Eltako Funk Draadloze domotica RS485-bus DIN-rail actoren 14-serie Planningshulp en bedieningshandleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eltako Funk Draadloze domotica RS485-bus DIN-rail actoren 14-serie Planningshulp en bedieningshandleiding"

Transcriptie

1 Eltako Funk Draadloze domotica RS485-bus DIN-rail actoren 14-serie Planningshulp en bedieningshandleiding Inhoudsoverzicht: 1. Technische planningshulp 2. Begripsverklaringen/legenda 3. Inbedrijfname 4. Inleer-lijst 5. Verschillende wisprocedures 6. Foutherkenning 7. Extra informatie van FTS14 8. Extra informatie van pulsdrukkergateway FTS14TG, bus-pulsdrukkerkoppelaar zoals ook bus-pulsdrukkers 9. Schakelschema s Switching on the future 02/2015 1

2 1. Technische hulp bij het installeren & in bedrijf stellen van een 14-serie installatie Het bus-systeem wordt eerst beschreven met sturing via draadloze sensoren. Een bedrade aansturing is tevens ook mogelijk. Dit wordt gedetailleerd beschreven in de hoofdstukken 7 en 8. De producten van de 14-serie worden op DIN-rail DIN-EN TH35 geplaatst en de RS485-bus en de voeding wordt onderling met geleiderbruggen met elkaar verbonden. De aansturing van de verbruikers worden zo centraal bediend vanaf een hoofdverdeler of meerdere onderverdelers. De bi-directionele radio-antennemodule FAM14 is de interface tussen Funk-wandzenders (FT55 bv.) en alle actors van bouwreeks 14. Het ontvangt, zendt en controleert alle signalen van de Funk-sensoren en repeaters in zijn ontvangstgebied. Om het ontvangstbereik te verhogen, kan altijd een sub-bus met nog maximaal 3 andere Funk-ontvangstmodules FEM worden toegevoegd. Via een RS485-interface die in een FAM14 aanwezig is, worden ontvangen Funk-signalen aan achter elkaar gekoppelde actoren door verzonden. Er kunnen maximaal 126 kanalen per antennemodule FAM14 worden aangesloten. Via een flexibele busverbinder BBV14 of busaankoppelaar FBA14 kan men de bus op meerdere DIN-rails verbinden. De FAM14 is al reeds van de noodzakelijke 12V DCspanningsvoeding voorzien en voorziet alle systeemcomponenten en actoren tot een vermogen van 12 W*. Houdt men rekening met de 0,8W die de FAM14 verbruikt, dan blijft er 11,2W ter beschikking. Het maximale verbruik van ieder aangesloten component moet worden opgeteld om zo het totale energieverbruik van de 12V DC voeding te berekenen. Als het maximale benodigde vermogen hoger is dan 12W, moet bij iedere 12W een extra schakelende voeding FSNT14-12V/12W geplaatst worden. Ook moet in plaatst van een normale geleiderbrug een scheidingsbrug TB14 geplaatst worden om de andere voedingen te scheiden. Met de onderstaande tabel kan het totaal benodigd vermogen eenvoudig worden uitgerekend. Apparaat Maximaal benodigd vermogen (Bestaand relais geschakeld) FAE14LPR 0,42 W FAE14SSR 0,40 W FAM14 0,80 W FBA14 FFR14 0,63 W FGSM14 0,20 W FGW14 0,50 W FGW14-USB 0,30 W FHK14 0,42 W F4HK14 0,10 W FLUD14 F2L14 0,14 W FMS14 0,63 W FMSR14 0,10 W FMZ14 0,40 W FRP14 0,50 W FSB14 0,42 W FSDG14 0,40 W FSG14/1-10V 0,20 W Apparaat Maximaal benodigd vermogen (Bestaand relais geschakeld) FSM14 0,10 W FSR14-2x 0,14 W FSR14-4x 0,70 W FSR14SSR 0,40 W FSU14 0,14 W FTD14 0,53 W FTN14 0,14 W FTS14EM 0,13 W FTS14FA 0,50 W FTS14GBZ 0,10 W FTS14KEM 0,13 W FTS14KS FTS14TG 0,42 W FUD14 0,20 W FUD14/800W 0,20 W FWZ14-65A 0,10 W FZK14 0,14 W F3Z14D 0,10 W STE14 Aanbevelingen voor de bekabeling: Als er meerdere verbruikers in een ruimte achter een automaat/smeltveiligheid worden aangesloten, kan op kabels worden gespaard door bv. NYM-J 7x1,5 of 10x1,5 te leggen. De constante voeding gebruikt 3 aders, de overige 4 of 7 aders kunnen als schakeldraden gebruikt worden. * De geïntegreerde schakelende voeding in de FAM14 scheidt de elektronica van alle aangesloten actoren van het 230V net. Deze actoren zijn daarom niet aan de, steeds vaker voorkomende, vervuiling op het elektriciteitsnet blootgesteld. 2

3 2. Begripsverklaring/legenda Universele pulsdrukker De schakeltoestand van een universele pulsdrukker is na het bedienen niet duidelijk gedefinieerd. Er ontstaat alleen een omschakeling van een contact van de ene toestand naar de andere. Deze gaat bv. van een gesloten naar een open toestand. Bij het dimmers wordt d.m.v. lang ingedrukt houden gedimd. Ook de enkelvoudige pulsdrukker, omschakelaar, toggelen, heen- weer schakelen zijn soortgelijke begrippen die van slechts twee mogelijke toestanden naar de andere toestand gaan. De Funk-wandzenders FT55, FT4 en FT4F kunnen maximaal 4 universele pulsdrukkers bevatten. Richtingspulsdrukker Het gedefinieerde schakelen naar een gewenste schakeltoestand is de werkingswijze van de richtingspulsdrukker. Omdat er echter twee schakelstanden (AAN of UIT, OMHOOG of OMLAAG) bestaan, worden er voor een richting pulsdrukker twee kanalen gebruikt. Hierdoor heeft u wellicht meer wandzenders nodig. Richtingstasters zijn comfortabeler omdat gericht kan worden geschakeld of gedimd. De radiotasters FT55, FT4 en FT4F kunnen met 2 richtingstasters (dubbele tuimelschakelaar) worden uitgerust. De radiotaster FT55Q kan niet hiervoor worden gebruikt. Voor het inleren van beide richtingcommando s, is het voldoende om de AAN (NAAR BOVEN)-toets te bedienen. Hierbij wordt het tegenovergestelde commando UIT (NAAR BENEDEN) automatisch ingeleerd. Centrale pulsdrukkers De centrale besturing wordt altijd op die plaats gebruikt, waar meer dan één actoren tegelijkertijd in een gedefinieerde toestand moet worden geschakeld. Voor het bereiken van een schakeltoestand zoals bij de richtingstaster, is een apart besturingssignaal nodig. Hier zijn enkele toepassingsvoorbeelden: centraal omlaag van jaloezieën wanneer de zon te sterk is; centraal inschakelen voor bijv. noodverlichting; centrale UIT-functie om energie te sparen wanneer het huis verlaten wordt; Centrale pulsdrukkers met prioriteit (veiligheidsfuncties) hebben voorrang. Ze zijn o.a. voor de besturing van jaloezieën bij wind, regen of vorst nodig. Zolang centrale signalen aanwezig zijn is aansturing met een lokale pulsdrukker niet mogelijk. Scene-pulsdrukker Een bestaande lichtinstelling kan met een lichtscène pulsdrukker opgeslagen en later weer opgeroepen worden. Hierbij worden de schakeltoestanden (AAN/UIT) resp. dimwaardes in de afzonderlijke actoren opgeslagen. Met slechts een korte druk op de toets kan deze lichtscene worden opgevraagd. Hetzelfde geldt ook voor de zonnewering instellingen. Rollo s, zonneschermen of jaloezieën kunnen naar de vooraf opgeslagen posities worden gereden. Belangrijk! Wordt er een scene opgeroepen, dan worden de voorgaande schakeltoestanden niet opgeslagen. Daarom kan een scène niet na het oproepen met dezelfde pulsdrukker uitgeschakeld worden. Schakelfuncties De schakelfunctie AAN komt overeen met de schakelfunctie OMHOOG (bij rolluikbesturing), de schakelfunctie UIT komt hiermee overeen met de schakelfunctie OMLAAG. ES Elektronisch impulsrelais ESV Elektronisch impulsrelais met afvalvertraging ER Elektronisch relais, schakelrelais 3

