Bewoners Wanhati vragen regering 24 uur elektriciteit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bewoners Wanhati vragen regering 24 uur elektriciteit"

Transcriptie

1 Dikste man ter wereld (445 kilo) overleden. Rechtszaak na doodschieten zwarte jongen (12) VS. U-14 zaalvoetballers verliezen op Consude Games. Pagina 6 Pagina 9 Pagina 11 Jaargang 106 ZATERDAG 6 DECEMBER 2014 NO SR D 1,25 C M Y K Sinterklaas werd gisteren bij het verdelen van cadeautjes in winkel Nikita geassisteerd door Disney World-figuren zoals Donald Duck, Micky Mouse en Gooffy. De goedgeefse opa deed ook zijn ronde op veel plaatsen in Suriname zonder de traditionele, doch omstreden geworden Zwarte Piet in zijn entourage. En alsof de kinderen de Piet niet eens misten, ze ontvingen hun cadeautjes met evenveel plezier. Op de scholen OS-Maretraite, Richenel Slooteschool, OS- Geyersvlijt 1 en OS-Gijsbertusstraat verkoos de Sint ook de stripfiguren boven Zwarte Piet. Op de Raymond Gennipschool en de OS-Mottonshoop kwam de Sinterklaas niet eens opdagen, maar dat drukte de pret niet, gezelschapsspelen en lekkernijtjes waren genoeg voor een leuke dag. (foto: Johan de Randamie) UNASUR overweegt Zuid-Amerikaans burgerschap Regionale leiders hebben tijdens de staatshoofdentop van de Unie van Zuid -Amerikaanse Staten (UNASUR) donderdag in Guayaquil (Ecuador) hun verlangen naar grotere politieke en economische integratie versterkt met voorstellen om te komen tot een Zuid-Amerikaans burgerschap en een gemeenschappelijke munteenheid. Surinames president Desiré Bouterse heeft tijdens deze vergadering het voorzitterschap van de Unie overgedragen aan José Pepe Mujica, de uittredende president van Uruguay. Mujica heeft als nieuwbakken protemporaire UNASURvoorzitter benadrukt dat het bereiken van integratie van zodanig essentieel belang is, dat het de moeite waard is om eraan te bouwen:,,we moeten leren van ons verleden, van onze nederlagen, en onze sociale schuld aan Latijns-Amerika.. integratie is een kolossaal gebouw dat moet worden gebouwd op basis van een tastbare realiteit, aldus de nieuwe UNA- SUR-voorzitter. SURINAME VOLWAARDIG STERKE SCHAKEL Bouterse zei als uittredende voorzitter dat Suriname als voorzitter van de Unie van Zuid-Amerikaanse Staten (UNASUR) als een volwaardige, sterke schakel heeft bijgedragen aan de verwachting van de organisatie. Meer op pag. 2 President José Mujica van Uruguay (l) en zijn Surinaamse ambtsgenoot Desiré Bouterse van Suriname in een tête-àtête. Bouterse heeft het protemporair voorzitterschap van de Unie van Zuid Amerikaanse Staten op donderdag 4 december jongstleden overgedragen aan Mujica. (foto: Unasur) IDB bezorgd over energiecrisis en grondstoffenprijzen De Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) heeft in haar deze week verschenen Caribbean Region Quarterly Bulletin een diepgaande analyse van de Surinaamse economie en vijf andere Caribische IDB-lidlanden verricht. De IDB heeft daarbij haar bezorgdheid geuit over de voortschrijdende energiecrisis en de economische kwetsbaarheid vanwege fluctuaties van de grondstoffenprijzen. In het rapport wordt gewaarschuwd voor de sterke afhankelijkheid van inkomsten uit de mijnbouwsector en de fragiele fiscale positie ook wordt dringend geadviseerd de inflatie nauwlettend te monitoren. Suriname maakt momenteel een energiecrisis door als gevolg van de toegenomen vraag en de verminderde aanvoer, die is ontstaan door buitengewoon weinig neerslag en een defecte turbine, wordt opgetekend. In reactie op de escalerende crisis heeft de overheid alle overheidsgebouwen bevolen energie te besparen, worden verhoging van energietarieven overwogen en is er geopperd het Kabalebo- waterkrachtproject op te starten, waarbij tevens een energiesurplus aan buurlanden kan worden verkocht. In het IDB-rapport wordt er voorts gewag van gemaakt dat de categorie Etenswaren en non-alcoholische dranken de belangrijkste aanjager van de inflatie is in Suriname. Deze groep is goed voor ongeveer 40 procent van de consumentenkorf van basisgoederen en - diensten die de gezinnen verbruiken en is verantwoordelijk voor ongeveer 37 procent van de totale inflatie over de afgelopen drie jaar. Er is een sterke correlatie tussen globale en binnenlandse voedselprijzen en geadviseerd wordt dat de overheid de ontwikkelingen van de mondiale voedselprijzen in de gaten houdt om de te verwachten effecten op de inflatie te beperken. Het zorgvuldig in de gaten houden van de inflatie zal een belangrijk onderdeel voor de macro-economische stabiliteit en duurzaamheid zijn, wordt geconcludeerd. Eendaagse training Regionale Bijstandsteam in Saramacca Op 3 december jongstleden waren leden van het Regionale Bijstandsteam van het Korps Politie Suriname voor een eendaagse training in het district Saramacca. Het team stond onder leiding van majoor van politie Rasmali. Bij aankomst in het district heeft de groep zich aangemeld bij Jerry Djamat, de gewestelijke politiecommandant van Saramacca. De gewestelijke politiecommandant heeft de groep aangemoedigd om de trainingen gemotiveerd te volgen. Hij legde er de nadruk op dat politiewerk een uitdagend werk is, omdat zij dienaars zijn van land en volk. Hij gaf hun verder mee dat zij bij hun taakuitvoering binnen de perken van de wet moeten handelen. De onderdelen die op deze dag behandeld werden, waren gericht op fysieke trainingen en aanhoudingstechnieken. Gewestelijk politiecommdant Jerry Djamat doet overigens een oproep aan de gemeenschap van Saramacca om alert te zijn op verdachte personen en verdachte auto s. Bij verdachte personen is het van belang na te gaan om welke bevolkingsgroep het gaat en welke kleding de verdachte aan heeft, terwijl bij verdachte auto s het belangrijk is te weten om welke kleur auto het gaat, het merk van de auto en het kentekennummer. Hij vraagt om in voorkomende gevallen deze door te geven aan de Centrale Meldkamer op nummer 115, en men kan ook bellen op de telefoonnummers van Politie Groningen (327188/327157), Politie Jarikaba (328080) en Politie Calcutta (374022). Meer op pag. 2

2 PAGINA 2 DE WEST VAN ZATERDAG 6 DECEMBER 2014 NO Bewoners Wanhati vragen regering 24 uur elektriciteit door Melissa Achthoven De bewoners van Wanhati en omliggende dorpen hebben behoefte aan 24-uur elektriciteit. Ala mi podosiri e swa ini akasi, zegt de kapitein, James Adatoe, namens de bewoners van Wanhati. Tijdens zijn spreekbeurt had hij dit aande minister van Openbare Werken, Rabindre Parmessar, gevraagd nadat het startsein gegeven was voor de rehabilitatie en asfaltering van de weg naar Wanhati. Er is ook aan de OW-minister gevraagd om met zijn collega van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Grondbeheer er over te praten dat de gronden langs de weg naar Wanhati niet aan andere personen gegeven moeten worden, maar aan de mensen van het gebied. Kapiteins en basja s van de omliggende dorpen Ingi Kondre, Pinatjarimi, Piking Santi, Tamarin, Langa Oekoe 1 en 2, De politie van Calcutta heeft eergisteren de 31- jarige voorman, Rakesh S., aangehouden. Rakesh kreeg op de bewuste dag een woordenwisseling met de 50-jarige arbeider Maloko Kondre, Manjabon waren ook aanwezig. ONTWIKKELING IN MAROWIJNE Het binnenland is nu aan de beurt. De ontwikkelingen vinden niet alleen in de stad plaats, aldus de minister. Hij voegde aan zijn speech toe dat het startsein van de rehabilitatie en asfaltering van de weg naar Ricanau voor januari aangedaan zal worden. Ook het stedenbouwkundige ontwerp werd in hardcopy overhandigd aan de districtscommissaris van Marowijne, Theodorus Sondrejoe, door Parmessar. Momenteel is de minister in dialoog met de Fransen omtrent het bouwen van een dam van Papatam naar Eurowarte. Er zijn een aantal projecten op papier die nog gerealiseerd moeten worden, Vervolg: UNASUR overweegt Zuid-Amerikaans Het protemporaire voorzitterschap van de Unie was van 30 augustus 2013 tot 4 december 2014 in handen van Suriname en Bouterse deed bij de overdracht verslag over die periode. Bouterse heeft gebruik van de gelegenheid gemaakt om zijn Ecuadoraanse ambtsgenoot Rafaël Correa, te feliciteren met de bouw van het nieuwe hoofdkwartier van de UNASUR in Quito, de hoofdstad van Ecuador. Het Surinaams staathoofd feliciteerde ook zijn collega s van Brazilië (Dilma Rouseff), Bolivia (Evo Morales) en Colombia (Juan Manuel Santos) met hun recente herverkiezing die volgens hem beschouwd kan worden als een waardering en vertrouwen in de manier waarop zij hun land ontwikkelen. Bouterse roemde zijn land voor de wijze waarop Suriname als kleinste land onder de UNASUR-lidstaten het voorzitterschap heeft vervuld, met inachtneming van de inzet van het Surinaamse volk. In een persbericht van het Kabinet van de President staat dat het staatshoofd enkele bijzondere gedurende het voorzitterschap van Suriname moment op een rij heeft gezet: De succesvolle samenwerking voor behoud van vrede en de versterking van de Unie als geheel; De demonstratie van samenwerking, verdraagzaamheid en capaciteitsversterking, waarbij D.A., die uitliep in een handgemeen. Rakesh greep naar een eind hout en sloeg de arbeider hiermee op het hoofd. Vervolgens werd D.A. door Rakesh getrapt en geschopt. Alsof dat nog niet genoeg was, ging hij vervolgens gewapend met een houwer te keer tegen het slachtoffer D.A. en kapte in op de voorband van diens rijwiel. D.A. zag kans weg te vluchten en deed aangifte bij de politie. Rakesh gooide vervolgens het rijwiel van het slachtoffer in het bos achter een perceel, vermoedelijk om de sporen van zijn wandaad weg te ondanks verschillen in benadering van vraagstukken de covoorzitterschappen in diverse raden richting hebben kunnen geven aan regionale beleidsplanning; De initiatieven om sociale oneffenheden verder weg te werken door zaken zoals toegang tot medicamenten, voedselzekerheid en voedselveiligheid bovenaan de sociale agenda te plaatsen; De actieve participatie van de Electorale Raad als waarnemer bij verkiezingen in de regio en in het bijzonder de bijdrage aan de optimale beleving van de democratie en de ondersteuning van instituten. Bouterse kijkt uit naar een Electorale Missie van de UNA- SUR tijdens de algemene vrije geheime verkiezingen van 25 mei volgend jaar. Hij heeft tijdens de top bij lidlanden aangedrongen om vrede en saamhorigheid te bewaren bij het oplossen van onderlinge geschillen, zoals dat gebeurd is toen UNASUR een bijdrage leverde tijdens de crisis in Venezuela. De president heeft ook opgeroepen dat Unasur zich blijft buigen over onderwerpen van de regionale en internationale agenda zoals digitale soevereiniteit, versnelde fysieke integratie, beheer van het potentieel aan natuurlijke hulpbronnen en menselijk kapitaal. Vervolg: Eendaagse training Regionale Tijdens de plechtige ingebruikname van de multifunctionele zaal te Gronin-gen op 3 december jongstleden maakte de districtscommissaris van Saramacca, drs. Ravin Jiawan, eveneens duidelijk dat verantwoordelijkheid voor toezicht op de naleving van de wetten, door middel van bestuurshandhaving door het lokaal bestuur, moeten worden gedragen, waarbij moraal en fatsoen hoog in het vaandel moeten zijn. Hij acht het dan ook goed om ernaar te streven rechtspraak en rechtszittingen in het derde kanton terug te brengen naar het district. Gewelddadige voorman aangehouden en opgesloten maken. Rakesh S. is hangende het onderzoek in verzekering gesteld. Vandaag organiseerdede Rotaract Club F.R.E.S.H. in het Inner Wheeltje een fundraisingsactiviteit in verband met Kinderdag. De verdiensten hiervan worden bestemd om verschillende projecten uit te kunnen voeren. De kinderen konden tot 15:00 uur bij de Kidscorner terecht voor schminken, komspelen, knutselen, grabbelen en andere spelletjes. (foto: Sarimie Martomamat) De uiteindelijke afrekening Wanneer bazen tijdens hun ambt sterven, wordt hun werkelijke waarde onthuld In zijn boek Capital in the Twenty-First Century beargumenteert Thomas Piketty dat het onmogelijk is om een objectieve basis voor de hoge salarissen van topmanagers te vinden in termen van hun individuele productiviteit: ze geven zichzelf zulke exorbitante salarissen, simpelweg omdat ze dat kunnen. Echter, in een komende publicatie in Management Science, een Amerikaans tijdschrift, beweren twee academici een dergelijke objectieve maatstaf te hebben gevonden, zij concluderen dat de meeste bazen niet teveel worden betaald. In hun studie hebben Bang Dang Nguyen van de Universiteit van Cambridge Judge Business School en Kasper Meisner Nielsen van de Hong Kong University of Science and Technology, gekeken naar hoe de aandelen van bedrijven reageren als de directeur of een andere vooraanstaande manager plotseling overlijdt. Zij identificeerden 149 gevallen van dergelijke situaties die bij Amerikaanse bedrijven plaatsvonden tussen 1991 en Ze achten een baas overbetaald als hij meer verdient dan zijn collega s bij bedrijven van een vergelijkbaar type en grootte, maar er niet in slaagt om de beurswaarde van zijn bedrijf te verhogen met ten minste de hoogte van zijn loonpremie. Vervolgens gaat het duo ervan uit dat wanneer een overbetaalde baas sterft, beleggers de verwachting zullen hebben dat het loon van zijn opvolger terug zal vallen naar het gemiddelde. Ze zullen hun aandelen willen behouden in afwachting van het vrijgekomen surplus dat zij eerder aan de overledene uitkeerden. Als de aandelen dus stijgen in reactie op de dood van een leidinggevende, houdt dit in dat hij teveel werd betaald; als ze kelderen, was dat niet het geval. Na toepassing van deze methodiek bleek dat slechts 42% van de onderzochte bazen werd overbetaald; bovendien, zij die de meest oogstrelende beloningen toucheerden, hadden de beste prijs-kwaliteitverhouding, terwijl de aandelen tevens in een diep slop raakten toen ze overleden. De studie gaat er ook van uit dat als een ingehuurde topman bewerkstelligt dat de bedrijfswaarde stijgt, 71% van de dividenduitkering voor hem is en 29% voor de aandeelhouders. In beschouwing genomen dat de beleggers ten minste nog enige positieve beloning halen uit de relatie en leidinggevenden over het geheel genomen niet te veel worden betaald. Volgelingen van de heer Piketty zullen waarschijnlijk niet kunnen worden overtuigd. Ze zullen stellen dat zelfs wanneer bazen meer waarde toevoegen dan het surplus van hun salaris boven het gemiddelde, ze nog overbetaald worden, omdat het gemiddelde topsalaris als buitensporig kan worden bestempeld; en dat het bovendien inherent onfatsoenlijk voor bazen is om uit hun relatie met hun bedrijven zo n groot deel van de winsten te krijgen. Maar ten minste heeft de studie een beetje licht laten schijnen op een debat dat meestal erg heftig is. Vertaald uit The Economist

3 PAGINA 22 DE WEST VAN ZATERDAG 6 DECEMBER 2014 NO

4 PAGINA 20 DE WEST VAN ZATERDAG 6 DECEMBER 2014 NO De regio omvat de volgende landen: Burkina Faso, Chad, Mali en Niger met een totale bevolking van 60,4 miljoen inwoners, een gemiddeld BBP per hoofd van $ 651,25 en een gemiddelde HDI van 181 (HDI staat voor Human Development Index, rangschikking uit een totaal van 187 landen)*. Het gemiddelde BBP van de vier landen per hoofd per dag is $ 1,78, wat heel laag is (metingsjaar 2012). Wat betreft Human Development doen slechts 12 landen het slechter dan Mali 6 landen slechter dan Burkina Faso 4 slechter dan Chad en slechts één land slechter dan Niger. Lage inkomens en een zeer lage ontwikkelingsgraad zeggen veel over welvaart en welzijn van deze landen. In feite is de regio geplaatst voor vier crises: voedselcrisis, milieucrisis, onzekerheid en politieke instabiliteit en fragiele economieën. De voedselcrisis houdt in dat miljoenen het risico lopen honger te lijden. Een humanitaire crisis is vaak hierop gestoeld. In 2012 stond het leven van 18 miljoen mensen op het spel na een belangrijke voedselcrisis in de regio. In 2013 was het beeld niet veel beter, met nog steeds 11 miljoen levens op het spel. Zelfs in normale jaren verkeren miljoenen in een permanente toestand van voedselonzekerheid. Gedurende de afgelopen vijf decennia hebben aanhoudende droogten bijgedragen tot hongersnood-episoden. Er bestaat nu behoefte aan de cyclus van zich steeds herhalende voedselcrisis te doorbreken in de regio. In de periode van mei tot september 2013, de periode tussen de oogsten, is voedselhulp verstrekt door het Wereld Voedselprogramma (WFP) en in 2012 zijn verschillende vormen van hulp gegeven door de Voedsel en Landbouw Organisatie (FAO), in beide jaren aan tussen 5 tot 6 miljoen mensen. Er is ook hulp gekomen van het kantoor voor de Coördinatie van Humanitaire Aangelegenheden OCHA). Wat betreft de milieucrisis, de Sahel is historisch gekenmerkt door sterke klimaatwisselingen en onregelmatige regenval die de oorzaak zijn van twee van de grootste obstakels voor voedselzekerheid en armoedevermindering in de regio, zegt het Milieu Programma van de VN (UNEP). Zaken zijn volgens deskundigen in recente decennia verslechterd. Tussen 1970 en 1993 registreerde de regio 20 jaren van ernstige droogte. De frequentie en ernst van droogten en overstromingen zijn in deze periode alleen maar toegenomen. De FAO rapporteert dat 80% van het land ongeschikt is voor landbouw. En wat het milieubeeld van de regio nog somberder maakt is dat volgens Malcolm Potts van de Universiteit van Californië Berkeley, tegen 2050 de temperatuur zal stijgen met 4% gemiddelde. Samenvattend, er zijn verschillende factoren volgens het UNEP die verantwoordelijk zijn voor de milieucrises. Gedurende de afgelopen halve eeuw hebben de gecombineerde effecten van bevolkingsgroei, landachteruitgang (ontbossing, continue beplantingen en overmatig grazen), verminderde en gebrekkige regenval, gebrek aan coherent milieubeleid en misplaatste ontwikkelingsprioriteiten, bijgedragen tot de transformatie van een groot deel van de Sahel in verlaten land, resulterende in verslechtering van de bodem en waterhulpbronnen, zegt UNEP. Ook hier is hulp gekomen van de VN, lees UNEP, via aandringen op regionale samenwerking om spanningen tussen de landen van de regio te verminderen en daarbij het risico van toegenomen conflict en milieu beïnvloede migratie te reduceren. Verder valt te wijzen op de dringende behoefte aan verhoogde investeringen in aanpassingen ondersteunende maatregelen zoals verminderde emissies van ontbossingen, bosdegradatie en tenslotte de realisering van de klimaatfinanciën van $ 100 miljard per jaar tegen Het derde crisisgebied is onzekerheid en politieke instabiliteit. Politieke instabiliteit heeft enkele Sahellanden parten gespeeld gedurende jaren zoals de militaire coup van maart 2012 in Mali, die abrupt een einde bracht aan 20 jaar stabiele democratie, gevolgd door aanvallen van terroristen die het gehele land wilden overnemen en Franse interventie om dit te verhinderen. Het conflict compliceerde de veiligheids- en humanitaire crisis, deels door het ontregelen van de aanvoerroutes, waardoor voedseltekorten ontstonden. Landsgrenzen zijn geen waterdichte grenzen. De crisis in het naburige Darfur, Sudan en de aanwezigheid van een gewapende rebellie in het oosten berokkenden schade aan de veiligheid van Chad, die vele jaren zal blijven. Gedurende de 50-jarige onafhankelijkheid van Niger merkt een rapport van de Internationale Crisis Groep, een denktank, op, is het land getuige geweest van twee gewapende opstanden, vier coups, zeven regeringen en perioden van democratische verandering, afgewisseld met een terugval in de democratie. In een regio met poreuze grenzen is een politieke of veiligheidscrisis in één land vaak een dreiging voor buren. Deze grenzen zijn criminele netwerken en drugshandelaren ten voordeel geweest. Het VN Bureau voor Drugs en Misdaad (UNODC) heeft geschat dat belangrijke geldstromen gekoppeld aan criminele activiteiten in de Sahel jaarlijks $ 3,8 miljard bedroegen.ook op eze gebieden is de VN aan eht bijstaan. UNODC heeft recentelijk geholpen een overeenkomst tot stand te brengen tussen Mali, Marokko, Niger, Burkina Faso, Chad en Algerije om de problemen aan te pakken veroorzaakt door drugshandel, georganiseerde misdaad en terrorisme. In juli gaf de VN De Sahel: Eén regio, vele crises Veiligheidsraad toestemming een vredesmissie te sturen naar Mali om te helpen bij de terugkeer naar stabiliteit. Het laatste crisisgebied zijn de fragiele economieën. De Sahellanden zijn typische agrarische landen. De meerderheid van de arbeidende bevolking zit in de landbouw en het is ook de landbouw die zwaar bijdraagt aan het BBP (tot 45% in enkele landen van de regio). De landbouw speelt ook een centrale rol in de voedselzekerheid. Maar de landbouw in de regio blijft in hoge mate onderontwikkeld en wordt gekenmerkt door een welhaast totale afhankelijkheid van de 3 tot 4 maanden regenval, alsook door een laag gebruik van externe inputs zoals zaden en kunstmeststoffen, de afwezigheid van mechanisatie en gebrekkige verbindingen naar markten. Volgens het UNEP veroorzaakten steeds terugkerende droogten van de jaren 1970 en 1980 zware verliezen aan agrarische productie en veestapel, verlies van mensenlevens door honger, ondervoeding en ziekte, grootschalige ontheemding van mensen en economieën aan de grond raakten. Klimaatverandering kan volgens het UNEP ook negatieve gevolgen hebben voor de agrarische productie en voedselveiligheid in de Sahel. Alles bij elkaar, de Sahellan-den hebben een gebrekkige performance in de Human Development Index van het UNDP, een maatstaf voor welvaart en welzijn van een land. Ook op dit gebied kan de VN helpen. Het probleem van de landbouw is vooral een chronisch tekort aan water. Bij nader in-zien is het vraagstuk niet zo groot als het lijkt te zijn, immers de Sahel heeft genoeg water onder de grond. Slechts 20% van de irrigatiepotentie van de Sahel is ontwikkeld. En een kwart van het gebied aangesloten op irrigatie bevindt zich in een verwaarloosde toestand. AR *Land B u r k i n a Faso Chad Mali Niger Bevolking 17 miljoen 11,5 miljoen 15,8 miljoen 16,1 miljoen BBP per hoofd $ 643 $ 885 $ 694 $ 383 HDI-rangschikking Bronnen: CILLS, UNDP, Wereldbank (2012 cijfers).

