Word de beste versie van jezelf

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Word de beste versie van jezelf"

Transcriptie

1 Word de beste versie van jezelf Orthopedagogie Infobrochure Sociaal-Agogisch Werk

2 SAW staat voor: Sociaal Agogisch Werk Deze brochure is bestemd voor studenten met modeltraject 1 via dagonderwijs Modeltraject 1 via dagonderwijs Modeltraject 2 via avondonderwijs Adventure Education Ervaringsleren in buitenactiviteiten Handelingsgericht werken met gezinnen rond opvoeding en gedrag Autisme en (rand-)normale begaafdheid Een bijzondere aanpak C.R.E.A.tainment Ontmoet, beweeg, creëer, speel, geef kleur Orthopedagogisch management Leiding en team Orthopedagogisch management Organisatie en context

3 Departement Sociaal-Agogisch Werk: Bachelor in de Orthopedagogie AGORALAAN GEBOUW B, BUS 7, 3590 DIEPENBEEK T: F: E: Kiezen voor SAW

4 Jij als opvoeder/beg Beroepshoudingen ( Kiezen voor SAW (p. 3) Curriculum (p. 8) Opleidingsfase 1 (p. 8-11) Opleidingsfase 2 (p ) Opleidingsfase 3 (p.14-16) En later? (p. 18 en 19)

5 Het principiële doel van onderwijs is om mannen en vrouwen te vormen die in staat zijn nieuwe dingen te doen, niet alleen maar herhalen wat andere generaties hebben gedaan. Jean Piaget eleider (p. 6) p. 7) Keuzetrajecten (p. 16) Keuzevakken (p. 16) Werkplekleren (p. 11) Ervaringsleren (p. 13) Internationalisering (p. 15) Studie- en studentenbegeleiding (p. 17) Hoe word ik de beste versie van mezelf? (p. 22 en 23) Studentenvoorziening (p. 24 en 25) 5Inhoud

6 Jij als opvoeder / begeleider, NEEMT JE VERANTWOORDELIJKHEID OP IN VIER DOMEINEN Orthopedagogische functie je hebt een verantwoordelijkheid ten aanzien van je cliënt/ cliëntsysteem.. Samenwerkingsfunctie Je maakt deel uit van een team en neemt ook hier je verantwoordelijkheden op. Jij als opvoeder / begeleider Zelfhanteringsfunctie Je werkt als mens met mensen. M.a.w. het gereedschap dat je hanteert ben jezelf. Je hebt een verantwoordelijkheid om aan de slag te gaan met je talenten, krachten, uitdagingen en valkuilen. Beleidsfunctie Je bent medeverantwoordelijk voor de organisatie waarin je werkt en de samenleving.

7 Betrokken hulpverleners: een afstandelijke nabijheid. Beroepshoudingen WE WILLEN JE TIJDENS JE OPLEIDING OPTIMAAL BEGELEIDEN IN HET ONTWIKKELEN VAN EEN GEDEGEN BEROEPSHOUDING. De betrokken opvoeder / begeleider De empatische opvoeder / begeleider De assertieve opvoeder / begeleider De integere opvoeder / begeleider De representatieve opvoeder / begeleider 7Beroepshoudingen

8 Het curriculum Opleidingsfase 1 OPLEIDINGSFASE 1: SEMESTER 1 LEERLIJN OPLEIDINGSONDERDEEL SP Orthopedagogische kaders Orthopedagogiek 5 Pedagogiek 3 Mens en Maatschappij Rechten en plichten 3 Algemene en sociale psychologie 4 Sociaal-agogische vaardigheden Orthopedagogische vaardigheden 3 Muzische-agogische vaardigheden 3 Communicatievaardigheden 3 Integratie clusters Cluster 1: stage 3 Cluster 3: reflecterend leren 3 TOTAAL 30 OPLEIDINGSFASE 1: SEMESTER 2 LEERLIJN OPLEIDINGSONDERDEEL SP Orthopedagogische kaders Orthopedagogiek 4 Mens en Maatschappij Welzijnssectoren 3 Sociologie 3 Ontwikkelingspsychologie 3 Filosofie, religie en zingeving 3 Sociaal-agogische vaardigheden Orthopedagogische vaardigheden 4 Praktijkgerichte onderzoeksvaardigheden Informatie- en onderzoeksvaardigheden 4 Integratie clusters Cluster 2: Praktijkproject 3 Cluster 4: Maatschappelijke vraagstukken 3 TOTAAL 30

9 Wees altijd een eerste klas versie van jezelf, in plaats van een tweederangs van een ander. Diana IN DE CONCEPTUELE LEERLIJN VERTREKKEN DE OPLEIDINGSONDERDELEN VANUIT VERSCHILLENDE WETENSCHAPPELIJKE BENADERINGEN Orthopedagogiek algemene ortho integratie normalisatie emancipatie empowerment inclusie kwaliteit van leven bijzondere ortho ontwikkelingsstoornissen instrumentele stoornissen gedragsmoeilijkheden gedragsbiologie hersenen hormonen evolutie genen Psychologie algemene psychologie positieve psychologie menselijk gedrag psychologie van het denken ontwikkelingspsychologie levensfases in menselijke ontwikkeling Pedagogiek opvoedingsondersteuning pedagogische visies Rechten en plichten rechtspositie van de cliënt deontologie aansprakelijkheid Welzijnssectoren welzijnszorg hulporganisaties Sociologie waarden en normen rolgedrag cultuuroverdracht Filosofie, Religie en Zingeving complexiteit van het bestaan multiculturele samenleving ethisch redeneren/ handelen grote denkers doel van het leven postmodernisme IN DE OPLEIDINGSONDERDELEN VAN DE VAARDIGHEDENLEERLIJN GA JE VOORAL PRAKTISCH AAN DE SLAG Orthopedagogische vaardigheden Wonen, werken, leren, vrije tijd Orthopedagogisch klimaat kennen en creëren Werken met cliënt en met groep Sociale & communicatieve vaardigheden Luisteren Feedback geven Gesprekstechnieken Muzisch-agogische vaardigheden Agogische vaardigheden Begeleiden van vrijetijdsactiviteiten Expressieve opdrachten IN DE INTEGRATIE CLUSTERS ZAL DE SAMENHANG TUSSEN THEORIE EN PRAKTIJK DUIDELIJK WORDEN Informatie- en onderzoeksvaardigheden Vragenlijsten Interviews Tabellezen Refereren Zoekmachines Digitale databanken Cluster stage Cluster praktijkproject Cluster reflecterend leren Cluster maatschappelijke vraagstukken 9Het curriculum: Opleidingsfase 1

