Word de beste versie van jezelf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Word de beste versie van jezelf"

Transcriptie

1 Word de beste versie van jezelf Orthopedagogie Infobrochure Sociaal-Agogisch Werk

2 SAW staat voor: Sociaal Agogisch Werk Deze brochure is bestemd voor studenten met modeltraject 1 via dagonderwijs Modeltraject 1 via dagonderwijs Modeltraject 2 via avondonderwijs Adventure Education Ervaringsleren in buitenactiviteiten Handelingsgericht werken met gezinnen rond opvoeding en gedrag Autisme en (rand-)normale begaafdheid Een bijzondere aanpak C.R.E.A.tainment Ontmoet, beweeg, creëer, speel, geef kleur Orthopedagogisch management Leiding en team Orthopedagogisch management Organisatie en context

3 Departement Sociaal-Agogisch Werk: Bachelor in de Orthopedagogie AGORALAAN GEBOUW B, BUS 7, 3590 DIEPENBEEK T: F: E: Kiezen voor SAW

4 Jij als opvoeder/beg Beroepshoudingen ( Kiezen voor SAW (p. 3) Curriculum (p. 8) Opleidingsfase 1 (p. 8-11) Opleidingsfase 2 (p ) Opleidingsfase 3 (p.14-16) En later? (p. 18 en 19)

5 Het principiële doel van onderwijs is om mannen en vrouwen te vormen die in staat zijn nieuwe dingen te doen, niet alleen maar herhalen wat andere generaties hebben gedaan. Jean Piaget eleider (p. 6) p. 7) Keuzetrajecten (p. 16) Keuzevakken (p. 16) Werkplekleren (p. 11) Ervaringsleren (p. 13) Internationalisering (p. 15) Studie- en studentenbegeleiding (p. 17) Hoe word ik de beste versie van mezelf? (p. 22 en 23) Studentenvoorziening (p. 24 en 25) 5Inhoud

6 Jij als opvoeder / begeleider, NEEMT JE VERANTWOORDELIJKHEID OP IN VIER DOMEINEN Orthopedagogische functie je hebt een verantwoordelijkheid ten aanzien van je cliënt/ cliëntsysteem.. Samenwerkingsfunctie Je maakt deel uit van een team en neemt ook hier je verantwoordelijkheden op. Jij als opvoeder / begeleider Zelfhanteringsfunctie Je werkt als mens met mensen. M.a.w. het gereedschap dat je hanteert ben jezelf. Je hebt een verantwoordelijkheid om aan de slag te gaan met je talenten, krachten, uitdagingen en valkuilen. Beleidsfunctie Je bent medeverantwoordelijk voor de organisatie waarin je werkt en de samenleving.

7 Betrokken hulpverleners: een afstandelijke nabijheid. Beroepshoudingen WE WILLEN JE TIJDENS JE OPLEIDING OPTIMAAL BEGELEIDEN IN HET ONTWIKKELEN VAN EEN GEDEGEN BEROEPSHOUDING. De betrokken opvoeder / begeleider De empatische opvoeder / begeleider De assertieve opvoeder / begeleider De integere opvoeder / begeleider De representatieve opvoeder / begeleider 7Beroepshoudingen

8 Het curriculum Opleidingsfase 1 OPLEIDINGSFASE 1: SEMESTER 1 LEERLIJN OPLEIDINGSONDERDEEL SP Orthopedagogische kaders Orthopedagogiek 5 Pedagogiek 3 Mens en Maatschappij Rechten en plichten 3 Algemene en sociale psychologie 4 Sociaal-agogische vaardigheden Orthopedagogische vaardigheden 3 Muzische-agogische vaardigheden 3 Communicatievaardigheden 3 Integratie clusters Cluster 1: stage 3 Cluster 3: reflecterend leren 3 TOTAAL 30 OPLEIDINGSFASE 1: SEMESTER 2 LEERLIJN OPLEIDINGSONDERDEEL SP Orthopedagogische kaders Orthopedagogiek 4 Mens en Maatschappij Welzijnssectoren 3 Sociologie 3 Ontwikkelingspsychologie 3 Filosofie, religie en zingeving 3 Sociaal-agogische vaardigheden Orthopedagogische vaardigheden 4 Praktijkgerichte onderzoeksvaardigheden Informatie- en onderzoeksvaardigheden 4 Integratie clusters Cluster 2: Praktijkproject 3 Cluster 4: Maatschappelijke vraagstukken 3 TOTAAL 30

9 Wees altijd een eerste klas versie van jezelf, in plaats van een tweederangs van een ander. Diana IN DE CONCEPTUELE LEERLIJN VERTREKKEN DE OPLEIDINGSONDERDELEN VANUIT VERSCHILLENDE WETENSCHAPPELIJKE BENADERINGEN Orthopedagogiek algemene ortho integratie normalisatie emancipatie empowerment inclusie kwaliteit van leven bijzondere ortho ontwikkelingsstoornissen instrumentele stoornissen gedragsmoeilijkheden gedragsbiologie hersenen hormonen evolutie genen Psychologie algemene psychologie positieve psychologie menselijk gedrag psychologie van het denken ontwikkelingspsychologie levensfases in menselijke ontwikkeling Pedagogiek opvoedingsondersteuning pedagogische visies Rechten en plichten rechtspositie van de cliënt deontologie aansprakelijkheid Welzijnssectoren welzijnszorg hulporganisaties Sociologie waarden en normen rolgedrag cultuuroverdracht Filosofie, Religie en Zingeving complexiteit van het bestaan multiculturele samenleving ethisch redeneren/ handelen grote denkers doel van het leven postmodernisme IN DE OPLEIDINGSONDERDELEN VAN DE VAARDIGHEDENLEERLIJN GA JE VOORAL PRAKTISCH AAN DE SLAG Orthopedagogische vaardigheden Wonen, werken, leren, vrije tijd Orthopedagogisch klimaat kennen en creëren Werken met cliënt en met groep Sociale & communicatieve vaardigheden Luisteren Feedback geven Gesprekstechnieken Muzisch-agogische vaardigheden Agogische vaardigheden Begeleiden van vrijetijdsactiviteiten Expressieve opdrachten IN DE INTEGRATIE CLUSTERS ZAL DE SAMENHANG TUSSEN THEORIE EN PRAKTIJK DUIDELIJK WORDEN Informatie- en onderzoeksvaardigheden Vragenlijsten Interviews Tabellezen Refereren Zoekmachines Digitale databanken Cluster stage Cluster praktijkproject Cluster reflecterend leren Cluster maatschappelijke vraagstukken 9Het curriculum: Opleidingsfase 1

10 Wij bouwen ons opleidingsprogramma zodanig op dat je in de eerste opleidingsfase breed wordt geschoold; in de tweede opleidingsfase wordt er verdiepend gewerkt en in de derde opleidingsfase staat specialisatie centraal. In de conceptuele leerlijn en de vaardighedenleerlijn bieden wij onze studenten in alle opleidingsfasen bouwstenen aan. Deze bouwstenen vallen steeds onder één van de volgende inhoudsgebieden: 01 Mens en maatschappij 02 Orthopedagogische kaders 03 Praktijkgerichte onderzoeksvaardigheden 04 Sociaal-agogische vaardigheden Vervolgens is het de bedoeling dat je deze bouwstenen integreert in de praktijk, in de integrale leerlijn via integrale producten. Dit zal gebeuren door middel van het werkplekleren. Een integraal product is de uitwerking van een item/thema dat een groot gehalte praktijkrelevantie bevat en bijdraagt tot het leveren van kwaliteit aan de begeleiding en/of ondersteuning van de cliënt. Het is een product dat toepasbaar is in het werkveld en daar zijn bruikbaarheid bewijst. In de integrale leerlijn werken we met vier clusters, op basis van een logische combinatie van competenties: Cluster 01 Werken in/aan de praktijk Cluster 02 denken over de praktijk Cluster 03 Werken aan mezelf Cluster 04 Denken over de maatschappij Steeds zal het werkplekleren een middel zijn om competenties te bereiken

11 Werkplekleren = Leren op de werkplek... is meer dan alleen stage doen! Leren? Dat doe je door zelf te ervaren, door mee te draaien op de werkvloer, door het takenpakket van een opvoeder/begeleider te observeren, te analyseren, zelf initiatieven te nemen en erover te reflecteren. Daarom besteden we in onze opleiding veel aandacht aan werkplekleren. Tijdens het leren/ervaren op de werkplek zal je als student kennis, vaardigheden en houdingen ontwikkelen, bijsturen en bewijzen. Je zal op de werkplek actief participeren als opvoeder/ begeleider alsook integrale producten uitwerken om zo te laten zien dat je opgedane kennis en vaardigheden vanuit de opleiding kan integreren op de werkvloer. Reeds in de eerste opleidingsfase willen we je laten kennismaken met het werkveld. Je zal gedurende 3 weken werkveldervaring opdoen. Je maakt kennis met de cliënt en zijn hulpvraag, met het werkterrein en het takenpakket van een opvoeder/begeleider. In de tweede opleidingsfase zal je gedurende 8 weken ervaring opdoen in het werkveld. Je zal actief participeren op de werkvloer. De klemtonen komen te liggen op cliënt en zijn team. Als student binnen de derde opleidingsfase doe je gedurende een heel academiejaar aan werkplekleren. Je draait 2/3 dagen per week actief mee op de werkplek. Je functioneert zelfstandig en voert het takenpakket uit van een beginnende bachelor in de orthopedagogie. Ik werk vooral met gezinnen die opvoedingsondersteuning wensen voor een baby, peuter of kleuter. Als gezinsbegeleidster sta ik er niet alleen voor: ik maak deel uit van een multidisciplinair team dat mijn eigen manier van werken mee opvolgt en mee ondersteunt. Als opvoeder/begeleider ben je immers nooit af. Na elk huisbezoek stel ik mezelf de vraag of ik wel goed bezig ben en het gezin bied wat zij nodig hebben, zo ga ik op zoek naar de beste versie van mezelf. Maar als ik na zes maanden een begeleiding afrond met een optimale en positieve ouder-kindrelatie, en die gemeende bedankt hoor, dan weet ik dat de gezinnen zélf telkens weer het beste in mezelf bovenhalen. Ils Claes ging aan slag als gezinsbegeleidster binnen een Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning 11

