2007 bezien vanuit: 1. De Kondratieff Cyclus 2. De 8,6 jaren cyclus van Armstrong Met een toetje: 3. Goud als investering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2007 bezien vanuit: 1. De Kondratieff Cyclus 2. De 8,6 jaren cyclus van Armstrong Met een toetje: 3. Goud als investering"

Transcriptie

1 2007 bezien vanuit: 1. De Kondratieff Cyclus 2. De 8,6 jaren cyclus van Armstrong Met een toetje: 3. Goud als investering

2 De Kondratieff cyclus De Cyclus Een van de grootste bijdragen aan de theorie over cycli leverde Nikolai Kondratieff. Deze econoom die aan het begin van de 20 e eeuw leefde, ontwikkelde op basis van onderzoek een cyclustheorie die nu de naam Kondratieffcyclus heeft. Wij kunnen heden ten dage profiteren van het werk van Kondratieff. Helaas heeft Nicolai zelf iets minder geluk gehad. De Russische overheid vond de inzichten van hem minder geslaagd en noemde het zelfs staatsgevaarlijk. Op last van Joseph Stalin werd Kondratieff in 1938 gearresteerd en geëxecuteerd. Kondratieff deed onderzoek naar conjunctuurgolven in de economie in de 19 e en begin 20 e eeuw. Hij ontdekte een bepaalde constante golfbeweging en dat vormde de basis voor zijn Cyclus. In beginsel beslaat het golfpatroon een 50 tot 60 jaar. Kondratieff onderkende binnen deze lange cyclus 4 tijdsperioden die hij toepasselijk Lente, Zomer, Herfst en Winter noemde. In onderstaande grafiek ziet u een weergave van de Kondratieff Cyclus. De 4 seizoenen binnen de Cyclus hebben elk eigen karakteristieken. Deze karakteristieken zijn het gevolg van de opbouw van de cyclus en daarbinnen de subcycli. 1. Lente De Lente is de zogenaamde opbouwfase met als belangrijkste kenmerken: De Winter heeft veel kapot gemaakt en de Lente wordt dan ook gezien als de periode van opbouw en tot bloei komen. Met het dal in cyclus achter de rug kenmerkt deze fase zich door economische groei, geringe concurrentie. Het is een uitermate goede periode voor investeerders in aandelen en onroerend goed, maar slecht voor metalen en andere grondstoffen. De rente en inflatie blijven laag, de aandelen en onroerend goed zijn zeer laag gewaardeerd. Het vertrouwen in de economie is laag als gevolg van de vorige Winter. We zien een dalende werkloosheid en lichte stijging van lonen en prijzen. Het innovatieve karakter is een van de belangrijkste kenmerken van de Lente. De meest recente 'lenteperiode' was van

3 2. Zomer De Zomer wordt gezien als de consolidatiefase. In de Zomer versterkt de economie verder, totdat de eerste tekenen van stagflatie zich aankondigen; een stagnerende economie met stijgende inflatie. Het is geen goede tijd voor aandelen, wel zien we een goede markt voor edelmetalen en onroerend goed. De stagflatie wordt structureel van aard en er volgen ernstige recessies. De productiviteit daalt en de werkloosheid stijgt. Vaak zien we tegen het einde van de Zomer hyperinflatie. De laatste 'zomerperiode' deed zich voor van Herfst Het derde seizoen is de herfst of ook wel plateaufase. We zien een afname in de groei door lagere prijzen als gevolg van toenemende concurrentie en de groei neemt toe. Er is sprake van Desinflatie, waarbij de inflatie afneemt. Je zou kunnen zeggen dat we na de lente een tweede groeifase zijn gestart. De 'herfst-periode' heeft dezelfde kenmerken als een golf 3 in de Elliott Wave Theorie. Uitbundig gedrag en een zeer positief sentiment tot aan het extreme toe. De plateaufase is ook de fase waarin de zogenaamde bubbles ontstaan (liquiditeiten, onroerend goed, aandelen, etc.). De prijzen en rentestanden zakken gestaag. Niemand denkt negatief en men is bereid om schulden aan te gaan. De laatste herfstperiode was van 1982 tot Winter Tot slot de Winter ofwel de liquidatiefase. Net als in het echte leven is de Winter nou niet de beste periode in het jaar. De Winter begint met een eerste correctie. Aandelenmarkten leveren in en er ontstaat deflatie als gevolg van inzakkende prijzen. Prijzen van metalen en goederen bodemen in het begin van de winter en beginnen daarna aan een lange periode van stijging. Het aantal bedrijven dat faillissement aanvraagt stijgt, consumenten gaan failliet en het financiële- en economische systeem kraakt in al haar grondvesten en stort ineen. De werkloosheid stijgt, de economie krimpt en de deflatie neemt toe. Het is een periode van sociale onrust en oorlogen Waar zitten we nu De gemiddelde duur van de Kondratieffcyclus ligt tussen de 55 en 60 ligt. We zouden daarom mogen aannemen dat eind 2000, begin 2001 de nieuwe winter is begonnen. Hierover zijn de meningen echter verdeeld. Ten eerste is er de groep die zegt dat we het ergste gehad hebben en al weer op weg zijn in de Lente. Ik geloof hier absoluut niet in en de bewijzen liggen voor het oprapen. Ik geloof eerder dat er sprake is van een zogenaamde valse lente die veroorzaakt is door de FED die de rentestanden verlaagde tot 1% om er maar voor te zorgen de cyclus te verstoren. Het probleem is echter dat ze de cyclus misschien kunnen vertragen, maar uiteindelijk zal de klap alleen maar groter worden. De verlaging van de rentestanden zorgde voor een enorme bubble in de huizenmarkt en een enorme kredietexpansie. De reden waarom wij denken dat er sprake is van een valse lente is het feit dat de schuldenberg nooit gesaneerd is en dat consumenten niet gestopt zijn met consumeren. In tegendeel, de consument in Amerika heeft zoveel geconsumeerd dat er sprake is van een onwaarschijnlijke schuldengroei. In tegenstelling tot Japan en Nederland, waar de spaarquote hoog is, leven de amerikanen met een netto schuldpositie.

4 In de grafiek is duidelijk te zien wat er gebeurde in de vorige Winterperiode. De schuldenpositie werd gesaneerd zodat met een schone lei de Lente ingegaan kon worden. De Winter nu kan niet voorbij zijn. De Schuldenberg moet gesaneerd worden. De tweede groep stelt dat we nog in de herfst zitten en dat de Winter nog moet beginnen. Zij zeggen dat de cyclus expandeert dat we hierdoor nog in de laatste fase van de herfst zitten. Er zijn twee belangrijke redenen voor een expansie van de lengte van de cyclus. Ten eerste leven mensen langer dan vroeger, wat een verlenging van de cyclus zou opleveren. Ten tweede zegt men dat Centrale banken beter in staat zijn om te interveniëren. Ze doen dit bij de eerste tekenen van recessie, dus eerder en met meer kracht. De reden voor een krachtige interventie is duidelijk. Ze willen voorkomen dat de schuldenberg implodeert die de Winter vol doet ontbranden. Dat de Centrale Banken geïntervenieerd hebben, moge duidelijk zijn. De FED verlaagde de Rente om de recessie tegen te gaan en de Centrale Banken van Japan en China ondersteunen de policy door in enorme hoeveelheden schatkistpapier van de Amerikanen te kopen. We zien als gevolg van de interventies de hierboven genoemde valse lente ontstaan.

