noord zuid ondernemers voor ondernemers Vrouwen zijn de toekomst in Senegal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "noord zuid ondernemers voor ondernemers Vrouwen zijn de toekomst in Senegal"

Transcriptie

1 1 noord zuid ondernemers voor ondernemers KRANT VAN CFP -CORPORATE FUNDING PROGRAMME -WWW.CFP.BE zomer 2012 Vrouwen zijn de toekomst in Senegal Verschillende bedrijven ondersteunen SOS Faim en dus ook het PDIF, het Programme de Développement Intégré de Fatick. Het Fonds voor Vrouwelijke Ondernemers kwam tot stand, door een gedeelte van de opbrengst van microkredieten via het PDIF. Dit fonds ondersteunt sterke vrouwen die door hun ondernemingszin de streek welvarender maken. Daarnaast ondersteunt het PDIF nog drie andere activiteiten: de ontginning van zout, de geitenteelt en de productie van cashewnoten. Het Zoutconsortium van Fatick, dat bijna helemaal uit vrouwen bestaat, vecht met de hulp van PDIF tegen de ongecontroleerde zoutwinning. Foto: SOS Faim Meer foto s op Mariama Cissé (39) toont mij trots haar 300 kippen die rondscharrelen in hun hok en nog trotser de stenen die klaarliggen om een tweede, groter hok te bouwen. Ze wil met de lening die ze aangevraagd heeft bij het Fonds voor Vrouwelijke Ondernemers haar bedrijfje verdubbelen inomvang. In haar eentje heeft zeeen markt gevonden voor vers geslachte kippen. Ze bezocht hotels in Kaolack endakar, op3uur rijden van haar woonplaats Mboutoum, om aan te tonen dat haar braadkippen superieur zijn aan de Europese ingevroren exemplaren. Met succes, want nu gaat ze er twee keer per week kippen leveren. Mariama maakt deze reis met het gemeenschappelijke vervoer, voorzien van een grote koelbox waarin de kippen in plastic zakken en op ijs bewaard worden. Ze verkoopt ook kippen en eieren aan huis. Bij het volgende hok wil ze meer legkippen houden, want de vraag naar eieren groeit. Haar man is agent vétérinaire, maar zij is diegene die het meeste verdient.om de 4 dochters en 8 familieledendie haar ten laste zijn, teonderhouden heeft zedankzij twee eerdere, kleinere leningen van het Crédit Mutuel (dat ondersteund wordt doorhet PDIF) eengoed draaiend bedrijf uit de grond gestampt. Ze stelt op dit moment één vrouw uit het dorp te werk en zal een tweede personeelslid aannemen bij de uitbreiding. De strijd om zout De 30 vrouwen en 4 mannen die het Zoutconsortium van Fatick vormen, staan er op dit moment niet zo goed voor, vertelt secretaris Selbe Diouf (42), moeder van 5kinderen. Traditioneel winnen vrouwen grof zout uit het zilte water datver landinwaartskomtbijhoogtij. HetPDIFondersteunt dit consortium.er werd bijvoorbeeld eenmagazijn voor het stockeren van zout gebouwd, zodat men de voorraad kan verkopen op het ogenblik dat de marktprijs hoog is. Heel CorPorate FuNDiNg Programme, Dat zijn ondernemers VaN het NoorDeN Die ondernemers in het zuiden op Weg helpen. WaNt economische activiteit is een sterke motor Voor ontwikkeling. in De KraNt NoorD-zuiD, ondernemers Voor ondernemers, ziet uhoe We Dit in PraKtijK brengen. P4 interview ProF.roeL merckx Afrika heeft honger naar kennis P5 De Vraag aan De Lezer Wordt uvandaag top ondernemer?

2

3 3 20 KM DOOR BRUSSEL SENEGAL Op 27 mei nam het CFP-team met meer dan 170 lopers deel aan de 20 km door Brussel, ten voordele van Fatick project van SOS Faim. Zij verzamelden een bedrag van Euro. 140 Euro volstaan om bijvoorbeeld een motorfiets aan te kopen, 4geiten of dierenartsenzorgen voor 25 geiten. Mijn objectief was een sportieve uitdaging aangaan en tegelijkertijd een goed doel steunen. Deelnemen via CFP om te lopen voor het Zuiden was dus een evidentie en ik deed het met plezier. sébastien saucin, mede-zaakvoerder KerVaN DesisNes CoNsuLt bvba. Wekenlang trainen naar die ene dag, die eerste grote wedstrijd,dat doe je voor de uitdaging. Een goeie tijd willen halen, dat doe je omdat je een haantje bent.maar de euforie die je voelt wanneer je over de eindmeet gaat,die hoop je toch over te dragen op die ene Senegalese vrouw die met jouw bijdrage meer kansen krijgt om haar onderneming te starten. jeroen op De beeck, VeraNtWoorDeLijKe audio-visuele CommuNiCatie arcelormittal gent. Materiaaltechnologiebedrijf Umicore steunt wereldwijd goede doelen op verschillende manieren met financiële middelen, vrijwilligerswerk of giften in natura.defocus ligt op educatieve projecten of initiatieven die duurzame technologieën promoten. Als stichtend lid van CFP staat Umicore achter de doelstelling om bedrijfsgiften op een gestructureerde manier in te zamelen en zo via erkende ngo s het ondernemerschap in het Zuiden te stimuleren. Marc Grynberg, CEO van Umicore, zegt hierover: Duurzaamheid is belangrijk voor ons, niet alleen in onze eigen bedrijfsactiviteiten maar ook wanneer wij mensen in het Zuiden steunen. CFP helpt ons de juiste keuzes te maken en zorgt voor een gepaste opvolging van de projecten die wij ondersteunen. Voor de 20 km van Brussel bracht Umicore een vijftigtal lopers bij elkaar ten voordele van het project in Senegal en stelde die dag haar hoofdkantoor in Brussel open voor de 170 lopers van alle bedrijven die zich aansloten bij de actie van CFP. wat mannen,die doorkregen dat met zout geld te verdienen valt, graven nu putten zo dicht mogelijk bij de zee. Die putten zorgen ervoor dat de vloed minder ver het land ingaat en dat de broodwinning van de vrouwen bedreigd wordt. Noodgedwongen gaan zenugeregeld voor demannen werken, aan CFA of 3 euro per dag; daar waar ze als zelfstandig lid van het Consortium tot drie keer zoveel konden verdienen. Het Consortium koopt immers de productie op en hun leden delen indewinst op de verkoop. HetPDIFbemoeitzichnubijdeplaatselijke autoriteitenom het graven van zoutputten wettelijk in te perken. Niet alleen het Zoutconsortium lijdt eronder, maar ook het ecologisch evenwicht wordt verstoord: de grond rond de putten is namelijk niet langer geschikt voor delandbouw. Bovendien verliest éénvan de weinige attractieve sites van Fatick, de marais salants, zijn schoonheid. een FoNDs VaN VrouWeLijKe ondernemers Rooskleurigerisdetoekomstvan de vrouwenvan Passydie cashewnoten roosteren, kraken en verpakken. Met z n 43 oogsten ze de eigen plantages en kopen ze de noten op van andere planters.het niet zo gezondeenweinighygiënische roosteren, kraken, pellen en verpakken, dat traditioneel op de grond gebeurt midden in het dorp, verhuist nu naar een pas gebouwde productie-eenheid aan de rand, met een eenvoudige maar efficiënte installatie die het hen veel makkelijker zal maken. De winsten zijn meer dan behoorlijk: noten die worden aangekocht aan 600 CFA per kilo,worden verkocht aan 4000 CFA per kilo. Je vindt ze overal langs de weg en op de markt. De cashewnoten uit de regio Fatick zouden, anders geconditioneerd, gerust de supermarkten in de steden kunnen halen. Dat geldt evenzeer voor de geitenkaas die in Djilor geproduceerd wordt. Het PDIF heeft daar samengewerkt met de regio Poitou-Charentes om een kaasmakerij in te richten. Eén probleem, zegt Yama Dramé, de voorzitstervan de Vereniging vangeitenkweekstersvan Fatick, is de afstand: met het gemeenschappelijke vervoer krijgen de verst afgelegen boerderijen hun melk nooit tijdig en onbedorven in Djilor.De oplossing ziet ze voor zich:eigen vervoer om de gekoelde melk van alhaar leden tijdig inde kaasmakerij te krijgen.maar daar is geld voor nodig,alsook eenbehoorlijk businessplanomdeinvestering,dankzijeen lening uit het Fonds voor Vrouwelijke Ondernemers, vrij te maken. Fondsen voor microkredieten worden doorhet PDIF toevertrouwd aan de plaatselijke Mutuelles of onderlinge kredietverenigingen. Alleen wie lid is van de plaatselijke Vrouwenvereniging, kaneen kredietkrijgen. Totnutoe beslissen degekozen bestuursleden van die verenigingen wie van hun leden het krediet krijgt. Maar bij het PDIF wordt er overwogen om, nu het in de derde ronde om grotere bedragen gaat (met eenmaximum van CFA), toch een neutrale arbiter toe te voegen. Dit om machtsmisbruik en favoritisme te voorkomen. En om zich ervan te verzekeren dat de investering ook voor de kredietaanvraagsters zelf geen te groot risico inhoudt. TESSAVERMEIREN Dit artikel kwam tot stand met demedewerking van Brussels Airlines. Vanlinks naar rechts: In Passy zullen de vrouwen cashewnoten niet langer op de grond moeten kraken en pellen, ze hebben nu een kleine productieeenheid. Yama Dramé wil gekoeld vervoer naar de kaasmakerij voor de geitenmelk. Mariama Cissé verdubbelt haar kippenhok, zo kan ze nog meer leveren aan de hotels in Dakar. Foto s: SOS Faim en Tessa Vermeiren CFP impact Door de inzet van CFP zullen 100 nieuwe projecten door het fonds voor vrouwelijke ondernemers gefinancierd worden Plaats: Senegal, Fatick Periode: Ngo: SOS Faim Gezochte budget 2012: Bedrijven: Umicore, ArcelorMittal Gent, Siemens, KD Consult, De Blauwe Peer, Protect,Philips Belux, Robert Walters Impactpagina: Senegal_vrouwen

