ALPHA/GAMMA DUURZAAMHEID. Poptahof Delft. Nu met Special! Centraal onderwerp. Onderzoek naar levensloopbestendigheid van de wijk.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALPHA/GAMMA DUURZAAMHEID. Poptahof Delft. Nu met Special! Centraal onderwerp. Onderzoek naar levensloopbestendigheid van de wijk."

Transcriptie

1 1e jaargang nr.6 bouwkunde TU Delft BK3065 ALPHA/GAMMA Magazine Nu met Special! Poptahof Delft Onderzoek naar levensloopbestendigheid van de wijk Centraal onderwerp DUURZAAMHEID

2 I love Poptahof! Het begin van het vak Alpha Gamma op bouwkunde betekent het begin van een nieuw (duurzaam) magazine. In dit magazine komen verschillende onderwerpen aan bod die te maken hebben met het onderzoek naar de levensloopbestendigheid van de wijk Poptahof in Delft. De wijk Poptahof ondergaat een herstructurering ter verbetering van de wijk. Met behulp van verschillende ingrepen en technieken wordt getracht de herstructurering te bewerkstelligen. Ter ondersteuning van het onderzoek hebben we, naast de standaard dataverzameling, nog de voormalig wethouder zorg en wijken van de gemeente Delft - Dick Rensen - geinterviewd. Het centrale thema van dit magazine is duurzaamheid. Duurzaamheid kan vanuit verschillende perspectieven benaderd worden, bijvoorbeeld vanuit een economisch perspectief, een milieuperspectief of een sociaal perspectief. In dit magazine ligt de focus op sociale duurzaamheid binnen Poptahof. De auteurs van dit blad zullen een ingreep/ techniek die gebruikt wordt voor de herstructurering van de wijk - het creëren van een levensloopbestendige wijk - ondezoeken op succes. alpha/gamma alpha/gamma

3 Inhoud 1 Redacteuren 2 Onderzoeksvraag 3 Afbakening 4 Zoektermen 5 Actorenbeschrijving 6 Actorendebat 7 Duurzaamheidsdriehoek actoren 8 Interview 9 Centrale concept 10 Kosten en baten 11 Varianten en alternatieven 12 Criteria 13 Vergelijking 14 Casusgeschiedenis 15 Geschiedenis techniek 16 Tijdslijn 17 Effecten op de ruimte 18 Effecten in de tijd 19 Stelling en argumenten Literatuurlijst alpha/gamma alpha/gamma

4 1. Redacteuren De redacturen van dit magazine worden u voorgesteld aan de hand van de volgende vier vragen: A. Wie ben je en wat is jouw ervaring met duurzame ontwikkeling? B. Wat betekent duurzame ontwikkeling voor jou? C. Wat is jouw favoriete duurzaamheidsproject en waarom? D. Wat is of wordt jouw (professionele) bijdrage aan duurzame ontwikkeling? Koen de Veth A. Ik ben Koen de Veth en zit nu in mijn tweede jaar van de studie bouwkunde. Tot nu toe heb ik nog weinig ervaring met duurzame ontwikkeling, doordat hier buiten het tweede ontwerpproject nog weinig aandacht aan besteed is tijdens de studie. B. Duurzame ontwikkeling begin ik steeds belangrijker te vinden. Wel vind ik het belangrijk dat iets ook echt duurzaam is en blijft, dat het er niet alleen zo van de buitenkant uitziet en het bijvoorbeeld alleen om het imago gaat. C. Projecten in bijvoorbeeld Afrika, waarbij de bevolking zelfvoorzienend wordt gemaakt door ze vaardigheden te leren, spreken mij erg aan. Dit soort projecten kunnen ervoor zorgen dat er op de lange termijn minder voedseltekorten zijn. Hiermee bedoel ik dus dat voor mij de beste (woningbouw)projecten voor een blijvende verandering zorgen, die in de toekomst nuttig blijven. D. In de toekomst wil ik zeker mijn bijdrage leveren aan duurzame ontwikkeling en daarbij vooral goed onderzoeken wat echt duurzaam is en goed werkt, vooral op de lange termijn. Met dit vak wil ik dan ook meer leren over duurzame ontwikkeling, zodat ik dit kan toepassen tijdens en na mijn studie. Iris van der Wal A. Ik ben Iris van der Wal, tweedejaars student bouwkunde aan de TU Delft. Eigenlijk heb ik nog niet veel ervaring met duurzame ontwikkeling, behalve de ervaring die ik tijdens mijn studie heb opgedaan. Vooral tijdens ontwerpprojecten wordt veel aandacht besteed aan duurzaamheid. B. Duurzame ontwikkeling betekent voor mij het bewust omgaan met bronnen (energie, materiaal, afval), rekening houdend met de toekomst en de rest van de planeet. In eerste plaats gaat het voor mij dus om people en planet. Toch is ook prosperity erg belangrijk. Een project moet aantrekkelijk zijn om in te investeren, anders is er hoogstwaarschijnlijk geen geld om het te bouwen en gebeurt er dus niks. C. De Elephant & Castle Eco Tower van Hamzah en Yeang. Zij houden rekening met veel verschillende aspecten van duurzaamheid, door bijvoorbeeld planten en bomen in hun wolkenkrabbers te verwerken, maar ze letten ook op sociale duurzaamheid. De wolkenkrabber is een stad op zich en men moet zich daar prettig in voelen. Daarnaast vind ik het gebouw er mooi uit zien, voornamelijk door de combinatie van bouwmaterialen en veel groen. D. Ik ben al bijna tien jaar vegetariër. Dit zorgt voor een minder hoge CO2-uitstoot, er komt namelijk veel CO2 vrij in de bio-industrie. Een grotere bijdrage wil ik leveren na mijn studie, wanneer ik als architect aan het werk ga. Het lijkt me erg interessant om duurzame gebouwen te ontwerpen en bestaande woningen te verduurzamen. Aukje Schukken A. Ik ben Aukje Schukken, tweede jaars bouwkunde student. Mijn ervaring met duurzame ontwikkeling is nog niet zo extensief, wel ik heb een artikel geschreven en dus het bijbehorende onderzoek gedaan over het Greenpeace gebouw in Buenos Aires, die als een van de enige gebouwen in Argentinië energie neutraal gebouwd is. B. Duurzame ontwikkeling is tot nu toe nog een verzameling van verschillende ideeen en definities die samen een chaotisch geheel vormen, zonder dat ik een goede grip heb op wat het nou voor mij betekent. Wel vind ik dat duurzaamheid praktisch en toegankelijk moet zijn, wat er toe leidt dat het economisch rendabel moet zijn. Ik zit dus aan de people en prosperity kant van de driehoek. C. Mijn favoriete duurzaamheids project is het Greenpeace gebouw in Buenos Aires, eigenlijk alleen omdat dat het enige project is dat ik echt goed ken. Het is niet alleen een energie neutraal gebouw, maar ook een erg goed functionerend gebouw, dat zich als pionier opstelt in zijn omgeving. D. Tot nu toe heb ik eigenlijk nog geen echte bijdrage geleverd aan duurzame ontwikkeling, het is bij bewuste levenskeuzes gebleven. Ik hoop later of verschillende gebieden te kunnen bijdragen, met mileuvriendelijke ontwerpen maar ook ontwerpen die vooral voor iedereen toegankelijk zijn én voor een hogere levenskwailiteit zorgen. alpha/gamma alpha/gamma

