Verduurzamen Rijkshuisvesting. ir. H. (Herman) H.E.W. Eijdems

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verduurzamen Rijkshuisvesting. ir. H. (Herman) H.E.W. Eijdems"

Transcriptie

1 Verduurzamen Rijkshuisvesting ir. H. (Herman) H.E.W. Eijdems

2 Verduurzamen Rijkshuisvesting Totaal m_ bvo Kantoren m_ bvo Ca 2000 objecten 10 % monumenten Ca 1000 Fte in 7 directies Baten k Dagelijks Beheer k pj Huurkosten k pj Leenfaciliteit k

3 Kampioen van de voorraad ministeries kantoren musea monumenten archieven laboratoria adviescolleges parlement gevangenissen internationale instituten paleizen rechtbanken

4 Gemotiveerd! De aarde heeft 2,1 hectare voor elke wereldburger om zich te voeden, te kleden, te wonen en te verwarmen. In 2005 bedroeg de gemiddelde ecologische voetafdruk van de wereldburger 2,7 hectare De groei van de wereldbevolking: in 2060 (over slechts 50 jaar) is het aantal inwoners op aarde verdubbeld!

5 Historie in duurzaamheid Rijkswaterstaat Terneuzen Alterra Wageningen Rijkswaterstaat IJmuiden Belastingkantoor Enschede

6 EER, PIT en CEI collectieve energie inkoop 90% energiegebruik 100% CO 2 -vrij in 2012 GVO programma innovatieve technieken anidolisch plafond brandstofcel compacte windturbine elektrochrome glas holografisch optisch lichtsturend glas lokale balansventilatie/wtw vacuümbeglazing werkplekverwarming witte LED zonlichtpijp zondiode raam energie efficiënte rijkshuisvesting 5 jaar projecten ,-

7 Scenario 2020 Energiebesparing 25 % in 2020 (2% per jaar, referentie 2006) Energievoorziening klimaatneutraal in % Duurzaam Inkopen Erkend door de markt als voorloper in Duurzaam Bouwen C 2 C voorbeeldprojecten Andere ordening markt => geïntegreerde contracten/pps Optimaliseren bedrijfsvoering => Rijkswerkplek % minder m_ => OGH, ambtenaar 2.0, web 2.0 Stimuleren innovatie bouwproces => BIM, CAD, levensduurbenadering Gebruikswaarde Toekomstwaarde Belevingswaarde

8 Duurzaam Inkopen 11 van 45 productgroepen zijn relevant! Productgroep gebouwen: Nieuwbouw Minimaal GC+ 200 of GPR 7 Renovatie Minimaal GC+ 200 of 60 punten verbetering; GPR 7 of 2 omhoog Huur en Aanschaf Minimaal label C of 2 labelstappen of flexibel inbouwpakket, energiezuinige verlichting en regeling (t.v.t. 10 jaar) Beheer en onderhoud Energieplan en prestatiegerichte contracten; groot aantal Sloop maatregelen Besteding overheden 40 miljard p.j. Besteding gebouwen 2 à 3 miljard p.j.

9 Energie ambitie 2020

10 NIEUWBOUW

11 Ambitie-ontwikkeling

12 Volgordelijkheid Gebied? Flexplek? Knoopkazerne Utrecht Functiesharing? Energie? VROM gebouw Den Haag RIVM/NVI Bilthoven Thema? Profiel? Politieke uitstraling? Flexibiliteit? Werkplek? Statiegeld-gebouw? Gezondheid? Milieu (internationaal)? Materialen? Herbestemming? Hanzebad Zwolle Regiofunctie? Sloop? Multifunctioneel? Water?

