Natuurontwikkeling en kwaliteitsinvestering landschap

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Natuurontwikkeling en kwaliteitsinvestering landschap"

Transcriptie

1 Natuurontwikkeling en kwaliteitsinvestering landschap ONTWIKKELING NATUURZONE SPORTPARK ELSKENS OOSTERHOUT DATUM: augustus 2014, Landschapsplan en kwaliteitsinvestering Landschap kenmerk: ontwerp-bestemmingsplan `Dommelbergen, herziening 1 (Elskensweg 9)

2 Colofon Natuurontwikkeling en kwaliteitsinvestering landschap datum: 29 augustus 2014 redactie: Buitenplaats Tessloo Zwarte Wegje AN Oisterwijk tel:

3 INHOUD TOELICHTING INRICHTINGSPLAN... 5 INLEIDING... 5 HET PLAN... 5 BEOOGDE ECOLOGISCHE ONTWIKKELING... 7 VEGETATIE... 7 VOGELS... 7 AMFIBIEEN... 7 INSECTEN... 7 TOETS KWALITEITSVERBETERING & VERANTWOORDING LANDSCHAPSINVESTERING... 8 KOSTEN AANLEG EN BEHEER... 8 GROTE POEL... 8 KLEINE POEL... 9 BINNENBERM sportveldkant... 9 aanbeveling BUITENBERM tussen sloot en fietspad... 9 aanbeveling BESTAANDE SLOOT... 9 aanbeveling BOSAANSLUITING

4 Figuur 1. Inrichtingsplan, bron; Ontwerpburo Bert Huls 4

5 TOELICHTING INRICHTINGSPLAN INLEIDING In het noord westelijke deel van sportpark De Elskens, aan de Elskenseweg, wordt een ijs- en skeelerbaan aangelegd. Bij deze baan wordt ook een ondersteunende accommodatie gebouwd. Omdat het plangebied binnen de Groenblauwe mantel ligt (GBM) moet er ook een kwaliteitsverbetering van het landschap plaats vinden. De plantoelichting hoort bij het ontwerp Landschapsverbetering sportpark De Elskens. Naast een toelichting met onderbouwing is in deze toelichting ook de berekening met verantwoording voor deze landschapsinvestering opgenomen. Er wordt in dat kader ook specifiek ingegaan op het plan van aanleg en het plan voor beheer. HET PLAN In de bestaande situatie ligt aan deze noord -west kant van het sportpark een brede sloot die een natte verbinding vormt tussen de waterpartijen in de wijk Dommelbergen noord en het Kromgat, een voormalige kreek, aan de oostkant van het sportcomplex. Deze sloot vormt de ruggengraat van het nieuwe inrichtingsplan. De ontwikkeling van een natte zone biedt de beste potentie en kansen om aan te sluiten op het open landschap en het Kromgat met zijn open water en weelderige oevers. In het inrichtingsplan is er voor gekozen om tegen de bestaande sloot in de oksels van het plangebied twee grotere waterplekken te situeren. In zowel de grote poel als de kleine poel worden relatief flauwe oevers en een waterdiepte van ca meter gerealiseerd. Die water diepte garandeert voldoende open water, vrij van oever- en moerasplanten, centraal in deze waterzone. De zuidoever van de grote poel krijgt in één talud een helling van 1 : 7. De andere taluds van dit waterdeel hebben een hellingen van 1 : 5. Rondom de kleine poel is de ruimte beperkter. Ook daar is gekozen voor een waterdiepte van ca meter om in ieder geval het centrale deel als open water te behouden. De taluds van de oevers in deze waterpartij hebben een hellingshoek van 1 : 3. Beide waterpartijen sluiten in beeld maar niet fysiek aan op het profiel van de bestaande sloten. Door het water op deze manier vorm te geven ontstaat een biotoop met verschillende gradiënt zones waarin verschillende typen planten zich spontaan zullen gaan ontwikkelen. De bestaande sloten zijn nu volledig dichtgegroeid met riet maar de biotoop ontwikkeling van beide waterpartijen is gericht op open water i.c.m. moeras, ruigte en struweel. De hoeveelheid rietland zal door goed beheer in beide waterpartijen beperkt blijven zodat er voldoende ruimte blijft voor de ontwikkeling van planten soorten zoals koninginnenkruid, wilgenroosje en kattenstaart al dan niet in combinatie met struweelachtige soorten zoals wilg bijvoorbeeld. In de onderwateroevers die verschillen in talud kunnen onderwatersoorten zoals krabbenscheer, kikkerbeet, glazig fonteinkruid en watergentiaan zich ontwikkelen. Daarmee ontstaat er een voedsel- en broedbiotoop voor typische rietvogelsoorten zoals de bosrietzanger en kleine karekiet bijvoorbeeld. Maar ook voor verschillende amfibieën zoals groene- en bruine kikker, de gewone pad en de kleine watersalamander. Voor insectensoorten zoals platbuiklibel, lantaarntje en paardenbijter. Belangrijk is dat realisatie van dit plan ook aansluit op de bestaande bermen en ruigtes. In dit plan wordt dus niets aangeplant. De ruimtelijk voorwaarden die gecreëerd worden staan garant voor spontane vegetatie ontwikkeling die een aanmerkelijke bijdrage kan leveren aan de vergroting van de biodiversiteit ter plaatse. In de toekomst zou zelfs de verbinding met de bestaande sloot gemaakt kunnen worden zodat ook fysiek één watersysteem ontstaat. 5