5 Rienk Klaassen A. Ik ben een tweedejaars student bouwkunde. Voordat ik met bouwkunde begon heb ik een master bedrijfskunde behaald op de Universiteit van Amsterdam. Het bachelor twee project in het eerste studiejaar is eigenlijk mijn eerste kennismaking geweest met duurzame ontwikkeling. Sinds die tijd denk ik meer na over wat duurzame ontwikkeling eigenlijk betekent en kan betekenen in praktische zin. B. Ik heb pas mijn eerste kennismakingen gehad met duurzame ontwikkeling sinds ik bouwkunde ben gaan studeren. Momenteel betekent het voor mij eigenlijk alleen nog maar het nadenken over en verdiepen in wat duurzame ontwikkeling nu daadwerkelijk is en op welke wijze het gestalte kan krijgen in de praktijk. C. Een duurzaamheidsproject dat mij erg aanspreekt is Zuidpark. Dit is een kantorencomplex in Amsterdam uit de jaren 70. Het complex werd niet meer gebruikt en heeft een nieuwe bestemming gekregen. Het kantoor is volledig gerenoveerd en focust op duurzame ontwikkeling op verschillende manieren en probeert haar huurders hierbij te betrekken en te ondersteunen. 2. Onderzoeksvraag De levensloopbestendigheid van de woningen in de wijk Poptahof in Delft staat centraal in dit onderzoek. Levensloopbestendigheid wordt gezien als een onderdeel van sociale duurzaamheid. Wanneer bewoners langdurig gebruik willen maken van een woning, omdat deze toegankelijk en aanpasbaar is als bepaalde variabelen in het leven van deze mensen veranderen, wordt dit gezien als een voordeel. Levensloopbestendigheid is voor de wijk Poptahof gebruikt als een van de middelen om de wijk te herstructureren. Je kunt echter de vraag stellen of dit wel wenselijk is en of dit middel wel echt effect heeft? Hieruit wordt meteen de onderzoekvraag afgeleid: Is het wenselijk dat de gemeente Delft de woonwijk Poptahof herstructureert tot een duurzame wijk met hoge levensloopbestendigheid? D. Door mijzelf bouwkundig te ontwikkelen hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan het duurzaam bouwen. Met name het renoveren van woningen en kantoorcomplexen op een duurzame wijze heeft mijn interesse. Joan Wildenberg A. Als tweedejaarsstudent bouwkunde heb ik nog maar weinig met duurzame ontwikkeling. Duurzaamheid is wel voor mij het meest interessante onderwerp op bouwkunde, echter kent het voor mij nog vele onbekende gebieden. Mijn ervaring komt niet verder dan het ontwerpproject bk2000 en een bewuste houding met betrekking tot consumeren. B. Het betekent voor mij het voortbestaan van de aarde, het liefst zoals het was toen het onaangetast was. Helaas is dat niet meer mogelijk, dus voor nu betekent het alle bronnen niet verder uitputten. De omgang met duurzaamheid is nog vrij nieuw, waarbij nog steeds nieuwe creatieve uitvindingen worden gedaan. Het streven naar deze uitvindingen moet een trend blijven, niet alleen in Nederland, maar ook in de hele wereld. C. Het ombouwen van bestaande projecten/objecten naar nieuwe betere projecten, zoals bijvoorbeeld The Green Lane in NY. Verder ben ik fan van primitief-achtige bouwstijlen, die zo natuurlijk mogelijk gebouwd zijn. Met bk2000 heb ik een gebouw ontworpen die volledig met stro was geïsoleerd en met houtsoorten uit Europa was opgebouwd. Deze omgang met (natuurlijke) materialen vind ik een belangrijk punt van duurzaamheid. D. Mijn bijdrage is het steunen van natuurlijk materiaalgebruik, minder consumeren maar niet minder welzijn voor de mens. alpha/gamma alpha/gamma