4 3. Inbedrijfname 1. Opbouw in de verdeler: De volgorde van rangschikking van de apparaten op de din-rail is willekeurig. Het wordt aanbevolen om aan de linkerkant te beginnen met een FAM14 of FTS14KS. Bij een belasting van meer dan 50% van het nominale vermogen van 12W moet op de linkerzijde een ventilatieafstand met een afstandstuk DS14 geplaatst worden. De verbinding van bus en voeding wordt door de meegeleverde geleiderbruggen gekoppeld. De geleiderbruggen mogen pas geplaatst worden als alle elektrische componenten aangesloten zijn! Door het vast draaien van de componenten kunnen deze licht kantelen. Deze kracht wordt aan de geleiderbruggen overgedragen en kan blijvende schade aan de geleiderbruggen veroorzaken. Voor montage en demontage van de geleiderbruggen alleen de geleiderbrug montagegereedschap SMW14 gebruiken en deze loodrecht van of naar de DIN-rail bewegen. Bij een dimmer FUD14 is vanaf 200W dimvermogen een ventilatie afstand met een afstandstuk DS14 nodig tussen de daarnaast gemonteerde apparaten. De bus verbinding van de componenten verdeeld over meerdere DIN-rails wordt via een flexibele busverbinder gekoppeld. De verbinding wordt vanaf het laatste component rechts naar het eerste component links van de volgende DIN-rail gekoppeld. Als alternatief kunnen ook busaankoppelaars FBA14 genomen worden. Zijn er meerde componenten in een andere onderverdeler geplaatst, kan de bus daar verder verbonden worden. Als er op meerdere etages naast RSA/RSB- ook de Hold-leiding aangesloten wordt, dan moet in ieder geval ook een GND-leiding gelegd worden. Voor de verbinding tussen twee verdelers is een afgeschermde signaalkabel nodig, beter is nog een CAT-7 kabel. Op de laatste actor moet een afsluitweerstand geleiderbrug geplaatst worden. Deze wordt meegeleverd met de FAM14 of FTS14KS. Op de klem HOLD van de FAM14 of FTS14KS worden gateway`s FGW14 en FGW14-USB aangesloten, als deze met een PC met RS232-bus verbinding hebben of tot 3 extra ontvangstmodules FEM met een sub-bus verbinden. Ook worden FTS14EM, FTS14KEM en FTS14TG aan de klem Hold aangesloten. De doorverbinding van meerde FEM in een sub-bus worden aangesloten in de vorm van een keten, zoals is voorgeschreven voor RS485 bussystemen. Een sterverbinding met een aparte leiding per FEM is niet toegestaan. In elk van de drie ontvangstmodules FEM moet een jumper in een andere stand geplaatst worden. Voor dat men begint met adresseren moet de bus met al zijn geleiderbruggen, zoals beschreven in hoofdstuk 6, doorgemeten worden. 2. Toewijzing apparaatadressering: Elk apparaat moet eigenlijk voorheen één van de 126 beschikbare apparaatadressen toegewezen krijgen. In principe is het aan te bevelen om een apparaatadres toe te wijzen. Pas daarna kan met de software PCT14 uitgelezen, gewijzigd en beveiligd worden. Zonder apparaatadres kan de schakelklok FSU14 en het multifunctionele sensorrelais FMSR14 niet in de actoren worden ingeleerd! Bei het toewijzen van een adres goed opletten zodat er geen dubbele adressen vergeven worden. Anders kan men het systeem niet via PC-tool software uitlezen. Het veiligste is het adresseren via PC-tool, zie hiervoor punt B). 4

5 A) Handmatige apparaatadressering: De functie-draaischakelaar BA op de FAM14 of FTS14KS op positie 1 draaien, de LED licht rood op. De middelste draaischakelaar van altijd maar 1 actor op LRN plaatsen, de LED knippert rustig. (Let op! Bij de FSR14, FAE14 en F4HK14 wordt ook de onderste draaischakelaar op kanaal 1..2 resp gezet). Na enkele seconden wordt een adres toegewezen; hiervoor brandt de LED op de FAM14 of FTS14KS gedurende 5 seconden groen. Eerst als deze weer naar rood wisselt, kan de volgende actor geadresseerd worden. Bij meerkanalige actoren worden automatisch voor elk kanaal doorlopende adressen toegewezen. B) Toewijzing apparaatadres via PCT14-software: De middelste draaischakelaar altijd maar van 1 actor op LRN plaatsen (Let op! bij de FSR14 wordt ook de onderste draaischakelaar op kanaal 1..2 resp gezet). In de PCT14 software de functie Gerät zur Adressvergabe suchen kiezen. Met de rechter muisknop op de nieuw gevonden, paars gemarkeerde actor klikken en Geräteadresse vergeben kiezen. Tot slot een vrij adres toewijzen. Herhaal deze procedure voor alle actoren. Adresseren van de gateway FGW14, pulsdrukker-gateway FTS14TG en de GSM-module FGSM14: Bij de FGW14, FTS14TG en FGSM14 de draaischakelaar op positie 10 plaatsen. Zodra een adres is toegewezen, dooft de knipperende LED. Adresseren van de astro-klok FSU14: Bij de FSU14 de toets MODE drukken en daarna met SET in de weergave LRN zoeken, na bevestigen met MODE knippert KNL. Zodra een adres is toegewezen, verschijnt weer de normale weergave. Adresseren van de multifunctionele weerstationsactor FMSR14: Bij de FMSR14 de toet MODE drukken en daarna met SET in de weergave LRN zoeken, na bevestigen met MODE knippert FWS. Zodra een adres is toegewezen verschijnt weer de normale weergave. Adresseren van de kwh-meter gegevens verzamelmodule F3Z14D: Bij de F3Z14D de toet MODE drukken en daarna met SET in de weergave LRN zoeken, na bevestigen met MODE knippert Z1. Zodra een adres is toegewezen verschijnt weer de normale weergave. Adresseren van de kwh-meter datagateway FSDG14: - De draaischakelaar van de FSDG14 wordt op ADR geplaatst. Zodra een adres is toegewezen, dooft de knipperende LED. Als de BA draaischakelaar op de FAM14 of FTS14KS op positie 1 staat, lichten de LED`s van alle actoren (behalve display actoren), die reeds een adres hebben toegewezen gekregen, in een afstand van ca. 5 seconden op. Er kan zonder iets te wissen een nieuw adres toegewezen worden, dit kan nodig zijn, als per ongeluk meerde actoren hetzelfde adres hebben gekregen. 3. Bedrijfsinstellingen voor het inleren: FAM14, bovenste draaischakelaar: Stand 8 zonder terugkoppeling, alleen ontvangst (unidirectioneel) Stand 2 met terugkoppeling, bijv. voor gebruik met de GFVS-software (bidirectioneel) Stand 2,3 en 4 Is nodig bij aanwezigheid van een astroklok FSU14 of FMSR14 De onderste draaischakelaar wordt voor het inleren van gecodeerde sensoren benodigd en wordt in bedrijf op AUTO1 gezet. Niet gecodeerde sensoren moeten niet apart in de FAM14 worden ingeleerd. Verdere informatie voor codering en bedrijfsinstelling zie hiervoor bedieningshandleiding FAM14. FGW14 Positie 1 indien FTS12EM is aangesloten Positie 2 zoals 1, echter met ID-filter Positie 3 bij aangesloten actuatoren van serie 12 Positie 4 aankoppeling tussen twee buslijnen van serie 14 Positie 5 aansluiting van een PC met RS Baud Positie 6 zoals 5, echter 56 K Baud 5

6 4. Sensoren in de actoren inleren: Het koppelen van Funk-zenders en actoren wordt via de inleerprocedure LRN (opslaan van codes) in de actor opgeslagen. Hierbij wordt deze in een inleer-modus gezet en slaat hierop tegelijkertijd een adres en een ingestelde functie op. Indien gewenst, kan deze ook weer worden gewist (zie hoofdstuk 5). Interne bus stuurcommando s van de astroklok FSU14 en de sensorrelais FMSR14 laten zich alleen met de positie LRA inleren, als de BA draaischakelaar van de FAM14 of FTS14KS op positie staat. Interne bus stuurcommando s van de astroklok FSU14 en de sensorrelais FMSR14 laten zich alleen met de positie LRA inleren, als de BA draaischakelaar van de FAM14 of FTS14KS op positie staat. Elke actor kan maximaal 120 ID s opslaan. O.a. universele pulsdrukker, richtingspulsdrukkers, centrale functie, scenefunctie, pc-sturing enz. behoren tot de instelbare functies. FSR Selecteer het gewenste kanaal (1 tot 4 of 1..4) met de onderste draaischakelaar. 2. Selecteer de gewenste inleer-functie met de bovenste Draaischakelaars (zie hoofdstuk 4). 3. Zet de middelste draaischakelaar op LRN. De LED knippert rustig. 4. Bedien daarna de in te leren pulsdrukker. De LED dooft. Mochten er nog meer sensors worden ingeleerd, draai dan de middelste draaischakelaar kortdurend van de positie LRN weg en begin weer bij de Pos 1. Zet na het inleren de onderste en de middelste draaischakelaar op Auto en zet de bovenste draaischakelaar op de gewenste afvalvertragingstijd (standaard = 0). FUD14 1. Zet de bovenste draaischakelaar op de gewenste inleer-functie (zie hoofdstuk 4). 2. Zet de middelste draaischakelaar op LRN. De LED knippert rustig. 3. Bedien daarna de in te leren sensor (pulsdrukker). Moeten er nog meer sensors worden ingeleerd, draai dan de middelste draaischakelaar kortdurend van de positie LRN weg en begin weer bij pos 1. Stel na het inleren de lastsoort met de bovenste draaischakelaar in (standaard = AUTO). Stel met de middelste draaischakelaar de minimale dimstand in. Stel met de onderste draaischakelaar de dimsnelheid in. FSB14 Als eerste de juiste draairichting van de motoren controleren! Draai de onderste draaischakelaar van de FSB14 op een pijlsymbool en controleer of de looprichting van de aangesloten motoren overeenkomt. Sluit eventueel de motor andersom aan. Pas dan kan men gaan inleren. 1. Zet de bovenste draaischakelaar op de gewenste inleerfunctie (zie hoofdstuk 4). 2. Zet de middelste draaischakelaar op LRN. De LED knippert rustig. 3. Bedien daarna de in te leren sensor (pulsdrukker). De LED dooft. Mochten er nog meer sensors worden ingeleerd, draai dan de middelste draaischakelaar kortdurend van positie LRN weg en begin weer bij pos 1. Stel na het inleren de afvalvertraging RV en de keertijd WA (eventueel 0) en AUTO (1 of 2 voor vasthoudmodus, 3 voor toets-vasthoudmodus of 4 voor manueel bedienen) in. FMS14 1. Zet de bovenste draaischakelaar op de gewenste inleer-functie (zie hoofdstuk 4). 2. Zet de middelste draaischakelaar op LRN. De LED knippert rustig. 3. Bedien de in te leren sensor (pulsdrukker). De LED dooft. Mochten er nog meer sensoren worden ingeleerd, draai dan de middelste draaischakelaar kortdurend van positie LRN weg en begin weer bij pos 1. Zet de middelste draaischakelaar na het inleren op AUTO. 6

