Eco- logic. Op pad naar een duurzame toekomst. Milieu & techniek. Verras en verwonder je leerlingen! VMBO- T HAVO/VWO WON BETA+

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eco- logic. Op pad naar een duurzame toekomst. Milieu & techniek. Verras en verwonder je leerlingen! VMBO- T HAVO/VWO WON BETA+"

Transcriptie

1 biologie - techniek - natuur - milieu - theorie - praktijk - educatie Eco- logic Milieu & techniek Op pad naar een duurzame toekomst VMBO- T HAVO/VWO WON BETA+ Verras en verwonder je leerlingen! DUURZAAM COMPETENTIE- GERICHT LEREN

2 Tekst en vormgeving: De Verbinding. Eindredactie: André Leegwater. OVER ECO- LOGIC Jongeren betrekken bij duurzame ontwikkelingen? Dat kan! De Verbinding laat jongeren meedenken over problemen en oplossingen op het gebied van duurzame ontwikkeling. Via oriënterende opdrachten en ontwerpvragen uit het bedrijfsleven kunnen leerlingen zich verdiepen in duurzame thema s. Juist door hun onbevangenheid kunnen leerlingen unieke en verrassende ideeën aandragen voor maatschappelijke of technische pro-blemen. De verbinding ondersteunt hierbij met aansprekende magazines over duurzame vraagstukken. Kies zelf de opdrachten uit een van de elf duurzame thema s en maak een project op maat. Maak je project compleet met regionale vraagstukken en laat de Verbinding in samenwerking met bedrijven uit uw omgeving voor u een regionaal aanbod ontwikkelen. Competentiegericht Leerlingen stellen zelf, in overleg met hun coach, hun eigen leerpad samen. Voor elk thema zijn leerdoelen vastgesteld. Elk leerdoel kan worden vervuld door het uitvoeren van opdrachten. Daarnaast zijn de te leren vaardigheden vastgesteld. De leerling kan vervolgens zelf bepalen welke combinatie van vaardigheden en opdrachten hij wil inzetten om het leerdoel te vervullen. Door het invullen van de behaalde cijfers in een matrix houden de leerling en de coach samen bij welke leer-doelen en vaardigheden behaald zijn en welke nog wat aandacht nodig hebben. Via de leerdoelenmatrix kunnen kern-doelen, vakken, projecten en disciplines op elkaar afgestemd worden. Vak-overstijgend leren wordt zo wel heel eenvoudig! Regio- opdrachten 1. Scholen geven aan in welk vakgebied en voor welke leerinhoud regionale inbreng is gewenst. 2. Bedrijf en school worden door ons met elkaar in contact gebracht. 3. De leerdoelen en ontwerpeisen voor het aanbod worden met elkaar afgestemd. 4. De Verbinding ontwikkelt in samenwer-king met experts uit het bedrijfsleven een opdracht op maat. 5. De leerlingen gaan aan de slag met de regionale ontwerpopdracht. 6. De uitwerkingen van de leerlingen worden gepresenteerd. Daar waar mogelijk aan het bedrijf zelf. Inzetbaar Het leerarrangement van Eco- logic is geschikt voor de onderbouw van HAVO, VWO en Atheneum. Daarnaast wordt het ingezet voor profielwerkstukken. Met enige aanpassing zijn opdrachten uit Eco- logic te gebruiken in het VMBO. Eco- logic kan gebruikt worden binnen de vakken techniek, biologie, natuurkunde, maatschappijleer, en aardrijkskunde. Sommige onderdelen kunnen ook gegeven worden bij informatica, talen, geschiedenis en kunstvakken. Kies uit een van de elf duurzame thema s of maak zelf een project op maat. Maak je project compleet met regionale vraagstukken en laat de Verbinding in samenwerking met regionale bedrijven voor u een regionaal aanbod ontwikkelen. Leerdoelen 1. Kennis Leerlingen leren Over wat duurzame ontwikkeling inhoudt in termen van de sa-menhang tussen economische ontwikkeling, sociale en culturele ontwikkeling en ecologische ontwikkeling. Concepten over bio- gerelateerde techniek, water, energie, inkoop, productie en afval, voedsel en cosmetica, bouwen en gebouwen, stad en landschap, reizen en transport, gezondheid en welzijn, betrekken en deelnemen. Gratis De Verbinding heeft er voor gekozen het bronnen gedeelte van de leerlingmagazines gratis te verstrekken via de werkomgeving. Het doel hiervan is het enthousiasmeren van een grote groep gebruikers. Leerlingopdrachten Voor de leerlingopdrachten betaalt u slechts 5 Euro per klas per pro-ject. Daarnaast betaalt u eenmalig een entreevergoeding van 45 euro per klas (max. 30 leerlingen) Dit in verband met de hostingskosten en de administratieve handelingen die verricht moeten worden. Voor meer informatie over de leerlingopdrachten kunt u contact opne-men met deverbinding.nl. Digitaal 2. Vaardigheden Leerlingen kunnen Concepten zoals leefomgeving, milieu, leefgemeenschap, wereld-burgerschap, samenleving, ontwikkeling en technologie onderzoe-ken en gebruiken en deze concepten duiden in termen van ruimte en tijd (lokale, nationale en mondiale gebeurtenissen/ervaringen). Betekenisvolle vragen stellen die richting geven aan het zoe-ken naar relevante informatie en antwoorden. Een spectrum aan bronnen en technologieën kritisch be-schouwen en gebruiken bij het zoeken naar antwoorden. Samenwerken en deelnemen aan besluitvorming in hetero-gene groepen. Verschillende belangen onderkennen. Een toekomstvisie ontwikkelen. Informatie analyseren en op waarde beoordelen, daar kritisch op reflecteren, de informatie te verinnerlijken en gebruiken als argumenten; Inclusief denken, rekening houdend met de complexiteit van dingen in termen van systeemperspectieven. Argumenteren en redeneren (aspecten van burgerschapsvorming). Het lesmateriaal van De Verbinding wordt digitaal ondersteund. Via de computer kunnen leerlingen zelfstandig werken aan de opdrachten. De leerdoelen matrix houdt daarbij een vinger aan de pols. Naast de opdrachten vindt u in de digitale werkomge-ving bijpassende games, filmpjes en links. 3. Houding Leerlingen werken aan Verwondering en nieuwsgierigheid. Waardering en respect voor de onderlinge afhankelijkheid en de gelijkwaardigheid van alle levensvormen. Waardering en respect vanuit de eigen cultuur en de eigen gemeenschap voor andere culturen erkenning van de onderlinge afhankelijkheid van de wereldgemeenschap. Inzicht in onevenwichtigheden en onrechtmatigheden in de wel-vaartsverdeling commitment aan mensenrechten en aan vreedza-me oplossingen van conflicten. Evenwichtige afwegingen bij conflicterende belangen. Eigen keuze voor een duurzame en participerende levensstijl.

