De lokale marktplatforms

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De lokale marktplatforms"

Transcriptie

1 De lokale marktplatforms handel & distributie Jaarverslag consumenten lokale overheden

2

3 De lokale marktplatforms Jaarverslag

4 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat 50 B BRUSSEL Ondernemingsnr.: tel Vanuit het buitenland: tel Verantwoordelijke uitgever: Regis Massant Voorzitter a.i. van het Directiecomité Vooruitgangstraat 50 B-1210 BRUSSEL Wettelijk depot: D/2010/2295/53 S /589-10

5 "De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België." voorwoord Meer dan ooit is een grondige en actuele kennis van de goederen- en dienstenmarkt nodig om correcte diagnoses te stellen. Zo kunnen belemmeringen en uitdagingen voor de economie snel vastgesteld worden en kan een duidelijk inzicht gegeven worden in de factoren die verklaren waarom de markt niet optimaal functioneert. Dankzij deze kennis kan de overheid dan de nodige middelen bepalen om hieraan te verhelpen. Een gestructureerde monitoring van de markten en sectoren vormt een sleutelstuk voor de strategische positionering van de FOD Economie. Naast een top-down benadering, die erin bestaat de input van de officiële statisticus te gebruiken, is een bottom-up benadering onontbeerlijk voor een degelijke monitoring van de sectoren. 3 Rechtstreekse contacten op het terrein zijn van essentieel belang, want zij leveren de micro-informatie die nuttig is om de evolutie van de markt te begrijpen. Het is belangrijk om snel signalen van de sectoren op te vangen. En het is dus onder andere aan deze doelstelling dat de Lokale Marktplatforms beantwoorden. In het licht van het evaluatieonderzoek dat de FOD Economie in juli 2009 gevoerd heeft, blijkt dat deze doelstelling door de meeste leden van de platforms wordt onderschreven. De andere doelstelling, die bestaat uit het informeren van de leden over de wetgeving betreffende marktomkadering, wordt evenzeer gewaardeerd. Dit is een bemoedigend teken voor de verderzetting van deze opdracht! Marc VAN HENDE Directeur-generaal

6 4

7 "De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België." Inhoudstafel 1. Opdracht Werking Organisatie Samenstelling Vergaderingen Activiteiten Allerlei Specifieke thema s Observatie van de markt Conclusies Bijlagen Huishoudelijk reglement Ministerieel besluit van 25/9/2008 (BS 17/10/2008) Persbericht

8 6

9 "De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België." 1. Opdracht De opdracht van de lokale marktplatforms (LMP) situeert zich op 3 niveaus: 1.1. Om het economische weefsel goed te kennen en de marktstoornissen die kunnen voortvloeien uit eventuele geschillen tussen ondernemingen en consumenten te vermijden, is de eerste opdracht van de platforms: De markt van goederen observeren op het lokale niveau met de bedoeling nieuwe handelspraktijken en de eventuele dysfuncties daarin op te sporen en indien mogelijk, ervoor zorgen om deze te anticiperen 1.2. Handelaars, kmo-bedrijfsleiders, ondernemingsverantwoordelijken, lokale overheden en gewone consumenten: allen zijn betrokken bij de economische reglementering. Haar begrijpen, naleven, in uitvoering brengen, kan vragen doen rijzen of problemen aan het licht brengen die een concrete oplossing, raadgeving of uitleg van deskundigen verdienen. De tweede opdracht is: 7 De uitwisseling van informatie bevorderen onder lokale marktspelers en de bevoegde federale overheid om de economische reglementering toe te passen 1.3. Tenslotte, rekening houdend met die observaties en de informatie-uitwisseling, is de derde opdracht: Aan de bevoegde overheden constructieve voorstellen overmaken als antwoord op de aan het licht gekomen problemen waarbij een beroep gedaan wordt op deskundigen indien aangewezen.

10 2. Werking 2.1. Organisatie In 2008 heeft de FOD Economie 11 platforms opgericht: één per provincie en één voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zij hebben geen rechtspersoonlijkheid en zijn geen beslissingsorgaan De administratieve zetel van elk platform bevindt zich op het adres van de lokale directie van de Algemene Directie Controle en Bemiddeling (ADCB) bevoegd voor de betrokken provincie en in Brussel voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Voor de coördinatie van de activiteiten van elk platform staat de ADCB, Afdeling Bemiddeling, in. De voorzitter van elk platform is het hoofd van de lokale ADCB-directie bevoegd voor de provincie Samenstelling Elk platform is samengesteld uit effectieve leden en plaatsvervangers op voordracht van: de organisaties die de belangen van de ondernemingen en de handelaars behartigen; de organisaties die de belangen van de consument behartigen; de lokale overheden zoals provincies, steden en gemeenten en OCMW s.

11 "De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België." Op voorstel van de leden van het platform kunnen andere personen worden uitgenodigd omwille van hun deskundigheid De leden van de vergadering hebben recht op de terugbetaling van hun verplaatsingskosten in overeenstemming met het ministerieel besluit van 23 september 2008 (MB 17/10/2008) betreffende de terugbetaling van reiskosten van leden van lokale marktplatforms Vergaderingen Het platform komt minstens 3 keer per jaar bijeen. De vergaderingen kunnen ook gehouden worden buiten de zetel van het platform maar binnen de provincie De voorzitter stelt de agenda van de vergadering op, rekening houdend met de voorstellen van de leden. De notulen van de vergadering worden opgesteld door het personeel van de afdeling Bemiddeling. De afdeling Bemiddeling maakt eveneens een jaarlijks verslag van de platforms op. 9

12 3. Activiteiten 3.1. Allerlei Tijdens het tweede jaarbestaan van de Lokale Platforms (3/7/09-30/6/10) werden 35 vergaderingen georganiseerd, (3 per platform, 4 voor 2 platforms). Naast een rondvraag over de actualiteit van de lokale markt, werden 22 specifieke thema s aangekaart met de medewerking van 40 deskundigen-sprekers. 10 LMP Data Plaats Antwerpen 15/10 25/02 27/05 Antwerpen Brabant (Vlaams) 29/09 19/01 29/04 Leuven Brabant (Waals) 10/11 09/02 08/06 Waver Brussel 24/09 04/03 27/05 Brussel Henegouwen 12/11 12/02 03/06 Charleroi Luik 13/10 02/03 09/06 Luik Limburg 16/10 12/02 28/05 Hasselt Luxemburg 02/10 12/03 28/05 Arlon Namen 28/10 05/02 01/06 Namen Oost-Vlaanderen 29/09 09/12 01/04 09/06 Herzele, Melle, Gent, Merelbeke West-Vlaanderen 06/10 02/12 31/03 02/06 Torhout, Brugge, Tielt, Beernem