5 NO DE WEST VAN ZATERDAG 6 DECEMBER 2014 PAGINA 9 Rechtszaak na doodschieten zwarte jongen (12) VS De familie van een door de politie doodgeschoten twaalfjarige jongen uit de Amerikaanse stad Cleveland heeft een rechtszaak aangespannen tegen het stadsbestuur van Cleveland en agenten die bij het schietincident waren betrokken. De familie eist compensatie en wil ook dat een eind komt aan het politiegeweld in de stad. Vorige maand overleed de twaalfjarige Tamir Rice, nadat hij bij een recreatiepark door de politie was neergeschoten. Dat gebeurde omdat hij met een pistool zou hebben gezwaaid. Het bleek om een neppistool te gaan. Het dossier van de agent die de jongen neerschoot, Tim Loehmann, is openbaar gemaakt. Daar staat in dat zijn superieuren vonden dat hij zich emotioneel niet altijd volwassen gedroeg, moeite had om met stress om te gaan en,,akelig slecht presteerde in een training met vuurwapens. De familie van Rice wil dat Loehmann en Frank Garmack, de chauffeur van de politieauto waren in de twee reden, zich in de rechtbank verantwoorden. Donderdag bleek uit een onderzoek van het ministerie van Justitie dat de politie in Cleveland systematisch buitensporig veel geweld tegen burgers gebruikt. Het ministerie beraadt zich nu op stappen om dit geweld door agenten tegen te gaan. Plaats de melder niet dicht tegen een zijmuur, een hoek, de uiterste nok van de woning of boven een kook- of ander verwarmingstoestel. Bijna 13 jaar cel voor Britse jihadstrijders Twee Britse jihadstrijders uit Birmingham zijn vrijdag veroordeeld tot twaalf jaar en acht maanden cel. Volgens Britse media zei de rechter dat de twee fundamentalisten zijn die zich hebben gewijd aan geweld. De twee mannen van 22 jaar oud vochten acht maanden in Syrië voor een groep die is gelieerd aan al- Qaeda. Ze hadden hun familie verteld dat ze naar Turkije gingen. Volgens de rechter hadden ze de intentie om te sterven als martelaren. De twee mannen keerde echter terug en werden opgepakt op het Londense vliegveld Heathrow. Daar zeiden ze dat ze om humanitaire redenen naar Syrië waren gegaan, maar de duizenden foto s met oorlogshandelingen op hun digitale camera vertelden een ander verhaal. In hun huis werd bovendien extremistische lectuur en vlaggen gevonden van Islamitische Staat. Meer dan een half miljoen mensen in de wereld hebben onze petitie ondertekend om olie-exploratie buiten het Virunga Nationaal park te houden. Raymond Lumbuenamo, landdirecteur van WWF-DRC, zet uiteen waarom de campagne zo belangrijk is: Voor mij, als een Congolees, is Virunga het moederpark. Nergens kun je zulke wonderen vinden. Als Afrika s eerste nationaal park bezorgde het het levenslicht aan natuurbehoud op het continent. Ik denk dat wij de morele plicht hebben het te beschermen niet alleen vanwege zijn in het wild levende dieren en natuurlijke schoonheid, maar ook vanwege zijn grote belangrijkheid voor de bestaansmogelijkheden van mensen die daar wonen. Ondanks jaren van conflict dichtbij, heeft het park het overleefd. Zijn spectaculaire landschappen blijven een toevluchtsoord voor zeldzaam en opmerkelijk dierenleven, zijn natuurlijke hulpbronnen zijn bepalend voor de plaatselijke bevolking. Maar nu kan olie-exploratie, geleid door een onderneming uit het Verenigd Koninkrijk, Soco, het park voor goed vernietigen. Virunga, deeluitmakend van het werelderfgoed, is één van de laatste plaatsen op aarde waar je op zoek moet gaan naar olie. Toch is 85% van het park toegewezen als olieconcessie van Soco deze kan spoedig beginnen met seismische metingen. Olie-exploitatie in Virunga kan er toe leiden dat het park zijn beschermde status verliest en zijn plaats op de lijst van werelderfgoedplekken. Er zullen dan geen regels zijn om de kern van het bos te beschermen het tehuis van de laatst overgebleven berggorilla s, belaagde bosolifanten, unieke okapi s en chimpansees. Maar meer dan dit is de gezondheid en het economisch welzijn van mijn landgenoten in het geding zoals de schattingen van Soco s impact aangeven. Zij zijn onze ouders, broeders en zusters en zij zijn afhankelijk van natuurlijke hulpbronnen voor hun dagelijks leven. De visserij industrie op het Edwardmeer waar Soco haar surveys aan het plannen is, biedt werk aan duizenden mensen. Als je deze wateren vervuilt, hebben de vissers nergens naar toe te gaan. Als je deze bodems verontreinigt, hebben de boeren nergens heen te gaan. Mijn land kent een langdurige en bloedige geschiedenis voor het werd geëxploiteerd om zijn natuurlijke hulpbron, toch blijft het één van de armste landen in de wereld. Olie-exploitatie zal weinig bijdragen om het leven van plaatselijke mensen te verbeteren. Daarentegen zal zij onze kansen voor het brengen van vrede, veiligheid en duurzame lange termijn ontwikkeling in de oostelijke DRC (Democratische Republiek Congo) in gevaar brengen, aldus Lumbuenamo Zelfs vandaag vertegenwoordigt het Virunga Nationaal Park bijna US $ 50 miljoen in jaarlijkse opbrengsten voor DRC, maar als ecotoerisme een kans wordt gegeven om zich te ontwikkelen, kunnen deze opbrengsten veel meer zijn (235 miljoen). Duurzaam toerisme kan de mensen en de dieren die in het wild leven ten voordeel zijn en stabiliteit opbouwen. Olie-exploitatie brengt schade toe aan het milieu en zal waarschijnlijk burgerlijke onrust aanwakkeren. Olie-exploratie in Virunga moet een halt worden geroepen. Hier in de DRC zullen wij de strijd niet opgeven. En met de kracht van het hele WWF-netwerk achter ons, zullen wij winnen: Draw the line, zoals het duidelijke protest van een plaatselijke visser luidt. Samenvattend, fossiele brandstofwinning brengt korte termijnwinsten voor weinig mensen, met vernietiging van het milieu, de planten en het dierenleven; Duurzame ondernemingen, zoals visserij door plaatselijke mensen en ecotoerisme brengt, lange termijn welvaart voor velen met behoud van natuur, de planten en dat dierenleven. Democratie betekent dat mensen in een land het recht hebben om te leven zoals zij willen, dat zij mogen beschermen wat hun dierbaar is en dat het verkeerd is om alle beslissingen uitsluitend van geld te laten afhangen. WWF, Jaaroverzicht 2013 Virunga

6 NO DE WEST VAN ZATERDAG 6 DECEMBER 2014 PAGINA 7

7 PAGINA 4 DE WEST VAN ZATERDAG 6 DECEMBER 2014 NO Oracle hield executive Oracle, het op een na grootste softwarebedrijf ter wereld, heeft dinsdag jongstleden een executive breakfast gehouden. Oracle werd hierbij ondersteund door haar business partners in Suriname en in de regio. Het is de eerste keer dat Oracle zo n dag in Suriname heeft georganiseerd. De territory-manager van Oracle Caribbean Eduardo Wiewall, gaf in dit verband aan dat Oracle de komende tijd vaker activiteiten voor zijn lokale klanten zal organiseren. De presentaties gingen over: the internet of things, human capital management, performance management, business analytics en cloud solutions. Er werd ook een inleiding gehouden door de heer Jan Bolman, ICT-advisor van de governor van de Centrale Bank van Suriname. In deze inleiding liet de heer Bolman de ontwikkeling van ICT in Suriname de revue De Vereniging van Economisten in Suriname (VES) houdt op woensdag 10 december voor de elfde maal haar CEO-Talk. Bij de CEO. Talks wordt een succesvolle ondernemer of manager aan het woord gelaten die zijn of haar ondernemingservaringen deelt. Tevens wordt de bijdrage van de onderneming aan de Surinaamse economie belicht. De spreker op deze CEO-Talk is EBS en Consumentenkring trekken samen op NV Energiebedrijven Suriname (EBS) en de Consumentenkring gaan samenwerken. Daarvoor is er gisteren een convenant getekend tussen de twee partijen. Het doel van het convenant is om te komen tot een harmonische samenwerking tussen de EBS en de Consumentenkring die zal bijdragen aan het verbreden van de kennis en de bewustwording van de consument op het gebied van elektriciteit. Dit meldt de EBS middels een persbericht. Een maatschappij zonder breakfast Shirley Sowma-Sumter bij 11 e CEO-Talk Shirley Sowma-Sumter, CEO en CFO van C. Kersten en Co. N.V. Zij is één van de weinige vrouwelijke CEO s in Suriname. De titel van haar presentatie luidt: Kersten, building a foundation for progress. Kersten is opgericht in Het bedrijf, één van de oudste handelshuizen in de wereld, telt 18 werkmaatschappijen ingedeeld in 7 divisies. Er werken ongeveer personen voor deze onderneming. WAAROM CEO TALKS? Als VES gaan wij er van uit dat de ontwikkeling van een land nauwe correlatie vertoont met de ontwikkeling van het midden- en kleinbedrijf in dat land en dan ook stimulering behoeft om verder te groeien. Het is een feit dat Small & Medium-sized Enterprises (SME s), een belangrijke bijdrage levert aan het verbeteren en versterken van de verdiencapaciteit van een land. De SME s leveren als groep, in landen waar deze goed ontwikkeld is, relatief de grootste bijdrage aan de werkgelegenheid, de groei van het bruto binnenlands product en product innovatie. Een van de mogelijkheden om het midden- en kleinbedrijf, c.q. ondernemerschap, te stimuleren is energie is ondenkbaar. Derhalve is het slim omgaan met stroom van essentieel belang. Als we ons energieverbruik niet snel veranderen, zal de vraag naar energie uiteindelijk sneller toenemen dan het aanbod. Er zijn door de EBS reeds diverse acties ondernomen om de klant bewust te maken, hoe efficiënt om te gaan met stroom. De samenwerking met de consumentenkring ondersteunt de Slimmet-Stroom-campagne die de EBS in augustus eerder dit jaar is gestart. paseren. Achmed Neijhorst van het bedrijf I- Frontier, dat Oracle goldpartner voor Suriname is, geeft aan dat hij verheugd is dat Oracle zich nu nadrukkelijk op de markt begeeft. Veel bedrijven zien Oracle alleen als leverancier van database en ERP-software, maar Oracle heeft de afgelopen jaren diverse bedrijven opgekocht en heeft nu kant en klare oplossingen voor diverse sectoren. Zo heeft Oracle recentelijk de grootste leverancier van horeca software, Micros, opgekocht. Maar Oracle biedt nu ook data-centerdiensten aan haar klanten. De heer Neijhorst is ook heel tevreden met de ondersteuning die hij als businesspartner van Oracle krijgt: We hebben regelmatig overleg over vraagstukken van onze klanten en we hebben nu meerdere keren per maand sessies en traningen over de diverse oplossingen van Oracle. via knowledge sharing. Dit houdt in dat ondernemers die innovatief en succesvol zijn, hun ervaringen delen met andere (potentiële) ondernemers. De VES wil met de CEO-Talks een platform creëren voor jonge of aspirant ondernemers om hun aspiraties en inventiviteit te stimuleren en om zicht te krijgen op succesfactoren en mogelijke valkuilen in het zaken doen. Eduardo Wiewal en Ken Free van Oracle zijn dinsdag jongstleden tijdens een executive breakfast ingegaan op de visie van Oracle. Ontvluchte crimineel weer aangehouden De 36-jarige Marciano Bron, alias Keppie, is gisteren aangehouden in het oosten van Suriname door een politie opsporing- en ondersteuningseenheid. Bron had kans gezien om op 2 december 2012 te ontvluchtten uit het cellenhuis van het politiebureau Flora. Hij was toen als verdachte in verzekering gesteld ter zake diefstal door middel van geweldpleging. Het afgelopen jaar is Bron bij verstek veroordeeld tot twee jaren en zes maanden gevangenisstraf voor diefstal met geweldpleging. Toen Bron gisteren werd aangehouden,had hij een geweer van het type five shooter in zijn bezit. Dit wapen is waarschijnlijk van diefstal afkomstig. Dit betekent dat Bron niet alleen een gedetineerde is, maar tegelijkertijd ook een verdachte is. Hij wordt namelijk verdacht van overtreding van de Vuurwapenwet en diefstal of verduistering van het geweer. Marciano Bron alias Keppie Plaats de melder niet dicht tegen een zijmuur, een hoek, de uiterste nok van de woning of boven een kook- of ander verwarmingstoestel. WAARSCHUWING/GESTOLEN In de nacht van zaterdag 29 november 2014 is op het CEVIHAS COMPLEX aan de Vangbalstraat gestolen: Een ISUZU FLATBACK met opgebouwde blauwe hijskraan. Kenteken : FV Bouwjaar : 1991 Chassisnr. : FRR 32JB En : Een IJSMACHINE en andere koel- en technische apparatuur. Capaciteit : 7 ton Indien u inlichtingen heeft over het bovenstaande equipment, verzoeken wij u te bellen op de telefoonnummers : en , of contact op te nemen met de Politiepost Keizerstraat. Elke tip, die kan leiden tot het terugvinden van het gestolen equipment, zoals boven aangegeven en de aanhouding van de daders wordt fors beloond. Discretie en geheimhouding gegarandeerd. Met diepe droefheid geef ik hierbij kennis van het overlijden van mijn echtgenoot Mr. David Jacob Philip Arrias, MPH * Paramaribo, 17 augustus 1924 Haarlem, 5 november 2014 Daisy is van 1951 tot 1996 als arts, jurist en Geneeskundig Inspecteur werkzaam geweest bij het ministerie van Volksgezondheid in Suriname. De begrafenis heeft inmiddels in Nederland plaatsgevonden. Willy Arrias-van der Kuyp

8 NO DE WEST VAN ZATERDAG 6 DECEMBER 2014 PAGINA 3 Justitia Pietas Fides MMDCXXXV - Padvinders. Van de week kon men het weer ergens lezen. De op herhaling verkerende onwaarheid, dat Arron tussen December 1979 en Februari 1980, opstandige en muitende kadermilitairen het predicaat Padvinder had toegevoegd. Ook in de war geraakte NPS-ers die het eigenlijk wel zouden moeten weten, lopen die onzinnigheden in driftig aangestuurde ontkenningsmode en herhalingsoefening te verkondigen. Waarschijnlijk komt dergelijke rommel weer uit het graf --vanwege het feit-- dat er zeven dagen geleden, een gedurfde biografie over Arron is verschenen. Of de gruwel-moorddatum van 08 December (1982), zoals die ieder jaar nadrukkelijker in de herinnering is. Voor dat soort rampdagen, was het nog goed toeven in dit land. Wie ervan overtuigd is, dat Arron de muitende militairen van 1980 had onderschat, heeft echter wel voor een deel gelijk. Of de staatsman, de in dienst van het buitenland opererende criminelen padvinders had vernoemd, moet dan maar met beelden of geluidsband worden geïllustreerd om het mythische aan kul in verhaal onomstotelijk te bewijzen. Intussen moet wel duidelijk zijn geworden, wie wel en wie niet zich met bepaalde zaak hebben beziggehouden. Lijkt eerder een smoes om de staatsgreep van 25 Februari 1980, een rationalisatiemotief, ook nog ongevraagd, te bezorgen. Anders het advies, ook willens en wetens, als het graf te zwijgen. Dat hele ding begint eigenlijk te lijken, op de driftig aan verval voorbehouden omissie die zogenaamde wetenschappers, in het land wensen vol te kunnen houden ( ). Nog wel dat de nationalistenkreet baas in eigen huis, van Wim Bos Verschuur afkomstig was/is en dus niet authentiek van Jantje Wijngaarde is en ook blijft. Misschien moet men uiteindelijk maar met die coupplegers van 1980 gaan praten. Zonderlingen die nog steeds in verwarring rondgaan over het simpele feit, dat een staatsgreep in Suriname Ao wel automatisch mocht of kon lukken. En dan wel met een buitenlandse kolonel en zijn missie, vanuit een bevriende ambassade aangestuurd cq. georkestreerd. Het wachten is er dus ook op, om aangeduide/opgeklopte mythes te ontluisteren. Anders wat te doen met uitspraken, als: We hadden het gericht/gemikt op een ingreep, maar kregen door middel van een onvervalste staatsgreep plotseling en volkomen onverwacht een heel land in de handen gedrukt. Door wie en door wat? Inderdaad! Een verrassing die uiteindelijk uitmondde in interne wrijving en pogingen tot tegencoups. Reacties die wel werden gepareerd, met de kunstgreep van autocoups. Gelardeerd met het nodige aan verzinsel en achterklap. Fenomenen waar Badr Sital het recentelijk nog uitgebreid over heeft gehad en zijn stupide detentie(-s) in herinnering bracht. De waarheid staat al enige tijd te wachten, op het perron om in te stappen. Maar dan niet in die trein vol leugenbakken. Een spoorstel vol poppenblazers, die nog steeds met verzinsels het gelijk aan eigen wagon willen binden. Gaat ze op termijn toch niet meer lukken. Geduld is een veel schonere zaak en loont uiteindelijk om het vermeend onbereikbare in te kunnen sluiten. Intussen is de vraag wél beantwoord, wie veel crimineler van inborst zijn. De ignorante met ludiek gevormde staatsmacht bekleed ( ), of de helpi-papa s die uit eigen eng belang een poreus geraakt zaakje nog pathetisch wensen op te houden of tragikomisch ondersteunen. Dat zijn de meer gevaarlijke sloebers. Net als die Hans Valk. De onberekenbare boordschipper en figurant van het ultieme aan kwaad, welk ons land werd en nog steeds ver na diens dood, wordt aangedaan. Het duurt ook echt geen zestig jaren meer, dat de archieven over Suriname / 92 achter de deuren voor `staatsgeheim in Den Haag, vandaan kunnen worden gehaald. Men kan zich ondertussen gevoeglijk afvragen wat Uri Rosenthal, illusoir importfiguur uit het misselijkmakende PVV-gedoogkabinet en zijn markante kwekelingen, in bedoelde archieven hebben nagezien en toen abject heeft bewogen, met een 60 jarig embargo die staatsgeheimen continuerend te belasten. Het is eerder en ook op meerder moment voorgekomen, dat er een blijkbaar gemeenschappelijk overspannen belang heerst tussen de positie van Arron (NPS), de coupplegers, het Ministerie van Defensie in Den Haag, de persoon van Bouterse en de nog in leven verkerende oude gabbers, die zaken hebben ingevuld. Welke zelf een Van Mierlo op een gegeven moment deed wankelen. Ook toen werd met de vuist op de tafels van de Tweede Kamer geslagen en ging de kaars om het beruchte archief te betreden, als een vochtig geraakt belichtingsinstrument pardoes uit. Van Mierlo bleef zitten en het toenmalige kabinet werd uit de luwte van een crisis geschoven. Voor die tijd maar beter ook, gegeven de minder stabiele zaken die zich toen tussen het einde van 1996 en het gedurfde in 1999 allemaal ging voordoen. De geschiedenis herhaalt zich weer wel! Ter illustratie van één van de vele scheve schaatsen die werden bereden, NRC Handelsblad: Van Mierlo treft Wijdenbosch in Rio. Door onze redacteuren: WILLEBRORD NIEUWENHUIS en HANS STEKETEE. retro.nrc.nl/w2/nieuws/1997/08/20/vp/01.html PARAMARIBO/DEN HAAG, 20 AUG. Minister Van Mierlo (Buitenlandse zaken) is gisteren afgereisd naar Rio de Janeiro, waar hij later vanmiddag een ontmoeting heeft met president Wijdenbosch van Suriname. Met zijn reis hoopt Van Mierlo volgens een van zijn medewerkers de 'gevoelige situatie' te normaliseren, die is ontstaan in de relatie tussen de twee landen na het arrestatiebevel tegen ex-legerleider Bouterse. Suriname en Nederland hebben allebei behoefte aan de bijeenkomst, aldus een woordvoerder van Buitenlandse Zaken. Justitie in Nederland wil oud-legerleider Desi Bouterse vervolgen wegens zijn vermeende betrokkenheid bij Latijns-Amerikaanse cocaïnetransporten naar Nederland en voor het witwassen van winsten uit de drugshandel. Bouterse is voorzitter van de regeringspartij NDP en werd door Wijdenbosch een dag na het bekend worden van het arrestatiebevel wegens,,uitzonderlijke verdiensten voor het vaderland'' benoemd tot adviseur van staat.vanuit Rio heeft Van Mierlo vanochtend laten weten dat president Wijdenbosch en hijzelf na afloop van de ontmoeting de pers te woord zullen staan. Zij hebben voor Rio de Janeiro gekozen om ver van de beide vaderlandse media in alle rust te kunnen overleggen,,,terwijl er geen journalisten op de stoep staan''. Er is de Nederlandse regering alles aan gelegen om de koele betrekkingen met Suriname niet te laten verslechteren en de zaak-bouterse gescheiden te houden van de contacten met Suriname. De keuze van Rio is pikant omdat Van Mierlo eerder dit jaar aan de Braziliaanse regering heeft gevraagd Bouterse in zijn hoedanigheid als adviseur van staat niet te ontvangen wegens het gerechtelijk vooronderzoek tegen de oud-legerleider. Brazilië legde dat verzoek naast zich neer. Buitenlandse zaken was twee weken geleden ongelukkig met het feit dat het arrestatiebevel tegen Bouterse uitlekte op het moment dat president Wijdenbosch in België en Nederland investeerders zocht voor Suriname. De VVD noemt de reis van Van Mierlo 'zeer overdreven'.,,bovendien werkt Nederland op die manier mee aan het politiseren van de affaire-bouterse'', aldus het VVD- Kamerlid Weisglas. Hij noemt de actie van Van Mierlo,,geen goede diplomatie''. Van Mierlo Ere aan wie, ere toekomt! Ingezonden Uit mijn bescheiden kennis van onze geschiedenis heb ik meer dan eens aangegeven hoe gering de kennis van onze eigen historie wel is. Ik verwijs in dit verband naar een artikel uit het dagblad `de Ware Tijd van 14 november 2014, waarin de kunstenaar Erwin de Vries zijn opinie geeft over het eventueel verplaatsen van het standbeeld van Henck Arron naar het Onafhankelijkheidsplein. Het Onafhankelijkheidsplein met vlaggenplein (?) en de standbeelden van Johan Adolf Pengel en Jaggernath Lachmon, is al redelijk bezet, maar aangezien Henck Arron, de man van de Onafhankelijkheid is, is er nog een plek voor hem, zegt kunstenaar Erwin de Vries aan de krant. De Vries erkent dat Arron een belangrijke figuur is in de geschiedenis van Suriname en dat zijn standbeeld daarom een waardige plek verdient. Hij stelt voor dat op de huidige locatie een standbeeld van George Hindori wordt geplaatst. Hindori heeft namelijk een wezenlijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van Suriname, vindt De Vries. Nadrukkelijk wil ik stellen geen enkel bezwaar aan te tekenen bij de suggesties van de heer De Vries. Zelf heb ik de periode van de gewetensworsteling van de heer Hindori bij de aanvang van het proces naar de Onafhankelijkheid van Suriname van nabij meegemaakt. Dit mag mij evenwel niet weerhouden om stil te staan bij het voorstel van de heer De Vries. De coalitie die aanzet gaf tot de ontwikkeling van Suriname, zelf zei vanochtend in een telefonische toelichting dat het,,de plicht'' van een minister van Buitenlandse Zaken is om op te komen voor de buitenlandse betrekkingen van Nederland als die onder druk staan. Nederland heeft er volgens de minister alle belang bij de schade te beperken. Vandaar het snelle vertrek naar Brazilië met drie ambtenaren gisterochtend, aldus de minister. In Paramaribo zei Bouterse gisteravond dat president Wijdenbosch voorafgaand aan zijn reis van Nederland,,harde garanties'' heeft ontvangen, maar hij liet in het midden welke dat zijn. De Surinaamse regering heeft Nederland eerder officieel gevraagd het bij internationale politie-organisatie Interpol ingediende opsporingsbevel tegen Bouterse, in te trekken. Volgens een nog niet openbaar antwoord op het Surinaamse verzoek houdt Nederland echter onverminderd vast aan wat in Paramaribo inmiddels 'het bevel' heet. Bouterse heeft inmiddels de Amsterdamse advocaat A. Moszkowicz in de arm genomen om zich in de strafzaak bij te laten staan. Bouterse heeft sinds vorige week via zijn partij de NDP bij een aantal strafpleiters laten informeren of ze hem wensten te verdedigen. De Haagse advocaat Spong - van Surinaamse afkomst - weigerde omdat hij Bouterse aansprakelijk acht voor de decembermoorden uit 1982 waarbij Spong vier collega's - onder wie de deken van de Surinaamse orde van advocaten en vriend Kenneth Gonsalves - heeft verloren. Saillant is dat Moszkowicz, de jongste telg van de advocatenfamilie, ook Ronnie Brunswijk bijstaat. Brunswijk, die jarenlang gevochten heeft tegen Bouterse, wordt door de Haarlemse justitie verdacht van cocaïnehandel via Schiphol. Moszkowicz wil dat het OM het arrestatiebevel intrekt tegen Bouterse. In dat geval is Bouterse bereid enige dagen naar Nederland te komen om zich te laten verhoren. Justitie heeft eerder laten weten dat van een dergelijke vrijgeleide geen sprake kan zijn. Moszkowicz verdedigde eerder met succes de huidige Surinaamse minister van financiën, A. Mungra, die ook verdachte was van het Haagse OM. Zijn zaak werd wegens gebrek aan bewijs geseponeerd. In Suriname hebben de oppositiepartijen er eerder bij de regering op aangedrongen geen,,nationale kwestie'' te maken van het opsporingsbevel, en de,,politieke kanten'' te onderscheiden van de,,justitiële''. Van Mierlo, die eerder aangaf bereid te zijn naar Suriname te reizen voor overleg, is daar niet welkom, zei Bouterse gisteren.,,ik denk niet dat als je jezelf respecteert het wenselijk zou zijn om [hem] hier te hebben op dit moment'', aldus de oud-legerleider. Bouterse sprak na afloop van een spoedoverleg tussen de voorzitters van de partijen in de regeringscoalitie. Bouterse's NDP zou onverantwoord hoge overheidsuitgaven willen doen en president Wijdenbosch (NDP) zou eigenzinnig optreden, menen de coalitiepartners, al vonden zij het te vroeg om van,,een crisis'' te spreken. Maar Harry Kisoensing van de Hernieuwde Politieke Partij erkent dat er,,serieuze problemen zijn die nu serieus besproken moeten worden''. Bouterse ontkende dat zijn partij in gesprek was met een fractie van de oppositionele NPS van oud-president Venetiaan. Tot zover een duik in het eindportaal van de vorige eeuw. Gesloten archieven. Ach ach ach, er is al zoveel meer gelekt en met een beetje Google-manie, spontaan terug te halen en te vervoegen. No sweat and no fears at all, it s on the Internet highway. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/h-tk xml r c h i e f / w i j d e n b o s c h - e n - k o k - p r a t e n - v o o r l o p i g - niet~a457412/http://www.google.sr/?gws_rd=cr&ei=sb6dvkmvhiyhgwszlysgbg#q=wijdenbosch+van+mierlo+rio - Gedurfde bespreking. Opmerkelijke zinsnede van Jadnanansing, ter zake het aangedreven onrecht, dat drie Raio-cursisten werd/is aangedaan. Jadnanansing schrijft hedenmorgen, overigens weinig bemoedigend, op een hem bevriende en dus niet vreemde website: Gelet op de trage procesgang als gevolg van de onderbezetting bij het Hof van Justitie, moet rekening gehouden worden met een periode van enkele jaren alvorens een eindvonnis verwacht kan worden. Inderdaad rekening gehouden, maar niet als de echte en onvervalste democraten in 2015 aan het roer van staat mogen aantreden, staan en inschikken. Enkele maanden, is dan overwegend uitgestelde rationaliteit en fatsoenlijk bestuur, snel en degelijker in te plekken. Voor meer: - Afhankelijk. De Rekenkamer, de Rechterlijke Macht, het Algemeen Bureau voor de Statistiek, De Nationale Assemblée en vergelijkbare instituties/entiteiten die autonoom zouden moeten kunnen opereren/handelen ( ), worden blijkbaar nog steeds zeer bewust in afhankelijkheid van overheden, regeringsdelen cq. de Staat gehouden. Van de week was er weer zo een instituut, welk skeer moest roepen, voordat de benodigde werkmiddelen ernstig uitgesteld op tafel mogen kommen. - NL en de B777 vlucht MH17. Nabestaanden van ramp MH17 krijgen de mogelijkheid om bij de aankomst van de vrachtwagens met de wrakstukken te zijn. De Onderzoeksraad voor Veiligheid benadrukt dat de aankomst geen ceremonieel karakter heeft. Vier vrachtwagens met wrakstukken van de Boeing 777 zijn onderweg naar Nederland. Het konvooi gaat over de weg naar vliegbasis Gilze-Rijen in Noord-Brabant. Daar worden de wrakstukken volgens een vast protocol uitgeladen. Alle wrakstukken worden gefotografeerd, gescand en gecategoriseerd. - Hati bron. Het zijn een paar pittige dagen, voor de Nederlandse presentator Humberto Tan A Kiam op Twitter. De RTL Late Night anchor, krijgt zaterdagmiddag One Direction op bezoek. Een aantal fans van de boy band had daar graag bij willen zijn, maar viel buiten de boot. Ze zijn teleurgesteld, boos en soms zelfs laaiend, merkte de RTL-anchor op toen hij z'n tijdlijn opende. - EBOLA in NL. Nos.nl: Het Calamiteitenhospitaal van het Universitair Medisch Centrum Utrecht, dat vier kamers als speciale ebola-ruimtes heeft ingericht, heeft zich ontfermd over een ebola-patiënt uit Liberia die vandaag is aangekomen. De kamer van de Nigeriaanse militair, die werkt voor de VN-vredesmacht in Liberia, is geïsoleerd van de rest van het ziekenhuis. Het hoofd van het Calamiteitenhospitaal van het UMC gaf aan, dat de behandeling vooral neerkomt op symptoombehandeling. Patiënten krijgen in een bepaalde fase van ebola veel last van diarree, braken, bloedingneigingen. Dan probeert de verpleging die mensen vocht en zout toe te dienen. Vervolgens andere complicaties te behandelen. bestond uit 22 leden, behorende tot de NPS, PSV, KTPI en PNR. Vanwege principiële verschillen m.b.t. het beleid stapten drie vertegenwoordigers van de NPS uit de coalitie, t.w.: Albertine Liesdek- Clarke, Paul Somohardjo en Charles Lie Kon Fong. Hierdoor verloor de coalitie de meerderheid en ontstond een patstelling, terwijl de situatie bijzonder grimmig begon te worden tussen de coalitie en de oppositie. De aanname van het wetsontwerp welke de Onafhankelijkheid tot stand moest brengen, was ter tafel en kwam door de ontstane situatie in het gedrang. Toen de PSV-parlementariër, Fedor Rudi Bottse, de bui die funeste gevolgen voor onze Onafhankelijkheid zou hebben, vooral waar Nederland het mes op de keel van de Surinaamse regering hield, zag aankomen, nam hij het initiatief om een verzoening tot stand te brengen tussen de NPSleiding en zijn leden, die weigerden quorum te verlenen. Te dien einde reisde hij belangeloos eerst naar Aruba en daarna naar Cayenne om de NPS-er, Charles Lie Kon Fong, te bewegen terug te keren naar Suriname om zijn parlementaire werk uit te oefenen en de gelederen te sluiten. Lie Kon Fong gaf gehoor aan de oproep van zijn vriend en medeparlementariër en voegde zich wederom bij zijn fractie. Door zijn terugkeer in de boezem van zijn fractie telde de coalitie wederom 21 leden. Het twintigste lid was van de KTPI, n.l. Martodihardjo. Ondertussen was de heer Hindori, mede onder druk van Nederland, terug om het verlangde quorum te complementeren. Met hem als de twintigste man kon het Parlement wederom vergaderen, resulterende in een compleet Parlement. Grote vreugde alom in het land, omdat na het initiatief van Fedor Bottse en Hindori het Parlement 21 leden telde. Somohardjo nam geen deel aan de debatten. Hier zal het voor u duidelijk zijn dat zonder het initiatief van Bottse en in later stadium Hindori, wel gepleit wordt een standbeeld voor Hindori te plaatsen, terwijl Fedor Bottse eerder hetzelfde initiatief nam om het parlementaire werk voortgang te doen vinden. Tot de bijzondere verdiensten van wijlen Fedor Bottse, moge ook vermeld worden het vrijwilligerswerk welke hij en zijn echtgenote, ook wijlen, hebben verzet voor de Esther Stichting. Welk lid van de Esther Stichting heeft haar voor het laatst bezocht? Eerlijk antwoord. Pijnlijk vind ik het, overigens zelfs ondankbaar tegen President Johan Ferrier, die door Secretaris Generaal Kurt Waldheim in zijn felicitatie aan Suriname, Vader des Vaderlands werd genoemd, vanwege zijn uitzonderlijke wijze van staatsmanschap en zijn onbevlekte naam in Suriname. Letterlijk zei hij: President Ferrier, U bent een bevlogen staatsman. Hartelijk gelukgewenst met de nieuwe Republiek. Eens zal uw beeltenis prijken in eigen land. In de eervolle ontboezeming van de erudiet Johan Ferrier, vermeld ik nog het officiële bezoek aan President Ferrier van drie hoge Afrikaanse geestelijken. Zij betitelden hem als de `Vader des Vaderlands. Onder hen was de aartsbisschop Amissah. Met Biswamitre zeg ik voor de ene een palies en de andere in de beerput. Ik laat de beoordeling van de erudiet Johan Ferrier aan de geschiedenis over. Emile Wijntuin (Voormalig Voorzitter van het Parlement van Suriname)