3 MILIEU & TECHNIEK Wanneer noem je nu iets eigenlijk duurzaam? Leerlingen verdiepen zich in de verschillende visies die er zijn rond duurzaamheid. Via onderzoek- en ontwerpvragen onder- zoeken ze de geschiedenis van de groene revolutie, milieuproblemen en duurzame initiatieven. Ze gaan na welke actoren betrokken zijn en welke belangen meespelen bij het oplossen van milieu problemen en duurzame ontwikkelingen. Duurzame levensstijl, globalisering, sociale structuur, bio- gerelateerde techniek, lineaire economie, gesloten kringloopeconomie, poli-tieke invloed, economische invloed, veiligheid, milieu aspecten, probleemoplossend ontwerpen, Maak een evolutiebord over de tien meest opzienba-rende technologische ontwikkelingen. Onderzoek de gevolgen van de ramp met de kernre-actor in Chernobyl of Japan en betrek dit op de vier kernreactors in Nederland. WATER Nederland is een echt waterland. Maar dat is niet overal ter wereld het geval. Gezond drinkwater wordt alsmaar schaarser. In dit thema ontdekken leerlingen wat de mogelijkheden zijn om schoon en gezond drinkwater daar te krijgen waar het zo hard nodig is. Naast de drinkwater problematiek verdiepen leerlingen zich ook in het oppervlaktewater beheer. Zo kunnen leerlingen een fietstocht ontwikkelen over het (duurzaam) waterbeheer in hun omgeving dit thema is o.a. een regionale opdracht voor de omgeving Haarlemmermeer ontwikkeld over seizoen berging. Scheikundige benadering van water, kookpunt en -genschappen voor mens, dier en plant, waterkwa-liteit, zoet en zout water verdeling, schoon drinkwater, waterleidingsysteem, dijken, riool, innovatief oppervlaktewaterbeheer. de omgeving van je school. Ontwerp een duurzame kustverdediging voor een zwakke schakel. PROBLEMEN & OPLOSSINGEN Waarom zou je eigenlijk als bedrijf duurzaam gaan ontwikkelen? In dit thema worden voorbeelden gegeven waarom en hoe innovatieve bedrijven duurzame oplossingen en ontwerpen toepassen. O.a. via een website met bijbehorende opdrachten over het door Cradle tot Cradle geïnspireerde kantorenpark in Hoofddorp en een ontwerpopdracht voor het maken van een storyboard voor een animatiefilmpje over het verduurzamen van de school. Ecologie, leefomgeving, abiotische factoren, biotische factoren, biodiversiteit, gesloten kringloop, leren van de natuur, life prin- transitie Town, eco- herstellende scholen. over een duurzame ontwikkeling voor je school. Ontwerp een bedrijfsplan, gebaseerd op een gesloten tech-nologische en/of biologische kringloop, voor een duurzaam relatiegeschenk. ENERGIE Wanneer is een energiebron duurzaam? De voordelen en nadelen worden via een webquest onderzocht. Concepten als hernieuwbare energie en afval vergisten voor nieuwe energie worden uitgelegd. In dit thema aandacht voor projecten voor hernieuwbare energie op scholen, zoals zonnepanelen en wind energie. soorten energie, formule van verbran- brandstof, hernieuwbare energie, eerste, tweede proces, natuurlijke energiebronnen, elektriciteit, opwekken van elektriciteit, daglicht, lichtspec-trum. Bouw een gravity light Laat een zelfgemaakt bootje of voertuigje voortbewegen op duurzame energie. Houdt een lagerhuisdebat over energie.

