TouW Informatica Symposium Business Intelligence 23 november 2013 OU Studiecentrum Amsterdam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TouW Informatica Symposium Business Intelligence 23 november 2013 OU Studiecentrum Amsterdam"

Transcriptie

1 TouW Informatica Symposium Business Intelligence 23 november 2013 OU Studiecentrum Amsterdam Programma 10:00 Inloop 10:30 Lex Bijlsma, hoogleraar Informatica Welkomstwoord, en Informatie over de visitatie Informatica en de ontwikkelingen binnen de Open Universiteit 11:00 Frans Feldberg, Universitair hoofddocent Business Intelligence, VU University Amsterdam Big data: big business intelligence? 11:45 Koffie, thee 12:00 Rinus Keijsers, Business Process Expert, Business Performance Measurement, Finance Excellence network BI toepassingen bij Philips in Finance 12:45 Lunch Henk Frederiks 13:45 14:15 14:15 15:00 Frank Wester en Remco Helms Ontwikkelingen in de bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde Remko Helms en Rik Bos Informatiekunde: Organisatie en ICT in balans Lex Bijlsma Ontwikkelingen in de masteropleidingen Timo Schless afstudeeropdracht BPM&IT: Bestrijding van botnets in Nederland 15:00 Koffie, thee 15:30 Lloyd Rutledge OU cursus Business Intelligence 15:55 Ella Roubtsova OU onderzoek Business Intelligence Modelling and Validation of KPIs 16:15 Huldiging van bachelor- en mastergediplomeerden Huldiging Informatica docent van het jaar 16:45 Netty Stoelinga, voorzitter TouW Afsluiting 17:00 Borrel, buffet 20:00 Einde Sessie voor alumni Pieternel Gunst, Frederik Lefever Afstudeeropdracht bachelor informatica over het ontsluiten van een databank voor wiskunde toetsen: WisBase 3.0 Harrie Passier over zijn proefschrift: Aspects of Feedback in Intelligent Tutoring Systems for Modeling Education Onderwijs informatie markt; informatie over studie en opleidingen Informatica

2 dr. Frans Feldberg, Universitair Hoofddocent Business Intelligence, VU University Amsterdam Big data: big business intelligence? Big data staat hoog op de managementagenda. Er leven hoog gespannen verwachtingen rond de mogelijkheden van big data. Toch wordt ook regelmatig de vraag gesteld of big data geen hype is. In zijn presentatie creëert Frans Feldberg een context voor het beantwoorden van de vraag: Is big data big business (intelligence)? Hij gaat onder andere in op het hoe en waarom van big data, het belang ervan voor organisaties en behandelt een aantal aansprekende business cases. Ook de relatie met business intelligence en business analytics komt aan de orde. Frans Feldberg is associate professor aan de faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde van de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is medeoprichter en lid van het dagelijks bestuur van the Amsterdam Center for Business Analytics (acba.nl), een multidisciplinair onderzoeksinstituut op het gebied van big data en business analytics (VU instituut). ACBA werkt samen met een variëteit aan bedrijven aan big data en business intelligence & analytics projecten. Als business consultant heeft hij ruime ervaring met de ontwikkeling en implementatie van data & analytics driven bedrijfsmodellen, diensten en strategieën voor nationale en internationale ondernemingen. drs. Rinus Keijsers, Business Process Expert, Business Performance Measurement, Finance Excellence network BI toepassingen bij Philips in Finance In de lezing zal ingegaan worden op de toepassing van BI bij Philips en in het bijzonder in de Finance omgeving. Gesproken zal worden over hoe BI bijdraagt aan de: - Externe rapportage (statutaire rapportage) - Interne management rapportage: Integral Profitability Als laatste zal ingegaan worden op het toekomstige landschap voor BI waarbij het nieuwe Teradata platform een belangrijke rol inneemt. Rinus Keijsers is sinds 2006 werkzaam bij Philips International, oorspronkelijk als Business Analyst in IT, en sinds mei 2013 als Business Process Expert binnen de centrale stafafdeling Finance Excellence Network. Daarvoor werkzaam geweest bij Volvo Car / Nedcar (automotive) en Cehave / Agrifirm (mengvoeder industrie). In 1983 afgestudeerd in Operations Research en Bedrijfs econometrie aan de Universiteit van Tilburg

3 ir. Frank Wester Ontwikkelingen in de bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde Net als elk jaar zal een overzicht worden gegeven van veranderingen in het cursusaanbod, zowel wat er in de afgelopen periode is verschenen als wat er in het komende jaar aan zal worden toegevoegd. Het betreft vooral nieuwe modulen van de opleiding Informatiekunde, maar ook revisies van cursussen uit de opleiding Informatica. Vanaf september 2012 zijn binnen een pilot Open Universiteit Extra (OUX) drie groepen studenten gestart in de propedeuse. Er zal worden ingegaan op de ervaringen met OUX, de behaalde resultaten en de perspectieven voor de komende jaren. OUX kan worden gezien als een proeftuin voor de invoering van een nieuw onderwijsmodel bij de Open Universiteit. Over de invoering hiervan is nog veel onduidelijk, maar een aantal elementen die hiermee worden beoogd, zoals studeerbaarheid en hoe dat kan worden bereikt, zal wel worden besproken. Ir. Frank Wester is opleidingsdirecteur van de bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde. Vanaf 2014 zal hij de opleidingscoördinator worden van de bacheloropleiding Informatica. prof. dr. Lex Bijlsma, hoogleraar informatica, OU Ontwikkelingen in de masteropleidingen Op het gebied van de informatica biedt de OU drie masteropleidingen aan: Business Process Management and IT (14 modulen), Software Engineering (idem) en Computer Science (28 modulen). De master Computer Science is opgebouwd uit cursussen die ook in een van de andere masters voorkomen, bestrijkt daardoor een breder terrein en heeft een veel uitvoeriger afstudeertraject. Wie begint aan een van de twee 14-moduulsmasters heeft zowel voor als na het afstudeertraject daarvan de mogelijkheid over te stappen naar Computer Science en alle behaalde cursussen in te brengen. Bij de introductie van de master Software Engineering in 2012 is gekozen voor een systeem met vaste onderwijsperioden en invlechting van de meest voorkomende schakelvakken. Op dit moment is al duidelijk dat dit systeem het studiesucces sterk bevordert. In de nabije toekomst zal de hele OU voor het masteronderwijs overstappen op een systeem met vaste onderwijsperioden, om het zo gemakkelijker te maken de opleiding binnen een redelijke tijd te voltooien. In 2013 is als schakelvak BDFP geïntroduceerd, een combinatie van de onderdelen van Datastructuren en algoritmen, Formele talen en automaten en Concepten van programmeertalen die noodzakelijk zijn om aan de master te kunnen deelnemen. Een versnelde studieloopbaan door reductie van schakelverplichtingen is het resultaat.