5 Vanaf 2000 verlaagde de FED de Rente met als doel de recessie tegen te gaan. Dit veroorzaakte de valse Lente die nu aan het aflopen is. De derde groep is de groep die er vanuit gaat dat de Winter begonnen is. We zijn van mening dat dit het geval is. Maar of we nu aan het einde van de herfst staan of aan het begin van de Winter, in beide gevallen gaan een slechte periode tegemoet. Het kan niet zo zijn dat deze nu al voorbij is. De oudere generatie kan hier over meepraten. Die hebben de Zomer meegemaakt met de recessies in de jaren 70. De Winter is normaal gesproken nog een paar graadjes erger. Het rare fenomeen dat zich ook nu weer manifesteert is het feit dat bijna niemand denkt dat er zwaar weer op komst is. We hebben dan wel een paar jaren geleden een klapje gehad, maar de economie doet het weer goed en de vooruitzichten zijn rooskleurig. We zijn alleen met zijn allen een beetje huiverig voor inflatie. Het feit alleen al dat niemand, maar ook niemand het over deflatie heeft, zou alle alarmbellen moet laten rinkelen. De kans op deflatie is levensgroot en uiterst reëel. Begin dit jaar hadden we een officiële inversie van de Yieldcurve en wat zei Greenspan: Dit keer is het anders, er volgt geen recessie. De kans daarop is echter net zo groot als dat je een ijsbeer in de Sahara tegenkomt.

6 De tekenen dat we aan de Winter begonnen zijn zien we overal om ons heen. In onderstaand overzicht een opsomming: - De bubble op de huizenmarkt begint leeg te lopen; - Als gevolg daarvan loopt de economie in de US ernstige averij op; - Deze wordt bevestigd door de rente; de 10-jaarsrente is ondanks een verhoging van de korte rente met meer dan 500% op ongeveer hetzelfde niveau gebleven; - De eerste bankschandalen hebben we inmiddels achter de rug; - Er zijn steeds meer maatregelen om de eigen markt te beschermen van die van buitenaf (protectie door invoertarieven); - Netto schuldpositie van de consument in de VS en een enorme schuldenberg; - Downgrade van de schulden van GM en Ford tot de junkstatus; - Pensioenfondsen in Amerika die nu al moeite hebben om aan de verplichtingen te voldoen. Conclusie: De tekenen wijzen erop dat alles in het werk gesteld wordt om de cyclus af te wenden. Het verleden leert echter dat dit slechts uitstel van executie is. De executie zelf wordt door het uitstel zelfs een stuk bloediger. Men mag dan wel denken dat het deze keer allemaal anders gaat, maar dit is ijdele hoop. De cyclus herhaalt zich. We zitten aan het begin van de Winter en we mogen ons voorbereiden op een stormachtige periode. Ze noemen die de Winter!!!

7 2. Economische vooruitzichten Inleiding Vanuit de theorie van de Kondratieffcyclus lijkt het scenario voor het komende decennium wel duidelijk. We gaan een slechte tijd tegemoet met deflatie als kenmerk. Dat dit voor de beurzen uiterst negatief is, moge duidelijk zijn. Maar als we kijken naar wat er werkelijk gebeurt op dit moment is er nog een tweede scenario mogelijk. We zijn op dit scenario gestuit bij het bestuderen van de theorie van een andere cycleguru: Martin Armstrong. Ik hoor u denken: wie is Martin Armstrong? Hij was aan het eind van de 20 e eeuw een gevierd analist. Hij heeft bijvoorbeeld de top in de Nikkei tot op de dag goed voorspeld. Ik weet niet wat het is met mensen die een enorme contributie leveren aan de cyclische theorie, maar ook met Martin Armstrong gaat het niet echt goed. Hij is opgepakt, verdacht van handelen met voorkennis en nog een aantal andere zaken. Hij zit nog steeds. Tot zover alles niet zo bijzonder. Maar nu komt het: Alles wat met hem en zijn theorie te maken had is weg. Als u op Internet googlet dan vindt u echt niets. Dit maakt het verdacht. Er gaan dan ook allerlei geruchten over de reden waarom. De belangrijkste is dat hij de cycluscode gekraakt heeft en dat dit niet echt door de overheid gepruimd wordt. Hoe het ook zij: we zijn, met wat er bekend is van zijn theorie, aan de slag gegaan en komen tot een opmerkelijk scenario de 17,2-jaarscyclus Martin Armstrong bestudeerde de markten en kwam erachter dat er een cyclus bestaat van 8,6 jaar. Als we 8,6 jaar terugrekenen naar dagen dan komen we uit op ongeveer 3141 dagen. En laat dit nou net een vermenigvuldiging zijn van het getal Pi (3,14159)! 2 keer Pi is 6,283. Doen we dit ook maal duizend dan komen we op dagen en dat is 17,2 jaar. Gaan we even terug naar onze middelbare school, dan weten we dat 2xPi de omtrek van een cirkel is. Ofwel in onze gedachtengang; 17,2 jaar is een cyclus. We weten dat Fibonacci en Pi overal terugkomen in ons leven en waarom niet in de Beurs. Fibonacci zien we vooral terugkomen in de fluctuaties in koersen met de welbekende extensies en retracements volgens de Gulden Ratio (onder andere 0,618 en 1,618). Wat nou als de duur van een cyclus bepaald wordt door Pi of in dit geval 2Pi. Kunnen we daar iets van terugvinden in de Beurs. In 1720 was er de zogenaamde South Sea Bubble. De grootste financiële crisis van voor die tijd was in 1092 (financiële crisis met rentes tot 50%). Toevalligerwijs!! 628 jaar 100x6,283) voor Weer 628 jaar daarvoor in 464 toen het Romeinse Rijk overlopen werd door de Vandalen en de Romeinse valuta in ernstige crisis belandde. Niets aan het handje. De volgende keer is gepland in het jaar 2348 en wie dan leeft wie dan zorgt De cyclus toegepast op de USA De USA kent zijn oorsprong op 4 juli 1776 met de onafhankelijkheidsverklaring. De Cyclus heeft een duur van 17,2 jaar. Als we vanuit de start 13 cycli afronden dan komen we uit op 23 februari Een datum die precies valt tussen de toppen van de Dow Jones en de Nasdaq. Toeval?