9 PAGINA 14 DE WEST VAN ZATERDAG 6 DECEMBER 2014 NO OVERNAME SURALCO? Deze week werden we dan geconfronteerd met een bericht waarin vermeld werd dat de Surinaamse overheid toch maar had besloten Suralco niet over te nemen. Wij hadden ook niet anders verwacht. Je kan namelijk vanuit de huidige deplorabele financiële positie waarin de Surinaamse regering zich bevindt niet overgaan tot het aankopen van een bedrijf als Suralco. De Surinaamse overheid heeft geen geld om haar maandelijkse uitgaven op een fatsoenlijke wijze te dekken, laat staan om een grootschalige onderneming als Suralco met de huidige wereldmarktprijzen voor aluinaarde en aluminium over te nemen. Zou een heel onverstandige, en voor Suriname een moordende, investering inhouden. En als je eenmaal over hebt genomen, dan moet je nog nieuwe mijngebieden ( Nassau en Bakhuys) in productie brengen, wil je Paranam draaiende houden. En dan moeten we nog denken aan het onderhoud van de Paranam-plant en de Brokopondo-krachtcentrale. Los van het onderhoud, moet je ook terug kunnen vallen op gedegen en goed opgeleid kader waar de Suralco en haar moederbedrijd Alcoa tot op dit moment nog over beschikken te Paranam, Afobaka en de mijngebieden. Wij zijn ervan overtuigd dat bij een eventuele overname door de overheid een groot deel van het management geleidelijk zal vertrekken. Laten we heel eerlijk zijn, de Alcoa en haar dochter Suralco L.L.C. hebben een veel langere financiële adem dan de staat Suriname. We willen niet denigrerend bezig zijn, maar weten heel goed wat de mogelijkheden van Suriname op financieel gebied zijn. als Alcoa bij een grote, buitenlandse financieringsinstelling aanklopt voor een lening van honderden miljoenen om een mijngebied operationeel te krijgen, is het geld na enige korte tijd snel ter beschikking. Als een Surinaamse overheid aanklopt met haar reputatie van slechte betaalster, krijgt ze nul op rekest. Zo eenvoudig is dat nou eenmaal. Een westerse multinational heeft overal ingang en dat is bij ons zeker niet het geval. Die jongens van Bun Dyari hebben vanaf het aantreden van deze regering kwaad bloed gezet bij de Suralco. Al gauw begon het manneke aan de Mr.Dr. J.C. de Mirandastraat te ijlen over het voor 1 SRD overnemen van de Afobakadam. Vanaf dat moment was de sfeer al verpest. Door interventie vanuit het Kabinet van de President werd toen de zaak in beter vaarwater gebracht. Wat hebben die lui van Bun Dyari eigenlijk wel goed gedaan in de afgelopen decennia na de staatkundige onafhankelijkheid. Rotzooi trappen en mislukte projecten die handen vol geld hebben gekost, daar waren ze kampioen in. Ook nu weer de zaak op de spits drijven met de Alcoa-Suralco, daar weten we alles van. Voor ons is het duidelijk dat de NDP de zaak totaal naar zich aan het toetrekken is. Dit om te voorkomen dat de zaak Suralco helemaal uit de hand loopt en de maatschappij na bijna honderd jaar in ons land gewerkt te hebben in navolging van BHP-Billiton ook voorgoed haar biezen pakt. We zijn thans op een punt beland dat de Surinaamse overheid en de Alcoa verdere besprekingen zullen voeren over de toekomst van de Suralco op Nederlands territoir. Dat er op stel en sprong een beslissing zal worden genomen, is niet verwachtbaar, daarvoor is Voor de verkiezingen van 2010 werd er meerdere malen op podia van de NDP geroepen dat als deze partij in het machtscentrum zou belanden, de veiligheid in het land zo zou worden opgevoerd dat het plaatsen van diefijzer in onze woningen niet langer noodzakelijk zou zijn. De criminaliteit zou op dusdanige wijze worden ingedamd dat een ieder zich voortaan veilig zou voelen. Nou, we hebben het gemerkt. De criminaliteit is thans vele malen erger dan voor 2010.Vrijwel dagelijks worden we geconfronteerd met roofovervallen, veelal uitgevoerd met vuurwapens. Bij deze gewapende roofovervallen op winkels en bedrijven is het niet ongewoon dat de benadeelden worden mishandeld en in het ergste geval van het leven beroofd. Wat de zaak nog ernstiger maakt, is dat justitie geen goed antwoord weet te formuleren op deze halsdelicten. De politie, bijgestaan door militairen, is in de afgelopen 4.5 jaar er niet in geslaagd de rovers uit te schakelen, of het aantal roofovervallen terug te dringen. Het is zelfs duidelijk dat de rovers steeds driester worden en zelfs demonstreren dat ze de politie in veel opzichten te slim af zijn. In bepaalde gevallen lijken de roofovervallen op militaire acties, waarbij wij niet willen zeggen dat militairen of exwapenbroeders betrokken zijn bij deze zware criminaliteit. Dan hebben we nog een minister die meer geïnteresseerd is in reclassering van tuig dat in de strafinrichtingen zit. Ook is het ons opgevallen dat de man onlangs ertoe over wenste te gaan om mensen met een strafblad, of bekend zijnde bij de politie, wenste op te nemen in het Korps Politie Suriname. Het wordt dan criminelen met criminelen bestrijden en dat kan zeker niet de bedoeling zijn als we streven naar een gezond en corruptievrij politiekorps. We vragen ons af hoe een man op justitie het in zijn hoofd haalt mensen te laten instromen die al in aanraking zijn geweest met de politie. De man dient zich juist bezig te houden met de opschoning van het Korps dat al zo te lijden heeft van misdadige elementen binnen zijn gelederen. Als we naar het handelen kijken van de man op justitie, krijgen wij zeker de indruk dat de man een eigen agenda heeft en het Korps wenst in te richten naar zijn smaak. Wat voor smaak dat is, is voor velen een vraag, maar voor Keerpunt zeker een weet. De man heeft tot nog toe niet getoond een duidelijk beleid te hebben dat gericht is op de verbetering van de algehele veiligheid in dit land. Meer voertuigen voor in de airco rondrijdende agenten is zeker niet waar we als bevolking op zitten te wachten. Nog HOE DAN? de materie veel te ingewikkeld. Een deel van de Surinaamse regering beseft heel goed dat een vertrek van Suralco op korte termijn funeste gevolgen zal hebben voor de Surinaamse economie. De prijs voor een barrel aardolie op de internationale markt is thans gezakt tot onder de 70 dollar. Dus verdient Staatsolie ook minder voor de Staat. En dat allemaal terwijl Staatsolie straks minder zal kunnen afdragen aan de Staat, omdat ze na de opening van de raffinaderij te Tout Lui Faut,moet overgaan tot aflossing van de torenhoge schuld die ze in het buitenland en lokaal heeft. Uit de goudsector is het nieuws ook minder goed door een gedaalde goudprijs. Als we dan kijken naar de voorraden van goud binnen onze bodem, kunnen we gerust stellen dat die over enkele jaren uitgeput zullen zijn. Dus al te veel bouwen op goud en aardolie is naar onze mening, en volgens verstandige mensen binnen de regering Bouterse, niet verstandig. In Nassau en Bakhuys ligt er nog voor zeker 80 jaar aan bauxiet dat winbaar is en op Para-nam kan worden verwerkt tot aluinaarde. De prijs voor aluinaarde zal niet eeuwig laag blijven en Suriname dient daarvan te profiteren. Slechte tijden worden altijd opgevolgd door betere tijden en daar moeten we ernstig rekening mee houden. Suralco L.L.C. wegpesten, omdat er enkele vernielers in dit kabinet zitten, zou dan ook heel overstandig zijn. Het is daarom goed dat de meer verstandige politici met rationele gedachten in de bovenkamer een overwicht krijgen bij de gesprekken met de Suralco in Nederland en ernaar toe werken dat de Suralco L.L.C. in alle rust haar werkzaamheden in ons land kan voortzetten. We hebben de bijdrage van dit bedrijf nodig en moeten ons niet gaan blindstaren op de tijdelijke boom uit de aardolie en goudsector. DIEFIJZER NIET MEER NODIG? minder zitten we te wachten op agenten die verkeersboetes uitdelen aan iemand die vergeten is zijn veiligheidsgordel om te doen. Wij weten ook dat veel politieagenten het moeilijk hebben en ontgoocheld geraakt zijn door de niet-bewonderingswaardige leiding van het korps en daardoor het werk niet naar behoren doen. Tot op heden is het voor een ieder duidelijk dat justitie er maar niet in slaagt om de veiligheid op te voeren. Dat er nog steeds geen reshuffelingen in die richting hebben plaatsgevonden, heeft naar onze mening alles te maken met politiekvoering en de bestendiging van dit toch al wankel kabinet. Het Surinaamse volk zal in onveiligheid moeten blijven tot ruim na de verkiezingen van mei volgend jaar. Daarna zullen we zien wat voor beleid er gevoerd zal worden na het aftreden van die meneer op justitie, die er tot nog toe zeker niets van gebakken heeft. KWIKVERGIFTIGING EN HET BENOEMEN VAN EEN COMMISSIE De kortgeleden van Para naar Paramaribo overgeplaatste districtscommissaris Jerry Miranda, heeft na hevige protesten van bewoners, woonachtig in de omgeving van de Gompertsstraat, besloten een goudbedrijf van een Chinese onderneming tijdelijk te sluiten. De ondernemer mag zijn goudzuiveringsinstallatie inclusief schoorsteen zonder filterinstallatie, tot nader order niet gebruiken. Wat gelijk opvalt, is dat de DC het verbod tijdelijk heeft ingesteld en dat hij een commissie zal benoemen om te onderzoeken in hoeverre er sprake is van de uitstoot van kwikgassen in de atmosfeer die schadelijk zouden zijn voor de gehele omgeving. Wat ons opvalt, is de benoeming van een commissie. Het heeft naar onze mening veel van een afleidingsmanoeuvre van de burgervader. De man weet heel goed dat er in noord meer van deze bedrijven zijn die voortdurend doende zijn de medemens en hun dieren te vergiftigen met hoge concentraties aan kwikdampen. Medisch is allang bewezen wat voor zware consequenties deze kwikdampen hebben voor de gezondheid van de mens. Toch hebben opeenvolgende regeringen vergunningen verstrekt ( meestal na betaling van tyukus aan corrupte ambtenaren) voor deze installaties die geen van De verkiezingen van mei 2015 zijn in aantocht en nu reeds is het duidelijk dat bepaalde politici bereid zijn alle registers open te gooien om op verkiezingsdag de stem van de kiezers te krijgen. vooral de mensen die in het achterland woonachtig zijn, zullen bezocht worden en aan hen worden gouden bergen beloofd. We weten dat al decennialang de strooicampagnes vanuit Paramaribo op gang worden gebracht wanneer de propaganda een aanvang neemt. Niet alleen dat de kiezers allen zijn voorzien van filters om de gemeenschap te beschermen. Wij vinden dat de DC beter uit zijn `doppen moet gaan kijken en niet slechts in Paramaribo-Noord, maar ook in het centrum van de stad moet gaan controleren wie wel of geen filter op zijn goudschoorsteen heeft zitten. Niet omdat er thans groot protest is ontstaan aan de Gompertsstraat moet de DC slechts ingrijpen bij deze Chinese onderneming. Hij moet een voorbeeld stellen en overal gaan kijken en al deze ondernemingen sommeren binnen een door hem vastgestelde termijn de schoorstenen te beveiligen. Wie geen gevolg geeft aan deze sommering, loopt kans zijn exploitatievergunning te verliezen.alleen zo zal men luisteren, heer Miranda. Men zal echt niet onder de indruk geraken van een door u benoemde commissie. Indien u niet tot de kliek van corruptieluizen behoort, dient u resoluut op te treden tegen deze mensen die het volk dagelijks op zeer geniepige wijze aan het vergiftigen zijn, alleen om er beter van te worden. Niet Carl en de buurtbewoners houden de zaak scherp in de gaten, ook wij van Keerpunt blijven alert omdat ook wij in Paramaribo wonen en dagelijks worden geconfronteerd met de sluipende kwikmoordenaar. 35 PROCENT MINDER Mede door de daling van de goudprijs per troy ounce op de internationale markt en ook de daling van de prijs voor een barrel aardolie naar onder de 70 dollar, heeft de Surinaamse overheid thans op maandbasis 35 procent minder inkomen. Dat wil zeggen, dat de overheid een derde aan inkomen op maandbasis moet ontberen. Dat wil zeggen, dat de overheid haar betalingsverplichtingen aan derden nog minder zal nakomen. Nu al moeten aannemers al tientallen miljoenen ontvangen van de overheid en stelt ze doodleuk dat deze mensen onder aan de lijst zijn geparkeerd om hun geld te ontvangen en dat er belangrijker posten zijn die voldaan dienen te worden. Ook zou er sprake zijn van een verouderde wetgeving. Dat verhaal kunnen wij eigenlijk niet goed accepteren, omdat je vier jaar de tijd hebt gehad als regering om wetswijziging aan te brengen indien er sprake was van een obstructie in de desbetreffende wet. De overheid heeft geen geld om al haar verplichtingen te voldoen en het wordt steeds duidelijker dat steeds meer personen en instanties hun geld niet op tijd zullen krijgen. Bepaalde mensen kunnen het ook vergeten ooit door deze regering betaald te zullen worden, vooral nu de inkomsten van staat met maar liefst 35 procent zijn teruggelopen. Neem nou dat nationaal leger dat ook een pinalegre is geworden. PSU niet in voldoende mate aanwezig, zo erg zelfs dat de eenheden die aan de parade deelnamen, een uniform ter beschikking kregen en het na de parade weer moesten inleveren. De voeding is ook alles, behalve goed te noemen. Bussen worden aangeschaft ten bate van deze gewapende macht en staan al we-ken geparkeerd op het terrein aan de Doekhieweg. Vermoedelijk zijn de voertuigen door de leverancier verstrekt, maar nog niet betaald en kunnen dus niet worden ingezet. En dan hebben we die meneer op defensie die vier jaar lang heeft zitten praten over herinvoering van de dienstplicht, terwijl er geen PSU is, onvoldoende voedsel voortdurend wurgend werkt en je niet eens in staat bent de middelen voor een dergelijke plicht vrij te krijgen. Dan gaan er thans zelfs geruchten dat ook op het Kabinet van het Staatshoofd de middelen thans zeer nijpend zijn geworden en we leuteren maar over de aanleg van een spoorlijn die moet lopen van Onverdacht tot aan Poelepantje. Waar zal dat allemaal van bekostigd moeten worden, en dan heb je nog die arrogante, betweterige Jozefzoon, die denkt ons knollen voor citroenen te kunnen verkopen. Lanti no abi moni, lanti abi wan bergi paiman dat na a tori. In de tussentijd hebben we president Pramisi die weer van wal gestoken is door iedereen maar geld te beloven. Onderwijzers en rechters worden meer geld beloofd. Houdt die man wel ruggespraak met zijn minister van Financiën alvorens hij allerlei toezeggingen doet? Wij denken dat de man wederom aan het beloven is, terwijl de staatskas al deze additionele kosten niet zal kunnen dragen. Of is het misschien de bedoeling al deze hebi s te laten voor het volgende kabinet? Hoogie heeft zijn stem al laten horen door te stellen dat als onderwijzers meer geld op de maandelijkse rekening gestort krijgen, hoe het dan zit met het overige deel van de ambtenaren. Weet President Pramisie wel waar hij mee bezig is? Wij denken van niet. Wij hebben zo het vermoeden dat hij denkt: `na mij de zondvloed. ALLE REGISTERS WORDEN OPENGEGOOID gouden bergen wordt beloofd, maar ook komen de geschenken los. Bij de vorige verkiezingen hebben we gezien wat er in Brokopondo gebeurde.de Surinaamse Berlusconi was erg gul met zijn cadeautjes en had hoop op veel stemmen in het district. Het liep voor hem heel verkeerd af en de schade was toch zeer aanzienlijk. Vervolg op pagina 15