4 INKOOP PRODUCTIE & AFVAL BOUWEN & GEBOUWEN In de Europese Unie (EU) moet het aandeel duurzame energie in % bedragen, daarnaast moet de uitstoot van CO2 in 2020 met 20% teruggedrongen zijn, ten opzichte van Elk EU- land heeft verplichtingen opgelegd gekregen, die er met elkaar voor moeten zorgen dat de EU- doelen gehaald worden. Energie neutrale gebouwen kunnen meehelpen deze doelstellingen te realiseren. In dit thema komt o.a. energie neutraal bouwen, zelf voorzien in energie en water, multifunctionele gebouwen, demontabele gebouwen, Cradle to Cradle bouwen en duurzame bouwtechnieken en duurzaam gebouwde scholen aan de orde. Zelfvoorziend wonen, Cradle to Cradle bouwen, earthships, energieneutrale woningen, duurzame materialen in de bouw, mobiele woonsystemen, demontabele bouwsystemen, verplaatsbare wanden, goede akoestiek, passief daglicht, 5500 Kelvin Rca >95%. Ontwerp een duurzame, multifunctionele ruimte voor school en maak een maquette voor het ontwerp. Maak een plan om een gedeelte van je school te restylen. Afval verminderen begint al bij een slim design. Door aandacht te hebben in het design voor een duurzame materiaalkeuze, het verminderen van materiaal door slim te ontwerpen en door na te denken bij het ontwerpen over een retoursysteem kun je veel milieuproblemen voorkomen. Leerlingen verdiepen zich tevens in duurzamere productiemethodes, duurzamere distributie, recyclen, upcyclen, duurzamere afvalverwerking en restylen. Gerry van Ansems heeft veel scholen geholpen bij het restylen van de school. Een duurzame oplossing voor verbouwen. Als gastdocent laat ze de leerlingen graag zien hoe ze dat heeft gedaan. Cijfers over afval, verschillende afvalstromen, scheiden voedsel, downcyclen, recyclen, upcyclen, renoveren, com-posteren, zwerfafval, duurzame materialen en keurmer- Verpak een cadeau, zonder lijm, nietjes, touw of tape te gebruiken. Organiseer met je klas een second life kledingbeurs. VOEDSEL & COSMETICA De kantine van een school kan heel veel betekenen op het gebied van duurzame ontwikkeling. Leerlingen onderzoeken hoe duurzaam de kantine is. Samen met de leerlingen wordt gewerkt aan een duurzamere kantine. Verder ook: Hoe duurzaam is de consumptie van vlees? Wat wordt het nieuwe eiwitrijke voedsel van de toekomst?. En naast voedsel wordt er ook aandacht besteed aan duurzaam afbreekbare schoonmaakproducten en dierproefvriendelijke cosmetica Voedselpiramide, wat je eet ben jezelf, voedings- -me, biologisch, ecologisch, keurmerken, voedsel-verspilling, eiwitrijk voedsel in de toekomst, slow Ontwerp een duurzaam en gezond product als extra aanbod voor in de schoolkantine. Maak een eigen lippenbalsem van natuurlijke producten. STAD & LANDSCHAP Hoe groen is de omgeving van je school? Waarom zijn regionale producten vaak duurzamer? Is het mogelijk om in de stad te tuinieren? Hoe richt je een voedselbos in de stad in? Vragen die leerlingen kunnen gaan onderzoeken in dit thema. Concepten als streekproducten en lokaal produceren, seizoensgebonden producten, biologisch tuinieren, verticaal tuinieren, planologie en landschapsinrichting worden uitgelegd. Midden in de stad Amersfoort staat de kas van Daphne. Daphne laat zien hoe je midden in de stad kunt tuinieren en hoe haar kas wordt ingezet door wijkbewoners voor feestjes en weekend restaurant. Lucht, samenstelling van lucht, verontreinigingen van lucht, fotosynthese, groei, luchtvochtigheid, temperatuur, klimaatgordels, groenvoorziening op het schoolplein, groene wanden, ecologisch groen-beheer, stadstuinen, perma cultuur, compostbak en wormenbak. Bedenk een manier om verticaal te tuinieren in de voor watergeven en verzorgen tijdens weekenden en schoolvakanties. Bestudeer een natuurvriendelijke oever en maak een analyse van de planten die er groeien.