6 Figuur 2. Doorsneden, bron; Ontwerpburo Bert Huls 6

7 BEOOGDE ECOLOGISCHE ONTWIKKELING > plas-dras voedsel- & broedbiotoop met als doelsoorten VEGETATIE - koninginnenkruid - wilgenroosje - kattenstaart - fluitenkruid - moerasspirea - gele lis - watermunt - valeriaan - krabbenscheer - kikkerbeet - glazig fonteinkruid - watergentiaan VOGELS - bosrietzanger - rietgors - kleine karekiet - rietzanger - baardman - blauwborst - waterral - waterhoen AMFIBIEEN - groene kikker - bruine kikker - gewone pad - kleine watersalamander INSECTEN - platbuiklibel - gewone oeverlibel - lantaarntje - paardenbijter - grote keizerlibel - azuurwaterjuffer Figuur 3. Doelsoorten, bron; google 7

8 TOETS KWALITEITSVERBETERING & VERANTWOORDING LANDSCHAPSINVESTERING KOSTEN AANLEG EN BEHEER GROTE POEL (zie doorsnede) UITVOERING - wateroppervlak ca. 345 m² - waarvan open (diep) water ca. 95 m² (ca. 30%) - talud noordkant > 1 : 5 tot 1 : 7 - talud zuidkant > 1 : 3 - vloeiende aansluiting op slootberm - vloeiende aansluiting op skeeler- en ijsbaan AANLEG & KOSTEN - grondwerk en grond afvoeren - aanlegkosten 900,00 - BEHEER & KOSTEN - verlanding tegengaan door jaarlijks maaibeheer - jaarlijks in september maaien - maaisel afvoeren - beheerkosten 78,00 per jaar 78,00 - beheerkosten over 10 jaar 780,00 8

9 KLEINE POEL (zie doorsnede) UITVOERING - wateroppervlak ca. 130 m² - waarvan open (diep) water ca. 15 m² (ca. 25 %) - talud noordkant > 1 : 3 - talud zuidkant > 1 : 3 - vloeiende aansluiting op slootberm - vloeiende aansluiting op skeeler- en ijsbaan AANLEG & KOSTEN - grondwerk en grond afvoeren - aanlegkosten 700,00 - BEHEER & KOSTEN - verlanding tegengaan door jaarlijks maaibeheer - jaarlijks in september maaien - maaisel afvoeren - beheerkosten 78,00 per jaar 78,00 - beheerkosten over 10 jaar 780,00 BINNENBERM sportveldkant (zie doorsnede) - droge gras berm - grasbermen lopen vloeiend over in plasbermen - aanlegkosten en beheerkosten (lopen mee in sportveld) n.v.t. aanbeveling BUITENBERM tussen sloot en fietspad (zie doorsnede) - natte berm met ruigte - profiel zie doorsnede - 1 x per jaar maaien - maaien in juni - maaisel laten liggen (drogen) - later afvoeren ter verschraling - aanlegkosten en beheerkosten n.v.t. (lopen mee in onderhoud fietspad) aanbeveling BESTAANDE SLOOT (zie doorsnede) - profiel handhaven - 1 x per drie jaar maaien - maaien in februari - indien mogelijk onderdeel maken van beide waterpartijen - aanlegkosten en beheerkosten n.v.t. (lopen mee in onderhoud fietspad) 9