13 Duurzaamheid op gebiedsniveau Gebiedsontwikkeling: mobiliteit, ruimtegebruik, milieu, functiemenging Gebruik maken van de mogelijkheden plangebied Accepteren van de omgeving als uitgangspunt. Samenwerking in energie-uitwisseling Actieve rol in Energieplan gebouw met omgeving Functiemenging, gezamenlijke facilitaire voorzieningen Initiërend volgens een Masterplan en energiebalans voor het gebied. Energielevering: centrale energie inkoop Rijksgebouwendienst 100 % klimaatneutraal Energielevering: Zoeken van samenwerking voor toepassing duurzame bronnen Energielevering: Maximale uitwisseling binnen plangebied, inrichting plangebied op exergetische analyse

14 Duurzaamheid op gebouwniveau Samen met de klanten in te vullen.. Milieubewust (Rijksbeleid 2015) GreenCalc MIG 250 Flexibiliteit in ruimtegebruik en functiewisseling Isolatie, luchtdichtheid en EPC één stap vooruit op BB Standaardmaterialen Milieugedurfd GreenCalc MIG 300 Flexibiliteit in ruimtegebruik en meervoudig gebouwgebruik (50%) Extra eisen aan schilindicator en EPC naar 50 % Aandacht voor materialen: low-polluting Milieu-topper GreenCalc MIG > 400 Flexibiliteit in ruimtegebruik en meervoudig gebouwgebruik (75%) Hoge eis aan schilindicator en EPC naar 0-25 % C2C-gecertificeerde materialen en producten

15 Identiteit en verschijningsvorm (1) Hoe positioneert het rijksgebouw zich in het gebied? Onderscheidend Samenwerkend Uniform Markerend gebouw en compromisloze ambitie. Zoveel mogelijk controle op proces en uitkomst. Balans tussen eigen expressie en invloed en gebiedsbrede kwaliteit en functionaliteit. Schaalvoordeel, flexibiliteit en uitwisselbaarheid van functies. Gebiedsbrede integratie en duurzaamheid. Risico: tav duurzaamheid, flexibiliteit en kwaliteit van de openbare ruimte (wind) blijven kansen onbenut. Risico: afstemmen voordelen van samenwerken en eigen invloed behouden. Risico: schaal, geen eigen identiteit en gedeelde ambities, moeilijk proces.

16 Identiteit en klantproces (2) Hoe meegaand is de gebruiker? Transitie in attitude Maximale inspraak Maximale standaardisatie custom made huisvesting individuele zeggenschap werkomgeving draagvlak en bekend proces identiteit door interieur universele hoogwaardige werkomgeving collectieve zeggenschap werkomgeving draagvlak door extra kwaliteiten Identiteit door aankleding interieur

17 Identiteit en organisatie (3) Hoe worden de processen van de klant het beste ondersteund? Transitie in organisatiesturing Functionele hiërarchische structuur 1 e generatiekantoor Op maat gemaakte werkomgeving per klant. Risico: geringe flexibiliteit in ruimtegebruik, functiewisseling en hoge reinigingskosten. Past niet goed bij hoge duurzaamheidambitie. Voordeel: hoge klanttevredenheid, grote en langdurige huurzekerheid. Matrixachtige structuur (functioneel-hiërarchisch plus horizontale projectstructuur) 2 e generatiekantoor Standaard werkomgeving aangevuld met specifieke functiegerichte ruimten Risico: in het huidige stelsel een groter financieel en leegstandsrisico voor de Rgd. Voordeel: meer mogelijkheden voor flexibiliteit en uitwisselbare diversiteit zowel ruimtelijk als qua contractvorm. Netwerkstructuur (organisatie als onderdeel van een losse en dynamische keten) 3 e generatiekantoor Volledig vooringerichte werkomgeving inclusief dienstverlening. Risico: non-proven in de overheidsmarkt en mogelijk op gespannen voet met bedrijfsvoering klanten. Groter financieel en leegstandsrisico. Voordeel: vereenvoudigt de aanbesteding door diversiteitsreductie, past bij hoge duurzaamheidambitie.