6 3. Afbakening 4. Zoektermen Om het onderzoek een richting mee te geven en het beheersbaar te maken is het van belang dat het onderzoek afgebakend wordt. Allereerst wordt er een beknopte inhoudelijke beschrijving gegeven van het ontstaan van de casuslocatie. Vervolgens wordt er beknopt weergegeven hoe de situatie in de wijk nu is en welke plannen er gemaakt zijn voor de wijk. Als laatste wordt de onderzoeksvraag voor ons onderzoek afgebakend en toegespitst op de casus. De casuslocatie die behandeld wordt in dit onderzoek is Poptahof in Delft. Poptahof is een stadwijk die in de jaren zestig van de vorige eeuw is gebouwd. Tijdens en net na de bouw lag de wijk aan de rand van de stad Delft en was het een typisch stedenbouwkundig ontwerp met veel lucht, licht, groenvoorzieningen en ruimte. De Poptahof is een stadswijk die opgebouwd is uit acht verschillende stedenbouwkundige stempels. Het bestaat uit een aantal verschillende velden waarop steeds drie verschillende type bebouwing aanwezig was, namelijk hoogbouw, middelhoogbouw en laagbouw. Na verloop van tijd voldeed de Poptahof eigenlijk al niet meer aan de woonwensen van de bewoners. De woonwensen van de steeds meer diverse bewonerspopulatie kwamen niet meer overeen met het beperkte aanbod in woningtypes. De woningvoorraad bestond vooral uit goedkope huurwoningen. Deze woningvoorraad is eigenlijk voor een eenzijdige groep interessant waardoor er weinig diversiteit in de woonwijk ontstaat. De wijk had uiteindelijke een slecht image en in 2003 is er besloten tot herstructurering (15). Er is voor de Poptahof een masterplan ontwikkeld dat flexibiliteit moet bieden in het totale programma, maar tegelijkertijd samenhang bewerkstelligt door middel van de structuur. Er is een gefaseerde vernieuwing gaande in de Poptahof, wat inhoudt dat bepaalde velden al ontwikkeld zijn en er een leereffect kan plaatshebben met betrekking tot de andere velden. De hoogbouw in de Poptahof blijft bestaan en wordt gerenoveerd, terwijl de middelhoogbouw en laagbouw door nieuwbouwwoningen vervangen wordt. Naast het herontwikkelen van de woningen wordt de gehele stedenbouwkundige structuur ook aangepast zodat er gesloten bouwblokken ontstaan. Tevens zijn er parallel aan de bouwkundige en stedenbouwkundige hervormingen ook sociaal en economische plannen ontwikkeld voor de Poptahof. Op deze wijze wordt getracht om op diverse manieren de stadswijk te herontwikkelen. Er is een sterke focus op duurzaamheid, zowel sociaal als economisch als klimatologisch (16). Om meer inzicht te krijgen in de casus is de volgende onderzoeksvraag gesteld; Is het wenselijk dat de gemeente Delft de woonwijk Poptahof herstructureert tot een duurzame wijk met een hoge levensloopbestendigheid? Zoals hierboven beschreven staat is de woonwijk Poptahof een stedenbouwkundig gebied en bestaat het van oorsprong uit acht stempels verdeeld over een aantal velden. Om onze onderzoeksvraag te beantwoorden gaan wij onderzoek doen naar 1 veld binnen de Poptahof, waarop 1 toren hoogbouw aanwezig is en de rest van de woningen middelhoogbouw of laagbouw is, vertaalt in nieuw-bouwwoningen. Het begrip duurzame wijk, vertalen wij in dit onderzoek vooral naar sociale duur-zaamheid. Van sociale duurzaamheid is sprake wanneer de gezondheid, veiligheid, participatie, levensloopbestendigheid, het comfort en de sociale samenhang van de wijk in balans zijn. De focus binnen onze onderzoeksvraag ligt op de levensloopbestendigheid binnen de Poptahof. Met levensloopbestendigheid wordt de toegankelijkheid en aanpasbaarheid van een woning voor een bewoner bedoeld onder veranderende omstandigheden. Dit begrip zullen wij breder trekken in ons onderzoek. Naast de toegankelijkheid en aanpasbaarheid van een woning willen we de levensloopbestendigheid onderzoeken voor het woonveld. Is het mogelijk om een wooncarrière te maken binnen een veld, zodat bewoners voor langere tijd woonachtig zullen zijn binnen de Poptahof, ook wanneer bijvoorbeeld variabelen als gezinssamenstelling of inkomen veranderen. Bewoners samenstelling Culturele Achtergrond Economische Ahtergrond Opleidings Niveau Woningtypes Poptahof Ligging Energie verbruik Gezinssamenstelling Woning variatie Locatie Woningvoorraad Arbeiderswijken Duurzaamheid Delft Voorzieningen Sociale duurzaamheid Wooncarriere Zuid-Holland Imago/ reputatie Materiaal (her) gebruik Hoogbouw of laagbouw Ontsluiting en Bereikbaarheid Herstructureren/hergebruik Levensloopbestendigheid Actoren Woning vereniging Poptahof Wethouder Zorg en Wijk Delft Woonbron Van der Vorm vastgoed Leeftijdsgroep Koop of huur Bestemmingsplan Handicap Hoofdthema: Herstructurering Subthema: Levensloopbestendigheid alpha/gamma alpha/gamma

