Gemeente Dongeradeel en Dantumadiel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Dongeradeel en Dantumadiel"

Transcriptie

1 Besluitvorming OMRIN Gemeente Dongeradeel en Dantumadiel De Jonge Milieu Advies Definitief, versie 1.1 Zeist, maart 2015

2 De Jonge Milieu Advies Utrechtseweg 9, 3704 HA Zeist T E. I. Definitief, versie 1.1 Zeist, maart 2015

3 0 Managementsamenvatting In dit rapport worden de financiële consequenties en de maatschappelijke kosten en baten die samenhangen met het besluit rondom Omrin (aandeelhouder blijven of niet) beschreven. Dit gebeurt vooral vanuit een visie op het afvalbeheer tot Het kader hiervoor is het Nederlandse afvalbeleid dat met het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) een doelstelling heeft geformuleerd van 75% bronscheiding (of 100 kg/inwoner/jaar restafval) in Een belangrijk onderdeel daarin is het hergebruik van kunststof verpakkingsmaterialen en drankenkartons op basis van het verpakkingenakkoord. De gemeenten hebben een 2-tal belangrijke overeenkomsten 1 met Omrin die aflopen op 31 december Het betreft de Overeenkomst levering huishoudelijk afval en verkoop aandelen en de Overeenkomst voor de nascheiding van kunststof verpakkingen uit huishoudelijk restafval. Het beëindigen van de relatie met Omrin zal met name consequenties hebben voor de nascheiding van restafval, die dan komt te vervallen. De gemeenten dienen daarvoor te anticiperen op andere scenario s voor het afvalbeheer die in dit rapport uitgewerkt zijn. Het betreft alternatieve scenario s met bronscheiding. Op dit moment zijn er meerdere scenario s voor gemeenten om tot betere prestaties (>70% scheidingsrendement) te komen. In overleg met Gemeentewurk is voor de drie best bij de gemeenten passende scenario s gekozen: Naast een nascheidingsvariant (Omrin) betreft het twee bronscheidingsvarianten: omgekeerd en intensief inzamelen genoemd. Ook een variant inzameling aan huis met PMD-zakken is ter indicatie meegenomen in de scenarioberekeningen. In de volgende figuur is het effect van de beschreven scenario s op de afvalstoffenheffing en het milieurendement (scheidingspercentage) visueel weergegeven. Figuur 6.1 Effect van de scenario s op de prestaties afvalbeheer in Naast de genoemde overeenkomsten hebben de gemeenten ook een dienstverleningsovereenkomst met Omrin voor het beheer en de exploitatie van een milieustraat. Deze overeenkomst is voor onbepaalde tijd. Een besluit hierover kan feitelijk los staan ven een besluit over het aandeelhouderschap in Omrin en de daarbij behorende alternatieven voor de restafvalverwerking. 5

4 Om te voldoen aan de scheidingsdoelstelling van 75% in 2020 is zowel het scenario nascheiding als het scenario intensiveren van de inzameling naar het voorbeeld van de gemeenten in het Westerkwartier van Groningen het meest interessant voor de gemeenten Dongeradeel en Dantumadiel. Met het omgekeerd inzamelen wordt in scheidingsrendement het minste vooruitgang geboekt. De afvalbeheerkosten zullen in de scenario s omgekeerd en intensief inzamelen ook flink toenemen. Dit is het gevolg van noodzakelijke investeringen in inzamelmiddelen: Een investering van ruim 2 mln. voor Dongeradeel en 1,5 mln. voor Dantumadiel in ondergrondse brengvoorzieningen bij een keuze voor omgekeerd inzamelen. Daarnaast mogelijk ook investering voor inzamelvoertuigen hiervoor. De investeringen worden geactiveerd en leiden tot een flinke stijging van de kapitaalslasten (ca. 25/aansluiting/jaar). Dit alles is met de verwachte mutaties op inzamel- en verwerkingskosten geeft een stijging van ruim 10/aansluiting/jaar van de afvalbeheerkosten. Een investering van 1,25 mln. in inzamelvoertuigen met meerdere compartimenten bij een keuze voor intensief inzamelen van grondstoffen aan huis. De investeringen worden geactiveerd en leiden tot een flinke stijging van de kapitaalslasten (ca. 10/aansluiting/jaar). Dit alles is met de verwachte mutaties op inzamel- en verwerkingskosten geeft een stijging van ruim 10/aansluiting/jaar van de afvalbeheerkosten. Met name de inzamelkosten stijgen sterk in dit scenario door de inzet van extra medewerkers voor de inzameling. Het scenario biedt daarmee wel extra werkgelegenheid (waarde ca. 33/aansluiting/jaar SW). Inzameling middels zakken aan huis is globaal berekend als een mogelijke subvariant, indien de gemeenten overgaan op bronscheiding. Het blijkt een betaalbare optie met extra werkgelegenheid. Met dit scenario zullen de gemeenten voor wat betreft het scheidingsrendement geen vooruitgang boeken ten opzichte van De keuze voor nascheiding is vanuit de optiek van het afvalbeheer duidelijk de beste optie voor zowel het scheidingsrendement als de kosten van het afvalbeheer in Dit scenario kan, met zekerheid, alleen worden gerealiseerd als de gemeenten aandeelhouder blijven in Omrin. Het aandeelhouderschap heeft ook nog ander maatschappelijke kosten en baten effecten die bij een keuze dienen te worden meegewogen. De volgende tabel geeft hier een samenvatting van: 6