18 BEHEER EN ONDERHOUD

19 Inspecties (conditiemeting), hoe gebeurt het nu? Onderhoudsinspectie (conditiemeting) Brandscan (veiligheid) Energie 2020 (EPA-label) Wet- en regelgevingaspecten (VKR) 1x per 3 jaar incidenteel 1x per 10 jaar Continue/incidenteel B B B O O O O E E I I I I I I I I I I 19 11/4/09

20 Inspecties hoe sturen we het nu aan? Onderhoud Brand Energie W R

21 Inspecties in getallen Onderhoudsinspecties 1750 inspecties Brandscan 500 rapportages Energielabel + maatwerkadviezen 500 adviezen Wet- en regelgeving (bijv. NEN 3140) P E R J A A R 600 rapportages Aspectprogramma s 250 adviezen Totaal 3600 adviezen

22 Waarom RgdBOEI(1) Conditiemeting Onderhoud NEN 2767 MOP BEGROTING NEN WETTELIJKE KEURINGEN LOGBOEKEN BRAND INSPECTIES Energielabel

23 Waarom RgdBOEI(2) Minder overlast voor de gebruiker Minder inspanning voor Rgd Meerwaarde in uitkomst (De som is meer dan de aparte delen te samen) Waarborgen naast onderhoud ook Veiligheid, Duurzaamheid en Energie) in een integrale MOP jaar B O E I B O E I

24 Inspecties, toekomstige aansturing

25 Hoe werkt dan de RgdBOEI - inspectie methodiek Verduurzamen bij vervanging! building automation installation connection BAI, monitoring and BAI present with monitoring BAI present no BAI (Building Automation B Gebrek(en) Kwaliteit Maatregel(en) + O X(=element of ruimte volgens nieuwe SEL en SRL) U(door) =< 3,4 [W/m E Gebrek(en) 2 K] with 3,4 < U(door) =< 4,2 [W/m draught -free compartment Kwaliteit 2 K] - U(door) > 4,2 [W/m 2 K] with U(door) =< 4,2 [W/m with draught-free compartment draught-free compartment Maatregel(en) 2 K] without draught-free + I ELEMENT generating / conversioning, distributing, delivering facade, floor, roof insulation glazing floor, roof, wall construction doors escape doors light and sunblinds generating / conversion unit distributing network delivery pump individual controll Gebrek(en) YoC Kwaliteit YoC Maatregel(en) YoC YoC Branders kapot, pompen vervangen VR ketels Classification excellent - good periodical optimising of installations Bij vervanging mag ketel niet in de kelder yearly optimizing energy installation Incidental optimizing energy installation Installation) no optimizing energy installation Rc >= 4,0 [m 2 K/W] 4,0 > Rc >= 3,0 [m 2 K/W] 3,0 > Rc >= 2,0 [m 2 K/W] 2,0 > Rc >= 1,0 [m 2 K/W] 1,0 > Rc > 0 [m 2 K/W] Insulation >= 150 mm 150 mm > Insulation >= 110 mm U(window) =< 1,1 [W/m 2 K] 1,1 < U(window) =< 1,8 [W/m 2 K] 110 mm > insulation >= 70 mm 70 > insulation >= 20 mm (cavity), 30 mm (z. cavity) 1.9 < U(window) =< 2,5 [W/m 2 K] 2,5 < U(window) =< 3,5 Better than HR++ glazing HR++ glazing HR glazing dubble glazing 3 layer glazing single glazing with double qv v;inf;nom =< 0,15 [dm3/s.m2cfa] YoC >= 2000 en hight 0 till 10m insulated door with draught-free compartment (window) frame YoC YoC YoC ,15 < v v;inf;nom =< 0,18 [dm3/s.m2cfa] YoC >= 2000 en hight 10 till 20m 2000 > YoC >= 1995 and hight 0 till 10m door (currently built) with draught-free compartment 0 < insulation =< 20 mm (cavity), 30 mm (z. cavity) [W/m Nieuwe 2 K] branders en pompen 0,18 < v v;inf;nom =< 0,22 0,22 < v v;inf;nom =< 0,26 0,26 < v v;inf;nom =< 0,42 [dm3/s.m2cfa] [dm3/s.m2cfa] [dm3/s.m2cfa] YoC >= 2000 en hight > 20m YoC < 1995 en hight 0 till 10m 2000 > YoC >= 1995 and hight > 20m 2000 > YoC >= 1995 and hight 10 till 20m not insulated door with high amount off dubbel glass with draught-free compartment compartment insulated door without draughtfree compartment YoC < 1995 and hight 10 till 20m Vervangen door HR ketels U(door) =< 3,4 [W/m 2 K] 3,4 < U(door) =< 4,2 [W/m 2 K] U(door) > 4,2 [W/m 2 K] insulated door insulated door currently built not insulated door with glass external automated external by hand external eaves internal? >= 1,3 1,3 >? >= 0,95 0,95 >? >= 0,9 0,9 >? >= 0,75 0,75 >? >= 0,65 Gebrek(en) Kwaliteit Maatregel(en) + gas driven heatpump water/water Minimum level sustainable purchasing good electrical driven heatpump water/water heat delivery by third party HR107 boiler elecrical driven heatpump air/water HR<107 boiler T d < 35 o C 35 o C =< Tdr < 45 o C 45 o C =< Td < 55 o C Tdr > 55 o C VR-boiler, fuel driven air heater, steam boiler Conventional boiler local gas heating, oil heating electricity and heat -unit Ketel op dak plaatsen Thermal active building system floor heating radiators radiators water driven air heaters active climate ceiling ceiling induction units induction-units speed regulation automatic on/off regulation reasonable mediocre mediocre no regulation bad - very bad