7 5. Actorenbeschrijving Bij de bouw en herinrichting van de wijk Poptahof zijn verschillende actoren betrokken (geweest). De actoren die specifiek van belang zijn voor de onderzoeksvraag zijn gedetailleerd uitgewerkt. De overige actoren worden alleen benoemd. De belangrijkste actoren voor dit onderzoek zijn: 1,2,3,7,9,10 en 16. Producenten: 1. Gemeente Delft; Wethouder zorg en wijken; Raimond de Prez (tot 2010 Dick Rensen).[1] Duurzame belangen en doelen: Middelen: Goed leefbare (woon)wijk ontwikkelen Wetgeving Duurzame (woon)wijk ontwikkelen - Raadsvoorstel Masterplan Ruimtelijke ingrepen stedenbouwkundig plan - Bestemmingsplan Zuidwest Sociale vernieuwingen in de wijk realiseren (Voorhof en Poptahof, deelgebied 1) Economische vernieuwingen realiseren - Bestemmingsplan Zuidwest (Hovenpassage en wereldmarkt) 2. Woningcorporatie Woonbron (voorheen genaamd Delftwonen); Raad van bestuur: Martien Kromwijk (vanaf april 2011, Bert Wijbenga), Johan over de Vest, Jan Hauwert. [1][2] Duurzame belangen en doelen: Middelen: Goed leefbare (woon)wijk) ontwikkelen Financiële; onderzoek, bouw, promotie Duurzame (woon)wijk ontwikkelen Relatie ontwikkelaar, aannemer, gemeente Ruimtelijke ingrepen stedenbouwkundig plan Kennis van grote ontwikkelprojecten Sociale vernieuwingen in de wijk realiseren Raadsvoorstel Masterplan Economische vernieuwingen in de wijk realiseren Bestemmingsplan Zuidwest GEM (grond exploitatie maatschappij) Poptahof; Publiek private samenwerken tussen de Gemeente Delft en Woningcorporatie Woonbron. Directeur, algemeen projectleider: Mireile Wiegman. Projectleider Kunst en Cultuur: Charlotte Wiering. Projectleider Sociaal: Saskia Schoolland. Projectleider buitenruimte: Richard Walet. [1][3] Duurzame belangen en doelen: Middelen Goed leefbare (woon)wijk ontwikkelen Wetgeving Duurzame (woon)wijk ontwikkelen - Raadsvoorstel Masterplan Ruimtelijke ingrepen stedenbouwkundig plan - Bestemmingsplan Zuidwest Sociale vernieuwingen in de wijk realiseren - Bestemmingsplan Zuidwest Economische vernieuwingen in de wijk realiseren Financiële: voor onderzoek, markteting & promotie Publieke acties ter promotie Poptahof Relatie gemeente, ontwikkelaar, corporatie Kennis Publieke acties ter promotie Poptahof alpha/gamma Van der Vorm vastgoed; Eigenaar van het winkelcentrum Hovenpassage en Torenhove. [1] Duurzame belangen en doelen Winkelcentrum ontwikkelen dat aansluit op de eisen van de bewoners van Poptahof en mensen van daarbuiten Middelen De hovenpassage is eigendom van Van der Vorm Financiële (ver)bouw/ ontwikkeling Relatie gemeente, ontwikkelaar, corporatie Consumentengedrag verdedigt hun belang Bestemmingsplan Zuidwest (Hovenpassage en wereldmarkt) 5. Kristal projectontwikkeling (tot ivm opheffing); De projectontwikkeling van de eerste twee gebouwen op de Poptahof komt voor rekening van Kristal (Bas van Schelven, Germain Sanders, Marco Teuns, Ewout Zuiderwijk, Pascal Sijstermans, Arne Dolle, Bob de Rooij). [1][4] (Duurzaam) doel: Ontwikkelen en uitvoeren bouwopdrachten Middelen: Kennis grote ontwikkelprojecten Relaties gemeente en woningcorporatie 6. ERA Contour, TBI bouw; Aannemer Era Controur is verantwoordelijk geweest voor de gebiedsontwikkeling Poptahof Purper (gerealiseerd). Momenteel is ERA Contour bezig met de nieuwbouw van Poptahof Amber (in uitvoering). [17][18] (Duurzaam) doel: Ontwikkelen en uitvoeren bouwopdrachten Gebruikers: Middelen: Kennis van grote bouwprojecten 7. Bewoners; vertegenwoordigd door de bewonerscommissies Poptahof Noord en Poptahof Zuid (zie pressiegroep). [1][5][6] Duurzame belangen en doelen: Middelen: Goed leefbare woonwijk Publieke acties Kindvriendelijke buurt Masterplan Poptahof Winkelcentrum Sociaal plan Poptahof Scholen Beheersplan Poptahof Prettige woning passend bij de woonwensen Relatie met GEM Poptahof Sociale vernieuwingen 8. Huurders van het winkelcentrum Hovenpassage; Huurders van de kantorentoren Torenhove; Winkeliersvereniging de Hovenpassage; Winkeliersvereniging Papsouwselaan; Duurzame belangen en doelen: Winkelcentrum aansluitend op bewoners Poptahof alpha/gamma Middelen: Relatie gemeente, ontwikkelaar, corporatie Consumentengedrag verdedigt hun belang Bestemmingsplan Zuidwest

8 Regelgever: 9. Gemeente Delft; Vakteam ruimtelijke ordening en bestemmingsplannen. Dit team zorgt voor de inrichting van de stad Delft en bewaakt de ruimtelijke structuur. Verantwoordelijk wethouder is Raimond de Prez, wethouder zorg en wijken. [20] Duurzame belangen: Op lokaal niveau de ruimtelijke ordening bewaken en plannen Middelen: Bestemmingsplan Wijzigingsplan Uitwerkingsplan Beeldkwaliteitsplan Voorbereidingsbesluit Ruimtelijke beleidsnota Gebiedsvisie Structuurvisie 10. Gemeente Delft: Vakteam natuur en milieu. Dit team zorgt het beheren en plannen van duurzame ontwikkeling in Delft met betrekking tot het bouwen, maar ook met betrekking tot natuur en water in de omgeving, de bodem en lucht en geluid. Verantwoordelijk wethouder is Saskia Bolten, wethouder participatie en duurzame ontwikkeling. [19] Duurzame belangen Middelen: Op lokaal niveau het milieu en alles wat daar CO2 monitor mee te maken heeft beheren en plannen Klimaatplan Delft Waterplan i.s.m. hoogheemraadschap 11. Ministerie van VROM: (vanaf ministerie van infrastructuur en milieu); Wet Ruimtelijke Ordening [7] Duurzame belangen en doelen: Middelen: Op hoofdlijnen de landelijke ruimtelijke Wet ruimtelijke ordening ordening plannen en bewaken Adviseurs: 15: Diverse architecten en stedenbouwkundige [1][5][11][12] - Palmboom en van den Bout, Stedenbouwkundigen B.V.; Ontwerpers, Jaap van den Bout, Jeroen van Kesteren, Claudia Gorissen, Pieter de Koning, Joecke Stoeckart - Mecanoo architecten; Architecten, Iemke Bakker, Kristof Houben - OKRA landschapsarchitecten; - Landschapsarchitect, Wim Voogd - Molenaar & van Winden architecten; Architect, Joris Molenaar, Willem Jan Paijmans - DKV Architecten; Stedenbouwkundigen (Duurzaam) doel: Het doel van de verschillende adviseurs is dat ze op hun vakgebied een advies schrijven voor de opdrachtgever. Hoewel de adviseurs ook bepaalde belangen zullen hebben, zal het belang van de opdrachtgever altijd voorgaan. Pressiegroep: 16. Bewonerscommissie Poptahof Noord; Voorzitter, J. Bezemer en Bewonerscommissie Poptahof Zuid; Voorzitter, S.E.O. Joukes Duurzame belangen en doelen: Middelen: - Goed leefbare woonwijk Publieke acties - Kindvriendelijke buurt Masterplan Poptahof - Winkelcentrum Sociaalplan Poptahof - Scholen Beheersplan Poptahof - Prettige woning passend bij de woonwensen Relatie met GEM Poptahof - Sociale vernieuwingen - Economische vernieuwing 12. Provincie Zuid-Holland; Loket provinciale regelgeving [8] Duurzame belangen en doelen: Middel: Op hoofdlijnen de provinciale ruimtelijk Waterverordeningen en dergelijke ordening plannen en bewaken 13. Stadsgewest Haaglanden; Dienst Ruimte; Ruimtelijke ontwikkelingen Haaglanden tot 2020 [9] Duurzaam belang: Middelen: Plannen en bewaken van de plannen met betrekking Regionaal structuurplan Haaglanden Hoogheemraadschap van Delfland; [10] Duurzame belangen: Op provinciaal niveau beheren van het watersysteem alpha/gamma

