUSSEN ENERGIELEVERANCIERS EN CONSUMENTEN

C.O.B. 30 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN ADVIES INZAKE DE ALGEMENE VOORWAARDEN IN OVEREENKOMSTEN TUSSEN ENERGIELEVERANCIERS EN CONSUMENTEN C.O.B. 30 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN ADVIES INZAKE DE ALGEMENE VOORWAARDEN IN OVEREENKOMSTEN TUSSEN ENERGIELEVERANCIERS EN CONSUMENTEN Brussel, 30 maart 2011 2 Inhoudstafel Inleidend: behandeling

Nadere informatie

FEDERAAL MEMORANDUM 2014 VAN DE OCMW S

FEDERAAL MEMORANDUM 2014 VAN DE OCMW S Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Afdeling OCMW Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale Section CPAS AFDELING OCMW S EEN MENSWAARDIG

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek III Inhoud BOEK III. - Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen... 3 TITEL 1. - Vrijheid van vestiging en van dienstverlening...

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie 2004 Jaar verslag 2003 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Jaarverslag 2003 Federale Overheidsdienst Economie,

Nadere informatie

DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014. De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt

DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014. De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014 De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt VOORWOORD Dit dossier wil een aantal aspecten van de 6de staatshervorming toelichten, in het

Nadere informatie

Financiële vorming Hoe het vertrouwen in de financiële sector hersteld kan worden

Financiële vorming Hoe het vertrouwen in de financiële sector hersteld kan worden België-Belgique P.B. GENT 3/6221 1 Financiële vorming Hoe het vertrouwen in de financiële sector hersteld kan worden 15e jaargang driemaandelijks maart 2013 afgiftekantoor Gent X P2A8099 Eenvoud Transparantie

Nadere informatie

Voor een innovatieve economie en werkgelegenheid

Voor een innovatieve economie en werkgelegenheid ONTWERP Interprofessioneel Akkoord voor de periode 2007-2008 Voor een innovatieve economie en werkgelegenheid Brussel, 21 december 2006 @BCL@C00574D1.doc afdruk: 21/12/2006 De wereld, de maatschappij en

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Markt www.mineco.fgov.be januari 2005 de Spamming IN 24 VRAGEN & ANTWOORDEN de Spamming

Nadere informatie

AANBEVELINGEN 2014 Platform Dag zonder krediet :

AANBEVELINGEN 2014 Platform Dag zonder krediet : AANBEVELINGEN 2014 Platform Dag zonder krediet : Equipes Populaires (coördinatie) / Vlaams Centrum Schuldenlast / Steunpunt van de schuldbemiddelaars van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest / Vlaams Netwerk

Nadere informatie

Overzicht 2012. De FOD Economie en het concurrentievermogen van onze economie

Overzicht 2012. De FOD Economie en het concurrentievermogen van onze economie Overzicht 2012 De FOD Economie en het concurrentievermogen van onze economie Overzicht 2012 De FOD Economie en het concurrentievermogen van onze economie 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand

Nadere informatie

Twin Peaks II: regelgever creëert doolhof. Doelstelling consumentenbescherming verdronken in regels PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE

Twin Peaks II: regelgever creëert doolhof. Doelstelling consumentenbescherming verdronken in regels PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE 2 2014 16 e jaargang driemaandelijks JUNI 2014 afgiftekantoor Gent X P2A8099 Twin Peaks II: regelgever creëert doolhof Doelstelling consumentenbescherming verdronken in regels

Nadere informatie

BZB in de bres voor uw belangen. Strak keurslijf doet tussenpersonen naar adem happen PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE

BZB in de bres voor uw belangen. Strak keurslijf doet tussenpersonen naar adem happen PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE 1 2014 16 e jaargang driemaandelijks MAART 2014 afgiftekantoor Gent X P2A80 BZB in de bres voor uw belangen Strak keurslijf doet tussenpersonen naar adem happen Vertrouw op

Nadere informatie

1. DE STRIJD AANBINDEN TEGEN DE ARMOEDE

1. DE STRIJD AANBINDEN TEGEN DE ARMOEDE 1 Inhoudsopgave INLEIDING 4 1. DE STRIJD AANBINDEN TEGEN DE ARMOEDE 1.1. Verhogen van de minimumuitkeringen en de vervangingsinkomens tot boven het niveau van de Europese armoedegrens 1.2. De toegang tot

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie

Publicatieblad van de Europese Unie 13.3.2004 L 77/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) VERORDENING (EG) Nr. 460/2004 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 10 maart 2004 tot oprichting van het Europees

Nadere informatie

Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken. Jaarverslag 2013

Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken. Jaarverslag 2013 EENDRACHT MAAKT MACHT De juridische nieuwslijn Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de fiscale actualiteit. Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken Jaarverslag 2013 Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

De bescherming van de consument bij de verwerving van elektriciteit

De bescherming van de consument bij de verwerving van elektriciteit FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID UNIVERSITEIT GENT ACADEMIEJAAR 2011-2012 De bescherming van de consument bij de verwerving van elektriciteit Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend door

Nadere informatie

Verslag aan Koning Albert II

Verslag aan Koning Albert II Verslag aan Koning Albert II Op vrijdag 8 oktober hebt u mij belast met een verduidelijkingsopdracht "met de zeven partijen die rond de tafel zaten om de standpunten dichter bij elkaar te brengen over

Nadere informatie

Deel 1: De RVA...9. 1.1.1 Van waaruit is de RVA gegroeid?...9 1.2 Wat is de RVA vandaag?...13 1.2.1 Wat zijn de taken van de RVA?...

Deel 1: De RVA...9. 1.1.1 Van waaruit is de RVA gegroeid?...9 1.2 Wat is de RVA vandaag?...13 1.2.1 Wat zijn de taken van de RVA?... Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Woord vooraf...5 Verklarende woordenlijst...6 Inleiding...7 Deel 1: De RVA...9 1.1.1 Van waaruit is de RVA gegroeid?...9 1.2 Wat is de RVA vandaag?...13 1.2.1 Wat zijn de

Nadere informatie

4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE. Energie en water

4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE. Energie en water 4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE IV 131 4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE Inleiding... 134 1. Een effectief recht op energie... 135 1.1. Grondwettelijk recht 135 1.2. Basispakket energie

Nadere informatie

In the pocket Lessuggesties over verantwoord geld beheren en consumeren

In the pocket Lessuggesties over verantwoord geld beheren en consumeren In the pocket Lessuggesties over verantwoord geld beheren en consumeren in samenwerking met In the pocket Lessuggesties over verantwoord geld beheren en consumeren in samenwerking met COLOFON In the pocket

Nadere informatie