26 Raakvlakken intern

27 Raakvlakken extern I Merkenrecht + internetadres(sen) eigendom Rgd HBO-opleidingen geïnitieerd tot RgdBOEI inspecteur en adviseur Examen opzet via Stichting COMOG (Consultants Onderhoud Management Onroerend Goed Permanente educatie (Register erkend onderhoudskundige Vastgoed)

28 Raakvlakken extern II Betrokken Vastgoedeigenaren Betrokken Opleidinginstituten Betrokken Onderzoeksinstituten Geïnteresseerden Inspectiebureaus

29 Wat verandert er : Van inspanningbestek via prestatiecontract naar maincontract Specialisatie door introductie van MOP specialisten Sterke samenwerking met marktpartijen Objectmanagement verandert richting contractmanagement Standaard Elementenlijst sterk gereduceerd (i.p.v. onderdelen denken in componenten) en daarmee grip op de belangrijke onderdelen van objecten Verbetering (revisie)tekeningen Van aparte inspecties en aspectprogramma s naar Integraal beheren Door integrale aanpak sterk instrument voor verduurzaming o.a. op basis van EPA-maatwerkadvies, maar afhankelijk van (klant)budget

30 Duurzame Rijkshuisvesting Dank voor uw aandacht!

Deel 3 Van inspecties naar een MUP. 6 Handboek RgdBOEI-inspecties

Deel 3 Van inspecties naar een MUP. 6 Handboek RgdBOEI-inspecties Handboek RgdBOEI-inspecties Deel 3 Van inspecties naar een MUP 6 Handboek RgdBOEI-inspecties Handboek RgdBOEI-inspecties Deel 3. Van inspecties naar een MUP Inhoudsopgave Inhoud Voorwoord Inleiding 4

Nadere informatie

Een gezamenlijke studie van Rabobank en PwC. Samen aan de slag! Best practices in duurzame utiliteitsbouw

Een gezamenlijke studie van Rabobank en PwC. Samen aan de slag! Best practices in duurzame utiliteitsbouw Een gezamenlijke studie van Rabobank en PwC Samen aan de slag! Best practices in duurzame utiliteitsbouw reputatie integr DBFMO efficiëntie atie Wij bedanken de volgende personen voor hun bijdrage aan