9 6. Actorendebat Alle betrokken actoren van de Poptahof handelen vanuit hun eigen belangen. Omdat deze belangen kunnen verschillen, kan dit als gevolg hebben dat er fricties kunnen ontstaan binnen het handelen van de actoren. Deze belangen zetten we tegen elkaar uitteen in dit debat. In dit debat staan 4 belangrijke partijen tegenover elkaar: Woonbron Delft, de gemeente Delft, de inwoners van de Poptahof en de Projectorganisatie Poptahof [21]. Stichting Woonbron heeft vooral een economische benadering voor hun betrokkenheid, voor hen is het verhuren en verkopen van de voorraad in de wijk een issue. Financiële haalbaarheid is waarschijnlijk voor hen belangrijker dan het welzijn of de leefbaarheid in de wijk, hierbij is de markt van vraag en aanbod van de woningvoorraad bepalend. Omdat deze markt mede wordt bepaald door de leefbaarheid en het welzijn van de wijk, overlapt dit deels met doelstellingen van de andere organisaties. Waar ze tegenstrijdig kunnen zijn ten opzichte van de andere actoren, is wanneer de opbrengt van een bepaald project (financieël) meer kan zijn dan een andere ingreep waarbij de ontastbare kwaliteit van de wijk verbeterd. Echter kan de ontastbare kwaliteit juist ook investering vormen wanneer dit op de lange termijn ook voordelige gevolgen heeft voor Woonbron Delft. De gemeente Delft staat als actoor vrij centraal. Voor de gemeente bestaat de taak om de wijk en geheeld Delft te onderhouden, te verbeteren en haar inwoners tevreden houden. Opdrachten worden deels uitbesteedt aan de andere actoren, zoals bijvoorbeeld de projectorganisatie plannen uitvoert voor de gemeente. Er kunnen ook botsingen ontstaan, bijvoorbeeld wanneer de gemeente een herstructureringsplan wil doorzetten wat ten koste gaat van bepaalde actoren. De macht van de gemeente is vooral bepalend, omdat de andere actoren van de gemeente afhankelijk zijn. De Projectorganisatie Poptahof is opgericht vanuit woonbron Delft en de gemeente Delft, zij zetten zich in voor de herstructurering van de wijk. De organisatie vormt voor alle actoren een aanspreekpunt. Een voorstel van deze organisatie aan de andere actoren kan het begin zijn van vele issues die naar voren komen uit tegengestelde belangen. Een goede onderbouwing van argumenten of beoordeling van de andere actoren kan issues eventueel voorkomen. We weten echter nog niet welke partij hierbij de dominante aanhang vormt waarop de keuzes worden gebaseerd. De inwoners van de Poptahof vormen de laatste belangrijke partij voor mogelijke issues. Hun genoegen of ongenoegen kunnen worden geuit in het buurtplatvorm, waarbij rekening wordt gehouden met de meningen van de bewoners bij het maken van keuzes [22]. Echter blijft dit bij een adviesfunctie. Het meedenken van de bewoners zal waarschijnlijk wel de tevredenheid bij keuzes vergroten. De issues zullen vooral ontstaan vanuit de Projectorganisatie Poptahof. Als tussenorganisatie hebben zij de verantwoordelijk deze tussen de actoren op te lossen. Echter hebben zij waarschijnlijk niet de macht om hun eigen belangen te laten domineren in het maken van keuzes voor de wijk. In het vervolg zullen we meer moeten onderzoeken wie dominant is in het maken van de beslissingen, eventueel kunnen we dit onderwerp aan het interview toevoegen. 7. Duurzaamheidsdriehoek actoren De voorbesproken actoren geven wij een plaats in de duurzaamheiddriehoek. Hierin kunnen wij eenvoudig weergeven waar de voorkeur van hun keuzes ligt en waar er issues kunnen ontstaan. De verdeling naar hun duurzaamheidbelangen verschilt ongeveer per actor. Sommigen actoren hebben meer belang voor economische duurzaamheid vanwege hun private karakter. Andere actoren zetten zich meer in voor duurzaamheid op het gebied van Planet of People. alpha/gamma alpha/gamma