12 Het curriculum Opleidingsfase 2 OPLEIDINGSFASE 2: SEMESTER 3 LEERLIJN OPLEIDINGSONDERDEEL SP Orthopedagogische kaders Orthopsychopedagogiek 5 Psychopathologie 3 Mens en Maatschappij Welzijnsbeleid 3 Filosofisch en ethisch denken 3 Sociaal-agogische vaardigheden Orthopedagogische vaardigheden 3 Communicatievaardigheden 3 Praktijkgerichte onderzoeksvaardigheden Praktijkgerichte onderzoeksvaardigheden 3 Integratie clusters Cluster 2: Integratief project 5 TOTAAL 28 OPLEIDINGSFASE 2: SEMESTER 4 LEERLIJN OPLEIDINGSONDERDEEL SP Mens en Maatschappij Management en organisatieleer 3 Sociaal-agogische vaardigheden Medico-sociale vaardigheden 4 Integratie clusters Cluster 1: stage 9 Cluster 1: handelingsplanner 3 Cluster 1: preventiewerker 3 Cluster 1: netwerker 3 Cluster 3: reflecterend leren 3 Cluster 4: ethische vraagstukken 3 TOTAAL 32

13 Het enige doel van het onderwijs is spiegels veranderen in ramen. Sydney J. Harris BELANGRIJKE THEORETISCHE KADERS WORDEN AANGEBODEN IN DE CONCEPTUELE LEERLIJN In de 2de opleidingsfase bieden we nog steeds concepten en vaardigheden aan, om tot een verdieping te komen in je leerproces. Daarnaast wordt de integrale leerlijn omvangrijker, waardoor je als student de mogelijkheid krijgt om conceptuele kaders en verschillende vaardigheden te integreren in de praktijk. Op die manier wordt duidelijk op welke manier concepten en vaardigheden zinvol zijn voor jouw toekomstige werkplek. ERVARINGSLEREN= LEREN DOOR ERVARINGEN OP TE DOEN. Vertel mij erover en ik vergeet. Laat mij zien en ik merk op. Laat mij ervaren en ik onthoud. (confucios) Ervaringsleren neemt binnen onze opleiding een belangrijke plaats in. Je zal tijdens je opleiding worden uitgedaagd om nieuwe ervaringen op te doen. Zo organiseren we onder meer een natuurweek, een bezoek aan een grootstad, sensibiliseringsdagen, een internationale beleving Deze activiteiten werken in op zowel het fysieke, mentale als emotionele niveau. Door over deze ervaringen te reflecteren, zal je komen tot nieuwe (zelf-)inzichten, kennis en vaardigheden. Het curriculum: Opleidingsfase 2 13

14 Het curriculum Opleidingsfase 3 OPLEIDINGSFASE 3: SEMESTER 5 LEERLIJN OPLEIDINGSONDERDEEL SP Orthopedagogische kaders Gezinsgericht werken 3 Mens en Maatschappij Actuele maatschappelijke thema s 3 Keuzetraject 12 Integratie clusters Cluster 1: netwerker 3 Cluster 1: preventiewerker 3 Cluster 2: seminarie 3 Cluster 4: hulpverleningsvraagstukken 3 TOTAAL 30 OPLEIDINGSFASE 3: SEMESTER 6 LEERLIJN OPLEIDINGSONDERDEEL SP Keuzevak 3 Integratie clusters Cluster 1: stage 14 Cluster 1: handelingsplanner 3 Cluster 2: bachelorproef 7 Cluster 4: reflecterend leren 3 TOTAAL 30

15 Reizen is een manier om vragen te stellen die je thuis niet stelt. Niet per se over het land in kwestie zelf maar over jezelf. Herman de Coninck In de 3de opleidingsfase richten we ons onderwijs voornamelijk op de integratie van concepten en vaardigheden in de praktijk. Daarom is de integrale leerlijn binnen deze fase erg omvangrijk. Iedere opvoeder/begeleider moet voortdurend zijn denken en handelen bijsturen. Dit vraagt een onderzoekende beroepshouding. Binnen het seminarie en de bachelorproef zet je op jouw werkplek, op planmatige wijze een praktijkonderzoek op. Bedoeling is een praktijkprobleem te onderzoeken en een oplossing te bieden voor het gestelde probleem. Daarnaast willen we jou als student ook de mogelijkheid geven om je te specialiseren in een bepaald thema via een keuzetraject. Zo leren we jullie zelf nadenken over jouw interesses, je leerproces en je toekomst in het werkveld. INTERNATIONALISERING Als student kom je gedurende je opleiding op verschillende manieren in contact met andere culturen en internationalisering. Zo neem je o.a. deel aan sensibiliseringdagen en bezoek je een grootstad. We besteden eveneens veel aandacht aan de week van de diversiteit. Daarnaast kan je als student kiezen om zelf een verplaatsing naar het buitenland te ondernemen in de vorm van een korte inleefreis, een lange stage/studie in Europa als Erasmusstudent of een lange stage in een gemeenschapsproject in het Zuiden. Op gebied van onderzoek kunnen studenten in diverse opleidingsonderdelen met internationale invalshoeken aan de slag gaan. Ik loop over straat en kijk rond. Zoveel mensen die hier iedere dag op straat ronddolen en niets om handen hebben. In een hoekje zit een aantal jongens. Als ze mij zien, kijken ze mij aan, maar ze zien niets. Hun hersenen zijn verdoofd door de lijm. Ik zie hun lege blik, ik zie dat ze in dagen niet geslapen hebben en dat ze verloren zijn. Ze zijn verloren in het leven. Naast mijn reguliere stage in een weeshuis, bood ik tijdens mijn vrije tijd vrijwillig hulp als opvoeder/begeleider in een organisatie waar ik speelde met de kinderen, hen hielp met wassen en met het verzorgen van hun wonden. De confrontatie met deze schrijnende toestanden, deed me nadenken over de werkelijke betekenis van mijn opleiding: ik wil voortaan bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, waar ook ter wereld. Elke Emmers nam het op voor de straatkinderen in Taroudant, Marokko en ontving hiervoor de bijzondere Ethiekprijs van de Rotary Het curriculum: Opleidingsfase 3 15

16 Inbeddingstraject Het inbeddingstraject houdt in dat je voor een aantal studiepunten opleidingsonderdelen uit het schakelprogramma naar de master pedagogische wetenschappen, optie orthopedagogiek kunnen opnemen. Keuzetrajecten Keuzevakken De online begeleider Sneeuw en openlucht klassen Forensisch welzijnswerk: Netwerk ondersteunende en krachtgerichte methodieken Communicatie met ouders en familie van personen met een beperking, een systeemgerichte benadering Euregionaal Certificaat Sociaal Werk KEUZETRAJECT De keuzetrajecten situeren zich rond volgende thema s: Kinderen- en jongerencoaching Opvoedingsondersteuning Socio-emotionele problemen Leermoeilijkheden Gedragsmoeilijkheden Ouderperspectief Empowerment Vraaggericht Orthopedagogisch werken rond gezondheid Creatieve methodieken Lichamelijke en mentale gezondheid Blijvende beperking - maatschappelijke kwetsbaarheid Senioren en personen met metabool syndroom Beeldende talenten Creatieve werkvormen Sociaal Artistiek Werk Crisishulpverlening Agressie van thema op de werkvloer tot in beleid en terug Praten met jongeren in crisissituaties Methodieken voor crisishulp Ondersteuning van de intensieve zorgvraag Ernstig fysieke beperkingen, ernstige meervoudige beperking Intensieve zorgvraag en begeleiding Mantelzorg Kansarmoede en maatschappelijke kwetsbaarheid Actuele thema s en beleid Krachtgericht kijken naar mensen in armoede Methodisch werken met mensen in armoede Intensieve psychische hulpverlening Ontwikkelingsstoornissen Vermaatschappelijkte zorg