10 NO DE WEST VAN ZATERDAG 6 DECEMBER 2014 PAGINA 15 TERING NAAR DE NERING? VERVOLG: ALLE REGISTERS Het is bij deze verkiezingen ook niet anders. Veel geld zal worden gespendeerd om de goedgelovigen over te halen te stemmen op een bepaalde partij. Asabina heeft gelijk, nu reeds zijn er tekenen van mensen die bereid zijn met geld en goederen te smijten om de kiezers te vangen. Zo toog die geldsmijter van de gele partij het afgelopen weekend naar Galibi en beloofde daar aan de bewoners van het inheemse dorp veel overheidsbaantjes te zullen versieren voor mensen die op hem zullen stemmen. Lariekoek natuurlijk, omdat de geldsmijter van de gele orga helemaal niet de mogelijkheid heeft zulks te realiseren. Zijn vriend Robbert mag geen mensen meer in dienst nemen voor de overheid, die bevoegdheid is thans bij Edmund van de paarse organisatie. Dus misleiding troef vanuit de gele orga voor mensen van het binnenland. Men zal vooral vanuit de coalitiepartijen alles in het werk stellen om de mensen voor de zoveelste keer te misleiden. Het is daarom van groot belang dat de mensen goed kijken en luisteren en dan kunnen uitmaken wie de valse profeten zijn. Die staan nu reeds in de startblokken om met geld en cadeaus de mensen wederom zand in de ogen te strooien. Als ze eenmaal zitten, dan kennen ze de stemmers niet meer en is hun stoel voor 5 jaar wederom verzekerd. Misleiding zullen we de komende maanden voortdurend waarnemen en beloften zullen wederom a la dol worden gemaakt. De kiezer moet goed nadenken en weten dat om al die beloften te kunnen realiseren er veel geld beschikbaar moet zijn, juist dat is er momenteel en na 2015 niet gelijk in grote hoeveelheden ter beschikking. Kiezer, luister en kijk goed wat men allemaal komt vertellen en maak dan een verstandige keus. AAN DE PRIJZEN MERKEN WIJ NIKS Al weken vertoont de wereldmarktprijs voor brandstof een daling. De daling is snel gegaan en volgens kenners is een verdere daling van de wereldmarktprijs niet uitgesloten. Dit is natuurlijk voor de autobezitters prettig nieuws, omdat men nu minder aan de pomp hoeft te betalen. Vooral met de aanstaande feestdagen is een dergelijke ontwikkeling meer dan welkom. Er blijft op die manier een extraatje over in de portemonnee. Daarmee kan het gezin dan iets leuks doen. Echter, baart deze situatie ons toch zorgen. Niet de daling van de olieprijzen, maar het feit dat de daling niet gepaard gaat met de prijzen in de winkels. Op de schappen zien wij geen gekelderde prijzen, terwijl de wereldmarktprijzen al weken een daling vertonen. Op zo een manier kan er geen verbetering in de leefsituatie van de burger komen. Handelaren beweren goederen tegen de oude brandstoftarieven te hebben geïmporteerd, maar die vlieger gaat niet meer op. Al weken zijn er sterk verlaagde prijzen internationaal. Sommige handelaren willen de samenleving doen geloven dat er continue sprake is van hoge kosten, terwijl de realiteit toch wel anders uitwijst. Wij hopen dat de prijzen op de schappen duidelijk zullen kelderen. Tot nu toe is dat niet het geval. Wij snappen dat de meeste componenten onderhevig zijn aan de ontwikkeling van de brandstofsituatie. Nu ziet het er gunstig uit en voor het belang van de samenleving zal dit ook merkbaar moeten zijn. De gemeenschap krijgt al genoeg klappen en met het oog op de komende feestdagen zou een daling van de prijzen in de winkels en handelszaken meer dan welkom zijn. Niets wordt zo vast geloofd als datgene, wat wij het minst weten. Montaigne De minister van Financiën heeft onlangs verklaard dat in verband met de sterk afgenomen inkomsten van staat, hij zeer voorzichtig dient om te gaan met de staatsuitgaven. Naar aanleiding van deze uitspraak zou je denken, dat men binnen de regering thans de tering naar de nering zet en heel wat onnodige zaken achterwege zou laten, als het om bestedingen gaat. Wij merken daar niet echt veel van. Neem nou het opzetten van de staalconstructie op het Onafhankelijkheidsplein, die uiteindelijk een grote kerstboom moet gaan voorstellen. Naar onze mening een onnodige, grote uitgave die best kon worden gewijzigd door het plaatsen van een eenvoudige pinusboom met de nodige verlichting. Maar nee hoor,deze regering moet steeds maar bigiten spelen en met geld smijten. Vermoedelijk moet iemand weer een nyan maken ten koste van het volksvermogen. WAT WIL DE PRESIDENT EIGENLIJK De president van ons land voert weer wijzigingen door. Een reshuffeling van zijn werkarmen is het resultaat van zijn recente politieke inzichten. Maar liefst vier districtscommissarissen zijn van hun standplaats gehaald en elders geplaatst. Met deze correctie denkt het staatshoofd dat hij tussen nu en de verkiezingen, meer rendement kan halen uit zijn beleid. Deze president beseft niet dat hij juist de geloofwaardigheid van zijn kabinet aan het vernietigen is. Eerst is een scala aan ministers naar huis gestuurd. Daarna zijn enkele ministers van departement verwisseld en evenzo het aantal dc s. Hoewel de recente reshuffeling mogelijk in het kader van de verkiezingen geplaatst moet worden, zullen wij de juiste toedracht nooit weten. Het is namelijk een aangelegenheid van de president om te benoemen en te ontslaan. Kennelijk ingefluisterd door de masterminds op zijn kabinet is nummer 1 overgegaan om mogelijk de laatste reshuffeling te plegen. We denken niet dat er nog meerdere zullen volgen aangezien er weinig tijd is tusen nu en de verkiezingen. Van regeringen waar er zoveel stuivertje wisselen gepleegd wordt, is het alom bekend dat deze niet stabiel zijn. Het beleid ondervindt stagnatie en vaak genoeg komt men met nieuwe inzichten. Werk dat daarvoor reeds is verzet, belandt of in een WIJ SNAPPEN HET NIET MEER Deze hele week was er een spanningsveld tussen de Bond van Leraren en de overheid. Het gesprek ging over zaken die moeten bijdragen tot verbetering van de positie van deze groep werkers. Wij kunnen ons goed herinneren dat er eerst gepleit werd voor de permanente educatie. Dat zou een bepaald percentage zijn. Nu praat men over een herwaardering. Tevens wordt de indruk ook gewekt dat FISO niet meer deugt. De BvL is één van de partijen geweest die het FISOsysteem heeft goedgekeurd. Nu praat men over een herwaardering binnen FISO. De zaak wordt totaal onbegrijpelijk en onoverzichtelijk en het is bijna niet meer duidelijk, waar men naar toe gaat. Men wenst nu binnen de mogelijkheden van het FISO een herwaardering. Wij dachten dat met het FISO, de situatie van de leerkrachten juist was verbeterd. In dit kader is ook duidelijk het verschil van mening tussen de CLO en de BvL. Ronald Hooghart stelt zich op het standpunt dat de onderwijsbonden ervoor gezorgd hebben dat de hele bureaulade of in de prullebak. Dit zijn allemaal tekenen van hoe onsamenhangend het beleid is. Er is geen cohesie en de grote vraag is waar de regering naar toe wenst te koersen en wat de bedoeling allemaal is van het verplaatsen van een 4- tal dc s. Mits een burgervader over de schreef is gegaan, is het begrijpelijk als die op die gronden wordt gereshuffeld. Maar de vraag is waarom een 4-tal dc s direct gereshuffled is en dan ook nog in districten waar de NDP de wens heeft om maximale winst uit de stembus te halen. Bovendien zijn het allemaal personen die vanuit de paarse partij zijn voorgedragen om deze functie te bekleden. Wij zullen zien wat het resultaat zal zijn van deze ingrijpende verandering binnen het bestuurlijke. Bij de vorige reshuffelingen van deze president hebben wij niet gemerkt, dat het beleid er beter van is geworden. Alles is hetzelfde gebleven en van verbetering is er geen sprake. Ook op het niveau van de ministers is er geen verbetering te bespeuren. Het jeugd- en sportbeleid deugt niet, over het onderwijs zullen wij het maar niet hebben en het beleid op het gebied van de criminaliteitsbestrijding is alles behalve goed. Het financieel beleid is niet om over naar te schrijven en deze regering wil op de koop toe nog 5 jaar de macht krijgen? JEUGDBELEID INTERESSEERT HEM NIET De president was de grote afwezige bij het Nationaal Jeugdcongres. Het betreft een evenement dat één keer per jaar wordt gehouden. Dit is dan ook het forum waar jonge Surinamers hun mening geven over actuele maatschappelijke vraagstukken in het algemeen, maar in het bijzonder neemt deze groep geen blad voor de mond als het gaat om hun belang. De president was uitgenodigd, maar verscheen niet. Het staatshoofd liet zich niet eens vertegenwoordigen door een minister, maar stuurde de First Lady naar de bijeenkomst. Hoewel dat op zich geen ramp hoefde te zijn, is het niet wenselijk geweest dat nummer 1 zijn vrouw ernaar toe heeft gedirigeerd. Met een minister had het staatshoofd beter gescoord. De president moet bij zichzelf hebben gedacht: ik verschijn niet. Na de kritiek tijdens zijn bezoek aan de universiteit, waar hij popi jopi wilde uithangen, heeft hij de zaak bestudeerd en heeft hij besloten persoonlijk niet in te gaan op de uitnodiging. De president wilde kennelijk een volgende golf van kritiek voorkomen. Wat hij te horen kreeg op de universiteit blijft nog nagalmen en tegenover goed gebekte jongeren durfde de president niet. Hij zou namelijk moeten uitleggen waarom het jeugdbeleid na 4,5 jaar regering nog steeds niet in het voordeel is van de jongeren. Ook zouden ze hem vragen wat hij allemaal gepresteerd heeft. Misschien zou iemand ook nog opstaan en hem weer vragen of zijn komst naar het jeugdcongres geen verkiezingsstunt is. Dit wilde de president duidelijk niet hebben. Echter, door niet erbij te zijn, heeft nummer 1 gedemonstreerd weinig waarde te hechten aan het jeugdbeleid. Jongeren hunkeren naar aandacht en behartiging van hun belangen. Deze groep heeft een eigen kijk op zaken en heeft natuurlijk bruikbare ideeën om een bijdrage te leveren aan het land. Door afwezig te zijn, heeft het staatshoofd de jonge mensen de kans ontnomen om met hem van gedachten te wisselen. Het gaat niet alleen om jonge mensen uit Paramaribo, maar ook uit de verschillende districten. Daar zijn de problemen legio en men had vurig gehoopt deze zaken persoonlijk aan de president uit te leggen. Kennelijk had de president andere verplichtingen en liet de vele jongeren teleurgesteld achter. Had hij niet gezegd dat hij het beter zou doen dan zijn voorganger? beloningsstructuur binnen de overheid onbegrijpelijk en oneerlijk is geworden. Nu is er een situatie ontstaan waarbij de overheid een toezegging heeft gedaan. Het is nog niet duidelijk hoe en wat, maar het heeft er veel van dat de onderwijsgevenden iets op hun salaris zullen krijgen. Hoe het zal heten en hoeveel dat bedrag zal zijn, laten wij in het midden. Echter, moeten wij niet het oog verliezen, dat de overige ambtenaren dit niet zullen pikken, of het nou een 5, 10% zal zijn. Men wil ook naar alle redelijkheid meeklimmen. De regering zal hierop inspelen, ondanks dat men weet dat de cashflow positie er niet goed uitziet. De regering zit in een moeilijke positie, maar zal toch meegaan met een aanpassing over de gehele linie. Wij naderen de verkiezingsdatum en dit kabinet wil niet teveel problemen aan zijn hoofd. Of een volledige toezegging aan het hele overheidsapparaat effecten zal hebben op de economie, zal de toekomst uitwijzen.

11 PAGINA 16 DE WEST VAN ZATERDAG 6 DECEMBER 2014 NO WELKE PROCEDURES WAREN NIET JUIST? De kortgedingrechter heeft de twee personen die waren afgevoerd van de Rechterlijk Opleiding (RAIO) in het gelijk gesteld. Deze personen zijn medio dit jaar van de opleiding geschrapt, omdat bij hun toelating de juiste procedures niet in acht waren genomen. Dat was het oordeel van justitieminister Edward Belfort. Deze opleiding werd door 8 studenten gevolgd, maar aan drie van hen werd gevraagd te bedanken. In die groep zat ook de levensgezellin van VHP-voorzitter Chan Santokhi. Twee van hen sleepten de Staat voor het gerecht en de rechter oordeelde in hun voordeel. Welke procedures niet goed zijn gehanteerd bij deze groep weet Belfort alleen. Wij vermoeden dat het allemaal te maken heeft met zijn eeuwige rivaliteit naar Santokhi toe. En om het politiek niet opvallend te laten blijken, zijn er nog twee personen van de opleiding gehaald. Echter, heeft de bewindsman duidelijk weer geblunderd SKALIANS WORDEN TOCH NIET AANGEPAKT en het is de vraag wat zijn volgende stap zal zijn. Belfort heeft de laatste tijd voor veel opschudding gezorgd in het parlement. Niet alleen in deze kwestie, maar ook als de minister ingaat op zaken als criminaliteitsbestrijding en andere issues die met zijn beleid te maken hebben, zaait hij alleen maar onrust. Deze man is heilig ervan overtuigd dat hij het beter heeft gedaan dan welke andere justitieminister ook. Wanneer er veel kritiek is, pakt hij cijfers om te vergelijken met de situatie in de regio. Deze man duldt geen kritiek en staat niet open voor verbetering. Integendeel gaat hij de weg van confrontatie op, waardoor hij nog meer kritiek op zijn beleid krijgt. Wedden dat hij het niet hierbij laat en desnoods het politieke podium gaat gebruiken om aan zijn gehoor uit te leggen hoe geweldig hij wel niet is, en dat de rechter mogelijk een fout heeft gemaakt in de besluitvorming. Ongeveer 9 skalians zijn actief op het stuwmeer. De skalians zijn drijvende vaartuigen met daarop een complete zuiginstallatie die puin uit de rivier of meerbodem opzuigen in de hoop goud te zullen vinden. Op de bodem van het Afobakka Stuwmeer is er inderdaad goud te vinden, anders waren deze machines niet daar te vinden. Al jaren wordt deze kwestie in het parlement aan de orde gebracht en nog steeds is de zaak niet opgelost. Dit ondanks toezegging van de president van ons land en NH-minister Jim Hok. Het is de vraag of deze goudbedrijven alleen op het stuwmeer actief zijn. Het vermoeden bestaat dat op andere waterwegen deze gevaarten ook actief zijn. Wat voor klappen krijgt het milieu allemaal niet. Waarom deze zaak niet tot de wortel wordt aangepakt, blijft een raadsel. Geluiden beweren, dat mensen dichtbij de politieke top de voordelen hiervan plukken. Een commissie goudordening, die het hele achterland moet zuiveren van alle illegale activiteiten, schijnt eerder een eigen koninkrijk te zijn geworden, want de resultaten van enige ordening zijn na jaren nog steeds uitgebleven. Bovendien is de voorzitter van deze commissie in opspraak geraakt vanwege ontwikkelingen binnen de privésfeer, hetgeen de commissie nog meer in diskrediet heeft gebracht. Wat het meest zorgen baart, is dat behalve het feit dat Suriname totaal niets verdient aan deze praktijken, het milieu naar de knoppen wordt geholpen. Men beseft totaal niet wat er met ons achterland zal gebeuren of reeds aan het gebeuren is. Het duurt niet lang meer of het binnenland is veranderd in een onleefbare plek waar flora en fauna geen levenskansen hebben. De zucht naar het edele metaal heeft een dusdanig effect op de zoekers ervan dat wat er ook mag gebeuren, men niet zal stoppen met de activiteiten. Intussen weigert de politiek om in deze kwestie in te grijpen. Men zal steevast ontkennen dat het zo is, maar het heeft er veel van dat sommige toppers er baat bij hebben dat er niet ingegrepen wordt. En zo gaan morele waarden en normen nog verder de afgrond in. Bij brand ontwikkelt zich rook, die opstijgt en de ruimte vult. Rook kan ook door luchtstromen meegenomen worden naar andere plaatsen zoals bijvoorbeeld de slaapkamers op de bovenverdieping! De praktijk wijst uit, dat mensen zelden wakker worden van rook. Er overlijden meer mensen ten gevolge van de rook dan van de brand zelf. ALLERLEI ARGUMENTEN ZOEKEN NDP HEEFT PARTNERS GEWOON GEPAKT MEMORABILIA De minister van Financiën, Andy Rusland, heeft recentelijk geklaagd dat de verouderde overheidsadministratie soms de reden is dat betalingen aan aannemers, stroef verlopen. De bewindsman wil hiermee critici de mond snoeren, door te stellen, dat wanneer er oponthoud is (geen geld), dit niet zijn schuld is, maar dat de comptabele regels aan vernieuwingen toe zijn. Hij zegt begrip te hebben voor de boosheid onder de leveranciers van goederen en diensten als ze niet op tijd hun centen zien. Dat de regering krap bij kas zit, zou te maken hebben met de dalende prijzen internationaal waar ons land op teert. Maar ook de oude wetgeving speelt parten, aldus Rusland. De minister moet het financiële wanbeleid van de regering niet gaan hangen aan de oude wetten. Men weet niet vandaag dat de comptabele regels achterhaald zijn. Dat weet deze, en de vorige regering. Waarom kabinetten er geen werk van maken, weet Joost alleen. Rusland weet dat er een enorme druk en kritiek op hem rust en probeert zich eruit te worstelen door de oorzaak te zoeken in de wet. Wanneer mensen diensten hebben geleverd, moeten ze betaald worden. Je kan niet met allerlei argumenten aankomen om je falen recht te praten. En als het inderdaad zo is dat de wetten een sta in de weg zijn voor een effectief betalingsbeleid, had de regering al vanaf haar aantreden de zaken moeten wijzigen. Nee, het eerste dat prioriteit genoot was de amnestiewet. Daarna kwamen allerlei andere wetten waarbij je je soms afvroeg, of die prioriteit genoten. Waren de regels versoepeld, dan zou je geen enkele aannemer horen klagen. Het is typisch een blauwdruk van deze regering geworden om fouten buiten te zoeken. Men weet ook al dat vanaf dag 1 van deze regering het financieel een chaos werd. Er werd maar geroepen om op de uitgaven te letten. Geld kon geen issue zijn, want het vorige kabinet vertrok met een kasreserve van bijkans een miljard dollar. Kijk wat er nu van over is gebleven. Ook de goudreserve is geslonken. Het is mooi om de oorzaak van problemen te zoeken bij de wet of daarbuiten, maar een zichzelf innovatief noemende regering had jaren terug de zaak kunnen wijzigingen. Dat komt ervan als je prioriteiten ergens anders liggen. De grootste coalitiepartij de NDP heeft haar (ex) partners duidelijk gepakt. Ondanks waarschuwingen vanuit onder andere Keerpunt liet men zich ompraten door paars om een coalitie te vormen. De partners werden voorgehouden dat ze ook medezeggenschap hadden in het beleid. Echter, heeft de periode duidelijk aangegeven, dat van meeregeren geen sprake was. Het beleid werd gedicteerd vanuit de master minds op het kabinet van de president. De drie bejaarde adviseurs draaien overuren en weten soms van gekheid niet meer wat er met groep A of B is besproken. De ministers in het kabinet zijn slechts sierpaardjes die er zijn, omdat een ministerie een minister moet hebben. De partners zijn gedurende de rit tegen elkaar uitgespeeld. Kijk maar wat er tussen de BEP en Abop is gebeurd. Binnen Nieuw Suriname is de scheuring nog steeds merkbaar. De KTPI werd eruit gegooid, behalve dat Wangsa naar de pijpen danst van de regering. De reden hiertoe is overduidelijk. PL werd ook eruit geknikkerd en op de achtergrond wordt het nietszeggende PDO van Nain in beeld gebracht om tweedracht binnen de Javaanse kiezers te zaaien. Nain zal weer in de pen klimmen om Keerpunt van repliek te dienen, niet wetende dat hij zijn ware aard demonstreert. Wie zijn politieke carrière in ogenschouw neemt, weet genoeg. Ook voor de vice-president is er een situatie geschapen waardoor de man nu vleugellam is gemaakt. De NDP heeft de coalitie zodanig verzwakt dat haar attitude zich tegen haar keert. Er kan geen quorum gehaald worden om beleidsbeslissingen te nemen. Mocht de NDP weer de meeste zetels in 2015 behalen, dan moeten toekomstige mederegeerders weten, wat hun te wachten staat. Het kan van het ene op het andere moment gewoon gebeuren dat de president iedereen op een zijspoor zet. Men heeft de samenwerking nodig om de coalitie te vormen en daarna heeft de paarse partij zoiets van je bekijkt het maar. DE WEEK IN RETRO... - Treinen, luchtkastelen en de niet-verworven rechten. Wisten virtueel dus weer allemaal de afgelopen week door onze samenleving hosselend te wandelen. Je hebt geen geld, je moet elk dubbeltje tienmaal keren voor uit te mogen/kunnen geven en men blijft maar hikken en prikken dat er van alles en nog wat op basis van leningen moet worden aangeschaft. Gedocumenteerd laat de oppositie nu wel dagelijks aan de samenleving zien, wie er megacorrupt zijn en geprolongeerd criminele gedragingen vertonen of onophoudelijk stoeien met het volksvermogen. Hopelijk gaan de ogen van het electoraat weer tijdig en wagenwijd open. Waarna de juiste besluitvorming zal kunnen plaatshebben. Weg met de mensen die puur vanwege zelfbehoud dit volk in ontwikkeling wilden remmen en door misdadige inslag gedwongen bleken, het volksvermogen aan te moeten tasten om niet verder van oever, sluis en huis af te drijven. Echter gaat elke kruik net zo lang te water, totdat die genoegzaam berst. Komende maandag is het 32 hele jaren geleden, dat de eigen strijd van zware criminelen om zelfbehoud begon en de rijkdommen van het land/volk werden gegrepen om het vege lijf, tijdelijk van de justitiële vervolging af te kunnen houden. Er kan helaas echt niet lang meer, gedacht worden aan enige redding van dat soortement aan lijf. Guilty as charged, begint het genoegzaam op te lijken in het berooide land van verstekgriezels. Gauw naar de week in retrospectieven. - Oh kom toch eens kijken, wat zich in mijn puti bevindt. Daar moet de redactie van een ochtendblad aan hebben gedacht, toen de GMD-megalijsten met uitgegeven mijnbouwrechten erop vermeld, werden overgenomen en gepubliceerd. Brunswijk die deze regering nog staande houdt, is daarbij uitstekend, ook in letterlijke zin, begunstigd met zeer vele concessies in de goud acquisitie. Maar dan heeft men het nog niet over de hout gehad. Inderdaad was het vandaag, oh kom toch eens kijken, wat ik van de regering Bouterse heb gehad. 05 December 2014, inderdaad Sinterklaas-fesa of was het gudu pa tori. Nog drie weekjes en het is zowat De mensen die er nog eens even in wilden geloven, dat Brunswijk deze regering ten val zou/zal brengen, houd toch op met die aftandse gedachten. Brunswijk is alles, behalve suïcidaal. - Mr & Mrs judge. Hen is successievelijk beloofd, dat het in order komt met een hogere bezoldiging en misschien ook verbeterde sociale voorziening, zoals pensioenregeling enzovoort. Bika, neks no fout. - MinFin. Eigenlijk zegt hij in politicis inderdaad, dat hij niet meer uit de voeten kan met de hem aangereikte financiële setwasi. Maar om het systeem de schuld te geven begint wel te lijken, op dat bekender adagium: if yu no man dansi, dan a poku no bun. Onkan, want Andy is een van de betere dansers in SU. Maar dan op de dansvloer. Zingen kan die ook nog. Only a fool of dan maar Solamente una. - Wnd. De advocaat-generaal gaat waarnemen totdat Soebaas Punwasi, daadwerkelijk in het derde kwartaal van 2015 met pensioen mag gaan. Tot dat moment, is het waarnemende teruggekeerd op het Openbaar Meer Retro op pagina 17