Nadere informatie

Uitgerekend Nul. Taal, Rekenmethode en Waarde voor CO2 cq. energieneutrale utiliteitsgebouwen. Eindrapportage. Agentschap NL. April 2010 Eindrapport

Uitgerekend Nul. Taal, Rekenmethode en Waarde voor CO2 cq. energieneutrale utiliteitsgebouwen. Eindrapportage. Agentschap NL. April 2010 Eindrapport Uitgerekend Nul Taal, Rekenmethode en Waarde voor CO2 cq. energieneutrale utiliteitsgebouwen Eindrapportage Agentschap NL April 2010 Eindrapport Uitgerekend Nul Taal, Rekenmethode en Waarde voor CO2 cq.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BIJLAGENBOEK:

INHOUDSOPGAVE BIJLAGENBOEK: Duurzame Ontwikkeling Bijlagenboek, behorend bij het Klimaatprogramma 2009-2013 Raadsnummer Datum 5 juni 2009 Auteur Geurt Schepers Versie definitief INHOUDSOPGAVE BIJLAGENBOEK: Bijlage I : Samenvatting

Nadere informatie

Alstublieft! Inhoud. Voor u ligt een boekje met begrippen die veel worden gebruikt in de bouw.

Alstublieft! Inhoud. Voor u ligt een boekje met begrippen die veel worden gebruikt in de bouw. Aquatische toxiciteit Autarkisch gebouw B&U Bestek odiversiteit Bouw- en Sloopafval (BSA) BREEAM BRL CCS Circulaire Economie en/of Kringloopeconomie CO2O2-neutraal (gebouw) CO2-Prestatieladder CO2-reductie

Nadere informatie

Hoe duurzaam is facility management in Nederland?

Hoe duurzaam is facility management in Nederland? Hoe duurzaam is facility management in Nederland? Marktonderzoek september 2014 De belangrijkste uitkomsten in het kort 39% van de respondenten vindt de facilitaire voorzieningen in de eigen organisatie

Nadere informatie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Heusden heeft energie De eindigheid van de fossiele brandstoffen, de economische afhankelijkheid en de sterke prijsstijging ervan vragen om nieuwe

Nadere informatie

Enorme energiebesparing mogelijk in gemeentelijk vastgoed

Enorme energiebesparing mogelijk in gemeentelijk vastgoed Enorme energiebesparing mogelijk in gemeentelijk vastgoed Op het maatschappelijk vastgoed kan 450 miljoen euro per jaar aan energiekosten worden bespaard. Veel gemeenten zijn bezig het beheer van hun vastgoed

Nadere informatie

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 1 Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 Programmaplan Arnhem Energiestad 1 2011-2014 0.1 Visie De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem aanwezige

Nadere informatie

Convenant Energie Made in Arnhem

Convenant Energie Made in Arnhem Convenant Energie Made in Arnhem Convenant pagina 1 Energie Made in Arnhem Partijen: De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem 1. De gemeente Arnhem,

Nadere informatie

Utrechtse Energie! Uitvoeringsprogramma 2013-2014

Utrechtse Energie! Uitvoeringsprogramma 2013-2014 2013-2014 Achtergrond en doelstellingen 1/5 Achtergrond en doelstellingen Visie op de aanpak Dit uitvoeringsprogramma Introductie Utrecht bruist van energie. In een periode van stijgende energieprijzen

Nadere informatie

DUURZAAMHEID EN COMMERCIEEL VASTGOED. Het ABC van organisaties, termen, begrippen en definities

DUURZAAMHEID EN COMMERCIEEL VASTGOED. Het ABC van organisaties, termen, begrippen en definities DUURZAAMHEID EN COMMERCIEEL VASTGOED Het ABC van organisaties, termen, begrippen en definities 2 Duurzaamheid en commercieel vastgoed Het ABC van organisaties, termen, begrippen en definities Voorwoord