10 aanbeveling BOSAANSLUITING - bestaand bosstruweel op kop van het sportveld - verjongingscyclus van drie jaar - jaarlijks één derde deel van de opslag dunnen - aanlegkosten en beheerkosten n.v.t. (lopen mee in sportveld) TOTALE KOSTEN INVESTERING LANDSCHAP 3.160,00 kosten aanleg en beheer, excl. btw, over een periode van 10 jaar Figuur 4. Sfeerbeelden, bron; google 10

11 SALDO BEREKING LANDSCHAPSINVESTERING WAARDEVERMEERDERING DOOR BEBOUWING > facilitair gebouw skeeler- en ijsbaan - van 125 m² sportveld à 20,00 per m² - naar 125 m² bouwgrond à 100,00 per m² - waardevermeerdering per m² 80,00 > 125 m² à 80, ,00 WAARDEVERMINDERING DOOR AANLEG NATUUR > grote poel - van 345 m² sportveld à 20,00 per m² - naar 345 m² natuur à 1,00 per m² - waardevermeerdering per m² 19,00 > kleine poel - van 130 m² sportveld à 20,00 per m² - naar 130 m² natuur à 1,00 per m² - waardevermeerdering per m² 19,00 > totaal 475 m² à 19, ,00 TOTAAL WAARDEVERMEERDERING 1.475,00 INVESTERING LANDSCHAP > kosten investering landschap - 20% van 1.475,00-295,00 > investering aanleg en beheer 3.160,00 TOTAAL INVESTERING ,00 11

12 Buitenplaats Tessloo Zwarte Wegje AN Oisterwijk tel:

Natuurtoets PIP en TB s A4 en A44 RijnlandRoute. 19 november 2014

Natuurtoets PIP en TB s A4 en A44 RijnlandRoute. 19 november 2014 Natuurtoets PIP en TB s A4 en A44 RijnlandRoute 19 november 2014 Natuurtoets PIP en TB s A4 en A44 RijnlandRoute Toetsing realisatie RijnlandRoute aan Natuurbeschermingswet 1998, Ecologische Hoofdstructuur,

Nadere informatie

Het gebruik van Natuurbrug Zanderij Crailoo door mens en dier

Het gebruik van Natuurbrug Zanderij Crailoo door mens en dier Het gebruik van Natuurbrug Zanderij Crailoo door mens en dier E.A. van der Grift F.G.W.A. Ottburg J. Dirksen Alterra-rapport 1906, ISSN 1566-7197 Het gebruik van Natuurbrug Zanderij Crailoo door mens

Nadere informatie

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Recreatieve Zone De Heihorsten

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Recreatieve Zone De Heihorsten Notitie Contactpersoon Niels Bronsgeest Datum 16 november 2012 Kenmerk N001-1211026NAB-ege-V02-NL Vormvrije m.e.r.-beoordeling Recreatieve Zone De Heihorsten 1.1 Aanleiding vormvrije m.e.r.-beoordeling

Nadere informatie

Meeroevers II/b vlek 14. Beeldkwaliteitplan 26.09.2012

Meeroevers II/b vlek 14. Beeldkwaliteitplan 26.09.2012 Meeroevers II/b vlek 14 Beeldkwaliteitplan 26.09.2012 2 26.09.2012 Beeldkwaliteitplan Meeroevers II/b vlek 14 kavels aan de hoven kavels aan Langs de Erven 26.09.2012 Beeldkwaliteitplan Meeroevers II/b