5 REIZEN & TRANSPORT Wat zou het voor effect geven als alle auto s op biobrandstof zouden gaan rijden? Of elektrisch? Via het energie transitiemodel, gemaakt door Quintel Intelligence, onderzoeken de leerlingen het effect van de verschillende vervoersmogelijkheden. In dit thema wordt dieper ingegaan op het maken van biobrandstof, elektrische scooters, het bedenken van een veilig verkeersplan, duurzamere mobiliteit en aanverwante vraagstukken. Transport, vervoer vroeger en nu, soorten transportmiddelen, transport van de toekomst, duurzaam transporteren, mobiliteit, planologie van een stad/dorp, motoren techniek, biobrand- de snelweg, smartgrid. Maak een organisatie schema voor een duur-zaam schoolreisje. BETREKKEN & DEELNEMEN Hoe eerlijk en duurzaam is je spijkerbroek? In dit thema wordt stil gestaan bij de arbeidsomstandigheden bij het vervaardigen van producten. Er wordt uitgelegd waarom het belangrijk is dat iedereen mee kan participeren in de samenleving. Leerlingen zetten zich in voor een goed doel en betrekken, als dat mogelijk is, ook de ouders en/of wijkbewoners. Sociale duurzaamheid, sociocratie en democratie, leiderschap, buurt participatie, arbeidsomstandighe-den, mensenrechten, multiculturele samenleving, wereldburgerschap, mondialisering, burgerschap en rentmeesterschap, cultuur, armoede en diversiteit. waar welke duurzame producten te koop zijn in de omgeving van jouw school. Organiseer een duurzaam (wijk)feest en be-steed op dit feest aandacht voor een goed doel. GEZONDHEID & WELZIJN Heel veel scholen hebben een slecht binnenklimaat. Leerlingen onderzoeken hoe het met het binnenklimaat van hun school gesteld staat. Via voorbeelden van andere scholen worden leerlingen geïnspireerd hoe ze op hun school een gezondere binnenklimaat kunnen realiseren. Tevens is er in dit thema aandacht voor ergonomische meubelen op de school. Preventie, diagnose stellen met bio- gerelateerde technieken, meten is weten, gezond binnen- biometrie (meten in/aan het lichaam), ergonomie, biofeedback, human factors engineering. EDUCATIE ROUTES In samenwerking van diverse bedrijven is door De Verbinding een App ontwikkeld die u kunt inzetten om leerlingen meer betrokken te laten raken bij hun dagelijkse omgeving. De thema's zijn vrij in te vullen, maar u kunt bijvoorbeeld denken aan een waterbeheer- of duurzame bedrijven route in uw eigen schoolomgeving. De App kan eventueel aangevuld worden met een leuke leerlingopdracht waarin zij zelf een route plannen en uitwerken. Deze route kan vervolgens door De Verbinding als echte App gepubliceerd worden. Ontwikkel een databank van gegevens over menselijke maten voor het ontwerpen van een product. Ontwikkel een hulpmiddel voor jongeren met dyslexie (of een andere beperking), zodat ze beter mee kunnen komen met het huidige onderwijssysteem.