7 FHK14 / F4HK14 / FAE14 1. Met de onderste draaischakelaar van de FAE14 of F4HK14 het gewenste kanaal kiezen (1 tot 2 of 1 tot 4). 2. De bovenste draaischakelaar op de gewenste inleer functie plaatsen (zie hoofdstuk 4). 3. De middelste draaischakelaar op LRN plaatsen. De LED knippert rustig. 4. De in te leren sensor (ruimteregelaar, pulsdrukker) bedienen. De LED dooft. De in te leren sensor (ruimteregelaar, pulsdrukker) bedienen. De LED dooft. Moeten verdere sensoren ingeleerd worden, dan de middelste draaischakelaar kort van LRN weg draaien en weer bij punt 1 beginnen. Na het inleren met de bovenste draaischakelaar de Hysterese instellen (standaard is 0,5 of 1K). De middelste draaischakelaar op de gewenste AUTO- of PWM-functie plaatsen. De onderste draaischakelaar op verwarmen (H), koelen (K), NC of op NO plaatsen. FSU14 principe: De astroklok FSU14 moet een apparaatadres toegewezen hebben gekregen. Eerst worden kanalen en bijbehorende schakelfunctie in de gewenste actoren ingeleerd. Op positie LRA wordt ingeleerd. Zijn beide schakelcommando s (UIT/AAN) nodig, dan moeten deze ook beide worden ingeleerd. Alle actoren die op hetzelfde kanaal werden geleerd, vormen een groep. In de schakelklok worden de programma s gemaakt waarin de schakeltijd, de functie (AAN of UIT) en het betreffende kanaal (1-8) worden opgeslagen. MODE betekent: Bevestigen Verder naar de volgende parameter SET wijzigt de weergegeven waarde. Programmering volgens de bedieningshandleiding. 7

8 Overzicht functie-draaischakelaar van de inleerlijst Onderstaande overzicht is telkens de standaardinstelling van de fabriek: FUD14 FSB14 FMS14 FAM14 FSR14-2x FSR14-4x FTN14 FTS14KS FHK14 F4HK14 FAE14 8

9 4. Inleer-lijst Inleer-instellingen van de bovenste keuzeschakelaar bij de meest gebruikelijke apparaten, bouwreeks 14 Einlernfunktion Universele pulsdrukker / Toggle / omschakelen (aan/uit) Richtingspulsdrukker FAE14 FHK14 FMS14 FSB14 FSR14 FTN14 FUD14 3 kanaal kanaal 1 8 kanaal 2 5 kanaal kanaal 1 10 kanaal 2 20 kanaal 1 40 kanaal 2 10 kanaal 1 30 kanaal 2 5 impulsrelais 10 schakelrelais 3 EC 2 0 LC 2 Aan / centraal aan LC 1 Uit / centraal uit EC 1 Sequentiële lichtscene pulsdrukker LC 3 Directe 4e lichtscene pulsdrukker 180 kanaal kanaal 2 30 LC 4 Afzonderlijke scenes LC 5 Trappenhuisautomaat pulsdrukker 3 LC 6 GFVS visualisatie software 4,5 FTK raam/deur contact / FHF raamgreep FAH lichtsensor FSU of pulsdrukker als lichtwekker FBH als bewegingsmelder met lichtsensor Centrale sturing zonder prioriteit 4,5 Centrale sturing met prioriteit, eerste signaal start, tweede signaal stopt prioriteit Centrale sturing met prioriteit zolang het signaal actief is FTR temperatuurregelaar 4,5 9 kanaal 1 10 kanaal kanaal kanaal UIT 4 AAN 20 kanaal 1 40 kanaal beide kanalen LC2 als NO LC3 als NC PCT LC2 als NO LC3 als NC LC5 als schakelaar LC6 als dimmer AUTO 4, AUTO 60 beide kanalen 90 beide kanalen 120 beide kanalen 45 AAN 90 UIT 15 AAN 20 UIT 9

10 5. Verschillende wisprocedures Geheugeninhoud (ingeleerde sensoren) leeg maken: a) Alle ingeleerde sensors wissen: Bij de levering vanaf de fabriek is het geheugen leeg. Mocht u niet er zeker van zijn of er al iets werd ingeleerd, dan moet u de geheugeninhoud volledig leegmaken. Zet de middelste draaischakelaar op CLR (bij FSR14-actor op positie ALL). De LED knippert zeer onrustig. Draai nu de bovenste draaischakelaar binnen 10 seconden drie keer naar de rechter aanslag (met de wijzers van de klok mee) en weer ervan weg draaien. De LED stopt met knipperen en dooft na twee seconden. Alle ingeleerde sensoren worden gewist. b) Afzonderlijk ingeleerde sensoren wissen: Zet zoals bij het inleren, alleen de middelste draaischakelaar op CLR i.p.v. LRN en bedien de sensor. Wees er bij meerkanalige actoren zeker van dat de onderste draaischakelaar op hetzelfde kanaal staat waar de sensor voorheen werd ingeleerd. De snel knipperende LED dooft. Apparaatconfiguratie op de fabrieksinstellingen terugzetten: Met apparaatconfiguratie worden de comfortinstellingen bedoeld die met de software PCT14 kunnen worden ingesteld. Zet de middelste draaischakelaar op CLR of ALL. De LED knippert zeer onrustig. Draai de bovenste draaischakelaar nu binnen 10 sec, drie keer naar de linker aanslag (tegen de wijzers van de klok in) en weer ervan weg draaien. De LED stopt met knipperen en dooft na 5 seconden. De fabrieksinstellingen werden weer hersteld. Ingeleerde sensoren worden hierbij niet gewist. Apparaatconfiguratie op de fabrieksinstellingen terugzetten en apparaatadres wissen: Zet de middelste draaischakelaar op CLR of ALL stellen. De LED knippert zeer onrustig. Draai de bovenste draaischakelaar nu binnen 10 seconden zes keer naar de linker aanslag (tegen de wijzers van de klok in) en weer ervan weg draaien. De LED stopt te knipperen en dooft na 5 sec. De configuratie wordt op de fabrieksinstelling teruggezet en het apparaatadres wordt gewist. Ingeleerde sensoren worden hierbij niet gewist. Adressering wissen: FMSR14, FSU14 en F3Z14D MODE drukken en met SET in de weergave GA zoeken. Nu kan met SET tussen de apparaatadressering en 000 gewisseld worden. Wordt 000 met MODE bevestigd, wordt de apparaatadressering gewist. Daarna gaat het display van de actor weer in zijn normale weergave. Alle ingevoerde ID`s (filter, terugkoppeling) wissen: FGW14, FT14TG en FGSM14 De draaischakelaar binnen de 10 seconden 8 maal tegen de rechter aanslag draaien (draaien met de klok mee) en er weer van weg draaien. De Led licht op voor 10 seconden en dooft daarna. Alle ID s (filter of terugkoppelingen) werden gewist. Apparaatadressering en ID s wissen: FGW14, FSDG14, FTS14TG en FGSM14 De draaischakelaar binnen de 10 seconden 9 maal tegen de rechter aanslag draaien (draaien met de klok mee) en weer van weg draaien. De LED licht op voor 10 seconden en dooft daarna. In de FGW14 werden direct ook alle ID`s (filter) gewist. In de FTS14TG en FGSM14 werden ook alle ID`s (terugkoppelingen) gewist. 10