8 Maar het is beter om te kijken naar de individuele cycli en de onderverdeling ervan in 8,6 jaar. En dan met name de kenmerken van deze periodes in de geschiedenis. Ook hier komen we tot een opmerkelijk gegeven. In ruim 200 jaar is het een aantal malen voorgekomen dat er 2 periodes achter elkaar kwamen met lage inflatie en hoge groei. De zogenaamde boomperioden die uiterst positief zijn voor de Beurs. De laatste keer dat dit voorkwam was de periode 1982 tot 2000 (of , hierover zijn de meningen verdeeld). Overigens beide wel perioden van circa 17,6 jaar! De periodes waarin we eerder dit soort booms hebben meegemaakt waren van , en Belangrijker is echter om te zien wat er in de historie gebeurde na dergelijke perioden. 2 keer ontstond er een situatie, waarbij er sprake was van hoge inflatie en lage groei (Stagflatie), de derde keer een situatie met een lage groei en een lage inflatie (Deflatie). In de periode die daarop volgde (of er nu sprake was geweest van stagflatie of deflatie) volgde een periode van hoge inflatie en hoge groei. Het is dus nog nooit voorgekomen (nooit!) dat er na 2 boomperioden nog een derde volgde. Met andere woorden; de kans op een gunstig beursklimaat voor de komende jaren is niet aanwezig. Dat wil niet zeggen dat de beurs niet kan stijgen. Dit kan in het geval van hoge inflatie wel degelijk. Alleen dan nog is de beurs qua verdiencapaciteit niet aantrekkelijk door de hoge inflatie. Blijven er voor de cyclus vanuit 1998 of 2000 dus twee scenario s over. De eerste is een periode van stagflatie gevolgd door 1 van hoge inflatie. Het andere scenario is een periode van deflatie gevolgd door hoge inflatie Welk scenario heeft de voorkeur Vanuit bovenstaand perspectief is er 1 scenario dat onze voorkeur heeft en dat is het scenario van stagflatie. De reden hiervoor is redelijk eenvoudig. De Commoditycyclus (ongeveer 51 jaar) is gebodemd in Met stijgende commoditieprijzen (en dat zien we sinds 2001) is een scenario van hoge inflatie en lage groei het meest voor de hand liggend. De Goudprijs bijvoorbeeld is in 3 jaar tijd verdriedubbeld van laag in de 200 naar 730 in mei van Een hoge inflatie staat synoniem voor een stijgende goudprijs. Niet dat Goud nou zoveel duurder wordt. De valuta waarin de Goudprijs en bijna alle commodities uitgedrukt worden (de USdollar) wordt goedkoper. Wat voor bewijzen ondersteunen onze keuze: - Commoditieprijzen stijgen sinds ; - Er komen steeds meer berichten van stagnerende economische groei; - De voorspellingen van IMF en andere instanties duiden op een stagnerende economische groei; - De korte rente is sinds anderhalf jaar van 2 naar 5,25% gestegen om het inflatiegevaar te beteugelen; - De lange rente (indicator voor economische verwachtingen is gedaald); - De Eurodollar heeft Elliottechnisch in december 2004 een golf 1 afgerond en zit nu in een golf 2 of is een golf 3 gestart. Verwachting een enorme daling van de dollar;

9 Hoe zit het met de hoge inflatie? We zien commoditieprijzen de pan uit rijzen en de inflatie is volgens de FED onder controle. Dit rijmt absoluut niet met elkaar. Niet voor niets wordt er vaak verwezen naar het gezegde: There are lies, great lies and Statistics Het is de mening van vele analisten over de hele wereld dat de werkelijke inflatie in de VS veel hoger moet zijn dat de opgegeven cijfers. Schattingen lopen uiteen van 7-10% op jaarbasis. Het feit dat de FED besloten heeft om de cijfers ten aanzien van de geldhoeveelheid (M3) niet meer bekend te maken, komt de FED ongetwijfeld niet verkeerd uit. Wat zouden de effecten moeten zijn van een hoge inflatie en een lage groei? - Stijgende commoditieprijzen; - Dalende dollar; - Lage lange rente en hoge korte rente; - Recessie als gevolg van de inversies in de Yieldcurve - Zijwaarts tot dalende beurs. Nou zijn er milde stagflatieperioden en zware stagflatieperioden. Zoals het er nu naar uitziet (geprobeerd wordt in ieder geval om het zo te laten overkomen) is er sprake van een milde stagflatieperiode. Iedereen heeft de mond vol van een zachte landing van de economie. En Bernanke heeft ons verzekerd dat de Inverted Yieldcurve van februari dit jaar niet zou leiden tot een recessie. Dit keer is alles anders?? In mei zijn weliswaar met name de olie- en goudprijs in elkaar gedonderd, maar opmerkelijkerwijs is bijvoorbeeld de dollar bijna blijven liggen. Het lijkt erop alsof de olie- en goudprijs enigszins gemanipuleerd worden met het oog op de verkiezingen in november. Met het dalen van de commoditieprijzen doemt gelijk weer het deflatiespook op. Immers, als de prijzen van commodities in zijn totaliteit gaan dalen is de kans op desinflatie groot. En dat gepaard met een vertragende economische groei veroorzaakt de periode van deflatie. Op dit moment (eind oktober 2006) zitten we redelijk op een cruciaal punt. De Goudprijs is flink gedaald, maar een nieuwe dalingsgolf past niet echt in het stagflatieplaatje. De commoditiecycle en het bearishe sentiment ten aanzien van Goud (dat is bullish) doen ons een voorkeur hebben voor het snel hervatten van de stijging van de Goudprijs Voor de Olieprijs geldt een ander verhaal. Deze is weliswaar flink gedaald, maar dit geschiedde in een impulsieve vorm. De verwachting is dat na een flinke correctie Olie nog een keer naar beneden moet voordat deze bodemt. En dat kan nog een poosje duren. Dit neemt niet weg dat ook voor Olie daarna een hele fors stijging verwacht wordt. Maar dan hebben we het over een langere termijn en niet nu gelijk. Als je naar de langjarige grafieken kijkt van de olie- en goudprijs dat valt enige correlatie op. Dit betekent dat in grote lijnen (behoorlijk groot) een fors stijgende goudprijs betekent dat de olieprijs ook moet stijgen. Het dal van de olieprijs is nu niet exact aan te geven.

10 Goud 3.1. Inleiding In hoofdstuk 1 van onze outlook is uitgebreid ingegaan op de Kondratieff cyclus. Als we kijken naar de cyclus dan valt gelijk op dat de prijs van goud het goed doet In de Zomer en Winter. In de laatste Zomerperiode (jaren 80) bereikte de goudprijs een record van 850 dollar. In de Herfsperiode zakte de goudprijs in om uiteindelijk, zoals het hoort, te bodemen in het begin van de winterperiode. Daarna is de Goudprijs begonnen aan een indrukwekkende stijging. Volgens de cyclustheorie moet de goudprijs een langjarige stijging ondergaan. We hebben er slecht 5 jaar opzitten en volgens ons gaan we nog verder stijgen. Tim Wood, een bekende analist, bestudeert de goudprijs al jaren en constateerde dat normaal gesproken we nu een goudprijs tussen de en dollar zouden moeten zien. Veel analisten zijn het met hem eens en voorspellen een goudprijs van dollar en nog meer, veel meer. Of het zover komt weten we niet. Wel gaan we er vanuit dat we Goud tijdens de Winterperiode een van de beste investeringen is. 3.2.