10 Wij bouwen ons opleidingsprogramma zodanig op dat je in de eerste opleidingsfase breed wordt geschoold; in de tweede opleidingsfase wordt er verdiepend gewerkt en in de derde opleidingsfase staat specialisatie centraal. In de conceptuele leerlijn en de vaardighedenleerlijn bieden wij onze studenten in alle opleidingsfasen bouwstenen aan. Deze bouwstenen vallen steeds onder één van de volgende inhoudsgebieden: 01 Mens en maatschappij 02 Orthopedagogische kaders 03 Praktijkgerichte onderzoeksvaardigheden 04 Sociaal-agogische vaardigheden Vervolgens is het de bedoeling dat je deze bouwstenen integreert in de praktijk, in de integrale leerlijn via integrale producten. Dit zal gebeuren door middel van het werkplekleren. Een integraal product is de uitwerking van een item/thema dat een groot gehalte praktijkrelevantie bevat en bijdraagt tot het leveren van kwaliteit aan de begeleiding en/of ondersteuning van de cliënt. Het is een product dat toepasbaar is in het werkveld en daar zijn bruikbaarheid bewijst. In de integrale leerlijn werken we met vier clusters, op basis van een logische combinatie van competenties: Cluster 01 Werken in/aan de praktijk Cluster 02 denken over de praktijk Cluster 03 Werken aan mezelf Cluster 04 Denken over de maatschappij Steeds zal het werkplekleren een middel zijn om competenties te bereiken

11 Werkplekleren = Leren op de werkplek... is meer dan alleen stage doen! Leren? Dat doe je door zelf te ervaren, door mee te draaien op de werkvloer, door het takenpakket van een opvoeder/begeleider te observeren, te analyseren, zelf initiatieven te nemen en erover te reflecteren. Daarom besteden we in onze opleiding veel aandacht aan werkplekleren. Tijdens het leren/ervaren op de werkplek zal je als student kennis, vaardigheden en houdingen ontwikkelen, bijsturen en bewijzen. Je zal op de werkplek actief participeren als opvoeder/ begeleider alsook integrale producten uitwerken om zo te laten zien dat je opgedane kennis en vaardigheden vanuit de opleiding kan integreren op de werkvloer. Reeds in de eerste opleidingsfase willen we je laten kennismaken met het werkveld. Je zal gedurende 3 weken werkveldervaring opdoen. Je maakt kennis met de cliënt en zijn hulpvraag, met het werkterrein en het takenpakket van een opvoeder/begeleider. In de tweede opleidingsfase zal je gedurende 8 weken ervaring opdoen in het werkveld. Je zal actief participeren op de werkvloer. De klemtonen komen te liggen op cliënt en zijn team. Als student binnen de derde opleidingsfase doe je gedurende een heel academiejaar aan werkplekleren. Je draait 2/3 dagen per week actief mee op de werkplek. Je functioneert zelfstandig en voert het takenpakket uit van een beginnende bachelor in de orthopedagogie. Ik werk vooral met gezinnen die opvoedingsondersteuning wensen voor een baby, peuter of kleuter. Als gezinsbegeleidster sta ik er niet alleen voor: ik maak deel uit van een multidisciplinair team dat mijn eigen manier van werken mee opvolgt en mee ondersteunt. Als opvoeder/begeleider ben je immers nooit af. Na elk huisbezoek stel ik mezelf de vraag of ik wel goed bezig ben en het gezin bied wat zij nodig hebben, zo ga ik op zoek naar de beste versie van mezelf. Maar als ik na zes maanden een begeleiding afrond met een optimale en positieve ouder-kindrelatie, en die gemeende bedankt hoor, dan weet ik dat de gezinnen zélf telkens weer het beste in mezelf bovenhalen. Ils Claes ging aan slag als gezinsbegeleidster binnen een Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning 11

12 Het curriculum Opleidingsfase 2 OPLEIDINGSFASE 2: SEMESTER 3 LEERLIJN OPLEIDINGSONDERDEEL SP Orthopedagogische kaders Orthopsychopedagogiek 5 Psychopathologie 3 Mens en Maatschappij Welzijnsbeleid 3 Filosofisch en ethisch denken 3 Sociaal-agogische vaardigheden Orthopedagogische vaardigheden 3 Communicatievaardigheden 3 Praktijkgerichte onderzoeksvaardigheden Praktijkgerichte onderzoeksvaardigheden 3 Integratie clusters Cluster 2: Integratief project 5 TOTAAL 28 OPLEIDINGSFASE 2: SEMESTER 4 LEERLIJN OPLEIDINGSONDERDEEL SP Mens en Maatschappij Management en organisatieleer 3 Sociaal-agogische vaardigheden Medico-sociale vaardigheden 4 Integratie clusters Cluster 1: stage 9 Cluster 1: handelingsplanner 3 Cluster 1: preventiewerker 3 Cluster 1: netwerker 3 Cluster 3: reflecterend leren 3 Cluster 4: ethische vraagstukken 3 TOTAAL 32