6 ECO- LOGIC Praktisch Eco- logic Leerarrangement Het basisarrangement bestaat uit het projectboek Milieu en Techniek, een leerdoelenmatrix en een vaardighedenkom-pas. Kies daarnaast uit één van de tien duurzame thema s. Zoals bijvoorbeeld water, energie, bouwen & gebouwen of voedsel & cosmetica. Per thema is een schat aan opdrachten en ontwerpvragen opgenomen waaruit u zelf een keus kunt maken. Naast zelfontwikkelde opdrachten verwijzen we ook naar projecten en opdrachten van andere organisaties die bij het thema passen. Of stel uw eigen project samen met content uit de diverse thema s. Alle thema s worden ondersteund met bronnenmateriaal en opdrachten binnen een digitale werkom-geving. De digitale werkomgeving kan prima worden gelinkt aan de ELO van de school. (Noot: De thema s water en energie zijn in 2013 beschikbaar. Overige thema s worden in 2014 geïntroduceerd) Doelgroep: Onderbouw VO en voor de profielwerkstuk-ken bovenbouw VO Vakken: Techniek, biologie, natuurkunde, maatschap-pijleer, aardrijkskunde, NLT onderbouw, ANW, WON, profielwerkstukken. Toepassingen: Projecten van zes tot tien weken of op maat gemaakte vakoverstijgen-de projecten voor bijvoorbeeld in een pro-jectweek. Begeleiding: Gastlessen verzorgd door experts en trainingen verzorgd door trainers van de Verbinding. Vergoeding: Vergoeding kan komen vanuit het programma School aan Zet in het kader van aandacht voor excellente leerlingen of het bevorderen profielkeuze Natuur en Techniek (NT). Tevens is soms vergoeding mogelijk vanuit budget voor onderwijsvernieuwing. Eco- logic Regionaal In samenwerking met bedrijven kunnen er regionale ontwerpvragen worden ont-wikkeld. Zo zijn er nu voor de omgeving Haarlemmermeer diverse regionale ontwer-popdrachten beschikbaar. En voor de scholen in Utrecht wordt een duurzame bedrijventocht ontwikkeld die vanaf januari 2014 beschikbaar is. Mocht u interesse hebben in een regionaal aanbod, neem dan gerust contact met ons op. Aanvullende mogelijkheden Introductie programma: Op weg naar een duurzamere school. Op weg naar een duurzamere school is een korte introductie in Cradle to Cradle en de elf duurzame thema s. De school wordt als rolmodel gebruikt om het concept duurzame ontwikkeling uit te leggen. Leerlingen brengen in kaart hoe duurzaam de school is. Ze verdiepen zich in Cradle to Cradle en de elf duurzame thema s via een digitale excursie bij kantorenpark in Hoofddorp. Een excursie op het kantorenpark zelf is optioneel. Leerlingen ontwerpen voor hun school een roadmap gebaseerd op de Cradle to Cradle principes en één van de duurzame thema s. Van de roadmap wordt een kwartspel gemaakt. Extra optie: roadmap laten verwerken in een animatiefilmpje. Introductieprogramma: Duurzaam, waar zou je (niet)! Dit introductieprogramma is een korte introductie over milieu problemen en duurzame innovaties vanuit het bedrijfsleven. Aan leerlingen wordt de vraag gesteld wat duurzaam is. Ze krijgen de opdracht om voor een bedrijf een duurzaam geschenk te ontwerpen. Via een duurzame bedrijventocht in de binnenstad gaan leerlingen informatie verzamelen voor hun ontwerp. De leerlingen worden opgedeeld in vier rollen; designers, distributeurs, verkopers en afvalverwerkers. Iedere leerling werkt vanuit z n eigen rol mee aan het ontwerp. De op-dracht kan worden ondersteund door de expertise van Fioen van Balgooi; een gecertificeerde ervaringsdeskundige op het gebied van Cradle to Cradle ontwerpen. Gastlessen en trainingen Speciaal voor u zijn er gastlessen in samenwerking met experts ontwikkeld, waarmee het project nog aansprekender gemaakt kan worden. De gastles-sen sluiten aan bij diverse thema s en opdrachten van Eco- logic. Naast gastlessen geeft de Verbinding individuele en op maat gemaakte trainingen aan docenten, zodat u goed voorbereid de projecten kunt begeleiden.