5 Kansen voor sociale werkgelegenheid Duurzaamheid Organisatorisch Aandeelhouder in Omrin Aanbod van Omrin voor het opzetten van een plaatselijk textielsorteercentrum (5 tot 7 p.). Omrin biedt werkgelegenheid aan 400 medewerkers en 250 vrijwilligers in de regio. Middels afvalcoaches kunnen meer banen worden gecreëerd. Kansen voor investeringen in duurzame technieken in de regio, zoals REC, vergisting, groen gas netwerk e.d. (kapitaalsintensief). Met Omrin zijn de gemeenten koploper in de transitie naar de circulaire economie. De waarde van de aandelen zal toenemen Eenduidig beleid met visie op de toekomst legt keuzes voor lange termijn vast. Bij fusie voordeel van een reeds geharmoniseerd beleid. Beperkte eigen organisatie binnen de gemeenten nodig voor afvalbeheer beleid. Uittreden uit Omrin Kansen creëren middels aanbestedingen, bijvoorbeeld bij de textiel- of kunststof sortering en vermarkting (5 tot 7 p.) Een keuze voor intensief inzamelen biedt extra kansen voor werkgelegenheid (10 p.) Kansen voor plaatselijke aannemers creëren middels aanbesteding van diensten en verwerkingscontracten. Bij fusie nadelen in harmonisatie, bijvoorbeeld de discussie bron- /nascheiding. Ca. 5 /aansl./j fusievoordeel kan niet verzilverd worden door het 2-sporen beleid. Eigen organisatie moet versterkt worden voor kennisbehoud. Behoud van keuzevrijheid in afvalbeheer voor het eigen gemeentelijke belang. Het grote verschil tussen de scenario s zit hem uiteindelijk in enerzijds het behoud van keuzevrijheid met een korte termijn horizon voor het eigen gemeentelijke belang, versus anderzijds een langere termijn visie op de regio met een groter winst/risico profiel als aandeelhouder in Omrin. Bij beide keuzes hoort een consequente vervolgstrategie om eruit te halen wat erin zit. Inzake de kostenconsequenties voor Dongeradeel en Dantumadiel geeft de volgende tabel tenslotte inzicht in de investeringen, de invloed daarvan op de tarieven en terugverdientijden. Variant Investering Directe kosten Investering Directe kosten Terugverdientijd Dongeradeel Dong. in 2020 Dantumadiel Dant. in 2020 Nascheiding Omgekeerd * * Ca. 2 jaar** voor Dongeradeel inzamelen Intensief Samen met Ca. 3-3,5** jaar voor Dantumadiel inzamelen Dongeradeel *Om de aandelen weer terug te nemen; **op basis van verschil in kosten met de alternatieven 7

Raadsvergadering, 26 mei 2015. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Overname aandelen BIGA Groep BV