13 Het enige doel van het onderwijs is spiegels veranderen in ramen. Sydney J. Harris BELANGRIJKE THEORETISCHE KADERS WORDEN AANGEBODEN IN DE CONCEPTUELE LEERLIJN In de 2de opleidingsfase bieden we nog steeds concepten en vaardigheden aan, om tot een verdieping te komen in je leerproces. Daarnaast wordt de integrale leerlijn omvangrijker, waardoor je als student de mogelijkheid krijgt om conceptuele kaders en verschillende vaardigheden te integreren in de praktijk. Op die manier wordt duidelijk op welke manier concepten en vaardigheden zinvol zijn voor jouw toekomstige werkplek. ERVARINGSLEREN= LEREN DOOR ERVARINGEN OP TE DOEN. Vertel mij erover en ik vergeet. Laat mij zien en ik merk op. Laat mij ervaren en ik onthoud. (confucios) Ervaringsleren neemt binnen onze opleiding een belangrijke plaats in. Je zal tijdens je opleiding worden uitgedaagd om nieuwe ervaringen op te doen. Zo organiseren we onder meer een natuurweek, een bezoek aan een grootstad, sensibiliseringsdagen, een internationale beleving Deze activiteiten werken in op zowel het fysieke, mentale als emotionele niveau. Door over deze ervaringen te reflecteren, zal je komen tot nieuwe (zelf-)inzichten, kennis en vaardigheden. Het curriculum: Opleidingsfase 2 13

14 Het curriculum Opleidingsfase 3 OPLEIDINGSFASE 3: SEMESTER 5 LEERLIJN OPLEIDINGSONDERDEEL SP Orthopedagogische kaders Gezinsgericht werken 3 Mens en Maatschappij Actuele maatschappelijke thema s 3 Keuzetraject 12 Integratie clusters Cluster 1: netwerker 3 Cluster 1: preventiewerker 3 Cluster 2: seminarie 3 Cluster 4: hulpverleningsvraagstukken 3 TOTAAL 30 OPLEIDINGSFASE 3: SEMESTER 6 LEERLIJN OPLEIDINGSONDERDEEL SP Keuzevak 3 Integratie clusters Cluster 1: stage 14 Cluster 1: handelingsplanner 3 Cluster 2: bachelorproef 7 Cluster 4: reflecterend leren 3 TOTAAL 30

15 Reizen is een manier om vragen te stellen die je thuis niet stelt. Niet per se over het land in kwestie zelf maar over jezelf. Herman de Coninck In de 3de opleidingsfase richten we ons onderwijs voornamelijk op de integratie van concepten en vaardigheden in de praktijk. Daarom is de integrale leerlijn binnen deze fase erg omvangrijk. Iedere opvoeder/begeleider moet voortdurend zijn denken en handelen bijsturen. Dit vraagt een onderzoekende beroepshouding. Binnen het seminarie en de bachelorproef zet je op jouw werkplek, op planmatige wijze een praktijkonderzoek op. Bedoeling is een praktijkprobleem te onderzoeken en een oplossing te bieden voor het gestelde probleem. Daarnaast willen we jou als student ook de mogelijkheid geven om je te specialiseren in een bepaald thema via een keuzetraject. Zo leren we jullie zelf nadenken over jouw interesses, je leerproces en je toekomst in het werkveld. INTERNATIONALISERING Als student kom je gedurende je opleiding op verschillende manieren in contact met andere culturen en internationalisering. Zo neem je o.a. deel aan sensibiliseringdagen en bezoek je een grootstad. We besteden eveneens veel aandacht aan de week van de diversiteit. Daarnaast kan je als student kiezen om zelf een verplaatsing naar het buitenland te ondernemen in de vorm van een korte inleefreis, een lange stage/studie in Europa als Erasmusstudent of een lange stage in een gemeenschapsproject in het Zuiden. Op gebied van onderzoek kunnen studenten in diverse opleidingsonderdelen met internationale invalshoeken aan de slag gaan. Ik loop over straat en kijk rond. Zoveel mensen die hier iedere dag op straat ronddolen en niets om handen hebben. In een hoekje zit een aantal jongens. Als ze mij zien, kijken ze mij aan, maar ze zien niets. Hun hersenen zijn verdoofd door de lijm. Ik zie hun lege blik, ik zie dat ze in dagen niet geslapen hebben en dat ze verloren zijn. Ze zijn verloren in het leven. Naast mijn reguliere stage in een weeshuis, bood ik tijdens mijn vrije tijd vrijwillig hulp als opvoeder/begeleider in een organisatie waar ik speelde met de kinderen, hen hielp met wassen en met het verzorgen van hun wonden. De confrontatie met deze schrijnende toestanden, deed me nadenken over de werkelijke betekenis van mijn opleiding: ik wil voortaan bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, waar ook ter wereld. Elke Emmers nam het op voor de straatkinderen in Taroudant, Marokko en ontving hiervoor de bijzondere Ethiekprijs van de Rotary Het curriculum: Opleidingsfase 3 15

16 Inbeddingstraject Het inbeddingstraject houdt in dat je voor een aantal studiepunten opleidingsonderdelen uit het schakelprogramma naar de master pedagogische wetenschappen, optie orthopedagogiek kunnen opnemen. Keuzetrajecten Keuzevakken De online begeleider Sneeuw en openlucht klassen Forensisch welzijnswerk: Netwerk ondersteunende en krachtgerichte methodieken Communicatie met ouders en familie van personen met een beperking, een systeemgerichte benadering Euregionaal Certificaat Sociaal Werk KEUZETRAJECT De keuzetrajecten situeren zich rond volgende thema s: Kinderen- en jongerencoaching Opvoedingsondersteuning Socio-emotionele problemen Leermoeilijkheden Gedragsmoeilijkheden Ouderperspectief Empowerment Vraaggericht Orthopedagogisch werken rond gezondheid Creatieve methodieken Lichamelijke en mentale gezondheid Blijvende beperking - maatschappelijke kwetsbaarheid Senioren en personen met metabool syndroom Beeldende talenten Creatieve werkvormen Sociaal Artistiek Werk Crisishulpverlening Agressie van thema op de werkvloer tot in beleid en terug Praten met jongeren in crisissituaties Methodieken voor crisishulp Ondersteuning van de intensieve zorgvraag Ernstig fysieke beperkingen, ernstige meervoudige beperking Intensieve zorgvraag en begeleiding Mantelzorg Kansarmoede en maatschappelijke kwetsbaarheid Actuele thema s en beleid Krachtgericht kijken naar mensen in armoede Methodisch werken met mensen in armoede Intensieve psychische hulpverlening Ontwikkelingsstoornissen Vermaatschappelijkte zorg