4 4 PROF.ROELMERCKX AFRIKA Afrika heeft honger naar kennis Alles wat we in Europa weten over landbouw en voedselproductie is niet zondermeer over te zetten naar Afrika, zegt professor Roel Merckx (KU Leuven) in een interview door Tessa Vermeiren. bijna 1miLjarD mensen LijDeN honger. VoeDseL- enenergieprijzen stijgen enmaken het moeilijker Voor het zuiden. Door De WereLDWijDe FiNaNCiëLe Crisis is het NoorDeN minder geneigd om eengedeelte VaNzijNsLiNKeNDe rijkdomals hulp te investeren. is DitmeerDaN ooit eenuitzichtloze situatie? Voorspeld wordt dat de wereldbevolking spoedig 9 miljard mensen zal tellen endat het heel moeilijk wordt om die te voeden. Maar er kan nog veel gebeuren, in de eerste plaats op het vlak van bodemvruchtbaarheid in Afrika, wat mijn vakgebied is. We zien ginder een groot gebrek aan kennis, maar ook aan de middelen die wij hier gebruiken, met name kunstmest, bestrijdingsmiddelen,betere variëteiten, irrigatietechnieken, enzomeer. Intensifiëring van de landbouw is nodig, met respect voor de eigenheid van het leven van de plaatselijke bevolking. Dus met respect voor kleinschaligheid enmet toegang tot markten. Dit is complex en niet op te lossen door enkel hulpmiddelen te sturen. Indien het zo eenvoudig was, was het voedselprobleem allang opgelost. DriNgeND onderzoek NoDig Mijn stokpaardje is dat erteweinig kennis isindat specifieke gebied waar ik over praat, namelijk Afrika, en dat op dit moment ook weinig gedaan wordt om kennis te verspreiden. In Afrikaanse landen worden veel teweinig middelen besteed aan onderzoek en ontwikkeling inde landbouwsector. We weten veel te weinig over hoe we de voedselproductie in het Zuiden moeten aanpakken. Een van de redenenwaarom er in het Zuiden weinig gebeurt,is natuurlijk omdat wij het vroeger in hun plaats deden. Zuidelijke regeringen,die veelal andere dingen op hun agenda hadden staan, deden niet meer de moeite. Bovendien heerst op dit moment in het Westen zelfs een mentaliteit die vragen stelt bijhet landbouwkundig onderzoek. Tot wat heeft dat geleid?, oppert men. Tot het dioxineschandaal, DDT, ggo s, allemaal dingen waarvoor we bang zijn en die ook wel tot aberraties geleid hebben. We gaan dat toch niet exporteren naar het Zuiden?, voegt men eraan toe. Ontwikkelingslanden zijn ook een weigerachtige houding gaan aannemen, omdat ze denken op die manier toch nog donorgelden naar hun land te zuigen via andere kanalen. Indien hetzoeenvoudig was, was het voedselprobleem al lang opgelost. Bijvoorbeeld verbieden ze dat er ggo s binnenkomen. Er wordtteweiniggeïnvesteerdinlandbouweninlandbouwkundig onderzoek. De regeringen in het Zuiden denken dat ze, door op de trein van onderzoek naar nieuwe technieken te springen, veel gelden missen van ngo s (en donoren in het algemeen) in West-Europa (ook USA, Canada ) die een groene, zogenaamd meer ecologische, koers varen. Daar kunnen we over discussiëren maar het moet toch de bedoeling zijn dat de bevolking in hun landen beter wordt van dehulp die geboden wordt. algemeenvoedselprobleem Het tweede punt isdat we in het Noorden onze hand in eigen boezem moeten steken en dat we een vleesproductie en consumptie hebben, die op wereldschaal niet houdbaar en ook niet gezond is. Je kan die 9 miljard mensen niet voeden als je op onze gebruikelijke manier met voedsel omspringt, waarin erveel teveel aandacht isvoor vlees en vis. Dierlijke proteïne kost te veel landoppervlak, vergt veel te veel van goede arealen landbouwgrond.tochproduceren we steeds meer vlees, ondermeer omdat er ook een groeiende vraag is vanuit de landen in opkomst, de zogenaamde BRIC landen. Het dilemma is dat weweer zouden af willen van aldie zaken die wij nu slecht vinden zoals kunstmest en genetisch gemanipuleerd voedsel. Los van het feit ofikhet daarmee eens ben of niet, ishet alternatief dat we dan terug zouden moeten naar een wereldbevolking van 4 à 5