Raadsvergadering, 26 mei 2015. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Overname aandelen BIGA Groep BV Raadsvergadering, 26 mei 2015 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Overname aandelen BIGA Groep BV Nr.: 20150526 8 RV Agendapunt: 8 Datum: 3 maart 2015 Onderdeel raadsprogramma: 3 Portefeuillehouder: Jan Burger

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Afval Energie Bedrijf. Transitie AEB in duurzaam perspectief

Gemeente Amsterdam Afval Energie Bedrijf. Transitie AEB in duurzaam perspectief Voorwoord Eind 2010 is de Meerjarenvisie 2020: Een duurzaam perspectief van AEB vastgesteld. Deze visie kent de volgende sporen: Korte termijn: 1. Verdere optimalisatie basisproces 2. Borging voldoende

Nadere informatie

Openbaar. Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Dar afval en reiniging 2015

Openbaar. Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Dar afval en reiniging 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Dar afval en reiniging 2015 Programma Openbare Ruimte Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Jaarlijks vinden onderhandelingen

Nadere informatie

Beleidsnotitie participatie Windplan Wieringermeer. 7 juli 2011

Beleidsnotitie participatie Windplan Wieringermeer. 7 juli 2011 Beleidsnotitie participatie Windplan Wieringermeer 7 juli 2011 Participatie is een belangrijk onderdeel van het Windplan Wieringermeer. In de Structuurvisie Windplan Wieringermeer valt participatie onder

Nadere informatie

Trendnota Begroting 2010

Trendnota Begroting 2010 Trendnota Begroting 2010 1. Inleiding Balans in onze samenleving was de titel van de trendnota begroting 2009. De juiste balans vinden tussen het afmaken van zaken die in gang gezet zijn en het oppakken

Nadere informatie

Opzet OV in het landelijk gebied

Opzet OV in het landelijk gebied Opzet OV in het landelijk gebied Samenvatting Aanleiding Gedeputeerde Kramer heeft in de Commissievergadering Lân, Loft en Wetter van 4 april 2012 toegezegd de Staten te informeren over het beleid ten

Nadere informatie

Duurzame scholen, een goede prestatie

Duurzame scholen, een goede prestatie Duurzame scholen, een goede prestatie December 2011 Samenvatting Het is zowel noodzakelijk als wenselijk dat nieuw te bouwen schoolgebouwen duurzaam zijn. In deze notitie geven we hiervoor de onderbouwing

Nadere informatie

Voorwoord 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 8 Kerncijfers 14 Jaarverslag van de directie 15

Voorwoord 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 8 Kerncijfers 14 Jaarverslag van de directie 15 Jaarverslag 2014 1 2 Inhoud Voorwoord 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 8 Kerncijfers 14 Jaarverslag van de directie 15 Jaarrekening Dar N.V. geconsolideerd

Nadere informatie

2 Inleiding... 5 2.1 Beleidsmatige ontwikkelingen... 6 2.2 Algemene financiële beschouwing...10

2 Inleiding... 5 2.1 Beleidsmatige ontwikkelingen... 6 2.2 Algemene financiële beschouwing...10 Programmabegroting 2015-2018 Inhoudsopgave 1 Op eigen kracht, samen verder...3 2 Inleiding... 5 2.1 Beleidsmatige ontwikkelingen... 6 2.2 Algemene financiële beschouwing...10 3 Leeswijzer...17 4 Beleidsbegroting...

Nadere informatie

Met genoegen bieden wij u ons jaarverslag over 2012, inclusief duurzaamheidsverslag, aan.

Met genoegen bieden wij u ons jaarverslag over 2012, inclusief duurzaamheidsverslag, aan. Jadestraat 1 1812 RD Alkmaar Postbus 9199 1800 GD Alkmaar Telefoon (072) 5411 311 Fax: (072) 5411 344 www.hvcgroep,nl ING 65,10,04.500 Rabobank 37,64,50,010 K.v.K. nr, 37061260 BTW nr NL 8106,96,459,6,01