13 "De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België." 3.2. Specifieke thema s Thema s Sprekers Organisaties - afronding 1 & 2 eurocents - auteursrechten (controle van de beheersvennootschappen) COMPERNOLLE Thomas VAN EYCKEN Patrice UNIZO FOD Economie / AD Controle en Bemiddeling - bemiddeling CHARLES Maurice FOD Economie / AD Controle en Bemiddeling - bestrijding van armoede en sociale uitsluiting HANIN Michel FOD Economie / AD Controle en Bemiddeling VOGLAIRE Xavier - consumentenbedrog GIROUL Vinciane Kruispuntbank Sociale zekerheid FOD Economie / AD Controle en Bemiddeling 11 - consumentenkrediet en overmatige schuld - continuïteit van de onderneming - elektronisch consumentenbedrog - energie (vrijgemaakte markt) LEFEBVRE Michel DE CLERCK Dirk VAN TRIGT Robin DETHY Dominique HENRION Louise-Marie SKOUTARIOTIS Nico VAN HERCK Peter DE GREVE Frank DEPREZ Marc Consultant Vlaams Centrum Schuldbemiddeling idem UCM Rechtbank van Koophandel Namen FOD Economie / AD Controle en Bemiddeling idem FOD Economie / AD Energie FOD Economie / AD Energie

14 - financiering (alternatieve) - garantiewet (voor consumptiegoederen) BAYOT Bernard BROUYAUX Antoinette BORILE Loris Réseau de financement alternatif idem FOD Economie / AD Controle en Bemiddeling 12 MAES Philip idem - intellectuele eigendom DECONINCK Nico FOD Economie / AD Regulering en Organisatie van de Markt - KBO BAERDEMAN Steven FOD Economie Beheersdienst KBO - LET S (Local exchange trading system) SIMON Bernard Asbl SEL Villers-la-Ville - lokale economie MAERSCHALK Bart Provincie Antwerpen - namaak SLIVKO Anne FOD Economie / AD Controle en Bemiddeling - marktpraktijken CAMBIE Paul FOD Economie / AD Regulering en Organisatie van de Markt - onrechtmatige bedingen - opdracht AD Controle en Bemiddeling DERYCKERE Francis LEMAIGRE Dominique PISELE Dirk CAMBIE Paul BERT Geert PISELE Dirk SOMERS Marc Idem Idem FOD Economie / AD Controle en Bemiddeling FOD Economie / AD Regulering en Organisatie van de Markt FOD Economie / AD Controle en Bemiddeling Idem Idem

15 "De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België." - openingsuren in de kleinhandel DARBE Tanguy DECOUTERE Marleen DE ROCKER Guy SCHEYS Frederik SOMERS Marc FOD Economie / AD KMO-beleid FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Idem Idem FOD Economie / AD Controle en Bemiddeling TOUJOUR Stefanie - vestigingswet DE SCHACHT Chris - wet Dedecker (vergoeding aan zelfstandigen bij openbare werken) STERCKX Erik MEZZANOTTE Ines Idem FOD Economie / AD Controle en Bemiddeling Nationaal Sociaal- Economisch Comité voor de Distributie Participatiefonds 13

16 3.3. Observatie van de markt Invalshoek Signalen 14 Consumenten bemiddeling (in burgerlijke en handelszaken) consumentenkrediet - Geen erkende bemiddelaar voor de Duitstalige Gemeenschap - Overmatige schuldenlast vormt naast een sociaal probleem ook een steeds groeiend economisch probleem. Het tast de organisatie van de globale economie aan. Een stijging van het aantal personen in schuldbemiddeling en collectieve schuldenregeling heeft een sterke invloed op het consumentengedrag en de economische activiteit van deze groep. Er bestaat eveneens een verband met zwartwerk, waardoor men vb. loonbeslag tracht te omzeilen. - Sommige kredietgevers passen de wet over JKP (Jaarlijks Kostenpercentage) niet nauwgezet toe, verlenen te gemakkelijk krediet (vnl. kredietopeningen) en dragen aldus bij tot overmatige schuldenlast van vnl. consumenten in een sociaaleconomische zwakkere positie. - Een blijvende aandacht is nodig voor overmatige schuldenlast bij kansengroepen, werknemers en ook in toenemende mate bij zelfstandigen. Steeds meer zelfstandigen moeten uitstel van betaling aanvragen (o.a. voor de betaling van sociale bijdragen) en moeten aankloppen bij OCMW (budgetbegeleiding en collectieve schuldenregeling). - Het probleem van privacy kan zich stellen bij het openstellen van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (het negatieve luik van de CKP wordt soms de zwarte lijst genoemd) voor andere kredieten dan bancaire (hypothecair krediet en consumentenkrediet) en kredietopeningen (m.n. bij uitbreiding van de kredietcentrale tot openstaande facturen van telecomoperatoren, ziekenhuiskosten, EGW, etc ). - Procedure schrapping uit de zwarte lijst : soms onterechte registratie of men blijft (te) lang na aanzuivering van de achterstallige schulden in de zwarte lijst opgenomen waardoor sommige consumenten niet of moeilijker krediet kunnen krijgen.

17 "De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België." elektronische handel - Er bestaan nog te vaak kredietcontracten met onrechtmatige bedingen (bv. clausule onbeperkt krediet). - Gezien bepaalde voorstellen in andere sectoren zou moeten nagegaan worden of geen gedragscodes kunnen worden opgesteld (o.a. cfr. Telecomsector) - Agressieve verkooppraktijken door sommige callcenters (waarbij de consument vaak onvoldoende geïnformeerd wordt over de werkelijke bedoeling van het telefoongesprek). - Identificatieplicht bij internethandel: er is vaak onvoldoende informatie op de website te vinden over de werkelijke identiteit (o.a. adresgegevens); - Positie van de minderjarige: naar een betere bescherming van de minderjarige bij transacties op het internet; - Blijvende aandacht voor de diverse vormen van internetfraude en sms-diensten. 15 energie financiering (alternatieve) - De zelfregulerende codes, zoals de gedragscode betreffende het aanbod van betalende diensten via een elektronisch communicatienetwerk (zie of de zogenaamde GOF richtlijnen voor sms/mms/lbs-diensten, opgesteld door het gsm operatoren. Forum, wapenen de consument onvoldoende tegen wanpraktijken. De huidige gedragscodes binnen de sector van de (elektronische) telecommunicatie zouden kunnen worden aangepast en omgevormd tot akkoorden zoals voorzien bij de wet van 15 mei 2007 betreffende de consumentenakkoorden. - Gebrek aan voldoende transparantie voor de consument in de prijsvorming en prijsbepaling van gas en elektriciteit. - Afwezigheid van een norm die het concept van de alternatieve financiering vastlegt. Het risico bestaat dat de begrippen ethisch en solidair door bepaalde financiële instellingen misbruikt wordt - Het Netwerk Alternatieve Financiering wenst meer in te spelen op de specifieke financieringsbehoeften van kmo en zeer kleine ondernemingen. Om dit te bereiken zou een vorm van samenwerking met de FOD

