Milieujaarverslag Milieujaarverslag 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Milieujaarverslag 2013. Milieujaarverslag 2013"

Transcriptie

1 Milieujaarverslag 2013 verslaglegging milieuprestaties

2 Voorwoord directie Voor u ligt het eerste milieujaarverslag van Bron drukwerkveredeling. Wij kennen een lange historie van aandacht voor het milieu. Al rond 1975 werd geëxperimenteerd met de toepassing van oplosmiddelvrije lakken en lijmen voor het aanbrengen van laminaat. Dit was de eerste stap op weg naar een meer milieuvriendelijke productiewijze. Sinds de jaren negentig is onze productie oplosmiddelvrij, waarbij alleen nog waterdamp en koellucht vrij komt. Ook andere milieuaspecten als energie(besparing) en gescheiden aanbieden van afvalstromen, waaronder restanten veredeld drukwerk voor recycling, hebben al lange tijd onze aandacht. In onze ogen past het uitbrengen van een milieujaarverslag bij een open communicatie over wat wij willen bereiken en bereikt hebben op het gebied van duurzaamheid. Het publiceren van deze informatie is voor ons een kwestie van verantwoording (willen) afl eggen aan onze stakeholders over de resultaten die behaald zijn met betrekking tot de milieu-impact van onze bedrijfsvoering. Op dit milieujaarverslag heeft geen externe verifi catie plaatsgevonden. Voortvloeiend uit ISO certifi cering wordt Bron drukwerkveredeling regelmatig gecontroleerd door externe, onafhankelijke auditoren. Ons inziens biedt dit voldoende waarborg voor de objectiviteit en juistheid van de informatie opgenomen in dit jaarverslag. In het vertrouwen dat dit jaarverslag u een juiste indruk geeft van onze resultaten en doelen, wens ik u veel leesplezier toe. Voor meer informatie kunt u altijd contact met mij opnemen. Guus Kil, directeur T E 2

3 Inhoudsopgave Voorwoord directie 2 Inhoudsopgave 3 1 Profiel Missie Organisatieprofiel Milieubeleid Certificering en onderscheiding Verslagleggingsprofiel 6 2 Duurzaam ondernemen Milieubarometer Resultaten Energie Water Emissies Grondstoffen Gevaarlijk afval Bedrijfsafval Vervoer Kantoorpapier CO 2 -emissie Hinder en milieu-incidenten Naleving wet- en regelgeving 14 3 Vooruitblik 2014 en verder Reductie CO 2 -emissie door energiebesparing Reductie CO 2 -emissie en fijnstof door vervoer Toepassing grondstoffen en materialen geschikt voor recycling Less paper in the office 16 3

4 1 Profiel 1.1 Missie Bron drukwerkveredeling wil de beste veredelaar van Nederland zijn als het gaat om product- kwaliteit, service en duurzaam produceren. Bron drukwerkveredeling heeft zich sinds 1950 door kennis, ervaring en inzet ontwikkeld tot marktleider in de veredelingsbranche binnen Nederland. Wij willen deze positie behouden door de ideale partner te blijven voor de totale veredeling van drukwerk. Essentieel hiervoor zijn een constante en hoogwaardige productkwaliteit, sterke service, grote diversiteit aan bewerkingen en een duurzame productiewijze, waarbij adequaat wordt ingespeeld op eisen vanuit de maatschappij en markt. 1.2 Organisatieprofiel Bron drukwerkveredeling BV is een besloten vennootschap en is als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer Bron drukwerkveredeling BV omvat: Bron drukwerkveredeling BV, hoofdvestiging, Voorschoterweg 49, 2235 SE, Valkenburg (ZH). Bron Elst, nevenvestiging, Pascalweg 24, 6662 NX, Elst. Bron Hengelo, nevenvestiging, Aquamarijnstraat 95, 7554 NN, Hengelo. Bron Zaanstad, nevenvestiging, Soldaatweg 30, 1521 RL, Wormerveer. Met de overname in oktober 2012 is Lamineerbedrijf Briljant, Oostergracht 16, 3763 LZ in Soest, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer en handelend onder de naam Bron Briljant eveneens een nevenvestiging. Per 1 januari 2013 is de nevenvestiging Bron Houten, Peppelkade 50, 3992 AK in Houten gesloten en zijn alle bedrijfsactiviteiten ondergebracht in Soest. Bron drukwerkveredeling is lid van het Vouwkarton Platform Nederland. Bron drukwerkveredeling heeft circa 40 medewerkers in dienst. 4

5 DGA verkoop administratie/ PZ technische dienst Bron Valkenburg bedrijfsbureau Bron Elst - lamineren - expedi e Bron Hengelo - lamineren - volvernissen - expedi e Bron Zaanstad - lamineren - volvernissen - spotvernissen - expedi e Bron Briljant - lamineren - volvernissen - expedi e productie - lamineren - spotvernissen - volvernissen expeditie Figuur 1. Organisatieschema 1.3 Milieubeleid Ons milieubeleid is erop gericht om bij onze bedrijfsactiviteiten aan de zorg voor milieu dezelfde prioriteit toe te kennen als aan de overige hoofddoelstellingen van het bedrijf. Binnen dit kader streven wij naar: het blijvend voldoen aan wettelijke eisen en voorschriften met betrekking tot milieu; preventie van milieubelasting als gevolg van onze bedrijfsactiviteiten; continue verbetering van onze milieuprestatie. Door Bron drukwerkveredeling is in een vroeg stadium al veel aandacht besteed aan milieuvriendelijke grondstoffen en energiezuinige machines, zodat onze huidige productie emissievrij is qua oplosmiddelen; er komt slechts waterdamp, koellucht en warmte vrij. Het merendeel van onze afvalstromen wordt gescheiden ingezameld voor recycling en hergebruik; de hoeveelheid gevaarlijk afval is zeer beperkt. Wij blijven actief streven naar verdere preventie van milieubelasting, daar waar dit technisch en economisch haalbaar is. Mede door de stand der techniek bijvoorbeeld op het gebied van UV verlichting zullen naar 5