17 STUDIE- & STUDENTENBEGELEIDING We besteden in de opleiding veel aandacht en zorg aan het ondersteunen en begeleiden van onze studenten. Je kan bij studie-en studentenbegeleiding terecht voor: Studiebegeleiding We proberen je, zo goed als mogelijk, te ondersteunen in je leerproces. Daarom leg je, in het begin van het academiejaar, een leerstijl- en motivatietest af. Samen met een studiebegeleider zal je deze test leren interpreteren. Op basis van deze test en je eigen behoeften kan je deelnemen aan verschillende sessies met betrekking tot efficiënter studeren. Daarnaast wordt er ook de mogelijkheid geboden om individuele studiebegeleiding te volgen. Trajectbegeleiding Hier bepalen we samen met jou, je individueel studieprogramma. We ondersteunen je met je vragen rond je studievoortgang en we behandelen je vrijstellingsaanvraag, dit op basis van reeds eerder verworven credits of op basis van je (werk)ervaring. Ben je reeds in het bezit van een verwant diploma hoger onderwijs en wil je graag verder studeren? In onze opleiding kan je een verkort traject volgen. Taalondersteuning De opleiding biedt studenten de mogelijkheid om voor de aanvang van het academiejaar een cursus te volgen Start met voorsprong. Nederlands in het hoger onderwijs. Ook tijdens het academiejaar kan je met taalvragen in deze dienst terecht. Studeren met een functiebeperking We willen als opleiding alle studenten maximale kansen bieden om zich te ontplooien. Daarom leveren we een bijzondere inspanning voor studenten met een functiebeperking. We bekijken samen met jou welke aanpassingen er kunnen gebeuren om een zo optimaal mogelijke onderwijsomgeving te creëren. Topsportstatuut Studenten met een topsportstatuut krijgen alle kansen om zich zowel op sportief als op studievlak verder te ontplooien. Studenten met andere etnisch-culturele achtergrond Wij staan open voor de diversiteit van culturen en levensovertuigingen. Werkstudenten Steeds meer volwassenen volgen onze opleiding. Alle informatie kun je vinden in onze infobrochure voor werkstudenten. Ten slotte werken we nauw samen met de dienst studentenvoorzieningen (STUVOOR). Zij beschikken over een psychosociale dienst en bieden naast individuele begeleiding o.a. groepsbegeleidingen aan rond faalangsttraining, ADHD-coaching, training rond uitstelgedrag Zij beschikken ook over een sociale dienst waar je terecht kunt bij financiële vragen. Dankzij mijn GON-begeleidster waren de docenten en medestudenten al gauw op de hoogte van mijn doofheid. Ik had het gevoel dat ik welkom was op deze school, de docenten en studenten stonden open voor mij. Ik heb alle kansen gekregen en gegrepen: mijn stage liep ik in Suriname. Aan de KHLim ben ik gegroeid in mijn persoonlijkheid en heb ik vele stappen gezet richting volwas-senheid. Zo kan ik nu mijn mooie droom waarmaken: fungeren als een goed rolmodel voor dove kinderen Marieke Kusters werkt als opvoedster bij dove kinderen Keuzetrajecten 17

18 Meer dan het verleden interesseert mij de toekomst, want daarin ben ik van plan te leven. Albert Einstein En later? JE KAN OOK VERDER STUDEREN. professionele bachelor 180 studiepunten 3 jaar bachelor na bachelor minstens 60 studiepunten minimum 1 jaar postgraduaat schakelprogramma studiepunten master minstens 60 studiepunten minimum 1 jaar master na master minstens 60 studiepunten minimum 1 jaar minstens 20 studiepunten Adventure Education Ervaringsleren in buitenactiviteiten Handelingsgericht werken met gezinnen rond opvoeding en gedrag Autisme en (rand-)normale begaafdheid Een bijzondere aanpak C.R.E.A.tainment Ontmoet, beweeg, creëer, speel, geef kleur Orthopedagogisch management Leiding en team Orthopedagogisch management Organisatie en context

19 EN LATER?. bij de KHLim is je toekomst verzekerd! Met je diploma van professionele bachelor in de Orthopedagogie op zak opent zich een waaier van mogelijkheden en kan je aan de slag als gespecialiseerd opvoeder/begeleider. Gezondheidszorg Bijzondere jeugdbijstand Oriëntatie- en behandelingscentra Thuisbegeleidingsdiensten Diensten voor pleegzorg Begeleidingstehuizen Psychiatrie Randpsychiatrie K-diensten Drugshulpverlening Beschut wonen Pediatrie Centra Kind en Gezin Organisaties voor personen met een handicap Verstandelijke handicap Motorische handicap Fysieke handicap Sensoriële handicap Meervoudige handicap Verworven of aangeboren handicap Ontwikkelingsstoornis En later? Andere Onderwijs Internaten GON-begeleiding Buitengewoon onderwijs Algemeen welzijnswerk Buurtopbouwwerk Straathoekwerk Asielcentra Vluchthuizen Woonwagenwerk Tehuizen voor niet-begeleide minderjarigen Woonzorgcentra Dagzorgcentra Centra voor bemiddeling Slachtofferhulp Daderhulp En later? 19

20 Hoe word ik de beste versie van mezelf? Adres DEPARTEMENT SOCIAAL-AGOGISCH WERK Agoralaan gebouw B, bus Diepenbeek T: F: E: Hoe onze campus te bereiken Al onze campussen zijn zeer gemakkelijk te bereiken. Zowel met het openbaar vervoer als voor wie met eigen vervoermiddelen de trip maakt. Overal vind je ruime parkings en fietsenstallingen. Streekbussen tussen Hasselt en Diepenbeek lijn 11: Sneldienst lijn 20a: Hasselt - Bilzen - Maastricht/Lanaken - Rekem Lijn 45: Hasselt - LUC-Genk - Maaseik - Maastricht. Vooral lijn 45 verleent een vlotte service. Vanuit Hasselt-Station vertrekt elke 15 minuten een bus naar de campus vanaf 7.10 u. tot u. Deze bus stopt 6 minuten later op het Dusartplein en bereikt de campus na een reistijd van 15 minuten. Vanuit de campus naar Hasselt vertrekt deze streekbus om de 15 minuten vanaf 7.34 u. tot u. Streekbussen tussen Genk en Diepenbeek Lijn 45: vanuit Genk Station richting Diepenbeek vertrekt om de 15 minuten vanaf 7.17 u. tot u. Vanuit de campus om de 15 minuten vanaf 7.25 u. tot u. Lijn 36: Genk - Hasselt via Lutselus Met de wagen Op de grote ring rond Hasselt rij je tot aan het Provinciehuis / Ethias Arena. Je neemt daar richting Genk (Universiteitslaan). Je ziet nu zeker richtingaanwijzers van de Universitaire Campus. Je laat het Provinciehuis en Kinepolis rechts liggen en rijdt nog 1,5 km tot op de universitaire campus in Diepenbeek. Wij promoten carpooling voor wie met de wagen komt. Zie daarvoor op de website:

21 Word jij de beste versie van jezelf? Getuigenissen: Ik werk als hoofdopvoeder bij Muylenberg in het tehuis niet-werkenden met een handicap. Onze leefgroep is nog volop in groei en alles is nog niet af. Daardoor kan ik me inzetten voor datgene wat ik graag doe: zoeken naar de optimale werking, zaken uitproberen, aanpassen en vernieuwing brengen. Vooral de veelheid aan informatie die ik heb opgedaan in mijn opleiding in de vakken orthopedagogie, ontwikkelingspsychologie en filosofie geven me een goede basis voor deze leidinggevende job. Ook de vaardigheden die ik leerde in de lessen communicatie komen me dagelijks van pas: actief luisteren, feedback geven en krijgen, vergaderingen leiden. Het beste van mezelf geef ik ook aan het Internationaal Straatkunstenfestival Kempen waar ik nu al 5 jaar programmator ben. Als opvoeder moet je van alles wat kennen en kunnen, je leert een overzicht te houden, je leert een metapositie aannemen en verwerft een goede communicatiebasis. Dit laatste is vooral handig bij het aansturen van mensen op een festival, vorm gegeven door 6 mensen, een 15 tal verantwoordelijken, 400 medewerkers, 100 tal artiesten en bezoekers. Dan moet je goed kunnen communiceren om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen. Joris Hus Eens mijn diploma behaald, ging er een waaier aan mogelijkheden voor mij open. Ik kreeg er een stevige basis waarmee ik in verschillende jobs ervaring kon opdoen: bijzondere jeugdzorg, forensische psychiatrie, Ik werd zelfs nationaal coördinator van een overheidsproject voor kansengroepen. Nu ben ik hulpverlener bij Slachtofferhulp. Ik begeleid er personen die slachtoffer werden van zedenfeiten of partnergeweld, en nabestaanden na een dodelijk verkeersongeval, zelfdoding, moord of ramp. Ik zorg voor langdurige psychische begeleiding en help mensen tijdens de verwerking van trauma s of tijdens hun rouwproces. Ik begeleid ook groepen zoals bv tijdens een debriefing na een bankoverval of een gijzeling. Ik verzorg intervisie bij de politie, over de erg schokkende ervaringen die zij meemaken en hoe ze slecht nieuws bij de mensen moeten gaan melden. Orthopedagogie heeft mij de nodige know-how gegeven en het zelfvertrouwen laten ontdekken, om met mezelf op weg te gaan. Als je in je hart voelt dat je een hulpverlener bent, dan is deze opleiding de place to be. Kenny Appelen 21

22 Hoe word ik de beste versie van mezelf? Hogeschool of Unief? De KHLim is partner in de Associatie KU Leuven. Dit is een samenwerkingsverband van 12 hogescholen met de KU Leuven. Zij bundelen hun krachten voor kwalitatief onderwijs en onderzoek. Wil je er meer over weten? Surf naar KHLim QUADRI Naast onderwijs zorgt de hogeschool ook voor onderzoek en dienstverlening. De KHLim bundelt heel wat expertise in speerpunten die in opdracht van bedrijven en organisaties toegepast onderzoek uitvoeren. Daarnaast biedt de KHLim een grote waaier aan bijscholingen, postgraduaten, seminaries en studiedagen. KHLim QUADRI staat voor quality driven. Zie KHLim NEXT KHLim NEXT zijn aangepaste bacheloropleidingen voor volwassenen en studenten die werken en studeren combineren. Vraag de aparte brochure aan voor trajecten in: Lerarenopleiding (secundair / lager / kleuter), Verpleegkunde, Orthopedagogie, Bedrijfsmanagement. Inschrijvingen Alle inschrijvingen voor de KHLim vinden plaats op de campus Diepenbeek, Agoralaan Gebouw B, 3590 Diepenbeek. De inschrijvingen starten einde juni. Raadpleeg de website voor de exacte data en uren. Gelieve mee te brengen: je identiteitskaart je diploma secundair onderwijs voor wie niet rechtstreeks uit het secundair komt: een attest van de gevolgde studies of van tewerkstelling voor de berekening van eventuele studietoelage of verlaagd studiegeld: aanslagbiljet personenbelasting van het inkomstenjaar 2012 (aanslagjaar 2013) Voor wie op kot gaat: een kopie van je kotcontract