Nadere informatie

Draaiboek Parkmanagement. Energie-efficiëntie Duurzame energie

Draaiboek Parkmanagement. Energie-efficiëntie Duurzame energie Draaiboek Parkmanagement Energie-efficiëntie Duurzame energie Draaiboek parkmanagement Themadeel energie-efficiëntie / duurzame energie Oost NV Provincie Gelderland Provincie Overijssel 1 2 Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Duurzame Gebouwen Nieuwskrant

Duurzame Gebouwen Nieuwskrant Duurzame Gebouwen Nieuwskrant 10e Editie juni 2013 Verduurzamen van gebouwen bespaart niet alleen veel energie, CO2 en geld, maar leidt vooral tot een betere verhuurbaarheid, hogere vastgoedwaarde en beter

Nadere informatie

GREEN OFFICE 3TIPS FINANCIËLE VOORDELEN DOOR DUURZAAMHEID. Nummer 2/April 13. 4 experts over: ESCo. Balans. Groen zit in ons hart...

GREEN OFFICE 3TIPS FINANCIËLE VOORDELEN DOOR DUURZAAMHEID. Nummer 2/April 13. 4 experts over: ESCo. Balans. Groen zit in ons hart... DIT IS EEN BIJLAGE BIJ HET FINANCIEELE DAGBLAD. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID Nummer 2/April 13 GREEN OFFICE 3TIPS 4 experts over: Renoveren naar energieneutraal

Nadere informatie

Concept Spoorboekje van A naar D: werken aan het (duurzaamheids)spoor

Concept Spoorboekje van A naar D: werken aan het (duurzaamheids)spoor Concept Spoorboekje van A naar D: werken aan het (duurzaamheids)spoor sprogramma bij de reisgids voor duurzaamheid, energie en klimaat in Alphen aan den Rijn 2014-2020 Van A naar D: Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

Een gebouw als afspiegeling...

Een gebouw als afspiegeling... Een gebouw als afspiegeling... ...van hoe we leven en wie we zijn. Gebouwen worden ontworpen, gebouwd en gebruikt door mensen. Het zijn ook de mensen die dagelijks in een gebouw aanwezig zijn, die betekenis

Nadere informatie

Nota van B&W. VVat willen we bereiken?

Nota van B&W. VVat willen we bereiken? Nota van B&W Onderwerp Uitvoeringsprogramma Ruimte voor Duurzaamheid 2012-2014 Portefeuillehouder J.C.W. Nederstigt Collegevergadering 25 september 201 2 Inlichtingen D. de Rijk (023-567 63 18) Registratienummer

Nadere informatie

Bouwtechnologie trends en ontwikkelingen

Bouwtechnologie trends en ontwikkelingen Bouwtechnologie trends en ontwikkelingen Rik Oostveen Dr. Cor Nonhof Opdrachtgever Ir. Daan Maatman, programmaleider Technologie Hiteq, expertisecentrum voor technisch vakmanschap in de toekomst 1 www.hiteq.org

Nadere informatie

IVM Instituut voor Milieuvraagstukken. Op weg naar een duurzame campus Ambitiedocument voor de Vrije Universiteit en VU Medisch Centrum

IVM Instituut voor Milieuvraagstukken. Op weg naar een duurzame campus Ambitiedocument voor de Vrije Universiteit en VU Medisch Centrum Op weg naar een duurzame campus Ambitiedocument voor de Vrije Universiteit en VU Medisch Centrum Frans van der Woerd Matthijs Hischemöller Heather Leslie Pieter Pauw Rapport W-11/07 22 maart 2011 Met dank

Nadere informatie

OP WEG NAAR EEN DUURZAME

OP WEG NAAR EEN DUURZAME OP WEG NAAR EEN DUURZAME RETAILSECTOR EEN ONDERZOEK NAAR DE AFSTEMMING VAN DE BELANGEN OP HET GEBIED VAN DUURZAAMHEID TUSSEN DE AANBIEDERS EN GEBRUIKERS VAN RETAILVASTGOED Erik van Gelder MRE 2008-2010