18 garantie - Talrijke consumentenklachten over de toepassing van de wettelijke garantie o.a. de lange duur van herstellingen, het probleem van herhaalde herstellingen, de weigering van de garantie na afloop van de fabrieksgarantie, etc. - De verkoop van commerciële betaalgaranties (soms via vrij agressieve verkoopmethodes) die niet altijd verder gaan dan wat de wettelijke garantie voorschrijft. LETS - Erkenning van de LETS (Local Exchange Trading Systems) : nood aan inventarisatie en behoefte aan een passend wettelijk kader. 16 luchtvaart onrechtmatige bedingen telecommunicatie vastgoedmakelaars - Voorzien in een administratieve ondersteuning voor de oprichting van een beroepsorganisatie, gelet op de rol in de lokale economie, dit in coördinatie met de federale minister voor Sociale Integratie. - Onvoldoende doorzichtigheid van de prijsaanduiding (de aangeduide prijs bevat vaak niet alle kosten, taksen en toeslagen) bij de low cost maatschappijen - Vaak vindt men gebrekkige info over boekingsvoorwaarden op de websites - Probleem van de consument om zijn rechten te laten gelden bij onrechtmatige bedingen in overeenkomsten (goederen en diensten) - Geen vertaling in het Duits van de tariefsimulator van IBPT - Problemen in de toepassing van het KB van inzake het gebruik van bepaalde bedingen in de bemiddelingsovereenkomsten van vastgoedmakelaars: als de sector niet komt tot zelfregulering, moet gedacht worden aan het opleggen van een modelcontract

19 "De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België." Ondernemingen auteursrechten - Het aantal actoren (27 maatschappijen voor collectief beheer volgens de website van de FOD Economie) is groot. Het is voor de ondernemer en ook voor de consument niet altijd gemakkelijk om na te gaan of er rechten verbonden zijn aan een boek, film, muziekstuk en indien er rechten zijn, wie de rechthouders zijn. - De veelvuldige vormen van de door de ondernemer te betalen auteursrechten - De overheersende machtspositie van de maatschappijnen bij het vastleggen van de tarieven en het gebrek aan voldoende transparantie daarin. De tarieven zijn vaak forfaitair en houden onvoldoende rekening met de individuele situatie van de ondernemer. - De afwezigheid van een regulator in de sector 17 - Het meldingsformulier op de website eengemaakteaangifte. be biedt de aangever niet de mogelijkheid om de maatschappijen te informeren dat hij bv. geen muziek meer gebruikt in zijn handelsruimte en dat hij bijgevolg niet langer wenst betalingsuitnodigingen te ontvangen ( bv. niet langer gebruik van wachtmuziek in een telefooncentrale). - Problemen voor de ondernemingen om de naleving van de eigendomsrechten te verzekeren (cfr. problematiek naleving van het auteursrecht, namaak, etc ).

20 betalingsachterstand - Conjuncturele en structurele problematiek van de betalingsachterstand bij bedrijven en overheden. - Betalingsachterstand bij lokale besturen is o.a. te wijten aan de lange procedures voor de goedkeuring van de budgetten en de oplevering van openbare werken in toepassing van de wetgeving op de openbare aanbestedingen. Een verdere verklaring zou te wijten zijn aan de problemen bij het tijdig ter beschikking stellen van de nodige kredieten. - Een meldpunt wordt weinig zinvol geacht indien de FOD Economie geen concrete actie tegen wanbetalers kan ondernemen. 18 continuïteit van de onderneming ecocheques elektronische handel handelsvestigingen - Een meldpunt kan eventueel nuttig zijn als monitoring instrument doch er zijn andere meer representatieve bronnen zoals rapporten van kredietverzekeraars en bureaus voor handelsinlichtingen om het fenomeen op te volgen - Een grotere zichtbaarheid aan deze nieuwe wetgeving wordt wenselijk geacht - Signalering van misbruiken (bijna alles kan ermee gekocht worden) - Een blijvende waakzaamheid voor fraude met zgn. internetgidsen en fraude bij de (hernieuwing van) de registratie van o.a. domeinnamen tegen betaling. - Sommige bepalingen worden in strijd geacht met de Europese Dienstenrichtlijn (EDRL) en men vreest lange gerechtelijke procedures wat de rechtsonzekerheid vergroot voor de ondernemers. In het licht van de EDRL staat de wet volop ter discussie gezien ze de vrijheid van vestiging nog te veel zou belemmeren. - Vraag naar regionalisering van de materie gezien de beslissingsbevoegdheid bij de lokale besturen ligt en de belangrijkste criteria (geografische inplanting, mobiliteit en ruimtelijke ordening) voor toekenning van de vergunning niet onder federale bevoegdheid vallen

21 "De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België." Hinder voor de handel (vergoeding) - Waarom geen vergoeding door het Participatiefonds toekennen onder de vorm van een aanvullende inkomenscompensatie. Dit in plaats van zoals nu het geval, een vervangingsinkomen bij de volledige sluiting ingevolge hinder door openbare werken. De ondernemer draagt vaste kosten ongeacht of de zaak open of gesloten is. Hij kan zijn handelsactiviteit zij het beperkt, verder uitoefenen en zijn personeel blijven tewerkstellen zonder economische werkloosheid te moeten inroepen. - Gezien het aantal aanvragen voor tussenkomst, het globaal bedrag aan vergoedingen van de voorbije jaren en het bedrag ter beschikking gesteld van het Fonds (vaste jaarlijkse dotatie), komt het voor dat het Fonds op korte termijn over onvoldoende middelen zal beschikken om te voldoen aan de aanvragen. horeca marktpraktijken - Quid wat de toekomst betreft indien het Fonds geen bijkomende financiële middelen krijgt? - Een ruimere sensibiliseringscampagne zou wenselijk zijn. - De horecasector (provincie Luxemburg) stelt zich vragen over de aangewende methode van onderzoek door diverse inspectiediensten zoals bv. het FAVV, AOIF en de arrondissementele cellen met o.a. de sociale en fiscale inspectiediensten. Dit zou het geval zijn bij het bepalen van de te controleren ondernemingen. Vertegenwoordigers van de sector betreuren de opeenvolgende en herhaalde controles die vaak dezelfde ondernemingen beogen. - De sector waardeert de aangekondigde controleacties van het FAVV die gebaseerd zijn op voorafgaand overleg met de bedoeling de sector te informeren over hun wettelijke verplichtingen - Behoefte aan informatie en sensibilisering bij de ondernemers rond de toepassing van de nieuwe reglementering (vnl. de aanduiding van prijsvermindering bij solden, de sperperiode, de verkoop met verlies, etc Wat kan en wat kan niet is voor vele ondernemers niet echt duidelijk. - Ook over het organiseren van braderieën bestaat grote onduidelijkheid 19

22 20 nieuwe ondernemingen oneerlijke concurrentie onrechtmatige bedingen openingsuren in de kleinhandel - Nood aan vorming van nieuwe ondernemers over hun wettelijke verplichtingen. Vaak is de jonge ondernemer onvoldoende op de hoogte van zijn rechten en plichten in het handelsverkeer. - Het Vlaams Gewest subsidieert volledig de biologische insectenbestrijding in de fruitteelt. Aankoopcentrales van de grote winkelketens zouden zich bij voorkeur van deze soort biologisch geteelde producten bevoorraden. Gezien de Waalse telers niet gelijkaardig worden gesubsidieerd, gaan ze verder met het gebruik van de traditionele teeltmethoden (met gebruik van insecticiden). Bijgevolg worden ze vaak uit de markt gestoten. - Kwetsbaarheid van bepaalde kleine handelaars voor sommige contracten, vaak eenzijdig opgelegd door hun leveranciers, zonder mogelijkheid van onderhandelen (zuivere toetredingscontracten). - Problemen bij de toepassing van de wetgeving wegens de andere reglementering over het verbod op zondagarbeid en de wekelijkse rustdag. Er is nood aan het op elkaar afstemmen van de beide regelgevingen o.a. voor de erkenning van toeristische centra. - De arbeidswet van 16 maart 1971 en de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening staan afwijkingen toe op de verplichte wekelijkse rustdag maar die bepalingen zijn niet in op elkaar afgestemd. - De afwijking voorzien in art 15 van de wet van 10 november 2006 laat niet toe om tegemoet te komen aan de noden van kleine handelscentra. Zij zijn vaak niet georganiseerd in handelaarverenigingen. De winkelvestigingen (vaak van succursalen van nationale of internationale winkelketens) hebben niet noodzakelijk dezelfde desiderata over openingsuren en wekelijkse rustdag als de lokale handelaar.