Nadere informatie

HVC Jaarverslag 2012 Inclusief duurzaamheidsverslag

HVC Jaarverslag 2012 Inclusief duurzaamheidsverslag HVC Jaarverslag 2012 Inclusief duurzaamheidsverslag Inhoud Kaarten en kengetallen Pagina 2 Verslag van de raad van commissarissen 6 Directieverslag 1 Introductie 2 Bedrijfsactiviteiten 3 Financiële ontwikkelingen

Nadere informatie

RUD UTRECHT. Huisvesting en facilitaire dienstverlening. b. concept-huisvestingscontract, c. concept-dienstverleningsovereenkomst

RUD UTRECHT. Huisvesting en facilitaire dienstverlening. b. concept-huisvestingscontract, c. concept-dienstverleningsovereenkomst RUD UTRECHT Aan Algemeen Bestuur RUD Utrecht Van Dagelijks Bestuur RUD Utrecht Opsteller: Norbert de Blaay Onderwerp Huisvesting en facilitaire dienstverlening t.b.v. Vergadering 13 maart 2014 bijlagen

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken

Ministerie van Economische Zaken DOORBRAAKPROJECT ICT EN ENERGIE Routekaart doorbraakproject ICT en Energie Ministerie van Economische Zaken Rapport nr.: 14-2884 Datum: 2014-10-15 SAMENVATTING ROADMAP Het kabinet wil dat de uitstoot van

Nadere informatie

Enerzjy Koöperaasje Fryslân

Enerzjy Koöperaasje Fryslân Enerzjy Koöperaasje Fryslân Verkenning initiatief tot oprichting van een (duurzame) Enerzjy Koöperaasje Fryslân. Leeuwarden, september 2011 J. Holkema Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Inzamelmethoden Arbeidsparticipatie Drankenkartons naar Grondstof 23 Perserij Opening Keukenafval. Luiers / incontinentiemateriaal

Inzamelmethoden Arbeidsparticipatie Drankenkartons naar Grondstof 23 Perserij Opening Keukenafval. Luiers / incontinentiemateriaal 09.00 09.15 09.30 09.45 10.00 10.15 10.30 10.45 11.00 11.15 11.30 11.45 12.00 12.15 12.30 12.45 13.00 13.15 13.30 13.45 14.00 14.15 14.30 14.45 15.00 15.15 15.30 15.45 16.00 16.15 16.30 16.45 17.00 17.15

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

DE BESTUURLIJKE EN FINANCIËLE ASPECTEN VAN HET VORMEN VAN EEN INTERGEMEENTELIJKE SOCIALE DIENST VOOR DE GEMEENTEN DORDRECHT, PAPENDRECHT, ZWIJNDRECHT

DE BESTUURLIJKE EN FINANCIËLE ASPECTEN VAN HET VORMEN VAN EEN INTERGEMEENTELIJKE SOCIALE DIENST VOOR DE GEMEENTEN DORDRECHT, PAPENDRECHT, ZWIJNDRECHT DE BESTUURLIJKE EN FINANCIËLE ASPECTEN VAN HET VORMEN VAN EEN INTERGEMEENTELIJKE SOCIALE DIENST VOOR DE GEMEENTEN DORDRECHT, PAPENDRECHT, ZWIJNDRECHT DEELRAPPORT 1: BESTUURSPLAN Utrecht, 25 augustus 2005

Nadere informatie

Nota klimaatbeleid Gemeente Goirle

Nota klimaatbeleid Gemeente Goirle Nota klimaatbeleid Gemeente Goirle Routekaart naar een CO2-neutraal Goirle Eindrapport Sander van Cranenburgh Pieter Klep Pieter Johannes Steenbergen Vera Rovers Rapportnummer: 04PS80065 BuildDesk Benelux

Nadere informatie

Steek positieve energie in het klimaat

Steek positieve energie in het klimaat Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Augustus 2008 > Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Samenvatting... 7 1 Kaders voor gemeentelijk klimaatbeleid... 9 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0453 B.15.0453 Landgraaf, 10 maart 2015 ONDERWERP: Overname opstallen en zakelijke rechten Landgraaf Raadsvoorstelnummer:

Nadere informatie

Bijlagenboek. Een Kwestie van Kiezen Spoor beleidsontwikkeling en uitvoering Bijlagenboek bij rapportage verdien- en bezuinigingsmogelijkheden