7 DE VERBINDING deverbinding.nl DEVERBINDING.NL

Leren voor duurzame ontwikkeling: een praktische leidraad. SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

Leren voor duurzame ontwikkeling: een praktische leidraad. SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Leren voor duurzame ontwikkeling: een praktische leidraad SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Leren voor duurzame ontwikkeling; een praktische leidraad Jeroen Bron Marjolein Haandrikman

Nadere informatie

versie Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw e n d e f i n i t i e v e Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Mens en natuur

versie Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw e n d e f i n i t i e v e Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Mens en natuur Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Onderbouw-VO Noordzeelaan 24A 8017 JW Zwolle T 038 42 54 750 F 038 42 54 760 Postbus 266 8000 AG Zwolle E info@onderbouw-vo.nl

Nadere informatie

Concretisering van de kerndoelen Mens en natuur

Concretisering van de kerndoelen Mens en natuur Concretisering van de kerndoelen Mens en natuur Kerndoelen voor de onderbouw VO SLO nationaal expertisecentrum voor leerplanontwikkeling Concretisering van de kerndoelen Mens en natuur Kerndoelen voor

Nadere informatie

BROCHURE LOOPBAANORIËNTATIE HAVO-VWO 2013-2014

BROCHURE LOOPBAANORIËNTATIE HAVO-VWO 2013-2014 BROCHURE LOOPBAANORIËNTATIE HAVO-VWO 2013-2014 VOORWOORD Deze brochure gaat over loopbaanoriëntatie. Onder loopbaanoriëntatie valt alles wat te maken heeft met je (studie-)loopbaan op het PCC en met je

Nadere informatie

Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4

Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4 Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4 Schooljaar 2014 / 2015 KEUZEOOG 2014 / 2015 INHOUD Inleiding 3 A. De gang van zaken 4 B. De Tweede Fase 5 C. Studielast 6 D. De keuze voor Gymnasium 8 E. Vwo XTRA 9 F. De keuze

Nadere informatie

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum HAVO

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum HAVO Vakken in de bovenbouw Wolfert Lyceum HAVO 2014 Inhoudsopgave Aardrijkskunde... 3 Biologie... 4 CKV... 5 Duits... 6 Economie... 7 Engels... 8 Frans... 9 Geschiedenis... 10 Kunst - Algemeen... 11 Kunst