4 Lex Bijlsma was van decaan van de faculteit Informatica. Na de fusie met Managementwetenschappen en Natuurwetenschappen wordt hij vicedecaan onderwijs van de nieuwe faculteit. drs. Pieternel Gunst, BSc, Functioneel applicatiebeheerder ZIS, Zuwe Hofpoortziekenhuis Frederik Lefever, BSc, Software Ingenieur, Groep IDEWE Afstudeeropdracht bachelor informatica over het ontsluiten van een databank voor wiskunde toetsen: WisBase 3.0 Binnen het onderwijs wordt er in toenemende mate gebruik gemaakt van open leermiddelen. Open leermiddelen zijn onderwijsmaterialen die vrij zijn van auteursrechten en vrij te gebruiken zijn voor ieder doel. Deze onderwijsmaterialen mogen gekopieerd, en gewijzigd worden. WisBase.nl is een voorbeeld van een website die open onderwijsmaterialen, onder andere in de vorm van wiskundetoetsen, ter beschikking stelt aan wiskundeleraren in het voortgezet onderwijs. WisBase.nl is een webtoepassing die in 2000 door drie wiskundeleraren werd opgezet. Ruim tien jaar later is de technologie achter deze toepassing sterk verouderd. WisBase 3.0 heeft als doel weer aan te sluiten bij de huidige technologie. Team 20 heeft zich binnen deze afstudeeropdracht ingezet om dit doel te bereiken. Hiertoe heeft het team een aanzet gegeven tot de bouw van een nieuwe webtoepassing, rond een databank met wiskundetoetsen. De afscherming voor onbevoegden gebeurt via een adequater mechanisme voor toegangscontrole. Wiskundeleraren kunnen zelf nieuwe toetsen toevoegen aan de toetsenbank. Nieuwe toetsen worden geannoteerd met metadata volgens de NL-LOM-standaard. Met behulp van deze metadata kunnen toetsen weer opgezocht worden en gedownload. Pieternel Gunst startte in 1999 als radiodiagnostisch laborante met de bachelor psychologie. Na de bachelor te hebben behaald stapte ze over op de bachelor informatica. Enkele jaren geleden ontstond de mogelijkheid om beide studies te combineren in de openbachelor Informatica. In het voorjaar van 2013 heeft zij deze afgerond. Sinds zes jaar is Pieternel functioneel applicatiebeheerder van een Ziekenhuis Informatie Systeem Frederik Lefever is werkzaam als software ingenieur bij een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. Als lid van de groep medische ICT combineert hij de rol van software architect met deze van proxy client voor software vendors. Frederik houdt van programmeren en helpt ook graag mee aan het implementeren van software oplossingen. prof. dr. ir. Remko Helms, Hoogleraar, OU dr. Rik Bos, Universitair docent, OU Informatiekunde: Organisatie en ICT in balans Informatiekunde is een nieuwe bacheloropleiding bij de Open Universiteit die opereert op het snijvlak van de Informatica en Managementwetenschappen. Het is een multidisciplinair vakgebied dat zich richt op de ontwikkeling, implementatie en gebruik van

5 informatiesystemen door individuen, organisaties en maatschappij. Deze brede definitie betekent dat het een veelzijdig vakgebied is waarbij afgestudeerde informatiekundigen in vele verschillende functies terechtkomen, van business- of data-analist tot systeemontwerper, enterprise architect of Chief Information Officer. De veelzijdigheid komt ook in de vakken van de opleiding tot uitdrukking. Enkele kenmerkende vakken voor de opleiding zijn Requirements voor informatiesystemen en het Practicum informatiekunde waarin de verschillende fasen van de ontwikkeling van een informatiesysteem worden doorlopen. Door de alomtegenwoordigheid van informatiesystemen in bedrijven en de maatschappij is het bovenal een zeer relevant vakgebied waardoor de carrièreperspectieven zeer goed te noemen zijn. Tijdens de lezing zullen de sprekers verder ingaan op het vakgebied van de Informatiekunde alsmede het curriculum van de Informatiekunde opleiding van de Open Universiteit. Remko Helms is sinds 1 september 2013 hoogleraar Informatiekunde aan de Open Universiteit. Prof. Helms is inhoudelijk verantwoordelijk voor de bacheloropleiding Informatiekunde en houdt zich daarnaast bezig met onderzoek en afstudeerbegeleiding op het gebied van de Informatiekunde. Hij studeerde af in de master Industrial Engineering and Management Sciences aan de TU/e, en promoveerde in 2002 aan diezelfde instelling. Hij werkt ook deeltijd bij de UU bij het departement Information and Computing Sciences. Rik Bos is sinds november 2012 universitair docent Informatiekunde aan de Open Universiteit. Vroeger werkt hij als UD bij de UU en heeft daar vanaf 2003 een groot aantal vakken verzorgd bij de opleiding Informatiekunde (bachelor en master). Daarvoor heeft hij gewerkt in de wiskunde (promotie) en in de informatica, zowel bij de TU/e als in het bedrijfsleven (onder andere Cap Volmac en Ordina). Maj. drs. Timo Schless, Officier bij de Koninklijke Luchtmacht afstudeeropdracht BPM&IT: De organisatie van de botnetbestrijding in Nederland Botnets zijn omvangrijke netwerken van geïnfecteerde computers waarmee gecoördineerde aanvallen op computersystemen worden uitgevoerd. Botnets vormen een grote dreiging en bestrijding is noodzakelijk. Dit onderzoek heeft als doel vast te stellen hoe botnetbestrijding in Nederland is georganiseerd en of daarmee botbestrijding effectief mogelijk is. Via literatuuronderzoek zijn soorten botnets en bestrijdingsmethoden in kaart gebracht, alsmede competenties en bevoegdheden waarover organisaties moeten beschikken om botnets te bestrijden. Dit is vastgelegd in een referentiemodel. In een empirisch onderzoek is het referentiemodel getoetst aan de Nederlandse situatie via semigestructureerde interviews bij zes organisaties. Geen enkele publieke of private organisatie beschikt over alle benodigde competenties of bevoegdheden. De organisaties blijken wel nauw samen te werken. De conclusie is dat momenteel in Nederland relatief eenvoudige botnets effectief bestreden kunnen worden. Competenties en bevoegdheden om complexere en buitenlandse botnets aan te pakken, ontbreken echter, zoals de bevoegdheid voor 'terughacken' en de controle over een botnet over te nemen. Aanwending van sommige competenties is voorbehouden aan de overheid. De huidige samenwerkingsverbanden tussen overheid en private partijen lijken moeilijk houdbaar op langere termijn. Het onderzoek doet aanbevelingen om te onderzoeken