Bijlagenboek. Een Kwestie van Kiezen Spoor beleidsontwikkeling en uitvoering Bijlagenboek bij rapportage verdien- en bezuinigingsmogelijkheden Bijlagenboek Een Kwestie van Kiezen Spoor beleidsontwikkeling en uitvoering Bijlagenboek bij rapportage verdien- en bezuinigingsmogelijkheden Gemeente Deventer 23 november 2010 Eenheid Strategische Ontwikkeling

Nadere informatie

REGIONAAL VOORSTEL AANDELENOVERNAME BIGA GROEP BV

REGIONAAL VOORSTEL AANDELENOVERNAME BIGA GROEP BV REGIONAAL VOORSTEL AANDELENOVERNAME BIGA GROEP BV Dit voorstel is tot stand gekomen door ambtelijke samenwerking van de gemeenten Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist waarbij

Nadere informatie

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde 22 september 2014 INHOUD Samenvatting... 3 inleiding... 4 Leeswijzer... 6 1 participatie

Nadere informatie

Actieplan Biomassa 2007-2010 Provincie Groningen

Actieplan Biomassa 2007-2010 Provincie Groningen Actieplan Biomassa 2007-2010 Provincie Groningen Eindconcept 21 november 2006 Provincie Groningen Milieubeleid en Bodemsanering Postbus 610 9700 AP Groningen Pagina 2 van 38 Inhoud Blz. 1 Inleiding 2 2

Nadere informatie

Energiek Brabant. Een scenariostudie naar de energievoorziening van Noord-Brabant in 2040

Energiek Brabant. Een scenariostudie naar de energievoorziening van Noord-Brabant in 2040 Energiek Brabant Een scenariostudie naar de energievoorziening van Noord-Brabant in 2040 Han van Kasteren (Telos) Wim Konz (Telos) Patrick van Schijndel (TU/e) Ruben Smeets (Telos) Corné Wentink (TU/e)

Nadere informatie

Overeenkomsten en verschillen in het debat rondom kernenergie

Overeenkomsten en verschillen in het debat rondom kernenergie Overeenkomsten en verschillen in het debat rondom kernenergie Utrecht, 29 maart 2010 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Opzet en doel van de stakeholderbijeenkomsten 3 1.2 Afzien van deelname door de milieuorganisaties

Nadere informatie

Steller :S. Wind Telefoonnummer ; 0229-252200 Afdeling : Middelen en Beheer - VG Email : s.wind@hoorn.nl Document retour: Nee

Steller :S. Wind Telefoonnummer ; 0229-252200 Afdeling : Middelen en Beheer - VG Email : s.wind@hoorn.nl Document retour: Nee 1 van 5 W- "W" OEMEENTE J ^ Q Q J *! ^ t Zaaknummer MOOISBS Behoort bii opleqqer: 1001958 nr. : Programmabegroting^g R u m e j k e Ordening en Volkshuisvesting Telefoonnummer ; 0229-252200 : Middelen en

Nadere informatie

Watt? En nu verder. Tussenevaluatie Energiebeleid Provincie Overijssel HOOFDRAPPORT 1. team Beleidsinformatie team Concerncontrol.

Watt? En nu verder. Tussenevaluatie Energiebeleid Provincie Overijssel HOOFDRAPPORT 1. team Beleidsinformatie team Concerncontrol. Watt? En nu verder Tussenevaluatie Energiebeleid Provincie HOOFDRAPPORT 1 team Beleidsinformatie team Concerncontrol Juni 2013 1 De tussenevaluatie Energiebeleid provincie is gebaseerd op een kwantitatief

Nadere informatie

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort. Org. onderdeel: Opsteller: Reg.nr. 3313951 Datum 12-01-2010 verantwoordelijken datum paraaf

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort. Org. onderdeel: Opsteller: Reg.nr. 3313951 Datum 12-01-2010 verantwoordelijken datum paraaf Gemeente Amersfoort Collegebesluit Org. onderdeel: Opsteller: DIA/IBO mr. D.J. Beens MBA User-id: BEED Tel: 4715 Onderwerp: STRATEGIE OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE SOFTWARE Toelichting: In 2007 heeft

Nadere informatie