11 6. Foutherkenning: Via de FGW14 worden geen signalen over de bus verstuurd: Controleer, of de Hold klem met de FAM14 verbonden is. Controleer de voedingsspanning 12V DC, of de geleiderbruggen Draaischakelaar positie 1 kiezen, om de filterfunctie uit te schakelen De FAM14 knippert niet als een draadloos EnOcean signaal wordt verzonden: Controleer de voedingsspanning 12V DC, of de geleiderbruggen Controleer, of er een antenne is aangesloten Controleer, of de bovenste draaischakelaar BA op een positie tussen 2 en 8 staat Een actor laat zich niet inleren, de knipperende LED dooft niet: Er mag geen venbinding met PCT14 aanwezig zijn. De LED op de FAM14 mag niet continue groen oplichten. Invoeren van de signalen als eerste over de FAM14, FGW14 of FTS14EM Controleer, of bij het inleren niet per ongeluk de draaischakelaar op LRA gezet werd in plaats van LRN Eventueel heeft een geleiderbrug een slecht contact, deze moet dan uitgewisseld worden De actoren reageren niet op signalen van de FSU14 of FMSR14 De BA draaischakelaar van de FAM14 staat niet op 2,3 of 4 Er werden nog geen adresseringen vergeven aan de actoren Tijdens de communicatie met de PCT14 software treed er een fout op: Verbinding met de FAM14 of FTS14KS los koppelen en de verbinding weer opnieuw herstellen De aangesloten PCT14 software rapporteert iedere keer weer een uitzondering: Een apparaatadressering werd dubbel vergeven; deze wissen en weer opnieuw proberen Alle geleiderbruggen van de actoren met behulp van de geleiderbrug tool SMW14 verwijderen. Verbinding met PCT14 herstellen en het bussysteem iedere keer om 1 actor uitbreiden, bij gelijktijdig adresseren met behulp de PCT14-software, zo wordt een eventueel dubbele adressering gecorrigeerd. Er is misschien een contactprobleem van de geleiderbruggen aanwezig: Controleer de bus door een meting als volgt: Meten van de geleiderbruggen 1) Ohm RSA RSB Afsluitweerstand op de FAM14 verwijderen, en bij Spanningsloze installatie met een Ohmmeter op de bovenste twee pinnen meten. Er moet ca. een weerstand van ca Ohm gemeten worden. Op de laatste actor in de rij moet de afsluitweerstand geplaatst worden. +12V Gnd FAM14 actor BR14 actor BR14 2) Afsluitweerstand op de FAM14 plaatsen. 12VDC +12V Gnd FAM14 actor BR14 actor BR14 Op de laatse actor in de rij de Afsluitweerstand verwijderen en bij ingeschakelde installatie met een Voltmeter (DC) op de onderste twee pinnen meten. Er moet ca. een spanning gemeten worden van Volt DC. 11

12 7. Extra informatie ingangsmodule FTS14 Functie draaischakelaar Weergave van de standaardinstelling vanaf fabriek. De ingangsmodule FTS14EM en FTS14KEM, de bus-master met voeding FTS14KS of FAM14 en alle andere standaard modulaire actoren wordt de RS485-bus eenvoudig via geleiderbruggen met elkaar gekoppeld. Voor de verbinding van meerdere onderverdelers via RS485-bus kan men gewoon een standaard 4-aderige telefoonkabel gebruiken. De RS485-bus mag tot wel 100 meter lang zijn. Het moet op beide zijdes van de bus een 120 Ohm eindweerstand geplaatst worden. Deze wordt meegeleverd met de FTKS14 of FAM14. Met de ingangsmodule FTS14EM worden bedrade stuursignalen omgezet naar RS485-bus stuursignalen. Deze ingangsmodules sturen dezelfde signalen als een draadloze Funk wandzender in de bus en kunnen daarom direct in de 14-serie actoren ingeleerd worden. Met de contact-inputmodule FTS14KEM worden tot 5 datasignalen van venster/deurcontacten FTK en tot 5 datasignalen van een beweging & lichtsensor gegenereerd. Wordt de installatie zonder Funkontvangstmodule in gebruik genomen, zo heeft men alleen als voeding een FTS14KS nodig. De voeding ontkoppeld de elektronica van alle aangesloten actoren van het 230 V net. Door de galvanisch gescheiden universele stuuringangen van 8 t/m 230V UC kunnen de bedrade pulsdrukkers zowel 230V AC schakelen als ook een lagere spanning (bij voorkeur 24V DC). Hiervoor is wel een extra schakelende voeding SNT12/24V nodig. Alle ingangsklemmen (E1..E10) zijn aan de onderste klemmenblok oplopend genummerd. De klem voor de gezamenlijke nul of referentiepotentiaal (-E) bevind zich op de bovenste klemmenblok. Met behulp van twee draaischakelaars kunnen de FTS14EM resp. FTS14KEM zo geconfigureerd worden dat tot 50 van deze componenten (dus tot 500 contacten voor schakelaars, pulsdrukkers etc.) op een buslijn aangesloten kunnen worden. Het telegram van elk contact wordt via de busleiding gelijktijdig aangeboden op alle aangesloten actoren. Op deze manier kan een snelle en draadarme centrale besturing of groepenbediening gerealiseerd worden. De verschillende pulsdrukkers worden eenvoudig in de gewenste actoren ingeleerd. Aanbeveling voor bekabeling van de stuuringangen: Een bekabeling met bijv. J-Y(ST)Y 10 x 2 x 0,8 mm² is uit kostenoverwegingen en het eenvoudige aanleggen aan te bevelen. Een kabel met kleinere aders zoals 0,6 mm² is niet aan te bevelen omdat deze aders niet voldoende door de aderklemmen geklemd worden. De onderste draaischakelaar bepaald tot welke groep een FTS14EM of FTS14KEM hoort. Er zijn 5 groepen (1, 101, 201, 301 en 401) met ieders 100 ID`s. Met de bovenste draaischakelaar (0-90) wordt de Decimale-ID binnen een groep ingesteld. Elke groep kan uit max. 10 FTS14EM of FTS14KEM bestaan. Het ID-bereik wordt met de combinatie van de onderste en bovenste draaischakelaar bepaald en moet op elke FTS14EM of FTS14KEM verschillend worden ingesteld. Elke FTS14EM kan met de onderste draaischakelaar op UT (=universele ingang) of op RT (=richtingsingang) ingesteld worden. De LED onder de bovenste draaischakelaar licht kort op als een aangesloten pulsdrukker bediend wordt. Alle HOLD klemmen van de FTS14TG, FTS14EM, FTS14KEM, FAM14 en de FTS14KS moeten met elkaar verbonden zijn. Alleen zo kan het RS485-bussignaal geregeld worden en botsingen van signalen voorkomen worden. Elke tiende inputmodule moet met zijn ENABLE klem aan de HOLD klem verbonden worden. Als er over meerdere verdiepingen langs RSA/RSB bekabeling ook nog de HOLD bekabeling nodig is, moet ook altijd de GND bekabeling gelegd worden! Een afgeschermde kabel, beter nog een CAT7 kabel, is absoluut noodzakelijk! 12

13 Wordt de bovenste draaischakelaar op UT gezet, dan worden 10 stuursignalen gegenereerd die quacode dezelfde opgebouwd hebben als de signalen van een dubbele pulsdrukker: Wip links boven Signaalcode: 30 Ingang: E3; E7 Scene: 1 Wip rechts boven Signaalcode: 70 Ingang: E1; E5; E9 Scene: 2 Wip links beneden Signaalcode: 10 Ingang: E4; E8 Scene: 3 Wip rechts beneden Signaalcode: 50 Ingang: E2; E6; E10 Scene: 4 Wordt de bovenste draaischakelaar op RT gezet, dan worden 5 stuursignalen in paren gegenereerd: E1 / E2 zenden 70 / 50 rechter helft boven / beneden E3 / E4 zenden 30 / 10 linker helft boven / beneden E5 / E6 zenden 70 / 50 rechter helft boven / beneden E7 / E8 zenden 30 / 10 linker helft boven / beneden E9 / E10 zenden 70 / 50 rechter helft boven / beneden Om de klemmennummering van een FTS14EM eenvoudiger te vertalen naar de HEX-code voor de PCT14, worden de ID`s in 'decimale' getallen gegenereerd. Zo komen de ID-nummers overeen met de klemmennummers. Er moet enkel 1000 bij opgeteld te worden. De basis HEX-code van elke ID is 00001xxx; xxx is afhankelijk van beide draaischakelaar standen (onderste groep, bovenste decimalen) Bij een enkelvoudige pulsdrukker UT heeft iedere ingang een eigen ID: Groep Decimaal Ingang gegenereerde ID-nummer UT = 1 0 E1-E10 komt overeen met E1-E10 komt overeen met E1-E10 komt overeen met E1-E10 komt overeen met etc. UT = E1-E10 komt overeen met E1-E10 komt overeen met E1-E10 komt overeen met E1-E10 komt overeen met etc. 13