12 NO DE WEST VAN ZATERDAG 6 DECEMBER 2014 PAGINA 17 VERVOLG: DE WEEK IN RETRO Ministerie. - Goud ponton. Ofwel Skalian-baggerschuiten, zijn overal in verhoogde activiteit waar te nemen. Vindt men het nog gek? Legaal of illegaal, het water is ietsjes gestegen. Wat de monsters in de gelegenheid stelt, weer naar goud te vissen. Ook in het stuwmeer, binnen de Suralco-concessies en verzaakte verantwoordelijkheden van staat! Bij bosjes. En met oogluikende toestemming van het allerhoogste gezag. Investeringsbelang? Bigi fu tru! Bigi moro ala sma. - Pedro. De CEO Pedro van Petrolio laat weten, dat een contract met Venezuela naar zijn bescheiden mening op dit moment een overeenkomst is, welke helaas geschreven en getekend is op toko toko kusuwini-bagassi. In ieder geval is het vertrouwen in de olieboer uit Venezuela, sinds de geconfigureerde Maduro-ramp aardig weggezonken en om in olietermen te blijven: geëvaporeerd cq. verdampt. - Krusu. De man uit Kofi Djompo vertelt, dat Jozefzoon en Bouterse een spoorbaan willen hebben als politiek prestigeobject, waaraan hun naam verbonden zou moeten worden. Des Express vs. Eddy Loco. Wordt gegarandeerd weer ruzie, zoals in 1999/2000 het geval mocht zijn. Van wie is die brug? Het werd uiteindelijk de verzameling: Bosjebruggen. Acroniem van Boskamp Jenny en in verkorte, maar wel hogere mate die van Meerzorg- Beekhuizen. Daar boven in de lucht, zien we ze vanuit de vliegmasjien. - Ingreep. Groot vertrouwen hebben de lokale banken in de SRD. Ook de bekender financieringsmaatschappij die al een aantal dagen achtereen, onroerend goed publiekelijk in de media aanbiedt, tegen: - Euro- en US-dollarquoteringen. Why do I keep foolin myself, when it seems you like or prefer someone/-thing else. Elo! - Return of investment. Misschien dat de MinFin, ook zijn blik kan werpen op al die buitenlandse vestigingen die nog steeds moeten worden onderhouden. Wat heeft bijvoorbeeld de residentie en kanselarij van Johannes-burg opgeleverd, behalve deelnamen aan een aantal men cookouts or jamsessions. En hoe gaat het met de helikopters uit India. In hoeverre is dat allemaal goed aanschouwd en tegen roest gepolitoerd? Straks is het weer Owru Yari ini dem Baka- naga Oso Dyari. Dan komen ze weer even genoeglijk passagieren. De overactief geraakte, diplo s zonder een gedegen of gerichter diploma. Zien wat dat ding nou uiteindelijk wordt. Men kan ze beter gelijk hier houden. Over vier weken is het jaar van de waarheid, gelukkig in full swing getrokken en aangebroken. Over Parijs en de Hollandse nieuwe of weigering van erfdienstbaarheid/recht van overpad in NL voor politiekbenoemde en verdachte Harvey ( ), heeft men zich al de penselen stukgeschreven. Een regelrecht bestuurs-/bedrijfsongeval. Maar wel allemaal in de oplettende media tijdig voorspeld. En toch stug doorgezet. Harvey! Snik Bijkans tien nieuwe rechters. Plaatsvervangende en volwaardige leden bij het Hof van Justitie. Kan soelaas bieden. Hoewel de waarnemend aldaar, zijn twijfels al heeft uitgesproken. Wil er minstens 25 magistraten bij. Zou Belfor bij die exer- GEWOON SCHANDALIG Dat de overheid haar panden niet weet of wenst te onderhouden, weten we zo langzamerhand allemaal. Aan de Mr F.H.R. Lim A Postraat staat dit pand dat toebehoort aan het ministerie van Buitenlandse Zaken. De zijmuur aan de westzijde van dit pand is zo langzamerhand helemaal overgenomen door een klimplant, die gerust in de categorie onkruid kan worden geplaatst. We spreken de hoop uit dat er snel zal worden ingegrepen en dat het gebouw wordt ontdaan van deze overwoekering. citie wel even overslaan, wil men geen obstruerende en inunderende obstructies tegenkomen. - Sam sam. De samenwerkende partijen, nog even zoekend naar een nom de guerre, hebben hun RR en DR posities bepaald om tegen het onrechtmatige en nog maar weinig wenselijke ten strijde te kunnen trekken. - Donny Boy. Hij bleef in Georgetown achter en stuurde iemand anders, naar de overdracht van het Unasur-presidium. Of dat nou donderdag of vrijdag formeel plaatsvond, bleef in het wazige hangen. Begrijpe-lijk! Safety First. - NDP. Het paarse bouwt wegen. Kan niet anders als men naar alle misleidende propaganda kijkt, die naar Wanhati werd versleept. Kan echt niet missen. De NDP bouwt wegen op eigen kosten! - Owru tori. De Land-bouw Bank wordt opgeslokt door de Volkskredietbank. Heel oud plan. - Obstructie loonde? Net als in SU. Voorlopig dan. Uhuru Kenyatta heeft altijd volgehouden dat hij onschuldig is. Ook toen hij begin oktober met meer dan honderd parlementsleden en sympathisanten naar het Internationaal Strafhof kwam. Nu de Keniaanse president niet verder wordt vervolgd, voelt hij zich gerehabiliteerd. Voor het Strafhof is het opnieuw een zware tegenslag. Kenyatta werd verdacht van misdaden tegen de menselijkheid, moord en verkrachting tijdens het verkiezingsgeweld van 2007, samen met zijn vicepresident William Ruto Kenianen werden gedood, honderdduizenden sloegen op de vlucht. Voor de slachtoffers is het een bittere pil, zegt Thijs Bouwknegt van het NIOD, die de ontwikkelingen bij het Strafhof volgt. Maar het besluit komt niet onverwacht. Kenyatta is in 2010 al aangeklaagd, de aanklagers hebben vier jaar de tijd gehad om goed bewijsmateriaal te vinden en de zaak neer te zetten. Dat is ze niet gelukt. We zagen daar al tekenen van toen de aanklager drie keer om uitstel vroeg om meer onderzoek te kunnen doen. De Keniaanse regering werkte niet mee aan verzoeken van het Strafhof om informatie te leveren zoals bank- en telefoonafschriften. Getuigen zijn omgekocht of durfden niet meer te getuigen en daarmee is het bewijs onder de zaak weggevallen Niet minder dan 40 kilo s cocaïne wilde men in een partij pom-tayer/cassave transporteren naar het buitenland. Intussen zijn de misdrijfverdachten gevat en staan de twee exporteurs voor een strafrechter. - Verstek. De voormalige directeur van HAVO 2 die ter zake financiële malversatie en verduistering voor de strafrechter moest verschijnen, liet op basis van een doktersattest verstek gaan. Als reden werd aangevoerd, dat de vrouw ziek is en over enkele weken een operatie moet ondergaan. De rechter verdaagde de zaak naar Februari SOZAVO. Benoemingsbesluiten en honoreringsperikelen vormen de basis van het feit, dat wijkkantoren van het ministerie van Sociale Zaken (Sozavo) in actie gaan. De personeelsleden en hun vakorganisatie, hebben zware verwijten richting bewindvoerder Alice Amafo (ABOP) geuit. Intussen blijkt er een tijdelijke oplossing te zijn gevonden. Voor hoelang? - Conflict. Een kerkgenootschap komt overwegende de eigen godsdienstliturgie en -theologie, in levendig conflict met een vereniging die zich opwerpt voor rechtenverkrijging van een groep mensen die een afwijkende seksuele geaardheid hebben en publiekelijk tonen. - De Republiek Suriname heeft op 04 December 2014, het voorzitterschap van UNASUR overgedragen aan URUGUAY. - Rechtsstaat. Het is en kan niet anders dan dat de Rechterlijke Macht binnen de democratische staatsordening, de rechtsstaat onverlet overeind hield/houdt, schraagt en onvoorwaardelijk bewaakt. Met gerechtelijke uitspraak in de Raio-kwestie, werd gezocht conflict ge-heel terecht terugverwezen naar het domein van de onrechtmatige daad en ter verdere/afdoende beoordeling, spoedeisend aan het ambtenarengerechtshof voorgelegd. - CBvS. De Centrale Bank van Suriname kwalificeert ondanks teruglopende wereldmarktprijzen, de goudsector in Suriname als misschien wel de belangrijkste inkomstenbron. Maar te weten ook het allergevaarlijkste binnen ons milieu, op de wijzen waarop men in het achterland tekeer gaat met onze kostbare natuur en biodiversiteit. - HAE Exact veertien jaar geleden en wel op de laatste dag van de Jaarbeurs 2000, maandag 04 December 2000, maakte Rinaldo Tuur via Radio Apintie live openbaar, dat in Alphen aan de Rijn in het huis van zijn broer Robby de oud-premier en - vicepresident Henck Arron na wat televisie te hebben gekeken, onwel werd en in de slaapkamer kwam te vallen, vervolgens vrijwel direct overleed. Over de laatste dag in het leven van Arron en de zondagmiddag 03 December 2000, is zeer veel geschreven. Door nietkenners en ook ingewijden. Arron kwam op een voor hem markante en belangrijke kalenderdatum te overlijden. Op de jaardag van zijn echtgenote die op Donderdag 30 November 2000 op Zanderij en dus in Paramaribo was achtergebleven. De tweede betekenis en de dag van 04 December 1975, dat hij 25 jaren eerder, de Republiek Suriname bij de Verenigde Naties in de rij der onafhankelijke landen aanmeldde en deed invoegen. De een voor de laatste dag in het leven van Henck Arron, door Joost Oranje geschetst, in een dossier van het NRC Handelsblad, te weten zondag 03 December 2000: Sinds de onafhankelijkheid van 1975, spraken de Surinaamse leiders Arron en Lachmon nooit meer gezamenlijk en in het openbaar met Jan Pronk. Maar gisteren was het moment daar. Door onze redacteur JOOST ORANJE. AMSTERDAM, 4 DEC. Aan de rand van het podium in het theater van het Tropen-instituut lopen twee mannen met attachékoffertjes elkaar tegen het lijf. Henck Arron, oud-premier van Suriname, tegen Jan Pronk, ex-minister van Ontwikkelingssamen-werking: Dag Jan. Moet ik welkom tegen jou zeggen, of zeg jij welkom tegen mij?. Pronk glimlacht naar zijn belangrijkste tegenspeler uit Samen onderhandelden ze over de onafhankelijkheid van Suriname. Het is het onderwerp van wat een historische bijeenkomst moet worden op deze warme herfstmiddag in Amster-dam. Naast Pronk en de oud-leider van de creoolse NPS Arron is ook Jagernath Lachmon aanwezig, nog steeds voorman van de hindoestaanse VHP. Zijn partij zag in 1975 eigenlijk niets in onafhankelijkheid. Maar, zo benadrukt de oude papa Lach nog maar eens: Uiteindelijk kozen we voor verbroedering. En hij roept ter illustratie het moment in herinnering waarbij hij zijn politieke tegenpool Arron voor het gezicht van de camera bij het uitroepen van Suriname als onafhankelijke natie een brasa, een omhelzing gaf. Nu, 25 jaar later, zullen de drie belangrijkste vertegenwoordigers van de toenmalige Surinaamse en Nederlandse politiek volgens de aankondiging het onafhankelijkheidsproces publiekelijk ontrafelen. Maar dat valt tegen. Alleen Jan Pronk blijkt bereid met enige zelfkritiek, terug te blikken. Hoewel hij nog steeds overtuigd is dat de onafhankelijkheid in 1975 onvermijdelijk was ( We hadden te maken met de schaamte van kolonisatie in een tijd dat vele landen onafhankelijk werden ), is er wel de erkenning dat de bruidsschat van 3,5 miljard gulden aan Suriname misschien wel een wat royale omvang had. Ook de oprichting van een leger beoordeelt hij achteraf gezien als iets dat we anders hadden kunnen doen. De staatsgreep van 1980 beschouwt Pronk als belangrijkste oorzaak voor de verloedering van het land, zonder overigens in herinnering te roepen dat ook Den Haag de sergeanten onder leiding van Desi Bouterse destijds het voordeel van de twijfel gaf. Pronk zit er een beetje ongemakkelijk bij. Nederland heeft nu eenmaal een weinig gelukkige hand van dekoloniseren en zeker de generatie van Arron en Lachmon weet die zenuw, soms met een vleugje demagogie (Lachmon: Wij moesten uit het koninkrijk ) perfect te raken. Arron memoreert met smaak het gesprek met toenmalig premier Den Uyl waarin het financiële openingsbod ter gelegenheid van de onafhankelijkheid werd gedaan: één miljard gulden min de uitstaande schulden. Arron: Ik zei: collega, ik ben hier niet om grappen te maken. Ik ben hier om zaken te doen. Uiteindelijk kwam Nederland, na een knap uitgespeeld onderhandelingsproces door Paramaribo, met 3,5 miljard gulden over de brug, Meer Retro op pagina 18

13 PAGINA 18 DE WEST VAN ZATERDAG 6 DECEMBER 2014 NO VERVOLG: DE WEEK IN RETRO een bedrag dat geen land dat onafhankelijk werd, ooit kreeg. Maar wat was het saldo? Vraag het Surinamers en velen zullen de frustraties opdreunen. De machtsgreep van de militairen natuurlijk die een tijdelijke uitschakeling van de democratie betekende en uitmondde in de Decembermoorden en een verwoestende binnenlandse oorlog. Het gaat te ver om Arron en Lach-mon daarop aan te spreken, maar er zijn genoeg elementen te noemen waar hun respectievelijke partijen in ieder geval voor een deel politieke verantwoordelijkheid dragen. De braindrain naar Nederland. Na 1975 een regering met corrupte trekjes. Politieke apathie en twijfelachtig economisch beleid, óók door opeenvolgende regeringen van NPS en VHP, de twee etnische politieke pijlers van Suriname. Was het niet Jan Pronk zelf, die begin jaren negentig het economisch beleid van Arrons opvolger Ronald Venetiaan als ronduit slecht kwalificeerde? Maar gistermiddag kwamen dit soort zaken nauwelijks aan de orde. De drie heren noemen elkaar herhaaldelijk vriend en vermijden elke confrontatie. Arron en Lachmon kijken zelfs met weinig zelfreflectie en veel zelfgenoegzaamheid terug, kritiek die vaak wordt geuit aan het adres van de oude politiek in Suriname. Ze gaan niet inhoudelijk in op de vraag die publicist Anil Ramdas aan het begin van de middag had opgeworpen: waarom verzuimden de politici van toen om het volk te vragen of de onafhankelijkheid eigenlijk wel wenselijk was? En als vanuit de zaal de vraag komt waarom het niveau van publieke voorzieningen na 1975 onder de regering-arron zo achteruitholde, spuwt de oud-premier vuur. Hij pakt zijn koffertje erbij en kondigt aan gedocumenteerd aan te tonen dat dit oude liedje onwaar is. Maar uiteindelijk volstaat hij met een citaat uit een gedateerd artikel in de knipselmap waarin Pronk stelt dat het beleid tussen 75 en 80 niet zo slecht was als vaak is gezegd. Het resulteert in cynisch gelach onder aanwezige kritische Nederlandse Surinamers. Maar Arron dooft het vuurtje met een te verwachten opmerking van Surinamers aan het adres van hun landgenoten overzee: Als u wilt lachen, gaat u dan in Suriname lachen. Ook een kritische opmerking van Ramdas over president Venetiaan schiet Arron volkomen in het verkeerde keelgat. Beledigend, briest hij, waarna de aanwezige Suriname-specialist van de VVD in de Tweede Kamer, F. Weisglas, vanuit de zaal een toeter voor zijn handen maakt en schreeuwt: Dat mag in een democratie als Nederland! Een betere illustratie voor de gevoelige relatie tussen oud-moederland en oud- kolonie lijkt er niet te zijn. Natuurlijk haast iedereen zich te benadrukken dat Nederland en Suriname niet zonder elkaar kunnen. Pronk pleit voor een soort Gemenebestrelatie, Lachmon roept het Nederlands bedrijfsleven op te investeren in Suriname en Arron voorziet mooie tijden met de nieuwe Front-regering. Maar een echt kritische terugblik op eigen handelen blijft uit. Of zoals Lachmon zegt: Laten we het allemaal laten, wie er fout was. Zouden de drie mannen gisteravond toevallig nog televisie hebben gekeken, naar de NPSserie Wie niet weg is, is gebleven, over 25 jaar Suriname? Zouden ze die man uit Coronie hebben gezien, die gefrustreerd vertelde over zijn vruchteloze pogingen om subsidie te krijgen zodat hij zijn land kon bebouwen? Hij kreeg niets, terwijl mensen met relaties kapitalen opstreken. Verbitterd keek hij terug op alle ministers en presidenten die met mooie beloftes aan z n hek hadden gestaan. De regering in Paramaribo, zo vertelde hij boos, had hem al die jaren niets gebracht: Het is basta voor mij. Jammer dat deze man er gistermiddag niet bij was in het Tropeninstituut. Tot zover Joost Oranje die niet kon bevroeden, dat de dag en het moment, waarop hij dit artikel uitbracht in het NRC, Henck Arron op weg was naar Alphen aan de Rijn en richting een opgeroepen huisarts die de dood tegen uitgestelde betaling kwam vaststellen. En dan een paar uur later, in hetzelfde NRC Handelsblad: Surinaamse oud-premier Arron plotseling overleden. Door een onzer redacteuren. ROTTERDAM, 5 DEC. In Suriname is met ontzetting gereageerd op de plotselinge dood van oud-premier Henck Arron. Arron, die op bezoek was in Nederland, overleed gisteren in zijn slaap aan een hartstilstand. President Venetiaan noemde Arron (64), de vader van het onafhankelijke Suriname. Tientallen mensen trokken naar het huis van Arron om hun deelneming te betuigen. De voormalig leider van de creoolse volkspartij NPS overleed op de verjaardag van zijn vrouw. Arron was de eerste premier van de soevereine natie Suriname en de drijvende kracht achter de onafhankelijkheid. Met parlementsvoorzitter J. Lachmon was Arron, die binnen en buiten de NPS nog groot gezag genoot, dezer dagen op bezoek in Nederland vanwege de festiviteiten rond 25 jaar onafhankelijkheid van zijn land. Lachmon, leider van de hindoestaanse volkspartij VHP en voorzitter van het parlement, noemde de dood van Arron onvoorstelbaar. Hij zal zijn bezoek aan Nederland afbreken en terugvliegen naar Paramaribo. Het stoffelijk overschot van Arron wordt waarschijnlijk zondag naar Suriname overgebracht, aldus Lachmon. Hij had gisteren met Arron nog een ontmoeting met enkele Nederlandse parlementariërs, onder wie Tweede-Kamervoorzitter J. van Nieuwen-hoven. Ook zij reageerde geschokt en met ongeloof op de dood van Arron, die op zijn logeeradres in Alphen aan de Rijn in zijn slaap aan een hartstilstand overleed. Donderdag is er in de Mozes en Aronkerk in Amsterdam gelegenheid om afscheid te nemen van de oud-premier. Arron was vorige week in Suriname nog gehuldigd met de hoogste onderscheiding, de gele ster. Enkele jaren geleden trok hij zich terug uit de actieve politiek en droeg hij het leiderschap van de NPS over aan de huidige president Ronald Venetiaan. Arron, die afkomstig was uit het bankwezen, werd in 1973 voor het eerst premier. Het jaar daarop kondigde hij aan, dat Suriname in 1975 onafhankelijk moest worden. Hij leidde de onderhandelingen met Nederland en werd de jongste regeringsleider van de republiek. Zijn bewind werd beschuldigd van corruptie en in 1980 moest hij het veld ruimen na een staatsgreep door zestien sergeanten onder leiding van D. Bouterse. In 1987 stond hij aan de basis van nieuwe, vrije verkiezingen, waarna hij vice-president werd. In 1990 moest hij, door de zogeheten telefooncoup, opnieuw onder druk van de militairen het veld ruimen. In 1991 gaf hij het roer over aan Venetiaan. Sindsdien hield hij zich niet openlijk meer bezig met de politiek. Ook tijdens de recente verkiezingscampagne in mei speelde Arron een zeer bescheiden rol. Pas onlangs, rond de festiviteiten bij 25 jaar onafhankelijkheid, manifesteerde hij zich weer enigszins in de publiciteit. Tot zover de kwaliteitskrant uit Rotterdam. Intussen verscheen bericht dat vers van de pers de langverwachte biografie van Henck Arron uit handen van uitgever en schrijver Peter Meel is gegleden en in Nederland gepresenteerd. En wel onder de titel: Man van het moment -. Een politieke biografie van Henck Arron (Amsterdam: Prometheus/Bert Bakker, 2014, 745 pagina s). Man van het Moment. Vandaag de dag staat in NRC Handelsblad een recensie van Man van het moment, een biografie van Henck Arron door Peter Meel. Recensent Hans Buddingh noemt de Man van het moment een goede, grondige biografie van de Surinaamse premier en vice-president en kent het boek drie ballen toe. In het boek ontzenuwt Meel mythes en verheldert [hij] gebeurtenissen, aldus Buddingh. Het onderzoek dat Meel heeft verricht noemt Buddingh bewonderenswaardig. Ten slotte stelt de recensent dat Meel een overtuigend beeld schetst van Arron en dat dit van zijn boek een goede biografie maakt. Eerder verschenen ook in Het Parool en De Ware Tijd recensies van Man van het moment. Over Man van het moment. Henck Arron ( ), sleutelfiguur in de Surinaamse politiek, diende zijn land als voorzitter van de Nationale Partij Suriname (NPS), parlementslid, minister-president en vicepresident. In 1975 stond Arron aan de wieg van de onafhankelijkheid van Suriname en sloot hij een verdrag met Nederland dat voorzag in de beschikbaarstelling van omvangrijke fondsen voor de ontwikkeling van de republiek. In 1980 maakte een staatsgreep een einde aan zijn regime. Arron bracht een periode in gevangenschap door en zette zich na zijn vrijlating in voor het herstel van de democratie en de rechtsstaat. In 1990 namen militairen echter voor de tweede keer de macht in het land over. Zijn rentree in de politiek eindigde zo in een ontgoocheling. Onderzoek in Surinaamse en Nederlandse archieven en interviews met meer dan honderd informanten hebben geleid tot een levensbeschrijving die inzicht geeft in de mens en politicus Arron, zijn gevoelens en gedachten, ambities en idealen, triomfen en nederlagen. Peter Meel (1959) is werkzaam als onderzoeksdirecteur van het Instituut voor Geschiedenis van de Universiteit Leiden. Hij publiceerde eerder Op zoek naar Surinaamse normen. Nagelaten geschriften van Jan Voorhoeve ( ) en Tussen autonomie en onafhankelijkheid. Nederlands-Surinaamse betrekkingen, Nader bekeken in het archief en de Verdieping van het dagblad Trouw : uriname-rijp-voor-gelijkwaardige-samenwerking.dhtml - Belfor. Met het trachten Raio-cursisten die al door het Hof van Justitie voor doorgang waren geaccordeerd, op zijspoor van dubieuzer treinstel(-len) te rangeren, liep de lumineuze MinJUSPOL weer een megablauwtje. Zijn denken en wandaad werden als onrechtmatig ervaren en overwegende de wet door het allerhoogste rechtscollege ondoenlijk en -deugdelijk verklaard. - Wazig. Valies klemt zich vast aan de bagagedrager. Aan de veelbelovende toezeggingen van het staatshoofd en gaat voorbij aan opmerkingen en/of geschriften van kabinetsleden, die lager in het bestuursechelon zijn geplekt. Uit hoofde van dit al, zal Valies de ingezette acties onder voorwaarden opschorten. Meer nog in afwachting van de uitwerking die het staatshoofd zou voorstaan. - Probleem. De rechter van instructie, zoals die in het buitenland meer bekendheid geniet, heeft volgens zeggen van een raadsheer bepaald, dat de maatregelen genomen door de opsporing, vervolging en het Openbaar Ministerie ter zake een in beslaggenomen Panamees-geregistreerd smokkelschip, voor een deel zullen moeten worden teruggedraaid. - Doekhie. In Nickerie blijkt Doekhie weer weerzinwekkende uitspraken te hebben gedaan. Het is dat Doekhie op den duur weinig of niets meer te verliezen heeft en zijn politieke opposanten aan de huidige geestesgesteldheid van de man, geen rekenschap meer wensen te geven. Doekhie blijkt uiteindelijk, het doolhof voor de meest nog levensvatbare en eerder hevig getraumatiseerde onder westerlingen, te hebben betreden. Triest zo een afgang. De NDP is uiteindelijk rijkelijk gezegend met dergelijk spul. - Bar puru. Het is Jozefzoon blijkbaar niet in de koude kleren gaan zitten, met de aangewaaide tegenstand die zijn turboloze locomotief nu ook nog moet meemaken. Jozefzoon moet begrijpen, dat het Volk van Suriname niet meer wenst te leven onder de ideologie van een commanderende basja die vertelt, dat hij komt uitleggen wat het project inhoudt, nadat al bestuursbesluiten zijn gevallen. Top bottom? A no go. Als de ING financier geen zin in dit project weet te genereren, moet Jozefzoon de schuld niet bij derden zoeken. Enkel bij wijzen van dit land te willen besturen. De oude systemen van zaken vanuit de hoogte opleggen, werken niet meer. Ook dat zullen de zogenaamd hoge bazen, de man uit het westen van Nederkand nadrukkelijk op zijn hotelkamer in Paramaribo komen uitleggen. Eddy zo praat je niet tegen mensen die je mee moet hebben/krijgen., je hebt het niet goed aangepakt. Prettige kennismaking, hor Eddie. Wij gaan vast terug met de blauwe vogel, naar onze stek op het hoofdkantoor. Kom eens een keer langs, dan doen we een bakkie koffie in de restauratie van het Centraal Station. Heerlijke koffie!. - December. De laatste maand van het jaar is aangebroken. Vanaf October 2014 denken overvallers, rovers en andere criminelen, dat ze het hek van de dam konden stoten. Als een tsunami razen ze door het land. De barstwonden aan het hoofd uitdelend, aan de weerloze bevolking. Structureel wordt vanuit de Staat weinig of niets opgemerkt. - Wild?. Mag men eigenlijk nog spreken van wildgroei, in het pomphoudersmilieu? Neen, men kan spreken van geïnstitutionaliseerde chaos, waarbij preferentie vanuit de Staat de niet traditionele en bepaald niet meest transparante olieboer toekomt. Intussen daalt de prijs aan de pomp op niet te evenaren wijzen. De gov-take wordt terecht geminimaliseerd. Het heeft veel te lang geduurd, dat hardwerkende mensen bij het tanken van hun autootje gelijk skeer waren. Maar er komen nog meer problemen aan, nu Venezuela door Chavistische stommiteiten en Cubaanse stereotypen, aan de rand van de afgrond is komen te verkeren. En dat de lokale bevolking nu ook nog eist, dat Petrocaribe van het toneel verdwijnt. Tellen wie daarvan allemaal de zure vruchten mogen gaan plukken. - Uncle Jerry. Kwam naar Paramaribo-Noord terug en ging gelijk over tot DCsluiting van een goudverwerkingsbedrijf. Als kenner van Noord weet hij dan ook, dat er tientallen meer zijn die gesloten dienen te worden. - Look out, beta. De ene is roomser dan de paus geraakt, de ander heeft zich gekunsteld lange tenen aangemeten en de gevaarlijkste zijn die opportunistische gabbers welke pseudo-loyalisme willen ver-/aantonen. Behalve dan behind closed doors. Want dan babbelen ze allemaal eender, over skin firi attituden en dus een geheel andere taal. Het is verkiezingstijd en politieke grapjassen, zijn zich aan het herpositioneren. Om hun posities te voorzien van enige, maar toch wel al te doorzichtige status dan wel krakkemikkige stabiliteit, vertoont men een pathetisch aandoende overgevoeligheid. Men mag niets zeggen over de partijleider/-leiding, hor! Over andere en intussen reeds lang inflatoir aangetaste statuur, zal er maar niet gesproken worden. Althans, dit keer nog niet. Gun ze nog even de pret om belangrijk te willen doen of overkomen. Time always tells the naked and trust worthier truth, in time!. - D.B. Met betrekking tot een bekender strafproces, dat zich in Brooklyn New York N.Y. aan het ontwikkelen is, meer nog tegen de zoon van het staatshoofd gericht, blijkt er nu ook in politiek Washington DC, een aantal diepgaander inzichten en nevenschikkende gevolgen naar voren te zijn gebracht/-geschoven. Een Google-alarm omtrent hoofdverdachte in voormeld strafproces, wist reeds in de vroege ochtend van maandag op dinsdag jl. af te gaan; omstreeks uur v.m. - Meer Retro op pagina 23