10 8. Interview Om meer te weten te komen over de wijk Poptahof en de levensloopbestendigheid in het bijzonder, hebben we Dick Rensen geïnterviewd. Tegenwoordig werkt hij bij Stichting Jeugdformaat, maar is hiervoor twaalf jaar wethouder (PvdA) geweest. Naast zorg en welzijn, sport, jeugd en onderwijs, volksgezondheid, integratie en inburgering, onderzoek en statistiek had hij ook wonen en stedelijke vernieuwing en daarmee project Poptahof in zijn portefeuille [23]. Hieronder staat de vragenlijst weergegeven voor ons interview met dhr Rensen. Gedurende het interview zullen er waarschijnlijk aanvullende vragen gesteld worden, aansluitend bij de vraagstelling van het onderzoek. 1. Wat houdt uw huidige baan in? 2. Wat voor banen heeft u hiervoor gehad? (Achtergrond) 3. Wat is uw functie voor de herstructurering van het Poptahof? 4. Wilde u zich vanaf het begin graag bezighouden met Poptahof of is het slechts onderdeel van uw functie? 5. Wat waren volgens u de voornaamste redenen voor de herstructurering? 6. Op welke manier wilde u de wijk duurzamer maken? Ligt de nadruk op mensen, milieu of winst? 7. Waarom wilde u de wijk levensloopbestendig maken? 8. Waarom zouden mensen, volgens u, langere tijd in het Poptahof willen blijven wonen? 9. Verwacht u veel nieuwe mensen in de wijk aan te trekken of zullen deze gezinnen weer allemaal terugkomen? 10. Zijn volgens u alle bewoners tevreden met de herstructurering? 11. Bent u zelf tevreden met de huidige resultaten? 12. Heeft u ook rekening gehouden met de veranderende eisen in de toekomst? Achtergrond Dick Rensen heeft geschiedenis gestudeerd. Toen hij was afgestudeerd ging hij lesgeven in Rotterdam en Schiedam, zowel in geschiedenis als economie. Na tien jaar lesgeven is hij raadslid geworden. Dit heeft hij vier jaar gedaan voordat hij wethouder werd in Herstructurering van de wijk Poptahof Als wethouder stedelijke vernieuwing ging Dick Rensen over het project Poptahof. Hij hield zich er vooral mee bezig om de voortgang in het project houden. De Poptahof had voor hem een hoge prioriteit en stond zelfs in zijn persoonlijke topje. In de periode dat hij met het project bezig was, kreeg de bouw te maken met het afnemen van optimisme. In 2006 veranderde de economische situatie, er was sprake van de crisis. Ontwikkelaars en projectorganisaties kregen het moeilijk. Door veel met de betrokken partijen te praten probeerde hij de gang er in te houden. Het project was belangrijk voor de gemeente, om de woningvoorraad aan te vullen, maar ook financieel gezien. In diezelfde tijd werden het park (met Europese subsidie) en één bouwveld opgeleverd. Ook kwam de vraag aan de orde of het goed was om de oude gebouw opnieuw aan te kleden of dat ze beter gesloopt konden worden. De gebouwen waren namelijk constructief slecht en het kostte veel tijd om alles aan te passen. Zelfs vanuit duurzaamheidoptiek was sloop beter. Duurzaamheid Het was een wild project, er werd veel gebrainstormd, zelfs tot het allerlaatste moment van de bouw. Wat willen we hebben? Zijn er slimme combinaties of oplossingen te verzinnen? Dit werd bedacht, voordat er gedacht werd wat er wel en niet betaalbaar was. Zo werd er voorkomen dat er voor zo min mogelijk geld iets neer werd gezet, waar bijna niemand tevreden mee zou zijn. Sommige dingen zijn niet gerealiseerd, maar veel andere wel. Dit komt door de mega ambitie. Iedereen wilde een duurzame, fijne wijk creëren. Als voorbeeld noemde Dick Rensen de bredere gallerij op een lage verdieping, zodat het ook begaanbaar was voor oudere mensen met bijvoorbeeld een scootmobiel. Bovenin de flat zouden juist de gezinnen met kinderen komen te wonen. Dit vond hij raar, de ouderen moeten toch al met een lift, het maakt niet uit naar welke verdieping ze gaan. Terwijl de kinderen een bredere galerij erg mooi vinden, ze kunnen er spelen. Verandering Poptahof [24] Poptahof is een wijk uit de jaren 60. Toen de buurt opgeleverd werd, waren de kranten dol enthousiast. De flats waren ruim en zeer modern en ook het stedenbouwkundig plan was erg ruim opgezet, het zat goed in elkaar. Eind jaren 80, begin jaren 90 was de witte vlucht en bleven mensen uit de laagste sociaaleconomische klasse (om het politiek correct te zetten) over in de Poptahof. De draagkracht van de buurt ging omlaag en zo ook het maatschappelijk verband. Dit was aan de hele buurt te zien. Dit kostte veel nadenkwerk; hoe kon de buurt behouden blijven (voornamelijk op stedenbouwkundig niveau), maar toch ook worden veranderd? Er diende ook rekening gehouden te worden met de vele bouwkundigen die in Delft wonen, die wilden het stedenbouwkundig plan behouden. Uiteindelijk moet de herstructurering de mensen die er al woonden aanspreken, maar ook voor nieuwe mensen zorgen. Deze mensen komen af op het stedelijk wonen in een gevarieerde omgeving met een diverse bevolkingskleur (zowel huidskleur als de geel-rood-blauw-groen -indeling). Zij zorgen voor fleur en frisheid en daarmee voor een andere sfeer. De wijk werd zelfs een beetje hip, dus de verandering is goed gelukt. alpha/gamma alpha/gamma

sturen op woonlasten

sturen op woonlasten sturen op woonlasten Leonie van der Steen en Klaas Vegter uitgave van Stedennetwerk G32 en Energiesprong Platform 31 Huur Energie Verzekeringen Belastingen en heffingen Onderhoud inhoudsopgave introductie

Nadere informatie

Winsum heeft het! Woonvisie

Winsum heeft het! Woonvisie Winsum heeft het! Woonvisie datum 2 december 2013 KAW architecten en adviseurs Postbus 1527 9701 BM Groningen Hofstraat 8 9712 JB Groningen Telefoon (050) 369 58 70 Fax (050) 369 58 71 Email info@kaw.nl

Nadere informatie

Toekomst Stedelijke Vernieuwing na 2014

Toekomst Stedelijke Vernieuwing na 2014 Toekomst Stedelijke Vernieuwing na 2014 Redactie: Bram Heijkers Jeroen van der Velden (KEI) Frank Wassenberg (NICIS Institute) Eindrapport, maart 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting vooraf...