17 STUDIE- & STUDENTENBEGELEIDING We besteden in de opleiding veel aandacht en zorg aan het ondersteunen en begeleiden van onze studenten. Je kan bij studie-en studentenbegeleiding terecht voor: Studiebegeleiding We proberen je, zo goed als mogelijk, te ondersteunen in je leerproces. Daarom leg je, in het begin van het academiejaar, een leerstijl- en motivatietest af. Samen met een studiebegeleider zal je deze test leren interpreteren. Op basis van deze test en je eigen behoeften kan je deelnemen aan verschillende sessies met betrekking tot efficiënter studeren. Daarnaast wordt er ook de mogelijkheid geboden om individuele studiebegeleiding te volgen. Trajectbegeleiding Hier bepalen we samen met jou, je individueel studieprogramma. We ondersteunen je met je vragen rond je studievoortgang en we behandelen je vrijstellingsaanvraag, dit op basis van reeds eerder verworven credits of op basis van je (werk)ervaring. Ben je reeds in het bezit van een verwant diploma hoger onderwijs en wil je graag verder studeren? In onze opleiding kan je een verkort traject volgen. Taalondersteuning De opleiding biedt studenten de mogelijkheid om voor de aanvang van het academiejaar een cursus te volgen Start met voorsprong. Nederlands in het hoger onderwijs. Ook tijdens het academiejaar kan je met taalvragen in deze dienst terecht. Studeren met een functiebeperking We willen als opleiding alle studenten maximale kansen bieden om zich te ontplooien. Daarom leveren we een bijzondere inspanning voor studenten met een functiebeperking. We bekijken samen met jou welke aanpassingen er kunnen gebeuren om een zo optimaal mogelijke onderwijsomgeving te creëren. Topsportstatuut Studenten met een topsportstatuut krijgen alle kansen om zich zowel op sportief als op studievlak verder te ontplooien. Studenten met andere etnisch-culturele achtergrond Wij staan open voor de diversiteit van culturen en levensovertuigingen. Werkstudenten Steeds meer volwassenen volgen onze opleiding. Alle informatie kun je vinden in onze infobrochure voor werkstudenten. Ten slotte werken we nauw samen met de dienst studentenvoorzieningen (STUVOOR). Zij beschikken over een psychosociale dienst en bieden naast individuele begeleiding o.a. groepsbegeleidingen aan rond faalangsttraining, ADHD-coaching, training rond uitstelgedrag Zij beschikken ook over een sociale dienst waar je terecht kunt bij financiële vragen. Dankzij mijn GON-begeleidster waren de docenten en medestudenten al gauw op de hoogte van mijn doofheid. Ik had het gevoel dat ik welkom was op deze school, de docenten en studenten stonden open voor mij. Ik heb alle kansen gekregen en gegrepen: mijn stage liep ik in Suriname. Aan de KHLim ben ik gegroeid in mijn persoonlijkheid en heb ik vele stappen gezet richting volwas-senheid. Zo kan ik nu mijn mooie droom waarmaken: fungeren als een goed rolmodel voor dove kinderen Marieke Kusters werkt als opvoedster bij dove kinderen Keuzetrajecten 17

18 Meer dan het verleden interesseert mij de toekomst, want daarin ben ik van plan te leven. Albert Einstein En later? JE KAN OOK VERDER STUDEREN. professionele bachelor 180 studiepunten 3 jaar bachelor na bachelor minstens 60 studiepunten minimum 1 jaar postgraduaat schakelprogramma studiepunten master minstens 60 studiepunten minimum 1 jaar master na master minstens 60 studiepunten minimum 1 jaar minstens 20 studiepunten Adventure Education Ervaringsleren in buitenactiviteiten Handelingsgericht werken met gezinnen rond opvoeding en gedrag Autisme en (rand-)normale begaafdheid Een bijzondere aanpak C.R.E.A.tainment Ontmoet, beweeg, creëer, speel, geef kleur Orthopedagogisch management Leiding en team Orthopedagogisch management Organisatie en context

19 EN LATER?. bij de KHLim is je toekomst verzekerd! Met je diploma van professionele bachelor in de Orthopedagogie op zak opent zich een waaier van mogelijkheden en kan je aan de slag als gespecialiseerd opvoeder/begeleider. Gezondheidszorg Bijzondere jeugdbijstand Oriëntatie- en behandelingscentra Thuisbegeleidingsdiensten Diensten voor pleegzorg Begeleidingstehuizen Psychiatrie Randpsychiatrie K-diensten Drugshulpverlening Beschut wonen Pediatrie Centra Kind en Gezin Organisaties voor personen met een handicap Verstandelijke handicap Motorische handicap Fysieke handicap Sensoriële handicap Meervoudige handicap Verworven of aangeboren handicap Ontwikkelingsstoornis En later? Andere Onderwijs Internaten GON-begeleiding Buitengewoon onderwijs Algemeen welzijnswerk Buurtopbouwwerk Straathoekwerk Asielcentra Vluchthuizen Woonwagenwerk Tehuizen voor niet-begeleide minderjarigen Woonzorgcentra Dagzorgcentra Centra voor bemiddeling Slachtofferhulp Daderhulp En later? 19

20 Hoe word ik de beste versie van mezelf? Adres DEPARTEMENT SOCIAAL-AGOGISCH WERK Agoralaan gebouw B, bus Diepenbeek T: F: E: Hoe onze campus te bereiken Al onze campussen zijn zeer gemakkelijk te bereiken. Zowel met het openbaar vervoer als voor wie met eigen vervoermiddelen de trip maakt. Overal vind je ruime parkings en fietsenstallingen. Streekbussen tussen Hasselt en Diepenbeek lijn 11: Sneldienst lijn 20a: Hasselt - Bilzen - Maastricht/Lanaken - Rekem Lijn 45: Hasselt - LUC-Genk - Maaseik - Maastricht. Vooral lijn 45 verleent een vlotte service. Vanuit Hasselt-Station vertrekt elke 15 minuten een bus naar de campus vanaf 7.10 u. tot u. Deze bus stopt 6 minuten later op het Dusartplein en bereikt de campus na een reistijd van 15 minuten. Vanuit de campus naar Hasselt vertrekt deze streekbus om de 15 minuten vanaf 7.34 u. tot u. Streekbussen tussen Genk en Diepenbeek Lijn 45: vanuit Genk Station richting Diepenbeek vertrekt om de 15 minuten vanaf 7.17 u. tot u. Vanuit de campus om de 15 minuten vanaf 7.25 u. tot u. Lijn 36: Genk - Hasselt via Lutselus Met de wagen Op de grote ring rond Hasselt rij je tot aan het Provinciehuis / Ethias Arena. Je neemt daar richting Genk (Universiteitslaan). Je ziet nu zeker richtingaanwijzers van de Universitaire Campus. Je laat het Provinciehuis en Kinepolis rechts liggen en rijdt nog 1,5 km tot op de universitaire campus in Diepenbeek. Wij promoten carpooling voor wie met de wagen komt. Zie daarvoor op de website:

21 Word jij de beste versie van jezelf? Getuigenissen: Ik werk als hoofdopvoeder bij Muylenberg in het tehuis niet-werkenden met een handicap. Onze leefgroep is nog volop in groei en alles is nog niet af. Daardoor kan ik me inzetten voor datgene wat ik graag doe: zoeken naar de optimale werking, zaken uitproberen, aanpassen en vernieuwing brengen. Vooral de veelheid aan informatie die ik heb opgedaan in mijn opleiding in de vakken orthopedagogie, ontwikkelingspsychologie en filosofie geven me een goede basis voor deze leidinggevende job. Ook de vaardigheden die ik leerde in de lessen communicatie komen me dagelijks van pas: actief luisteren, feedback geven en krijgen, vergaderingen leiden. Het beste van mezelf geef ik ook aan het Internationaal Straatkunstenfestival Kempen waar ik nu al 5 jaar programmator ben. Als opvoeder moet je van alles wat kennen en kunnen, je leert een overzicht te houden, je leert een metapositie aannemen en verwerft een goede communicatiebasis. Dit laatste is vooral handig bij het aansturen van mensen op een festival, vorm gegeven door 6 mensen, een 15 tal verantwoordelijken, 400 medewerkers, 100 tal artiesten en bezoekers. Dan moet je goed kunnen communiceren om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen. Joris Hus Eens mijn diploma behaald, ging er een waaier aan mogelijkheden voor mij open. Ik kreeg er een stevige basis waarmee ik in verschillende jobs ervaring kon opdoen: bijzondere jeugdzorg, forensische psychiatrie, Ik werd zelfs nationaal coördinator van een overheidsproject voor kansengroepen. Nu ben ik hulpverlener bij Slachtofferhulp. Ik begeleid er personen die slachtoffer werden van zedenfeiten of partnergeweld, en nabestaanden na een dodelijk verkeersongeval, zelfdoding, moord of ramp. Ik zorg voor langdurige psychische begeleiding en help mensen tijdens de verwerking van trauma s of tijdens hun rouwproces. Ik begeleid ook groepen zoals bv tijdens een debriefing na een bankoverval of een gijzeling. Ik verzorg intervisie bij de politie, over de erg schokkende ervaringen die zij meemaken en hoe ze slecht nieuws bij de mensen moeten gaan melden. Orthopedagogie heeft mij de nodige know-how gegeven en het zelfvertrouwen laten ontdekken, om met mezelf op weg te gaan. Als je in je hart voelt dat je een hulpverlener bent, dan is deze opleiding de place to be. Kenny Appelen 21