6 verwachting vooralsnog slechts kleine(re) stappen gemaakt kunnen worden. Onze aandacht gaat de komende jaren uit naar: toepassing grondstoffen en materialen die geschikt zijn voor recycling; uitbanning oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen met een vlampunt < 21 C; reductie CO 2 -emissie als gevolg van verbruik energie; reductie CO 2 -emissie en fi jnstof als gevolg van vervoer; less paper in the offi ce. Wij beogen een goede verstandhouding en communicatie met het bevoegd gezag van de vestigingsgemeenten en alle andere externe belanghebbenden door een open en zakelijke relatie met hen te continueren en hen te informeren over onze milieudoelstellingen, prestaties en te nemen acties. 1.4 Certificering en onderscheiding Wij zijn van mening dat het werken volgens een gecertifi ceerd managementsysteem een belangrijk instrument is om het gewenste performanceniveau van onze organisatie op peil te houden en indien mogelijk verder te verbeteren. Bron drukwerkveredeling is sinds september 2008 gecertifi ceerd conform ISO 9001:2008 en ISO 14001:2004 door Bureau Veritas Certifi cation Nederland BV; dit is een geaccrediteerde certifi catie-instantie. 1.5 Verslagleggingsprofiel Het milieujaarverslag betreft alle bedrijfsactiviteiten van Bron Drukwerkveredeling BV voor zowel de hoofdvestiging in Valkenburg (ZH) als nevenvestigingen in Elst, Hengelo en Zaanstad. Bron Houten en Bron Briljant Soest vallen niet onder de scope van dit milieujaarverslag; informatie voor periode is niet compleet of accuraat beschikbaar. De verslagperiode loopt vanaf 1 januari 2013 tot en met 31 december Gerapporteerde informatie over prestatie-indicatoren heeft betrekking op deze en de twee voorgaande kalenderjaren 2012 en Dit betreft ons eerste milieujaarverslag. De hierin opgenomen informatie is niet eerder door ons formeel gecommuniceerd naar derden; geen noodzaak tot herformulering hiervan. Het milieujaarverslag wordt minimaal eens per twee jaar samengesteld en gepubliceerd. 6

7 2 Duurzaam ondernemen Wij zijn ons terdege bewust van onze verantwoordelijkheid voor onze leefomgeving, nu en in de toekomst. Ons beleid is erop gericht om bij onze bedrijfsactiviteiten aan de zorg voor milieu dezelfde prioriteit toe te kennen als aan de overige hoofddoelstellingen van het bedrijf. Wij spannen ons dan ook in om de impact van onze bedrijfsvoering ten aanzien van milieubelasting, CO2 emissie en hinder te voorkomen dan wel zoveel mogelijk te beperken. Continue verbetering van onze milieuprestatie is voor ons de lat. Wij voldoen en zullen blijven voldoen aan de eisen en voorschriften, die voortvloeien uit wet-&regelgeving met betrekking tot milieu. 2.1 Milieubarometer Bron drukwerkveredeling past de Milieubarometer Stichting Stimular toe. Deze duurzaamheidsmonitor maakt de milieubelasting en CO 2 -emissie als gevolg van onze bedrijfsactiviteiten inzichtelijk. De CO 2 -emissie is gebaseerd op de gezamenlijke CO 2 -emissiefactoren vastgesteld door Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO), beheerder van de CO 2 -prestatieladder, Stichting Stimular en het Connektprogramma Lean and Green. Figuur 2. Milieubelasting en CO 2 -emissie 7

8 2.2 Resultaten 2013 Met de inkoop van groene stroom heeft Bron drukwerkveredeling in 2012 een belangrijke stap gezet qua reductie van de milieubelasting en CO 2 -emissie. Door een hoger aardgasverbruik en afvoer van meer gevaarlijk afval is de milieubelasting en CO 2 -emissie in 2013 licht gestegen naar 282 ton, + 4.5% t.o.v Prestaties 2013 Inzet nieuwe, in energetisch opzicht zuinigere thermo lamineermachine. Fasegewijze toepassing LED ruimteverlichting binnen Bron Valkenburg. Uitfasering vluchtige oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen door toepassing van minder vluchtige alternatieven zijnde middelen met vlampunt 55 C (VBF klasse AIII) voor dagelijks gebruik en ontvettingsmiddel met vlampunt 21 C (VBF klasse AII). Gescheiden inzameling kunststof emballage inhoud 10 liter voor recycling of hergebruik. Verbruik kantoorpapier gereduceerd met 34.5% door toepassing less paper in the office. Vervangingsbeleid bedrijfswagens gericht op minder CO2-emissie en uitstoot fijnstof w.o. Citroen Jumper voorzien van roetfilter voor expeditie en Volkswagen Crafter Bluemotion voor de technische dienst. 2.3 Energie Vanaf 1 januari 2012 inkoop groene stroom, opgewekt door waterkracht, voor alle vestigingen via Stichting Energie Inkoop (SEI). Tot op heden geen inkoop van groen gas. Elektriciteit verbruik elektriciteit (kwh) per bruto draaiuur Bron Valkenburg Bron Elst Bron Hengelo Bron Zaanstad Bron totaal

9 Aardgas verbruik aardag (m 3 ) voor verwarming per m 3 gebouwinhoud met graaddagencorrectie Bron Valkenburg Bron Elst Bron Hengelo Bron Zaanstad Bron totaal Toename aardgasverbruik in 2013 is grotendeels toe te wijzen aan de seizoensinvloed van een lagere gemiddelde jaartemperatuur met een relatief koude winter. Gemiddelde jaartemperatuur 2013 is 9.8 C ten opzichte van 10.3 C en 10.9 C in 2012 respectievelijk Gemiddelde temperatuur in het winterseizoen (december/januari/februari) is 2.9 C in 2013 ten opzichte van 4.1 C in 2012 (bron KNMI). 2.4 Water verbruik water (m 3 ) per medewerker (fte) Bron Valkenburg Bron Elst Bron Hengelo Bron Zaanstad Bron totaal Relatief hoog waterverbruik door vervanging watermeter in oktober 2011; functioneerde niet goed. 2. Relatief hoog waterverbruik door niet goed functionerende verwarming van thermo lamineermachine; watermeter op hol geslagen. 3. Relatief hoog waterverbruik door waterleidingbreuk; naar verwachting ontstaan door heiwerkzaamheden in de directe omgeving. 9