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave Nu vooruit Haarlem Inhoudsopgave VOORWOORD ALEXANDER PECHTOLD, PARTIJLEIDER... 3 VOORWOORD MAAIKE PIPPEL, LIJSTTREKKER D66 HAARLEM... 4 1.1 VERTROUWEN EN BOUWEN OP HAARLEMMERS... 6 1.2 WERKEN AAN EEN DUURZAAM

Nadere informatie

Wonen Themarapport. Onderdeel van het project: Our Common Future 2.0 2010-2011. Thematrekkers: Wim Kleingeld; Susanne IJsenbrandt

Wonen Themarapport. Onderdeel van het project: Our Common Future 2.0 2010-2011. Thematrekkers: Wim Kleingeld; Susanne IJsenbrandt Wonen Themarapport Onderdeel van het project: Our Common Future 2.0 2010-2011 Thematrekkers: Wim Kleingeld; Susanne IJsenbrandt Deelnemers: Ariane Lelieveld; Dirk Dekker; Emil Talen; Erika Jacobs Lord;

Nadere informatie

Transitie in energie en proces voor energieneutrale gebiedsontwikkeling. Werkpakket 1 & 4

Transitie in energie en proces voor energieneutrale gebiedsontwikkeling. Werkpakket 1 & 4 Transitie in energie en proces voor energieneutrale gebiedsontwikkeling Werkpakket 1 & 4 1/138 EOS-LT Transep-DGO 2.0 27.08.2012 Publicatie: augustus 2012 Dit rapport is uitgevoerd binnen het project Transitie

Nadere informatie

COLOFON. Referentie: Maatschappelijk Vastgoed Datum: 14 april 2011. Studentnummer: S1835408 n.j.h.kornegoor@student.rug.nl

COLOFON. Referentie: Maatschappelijk Vastgoed Datum: 14 april 2011. Studentnummer: S1835408 n.j.h.kornegoor@student.rug.nl COLOFON Referentie: Maatschappelijk Vastgoed Datum: 14 april 2011 Auteur: Dhr. N. Kornegoor Studentnummer: S1835408 E mail: n.j.h.kornegoor@student.rug.nl Onderwijsinstelling: Rijksuniversiteit Groningen

Nadere informatie

Woonvisie Rotterdam koers naar 2030 aanpak tot 2020

Woonvisie Rotterdam koers naar 2030 aanpak tot 2020 Woonvisie Rotterdam koers naar 2030 aanpak tot 2020 Concept 30 juni 2015 (consultatieversie) Voorwoord Voor u ligt de consultatieversie van de Woonvisie Rotterdam, koers naar 2030, aanpak tot 2020 (concept

Nadere informatie

STARTERS EN WOONRUIMTE TWEEDE LEVEN VOOR LEEGSTAANDE KANTOORPANDEN RISICOCOMMUNICATIE, ZOMER 2007 Relatiemagazine voor overheid en bedrijfsleven

STARTERS EN WOONRUIMTE TWEEDE LEVEN VOOR LEEGSTAANDE KANTOORPANDEN RISICOCOMMUNICATIE, ZOMER 2007 Relatiemagazine voor overheid en bedrijfsleven FOCUS HAAGLANDEN jaargang 4 [ THEMA: WONEN] STARTERS EN WOONRUIMTE Minister Vogelaar aan het woord TWEEDE LEVEN VOOR LEEGSTAANDE KANTOORPANDEN Wonen in een leeg kantoor RISICOCOMMUNICATIE, een verplichte

Nadere informatie

Kompas energiebewust wonen en werken. Unplugged. Met het oog op de toekomst. U vindt meer op de cd-rom Unplugged, met het oog op de toekomst

Kompas energiebewust wonen en werken. Unplugged. Met het oog op de toekomst. U vindt meer op de cd-rom Unplugged, met het oog op de toekomst Kompas energiebewust wonen en werken Unplugged Met het oog op de toekomst U vindt meer op de cd-rom Unplugged, met het oog op de toekomst 1 Unplugged less is more Voor u ligt Unplugged met het oog op de

Nadere informatie

De rol van sociale media bij het collectief particulier opdrachtgeverschap. De kansen en valkuilen uiteengezet

De rol van sociale media bij het collectief particulier opdrachtgeverschap. De kansen en valkuilen uiteengezet De rol van sociale media bij het collectief particulier opdrachtgeverschap De kansen en valkuilen uiteengezet Master thesis Planologie C.G. Kooij Februari 2012 2 Colofon Titel: De rol van sociale media

Nadere informatie

De transformatie van leegstaand vastgoed naar woonruimte voor studenten en jongeren

De transformatie van leegstaand vastgoed naar woonruimte voor studenten en jongeren De transformatie van leegstaand vastgoed naar woonruimte voor studenten en jongeren Wat leren we van de praktijk? 1 Thijs van Giezen Den Haag, februari 2013 1 Dit onderzoek maakt deel uit van het experiment

Nadere informatie

Titel Pagina. Auteur: Johan Gude S0012289

Titel Pagina. Auteur: Johan Gude S0012289 1 Titel Pagina Auteur: Johan Gude S0012289 Dit verslag is geschreven in het kader van de bacheloropdracht van de opleiding Industrieel Ontwerpen aan de Universiteit Twente. Verantwoordelijke organisatie:

Nadere informatie

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Inhoud

Nadere informatie

NATUURLIJK WONEN IN TWENTE!