6 onder welke omstandigheden 'digitale zelfverdediging' kan worden toegepast en om een raamwerk voor cyber defence op te zetten. Timo Schless is werkzaam als technisch officier bij de Koninklijke Luchtmacht. Hij heeft de officiersopleiding gevolgd aan de Koninklijke Militaire Academie, waar hij in 2005 is afgestudeerd op het gebied van interoperabiliteit tussen informatiesystemen. Momenteel is hij commandant van het squadron dat de militaire radar-, communicatie- en informatiesystemen voor de bewaking en beveiliging van het Nederlandse luchtruim beheert. dr.ir. Harrie Passier, universitair docent Informatica, OU Aspects of Feedback in Intelligent Tutoring Systems for Modeling Education In deze lezing geeft Harrie een samenvatting van zijn proefschrift en zal hij kort ingaan op hoe het proefschrift tot stand is gekomen. Modelleren speelt een belangrijke rol in de informatica, denk bijvoorbeeld aan objectgeoriënteerd modelleren met UML en stringmodelleren met reguliere expressies. Tijdens het modelleren kunnen studenten zowel syntactische als semantische fouten maken. Het geven van tijdige feedback is dan essentieel, en in een situatie van afstandsonderwijs is het van grote waarde als dit proces geautomatiseerd kan worden. In hoeverre dat mogelijk is, hangt af van de mate van formaliseerbaarheid van het probleemdomein en de taak. In gevallen waar een strategie te veel gevraagd is, kunnen vaak wel vuistregels worden geformuleerd. Harrie Passier is universitair docent aan de Open Universiteit Nederland. Hij is betrokken bij diverse cursussen over programmeren: Java programmeren, ontwikkeling van webapplicaties, XML, concepten van programmeertalen, functioneel programmeren en het propedeuse project. Zijn huidig onderzoek richt zich op vakdidactische aspecten waaronder methodisch werken in de Informatica. dr. Ella Roubtsova, universitair docent Informatica, OU OU onderzoek Business Intelligence: Modelling and Validation of KPIs Competition for funding between organizations attracts attention to their Key Performance Indicators (KPIs). KPIs are usually designed with a top-down approach as families of measures for a group of business units and often do not take into account the difference in goals and business processes of organizations at the strategic, tactical and operational level. This results in unreliable, inefficient and sometimes inconsistent KPIs. Validation of KPI properties is typically postponed until the KPI is implemented, and databases are populated with values. The reason is the absence of intuitive and simple methods for KPI modelling that relate the strategic and tactical models and executable operational models.

7 We propose such a method for KPI modelling and validation of their properties. Our method combines ideas of goal, conceptual and executable process modelling. Models at all levels are derived from KPI definitions. The conceptual modelling techniques are used to relate the strategic and tactical models. The synchronous semantics of protocol modelling is used to relate the tactical and the operational models. The executable operational and tactical models enable derivation the KPI values, testing KPIs against the desired properties and identification of ambiguities in KPI definitions that need to be resolved to improve KPIs. Dr. Ella E. Roubtsova, Doctor of Computer Sciences, is assistant professor at the Open Universiteit in the Netherlands. Supervisor of master projects. Honorary Fellow of Munich University of Applied Sciences, Senior member of the Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE, Member of Program Committees of International conferences and workshops, Reviewer of international journals. dr. Lloyd Rutledge, universitair docent Informatica, OU OU cursus Business Intelligence De belangstelling van onze faculteit in Business Intelligence blijkt niet alleen uit het onderzoek van dr. Roubtsova en enkele OU afstudeerders maar ook uit de nieuwe cursus Business Intelligence, die nu in ontwikkeling is. Het vak Business Intelligence wordt een deel van de Master CS- en BPMIT-opleidingen. Deze lezing presenteert een overzicht van de cursus Business Intelligence, de geplande leerdoelen en toetsmethoden, en de plaats en rol in het vernieuwde BPMIT-curriculum. Lloyd Rutledge is universitair docent bij de faculteit Informatica van de Open Universiteit. Hij ontwikkelt en doceert cursussen over data- en webgeoriënteerde onderwerpen. Zijn onderzoek gaat over het implementeren van Semantic Web logica op semantic wiki s om systemen te maken voor data-invoer en bedrijfsprocesmanagement. Sinds het vorig symposium in november 2012 werden de volgende diploma s behaald: Bachelor Informatica: 8 Open bachelor Informatica: 1 Master Computer Science: 1 Master Business Process Management and IT, begeleid door Informatica: 16

Curriculum 2015-2016 Afkortingen Bachelor Informatica Propedeuse Postpropedeuse Start Vervolg Afsluiting 60,0 Gebonden keuze (8,6 EC) Afsluiting

Curriculum 2015-2016 Afkortingen Bachelor Informatica Propedeuse Postpropedeuse Start Vervolg Afsluiting 60,0 Gebonden keuze (8,6 EC) Afsluiting Curriculum 2015-2016 Opleidingen Open Universiteit, faculteit Management, Science & Technology, wetenschapsgebied Informatica en informatiekunde, geldig vanaf 1-9-2015 Afkortingen European Credits (studiepunten)

Nadere informatie

Curriculum 2014-2015 Afkortingen Bachelor Informatica Propedeuse Postpropedeuse Start Vervolg Afsluiting 60,0 Gebonden keuze (8,6 EC) Afsluiting

Curriculum 2014-2015 Afkortingen Bachelor Informatica Propedeuse Postpropedeuse Start Vervolg Afsluiting 60,0 Gebonden keuze (8,6 EC) Afsluiting Curriculum 2014-2015 Opleidingen Open Universiteit, faculteit Management, Science & Technology, wetenschapsgebied Informatica en informatiekunde, geldig vanaf 1-9-2014 Afkortingen European Credits (studiepunten)

Nadere informatie

Vernieuwing Bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde

Vernieuwing Bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde Vernieuwing Bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde Marko van Eekelen, Remko Helms, Evert van de Vrie TouW Informatica symposium 21 november 2015 Aanleiding vernieuwing Open Universiteit Ministerie