23 "De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België." Lokale overheid - De erkenning als toeristisch centrum (KB van ) wordt soms eerder gebruikt als een vrijgeleide om bv. elke zondag open te kunnen zijn. Dit zou oneerlijke concurrentie in de hand werken met regio s niet erkend als toeristisch centrum. - Tewerkstelling van schijnzelfstandigen in o.a. de meubelsector om de nadelen van het verbod op zondagsarbeid te omzeilen (sectoren niet vallend onder de afwijking overeenkomstig art 66 van de arbeidswet). ervaringsdeskundigen handelsvestigingen KBO openingsuren in de kleinhandel - Gebrek aan voldoende kennis op het niveau van de regio s en de lokale besturen over de maatregelen op federaal niveau (m.n. de oprichting van een netwerk van ervaringsdeskundigen bij diverse federale overheden). - Het KB van 13/01/2010 schept onvoldoende duidelijkheid over hoe de 4 nieuwe criteria in de wet nu juist moeten worden geïnterpreteerd en toegepast door de gemeentebesturen. - Probleem van betrouwbaarheid en up to date zijn van de gegevens - Probleem van toegankelijkheid voor lokale overheden - De gemeentelijke overheden betreuren dat een handelaar die een andere wekelijkse rustdag kiest dan de zondag, dit niet meer moet melden aan de gemeentelijke overheid. Zij zijn van oordeel dat het voortaan moeilijker wordt na te gaan of de handelaar dezelfde wekelijkse rustdag gedurende minstens 6 maanden respecteert. Een oplossing zou er kunnen in bestaan dat deze informatie via de ondernemingsloketten wordt opgenomen in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). 21

24 4. Conclusies Doorzichtigheid, informatie en financiering zijn de sleutelwoorden die de tussenkomsten van de leden van de lokale marktplatforms tijdens dit tweede jaar karakteriseren. Het gebrek aan doorzichtigheid van een aantal markten, zoals die voor energie, luchtvaart en e-commerce, werd voor de vertegenwoordigers van de consumenten geregeld aangekaart. Dit zijn signalen voor de overheden die de markt reguleren. 22 De behoefte aan informatie over de reglementering rond de bedrijfswereld werd door diens vertegenwoordigers ook vaak naar voor gebracht: hoe over alle informatie beschikken om zijn zaak te starten, hoe maximaal van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen gebruikmaken wanneer men in de problemen zit, of hoe snel de veranderingen te integreren die uit de nieuwe wet betreffende marktpraktijken voortvloeien? Dit waren enkele thema s die aangekaart werden tijdens deze platforms. De financiering van de activiteiten, in de privé- of de beroepssfeer, is een behoefte die zowel consumenten als ondernemers ondervinden. De consumentenorganisaties hebben meermaals het gemakkelijk krediet aangeklaagd dat overmatige schuldenlast in de hand werkt, terwijl de ondernemingen het hadden over de liquiditeitsproblemen te wijten aan te laat betalende beroepsmatige klanten. En middenin de financiële crisis, konden sommige leden kennis maken met nieuwe vormen van financiering die de nadruk leggen op de begrippen solidariteit en ethiek, naast de traditionele kredietverstrekkers.

25 "De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België." Tenslotte moeten wij in de huidige institutionele context vaststellen dat de opmerking die het eerste jaarverslag afsloot, namelijk dat het niet altijd evident is om de bevoegdheden van de diverse federale, regionale,instanties vast te stellen, meer dan ooit actueel is in zoverre dat bepaalde federale bevoegdheden naar het regionale niveau zouden kunnen overgeheveld worden. Het spreekt vanzelf dat dit een extra inspanning voor de begeleiding van de marktspelers zal vergen. Maurice CHARLES Adviseur-generaal Coördinator van de Lokale marktplatforms 23

26 5. Bijlagen 5.1. Huishoudelijk reglement 1. Doelstelling De lokale platforms van de markt van goederen en diensten vormen een pro- en interactief instrument dat de dialoog tussen de lokale economische marktspelers wil bevorderen met het oog op de goede werking van deze markt. Zij werken informerend en adviserend ten opzichte van de lokale marktspelers en de overheden Opdrachten 2.1. De markt op lokaal niveau observeren ; nieuwe handelspraktijken signaleren ; eventuele marktstoornissen ontdekken, analyseren en rapporteren aan de bevoegde overheid Met de lokale marktspelers informatie uitwisselen over de toepassing van de federale economische reglementering, de gebeurlijke knelpunten en lacunes daarbij alsook over de de mogelijke verbeteringen. 3. Organisatie 3.1. De marktplatforms ressorteren onder de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie. Zij hebben geen rechtspersoonlijkheid en zijn geen beslissingsorgaan Er zijn 11 platforms : één per provincie en één voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

27 "De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België." 3.3. De administratieve zetel van elk platform bevindt zich op het adres van de lokale directie van de Algemene Directie Controle en Bemiddeling (ADCB) bevoegd voor de betrokken provincie en voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Voor de coördinatie van de activiteiten van elk platform staat de ADCB, Afdeling Bemiddeling, in. 4. Samenstelling 4.1. Elk platform is samengesteld uit effectieve leden en plaatsvervangers op voordracht van: de organisaties die belangen van de ondernemingen en de handelaars behartigen ; de organisaties die de belangen van de consument behartigen; de lokale overheden zoals Provincies, Steden en Gemeenten en OCMW s 4.2. Op voorstel van de leden van het platform kunnen andere personen worden uitgenodigd omwille van hun deskundigheid De voorzitter van elk platform is het hoofd van de lokale ADCB directie bevoegd voor de provincie. Hij wijst een plaatsvervanger aan onder de ADCB-ambtenaren. 5. Vergaderingen 5.1. Het platform komt minstens 3 keer per jaar bijeen De vergaderingen kunnen ook gehouden worden buiten de zetel van het platform maar binnen de provincie.

28 5.3. De voorzitter stelt de agenda van de vergadering op rekening houdend met de voorstellen van de leden De uitnodigingen worden uiterlijk 5 werkdagen vóór de vergadering verstuurd Elke vergadering wordt geleid door de voorzitter of zijn vervanger. Hij opent en sluit de vergadering en ziet toe op de naleving van het huishoudelijk reglement De notulen van de vergadering worden opgesteld door het secretariaat en voorzien van de vermelding beperkte verspreiding. Ze worden aan de leden uiterlijk 20 werkdagen na de vergadering verzonden. Hierna beschikken de leden over 5 werkdagen om opmerkingen en/of verbeteringen mee te delen. Na deze termijn worden de notulen geacht te zijn goedgekeurd Over de werking van de platforms wordt een jaarverslag opgemaakt door het secretariaat. 6. Verplaatsingsvergoeding 6.1. De leden van de vergadering hebben recht op de terugbetaling van hun verplaatsingskosten overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 18 januari 1995 houdende algemene regeling inzake reiskosten De verplaatsingsvergoedingen zijn enkel verschuldigd aan de leden die de aanwezigheidslijst hebben getekend Het onder 6.1 en 6.2 bepaalde is ook van toepassing op alle buiten de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie staande personen die als deskundige worden uitgenodigd.