22 Hoe word ik de beste versie van mezelf? Hogeschool of Unief? De KHLim is partner in de Associatie KU Leuven. Dit is een samenwerkingsverband van 12 hogescholen met de KU Leuven. Zij bundelen hun krachten voor kwalitatief onderwijs en onderzoek. Wil je er meer over weten? Surf naar KHLim QUADRI Naast onderwijs zorgt de hogeschool ook voor onderzoek en dienstverlening. De KHLim bundelt heel wat expertise in speerpunten die in opdracht van bedrijven en organisaties toegepast onderzoek uitvoeren. Daarnaast biedt de KHLim een grote waaier aan bijscholingen, postgraduaten, seminaries en studiedagen. KHLim QUADRI staat voor quality driven. Zie KHLim NEXT KHLim NEXT zijn aangepaste bacheloropleidingen voor volwassenen en studenten die werken en studeren combineren. Vraag de aparte brochure aan voor trajecten in: Lerarenopleiding (secundair / lager / kleuter), Verpleegkunde, Orthopedagogie, Bedrijfsmanagement. Inschrijvingen Alle inschrijvingen voor de KHLim vinden plaats op de campus Diepenbeek, Agoralaan Gebouw B, 3590 Diepenbeek. De inschrijvingen starten einde juni. Raadpleeg de website voor de exacte data en uren. Gelieve mee te brengen: je identiteitskaart je diploma secundair onderwijs voor wie niet rechtstreeks uit het secundair komt: een attest van de gevolgde studies of van tewerkstelling voor de berekening van eventuele studietoelage of verlaagd studiegeld: aanslagbiljet personenbelasting van het inkomstenjaar 2012 (aanslagjaar 2013) Voor wie op kot gaat: een kopie van je kotcontract

23 Inschrijvingsgeld Studiegeld voor een basisopleiding (60 studiepunten) per academiejaar (cijfers voor academiejaar , de studiegelden voor worden door de minister vastgelegd in het voorjaar 2014: Niet-beursstudent: Bijna-beursstudent: Beursstudent: 610,60 euro 358,70 euro 100,00 euro Studiegelden voor deeltijdse trajecten, postgraduaten en dergelijke: zie Extra kosten? Naast het inschrijvingsgeld moeten er jaarlijks ook cursussen, handboeken en grimeermaterialen aangekocht worden. Hiervoor voorzie je best: voor de 1ste opleidingsfase: ± 425 euro voor de 2de opleidingsfase: ± 310 euro voor de 3de opleidingsfase: ± 250 euro (Deze prijzen zijn indicatief en kunnen jaarlijks wijzigen.) Toelatingsvoorwaarden Voor een bachelor: diploma secundair onderwijs. Voor andere toelatingsvoorwaarden: zie Studiepunten credits leerkrediet In deze brochure vind je bij elk opleidingsonderdeel ( vak ) het aantal studiepunten. Eén studiepunt betekent ongeveer 25 tot 30 uren studietijd: lessen en practica volgen, notities structureren, opdrachten uitvoeren, opzoekwerk, feedback van lesgevers, blokken, examens afleggen, Een opleidingsfase ( jaar ) omvat doorgaans 60 studiepunten. Een normstudent investeert dus 1500 tot 1800 uur per jaar aan zijn studie. Telkens je een 10/20 behaalt voor een opleidingsonderdeel verwerf je een credit. Vakken waar je geen 10/20 behaalt, kan je hernemen. Een opleidingsonderdeel met een 8 of 9 kan je onder strikte voorwaarden laten tolereren : je herdoet het niet, maar je krijgt er dan ook geen credit voor. Alle details vind je terug in het OER: het Onderwijs- en Examenreglement (zie website). Het leerkrediet is een rugzak van 140 studiepunten die je krijgt van de overheid om te studeren. Elk jaar zet je er daar een deel van in, meestal 60. Als je credits behaalt, krijg je dat leerkrediet terug, de eerst 60 zelfs dubbel! ECTS (European Credit Transfer System) is een systeem om vakken die je in het buitenland aflegt, te laten erkennen voor je diploma hier of omgekeerd. EVC-EVK is een systeem om opgedane ervaring of behaalde kwalificaties te erkennen zodat je van vrijstellingen kan genieten. Alle vakkentabellen in deze brochure zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Hoe word ik de beste versie van mezelf? 23

24 Student zijn... Meer dan studeren alleen! STUVOOR Eens je weet wat je wil studeren, begint het studentenleven in je hoofd al. Je vraagt je af of je op kot gaat en wanneer je dat kot dan moet zoeken. De beste periode hiervoor is april/mei, en via ons kamerbestand vind je al snel wat je zoekt. Liever een rustig kot met weinig medestudenten, of mag het een gezellige bende in het centrum zijn? Hou rekening met wat voor jou belangrijk is. Vraag je je daarbij af of jouw ouders dit wel allemaal kunnen betalen: studies, vervoerskosten, op kot gaan? Ga dan zeker na of je recht hebt op een studietoelage. De Sociale Dienst kan je hierbij helpen. Zij bekijken ook samen met jou of er nog andere mogelijkheden zijn om het financieel haalbaar te maken, door je een voorschot op je studietoelage te geven bijvoorbeeld, of het inschrijvingsgeld gespreid te laten betalen, Spring dus zeker eens bij hen binnen. En dan is het zover. Het academiejaar begint. Je bent er helemaal klaar voor. Je hebt al voor vervoer van je kot naar de campus gezorgd door een stevige fiets te huren bij Vedo in Diepenbeek of Fietsbasis in Hasselt en Genk. Vol enthousiasme vat je dan ook je studies aan. Je laadt meteen je studentenkaart op zodat je s middags goedkoop én lekker kan eten in één van onze resto s of cafetaria. Dat spaart je s avonds de tijd van het koken uit, waardoor je meer tijd hebt voor sport. Je hebt jezelf misschien al een sportkaart aangeschaft. Daarna is het enkel nog kiezen uit het prachtige aanbod van Studentensport Limburg. Je vraagt je af of jouw dyslexie of een andere leerstoornis je geen parten zal spelen tijdens je opleiding. Daarom neem je in het begin van het academiejaar best al contact op met de studentenbegeleidster van de Psychosociale Dienst. Zij bekijkt met jou of je eventueel behoefte hebt aan extra examentijd of andere faciliteiten. Zo hoef je je daar tijdens de examenperiode geen zorgen over te maken. Heb je een andere functiebeperking? Neem dan zeker contact op met de Zorgcoördinator. In het begin komt er misschien veel op je af, maar het is belangrijk om een goed evenwicht te zoeken tussen studeren en ontspannen. De boog kan niet altijd gespannen staan. Je kan je opgeven om deel uit te maken van het KHLim-roeiteam en een gans jaar intensief trainen voor de Regatta. Je verkent misschien ook graag het uitgaansleven? Je kan je aansluiten bij één van de studentenverenigingen, die voor wat extra schwung zorgen: een fuif in de Fitlink, een bezoek aan Winterland, een verkiezing in een tent op de parking, een fakbar,. En als je graag eens naar een culturele voorstelling of concert gaat aan voordeeltarief, hou dan zeker onze cultuuraanbiedingen in de gaten. We zorgen voor elk wat wils. We starten het academiejaar in ieder geval steeds goed met de Student Take Off, een event vol music, pleasure and action. Heb je behoefte aan wat meer zakgeld om optimaal te proeven van dit studentenleven, dan kan een studentenjob interessant zijn. Via onze jobdienst vind je misschien wel dé job van je studentenleven. Je studentenleven komt op gang, je studies vorderen, maar toch loopt alles niet even vlot. Je voelt een zekere faalangst naar boven komen. Je moeilijke thuissituatie weegt toch meer door dan je dacht. De stress knaagt aan je of je voelt je wat buiten de groep vallen. Met al deze zorgen kan je terecht bij de Psychosociale Dienst. In vertrouwen kan je met de studentenbegeleidsters praten. Zij bekijken samen met jou hoe ze je hiermee kunnen helpen. Soms is het voldoende om af en toe eens met hen

Word de beste versie van jezelf

Word de beste versie van jezelf Word de beste versie van jezelf Orthopedagogie Infobrochure Sociaal-Agogisch Werk 2013 2014 KHLim-infodagen 2013 Zaterdag 23 feb.: 10 u. 13 u. Zaterdag 20 april: 14 u. 17 u. Dinsdag 2 juli: 17 u. 20 u.

Nadere informatie

Beste student, 1 OER , p. 42, art. 79

Beste student, 1 OER , p. 42, art. 79 Beste student, Heb je voor alle opleidingsonderdelen minstens 10/20 of een beoordeling geslaagd? Proficiat!! Dan hoef je nu alleen nog maar te denken aan herinschrijven voor je volgende opleidingsfase!