23 Inschrijvingsgeld Studiegeld voor een basisopleiding (60 studiepunten) per academiejaar (cijfers voor academiejaar , de studiegelden voor worden door de minister vastgelegd in het voorjaar 2014: Niet-beursstudent: Bijna-beursstudent: Beursstudent: 610,60 euro 358,70 euro 100,00 euro Studiegelden voor deeltijdse trajecten, postgraduaten en dergelijke: zie Extra kosten? Naast het inschrijvingsgeld moeten er jaarlijks ook cursussen, handboeken en grimeermaterialen aangekocht worden. Hiervoor voorzie je best: voor de 1ste opleidingsfase: ± 425 euro voor de 2de opleidingsfase: ± 310 euro voor de 3de opleidingsfase: ± 250 euro (Deze prijzen zijn indicatief en kunnen jaarlijks wijzigen.) Toelatingsvoorwaarden Voor een bachelor: diploma secundair onderwijs. Voor andere toelatingsvoorwaarden: zie Studiepunten credits leerkrediet In deze brochure vind je bij elk opleidingsonderdeel ( vak ) het aantal studiepunten. Eén studiepunt betekent ongeveer 25 tot 30 uren studietijd: lessen en practica volgen, notities structureren, opdrachten uitvoeren, opzoekwerk, feedback van lesgevers, blokken, examens afleggen, Een opleidingsfase ( jaar ) omvat doorgaans 60 studiepunten. Een normstudent investeert dus 1500 tot 1800 uur per jaar aan zijn studie. Telkens je een 10/20 behaalt voor een opleidingsonderdeel verwerf je een credit. Vakken waar je geen 10/20 behaalt, kan je hernemen. Een opleidingsonderdeel met een 8 of 9 kan je onder strikte voorwaarden laten tolereren : je herdoet het niet, maar je krijgt er dan ook geen credit voor. Alle details vind je terug in het OER: het Onderwijs- en Examenreglement (zie website). Het leerkrediet is een rugzak van 140 studiepunten die je krijgt van de overheid om te studeren. Elk jaar zet je er daar een deel van in, meestal 60. Als je credits behaalt, krijg je dat leerkrediet terug, de eerst 60 zelfs dubbel! ECTS (European Credit Transfer System) is een systeem om vakken die je in het buitenland aflegt, te laten erkennen voor je diploma hier of omgekeerd. EVC-EVK is een systeem om opgedane ervaring of behaalde kwalificaties te erkennen zodat je van vrijstellingen kan genieten. Alle vakkentabellen in deze brochure zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Hoe word ik de beste versie van mezelf? 23

24 Student zijn... Meer dan studeren alleen! STUVOOR Eens je weet wat je wil studeren, begint het studentenleven in je hoofd al. Je vraagt je af of je op kot gaat en wanneer je dat kot dan moet zoeken. De beste periode hiervoor is april/mei, en via ons kamerbestand vind je al snel wat je zoekt. Liever een rustig kot met weinig medestudenten, of mag het een gezellige bende in het centrum zijn? Hou rekening met wat voor jou belangrijk is. Vraag je je daarbij af of jouw ouders dit wel allemaal kunnen betalen: studies, vervoerskosten, op kot gaan? Ga dan zeker na of je recht hebt op een studietoelage. De Sociale Dienst kan je hierbij helpen. Zij bekijken ook samen met jou of er nog andere mogelijkheden zijn om het financieel haalbaar te maken, door je een voorschot op je studietoelage te geven bijvoorbeeld, of het inschrijvingsgeld gespreid te laten betalen, Spring dus zeker eens bij hen binnen. En dan is het zover. Het academiejaar begint. Je bent er helemaal klaar voor. Je hebt al voor vervoer van je kot naar de campus gezorgd door een stevige fiets te huren bij Vedo in Diepenbeek of Fietsbasis in Hasselt en Genk. Vol enthousiasme vat je dan ook je studies aan. Je laadt meteen je studentenkaart op zodat je s middags goedkoop én lekker kan eten in één van onze resto s of cafetaria. Dat spaart je s avonds de tijd van het koken uit, waardoor je meer tijd hebt voor sport. Je hebt jezelf misschien al een sportkaart aangeschaft. Daarna is het enkel nog kiezen uit het prachtige aanbod van Studentensport Limburg. Je vraagt je af of jouw dyslexie of een andere leerstoornis je geen parten zal spelen tijdens je opleiding. Daarom neem je in het begin van het academiejaar best al contact op met de studentenbegeleidster van de Psychosociale Dienst. Zij bekijkt met jou of je eventueel behoefte hebt aan extra examentijd of andere faciliteiten. Zo hoef je je daar tijdens de examenperiode geen zorgen over te maken. Heb je een andere functiebeperking? Neem dan zeker contact op met de Zorgcoördinator. In het begin komt er misschien veel op je af, maar het is belangrijk om een goed evenwicht te zoeken tussen studeren en ontspannen. De boog kan niet altijd gespannen staan. Je kan je opgeven om deel uit te maken van het KHLim-roeiteam en een gans jaar intensief trainen voor de Regatta. Je verkent misschien ook graag het uitgaansleven? Je kan je aansluiten bij één van de studentenverenigingen, die voor wat extra schwung zorgen: een fuif in de Fitlink, een bezoek aan Winterland, een verkiezing in een tent op de parking, een fakbar,. En als je graag eens naar een culturele voorstelling of concert gaat aan voordeeltarief, hou dan zeker onze cultuuraanbiedingen in de gaten. We zorgen voor elk wat wils. We starten het academiejaar in ieder geval steeds goed met de Student Take Off, een event vol music, pleasure and action. Heb je behoefte aan wat meer zakgeld om optimaal te proeven van dit studentenleven, dan kan een studentenjob interessant zijn. Via onze jobdienst vind je misschien wel dé job van je studentenleven. Je studentenleven komt op gang, je studies vorderen, maar toch loopt alles niet even vlot. Je voelt een zekere faalangst naar boven komen. Je moeilijke thuissituatie weegt toch meer door dan je dacht. De stress knaagt aan je of je voelt je wat buiten de groep vallen. Met al deze zorgen kan je terecht bij de Psychosociale Dienst. In vertrouwen kan je met de studentenbegeleidsters praten. Zij bekijken samen met jou hoe ze je hiermee kunnen helpen. Soms is het voldoende om af en toe eens met hen

Word de beste versie van jezelf. Infobrochure 2014-2015

Word de beste versie van jezelf. Infobrochure 2014-2015 Word de beste versie van jezelf Infobrochure 2014-2015 PROFICIAT. Dat je deze brochure leest, vertelt veel over jou. Het betekent dat je verder wilt studeren. Dat je nadenkt over je toekomst. Maar ook

Nadere informatie

KHLim NEXT. NEXT: Opleidingen voor volwassenen en werkstudenten

KHLim NEXT. NEXT: Opleidingen voor volwassenen en werkstudenten KHLim NEXT 2014 2015 NEXT: Opleidingen voor volwassenen en werkstudenten Identiteitskaart Naam: Initialen: Roepnaam: Adres: Tweede verblijfplaats: Katholieke Hogeschool Limburg v.z.w. KHLim, zeg maar:

Nadere informatie

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 De opleiding bachelor in het sociaal werk 5 Studeren in het hoger onderwijs 7 Het concept afstandsonderwijs 8 Veel gestelde vragen bij afstandsonderwijs

Nadere informatie

Bachelor in de Gezinswetenschappen. Sociaal-Agogisch Werk. Leren over gezin, relaties en opvoeding Breng gerust je levenservaring mee

Bachelor in de Gezinswetenschappen. Sociaal-Agogisch Werk. Leren over gezin, relaties en opvoeding Breng gerust je levenservaring mee Sociaal-Agogisch Werk Bachelor in de Gezinswetenschappen Leren over gezin, relaties en opvoeding Breng gerust je levenservaring mee Academiejaar 2014-2015 www.hubrussel.be/gezin www.hig.be Studeren aan

Nadere informatie

SOCIAAL WERK BACHELOR IN HET SOCIAAL WERK BRUGGE / KORTRIJK

SOCIAAL WERK BACHELOR IN HET SOCIAAL WERK BRUGGE / KORTRIJK SOCIAAL WERK BACHELOR IN HET SOCIAAL WERK BRUGGE / KORTRIJK WAAROM KIEZEN VOOR SOCIAAL WERK? Werk je graag met mensen, ook al hebben zij problemen of zijn ze van binnen gekwetst? Wil jij je graag maatschappelijk

Nadere informatie

Verder studeren K H L E u v E n

Verder studeren K H L E u v E n Verder studeren KHLEuven aangename KENNISMAKING Hallo! Misschien kennen we mekaar al, of misschien nog niet, maar maak je geen zorgen: heb je plannen om verder te studeren, dan zit je goed bij de Katholieke

Nadere informatie

Verder studeren K H L E u v E n

Verder studeren K H L E u v E n Verder studeren KHLEuven aangename KENNISMAKING Hallo! Misschien kennen we mekaar al, of misschien nog niet, maar maak je geen zorgen: heb je plannen om verder te studeren, dan zit je goed bij de Katholieke

Nadere informatie

OPLEIDINGEN LEUVEN, DIEST EN HEVERLEE VERDER STUDEREN VOORHEEN KHLEUVEN MOVING MINDS CONNECTING PEOPLE

OPLEIDINGEN LEUVEN, DIEST EN HEVERLEE VERDER STUDEREN VOORHEEN KHLEUVEN MOVING MINDS CONNECTING PEOPLE OPLEIDINGEN LEUVEN, DIEST EN HEVERLEE VOORHEEN KHLEUVEN VERDER STUDEREN MOVING MINDS CONNECTING PEOPLE WELKOM OP UC LEUVEN-LIMBURG KHLeuven, KHLim en Groep T Lerarenopleidingen heten voortaan UC Leuven-Limburg.

Nadere informatie

BACHELOR. sociaal werk

BACHELOR. sociaal werk BACHELOR sociaal werk Je gaat voor mensen? Je wil het verschil maken? Je houdt van veelzijdigheid en je actief inzetten? Ga voor sociaal werk, ga voor engagement! Het programma is breed, praktijkgericht

Nadere informatie

PROFESSIONELE BACHELOR: COMMUNICATIEMANAGEMENT JOURNALISTIEK OFFICE MANAGEMENT TOERISME EN RECREATIEMANAGEMENT. Xchange Xperience

PROFESSIONELE BACHELOR: COMMUNICATIEMANAGEMENT JOURNALISTIEK OFFICE MANAGEMENT TOERISME EN RECREATIEMANAGEMENT. Xchange Xperience PROFESSIONELE BACHELOR: COMMUNICATIEMANAGEMENT JOURNALISTIEK OFFICE MANAGEMENT TOERISME EN RECREATIEMANAGEMENT DEPARTEMENT HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFKSUNDE WWW.XIOS.BE Xchange Xperience 1 2 xios hogeschool

Nadere informatie

OPLEIDING HEVERLEE BACHELOR OFFICE MANAGEMENT VOORHEEN KHLEUVEN MOVING MINDS CONNECTING TALENTS

OPLEIDING HEVERLEE BACHELOR OFFICE MANAGEMENT VOORHEEN KHLEUVEN MOVING MINDS CONNECTING TALENTS OPLEIDING HEVERLEE VOORHEEN KHLEUVEN BACHELOR OFFICE MANAGEMENT MOVING MINDS CONNECTING TALENTS WELKOM OP UC LEUVEN-LIMBURG KHLeuven, KHLim en Groep T Lerarenopleidingen heten voortaan UC Leuven-Limburg.

Nadere informatie

creatieve therapie BACHELOR BACHELOR beeldende therapie danstherapie dramatherapie muziektherapie

creatieve therapie BACHELOR BACHELOR beeldende therapie danstherapie dramatherapie muziektherapie BACHELOR NA BACHELOR creatieve therapie beeldende therapie danstherapie dramatherapie muziektherapie Wil jij als professionele zorgverstrekker met je cliënten op een (ver)nieuwe(nde) manier creatief-therapeutisch

Nadere informatie

ba Communicatiemanagement

ba Communicatiemanagement ba Communicatiemanagement 2014 departement Management, Media & Maatschappij bachelor Communicatiemanagement departement Management, Media & Maatschappij Zespenningenstraat 70, 1000 Brussel tel. 02/213

Nadere informatie

Word de beste versie van jezelf

Word de beste versie van jezelf Word de beste versie van jezelf Accountancy Bedrijfstolk Bedrijfsvertaler Financie- en verzekeringswezen Fiscaliteit HRM Innovatief Marketing Management KMO Logistiek Management Assistant Marketing Media

Nadere informatie

school voor zorg, service & welzijn zorg & Zorg & Welzijn welzijn

school voor zorg, service & welzijn zorg & Zorg & Welzijn welzijn school voor zorg, service & welzijn Zorg & Welzijn zorg & welzijn school voor zorg, service & welzijn Zorg & Welzijn Steeds meer mensen hebben zorg of begeleiding nodig. Geestelijke of lichamelijk zorg.