14 Bij dubbele pulsdrukkers RT worden de ID`s in paren met even getallen samengesteld. Ongelijke getallen vervallen. Beide signalen van een dubbele pulsdrukker leren zich compleet in. Groep Decimaal Ingang gegenereerde ID-nummer RT = 1 0 E1/E2 komt overeen met E3/E4 komt overeen met etc. 10 E1/E2 komt overeen met E3/E4 komt overeen met etc. 20 E1/E2 komt overeen met E3/E4 komt overeen met etc. RT = E1/E2 komt overeen met E3/E4 komt overeen met etc. 10 E1/E2 komt overeen met E3/E4 komt overeen met E1/E2 komt overeen met E3/E4 komt overeen met etc. Indien op een FTS14EM zowel enkelvoudige als ook dubbele pulsdrukkers aangesloten worden dan moet de stand/groep UT geselecteerd worden. Een dubbele pulsdrukker krijgt in zo n geval twee ID s toegewezen die apart ingeleerd moeten worden (bijv. aan en uit, omhoog en omlaag). Tevens moet er nog een aanpassing gedaan worden met behulp van PCT14, zodat beide ingeleerde ID s als 'Richtungstaster oben' ingesteld zijn. Bij deze aanpassing moeten bij actoren met meer kanalen de gewenste kanalen opnieuw geselecteerd worden. Een ID kan in een actor met meer kanalen (bijv. FSB, FSR) alleen maar voor één kanaal gebruikt worden. 14

15 8. Extra informatie van pulsdrukker-gateway FTS14TG, bus-pulsdrukkerkoppelaar zoals ook bus-pulsdrukkers Functie-draaischakelaar Weergave is de standaard fabrieksinstelling. Werking: Pulsdrukker-gateway FTS14TG Bus-pulsdrukkerkoppelaar FTS61BTK Bus-pulsdrukker B4T65/B4FT65 Met de pulsdrukker-gateway FTS14TG worden stuursignalen van een 2 aderige buskabel aangesloten bus-pulsdrukkerkoppelaar FTS61BTK en bus-pulsdrukkers B4T65/B4FT65 in de RS485-bus verstuurd. De gateway genereert dezelfde datastructuur zoals die van een draadloze pulsdrukker. De signalen kunnen daarom direct in de serie 14 actoren ingeleerd worden. Tot wel 30 stuk FTS61BTK en B4T65/B4TF65 kunnen aan een pulsdrukker-gateway FTS14TG aangesloten worden. Tot maximaal 3 pulsdrukker-gateways FTS14TG met maximaal 90 busapparaten zijn mogelijk. Een reeds bestaande busstructuur kan daarom worden gebruikt om in elke streng tot 120 stuursignalen te genereren. Terugmeldingen kunnen alleen via dezelfde bus aan alleen de bus-pulsdrukkers B4T65/B4FT65 weer gegeven worden. Over slechts 2 draden loopt de gegevensoverdracht en de voeding tussen busmodule en gateway. Met een maximale kabellengte van 2 meter kunnen op de FTS61BTK tot 4 conventionele pulsdrukkers op de klemmen T1-T4 aangesloten worden. Als richtingspulsdrukkers kunnen de paren T1/T3 en T2/T4 gedefinieerd worden. De tegenpool is altijd T0. Bus-pulsdrukker B4T65/B4FT65 zijn altijd 4 voudige inzetbare pulsdrukkers. De toegestane totale kabellengte van 2-draads bus is 150 m. Door een RLC element op de verste FTS61BTK of B4T65/B4FT65 te plaatsen kan de kabellengte tot 250 meter worden uitgebreid. Aansluitingen: De bus wordt verbonden aan de klemmen BP en BN. Let op de polariteit! Gebruik geen externe stuurspanning. Alle HOLD klemmen van de apparaten FTS14TG, FTS14EM, FAM14 en FTS14KS moeten met elkaar verbonden worden. Alleen zo is het mogelijk de bus te regelen en botsingen te verkomen. Alleen eerste pulsdrukker-gateway FTS14TG vereist een extra aansluiting op de HOLD-klem. Er is een 230 V voedingsspanning nodig voor het genereren van 29 V DC op de klemmen L en N vereist. Deze is galvanisch gescheiden van de RS485 bus. Apparaat adres toewijzen: Via de draaischakelaar op de FTS14TG worden na elkaar de apparaatadressen van de bus-apparaten toegewezen. Altijd maar één apparaat mag in de fabrieksstand met adres 0 geadresseerd zijn. Een voorbedrading is daarom niet geschikt. Alleen wanneer een nieuw toegevoegde apparaat is geadresseerd, kan een ander apparaat toegevoegd worden in de bedrading en geadresseerd worden. De eerste FTS61BTK of bijv. B4T65/B4FT65 aan de busklemmen BP en BN aansluiten. De LED de busapparaat licht rood op. De draaischakelaar kort op Pos. 1 en daarna weer op Pos 2 zetten. De LED in de FTS61BTK of bijv. B4T65/B4FT65 licht groen op. Eerst dan mag men de tweede busapparaat aansluiten. Daarna het proces herhalen. Werd bij een pulsdrukker-gateway een adressering gegenereerd licht de onderste LED voor een paar seconden groen op. Er wordt altijd automatisch de laagst beschikbare adres toegewezen. Bij gebruik van meerdere bus-koppelaar moeten alle reeds geadresseerde in dezelfde bus blijven. Anders wordt het adres meer dan één keer toegekend. Adressen kunnen niet gericht worden toegewezen. Het wordt sterk aanbevolen om de reeds geadresseerde bus-apparaten voor de documentatie te noteren. 15

16 Uitwisseling en re-adressering: Wordt een FTS61BTK vervangen en de draaischakelaar van de FTS14TG op Pos. 1 gezet, dan krijgt de nieuwe FTS61BTK automatisch dezelfde vrij geworden adressering en de installatie loopt zoals van te voren zonder iets verder in te leren. Apparaatadressering wissen: Slechts één FTS61BTK of B4T65/B4FT65 aansluiten op de busklemmen BP en BN. De LED in het busapparaat licht groen op. De draaischakelaar van de FTS14TG op Pos. 9 zetten. De LED in de FTS61BTK of B4T65/B4FT65 licht rood op. Werd een adres van de pulsdrukker-gateway FTS14TG gewist, licht deze LED voor enige seconden op. In bedrijf: In bedrijf legt de draaischakelaar BA het ID-bereik en de ID-structuur vast. Iedere pulsdrukker-gateway moet op een andere functie gezet worden, zodat men geen ID-duplicaten heeft. Pos. 2,3 en 4: Iedere pulsdrukker van de FTS61BTK of B4T65/B4FT65 heeft dezelfde ID en stuurt 4 verschillende stuursignalen (Als richtingspulsdrukker te gebruiken). Pulsdrukker T1 zend 0x30, pulsdrukker T2 zend 0x70, pulsdrukker T3 zend 0x10 en pulsdrukker T4 zend 0x50. Pos. 5,6 en 7: Iedere pulsdrukker van de FTS61BTK of B4T65/B4FT65 zend een eigen ID. (Als universele pulsdrukker te gebruiken, voorgeschreven instelling voor een relaisfunctie). Info voor PCT14: Als de FTS14TG moet worden geconfigureerd met PCT14 dan moet van te voren van de FAM14 of de FTS14TK een apparaatadres toegewezen worden. Pas daarna kan een apparaatlijst aangemaakt worden en ID s van actoren met bevestigingssignalen ingevoerd worden. De PCT14 software kan niet de geadresseerde bus-pulsdrukkers of bus-pulsdrukkerkoppelaars uitlezen. Testen van de installatie: Om de installatie en de dataoverdracht in de 2-draads-bus te testen wordt de draaischakelaar van de FTS14TG op Pos. 8 gezet. In deze bedrijfsfunctie worden geen pulsdrukkersignalen op de Eltako- RS485-bus verstuurd. Alle pulsdrukkers op de FTS61BTK of B4T65/B4FT65 worden meermaals bediend, bij elke druk op de knop van de pulsdrukker licht de onderste groene Led kort op. De automatische rest is niet actief. Bij een fout in de 2-draads-bus knippert de onderste rode LED continue. LED-weergave in bedrijf van de FTS14TG: De bovenste rode LED licht kort op, als een bevestigingssignaal van een actor op de 2-draads-bus wordt verzonden. De onderste rode LED licht kort op, als een pulsdrukker-signaal op de Eltako-RS485- bus wordt verzonden. De onderste groene LED licht continue op, zolang de draaischakelaar op Pos. 10 staat, of als er een verbinding is met PCT14. Bevestigingssignalen: Bij de bus-pulsdrukkers B4T65/B4FT65 worden door 4 verschillende LED s de bevestigingssignalen van actoren weer gegeven, als de ID s van de actoren met PCT14 in de ID-tabel van de FTS14TG zijn ingevoerd. Foutmeldingen bij FTS14TG: De onderste rode LED knippert continue, wanneer er geen FTS61BTK of B4T65/B4FT65 aangesloten is of als er geen apparaatadressen toegewezen zijn. De onderste LED knippert gedurende 2 seconden wanneer een fout in de dataoverdracht van de 2-draads-bus aanwezig is. In de bedrijfsfunctie Pos. 2 tot 7 wordt bij een fout na 2 seconden automatisch een reset uitgevoerd, de aangesloten FTS61BTK of B4T65/B4FT65 worden opnieuw geïnitialiseerd en de bediening gaat gewoon door. 16