14 NO DE WEST VAN ZATERDAG 6 DECEMBER 2014 PAGINA 23 VERVOLG: DE WEEK IN RETRO - NDP. Vanuit NL wordt aangemeld, dat de NDP-er Jabini ernstig ontstemd is over de inzet van de regering Bouterse om verdere uitvoering van een vonnis te geven, uitgesproken door het Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens in Costa Rica. Als Jabini de inzet van de huidige regering plekt, naast die van de regering Venetiaan, komt de NDP parlementariër tot de onstellende conclusie(-s), dat er tussen 2010 en het heden ( ), bar weinig is uitgevoerd Een kwart miljoen US-dollar wordt aangezegd, als op te leggen claim aan het Openbaar Ministerie, welk bevoegd staatsinstituut een geconfisqueerd smokkelschip onrechtmatig zou/mocht hebben doen verkopen. Een mond vol! Kan men zich de confiscatie/verkoop van het prachtige SMS vlaggenschip, door een grijpgrage in de USA herinneren? Juist ja! Was toen echt geen smokkelschuit. - Para. Blijkt uit meerder berichtgeving, dat Mohamed Kasto nu in de Para het districtscommissariaat zal mogen leiden naar de aankomende verkiezingen. Hopelijk met dezelfde operationele overdrive die zijn voorganger wist in te zetten. Maar dan weer wel gespeend van een aantal minder neutrale en paarsopwekkende (uitlaat-)gassen. - Bai na bala. Men dacht/denkt, dat men Asabina kan omkopen? Die toe te voegen waarden, zullen echter forfait worden afgewezen. Asabina laat niet met zich sollen noch minder shovel spelen. No wan man ne kom spele vrij vrij nanga disi Ronnie, yere! No wan bai, no wan seri. - Roof. In Commewijne een jongen naakt gekleed door een taxichauffeur en beroofd. Zeeroof te Coronie en weer worden twee vissers, door piraten over boord gegooid. Kustwacht?! Te land, ter zee en in de lucht. - Klim. Er wordt in de cashflow van een inheemse organisatie te Albina (Marijkedorp) geklommen. A orga hespitem kom skeer. A man nyan na patu. - Robbers nation. Jawel, in successie aan te melden: Jagernath Lachmonstraat een beveiliger gepakt en met tie rap vastgebonden; Fred Derbystraat en rennen naar een stilstaand voertuig; Ressort Latour een dame uit het buitenland beroofd; Grofollostraat spreekt met naam en toenaam voor zichzelf; Rovers beschieten truck; Roof aan de Zonnebloem- hk Boutersestraat; Jourilaan ; Catostraat? Een greep en verzameling van wat zich eigenlijk afspeelt en de Staat de andere kant opkijkt? Overwegende, de krankzinnige regionale statistieken zeker?! - Double jeopardy. Het lijkt wel een Catch 22 van Joseph Heller. Als je doet, heb je een probleem. Als je niet doet, heb je ook een probleem. Dus vertelt Valies zijn mensen veel prettiger, dat het staatshoofd meer tijd nodig heeft om de materie aan te vatten en schorst de acties van de Bond van Leraren op! Als dat het verhaal nu maar helemaal is en aannemelijk houdbaar blijkt. Want Starnieuws, had vannacht voor het slapen gaan, heel wat anders aan breaking aan te melden via het Internet en kleurvoller te vertellen: en dan nuhttp://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/ Respectievelijk onder koppen: Breaking news: Regering accepteert toonzetting BvL niet en BvL morgen weer aan het werk; stelt vertrouwen in president. - Uitspraak van de week: Hij is geen wanbetaler, hij betaalt zijn schulden gewoon niet. Owru gwenti, dus! - Interventie. Nederland neemt samen met Duitsland en Noorwegen het voortouw bij de stationering van troepen aan de grens van de Baltische staten en Rusland. Nederland levert mogelijk al vanaf januari duizend militairen voor de zogenoemde flitsmacht, is besloten op een NAVO-bijeenkomst in Brussel. De nieuwe NAVO-topman Stolten-berg zegt dat de troepenmacht voorziet in de snelle reactiecapaciteit die we nodig hebben. De eenheid moet binnen twee dagen overal inzetbaar zijn en kunnen reageren op dreigingen uit Rusland. Volgende stap? Dienstplicht uit de ijskast. Was al uit de diepvries gehaald. - Welles nietes. Produceren van documenten, overwegende openbaarheid van bestuur. Moeilijk tijdens de regering Bouterse. Alcoa/Suralco welles/nietes, in de verkoop? Door wie bedacht? Inderdaad door de mensen die enkel de energieparagraaf willen invullen. Dipo voorop. Ten eigen voordeel en van de Finse bazen, natuurlijk. Maar ook openbaarheid van bestuur, bij een treinenproject? Neen, strak dictaat van Eddy uit het Noorden. A new kid on the poli poli block!. Komt maar even vertellen, dat zijn nieuwe bazen, de beslissing al hebben genomen. Buiten het parlement om? Gaat mooi niet door, als het aan de bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden in Groot Paramaribio/Wanica en Para ligt. Comité Belangenbehartiging Indira Gandhiweg, so bun. No wan dictaat, no so dictator, no e kom tek unu dya! Capisch? Yes! - Panka. Ze babbelen van alles in koor, helemaal vanuit Schiphol in de Haarlemmer-meer. In eigen land, hoort men ze niet. Maar als men na een lange vlucht dan op Schiphol landt, om dan naar Frankwijk en Marokko door te gaan, heeft men van alles te vertellen. Panka vertelt doodleuk, dat de begrotingsbehandeling gewoon in DNA zal gaan plaatsvinden, bij zijn veilige terugkeer van een of andere wazige snoepreis? Zal echt wel in Paramaribo worden bepaald en niet in Nederland op het vliegveld Schiphol. - Rotjeknor. Wat een verrassing. Stad Rotterdam werd wederom met een record begunstigd. En dan niet de gewonnen stadswedstrijd van Feyenoord, op Sevilla uit Spanje. Maar meer nog met de aankomst en ontvangst van 3000 kilo s aan cocaïne in de haven van de meest succesvolle gemeente, als het om transportinkomsten gaat. Ditmaal meer van de illegale soort. Eerder record zat/lag even boven de 4000 kilo s aan hagelwitte droga. Het marktsegment is nog steeds groeiende. - Rest. Inderdaad rest nog te vertellen, dat de vuilak, wederhelft en inwonende vrouw van getroffen restauranthouder, bij gewapende roof/overval in de buik schoot. Vertel maar aan de onwetende buitenwacht, dat het hier superveilig is, binnen een opnieuw revolutionair geüniformeerd Sranan. - Moi Wana. Tientallen jaren verder, na de gruwelslachting, zijn er nog steeds megahoeveelheden aan vragen, onvolmaakte getuigenissen, identificatieperikelen en juridisch-technische problemen blijven liggen. Zaakselementen die schreeuwen om gedegen aanpak. Helaas! - Slavernij/mensenhandel/-smokkel. Vorige week is in Rotterdam een man aangehouden die op grote schaal zou hebben gefraudeerd met tewerkstellingsvergunningen voor Filippijnse matrozen. De man wordt verdacht van arbeidsuitbuiting, mensensmokkel en valsheid in geschrifte. De matrozen, veelal illegaal in Nederland, werkten op binnenvaartschepen. Volgens de Inspectie moesten ze de verdachte geld betalen voor leges en huisvesting. Ook zou hij de beschikking hebben gehad over bankpassen en pincodes van de Filippijnen. Waarschijnlijk verzweeg de verdachte daarmee inkomen voor de sociale dienst. Hij kreeg een uitkering. De man is voorgeleid aan de rechter-commissaris en zit voorlopig veertien dagen vast. - Amsterdam/Antwerpen/Luik/Parijs/Marseille/Rabat. De man die de oorlog in de Amsterdamse onderwereld in gang zou hebben gezet, Benaouf A., is door de rechtbank in Amsterdam veroordeeld tot 10 jaar cel. Volgens de rechter staat het vast dat A. een belangrijke rol speelde bij de liquidatie van een Amsterdammer van Marokkaanse afkomst in Antwerpen in Doelwit van de liquidatie was de 34-jarige Najib Bouhbouh. Hij werd doodgeschoten toen hij de lobby van het Crown Plaza Hotel verliet. Bouhbouh speelde een rol in een conflict in het Amsterdams-Marokkaanse criminele milieu, dat draait om de diefstal van een partij cocaïne van 200 kilo uit de Antwerpse haven. A. was kort na de schietpartij in Antwerpen zelf doelwit. Hij zat op 29 december 2012 in een auto in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt die onder vuur werd genomen. Daarbij kwamen twee mannen om het leven, maar A. ontkwam. Hij kwam later alsnog vast te zitten voor wapenbezit en witwassen. Hij werd in zijn cel voor de liquidatie in Antwerpen aangehouden. - Noord/Zuid. Opdracht, aanklacht, blikverruimende standaardisering uit het noorden door de NOS dwingend overgeseind. The Rap! Homo-activisten in Suriname maken zich boos over een videoclip met een anti-homorap. In het nummer zit de tekst bullet gi den batti man, wat (red.: vrijvertaald zou betekenen, kogel voor homo s. Ik word er bang van en ik vraag me af hoe muzikanten zoiets kunnen doen, zegt de van oorsprong Surinaamse Anita Chedi Shiwally in het NOS Radio 1 Journaal. Chedi Shiwally verliet haar land, omdat zij in Suriname moeite had om met haar lesbische geaardheid om te gaan. De rap krijgt in Suriname veel aandacht, zegt Chedi Shiwally. Ze vreest daarom, dat het liedje populair zal worden. Er is in Suriname veel negativisme over homoseksualiteit. Homo-activisten zijn bezig een positiever beeld te creëren en dan komt er zo n liedje. Maar misschien pakt het uiteindelijk goed uit, zegt Chedi Shiwally. Misschien maakt de rap zo veel los, dat er positiever over homoseksualiteit wordt gedacht. Ze denkt daarbij in het bijzonder aan de politiek, die naar haar mening te passief is. Politici moeten opstaan en oproepen homo s niet meer te discrimineren. Tot zover een overgeseind NOS-bericht. De vraag blijft nazingen, of men dit soort generaliseringen en verkapte opdrachten serieus moet nemen. Vooral nu die wederom vanuit een andere samenleving en totaal zonder enige nuance van waarden en normen, uit het non-discriminatoire NL vleugels kregen aangeplakt. - Nain. Een verklaard politicus die lichtelijk verklarend zegt, iets anders te willen, maar dan wel samen en eerder met de NDP verder te zullen/kunnen huppelen. Leuk gebracht en toch maar al te doorzichtig geplekt. Jammer, dat de stigmatiseringsformules ter zake een hele groep en de steeds dogmatischer retoriek, niet meteen werden verlaten en achter Zoelen of in de Boomskreek afgezonken. Tragisch eigenlijk! - Verstek. Het staatshoofd liet wederom verstek gaan. Nu bij de verjaardag van het Jeugdparlement. - Yes! Korte metten. Daar luisteren ze naar, als in de goudzoek de illegaliteit gaat prevaleren. Skalians worden weggesleept en door de Fransen op binnenwateren meteen vernietigd. Op de grensrivier met Suriname gaat men nogal prudent te werk. Is de juiste GPS-locatie op de Marowijnerivier vastgelegd, dan kan de Skalian worden meegenomen en de lasbranders/-snijders de rest van het werk doen. Hier in Suriname is van hoog tot laag, de geïnvolveerdheid van hoogwaardigheidsbekleders zo na te trekken en bevestigen. De reuze Skalian op het Afobaka-stuwmeer had/heeft tot in de allerhoogste regionen van Staat de tentakels zitten. Totdat! Maripaston niet te vergeten - Te biecht. Er bleef geen keuze. Dan maar naar het staatshoofd aan de Kleine Combé, om een oplossing trachten te forceren. Ziet er naar uit, dat zowel Valies als Bouterse wisten te scoren. Niet de kabinetsraadsleden die Hooghart hoog zijn komen te zitten, maar de twee speerpunten in direct contact. De jutezak van Hoogie hoeft niet revo styling te worden aangesproken of ook maar iets te worden voor-/ingelegd. Ook een brief van de MinBinZa, blijkt bij nadere beschouwing geen nadere indruk te maken op Valies cum suis. Hij heeft zijn geld op de oplossing(-en) van het staatshoofd gezet. Niet op die van subalternen. Die mogen het ingelegde aan kleingeld nu ook wel houden. - Educatieve uitvindingen. Op gezonder voet geschoeid, de beste vijf ontdekkingen Kan men terugvinden in TIME Magazine van heden. - In/Uit. Jerry eruit, Mohamed erin. Zo gaat dat in Para gebeuren. Panka ernstig teleurgesteld, maar de hoge hand heeft afdoend beslist. Miranda naar Noordoost en Kasto naar het zuiden in Para. Vol verwachting klopt Onverwacht. Vol werkdrift wacht de Combé, als Jerry s standplaats voor Paramaribo Centrum/Noordoost. - EenVandaag. Sceptici en enthousiasten gaan hand in hand op in de NL- media, als men het heeft over het feitelijke plan, dat de Republiek Suriname met gele- TOCH GEEN GEZICHT Midden in de stad en wel aan de Jodenbreestraat kwam deze week onze fotograaf deze oude autobanden op het wegdek tegen. Ze zijn daar geplaatst om een rioolput die zijn deksel al enige tijd kwijt is, te bedekken. Het is wel opvallend op hoeveel plaatsen in groot Paramaribo en daarbuiten de deksels van rioolputten zijn verdwenen. Hoe zou dat komen? Wij hebben daar niet direct een gepast antwoord op. Feit is wel dat het ministerie van Openbare Werken de instantie is om de rioolputten van nieuwe deksels te voorzien.het departement schijnt thans andere prioriteiten te hebben, waardoor er thans door de burgerij onder andere voor oude banden wordt gekozen om het gevaar enigszins te doen wijken.

15 PAGINA 28 Meisjes vechten terug Meisjes helpen nee te zeggen DE WEST VAN ZATERDAG 6 DECEMBER 2014 NO Kindbruiden in West-Afrika Zeinabou Moussa is maar een meisje: plat bovenlijf, zachte huid en verlegen. Maar op haar 16 e heeft ze al meer van het huwelijk gezien dan ze zou willen. Eerder dit jaar, na geslagen en gepest te zijn geworden op de bruiloft van een vreemdeling, ondernam ze actie. Ze ontvluchtte niet minder dan vier keer na de huwelijksceremonie het huis van haar man in Nigers zuidelijke provincie Zinder, echter werd ze door haar onsympathieke ouders terug gesleept. Vervolgens veranderde ze het bruiloftsbed in een slagveld. Toen haar man zich aan haar opdrong, beet ze hem daar waar het t meeste pijn zou doen. Hij viel flauw, zegt ze wrang, en ik rende. De volgende dag nam haar man, pijnlijk en beschaamd, haar mee naar een traditioneel dorpshoofd om een scheiding te eisen. Haar ouders zullen haar niet meer dwingen tot een huwelijk. Zeinabou is één van de miljoenen kindbruiden in West- Afrika, waar op vroege leeftijd trouwen in zwang is. Verondersteld wordt, dat in de hele regio bijna de helft van de meisjes onder de 18 jaar trouwen. In Tsjaad en Niger, waar de ratio s kindhuwelijken behoren tot de hoogste in de wereld, gaat het om een percentage dat de 70 haalt. In die landen hebben meisjes onder de leeftijd van 15 jaar meer kans om tot echtgenotes te worden gemaakt dan bijna overal elders. Armoede, slecht onderwijs, schoolgelden die onbetaalbaar zijn en traditie zijn enkele van de vele oorzaken. Ouders prefereren eerder hun jongens naar school te sturen dan meisjes. In plaats daarvan worden dochters, vanwege de bruidsschat beschouwd als een bron van inkomsten. Bovendien geven sommige gezinnen er eerder de voorkeur aan hun meisjes te laten trouwen dan het risico te moeten aanschouwen hoe ze zich misdragen buiten het huwelijk. Daarenboven, de grote meerderheid accepteert kindhuwelijken. Toch veroorzaakt het fenomeen op allerlei vlakken problemen. Kindbruiden missen onderwijs en worden meestal moeder op jongere leeftijd, hetgeen vervolgens de kans verhoogt op moedersterfte. Er zijn niet veel signalen dat er enige verandering zal komen. De in New York gevestigde Ford Foundation gaat er van uit dat tussen 2000 en 2011 de trend in vijf West-Afrikaanse landen ging richting het nog jonger trouwen van meisjes. Maar tenminste worden ze op sommige plaatsen geholpen om terug te vechten. In Nigeria en Niger leren tieners over hun rechten en de risico s van een vroeg huwelijk in speciale safe-space scholen die door de UN Population Fund worden gefinancierd. Meisjes die ingeschreven worden op deze scholen lijken later te trouwen dan hun leeftijdsgenoten. Tegen 2018 zullen in Niger, waar het totale inwoneraantal slechts 17 miljoen is, ongeveer meisjes dergelijke scholen hebben doorlopen. Andere organisaties verlenen juridische bijstand aan meisjes die bezwaar maken tegen het gedwongen vroeg huwelijken. Balkissa Chaibou zegt dat ze in het zuiden van Niger eerst naar een lokale magistraat en vervolgens naar de politie ging om te voorkómen dat een oom haar dwong te trouwen met een familielid dat bijna twee keer haar leeftijd was. Meer traditionele dorpshoofden beginnen hier een stelling te nemen tegen vroege huwelijken. De campagnes op televisie en sociale media zijn steeds meer uitgesproken. In het curriculum van het secundair onderwijs worden nu ook diverse kwesties die verband houden met kindhuwelijken opgenomen. Meisjes worden steeds assertiever. Meer van hen, zegt Monique Clesca, hoofd van het UN Population Fund Niger, worden ondersteund nee te zeggen. Argumenten uit een mooie mond zijn onweerleg baar. Joseph Addison