29 "De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België." 5.2. Ministerieel besluit van 25/9/2008 (BS 17/10/2008) Ministerieel besluit van 23 september 2008 betreffende de terugbetaling van reiskosten van leden van lokale marktplatforms, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 17 oktober De Minister voor Ondernemen, Gelet op het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten, artikel 8, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 17 maart 1995, 5 september 2002, 4 augustus 2004 en 19 september 2005, en artikel 17; Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën gegeven op 21 maart 2008; 27 Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 2 september 2008; Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 16 juni 2008; Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, 1; Gelet op de dringende noodzakelijkheid; Overwegende dat het dringend noodzakelijk is om te voorzien in een vergoeding van de reiskosten van de leden van de lokale marktplatforms, die niet voor de Staat werken; dat men redelijk niet kan verwachten dat deze personen aanwezig zouden zijn op een vergadering, indien deze verplaatsingskosten teweeg brengt, die helemaal niet vergoed worden; dat het daarom noodzakelijk is om vooraf in een vergoeding te voorzien,

De lokale marktplatforms Een ruimte voor informatie en dialoog voor de lokale spelers van de markt van goederen en diensten

De lokale marktplatforms Een ruimte voor informatie en dialoog voor de lokale spelers van de markt van goederen en diensten januari 2013 De lokale marktplatforms Een ruimte voor informatie en dialoog voor de lokale spelers van de markt van goederen en diensten De lokale marktplatforms Een ruimte voor informatie en dialoog

Nadere informatie

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij

Nadere informatie

Jaarverslag De Europese digitale agenda

Jaarverslag De Europese digitale agenda Jaarverslag 2013 De Europese digitale agenda "De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België." In het kader van de opdracht

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK II - DE HOGE RAAD VOOR DE OPLEIDING VOOR DE OPENBARE BRANDWEERDIENSTEN

HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK II - DE HOGE RAAD VOOR DE OPLEIDING VOOR DE OPENBARE BRANDWEERDIENSTEN KONINKLIJK BESLUIT VAN 4 APRIL 2003 TOT INSTELLING VAN EEN HOGE RAAD VOOR DE OPLEIDING VOOR DE OPENBARE BRAND-WEERDIENSTEN EN TWEE SUPRA-PROVINCIALE OPLEIDINGSRADEN VOOR DE OPENBARE BRANDWEERDIENSTEN.

Nadere informatie

Deeleconomie De FOD Economie in het midden van de puzzel

Deeleconomie De FOD Economie in het midden van de puzzel Deeleconomie De FOD Economie in het midden van de puzzel Een innovatief economisch model, een opportuniteit voor ondernemers en consumenten Opdracht van de FOD Economie In een steeds veranderende Belgische

Nadere informatie

FAQ over de solden en de sperperiode

FAQ over de solden en de sperperiode FAQ over de solden en de sperperiode Boek VI Marktpraktijken en consumentenbescherming van het Wetboek van economisch recht (Boek VI WER) 1. Wanneer beginnen de solden?... 2 2. Welke sectoren kunnen deelnemen

Nadere informatie

20 JULI BOUDEWIJN, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, ONZE GROET.

20 JULI BOUDEWIJN, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, ONZE GROET. 1 08.08.2016 20 JULI 1971 KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE DE OPRICHTING VAN EEN NATIONAAL COMITE VOOR DE VEILIGHEID DER BURGERLIJKE LUCHTVAART EN VAN PLAATSELIJKE COMITES VOOR DE VEILIGHEID DER LUCHTHAVENS

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES RvV 466 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES Over een ontwerp van koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 2 maart 1992 betreffende de prijsaanduidingen van kappersdiensten. Brussel, 10

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/085 BERAADSLAGING NR 10/016 VAN 2 MAART 2010, GEWIJZIGD OP 6 JULI 2010, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de samenstelling en de werking van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de samenstelling en de werking van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de samenstelling en de werking van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming

Nadere informatie

Workshop consumentenkredieten

Workshop consumentenkredieten Workshop consumentenkredieten Inspiratiedag financiële vorming Maandag 26 oktober 2015 Inhoud van de workshop I. Korte toelichting II. Concrete voorbeelden III. (Overmatige) schuldenlast IV. Vragen en

Nadere informatie

FAQ over de solden en de sperperiode

FAQ over de solden en de sperperiode FAQ over de solden en de sperperiode Boek VI Marktpraktijken en consumentenbescherming van het Wetboek van economisch recht (WER Boek VI) 1. Wanneer beginnen de solden?... 2 2. Welke sectoren kunnen deelnemen

Nadere informatie

12 AUGUSTUS Koninklijk besluit houdende de organisatie van de informatieveiligheid bij de instellingen van sociale zekerheid.

12 AUGUSTUS Koninklijk besluit houdende de organisatie van de informatieveiligheid bij de instellingen van sociale zekerheid. 12 AUGUSTUS 1993. - Koninklijk besluit houdende de organisatie van de informatieveiligheid bij de instellingen van sociale zekerheid. - Bron : SOCIALE VOORZORG Publicatie : 21-08-1993 Inwerkingtreding

Nadere informatie

Doelgerichte communicatie naar kansengroepen

Doelgerichte communicatie naar kansengroepen Doelgerichte communicatie naar kansengroepen Doelgerichte communicatie naar kansengroepen 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat 50 1210 BRUSSEL Ondernemingsnr.:

Nadere informatie

Administrative bron. KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen. Algemene informatie

Administrative bron. KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen. Algemene informatie FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Administrative bron KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen Algemene informatie De Kruispuntbank van Ondernemingen is een register dat binnen de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

De Octrooicellen. Bescherm en valoriseer uw uitvindingen. Gratis sectorale ondersteuning rond intellectuele eigendom op maat van uw onderneming

De Octrooicellen. Bescherm en valoriseer uw uitvindingen. Gratis sectorale ondersteuning rond intellectuele eigendom op maat van uw onderneming De Octrooicellen Bescherm en valoriseer uw uitvindingen Gratis sectorale ondersteuning rond intellectuele eigendom op maat van uw onderneming De octrooicellen Bescherm en valoriseer uw uitvindingen Gratis

Nadere informatie

Metrologische Reglementering

Metrologische Reglementering K_991206.doc - 2000-02-07 MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN Bestuur Kwaliteit en Veiligheid Afdeling Metrologie Metrologische Dienst Metrologische Reglementering Koninklijk besluit van 6 december 1999 houdende