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde

Ontwikkelingen in de bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde Ontwikkelingen in de bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde Frank Wester (ook namens Remko Helms) TouW-symposium SC A dam 23 november 2013 Onderwerpen Verschenen cursussen in het afgelopen

Nadere informatie

Security & Privacy in a Connected World

Security & Privacy in a Connected World TouW Informatica Symposium Security & Privacy in a Connected World zaterdag 19 november 2016, 10:00-20:00 Studiecentrum Amsterdam Op zaterdag 19 november 2016 organiseert de faculteit Informatica van de

Nadere informatie

Informatiekunde: Organisatie en ICT in Balans

Informatiekunde: Organisatie en ICT in Balans Informatiekunde: Organisatie en ICT in Balans TouW symposium 23 november 2013 Prof.dr.ir. Remko Helms - Dr. Rik Bos Agenda Wat is informatiekunde Informatiesystemen Ontwikkeling Implementatie Gebruik Carrière

Nadere informatie

Studieschema bachelor Informatica

Studieschema bachelor Informatica Studieschema bachelor Informatica 6515316 code titel modulen begeleidingsvorm tentamenvorm tentamendata sept. 15 -aug. 16 Startpakket U kunt op twee momenten in het jaar in september of in februari starten

Nadere informatie

Keuzes in de propedeuse De propedeuse kent geen gebonden keuzeruimte en geen vrije ruimte

Keuzes in de propedeuse De propedeuse kent geen gebonden keuzeruimte en geen vrije ruimte Uitvoeringsregeling 2016-2017 Bacheloropleiding Faculteit Management, Science & Technology wo bacheloropleiding Informatiekunde (Bachelor of Science Information Science) De voertaal in deze opleiding is

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Informatica

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Informatica 1 Faculteit Management, Science and Technology Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Informatica U2014/02462 De uitvoeringsregeling treedt in werking per

Nadere informatie

- Academische competenties in de bachelor - Academische competenties in de bachelor

- Academische competenties in de bachelor - Academische competenties in de bachelor wo-bacheloropleiding Informatica 1 van 6 U2015/03290 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2015 en heeft eenzelfde werkingsduur als de Onderwijsen examenregeling (OER) 2015-2016 voor

Nadere informatie

Vernieuwing Bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde

Vernieuwing Bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde Vernieuwing Bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde Tanja Vos, Remko Helms, Janine Voncken, Evert van de Vrie TouW Informatica symposium 19 november 2016 Nieuwe koers De Open Universiteit wil

Nadere informatie

Vrijstelling binnen een bacheloropleiding van de faculteit Informatica, 2013-2014

Vrijstelling binnen een bacheloropleiding van de faculteit Informatica, 2013-2014 1/6 Vrijstelling binnen een bacheloropleiding van de faculteit Informatica, 2013-2014 Iedereen van 18 jaar of ouder kan bij de Open Universiteit starten met een bacheloropleiding van de faculteit Informatica:

Nadere informatie

Keuzes in de propedeuse De propedeuse kent geen gebonden keuzeruimte en geen vrije ruimte.

Keuzes in de propedeuse De propedeuse kent geen gebonden keuzeruimte en geen vrije ruimte. Uitvoeringsregeling 2016-2017 Bacheloropleiding Faculteit Management, Science & Technology wo bacheloropleiding Informatica (Bachelor of Science Computer Science) De voertaal in deze opleiding is Nederlands.

Nadere informatie

De OU kiest een nieuwe koers. Lex Bijlsma 23 november 2013

De OU kiest een nieuwe koers. Lex Bijlsma 23 november 2013 De OU kiest een nieuwe koers Lex Bijlsma 23 november 2013 Accreditatie en visitaties Bachelor Informatiekunde: gevisiteerd 4 april 2012 Accreditatie definitief 13 juni 2013 Master Software Engineering:

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Computer Science

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Computer Science 1 Faculteit Management, Science and Technology Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Computer Science U2014/02464 De uitvoeringsregeling treedt in werking

Nadere informatie

Vrijstelling voor de vrije ruimte Vrijstelling op basis van verwante opleiding

Vrijstelling voor de vrije ruimte Vrijstelling op basis van verwante opleiding Maart 2015 Vrijstelling binnen een bacheloropleiding van het wetenschapsgebied Informatica en Informatiekunde, 2014-2015 Iedereen van 18 jaar of ouder kan bij de Open Universiteit starten met een bacheloropleiding

Nadere informatie

De waaier van informaticadisciplines. Lex Bijlsma en Rik Bos Open Universiteit 4 april 2013

De waaier van informaticadisciplines. Lex Bijlsma en Rik Bos Open Universiteit 4 april 2013 De waaier van informaticadisciplines Lex Bijlsma en Rik Bos Open Universiteit 4 april 2013 Accreditatie Bolognaverklaring (1999): maatregelen voor internationale mobiliteit in Europees hoger onderwijs

Nadere informatie

Bijlagen bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie 2012-2013

Bijlagen bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie 2012-2013 Bijlagen bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie 2012-2013 Bijlage I Eindtermen van de bacheloropleiding Met de opleiding wordt beoogd: - inhoudelijke kennis, vaardigheid en inzicht op het gebied van

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag

Samenvatting aanvraag Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens Nieuwe opleiding Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe

Nadere informatie

TouW Informatica Symposium Security 24 november 2012 OU Studiecentrum Amsterdam

TouW Informatica Symposium Security 24 november 2012 OU Studiecentrum Amsterdam TouW Informatica Symposium Security 24 november 2012 OU Studiecentrum Amsterdam Programma 10:00 Inloop 10:30 Lex Bijlsma, decaan faculteit Informatica Welkomstwoord 10:45 Christian Prickaerts, Fox IT Forensics

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding

Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Faculteit der Exacte Wetenschappen Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Bedrijfswiskunde en Informatica Deel B Preambule In dit document wordt een A en een B gedeelte onderscheiden. In

Nadere informatie

Bijlage bacheloropleiding Informatica

Bijlage bacheloropleiding Informatica Bijlage bacheloropleiding Informatica 2011-2012 Bijlage I Eindtermen van de bacheloropleiding (artikel 1.3) De bachelor Informatica: a. kennis en inzicht a1. heeft kennis van en inzicht in de belangrijkste

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

wo masteropleiding Computer Science A. Toelating tot de masteropleiding Uitvoeringsregeling master

wo masteropleiding Computer Science A. Toelating tot de masteropleiding Uitvoeringsregeling master Uitvoeringsregeling master 2016-2017 Faculteit Management, Science & Technology wo masteropleiding Computer Science (Master of Science Computer Science) De voertaal in deze opleiding is Nederlands. In