Nadere informatie

Word de beste versie van jezelf. Infobrochure Sociaal-Agogisch Werk. Orthopedagogie. KHLim-infodagen 2012. KHLim-al-even-mee-dag

Word de beste versie van jezelf. Infobrochure Sociaal-Agogisch Werk. Orthopedagogie. KHLim-infodagen 2012. KHLim-al-even-mee-dag KHLim-infodagen 2012 Openlesdag woensdag 9 mei: 13.30 u. 16.00 u. KHLim Lerarenopleiding (Bachelor Kleuteronderwijs + Lager Onderwijs) Hemelrijk 25 3500 Hasselt T: 011 30 04 90 F: 011 30 04 99 E: infoler@khlim.be

Nadere informatie

Academiejaar 2014/2015. bachelor. verpleegkunde. verpleegkunde. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2014/2015. bachelor. verpleegkunde. verpleegkunde. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2014/2015 bachelor verpleegkunde verpleegkunde Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor verpleegkunde verpleegkunde Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan onze hogeschool

Nadere informatie

KHLim NEXT. Departement Gezondheidszorg. Verpleegkunde Brugtrajecten

KHLim NEXT. Departement Gezondheidszorg. Verpleegkunde Brugtrajecten KHLim NEXT 2014 2015 Departement Gezondheidszorg Verpleegkunde Brugtrajecten Gezondheidszorg Infobrochure Brugtrajecten Academiejaar 2014-2015 1 Gezondheidszorg Departement Gezondheidszorg Oude Luikerbaan

Nadere informatie

Academiejaar 2014/2015. bachelor. ergotherapie. ergotherapie. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2014/2015. bachelor. ergotherapie. ergotherapie. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2014/2015 bachelor ergotherapie ergotherapie Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor ergotherapie ergotherapie Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan onze hogeschool is

Nadere informatie

Academiejaar 2014/2015. bachelor Orthopedagogie. kinderen en jongeren. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2014/2015. bachelor Orthopedagogie. kinderen en jongeren. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2014/2015 bachelor Orthopedagogie Orthopedagogie kinderen en jongeren Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor Orthopedagogie Orthopedagogie kinderen en jongeren Je ideale opleiding

Nadere informatie

Academiejaar 2015/2016. bachelor Orthopedagogie. kinderen en jongeren. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2015/2016. bachelor Orthopedagogie. kinderen en jongeren. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen NIEUWE CAMPUS Academiejaar 2015/2016 bachelor Orthopedagogie Orthopedagogie kinderen en jongeren Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor Orthopedagogie Orthopedagogie kinderen en jongeren Je ideale

Nadere informatie

Buitengewoon onderwijs

Buitengewoon onderwijs Academiejaar 2014/2015 Bachelor na bachelor Buitengewoon onderwijs Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor na bachelor Buitengewoon onderwijs Een bachelor na bachelor aan onze hogeschool is niet

Nadere informatie

volwassenen en ouderen

volwassenen en ouderen Academiejaar 2014/2015 bachelor Orthopedagogie Ortho-agogie volwassenen en ouderen Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor Orthopedagogie Ortho-agogie volwassenen en ouderen Je ideale opleiding

Nadere informatie

Academiejaar 2016/2017. bachelor Orthopedagogie. kinderen en jongeren. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2016/2017. bachelor Orthopedagogie. kinderen en jongeren. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen NIEUWE CAMPUS Academiejaar 2016/2017 bachelor Orthopedagogie Orthopedagogie kinderen en jongeren Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor Orthopedagogie Orthopedagogie kinderen en jongeren Je ideale

Nadere informatie

Buitengewoon onderwijs

Buitengewoon onderwijs Academiejaar 2015/2016 Bachelor na bachelor Buitengewoon onderwijs Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor na bachelor Buitengewoon onderwijs Een bachelor na bachelor aan onze hogeschool is niet

Nadere informatie

Lichamelijke Opvoeding

Lichamelijke Opvoeding Academiejaar 2014/2015 bachelor onderwijs Secundair Onderwijs Lichamelijke Opvoeding Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen bachelor onderwijs Secundair Onderwijs Lichamelijke Opvoeding Je ideale opleiding

Nadere informatie

Programma s en volgtijdelijkheid Sociaal-Agogisch Werk. Academiejaar 2007-2008. Bijlage 1

Programma s en volgtijdelijkheid Sociaal-Agogisch Werk. Academiejaar 2007-2008. Bijlage 1 Programma s en volgtijdelijkheid Sociaal-Agogisch Werk Academiejaar 2007-2008 Bijlage 1 IOUD Bachelor in het Sociaal Werk Studieprogramma s (modeltrajecten) 1 ste jaar bachelor in het Sociaal Werk 2 de

Nadere informatie

bachelor in de verpleegkunde

bachelor in de verpleegkunde Academiejaar 2014/2015 Werk en behaal je diploma via een brugprogramma bachelor in de verpleegkunde Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Werk en behaal je diploma via een brugprogramma Omdat jij je wilt

Nadere informatie

BACHELOROPLEIDING IN DE VERPLEEGKUNDE: ROUTE 33, COMBINATIE WERKEN - STUDEREN

BACHELOROPLEIDING IN DE VERPLEEGKUNDE: ROUTE 33, COMBINATIE WERKEN - STUDEREN OPLEIDING GENK VOORHEEN KHLIM NEXT OPLEIDINGEN VOOR VOLWASSENEN EN WERKSTUDENTEN BACHELOROPLEIDING IN DE VERPLEEGKUNDE: ROUTE 33, COMBINATIE WERKEN - STUDEREN MOVING MINDS TAKING CARE WELKOM OP UC LEUVEN-LIMBURG

Nadere informatie

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding)

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) Informatiebrochure Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) ACADEMIEJAAR 2012-2013 Inhoud Doel van de opleiding Situering van de opleiding Onderwijsvormen Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

PROFESSIONELE BACHELOR ORTHOPEDAGOGIE

PROFESSIONELE BACHELOR ORTHOPEDAGOGIE PROFESSIONELE BACHELOR ORTHOPEDAGOGIE MODELTRAJECT JAAR 1 Leerprocesbegeleiding en (ortho)(ped)agogische praktijk Uit ervaring kan je leren als je de ruimte krijgt om bij die ervaring stil te staan. Je

Nadere informatie

23/02/2015 Filip Vervenne

23/02/2015 Filip Vervenne 23/02/2015 Filip Vervenne 1.Een kijk op het hoger onderwijs 2.Studeren in het hoger onderwijs 1. Een kijkop het hoger onderwijs Berekening van het studiegeld http://www.kuleuven.be/studentenadministratie/inschrijvingen/studiegelden/

Nadere informatie

Professionele bachelor Orthopedagogie MODELTRAJECT 1 OPLEIDINGSONDERDELEN 2013/2014

Professionele bachelor Orthopedagogie MODELTRAJECT 1  OPLEIDINGSONDERDELEN 2013/2014 Professionele bachelor Orthopedagogie MODELTRAJECT 1 Leerprocesbegeleiding en (ortho)(ped)agogische praktijk Uit ervaring kan je leren als je de ruimte krijgt om bij die ervaring stil te staan. Je leert

Nadere informatie

De specifieke lerarenopleiding

De specifieke lerarenopleiding geëngageerd onderzoekend communicatief talent ontwikkelend vakdeskundig leerling gericht samenwerkend De specifieke lerarenopleiding dynamisch leergierig master Jij bent... inspirerend creatief toekomstgericht

Nadere informatie

Gecombineerd onderwijs gezondheidsprofessional. VIVES HBO5 verpleegkunde Kortrijk in samenwerking met RHIZO School voor mens & samenleving

Gecombineerd onderwijs gezondheidsprofessional. VIVES HBO5 verpleegkunde Kortrijk in samenwerking met RHIZO School voor mens & samenleving Gecombineerd onderwijs gezondheidsprofessional VIVES HBO5 verpleegkunde Kortrijk in samenwerking met RHIZO School voor mens & samenleving Welkom Beste kandidaat-student In deze brochure vind je de nodige

Nadere informatie

Overzicht. Studiekeuze Bachelor-masterstructuur (bama) Overgang SO naar HO Praktisch Studeren doe je zelf maar niet alleen

Overzicht. Studiekeuze Bachelor-masterstructuur (bama) Overgang SO naar HO Praktisch Studeren doe je zelf maar niet alleen Start to study Overzicht Studiekeuze Bachelor-masterstructuur (bama) Overgang SO naar HO Praktisch Studeren doe je zelf maar niet alleen Hoe maak je een goede studiekeuze? Studiekeuze Neem je tijd! begin

Nadere informatie

Academiejaar 2014/2015. bachelor sociaal werk. Maatschappelijk werk. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2014/2015. bachelor sociaal werk. Maatschappelijk werk. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2014/2015 bachelor sociaal werk Maatschappelijk werk Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen bachelor sociaal werk Maatschappelijk werk Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan onze

Nadere informatie

Bachelor in Sociale Readaptatiewetenschappen Kinderen, jongeren en welzijn

Bachelor in Sociale Readaptatiewetenschappen Kinderen, jongeren en welzijn Bachelor in Sociale Readaptatiewetenschappen Kinderen, jongeren en welzijn KHLeuven aangename KENNISMAKING Hallo! We kennen elkaar nog niet, maar wees gerust: lang zal dat niet duren. Aan de Katholieke

Nadere informatie

NIEUWE CAMPUS ACADEMIEJAAR 2017/2018 BACHELOR ORTHOPEDAGOGIE KINDEREN EN JONGEREN OF VOLWASSENEN EN OUDEREN ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN

NIEUWE CAMPUS ACADEMIEJAAR 2017/2018 BACHELOR ORTHOPEDAGOGIE KINDEREN EN JONGEREN OF VOLWASSENEN EN OUDEREN ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN NIEUWE CAMPUS ACADEMIEJAAR 2017/2018 BACHELOR ORTHOPEDAGOGIE KINDEREN EN JONGEREN OF VOLWASSENEN EN OUDEREN ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN BACHELOR ORTHOPEDAGOGIE KINDEREN EN JONGEREN OF VOLWASSENEN

Nadere informatie

Academiejaar 2015/2016. Bachelor na bachelor. autismespectrumstoornissen. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2015/2016. Bachelor na bachelor. autismespectrumstoornissen. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2015/2016 Bachelor na bachelor autismespectrumstoornissen Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor na bachelor autismespectrumstoornissen Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod

Nadere informatie

Specifieke leraren - opleiding economie

Specifieke leraren - opleiding economie COMBINEER MET BACHELOR / MASTER Specifieke leraren - opleiding economie Leuven Brussel Antwerpen Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit

Nadere informatie

Verkorte studietrajecten opleiding Orthopedagogie 201-201

Verkorte studietrajecten opleiding Orthopedagogie 201-201 Verkorte studietrajecten opleiding Orthopedagogie 0-0 Als je reeds een diploma hoger onderwijs in een aanverwant studiegebied behaalde, bieden we je de mogelijkheid tot een verkort studietraject in SAW.