5 ? miljardmensen. Hoegaanwedat kunnen bereikenzonder gigantische conflicten? Zo lang we met 9miljard zijn zullen wetoch manieren moeten vinden om mensen een deftig inkomen en een waardig leven te verstrekken. Er is dus nog heel veel te doen rond optimalisering van alle hulpmiddelen die er zijn om de opbrengst van de landbouw te doen stijgen. Wij denken bijvoorbeeld dat het essentieel is om kunstmest te gebruiken, maar het kan wel met veel minder dan op dit ogenblik. Kennis daaromtrent staat nog onvoldoende op punt. Als je kijkt naar de hoeveelheden meststof die in Afrika gebruikt worden dan is dat bijna niets. Het gemiddelde over heel het continent is ongeveer 8 kilogram per hectare, het gemiddelde voor West-Europa is honderden kilogram per hectare. De pamflettaire taal rond deze problemenisalleenbedoeld om mensen hun portemonnee te doen leeg schudden. experimenten op het zuidelijk halfrond Kennis vergaren is wezenlijk. Wij kennen bijvoorbeeld nog niet de effecten op lange termijn van het gebruik van bepaalde bedrijfsmaatregelen in een tropische context. In heel het noordelijke halfrond zijn er tientallen langlopende termijnexperimenten aan de gang,waarvan sommige al opgezet zijn in de 19de eeuw. Als we dus hier praten over wat goed of slecht is, baseren we ons op gegevens die iets waard zijn. Heel veel bezwaren die gepubliceerd worden tegen het gebruik van bepaalde methodes in ontwikkelingsgebieden, zijn vaak gebaseerd oplucht, niet opgefundeerde kennis. Er zijnteweiniglanglopende experimenten op het zuidelijk halfrond. We kunnen de onderzoeken van hier niet zomaar overzetten naar ginder omdat het klimaat en de bodem anders zijn. Wanneer je dat soort langdurige onderzoeken in ontwikkelingslanden wil opzetten, kun je niet zonder het lange termijn commitment van een overheid diegelooft in het vergaren van kennis endie dat blijft ondersteunen. Je stuit dan onvermijdelijk op problemen van politieke stabiliteit. De VoeDseLProDuCtie moet toenemen omalle monden te KuN- NeN blijven VoeDeN. maar tegelijk moet De ecologische impact VaNDe LaNDbouWDaLeN.hoe is Datte VerWezeNLijKeN en te VerzoeNeN? een groot DeeL VaN De groene beweging steigert als uhet heeft over KuNstmest of ggo s. maar hebben We WeL een Keuze? of is hetwel NoDigomDe Keuze te maken? De pamflettaire taal rond deze problemen is politiek en alleen bedoeld om mensen hun portemonnee te doen leeg schudden. Het klinkt allemaal erg goed: een ngo die het in Afrika helemaal anders gaat aanpakken, aan organische landbouw gaat doen omdat kunstmest slecht zou zijn voor hetmilieu. De doorsnee burger accepteertzonder meer dat ditwaaris. Hetverhaal is echterveelingewikkelder, zwartwit bestaat hier niet. Je kunt heel wat doen door van elk van die twee werelden het beste te nemen en te combineren, zodat delandbouw zomin mogelijk negatieve impact heeft ophet milieu. In Vlaanderen is de grootste negatieve impact op het milieu van het landbouwbedrijf trouwens de organische bemesting, afkomstig van een te grote veestapel. De argumenten tegen het gebruik van kunstmest zijn dat je fossiele energie gebruikt om ze te maken endat je een eindigebronvan elementen aanboort. Als de gemijnde fosfaten op zijn, is het gedaan. Maar er is geen alternatief. Er zijn bijvoorbeeld grote vragen rond fosfor dat we echt nodig hebben. Men veronderstelt dat fosfor binnen 200 tot 250 jaar zal opgebruikt zijn. Dus moet je het gebruik zo efficiënt mogelijk maken en via teeltsystemen het recycleren optimaliseren. Ondertussen moet je zoeken naar methodes om fosfaten uit afvalwater of afvalstromen in het algemeen te recupereren. LaNDbouW intensifiëren? Ook ophet vlak van ggo s wordt alles in zwart-wit geschil- derd. We veredelen al eeuwen op de trage manier, dit kan versneld worden door biotechnologische technieken. Als je wat mij betreft planten ontwikkelt die beter fosfor uit de bodem kunnen halen, is daar nietsverkeerdmee.wanneer een bedrijf planten resistent gaat maken tegen een herbicide dat het zelf verkoopt, is dat een ander verhaal. Wanneer je door genetische manipulatie planten kan kweken die een probleem in de derde wereld helpen oplossen, vind ik niet dat jeals verwende westerling het recht hebt om daar neen tegen te zeggen. Betere weerstand tegen water- en nutriëntenstress, meer doen met minder nutriënten, daar is echt noodzaak aan. Voor zover je binnen de grenzen van het aanvaardbare en het ethische blijft, zie ik geen groot spanningsveld tussen milieu en voedselproductie. De cruciale vraag isofmeer productie betekent dat je ofwel meer areaal in gebruik nemen ofwel aan intensievere landbouw doet. Ik denk dat je meer milieuschade aanricht bij het bebouwen van meer land, dan met intensievere landbouw. Op voorwaarde dat je dat laatste doet op een gecontroleerde manier, waarbij je alle opdat vlak beschikbare kennis inzet. Degrootste kunstmestverbruikers zijn opdit moment de Chinezen,die naar ieders aanvoelen veel teveel gebruiken.met eenderde van wat ze nu aanwenden zouden zeevenveel bereiken en dat zou een zeer groot impact hebben. Onlangs nog las ikeen artikel waarin uitgerekend wordt dat ophet gebied van uitstoot van broeikasgassen, het intensifiëren van delandbouw opeen juiste manier op het areaal dat eropdit moment is, minder schadelijk zal zijn dan het areaal uitbreiden, waartoe men zal verplicht worden als men blijft bij die lage, zogezegd ecologisch aanvaardbare productieniveaus. In elke discussie spelen die zwart-wittegenstellingen ons parten: wehebben hier in België ministers van ontwikkelingssamenwerking gehad die een project afketsten als het woord kunstmest in een voorstel voorkwam. Dit is een jammerlijk gebrek aan nuance. TESSAVERMEIREN Foto s: Michel Vaerewijck Lees het volledige artikel op DE VRAAG AAN DE LEZER Wordt u vandaag een topondernemer? Als ondernemer kunt u nu écht het verschil maken. Zomaar, in één klap. Ondernemen is hulp overbodig maken. Sla de slag van uw leven: dit is ùw kans om mee te werken aan Corporate Funding Programme, een uniek netwerk van Belgische bedrijven dat ondernemerschap in het Zuiden realiseert via concrete projecten. het is gemakkelijk U hoeft geen tijd of energie te investeren in uw zoektocht naar een ontwikkelingsproject.cfp doet dat voor u. Makkelijk was dat: we dynamiseren ondernemerschap in het zuiden en al het werk werd voor ons gedaan door CFP.Het leuke is voor ons, de last voor CFP.Ilike it! stimulerend voor uw personeel Indien u dat wenst,werkt CFP een campagne uit om uw personeel bij het project te betrekken. De betrokkenheid van de mensen bij het bedrijf is toegenomen. De corporate identity is groter.onze HR-manager glundert omdat hij het CFP project voorstelde. Een pluim voor hem. u wordt een verantwoorde ondernemer CFP stelt u enkel projecten voor die gegarandeerd duurzaam zijn. Vandaag is duurzaamheid belangrijk voor een onderneming. En in het project dat we steunen, wordt ook veel belang gehecht aan ecologie. bijzonder efficiënt netwerken CFP biedt u een netwerk waar u gelijkgestemde bedrijven ontmoet. We worden geassocieerd met voorbeeldbedrijven en ik kwam in contact bedrijfsleiders waarmee het persoonlijk klikte. Dat is nog altijd de beste basis om zaken te doen. uw beste investering ooit: euro wordt euro Door de steun die de overheid aan ngoprojecten geeft,wordt elke schijf van euro die u als bedrijf investeert, meteen euro die naar de projecten gaat. Ik wou dat mijn bedrijf zo snel kon groeien als mijn bijdrage via CFP.Met amper euro, fiscaal aftrekbaar, ook altijd meegenomen, gaven we euro steun. Ukrijgt vandaag de kans om uw beste investering te doen ooit,zowel voor u persoonlijk als voor uw bedrijf. Aarzel niet en contacteer volledig vrijblijvend Inge Overmeer of Anne- Lise Passelecq ).

6

7 KORt NiEuws CfP? DE VRAAG AAN DE CEO Wij vinden sociaal engagement heel belangrijk Kledingretailer JBC ondersteunt via CFP en de ngo Trias projecten van Aguidep in Guinée. Dankzij deze bijdrage heeft Kadiatou Camara haar kledingatelier kunnen opstarten en het op korte termijn kunnen ontwikkelen tot een winstgevend bedrijfje dat zelfs werk verschaft. cfp impact Door de inzet van CFP zal het netto maandelijks gezinsinkomen bij kleine ondernemers met +31% stijgen. Plaats: Guinée Periode: Ngo: Trias Gezochte budget 2012: Bedrijven: Acerta, BNP Paribas Fortis, Gimv, JBC Impactpagina: Guinee_ondernemers Foto links: Bart Claes, CEO JBC, door Michel Vaerewijk Rechts: Kadiatou Camara, onderneemster in Guinée, foto Trias Lees het hele artikel op Al een aantal jaren steunt JBC sociale projecten omdat Bart Claes vindt dat een onderneming meer moet doen dan alleen winst maken en tewerkstelling creëren. Ook sociaal engagement acht hij belangrijk: het behoort tot het DNA van zijn bedrijf. Je moet als ondernemer ook buiten je bedrijf kijken en je rol in de maatschappij opnemen, zegt hij. Bij het kiezen van onze sociale projecten, focussen we op kinderen, jongeren, vrouwen en gezinnen. Ons motto luidt: We connect families in a fair way. We streven ook een goed evenwicht na tussen wat wij in België en in het Zuiden doen. Keuzes maken is noodzakelijk, zeker in tijden van crisis. Bedrijven moeten allemaal inleveren, net zoals men privé ook moet inleveren. Op dit moment sta je dus voor nog scherpere keuzes als het gaat om hulp efficiënt te besteden. Bij het werken met CFP, komt het ons goed uit dat we via onze contactpersoon, consulent Willy Hendrickx, kunnen kiezen uit een aantal projecten. Via deze organisatie hebben we ook de garantie dat het geld goed besteed is: de projecten die zij voorstellen zijn solide, er is rapportering en we hebben er zelf niet veel werk mee. de kleren van kadiatou De Guineese Kadiatou Camara (30) weet wellicht niet dat haar naaiatelier er kwam dankzij de financiële steun van een iets grotere Belgische collega uit de klerenbranche. Zoals zoveel jonge vrouwen, vond de ongetrouwde Kadiatou geen betaalde job in Kindia (Guinée). Ze droomde van een eigen naaiatelier. Via Aguideps wekelijkse radioprogramma leerde ze de Trias-werking kennen. Samen met Aguidep stelde Kadiatou een sterk businessplan op en verdedigde ze het met vuur. Met haar kledingatelier richt Kadiatou zich op een exclusief publiek en via een familielid koopt ze kwaliteitsstoffen in buurland Mali. Haar overtuigingsvermogen en het sterke businessplan dat ze samen met Aguidep opstelde, zorgden ervoor dat ze een krediet kreeg van 700 euro. In 6 maanden tijd slaagde ze erin haar zaak van de grond te krijgen en het krediet volledig terug te betalen. De bijkomende winst investeerde ze in extra naaimachines. Acht maanden na het opstarten van haar onderneming had Kadiatou twee leermeisjes in dienst en bezat ze voor meer dan 1000 euro uitrusting. Haar wekelijkse omzet draait rond de 150 euro en ze maakt gemakkelijk 10 euro winst per dag: niet weinig in een land met een gemiddeld inkomen van 75 euro per maand. Kortom, Kadiatou is een ondernemer geworden die haar zaak volgens plan en met doorzicht tot een stabiele bron van inkomsten heeft kunnen maken en die nu zelfs mensen tewerk stelt. de wil tot ondernemen in het Zuiden Bart en Ann Claes runnen samen het familiebedrijf JBC, een sterke speler op de moderetailmarkt. Ze komen net als hun medewerkers vaak in het Zuiden. Het grote deel van hun productie gebeurt immers in China en India. CFP hanteert volgens Bart Claes de juiste aanpak: kennis en middelen naar ginder brengen om ondernemende mensen een goede start en een goede begeleiding te garanderen. Maar met die hulp moeten ze het uiteindelijk wel zelf gaan doen. Dat is de enige manier om vooruit te komen. We moeten echter ook kunnen aanvaarden dat wat in bepaalde landen fair is, voor ons onfair kan lijken. We moeten onze eigen normen niet opleggen. Wij hebben zelf eencharter waaraan onze fabrikanten zich te houden hebben. Zij moeten voldoen aan ons lastenboek, vooraleer wij overwegen om met hen in zee te gaan. Daarin zijn parameters opgenomen die wij niet accepteren. Kinderarbeid is bijvoorbeeld een reden om de samenwerking onmiddellijk stop te zetten. Wij zijn daar radicaal in. We kunnen echter nooit garanderen dat onze controle 100 procent waterdicht is. Wij hebben geïnvesteerd in een opleiding voor onze eigen mensen en zij hebben een checklist om bij elk bezoek mogelijke wantoestanden snel te kunnen detecteren. Daarnaast laten we door een onafhankelijk auditbureau controles doen bij de bedrijven waar we produceren. Permanent toezicht is onbetaalbaar. Daarom pleiten we voor één erkende onafhankelijke organisatie die de controles systematisch uitvoert, een organisatie die gefinancierd wordt door alle retailers. Niet alle spelers zijn daartoe bereid aangezien zij inmiddels al hun eigen controle-organismes op poten hebben gezet. TESSA VERMEIREN Ik vond het een verrijkende ervaring en heb ervan genoten. Het gaat om een zeer mooi lokaal project, ondanks het feit dat globaal food for fuel niet kan, zei Jan Vander Stichele, COO Lotus Bakeries, na afloop van de ronde tafel rond het gebruik van biodiesel in Congo georganiseerd door CFP op 6 juni Dit was een boeiende avond, in een informele en gezellige sfeer, bij een lekker glas en een goede hap. De aanwezigen zaten aan de tafel met verschillende vertegenwoordigers uit de bedrijfs- en ngo-wereld. En kregen zo de kans om een open dialoog te voeren met ruimte voor meningen en visies, vanuit verschillende invalshoeken. Hou de volgende kranten en de website van CFP (www.cfp.be) in de gaten. Daar vindt u de data van de volgende thema-avonden. Mis het niet en wees er volgende keer zelf bij! Wil u deze activiteit hosten? Wenst u een thematische debatavond? Geef CFP een seintje COlOfON CFP, dat zijn ondernemers van het Noorden die ondernemers in het Zuiden op weg helpen. Want economische activiteit is een sterke motor voor ontwikkeling. In de krant Noord-Zuid, Ondernemers voor Ondernemers, ziet u hoe we dit in praktijk brengen. Redactie Corporate Funding Programme vzw CFP Minderbroedersstraat 12, 3000 Leuven Tel RedactieRaad, copy-writing & vertaling Michel Boon Dominiek Claes Karel Claes Ghislaine Crahay Lodewijk Deleu Sarah Huybrechts Inge Overmeer Anne-Lise Passelecq Jenny Passelecq Dominique Roosens Tessa Vermeiren advies Content Republic vormgeving Ontwerp: Oeyen&Winters Opmaak: Bart Ramakers there FotogRaFie Hans Put Michel Vaerewijck Tessa Vermeiren verantwoordelijke uitgever CFP vzw, Inge Overmeer, Algemeen Secretaris uitgave Verspreiding als bijlage bij De Standaard. De inhoud van de bijlage valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid van De Standaard. Met dank voor de medewerking van De Standaard en van alle vrijwilligers hierboven vermeld.