Nadere informatie

Master Software Engineering. Inhoud, begeleiding, tentamen dr. Anda Counotte Docent en mentor

Master Software Engineering. Inhoud, begeleiding, tentamen dr. Anda Counotte Docent en mentor Master Software Engineering Inhoud, begeleiding, tentamen dr. Anda Counotte Docent en mentor Thema Software Architectuur Design Patterns (DP) ir. Sylvia Stuurman, dr.ir. Harrie Passier en dr. Bastiaan

Nadere informatie

2.3 De Minor-programma s van de afdeling Kwantitatieve Economie

2.3 De Minor-programma s van de afdeling Kwantitatieve Economie 2.3 De -programma s van de afdeling Kwantitatieve Economie Vanwege de ingangseisen met betrekking tot de kennis van de wiskunde en statistiek kunnen de -programma s van de afdeling Kwantitatieve Economie

Nadere informatie

Curriculumherziening. Bacheloropleiding Informatiekunde. Eindtermen. Informatiekunde. Het eerste jaar. Bacheloropleiding 4/27/2010

Curriculumherziening. Bacheloropleiding Informatiekunde. Eindtermen. Informatiekunde. Het eerste jaar. Bacheloropleiding 4/27/2010 Bacheloropleiding Curriculum 2010-2011 Curriculumherziening Departement ß-faculteit Universiteit Utrecht onderwijs visitatie zelfevaluatie masteropleidingen bachelor informatiekunde vakgebied docenten

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde. TouW-symposium 12 november 2011 Frank Wester

Ontwikkelingen in de bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde. TouW-symposium 12 november 2011 Frank Wester Ontwikkelingen in de bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde TouW-symposium 12 november 2011 Frank Wester Onderwerpen Nieuwe cursussen en revisies Veranderingen in het curriculum in 2012-2013

Nadere informatie

Highlights Nationale Studenten Enquête 2015

Highlights Nationale Studenten Enquête 2015 Highlights Nationale Studenten Enquête 2015 De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een grootschalig landelijk onderzoek waarin jaarlijks alle Bachelor en Master studenten in het hoger onderwijs gevraagd

Nadere informatie

Afstudeeropdracht bachelor informatica

Afstudeeropdracht bachelor informatica Webgebaseerde ontsluiting loggegevens van IDEAS Afstudeeropdracht bachelor informatica David Beniers, Anand Mandhre, Michiel van Kempen Bastiaan Heeren, Harold Pootjes Inhoud Opdracht IDEAS Aanpak Taakverdeling

Nadere informatie

Bedrijfskunde Nijmegen. Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde

Bedrijfskunde Nijmegen. Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde Bedrijfskunde Nijmegen Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde Veel keuzemogelijkheden als je een universitaire bedrijfskundige opleiding wil volgen UvA: Business Administration VU: Bedrijfskunde,

Nadere informatie

Studentprofiel in onze drie masteropleidingen. Keuzes

Studentprofiel in onze drie masteropleidingen. Keuzes Ontwikkelingen in onze drie opleidingen Touw-Informaticasymposium 24 november 2012 dr. Anda Counotte, coach en opleidingsmanager Agenda Samenvatting Nieuw en beëindigd Overzicht drie s Samenhang drie s;

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde 1 Faculteit Management, Science and Technology Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde U2014/02468 De uitvoeringsregeling treedt in werking

Nadere informatie

Aspects of Feedback in Intelligent Tutoring Systems for Modeling Education. Harrie Passier 23 november 2013

Aspects of Feedback in Intelligent Tutoring Systems for Modeling Education. Harrie Passier 23 november 2013 Aspects of Feedback in Intelligent Tutoring Systems for Modeling Education Harrie Passier 23 november 2013 Agenda Voor 2002 2004 2006 2006 2011 2012 2012 2013 13 september 2013 Voor 2002 Voltijd Mavo-4

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde U2013/01220 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2013 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2013-2014 voor de bacheloropleiding Bedrijfskunde. A.

Nadere informatie

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC (www.nioc.nl) stelt zich conform zijn statuten tot doel: het realiseren van congressen over informatica onderwijs en voorts al hetgeen

Nadere informatie

TU/e Bachelor College Herontwerp bacheloropleidingen. VSNU Conferentie Studiesucces 13 juni 2012 dr. Diana Vinke en drs.

TU/e Bachelor College Herontwerp bacheloropleidingen. VSNU Conferentie Studiesucces 13 juni 2012 dr. Diana Vinke en drs. TU/e Bachelor College Herontwerp bacheloropleidingen VSNU Conferentie Studiesucces 13 juni 2012 dr. Diana Vinke en drs. Jim Bergmans Inhoud presentatie Grote veranderingen in het TU/e bacheloronderwijs

Nadere informatie

B.Sc. Informatica Module 4: Data & Informatie

B.Sc. Informatica Module 4: Data & Informatie B.Sc. Informatica Module 4: Data & Informatie Djoerd Hiemstra, Klaas Sikkel, Luís Ferreira Pires, Maurice van Keulen, en Jan Kamphuis 1 Inleiding Studenten hebben in modules 1 en 2 geleerd om moeilijke

Nadere informatie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Informatica of Informatiekunde

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Informatica of Informatiekunde Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Informatica of Informatiekunde Het doel van vrijstelling op grond van praktijkervaring is om vast te stellen welke cursussen uit de

Nadere informatie

Bijlage bacheloropleiding Informatica 2012-2013

Bijlage bacheloropleiding Informatica 2012-2013 Bijlage bacheloropleiding Informatica 2012-2013 Bijlage I Eindtermen van de bacheloropleiding (artikel 1.3) De bachelor Informatica: a. kennis en inzicht a1. heeft kennis van en inzicht in de belangrijkste

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling van de masteropleiding

Onderwijs- en examenregeling van de masteropleiding vrije Universiteit amsterdam Faculteit der Exacte Wetenschappen Onderwijs- en examenregeling van de masteropleiding Computer Science Deel B Preambule In dit document wordt een A en een B gedeelte onderscheiden.

Nadere informatie

wo masteropleiding Business Process Management and IT

wo masteropleiding Business Process Management and IT Uitvoeringsregeling master 2016-2017 Faculteit Management, Science & Technology wo masteropleiding Business Process Management and IT (Master of Science in Business Process Management and IT) De voertaal

Nadere informatie

Voor de master (uitlopende programmering) worden vanaf de OER geen nieuwe studenten meer toegelaten.