10 2.5 Emissies Vluchtige organische stoffen (VOS) verbruik oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen (in liter) K3 reinigingsmiddel met vlampunt 55 C (VBF klasse AIII) niet bekend K2 middel met vlampunt C (VBF klasse AII) niet bekend inkoopaandeel K2-middel 55% 55% niet bekend Bron drukwerkveredeling beoogt een gefaseerde uitbanning van vluchtige oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen met vlampunt 55 C. Sinds 2009 is het gebruik van isopropylalcohol (IPA) als ontvettingsmiddel niet meer toegestaan. Sinds 2011 worden minder vluchtige alternatieven ingekocht zijnde reinigingsmiddelen met vlampunt 55 C (VBF klasse AIII) voor dagelijks gebruik en ontvettingsmiddel met vlampunt 21 C (VBF klasse AII). Ozonlaagafbrekende stoffen Ozonlaagafbrekende stoffen worden gebruikt in koelinstallaties gekoppeld aan UV lakmachines in Valkenburg en Zaanstad. Koelinstallaties bevatten HFK koudemiddel R407C (Valkenburg) en HCFK koudemiddel R22 (Zaanstad). Vanuit wettelijke verplichtingen voortvloeiend uit de Europese verordening voor gefluoreerde broeikasgassen (zgn. F-gassenverordening) worden deze koelinstallaties ontmanteld en buiten bedrijf gesteld, indien wordt geconstateerd dat deze ondeugdelijk functioneren. Tot 1 januari 2015 is het ook toegestaan om gebruik te maken van geregenereerd HCFK koudemiddel; als gevolg van lekkage is de koelinstallatie in Zaanstad in 2011 eenmalig bijgevuld met 0,9 kg geregenereerd R22. In Valkenburg wordt gebruik gemaakt van airco-units voor ruimtekoeling. Vanwege de uitfasering van HCFK koudemiddel R22 zijn in januari 2012 twee nieuwe split-units geplaatst met HFK-koudemiddel R410A. Onderhoud en CFK-controle wordt uitbesteed aan erkende bedrijven in bezit van een geldig bedrijfscertificaat F-gassen. In de periode hebben zich geen emissies als gevolg van lekkage voorgedaan. 10

11 2.6 Grondstoffen Bron drukwerkveredeling draagt als loonbedrijf in opdracht en conform specificatie van klanten zorg voor de veredeling van plano drukwerk middels lamineren, volvernissen, spot (UV) vernissen en aanverwante bewerkingen. De klant is leverancier van het plano materiaal als grondstof. 2.7 Gevaarlijk afval Binnen Bron drukwerkveredeling komt gevaarlijk afval vrij als gevolg van productieactiviteiten en onderhoud door eigen technische dienst. In Valkenburg vindt centrale inzameling en afgifte hiervan plaats aan Van Gansewinkel Nederland, VIHB erkend (registratienummer NB500800VIHB) en ISO 14001:2004 gecertificeerd. gevaarlijk afval (kg) verf- en lakafval oplosmiddelen / vervuild spoelwater (spoelmeubel zeeframen) lijmafval afgewerkte smeerolie / afvalolie halogeenarm vervuilde emballage vuilgewicht in uitwasbare poetsdoeken KGA / spuitbussen ongesorteerd gevaarlijk afval kg gevaarlijk afval per bruto draaiuur Afgifte gevaarlijk afval vindt 1 à 2 keer per jaar plaats; daardoor fluctuaties in hoeveelheden per afvalstroom als gevolg van het ophaalmoment in het betreffende kalenderjaar. Langjarig gemiddelde is kg gevaarlijk (chemisch) afval per bruto draaiuur. 11

12 2.8 Bedrijfsafval Binnen Bron Drukwerkveredeling is veel aandacht voor een gescheiden inzameling van bedrijfsafvalstromen ten behoeve van recycling. Bedrijfsafval wordt aangeboden aan Roele de Vries, eveneens VIHB-erkend (registratienummer NH512729VIXX) en ISO 14001:2004-gecertificeerd. Ongesorteerd brandbaar restafval wordt aangeboden aan Van Gansewinkel Nederland. bedrijfsafval (kg) papier en karton kunststof folie (rek- en wikkelfolie) kunststof overig (laminaatfolie) hout A metalen ferro brandbaar restafval % afvalscheiding t.b.v. recycling Naast laminaatfolie wordt ook gescheiden inzameling van lege kunststof emballage voor recycling en hergebruik. In 2012 gestart met lege IBC containers en (lak)vaten met inhoud 30 liter. In 2013 ook kunststof cans met inhoud 10 liter; in totaal 72 cans. 2.9 Vervoer Bron drukwerkveredeling levert in principe direct aan haar klanten, tenzij het product door de klant of in diens opdracht wordt opgehaald. Levering vindt plaats middels inzet van eigen transport of goederenvervoer door derden. Eigen transportbussen rijden op diesel, maar zijn voorzien van een roetfilter. Leasewagens voor zakelijk verkeer hebben minimaal energielabel B, maar bij voorkeur energielabel A. Dalende trend in totale CO 2 -emissie voor zakelijk vervoer met eigen transportmiddelen is het gevolg van de keuze voor goederenvervoer door derden; voorheen dedicated goederenvervoer middels één vrachtwagen in opdracht van Bron drukwerkveredeling. Beoogde CO 2 -reductie door groepagevervoer Paper Express (preferred supplier sinds maart 2012) niet gerealiseerd. Inzet is beperkt gebleven door toename werkaanbod in vouwkartonnage en verpakkingsdrukwerk. Dit betreft veelal grotere partijen (bulktransport) die, mede vanuit voedselveiligheidseisen, middels rechtstreekse zendingen geleverd moeten worden. Tevens wordt de inzet beperkt doordat nevenvestigingen veel klanten in de directe regio kennen; groepagevervoer vanuit distributiecentrum Vianen is niet lonend. 12

13 bedrijfsafval (kg) Bron Valkenburg Bron Elst Bron Hengelo Bron Zaanstad Bron totaal Kantoorpapier In 2013 is een reductie qua verbruik kantoorpapier van 34.5% gerealiseerd door verdere implementatie van less paper in the office ; is mede mogelijk gemaakt door investering in Exact Globe als managementinformatiesysteem. Vanaf januari 2014 vindt digitale facturering plaats tenzij dit niet wenselijk of mogelijk is, w.o. digitale workflow van de klant is hierop niet ingericht. Op dit moment is circa 65% van onze klanten overgestapt op digitale facturering. verbruik kantoorpapier (kg) kantoorpapier A4-formaat CO 2 -emissie Met de inkoop van groene stroom per 01/01/2012 is een sterke reductie van de CO 2 -emissie gerealiseerd. Op dit moment vindt geen compensatie van CO2 emissie plaats, mede omdat hiervoor geen aantrekkelijke mogelijkheden zijn in Nederland of directe buurlanden. 13