Nadere informatie

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding)

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) Rijselstraat 5 8200 Brugge T 050 38 12 77 F 050 38 11 71 www.howest.be Informatiebrochure Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) ACADEMIEJAAR 2013-2014 Inhoud Doel

Nadere informatie

Studiedag Begeleidingsverpleegkundigen 21 maart 2012

Studiedag Begeleidingsverpleegkundigen 21 maart 2012 Studiedag Begeleidingsverpleegkundigen 21 maart 2012 De verschillende groepen die instromen in opleiding bachelor verpleegkunde Kristine Sels Opleidingscoördinator KHKempen, campus Lier KHKempen: situering

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding economie

Specifieke lerarenopleiding economie Specifieke lerarenopleiding economie Leuven Brussel Antwerpen Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject

Nadere informatie

NIEUWE CAMPUS ACADEMIEJAAR 2017/2018 BACHELOR ERGOTHERAPIE ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN

NIEUWE CAMPUS ACADEMIEJAAR 2017/2018 BACHELOR ERGOTHERAPIE ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN NIEUWE CAMPUS ACADEMIEJAAR 2017/2018 BACHELOR ERGOTHERAPIE ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN BACHELOR ERGOTHERAPIE Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan onze hogeschool is niet gemakkelijk.

Nadere informatie

communicatiemanagement

communicatiemanagement BACHELOR communicatiemanagement afstandsonderwijs Werken en tegelijk een diploma Communicatiemanagement behalen? Het kan! 2 Je expertise in de communicatiebranche verder uitbouwen? Je carrière over een

Nadere informatie

NIEUWE CAMPUS ACADEMIEJAAR 2017/2018 STUDEREN COMBINEREN BACHELOR IN AVONDONDERWIJS BRUGPROGRAMMA VERPLEEGKUNDE ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN

NIEUWE CAMPUS ACADEMIEJAAR 2017/2018 STUDEREN COMBINEREN BACHELOR IN AVONDONDERWIJS BRUGPROGRAMMA VERPLEEGKUNDE ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN NIEUWE CAMPUS ACADEMIEJAAR 2017/2018 STUDEREN COMBINEREN BACHELOR IN AVONDONDERWIJS BRUGPROGRAMMA VERPLEEGKUNDE ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN BACHELOR IN AVONDONDERWIJS BRUGPROGRAMMA VERPLEEGKUNDE

Nadere informatie

Academiejaar 2015/2016. bachelor. verpleegkunde. verpleegkunde. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2015/2016. bachelor. verpleegkunde. verpleegkunde. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2015/2016 bachelor Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan onze hogeschool is niet gemakkelijk. Waarop moet je letten? De cursussen?

Nadere informatie

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP Wie zijn wij? Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP 4 departementen met 24 professionele bacheloropleidingen 2 schools of arts (conservatorium, academie) meer dan 9000 studenten AP: 4 departementen

Nadere informatie

7de JAAR TSO EEN STUDIEKEUZE DIE BIJ JOU PAST. Algemeen TSO BSO

7de JAAR TSO EEN STUDIEKEUZE DIE BIJ JOU PAST. Algemeen TSO BSO 7de JAAR TSO EEN STUDIEKEUZE DIE BIJ JOU PAST 8 Se-n-Se INTERNAATSWERKING Se-n-Se LEEFGROEPENWERKING 9 EEN SPRINGPLANK NAAR HET ECHTE LEVEN Se-n-Se INTERNAATSWERKING TSO WELKOM IN INTERNAATSWERKING BIJ

Nadere informatie

Gecombineerd onderwijs gezondheidsprofessional

Gecombineerd onderwijs gezondheidsprofessional Gecombineerd onderwijs gezondheidsprofessional VIVES HBO5 verpleegkunde Kortrijk in samenwerking met RHIZO School voor mens & samenleving gecombineerd onderwijs gezondheidsprofessional 1 2 gecombineerd

Nadere informatie

Kiezen voor het hoger onderwijs?! Infosessie

Kiezen voor het hoger onderwijs?! Infosessie Kiezen voor het hoger onderwijs?! Infosessie 2016-2017 INHOUD 1. Organisatie hoger onderwijs 2. Aanbod Hogeschool PXL 3. Leerkrediet 4. Slaagkans 6. Studiekeuzebegeleiding in Hogeschool PXL 1 1. Organisatie

Nadere informatie

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE NIEUWE CAMPUS ACADEMIEJAAR 2017/2018 STUDEREN COMBINEREN BACHELOR IN AVONDONDERWIJS TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN BACHELOR IN AVONDONDERWIJS TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE Ben je

Nadere informatie

2015/2016. bachelor onderwijs. Kleuteronderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

2015/2016. bachelor onderwijs. Kleuteronderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen NIEUWE CAMPUS Academiejaar 2015/2016 bachelor onderwijs Kleuteronderwijs Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen bachelor onderwijs Kleuteronderwijs Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan onze

Nadere informatie

POST- GRADUAAT. professionele coach

POST- GRADUAAT. professionele coach POST- GRADUAAT professionele coach POSTGRADUAAT PROFESSIONELE COACH Je wil coaching inzetten als een krachtig instrument om resultaten te verbeteren, en communicatie en samenwerking te optimaliseren? Je

Nadere informatie

Nietconfessionele zedenleer

Nietconfessionele zedenleer NIEUWE CAMPUS Academiejaar 2015/2016 Postgraduaat leraar basisonderwijs Nietconfessionele zedenleer Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Postgraduaat leraar basisonderwijs Niet-confessionele zedenleer

Nadere informatie

Infomoment INLEIDING STRUCTUUR VAN DE OPLEIDING. zaterdag 21 januari van 10.00u tot 14.00u KTA1 Vildersstraat Hasselt

Infomoment INLEIDING STRUCTUUR VAN DE OPLEIDING. zaterdag 21 januari van 10.00u tot 14.00u KTA1 Vildersstraat Hasselt Infomoment zaterdag 21 januari van 10.00u tot 14.00u KTA1 Vildersstraat 28 3500 Hasselt Inschrijvingsmomenten van maandag 9 januari tot 27 januari 2017 Genkerbaan 84, 3520 Zonhoven T 011 82 48 66 infotko@cvo-step.be

Nadere informatie

2014/2015. bachelor onderwijs. Kleuteronderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

2014/2015. bachelor onderwijs. Kleuteronderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2014/2015 bachelor onderwijs Kleuteronderwijs Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen bachelor onderwijs Kleuteronderwijs Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan onze hogeschool

Nadere informatie

Academiejaar 2015/2016. bachelor. ergotherapie. ergotherapie. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2015/2016. bachelor. ergotherapie. ergotherapie. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen NIEUWE CAMPUS Academiejaar 2015/2016 bachelor ergotherapie ergotherapie Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor ergotherapie ergotherapie Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan onze

Nadere informatie

Kiezen voor het hoger onderwijs?! Infoavond

Kiezen voor het hoger onderwijs?! Infoavond Kiezen voor het hoger onderwijs?! Infoavond Hogeschool PXL Elfde-Liniestraat 24 B-3500 Hasselt www.pxl.be - www.pxl.be/facebook INHOUD 1. Organisatie hoger onderwijs 2. Aanbod Hogeschool PXL 3. Leerkrediet

Nadere informatie

FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout

FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout Kan je in Turnhout de opleiding vroedkunde in deeltijds gaan studeren? Ja, dit kan. Er wordt dan een individueel programma op maat gemaakt. Hebben jullie

Nadere informatie

Verkort traject. Bachelor in de. verpleegkunde voor vroedvrouwen

Verkort traject. Bachelor in de. verpleegkunde voor vroedvrouwen NIEUWE CAMPUS Academiejaar 2016/2017 studeren combineren Bachelor in de verpleegkunde Verkort traject bachelor in de verpleegkunde voor vroedvrouwen Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor in de

Nadere informatie

Academiejaar 2013/2014. professionele. BIOchemie. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2013/2014. professionele. BIOchemie. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2013/2014 professionele bachelor CHEMIE BIOchemie Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Professionele bachelor chemie BIOchemie Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan onze hogeschool

Nadere informatie

Academiejaar 2016/2017. avondonderwijs. Brugprogramma Verpleegkunde. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2016/2017. avondonderwijs. Brugprogramma Verpleegkunde. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen NIEUWE CAMPUS Academiejaar 2016/2017 studeren combineren bachelor in avondonderwijs Brugprogramma Verpleegkunde Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor in avondonderwijs Brugprogramma Verpleegkunde

Nadere informatie

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK - EVC) Departement HB. PBA Bedrijfsmanagement: Accountancy-Fiscaliteit in avondonderwijs

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK - EVC) Departement HB. PBA Bedrijfsmanagement: Accountancy-Fiscaliteit in avondonderwijs Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK - EVC) Departement HB PBA Bedrijfsmanagement: Accountancy-Fiscaliteit in avondonderwijs Academiejaar 2012 2013 1. PROCEDURE 1.1 Aanvragen van je vrijstellingen

Nadere informatie

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP!