Voor de master (uitlopende programmering) worden vanaf de OER geen nieuwe studenten meer toegelaten. Uitvoeringsregeling master 2016-2017 Faculteit Management, Science & Technology wo masteropleiding Computer Science (uitlopende programmering) (Master of Science Computer Science) De voertaal in deze opleiding

Nadere informatie

Informatiekunde algemene presentatie

Informatiekunde algemene presentatie Informatiekunde algemene presentatie Hoe ziet jouw toekomst eruit? Wat is informatiekunde? De studie van inzet van ICT in organisaties en maatschappij bij games en interacties in life sciences en gezondheid

Nadere informatie

Toelating en vrijstelling 2011-2012 Toelating tot een van de masteropleidingen

Toelating en vrijstelling 2011-2012 Toelating tot een van de masteropleidingen Commissie voor de examens Toelating en vrijstelling 2011-2012 Toelating tot een van de masteropleidingen Met een afgeronde volledige (CROHO 1 -geregistreerde) hbo- of wo-opleiding 2 bent u toelaatbaar

Nadere informatie

Beta s rol in toekomstige PhD programma s

Beta s rol in toekomstige PhD programma s Sessie Lunteren, over Verleden, heden en toekomst van het PhD onderwijs Beta s rol in toekomstige PhD programma s Geert-Jan van Houtum Wetenschappelijk directeur van Onderzoeksschool Beta voor Operations

Nadere informatie

Nieuw Curriculum Bachelor Technische Informatica 2013

Nieuw Curriculum Bachelor Technische Informatica 2013 Nieuw Curriculum Bachelor Technische Informatica 2013 Emile Hendriks Opleidingsdirecteur TI/CS Waarom? TU-breed project Studiesucces omdat Rendement te laag Studieduur te lang In 2011: slechts 22% haalde

Nadere informatie

wo masteropleiding Software Engineering A. Toelating tot de masteropleiding Uitvoeringsregeling master 2016-2017

wo masteropleiding Software Engineering A. Toelating tot de masteropleiding Uitvoeringsregeling master 2016-2017 Uitvoeringsregeling master 2016-2017 Faculteit Management, Science & Technology wo masteropleiding Software Engineering (Master of Science Software Engineering) De voertaal in deze opleiding is Nederlands.

Nadere informatie

Introductie tot de cursus

Introductie tot de cursus Inhoud introductietalen en ontleders Introductie tot de cursus 1 Plaats en functie van de cursus 7 2 Inhoud van de cursus 7 2.1 Voorkennis 7 2.2 Leerdoelen 8 2.3 Opbouw van de cursus 8 3 Leermiddelen en

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Identity & Access Management & Cloud Computing

Identity & Access Management & Cloud Computing Identity & Access Management & Cloud Computing Emanuël van der Hulst Edwin Sturrus KPMG IT Advisory 11 juni 2015 Cloud Architect Alliance Introductie Emanuël van der Hulst RE CRISC KPMG IT Advisory Information

Nadere informatie

Studieschema bachelor Bedrijfskunde

Studieschema bachelor Bedrijfskunde Studieschema bachelor Bedrijfskunde (180 EC) 6515316 Code titel EC tentamenvorm tentamendata 2015-2016 Startcursus B02112 Ondernemen en managen 8,6 opdracht volgens afspraak Gebonden keuze (eis: 86 EC)

Nadere informatie

Voorlichtingsdag Bedrijfskunde. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Voorlichtingsdag Bedrijfskunde. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Voorlichtingsdag Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde PROGRAMMA Bedrijfskunde@VU: hoe, wat en waarom? Prof. dr. W.E.H. Dullaert, Opleidingsdirecteur bachelor bedrijfskunde

Nadere informatie

http://www.kdgheb.be/vrijstellingen_v1/print_alle_aanvragen.php

http://www.kdgheb.be/vrijstellingen_v1/print_alle_aanvragen.php pagina 1 van 6 Departement en Bedrijfskunde Bachelor in de productontwikkeling Bachelor in de productontwikkeling 2005-2006 Inleiding Toegepast Onderzoek 2005-2006 Markt & kostprijsverificatie Industriële

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde

Ontwikkelingen in de bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde Ontwikkelingen in de bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde Frank Wester (ook namens Remko Helms) TouW-symposium SC A dam 22 november 2014 Onderwerpen Keuzegids Universiteiten 2015 Verschenen

Nadere informatie

Programma Bachelor- en Masteropleiding Informatica 2009-2010

Programma Bachelor- en Masteropleiding Informatica 2009-2010 Programma Bachelor- en Masteropleiding Informatica 2009-2010 Curriculumcommissie Redactie: Jos Roerdink Laatst herzien: 26 maart 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Bacheloropleiding 1 3 Masteropleiding

Nadere informatie

Toelating en vrijstelling 2013-2014

Toelating en vrijstelling 2013-2014 Toelating en vrijstelling 2013-2014 Toelating tot een van de masteropleidingen Met een afgeronde volledige (CROHO 1 -geregistreerde) hbo- of wo-opleiding 2 bent u toelaatbaar tot de MSc-opleidingen Management

Nadere informatie

Programmaoverzicht. Bachelor Open dag 3 februari Page 1 of 6

Programmaoverzicht. Bachelor Open dag 3 februari Page 1 of 6 Programmaoverzicht Bachelor Open dag 3 februari 2018 Page 1 of 6 Informatiesessies geven voorlichting over de opleiding, zoals de opbouw, toekomstperspectieven en de ervaring van een student. Kennismakingscolleges

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag

Programmaoverzicht Bachelor Open dag Programmaoverzicht Bachelor Open dag 11 2017 Ronde en tijd Openingsronde 09.00-09.30 uur Sessies en activiteiten Waarom Tilburg University? Informatiesessie met de rector magnificus en een student van

Nadere informatie

Seminar BSC & IBM Cognos 8 22 September 2009 Yves Baggen- Solution Architect BI Charles van der Ploeg Partner en adviseur van Decido

Seminar BSC & IBM Cognos 8 22 September 2009 Yves Baggen- Solution Architect BI Charles van der Ploeg Partner en adviseur van Decido Seminar BSC & IBM Cognos 8 22 September 2009 Yves Baggen- Solution Architect BI Charles van der Ploeg Partner en adviseur van Decido 2008 IBM Corporation 2 3 Vraag? Hoe goed kent u uw bedrijfsvisie en