Nadere informatie

F 532 F 450 P 3853 P 267 P 222 P 237 P 3221 P 3220 P 195 P 197 P 1697 P 192 P 1695 P 209 P 169 P 208 P 2020 P 207 P 4140 P 2359 P 166

F 532 F 450 P 3853 P 267 P 222 P 237 P 3221 P 3220 P 195 P 197 P 1697 P 192 P 1695 P 209 P 169 P 208 P 2020 P 207 P 4140 P 2359 P 166 P P P P 0 F 0 F P P P P 0 P P P P P P 0 P P 0 P 00 P P 0 P P P P P P P P P P P P P 0 P P P P P P Kenmerk: 00/GIS0/jbo maart 0 Schaal: :.000 Overzicht transacties omgeving Kampen uwe bouwgrond Formaat:

Nadere informatie

Startnotitie m.e.r. Tusschenwater. Definitief

Startnotitie m.e.r. Tusschenwater. Definitief Startnotitie m.e.r. Tusschenwater Definitief Grontmij Nederland bv Assen, 13 februari 2009 Verantwoording Titel : Startnotitie m.e.r. Tusschenwater Projectnummer : 262874 Datum : 13 februari 2009 Auteur(s)

Nadere informatie

Aanleg van een natuurlijke vijver

Aanleg van een natuurlijke vijver Aanleg van een natuurlijke vijver Andere werkfiches uit deze reeks zijn: f Een bloemetje voor jou, omdat ik Maak je eigen bloemenweide. f Knus en gezellig. Creëer een zithoek in je tuin. f Kriebel- en

Nadere informatie

Graag dienen wij hiermee enkele projectideeën in, in het kader van het Programma Nieuwe Natuur.

Graag dienen wij hiermee enkele projectideeën in, in het kader van het Programma Nieuwe Natuur. Noordereinde 60 Postbus 995 5 1243 ZS 's-g raveland Provincie Flevoland Gedeputeerde Nieuwe Natuur dhr J.N.J. Appelman T (035) 655 99 33 F (035) 656 31 74 www.natuurmonumente n.ni Postbank 32391 ING Bank

Nadere informatie

Startdocument Schuytgraaf Veld 17b. juni 2013

Startdocument Schuytgraaf Veld 17b. juni 2013 Startdocument Schuytgraaf Veld 17b juni 2013 1 Inleiding In mei 2012 heeft de gemeente Arnhem het project Schuytgraaf overgenomen van de GEM (Grondexploitatie maatschappij). De gemeente heeft nu de leiding

Nadere informatie

Natuurbescherming in Nederland

Natuurbescherming in Nederland Natuurbescherming in Nederland Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Natura 2000 4 2. Ecologische Hoofdstructuur 6 3. Nationale Parken 8 4. Nationale Landschappen 10 5. Soortenbescherming 12 6. Natuurwetgeving

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer OOPPH02. Onderwerp Stedenbouwkundig visie Dillenburg

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer OOPPH02. Onderwerp Stedenbouwkundig visie Dillenburg Zaaknummer OOH02 Onderwerp Stedenbouwkundig visie Dillenburg Raadsvoorstel Inleiding Op 19 februari 2002 is het raadsbesluit genomen om te komen tot de realisatie van een nieuwe sporthal in sport- en recreatiepark

Nadere informatie

Flora- en faunatoets Oude Willem

Flora- en faunatoets Oude Willem Flora- en faunatoets Oude Willem De Vries, S. & J. Tonckens Tonckens Ecologie Flora- en faunatoets Oude Willem IN OPDRACHT VAN: Dienst Landelijk Gebied Postbus 2003 8901 JA Leeuwarden UITVOERING: TONCKENS

Nadere informatie

ROENBELEIDSVISIE. Groen moet je doen. Gemeente Borger Odoorn Afdeling Bouwkunde, Openbare Werken en Groen (BOWG) Uitwerking beleidsthema s groen

ROENBELEIDSVISIE. Groen moet je doen. Gemeente Borger Odoorn Afdeling Bouwkunde, Openbare Werken en Groen (BOWG) Uitwerking beleidsthema s groen G ROENBELEIDSVISIE Groen moet je doen Uitwerking beleidsthema s groen Gemeente Borger Odoorn Afdeling Bouwkunde, Openbare Werken en Groen (BOWG) 2 Groen moet je doen Gemeente Borger Odoorn Groenbeleidsvisie