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP! Wie zijn wij? Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP! 01/10/2013:!Artesis Hogeschool (autonome hogeschool)!!+ Plantijn Hogeschool (provinciale hogeschool)! 4 departementen + 2 schools of arts (conservatorium,

Nadere informatie

Master in de educatieve studies

Master in de educatieve studies LEUVEN t Master in de educatieve studies Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten

Nadere informatie

VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS)

VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS) VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS) Voor wie? Je bent al leraar, maar je wil je onderwijsbevoegdheid uitbreiden? Dan ben je bij AP aan het juiste adres! De verkorte trajecten voor

Nadere informatie

Academiejaar 2015/2016. bachelor Bedrijfsmanagement. Accountancyfiscaliteit. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2015/2016. bachelor Bedrijfsmanagement. Accountancyfiscaliteit. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2015/2016 bachelor Bedrijfsmanagement Accountancyfiscaliteit Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor Bedrijfsmanagement Accountancyfiscaliteit Je ideale opleiding kiezen uit het ruime

Nadere informatie

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK)

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK) Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK) GEZ Gezondheidszorg Departement Gezondheidszorg Campus Oude Luikerbaan 79 3500 Hasselt Verantwoordelijke EVK Ann Bancken (ann.bancken@khlim.be) Academiejaar

Nadere informatie

NIEUWE CAMPUS ACADEMIEJAAR 2017/2018 STUDEREN COMBINEREN BACHELOR KLEUTER- EN LAGER ONDERWIJS FLEXTRAJECTEN ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN

NIEUWE CAMPUS ACADEMIEJAAR 2017/2018 STUDEREN COMBINEREN BACHELOR KLEUTER- EN LAGER ONDERWIJS FLEXTRAJECTEN ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN NIEUWE CAMPUS ACADEMIEJAAR 2017/2018 STUDEREN COMBINEREN BACHELOR KLEUTER- EN LAGER ONDERWIJS FLEXTRAJECTEN ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN BACHELOR KLEUTER- EN LAGER ONDERWIJS FLEXTRAJECTEN Altijd

Nadere informatie

Infobrochure werkgevers. Bachelor na bachelor orthopedagogisch management

Infobrochure werkgevers. Bachelor na bachelor orthopedagogisch management Infobrochure werkgevers Bachelor na bachelor orthopedagogisch management Infobrochure voor werkgevers Bachelor na bachelor orthopedagogisch management Vindt u het belangrijk om in uw organisatie goed opgeleide

Nadere informatie

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP Wie zijn wij? Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP 4 departementen met 24 professionele bacheloropleidingen 2 schools of arts (conservatorium, academie) meer dan 9000 studenten AP: 4 departementen

Nadere informatie

Examenoverzicht bachelor in de orthopedagogie juni 2017

Examenoverzicht bachelor in de orthopedagogie juni 2017 Examenoverzicht bachelor in de orthopedagogie juni 2017 ma 26/jun vanaf 09:00 Inhaalexamens - regeling op intranet vanaf 21 juni 2017 Een student die wegens overmacht niet aan een examen kan deelnemen:

Nadere informatie

Traject Maatschappelijk Werk. Opleidingsonderdelen Trajectschijf Semester Studiepunten Totaal. Denkkaders

Traject Maatschappelijk Werk. Opleidingsonderdelen Trajectschijf Semester Studiepunten Totaal. Denkkaders Verkort programma Sociaal Werk 2015-2016 Bachelor in de Orthopedagogie, Bachelor in de Toegepaste psychologie, Bachelor in de Gezinswetenschappen, Bachelor in de Pedagogie van het jonge kind, Bachelor

Nadere informatie

Academiejaar 2016/2017. bachelor. ergotherapie. ergotherapie. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2016/2017. bachelor. ergotherapie. ergotherapie. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen NIEUWE CAMUS Academiejaar 2016/2017 bachelor ergotherapie ergotherapie Artesis lantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor ergotherapie ergotherapie Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan onze hogeschool

Nadere informatie

Academiejaar 2015/2016. bachelor. verpleegkunde. verpleegkunde. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2015/2016. bachelor. verpleegkunde. verpleegkunde. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen NIEUWE CAMPUS Academiejaar 2015/2016 bachelor verpleegkunde verpleegkunde Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor verpleegkunde verpleegkunde Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan

Nadere informatie

Traject Maatschappelijk Werk (90 studiepunten) Opleidingsonderdelen Trajectschijf Semester Studiepunten Totaal. Denkkaders. Sociale agogiek 1 2 3

Traject Maatschappelijk Werk (90 studiepunten) Opleidingsonderdelen Trajectschijf Semester Studiepunten Totaal. Denkkaders. Sociale agogiek 1 2 3 Verkort programma Sociaal Werk 015-016 Bachelor in de Orthopedagogie, Bachelor in de Toegepaste psychologie, Bachelor in de Gezinswetenschappen, Bachelor in de Pedagogie van het jonge kind, Bachelor in

Nadere informatie

Voor wie is het leerkrediet (en dus deze folder)?

Voor wie is het leerkrediet (en dus deze folder)? Leerkrediet Informatie Voor wie is het leerkrediet (en dus deze folder)? Diplomacontract: je volgt een opleiding met de bedoeling een diploma te behalen voor de volledige opleiding Creditcontract: je volgt

Nadere informatie

Minor Licht Verstandelijk Beperkt

Minor Licht Verstandelijk Beperkt Minor Licht Verstandelijk Beperkt Academie voor Sociale Studies Inleiding De minor Licht Verstandelijk Beperkt biedt een inspirerend en intensief half jaar deskundigheidsbevordering op het gebied van werken

Nadere informatie

Studeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen

Studeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen Studeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen Hoger Beroepsonderwijs Hoger Beroepsonderwijs (HBO5): Na secundair onderwijs of via toelatingsexamen 3 jaar overdag of s avonds les volgen Les volgen in een

Nadere informatie

Opleiding Master of Science in het sociaal werk en sociaal beleid. Faculteit Sociale Wetenschappen

Opleiding Master of Science in het sociaal werk en sociaal beleid. Faculteit Sociale Wetenschappen Opleiding Master of Science in het sociaal werk en sociaal beleid Faculteit Sociale Wetenschappen Inhoud en achtergrond Kernpunten opleiding 1. Verbreding en verdieping van uw kennis 2. Internationaal

Nadere informatie

0 1 19 46 11 77 3,87 persoonlijke groei, maatschappelijk engagement)

0 1 19 46 11 77 3,87 persoonlijke groei, maatschappelijk engagement) KWALITEITSBAROMETER STUDENTEN (AFNAME 2e SEMESTER 09-10) Bachelor in de Medische beeldvorming Algemeen # respondenten: 84 (51,2%) imago van HUB in Vlaanderen imago van HUB in Vlaanderen internationale

Nadere informatie

ACADEMIEJAAR Bijlagen onderwijs- en examenreglement CAMPUS HOGER INSTITUUT VOOR GEZINSWETENSCHAPPEN.

ACADEMIEJAAR Bijlagen onderwijs- en examenreglement CAMPUS HOGER INSTITUUT VOOR GEZINSWETENSCHAPPEN. ACADEMIEJAAR 2016-2017 Bijlagen onderwijs- en examenreglement CAMPUS HOGER INSTITUUT VOOR GEZINSWETENSCHAPPEN www.odisee.be CAMPUS HIG SCHAARBEEK Gezinswetenschappen (dagonderwijs) (p.4-7) 1e opleidingsfase

Nadere informatie

Nietconfessionele zedenleer

Nietconfessionele zedenleer NIEUWE CAMPUS Academiejaar 2016/2017 Postgraduaat leraar basisonderwijs Nietconfessionele zedenleer Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Postgraduaat leraar basisonderwijs Niet-confessionele zedenleer

Nadere informatie

BANABA ZORGMANAGEMENT 2014-2015

BANABA ZORGMANAGEMENT 2014-2015 BANABA ZORGMANAGEMENT 2014-2015 INHOUD 04 Doel van de opleiding 05 Banaba zorgmanagement 06 Situering 09 Algemene informatie VOORWOORD Het personeel en de studenten van de bachelor na bachelor opleiding

Nadere informatie

INSCHRIJVEN AAN DE HOGESCHOOL

INSCHRIJVEN AAN DE HOGESCHOOL Je wil je inschrijven aan de Hogeschool en je zoekt informatie op het internet. De teksten zijn gebaseerd op de website van de Hogeschool Antwerpen. Voor de correcte info van dit moment: surf naar www.ha.be.