Nadere informatie

Premaster Managementwetenschappen

Premaster Managementwetenschappen Premaster Managementwetenschappen Studeren om hogerop te komen Zelfstandig naar een masteropleiding toe werken, maar toch ook weer niet alleen. Studeren in modulen, op momenten dat het je zelf uitkomt,

Nadere informatie

Hogeschool West-Vlaanderen Karel de Grote-Hogeschool

Hogeschool West-Vlaanderen Karel de Grote-Hogeschool Departement en Bedrijfskunde bedrijfsmanagement Marketing 1993-1994 Boekhouden en practicum (0stp) Technologie Bachelor elektronica-ict 2009-2010 Lab routing 2 (2stp) 2009-2010 routing 2 (2stp) voor IT

Nadere informatie

Where innovation starts Vakken eerste jaar major Sustainable Innovation*

Where innovation starts Vakken eerste jaar major Sustainable Innovation* Where innovation starts Vakken eerste jaar major Sustainable Innovation* *Deze major is formeel onderdeel van de bacheloropleiding Technische Innovatiewetenschappen TU/e Bachelor College De Technische

Nadere informatie

Inhoud. Introductie tot de cursus

Inhoud. Introductie tot de cursus Inhoud Introductie tot de cursus 1 Plaats en functie van de cursus 7 2 Inhoud van de cursus 7 2.1 Tekstboek 7 2.2 Voorkennis 8 2.3 Leerdoelen 8 2.4 Opbouw van de cursus 9 3 Leermiddelen en wijze van studeren

Nadere informatie

Overgangsregels 2014-2015. Page 1

Overgangsregels 2014-2015. Page 1 Inhoudsopgave MSc Accounting MSc Econometrics and Mathematical Economics MSc Economomics MSc Finance MSc Fiscale economie MSc Information Management MSc International Management MSc International Business

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag

Samenvatting aanvraag Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing Nieuwe opleiding is): Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1 Verplaatsing bestaande opleiding Nevenvestiging

Nadere informatie

Architecten-debat 21 juni 2006 PI GvIB Themamiddag. Renato Kuiper. Principal Consultant Information Security

Architecten-debat 21 juni 2006 PI GvIB Themamiddag. Renato Kuiper. Principal Consultant Information Security Architecten-debat 21 juni 2006 PI GvIB Themamiddag Renato Kuiper Principal Consultant Information Security 1 De spreker Principal Consultant Information Security Hoofdredacteur Informatiebeveiliging 15

Nadere informatie

Voorbereidingscursussen

Voorbereidingscursussen Voorbereidingscursussen Biologie Natuurkunde Scheikunde Wiskunde Studeren aan de Open Universiteit voorbereidings cursussen Het systeem van eindexamenprofielen in het voortgezet onderwijs brengt met zich

Nadere informatie

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Economie en Bedrijfseconomie Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde ( FEWEB) Opbouw van studie door prof. dr. Henri de Groot (programmadirecteur)

Nadere informatie

Beschrijving onderwijseenheden

Beschrijving onderwijseenheden Bachelorgids Wiskunde 2006 23-06-2006 15:28 Pagina 166 Bijlage C Beschrijving onderwijseenheden Deze bijlage behoort bij artikel 1.2, eerste lid, van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding

Nadere informatie

TouW Informatica Symposium Enterprise architecture 22 november 2014 OU Studiecentrum Amsterdam

TouW Informatica Symposium Enterprise architecture 22 november 2014 OU Studiecentrum Amsterdam TouW Informatica Symposium Enterprise architecture 22 november 2014 OU Studiecentrum Amsterdam Dit jaar hebben we op verzoek van Lex Bijlsma twee autoriteiten uit de praktijk die het niet met elkaar eens

Nadere informatie

General management and leadership. Vijfdaags programma voor ervaren financiële professionals

General management and leadership. Vijfdaags programma voor ervaren financiële professionals General management and leadership Vijfdaags programma voor ervaren financiële professionals Details Cursusduur 5 dagen Datum en locatie 27, 28, 29, 30 november 2017, 1 december 2017 - Tilburg Tijd 10:30-19:30,

Nadere informatie

slides2.pdf 2 nov 2001 1

slides2.pdf 2 nov 2001 1 Opbouw Inleiding Algemeen 2 Wetenschap Informatica Studeren Wetenschap en Techniek Informatica als wetenschap Informatica studie Wetenschappelijke aanpak Organisatie Universiteit Instituut Piet van Oostrum

Nadere informatie

KEUZEVAKKENGIDS BACHELOR INFORMATICA. 2015/2016 Version 2015-09-01

KEUZEVAKKENGIDS BACHELOR INFORMATICA. 2015/2016 Version 2015-09-01 KEUZEVAKKENGIDS BACHELOR INFORMATICA 205/206 Version 205-09-0 INLEIDING Binnen de opleiding bachelor Informatica is 0EC keuzeruimte gereserveerd in het e semester van het e studiejaar. Er zijn allerlei

Nadere informatie

Onderwijsvisitatie Informatiekunde 2006 extra informatie

Onderwijsvisitatie Informatiekunde 2006 extra informatie Onderwijsvisitatie Informatiekunde 2006 extra informatie Erik Barendsen Tom Heskes Erik Proper Deze notitie geeft aanvullingen op de informatie in de Zelfstudie Informatiekunde aan de hand van vragen vooraf

Nadere informatie

Data-analyse voor Doelmatig Overheidsbeleid

Data-analyse voor Doelmatig Overheidsbeleid Conceptprogramma Driedaagse Leergang Data-analyse voor Doelmatig Overheidsbeleid Vrijdagen 2, 9 en 16 juni 2017 Hotel NH Utrecht Doelgroepen: Managers van kennis en informatie bij de overheid, waaronder:

Nadere informatie

Software Engineering Senior Analyst

Software Engineering Senior Analyst Software Engineering Senior Analyst Korte omschrijving Mijn naam is Ed'son de Pary. Ik ben afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht en ben in het bezit van een Bachelors degree in Informatikunde, en een

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

TU/e Lerarenopleiding. Chantal Brans - Coördinator lerarenopleiding Ruurd Taconis Opleidingsdirecteur

TU/e Lerarenopleiding. Chantal Brans - Coördinator lerarenopleiding Ruurd Taconis Opleidingsdirecteur TU/e Lerarenopleiding Chantal Brans - Coördinator lerarenopleiding Ruurd Taconis Opleidingsdirecteur Opbouw presentatie Filmpje Tweedegraads lerarenopleiding Uitstroomprofiel 1e graads lerarenopleiding