14 CO 2 -emissie Bron Valkenburg Bron Elst Bron Hengelo Bron Zaanstad Bron totaal Hinder en milieu-incidenten Wij spannen ons in om negatieve milieueffecten en hinder voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken. In de verslagperiode zijn geen klachten van omwonenden ontvangen betreffende hinder. Tevens hebben er geen milieu-incidenten plaats gevonden met een mogelijk risico op bodem-, grondwater- en/of oppervlaktewaterverontreiniging. Incidenten betreffende morsing of lekkage van lakken, lijmen en olie hebben zich alle inpandig voorgedaan op vloeistofkerende productievloeren en zijn adequaat afgehandeld Naleving wet- en regelgeving Wij beogen blijvend te voldoen aan wettelijke eisen en voorschriften met betrekking tot milieu. Meest relevante wet- en regelgeving is het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Barim). Hierbij zijn alle vestigingen ingedeeld als type B inrichting met een meldingsplicht bij verandering van inrichting. Relevante wet- en regelgeving omvat verder o.m. Besluit Ozonlaag afbrekende stoffen milieubeheer, Besluit gefluoreerde broeikasgassen milieubeheer en Landelijk Afvalbeheerplan. In de verslagperiode heeft het bevoegd gezag geen controlebezoeken op handhaving gebracht aan de vestigingen van Bron drukwerkveredeling uitgezonderd Bron Houten d.d. 16 mei Tot op heden hebben wij nog nooit een milieuboete ontvangen vanwege overtreding van geldende wettelijke eisen en voorschriften; dit past ook niet binnen ons beleid. 14

15 3 Vooruitblik 2014 en verder Bron drukwerkveredeling kent onderstaande milieuthema s waarop verbetering van onze prestaties op de korte of langere termijn mogelijk wordt geacht, mede afhankelijk van de stand der techniek en financiële haalbaarheid. 3.1 Reductie CO 2 -emissie door energiebesparing Fasegewijze toepassing van LED-ruimteverlichting wordt gecontinueerd binnen Bron Valkenburg en eventueel uitgebreid naar nevenvestigingen in Soest en/of Hengelo. Binnen Bron Zaanstad is reeds HF-ruimteverlichting geplaatst. LED UV-verlichting is op dit moment nog niet in beeld qua technische en financiële haalbaarheid. De LED-capaciteit zal eerst sterk vergroot moeten worden om dergelijke investeringen te kunnen doen; dit blijft een langetermijn doelstelling. Bron drukwerkveredeling blijft de ontwikkelingen op dit gebied actief volgen, omdat het besparingspotentieel groot is zowel qua CO 2 - emissie als in financieel opzicht. 3.2 Reductie CO 2 -emissie en fijnstof door vervoer Bron drukwerkveredeling continueert haar vervangingsbeleid voor bedrijfswagens gericht op minder CO 2 -emissie en fijnstof, waaronder uitrusting met roetfilter en bij voorkeur energielabel A, maar minimaal energielabel B. In 2014 oriënteren wij ons op mogelijkheden voor outsourcing van transport (goederenvervoer). Bij de keuze van vervoerders is de wijze waarop zij invulling geven aan duurzaam transport een belangrijk criterium. 3.3 Toepassing grondstoffen en materialen geschikt voor recycling Op dit moment worden vrijkomende afvalstromen maximaal gescheiden in gevaarlijk afval, bedrijfsafval geschikt voor recycling of hergebruik en brandbaar restafval. Restanten (gelamineerd) drukwerk, kunststof folie, kunststof emballage 10 liter, metaal, aluminium, (pallet)hout, cartridges, gasontladingslampen en elektronische apparatuur inclusief mobiele telefoons worden aangeboden voor recycling en hergebruik. 15

16 Reeds in 2009 is samenwerking gezocht met het FNOI om te onderzoeken of tweezijdig gelamineerd drukwerk recyclebaar is. Dit onderzoek kent tot op heden weinig tot geen prioriteit als gevolg van een groot aanbod aan oud papier, resulterend in een lage oud-papierprijs. Bron drukwerkveredeling zal de ontwikkelingen hierin blijven volgen en indien mogelijk dit opnieuw onder de aandacht brengen. 3.4 Less paper in the office Door de keuze voor digitale facturering per januari 2014 zal een zekere reductie op verbruik kantoorpapier behaald worden, echter niet meer zo spectaculair als in Animo onder klanten voor digitaal factureren zal naar verwachting niet groter worden dan de huidige 65%. Tevens is de digitale workflow binnen Bron drukwerkveredeling nog niet ingericht op digitale aanmaning van facturen en archivering. In opdracht samengesteld door Wonink Quality Management Ede 16

Milieujaarverslag 2015

Milieujaarverslag 2015 Milieujaarverslag 2015 verslaglegging milieuprestaties 2013-2015 In opdracht samengesteld door Wonink Quality Management - Ede Voorwoord directie Voor u ligt ons derde milieujaarverslag. Bron drukwerkveredeling

Nadere informatie

Milieujaarverslag 2016

Milieujaarverslag 2016 Milieujaarverslag 2016 verslaglegging milieuprestaties 2014-2016 In opdracht samengesteld door Wonink Quality Management - Ede Voorwoord directie Voor u ligt alweer ons vierde milieujaarverslag. Bron drukwerkveredeling

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2016 (Som van 2016)

Milieubarometerrapport 2016 (Som van 2016) Milieubarometerrapport 2016 (Som van 2016) 00 Totaal V+G en Grootvalk Milieubarometer - 2016 (Som van 2016) 00 Totaal V+G en Grootvalk Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2012 (Som groen)

Milieubarometerrapport 2012 (Som groen) Milieubarometerrapport 2012 (Som groen) Blauwzaam energieconvenant 1 Blauwzaam EC 1 Milieubarometer - 2012 (Som groen) Blauwzaam energieconvenant 1 Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2014 (Som van 2014)

Milieubarometerrapport 2014 (Som van 2014) Milieubarometerrapport 2014 (Som van 2014) 00 Totaal V+G en Grootvalk Milieubarometer - 2014 (Som van 2014) 00 Totaal V+G en Grootvalk Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2013

Milieubarometerrapport 2013 Milieubarometerrapport Verheij Integrale groenzorg Milieubarometer - Verheij Integrale groenzorg Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2012

Milieubarometerrapport 2012 Milieubarometerrapport 2012 Cyber Adviseurs Milieubarometer - 2012 Cyber Adviseurs Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2011

Milieubarometerrapport 2011 Milieubarometerrapport 2011 Jac. Barendregt Milieubarometer - 2011 Jac. Barendregt Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2015

Milieubarometerrapport 2015 Milieubarometerrapport 2015 Vrije Universiteit Milieubarometer - 2015 Vrije Universiteit Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2013

Milieubarometerrapport 2013 Milieubarometerrapport 2013 Locatie Bolswarderbaan Antonius Zorggroep Milieubarometer - 2013 Locatie Bolswarderbaan Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2013