Nadere informatie

Opleiding tot Verpleegkundige

Opleiding tot Verpleegkundige Bekijk de video van Az-Eddine met Layar 2015 2016 Opleiding tot Verpleegkundige Bachelor of Nursing / voltijd - duaal Deze brochure is verrijkt met Alumnus Müberra Çetin bij het Sophia Kinderziekenhuis

Nadere informatie

Van garage tot valley

Van garage tot valley ba Toegepaste Informatica departement Design & Technologie Van garage tot valley WORD DIGITAL EXPERT@EHB 2014 bachelor Toegepaste Informatica departement Design & Technologie Nijverheidskaai 170, 1070

Nadere informatie

BACHELOR BRUGGE/KORTRIJK SOCIAAL WERK

BACHELOR BRUGGE/KORTRIJK SOCIAAL WERK BACHELOR BRUGGE/KORTRIJK SOCIAAL WERK 2015 201 SOCIAAL WERKER MAAK HET VERSCHIL! Als sociaal werker kies je ervoor om met mensen te werken. Je helpt hen bij de uitdagingen in hun leven. Je informeert en

Nadere informatie

Word de beste versie van jezelf. Infobrochure Handelswetenschappen en Bedrijfskunde 2011 2012. KHLim-infodagen 2011. KHLim-al-even-mee-dag

Word de beste versie van jezelf. Infobrochure Handelswetenschappen en Bedrijfskunde 2011 2012. KHLim-infodagen 2011. KHLim-al-even-mee-dag KHLim-infodagen 2011 Zaterdag 26 feb.: 10 u. 13 u. Zaterdag 7 mei: 14 u. 17 u. Zaterdag 25 juni: 10 u. 13 u. Zaterdag 10 sept.: 10 u. 13 u. KHLim-al-even-mee-dag Openlesdag woensdag 11 mei: 13.30 u. 16.00

Nadere informatie

Geneeskunde. Bachelor in de geneeskunde

Geneeskunde. Bachelor in de geneeskunde Geneeskunde Bachelor in de geneeskunde Bachelor in de geneeskunde BACHELOROPLEIDING Studieduur MASTEROPLEIDING (rechtstreeks, zonder voorwaarden) studieduur VOORKENNIS VOOR DE BACHELOROPLEIDING ONDERWIJSMODEL

Nadere informatie

Toegepaste Economische Wetenschappen: Bedrijfskunde. bacheloropleiding

Toegepaste Economische Wetenschappen: Bedrijfskunde. bacheloropleiding Toegepaste Economische Wetenschappen: Bedrijfskunde bacheloropleiding 2011 Inhoud 1 Voorwoord 3 Waarom aan de Universiteit Antwerpen studeren? 4 Studentgerichtheid 4 Innoverende academische opleidingen

Nadere informatie

2014/2015. academiejaar. Studeren combineren. Opleidingen hoger beroepsonderwijs (Specifieke) Lerarenopleiding Flextrajecten voor bacheloropleidingen

2014/2015. academiejaar. Studeren combineren. Opleidingen hoger beroepsonderwijs (Specifieke) Lerarenopleiding Flextrajecten voor bacheloropleidingen academiejaar Studeren combineren Opleidingen hoger beroepsonderwijs (Specifieke) Lerarenopleiding Flextrajecten voor bacheloropleidingen Welkom Welkom Overdag werken, s avonds voor je gezin zorgen en tussendoor

Nadere informatie

Docenten weten waar ze het over hebben

Docenten weten waar ze het over hebben Next level leraar Kijk jij graag verder dan de muren van het klaslokaal? Bij de Marnix Academie leer je niet alleen les te geven in een groot aantal vakken, je leert ook te kijken naar de ontwikkeling

Nadere informatie

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs.

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. Student: Gitte Van Eynde Promotor: Chris De Rijdt Academiejaar 2010-2011 Bachelor in de Orthopedagogie Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. De overstap begeleiden bij een jongere met ADHD

Nadere informatie

Studiekeuze en geloof. Grenzen verleggen. Verkorte studieroutes. Je vindt het in Ede! Groeien als professional? Bezoek een Open Dag of Experience Day

Studiekeuze en geloof. Grenzen verleggen. Verkorte studieroutes. Je vindt het in Ede! Groeien als professional? Bezoek een Open Dag of Experience Day Voorlichtingskrant van de Christelijke Hogeschool Ede 2014-2015 www.che.nl Studiekeuze en geloof Wil jij als professional en als christen wat betekenen in de samenleving? Hoe betrek je je geloof bij je

Nadere informatie

ba Communicatiemanagement Welkom in het labo van de communicatiewereld Campus Dansaert

ba Communicatiemanagement Welkom in het labo van de communicatiewereld Campus Dansaert 2013 Welkom in het labo van de communicatiewereld Campus Dansaert ba Communicatiemanagement www.erasmushogeschool.be partner in de Universitaire Associatie Brussel INHOUD Een unieke opleiding als start

Nadere informatie

ba Toegepaste Informatica

ba Toegepaste Informatica ba Toegepaste Informatica 2015 departement Design & Technologie WORD DIGITAL EXPERT Je toekomst start hier: SNEL WEGWIJS IN DEZE BROCHURE Welkom aan de EhB 4 Toch even checken: is dit iets voor jou? 6

Nadere informatie

ba Communicatiemanagement

ba Communicatiemanagement ba Communicatiemanagement Het labo van de communicatiewereld voor doeners die (verder) denken 2015 departement Management, Media & Maatschappij 1 2 HET LABO VAN DE COMMUNICATIEWERELD VOOR DOENERS DIE (VERDER)

Nadere informatie

Toegepaste economische wetenschappen

Toegepaste economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Bachelor en master toegepaste economische wetenschappen handelsingenieur handelsingenieur in de beleidsinformatica Bachelor en master toegepaste economische wetenschappen

Nadere informatie

FYSIOTHERAPIE STUDIEJAAR 2015-2016

FYSIOTHERAPIE STUDIEJAAR 2015-2016 STUDIEJAAR 2015-2016 Domein Health Instituut voor Paramedische Studies LEVEN IS BEWEGEN Een directe bijdrage leveren aan het functioneren van mensen. Het verschil tussen niet werken en wel werken, sporten

Nadere informatie