Nadere informatie

Software Engineering Senior Analyst

Software Engineering Senior Analyst Voor meer vertrouwelijkheid is dit CV anoniem! - De toegang tot de gegevens van deze kandidaat is gereserveerd voor de geregistreerde ondernemingen. Software Engineering Senior Analyst Korte omschrijving

Nadere informatie

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6 Studiewijzer BACHELOR OPLEIDING KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE Vak : Afstudeerproject BSc KI Opleiding : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : 2015-2016 semester 2, periode 5 en

Nadere informatie

Cooperation between Departments of Computer Science and Information technology in the Netherlands, Ethiopia and Ghana

Cooperation between Departments of Computer Science and Information technology in the Netherlands, Ethiopia and Ghana Cooperation between Departments of Computer Science and Information technology in the Netherlands, Ethiopia and Ghana Kees Smit, Centre for International Cooperation, VU Aemro Bizuneh Bahir Dar University

Nadere informatie

Wilco te Winkel, Liesbeth Mantel Erasmus University Rotterdam,NL

Wilco te Winkel, Liesbeth Mantel Erasmus University Rotterdam,NL Thesaurus driven semantic search applied to structuring Electronic Learning Environments Rotterdam, EURlib symposium, November 23 2006 Wilco te Winkel, Liesbeth Mantel Erasmus University Rotterdam,NL What

Nadere informatie

Bachelor afstudeerders & Bama doorstromers. Maarten Luykx Frans Mofers Eva von Stockhausen

Bachelor afstudeerders & Bama doorstromers. Maarten Luykx Frans Mofers Eva von Stockhausen Bachelor afstudeerders & Bama doorstromers Maarten Luykx Frans Mofers Eva von Stockhausen Agenda 13.30-13.45 Afstudeerproject bachelor Informatica 13.45-14.00 Masteropleiding en KHO s 14.00-14.15 Portal

Nadere informatie

Voor de master (uitlopende programmering) worden vanaf de OER geen nieuwe studenten meer toegelaten.

Voor de master (uitlopende programmering) worden vanaf de OER geen nieuwe studenten meer toegelaten. Uitvoeringsregeling master 2016-2017 Faculteit Management, Science & Technology wo masteropleiding Software Engineering (uitlopende programmering) (Master of Science Software Engineering) De voertaal in

Nadere informatie

De indeling van de sector Natuur

De indeling van de sector Natuur De indeling van de sector Natuur Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. Deze sector is ingedeeld in vijf subsectoren: 1 Biologie, scheikunde en medisch 2 Wiskunde, natuurkunde en informatica

Nadere informatie

Bijlagen bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie

Bijlagen bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie Bijlagen bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie 2010-2011 Bijlage I Eindtermen van de bacheloropleiding (artikel 1.3) Met de opleiding wordt beoogd: - inhoudelijke kennis, vaardigheid en inzicht op

Nadere informatie

Programmaoverzicht. Bachelor Open dag 3 februari Page 1 of 6

Programmaoverzicht. Bachelor Open dag 3 februari Page 1 of 6 Programmaoverzicht Bachelor Open dag 3 februari 2018 Page 1 of 6 Informatiesessies geven voorlichting over de opleiding, zoals de opbouw, toekomstperspectieven en de ervaring van een student. Kennismakingscolleges

Nadere informatie

De VBSP en Kwantitatieve Onderzoeksmethodologie?

De VBSP en Kwantitatieve Onderzoeksmethodologie? De VBSP en Kwantitatieve Onderzoeksmethodologie? L. Andries van der Ark Workshop VBSP congres De Staat van de Pedagogiek De Staat van de Pedagogiek, 5-10-15 1 Overzicht Korte introductie Presentatie en

Nadere informatie

Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht

Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht Toelichting programmaonderdelen Informatiesessie Kennismakingscollege Minicollege Campus Tour Sports Center Tour Q&A

Nadere informatie

HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016

HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016 HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016 LEERROUTES: BUSINESS IT & MANAGEMENT, SOFTWARE ENGINEERING EN SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING CREATING TOMORROW HBO-ICT DEELTIJD NAAST JE WERK LEG JE MET EEN

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde U2012/00009 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2012 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2012-2013 voor de bacheloropleiding Bedrijfskunde. A.

Nadere informatie

Nationale DenkTank 2014 Big Data Academy

Nationale DenkTank 2014 Big Data Academy Big Data Academy Achtergrond en uitwerking Big Data Academy (BDA) Management Summary Oplossing [Twintig] deelnemers waarvan [80%] masterstudenten en PhD s en[20%] werknemers die voldoen aan de voorkenniseisen

Nadere informatie

Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht

Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht Toelichting programmaonderdelen Informatiesessie Kennismakingscollege Minicollege Campus Tour Sports Center Tour Q&A

Nadere informatie

Informatica aan de Universiteit Antwerpen

Informatica aan de Universiteit Antwerpen Informatica aan de Universiteit Antwerpen Academische Bachelor en Master Waarom Informatica? Informatica heeft een enorme impact Informatica is een boeiende wetenschap Brede keuze uit tewerkstellingsmogelijkheden:

Nadere informatie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Informatica

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Informatica Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Informatica Het doel van vrijstelling op grond van praktijkervaring is om vast te stellen welke cursussen uit de bacheloropleiding

Nadere informatie

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016 BABOK meets BiSL Kennissessie, 19 januari 2016 Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation 1 Agenda 1. Presentatie white paper hoofdlijnen 2. Intro

Nadere informatie

master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de

master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de Wat je zeker moet Weten: diploma master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de studieduur 2 jaar =

Nadere informatie

Instituut voor Communicatie, Media & IT. Game Design & Development

Instituut voor Communicatie, Media & IT. Game Design & Development Instituut voor Communicatie, Media & IT Game Design & Development EELCO BRAAD // NIEK JONKER drs. Eelco Braad University Lecturer Game Design & Development Master of Computational Science & Scientific

Nadere informatie

Krachtenveld. Masterprogramma Content & Knowledge Engineering. Ministerie OCW. ß-faculteit. onderwijsvisitatie. bacheloropleidingen.

Krachtenveld. Masterprogramma Content & Knowledge Engineering. Ministerie OCW. ß-faculteit. onderwijsvisitatie. bacheloropleidingen. Masterprogramma Content & Knowledge Engineering Curriculum 2010-2011 Hans Voorbij Krachtenveld onderwijsvisitatie zelfevaluatie ß-faculteit bacheloropleidingen master CKE vakgebied docenten Ministerie

Nadere informatie