Nadere informatie

MER Waterberging Diesdonk Bijlage 1. Beleid. 22 april 2010 Definitief rapport 9T0705.A0

MER Waterberging Diesdonk Bijlage 1. Beleid. 22 april 2010 Definitief rapport 9T0705.A0 MER Waterberging Diesdonk Bijlage 1. Beleid 22 april 2010 Definitief rapport 9T0705.A0 INHOUDSOPGAVE 1 PROCEDURELE RELATIE TUSSEN MILIEUEFFECTRAPPORTAGE EN BESLUITVORMING VIA HET BESTEMMINGSPLAN 3 2

Nadere informatie

PASSENDE BEOORDELING BIJ PLANMER STRUCTUURVISIE EMMEN 2020

PASSENDE BEOORDELING BIJ PLANMER STRUCTUURVISIE EMMEN 2020 PASSENDE BEOORDELING BIJ PLANMER STRUCTUURVISIE EMMEN 2020 GEMEENTE EMMEN - DEFINITIEF- 13 februari 2009 110623/CE9/068/000516 110623/CE9/068/000516 2 Inhoud 1 Inleiding 5 2 Planonderdelen structuurvisie

Nadere informatie

In de bijlagen zijn tekeningen van de inpassing van het alternatief van BGRW en een overzicht van de kostenraming weergegeven.

In de bijlagen zijn tekeningen van de inpassing van het alternatief van BGRW en een overzicht van de kostenraming weergegeven. Project : Rijksweg A13/A16 Betreft : Kruising rijksweg A13/A16 met de N471 uitwerking Voorlopig Ontwerp (VO+) Aan : Rijkswaterstaat Opgesteld : Ir. W.A. Gellweiler namens bewonersgroep Rodenrijs West Datum

Nadere informatie

Kwaliteit van tijdelijke natuur in de Haven van Amsterdam

Kwaliteit van tijdelijke natuur in de Haven van Amsterdam Kwaliteit van tijdelijke natuur in de Haven van Amsterdam Kwaliteit van tijdelijke natuur in de Haven van Amsterdam Tekst en foto s Albert Vliegenthart (luchtfoto s Google maps) Met medewerking van Kars

Nadere informatie

Schetsontwerp watersysteem en riolering

Schetsontwerp watersysteem en riolering ROYAL HASKONING NE0ESiiJk» B.V. INFRA8TRUCTUUR&TRAMSPOfff Stationspark 27c Postbus 4 4460 AA Goes +31 (0)113 24 60 00 Telefoon +31(0)113233005 Fax info @ goes, royalhaskoning.com E-mail www.royalhaskoning.com

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling Poelkampen in de gemeente Borger-Odoorn en de aanvulling daarop

Gebiedsontwikkeling Poelkampen in de gemeente Borger-Odoorn en de aanvulling daarop Gebiedsontwikkeling Poelkampen in de gemeente Borger-Odoorn en de aanvulling daarop Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 25 april 2013 / rapportnummer 2549 94 1. Oordeel over het milieueffectrapport

Nadere informatie

Sport- en werklandschap Meerpaal

Sport- en werklandschap Meerpaal Sport- en werklandschap Meerpaal Vormvrije m.e.r. beoordelingsnotitie Definitief Gemeente Houten Grontmij Nederland B.V. Houten, 29 mei 2012 Verantwoording Titel Subtitel Projectnummer Referentienummer

Nadere informatie

Glastuinbouw Sleeuwijk Inrichtingsplan

Glastuinbouw Sleeuwijk Inrichtingsplan Glastuinbouw Sleeuwijk Inrichtingsplan In opdracht van: Al-licht van Oord b.v. en Gebr. van de Heuvel Stadhoudershoef 6 4273 XZ Hank Uitgevoerd door: ZLTO Advies Ing. F.C.J.L. Klomp-Pullens MSc Specialist