16 NO DE WEST VAN ZATERDAG 6 DECEMBER 2014 PAGINA 25 Gordon Touw Ngie Tjouw in nieuwe song met Kimmy Gordon Touw Ngie Tjouw aka TNT is voor zijn nieuwe poku Mi De Te in zee gegaan met de veelbelovende zangeres Kimmy. Het nummer handelt over falen en opstaan en is tevens een boodschap naar mensen die denken hem te breken, benadrukt hij. De keuze om de jonge, opkomende artiest Kimmy die voor veel opschudding zorgde met haar eerste single Bad Chick te strikken voor een samenwerking, komt uit het feit dat zij helmaal past in de gedachten achter deze poku. Dit lied heb ik met gevoel geschreven en bij het uitkijken naar een vrouwelijke artiest die mij kon begrijpen, heb ik gekozen voor Kimmy, aldus TNT. Verder rapt Gordon aka TNT in de song ook over de verschillende tegenslagen die hij in zijn leven heeft moeten verwerken. Ze hebben mij in plaats van zwak juist sterker, beter en wijzer gemaakt, meent hij. Mi De Te draagt hij op aan iedereen die hem door dik en dun heeft ondersteund. Dankzij hun mi kan tak mi de ete! De titel is geïnspireerd door de kaseko hit Mi Kanto Ma Mi De Te van de overleden zanger Ewald Krolis. Mi De Te is de tweede poku op de radio van Touw Ngie Tjouw als rapper. Zijn eerste was I m in love. Dit nummer, dat ongeveer vijf jaar geleden uitkwam, behaalde de tweede plaats in de hitparade van Radio 1. Zet je schrap voor de clip van Mi De Te. Gordon Touw Ngie Tjouw (29), bij velen bekend als sporter zwemmer is van 2005 tot 2007 uitgeroepen tot sportman van het jaar. Muziek is iets waarvan hij altijd heeft gehouden. Het pompte mij op als sporter, maar kon mij ook gelijk tot rust brengen. Ik luister naar alle soorten muziek. Zo begon ook door Kimberley Fräser het schrijven van rapsongs. Vanaf mijn 12e schreef ik, maar ik heb altijd andere prioriteiten gesteld. Op mijn zestiende nam ik mijn eerste lied Lieveling op. Dat Gordon daarna niet gestopt is, bewijst hij met zijn nieuwe poku. Christma s Diner & show roue VerVeer en ra mon Beuk Comedian Roué Verveer en topkok Ramon Beuk trakteren Suriname in december op een nieuw spektakel Christmas Diner & Show. Verveer trekt al jaren volle zalen met zijn theatershows hier en Beuk wist de afgelopen jaren de Surinamers te verrassen met zijn vernieuwende inzichten op de Surinaamse keuken. De shows vinden op 19, 20, 21 en 22 december in de Royal Ballroom van Hotel Torarica plaats. Het idee voor de Diner & Comedy Show in Suriname ontstond vorig jaar december toen Verveer en Beuk samen in de EBG- kerk Wi Eegi Kerki in Amsterdam Zuidoost, Nederland, optraden. "Er waren 350 mensen aanwezig en ze hebben genoten", beweren ze. "Zo kwamen we op het idee om het ook in Suriname te proberen. In navolging op dit succes doen Beuk en Verveer dit jaar Suriname aan. Onder het mom van je lacht, je hoeft niet te koken en vaat wordt gewassen brengen zij een show met humor en een vijfgangendiner op topniveau. Christmas Diner & Show belooft de smakelijkste afsluiter van 2014 te worden. Kaarten kosten SRD 125,- ( inclusief vermaak, vijfgangendiner en drank (water, frisdranken, sappen, bier en wijn) en zijn vanaf 25 november bij de receptie van Hotel Torarica te verkijgen. Bron : Paramaribo Entertainment Newz Network. GROTE FINALE ASRUF BURGER BATTLE 2014, RETURN OF BURGER KING Kankantrie scoort met Soso Tu Sma tweede kaseko hit De kasekoformatie van Nederland, Kankantrie, scoort met Soso Tu sma haar tweede nummer 1 hit in Suriname. De eerste was: Niets aan de hand. Kankantrie is met Kerst en Nieuwjaar in Suriname voor een korte toer. Ze arriveren op 16 december en blijven tot 6 januari in het land. Naast de diverse optredens zijn er plannen van de organisatie, Arti Promotion, om na de toer ook een optreden op het terrein van Radio 10 aan de Stadionlaan te geven. Op het terrein van de zender staat trouwens ook een grote kankantrieboom. Kankantrie wordt in één adem genoemd met de top van de Surinaamse kasekogroepen zoals Sabakoe en Klein maar Fijn. De groep werd 14 jaar geleden opgericht door Lieve Rocky. Kankantrie heeft in totaal zeven cd s uitgebracht. MORAVIAN PRODUCTIONS OP ZOEK NAAR CAST VOOR David nanga Bathseba De ene Burger King verdwijnt en de andere komt er voor terug. Morgen, zondag 7 december wordt bij Bar Zuid aan de Van Sommelsdijckstraat vanaf 16:00 uur de finale gehouden van de Asruf Burger Battle. Wat begon als een grapje, is in een jaar tijd uitgegroeid tot een evenement met vier voorrondes, meer dan twintig deelnemers en enkele duizenden bezoekers. Zondag om 20:00 uur weten we wie de enige echte Burger King 2014 van Suriname is. De hoofdprijs van de Asruf Burger Battle is een Masterforge Grill ten waarde van US$ 600,- beschikbaar gesteld door Parasprings. Tijdens de voorrondes is bewezen dat de Burger Battle zich kenmerkt door een hoog out of the (happy meal) box gehalte en verrassende combinaties van Surinaamse producten en internationale ingrediënten. Zo zijn er bijvoorbeeld hamburgers gemaakt met kippenlever of chocoladesprinkles, toppings van garnalen en cocos, mayonaise van tajerblad en boulanger en is er een grote variatie aan speciaal gebakken buns voorbij gekomen. Bovenal is de Asruf Burger Battle een evenement waarbij de liefhebbers van hamburgers aan hun trekken komen. De laatste voorronde in september trok meer dan 1500 bezoekers die kwamen genieten van smakelijke en unieke hamburgers in een gezellige en gemoedelijke sfeer. Gekwalificeerd voor de finale zijn: Tori Oso (Tirsa Braumüller), Torarica (Sherwin Alexander), PUUR (Stein Hoogdorp), BIG TEX (Umar Nazier), Souposo (Nikita Tjon-Affo), Brainwaves Events (Leo Habers), Krasnapolsky (Jethro Wirht), Lolo Koekroe (Max Resomardono) en chef Joey Dragman. De jury bestaat uit 11 personen en zal middels een blind tasting uitmaken wie de winnaar is, de voorzitter van de jury is Patrick Woei, eigenaar van restaurant Spice Quest en voorzitter van de Suriname Chef Associatie. Overige juryleden zijn: Michael Hermelijn, Judith Vrij- Peeren, Sonia Noel, Zoureena Rijger, Trees Ralim, Rosita Leeflang, Aisa Winter, Jill Joy Landburg, Nicolette Udema en Monic Foppele. De sponsors van het evenement zijn Slagerij Asruf en Parasprings. Moravian Productions is het productieteam van de Evangelische Broedergemeente Suriname (EBGS). Door het organiseren van activiteiten willen zij de jongeren en ouderen van de EBGS ertoe bewegen om de talenten die zij van God hebben ontvangen, daadwerkelijk en nog meer voor Hem in te zetten. Moravian productions is daarom op zoek naar acteurs, zangers en dansers voor de opvoering van het musical drama David nanga Bathseba dat in mei 2015 zal worden opgevoerd. De regisseur voor dit stuk is Ivan tai Apin. David nanga Bathseba is gehaald uit 2 Samuel 11 en 12. De thema s overspel, moord en vergiffenis lopen als een rode draad door het verhaal. De uiteindelijke boodschap is dat de Here God vergiffenis schenkt aan degenen die oprecht berouw tonen en dat Hij dat ook van ons vraagt. Daarnaast wil Moravian Productions met dit stuk de mannen en vrouwen in onze samenleving ervan bewust maken dat elke actie gevolgen heeft. De gevolgen zijn vaak niet alleen voor hen, maar ook voor hun kinderen. Talentvolle EBGS-ers tussen 18 en 80 jaar konden zich tot en met 27 november via het -adres opgeven voor de audities voor David nanga Bathseba. De audities werden gehouden op 29 november en op zondag 30 november in de Stadszending.

17 PAGINA 26 DE WEST VAN ZATERDAG 6 DECEMBER 2014 NO Nederlandse schone toegelaten tot miss aa sia Pacific world 2014 De 21-jarige Safina Barsatie uit Rotterdam is benoemd tot Miss Asia Pacific World (MAPW) Netherlands 2014 en zal Nederland vertegenwoordigen tijdens de Miss Asia Pacific Supertalent of the World, dat plaats vindt in Seoul, Korea, op 19 december Sinds de beeldschone Safina in 2011 de Miss India Holland verkiezing heeft gewonnen en internationaal de titel 2nd runner-up Indian Princess International heeft bemachtigd, ligt de wereld aan haar voeten. Als internationaal gezicht werd Safina gecontracteerd voor vele verschillende opdrachten. In Nederland is ze naast haar Lerarenopleiding Biologie ook nog altijd actief als model. Maar het is tijd voor iets veel groters. Miss Asia Pacific World is afgeweken van de traditionele schoonheidsverkiezingen en heeft zijn zinnen gezet op de filmsterren, pop iconen en super- modellen. Een uniek concept waarin getalenteerde schoonheden ontdekt en gepolijst worden, om vervolgens als toekomstige sterren in de wereldwijde entertainmentindustrie te gaan schitteren. Deze nieuwe weg dat MAPW heeft ingeslagen heeft de organisatie doen laten groeien tot 's werelds nummer één superstar talent agentschap met kantoren in de top 80 meest relevante landen. Daarbij zal de finale worden uitgezonden in 164 landen wereldwijd. Rietoe Boedjarath directrice van I Events & Productions tevens National Director MAPW in Nederland noemt dit een gouden kans voor Nederland. "Nederland zit vol met prachtige dames die nog altijd opzoek zijn naar het juiste platform om zich internationaal te kunnen profileren, en daar ga ik voor zorgen." aldus Rietoe. De verkiezing is te volgen via: 'BRUCE JENNER HEEFT GESLACHTSOPERATIE ONDERGAAN' Er gaan al tijden geruchten dat Bruce Jenner, de ex-stiefvader van de Kardashians, liever als vrouw door het leven gaat. Nu zouden er bewijzen zijn dat Bruce er helemaal voor gaat en een g e s l a c h t s o p e r a t i e heeft ondergaan... in Thailand. Dat meldt Hollywoodlife.com. Een producer van de tv-serie Keeping Up with the Kardashians zou in een interview gezegd hebben dat Bruce (65) zijn transformatie compleet heeft laten maken, tegen de zin van zijn familie in. Een bron zegt tegen Hollywoodlife: "Bruce heeft net tegen zijn familie verteld dat hij nu een vrouw is. Hij is naar Thailand gegaan om een geslachtsoperatie te ondergaan en gaat nu officieel door het leven als vrouw." "Kris Jenner moest huilen, omdat ze dacht dat zij en Bruce nog wel bij elkaar zouden komen," onthult de bron. "Ook de kinderen moesten huilen, het was een gekkenhuis." De website weet ook te melden dat dit alles binnenkort op tv te zien zal zijn. Eerder kwam naar buiten dat Bruce over zijn transformatie twijfelde, omdat zijn familie er niet positief op reageerde. Daarom lakte hij alleen zijn nagels en liet hij zijn haar groeien, zodat de verandering niet te groot was. Daar lijkt dus nu verandering in gekomen te zijn. (bron: telegraaf.nl) Khloé Kardashian B u i t e nla nds ni e uw s wil ook uit de kleren Kim en Kourtney Kardashian poseerden al naakt en dat wil zusje Khloé nu ook. Maar daar staat wel een flink bedrag tegenover. De Kardashian-telg overweegt een shoot in blootblad Playboy. "Khloé wil heel graag laten zien dat ze net zo 'hot' is als haar twee zussen", vertelt een bron aan OK! Magazine. OK! meldt ook dat Khloé (foto) zich niet zomaar laat vastleggen, ze zou er een bedrag van 1 miljoen dollar (ruim euro) voor willen hebben. De brunette zou haar shoot al aan het voorbereiden zijn. Zo zou ze de laatste tijd regelmatig naar de sportschool gaan om nog een paar kilo te verliezen voor de fotosessie. Zus Kim poseerde in 2007 ook al eens voor Playboy. (bron: telegraaf.nl) Songtekst MEGHAN TRAINOR All About That Bass Because you know I'm all about that bass, 'Bout that bass, no treble I'm all 'bout that bass, 'bout that bass Yeah it's pretty clear, I ain't no size two But I can shake it, shake it like I'm supposed to do 'Cause I got that boom boom that all the boys chase All the right junk in all the right places I see the magazines working that Photoshop We know that shit ain't real Come on now, make it stop If you got beauty beauty just raise 'em up 'Cause every inch of you is perfect From the bottom to the top Yeah, my momma she told me don't worry about your size She says, boys they like a little more booty to hold at night You know I won't be no stick-figure, silicone Barbie doll, So, if that's what's you're into Then go ahead and move along Because you know I'm all about that bass, 'Bout that bass, no treble I'm all 'bout that bass, 'bout that bass I'm bringing booty back Go ahead and tell them skinny bitches Hey No, I'm just playing I know you think you're fat, But I'm here to tell you that, Every inch of you is perfect from the bottom to the top Yeah, my momma she told me don't worry about your size She says, boys they like a little more booty to hold at night You know I won't be no stick-figure, silicone Barbie doll, So, if that's what's you're into Then go ahead and move along PHARREL WILLIAMS OOK GENOMINEERD BIJ GRAMMY S Eerder werd al bekend dat Beyoncé en Sam Smith grote kanshebbers zijn bij de Grammy's dit jaar. In dit rijtje mag nu ook Pharrel Williams aansluiten. Gisteravond werden de nominaties voor de meest prestigieuze prijs bekend gemaakt, die van de Grammy Award voor het beste album van het jaar. Door de nominatie voor het beste album van het jaar komen Beyoncé, Sam Smith en Pharrel Williams elk uit op zes nominaties. Ook Ed Sheeran en Beck komen in aamerking voor deze belangrijke internationale muziekprijs. De Recording Academy had misschien wel de meest prestigieuze Grammy als toetje bewaard. De kanshebbers in de andere 82 categorieën waren in de loop van de dag al bekendgemaakt, maar op de genomineerden voor de prijs voor het beste album van het jaar moest het publiek lang wachten. De vijf genomineerde platen zijn Girl (Pharrell Williams), Morning Phase (Beck), In The Lonely Hour (Sam Smith), X (Ed Sheeran) en het titelloze vijfde studioalbum van Beyoncé. De nominaties werden vrijdagavond laat in de special A Very Grammy Christmas op de Amerikaanse zender CBS onthuld. (bron: telegraaf.nl) t e e n i e w e s t e - m a i l a d r e s : d Billboard top 100: songs 1. Taylor Swift - Blank Space 2. Meghan Trainor - All About That Bass 3. Hozier - Take Me To Church 4. Taylor Swift - Shake It Off 5. Maroon 5 - Animals Because you know I'm all about that bass, 'Bout that bass, no treble I'm all 'bout that bass, 'bout that bass Because you know I'm all about that bass, 'Bout that bass, no treble I'm all 'bout that bass, 'bout that bass Because you know I'm all about that bass, 'Bout that bass, no treble I'm all 'bout that bass, 'bout that bass Box office: movies 1. The Hunger Games: Mockingjay - Part 1 $2,317, Horrible Bosses 2 $1,060, Interstellar $876, Penguins of Madagascar $650,048 5.Big Hero 6 $482,191

Excellenties Staatshoofden en Regeringsleiders van de Unie van Zuid- Amerikaanse Naties

Excellenties Staatshoofden en Regeringsleiders van de Unie van Zuid- Amerikaanse Naties TOESPRAAK VAN Z.E. DESIRÉ DELANO BOUTERSE, PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, BIJ DE BUITENGEWONE VERGADERING VAN STAATSHOOFDEN EN REGERINGSLEIDERS VAN UNASUR TER GELEGENHEID VAN DE OVERDRACHT VAN HET

Nadere informatie

Zittingsdocument 12.9.2011 B7-0493/2011 ONTWERPRESOLUTIE. naar aanleiding van de verklaringen van de Raad en de Commissie

Zittingsdocument 12.9.2011 B7-0493/2011 ONTWERPRESOLUTIE. naar aanleiding van de verklaringen van de Raad en de Commissie EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Zittingsdocument 12.9.2011 B7-0493/2011 ONTWERPRESOLUTIE naar aanleiding van de verklaringen van de Raad en de Commissie ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het

Nadere informatie

Speech ter gelegenheid van de ontvangst van Nederlandse ambassadeurs door de Staten-Generaal, d.d. donderdag 29 januari 2015 Anouchka van Miltenburg, Voorzitter Tweede Kamer Het gesproken woord geldt Geachte

Nadere informatie

Speech Voorzitter bij het afscheid van Jan de Wit op 1 april 2014

Speech Voorzitter bij het afscheid van Jan de Wit op 1 april 2014 Speech Voorzitter bij het afscheid van Jan de Wit op 1 april 2014 Geachte heer de Wit, beste Jan, Een paar weken geleden kwam je mijn kamer in lopen met een mooie bos bloemen. Voor mij! Je kwam me vertellen

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Datum 25 augustus 2017 Betreft Beantwoording

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.minbuza.nl Contactpersoon DWH/LC T 070-3485226 F 070-3485472

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal De heer J. Voordewind Binnenhof 4 Den Haag. Den Haag, 26 juni 2008

Tweede Kamer der Staten-Generaal De heer J. Voordewind Binnenhof 4 Den Haag. Den Haag, 26 juni 2008 Tweede Kamer der Staten-Generaal De heer J. Voordewind Binnenhof 4 Den Haag Den Haag, 26 juni 2008 Dank voor het verslag van uw bezoek begin april aan Noord-Irak dat u mij 10 juni jl. aanbood. Uw reis

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Sector Aan de voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

Introductie. 1. Uw persoonlijke situatie. Voorbeeldvragenlijst COB-kwartaalenquête 2011

Introductie. 1. Uw persoonlijke situatie. Voorbeeldvragenlijst COB-kwartaalenquête 2011 Introductie Dit onderzoek vindt plaats in opdracht van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Met de resultaten wil het bureau het kabinet en de politiek in het algemeen informeren over zorgen en wensen

Nadere informatie

Toespraak. Toespraak staatssecretaris Van Rijn bij EUconferentie. Dames en heren,

Toespraak. Toespraak staatssecretaris Van Rijn bij EUconferentie. Dames en heren, Toespraak Toespraak staatssecretaris Van Rijn bij EUconferentie over dementie 9 mei 2016 Dames en heren, Kijk om u heen. U ziet portretten van mensen met dementie. Ze zijn gemaakt door de kunstenaar Herman

Nadere informatie

Geschiedenisvan Suriname. 1980: de staatsgreep

Geschiedenisvan Suriname. 1980: de staatsgreep Geschiedenisvan Suriname 1980: de staatsgreep De oprichting van de SKM Voor de onafhankelijkheid was de Nederlandse regering verantwoordelijk voor de verdediging van Suriname. Na de onafhankelijkheid moest

Nadere informatie

De Europese Unie is niet alleen een munt of een markt, maar ook een Unie die gebouwd is op gemeenschappelijke waarden.

De Europese Unie is niet alleen een munt of een markt, maar ook een Unie die gebouwd is op gemeenschappelijke waarden. Debat over Polen in het Europees Parlement Interventie van de heer Koenders - minister van Buitenlandse Zaken - Nederlands voorzitterschap Dank u meneer de voorzitter, De Europese Unie is niet alleen een

Nadere informatie

Macht en waarden in de wereldpolitiek

Macht en waarden in de wereldpolitiek Rik Coolsaet Macht en waarden in de wereldpolitiek Actuele vraagstukken in de internationale politiek Editie 2006-2007 2 Inhoud Inleiding... Deel 1. De jaren 90: het transitiedecennium 1. Van illusie naar

Nadere informatie

Majesteit, Koninklijke Hoogheid, excellenties, dames en heren,

Majesteit, Koninklijke Hoogheid, excellenties, dames en heren, Toespraak van de minister-president, mr. dr. Jan Peter Balkenende, bijeenkomst ter ere van de 50 ste verjaardag van de Verdragen van Rome, Ridderzaal, Den Haag, 22 maart 2007 Majesteit, Koninklijke Hoogheid,

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende een meer doeltreffende preventie van vrouwelijke genitale verminking in Vlaanderen

Voorstel van resolutie. betreffende een meer doeltreffende preventie van vrouwelijke genitale verminking in Vlaanderen stuk ingediend op 1680 (2011-2012) Nr. 1 19 juni 2012 (2011-2012) Voorstel van resolutie van de dames Marijke Dillen, Gerda Van Steenberge en Linda Vissers en de heren Frank Creyelman, Filip Dewinter,

Nadere informatie

Eindexamen geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl/tl II

Eindexamen geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl/tl II Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. Staatsinrichting van Nederland 1p 1 In 1848 werd de grondwet in Nederland veranderd. Dit had gevolgen voor de machtsverhouding tussen

Nadere informatie

Nieuwjaarstoespraak 2017 Burgemeester Visser. Beste inwoners van Twenterand, jong en oud, dames en heren,

Nieuwjaarstoespraak 2017 Burgemeester Visser. Beste inwoners van Twenterand, jong en oud, dames en heren, Nieuwjaarstoespraak 2017 Burgemeester Visser Beste inwoners van Twenterand, jong en oud, dames en heren, Van harte welkom in de vernieuwde Zandstuve, hier in Den Ham. Zoals u inmiddels weet, is het voor

Nadere informatie

toespraken door wethouder Joost Eerdmans bij de Dag Herdenken Geweldslachtoffers, op 23 september 2017

toespraken door wethouder Joost Eerdmans bij de Dag Herdenken Geweldslachtoffers, op 23 september 2017 toespraken door wethouder Joost Eerdmans bij de Dag Herdenken Geweldslachtoffers, op 23 september 2017 Het gesproken woord geldt (mogelijk zijn de toespraken in de praktijk anders uitgesproken). 1) WELKOMSTWOORD

Nadere informatie

De rechten van grootouders

De rechten van grootouders Mr E.L.M. Louwen advocaat familierecht/mediator Bierman advocaten, Tiel De rechten van grootouders Wet Al jaren vragen grootouders aan de rechter om een omgangsregeling met hun kleinkinderen. Al jaren

Nadere informatie

V Vergadering van de Eerste Kamer op dinsdag 5 maart 2013. Toespraak van de Voorzitter van de Eerste Kamer, Mr. G.J. de Graaf

V Vergadering van de Eerste Kamer op dinsdag 5 maart 2013. Toespraak van de Voorzitter van de Eerste Kamer, Mr. G.J. de Graaf V Vergadering van de Eerste Kamer op dinsdag 5 maart 2013 Toespraak van de Voorzitter van de Eerste Kamer, Mr. G.J. de Graaf Herdenking Dr. P.H. (Pieter) Kooijmans (1933-2013) Op 13 februari jongstleden

Nadere informatie

Datum 19 september 2014 Betreft Beantwoording vragen van de leden van Laar en Sjoerdsma over de strijd tegen Ebola

Datum 19 september 2014 Betreft Beantwoording vragen van de leden van Laar en Sjoerdsma over de strijd tegen Ebola Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl DSH-2014.500215 Datum 19 september 2014

Nadere informatie

Susanne Hühn. Het innerlijke kind. angst loslaten

Susanne Hühn. Het innerlijke kind. angst loslaten Susanne Hühn Het innerlijke kind angst loslaten Inhoud Inleiding 7 Hoe ontstaat angst? 11 Wegen uit de angst 19 Het bange innerlijke kind leren kennen 35 Meditatie Het bange innerlijke kind leren kennen

Nadere informatie

Welke opdracht gaf Jakob aan zijn zonen vanwege de hongersnood?

Welke opdracht gaf Jakob aan zijn zonen vanwege de hongersnood? Jozefs broers bij de onderkoning. Welke opdracht gaf Jakob aan zijn zonen vanwege de hongersnood? Genesis 42:1-2 1 Toen Jakob zag dat er koren in Egypte was, zei Jakob tegen zijn zonen: Waarom kijken jullie

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt over de reactie van de staatssecretaris van Financiën op zijn klacht dat bij de ondertekening van zijn aangifte voor de inkomstenbelasting 2007 ook de DigiD-code van

Nadere informatie

Rapport. Datum: 13 oktober 1998 Rapportnummer: 1998/446

Rapport. Datum: 13 oktober 1998 Rapportnummer: 1998/446 Rapport Datum: 13 oktober 1998 Rapportnummer: 1998/446 2 Klacht Op 11 februari 1998 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer X te Y, ingediend door de heer mr. G. Meijers, advocaat

Nadere informatie

Tekst herdenking Brabantse gesneuvelden: Wie de ogen sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst

Tekst herdenking Brabantse gesneuvelden: Wie de ogen sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst Tekst herdenking Brabantse gesneuvelden: Wie de ogen sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst Dames en heren, allen hier aanwezig. Het is voor mij een grote eer hier als pas benoemde burgemeester

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.minbuza.nl Contactpersoon Karin Jager T +31 70 348 5514

Nadere informatie

F Lees bron 1 en beantwoord daarna opdracht 1.

F Lees bron 1 en beantwoord daarna opdracht 1. Opdracht Expert Overheidsbeleid Het crisisteam is samengesteld. Jij bent als expert overheidsbeleid ingevlogen om vast te stellen wat de overheid doet om ruimtelijk ongelijkheid te verminderen. De deskundigheid

Nadere informatie

Rapport. Datum: 3 juni 1998 Rapportnummer: 1998/207

Rapport. Datum: 3 juni 1998 Rapportnummer: 1998/207 Rapport Datum: 3 juni 1998 Rapportnummer: 1998/207 2 Klacht Op 26 maart 1996 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw M. te Oldenzaal met een klacht over een gedraging van het regionale

Nadere informatie

Foundation for Dutch Heritage Overseas BELEIDSPLAN NEW HOLLAND FOUNDATION 2016-2020. Hoofdstuk 1 Inleiding p. 2. Hoofdstuk 2 Huidige situatie p.

Foundation for Dutch Heritage Overseas BELEIDSPLAN NEW HOLLAND FOUNDATION 2016-2020. Hoofdstuk 1 Inleiding p. 2. Hoofdstuk 2 Huidige situatie p. BELEIDSPLAN NEW HOLLAND FOUNDATION 2016-2020 Hoofdstuk 1 Inleiding p. 2 Hoofdstuk 2 Huidige situatie p. 2 Hoofdstuk 3 Visie en Missie p. 3 Hoofdstuk 4 Ambities p. 4 Hoofdstuk 5 Stappenplan p. 5 1 Hoofdstuk

Nadere informatie

Werk van iedereen. Democratisering en vredesopbouw

Werk van iedereen. Democratisering en vredesopbouw Werk van iedereen Democratisering en vredesopbouw Foto: Rebke Klokke Werk van Gladys Haar man werd vermoord. Haar broer ontvoerd. En zelf raakte Gladys getraumatiseerd door wat ze meemaakte tijdens de

Nadere informatie

MODULE I EUROPA: NOOIT MEER OORLOG!