NATUURLIJK WONEN IN TWENTE! NATUURLIJK WONEN IN TWENTE! Regionale Woonvisie Twente 2015-2025 d.d. 17-11-2014-1 - - 2 - Samenvatting Twente heeft anno 2014 ongeveer 626.300 inwoners verdeeld over zo n 270.000 huishoudens. Deze huishoudens

Nadere informatie

INVESTEREN IN MENSEN

INVESTEREN IN MENSEN INVESTEREN IN MENSEN Evaluatie van projecten behorende bij het experimententhema van de SEV Auteurs: Freddie Rosenberg Edgar Wever Annelien Thedinga Rebecca Wouters Dit is een publicatie uit het SEV-programma:

Nadere informatie

de cultuur van de woonwagenbewoner,

de cultuur van de woonwagenbewoner, de cultuur van de woonwagenbewoner, behouden of uit laten sterven? inleiding In het voorjaar van 2014 namen twee woonwagenbewoners (zie bijlage 1) actie om de woonwagencultuur op de Nationale Inventaris

Nadere informatie

Flexibel wonen voor Oost-Europese werknemers

Flexibel wonen voor Oost-Europese werknemers Flexibel wonen voor Oost-Europese werknemers Auteur: V. Kojadin Studentnummer: 0788836 Opleiding: Bouwkunde Voorwoord Dit onderzoeksverslag is gemaakt in het kader van het afstuderen voor de opleiding

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

NEDERLAND: het land van. zonnestroom en windenergie? OUD-MINISTER WILLEM VERMEEND: groene revolutie kan economie uit het slop halen

NEDERLAND: het land van. zonnestroom en windenergie? OUD-MINISTER WILLEM VERMEEND: groene revolutie kan economie uit het slop halen Driemaandelijkse uitgave duurzaam Nummer 2 september 2009 OUD-MINISTER WILLEM VERMEEND: groene revolutie kan economie uit het slop halen NEDERLAND: het land van zonnestroom en windenergie? september 2009

Nadere informatie

Voorwoord. Carla Bode, Wethouder Wonen

Voorwoord. Carla Bode, Wethouder Wonen Woonvisie 2011 2016 Voorwoord...2 Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Woonbeleid en zijn omgeving...4 Hoofdstuk 2 Woonmonitor 2009...5 Hoofdstuk 3 Visie en doelstellingen wonen...7 Hoofdstuk 4 Woningbouwprogramma...8

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

Betrokken Bewoners. Hoe zelfregie het woonplezier verandert

Betrokken Bewoners. Hoe zelfregie het woonplezier verandert Betrokken Bewoners Hoe zelfregie het woonplezier verandert Opdrachtgever Interne begeleider Naam student Studentnummer Scriptiebegeleider : Woningcorporatie Nijestee : Ynskje van Meurs : Hans Ritsema :

Nadere informatie

'&! " #( " # * +, % # $ "+ " - '#. / $

'&!  #(  # * +, % # $ +  - '#. / $ ' 5 $ % ( 6 & $, 754 % 5$ 55 m.val@dordrecht.nl! " # $ % & ' '&! " #( " # # #! " # * +, % # $ "+ " - '#. / $ # / # ( % & " " # / % & & # ( % & ' 0#1 2 0 #3 /4 #4 # pagina 2, agendapunt # # # - 8 9 #. "

Nadere informatie

Transformatie. Woonoplossingen in leegstaand vastgoed. Transformatie wordt steeds makkelijker

Transformatie. Woonoplossingen in leegstaand vastgoed. Transformatie wordt steeds makkelijker In Nederland staat meer dan 8 miljoen vierkante meter kantoren leeg, inclusief verborgen leegstand (gedeeltelijk leegstaande panden) meer dan 10 miljoen. Daar staat tegenover dat er in veel gemeenten vraag

Nadere informatie

Binnenwerk Stimuleren hergebruik 03-05-2006 11:28 Pagina 1. Stimuleren hergebruik en herbestemming lang leegstaand commercieel vastgoed

Binnenwerk Stimuleren hergebruik 03-05-2006 11:28 Pagina 1. Stimuleren hergebruik en herbestemming lang leegstaand commercieel vastgoed Binnenwerk Stimuleren hergebruik 03-05-2006 11:28 Pagina 1 Stimuleren hergebruik en herbestemming lang leegstaand commercieel vastgoed Binnenwerk Stimuleren hergebruik 03-05-2006 11:29 Pagina 3 Stimuleren

Nadere informatie

De Schoonheid van Amsterdam

De Schoonheid van Amsterdam De Schoonheid van Amsterdam Gemeente Amsterdam 2013 De Schoonheid van Amsterdam 2013 pagina 1 Stroomschema welstand Betreft uw bouwplan een vergunningplichtig bouwwerk en gelden er welstandscriteria? Sommige

Nadere informatie

Extra duurzame maatregelen in belegger huurwoningen

Extra duurzame maatregelen in belegger huurwoningen Extra duurzame maatregelen in belegger huurwoningen Een kwalitatieve casestudy naar de mogelijkheid om bovenwettige duurzaamheid te implementeren in belegger huurwoningen, rekening houdend met de rendementseisen

Nadere informatie

Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee!

Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee! Format beschrijving teamresultaat DO IT! 2008/2009 1.0 Projectnaam : onder deze titel zal over het resultaat gepubliceerd/gecommuniceerd worden Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee! 1.1

Nadere informatie

OP WEG NAAR EEN DUURZAME

OP WEG NAAR EEN DUURZAME OP WEG NAAR EEN DUURZAME RETAILSECTOR EEN ONDERZOEK NAAR DE AFSTEMMING VAN DE BELANGEN OP HET GEBIED VAN DUURZAAMHEID TUSSEN DE AANBIEDERS EN GEBRUIKERS VAN RETAILVASTGOED Erik van Gelder MRE 2008-2010

Nadere informatie