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Duurzaamheidsagenda Nieuwegein

Onderzoek Inwonerspanel: Duurzaamheidsagenda Nieuwegein 1 (33) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 18 december kregen de panelleden van 19 jaar en ouder (1.081 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst

Nadere informatie

De wereld wordt kleiner als je groter wordt

De wereld wordt kleiner als je groter wordt De wereld wordt kleiner als je groter wordt De wereld wordt kleiner als je groter wordt De basisschool als oefenplaats voor wereldburgers Frits Prior Guido Walraven Colofon NCDO Mauritskade 63 Postbus

Nadere informatie

Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie

Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie 2012 Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie Jesse Cuperus, Juni 2012 Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie

Nadere informatie

Onze schoolgids is ook in digitale vorm te lezen op de website van De Verwondering. (www.basisschooldeverwondering.nl).

Onze schoolgids is ook in digitale vorm te lezen op de website van De Verwondering. (www.basisschooldeverwondering.nl). Geachte lezer, Voor u ligt de schoolgids van basisschool De Verwondering. Een schoolgids wordt geschreven voor de ouders. De school presenteert zich hiermee aan de ouders die al kinderen op onze school

Nadere informatie

Verslag Symposium 12 april 2012

Verslag Symposium 12 april 2012 Verslag Symposium 12 april 2012 Herman Wijffels Herman Wijffels hield een inspirerend verhaal over de veranderende samenleving en de daarmee samenhangende veranderende economie. Onze huidige systeem is

Nadere informatie

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum - VWO

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum - VWO Vakken in de bovenbouw Wolfert Lyceum - VWO 2014 Inhoudsopgave Aardrijkskunde 3 Biologie 4 CKV 5 Duits 6 Economie 7 Engels 8 Frans 9 Geschiedenis 10 Klassieke Talen 11 Kunst Algemeen 12 Kunst Beeldend

Nadere informatie

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout noaberschap ondernemend water innovatiekracht papier landgoederen landbouw natuur hout i n n o v e r e n m e t o U d e Wa a r d e n C o n C e p t- t o e K o m s t v i s i e 2 0 3 0 brummen 5 maart 2013

Nadere informatie

Tweede Fase HAVO VAKKENWIJZER. College De Heemlanden Houten

Tweede Fase HAVO VAKKENWIJZER. College De Heemlanden Houten Tweede Fase HAVO VAKKENWIJZER 2013 2014 College De Heemlanden Houten Inleiding Beste havo-leerling, Over enkele maanden ben je klaar met de onderbouw en begin je aan de Tweede Fase. In de onderbouw hebben

Nadere informatie

Studie Keuze Informatie Avonden (SKIA) Gids voor studie en opleiding na HAVO en VWO 2013-2014

Studie Keuze Informatie Avonden (SKIA) Gids voor studie en opleiding na HAVO en VWO 2013-2014 Informatiegids Haarlem Studie Keuze Informatie Avonden (SKIA) Gids voor studie en opleiding na HAVO en VWO 2013-2014 Een uitgave van Aob Compaz in opdracht van de kringen van schoondecanen in Kennemerland

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

HET YES! MODEL BRONNEN HAND BOEK ADICE

HET YES! MODEL BRONNEN HAND BOEK ADICE ADICE HET YES! MODEL BRONNEN HAND BOEK Inhoud Inhoud INLEIDING: CONTEXT, INHOUD EN DOELSTELLINGEN VAN HET HANDBOEK... 4 EUROPESE CONTEXT OP HET GEBIED VAN JEUGDWERKLOOSHEID... 5 DE YES! EXPERTISE... 6

Nadere informatie

Trendrapport PO en VO

Trendrapport PO en VO Trendrapport PO en VO Technologieën van de toekomst Trendrapport mbo 1 2 Trendrapport PO en VO 3D bril te gebruiken voor voorkant Voorwoord Beam me up, Scotty De kracht van science fiction is dat het ons

Nadere informatie

Inhoud... 2. Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Ambitie... 3

Inhoud... 2. Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Ambitie... 3 1 Inhoud Inhoud... 2 Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Ambitie... 3 Hoofdstuk 2. Rol van de gemeente... 5 Proces en samenwerking... 5 De gemeente als verbinder... 6 Hoofdstuk 3. Speerpunten duurzaamheidsagenda...