11 3.3. Waarom Goud? Goud is de ultieme verzekering. Als in de Winterperiode de valuta onder druk komen te staan, zal goud overeind blijven. Goud zal altijd als een vorm van geld worden beschouwd, omdat Goud een hoge intrinsieke waarde heeft, in de hele wereld bijna hetzelfde waard is, zeldzaam is, stabiel, onverwoestbaar en misschien wel het belangrijkste; Goud is zeer liquide. Goud is bijna overal in te wisselen tegen geld. Goud vormt voor ons een wezenlijk onderdeel van de portefeuille uit Waarom moet de Goudprijs stijgen? Er zijn meerdere redenen waarom wij denken dat de Goudprijs verder moet stijgen. - Valutacrisis In hoofdstuk 1 is ingegaan op de financiële huishouding van Amerika. Het behoeft geen betoog; de US-dollar moet in de komende Winterperiode van de Kondratieffcyclus in elkaar zakken. Net als waarschijnlijk nog een aantal andere valuta. Het investeren in andere valuta dan de US-dollar is dan ook niet de meest waarschijnlijke investeringscategorie. Goud als een vorm van valuta is dan de beste investering. We weten dat Amerika ongebreideld de geldpersen laat rollen. Dat dit niet voort kan duren is ook een uitgemaakte zaak. Zonder voldoende goudreserves ontstaat er een niet te stoppen inflatie. Landen met grote dollarreserves willen het probleem voor zijn en zijn de laatste jaren begonnen om goud in te kopen. - Wordt Goud duurder of ons geld goedkoper?? Historisch gezien wordt Goud duurder als de US-dollar goedkoper wordt. De essentie echter is dat Goud niet duurder wordt, maar de Dollar goedkoper. Met de daling van de Dollar in de afgelopen jaren wordt impliciet al aangegeven dat het er niet echt goed voorstaat in de VS. Maar hoever kan de dollar dan nog vallen? Hierover zijn de meningen verdeeld. Maar een realistische voorzichtige schatting is dat de Dollar nog minimaal 50% moet dalen in waarde. Dit betekent een stijging van de Goudprijs die ons weer in de buurt van de top brengt (850 dollar). - Toenemende vraag naar Goud De wereldwijde vraag naar Goud neemt toe. In China bijvoorbeeld is het sinds een paar jaar toegestaan fysiek Goud in bezit te hebben. Dit heeft een enorme vraag naar Goud tot gevolg. Ook in India, de grootste goudmarkt van de wereld, zien we een toenemende vraag naar Goud. In de afgelopen jaren is gebleken dat Centrale Banken Goud op de markt dumpten om de prijs in toom te houden. Dit kan echter niet zo voortduren. Nog sterker, steeds vaker duiken de geruchten op dat Centrale Banken van Rusland, China en Arabische landen voornemens zijn om de Goudvoorraad van het land te vergroten (zie valutcrisis). - Stagnerend aanbod De Goudproductie stagneert na een forse daling in Veel van werelds productiefste mijnen raken uitgeput, de kostprijs van het delven van Goud in deze mijnen stijgt snel. Het vinden en in exploratie nemen van nieuwe goudmijnen duurt lang. Daarnaast stijgen de productie- en arbeidskosten naarmate het moeilijker wordt om het goud te delven. Dit alles heeft een prijsopdrijvend effect.

12 - Zwakke aandelenmarkten en huizenmarkt De aandelenmarkten zijn per saldo niet echt vooruitgekomen in de afgelopen jaren. En het is nog geen hartje Winter. We mogen dan van de aandelenmarkten niet veel verwachten. De val van de huizenmarkt zal de recessie in gang zetten. Ze zeggen niet voor niets dat als de huizenmarkt verkouden raakt, dat de economie van de VS dan rijp is voor een hele zware longontsteking. De eerste tekenen hebben we gezien. Het wachten is op de gevolgen voor de financieringsmarkt. Grote hypotheekverstrekkers Fanny Mae en Freddy Mack gaan zware tijden tegemoet. In tijden van tegenslag is Goud altijd een goed alternatief gebleken. - Manipulatie van de Goudprijzen Nadat de Goudprijs losgekoppeld werd van de dollar kende Goud een bullmarkt die resulteerde in een top op 850 dollar. Wat velen niet weten is dat de achter de schermen hard gewerkt is om de Goudprijs te beïnvloeden. Een rapport van Sprott Management uit Canada laat zien dat: - Centrale Banken in 1998 ingegrepen hebben om het Hedge Fund LCTM te redden. LCTM ging over de kop terwijl ze een shortpositie op ton Goud hadden. De FED spendeerde 3,5 miljard om LCTM te redden; - Centrale Banken dumpen Goud uit hun voorraad op de markt om de prijs te drukken. Tussen 1994 en 1996 is dit aantoonbaar gedaan door de FED, De Centrale Bank van Engeland deed dit het 1999 en ook nu gebeurt het nog steeds; - Onlangs is onderzocht hoeveel Goud er in de kluizen van Centrale Banken ligt. Het blijkt dat de werkelijke voorraad zo maar 33% lager ligt dan dat je zou mogen verwachten. Ofwel, een derde van de voorraad is weg? Wat we proberen te zeggen is dat de Goudprijs al veel hoger had moeten staan, ware het niet dat de Centrale Banken zich met de Goudprijs bemoeien. Conclusie: Goud is voor het komende decennium een van de beste investeringen. Naar verwachting zal de Goudprijs de komende jaren nog behoorlijk stijgen Hoe te profiteren In tegenstelling tot een aantal andere sectoren is er in Goud op meerdere manieren te verdienen. Natuurlijk zijn er de Goudfondsen die onderdeel uit gaan maken van onze portefeuille. Ook individuele aandelen zullen profiteren van een stijgende goudprijs. Tot slot is er de mogelijkheid om te profiteren van de Goudprijs zelf door middel van turbo s. Voor de langere termijn kunnen turbo s gebruikt worden om te profiteren van de stijging van de Goudprijs, voor de korte termijn kan het ook dienen als een hedge tegen de goudaandelen in de portefeuille bij te verwachten langer durende correcties in de Goudprijs.

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder?

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Zoals u waarschijnlijk weet, is de beurs nog steeds bijzonder nerveus en vooral negatief. De directe aanleiding is de tegenvallende groei in China waar wij

Nadere informatie

INVINCO BENELUX. Goudprijs is alweer op zijn retour. Een crash blijft mogelijk

INVINCO BENELUX. Goudprijs is alweer op zijn retour. Een crash blijft mogelijk Goudprijs is alweer op zijn retour. Een crash blijft mogelijk 2 Wat is het geheim en de essentie van goed beleggen? Je moet anticiperen op de werkelijkheid van morgen en wat die voor gevolgen heeft voor

Nadere informatie

Indexabonnement analyse 20 mei 2006

Indexabonnement analyse 20 mei 2006 Indexabonnement analyse 20 mei 2006 20 mei 2006 Vanaf vandaag voegen we een onderdeel toe aan het marktbericht, namelijk de financiele astrologie. Niet dat we nu denken dat dit het helemaal is, maar we

Nadere informatie

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak?

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? Komt er QE in de eurozone? Sinds enige maanden wordt er op de financiële markten gezinspeeld op het opkopen van staatsobligaties door de Europese

Nadere informatie

Turbo-abonnement Analyse 20 mei 2006

Turbo-abonnement Analyse 20 mei 2006 Analyse 20 mei 2006 20 mei 2006 De markten zijn belangrijke bewegingen gestart. De volatiliteit neemt toe en de onrust ook. In olie zijn er bewegingen gaande die we nader bekeken hebben. We concluderen

Nadere informatie

Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder?

Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder? Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder? Net als we vorig jaar meerdere keren hebben gezien, zijn de beurzen wederom bijzonder nerveus en vooral negatief. Op het moment van schrijven noteert de AEX 393

Nadere informatie

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Beleggingsthema s 2016 What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Inleiding De dagen die in 2015 het verschil maakten, zijn de dagen waarop centrale bankiers uitspraken deden, what a difference

Nadere informatie

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Hoofdpunten Rendement over eerste helft 2008 is 5,1%. De dekkingsgraad is medio 2008 uitgekomen op 132%. De kredietcrisis eist zijn tol. Vooral aandelen en onroerend

Nadere informatie

Market Update. Gold&Discovery Fund. Edelmetalen bevinden zich al ruim tien jaar in een sterke bullmarkt

Market Update. Gold&Discovery Fund. Edelmetalen bevinden zich al ruim tien jaar in een sterke bullmarkt Market Update Gold&Discovery Fund Na twee zeer sterke hersteljaren is er dit jaar sprake van een wereldwijde groeivertraging Hierdoor staan de prijzen van veel grondstoffen onder druk. Toch noteert goud

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DECEMBER 2014 1. Economie VS blijg anker Het IMF verwacht een wereldwijde economische groei van 3,8% in 2015 Met een verwachte economische

Nadere informatie

Fysiek goud is de ultieme veilige haven en zou de basis moeten vormen van ieder vermogen.