8 8 CFPVRIJWILLIGERS BELGIE? Limburg is kampioen in fondsenwerving Hasselt -Inhet hele land heeft CFP vorig jaar euro opgehaald voor verschillende ontwikkelingsprojecten. Limburgse bedrijven hebben gezorgd voor een aanbreng van zo n euro. Daarmee is Limburg de beste leerling van de klas. DE VRAAG AAN DE AMBASSADEUR DomiNieK CLaes stelde enkele VrageN aan guy heylen, andré meers, ViNCeNt KuN en jan truyens, ambassadeurs VaN CFP. Vincent Kun, Guy Heylen, Willy Hendrickx, André Meers en Jan Truyens: Het succes in Limburg heeft met de formule te maken. Foto Hans Put Wat trektuaan bijcfp? Guy Heylen: De kracht van CFP is op verschillende pilaren gestoeld. Vooreerst is CFP een zeer professioneel gerunde organisatie, met een zeer transparante boekhouding. Je weet waar elke euro naar toe gaat.ook de focus op structurele hulp heeft mij overtuigd.zo wordt er niet enkel geïnvesteerd in bijvoorbeeld een waterput,maar wordt de plaatselijke bevolking ook geleerd hoe met waterhuishouding om te gaan. Het treft mij telkens weer hoe we met relatief beperkte middelen de levensstandaard in ontwikkelingslanden kunnen helpen opkrikken. met DaNK aan: Dat bedrag is door de bijkomende opleg van zo n euro door de overheid goed voor zo n euro steun aan concrete projecten. Het geld (fiscaal aftrekbaar) werd bijeengeraapt bijeen 30-tal Limburgse bedrijven. Zijn Limburgse bedrijven daarom vrijgeviger dan bedrijven uit andere provincies? Ik denk het niet, zegt Willy Hendrickx, promotor van CFP voor Limburg. Dat succes hebben wetedanken aan onze formule van ambassadeurs, die voor mij de deuren van debedrijven helpen openen. Daar hoort wat uitleg bij. Willy Hendrickx heeft tijdens zijn beroepscarrière voor Philips een flink internationaal netwerk uitgebouwd. Maar mijn contacten inlimburg waren eerder beperkt, zegt Hendrickx. Vandaar dat ikmij heb laten omringen door ambassadeurs, mensen die wél een goed Limburgs netwerk hebben. Endat werkt. Vanhet ogenblik dat deambassadeurs mij geïntroduceerd hebben bij kandidaat-bedrijven, begint mijn werk. Jan Truyens, gewezen bedrijfsleider en oprichter van Plastruco, was één van deeerste ambassadeurs. Aanvankelijk waren daar ook deondernemers wijlen Nand Beuls en wijlen Jules Essers bij. Zijzijn ondertussen vervangen door respectievelijk Vincent Kun (ex-kbc) en André Meers (ex- Fortis enex-group Machiels). Ondertussen heeft ook Guy Heylen (oprichter en ceo van LGTB) declub van Limburgse CFP-ambassadeurs vervoegd. Zijdelen elk dezelfde passie, zo blijkt. Noodhulp en her opbouw. eenformule Die blijkbaar aanslaat? Jan Truyens: Ik denk het wel. Sinds het begin in 2006 heb ik de cijfers voor Limburg enkel maar zien groeien. In2010 heeft CFP bij een 40-tal bedrijven in Limburg ongeveer euro verzameld. Vorig jaar zijn we er in geslaagd om euro bijeen te harken bij 30 bedrijven. Het verschil inaantal bedrijven over detwee vorige jaren heeft te maken met een lokale ondernemersclub, die tweejaarlijks een bijdrage levert. Crisis Uiteindelijk is het toch vooral de passie en het engagement die ons drijft, beaamt Willy Hendrickx, promotor van CFP voor Limburg. Ik stel wel vast dat de moderne ontwikkelingshulp verschuift van welvaartsverdeling (geld geven) naar welvaartscreatie. Ik denk dat dat een goede evolutie is. Of CFP ook dit jaar zoveel geld weet te verzamelen in Limburg, valt af te wachten. De crisis begint zijn tol te eisen, zegt Hendrickx. Vooral in de bouwsector loopt de fondsenwerving moeilijk. Ik begrijp ook wel dat debedrijven, die mensen moeten laten gaan, het in die omstandighedenniet kunnen verantwoorden omgeld aan CFP over temaken. Maar gelukkig zijn erbedrijven waar dat wel nog kan. DOMINIEKCLAES Willy Hendrickx: De ngo-partners. En waarom heeftu zichgeëngageerd? André Meers: Ik heb besloten om mij als ex-bankier te engageren voor CFP om later alsnog in de hemel te geraken (lacht). Nee, serieus: mijn dochter An is al lange tijd actief bij Artsen zonder Grenzen en ook bij Group Machiels hebben we maatschappelijke projecten op poten gezet.daardoor was bij mij de interesse voor CFP alvast gewekt.de projecten in de ontwikkelingslanden worden bovendien beheerd door ngo s, die ook voor de controle instaan. Dat is belangrijk voor bedrijven die met duurzaam ondernemen bezig zijn. Vele bedrijven trachten om zelf ontwikkelingsprojecten op poten te zetten, maar komen vaak van een kale reis thuis. De ngo s hebben daarentegen de know how én de ervaring. Metallerespect, maarjullienetwerk in Limburgzal niet eeuwig zo uitgebreid blijven? Dankzij hen is de werking van CFP mogelijk. Zij steunen CFP met hun expertise. Vincent Kun: Dat is inderdaad zo. We merken immers dat veel mensen uit ons netwerk met pensioen gaan, en vervangen worden door anderen. En die kennen we vaak niet meer zo goed. We moeten dus zorgen dat we nieuwe ambassadeurs kunnen aantrekken, zodat ons netwerk niet dreigt op te drogen. Want een ondernemer werkt vaak op basis van vertrouwen, nog altijd.voor CFP is dat niet anders.

Investeren in zelfredzaamheid. Rabobank Foundation

Investeren in zelfredzaamheid. Rabobank Foundation Investeren in zelfredzaamheid Rabobank Foundation Hoe help je mensen om zelfred zaam te worden? Dat is een vraagstuk waar Rabobank Foundation zich al ruim 40 jaar mee bezig houdt. Zelfredzaamheid bete

Nadere informatie

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor?

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? 8 Ondernemers voor Ondernemers Jaarverslag 2014 9 Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? Missie De missie van de vzw Ondernemers voor Ondernemers (opgericht in 2000) is het bevorderen van duurzame

Nadere informatie

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo?

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo? Wablieft praat met Paul Verhaeghe De maatschappij maakt mensen ziek Materieel hebben we het nog nooit zo goed gehad. De meesten van ons hebben een inkomen, een dak boven ons hoofd Toch voelen veel mensen

Nadere informatie

JAARPLAN STICHTING LMSTANDARD SUPPORTS

JAARPLAN STICHTING LMSTANDARD SUPPORTS JAARPLAN STICHTING LMSTANDARD SUPPORTS 2016 Leonie Jansen 2016 Inhoudsopgave 1. Gegevens stichting... 3 2. Raad van Toezicht, Bestuur en Vrijwilligers... 3 3. Visie en missie Stichting LMStandard Supports...