Nadere informatie

ondernemen in smallingerland Duurzaam

ondernemen in smallingerland Duurzaam duurzaam ondernemen in smallingerland Planet Enthousiasme Innovatie Inzicht Minder afval Toekomstbestendig Duurzaam Mobiliteit Ervaringen delen Energiebesparing Verantwoord Kostenbesparing Profit Transparantie

Nadere informatie

innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap water landgoederen innovatiekracht ondernemend landbouw papier natuur hout

innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap water landgoederen innovatiekracht ondernemend landbouw papier natuur hout innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap ondernemend innovatiekracht water landgoederen landbouw 1 papier natuur hout brummen 25 juni 2013 int.13.0925 inleiding Deze toekomstvisie zet

Nadere informatie

Profielenboekje 3-HAVO

Profielenboekje 3-HAVO ??? Profielenboekje 3-HAVO Dit boekje is van: Pagina: 2 I N H O U D S O P G A V E 1. Inleiding... 2 Vakken in het gemeenschappelijk deel... 3 2. Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV)... 4 3. Engelse

Nadere informatie

De jeugd heeft de toekomst, het onderwijs ook?

De jeugd heeft de toekomst, het onderwijs ook? De jeugd heeft de toekomst, het onderwijs ook? Onderzoek naar de toekomstbestendigheid van het proces van totstandkoming van het onderwijscurriculum en van het huidige curriculum. Auteurs: dr. F. Joosten,

Nadere informatie

2 Duurzaam Amsterdam

2 Duurzaam Amsterdam Duurzaam Amsterdam 2 Duurzaam Amsterdam Duurzaam Amsterdam Agenda voor duurzame energie, schone lucht, een circulaire economie en een klimaatbestendige stad 3 Inhoudsopgave Vooraf 7 I Ambitie en richting

Nadere informatie

12 maart 2012 PROFILERING KSH PROFILERING KSH. Extern winnen is intern beginnen

12 maart 2012 PROFILERING KSH PROFILERING KSH. Extern winnen is intern beginnen PROFILERING KSH Extern winnen is intern beginnen 1. Inleiding In het schoolplan 2011-2014 van de KSH staat de missie van de school beschreven, vanuit de twee kernwoorden Kennis en Karakter. Deze woorden

Nadere informatie

irculaire economie binnen de ruimtelijke ordening in Westas

irculaire economie binnen de ruimtelijke ordening in Westas \\ irculaire economie binnen de ruimtelijke ordening in Westas Een onderzoek die de overheid inzicht geeft in de mogelijkheden voor circulaire economie binnen de ruimtelijke ordening in de Westas door

Nadere informatie

NETWERKBIJEENKOMST. 23 januari 2015 Evoluon Eindhoven. Informatie bedrijven en instellingen

NETWERKBIJEENKOMST. 23 januari 2015 Evoluon Eindhoven. Informatie bedrijven en instellingen NETWERKBIJEENKOMST 23 januari 2015 Evoluon Eindhoven Informatie bedrijven en instellingen Inhoud Inleiding... 3 Bedrijven op de netwerkbijeenkomst... 3 Aangemelde bedrijven... 4 Benteler... 5 Celmar Engineering...

Nadere informatie

Aardrijkskunde, wat is dat voor vak?

Aardrijkskunde, wat is dat voor vak? 2. Aardrijkskunde, wat is dat voor vak? door Joop van der Schee 2.1 Inleiding De eerste vraag bij vakdidactiek aardrijkskunde is: Wat moeten leerlingen met aardrijkskunde leren? En waarom? Waarom is aardrijkskunde

Nadere informatie

twente academy basis voor talent

twente academy basis voor talent Brochure 2013-2014 PRE-UNIVERSITY twente academy basis voor talent Aansluiting en keuze ondersteuning voor scholieren Scholing en professio nalisering voor docenten COLOFON Universiteit Twente Drienerlolaan

Nadere informatie