Milieubarometerrapport 2013 Milieubarometerrapport 2013 DARETRONICS B.V. Milieubarometer - 2013 DARETRONICS B.V. Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2013

Milieubarometerrapport 2013 Milieubarometerrapport 2013 Wissels Groep Milieubarometer - 2013 Wissels Groep Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen die

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2016

Milieubarometerrapport 2016 Milieubarometerrapport 2016 Boom+Verweij Milieubarometer - 2016 Boom+Verweij Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen die de

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2015

Milieubarometerrapport 2015 Milieubarometerrapport 2015 DARETRONICS B.V. Milieubarometer - 2015 DARETRONICS B.V. Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2013 (Som van 2013)

Milieubarometerrapport 2013 (Som van 2013) Milieubarometerrapport 2013 (Som van 2013) 00 Totaal V+G en Grootvalk Milieubarometer - 2013 (Som van 2013) 00 Totaal V+G en Grootvalk Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2012

Milieubarometerrapport 2012 Milieubarometerrapport 2012 Klomp Beheer Amsterdam BV Technisch Buro Klomp BV Milieubarometer - 2012 Klomp Beheer Amsterdam BV Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2015

Milieubarometerrapport 2015 Milieubarometerrapport 2015 VINCI Energies Netherlands BV Milieubarometer - 2015 VINCI Energies Netherlands BV Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2016

Milieubarometerrapport 2016 Milieubarometerrapport 2016 VINCI Energies Netherlands BV Milieubarometer - 2016 VINCI Energies Netherlands BV Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie

Nadere informatie

Milieubarometerrapport

Milieubarometerrapport Milieubarometerrapport 2015 Gemeente Eindhoven Milieubarometer - 2015 Gemeente Eindhoven Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar graieken en tabellen

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 beschrijft ons plan van aanpak, inclusief de te nemen maatregelen in het bedrijf en vervoer (3.B.1 van CO 2 -Prestatieladder).

Hoofdstuk 4 beschrijft ons plan van aanpak, inclusief de te nemen maatregelen in het bedrijf en vervoer (3.B.1 van CO 2 -Prestatieladder). 1 I N L E I D I N G 1. 1 O v e r d i t r a p p o r t Dit rapport beschrijft de CO 2 -footprint, de CO 2 -reductiedoelstellingen en CO 2 - reductiemaatregelen van OBO BETTERMANN. OBO BETTERMANN werkt met

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2015

Milieubarometerrapport 2015 Milieubarometerrapport 2015 Aannemingsbedrijf Dubbink Vriezenveen B.V. Milieubarometer - 2015 Aannemingsbedrijf Dubbink Vriezenveen B.V. Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2015

Milieubarometerrapport 2015 Milieubarometerrapport 2015 Buro Cleijsen - De Koninggroep Milieubarometer - 2015 Buro Cleijsen - De Koninggroep Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2013

Milieubarometerrapport 2013 Milieubarometerrapport Oostenrijk Groep BV Milieubarometer - Oostenrijk Groep BV Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen die

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2014

Milieubarometerrapport 2014 Milieubarometerrapport 2014 Verheij Integrale groenzorg Milieubarometer - 2014 Verheij Integrale groenzorg Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar

Nadere informatie

Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3. Monitoring doelstellingen 2015 scope 1 en 2

Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3. Monitoring doelstellingen 2015 scope 1 en 2 4.B.2 Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3 Evaluatie 1 e halfjaar 215 & Monitoring doelstellingen 215 scope 1 en 2 Van Steenis Geodesie BV Ringveste 7b 3992 DD HOUTEN Van Steenis Geodesie BV Duurstedeweg

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2014

Milieubarometerrapport 2014 Milieubarometerrapport 2014 Gemeentehuis Achtkarspelen Gemeente Achtkarspelen Milieubarometer - 2014 Gemeentehuis Achtkarspelen Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2012

Milieubarometerrapport 2012 Milieubarometerrapport 2012 Oudshoorn Holding BV Milieubarometer - 2012 Oudshoorn Holding BV Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en

Nadere informatie

3.B.1 Energiereductieprogramma 2014 ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep

3.B.1 Energiereductieprogramma 2014 ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep 3.B.1 Energiereductieprogramma 2014 ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder Hollandridderkerk Groep Documentnummer Versienummer Datum Status EnRP2014 14.02 24 april 2014 Gereed Opgesteld door: M. Waarts

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2014

Milieubarometerrapport 2014 Milieubarometerrapport 2014 VINCI Energies Netherlands BV Milieubarometer - 2014 VINCI Energies Netherlands BV Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie

Nadere informatie

KLIMAATTRANSPARANTIE

KLIMAATTRANSPARANTIE KLIMAATTRANSPARANTIE GEBOUWEN CO 2 Footprint Rapportage Volledig 2012 ACO BV Doetichem Werkmaatschappij Versie 1.0 08-04-2013 INLEIDING Carbon Footprint staat synoniem voor CO 2 -voetafdruk of CO 2 -emissie

Nadere informatie

KLIMAATTRANSPARANTIE

KLIMAATTRANSPARANTIE KLIMAATTRANSPARANTIE GEBOUWEN CO 2 Footprint Rapportage Volledig 2014 ACO BV Doetichem Werkmaatschappij Versie 1.0 11-03-2015 INLEIDING Carbon Footprint staat synoniem voor CO 2 -voetafdruk of CO 2 -emissie

Nadere informatie

3.B.1 Energiereductieprogramma 2011 ten behoeve van de CO2-Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep

3.B.1 Energiereductieprogramma 2011 ten behoeve van de CO2-Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep 3.B. Energiereductieprogramma 0 ten behoeve van de CO-Prestatieladder Hollandridderkerk Groep Documentnummer Versienummer Datum Status ERP0.0 september 0 Gereed voor certificatie Opgesteld door: M. Waarts

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2017 (doelstelling basis 2012 voor 2017)

Milieubarometerrapport 2017 (doelstelling basis 2012 voor 2017) Milieubarometerrapport 2017 (doelstelling basis 2012 voor 2017) Broekema Wegenbouw bv Milieubarometer - 2017 (doelstelling basis 2012 voor 2017) Broekema Wegenbouw bv De Milieubarometer vertaalt gegevens

Nadere informatie

CO2 Prestatieladder 2014

CO2 Prestatieladder 2014 CO2 Prestatieladder 2014 Brouwers Holding BV en daarmee de bedrijven Adhetec BV en Pro-Emium BV hebben de doelstelling om te voldoen aan niveau één, twee, drie, vier en vijf van de CO2 Prestatieladder