Nadere informatie

Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed

Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed Werkgroep verduurzamen van gemeentelijk vastgoed Agentschap NL en Bouwstenen voor sociaal 1e bijeenkomst 7 maart 2013 Irma Thijssen, Agentschap NL Programma 7 maart

Nadere informatie

Platform energietransitie Gebouwde Omgeving

Platform energietransitie Gebouwde Omgeving 2320 2320 2320 2320 2320 360 355 Platform energietransitie Gebouwde Omgeving 100 1895 650 Innovatie in de bouw: 500 het moet en het kan! Bouwbedrijven, industrie, projectontwikkelaars, adviseurs, installateurs,

Nadere informatie

POTENTIEEL EN KANSEN VOOR CO 2 -REDUCTIE BIJ BEDRIJFSHALLEN

POTENTIEEL EN KANSEN VOOR CO 2 -REDUCTIE BIJ BEDRIJFSHALLEN POTENTIEEL EN KANSEN VOOR CO 2 -REDUCTIE BIJ BEDRIJFSHALLEN Onderzoek naar aangrijpingspunten voor overheidsbeleid Opdrachtgever Contactpersoon Uitvoerders : SenterNovem, Utrecht : H. Korbee : M. van Werkhoven

Nadere informatie

Kennis- en Innovatieagenda 2016-2019 TKI URBAN ENERGY

Kennis- en Innovatieagenda 2016-2019 TKI URBAN ENERGY Kennis- en Innovatieagenda 2016-2019 TKI URBAN ENERGY Solar & Smart Energy Solutions Innovaties rondom opwekking van zonnestroom, warmte en koude, energiebesparing, en integratie en intelligente sturing

Nadere informatie

Kompas energiebewust wonen en werken. Unplugged. Met het oog op de toekomst. U vindt meer op de cd-rom Unplugged, met het oog op de toekomst

Kompas energiebewust wonen en werken. Unplugged. Met het oog op de toekomst. U vindt meer op de cd-rom Unplugged, met het oog op de toekomst Kompas energiebewust wonen en werken Unplugged Met het oog op de toekomst U vindt meer op de cd-rom Unplugged, met het oog op de toekomst 1 Unplugged less is more Voor u ligt Unplugged met het oog op de

Nadere informatie

Groen licht voor duurzame kantoren?

Groen licht voor duurzame kantoren? Een onderzoek naar de relatie tussen duurzame kantoren en hun financiële prestaties. MRE master proof Drs. Jelena van den Broek 2007-2010 Begeleiders ASRE: NS Poort: dr. Nils Kok mr Ellen Boersma Voorwoord

Nadere informatie

RAPPORTAGE BREEAM & MVO

RAPPORTAGE BREEAM & MVO RAPPORTAGE BREEAM & MVO Onderzoek in opdracht van de Dutch Green Building Council Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1: MVO en BREEAM kunnen elkaar versterken 4 Voortdurend vinger aan pols 4 MVO 4 BREEAM en

Nadere informatie

REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 2013-2016

REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 2013-2016 REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 013-016 - samen leidt tot meer - INLEIDING Totstandkoming De voorliggende regionale duurzaamheidsagenda 013-016 is de opvolger van de regionale klimaatagenda 008-01 van de

Nadere informatie

Energie Efficiency Plan 2013-2016. Verzamelrapport. Pagina 1 uit 34

Energie Efficiency Plan 2013-2016. Verzamelrapport. Pagina 1 uit 34 Energie Efficiency Plan 2013-2016 Verzamelrapport Pagina 1 uit 34 Titelblad: Algemene gegevens van de organisatie: Bedrijfsnaam : Vrije Universiteit Amsterdam Naam locatie : VU Postadres : Van der Boechorststraat

Nadere informatie