Fysiek goud is de ultieme veilige haven en zou de basis moeten vormen van ieder vermogen. Fysiek goud is de ultieme veilige haven en zou de basis moeten vormen van ieder vermogen. Goud is al duizenden jaren simpelweg een betaalmiddel: geld. U hoort de term steeds vaker opduiken in de media.

Nadere informatie

Technische Analyse: Was de storm in New York een voorbode op wat komen zal?

Technische Analyse: Was de storm in New York een voorbode op wat komen zal? Technische Analyse: Was de storm in New York een voorbode op wat komen zal? De voorbije week raasde een nooit geziene storm door de straten van New York. Metershoge golven brachten het schip de HMS Bounty

Nadere informatie

Het 1 e kwartaal van 2015.

Het 1 e kwartaal van 2015. 1 Het 1 e kwartaal van 2015. Achteraf bezien was het eerste kwartaal van 2015, vooral in Europa, uiterst vriendelijk voor beleggers. Hoewel door Invest4You, ondanks de jubelverhalen in de pers een zekere

Nadere informatie

Dutch Meat Importers Association. Noordwijk, 7 nov 2014

Dutch Meat Importers Association. Noordwijk, 7 nov 2014 Dutch Meat Importers Association Noordwijk, 7 nov 2014 Introductie Laurens Maartens Nooit verlegen om een praatje! Geeft met veel plezier zijn visie op de markten. Oa DFTtv en WallStreetJournal. UBS /

Nadere informatie

The Elliott Wave Principle

The Elliott Wave Principle The Elliott Wave Principle Het voorspellen van de beurs is een onderwerp dat de nodige fascinatie opwekt. Al eeuwen doet men pogingen om het voorspellen onder de knie te krijgen. Honderden theorieën over

Nadere informatie

Beursdagboek 10 September 2013.

Beursdagboek 10 September 2013. Beursdagboek 10 September 2013. Morgen is het al weer 12 jaar geleden. Gisterenavond Tijd 20:16 uur. Op het moment van sluiten van onze beurs gisteren stond de Dow op +86 punten. Op dit moment zien we

Nadere informatie

Wat u moet weten over beleggen

Wat u moet weten over beleggen Rabo BedrijvenPensioen Wat u moet weten over beleggen Beleggen voor het Rabo BedrijvenPensioen Uw werkgever betaalt pensioenpremies voor het Rabo BedrijvenPensioen. In deze brochure leest u hoe we deze

Nadere informatie

Gevangen in vicieuze cirkels

Gevangen in vicieuze cirkels Gevangen in vicieuze cirkels 27 februari, 2013 door Gerard Deze crisis is precies het tegenovergestelde van de crisis van 1980. Goud en zilver, vaak graadmeters en gebruikt voor kapitaalszekering, gedroegen

Nadere informatie

Beursupdate september 2015 Is het weer net zo erg als in 2008?

Beursupdate september 2015 Is het weer net zo erg als in 2008? Beursupdate september 2015 Is het weer net zo erg als in 2008? Karel Mercx Sinds september weer terug bij Beleggers Belangen Beleggingsspecialist RTL Z Beursspel (2015) Beurstwitteraar van het jaar (2014)

Nadere informatie

Beursdagboek 24 Mei 2013.

Beursdagboek 24 Mei 2013. Beursdagboek 24 Mei 2013. Loopt Abenomics nu al op zijn laatste benen! Tijd 10:30 uur. Het was afgelopen nacht in Japan een angstige sessie voor de handelaren. Na eerst een winst van drie procent vlogen

Nadere informatie

Het 4 e kwartaal van 2014.

Het 4 e kwartaal van 2014. 1 Het 4 e kwartaal van 2014. Zoals werd aangegeven aan het einde van het derde kwartaal van 2014 zou voorzichtigheid betracht worden bij het investeren in aandelen. De kansen op topvorming werden zo groot

Nadere informatie

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013 Internationale varkensvleesmarkt 212-213 In december 212 vond de jaarlijkse conferentie van de GIRA Meat Club plaats. GIRA is een marktonderzoeksbureau, dat aan het einde van elk jaar een inschatting maakt

Nadere informatie

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - juni 2012

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - juni 2012 M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - juni 2012 Geachte relatie, Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. De Marktmonitor is een maandelijkse uitgave van Energy Services.

Nadere informatie

UIT De Phillips curve in het kort

UIT De Phillips curve in het kort Phillips ontdekt een verband (korte termijn). De econoom Phillips zag in de gegevens van eind jaren 50 tot eind jaren 60 een duidelijk (negatief) verband tussen werkloosheid en inflatie. Phillips stelde

Nadere informatie

Inflatie protectie: risico management of slim beleggen?

Inflatie protectie: risico management of slim beleggen? Inflatie protectie: risico management of slim beleggen? 1. Precies een jaar geleden schreven we over het inflatiefenomeen dat altijd zijn kop opsteekt na periodes van recessie. Onze conclusie was dat nieuwe

Nadere informatie

Twaalf grafieken over de ernst van de crisis

Twaalf grafieken over de ernst van de crisis Twaalf grafieken over de ernst van de crisis 1 Frank Knopers 26-04-2012 1x aanbevolen Voeg toe aan leesplank We hebben een aantal grafieken verzameld die duidelijk maken hoe ernstig de huidige crisis is.

Nadere informatie

Verslag Investment Committee. 30 september Verslag Investment Committee

Verslag Investment Committee. 30 september Verslag Investment Committee Verslag Investment Committee Geert Van Herck Chief Strategist KEYPRIVATE September was duidelijk een goede maand voor risicodragende activa : de correctie op de aandelenmarkten van eind april tot midden

Nadere informatie

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen 1. De kwartaalcijfers van de pensioenfondsen zijn negatief. Hoe komt dat? Het algemene beeld is dat het derde kwartaal, en dan in het bijzonder de maand

Nadere informatie

Persbericht ABP, vierde kwartaal 2008

Persbericht ABP, vierde kwartaal 2008 Persbericht ABP, vierde kwartaal 2008 Hoofdpunten Dekkingsgraad ultimo 2008 90% Dalende rente belangrijkste oorzaak gedaalde dekkingsgraad ABP werkt aan herstelplan Heerlen, 29 januari 2009 Sinds het einde

Nadere informatie

DE PIEK KOMT ERAAN 1

DE PIEK KOMT ERAAN 1 DE PIEK KOMT ERAAN 1 Ook al praat niemand over een naderende oliekrapte, de prijs per vat wil maar niet onder de 100 dollar zakken. Kopers van olie hebben kennelijk iets door wat de rest van ons lijkt

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 Werkloosheid Verenigde Staten - Fed blijft op toneel Rusland eist rol op, p.1. - Aandelen meest kansrijk in 2014, p.2. - Obligaties winnen in Q1 - weinig potentie, p.2.