Nadere informatie

KLIMAATTRANSPARANTIE

KLIMAATTRANSPARANTIE KLIMAATTRANSPARANTIE GEBOUWEN CO 2 Footprint Rapportage Volledig 2013 ACO BV Doetichem Werkmaatschappij Versie 1.0 18-03-2014 INLEIDING Carbon Footprint staat synoniem voor CO 2 -voetafdruk of CO 2 -emissie

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2015

Milieubarometerrapport 2015 Milieubarometerrapport 2015 Compass Infrastructuur Nederland (CIN) B.V. Milieubarometer - 2015 Compass Infrastructuur Nederland (CIN) B.V. Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik

Nadere informatie

Energiemanagement plan

Energiemanagement plan Energiemanagement plan Overzicht energiestromen / -verbruikers en CO2-emissie inventarisatie 2014 Aannemingsbedrijf B.V. 1 Inleiding Het inventariseren en analyseren van de energiestromen binnen het bedrijf,

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2014

Milieubarometerrapport 2014 Milieubarometerrapport 2014 Van Doorn Dakspecialist Zuid-West B.V. Milieubarometer - 2014 Van Doorn Dakspecialist Zuid-West B.V. Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik

Nadere informatie

2012/2013. [3.B.2_1 Energiereductieprogramma] CO2-prestatieladder Niv. 3. CO2 prestatieladder niv. 3. Struyk Verwo Aqua

2012/2013. [3.B.2_1 Energiereductieprogramma] CO2-prestatieladder Niv. 3. CO2 prestatieladder niv. 3. Struyk Verwo Aqua 2012/2013 CO2 prestatieladder niv. 3 Struyk Verwo Aqua [3.B.2_1 Energiereductieprogramma] CO2-prestatieladder Niv. 3 3.B.2_1 Energiereductieprogramma 1. ALGEMEEN... 3 1.1 ENERGIEREDUCTIEDOELSTELLING...

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2012

Milieubarometerrapport 2012 Milieubarometerrapport 2012 Gebroeders Van der Plas Milieubarometerrapport - Gebroeders Van der Plas - 2012 Milieubarometer - 2012 Gebroeders Van der Plas Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals

Nadere informatie

KLIMAATTRANSPARANTIE

KLIMAATTRANSPARANTIE KLIMAATTRANSPARANTIE GEBOUWEN CO 2 Footprint Rapportage Volledig 2011 ACO BV Doetichem Werkmaatschappij Versie 1.0 19-04-2012 INLEIDING Carbon Footprint staat synoniem voor CO 2 -voetafdruk of CO 2 -emissie

Nadere informatie

Energiemanagement plan

Energiemanagement plan Energiemanagement plan Overzicht energiestromen / -verbruikers en CO2-emissie inventarisatie 2015 - halfjaarlijkse rapportage Aannemingsbedrijf B.V. 1 Inleiding Het inventariseren en analyseren van de

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2013

Milieubarometerrapport 2013 Milieubarometerrapport 2013 BVR Groep B.V. Milieubarometer - 2013 BVR Groep B.V. Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen die

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2015

Milieubarometerrapport 2015 Milieubarometerrapport 2015 Boom+Verweij Milieubarometer - 2015 Boom+Verweij Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen die de

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2016

Milieubarometerrapport 2016 Milieubarometerrapport 2016 BV Aannemingsbedrijf BTZ Milieubarometer - 2016 BV Aannemingsbedrijf BTZ Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken

Nadere informatie

KLIMAATTRANSPARANTIE

KLIMAATTRANSPARANTIE KLIMAATTRANSPARANTIE GEBOUWEN CO 2 Footprint Rapportage Volledig 2015 ACO BV Doetichem Werkmaatschappij Versie 1.0 04-04-2016 INLEIDING Carbon Footprint staat synoniem voor CO 2 -voetafdruk of CO 2 -emissie

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2015

Milieubarometerrapport 2015 Milieubarometerrapport 2015 4A Milieuwinst Milieubarometer - 2015 4A Milieuwinst Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen die

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2014

Milieubarometerrapport 2014 Milieubarometerrapport 2014 Broekema Wegenbouw bv Milieubarometer - 2014 Broekema Wegenbouw bv Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2015

Milieubarometerrapport 2015 Milieubarometerrapport 2015 Aannemingsmaatschappij Daniel Pijnacker BV Milieubarometer - 2015 Aannemingsmaatschappij Daniel Pijnacker BV Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik

Nadere informatie

20140813.v2 2014 Q1/Q2

20140813.v2 2014 Q1/Q2 2014 Voortgang CO2-prestatieladder 2014 OFN heeft, samen met OFS, in het begin van niveau 5 bereikt op de CO 2 -prestatieladder. Dit is de hoogst haalbare trede op de ladder. Zoals gebruikelijk blikken

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2016

Milieubarometerrapport 2016 Milieubarometerrapport 2016 Vrije Universiteit Milieubarometer - 2016 Vrije Universiteit Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2016

Milieubarometerrapport 2016 Milieubarometerrapport 2016 Broekema Wegenbouw bv Milieubarometer - 2016 Broekema Wegenbouw bv Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 30 januari 2015 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie... 2 2.2

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2014

Milieubarometerrapport 2014 Milieubarometerrapport 2014 Schriek & Hol. BV Milieubarometer - 2014 Schriek & Hol. BV Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen

Nadere informatie

Herberekening Basisjaar CO 2 -Footprint

Herberekening Basisjaar CO 2 -Footprint Herberekening Basisjaar CO 2 -Footprint Rekenkundige onderbouwing van de herberekening van het basisjaar en eventuele tussenliggende jaren. Van den Berg Machines B.V. Doc.code: HBF Versie: 1 Datum: 10

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2013

Milieubarometerrapport 2013 Milieubarometerrapport 2013 Verheij Infra b.v Milieubarometer - 2013 Verheij Infra b.v Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen

Nadere informatie

Carbon Footprint Rapportage H1-2014

Carbon Footprint Rapportage H1-2014 Carbon Footprint Rapportage H1-2014 Naam Paraaf Datum Steller W.B.R. Weening November 2014 Inhoudsopgave D38.Carbon Footprint Report H1-2014.doc 1. Inleiding... 3 2. Afbakening... 4 2.1 Organisatiegrenzen...