Nadere informatie

BELEID OP VLAK VAN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING: IN BELGIË EN DAARBUITEN

BELEID OP VLAK VAN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING: IN BELGIË EN DAARBUITEN BELEID OP VLAK VAN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING: IN BELGIË EN DAARBUITEN KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 1. Het landbouwdossier Het feit dat Westerse landbouwproducten de lokale markten in het Zuiden verstoren.

Nadere informatie

MINDER ARMOEDE MILLENNIUMDOEL 1. Beantwoord de volgende vragen en gebruik daarbij de kaart MINDER ARMOEDE.

MINDER ARMOEDE MILLENNIUMDOEL 1. Beantwoord de volgende vragen en gebruik daarbij de kaart MINDER ARMOEDE. MILLENNIUMDOEL 1 MINDER ARMOEDE kaart MINDER ARMOEDE. 1. Wat betekent de extreme armoedegrens? 2. In welk werelddeel liggen de meeste landen waar mensen onder de armoedegrens van 1,25 dollar per dag leven?

Nadere informatie

Jouw gemeente in de wereld De wereld in jouw gemeente

Jouw gemeente in de wereld De wereld in jouw gemeente VVSG internationaal Jouw gemeente in de wereld De wereld in jouw gemeente Jouw gemeente in de wereld De wereld in jouw gemeente Arctic Circle Line Date International Tropic of Cancer Equator International

Nadere informatie

Sustainable development goals

Sustainable development goals Sustainable development goals The road to dignity by 2030 Ending Poverty, Transforming all Lives and Protecting the Planet = De weg naar waardigheid, Armoede beëindigen, alle levens veranderen en de aarde

Nadere informatie

De Budget Ster: omgaan met je schulden

De Budget Ster: omgaan met je schulden De Budget Ster: omgaan met je schulden Budget Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Budget Ster MOTIVATIE EN VERANTWOORDELIJKHEID STRESS DOOR SCHULDEN BASISVAARDIGHEDEN STABILITEIT FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen AC-Kruidtuin - Food Safety Center Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel Tel.: 02 211 82 11 www.favv.be Verantwoordelijke uitgever: Herman Diricks Februari

Nadere informatie

Boodschap uit Gent voor Biodiversiteit na 2010

Boodschap uit Gent voor Biodiversiteit na 2010 Boodschap uit Gent voor Biodiversiteit na 2010 Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie: Conferentie over Biodiversiteit in een veranderende wereld 8-9 september 2010 Internationaal Conventiecentrum

Nadere informatie

Primair schooltje in Senegal kookt op organisch afval

Primair schooltje in Senegal kookt op organisch afval Primair schooltje in Senegal kookt op organisch afval Het primaire schooltje Les Cajoutiers in Warang, een vissersdorp in Senegal, was op zoek naar een alternatieve energiebron om dagelijks warme maaltijden

Nadere informatie

e mythe van overbevolking OneWorld.nl

e mythe van overbevolking OneWorld.nl e mythe van overbevolking OneWorld.nl 1 van 5 04-07-17 16:36 oneworld.nl De mythe van overbevolking OneWorld.nl Kiza Magendane 6-8 minuten Opinie Welkom in de wereld van de bevolkingspolitiek. Hier worden

Nadere informatie

Duurzame wereldvoedselvoorziening. hoe ziet dit vraagstuk eruit en in welke richting liggen de oplossingen?

Duurzame wereldvoedselvoorziening. hoe ziet dit vraagstuk eruit en in welke richting liggen de oplossingen? Duurzame wereldvoedselvoorziening hoe ziet dit vraagstuk eruit en in welke richting liggen de oplossingen? Even voorstellen: Ruben Bringsken Ondernemer in Food en ICT (focus op duurzame oplossingen) Eigenaar/participatie

Nadere informatie

Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu?

Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu? Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu? Proficiat & bedankt! Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. Fantastisch dat je je zo wil engageren om samen met ons kwetsbare

Nadere informatie

Het kleine boerenspel

Het kleine boerenspel Het kleine boerenspel Inclusief nabespreking Eventueel kan het ook in een grote zaal of open terrein. Zorg dan wel voor hindernissenparcours. Leerdoelen: - de leerlingen kunnen in een niet conflict geladen

Nadere informatie

zo maak je een prachtige Femma-stand

zo maak je een prachtige Femma-stand zo maak je een prachtige Femma-stand 1 zo maak je een prachtige femma-stand Elke groep krijgt regelmatig de vraag om op een activiteit in de gemeente een standje te zetten: op de avondmarkt, kermis, boekenbeurs,

Nadere informatie

Broederlijk Delen vzw. Doelstelling. Activiteiten. In het Zuiden. In Vlaanderen. Thema's. Huidevettersstraat 165

Broederlijk Delen vzw. Doelstelling. Activiteiten. In het Zuiden. In Vlaanderen. Thema's. Huidevettersstraat 165 Broederlijk Delen is een niet-gouvernementele organisatie gespecialiseerd in ontwikkelingssamenwerking. Gevolgd door Donorinfo sinds: 2005 02/502 57 00 info@broederlijkdelen.be www.broederlijkdelen.be

Nadere informatie

Zet je in als vrijwilliger voor Plan België. Foto: Plan / Denis Closon

Zet je in als vrijwilliger voor Plan België. Foto: Plan / Denis Closon Foto: Plan / Denis Closon Zet je in als vrijwilliger voor Plan België Foto: Plan / Daniel Silva het Plan Zet je in als vrijwilliger voor Plan België en verander de toekomst van kinderen en hun gemeenschap

Nadere informatie

Vrienden van dorcas. www.dorcas.nl

Vrienden van dorcas. www.dorcas.nl Vrienden van dorcas www.dorcas.nl Dit is dorcas 2 3 Dorcas komt in actie voor mensen in nood en diepe armoede, ongeacht hun religie, ras, geslacht of politieke overtuiging. Dorcas werkt al 35 jaar aan

Nadere informatie

En de boerin uit Namibië? (Uit: RECHT-vaardig, menswaardig)

En de boerin uit Namibië? (Uit: RECHT-vaardig, menswaardig) En de boerin uit Namibië? (Uit: RECHT-vaardig, menswaardig) In een rollenspel ervaren de deelnemers de invloed van beleidsbeslissingen in het ene land op het leven van mensen in een ander land. De meerderheid

Nadere informatie

De Pensioenkrant. Wilt u ook uw pensioen veilig stellen? Lees verder in de pensioenkrant...

De Pensioenkrant. Wilt u ook uw pensioen veilig stellen? Lees verder in de pensioenkrant... De Pensioenkrant Wilt u ook uw pensioen veilig stellen? Lees verder in de pensioenkrant... Het probleem Levensstandaard behouden wordt moeilijker Uit cijfers van het nationaal instituut voor statistiek

Nadere informatie

Katakle Business Plan 2011 2018. Groeiplan voor het programma van The Hunger Project in Benin

Katakle Business Plan 2011 2018. Groeiplan voor het programma van The Hunger Project in Benin Katakle Business Plan 2011 2018 Groeiplan voor het programma van The Hunger Project in Benin 0 1. Inleiding Achtergrond De Katakle investeerdersgroep werkt sinds 2008 met The Hunger Project aan het einde

Nadere informatie

Uw voorafbetalingen via Bonifisc FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Uw voorafbetalingen via Bonifisc FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Uw voorafbetalingen via Bonifisc FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Kiezen voor voorafbetalingen De slimme aanpak van uw voorafbetalingen spaart uw eigen middelen Elke zelfstandige, bedrijfsleider of ondernemer

Nadere informatie

Ondernemers voor Ondernemers B2B - Extra inzet voor het Zuiden

Ondernemers voor Ondernemers B2B - Extra inzet voor het Zuiden Ondernemers voor Ondernemers B2B - Extra inzet voor het Zuiden Samen het Zuiden vooruit helpen Ondernemers voor Ondernemers is een Belgische vereniging met ngo's en particuliere bedrijven als leden. De

Nadere informatie

Oxfam& Partners. Jaarrapport 2007. é Het Zuiden roert zich é Financiële gegevens é Overzicht resultaten

Oxfam& Partners. Jaarrapport 2007. é Het Zuiden roert zich é Financiële gegevens é Overzicht resultaten PP D r i e m a a n d e l i j k s t i j d s c h r i f t v a n O x f a m - S o l i d a r i t e i t a p r i l - m e i - j u n i 2 0 0 8 n u m m e r 1 1 Oxfam& Partners BC 10682 Brussel X P501325 - Afgiftekantoor

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN Exact Online CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN MDM accountants & belastingadviseurs uit Den Haag is hard op

Nadere informatie

Beste vrienden, Een nieuw land

Beste vrienden, Een nieuw land Beste vrienden, Welkom in Pairi Daiza. We zijn met meer dan 7.000. Daarmee vormen we vandaag voor één dag een klein Vlaams dorp in Wallonië. Onze vrienden van de PS moeten zich geen zorgen maken: we zijn