Nadere informatie

UIT De Philips curve in het kort

UIT De Philips curve in het kort Philips ontdekt een verband (korte termijn). De econoom Phillips zag in de gegevens van eind jaren 50 tot en met eind jaren 60 een duidelijk (negatief) verband tussen werkloosheid en inflatie. De theorie

Nadere informatie

Energiemarktanalyse voor Groenten & Fruit door Powerhouse. Olie

Energiemarktanalyse voor Groenten & Fruit door Powerhouse. Olie Energiemarktanalyse voor Groenten & Fruit door Powerhouse Olie 12 Olie (volgende maand) 11 Prijs/vat 1 9 8 96,92 76,21 7 Brent (Dollar) Brent (EUR) Afgelopen week We zagen de afgelopen ween een lichte

Nadere informatie

Statistisch Magazine Internationale economische ontwikkelingen in de periode 2010 tot en met 2012

Statistisch Magazine Internationale economische ontwikkelingen in de periode 2010 tot en met 2012 Internationale economische ontwikkelingen in de periode 2010 tot en met 2012 Inleiding Lorette Ford De economische ontwikkeling van een land kan door middel van drie belangrijke economische indicatoren

Nadere informatie

Marktbericht 1 april 2006

Marktbericht 1 april 2006 Marktbericht 1 april 2006 Beste lezers, Vanaf deze week ontvangt u het marktbericht in een apart bestand. Dit maakt het voor ons iets makkelijker. De indexanalyse werd door de toevoegingen zo bewerkelijke

Nadere informatie

Outlook 2016. Figuur 1: Invloed van Chinese groei op wereldwijde groei. (bron: Capital Economics) december 2015 Pagina 2 van 7

Outlook 2016. Figuur 1: Invloed van Chinese groei op wereldwijde groei. (bron: Capital Economics) december 2015 Pagina 2 van 7 Outlook 2016 Inleiding 2016 is in China het jaar van de aap. Apen zijn de genieën van de Chinese dierenriem. Ze leven in groepen, zijn intelligent en geestig. Niets is voor hen te moeilijk. Als het wel

Nadere informatie

Verslag Investment Committee. 31 augustus Verslag Investment Committee

Verslag Investment Committee. 31 augustus Verslag Investment Committee Verslag Investment Committee Sinds een aantal weken is het duidelijk dat de meeste beurzen zich in een correctieve fase bevinden. De koersen gaan wat lager en af en toe wordt er een beschuldigende vinger

Nadere informatie

Beleggen voor het Rabo BedrijvenPensioen

Beleggen voor het Rabo BedrijvenPensioen Beleggen voor het Rabo BedrijvenPensioen Wat u moet weten over beleggen Uw werkgever betaalt pensioenpremies voor het Rabo BedrijvenPensioen. In deze brochure leest u hoe we die premies voor u beleggen.

Nadere informatie

Grafiek 1: Evolutie van de voornaamste aandelenindices in de VS, Eurozone, China en de groeilanden in vergelijking met de evolutie van de goudprijs.

Grafiek 1: Evolutie van de voornaamste aandelenindices in de VS, Eurozone, China en de groeilanden in vergelijking met de evolutie van de goudprijs. BEHEERSVERSLAG 31/3/2015 Macro & Markten, strategie Na de forse klim van de aandelenmarkten in 2014 zetten vooral de Zuidoost Aziatische en Europese aandelenmarkten deze trend in 2015 verder. Meer en meer

Nadere informatie

Technische Analyse: Haarscheuren in de obligatiebubbel!

Technische Analyse: Haarscheuren in de obligatiebubbel! Technische Analyse: Haarscheuren in de obligatiebubbel! De 10-jarige Duitse obligatie index German Bund en de 30-Jarige Amerikaanse obligatie index T- Bund kenden een slechte maand. Een beperkte terugval

Nadere informatie

Sprinters Club 22/03/2011

Sprinters Club 22/03/2011 Sprinters Club 22/03/11 PORTEFEUILLE SPRINTERS Aankoop Sprinters Verkoop Sprinters Datum Markt LNG of SHT koers aantal totaal datum koers totaal AEX LNG 2 AEX SHT 9 9/3/11 OLIE LNG 69..02 71 2486.42 34.68

Nadere informatie

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur :

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur : Oktober 2015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : VS Zoals al aangegeven in ons vorig bulletin heeft de Amerikaanse centrale bank FED de beleidsrente niet verhoogd. Maar goed ook, want naderhand werden

Nadere informatie

Valutamarkt. fransetman.nl

Valutamarkt. fransetman.nl euro in dollar wisselkoers Wisselkoers (ontstaat op valutamarkt) Waarde van een munt uitgedrukt in een andere munt Waardoor kan de vraag naar en het aanbod van veranderen? De wisselkoers van de euro in

Nadere informatie

Eindexamen economie 1 vwo 2008-I

Eindexamen economie 1 vwo 2008-I Beoordelingsmodel Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 maximumscore 2 vergemakkelijken van het ontslaan

Nadere informatie

Rabobank Food & Agri. Druk op varkensvleesmarkt blijft. Kwartaalbericht Varkens Q2 2015

Rabobank Food & Agri. Druk op varkensvleesmarkt blijft. Kwartaalbericht Varkens Q2 2015 Rabobank Food & Agri Kwartaalbericht Varkens Q2 2015 Druk op varkensvleesmarkt blijft De vooruitzichten voor de Nederlandse varkenshouderij voor het tweede kwartaal 2015 blijven mager. Ondanks de seizoensmatige

Nadere informatie

40 1-7-2014 1-10-2014 1-1-2015

40 1-7-2014 1-10-2014 1-1-2015 Energiemarktanalyse Groenten & Fruit door Powerhouse Olie Olie (volgende maand) 13 1 1 Prijs/vat 9 8 7 6 59,53 47,79 Brent (Dollar) Brent (EUR) Afgelopen week De olieprijs lijkt inmiddels bijna in een

Nadere informatie

KWARTAALRAPPORTAGE KWARTAALRAPPORTAGE

KWARTAALRAPPORTAGE KWARTAALRAPPORTAGE 4E KWARTAAL 2014 TELEFOON 020 34 17 347 INFO@EFFECTENHUIS.NL Eén blik op een grafiek zegt meer dan duizend woorden We zien het als een jaar van consolidatie na eerdere jaren, waarin het gemiddelde rendement

Nadere informatie

Eindexamen economie 1 havo 2000-I

Eindexamen economie 1 havo 2000-I Opgave 1 Meer mensen aan de slag Het terugdringen van de werkloosheid is in veel landen een belangrijke doelstelling van de overheid. Om dat doel te bereiken, streeft de overheid meestal naar groei van

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015 Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Dekkingsgraad (UFR): 108,3% Beleidsdekkingsgraad: 110,0% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2015 1 e halfjaar:

Nadere informatie

Beursdagboek 18 September 2013.

Beursdagboek 18 September 2013. Beursdagboek 18 September 2013. Volgens Zero Hedge is de consensus 9 miljard tapering. Tijd 08:50 uur. De Bloomberg consensus voor vanavond ziet er zo uit. De markt verwacht dat de Fed haar maandelijkse

Nadere informatie

UIT groei en conjunctuur

UIT groei en conjunctuur Economische groei. Economische groei drukken we uit in de procentuele groei van het BBP op jaarbasis. De groei van het BBP heeft twee oorzaken. Het BBP kan groeien omdat de prijzen van producten stijgen

Nadere informatie

Dagboek Alpha European Select Fund d.d. 11-8-2011.