Nadere informatie

De lokale marktplatforms

De lokale marktplatforms De lokale marktplatforms handel & distributie Jaarverslag 2010-2011 consumenten lokale overheden De lokale marktplatforms Jaarverslag 2010-2011 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Persbericht Vincent Van Quickenborne www.quickonomie.be Onderwerp Senaat keurt verstrenging regels consumentenkrediet op de valreep goed Datum 6 mei 2010 Copyright and disclaimer De inhoud van

Nadere informatie

Nr maart 2016

Nr maart 2016 Nr. 225 17 maart 2016 Belgisch Staatsblad Nieuw formulier voor vrijstelling bedrijfsvoorheffing investering in steunzones Sedert april 2015 kunnen werkgevers die een investering doen in een door de overheid

Nadere informatie

Centrale voor kredieten aan particulieren

Centrale voor kredieten aan particulieren Brussel, 16 oktober 2013 Peter NEEFS Rol & belang van CKP Is CKP een wondermiddel? NEE Kan CKP ervoor zorgen dat er geen wanbetalingen meer zijn? NEE Kan CKP ervoor zorgen dat de overmatige schuldenlast

Nadere informatie

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

WONINGFONDS VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST MEMORANDUM - SAMENVATTING

WONINGFONDS VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST MEMORANDUM - SAMENVATTING WONINGFONDS VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST MEMORANDUM - SAMENVATTING Mevrouw Meneer Binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt de toegang tot huisvesting steeds moeilijker. Het Woningfonds

Nadere informatie

oktober 2016 Controleer de vervaldatum van uw overeenkomsten!

oktober 2016 Controleer de vervaldatum van uw overeenkomsten! oktober 2016 Controleer de vervaldatum van uw overeenkomsten! De opdracht van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie bestaat erin de voorwaarden te scheppen voor een competitieve, duurzame en

Nadere informatie

5 JULI Koninklijk besluit tot oprichting van een nationale raad voor dringende geneeskundige hulpverlening.

5 JULI Koninklijk besluit tot oprichting van een nationale raad voor dringende geneeskundige hulpverlening. 5 JULI 1994. - Koninklijk besluit tot oprichting van een nationale raad voor dringende geneeskundige hulpverlening. BS : 16-09-1994 in voege 16/09/1994 (art. 11) Gewijzigd door: KB BS in voege blz 04/07/2004

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid artikel 15; SCSZ/06/025 1 BERAADSLAGING NR. 06/010 VAN 14 FEBRUARI 2006 MET BETREKKING TOT DE RAADPLEGING VAN HET PERSONEELSBESTAND DOOR DE DIENST ONDERNEMINGSLOKETTEN VAN DE ALGEMENE DIRECTIE KMO-BELEID VAN DE FEDERALE

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES RVV 389 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES over het verzoekschrift met het oog op het bekomen van de bescherming van de beroepstitel van "conservatorrestaurateur van kunstvoorwerpen en cultureel erfgoed" Brussel,

Nadere informatie

Vlaamse Regering rssjj^f ^^

Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van ISjuli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de decreten

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N EUROPA - ADR A2 Brussel, 26 mei 2011 MH/SL/AS A D V I E S over DE RAADPLEGING VAN DE EUROPESE COMMISSIE OVER HET GEBRUIK VAN ALTERNATIEVE GESCHILLENBESLECHTING

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 30 mei 1997 houdende de versterking van de doeltreffendheid van de instrumenten voor financiële steun aan de export

Koninklijk besluit van 30 mei 1997 houdende de versterking van de doeltreffendheid van de instrumenten voor financiële steun aan de export Koninklijk besluit van 30 mei 1997 houdende de versterking van de doeltreffendheid van de instrumenten voor financiële steun aan de export Koninklijk besluit houdende de versterking van de doeltreffendheid

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / RMIB-SFGE / 2015 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Zetel : Ministerie van Justitie Poelaertplein 3 Tel. : 02/504.66.21 tot 23 Fax : 02/504.70.00 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER O. ref. : A /

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk

Nadere informatie

nationale arbeidsraad

nationale arbeidsraad nationale arbeidsraad A D V I E S Nr. 1.349 ------------------------------ Zitting van dinsdag 15 mei 2001 Onderwerping aan de sociale zekerheid, van de personen die vervoer van personen verrichten x x

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de regelgeving

Nadere informatie

Januari 2013. Krediet en overmatige schuldenlast: wat leren wij uit de cijfers 2012 van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren?

Januari 2013. Krediet en overmatige schuldenlast: wat leren wij uit de cijfers 2012 van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren? Januari 2013 Krediet en overmatige schuldenlast: wat leren wij uit de cijfers 2012 van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren? Analyse uitgevoerd voor het Observatorium Krediet en Schuldenlast Duvivier

Nadere informatie

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 3 MAART 2011. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van de ordonnantie van 4 september 2008 ter bevordering van diversiteit

Nadere informatie

BESTUURSMEMORIAAL VU.Hilaire Ost, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries

BESTUURSMEMORIAAL VU.Hilaire Ost, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries INHOUD 23. PLP33 betreffende de jaarrekening 2002 van de politiezones. Algemene directie Directie Politiebeheer 24. Omzendbrief BA-2004/01 van 13 februari 2004 tot aanvulling van de omzendbrief BA-1998/01

Nadere informatie

Doc. nr. E3:13002C03 Brussel, TUSSENTIJDS ADVIES. betreffende DE DIENSTENCHEQUES ***

Doc. nr. E3:13002C03 Brussel, TUSSENTIJDS ADVIES. betreffende DE DIENSTENCHEQUES *** Doc. nr. E3:13002C03 Brussel, 12.10.1999 MH/FD/LC TUSSENTIJDS ADVIES betreffende DE DIENSTENCHEQUES *** 2 Na bespreking in de vaste commissie Reglementeringen dd. 22.9.1999, brengt de Hoge Raad voor de

Nadere informatie

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/15/020 BERAADSLAGING NR. 15/007 VAN 3 MAART 2015 INZAKE DE TOEGANG TOT DE PERSOONSGEGEVENSBANK E-PV DOOR

Nadere informatie

Betere bescherming voor de consument Wet consumentenkrediet gevoelig strenger

Betere bescherming voor de consument Wet consumentenkrediet gevoelig strenger Betere bescherming voor de consument Wet consumentenkrediet gevoelig strenger Brussel, 25 september 2009 - vandaag heeft de ministerraad de wet op het consumentenkrediet gevoelig verstrengd. Deze nieuwe

Nadere informatie

De erkenning als beroepsorganisatie

De erkenning als beroepsorganisatie De erkenning als beroepsorganisatie In deze brochure leggen we u uit wat het belang is van een erkenning als beroepsorganisatie en welke procedure u moet volgen om die erkenning te krijgen. Hieronder vindt

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Advies : Ontwerp van KB tot wijziging van het KB van 19 mei 2000 betreffende de samenstelling en de werkwijze van het raadgevend comité ingesteld

Nadere informatie

Strategisch plan voor de bouwsector. Pistes om de voorwaarden te scheppen voor een gezonde concurrentie

Strategisch plan voor de bouwsector. Pistes om de voorwaarden te scheppen voor een gezonde concurrentie Strategisch plan voor de bouwsector Pistes om de voorwaarden te scheppen voor een gezonde concurrentie Vijf acties moeten tegelijkertijd worden ingevoerd: 1. Versterken van het rechtskader 2. Sensibiliseren