Nadere informatie

De Drievoudige Bottom Line, een noodzakelijke economische innovatie

De Drievoudige Bottom Line, een noodzakelijke economische innovatie De Drievoudige Bottom Line, een noodzakelijke economische innovatie Feike Sijbesma, CEO Royal DSM In de loop der tijd is het effect van bedrijven op de maatschappij enorm veranderd. Vijftig tot honderd

Nadere informatie

augustus 2015 Ik bouw ook pensioen op voor mijn kinderen pagina 6 AOW-leeftijd sneller omhoog pagina 4 Doe de quiz! pagina 8

augustus 2015 Ik bouw ook pensioen op voor mijn kinderen pagina 6 AOW-leeftijd sneller omhoog pagina 4 Doe de quiz! pagina 8 Pensioen krant augustus 2015 Ik bouw ook pensioen op voor mijn kinderen pagina 6 AOW-leeftijd sneller omhoog pagina 4 Doe de quiz! pagina 8 Pensioenheld Nieuws Ik vind het leuk om iets nieuws te leren

Nadere informatie

Kwaliteitsinstrument. Til je afdeling naar een hoger niveau. Het kwaliteitsinstrument in het kort. Doel van het instrument. Inhoud van het instrument

Kwaliteitsinstrument. Til je afdeling naar een hoger niveau. Het kwaliteitsinstrument in het kort. Doel van het instrument. Inhoud van het instrument Kwaliteitsinstrument Til je afdeling naar een hoger niveau Het kwaliteitsinstrument in het kort Het KLJ-kwaliteitsinstrument werd ontwikkeld door KLJ zodat je als leiding/bestuur zelf jouw afdeling kan

Nadere informatie

12 REDENEN NOG TE STARTEN MET NETWERK

12 REDENEN NOG TE STARTEN MET NETWERK 12 REDENEN OM VANDAAG NOG TE STARTEN MET NETWERK MARKETING LETSPLAYBUSINESS.BE Enkele jaren geleden maakte mijn vrouw kennis met netwerk marketing. Ze leerde de Aloé Vera producten van Forever Living Products

Nadere informatie

Bonifisc. 2 Professionelen

Bonifisc. 2 Professionelen Bonifisc Bonifisc 2 Professionelen Kiezen voor voorafbetalingen Allemaal goede redenen om te kiezen voor de formule Bonifisc van BNP Paribas Fortis De slimme aanpak van uw voorafbetalingen spaart uw eigen

Nadere informatie

MAKE CHOCOLATE FAIR! WE VERZAMELDEN 122 826 HANDTEKENINGEN!

MAKE CHOCOLATE FAIR! WE VERZAMELDEN 122 826 HANDTEKENINGEN! MAKE CHOCOLATE FAIR! WE VERZAMELDEN 122 826 HANDTEKENINGEN! Op meer dan 400 evenementen in Europa werden 122 826 handtekeningen verzameld door een aantal Europese voedingsvakbonden en NGO s voor duurzame

Nadere informatie

4 Zijn heerlijke producten ook eerlijke producten?

4 Zijn heerlijke producten ook eerlijke producten? 4 Zijn heerlijke producten ook eerlijke producten? Deze zomer was ik op familiebezoek in Honduras. Geheel onverwacht liep ik er twee oude bekenden tegen het lijf. Ze stonden pardoes voor mijn neus. Ik

Nadere informatie

DE JEUGD HEEFT GEEFT DE TOEKOMST

DE JEUGD HEEFT GEEFT DE TOEKOMST WAT DOET SOLIDARIDAD? Solidaridad ziet eerlijke en duurzame handel als het beste middel om de levensstandaard van mensen in ontwikkelingslanden te verbeteren. Daarom helpt Solidaridad boeren bij het verduurzamen

Nadere informatie

Irma Steenbeek VERSTAG

Irma Steenbeek VERSTAG Irma Steenbeek VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen van

Nadere informatie

Tips om geld in te zamelen voor Dokters van de Wereld.

Tips om geld in te zamelen voor Dokters van de Wereld. Tips om geld in te zamelen voor Dokters van de Wereld. Naast de sportieve uitdaging van bijna 500 kilometer te fietsen naar Amsterdam en terug, wacht er nu nog een tweede uitdaging: zoveel mogelijk geld

Nadere informatie

Wisselingen in het bestuur

Wisselingen in het bestuur Beste donateur, Met uw donatie geeft Yoreem mensen die dat nodig hebben een zetje in de rug, zodat ze op eigen kracht verder kunnen. Dat doen we vooral in Oost-Kameroen. In deze nieuwsbrief treft u een

Nadere informatie

Stel dat je toch sterft, welke impact heeft het op jouw leven? Je hebt een gezin

Stel dat je toch sterft, welke impact heeft het op jouw leven? Je hebt een gezin Stel dat je toch sterft, welke impact heeft het op jouw leven? Je hebt een gezin 1 Welke impact heeft een overlijden op jouw gezin? Wie zal je lopende leningen afbetalen? Wie zal de studies van je kinderen

Nadere informatie

PLANTAGELANDBOUW IN LATIJNS-AMERIKA

PLANTAGELANDBOUW IN LATIJNS-AMERIKA PLANTAGELANDBOUW IN LATIJNS-AMERIKA 0 Lesschema 1 WAT IS PLANTAGELANDBOUW? 1.1 Bestudeer de afbeeldingen en satellietbeelden van plantages 1.2 Input, proces en output 2 WAAR DOET MEN AAN PLANTAGELANDBOUW?

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

ZUIDDAG OKTOBER

ZUIDDAG OKTOBER ZUIDDAG 2014 16 OKTOBER WORK FOR CHANGE WORK FOR CHANGE Geef jongeren uit uw buurt een job voor 1 dag. Beloon zo hun engagement en steun tegelijk een uniek goed doel. Wat is Zuiddag? Zuiddag is een organisatie

Nadere informatie

Dam tot Damloop. Fédération Française de la Cardiologie

Dam tot Damloop. Fédération Française de la Cardiologie Kit Fondsenwerving De Mobilisation Kit Dam tot Damloop Fédération Française de la Cardiologie Loop voor een goed doel! Deelname aan dit evenement is natuurlijk op zichzelf al een geweldige prestatie, maar

Nadere informatie

Uw voorafbetalingen via Bonifisc FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Uw voorafbetalingen via Bonifisc FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Uw voorafbetalingen via Bonifisc FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Voor de zelfstandige die kiest voor een efficiënte integrale belastingsaanpak De slimme aanpak van uw voorafbetalingen spaart uw eigen

Nadere informatie

HET GAAT NIET ALLEEN OM FINANCIERING, MAAR OM FINANCIERING, CAPACITEITSOPBOUW EN DUURZAAMHEID

HET GAAT NIET ALLEEN OM FINANCIERING, MAAR OM FINANCIERING, CAPACITEITSOPBOUW EN DUURZAAMHEID HET GAAT NIET ALLEEN OM FINANCIERING, MAAR OM FINANCIERING, CAPACITEITSOPBOUW EN DUURZAAMHEID Micro-, kleine en middelgrote ondernemingen financieren = werkgelegenheid en inkomen creëren In ontwikkelingslanden

Nadere informatie

De vzw Kids for Uganda is een Belgische organisatie voor ontwikkelingshulp en ontwikkelingssamenwerking.

De vzw Kids for Uganda is een Belgische organisatie voor ontwikkelingshulp en ontwikkelingssamenwerking. Wat is de vzw Kids for Uganda? De vzw Kids for Uganda is een Belgische organisatie voor ontwikkelingshulp en ontwikkelingssamenwerking. De Oegandese kinderen werden als doelgroep uitgekozen, omdat het

Nadere informatie

Vrijwilligersvervoer. Rij met ons mee

Vrijwilligersvervoer. Rij met ons mee Vrijwilligersvervoer Rij met ons mee Op weg naar zorg Naar het ziekenhuis, de dokter of kine? Medische zorg moet bereikbaar zijn voor iedereen die hulp nodig heeft. Wij zijn echt met je gezondheid bezig,

Nadere informatie

noord zuid ondernemers voor ondernemers

noord zuid ondernemers voor ondernemers 1 noord zuid ondernemers voor ondernemers KRANT VAN CFP - CORPORATE FUNDING PROGRAMME - WWW.CFP.BE LENTE 2012 1 euro wordt er 5 in India Datwyler levert verpakkingscomponenten aan de farmaceutische sector.