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2014 (2014 mei t/m dec)

Milieubarometerrapport 2014 (2014 mei t/m dec) Milieubarometerrapport 2014 (2014 mei t/m dec) DZyzzion Milieubarometer - 2014 (2014 mei t/m dec) DZyzzion Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2017 (doelstelling t.o.v. referentiejaar 2012)

Milieubarometerrapport 2017 (doelstelling t.o.v. referentiejaar 2012) Milieubarometerrapport 2017 (doelstelling t.o.v. referentiejaar 2012) Broekema Wegenbouw bv Milieubarometer - 2017 (doelstelling t.o.v. referentiejaar 2012) Broekema Wegenbouw bv De Milieubarometer vertaalt

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2014

Milieubarometerrapport 2014 Milieubarometerrapport 2014 Staro Natuur en Buitengebied Milieubarometer - 2014 Staro Natuur en Buitengebied Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar

Nadere informatie

3.B.1 Energiereductieprogramma 2012 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep

3.B.1 Energiereductieprogramma 2012 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep 3.B.1 Energiereductieprogramma 2012 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Hollandridderkerk Groep Documentnummer Versienummer Datum Status EnRP2012 12.04 3 september 2012 Gereed Opgesteld door: M. Waarts

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2015

Milieubarometerrapport 2015 Milieubarometerrapport 2015 Verheij Infra b.v Milieubarometer - 2015 Verheij Infra b.v Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2015

Milieubarometerrapport 2015 Milieubarometerrapport 2015 Oudshoorn Holding BV Milieubarometer - 2015 Oudshoorn Holding BV Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en

Nadere informatie

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint.

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint. Derde voortgangsrapportage CO₂-emissie reductie Hierbij informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO₂ -emissie inventarisatie, betreffende de periode van juni 2014 tot en

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2015

Milieubarometerrapport 2015 Milieubarometerrapport 2015 Staro Natuur en Buitengebied Milieubarometer - 2015 Staro Natuur en Buitengebied Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar

Nadere informatie

Herberekening Basisjaar CO 2 -Footprint

Herberekening Basisjaar CO 2 -Footprint Herberekening Basisjaar CO 2 -Footprint Rekenkundige onderbouwing van de herberekening van het basisjaar en eventuele tussenliggende jaren. Zwatra B.V. Doc.code: HBF Versie: 1 Datum: 19 november 2015 Status:

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2014

Milieubarometerrapport 2014 Milieubarometerrapport 2014 SnelleVliet Touringcars BV Milieubarometer - 2014 SnelleVliet Touringcars BV Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2013

Milieubarometerrapport 2013 Milieubarometerrapport 2013 Stimular Milieubarometer - 2013 Stimular Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen die de milieubelasting

Nadere informatie

CO 2 Voortgangsrapportage 2012. Kwartaal 3 en 4. Akkoord Directie:

CO 2 Voortgangsrapportage 2012. Kwartaal 3 en 4. Akkoord Directie: CO 2 Voortgangsrapportage Kwartaal 3 en 4 Akkoord Directie: 31 december Inhoud voortgangsrapportage, kwartaal 3 en 4 1. Directieverklaring 2. Carbon Footprint a. Scope 1: directe CO 2 emissies b. Scope

Nadere informatie

DE CO 2 -PRESTATIELADDER

DE CO 2 -PRESTATIELADDER DE CO 2 -PRESTATIELADDER Een Inleiding Door Hanno Schrauwen, Energie & Technisch adviseur BVR Groep B.V. Met dank aan Stichting Stimular (www.stimular.nl) 1 Opbouw presentatie - CO 2 - CO 2 -Prestatieladder

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 17 maart 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie... 2 2.2

Nadere informatie

Herberekening Basisjaar CO 2 -Footprint

Herberekening Basisjaar CO 2 -Footprint Herberekening Basisjaar CO 2 -Footprint Rekenkundige onderbouwing van de herberekening van het basisjaar en eventuele tussenliggende jaren. Van der Pols Pernis Machineverhuur B.V. Doc.code: HBF Versie:

Nadere informatie

Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3. Monitoring doelstellingen 2013

Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3. Monitoring doelstellingen 2013 4.B.2 Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3 Evaluatie 213 & Monitoring doelstellingen 213 Van Steenis Geodesie BV Ringveste 7b 3992 DD HOUTEN Van Steenis Geodesie BV Duurstedeweg 4 7418 CK DEVENTER

Nadere informatie

CO 2 Voortgangsrapportage Kwartaal 1 en 2. Akkoord Directie:

CO 2 Voortgangsrapportage Kwartaal 1 en 2. Akkoord Directie: CO 2 Voortgangsrapportage Kwartaal 1 en 2 Akkoord Directie: 30 juni Inhoud voortgangsrapportage, kwartaal 1 en 2 1. Directieverklaring 2. Carbon Footprint a. Scope 1: directe CO 2 emissies b. Scope 2:

Nadere informatie

Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015

Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015 Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015 Status: Definitief Datum van uitgifte: 16-08-2015 Datum van ingang: 07-09-2015 Versienummer: 1.0 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. CO 2 EMISSIES 1E HALFJAAR 2015... 4 2.1

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2015

Milieubarometerrapport 2015 Milieubarometerrapport 2015 Broekema Wegenbouw bv Milieubarometer - 2015 Broekema Wegenbouw bv Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken

Nadere informatie

De CO2 prestatieladder kent 3 scopes. Deze betreffend de uitstoot van CO2 als gevolg van de volgende activiteiten:

De CO2 prestatieladder kent 3 scopes. Deze betreffend de uitstoot van CO2 als gevolg van de volgende activiteiten: CO2 inventarisatie 2011 Scope 1 & 2 Inleiding: Om te voldoen aan de CO2 prestatieladder van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (afgekort skao) heeft Klaver Fietsparkeervoorziening

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2012

Milieubarometerrapport 2012 Milieubarometerrapport 2012 Aannemingsbedrijf Stuit BV Milieubarometer - 2012 Aannemingsbedrijf Stuit BV Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder. Energie- / CO 2 -reductieplan. Van de Haar Groep. Wekerom, 10-12- 14

CO 2 Prestatieladder. Energie- / CO 2 -reductieplan. Van de Haar Groep. Wekerom, 10-12- 14 CO 2 Prestatieladder Energie- / CO 2 -reductieplan Van de Haar Groep Wekerom, 10-12- 14 Inhoudsopgave 1 - Doel, inhoud en structuur energie- / CO2 reductieplan... 3 2 Beleid en doelstellingen op gebied

Nadere informatie

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 CO-2 Rapportage 2014 Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 Aalten 28-04-2015 Versie 2.2 J.Nannings Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Herberekening Basisjaar CO 2 -Footprint

Herberekening Basisjaar CO 2 -Footprint Herberekening Basisjaar CO 2 -Footprint Rekenkundige onderbouwing van de herberekening van het basisjaar en eventuele tussenliggende jaren. Loodgietersbedrijf RéVé B.V. Doc.code: HBF Versie: 1 Datum: 10