MODULE I EUROPA: NOOIT MEER OORLOG! MODULE I EUROPA: NOOIT MEER OORLOG! I.I De geboorte van de Europese Unie Zoals jullie waarschijnlijk wel weten zijn er de vorige eeuwen veel oorlogen in Europa geweest. Vooral de Eerste en de Tweede Wereldoorlog

Nadere informatie

Evaluatie Wet controle op rechtspersonen. Verslag van een schriftelijk overleg Vastgesteld

Evaluatie Wet controle op rechtspersonen. Verslag van een schriftelijk overleg Vastgesteld 33750-VI Nr. Evaluatie Wet controle op rechtspersonen Verslag van een schriftelijk overleg Vastgesteld De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft een aantal vragen ter beantwoording voorgelegd

Nadere informatie

DOORBREEK DE STILTE ROND SYRIË

DOORBREEK DE STILTE ROND SYRIË DOORBREEK DE STILTE ROND SYRIË Kaarten bestellen bij: De Nieuwe Liefde on line 7,50 Dit programma wordt gestreamd en is LIVE te volgen en later terug te kijken via onze LIVE pagina» Op 15 maart is het

Nadere informatie

Onderzoek door het Openbaar Ministerie Informatiefolder voor de medewerker

Onderzoek door het Openbaar Ministerie Informatiefolder voor de medewerker Informatie folder Onderzoek door het Openbaar Ministerie Informatiefolder voor de medewerker Pagina 2 van 16 Onderzoek door het Openbaar Ministerie Informatiefolder voor de medewerker Landelijke versie,

Nadere informatie

GROEPSOPDRACHT: Bespreek met elkaar welke relatieverbanden in de Bijbel genoemd worden:

GROEPSOPDRACHT: Bespreek met elkaar welke relatieverbanden in de Bijbel genoemd worden: Relaties halen het beste in je naar boven Les 1 GROEPSOPDRACHT: Bespreek met elkaar welke relatieverbanden in de Bijbel genoemd worden: Lees met elkaar de volgende hoofdstukken en laat iemand opschrijven

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijleer 2 vmbo gl/tl I

Eindexamen maatschappijleer 2 vmbo gl/tl I POLITIEK EN BELEID tekst 8 VVD en D66 samen voor Europese verkiezingen DEN HAAG - D66 gaat toch in zee met de VVD voor de Europese verkiezingen in juni. De samenwerking blijft beperkt tot een lijstverbinding.

Nadere informatie

Ik hoop u hiermee nog extra informatie te hebben gegeven, die misschien verduidelijkend kan werken.

Ik hoop u hiermee nog extra informatie te hebben gegeven, die misschien verduidelijkend kan werken. Dames en heren, De kliniek waar ik nu 6 jaar verblijf, heeft helaas voor een impasse gezorgd door een behandelcoördinator van de long stay afdeling, Ed Schutguns, een risico taxatie in het kader van de

Nadere informatie

Omdat het langere tijd zo goed ging heeft de arts in 2008 de medicatie verminderd.

Omdat het langere tijd zo goed ging heeft de arts in 2008 de medicatie verminderd. Congres GGZ 2014 Geacht publiek, Waarschijnlijk hebben jullie de aankondiging van mijn mededeling gelezen: mijn neef heeft in een toestand van zware psychose zijn beide ouders om het leven gebracht. Dit

Nadere informatie

Dodenherdenking. Beuningen, 4 mei 2015

Dodenherdenking. Beuningen, 4 mei 2015 Dodenherdenking Beuningen, 4 mei 2015 Voor het eerst in mijn leven bezocht ik twee weken geleden Auschwitz en Birkenau. Twee plekken in het zuiden van Polen waar de inktzwarte geschiedenis van Europa je

Nadere informatie

Embargo tot 18 okt. 2012, 12.30 uur

Embargo tot 18 okt. 2012, 12.30 uur Embargo tot 18 okt. 2012, 12.30 uur Toespraak van de Nationaal rapporteur mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen mr. Corinne Dettmeijer-Vermeulen Ter gelegenheid van de aanbieding van het rapport

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Meneer de President, Excellenties, mevrouw Wijdenbosch, Dames en Heren,

Meneer de President, Excellenties, mevrouw Wijdenbosch, Dames en Heren, Toespraak H.E. Ms. M.W.J.A. Tanya van Gool, Ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden in de Republiek Suriname Voor de gelegenheid van Parlementair Regionaal Seminar: Internationale Veiligheid: De

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Datum 22 augustus 2017 Betreft Beantwoording

Nadere informatie

Scholen herdenken vermoorde leraar

Scholen herdenken vermoorde leraar ANALYSE MAATSCHAPPELIJK VRAAGSTUK: ZINLOOS GEWELD tekst 26 NOS-nieuws van 16 januari 2004: Scholen herdenken vermoorde leraar Scholen in het hele land hebben om 11.00 uur één minuut stilte in acht genomen

Nadere informatie

SVM Scholen voor Mauritanië

SVM Scholen voor Mauritanië SVM Scholen voor Mauritanië Nieuwsbrief Nr. 9-15 januari 2015 De toestand in Mauritanië Sinds de vorige nieuwsbrief (Nr. 8 van 14 mei 2013) is er weer heel wat gebeurd, zowel rond onze school als in Mauritanië

Nadere informatie

Welke wapens worden voor het eerst gebruikt in de Eerste Wereldoorlog? 1. Geweren en gifgas. 2. Machinegeweren en gifgas. 3. Gifgas en pistolen.

Welke wapens worden voor het eerst gebruikt in de Eerste Wereldoorlog? 1. Geweren en gifgas. 2. Machinegeweren en gifgas. 3. Gifgas en pistolen. Tussen welke twee landen is de Eerste Wereldoorlog begonnen? 1. Engeland en Frankrijk 2. Duitsland en Frankrijk 3. Duitsland en Engeland Nederland blijft neutraal. Wat betekent dat? 1. Nederland kiest

Nadere informatie

Laat je niks wijsmaken, er is wél een andere keuze

Laat je niks wijsmaken, er is wél een andere keuze Laat je niks wijsmaken, er is wél een andere keuze Vrienden, Kameraden, Socialisten, Laat mij beginnen met jullie allemaal een gelukkig en gezond 2017 te wensen. Vandaag zijn we hier niet toevallig in

Nadere informatie

1red , NOS, Gesprek met de minister-president, Ned.2, uur

1red , NOS, Gesprek met de minister-president, Ned.2, uur 1red18248 29-06-2007, NOS, Gesprek met de minister-president, Ned.2, 22.50 uur MINISTER-PRESIDENT BALKENENDE, NA AFLOOP VAN DE MINISTERRAAD, OVER HET ONDERZOEK NAAR EVENTUELE VERLENGING VAN DE MISSIE IN

Nadere informatie

Onderzoek werknemers met kanker

Onderzoek werknemers met kanker Onderzoek werknemers met kanker Dinsdag 15 april 2013 Over dit onderzoek Dit onderzoek is gehouden in samenwerking met de Nederlandse Federatie voor Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Aan het onderzoek

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Levensverzekeringen December

Algemene Voorwaarden Levensverzekeringen December Algemene Voorwaarden Levensverzekeringen ALG 11 CBA Klik op het hoofdstuk om er direct naar toe te gaan! Inhoud startpagina 16120019 16.12 Voorwaarden zijn rechten en plichten voor u en voor ons. Algemene

Nadere informatie

Presentatie Cor Rook d.d. 7 juni 2016 in de Josefkerk te Zwolle, zelf voor 12 tot 15 uur per week werkzaam als fondsenwerver voor goede doelen,

Presentatie Cor Rook d.d. 7 juni 2016 in de Josefkerk te Zwolle, zelf voor 12 tot 15 uur per week werkzaam als fondsenwerver voor goede doelen, Presentatie Cor Rook d.d. 7 juni 2016 in de Josefkerk te Zwolle, zelf voor 12 tot 15 uur per week werkzaam als fondsenwerver voor goede doelen, over fondsenwerving (Bron The Spirituality Of Fundraising

Nadere informatie

Samenvatting geschiedenistoets hoofdstuk 6: Een tijd van revoluties

Samenvatting geschiedenistoets hoofdstuk 6: Een tijd van revoluties Samenvatting geschiedenistoets hoofdstuk 6: Een tijd van revoluties Dit hoofdstuk gaat over opstand in Amerika, Frankrijk en Nederland. Deze opstanden noemen we revoluties. Opstand in Amerika (1775). De

Nadere informatie

Rapport. Datum: 2 juni 1998 Rapportnummer: 1998/203

Rapport. Datum: 2 juni 1998 Rapportnummer: 1998/203 Rapport Datum: 2 juni 1998 Rapportnummer: 1998/203 2 Klacht Op 16 september 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer en mevrouw B. te Ter Apel, met een klacht over een gedraging

Nadere informatie

Bijlage VMBO-KB. geschiedenis en staatsinrichting CSE KB. tijdvak 2. Bronnenboekje. KB-0125-a-12-2-b

Bijlage VMBO-KB. geschiedenis en staatsinrichting CSE KB. tijdvak 2. Bronnenboekje. KB-0125-a-12-2-b Bijlage VMBO-KB 2012 tijdvak 2 geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Bronnenboekje KB-0125-a-12-2-b Staatsinrichting van Nederland bron 1 Een beschrijving van een politieke stroming (rond 1870): Zij

Nadere informatie

WAAR WIJ VOOR STAAN. Socialisten & Democraten in het Europees Parlement. Fractie van de Progressieve Alliantie van

WAAR WIJ VOOR STAAN. Socialisten & Democraten in het Europees Parlement. Fractie van de Progressieve Alliantie van WAAR WIJ VOOR STAAN. Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten & Democraten in het Europees Parlement Strijden voor sociale rechtvaardigheid, het stimuleren van werkgelegenheid en groei, hervorming

Nadere informatie

Slachtoffer van geweld?

Slachtoffer van geweld? Slachtoffer van geweld? Wij komen u financieel tegemoet Erkenning geeft kracht Wat doet het Schadefonds Geweldsmisdrijven? Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft een financiële tegemoetkoming aan mensen

Nadere informatie

Het mysterie: Moord op Lumumba

Het mysterie: Moord op Lumumba Het mysterie: Moord op Lumumba Lumumba was de eerste premier van onafhankelijk Congo in 1960. Twee weken na zijn aantreden werden Lumumba en zijn regering afgezet tijdens een staatsgreep en werd Lumumba

Nadere informatie

GESCHIEDENIS LES 2 STAP VOOR STAP VOORUIT

GESCHIEDENIS LES 2 STAP VOOR STAP VOORUIT GESCHIEDENIS LES 2 STAP VOOR STAP VOORUIT Wie zei: Het is mijn taak om dit land goed te besturen. Maar al die ministers moeten zich er niet mee bemoeien. 1. koning Willem I 2. koning Willem II 3. koning

Nadere informatie

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Bevrijdingsdag, Leek, 5 mei 2010

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Bevrijdingsdag, Leek, 5 mei 2010 Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Bevrijdingsdag, Leek, 5 mei 2010 Dames en heren, [Inleiding] In de zomer van 1946 voer een schip van Thailand naar Nederland. Een kleine Nederlandse

Nadere informatie

Duurzame Ontwikkeling Nederland Suriname Drs. Hendrik Comvalius Directeur stichting d ONS Den Haag, 12 december 2008 http://www.stdons.nl Geschiedenis 1987: Our Common Future van de World Commission on

Nadere informatie

Tekst en tekeningen door Colombiaanse vluchtelingenkinderen in Ecuador. UNHCR / S. Aguilar

Tekst en tekeningen door Colombiaanse vluchtelingenkinderen in Ecuador. UNHCR / S. Aguilar Tekst en tekeningen door Colombiaanse vluchtelingenkinderen in Ecuador UNHCR / S. Aguilar UNHCR / S.Aguilar Tekst en tekeningen door Colombiaanse vluchtelingenkinderen in Ecuador UNHCR, Europese vertegenwoordiging,

Nadere informatie

Dagboek Nederland onder water?! Komt Nederland onder water te staan? En wat kunnen jij en de politiek doen om dit te voorkomen?

Dagboek Nederland onder water?! Komt Nederland onder water te staan? En wat kunnen jij en de politiek doen om dit te voorkomen? Dagboek Dagboek Nederland onder water?! Komt Nederland onder water te staan? En wat kunnen jij en de politiek doen om dit te voorkomen? Dat het klimaat verandert is een feit. Je hoort het overal om je

Nadere informatie

Verdieping: Waarom aftreden?

Verdieping: Waarom aftreden? Verdieping: Waarom aftreden? Korte omschrijving werkvorm Waarom hebben minister Opstelten en staatssecretaris Teeven hun ontslag aangeboden? En wat zijn eigenlijk redenen voor ministers en/of staatssecretarissen

Nadere informatie

Het is met veel emotie dat ik u welkom heet in de Belgische Senaat.

Het is met veel emotie dat ik u welkom heet in de Belgische Senaat. 1 Toespraak van de heer Armand De Decker, Voorzitter van de Senaat, naar aanleiding van het bezoek van de heer Mahmoud Abbas, President van de Palestijnse Autoriteit 23 februari 2010 Excellenties, Beste

Nadere informatie

e) Nr. impact assessment Commissie en Opinie Impact-assessment Board Niet opgesteld

e) Nr. impact assessment Commissie en Opinie Impact-assessment Board Niet opgesteld Fiche 6: Gezamenlijke mededeling EU-Birma/Myanmar 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel Gezamenlijke mededeling aan het Europees Parlement en de Raad: Elementen voor een strategie van de EU ten aanzien

Nadere informatie

De indiener vraagt de Commissie een onderzoek in te stellen naar zijn

De indiener vraagt de Commissie een onderzoek in te stellen naar zijn Samenvatting aangemelde strafzaken Toegangscommissie Dossiernummer: CEAS 2006/0001 wetenschapper Indiener vraagt de Commissie een onderzoek in te stellen naar een strafzaak, die heeft geleid tot onherroepelijke

Nadere informatie

Werkvel opdracht 9 (Onderhandelingsspel: hoe neem je samen moeilijke besluiten?)

Werkvel opdracht 9 (Onderhandelingsspel: hoe neem je samen moeilijke besluiten?) Werkvel opdracht 9 (Onderhandelingsspel: hoe neem je samen moeilijke besluiten?) Toelichting op de opdracht Tijdens deze opdracht gaan jullie in kleine groepjes in onderhandeling met elkaar over een pakket

Nadere informatie

Noodhulp in de Hoorn van. Jeroen Jurriens, Disaster Management Unit ICCO & Kerk in Actie

Noodhulp in de Hoorn van. Jeroen Jurriens, Disaster Management Unit ICCO & Kerk in Actie Noodhulp in de Hoorn van Afrika Jeroen Jurriens, Disaster Management Unit ICCO & Kerk in Actie Wat is er aan de hand? Hoe komt dat? Wat kunnen we er aan doen? Een paar praktijkvoorbeelden Opbouw presentatie

Nadere informatie

Interview protocol (NL)

Interview protocol (NL) Interview protocol (NL) Protocol telefoongesprek slachtoffers Goedemorgen/middag, u spreekt met (naam) van de Universiteit van Tilburg. Wij zijn op dit moment bezig met een onderzoek naar straat- en contactverboden

Nadere informatie

Een wat strenge stem, hij wil graag officiëler klinken dan hij in wezen is.

Een wat strenge stem, hij wil graag officiëler klinken dan hij in wezen is. Een wat strenge stem, hij wil graag officiëler klinken dan hij in wezen is. Goedendag! Als ik even de aandacht mag, ja! Dank u. Dan geef ik nu het woord aan mezelf. Als ik mij eerst eens even mag introduceren.

Nadere informatie

Heeft, na goedkeuring door De Nationale Assemblee, de Staatsraad gehoord, bekrachtigd de onderstaande wet:

Heeft, na goedkeuring door De Nationale Assemblee, de Staatsraad gehoord, bekrachtigd de onderstaande wet: Wet van houdende vaststelling van de status van Personen van Surinaamse Afkomst en de Rechten en Plichten die uit die status voortvloeien (Wet PSA) ---------------------------------------------------------------

Nadere informatie

WIE ZIT WAAR IN DE RECHTBANK?

WIE ZIT WAAR IN DE RECHTBANK? WIE ZIT WAAR IN DE RECHTBANK? APRIL 2015 - POLITIEK IN PRAKTIJK #2 DE WERKVORM IN HET KORT De leerlingen vullen bij een plaatje van de rechtszaal in waar de rechter zit, en waar de verdachte, de advocaat,

Nadere informatie

CRISIS UPDATE: KINDEREN VAN SYRIË

CRISIS UPDATE: KINDEREN VAN SYRIË CRISIS UPDATE: KINDEREN VAN SYRIË 30 november 2017 Het conflict in Syrië gaat de zevende oorlogswinter in. Er wordt nog dagelijks gevochten met grote gevaren voor kinderen. De reserves van de gezinnen

Nadere informatie

DA91 Beginsel Programma

DA91 Beginsel Programma DA91 Beginsel Programma Democratisch Alternatief91 Februari 1991,Oktober 2013 OPO KONDRE MAN OEN OPO, SRANAN GRON E KARI UN! INLEIDING DEMOCRATISCH ALTERNATIEF 91 IS een politieke partij, die een radicale

Nadere informatie

Ministerie van Financiële Alternatieven plechtig geopend in...

Ministerie van Financiële Alternatieven plechtig geopend in... 1 sur 6 20/12/12 14:40 Gepubliceerd op DeWereldMorgen.be (http://www.dewereldmorgen.be) Ministerie van Financiële Alternatieven plechtig geopend in Brussel door Daphne van den Blink wo, 2012-12-19 17:46

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Uw Referentie 2016Z00246 Datum 13 januari

Nadere informatie

Speech. Dames en heren, excellenties,

Speech. Dames en heren, excellenties, Speech Door minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, op de conferentie over antimicrobiële resistentie op 9 en 10 februari in Amsterdam. Dames en heren, excellenties, Welkom in onze hoofdstad

Nadere informatie

DE DEMOCRATIE-INDEX GROEP 1: 1815-1848. 3. Hebben alle partijen min of meer gelijke kansen in de campagneperiode?

DE DEMOCRATIE-INDEX GROEP 1: 1815-1848. 3. Hebben alle partijen min of meer gelijke kansen in de campagneperiode? DE DEMOCRATIE-INDEX GROEP 1: 1815-1848 ACHTERGRONDINFORMATIE PERIODE 1815-1848 DE EERSTE JAREN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN Tussen 1795 en 1813 was Nederland overheerst geweest door de Fransen. In

Nadere informatie

Datum 7 april 2015 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het bericht 7 op de 10 hoort niets na aangifte woninginbraak

Datum 7 april 2015 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het bericht 7 op de 10 hoort niets na aangifte woninginbraak 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

4 Zijn heerlijke producten ook eerlijke producten?

4 Zijn heerlijke producten ook eerlijke producten? 4 Zijn heerlijke producten ook eerlijke producten? Deze zomer was ik op familiebezoek in Honduras. Geheel onverwacht liep ik er twee oude bekenden tegen het lijf. Ze stonden pardoes voor mijn neus. Ik

Nadere informatie

DE RECHTERS ZIJN GESCHEIDEN

DE RECHTERS ZIJN GESCHEIDEN DE RECHTERS ZIJN GESCHEIDEN www.rechtvoorjou.nl Hoofdstuk 3.0 Wat is een democratische rechtsstaat? Maak de volgende oefeningen met behulp van de informatie op de website. Naam Leerling: Klas:. 3.0 a.

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekeringen N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

Delta Lloyd Schadeverzekeringen N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-018 d.d. 13 januari 2015 (mr. J.S.W. Holtrop, voorzitter, mr. B.F. Keulen en dr. B.C. de Vries, leden en mr. M. van Pelt, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Rapport. Datum: 13 juni 2012. Rapportnummer: 2012/102

Rapport. Datum: 13 juni 2012. Rapportnummer: 2012/102 Rapport Rapport in het onderzoek naar klachten en signalen over het Meldpunt Internetoplichting, ondergebracht bij het regionale politiekorps Kennemerland. Datum: 13 juni 2012 Rapportnummer: 2012/102 2

Nadere informatie

De Drievoudige Bottom Line, een noodzakelijke economische innovatie

De Drievoudige Bottom Line, een noodzakelijke economische innovatie De Drievoudige Bottom Line, een noodzakelijke economische innovatie Feike Sijbesma, CEO Royal DSM In de loop der tijd is het effect van bedrijven op de maatschappij enorm veranderd. Vijftig tot honderd

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB september 2013

Nieuwsbrief SHIB september 2013 Nieuwsbrief SHIB september 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB SHIB 10 jaar en meer Al eerder lieten we weten: SHIB bestaat dit jaar 10 jaar!

Nadere informatie

Publiekssymposium Eerlijke Bankwijzer

Publiekssymposium Eerlijke Bankwijzer Page 1 of 5 U bevindt zich hier: Home Ministeries Financiën Documenten en publicaties Toespraken Publiekssymposium Eerlijke Bankwijzer Publiekssymposium Eerlijke Bankwijzer Toespraak 27-01-2011 Toespraak

Nadere informatie

Het regeerakkoord 31 oktober 2012

Het regeerakkoord 31 oktober 2012 , Het regeerakkoord 31 oktober 2012 Eerste reactie: Ga besturen in plaats van chaos maken. Hoe groter hoe beter is nooit bewezen. Gaat de verkiezingsuitslag VVD en PvdA gelijk aan grootheidswaanzin doen

Nadere informatie

Datum 27 oktober 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht dat de politie de nekklem mag blijven gebruiken van de rechter

Datum 27 oktober 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht dat de politie de nekklem mag blijven gebruiken van de rechter 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Aangifte doen En dan?

Aangifte doen En dan? www.politie.nl/slachtoffer Aangifte doen En dan? 17035-1 Informatie voor slachtoffers van een misdrijf 1 Bent u slachtoffer van een misdrijf? Is er bijvoorbeeld bij u ingebroken? Of heeft iemand u mishandeld?

Nadere informatie

Elke middag loopt Fogg van zijn huis naar de Club. Om een spelletje kaart te spelen. Er wordt altijd om geld gespeeld. En als Fogg wint, geeft hij

Elke middag loopt Fogg van zijn huis naar de Club. Om een spelletje kaart te spelen. Er wordt altijd om geld gespeeld. En als Fogg wint, geeft hij Rijk Phileas Fogg is een vreemde man. Hij is erg rijk. Maar niemand weet hoe hij aan zijn geld komt. Een baan heeft hij namelijk niet. Toch woont hij in een groot huis, midden in Londen. In zijn eentje.

Nadere informatie

Bijlage VMBO-KB. geschiedenis en staatsinrichting CSE KB. tijdvak 1. Bronnenboekje b

Bijlage VMBO-KB. geschiedenis en staatsinrichting CSE KB. tijdvak 1. Bronnenboekje b Bijlage VMBO-KB 2008 tijdvak 1 geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Bronnenboekje Staatsinrichting van Nederland bron 1 Uit een openbare brief van iemand die zich zorgen maakt over de ontwikkelingen

Nadere informatie

RESP. NR. : MULTI- HH NR.: VERSIE 1. Europees Sociaal Onderzoek 2008. Aanvullende vragenlijst

RESP. NR. : MULTI- HH NR.: VERSIE 1. Europees Sociaal Onderzoek 2008. Aanvullende vragenlijst RESP. NR. : 1 2 3 4 5 6 MULTI- HH NR.: 7 VERSIE 1 Europees Sociaal Onderzoek 2008 Aanvullende vragenlijst ALS U EEN MAN BENT, WILT U DAN VRAAG 1 BEANTWOORDEN? ALS U EEN VROUW BENT, WILT U DAN VRAAG 2 BEANTWOORDEN?

Nadere informatie

Datum 1 september 2015 Onderwerp Antwoord op schriftelijke vragen met kenmerk 2015Z13940 over het bericht 'Terrorist sprak in moskee'

Datum 1 september 2015 Onderwerp Antwoord op schriftelijke vragen met kenmerk 2015Z13940 over het bericht 'Terrorist sprak in moskee' Ministerie van Veiligheid en Justitie 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag

Nadere informatie

Collegialiteit. Uitlatingen over collega.

Collegialiteit. Uitlatingen over collega. Collegialiteit. Uitlatingen over collega. Tussen twee makelaars, klager en beklaagde, bestaan reeds enige tijd conflicten welke tot verschillende gerechtelijke procedures hebben geleid. In de onderhavige

Nadere informatie

De leerlingen van Jezus zijn in afwachting. Ze voelen het.. er staat iets volkomen nieuws te gebeuren. Het is immers Jezus die spreekt over zijn vertrek bij hen. Voorgoed of is er nog wel een toekomst

Nadere informatie

CONVENANT 'JOIN THE CLUB VEILIGE PUBLIEKE TAAK' TILBURG

CONVENANT 'JOIN THE CLUB VEILIGE PUBLIEKE TAAK' TILBURG CONVENANT 'JOIN THE CLUB VEILIGE PUBLIEKE TAAK' TILBURG Gemeente Tilburg en werkgevers in de (semi)publieke sector 1 Inleiding Ambulancepersoneel, buschauffeurs, medewerkers van zorginstellingen, gemeentes,

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

6 juni 2015. Onderzoek: Aanpak vluchtelingenproblematiek

6 juni 2015. Onderzoek: Aanpak vluchtelingenproblematiek 6 juni 2015 Onderzoek: Aanpak vluchtelingenproblematiek Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

De Griekse vos verliest wel zijn haren, maar niet zijn streken FTM

De Griekse vos verliest wel zijn haren, maar niet zijn streken FTM 1 van 5 20-06-17 07:26 ftm.nl De Griekse vos verliest wel zijn haren, maar niet zijn streken FTM Edin Mujagic 7-9 minuten Afgelopen week werd bekendgemaakt dat Griekenland op korte termijn 8,5 miljard

Nadere informatie