Nadere informatie

Opdrachten bij cahier Foodtopia Het voedsel van de toekomst

Opdrachten bij cahier Foodtopia Het voedsel van de toekomst Opdrachten bij cahier Foodtopia Het voedsel van de toekomst BEWAREN EN BEHOUDEN Wij vinden het heel normaal dat de supermarkt vol eten ligt. Vandaag, morgen, volgende week en daarna. Dat is mogelijk doordat

Nadere informatie

Naam : Klas : Datum :

Naam : Klas : Datum : Duurzame ontwikkeling Over duurzame ontwikkeling circuleren inmiddels honderden definities. Vaak wordt de internationaal aanvaarde definitie uit het rapport "Our Common Future" (Brundtland-rapport, 1987)

Nadere informatie

Mijnheer de Schepen, Mijnheer Christiaens, Mijnheer Hellings, Dames en heren,

Mijnheer de Schepen, Mijnheer Christiaens, Mijnheer Hellings, Dames en heren, TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID Keppel-Seghers 28 maart 2011 Mijnheer de Schepen, Mijnheer

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

DE ZIJLEN MET ZORG IN DE SAMENLEVING

DE ZIJLEN MET ZORG IN DE SAMENLEVING De Zijlen ondersteunt in de provincie DE ZIJLEN MET ZORG IN DE SAMENLEVING Groningen 1400 mensen bij wonen, werk en dagbesteding en vrijetijd. Het gaat om mensen met een verstandelijke beperking. Dat doen

Nadere informatie

WAAR WIJ VOOR STAAN. Socialisten & Democraten in het Europees Parlement. Fractie van de Progressieve Alliantie van

WAAR WIJ VOOR STAAN. Socialisten & Democraten in het Europees Parlement. Fractie van de Progressieve Alliantie van WAAR WIJ VOOR STAAN. Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten & Democraten in het Europees Parlement Strijden voor sociale rechtvaardigheid, het stimuleren van werkgelegenheid en groei, hervorming

Nadere informatie

Businessplan op een Bierviltje

Businessplan op een Bierviltje Businessplan op een Bierviltje Door Quirien Veldman, Syntens Ze zeggen wel eens: een businessplan moet zo simpel zijn dat het op een bierviltje past. Hoe kan dat als de businessplannen die de meeste ondernemers

Nadere informatie

Kritisch kijken op verschillende schaalniveaus

Kritisch kijken op verschillende schaalniveaus Kritisch kijken op verschillende schaalniveaus Inleiding In het eerste jaar van Geogenie ben je begonnen vanuit België naar de wereld te kijken. In het tweede jaar heb je veel geleerd over Europa en in

Nadere informatie

Tekstboekje Insecten, Havo 4

Tekstboekje Insecten, Havo 4 Tekstboekje Insecten, Havo 4 Elke tekst is voorzien van een kleine opdracht. De teksten hebben niveau F2 en F3 Tekst 1 Tekst 2 Tekst 3 Tekst 4 Insecten eten, Ja natuurlijk niveau 2/3 Opdracht: Verdeel

Nadere informatie

Starten als zelfstandige in 10 stappen

Starten als zelfstandige in 10 stappen Starten als zelfstandige in 10 stappen Hoe begin ik eraan? Wil je een eigen zaak starten, maar zit je met de handen in het haar omdat je niet weet waar eerst beginnen? De volgende 10 stappen leiden je

Nadere informatie

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan 08540 LerenLoopbaanBurgerschap 10-04-2008 08:28 Pagina 1 ontwikkelingsproces 1+2 1 2 3 4 5 6 7 Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan Leren, Loopbaan en Burgerschap Wat laat

Nadere informatie

Alles over microkrediet Informatie voor een spreekbeurt of klassenproject op de basisschool

Alles over microkrediet Informatie voor een spreekbeurt of klassenproject op de basisschool Alles over microkrediet Informatie voor een spreekbeurt of klassenproject op de basisschool Microkrediet voor Moeders, januari 2015 1 Inhoudsopgave Vragen & antwoorden... 3 Wat is microkrediet?... 3 Waarom

Nadere informatie

Kleine boeren oogsten succes dankzij zaden op krediet

Kleine boeren oogsten succes dankzij zaden op krediet Kleine boeren oogsten succes dankzij zaden op krediet Bestemd voor: Wim Klein Nagelvoort, ZWO Ontmoetingskerk te Rijssen Aansluitend bij het thema: voedselzekerheid, landbouw, duurzaamheid en klimaat.

Nadere informatie

Stichting So Logical Foundation

Stichting So Logical Foundation Stichting So Logical Foundation BELEIDSPLAN 2015-2016 Stichting So Logical Foundation Postbus 5823 1410 GA Naarden Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Werkwijze 6 4. Organisatie 7 5. Financiën

Nadere informatie

Max Havelaar: 25 jaar ontwikkeling. Persontmoeting 28 augustus 2014 Lily Deforce Directeur

Max Havelaar: 25 jaar ontwikkeling. Persontmoeting 28 augustus 2014 Lily Deforce Directeur Max Havelaar: 25 jaar ontwikkeling Persontmoeting 28 augustus 2014 Lily Deforce Directeur Agenda 25 jaar Fairtrade: van de boer in het Zuiden tot op ons bord - Evolutie van 1989 tot 2014 - Trade not aid

Nadere informatie

Ik ben minister van landbouw in Kenia Ik ben de koe van de familie Osomo uit Kenia

Ik ben minister van landbouw in Kenia Ik ben de koe van de familie Osomo uit Kenia Ik ben minister van landbouw in Kenia Steeds meer bedrijven uit Europa en Azië willen in ons land hun bedrijf zetten. Hier is immers veel grond, er zijn minder regels dan in hun land en de lonen van onze

Nadere informatie

Kinderen zonder papieren

Kinderen zonder papieren VPM VPM Kinderen zonder papieren Je ziet het bijna elke dag op de tv of in de krant: beelden van landen in oorlog, mensen in armoede. Op zoek naar een betere plaats om te leven, slaan ze op de vlucht.

Nadere informatie

Paradoxaal genoeg hebben juist veel landarbeiders geen toegang tot betaalbaar groenten en fruit

Paradoxaal genoeg hebben juist veel landarbeiders geen toegang tot betaalbaar groenten en fruit DAAR PLUKKEN DE BOEREN DE VRUCHTEN VAN HET SUCCES VAN GRUPO HUALTACO Groenten en fruit zijn niet alleen gezond voor ons lichaam, maar ook voor de wereldeconomie. De groente- en fruitsector is een van de

Nadere informatie

In een notendop. 1 De Visie van het Netwerk Stadslandbouw Antwerpen. Het Netwerk stadslandbouw Antwerpen is

In een notendop. 1 De Visie van het Netwerk Stadslandbouw Antwerpen. Het Netwerk stadslandbouw Antwerpen is 1 De Visie van het Netwerk Stadslandbouw Antwerpen In een notendop Het Netwerk stadslandbouw Antwerpen is Een netwerk van lokale boeren en andere betrokken partners Een aanspreekpunt voor Stadslandbouw

Nadere informatie

Road to Growth is een individueel begeleidingstraject voor ambitieuze ondernemers die nieuwe uitdagingen willen aanpakken om zo succesvol te groeien

Road to Growth is een individueel begeleidingstraject voor ambitieuze ondernemers die nieuwe uitdagingen willen aanpakken om zo succesvol te groeien Road to Growth Als ambitieuze ondernemer sta je vaak voor nieuwe uitdagingen. Die hoef je niet alleen aan te pakken. Ontdek hier een individueel begeleidingstraject om te groeien in wat je doet en hoe

Nadere informatie

10 tips over besluitvorming

10 tips over besluitvorming 10 tips over besluitvorming Meer weten? www.vergaderendoejezo.nl Bel of mail Carla: 06-20809676 of info@vergaderendoejezo.nl. 10 tips over besluitvorming Besluitvorming is noodzakelijk bij vergaderingen.

Nadere informatie

GDF SUEZ wordt ENGIE. Een medewerker afwezig? Regels en praktische tips

GDF SUEZ wordt ENGIE. Een medewerker afwezig? Regels en praktische tips GDF SUEZ wordt ENGIE Een medewerker afwezig? Regels en praktische tips Nagenoeg 40% van de afwezigheden wegens ziekte houdt verband met de arbeidsomstandigheden (soort werk, omgeving, sfeer, uurregeling,

Nadere informatie

Kleine inzichten leiden tot grote opbrengsten

Kleine inzichten leiden tot grote opbrengsten Kleine inzichten leiden tot grote opbrengsten Kleine inzichten leiden vaak tot grote veranderingen. Dat geldt zeker wanneer u besluit klimaatneutraal te gaan ondernemen. Kleine inzichten over reductie

Nadere informatie

Agenda Najaar 2015. De agenda voor het najaar 2015: Inloopspreekuur

Agenda Najaar 2015. De agenda voor het najaar 2015: Inloopspreekuur Agenda Najaar 2015 De agenda voor het najaar 2015: - Inloopspreekuur (wekelijks vanaf 28 augustus a.s.) - Coach- en counseling trajecten (op maat, doorlopend) - Familie- en organisatieopstellingen (maandelijks

Nadere informatie

SAMEN WERKEN BESTRIJDEN VAN HONGER EN ARMOEDE AAN HET HEIFER.NL

SAMEN WERKEN BESTRIJDEN VAN HONGER EN ARMOEDE AAN HET HEIFER.NL SAMEN WERKEN AAN HET BESTRIJDEN VAN HONGER EN ARMOEDE HEIFER.NL LAAT BOEREN ZELF HUN ARMOEDE OVERWINNEN Sinds de oprichting in 1999 hebben wij met behulp van onze donateurs al meer dan 40.000 gezinnen

Nadere informatie

Makers van biodiesel en bioethanol

Makers van biodiesel en bioethanol De Standaard Makers van biodiesel en bioethanol verzuipen donderdag 12 maart 2009 Auteur: BRUSSEL - Verscheidene biodiesel- en bioethanolbedrijven dreigen over de kop te gaan. Hun installaties draaien

Nadere informatie

Beperkt verslag van de zending van februari 08. Bericht einde eerste week aan CM Midden-Vlaanderen.

Beperkt verslag van de zending van februari 08. Bericht einde eerste week aan CM Midden-Vlaanderen. Beperkt verslag van de zending van februari 08. 6 Namen deel : Marc Van Huffel, Jean-Paul De Rudder, Caroline Lesire, Jacques Varasse, Jeannette De Jaegher Bericht einde eerste week aan CM Midden-Vlaanderen.

Nadere informatie

Project Koffie Wasstation Rwanda.