Nadere informatie

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR Het Raadgevend comité voor de pensioensector, dat werd opgericht krachtens het koninklijk besluit van 5 oktober 1994 houdende oprichting van een Raadgevend comité

Nadere informatie

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST. protocol nr

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST. protocol nr SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 199.609 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 26 MEI 2003 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling van de Vlaamse Regering inzake het ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

Vlaamse Regering.^SLT

Vlaamse Regering.^SLT Vlaamse Regering.^SLT Besluit van de Vlaamse Regering inzake de werking en de samenstelling van de Vlaamse Luchthavencommissie DE VLAAMSE REGERING. Gelet op het decreet van 7 mei 2004 Inzake de Sociaal-Economische

Nadere informatie

DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER 29 SEPTEMBER

DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER 29 SEPTEMBER DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER 29 SEPTEMBER 1997. Koninklijk besluit houdende overdracht van de Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee en het Schelde-estuarium naar het Koninklijk Belgisch

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van MESEN Markt 1 8957 Mesen Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI MESEN/RMID-SCP/2017 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Ter attentie van de Voorzitter van het OCMW van Puurs Palingstraat 48 2870 Puurs Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI OCMW / W65B /2014 1 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/17/122 BERAADSLAGING NR. 17/054 VAN 4 JULI 2017 OVER DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS UIT DE PERSOONSGEGEVENSBANK

Nadere informatie

JAARVERSLAG Commissie van advies voor de niet-verspreiding van kernwapens

JAARVERSLAG Commissie van advies voor de niet-verspreiding van kernwapens JAARVERSLAG 2014 Commissie van advies voor de niet-verspreiding van kernwapens De opdracht van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, bestaat erin de voorwaarden te scheppen voor een competitieve,

Nadere informatie

FAQ Solden en Sperperiode Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (WMPC)

FAQ Solden en Sperperiode Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (WMPC) FAQ Solden en Sperperiode Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (WMPC) 1. Wanneer starten de solden onder de WMPC? De bestaande soldenperiodes werden onder de nieuwe wet niet gewijzigd.

Nadere informatie

FAQ over de solden en de sperperiode

FAQ over de solden en de sperperiode FAQ over de solden en de sperperiode Boek VI Marktpraktijken en consumentenbescherming van het Wetboek van economisch recht (WER Boek VI) 1. Wanneer beginnen de solden?... 2 2. Welke sectoren kunnen deelnemen

Nadere informatie

KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen

KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Administrative bron : Kruispuntbank van Ondernemingen Algemene informatie De Kruispuntbank van Ondernemingen is een register dat binnen de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ Advies nr. 43 van 14 december 2001 met betrekking tot de veiligheid en de gezondheid bij uitzendarbeid.

Nadere informatie

Datum: 24/05/1994 B.S.: 21/07/1994

Datum: 24/05/1994 B.S.: 21/07/1994 Datum: 24/05/1994 B.S.: 21/07/1994 24 MEI 1994. - Wet tot oprichting van een wachtregister voor vreemdelingen die zich vluchteling verklaren of die vragen om als vluchteling te worden erkend. ALBERT ll,

Nadere informatie

Wet van 2 oktober 2017 vergunning voor het exploiteren van een onderneming voor camerasystemen.

Wet van 2 oktober 2017 vergunning voor het exploiteren van een onderneming voor camerasystemen. Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Veiligheid en Preventie Directie Private Veiligheid Aan de ondernemingen voor camerasystemen Uw contactpersoon T Uw referentie Bijlagen 02

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES RvV 486 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES over een ontwerp van koninklijk besluit tot invoering van elektronische ecocheques en tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en erkenningsprocedure voor uitgevers

Nadere informatie

VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de samenstelling, de werking en de opdrachten van

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES RvV 497 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES Over een ontwerp van koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 15 juni 1988 betreffende de prijsaanduiding in de horecasector. Brussel, 4 oktober

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via Aan de Voorzitter van het OCMW van Dilbeek Itterbeeksebaan 210 1701 Itterbeek Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 1 OCMW / W65B / 2016 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/08/006 BERAADSLAGING NR. 08/004 VAN 15 JANUARI 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN BEPAALDE PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

De vzw Accesso werd opgericht op initiatief van Assuralia, Febelfin, de Beroepsvereniging van het Krediet, AG Insurance en Belfius Insurance.

De vzw Accesso werd opgericht op initiatief van Assuralia, Febelfin, de Beroepsvereniging van het Krediet, AG Insurance en Belfius Insurance. de Meeûssquare 29, 1000 Brussel SBO16035 16.06.2016 Activiteitenverslag 2015 Artikel 22, 2 van het Koninklijk Besluit 1 van 10 april 2014 bepaalt dat de Compensatiekas uiterlijk op 30 juni van elk jaar

Nadere informatie

N Financiële planners A2 Brussel, 27 maart 2014 MH/SL-EDJ/AS 717-2014 ADVIES. over

N Financiële planners A2 Brussel, 27 maart 2014 MH/SL-EDJ/AS 717-2014 ADVIES. over N Financiële planners A2 Brussel, 27 maart 2014 MH/SL-EDJ/AS 717-2014 ADVIES over EEN ONTWERP VAN WET INZAKE HET STATUUT VAN EN HET TOEZICHT OP DE ONAFHANKELIJK FINANCIËLE PLANNERS EN INZAKE HET VERSTREKKEN

Nadere informatie

FAQ over de solden en de sperperiode

FAQ over de solden en de sperperiode FAQ over de solden en de sperperiode Boek VI Marktpraktijken en consumentenbescherming van het Wetboek van economisch recht (Boek VI WER) 1. Wanneer beginnen de solden?... 2 2. Welke sectoren kunnen deelnemen

Nadere informatie

VR 2016 DOC.0943/1BIS

VR 2016 DOC.0943/1BIS VR 2016 DOC.0943/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling Vlaamse Regering over het ontwerp

Nadere informatie

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en. Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt :

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en. Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt : Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt : Artikel 1 Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid. Artikel 2 1. Er wordt een Herplaatsingsfonds opgericht bij het

Nadere informatie

Mijn assistent is een zelfstandige. Persoonlijke assistenten die werken als zelfstandige in het kader van PAB.

Mijn assistent is een zelfstandige. Persoonlijke assistenten die werken als zelfstandige in het kader van PAB. Mijn assistent is een zelfstandige Persoonlijke assistenten die werken als zelfstandige in het kader van PAB. Laatste wijziging 25 oktober 2012 1. Welke overeenkomst? Aannemingsovereenkomst met een zelfstandig

Nadere informatie

Belangrijkste evoluties van de Centrale voor kredieten aan particulieren aan het einde van het derde kwartaal 2012

Belangrijkste evoluties van de Centrale voor kredieten aan particulieren aan het einde van het derde kwartaal 2012 Oktober 2012 Belangrijkste evoluties van de Centrale voor kredieten aan particulieren aan het einde van het derde kwartaal 2012 Analyse uitgevoerd door het Observatorium Krediet en Schuldenlast Duvivier

Nadere informatie

De FOD Economie informeert U! Uw nieuwe producten: kwaliteit of niet? Technische goedkeuring

De FOD Economie informeert U! Uw nieuwe producten: kwaliteit of niet? Technische goedkeuring De FOD Economie informeert U! Uw nieuwe producten: kwaliteit of niet? Technische goedkeuring 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat, 50 B - 1210 BRUSSEL Ondernemingsnr.