Nadere informatie

Meer doen in minder gebieden. Actieprogramma Weidevogels - Akkervogels Provincie Groningen

Meer doen in minder gebieden. Actieprogramma Weidevogels - Akkervogels Provincie Groningen Meer doen in minder gebieden Actieprogramma Weidevogels - Akkervogels Provincie Groningen Meer doen in minder gebieden Actieprogramma Weidevogels - Akkervogels Provincie Groningen 1 Inhoud bladzijde 1

Nadere informatie

Nota Zonneparken afdeling Ruimte & Economie januari 2015

Nota Zonneparken afdeling Ruimte & Economie januari 2015 Nota Zonneparken afdeling Ruimte & Economie januari 2015 2 Solarpark Salmdorf, Duitsland bron: http://www.gehrlicher.com Inhoud 1. Aanleiding 4 2. Ambities 6 2.1 Rijks ambities 6 2.2 Provinciale ambities

Nadere informatie

Verlengde Veenlaan Slochteren - Een nieuw lint. Beeldkwaliteitsplan september 2011

Verlengde Veenlaan Slochteren - Een nieuw lint. Beeldkwaliteitsplan september 2011 Verlengde Veenlaan Slochteren - Een nieuw lint Beeldkwaliteitsplan september 2011 Verantwoording Titel Subtitel Verlengde Veenlaan Slochteren - Een nieuw lint Beeldkwaliteitsplan Projectnummer 243578 Datum

Nadere informatie

Moerdijk. Bestemmingsplan Golfbaan Moerdijk

Moerdijk. Bestemmingsplan Golfbaan Moerdijk Moerdijk Bestemmingsplan Golfbaan Moerdijk Golfbaan Moerdijk Moerdijk bestemmingsplan identificatie planstatus identificatiecode: datum: status: NL.IMRO.1709.GolfbaanMoerdijk-0401 12-10-2011 concept 03-05-2012

Nadere informatie

Ontwerpwijzigingsplan Langeweg 13, Nieuw Beijerland. Gemeente Korendijk

Ontwerpwijzigingsplan Langeweg 13, Nieuw Beijerland. Gemeente Korendijk Ontwerpwijzigingsplan Langeweg 13, Nieuw Beijerland Ontwerpwijzigingsplan Langeweg 13, Nieuw Beijerland Toelichting Regels Verbeelding Schaal 1:1.000 Datum: Maart 2015 Projectgegevens: TOE01-0252881-01B

Nadere informatie

ZAKELIJKE BESCHRIJVING

ZAKELIJKE BESCHRIJVING ZAKELIJKE BESCHRIJVING (behorende bij het besluit van Provinciale Staten van Fryslân d.d. 28 november 2012 tot indiening van een verzoek aan de Kroon om onteigening ter uitvoering van het - door Provinciale

Nadere informatie

NIEUWKOOP ZUIDHOEK. kavelpaspoort fase 3 kavel 20

NIEUWKOOP ZUIDHOEK. kavelpaspoort fase 3 kavel 20 NIEUWKOOP ZUIDHOEK kavelpaspoort fase 3 kavel 20 1 Projectwebsite: www.zuidhoek-nieuwkoop.nl Opdrachtgever: Gemeente Nieuwkoop Postbus 1 2460 AA Ter Aar tel. 0172-521100 www.nieuwkoop.nl Inhoud en vormgeving:

Nadere informatie

Meerstad-Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 VASTGESTELD

Meerstad-Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 VASTGESTELD Meerstad-Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 VASTGESTELD Datum: 28 oktober 2014 Bestemmingsplan Meerstad -Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 V A S T G E S

Nadere informatie

NIEUWKOOP ZUIDHOEK. kavelpaspoort fase 2 kavel 14

NIEUWKOOP ZUIDHOEK. kavelpaspoort fase 2 kavel 14 NIEUWKOOP ZUIDHOEK kavelpaspoort fase 2 kavel 14 1 Projectwebsite: www.zuidhoek-nieuwkoop.nl Opdrachtgever: Gemeente Nieuwkoop Postbus 1 2460 AA Ter Aar tel. 0172-521100 www.nieuwkoop.nl Relevante documenten

Nadere informatie