Nadere informatie

Monitoring scope 1 en 2

Monitoring scope 1 en 2 WerkBewust! Antea Group en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Onderdeel CO2 prestatieladder Datum 25 november 2016 Project 080365 Bijlage bij 3.B.2 Energiemanagementsprogramma Monitoring scope 1 en

Nadere informatie

Bijlagen : CO2 Uitstoot 2016 Rapportage Maatregellijst CO2 Prestatieladder 2017

Bijlagen : CO2 Uitstoot 2016 Rapportage Maatregellijst CO2 Prestatieladder 2017 CO 2 Emissie inventaris 2016 Auteurs Eindverantwoordelijk : S. van der Lubbe en J.K. Hoogendijk : J.J.M. van der Lubbe Bijlagen : CO2 Uitstoot 2016 Rapportage Maatregellijst CO2 Prestatieladder 2017 IKZ

Nadere informatie

NBB-groep Energie halfjaarverslag 2016

NBB-groep Energie halfjaarverslag 2016 NBB-groep Energie halfjaarverslag 2016 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Energie halfjaarverslag 2016... 4 Bedrijfsgrootte en organisatiegrenzen, wijzigingen... 4 CO2 Emissies onderverdeeld naar categorieën

Nadere informatie

Energie audit verslag 2014 en management actieplan 2015

Energie audit verslag 2014 en management actieplan 2015 Energie audit verslag 2014 en management actieplan 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Energie auditverslag 2014... 4 Bedrijfsgrootte en organisatiegrenzen... 4 Inzicht... 5 CO2 Emissies onderverdeeld naar

Nadere informatie

CARBON FOOTPRINT 2014

CARBON FOOTPRINT 2014 CARBON FOOTPRINT 2014 HOGESCHOOL UTRECHT 16 april 2015 078353524:A - Definitief C05013.000012.0500 Inhoud 1 Uitgangspunten... 3 1.1 Boundaries... 3 1.2 Scope definitie... 3 1.3 Gehanteerde uitgangspunten...

Nadere informatie

20140813.v2 2014 Q1/Q2

20140813.v2 2014 Q1/Q2 2014 Voortgang CO2-prestatieladder 2014 OFS heeft, samen met OFN, in het begin van niveau 5 bereikt op de CO 2 -prestatieladder. Dit is de hoogst haalbare trede op de ladder. Zoals gebruikelijk blikken

Nadere informatie

BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT.

BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT. BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT. EMISSIE INVENTARIS 2013 OPDRACHTGEVER DATUM 21 mei 2014 OPGESTELD DOOR GEAUTORISEERD LEIDER

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2013 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2014

Milieubarometerrapport 2014 Milieubarometerrapport 2014 Aannemingsmaatschappij Daniel Pijnacker BV Milieubarometer - 2014 Aannemingsmaatschappij Daniel Pijnacker BV Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik

Nadere informatie

CARBON FOOTPRINT 2015 Hogeschool Utrecht 3 MAART 2016

CARBON FOOTPRINT 2015 Hogeschool Utrecht 3 MAART 2016 Hogeschool Utrecht 3 MAART 2016 Contactpersonen IR. B. (BAȘAK) KARABULUT Adviseur T +31 (0)88 4261 322 M +31 (0)6 312 02492 E basak.karabulut@arcadis.com Arcadis Nederland B.V. Postbus 4205 3006 AE Rotterdam

Nadere informatie

Reductieplan SLTN

Reductieplan SLTN Reductieplan 2017-2020 SLTN Co2 Prestatieladder Versie : 1.0 Datum : 17 februari 2017 Auteur(s) : Quality Management SLTN Copyright : SLTN De inhoud van dit document is intellectueel eigendom van SLTN

Nadere informatie

Hollandridderkerk Groep

Hollandridderkerk Groep 2.A.3 Energie audit 2013 ten behoeve van de CO2-Prestatieladder Hollandridderkerk Groep Documentnummer Versienummer Datum Status EA2013 13.02 11 april 2013 Gereed Opgesteld door: M. Waarts KAM-coördinator

Nadere informatie

CO2-reductieplan. Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage M

CO2-reductieplan. Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage M CO2-reductieplan Samen zorgen voor minder CO2 Rapportage 2016-6M 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op de totale bedrijfsvoering

Nadere informatie

CO2-reductieplan 2014 (voortgangsrapportage)

CO2-reductieplan 2014 (voortgangsrapportage) 1. Inleiding Deze halfjaarlijkse srapportage inzake het CO2-reductieplan 2014 heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op de totale bedrijfsvoering in het algemeen als

Nadere informatie

CO2-footprint Bosman Watermanagement B.V. Overzicht 2015

CO2-footprint Bosman Watermanagement B.V. Overzicht 2015 CO2-footprint Bosman Watermanagement B.V. Overzicht 215 Uit de CO2 inventarisatie over 215 zijn de volgende resultaten bekend. De onderbouwing van de berekening is opgenomen. Voor 215 zijn de gegevens

Nadere informatie

CO 2 footprint tussenrapportage 2015 1 e half jaar

CO 2 footprint tussenrapportage 2015 1 e half jaar CO 2 footprint tussenrapportage 2015 1 e half jaar Naam opdrachtgever: Unipro BV Adres: Bouwstraat 18 Plaats: Haaksbergen Uitgevoerd door: Zienergie BV Adres: Dokter Stolteweg 2 Plaats Zwolle Telefoon:

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 5 CO 2 -Prestatieladder

Voortgangsrapportage 5 CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. BRANDSTOF... 4 REDUCTIEDOELSTELLING... 4 RESULTATEN... 4 3. ELEKTRICITEIT... 5 4. GROENAFVAL... 6 KETENANALYSE... 6 REDUCTIEDOELSTELLING... 6 HOEVEELHEID

Nadere informatie

Beleids- en energiemanagement actieplan. Conform eisen 1.B.1. 2.B.1. 2.B.2. 2.B.3. 2.B.4. 3.B.1. 3.B.2. van de CO2-Prestatieladder

Beleids- en energiemanagement actieplan. Conform eisen 1.B.1. 2.B.1. 2.B.2. 2.B.3. 2.B.4. 3.B.1. 3.B.2. van de CO2-Prestatieladder Beleids- en energiemanagement actie plan Versie: Juni 2016 Beleids- en energiemanagement actieplan Conform eisen 1.B.1. 2.B.1. 2.B.2. 2.B.3. 2.B.4. 3.B.1. 3.B.2. van de CO2-Prestatieladder B&G Hekwerk

Nadere informatie