Nadere informatie

De erkenning als interprofessionele organisatie

De erkenning als interprofessionele organisatie De erkenning als interprofessionele organisatie In deze brochure leggen we uit wat het belang is van een erkenning als interprofessionele organisatie en welke procedure u moet volgen om die erkenning te

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ Advies nr. 125 van 18 april 2008 over het ontwerp van koninklijk besluit

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse Instellingen, inzonderheid op de artikelen 42 en 63;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse Instellingen, inzonderheid op de artikelen 42 en 63; Samenwerkingsakkoord tussen de staat, de gemeenschappen, de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie en de gewesten tot oprichting van een algemene gegevensbank Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, in het bijzonder artikel 5, 1 en 92bis;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, in het bijzonder artikel 5, 1 en 92bis; Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de federale, gewestelijke en gemeenschapsoverheden voor het coördineren van de gegevensverwerking in het gezondheidsbeleid en de bijstand aan personen Gelet op artikelen

Nadere informatie

Controlecampagne Speelgoed met magneten 2016

Controlecampagne Speelgoed met magneten 2016 Controlecampagne Speelgoed met magneten 2016 FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat 50 1210 Brussel Ondernemingsnr.: 0314.595.348 http://economie.fgov.be Tel.: 0800 120 33 Vanuit

Nadere informatie

Daarna moet er een volledige arbeidsweek zijn alvorens er een nieuwe schorsing kan ingaan.

Daarna moet er een volledige arbeidsweek zijn alvorens er een nieuwe schorsing kan ingaan. Nr. 232 12 mei 2016 Belgisch Staatsblad Economische werkloosheid in de horecasector In een Koninklijk Besluit van 10 april 2016 werd voor de horecasector (PC 302) een afwijking ingevoerd op de algemene

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna "WVP"), inzonderheid artikel 29;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 29; 1/5 Advies nr. 35/2008 van 8 oktober2008 Betreft: Adviesaanvraag betreffende een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 2002 tot regeling van de Centrale voor

Nadere informatie

Art. 33 van de WZW verplicht elke WG een IDPBW op te richten, waarin minstens één PAwerknemer

Art. 33 van de WZW verplicht elke WG een IDPBW op te richten, waarin minstens één PAwerknemer Nr. 910 Brussel, 12 januari 2010 BETREFT: MOGELIJKHEID VOOR MEERDERE WERKGEVERS TOT OPRICHTING VAN EEN GEMEENSCHAPPELIJKE INTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK (GIDPBW). 1. Wetgeving

Nadere informatie

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de artikelen 107 tot 122.

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de artikelen 107 tot 122. de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 35 88 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Mededeling Brussel, 2 juni 2017 Kenmerk: NBB_2017_18 uw correspondent:

Nadere informatie

BIJLAGE. Motivering van het voorliggende convenant

BIJLAGE. Motivering van het voorliggende convenant BIJLAGE CONVENANT VRIJWILLIGERSWERK IN UITVOERING VAN HET PROTOCOL BETREFFENDE DE SAMENWERKING TUSSEN DE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN EN DE PROVINCIES TIJDENS DEZE LEGISLATUUR Motivering

Nadere informatie

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout.

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout. ERKENNING EN ZETEL Artikel 1. De gemeentelijke Sportraad wordt erkend als gemeentelijk adviesorgaan in uitvoering van het decreet van 6 juli 2012, zijnde het decreet houdende het stimuleren en subsidiëren

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Brasschaat Van Hemelrijcklei 90 2930 Brasschaat Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Brasschaat/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Agentschap Ondernemen, ontvangen op 09/12/2014;

Gelet op de aanvraag van het Agentschap Ondernemen, ontvangen op 09/12/2014; 1/6 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 04/2015 van 21 januari 2015 Betreft: aanvraag van het Agentschap Ondernemen om als rechtsopvolger van het Bestuur KMObeleid van de FOD Economie

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 4 APRIL 2014 INZAKE VASTSTELLING, BEREKENING EN

KONINKLIJK BESLUIT VAN 4 APRIL 2014 INZAKE VASTSTELLING, BEREKENING EN KONINKLIJK BESLUIT VAN 4 APRIL 2014 INZAKE VASTSTELLING, BEREKENING EN BETALING VAN DE FEDERALE BASISDOTATIE VOOR DE HULPVERLENINGSZONES. 1 (inw. 1 januari 2014) (B.S. 25.06.2014) Gelet op de wet van 15

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek IX

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek IX WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek IX Inhoud BOEK IX. - Veiligheid van producten en diensten... 3 HOOFDSTUK 1. - Algemene veiligheidsverplichting... 3 HOOFDSTUK 2. - Informatie- en adviesstructuren... 7

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

Arbitragecommissie betreffende de precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten

Arbitragecommissie betreffende de precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten Arbitragecommissie betreffende de precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten Jaarverslag 2013 Arbitragecommissie betreffende de precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda.

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda. VERSLAG OCMW-raad DINSDAG 30 MEI 2017 aanwezig Axel Boen, voorzitter Rob Mennes, burgemeester Luc Vandekerkhof, Magda Schellemans, Albert Van Bogaert, Magda Claes, Tanya Jansegers, Ludovicus Remery, Ive

Nadere informatie

De eenmalige innovatiepremie

De eenmalige innovatiepremie De FOD Economie informeert U! De eenmalige innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De eenmalige innovatiepremie Een creatieve werknemer

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES. Over het voorontwerp actieplan Maatschappelijk verantwoord ondernemen in België.

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES. Over het voorontwerp actieplan Maatschappelijk verantwoord ondernemen in België. RVV 373 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES Over het voorontwerp actieplan Maatschappelijk verantwoord ondernemen in België. Brussel, 5 februari 2007 SAMENVATTING Via een brief van 10 juli 2006 heeft de Staatssecretaris

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/13/125 BERAADSLAGING NR. 13/056 VAN 4 JUNI 2013 INZAKE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DE AFDELING

Nadere informatie

nr. 154 van CATHY COUDYSER datum: 15 februari 2017 aan SVEN GATZ Kunstenaarsstatuut - Opvolging door Vlaamse Gemeenschap

nr. 154 van CATHY COUDYSER datum: 15 februari 2017 aan SVEN GATZ Kunstenaarsstatuut - Opvolging door Vlaamse Gemeenschap SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 154 van CATHY COUDYSER datum: 15 februari 2017 aan SVEN GATZ VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL Kunstenaarsstatuut - Opvolging door Vlaamse Gemeenschap Wie in

Nadere informatie

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Brussel, 10 september 2003 091003_AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen Advies Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 2. Krachtlijnen van het advies... 3 3. Advies...4 3.1.

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK

RAAD VOOR HET VERBRUIK RvV 489 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES over een ontwerp van Koninklijk Besluit tot opheffing van het Koninklijk Besluit van 18 juli 1972 betreffende de aanduiding van de prijs van juwelen, uurwerken, goud-

Nadere informatie