Nadere informatie

Academiejaar 2015/2016. Bachelor na bachelor. autismespectrumstoornissen. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2015/2016. Bachelor na bachelor. autismespectrumstoornissen. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen NIEUWE CAMUS Academiejaar 2015/2016 Bachelor na bachelor autismespectrumstoornissen Artesis lantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor na bachelor autismespectrumstoornissen Je ideale opleiding kiezen uit het

Nadere informatie

NIEUWE CAMPUS ACADEMIEJAAR 2017/2018 BACHELOR ONDERWIJS KLEUTERONDERWIJS ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN

NIEUWE CAMPUS ACADEMIEJAAR 2017/2018 BACHELOR ONDERWIJS KLEUTERONDERWIJS ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN NIEUWE CAMPUS ACADEMIEJAAR 2017/2018 BACHELOR ONDERWIJS KLEUTERONDERWIJS ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN BACHELOR ONDERWIJS KLEUTERONDERWIJS Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan onze

Nadere informatie

INHOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (Brussel)

INHOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (Brussel) IOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (Brussel) Gezinswetenschappen (dagonderwijs) in de gezinswetenschappen e opleidingsfase e opleidingsfase 3e opleidingsfase Oriëntatie kinderen en jongeren 3e opleidingsfase

Nadere informatie

2014/2015. bachelor onderwijs. lager onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

2014/2015. bachelor onderwijs. lager onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2014/2015 bachelor onderwijs lager onderwijs Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen bachelor onderwijs lager onderwijs Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan onze hogeschool is

Nadere informatie

zorgverbreding en remediërend leren

zorgverbreding en remediërend leren BACHELOR NA BACHELOR zorgverbreding en remediërend leren Wil je je specialiseren in zorg op maat van ieder kind in het basis- of secundair onderwijs? Wil je kwaliteitsvol inspelen op de specifieke onderwijsbehoeften

Nadere informatie

Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING

Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING INHOUD Voor wie? Waar staan wij voor? Opleidingsstructuur en diploma Inhoud van de modules Studiepunten Studieduur en modeltraject Flexibiliteit Waar en wanneer

Nadere informatie

zorgverbreding en remediërend leren

zorgverbreding en remediërend leren BACHELOR NA BACHELOR zorgverbreding en remediërend leren Zoek je een bacheloropleiding die je ondersteunt in de zorg op maat van ieder kind in het basis- of secundair onderwijs? Wil je kwaliteitsvol inspelen

Nadere informatie

Verkorte master in de psychologie

Verkorte master in de psychologie LEUVEN t Verkorte master in de psychologie Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten

Nadere informatie

BRUGOPLEIDING VERPLEEGKUNDE 2015-2016

BRUGOPLEIDING VERPLEEGKUNDE 2015-2016 BRUGOPLEIDING VERPLEEGKUNDE 2015-2016 INHOUD 04 Doel van de opleiding 06 Situering van de opleiding 08 Curricula 13 Algemene informatie 16 Hoe te bereiken? VOORWOORD Het personeel en de studenten van de

Nadere informatie

Academiejaar 2015/2016. studeren combineren. bachelor Kleuter- en lager onderwijs. Flextrajecten. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2015/2016. studeren combineren. bachelor Kleuter- en lager onderwijs. Flextrajecten. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen NIEUWE CAMPUS Academiejaar 2015/2016 studeren combineren bachelor Kleuter- en lager onderwijs Flextrajecten Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor kleuter- en lager onderwijs FLEXTRAJECTEN Altijd

Nadere informatie

Hilde Bottu Kristel Grondelaers Evi Neven

Hilde Bottu Kristel Grondelaers Evi Neven Oriënteren naar HBO5 Hilde Bottu beleidsadviseur HBO5 UC Leuven-Limburg Kristel Grondelaers Docent/stagebegeleider/coördinator Promotie HBO Verpleegkunde Genk Evi Neven Beleidsmedewerker HBO5 Limburg/IKZmedewerker

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding maatschappijwetenschappen en filosofie

Specifieke lerarenopleiding maatschappijwetenschappen en filosofie Specifieke lerarenopleiding maatschappijwetenschappen en filosofie www.soc.kuleuven.be/slo Waarom kiezen voor de specifieke lerarenopleiding (SLO)? Deel jij graag je kennis met anderen? Spreek je graag

Nadere informatie

A r t e v e l d e h o g e s c h o o l? verder studeren. werken. wegwijzer. K a t h o l i e k H o g e r O n d e r w i j s G e n t 2 0 0 8

A r t e v e l d e h o g e s c h o o l? verder studeren. werken. wegwijzer. K a t h o l i e k H o g e r O n d e r w i j s G e n t 2 0 0 8 A r t e v e l d e h o g e s c h o o l? verder studeren werken wegwijzer K a t h o l i e k H o g e r O n d e r w i j s G e n t 2 0 0 8 Beste student Nog even en je sleept de welverdiende beloning voor een

Nadere informatie

Traject Maatschappelijk Werk (90 studiepunten) Opleidingsonderdelen Trajectschijf Semester Studiepunten Totaal. Denkkaders. Sociale agogiek 1 2 3

Traject Maatschappelijk Werk (90 studiepunten) Opleidingsonderdelen Trajectschijf Semester Studiepunten Totaal. Denkkaders. Sociale agogiek 1 2 3 Verkort programma Sociaal Werk 015-016 Bachelor in het Onderwijs - Kleuteronderwijs, Bachelor in het Onderwijs - Lager Onderwijs, Bachelor in het Onderwijs - Secundair Onderwijs, Bachelor in de Verpleegkunde,

Nadere informatie

IVV Sint-Vincentius. Jeugd- en Gehandicaptensector: iets voor jou? Leefgroepenwerking Se-n-Se specialisatiejaar TSO

IVV Sint-Vincentius. Jeugd- en Gehandicaptensector: iets voor jou? Leefgroepenwerking Se-n-Se specialisatiejaar TSO IVV Sint-Vincentius Jeugd- en Gehandicaptensector: iets voor jou? Leefgroepenwerking Se-n-Se specialisatiejaar TSO Je bent sociaal voelend en je wil in de toekomst graag werken met kinderen, jongeren en

Nadere informatie

Verkort traject. Bachelor in de. verpleegkunde voor vroedkundigen

Verkort traject. Bachelor in de. verpleegkunde voor vroedkundigen NIEUWE CAMUS Academiejaar 2015/2016 studeren combineren Bachelor in de verpleegkunde Verkort traject bachelor in de verpleegkunde voor vroedkundigen Artesis lantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor in de

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding economie

Specifieke lerarenopleiding economie DRIE LOCATIES: ANTWERPEN BRUSSEL, LEUVEN Specifieke lerarenopleiding economie Academiejaar 2014-2015 Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Aan de slag als leerkracht De specifieke lerarenopleiding

Nadere informatie

Academiejaar 2014/2015. Studeren combineren. bachelor Kleuter- en lager onderwijs. Flextrajecten. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2014/2015. Studeren combineren. bachelor Kleuter- en lager onderwijs. Flextrajecten. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2014/2015 Studeren combineren bachelor Kleuter- en lager onderwijs Flextrajecten Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor kleuter- en lager onderwijs FLEXTRAJECTEN Altijd al gedroomd

Nadere informatie

VERVOLGOPLEIDING SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING

VERVOLGOPLEIDING SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Hogeschool PXL / PXL UNIVERSITY COLLEGE VERVOLGOPLEIDING SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING We dagen je uit om jezelf te ontwikkelen tot een leerkracht die grensverleggend, begeesterd en onderbouwd het artistieke

Nadere informatie

Academiejaar 2016/2017. Bachelor na bachelor. autismespectrumstoornissen. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2016/2017. Bachelor na bachelor. autismespectrumstoornissen. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen NIEUWE CAMUS Academiejaar 2016/2017 Bachelor na bachelor autismespectrumstoornissen Artesis lantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor na bachelor autismespectrumstoornissen Je ideale opleiding kiezen uit het

Nadere informatie

Leraar lager onderwijs in afstandsonderwijs (HAO) Infosessie 24/01/17. Infosessie Hoger Afstandsonderwijs

Leraar lager onderwijs in afstandsonderwijs (HAO) Infosessie 24/01/17. Infosessie Hoger Afstandsonderwijs Leraar lager onderwijs in afstandsonderwijs (HAO) Infosessie 24/01/17 Doelgroep HAO Vanaf 21 jaar of minimum 3 jaar na S.O. Diploma S.O. (ASO, TSO, KSO of BSO mét 7 e jaar) Geen diploma en minimum 21?

Nadere informatie

blended traject voor werkstudenten combinatie van afstandsleren, les volgen, coaching en praktijk

blended traject voor werkstudenten combinatie van afstandsleren, les volgen, coaching en praktijk bachelor in kleuteronderwijs blended traject voor werkstudenten combinatie van afstandsleren, les volgen, coaching en praktijk Zeg eens eerlijk: wat is je échte ambitie? * Je hebt een toffe job, maar je

Nadere informatie

Academiejaar 2014/2015. bachelor Bedrijfsmanagement. Accountancyfiscaliteit. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2014/2015. bachelor Bedrijfsmanagement. Accountancyfiscaliteit. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2014/2015 bachelor Bedrijfsmanagement Accountancyfiscaliteit Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor Bedrijfsmanagement Accountancyfiscaliteit Je ideale opleiding kiezen uit het ruime

Nadere informatie

POSTGRADUAAT INNOVEREND ONDERNEMEN VOOR INGENIEURS

POSTGRADUAAT INNOVEREND ONDERNEMEN VOOR INGENIEURS Innovate Create Design POSTGRADUAAT INNOVEREND ONDERNEMEN VOOR INGENIEURS Innovate, design & create Waarom kiezen voor dit postgraduaat? Je maakt op een unieke manier kennis met de industrie door middel

Nadere informatie

Indeling hoger onderwijs

Indeling hoger onderwijs achelor & master Sinds enkele jaren is de structuur van het hoger onderwijs in België afgestemd op die van andere Europese landen. Hierdoor kan je makkelijker switchen tussen hogescholen en universiteiten

Nadere informatie