Dagboek Alpha European Select Fund d.d. 11-8-2011. Dagboek Alpha European Select Fund d.d. 11-8-2011. INMAXXA gisterenavond op Nieuwsuur. Klik op onderstaande link. http://nieuwsuur.nl/video/263497-particulier-beleggen-wat-is-wijsheid.html Tijd 08:13 uur.

Nadere informatie

1. Lees de vragen goed door; soms geeft een enkel woordje al aan welke richting je op moet.

1. Lees de vragen goed door; soms geeft een enkel woordje al aan welke richting je op moet. AANVULLENDE SPECIFIEKE TIPS ECONOMIE VWO 2007 1. Lees de vragen goed door; soms geeft een enkel woordje al aan welke richting je op moet. : Leg uit dat loonmatiging in een open economie kan leiden tot

Nadere informatie

Domein GTST havo. 1) Gezinnen, bedrijven, overheid en buitenland; of anders geformuleerd: (C + I + O + E M)

Domein GTST havo. 1) Gezinnen, bedrijven, overheid en buitenland; of anders geformuleerd: (C + I + O + E M) 1) Geef de omschrijving van trendmatige groei. 2) Wat houdt conjunctuurgolf in? 3) Noem 5 conjunctuurindicatoren. 4) Leg uit waarom bij hoogconjunctuur de bedrijfswinsten zullen stijgen. 5) Leg uit waarom

Nadere informatie

Internationale Economie. Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s

Internationale Economie. Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s Internationale Economie Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s Wim Boonstra, 27 november 2014 Basisscenario: Magere groei wereldeconomie, neerwaartse risico s De wereldeconomie

Nadere informatie

E F F E C T U E E L. augustus 2011-18. Slachtoffer van eigen succes? Hilaire van den Bergh

E F F E C T U E E L. augustus 2011-18. Slachtoffer van eigen succes? Hilaire van den Bergh E F F E C T U E E L augustus 2011-18 Slachtoffer van eigen succes? Hilaire van den Bergh Hilaire van den Bergh werkt bij BCS Vermogensbeheer B.V. te Rotterdam. De inhoud van deze publicatie schrijft hij

Nadere informatie

Als de lonen dalen, dalen de loonkosten voor de producent. Hetgeen kan betekenen dat de producent niet overgaat tot mechanisatie/automatisering.

Als de lonen dalen, dalen de loonkosten voor de producent. Hetgeen kan betekenen dat de producent niet overgaat tot mechanisatie/automatisering. Top 100 vragen. De antwoorden! 1 Als de lonen stijgen, stijgen de productiekosten. De producent rekent de hogere productiekosten door in de eindprijs. Daardoor daalt de vraag naar producten. De productie

Nadere informatie

4e kwartaal 2016 Den Haag, januari 2017

4e kwartaal 2016 Den Haag, januari 2017 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2016 Den Haag, januari 2017 Samenvatting cijfers per 31 december 2016 Dekkingsgraad (UFR): 101,4% Beleidsdekkingsgraad: 98,9% Belegd vermogen: 23,1 miljard Rendement 2016: 12,7%

Nadere informatie

Wall Street of niet, dat is de vraag

Wall Street of niet, dat is de vraag Wall Street of niet, dat is de vraag 1. Beleggers hebben geen leuke tijd achter de rug. 2011 was een moeilijk beleggingsjaar. Het begon goed, alsof het ingezet herstel na het bloedbad van 2008/2009 zich

Nadere informatie

Energiemarktanalyse Groenten & Fruit door Powerhouse. Olie

Energiemarktanalyse Groenten & Fruit door Powerhouse. Olie Energiemarktanalyse Groenten & Fruit door Powerhouse Olie 1 Olie (volgende maand) 1 Prijs/vat 9 8 82,4 7 65,54 Brent (Dollar) Brent (EUR) Afgelopen week OPEC secretaris-generaal Abdullah al-badri liet

Nadere informatie

Steeds meer vijftigers financieel kwetsbaar

Steeds meer vijftigers financieel kwetsbaar Maart 215 stijgt naar 91 punten Steeds meer vijftigers financieel kwetsbaar De is in het eerste kwartaal van 215 gestegen van 88 naar 91 punten. Veel huishoudens kijken positiever vooruit en verwachten

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Samenvatting: dalende euro en dalende rente Nominale dekkingsgraad gedaald van 117,4% naar 115,1%

Nadere informatie

Beleggen in 2013. Maar hoe moet de gemiddelde belegger daar nou mee omgaan?

Beleggen in 2013. Maar hoe moet de gemiddelde belegger daar nou mee omgaan? Beleggen in 2013 1. Op 18 december publiceerden wij een gedachtewisseling over beleggen in 2013. Op basis hiervan hebben wij in ons team onze visie op beleggen voor het nieuwe jaar opgesteld. De Andreas

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015. Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015. Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is fors gedaald van 115,4% naar 103,7%. Dit

Nadere informatie

De in deze pdf vermelde gegevens zijn ter informatie en onder voorbehoud van type- en schrijffouten. Afgelopen week daalde de euro flink als gevolg

De in deze pdf vermelde gegevens zijn ter informatie en onder voorbehoud van type- en schrijffouten. Afgelopen week daalde de euro flink als gevolg ja 1 Marktvisie Macroeconomisch Nu Vorige keer Verwachting komende week Hoogste Laagste Macro-economie: ECB verlaagt rente naar 0% om inflatie op te stuwen. AEX 444.1 436.0 444.1 398.7 USD per EUR 1.111

Nadere informatie

De Ezel en de Spiegel: over disjunctie van de reële economie en financiële markten

De Ezel en de Spiegel: over disjunctie van de reële economie en financiële markten De Ezel en de Spiegel: over disjunctie van de reële economie en financiële markten 1. Toen Ben Bernanke op 19 juni in een optimistische noot over de vooruitzichten van de VS economie de mogelijkheid opperde

Nadere informatie

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - januari 2014

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - januari 2014 M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - januari 2014 Geachte relatie, Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. De Marktmonitor is een maandelijkse uitgave van Energy Services.

Nadere informatie

Licht op energie (2014 - januari)

Licht op energie (2014 - januari) Licht op energie (2014 - januari) Macro-economische ontwikkelingen De AEX heeft op de laatste handelsdag van 2013 evenals veel andere handelsbeurzen de hoogste stand in 5 jaar bereikt. Het optimisme onder

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Gedurende het slotkwartaal van 2013 heeft de ECB ervoor gekozen om het monetaire beleid verder te verruimen. De reden hiervoor was onder meer een verrassend lage

Nadere informatie

Dagboek Alpha European Select Fund d.d. 9-9-2011.

Dagboek Alpha European Select Fund d.d. 9-9-2011. Dagboek Alpha European Select Fund d.d. 9-9-2011. 447 miljard dollar gaat Obama uitgeven voor banen. Tijd 09:03 uur. Vanaf vijf voor negen gaat de FTI snel omhoog van 281,20 tot nu 282,80. Dat is zuur

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

Dagboek Alpha European Select Fund d.d. 9-8-2011.