Project Koffie Wasstation Rwanda. Project Koffie Wasstation Rwanda. Het project is uitgevoerd op initiatief van de vrouwen coöperatie in Rwanda: ABATERANINKUNGA. In Nederland is dit project ondersteund door de Stichting Afrika 2007 Zwolle

Nadere informatie

Jaarverslag Plenty Food Nederland 2012 tot 18 mei 2012 Plenty Food

Jaarverslag Plenty Food Nederland 2012 tot 18 mei 2012 Plenty Food Jaarverslag Plenty Food Nederland 2012 tot 18 mei 2012 Plenty Food Inhoudsopgave 1 Over Plenty Food... 3 1.1 Juridische structuur... 3 1.2 Statutaire doelstelling... 3 1.3 Bestuur... 3 1.4 Personeel en

Nadere informatie

een goed jaar voor jou, voor mij en voor de hele buurt.

een goed jaar voor jou, voor mij en voor de hele buurt. een goed jaar voor jou, voor mij en voor de hele buurt. Dames en Heren Beste vrienden Een gelukkig Nieuwjaar. Van harte Voor u, voor wie u dierbaar is, en voor ons allemaal. Een gelukkig Nieuwjaar. Een

Nadere informatie

Deze cirkel bestaat uit vijf stappen die u kunt doorlopen om uw wervingscampagne systematisch op te zetten. Waar wil je vrijwilligers voor werven?

Deze cirkel bestaat uit vijf stappen die u kunt doorlopen om uw wervingscampagne systematisch op te zetten. Waar wil je vrijwilligers voor werven? Werving U wilt nieuwe vrijwilligers werven. Mensen die één keer aan een actie meedoen, mensen waar u af en toe een beroep op kunt doen, of mensen die voor langere tijd willen meewerken. U wilt hen in elk

Nadere informatie

Maak kennis met de bankagent en verzekeringsmakelaar in uw buurt. FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Maak kennis met de bankagent en verzekeringsmakelaar in uw buurt. FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Maak kennis met de bankagent en verzekeringsmakelaar in uw buurt. FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. De bankagent en verzekeringsmakelaar in uw buurt. Meer dan 310 gedreven professionals kozen ervoor om

Nadere informatie

Info voor de leidinggevenden m.b.t. het voeren van een functioneringsgesprek

Info voor de leidinggevenden m.b.t. het voeren van een functioneringsgesprek Info voor de leidinggevenden m.b.t. het voeren van een functioneringsgesprek Achtergrond informatie Voor men aan een functioneringsgesprek begint is het belangrijk wat achtergrondinformatie in te winnen

Nadere informatie

22 Op weg naar Jeruzalem trok hij verder langs steden en dorpen, terwijl hij onderricht gaf. 23 Iemand vroeg hem: Heer, zijn er maar weinigen die

22 Op weg naar Jeruzalem trok hij verder langs steden en dorpen, terwijl hij onderricht gaf. 23 Iemand vroeg hem: Heer, zijn er maar weinigen die 22 Op weg naar Jeruzalem trok hij verder langs steden en dorpen, terwijl hij onderricht gaf. 23 Iemand vroeg hem: Heer, zijn er maar weinigen die worden gered? Hij antwoordde: 24 Doe alle moeite om door

Nadere informatie

Zuid Afrika gaat dezelfde weg op als VS

Zuid Afrika gaat dezelfde weg op als VS Home (/plus) Correspondent 'Suiker' (http://www.standaard.be/plus/tag/suiker) INTERVIEW DAVID SANDERS PROFESSOR VOLKSGEZONDHEID IN ZUID AFRIKA Zuid Afrika gaat dezelfde weg op als VS 07 JULI 2015 loa Professor

Nadere informatie

SAP Customer Success Story Productie Ecover. SAP, inclusief support en maintenance: netjes geregeld!

SAP Customer Success Story Productie Ecover. SAP, inclusief support en maintenance: netjes geregeld! SAP Customer Success Story Productie Ecover SAP, inclusief support en maintenance: netjes geregeld! Bedrijf Ecover Sector Productie Producten en diensten Ecologische schoonmaakmiddelen Website www.ecover.com

Nadere informatie

2-SPRAAK. Samen leven? Samen spreken! Mag een anderstalige één uurtje per week met je praten? Dan is 2-spraak iets voor jou!

2-SPRAAK. Samen leven? Samen spreken! Mag een anderstalige één uurtje per week met je praten? Dan is 2-spraak iets voor jou! 2-SPRAAK Samen leven? Samen spreken! Mag een anderstalige één uurtje per week met je praten? Dan is 2-spraak iets voor jou! 2-spraak is een project van Buurtschatten, een organisatie die de bewoners van

Nadere informatie

Tomaten in de puree. dag 1. Hallo,

Tomaten in de puree. dag 1. Hallo, Tomaten in de puree dag 1 Mijn naam is Valérie en ik woon in Togo, één van de kleinste landen in Afrika. Veel mensen in mijn land zijn arm. Vroeger teelden mijn mama en papa katoen. Maar toen zij het katoen

Nadere informatie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C214 WON18 zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 28 april 2011 2 Commissievergadering nr. C214 WON18 (2010-2011)

Nadere informatie

INTRODUCTIE. Deze pedagogische fiche ondersteunt jullie om de actie «Eet Lokaal» te bespreken in de klas.

INTRODUCTIE. Deze pedagogische fiche ondersteunt jullie om de actie «Eet Lokaal» te bespreken in de klas. INTRODUCTIE Ons voedsel legt gemiddeld 2000 km af voor het ons bord bereikt. Denk maar eens aan de groenten en het fruit dat we iedere dag eten. In de winkel vinden we het hele jaar door groenten en fruit

Nadere informatie

Het beste uit jezelf

Het beste uit jezelf Het beste uit jezelf 2 3 Met elkaar bouwen aan het Huis van Philadelphia Philadelphia wil dat mensen met een beperking gelukkig kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarom doen we ons werk

Nadere informatie

Publiekssymposium Eerlijke Bankwijzer

Publiekssymposium Eerlijke Bankwijzer Page 1 of 5 U bevindt zich hier: Home Ministeries Financiën Documenten en publicaties Toespraken Publiekssymposium Eerlijke Bankwijzer Publiekssymposium Eerlijke Bankwijzer Toespraak 27-01-2011 Toespraak

Nadere informatie

UNICEF stelt voor: de Millenniumdoelstellingen! Maak kennis met onze kids WaSH-ambassadeurs Bezoek het Vredeshuis in Gent

UNICEF stelt voor: de Millenniumdoelstellingen! Maak kennis met onze kids WaSH-ambassadeurs Bezoek het Vredeshuis in Gent UNICEF stelt voor: de Millenniumdoelstellingen! Maak kennis met onze kids WaSH-ambassadeurs Bezoek het Vredeshuis in Gent Driemaandelijks magazine nr. 21 juli-augustus-september 2010 Hoi unicefkids! Hebben

Nadere informatie

OUDERS IN CONFLICT.. OVER DE ATTITUDE VAN DE THERAPEUT OVER HET HARDE WERK OM NIET MEEGEZOGEN TE WORDEN. 23 oktober 2017 Hasselt

OUDERS IN CONFLICT.. OVER DE ATTITUDE VAN DE THERAPEUT OVER HET HARDE WERK OM NIET MEEGEZOGEN TE WORDEN. 23 oktober 2017 Hasselt OUDERS IN CONFLICT.. OVER DE ATTITUDE VAN DE THERAPEUT OVER HET HARDE WERK OM NIET MEEGEZOGEN TE WORDEN 23 oktober 2017 Hasselt Om de sfeer te schetsen Geachte mevrouw Maes, Gisteren hebben wij B terug

Nadere informatie

Natuurlijk Leiderschap

Natuurlijk Leiderschap Dit interview is onderdeel van het boek Natuurlijk Leiderschap een co-creatie van Trees for All en United by Passion Ronald van Zetten CEO, HEMA Een wereld met uitdagingen Als ik kijk naar de hele wereld,

Nadere informatie

Wat weet jij over biologisch en over de bodem?

Wat weet jij over biologisch en over de bodem? Met leuke vragen, opdrachten en experimenten voor thuis! Wat weet jij over biologisch en over de bodem? Biologisch, lekker natuurlijk! Heb je er wel eens over nagedacht dat alles wat je eet, van een plant

Nadere informatie

Overleg en onderhandelen over arbeidsvoorwaarden

Overleg en onderhandelen over arbeidsvoorwaarden Overleg en onderhandelen over arbeidsvoorwaarden Peter van Delden Februari 2017 Herman Kuijkstraat 14 4191 AK Geldermalsen +31 622 201 805 www.deldenadvies.nl Overleg over cao / arbeidsvoorwaarden (1)

Nadere informatie

RENT Life RENT Fix RENT Flex

RENT Life RENT Fix RENT Flex > > Ethias, verzekeren is ons vak Ethias Verzekering is een groepering van vier onderlinge verzekeringsverenigingen. Dankzij deze juridische structuur moeten wij geen aandeelhouders vergoeden. Ook al sluit

Nadere informatie

Samenlezen: leuk en leerzaam tegelijk!

Samenlezen: leuk en leerzaam tegelijk! Lesbrief Samenlezen: leuk en leerzaam tegelijk! Met samenleesboeken kunt u uw leerlingen op een andere manier laten lezen in de klas. Het belangrijkste kenmerk van een samenleesboek is, dat het een verhaal

Nadere informatie