17 Signaaloverzicht: (blauw gemarkeerde velden zijn geldig voor draaischakelaar positie 2, 3 en 4 bij de FTS14TG) Groep 1 Groep 2 Groep 3 Apparaat NO. Apparaat NO. Apparaat NO T1 = Links boven 1601 T1 = Links boven 1701 T1 = Links boven 1502 T2 = Rechts boven 1602 T2 = Rechts boven 1702 T2 = Rechts boven T3 = Links onder 1603 T3 = Links onder 1703 T3 = Links onder T4 = Rechts onder 1604 T4 = Rechts onder 1704 T4 = Rechts onder 1505 T1 = Links boven 1605 T1 = Links boven 1705 T1 = Links boven 1506 T2 = Rechts boven 1606 T2 = Rechts boven 1706 T2 = Rechts boven T3 = Links onder 1607 T3 = Links onder 1707 T3 = Links onder T4 = Rechts onder 1608 T4 = Rechts onder 1708 T4 = Rechts onder 1509 T1 = Links boven 1609 T1 = Links boven 1709 T1 = Links boven 150A T2 = Rechts boven 160A T2 = Rechts boven 170A T2 = Rechts boven B T3 = Links onder 160B T3 = Links onder 170B T3 = Links onder 3 150C T4 = Rechts onder 160C T4 = Rechts onder 170C T4 = Rechts onder 150D T1 = Links boven 160D T1 = Links boven 170D T1 = Links boven 150E T2 = Rechts boven 160E T2 = Rechts boven 170E T2 = Rechts boven F T3 = Links onder 160F T3 = Links onder 170F T3 = Links onder T4 = Rechts onder 1610 T4 = Rechts onder 1710 T4 = Rechts onder 1511 T1 = Links boven 1611 T1 = Links boven 1711 T1 = Links boven 1512 T2 = Rechts boven 1612 T2 = Rechts boven 1712 T2 = Rechts boven T3 = Links onder 1613 T3 = Links onder 1713 T3 = Links onder T4 = Rechts onder 1614 T4 = Rechts onder 1714 T4 = Rechts onder 1515 T1 = Links boven 1615 T1 = Links boven 1715 T1 = Links boven 1516 T2 = Rechts boven 1616 T2 = Rechts boven 1716 T2 = Rechts boven T3 = Links onder 1617 T3 = Links onder 1717 T3 = Links onder T4 = Rechts onder 1618 T4 = Rechts onder 1718 T4 = Rechts onder 1519 T1 = Links boven 1619 T1 = Links boven 1719 T1 = Links boven 151A T2 = Rechts boven 161A T2 = Rechts boven 171A T2 = Rechts boven B T3 = Links onder 161B T3 = Links onder 171B T3 = Links onder 7 151C T4 = Rechts onder 161C T4 = Rechts onder 171C T4 = Rechts onder 151D T1 = Links boven 161D T1 = Links boven 171D T1 = Links boven 151E T2 = Rechts boven 161E T2 = Rechts boven 171E T2 = Rechts boven F T3 = Links onder 161F T3 = Links onder 171F T3 = Links onder T4 = Rechts onder 1620 T4 = Rechts onder 1720 T4 = Rechts onder 1521 T1 = Links boven 1621 T1 = Links boven 1721 T1 = Links boven 1522 T2 = Rechts boven 1622 T2 = Rechts boven 1722 T2 = Rechts boven T3 = Links onder 1623 T3 = Links onder 1723 T3 = Links onder T4 = Rechts onder 1624 T4 = Rechts onder 1724 T4 = Rechts onder 1525 T1 = Links boven 1625 T1 = Links boven 1725 T1 = Links boven 1526 T2 = Rechts boven 1626 T2 = Rechts boven 1726 T2 = Rechts boven T3 = Links onder 1627 T3 = Links onder 1727 T3 = Links onder T4 = Rechts onder 1628 T4 = Rechts onder 1728 T4 = Rechts onder 17

18 Groep 1 Groep 2 Groep 3 Apparaat NO. Apparaat NO. Apparaat NO T1 = Links boven 1629 T1 = Links boven 1729 T1 = Links boven 152A T2 = Rechts boven 162A T2 = Rechts boven 172A T2 = Rechts boven B T3 = Links onder 162B T3 = Links onder 172B T3 = Links onder C T4 = Rechts onder 162C T4 = Rechts onder 172C T4 = Rechts onder 152D T1 = Links boven 162D T1 = Links boven 172D T1 = Links boven 152E T2 = Rechts boven 162E T2 = Rechts boven 172E T2 = Rechts boven F T3 = Links onder 162F T3 = Links onder 172F T3 = Links onder T4 = Rechts onder 1630 T4 = Rechts onder 1730 T4 = Rechts onder 1531 T1 = Links boven 1631 T1 = Links boven 1731 T1 = Links boven 1532 T2 = Rechts boven 1632 T2 = Rechts boven 1732 T2 = Rechts boven T3 = Links onder 1633 T3 = Links onder 1733 T3 = Links onder T4 = Rechts onder 1634 T4 = Rechts onder 1734 T4 = Rechts onder 1535 T1 = Links boven 1635 T1 = Links boven 1735 T1 = Links boven 1536 T2 = Rechts boven 1636 T2 = Rechts boven 1736 T2 = Rechts boven T3 = Links onder 1637 T3 = Links onder 1737 T3 = Links onder T4 = Rechts onder 1638 T4 = Rechts onder 1738 T4 = Rechts onder 1539 T1 = Links boven 1639 T1 = Links boven 1739 T1 = Links boven 153A T2 = Rechts boven 163A T2 = Rechts boven 173A T2 = Rechts boven B T3 = Links onder 163B T3 = Links onder 173B T3 = Links onder C T4 = Rechts onder 163C T4 = Rechts onder 173C T4 = Rechts onder 153D T1 = Links boven 163D T1 = Links boven 173D T1 = Links boven 153E T2 = Rechts boven 163E T2 = Rechts boven 173E T2 = Rechts boven F T3 = Links onder 163F T3 = Links onder 173F T3 = Links onder T4 = Rechts onder 1640 T4 = Rechts onder 1740 T4 = Rechts onder 1541 T1 = Links boven 1641 T1 = Links boven 1741 T1 = Links boven 1542 T2 = Rechts boven 1642 T2 = Rechts boven 1742 T2 = Rechts boven T3 = Links onder 1643 T3 = Links onder 1743 T3 = Links onder T4 = Rechts onder 1644 T4 = Rechts onder 1744 T4 = Rechts onder 1545 T1 = Links boven 1645 T1 = Links boven 1745 T1 = Links boven 1546 T2 = Rechts boven 1646 T2 = Rechts boven 1746 T2 = Rechts boven T3 = Links onder 1647 T3 = Links onder 1747 T3 = Links onder T4 = Rechts onder 1648 T4 = Rechts onder 1748 T4 = Rechts onder 1549 T1 = Links boven 1649 T1 = Links boven 1749 T1 = Links boven 154A T2 = Rechts boven 164A T2 = Rechts boven 174A T2 = Rechts boven B T3 = Links onder 164B T3 = Links onder 174B T3 = Links onder C T4 = Rechts onder 164C T4 = Rechts onder 174C T4 = Rechts onder 154D T1 = Links boven 164D T1 = Links boven 174D T1 = Links boven 154E T2 = Rechts boven 164E T2 = Rechts boven 174E T2 = Rechts boven F T3 = Links onder 164F T3 = Links onder 174F T3 = Links onder T4 = Rechts onder 1650 T4 = Rechts onder 1750 T4 = Rechts onder 1551 T1 = Links boven 1651 T1 = Links boven 1751 T1 = Links boven 1552 T2 = Rechts boven 1652 T2 = Rechts boven 1752 T2 = Rechts boven T3 = Links onder 1653 T3 = Links onder 1753 T3 = Links onder T4 = Rechts onder 1654 T4 = Rechts onder 1754 T4 = Rechts onder 18