Dagboek Alpha European Select Fund d.d. 9-8-2011. Dagboek Alpha European Select Fund d.d. 9-8-2011. De financiële wereld zit diep in de put. Tijd 08:02 uur. Gisterenavond sloot ik met de volgende alinea: Tijd 22:00 uur. De avond zit er op. De Dow sluit

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 september 2014 130,4%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 30 juni 2014. Over de eerste negen maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Valutamarkt. De euro op koers. Havo Economie 2010-2011 VERS

Valutamarkt. De euro op koers. Havo Economie 2010-2011 VERS Valutamarkt De euro op koers Havo Economie 2010-2011 VERS 2 Hoofdstuk 1 : Inleiding Opdracht 1 a. Dirham b. Internet c. Duitsland - Ierland - Nederland - Griekenland - Finland - Luxemburg - Oostenrijk

Nadere informatie

Beursdagboek 20 Juni 2013.

Beursdagboek 20 Juni 2013. Beursdagboek 20 Juni 2013. Het persbericht om 20.00 uur kan aangeven dat er eind 2013 begin 2014 met tapering wordt begonnen. Gisterenavond Tijd 20:14 uur. Op het persbericht ging de Dow eerst van 6 naar

Nadere informatie

Beursdagboek 29 Oktober 2013.

Beursdagboek 29 Oktober 2013. Beursdagboek 29 Oktober 2013. Niemand gelooft meer in een daling van de financiële markten. Tijd 11:20 uur. Na een week in de Turkse zon ben ik weer achter de schermen. Ik heb een week rustig kunnen nadenken

Nadere informatie

Op zoek naar rendement? Zoek niet langer

Op zoek naar rendement? Zoek niet langer Op zoek naar rendement? Zoek niet langer High-yield en opkomende markten Juni 2014 Uitsluitend voor professionele beleggers De rente op staatsobligaties blijft nog lang laag. In het nauw gedreven door

Nadere informatie

Persbericht ABP, tweede halfjaar 2007

Persbericht ABP, tweede halfjaar 2007 Persbericht ABP, tweede halfjaar Het beleggingsresultaat over het 2 e halfjaar bedroeg 0,7%, waarmee het totale rendement over uitkomt op 3,8%. Het belegd vermogen groeide met bijna 8 miljard. De financiële

Nadere informatie

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - juni 2013

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - juni 2013 M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - juni 2013 Geachte relatie, Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. De Marktmonitor is een maandelijkse uitgave van Energy Services.

Nadere informatie

Marc Langeveld RBA. Technologie & Innovatie. 23 juni 2017 ProBeleggen Symposium

Marc Langeveld RBA. Technologie & Innovatie. 23 juni 2017 ProBeleggen Symposium Marc Langeveld RBA Technologie & Innovatie 23 juni 2017 ProBeleggen Symposium Kort CV Op mijn 14 e (1982) gestart met beleggen Afgerond HEAO-CE (1989 - HES Amsterdam) en Registerbeleggingsanalist (1996

Nadere informatie

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)!

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Vragen aangeduid met een * toetsen in het bijzonder het inzicht en toepassingsvermogen. Deze vragenreeksen zijn vrij beschikbaar.

Nadere informatie

igg bouweconomie marktanalyse

igg bouweconomie marktanalyse igg bouweconomie marktanalyse indices en prognoses kwartaalbericht, - Het herstel van de bouwmarkt krijgt steeds duidelijker vormen. Na een periode van circa zeven jaar waarin de prijzen eigenlijk continu

Nadere informatie

Beursdagboek 12 September 2013.

Beursdagboek 12 September 2013. Beursdagboek 12 September 2013. De Amerikanen lieten tijdens de herdenking van 9-11 de markten voor de derde achtereenvolgende dag fors stijgen. Gisterenavond Tijd 22:10 uur. Zoals ik al schreef in mijn

Nadere informatie

Wanneer crasht de beurs?

Wanneer crasht de beurs? Wanneer crasht de beurs? Twee miljoen Belgen lezen dagelijks de krant. Zij lezen dat het Spaarboekje nu een Verliesboekje is geworden (Nieuwsblad 15/11). Dat beleggingsfondsen in Europese aandelen terug

Nadere informatie

Traditioneel zijn beurzen euforisch tot de maand mei. (Sell in May and Stay Away). Het jaar 2015 lijkt er weer zo eentje te worden.

Traditioneel zijn beurzen euforisch tot de maand mei. (Sell in May and Stay Away). Het jaar 2015 lijkt er weer zo eentje te worden. Col du Tourmalet! Traditioneel zijn beurzen euforisch tot de maand mei. (Sell in May and Stay Away). Het jaar 2015 lijkt er weer zo eentje te worden. Correcties op de beurs zijn gezond. U geniet ervan

Nadere informatie

Eindexamen economie 1 vwo 2001-I

Eindexamen economie 1 vwo 2001-I Opgave 1 Hoge druk op de arbeidsmarkt Gedurende een aantal jaren groeide de economie in Nederland snel waardoor de druk op de arbeidsmarkt steeds groter werd. Het toenemende personeelstekort deed de vrees

Nadere informatie

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - oktober 2012

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - oktober 2012 M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - oktober 2012 Geachte relatie, Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. De Marktmonitor is een maandelijkse uitgave van Energy Services.

Nadere informatie

Pensioenfondsen lopen niet leeg, ondanks vergrijzing

Pensioenfondsen lopen niet leeg, ondanks vergrijzing Olaf Boschman Week 2 8 januari 2015 Pensioenfondsen lopen niet leeg, ondanks vergrijzing Het vermogen van Nederlandse pensioenfondsen blijft de komende decennia gewoon groeien, ondanks de vergrijzende

Nadere informatie

Verklaring beleggingsresultaten en verlaging pensioenen

Verklaring beleggingsresultaten en verlaging pensioenen Verklaring beleggingsresultaten en verlaging pensioenen Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Randstad heeft medio februari 2014 moeten besluiten tot het doorvoeren van een pijnlijke maatregel. Om de

Nadere informatie

Financial Markets weekly 17 oktober 2011

Financial Markets weekly 17 oktober 2011 Financial Markets weekly 17 oktober 2011 Algemeen Het herstel in de financiële markten zette zich ook in de voorbije week verder door. Onder beleggers was sprake van een grotere bereidheid tot meer risk

Nadere informatie

Vierde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland

Vierde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland Vierde kwartaal 2012 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Eindexamen economie 1-2 havo 2004-I

Eindexamen economie 1-2 havo 2004-I 4 Beoordelingsmodel Opmerking Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 Een voorbeeld van een juist antwoord

Nadere informatie

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - oktober 2014

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - oktober 2014 M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - oktober 2014 Geachte relatie, Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. De Marktmonitor is een maandelijkse uitgave van Energy Services.

Nadere informatie

2e kwartaal 2017 Den Haag, juli 2017

2e kwartaal 2017 Den Haag, juli 2017 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2017 Den Haag, juli 2017 Samenvatting cijfers per 30 juni 2017 Dekkingsgraad (UFR): 104,9% Beleidsdekkingsgraad: 101,8% Belegd vermogen: 23,5 miljard Rendement 2017 t/m juni:

Nadere informatie

Eindexamen economie 1 vwo 2004-II

Eindexamen economie 1 vwo 2004-II Opgave 1 Stoppen met roken!? In een land betalen rokers bij de aanschaf van tabaksproducten een flink bedrag aan indirecte belasting (tabaksbelasting)*. Dat vinden veel mensen terecht omdat de overheid

Nadere informatie