19 Groep 1 Groep 2 Groep 3 Apparaat NO. Apparaat NO. Apparaat NO T1 = Links boven 1655 T1 = Links boven 1755 T1 = Links boven 1556 T2 = Rechts boven 1656 T2 = Rechts boven 1756 T2 = Rechts boven T3 = Links onder 1657 T3 = Links onder 1757 T3 = Links onder T4 = Rechts onder 1658 T4 = Rechts onder 1758 T4 = Rechts onder 1559 T1 = Links boven 1659 T1 = Links boven 1759 T1 = Links boven 155A T2 = Rechts boven 165A T2 = Rechts boven 175A T2 = Rechts boven B T3 = Links onder 165B T3 = Links onder 175B T3 = Links onder C T4 = Rechts onder 165C T4 = Rechts onder 175C T4 = Rechts onder 155D T1 = Links boven 165D T1 = Links boven 175D T1 = Links boven 155E T2 = Rechts boven 165E T2 = Rechts boven 175E T2 = Rechts boven F T3 = Links onder 165F T3 = Links onder 175F T3 = Links onder T4 = Rechts onder 1660 T4 = Rechts onder 1760 T4 = Rechts onder 1561 T1 = Links boven 1661 T1 = Links boven 1761 T1 = Links boven 1562 T2 = Rechts boven 1662 T2 = Rechts boven 1762 T2 = Rechts boven T3 = Links onder 1663 T3 = Links onder 1763 T3 = Links onder T4 = Rechts onder 1664 T4 = Rechts onder 1764 T4 = Rechts onder 1565 T1 = Links boven 1665 T1 = Links boven 1765 T1 = Links boven 1566 T2 = Rechts boven 1666 T2 = Rechts boven 1766 T2 = Rechts boven T3 = Links onder 1667 T3 = Links onder 1767 T3 = Links onder T4 = Rechts onder 1668 T4 = Rechts onder 1768 T4 = Rechts onder 1569 T1 = Links boven 1669 T1 = Links boven 1769 T1 = Links boven 156A T2 = Rechts boven 166A T2 = Rechts boven 176A T2 = Rechts boven B T3 = Links onder 166B T3 = Links onder 176B T3 = Links onder C T4 = Rechts onder 166C T4 = Rechts onder 176C T4 = Rechts onder 156D T1 = Links boven 166D T1 = Links boven 176D T1 = Links boven 156E T2 = Rechts boven 166E T2 = Rechts boven 176E T2 = Rechts boven F T3 = Links onder 166F T3 = Links onder 176F T3 = Links onder T4 = Rechts onder 1670 T4 = Rechts onder 1770 T4 = Rechts onder 1571 T1 = Links boven 1671 T1 = Links boven 1771 T1 = Links boven 1572 T2 = Rechts boven 1672 T2 = Rechts boven 1772 T2 = Rechts boven T3 = Links onder 1673 T3 = Links onder 1773 T3 = Links onder T4 = Rechts onder 1674 T4 = Rechts onder 1774 T4 = Rechts onder 1575 T1 = Links boven 1675 T1 = Links boven 1775 T1 = Links boven 1576 T2 = Rechts boven 1676 T2 = Rechts boven 1776 T2 = Rechts boven T3 = Links onder 1677 T3 = Links onder 1777 T3 = Links onder T4 = Rechts onder 1678 T4 = Rechts onder 1778 T4 = Rechts onder 19

20 FTS14FA optioneel: De ingangssignalen van een FTS14EM of FTS14TG in de RS485-bus laten zich met eet Funk-uitgangsmodule FTS14FA direct draadloos versturen, om bijvoorbeeld decentrale actoren te bedienen. Met een draaischakelaar legt men vast tot welke groep van de FST14EM of FTS14TG de FTS14FA behoord. Maximaal 8 stuks FTS14FA kunnen op een RS485-bus aangesloten worden. Iedere ingangssignaal van een FTS14EM of een FTS14TG wordt met een eigen ID verstuurdt. Draaischakelaar op positie 1: Zendt signalen van alle FTS14EM die op 1 staan. Draaischakelaar op positie 101: Zendt signalen van alle FTS14EM die op 101 staan. Draaischakelaar op positie 201: Zendt signalen van alle FTS14EM die op 201 staan. Draaischakelaar op positie 301: Zendt signalen van alle FTS14EM die op 301 staan. Draaischakelaar op positie 401: Zendt signalen van alle FTS14EM die op 401 staan. Draaischakelaar op positie TG2/5: Zendt alle signalen van alle FTS14TG die op 2 of 5 staan. Draaischakelaar op positie TG3/6: Zendt alle signalen van alle FTS14TG die op 3 of 6 staan. Draaischakelaar op positie TG4/7: Zendt alle signalen van alle FTS14TG die op 4 of 7 staan. Draaischakelaar op positie OFF: De uitgangsmodule FTS14FA is uitgeschakeld. De groene LED onder de draaischakelaar licht kort op, als draadloze Funk-signalen verzonden worden. Binnenkomende signalen van een FAM14 worden niet doorverstuurd en niet weer verzonden via een FTS14FA. Bedrijfsfunctie-draaischakelaar Weergave van de standaardinstelling vanaf fabriek. 20

Modulaire toestellen serie 14 voor de bus RS485 gecentraliseerde montage

Modulaire toestellen serie 14 voor de bus RS485 gecentraliseerde montage Modulaire toestellen serie 14 voor de bus RS485 gecentraliseerde montage 3 De componenten van de serie 14 3-0 Radio antennemodule FAM14 en radio antenne FA 3-1 Radio ontvangstmodule FEM en FEM65 3-2 Gateway

Nadere informatie

CAREL. Handleiding Microprocessor PCO serie. (alle vrije koeling uitvoeringen)

CAREL. Handleiding Microprocessor PCO serie. (alle vrije koeling uitvoeringen) CAREL Handleiding Microprocessor PCO serie (alle vrije koeling uitvoeringen) INHOUDSOPGAVE 0. Inhoudsopgave Blz. 2 1. Algemeen Blz. 5 1.1 Functies van de regelaar Blz. 5 2. Systeem hardware Blz. 5 2.1

Nadere informatie

Systeembeschrijving SAM-F Ontwerp Tl.Nr.: 78283 180804

Systeembeschrijving SAM-F Ontwerp Tl.Nr.: 78283 180804 Systeembeschrijving SAM-F Ontwerp Tl.Nr.: 78283 180804 Varianten van de ontvangers: SAM F12/2: SAM F8/2: Uitbouwmogelijkheid tot 12 Kanalen Uitbouwmogelijkheid tot 8 Kanalen SAM F12/2.S2 Uitbouwmogelijkheid

Nadere informatie

GALAXY 16/16 PLUS INSTALLATEURSHANDLEIDING

GALAXY 16/16 PLUS INSTALLATEURSHANDLEIDING GALAXY 16/16 PLUS INSTALLATEURSHANDLEIDING Versie: mei 2002 Art.nr.: 16.225 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Direct beginnen 5 3. Configuraties 6 3.1 Inleiding 6 3.2 GalaXy 16 6 3.3 GalaXy 16plus 6 4. Verschillende

Nadere informatie

Inhoud I. Beschrijving... 4 II. Overzicht bedieningselementen... 7 III. Overzicht aansluitingen... 8 IV. Korte gebruiksaanwijzing...9 V.

Inhoud I. Beschrijving... 4 II. Overzicht bedieningselementen... 7 III. Overzicht aansluitingen... 8 IV. Korte gebruiksaanwijzing...9 V. Inhoud I. Beschrijving... 4 II. Overzicht bedieningselementen... 7 III. Overzicht aansluitingen... 8 IV. Korte gebruiksaanwijzing...9 V. Instellingen bij het inschakelen van de PPB... 11 VI. Overzicht

Nadere informatie

Het blauwe radionetwerk in gebouwen

Het blauwe radionetwerk in gebouwen Eltako Het radiosysteem voor gebouwen Het blauwe radionetwerk in gebouwen GFVS-Safe II Tablet-PC BR14 schakelactoren en dimmers serie 14, gecentraliseerde montage Sensoren Server met geïnstalleerde Wireless-

Nadere informatie

KENNISMAKING MET BECKHOFF PLC EN TWINCAT

KENNISMAKING MET BECKHOFF PLC EN TWINCAT KENNISMAKING MET BECKHOFF PLC EN TWINCAT OPLEIDING TAS/PLC TECHNICUS AANDRIJFSYSTEMEN PROGRAMMEERBARE LOGISCHE CONTROLLERS CENTRUM VOOR VOLWASSENENONDERWIJS SINTE ANNALAAN 99 B BE-9300 9300-AALST M. BONNER

Nadere informatie

XL Transceiver installatie handleiding

XL Transceiver installatie handleiding XL Transceiver installatie handleiding Alphatronics bv * Watergoorweg 71* 3861MA Nijkerk * Tel.: 033-2459944 * Fax.: 033-2453149 * info@alphatronics.nl Technische gegevens van de AlphaCom XL transceiver:

Nadere informatie

Niko Home Control. Installatiehandleiding

Niko Home Control. Installatiehandleiding Niko Home Control Installatiehandleiding Niko Home Control: Inhoudsopgave Waarschuwingen voor installatie...2 Garantiebepalingen...3 CE...4 Legende van symbolen...5 1. Voorbereiding van de installatie...6

Nadere informatie

Handleiding. HD Receiver Europe. Innovative Mobile Technology

Handleiding. HD Receiver Europe. Innovative Mobile Technology Handleiding HD Receiver Europe Innovative Mobile Technology Versie: 04/2013 Taal: Nederlands Inhoudsopgave 1. Algemeen 1.1 Inleiding 3 1.2 Reglementair gebruik 5 1.3 Belangrijke informatie 6 2. Bedieningselementen

Nadere informatie

dlan 200 AV Wireless G

dlan 200 AV Wireless G dlan 200 AV Wireless G 2009 devolo AG, Aken (Duitsland) Alle informatie in deze documentatie is na zorgvuldige controle samengesteld, geldt echter niet als toezegging van producteigenschappen. devolo is

Nadere informatie

NetworX NX-570. Installatie- en programmeer Handleiding. ISDN communicatie module AL1 & AL2 geschikt voor Up- en downloading. Handleiding NX-570

NetworX NX-570. Installatie- en programmeer Handleiding. ISDN communicatie module AL1 & AL2 geschikt voor Up- en downloading. Handleiding NX-570 NetworX NX-570 ISDN communicatie module AL1 & AL2 geschikt voor Up- en downloading Installatie- en programmeer Handleiding juni 2006 NP0093.5 1-6-2006 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of

Nadere informatie

Pro-Line 16 Aandrijfsysteem voor industriële deuren

Pro-Line 16 Aandrijfsysteem voor industriële deuren ProLine 16 Aandrijfsysteem voor industriële deuren NL Montage en bedieningshandleiding 1. Verklaring van de symbolen 2. Inhoudsopgave Aanwijzingen i Voorzichtig! Gevaar voor lichamelijk letsel! Hier volgen

Nadere informatie

ModuLine 30 Klokthermostaat

ModuLine 30 Klokthermostaat Nefit houdt Nederland warm Gebruikers- en Installatie-instructie ModuLine 30 Klokthermostaat A B temperatuur instelknop programmatemperatuur tijdelijk verlagen programmatemperatuur tijdelijk verhogen dag

Nadere informatie

Secvest 2WAY INSTALLATIE-INSTRUCTIES. BOM-No. 12156867

Secvest 2WAY INSTALLATIE-INSTRUCTIES. BOM-No. 12156867 Secvest 2WAY INSTALLATIE-INSTRUCTIES 1 BOM-No. 12156867 Voorwoord Geachte klant We bedanken u voor de aankoop van de draadloze alarmcentrale SECVEST 2WAY. Dit toestel is met de allernieuwste techniek gebouwd.

Nadere informatie

Installatie instructies Programmeerhandleiding

Installatie instructies Programmeerhandleiding VISTA-25NL Installatie instructies en Programmeerhandleiding V25NL 09/2000 Versie 2000/09-3 - 2- Fabrikant : Ademco International, New York U.S.A. Eerste opmaak : maart 2000 Versie-beheer : 2000/09-3 This

Nadere informatie

Galaxy Flex. Installatiehandleiding. Honeywell Security

Galaxy Flex. Installatiehandleiding. Honeywell Security Galaxy Flex Installatiehandleiding Honeywell Security Galaxy Flex - Installatiehandleiding Inhoud Inleiding... 7 Systeemarchitectuur... 8 Printplaatindeling en aansluitingen... 10 Hoofdstuk 1: Installatieprocedure...

Nadere informatie

POWERMAX PRO Volledig bewaakt draadloos beveiligingssysteem

POWERMAX PRO Volledig bewaakt draadloos beveiligingssysteem POWERMAX PRO Volledig bewaakt draadloos beveiligingssysteem Installatie handleiding INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 4.4.17 AUX knop A...19 2. SPECIFICATIES... 3 4.4.18 AUX-KNOP B...19 2.1 Algemene specificaties...3

Nadere informatie

Secvest IP Draadloze alarmcentrale Installatie- en bedieningshandleiding (NL)

Secvest IP Draadloze alarmcentrale Installatie- en bedieningshandleiding (NL) Secvest IP Draadloze alarmcentrale Installatie- en bedieningshandleiding (NL) 02032012 FUAA10011 1 Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 1 2. Voorwoord 2 3. Conformiteit 2 4. Betekenis van de

Nadere informatie

NL Central Station met update

NL Central Station met update NL Central Station met update Inhoudsopgave 1. Voorwoord...24 2. Basisbegrippen voor het gebruik van het Central Station...24 2.1 Bedienings- / functie elementen...24 2.2 Installatie......24 2.2.1 Batterijen

Nadere informatie

Monitoring van meetgegevens met testo Saveris Small Business Edition. Gebruiksaanwijzing

Monitoring van meetgegevens met testo Saveris Small Business Edition. Gebruiksaanwijzing Monitoring van meetgegevens met testo Saveris Small Business Edition Gebruiksaanwijzing 2 1 Inhoud 1 Inhoud 1 Inhoud... 3 2 Veiligheid en milieu... 7 2.1. Bij dit document... 7 2.2. Veiligheid garanderen...

Nadere informatie

HANDLEIDING NIVEAU 3 DEEL 1 - HARDWARE

HANDLEIDING NIVEAU 3 DEEL 1 - HARDWARE NR. 1 IN DOMOTICA TECHNISCHE HANDLEIDING (NIVEAU 3) DEEL 1 - HARDWARE BESCHRIJFT DE MICROS, 'COMPACT' en PROJECT SYSTEMEN HWNL46.doc 19/02/02 127 pages TELETASK België - Alle rechten zijn voorbehouden

Nadere informatie

TS690/TS690ID. 8-14 & 2-38 zones Alarmcentrale. Installatie en programmering

TS690/TS690ID. 8-14 & 2-38 zones Alarmcentrale. Installatie en programmering TS690/TS690ID 8-14 & 2-38 zones Alarmcentrale Installatie en programmering INHOUD OVERZICHT Introductie-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

FC- 16 Boat `n Truck 40 MHz 6/8/1 nr. F4044

FC- 16 Boat `n Truck 40 MHz 6/8/1 nr. F4044 GEBRUIKSA ANWIJZING FC- 16 Boat `n Truck 40 MHz 6/8/1 nr. F4044 INHOUDSWEERGAVE Veiligheidsvoorschriften, beslist in acht nemen...3 Veiligheidsvoorschriften...3 Verzekering...3 1 Inhoud van de set...4

Nadere informatie

CS175-275-575. Installatie en Programmeer Handleiding

CS175-275-575. Installatie en Programmeer Handleiding CS175-275-575 Installatie en Programmeer Handleiding Document versie 2.2: Juli 2002 98/482/EC verklaring (Geldig voor CE gemerkte producten) Dit product is goedgekeurd in overeenstemming met Raadsbesluit

Nadere informatie

GALAXY 8 T/M 512 INSTALLATEURSHANDLEIDING

GALAXY 8 T/M 512 INSTALLATEURSHANDLEIDING GALAXY 8 T/M 512 INSTALLATEURSHANDLEIDING Versie: maart 2002 Art.nr.: 16.215 Inhoudsopgave 1. Inleiding 7 2. Direct beginnen 8 3. Configuraties 9 3.1 Inleiding 9 3.2 De GalaXy 8 9 3.3 De GalaXy 18 9 3.4

Nadere informatie

AlphaVision 16. Gebruikershandleiding. Alphatronics b.v.

AlphaVision 16. Gebruikershandleiding. Alphatronics b.v. AlphaVision 16 Gebruikershandleiding Alphatronics b.v. AlphaVision 16 - Gebruikershandleiding 2000 Alphatronics b.v., Nijkerk Uitgave januari 2000 - REV. 0 25-01-2000PV AV16GEBR.QXD INHOUDSOPGAVE Inleiding

Nadere informatie

Handleiding tiptel 2950 Business

Handleiding tiptel 2950 Business Handleiding tiptel 2950 Business 1 Inhoudsopgave Introductie 6 Beschrijving van het systeem 6 VoiceMail 7 Automatische telefoniste (auto attendant) 7 Call record licentie 8 VOIP - 8 Music on hold 9 Extra

Nadere informatie

Apparaat voor de bewaking van installaties SUNNY WEBBOX

Apparaat voor de bewaking van installaties SUNNY WEBBOX Apparaat voor de bewaking van installaties SUNNY WEBBOX Gebruiksaanwijzing SWebBox-BNL111033 98-0015833 Version 3.3 NL SMA Solar Technology AG Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting bij deze handleiding.....................

Nadere informatie

ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001. Handleiding. Version 1.2

ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001. Handleiding. Version 1.2 ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001 Handleiding Version 1.2 en over deze handleiding Nederlands Deze handleiding hoort bij dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie